Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde"

Transkript

1 Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde SKA-rådet har beslutat att göra en gruppering av de TK-områden där vi har användarrepresentanter för att få en överblick över hur projektmedlen fördelas. Grupperingen har gjorts på följande sätt. I vänsterkolumnen har organisationerna grupperats i följande kategorier: Arbetstagar uppdelade i, TCO och Saco Konsument, funktionshinder, miljö och övriga organisationer I de följande kolumnerna har ämnesområdena fördelats på följande kategorier: Produktsäkerhet, arbetsredskap, arbetsmiljö Ergonomi, funktionshinder, tillgänglighet Tjänster Ledningssystem och liknande övergripande standarder SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 1

2 ORGANISATION ÄMNESOMRÅDE Arbetstagarorganisation Produktsäkerhet, arbetsredskap, arbetsmiljö Ergonomi, tillgänglighet, användbarhet, universell utformning Tjänster Ledningssystem och liknande övergripande standarder SIS/TK 172 Värdeförvaring SIS/TK 173 Byggnadsställningar SIS/TK 193 Takprodukter och takskydd SIS/TK 202 Vägmaterial SIS/TK 212 Motorsågar SIS/TK 221 Industritruckar SIS/TK 225 Anläggningsmaskiner SIS/TK 228 Lantbruksmaskiner SIS/TK 230 Trädgårdsmaskiner SIS/TK 231 Skogsmaskiner SIS/TK 238 Fordonsergonomi SIS/TK 244 Livsmedels- och förpackningsmaskiner SIS/TK 246 Handhållna maskiner SIS/TK 247 Träbearbetningsmaskiner och verktyg SIS/TK 249 Bult och spikpistoler SIS/TK 253 Tryckeri- och pappersmaskiner SIS/TK 259 Markutrustning för flygplatser/avisning SIS/TK 261 Säkerhet och Valsverk SIS/TK 262 Lyftkranar SIS/TK 275 Verktygsmaskiner SIS/TK 282 Maskinsäkerhet SIS/TK 301 Ledningssystem för arbetsmiljö SIS/TK 314 Städkvalitet SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 2

3 SIS/TK 330/ag 4,6 Förbrukningsmtrl (Stick- och skärskador) SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier SIS/TK 332/ag 3 Sjukvårdstextilier/ Lakansskydd SIS/TK 351 Ambulanssjukvård SIS/TK 360 Brand och räddning SIS/TK 380 Ergonomi SIS/TK 399 Ögonskydd SIS/TK 400 Andningsskydd SIS/TK 402 Skyddskläder SIS/TK 416 Smörjmedel och hydraulvätskor SIS/TK 423 Luftkvalitet SIS/TK 443 Pyroteknik SIS/TK 460 Bygghissar SIS/TK 497 Farliga ämnen från bygg o anläggningsprodukter SIS/TK 516 Nanoteknik SIS/TK 525 Hjälmar SIS/TK 572 Kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst SIS/TK 578 Hamnsäkerhet TCO-förbund och TCO Produktsäkerhet, arbetsredskap, arbetsmiljö Ergonomi, tillgänglighet, användbarhet, universell utformning Tjänster Ledningssystem och liknande övergripande standarder Unionen SIS/TK 301 Ledningssystem för arbetsmiljö Unionen SIS/TK 503 Kundkontaktcenter Unionen SIS/TK 562 Human Recource Management Unionen TK 423 Flyg/luftkvalitet i kabin SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 3

4 SIS/TK 164/ag 1 Lättöppnade SIS/TK 330 Förbrukningsmtrl inom sjukvården SIS/TK 330/ag1 Förbr.mtrl inom sjukv/ antimikrobiella förband SIS/TK 331 Laboratoriemedicin SIS/TK 332 Sjukvårdstextilier SIS/TK 332/ag 2 Sjukvårdstextilier/ Operation SIS/TK 333 Operationstextilier SIS/TK 334 Hälsoinformatik SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter SIS/TK 349/ag 3 Steril. Av med.tek. prod. Lager/logistik SIS/TK 351 Ambulanssjukvård SIS/TK 527 Renhet på operationsrum SIS/TK 580 Hjärtstartare Lärarförbundet SIS/TK 327 Tandvård TCO SIS TK 478 Socialt ansvarstagande Saco-förbund och Saco Produktsäkerhet, arbetsredskap, arbetsmiljö Ergonomi, tillgänglighet, användbarhet, universell utformning Tjänster Ledningssystem och liknande övergripande standarder Saco SIS/TK 344 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Saco SIS/TK 423 Luftkvalitet SACO Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA SACO Tandläkarförbundet SIS/TK 327 Tandvård SACO- Sveriges läkarförbund SIS/TK 349 Sterilisering av medicintekniska produkter SACO - Sveriges läkarförbund SIS/TK 331 Laboratoriemedicin SACO - Sveriges läkarförbund SIS/ TK 351 Ambulanssjukvård SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 4

5 Konsument, funktionshinder, miljö och övriga organisationer Produktsäkerhet, arbetsredskap, arbetsmiljö Ergonomi, tillgänglighet, användbarhet, universell utformning Tjänster Ledningssystem och liknande övergripande standarder SIS/TK 278 Robotar & Robotutrustning SIS/TK 392 Leksaker SIS/TK 160 Textil SIS/TK 391 Möbler SIS/TK Mekaniska preventivmedel SIS/TK 516 Nanoteknik SIS/TK 503 Kundkontaktcenter SIS/TK 504 e-tillgänglighet SIS/TK 537 Hållbara evenemang SIS/TK 404 Barnartiklar SIS/TK 164/AG 26 Mjuka plast SIS/TK 164/ AG 11 Lättöppnade SIS/TK 165 Förpackningar & miljö SIS/TK 553 Estetisk kirurgi SIS/TK 158 Läder & skor SIS/TK 536 Samordningsgrupp för tillgänglighet SIS/TK 554 Pooler & spabad SIS/TK 554/AG Badtunnor och spabad SIS/TK 561 Skönhetstjänster SIS/TK 567 Säkerhet för servicerobotar SIS/TK 568 Pensionstermer SIS/TK 592 Hållbar livsmedelsproduktion i städer SIS/TK 572/573 Kvalitet i äldreboende/hemtjänst SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 5

6 Villaägarnas Riksförbund Motormännens Riksförbund Cykelfrämjandet Cykelfrämjandet PRO Pensionärernas Riksorganisation Svenska Karateförbundet Svenska Ishockeyförbundet Sveriges MotorCyclister, SMC Svemo, Svenska motorcykel- & snöskoterförbundet Svenska Ridsportförbundet NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) Svenska Livräddningssällskapet Svenska Sportdykarförbundet FTF Arbetsmiljö SIS/TK 435 Livsmedel och foder ISO standard om djurskydd SIS/TK 495 Analysmetoder för allergiframkallande ämnen SIS/TK 235 Cyklar SIS/TK 378 Kroppsskydd för sport & fritid SIS/TK 378 Kroppsskydd för sport & fritid SIS/TK 378 Kroppsskydd för sport & fritid SIS/TK378 Kroppskydd för sport & fritid SISI/TK 525 Hjälmar SIS/TK 242 Barnsäkerhet i bil SIS/TK 396 Hörselskydd SIS/TK 580 Hjärtstartare SIS/TK 388 Fritidsdykning SIS/TK 440 Laboratorieutrustning SIS/TK 380 Ergonomi SIS/TK 164 Konsument- och transport SIS/TK 164/AG 11 Lättöppnade SIS/TK 600 Hantverkstjänster SIS/TK574 Trygghetskedjan för trygghetslarm SIS/TK 600 Hantverkstjänster SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet SIS/TK 511 Ledningssystem för trafiksäkerhet SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 6

7 Svenska Kennelklubben, SKK Svenska Service- och Signalhundsförbundet, SoS Sv T H Svenska Terapihundsföreningen Svenska Orienterings förbundet - SOFT IOGT-NTO Bygg klokt /FUB HRF, Hörselskadades Riksförbund HRF, Hörselskadades Riksförbund HRF, Hörselskadades Riksförbund NHR Neurol. Handikappades Riksförb. SIS/TK 197 Byggakustik SIS Samordningsgrupp för tillgänglighet, SG 536 SIS/TK 164/AG 11 Lättöppnade SIS/TK 504 e-tillgänglighet SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler (grafiska symb) SIS Samordningsgrupp för tillgänglighet, SG 536 SIS/TK 380/AG2 Människa och syteminteraktion SIS/TK 450/ AG6 Digitala lärplattor SIS/TK 445 Teckenrepresent. och användargränssnitt SIS/TK 115 Språkteknologi SIS/TK 344 Hjälpmedel för pers. m funktionsnedsättning SIS/TK 453 Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö SIS/TK SG536 Samordningsgrupp för tillgänglighet SIS/TK 164/AG 11 Lättöppnade SIS/TK 572/573 Kvalitet i äldreboende/hemtjänst SIS/TK 537 Hållbara evenemang SIS/TK 537 Ledningssystem för Hållbara evenemang SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 7

8 Neuroförbundet Autism- och Aspergerförbundet DHR DHR DHR Stockholmsavdelningen DHR Stockholmsavdelningen DHR Stockholmsavdelningen DHR Stockholmsavdelningen Astma- & Allergiförbundet Astma- & Allergiförbundet Reumatikerförbundet Förening för Kognitivt Stöd, FKS Förening för Kognitivt Stöd, FKS FUB, Utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna Överviktigas Riksförbund Demensförbundet Alzheimerföreningen i Sverige Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Strokeförbundet Parkinsonförbundet Ergonomisällskapet Sverige Ergonomisällskapet Sverige Design for all Sverige SIS/TK 344/AG 1 Inkontinenso stomiprodukter SIS/TK 495 Analysmetoder för allergiframkallande ämnen SIS/TK 392 Leksakers säkerhet SIS/TK 493 Bildsymboler SIS Samordningsgrupp för tillgänglighet, TK 536 SIS/TK 453 Tillgänglighet o användbarhet i byggd miljö SIS/TK 498 Tillgänglighet till vägfordon SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler SIS/TK 344 Hjälpm pers m funktionsnedsättning SIS/TK 254 Järnvägar SIS/TK 164/AG 11 Lättöppnade SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler TK 344 AG 9 Kognition SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler SIS/TK 380 Ergonomi /Ag1 SIS/TK 380 Ergonomi /Ag3 SIS/SG 536 Samordningsgrupp för tillgänglighet SIS/TK 553 Estetisk kirurgi SIS/TK 572/573 Kvalitet i äldreboende/hemtjänst SIS/Samordningsgrupp för miljö SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 8

9 Naturskyddsföreningen - Uppsala Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent Det Naturliga Steget/ The natural step Intl ECPAT FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Fair trade center Svenska Djurskyddsföreningen SIS/TK 160/AG 2 Textil SIS/TK 312 Växthusgaser SIS/TK 516/AG 3 Nanoteknik Miljö SIS/TK 158 Läder & skor SIS/TK 583 Spårväg SIS/TK 435 Livsmedel och foder ISO standard om djurskydd SIS/TK 522 Hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner SIS TK 588 Hållbara städer SKA-rådet, Projektbidrag fördelade på organisationstyp och ämnesområde 9

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Vid förändring behövs standarder Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2013 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2013 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Policy för funktionshinderfrågor

Policy för funktionshinderfrågor 1 Policy för funktionshinderfrågor Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. 2 Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention,

Läs mer

Nya aktörer utmaning för tillsynen. Hans-Eric Holmqvist

Nya aktörer utmaning för tillsynen. Hans-Eric Holmqvist Nya aktörer utmaning för tillsynen Hans-Eric Holmqvist Områden med nya aktörer Källa: SNS Rapport Konkurrensens konsekvenser Nära en femtedel av alla anställda inom välfärdssektorn arbetar idag i privat

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2013 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2013. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

Sök lösning vid intressekonflikter Det kan uppstå motstående intressen mellan personer med olika funktionsnedsättningar.

Sök lösning vid intressekonflikter Det kan uppstå motstående intressen mellan personer med olika funktionsnedsättningar. Bemötandeguiden Bemötandeguiden är en vägledning för alla som i sitt arbete eller i sin vardag möter människor med funktionsnedsättning. Med guiden vill Stockholms stad öka kunskapen om hur viktigt bemötande

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur?

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Susanne Barkvik Cecilia Olsson 1 Copyright FKS 2011-11-01 2 är en ideell förening inom området kognitivt stöd medi syfte att: Samla och sprida kunskap omkring

Läs mer

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det)

Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) Jodå. Tillgänglighet lönar sig. (vi har räknat på det) 1 Ökad delaktighet minskar utanförskapet. Fler i arbete ger mer i skatteintäkter. Logiskt? 2 Dags att byta fokus Svensk diskrimineringslag måste skärpas.

Läs mer

»Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

»Uppsala ) KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG »Uppsala ) "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Kjell Holm 2013-03-28 ALN-2013-0076.37 Äldrenämnden Remiss av delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) från Regeringskansliet

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Rikttider för bedömning av personlig assistans

Rikttider för bedömning av personlig assistans Rikttider för bedömning av personlig assistans Agenda Välkommen - Introduktion runt bordet Om SIS, Swedish Standards Institute och standardisering? Exempel på tidigare standardisering: Lägenhetsboende

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 innehåll 1. Styrelsens berättelse 4 2. Så har vi arbetat 6 2.1 Nationellt arbete 6 2.2 Internationellt arbete 6 2.3 Riksdagsvalet 2010 8 3. Prioriterade frågor 9 3.1 Matkvalitet

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

Klassat och klart. Energieffektiva hus. Standard Magazine. Samverkan ger bättre affärer. Det smarta huset är alltid uppkopplat. Tema Hållbart byggande

Klassat och klart. Energieffektiva hus. Standard Magazine. Samverkan ger bättre affärer. Det smarta huset är alltid uppkopplat. Tema Hållbart byggande Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Hållbart byggande Standard Magazine Nr 2 juni 2015 Pris 65 kr Samverkan ger bättre affärer Åsa Wahlström,

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse

HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T. Verksamhetsberättelse HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN HSO-T Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord Målet för Handikappföreningarna Örebro län, HSO-T, är att ena och stärka funktionshinderrörelsen i gemensamma intressepolitiska

Läs mer

Förslag på tidskrifter med cirkapriser 2015

Förslag på tidskrifter med cirkapriser 2015 Förslag på tidskrifter med cirkapriser 2015 2000-talets vetenskap Vill skapa underlag för en konstruktiv dialog mellan traditionell, gammal och ny vetenskap i frågor rörande miljö, hälsa och sjukdom. Riktar

Läs mer

Lathund för tillgänglig vuxenutbildning

Lathund för tillgänglig vuxenutbildning Lathund för tillgänglig vuxenutbildning Projekt Vuxenutbildning för alla www.hso.se/vuxenutbildning Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan 2003 Form: KMK Grafisk Form Upplaga: 7000

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer