Dagordning. Årsmöte med Forshaga Golfklubb äger rum i Klubbhuset onsdagen den 14 februari kl 19.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning. Årsmöte med Forshaga Golfklubb äger rum i Klubbhuset onsdagen den 14 februari kl 19.30"

Transkript

1 Dagordning Årsmöte med Forshaga Golfklubb äger rum i Klubbhuset onsdagen den 14 februari kl Upprop och fastställande av röstlängd vid behov 2 Mötets behöriga utlysande 3 Fastställande av dagordning 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5 Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet 6 Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret a) Verksamhetsberättelser b) Resultat och balansräkning 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under gångna räkenskapsåret 8 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 9 Fastställande av a) avgifter, b) verksamhetsplan, c) budget för det kommande året samt d) fleråriga verksamhetsplaner 10 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet 11 Val av: a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c) 2 suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år d) 1 revisor för en tid av 2 år 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år I detta val får styrelsens ledamöter ej delta e) ordförande och en ledamot i valnämnd för en tid av 1 år f) ombud till GDF-mötet 12 Utnämning av Årets Golfare a) utdelning av KM-medaljer 13 Övriga frågor Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för årsmötet 14 Mötets avslutande Styrelsen för Forshaga Golfklubb Malte Ottosson Ordförande

2 Forshaga Gk Styrelsens förslag: Årsavgifter 2007 Seniorer Juniorer Knatte Vardags Passiv Distans 2700 kr + städavgift 400 kr 1200 kr + städavgift 400 kr 500 kr 1700 kr + städavgift 400 kr 250 kr 1300 kr INFO Greenfee 2007 (2006) Vardag Helg (4-boll) Vardag Helg Bet för Bet för Junior 50% av dessa priser! Anm skall alla besök bokföras i greenfee-bok Under omarbetning p g a slopandet av Värmlandsgreenfee

3 Forshaga Golfklubb Verksamhetsberättelse för 2006 Ett svårt år för de flesta golfklubbar. Positivt för vår del att banutveckling, banskötsel, tävling, dam, senior, service mm fungerat tillfredsställande,i många fall riktigt bra, samt dessutom hållit sig inom de kostnadsramar som sattes upp. Tyvärr fortsätter intäktsidan att minska. Greenfeeintäkter i stort sett som föregående år. Minskningen av intäkter härrör till årsavgifter. Driftresultatet för året är dock tillfredställande med tanke på hur många andra klubbar haft det. Problemet är vår likviditet. Medlemslån fungerar i uppgång. Nytt kapital ersätter det som försvinner vid utträden. Problemen uppstår när det blir obalans mellan inflöde och utflöde. Medlemslånen var från början till för att kunna bygga en golfanläggning. Alltså består våra problem i att kapitalet är låst i banor, fastigheter och maskiner. Men det positiva är att vi nu har en attraktiv anläggning som utan alltför stora ekonomiska insatser kan utvecklas vidare till något riktigt bra. Vi valde för något år sedan att sänka medlemslånet till 4000kronor vid inträden. Det har medfört att vi kunnat hålla medlemsantalet någorlunda konstant. Det har också medfört att skulden till medlemmarna minskat, vilket vi var väl medvetna om att det skulle kunna ske, och att vi skulle behöva täcka upp med ökat lån i bank. Vi har i ett tidigare skede haft ett kommunalt borgenslån på 4.5 miljoner. Kommunen har nu beviljat att vi ökar vårt lån från 1.9 miljoner till 3.0 miljoner. Vi får loss kapital men totalskulden banklån +medlemslån blir i stort sett oförändrad. Vi har valt att öka banklånet trots ränta och minska medlemslånet för att minska ryckigheten i kapitalflödet Vi har klarat utgiftssidan, åtgärder måste sättas in angående intäktsidan, vi har omfördelat mellan lånen för att förbättra likviditeten. Glädjande att vid de samtal vi haft med kommunens representanter så har det framkommit att man anser att vår anläggning är en stor tillgång för kommunen Att vi inte fokuserar på verksamhetsberättelser på kommitté-nivå beror på att det varit ett tungt år för styrelsen med ekonomiska spörsmål och detta utgör trots allt grunden för vilken verksamhet vi kan bedriva. Verksamhetsberättelser för varje kommitté finns att få på kansliet. FGK Styrelse gm Malte Ottosson Ordf

4 Forshaga Golfklubb Verksamhetsplan för 2007 Nästan all kraft ägnas till att bevaka/följa vår ekonomiska utveckling. Två arbetsgrupper med medlemmar är utsedda för att utreda vilken väg klubben skall gå i framtiden. Detaljredovisades på infomötet 14 febr När det gäller anläggningen så kommer det att bli ett ekonomiskt återhämtningsår men trots detta kommer en hel del att ske. Tyngdpunkten kommer att ligga på gallring,bevattning och dränering!finns mycket att som inte kostar så mycket att åtgärda! Åtgärda brister i kvalite banorna 13 och 14 samt avsluta en del påbörjade arbeten ex backen vid bana 16 och nya dammen vid bana 3. Ev kommer det att anläggas en vattentoalett vid 9½ Avsluta och redovisa projektet med luftvärme och isolering av klubbhuset. Investeringsmedel kommer att sökas för att bygga separat kanslilokal. I bästa fall kan vi komma igång med byggnation höst/vinter Forshaga hotell kommer att driva restaurangen kommande säsong. Avtalet med Dömle Golf AB skall omförhandlas. Övrig verksamhet har samma budget-ramar som föregående år varvid några drastiska förändringar inte torde ske. Forshaga Golfklubb Fleråriga verksamhetsplaner Vi avvaktar vad våra tillsatta utredningsgrupper kommer fram till. Förhoppningsvis kan en långsiktig plan finnas klar till höstmötet

5 Verksamhetsberättelse Elit-Dam Golfåret 2006 är över och på följande rader ska det försöka att summeras så bra som möjligt vad det gäller dam elit. Men man skulle kanske bara nämna ett enda ord, succé! Nu bör det ändå skrivas några rader om vad som hänt under säsongen. Spelarna i laget har varit Louise Larsson, Caroline Larsson, Lina Forss, Helene Forss, Rebecca Samuelsson och Camilla Andersson. Många bra resultat har presterats men för att nämna några så är väl serieavancemanget mycket bra gjort. Grunden lades på hemmaplan där Örebro och Forshaga spelade bäst. Sedan reste laget vidare till Fullerö Golfklubb och efter jämnt och bra spel stod det klart att Forshaga GK avancerat till Div. 1. Individuellt är Louise Larssons resultat imponerande. Hon har varit runt i hela Sverige och tävlat. Av 22 tävlingar med mycket bra motstånd har Louise stått som segrare 3 gånger. Hon har varit uttagen på samtliga talangläger som förbundet genomför under året och även spelat för Sverige i Tinius Cup. Louise är rankad som nummer 1 i Sverige för 16 åringar. Ytterligare en spelare som gjort stora framsteg under säsongen är Rebecca Samuelsson. Här ser man vad hård träning och mycket spel kan ge på bara en säsong. Handicapet har sänks från 17.5 till Rebecca fick också priset för flest genomförda träning. Kör hårt Rebecca! Naturligtvis kunde det skrivas flera sidor om vad dam presterat under säsongen men lagom är bäst. Vi vill också uppmana övriga medlemmar i klubben att följa, stötta och heja på detta gäng. Ni kommer att bli imponerade av vad ni kommer att se. Ladda alla batterier under vintern så blir säsongen 2007 lika bra. Sportkommitten Forshaga Golfklubb

6 Verksamhetsberättelse, Juniorer 2006 Inledning Träningssäsongen för juniorerna drog igång i slutet av april. Totalt har det varit ca 30 stycken inskrivna i juniorgruppen, killar och tjejer blandade. På träningarna har det varit ca 15 juniorer närvarande. Vi hade två veckors speluppehåll i juli. Träningarna har Robert och Björn varit ansvariga för och Sophie har varit ledare för gruppen. Richard, Ronny och Rebecka har även tränat med elit-lagen för herr och dam. Träningssäsongen avslutades i mitten av augusti. Juniorerna är också varit mycket aktiva när det gäller att delta i tävlingar. Under säsongen har Forshaga GK:s juniorer representerats i Scandia Tour, Scandia Cup och i ett seriespel. Sammanfattning av deltagare och resultat visas nedan. Scandia Tour Ronny, Richard, Rebecka, Olle och Kalle har deltagit i de flesta av tävlingarna som har varit i Värmland. Banorna de har spelat på är bla; Kil, Lundsberg, Forshaga, Billerud, Karlstad och Bryngfjorden. På samtliga 3 tävlingar som Rebecka har deltagit har hon vunnit. Richard och Ronny hamnade som bäst på en delad fjärde plats i Kil. Ronny har även spelat utanför Värmlands gränser, han var till Rättvik på en tävling på regional nivå. Scandia Cup 14 juni anordnade Forshaga GK en Scandia cup-tävling. Flera av våra juniorer deltog. Första och andra placeringen i åldersklasserna år gick vidare till Bryngfjorden. På Bryngfjorden, i början av juli, deltog bland annat; Simon, Pontus, Olle, Kalle, Richard, Ronny och Louise. Richard och Louise vann sina respektive klasser och Louise gjorde dessutom en hole-in-one. Den 17 juli spelade Richard och Louise på Mora GK. Richard slutade på en sjätte plats. Lousie vann återigen och gick vidare till finalspel på Haverdals GK. Hennes placering där vet jag ej. Seriespel Under året har vi deltagit i seriespel för juniorer. I vår grupp har även Arvika, Billerud, Bryngfjorden och Årjäng deltagit. Här gick det inte så bra för oss. Vi slutade på en fjärde plats. Men det var roligt att delta och se andra banor. De som har deltagit är; Kristoffer, Ronny, Jonte, Pontus, Olle och Kalle. Sammanfattning Våra juniorer har gjort mycket god PR för klubben med sitt aktiva tävlande på banor, både i och utanför Värmland.

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Anläggning Byggnationer: Det nya korthålet nr 13, ner mot smårissjön, färdigställdes med ny green och nytt damtee. Ny gul och röd tee för hål 14 med ny fairwaysträckning. Ny gemensam tee för 17 och 8b iordningställdes. Backen upp efter 16 håller på att sänkas ytterligare. Torvning av bunkrar: Tidigt i våras gjordes prov med att torva bunkerkanterna i greenbunkrarna på 2:an och 9:an med torvblock. Efter säsongens slut utfördes även torvning av greenbunkrarna på hål 12 och 14. Här användes grästurf för att försöka få ett material som är lite mer hållbart. Utvärdering skall ske efter 2007 års säsong. Anledningen till att vi har provat torvning är att bunkrarna hela tiden växer in mot greenen när man kantskär bunkrarna. Ytan för foregreenen blir på så sätt mindre och mindre. När bunkrarna är torvade finns det en fast yttre kant som inte behöver kantskäras. Säkerhet: Nät har monterats dels på hål 17 för att förhindra gening direkt mot tee. Nätet mot familjen Östman har förhöjts med 3 meter för att undvika bollar i trädgården. Ny väg från 2:ans green till röd tee3:an. Ny väg ner från 8: ans tee. Ny väg upp från 16:de green. Ny väg mellan 14:de green och 15:de tee. Dräneringar: Bland annat greenområdet runt 1: an har blivit åtgärdat Området till vänster om 4: ans green och området bakom 10:ans green. Fastighet: Luftvärmepumpar har installerats för att hålla nere el-kostnaderna, totalt 3st. Isolering av tredje våningen pågår. Översyn pågår för att ytterligare kunna sänka el-kostnaderna. Arbetsgrupper: De två arbetsgrupperna som har varit under 2006 kommer under 2007 att ombildas till en grupp. Bankommitten Gunnar Helsing Ordförande, Margareta Olsson Sekreterare, har bestått av: Jan Gustavsson Greenkeeper, Reino Svensson repr H55, Chef Grupp 1 och Chef Grupp 2. Grupp 1 har bestått av: Krister Falck, Ulf Karlsson, Roland Fors, Bert-Ola Jansson och Patrik Englund. Grupp 2 har bestått av: Tony Johansson, Stig Persson, Raine Johansson, Jan Peter Ström, Thomas Börjesson och Kjell Stange. Jag vill passa på att tacka alla inblandade personer som har varit med och jobbat på banan. Jan med personal, gruppmedlemmar, H55 och alla andra eldsjälar som på ett eller annat sätt bidragit till verksamheten på vår fina och trevliga bana. BKO Gunnar Helsing

8 Forshaga Golfklubb Verksamhetsberättelse för damkommittén 2006 Säsongen 2006 inleddes med ett som vanligt välbesökt upptaktsmöte i klubbhuset den 8 april. Björn och Robert bjöd på välkomstdryck med tilltugg. Efter information om damernas verksamhet samt presentation av årets tävlingsprogram visades vår- och sommarmode av mannekänger från Golfshopen och klädbutiken Vanilla. Vi startade tävlingssäsongen i början av maj med ett par 9-håls komigångtävlingar med vintergreener. I år gjorde vi ett tillfälligt uppehåll med den traditionsenliga Gökottegolfen på Kristi Himmelfärdsdag för att istället göra en hemlig resa till Dynekilens GK utanför Strömstad. Vi hade en mycket trevlig dag med champagnefrukost i det gröna och golftävling i solsken på en inte alltför fuktig bana, trots att snön hade försvunnit bara några veckor innan. Margareta Patriksson avtackades samtidigt för sina drygt 15 år som ordförande i damkommittén. Triss Lady klubbkval, som arrangeras av Svenska spel, lockade även i år så många tävlande att vi fick skicka två lag till regionfinalen. Margareta Olsson/Maylis Johansson missade riksfinalen i Visby med ett slag! Årets Matchcup Boutique Duo erövrades av Britt Johansson med Lena Johansson som god tvåa. Vi har spelat 15 torsdagstävlingar samt avslutningstävling lördagen den 23 september. I år arrangerade damkommittén återigen Damerna bjuder upp, efter några års uppehåll, med efterföljande supé och prisutdelning. Tävlingar för Damer 50+ har arrangerats av 16 klubbar i distriktet. En av tävlingarna spelades på vår bana med 79 deltagare. I tävlingarna ingår också ett seriespel samt ett pris för bästa klubb. Forshagadamerna gjorde även i år många fina resultat och Forshaga kom på andra plats i kampen om bästa klubb-priset. Avslutningsvis vill vi tacka alla tävlingsfunktionärer, alla deltagare och inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra sponsorer för fina priser. Under året har Maired Johansson, Anita Falck, Margareta Olsson och Ingela Olsson ingått i damkommittén. Damkommittén Maired Johansson

9 Tävlingskommittén 2006 Har bestått av följande medlemmar: Torild Nyman, Maired Johansson, Gunilla Mattsson, Urban Johansson och Yvonne Carlsson 2006 års tävlingsverksamhet har genomförts. Vi har varit fem personer i tävlingskommittén. Många av våra medlemmar har ställt upp som funktionärer vid årets tävlingar. Klubbtävlingarna startade i slutet av maj. Tävlingsdeltagarna var få, men efter hand som vädret och banan blev bättre kom tävlandet i gång på allvar. Golfveckan har som vanligt haft många deltagare med ett snitt på över 130 deltagare per speldag, det är fler än förra året. Vandringspriset "veckans golfare" vandrade vidare till Christoffer Åström, som därmed fick sin första inteckning i vandringspriset, som är skänkt av Göran Larsson. Vi har dessutom anordnat Stora Enso Open, deltävling i Order of Merit, Dormy tour Värmland, där Värmlands bästa damer och herrar deltog, ELON slaget (Ekebygolfen) tävling för äkta makar och sambos. Vi hade 95 startande par, där Lennart och Birgitta Söderqvist lyckades bäst av Forshagaparen med en hedrande 9:e plats. Mellansvenska Seniortouren, deltävling 4, där flera av hemmaspelarna gjorde mycket bra prestationer, Skandia Tour distrikt, (junior) deltävling. samt Seriespel för damer div 2, Västra Mellan Klubbmästerskap har hållits i två tävlingsformer singel och foursome matchspel med handicap. Resultat KM Singel 2006 Herrar: Johan Schulstad H 45: Jan-Åke Sjöström D 50: Margareta Patriksson H Jun: Richard Thunberg H 55: Stefan Skotte H 35: Thomas Bäckström H 65: Lennart Johansson Resultat KM foursome match 2006: Herrar Ej färdigspelat Damer Monica Fernqvist/Rebecka Samuelsson Vi har haft både dam och herrlag med i seriespel. (Se verksamhetsberättelse sportkommittén). Årets golfare 2006: Kommer att presenteras i samband med årsmötet. Vi vill tacka alla sponsorer, tävlingsledare och övriga funktionärer som har bidragit till ett mycket fint och framgångsrikt tävlingsår Med vänliga golfhälsningar Torild Nyman Tävlingskommitténs ordförande

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE HAGGE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 BUDGET 2015 INNEHÅLL sida 3 Det ekonomiska utfallet 2014 och budget för Hagge GK 2015 4 Budgetkommentarer 2015 5 Avgifter 2015 5 Redovisning från kommittéer 2014

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Hole-in-one på årets sista runda. Arbete med 18:e hålet. Röjargänget träffas på Forsbacka GK. Mars Söndag 8 Lördag 14 Söndag 22

Hole-in-one på årets sista runda. Arbete med 18:e hålet. Röjargänget träffas på Forsbacka GK. Mars Söndag 8 Lördag 14 Söndag 22 Forsbacka Golfklubb ForsbackaNytt ForsbackaNytt November 2014 Hole-in-one på årets sista runda Arbete med 18:e hålet Röjargänget träffas på Forsbacka GK 2014 November Lördag 29 December Söndag 7 Lördag

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Porto betalt. Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb

Porto betalt. Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Porto betalt Ta tillfället i akt och bjud in dina grannar, vänner, arbetskompisar eller någon du tror skulle vara intresserad av att prova på, att slå några slag på rangen. Tobias Grundin, Henrik Nilsson

Läs mer

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7

ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Pin High Medlemsinformation 38:e årg nr 1 februari 2015 ÅRSMÖTET 25:e FEBRUARI - föredragningslista sid 3 - valberedningens förslag 3 - motion 15 - budgetförslag 6 - förslag till avgifter 7 Verksamhetsberättelse

Läs mer

ForsbackaNytt. Forsbacka Golfklubb. ForsbackaNytt. November 2013. Forsbacka ut ur dimman mot ljusare tider!

ForsbackaNytt. Forsbacka Golfklubb. ForsbackaNytt. November 2013. Forsbacka ut ur dimman mot ljusare tider! Forsbacka Golfklubb ForsbackaNytt ForsbackaNytt November 2013 Forsbacka ut ur dimman mot ljusare tider! 1 Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Bankommittén... 4 Herrkommittén... 5 Oldtimers... 7 Medlemskommittén...

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe

ForsbackaNytt. Herresan 2012. 20års-jubileum. Traditionellt julbord i mysig miljö. Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe FORSBACKA GOLFKLUBB FORSBACKA GOLFKLUBB November 2011 November 2010 Foto: Leif Sundberg Herresan 2012 Traditionellt julbord i mysig miljö Pris 345:inkl. glögg, dryck & kaffe Bordsbeställning ring 0532-430

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART

släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 1 släjdan Årg 19, nr 1, Vintern 2009 KONKURS OCH NYSTART 2 släjdan nr 1/2009 Två ordförande har ordet Vi kan blicka vi tillbaka på en turbulent säsong. Banan har varit kanonfin det kan gäster och medlemmar

Läs mer

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt.

Glöm inte att denna tidning även finns på vår hemsida www.soderhamnsgk.com under rubriken Golf Nytt. Porto betalt Föreningsbrev Nr 2/ 2006 Medlemsskrift för Söderhamns Golfklubb Denna boll peggade jag upp på 3:ans tee, innan snön kom. Om den inte blåst iväg ligger den under snötäcket och väntar, som vi

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12 KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4 GOLFCAMPEN SID 8-9 PULSEN golfcenter EN SUCCè... SID 12 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered 504 95 Borås Tel 033 250 250 Fax 033 250 176

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

Handlingar till Vårmöte 2014

Handlingar till Vårmöte 2014 Handlingar till Vårmöte 2014 VÄLKOMNA TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 29 mars 2014 KL. 09:30 i KLUBBHUSET Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista. Underlagshandlingar

Läs mer