FASTIGHETSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETSBESKRIVNING"

Transkript

1 FASTIGHETSBESKRIVNING Laxå Undenebotten 1:5 Boareal: 100 m2 Areal: 22 ha Begärt pris: kr Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med byggnader samt skog och åker. Undenbotten är högt belägen invid sjön Undens nordöstra strand, delar av arealen ligger mot sjön, andra delar öster om landsvägen mellan Finnerödja och Tived. fiske, stallar och ridvägar, är något som kartmaterial, gummistövlar och soligt bjuds i Undenebotten. väder, möjlighet att bese fastigheten när som helst. De fakta som ligger till grund för försäljningen hittar du länst bak. Information Marknadsföringen sker under maj/juni från Lantmäteriet, fastighetskarta med månad. Visning enligt överenskommelpå fastigheten finns förutom bostadshus markerad areal och vägkarta, skogsin- se. Förhandling följer därefter samt ett och ekonomibyggnader även två mindre ventering etc. Var och en som är intres- beräknat tillträde så snart som möjligt. fritidshus, varav ett invid sjön. Jakt och serad av fastigheten är fri att med bifogat

2 Ladugård/loge På traditionellt sätt uppförd ekonomibyggnad. Ladugård/stall i väster med murade och putsade väggar. Invändigt är ladugården cirka 7 x 8 m och med 2.15 m i takhöjd. Gödselplatta under tak mot söder. I före detta mjölkrum, vatten till byggnaden. Skulle över ladugården. Vidare, loge byggd i trä. Med förvaring för stråfoder, maskiner. I husets östra del, magasin. Taket belagt med eternit. Ladugård/stall Vatten från Grävd brunn Jordkällare Fullt användbar jordkällare med granitomfattad dörr. Jordkällae

3 BÅTHUS Båthus: Enkelt båthus vid Undens strand. Före detta tvättstuga: På tomtens västra del finns en timrad stuga som under årens lopp nyttjats som tvättstuga, grovkök etc. och enklare boende. Två rum. Eternittak. Magasin: I två våningar timrad byggnad med förråd på nedre våningen och magasin över dessa. Eternittak. Hagstugan: Belägen söder om gårdskärnan. Enkel stuga med två rum. Vatten indraget från ladugården. Enkelt avlopp. Sjöstugan:Högt belägen ett stenkast från sjön. Byggt på plint, i trä. Taket belagt med plåt. Taklagd veranda mot väster och sjön. Invändigt ett allrum och ett enklare kök. Ej el, vatten eller avlopp. TC. Tvättstugan Magasin Hagstugan Sjöstugan

4

5 SKOGSKARTA Plan Undenebotten 1:5 Församling Finnerödja-Tived Kommun Laxå Län Örebro län Upprättad år 2014 Planläggare Ola Gustavsson Utskriftsdatum Huggningsklass Kalmark/föryngring Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-skog Lågproduktiv skog 1: m

6 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 17 0,0 0, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 1 5 Övrig areal 0,0 0 Summa landareal 22 Summa vatten 0,0 Virkesförråd Totalt 2353 % Tall Gran Löv Medeltal per hektar 138 Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt per ha Tillväxt för perioden / år 8,1 beräknad med hänsyn till 86 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag Föryngringsavverkning 81 Gallring 162 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 85 Totalt under perioden 243 pcskog Utskriven: Län: Örebro län Kommun: Laxå Församling: Finnerödja-Tived Planen: Undenebotten 1:5 Id:

7 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass ha % Totalt /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark 4, år , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt [4,1] Summa/Medel 17, pcskog Utskriven: Län: Örebro län Kommun: Laxå Församling: Finnerödja-Tived Planen: Undenebotten 1:5 Id:

8 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g ä nr o år klass (-Avdrag) Skikt Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha Priotal 1 1, S1 T PG Tall 45 Ingen åtgärd 6,8 GÖ 16 Gran 35 Löv ,1 1 0 K1 G PG Återväxtkontroll 2 (-0,2) L 2 [2,1] 1 90 ÖF G PG Tall 85 Avverkning ÖF ,4 (-0,2) L Löv , R2 G PG Tall 10 Enstaka öf Röjning ,7 (-0,3) L Gran 55 Löv , S2 G PG Tall 25 Norra delen Ingen åtgärd 8,5 (-0,2) L Gran 65 Yngre Löv , S1 G PG Tall 40 Ingen åtgärd 9,4 GÖ 14 (-0,1) L Gran 55 Löv 5 6 2, G1 G PG Tall 5 Gallring ,9 GÖ 14 Gran 50 Löv , S2 G PG Tall 10 Ingen åtgärd 8,6 Gran 90 pcskog Utskriven: Län: Örebro län Kommun: Laxå Församling: Finnerödja-Tived Planen: Undenebotten 1:5 Id:

9 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt tillväxt Med Med Beskrivning Åtgärd N Uttag Årlig ha g ä nr o år klass (-Avdrag) Skikt Alternativ cm m r [Skikt] ha avd % per ha Priotal 8 0, S1 G PG Tall 20 Ingen åtgärd 8,7 GÖ 14 (-0,1) L Gran 70 Löv ,2 1 0 K1 T PG Återväxtkontroll [2,2] 1 90 ÖF T PG Tall 100 Avverkning ÖF ,7 10 4,1 4 Inäga/åker (-0,1) L pcskog Utskriven: Län: Örebro län Kommun: Laxå Församling: Finnerödja-Tived Planen: Undenebotten 1:5 Id:

10 FASTIGHETSBESKRIVNING Laxå Undenebotten 1:5 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med byggnader samt skog och åker. Undenbotten är högt belägen invid sjön Undens nordöstra strand, delar av arealen ligger mot sjön, andra delar öster om landsvägen mellan Finnerödja och Tived. På fastigheten finns förutom bostadshus och ekonomibyggnader även två mindre fritidshus, varav ett invid sjön. Jakt och fiske, stallar och ridvägar, är något som bjuds i Undenbotten. De fakta som ligger till grund för försäljningen hittar du härnedan. Information från Lantmäteriet, fastighetskarta med markerad areal och vägkarta, skogsinventering etc. Var och en som är intresserad av fastigheten är fri att med bifogat kartmaterial, gummistövlar och soligt väder, möjlighet att bese fastigheten när som helst. Marknadsföringen sker under maj/juni månad. Visning enligt överenskommelse. Förhandling följer därefter samt ett beräknat tillträde så snart som möjligt. Beläget Fastigheten är belägen i västra Närke, mellan samhället Finnerödja och Tived. Vägbeskrivning Se markering på karta. Undenbotten ligger näst intill mitt emellan Finnerödja och Tived utefter väg 575, strax norr om avfarten till Röfors. N-koordinat och E-koordinat Areal Enligt fastighetsboken uppgår arealen till 22.0 ha. Arealen är fördelad på 2 skiften. Väg 575 klyver dock ett av dem. Åker Enligt fastighetstaxering uppgår arealen åker till cirka 4 ha. Åkermarken är för trakten normal, vad gäller avkastning, den ligger vall för närvarande. Dikningsbehov föreligger på arealen invid sjön. Åkrarna runt gårdskärnan ligger högt och bör vara självdränerande. Åkermarken brukas av invidboende lantbrukare under Denne äger även stödrätterna, varför det inte följer i försäljningen. Skog 18 ha, varav produktiv skogsmark 17 ha. Innehållet har inventerats inför försäljningen av Ola Gustavsson. Uppskattade volymer uppgår till cirka m3sk eller 138 m3sk/ha. Medelboniteten beräknad till 8,1 m3sk/ha/år. Trädslagsfördelning, tall 24 %, gran 21 %, löv 56 % samt 20 % ek. Skogsarealen är lättdriven och har närhet till väg. En skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder träslagsfördelning m.m. och grundar sig således inte på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med konsult, kontrollera skogstillståndet på fastigheten. Övrig mark Utöver skog och åkermark, vägar och planer runt byggnader. Bostadshus Bostadshuset är högt beläget. Uppfört i timmer troligen vid 1900-talets början med brädfodrad fasad, därefter klätt med eternitplattor. Kopplade fönster. Taket belagt med tegel. Enligt taxeringen har huset cirka 100 kvm boarea. Det är byggt i 1 ½ plan, med mindre källardel mot norr. Veranda mot öster och altan mot väster, där huset även är tillbyggt i ett plan. Invändigt från öster och verandan, mindre hall. Mot söder och nordöst två rum. Kök med skafferi och enklare köksinredning mot väster. Duschrum med wc och handfat. Groventré och källare i nordväst. Övervåningen innehåller två sovrum och ett flertal klädkammare. Övre våningen kan med lätthet byggas om för att få ett betydligt större boende. VA och värme Uppvärmning via köksspis. Luftvärmepump. Vatten från borrad brunn med pump och hydrofor samt varmvattenberedare i källaren. Avlopp till trekammarbrunn, ej infiltration enligt dagens standard. Ladugård/loge På traditionellt sätt uppförd ekonomibyggnad. Ladugård/stall i väster med murade och putsade väggar. Invändigt är ladugården cirka 7 x 8 m och med 2.15 m i takhöjd. Gödselplatta under tak mot söder. I före detta mjölkrum, vatten till byggnaden. Skulle över ladugården. Vidare, loge byggd i trä. Med förvaring för stråfoder, maskiner. I husets östra del, magasin. Taket belagt med eternit. Magasin I två våningar timrad byggnad med förråd på nedre våningen och magasin över dessa. Eternittak. Jordkällare Fullt användbar jordkällare med granitomfattad dörr. Före detta tvättstuga På tomtens västra del finns en timrad stuga som under årens lopp nyttjats som tvättstuga, grovkök etc. och enklare boende. Två rum. Eternittak. Fritidsbostäder. Sjöstugan. Högt belägen ett stenkast från sjön. Byggt på plint, i trä. Taket belagt med plåt. Taklagd veranda mot väster och sjön. Invändigt ett allrum och ett enklare kök. Ej el, vatten eller avlopp. TC. Hagstugan Belägen söder om gårdskärnan. Enkel stuga med två rum. Vatten indraget från ladugården. Enkelt avlopp. Båthus Enkelt båthus vid Undens strand. Registerbeteckning Laxå Undenebotten 1:5 Lagfaren ägare Kent Karlsson, Jan Karlsson, Lars Karlsson och Ola Bengtsson, med ¼ vardera. Inteckningar/Servitut/Arrenden Det finns ett pantbrev i fastigheten om totalt kr. Vidare finns andelar i Skövde och Tibro Häradsallmänning Östra Stöpen S:1 och S:2 med en årlig mindre utdelning. Del i gemensam väg. Samfälld areal invid Undens strand. Fiberanslutning Fastigheten kommer under sensommaren/efter tillträdet/ att få del av fiberkabel, fram till huset. Tillträdaren får själv ansluta till önskat nät. Säljarna står kostnaden för framdragningen till huset.

11 Jakt Jakten är fri för ny ägare. Fiske Laxå Undenebotten 1:5 så äger den fastigheten andel i Undenebotten FS:4. Taxeringsvärde Senast angivna taxerings värde uppgår till kr. Se för delning på utdrag ur fastighetsboken. Tillträde Efter överenskommelse under Handpenning Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning. Föreligger så kallade villkor för köpets genomförande, skall handpenningen insättas på klientmedelskonto, intill villkoren uppfyllts. Visning Visning sker efter överenskommelse och tillsammans med representant för Gårdsmäklare Värhulta. Begärt pris: kr Fakta om budgivning Föreligger fler intressenter till begärt pris, inom viss tid efter visningen, kan budgivning vara tillämplig för att utse köparen. Inför en budgivning skall den som önskar delta, ordna finansieringen av såväl handpenning som hela köpeskillingen. Köpekontrakt översändes för Det finns ingen skyldighet hos en fastighetsförmedlare att delge spekulanter om andra intressenters bud eller intressen. Undersökningsplikt Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om till exempel byggnaders och anläggningars skick, skogstillgång med mera. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet, besikta fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari fastigheten befinner sig. Besiktning kan ske efter överenskommelse. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs för juridisk person vid köp av lantbruksfastighet. I glesbygd krävs förvärvstillstånd av Länsstyrelsen för alla förvärvare av lantbruksfastighet. Ekonomi För köpare som vanligtvis inte arbetar med lantbruksekonomi och är ägare till en jordbruks taxerad fastighet, kan kort sägas att en villa kalkyl skiljer sig avsevärt från en lantbruksekonomi. Vid kalkylering efterfråga sakkunnig hjälp. Uppgifterna i fastighetsbeskrivning och skoglig uppskattning av areal och volym kan inte ligga till grund för talan enligt Jordabalken 4:19 utan har lämnats endast för att underlätta köparens egna undersökningar. Denna beskrivning har upprättats på säljaren uppgifter och kompletterats med bilagor från offentliga register. Uppgifter av betydelse för köparen i beslutet att förvärva fastigheten, skall stämmas av med säljaren. Ansvarig mäklare Per-Anders Andersson Telefon: genomläsning före budgivningen. Budgivningen sker tillsammans med säljaren eller representant för denne och följs av kontraktsskrivande med erläggande av handpenning. Bud under begärt pris leder inte till att en budgivning startar. Budet antecknas och meddelas uppdragsgivaren.

12 Ansvarig mäklare Per-Anders Andersson

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lekeberg Käxle 1:4

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lekeberg Käxle 1:4 Lekeberg KÄXLE 1 FASTIGHETSBESKRIVNING Lekeberg Käxle 1:4 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog och åker. Belägen i det vackra Västernärke. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

LEKEBERG. Skarby Norrgården

LEKEBERG. Skarby Norrgården LEKEBERG Skarby Norrgården Fastigheten är belägen i ett böljande landskap där gårdsarealen ramas in av skogspartier. Fastigheten har ett mycket fint topografiskt läge där byggnationen ligger högt men ändå

Läs mer

Hällefors Sävsjö. Beskrivningen här nedan är mycket kortfattad och skall endast belysa vad som ingår.

Hällefors Sävsjö. Beskrivningen här nedan är mycket kortfattad och skall endast belysa vad som ingår. Hällefors Sävsjö Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allround fastighet med restaurang, vandrarhem, hotell, stall och betesmark mm. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan.

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt 7 000 m 3 sk, 3 ha inägomark

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Piteå Trundavan 4:17

Piteå Trundavan 4:17 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 4:17 Strandzon i avd 14 Trevlig och lättillgänglig skogsfastighet med strand mot havet på Trundöns södra del. Skogen består av ett skifte på ca 42 hektar främst av

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Flen, 67 ha Högsjön 1

Flen, 67 ha Högsjön 1 Flen, 67 ha Högsjön 1 2 HÖGSJÖN Människan har sedan urminnes tider sökt efter vackra platser att bebo. En sådan plats hittade man verkligen för den sörmländska gården Högsjön, när den för cirka 215 år

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17.

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17. Dalarna LUDVIKA BRINGSJÖBERG 31:9, 31:17, 31:19 PERSBO SKOG 1:51 Vacker skogsgård i Dan Andersson miljö med sjöläge i Bringsjöberg. Fyra fastigheter med ett gårdsskifte samt en avstyckad tomtmark. Totalt

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån

Ljusdal, 10 ha. Orsmilån Ljusdal, 10 ha Orsmilån 1 2 FRITIDSHUS MED SKOG Fritidshus i gott skick och ca 9 ha produktiv skogsmark ca 1,5 mil sydväst om Järvsö. Virkesförrådet uppgår till ca 800 m³sk. Jakt i viltvårdsområde. Från

Läs mer

Skogsgård med vacker utsikt över Fåsjön

Skogsgård med vacker utsikt över Fåsjön Skogsgård med vacker utsikt över Fåsjön NORA TOLVSBÖRD 1:15 En högt belägen gård med vacker utsikt över inägomarken och soluppgången över Fåsjön. Närhet till Bergslagens djupa skogar och med tillgång till

Läs mer

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Mindre jordbruksfastighet

Mindre jordbruksfastighet Mindre jordbruksfastighet VÄSTERÅS ÖSTJÄDRA 2:1 Areal ca 40,5 ha, varav skogsmark ca 29 ha, med ett virkesförråd om ca 5.500 m³sk. Inägomark ca 7,6 ha. Anebyhus byggt 1990, boyta 138 m². Stall och övriga

Läs mer