Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke"

Transkript

1 Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, ÖREBRO Tel

2

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 5 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 6 HACKVADS KYRKA... 7 TÅNGERÅSA KYRKA... 9 EDSBERGS KYRKA KRÄCKLINGE KYRKA BILDBILAGA... 16

4

5 Inledning Arbetet med att installera värmepumpar i Edsbergs församlings kyrkor, Edsbergs kyrka, Hackvads kyrka, Kräcklige kyrka och Tångeråsa kyrka påbörjades 2008 och avslutades En antikvarisk slutbesiktning genomfördes av undertecknad tillsammans med Leif Brorson, Byggingenjör SBR och Per-Arne Gustavsson, Edsbergs församling den 12 april Samtliga kyrkor värmdes tidigare upp med el vilket var väldigt kostsamt. Det nya systemet med luftvärmepumpar är billigare och ersätter i princip kyrkornas äldre uppvärmningssystem, undantagsvis vid förrättningar då de fortfarande används. Med det nya systemet får man upp värmen snabbare i kyrkorna vilket är skonsammare för både inventarier och orglar. En styranordning för värmen sattes in på prov i Kräcklinge kyrka under vintern Det fungerade bra och sattes därefter in i övriga tre kyrkor. I Edsbergs kyrka fick man bekymmer med orgeln efter att styranordningen satts in. Detta var ej utvärderat vid slutbesiktningen den 12 april Vid samtliga installationer har målet varit att göra så minimala ingrepp som möjligt.

6 Administrativa uppgifter Fastighet: Hackvad kyrka, Hackvad sn Tångeråsa kyrka, Tångeråsa sn Edsbergs kyrka, Edsberg sn Kräcklinge kyrka, Kräckling sn Fastighetsägare: Edsbergs församling Länsstyrelsens diareinummer: , , Tillstånd från Länsstyrelsen: samt Projektering och byggledning: Arbetshandlingar: Leif Brorson Byggingenjör SBR Leif Brorson Byggingenjör SBR ÅF-INFRASTRUKTUR AB SKANARK AB Entrepenörer: ÅF-INFRASTRUKTUR AB SKANARK AB Nordins möbelfabrik Per Lindstöm, måleri Registrerade bilder: Länsmuseets handlingar i ärendet Diarienummer: Hackvads kyrka Dnr Tångeråsa kyrka Dnr Edsbergs kyrka Dnr Kräcklinge kyrka Dnr Ang. schaktningsarbeten för installation av värmepumpar, Edsberg, Kräcklinge och Tångeråsa kyrkogårdar. Dnr Ang. schaktningsarbeten vid Hackvads kyrka. Dnr

7 Hackvads kyrka Ursprungligen var det tänkt att placera luftvärmepumpen i ett äldre pannrum under koret. Detta gick ej att lösa och man valde då att placera den utanför kyrkogårdsmuren i sydost. En del av muren var redan borttagen för att underlätta transporter av trädgårdsavfall, se bild 2. Placeringen av utomhusdelen bidrog till att man fick gräva upp gången fram till källarfönstret, se bild 1, (Separat rapport på arkeologisk undersökning finns.). Man borrade sig in under fönstret, ca 10 cm under marknivå, och kom in i källarfönstrets smyg. Därifrån drogs installationen genom befintliga kalorifärkanaler under långhuset. Kanalerna mynnar ut längst bak i kyrkorummet under norra och södra läktartrappen, se bild 4. Mot kyrkorummet satt här ursprungligen ett galler där värmen från kanalerna transporterades ut i kyrkorummet. När det ursprungliga värmesystemet byttes ut satte man förmodligen dit de befintliga täta luckor som nu försetts med galler av vit plast, dessa går ej att måla in med gott resultat. Ur antikvarisk synvinkel hade det varit önskvärt att man låtit ny tillverka luckor med galler av trä som gick att måla in i luckans kulör. Bild 1: Del av grusgång som grävdes upp för dragning till utomhusdelen. Bild 2: Öppning i muren där utomhusdelen skall placeras. Bild 3: Källare under koret, rensningslucka där man rakade ut askan vid eldning av kyrkans äldsta värmesystem. Bild 4: Kalorifärkanalens mynning längst bak i kyrkorummet, s/v.

8 Bild 5: Befintlig lucka i s/v före installation av galler. Bild 6: Befintlig lucka i s/v efter installation av galler. Bild 6: Installerad utomhusdel, bild tagen från väster. Bild 7: Installerad utomhusdel, bild tagen från öster.

9 Tångeråsa kyrka Vid Tångeråsa kyrka frångick man även här de ursprungliga planerna med både placering av utomhus- och inomhusdel. Man fick tillstånd att placera utomhusdelen utanför muren i nordväst, på mark som ej tillhör kyrkan. Man grävde upp gången öster om bårhuset fram till kyrkans norra fasad där man tidigare gjort dragningar (Separat rapport på arkeologisk undersökning finns.). En granhäck har planterats för att dölja utomhusdelen. Inomhusdelen placerades ej på läktaren som man först planerat för. Den installerades i stället längst bak under en bänk i långhusets nordvästra del. Nordins möbelfabrik har tillvärkat inklädnaden och Per Lindström har målat in den lika bänkarnas kulör. Installationen i Tångeråsa är den minst iögonfallande av samtliga invändiga installationer. Bild 8: Utomhusdelen placerades bortom stolpen av trä. Bild 9: Pilen visar där man nu, och även tidigare, gått in med dragningar. Bild 10 och 11 nedan: Inomhusdelen har målats in i bänkarnas kulör. Bilder tagna från bak och framsida.

10 Bild 12: En granhäck har planterats för att dölja utomhusdelen.

11 Edsbergs kyrka I samband med en tidigare installation i intilliggande församlingshem var ledningsdragningen för värmepumpsinstallationen redan förberedd fram till kyrkogårdsmuren. Därifrån grävde man nu ett schakt i gången fram till kyrkan och gick sedan snett in mot tornets norra sida. Man borrade inifrån och ut, ca 10 cm ovan golvet snett ut och hamnade ca 30 cm under mark i ett gammalt murgenombrott där man tidigare dragit in elkablar till kyrkan (Separat rapport på arkeologisk undersökning finns.). Inne i vapenhuset, längs med norra väggen, drogs installationen i en befintlig bänk/låda in mot vapenhusets nordöstra hörn, upp vid befintlig dragning av el. En ny inklädnad gjordes i vapenhusets nordöstra hörn för befintliga kablar och nya. Dragningen kom sedan upp i tornet, en våning upp, i ett rum innanför läktaren. Från början placerades inomhusdelen/värmepumpen på läktaren. Men även här var man tvungen att tänka om då placeringen av värmepumpen påverkade klimatet i kyrkorummet negativt. I stället placerades den i kyrkorummets nordvästra hörn under läktaren. Detta medförde komplettering och viss förändring av den befintliga snickeriinredningen. Den nya inredningen är utformad av Annika Larsson, SKANARK, Karlstad och tillverkades och målades av Nordins möbelfabrik. Bild 13 och 14: Marken vid vapenhusets norra fasad innan och under grävning. Bild 15 och 16: Till vänster, borren är fixerad för borrning. Till höger, pilen visar var de nya kablarna dras fram.

12 Bild 17 och 18: Till vänster, rummet innanför läktaren där dragningen kom upp. Till höger, inomhusdelens första placering på läktaren. Bild 19 och 20: Till vänster, garderobsinredningen under läktaren i kyrkorummets nordvästra hörn. Till höger, skärmvägg som döljer utrymmet från kyrkorummet.

13 Bild 21 och 22: Samma utrymmen som bild 19 och 20 efter installation av inomhusdelen. Bild 23 och 24: Till vänster, ny garderobsinredning under läktaren. Till höger, ny markbeläggning intill vapenhusets norra fasad.

14 Kräcklinge kyrka Utomhusdelen placerades som planerat norr om Lagerhielmska gravkoret. Därifrån grävdes ett schakt fram framför kyrkan till vapenhusets södra grundmur där befintlig el till kyrkan är indragen sen tidigare (Separat rapport på arkeologisk undersökning finns.). Man borrade sig genom golvet inifrån elrummet snett ut och hamnade ca 30 cm under mark på utsidan. Vid Kräcklinge kyrka frångick man även här den ursprungliga placeringen på läktare av inomhusdelen. Den placerades till slut under läktaren vid kyrkorummets nordvästra vägg. Inbyggnaden utformades av Annika Larsson, SKANARK, Karlstad, tillverkades av Nordins möbelfabrik och målades av Per Lindstöm. Bild 25: Utomhusdelen norr om Lagerhielmska gravkoret. Töjjor skall planteras runtom soptunnorna som även de står norr om gravkoret, förhoppningsvis döljer även dessa utomhusdelen något. Bild 26: På södra sidan av vapenhuset finns elrummet där dragningen utifrån kommer in och leds vidare upp på läktaren. Bild 27 och 28: Kablarna kommer upp från elrummet, går in bakom orgeln och leds vidare fram till kyrkorummets nordvästra hörn där kablarna dras ned till inomhusdelen.

15 Bild 29 och 30: Till vänster, en installationssockel döljer kabeldragningen på läktaren. Till höger, bild innan inomhusdelen placeras i kyrkorummet. Bild 31 och 32: Till vänster, kablarna är fästade i hörnet och inomhusdelen är på plats. Till höger, inomhusdelen är inbyggd och inmålad i väggarnas kulör. Kablarna i hörnet har även de klätts in.

16 Bildbilaga Acc.nr. OLM_2011_127_1-33 Bilder tagna av Anneli Borg, Örebro läns museum. Objekt: Hackvads kyrka, Tångeråsa kyrka, Edsbergs kyrka och Kräcklinge kyrka År: 2011 Motiv: Installation av värmepumpar 1: Del av grusgång som grävdes upp för dragning till utomhusdel. Hackvads kyrka 2: Öppning i muren där utomhusdelen skall placeras. Hackvads kyrka 3: Källare under koret, rensningslucka där man rakade ut askan vid eldning av kyrkans äldsta värmesystem. Hackvads kyrka 4: Kalorifärkanalens mynning längst bak i kyrkorummet, s/v. Hackvads kyrka 5: Befintlig lucka i s/v före installation av galler. Hackvads kyrka 6: Befintlig lucka i s/v efter installationen av galler. Hackvads kyrka 7: Installerad utomhusdel, bild tagen från väster. Hackvads kyrka 8: Installerad utomhusdel, bild tagen från öster. Hackvads kyrka 9: Utomhusdelen placerades bortom stolpen av trä. Tångeråsa kyrka 10: Kyrkans västra vägg där man nu och även tidigare gått in med dragningar. Tångeråsa kyrka 11: Inomhusdelen har målats in i bänkarnas kulör. Tångeråsa kyrka 12: Inomhusdelen har målats in i bänkarnas kulör. Tångeråsa kyrka 13: En granhäck har planterats för att dölja utomhusdelen. 14: Vapenhusets norra fasad där man nu och även tidigare gått in med dragningar. Edsbergs kyrka 15: Grävning vid vapenhusets norra fasad. Edsbergs kyrka 16: Borren är fixerad för borrning. Edsbergs kyrka 17: Den nya dragningen med kablar går längs med befintlig. Edsbergs kyrka 18: Nytt golv i rummet innanför läktaren där dragningen kommer upp. Edsbergs kyrka 19: Innomhusdelens första placering på läktaren. Edsbergs kyrka 20. Garderobsinredningen under läktaren i kyrkorummets nordvästra hörn. Edsbergs kyrka 21: Skärmvägg som döljer utrymmet från kyrkorummet.

17 22: Innomhusdelen med ny inklädnad under läktaren i kyrkorummets nordvästra hörn. Edsbergs kyrka 23: Skärmväggen efter installation av galler. Edsbergs kyrka 24. Ny garderobsinredning under läktaren. Edsbergs kyrka 25: Ny markbeläggning intill vapenhusets norra fasad. 26: Utomhusdelen norr om Lagerhielmska gravkoret. Kräcklinge kyrka 27: Elrum på södra sidan av vapenhuset där dragningen utifrån kommer in och leds vidare upp på läktaren. Kräcklinge kyrka 28: Kablarna kommer upp från elrummet och går in bakom orgeln. Kräcklinge kyrka 29: Kablarna kommer upp från elrummet och går in bakom orgeln och leds vidare fram till kyrkorummets nordvästra hörn där kablarna dras ned till inomhusdelen. Kräcklinge kyrka 30: Installationssockel för kablarna på läktaren. Kräcklinge kyrka 31: Kyrkorummets nordvästra del innan placering av inomhusdelen installeras. Kräcklinge kyrka 32: Kablarna är fästade i hörnet och inomhusdelen är på plats. Kräcklinge kyrka 33: Inomhusdelen är inbyggd och inmålad i väggarnas kulör. Kablarna i hörnet har även de klätts in. Kräcklinge kyrka

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m.

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö gamla kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20

Brevens kyrka. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014. Askers socken, Örebro kommun, Närke. Anneli Borg Rapport 2014:20 Brevens kyrka Askers socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av plåttak samt installation av åskskyddsanläggning 2014 Anneli Borg Rapport 2014:20 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2008:6 Barsebäcks kyrka Antikvarisk kontroll, 2007 Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:6 Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn 2010:28 Antikvarisk kontrollrapport Veckholms kyrka Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: långhuset mot väster efter avslutad

Läs mer

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun Rödeby kyrka Antikvarisk medverkan vid interiör renovering Rödeby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2011:15 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Befintliga förhållanden...

Läs mer

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun

L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Invändig renovering av L l N D O M E K Y R K A Lindome socken, Mölndals kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2004:48 Tomas Brandt Bohusläns

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia

Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Sollentuna kyrka, ombyggnad av sakristia Antikvarisk medverkan vid om- och tillbyggnad av sakristian, Sollentuna kyrka, Sollentuna socken, Sollentuna kommun, Uppland Gunilla Nilsson Rapport 2010:8 2 Sollentuna

Läs mer

LÄNSMUSEET I BESIKTNINGSPROTOKOLL/DOKUMENTATION Dnr 27/312 GÄVLEBORGS LÄN Sida 1(3) Kommun Söderhamn Socken Skog Fastighet Ägare Objektets art Skogs kyrka Skogs församling Kyrkobyggnad Kartblad Fotodokumentation

Läs mer

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004

Askeryds kyrka. Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Delrapport ur: Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004 Askeryds kyrka Aneby kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Jonas Haas User

Läs mer

Brönnestad kyrka 2008:14. Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008. Jimmy Juhlin Alftberg. Regionmuseet Kristianstad

Brönnestad kyrka 2008:14. Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008. Jimmy Juhlin Alftberg. Regionmuseet Kristianstad 2008:14 Brönnestad kyrka Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:14 Brönnestad kyrka

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Vrigstads gamla kyrka

Vrigstads gamla kyrka Arkeologisk förundersökning Vrigstads gamla kyrka Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Vrigstads socken i Sävsjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:17

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04 OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Antikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale Svedja 5:6 Färila socken Ljusdals kommun Hälsingland 2010 2011 Daniel Olsson

Läs mer

Billesholms kyrka - renovering av golv

Billesholms kyrka - renovering av golv 2015:23 xxx Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014 Kerstin Börjesson Rapport 2015:23 Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014-2015 Norra Vrams socken,

Läs mer

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:2 Kolbäcks kyrka Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kolbäcks kyrkby 1:19 Hallstahammars kommun

Läs mer

Torö kyrka. Antikvarisk medverkan vid invändig renovering, Torö kyrka, Torö socken, Nynäshamns kommun, Södermanland, Stockholms län

Torö kyrka. Antikvarisk medverkan vid invändig renovering, Torö kyrka, Torö socken, Nynäshamns kommun, Södermanland, Stockholms län Torö kyrka Antikvarisk medverkan vid invändig renovering, Torö kyrka, Torö socken, Nynäshamns kommun, Södermanland, Stockholms län Cecilia Pantzar Rapport 2011:26 2 Torö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar

Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar 2012:14 xxx Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar Antikvarisk medverkan 2011 Kerstin Börjesson Rapport 2012:14 Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar Antikvarisk medverkan 2011 Vallkärra

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

Västerhaninge kyrka. Lisa Sundström Rapport 2006:8

Västerhaninge kyrka. Lisa Sundström Rapport 2006:8 Västerhaninge kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering, Västerhaninge kyrka, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2006:8 2 Västerhaninge kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Malmö Stadsteater. Antikvarisk kontroll. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län. Ombyggnadsarbeten 2004-2006. Carola Lund

Malmö Stadsteater. Antikvarisk kontroll. Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län. Ombyggnadsarbeten 2004-2006. Carola Lund Antikvarisk kontroll Malmö Stadsteater Ombyggnadsarbeten 2004-2006 Fastigheten Teatern 4 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2007:001 Carola Lund Antikvarisk kontroll

Läs mer

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005 BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län BÖRRUM KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård Linderås kyrka Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Linderås socken i Tranås kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer