Årsberättelse för 2014 Västerbottens Orienteringsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för 2014 Västerbottens Orienteringsförbund"

Transkript

1 Årsberättelse för 2014 Västerbottens Orienteringsförbund Sid 1/19

2 Innehåll Dagordning... 3 Röstlängd vid årsmötet Verksamhetsberättelse... 4 Bemanning, representation och utmärkelser... 4 Kommittéverksamhet (och liknande)... 6 Ungdomskommittén... 6 TULO Elitkommittén... 7 Tekniska kommittén... 7 Skidorienteringskommittén... 8 Mountainbikeorientering... 8 Precisionsorientering... 8 Kartansvarig... 8 Utbildningskommittén... 8 Utvärdering av verksamhetsinriktning/handlingsplan för Ekonomisk redovisning Förslag från VOF:s styrelse till årsmötet 27 februari Förslag inkommna enligt 10, motioner, till årsmötet 27 februari Verksamhetsinriktning 2015 kommittéer Ungdomskommitténs verksamhetsplan för Tekniska kommitténs verksamhetsplan för Skidorienteringskommitténs verksamhetsplan Kartansvariges verksamhetsplan Verksamhetsinriktning 2015 VOF Budgetförslag Budgetförslag Resultatbilaga.. 16 Sid 2/19

3 Västerbottens Orienteringsförbund 2014 Dagordning Dagordning vid Västerbottens Orienteringsförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2015 kl i IFK Umeås klubblokal, Hyggesvägen 19, Umeå: Mötets öppnande. 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet. 6. Val av två rösträknare. 7. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 8. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 9. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid. 10. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning. 11. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna. 12. Behandling av förslag, som inkommit enligt 10 (motioner). 13. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 14. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande av inkomstoch utgiftsstat för innevarande räkenskapsår. 15. Val av OF-ordförande, tillika ordförande i OF-styrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-möte. 16. Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i Val av en revisor med personlig ersättare för tiden till och med nästkommande ordinarie OFmöte. 18. Beslut om val av ombud till DF-mötet. 19. Beslut om val av ombud till SOFT:s förbundsmöte. 20. Val av valberedning. 21. Mötets avslutande. Sid 3/19

4 Röstlängd vid årsmötet 2015 I SOFT:s stadgar 12 står: Förening får vid OF-möte företrädas av högst två ombud, vilka skall vara medlemmar i föreningen. Ombud får företräda endast en förening. Ledamot av OF-styrelsen får inte vara ombud. Ombud skall medföra behörighetshandling från den förening, som vederbörande representerar. Vid röstning har varje förening 1 röst. Följande 19 föreningar var den 1 november 2014 anslutna till SOFT: Bolidens Skidklubb Högåkers OK Hökmarks IF Gnistan IFK Umeå Lycksele IF Långvikens FF Långvikens OK Robertsfors IK Rönnskär Railcare IF SK Björnen SK Järven Skellefteå OK Skogis IF Stöcksjö IS Tegs SK Tväråbäcks IK Umedalens IF Umeå OK Vännäs OK Verksamhetsberättelse Bemanning, representation och utmärkelser Styrelsen för Västerbottens Orienteringsförbund avger härmed följande berättelse för verksamheten Anslutna föreningar I december 2014 var 19 föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och därmed också till Västerbottens Orienteringsförbund (VOF). Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Kommittéer och funktioner Hemsidesansvarig Rankningsansvarig Elitkommittén (vilande så länge TULOprojektet är verksamt) Clas Fries Per Lindgren Britt Karlsson Maria Vredin Mats Walheim Styrelsen Timo Malmberg Håkan Eriksson Sid 4/19

5 Kartansvarig Tekniska kommittén Ungdomskommittén Utbildningsansvarig Skidorienteringskommitté Mountainbikeorientering Precisionsorientering TULO Uttagningsansvarig Valberedning Revisorer Anders Fries Jörgen Kragh Jakob Odeblad Clas Fries Kerstin Eriksson Anneli Bäckström (sammankallande) Maria Vredin Ann-Sofie Johansson Vakant Mats Klingvall (sammankallande) Hans-Erik Carlborg Stefan Kärrlander Helena Königsson Pär Norén Christian Spoerry Vakant Vakant Tjelvar Otterbjörk (projektledare) Mats Walheim (repr. i samverkansgruppen) Till SM och NM är det fri anmälan varför uttagningsansvarig inte är aktiv. Ungdomskommittén gör själva de uttagningar som behövs inför USM och liknande tävlingar. Lena Timner (sammankallande) Mats Strandberg, Jan-Erik Holmstedt Kenneth Jonsson, Torbjörn Yttergren (suppleant) Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft tio protokollförda styrelsemöten. Representation Reg-6 mötet VIFs årsmöte SISUs årsmöte Lagledare vid USM SDF-konferens SOFTs tekniska konf. SOFTs ordförande konf. SOFTs kartforum Mats Walheim, Jörgen Kragh, Mats Klingvall Per Lindgren Per Lindgren Ann-Sofie Johansson Jan-Erik Holmstedt Jörgen Kragh Clas Fries Ingen repr. Utmärkelser Inga officiella utmärkelser har utdelats. Sid 5/19

6 Kommittéverksamhet (och liknande) Ungdomskommittén Ledamöter: Annelli Bäckström, Kerstin Eriksson, Ann-Sofie Johansson, Maria Vredin. Läger: Inget Jätteläger genomfördes i år, istället genomfördes två helgläger. I mitten av maj stod ungdomskommittén som arrangör i Röbäck och i augusti arrangerade Umeå OK i Strömbäck, deltagarantalet på varje läger var ca 30 ungdomar + ledare. Martinsons Cup: 11 deltävlingar har ingått i Martinsons Cup. Umeå OK vann klubbtävlingen. Antalet startande ungdomar har ökat med 20 % från 2013 till Totalt genomfördes 706 starter i cupen, totalt deltog 168. Nytt för 2014 var en avslutande parstafett och patrulltävling som arrangerades av Umedalens IF och ungdomskomittén. Ett nytt avtal har skrivits mellan Martinsons och VOF/ungdomskomittén som gäller USM i Köping/Kolsva: Jenny Wegebro stod som USM-vinnare i både sprint och långdistans i D15. I stafetten blev Västerbotten lag 1 32:a, Västerbotten lag 2 blev 80:a. Totalt 9 deltagare och 1 ledare.resultat för Västerbottens deltagare: se resultatsammanställningen i slutet av dokumentet. TULO 2014 Verksamheten inom ramen för TULO-projektet har under 2014 omfattat 13 olika aktiviteter som riktat sig till olika ålderskategorier från 9 år och uppåt. Tyngdpunken i programmet har legat på att ordna attraktiva läger och tävlingsresor för åldersgruppen år. Men flera av aktiviteterna har riktat sig till orienterare i alla åldrar. Aktiviteterna har varit av vitt skilda slag. Totalt har de 13 programpunkterna omfattat ca 1100 aktivitetsdygn (1125 år 2013), varav ca 450 (475 år 2013) från medlemmar i klubbar i Västerbotten. Medlemmar i TULO-anslutna klubbar deltar i alla aktiviteter till självkostnadspris och med fritt ledarstöd. På en del aktiviteter har deltagandet också subventionerats till viss del. Från Västerbotten har följande nio klubbar deltagit i projektet under 2014: Högåkers OK, IFK Umeå, Lycksele IF, Robertsfors IK, Skellefteå OK, Stöcksjö IS, Umedalens IF, Umeå OK, Vännäs OK. TULO-projektet drivs av Norrbottens och Västerbottens Orienteringsförbund som huvudmän. VOF-styrelsens kontaktperson för projketet är Mats Walheim och Tjelvar Otterbjörk har på konsultbasis arbetat som verksamhetsledare för projektet /4: Utlandsläger, Spanien, 15 år och uppåt - 14 deltagare /4: SM-samordning natt- och SM-läger Uppsala/Sigtuna, 17 år och uppåt - 15 deltagare /4: Samordning Silva League, Skåne, 17 år och uppåt - 10 deltagare /5: Tävlingsresa/boende Silva League Luleå, alla åldrar 19 deltagare 5. 30/5-1/6: SM-samordning sprint, Uppsala, 17 år o uppåt 10 deltagare /6: Bussresa till Rikslägret i Sälen, år - 47 deltagare /8: Tävlingsresa/boende till NM, Ljusdal och Järvsö, alla åldrar - 58 deltagare /8: USM-förberedande läger i Köping, år, 9 deltagare /8: SM-förberedande läger i Uppland, 17 år och uppåt, 14 deltagare /9: SM-samordning lång, Norrtälje, 17 år och uppåt - 16 deltagare /9: SM-samordning medel och stafett, Uppsala, 17 år och uppåt - 37 deltagare /10: SM-samordning ultralång, Uppsala, 17 år och uppåt - 4 deltagare /10: Tävlingsresa till Daladubbeln, Falun, HD deltagare Sid 6/19

7 Elitkommittén Elitkommittén har liksom under senare år inte haft någon verksamhet under 2014, bland annat genom att mycket av elitverksamhet arrangeras genom TULO-projektet. Bästapriser, skänkta av Skogskarlarnas klubbar, utdelades för säsongen 2014 vid OL-galan den 9 november till nedanstående aktiva: Orientering H21 Lukas Peterson IFK U D21 Åsa Otterbjörk UOK H20 Emil Nilsson UOK D20 Stina Nilsson UOK H18 Anton Nilsson UOK D18 Klara Yngvesson UOK H16 Simon Eriksson UOK Olof Lundgren UOK Albin Björnudd VOK D16 Jenny Wegebro UOK Moa Johansson VOK Lydia Johansson UOK H14 Emil Hornliden UIF Gustav Kvarnbrink UIF Erik Kärrlander UIF D14 Magdalena Nilsson HOK Kristina Fridman VOK Emma Lundgren LIF SkidO H21 H20 D18 H16 D16 Erik Blomberg UOK Sixten Walheim RIK Klara Yngvesson UOK Simon Eriksson UOK Jenny Wegebro UOK Tekniska kommittén Tekniska kommittén har under 2014 bestått av Jörgen Kragh, Stöcksjö IS, Jakob Odeblad, IFK Umeå och Clas Fries, Umeå OK. Kommittén har förutom telefonkontakter haft tre sammanträden. Kommittén arrangerade en arrangörsträff den 26 mars. Där diskuterades tävlingsprogrammet för 2015, 2016 och 2017, ca 15 deltagare. En inspirationsträff om banläggning hölls den 2 april med ca 20 deltagare. Vid OL-galan den 9 november diskuterade en grupp kravnivå på Västerbottens 3-dagars (VB3) och framtida värdetävlingar i distriktet. En grupp diskuterade upplägg rörande tävlingar på nivån distriktstävling. Arbetet med tävlingsprogrammet görs på samma sätt som under senare år. Antalet tävlingar har varit ungefär konstant de senaste åren. Tekniska kommittén har utsett jury till våra DM-tävlingar. Under 2014 har Britt Karlsson och Jörgen Kragh ansvarat för att DM-plaketter tagits fram till DMtävlingarna. Kommittén arbetar kontinuerligt med översyn av klassindelning och att bidra till att tävlingarna i distriktet håller god standard. Jörgen Kragh deltog vid SOFT:s tekniska konferens i Södertälje i november Sid 7/19

8 Skidorienteringskommittén Inför säsongen 2013/2014 fanns ett tävlingsprogram omfattande sex deltävlingar i VOF-Cupen. På grund av att snön kom först kring 1 februari och att det långa perioder var dåligt skidföre kunde endast tre tävlingar genomföras (på Holmsunds golfbana, i Mariehemsdalen och vid Hissjö IP). Totalt antal deltagare ca 100. Träningsverksamheten i Umeåregionen har varit god. Den har organiserats av Pär Norén, anställd inom OUC (Orienteringens UtvecklingsCentrum vid Umeå universitet). Mountainbikeorientering Ingen verksamhet. Precisionsorientering Ingen verksamhet. Kartansvarig Kartverksamheten drivs bra inom klubbarna liksom i Umeå Kartråd och i Skellefteå Kartgrupp. Tre kartor har registrerats under 2014, se nedan. Kartansvarig i distriktet är Anders Fries. Nyregistrerade kartor under 2014: Nr År Klubb Namn Stöcksjö IS Kont-Strömbäck IFK Umeå Trehörningen-Flurkmark Umedalens IF Kulla-Trollberget Utbildningskommittén Under 2014 har VOF saknat en utbildningsansvarig. Styrelsens avsikt har varit att hantera önskemål om kurser och utbildningar allt eftersom dessa inkommit. Inbjudningar från SOFT och SISU har disktribuerats ut till föreningsmedlemmar. Enligt VOF:s noteringar har ingen i distriktet deltagit i någon utbildning. Ingen har heller skickat anmälan via VOF eller begärt ekonomiskt stöd. Sid 8/19

9 Utvärdering av verksamhetsinriktning/handlingsplan för 2014 Den verksamhetsinriktning som beslutades vid årsmötet 2014 har legat till grund för de aktiviteter som styrelsen har stöttat under året. Vid sammanfattningen av året som gått kan vi konstatera att de flesta, men inte alla målsättningar vi satt upp har nåtts under året (se respektive i tabellen nedan). Målsättningen Genomförande Resultat Ytterligare bättre tillgänglighet till ÖM-klasserna. Minst en distriktsstävling med annat än traditionellt upplägg läggs in i programmet för Ökning av medeltalet startande ungdomar per tävling med minst 10 %, jämfört med Efter alla distrikts- och nationella tävlingar ska det vara reportage och resultat i lokalpress. Totala antalet startande vid VB3 ska öka med minst 10 %. Medeltalet av antalet startande på 2014/2015 års VOF-cuper (i skido) och DM ska vara minst 50. Fånga upp önskemål från klubbarna. (Angående utbildning.) Att minst åtta större reportage om OL eller skido i lokalmedia. (Samma mål som 2013) Alla revisioner och nyproduktioner följer kartnormen. Fortsatt utbyte av erfarenhet och tips mellan klubbarna om upplägg av ÖM-delen i tävlingarna. Tekniska kommittén anger konkreta önskemål till klubbarna om OLarrange-mangen, t.ex. gällande info och marknadsföring. Stimulera samverkan mellan klubbarna gällande ungdomsverksamhet. Bevaka att ungdoms-banläggningen är bra. Stödja versamheten inom TULO. Ekonomisk stötting. Se till att klubbarna informerar lokalpress på lämpligt sätt inför distrikts- och nationella tävlingar. Se till att en väl utformad hemsida för VB3 kommer till stånd (ansvaret delas av arrangerande klubb 2014, IFK Umeå, och VOF). Etablera en skido-kommitté som tar fram ett bra skido-program för 2014/2015 och marknadsför skido bland framför allt distriktets orienterare. Ansvariga inom VOF håller kontinuerligt kontakt med klubbarna angående utbildningsbehov. VOF-styrelsen o/e kommittéerna arbetar för kontakter med media t.ex genom upprättande av en kommunikationsplan för VOF resp. arrangörsförening. Kartansvarig och tekniska kommittén upprätthåller en levande diskussion med de föreningar som reviderar eller ritar nya kartor. Kartansvarig godkänner endast kartor som följer kartnormen. ÖM-klasser: Föreningarna har vid 2014 års tävlingar i huvudsak haft bra organistion, god tillgänglighet och banor. Annat upplägg: Martinsons- Dubbeln i slutet av september var ett mycket typiskt och lyckat arrangemnag med annat upplägg. Antalet startande ungdomar från Västerbotten per tävling har ökat med i medletal 12 % från 2013 till (Räknat på startande i Martinons Cup.) Reportage och resultat bedöms ha funnits i lokalpress efter i stor sett alla tävlingar (ej noga kontrollerat).? Startande VB3: Ökning från 840 till 1288 personer, dvs med 52 %. Endast tre av fem planerade VOF- Cuper kunde arrangeras (pga dåligt med snö). Total 100 startande, dvs i medeltal 33 per arrangemang. Inga föreningsinterna utbildningar har kanaliserats genom VOF. (±) Målet uppfyllt (främst tack vare duktiga aktiva som inneburit intresse hos media.) (Ingen kommplan utarbetad.) Målet ej uppfyllt. Reviderade och nya kartor som inte uppfyllt normen har tagits fram, godkänts och använts. Dessutom har VOF planerat och genomfört OL-Gala (nr 3 i ordningen), där nära 60 orienterare i alla åldrar träffades i Strömbäck och under trivsamma former diskuterade frågor rörande Sid 9/19

10 bland annat ungdomsorientering, banläggning och arrangemang. Föreläsning av idrottsläkare Magnus Högström, Umeå Sports Medicin. Deltagande ungdomar spelade innebandy och diskuterade TULO-aktiviteter innan en gemensam middag med utdelning diverse priser. Styrelsen i februari 2015 Clas Fries Mats Walheim Britt Karlsson Per Lindgren Maria Vredin Sid 10/19

11 Ekonomisk redovisning Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret Resultaträkning Intäkter Gåvor och bidrag ,00 Verksamhetsintäkter 45032,00 Summa intäkter ,00 Kostnader Verksamhetskostnader ,60 Summa kostnader ,60 Verksamhetens över/underskott Finansiella intäkter 286,00 Finansiella kostnader -625,00 Över/underskott efter finansiella poster 781,40 Årets över/underskott 781,40 Balansräkning Tillgångar Kundfordringar ,00 Kassa och bank ,67 Summa tillgångar ,67 Eget kapital Balanserade över/underskott ,27 Årets över/underskott 781,40 Summa eget kapital ,67 Skulder Övriga skulder Summa skulder 0,00 Summa eget kapital och skulder ,67 Sid 11/19

12 Förslag från VOF:s styrelse till årsmötet 27 februari 2015 VOF-styrelsen lämnar nedanstående förslag för årsmötet att besluta om: Bakgrund: De orienterare som är mellan 35 och 39 år får med dagens klassindelning för äldre vid DM-tävlingar delta i klasserna D21 respektive H21, eftersom klassindelningen f.n. är D40, D50, osv (och motsvarande för herrar). För den som inte är särskilt välttränad eller tekniskt duktig blir D21- respektive H21-banorna alltför svåra. Det finns en hel del vuxna i åldrarna år, bland annat de som återupptagit orienteringen i samband med att deras barn börjat orientera, för vilka banor i klasserna D35 och H35 skulle vara lämpligare än de i D21 respektive H21. Förslag: Styrelsen föreslår att från och med 2015 ska vid DM i orientering och skido de äldre klasserna vara D35, D45, D55, D65, D75, D85, och motsvarande för herrar. (Kan gärna vara klassindelning även vid distriktstävlingar.) Förslag inkommna enligt 10, motioner, till årsmötet 27 februari Umeå Orienteringsklubb kommer att till SOFT:s kommande förbundsmöte motionera om att återinföra Ungdoms-SM i orientering i H14 och D14 så snart det är praktiskt möjligt. Vår motion till Västerbottens Orienteringsförbund handlar om att vi vill ha stöd från VOF och klubbarna i Västerbotten för detta. Vi ser flera anledningar till att åter ha Ungdoms-SM 2014: Ungdomar som är 14 år tillåts idag att delta i distriktsstafetten i samband med USM, men får inte delta individuellt i 15 eller 16-årsklasserna. 14-åringarnas medverkan i stafetten är för flera mindre distrikt nödvändiga för att få ihop ett eller flera stafettlag. Men förutom stafetten får dom idag alltså inte delta i tävlingarna utan får åka, ibland långa resor, för att springa Öppna klasser. Underlaget totalt sett i ungdomsklasserna har i många distrikt tunnats ut och att ha ett USM i 14-årsklasserna kan utgöra en stimulans för många ungdomar i den åldern för att ta steget upp mot svårare banor på tävlingar. För arrangörer av USM är det attraktivt med ytterligare två klasser på de individuella tävlingarna eftersom det ger större möjlighet till ett bra ekonomiskt resultat. VOF-styrelsens yttrande: VOF-styrelsen anser att UOK:s tre framförda skäl är relvanta. Vi anser dock att Riksidrottsförbundets syn på ungdomars tävlande i USM (eller motsvarande) är överordnat. Dock har VOF-styrelsen i dagsläget (den 10/2) inte hittat säkra besked om detta. ========= 2. Umeå OK motionerar till Västerbottens Orienteringsförbunds årsmöte att ge VOF:s styrelse i uppdrag att se över vilka plaketter som ska delas ut i olika DM-tävlingar. Orsaken är att vi tycker att man ska minimera kostnaderna för VOF för inköp av plaketter som för många inte har något värde, och istället satsa pengar på konkret verksamhet. Umeå OK vill inte ge något entydigt förslag till vilka plaketter som kan slopas, men som exempel tycker vi att lagplaketterna till klubben på DM-stafetterna kan slopas. Men vi tror också att man kan slopa individuella DM-plaketter i många av de äldre klasserna. VOF-styrelsens yttrande: VOF-styrelsen konstaterar att lagplaketterna redan slopats (årsmötet 2014). För övriga plaketter föreslår vi att de behålls och att de pristagare som så vill kan lämna igen dem. Med nuvarande sätt att märka dem (klisteretikett) går de att återvinna. Sid 12/19

13 Verksamhetsinriktning 2015 kommittéer Ungdomskommitténs verksamhetsplan för 2015 USM går i Sundsvall september, planerar att delta med ungdomar och 1 2 ledare. Uttagningskriterier USM: VOF:s ungdomskommitté tar in en intresseanmälan senast 31 maj. Bland dessa tas sedan deltagarna ut. Vi gör en helhetsbedömning av resultaten på säsongens tävlingar, samt deltagande vid USM-lägren. Flitigt deltagande i tävlingar inom och utom länet vägs in i bedömningen. Det är också viktigt att visa intresse för och förmåga att representera Västerbotten på mästerskap och i nationella sammanhang. Läger: Två helgläger för ungdomar planeras under orienteringssäsongen. Skellefteå i mitten av maj med Skellefteå OK som arrangör och Strömbäck i augusti med Umeå OK som arrangör. Tonårsgruppen planerar för en Uppsala-helg i april. I TULO-programmet finns ett USM-läger inplanerat i augusti. Martinsons Cup: Martinsons som sponsor bidrar med kr som täcker kostnader för pokaler och plaketter. Avtalet med Martinsons är tecknat för Totalt blir det deltävlingar. Avslutningen planeras till 19/9 med patrull + stafett. Ungdomsstafetten i O-Ringen: Lag tas ut bland dem som anmält intresse. En löpare från vardera klass: D14, D16, H14, H16. Äskande: kr (USM, Läger, M-cup, AXA-stafett och övriga kostnader) Tekniska kommitténs verksamhetsplan för 2015 Tekniska kommittén ska tillsammans med klubbarna ta fram ett tävlingsprogram i orientering för 2016 som är anpassat för och bidrar till att utveckla orienteringen i Västerbotten. Den ska också ha en långsiktig plan för VB3 och stimulera föreningar att söka värdetävlingar. Kommittén ska arrangera träffar och, vid efterfrågan, regelrätta utbildningar för att öka intresset och kunskapen inom tekniska frågor rörande orientering och skidorientering. Kommittén utser ban- och tävlingskontrollanter, juryer vid DM-tävlingar och avser att utveckla utvärderingarna av distriktets tävlingar med återkoppling till arrangören. Kommittén bevakar också frågor rörande kvalitetsnivån på olika typer av tävlingsarrangemang, klassindelning, med mera. Skidorienteringskommitténs verksamhetsplan 2015 Kommittén ska tillsammans med klubbarna ta fram ett tävlingsprogram i skidorientering för säsongen 2015/2016 samt uppdatera informationen om skidorientering som togs fram i december 2014 ( Apan 2 ). Marknadsföring för att rekrytera fler blir en viktig uppgift. Fortsatt samverkan mellan klubbarna och OUC (Orienteringens Utvecklingscentrum). Kartansvariges verksamhetsplan 201 Kartkommittén ersätts av en kartansvarig. Dennes uppgifter är att godkänna och registrera nya kartor och att bevaka att kartnormen följs vid revisioner och nyproduktion. Sid 13/19

14 Verksamhetsinriktning 2015 VOF VOF ska med inriktning och innehåll i sin verksamhet stödja och bidra till att utveckla föreningarna i Västerbotten. Det görs genom att lyssna in deras åsikter, önskningar och krav avseende arbetet under kommande år. Genom att arrangera träffar med olika teman (ungdom, arrangemang, banläggning, osv.) är avsikten att stimulera samt öka kunskapen, intresset och samsynen på hur OL- och skidoverksamheten i Västerbotten ska bedrivas. Utifrån SOFTs inriktning, föreningarnas intresse och är VOFs fokus, målsättning och genomförande under 2015 att: Fokus Målsättningen Genomförande Utveckla OLarrangemangen för framför allt nya orienterare, men också för redan etablerade. (Kvarstår från 2014.) Ytterligare bättre tillgänglighet till ÖM-klasserna. Fortsätta arbetet med att rekrytera och behålla ungdomar. (Kvarstår från 2014.) Verka för att fler yngre personer och kvinnor engagerar sig som ledare. (Ny.) Marknadsföring av orientering i Västerbotten. (Kvarstår från 2014.) Minst en distriktsstävling med annat än traditionellt upplägg läggs in i programmet för Ökning av medeltalet startande ungdomar per tävling med minst 10 %, jämfört med Rekrytera minst 3 personer < 35 år till VOF-kommittéer. Kartlägga ledarsituationen i föreningarna i samverkan med dem. Efter alla distrikts- och nationella tävlingar ska det vara reportage och resultat i lokalpress. Fortsatt utbyte av erfarenhet och tips mellan klubbarna om upplägg av ÖM-delen i tävlingarna. (Som för 2014.) Tekniska kommittén anger konkreta önskemål till klubbarna om OL-arrangemangen, t.ex. gällande info och marknadsföring. (Som för 2014.) Stimulera samverkan mellan klubbarna gällande ungdomsverksamhet. (Som för 2014.) Bevaka att ungdomsbanläggningen är bra. (Som för 2014.) Stödja versamheten inom TULO. (Som för 2014.) Ekonomisk stötting. (Som för 2014.) Utforma lämpliga VOF-ledaruppgifter för personer < 35 år. Tillfråga personer < 35. Ledarsituationen i föreningarna: Ta fram en mall för att kartlägga ledarsituationen i föreningarna. Uppmana klubbarna att informerar lokala media inför distrikts- och nationella tävlingar. Förbättra skidoverksamheten. (Kvarstår från 2014.) Svara upp mot uttryckta behov av utbildning från klubbarna. (Kvarstår från 2014.) Orientering och skido i media. (Kvarstår från 2014.) Tillse att revisioner och nyproduktioner följer kartnormen. (Kvarstår från 2014.) Medeltalet av antalet startande på 2015 års Salomon SkidO Cup ska vara minst 50. Fånga upp önskemål från klubbarna. Att minst åtta större reportage om OL eller skido i lokalmedia. (Samma mål som 2014.) Alla revisioner och nyproduktioner följer kartnormen. Bättre marknadsföra skido bland framför allt distriktets orienterare. Ansvariga inom VOF håller kontinuerligt kontakt med klubbarna angående utbildningsbehov. VOF-styrelsen o/e kommittéerna tar kontakt med media vid lämpliga tillfällen, samt uppmanar föreningarna att göra detsamma. Kartansvarig och andra kartintresserade ordnar en serie träffar för att gå igenom lämplig detaljnivå, m m, avseende OL-kartor. Alla som arbetar med orientering och skidorientering i Västerbotten inom föreningar och förbund vill att idrotterna ska utvecklas. För detta måste styrelsen, kommittéerna och föreningarna arbeta tillsammans med de uppsatta målen under Sid 14/19

15 Budgetförslag 2015 Utfall Budget Utfall Budget SOFT-bidrag Tävlingsavgifter Egenavg USM Sponsorer Martinsonscupen VOF-lägeravg VIF-bidrag DIVERSE intäkter Intäkt marknadsföring SkidO intäkter Skogskarlarnas klubb VOF konferans avg. deltagare Ränteintäkter Diverse kostnader Kostnader Tekniska kommitén TULO Reseersättning, styrelsen Reseersättning, övriga Utbildning SOFT organiserade VOF organiserade -474, Konferenser SOFT, VIF DM-plaketter BÄSTAPRISER Elitbidrag USM kostnader , Kostnader ungd.komm , Martinsoncupen kostnader Ungdomsläger Marknadsföring SkidO Årsmöte kostnader , Kostnader Kartkommittén Region 6 möte VOF konferens kostnader , Bankkostnader Summa: ,11 625,00 781, , st 1,5 grenar (Max 3000 kr /pers och gren) 2 Kundfordringar kr Sid 15/19

16 Resultatbilaga SM, NM och DM. OL och SkidO SM Natt D21 Elit 49 Åsa Otterbjörk Umeå OK D18 Elit 4 Jenny Wegebro Umeå OK 28 Klara Yngvesson Umeå OK 52 Lara Molloy Umeå OK SM Sprint, Final D20 final A 14 Stina Nilsson Umeå OK D18 final A 10 Klara Yngvesson Umeå OK D21 final B 30 Johanna Hallberg Umeå OK SM Lång, Final D21 A-final 28 Åsa Otterbjörk Umeå OK H21 A-final 18 Lukas Peterson IFK Umeå D20 A-final 7 Stina Nilsson Umeå OK D18 A-fina 10 Klara Yngvesson Umeå OK D21 C-final 8 Johanna Hallberg Umeå OK D18 B-final 28 Freja Vredin IFK Umeå SM Medel, Final H21 final A 35 Lukan Peterson IFK Umeå D18 final A 5 Jenny Wegebro Umeå OK 23 Klara Yngvesson Umeå OK D21 final B 6 Åsa Otterbjörk Umeå OK D20 final B 2 Stina Nilsson Umeå OK H20 final B 12 Emil Nilsson Umeå OK H18 final B 27 Anton Nilsson Umeå OK D21 final C 18 Johanna Hallberg Umeå OK H21 final C 33 Fredrik Åhman IFK Umeå H18 final C 11 Henrik Johansson Umeå OK H21 final D 19 Jan Johansson IFK Umeå H21 final E 9 Joel Sjölander IFK Umeå 11 Simon Waller IFK Umeå Sid 16/ SM Stafett H20 35 Umeå OK Emil Nilsson, Anton Nilsson, Henrik Johansson D20 3 Umeå OK Klara Yngvesson, Jenny Wegebro, Stina Nilsson H21 34 IFK Umeå 1 Fredrik Åhman, Lucas Peterson,Oskar Malmberg 53 IFK Umeå 2 Erik Lind, Joel Sjölander, Simon Waller 62 IFK Umeå 3 Samuel Andersson, Jan Johansson, Tomas Johansson D21 43 Umeå OK 1 Åsa Otterbjörk, Johanna Hallberg, Sofia Nilsson Ungdoms-SM, sprintdistans D16 52 Moa Johansson Vännäs OK 83 Ida Johansson Vännäs OK H16 40 Simon Eriksson Umeå OK 76 Olof Lundgren Umeå OK D15 1 Jenny Wegebro Umeå OK 49 Lydia Johansson Umeå OK 76 Alma Laudon Vännäs OK 80 Elin Blomberg Lycksele IF H15 54 Albin Björnudd Vännäs OK Ungdoms-SM, långdistans D16 54 Moa Johansson Vännäs OK 69 Ida Johansson Vännäs OK H16 67 Simon Eriksson Umeå OK 86 Olof Lundgren Umeå OK D15 1 Jenny Wegebro Umeå OK 69 Lydia Johansson Umeå OK 74 Alma Laudon Vännäs OK 84 Elin Blomberg Lycksele IF H15 24 Albin Björnudd Vännäs OK Ungdoms-SM, distriktsstafett 32 Västerbotten 1 Alvin Björnudd, Jenny Wegebro, Simon Eriksson, Moa Johansson 80 Västerbotten 2 Alma Laudon, Lydia Johansson, Olof Lundgren, Ida Johansson

17 Veteran SM, medeldistans D55 1 Elisabeth Fries Umeå OK H60 1 Clas Fries Umeå OK D70 12 Lena Timner Umeå OK H80 9 Gunnar Timner Umeå OK H85 1 Olle Nordzell Högåkers OK Veteran-SM, långdistans D55 1 Elisabeth Fries Umeå OK H60 1 Clas Fries Umeå OK 9 Mats Sandevall Umeå OK D70 13 Lena Timner Umeå OK H85 3 Olle Nordzell Högåkers OK NM, sprintdistans D21 Elit 2 Åsa Otterbjörk Umeå OK H20 Elit 1 Emil Nilsson Umeå OK D18 Elit 2 Klara Yngvesson Umeå OK 3 Elina Rönnlund IFK Umeå H18 Elit 2 Anton Nilsson Umeå OK D16 1 Jenny Wegebro Umeå OK D14 1 Magdalena Nilsson Högåkers OK D45 1 Ann-Sofie Johansson Umeå OK 2 Helena Königsson Robertsfors IK D50 1 Agneta Fries Umeå OK H50 3 Mikael Yngvesson Robertsfors IK H75 1 Thorsten Johansson Långvikens OK H80 1 Gunnar Timner Umeå OK NM, medeldistans D21 Elit 2 Åsa Otterbjörk Umeå OK D18 Elit 1 Klara Yngvesson Umeå OK 3 Elina Rönnlund IFK Umeå D16 1 Jenny Wegebro Umeå OK H16 2 Albin Björnudd Vännäs OK D14 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK H14 3 Emil Hornliden Umdalens IF H65 2 Ove Vesterberg Lycksels IF H70 1 S O Vikström Skellefteå OK H75 2 Almer Lundholm Bolidens SK H80 3 Olle Nordzell Högåkers OK NM, långdistans D21 Elit 3 Åsa Otterbjörk Umeå OK D18 Elit 2 Klara Yngvesson Umeå OK H18 Elit 2 Anton Nilsson Umeå OK D16 1 Jenny Wegebro Umeå OK D14 1 Magdalena Nilsson Högåkers OK H14 1 Emil Hornliden Umdalens IF D45 2 Ann-Sofie Johansson Umeå OK H50 2 Hans-Erik Carlborg IFK Umeå H70 1 S O Vikström Skellefteå OK H75 3 Thorsten Johansson Långvikens OK H80 2 Gunnar Timner Umeå OK 3 Olle Nordzell Högåkers OK Sid 17/19

18 DM Medel D21 Åsa Otterbjörk Umeå OK H21 Lukas Peterson IFK Umeå D18 Klara Yngvesson Umeå OK D16 Magdalena Nilsson Högåkers OK H16 Simon Eriksson Umeå OK D12 Evelina Nilsson Högåkers OK H12 Isak Lundholm Umeå OK D10 Nora Feil Lindmark Skellefteå OK H10 Max Stigenlöv Högåkers OK D40 Ann-Sofie Johansson Umeå OK H40 Jan Forsberg Högåkers OK D50 Agneta Fries Umeå OK H50 Clas Fries Umeå OK D60 Eva Feil Skellefteå OK H60 Terho Nevalainen Umeå OK H70 Thorsten Johansson Långvikens OK H80 Sven-Erik Lundgren Umeå OK DM Natt D21 Jenny Wegebro Umeå OK H21 Mikael Lindmark Skellefteå OK H16 Albin Björnudd Vännäs OK H14 Emil Hornliden Umedalens IF H12 Rasmus Eriksson Umeå OK H40 Mattias Lindmark Robertsfors IK H50 Pär Norén Vännäs OK H60 Mats Sandewall Umeå OK H70 S O Vikström Skellefteå OK Umedalsrännet DM-Lång D21 Åsa Otterbjörk Umeå OK H21 Lukas Peterson IFK Umeå D18 Jenny Wegebro Umeå OK D16 Magdalena Nilsson Högåkers OK H16 Albin Björnudd Vännäs OK D14 Kristina Fridman Vännäs OK H14 Emil Hornliden Umedalens IF D12 Alexandra Ölund Umedalens IF H12 Jonas Kärrlander Umedalens IF D10 Nora Feil Lindmark Skellefteå OK H10 Max Stigenlöv Högåkers OK D40 Åsa Bäckstrand Umeå OK H40 Per Rönnlund IFK Umeå D50 Eva Walheim Robertsfors IK H50 Mats Walheim Robertsfors IK D60 Gunilla Rosen Stöcksjö IS H60 Lennart Karlsson Umeå OK D70 Lena Timner Umeå OK H70 S O Vikström Skellefteå OK H80 Tage Lundmark Rönnskär Railcare IF Sid 18/19

19 DM Sprint D21 Stina Nilsson Umeå OK H21 Christian Spoerry Umeå OK D20 Jenny Wegebro Umeå OK D16 Magdalena Nilsson Högåkers OK H16 Simon Eriksson Umeå OK D14 Kristina Fridman Vännäs OK H14 Emil Hornliden Umedalens IF D12 Evelina Nilsson Högåkers OK H12 Isak Lundholm Umeå OK D10 Maja Lundholm Umeå OK H10 Max Stigenlöv Högåkers OK D40 Åsa Bäckstrand Umeå OK H40 Martin Sundqvist Umeå OK D50 Cecilia Henfridsson Umeå OK H50 Hans-Erik Carlborg IFK Umeå D60 Gunilla Rosen Stöcksjö IS H60 Torbjörn Yttergren Tegs SK H70 S O Vikström Skellefteå OK H80 Sven-Erik Lundgren Umeå OK SkidO-SM, JSM, USM samt veteran-rm D21 14 Martina Bochenková Umeå OK H21 5 Erik Blomgren Umeå OK 7 Christian Spoerry Umeå OK D18 9 Klara Yngvesson Robertsfors IK D15 4 Jenny Wegebro Umeå OK D55 1 Eva Walheim Robertsfors IK H55 2 Mats Walheim Robertsfors IK SkidO-SM, JSM, USM samt veteran-rm D21 15 Martina Bochenková Umeå OK H21 1 Erik Blomgren Umeå OK 4 Christian Spoerry Umeå OK H20 2 Sixten Walheim Robertsfors IK D18 4 Klara Yngvesson Robertsfors IK D15 3 Jenny Wegebro Umeå OK D55 2 Eva Walheim Robertsfors IK H55 3 Mats Walheim Robertsfors IK Skido-SM Stafett H21 1 Umeå OK 1 Christian Spoerry, Erik Blomgren 7 Skellefteå OK Jörgen Johansson, Martin Åkerlund 8 Umeå OK 2 Mattias Nyström, Björn Rydvall 10 Umeå OK 3 Henrik Persson, Simon Nilsson H20 1 Umeå OK 1 Simon Eriksson, Olof Lundgren D21 6 Christina Løvald Hellberg, Eliane Brändle SkidO SM Medel D21 Elit 9 Christina Løvald Hellberg Umeå OK H21 Elit 3 Christian Spoerry Umeå OK 5 Erik Blomgren Umeå OK 13 Jörgen Johansson Skellefteå OK D18 Elit 2 Klara Yngvesson Robertsfors IK 6 Jenny Wegebro Umeå OK 10 Freja Vredin IFK Umeå Sid 19/19

Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år

Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år A Att sammanfatta ett helt års verksamhet i en klubb som Umeå Orienteringsklubb är en svår uppgift. Vi har en mycket bred

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2013. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006:

Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006: Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006: STYRELSE MM Ordförande Ledamöter Adj sekreterare Adj Revisorer DF-revisor Valberedning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Version 2013-01-27 Innehåll 1. Organisation, utbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2008

Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 09-04-17 Våra sponsorer 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 09-04-17 Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Alexander Brorsson ÅRGÅNG 28 NR2 2013 2012 Svensk häck-mästare inne o ute 2012 Smålandsrekord på 100m - 10,37 En av Europas största inomhushallar för friidrott, Invigd i Småland 2012!

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ÖSTERGÖTLANDS HANDIKAPPIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Omslag: Uppvärmning till Stångåloppet 25 augusti Maria Bjurström, Boccia, Linköpings HIF Tjejdagen, 24 augusti ÅRSMÖTE Tid: onsdag 26 mars

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara.

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara. 1 ENKÄT Svenska Orienteringsförbundet har fått i uppdrag av förbundsmötet 2012 att bl a utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. (motion nr 21 till förbundsmötet

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund

Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Protokoll nr 4, 2012-10-16 Medelpads Orienteringsförbund Närvarande: Olof Frænell, Rune Fridlund, Peter Sjöbom, Thomas Engberg och Sara Timner. Plats och tid: Idrottens hus kl 18:00-21:30. 11 Mötets öppnande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Stockholms Simförbund. Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 24 februari 200 klockan 8.30 Plats: Idrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 5 MARS 2012 KL 19.00 LOKAL: BACKAGÅRDEN, HÖÖR 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 2. Fastställande

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer