Årsberättelse för 2014 Västerbottens Orienteringsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för 2014 Västerbottens Orienteringsförbund"

Transkript

1 Årsberättelse för 2014 Västerbottens Orienteringsförbund Sid 1/19

2 Innehåll Dagordning... 3 Röstlängd vid årsmötet Verksamhetsberättelse... 4 Bemanning, representation och utmärkelser... 4 Kommittéverksamhet (och liknande)... 6 Ungdomskommittén... 6 TULO Elitkommittén... 7 Tekniska kommittén... 7 Skidorienteringskommittén... 8 Mountainbikeorientering... 8 Precisionsorientering... 8 Kartansvarig... 8 Utbildningskommittén... 8 Utvärdering av verksamhetsinriktning/handlingsplan för Ekonomisk redovisning Förslag från VOF:s styrelse till årsmötet 27 februari Förslag inkommna enligt 10, motioner, till årsmötet 27 februari Verksamhetsinriktning 2015 kommittéer Ungdomskommitténs verksamhetsplan för Tekniska kommitténs verksamhetsplan för Skidorienteringskommitténs verksamhetsplan Kartansvariges verksamhetsplan Verksamhetsinriktning 2015 VOF Budgetförslag Budgetförslag Resultatbilaga.. 16 Sid 2/19

3 Västerbottens Orienteringsförbund 2014 Dagordning Dagordning vid Västerbottens Orienteringsförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2015 kl i IFK Umeås klubblokal, Hyggesvägen 19, Umeå: Mötets öppnande. 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet. 6. Val av två rösträknare. 7. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 8. Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 9. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid. 10. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning. 11. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna. 12. Behandling av förslag, som inkommit enligt 10 (motioner). 13. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. 14. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande av inkomstoch utgiftsstat för innevarande räkenskapsår. 15. Val av OF-ordförande, tillika ordförande i OF-styrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-möte. 16. Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i Val av en revisor med personlig ersättare för tiden till och med nästkommande ordinarie OFmöte. 18. Beslut om val av ombud till DF-mötet. 19. Beslut om val av ombud till SOFT:s förbundsmöte. 20. Val av valberedning. 21. Mötets avslutande. Sid 3/19

4 Röstlängd vid årsmötet 2015 I SOFT:s stadgar 12 står: Förening får vid OF-möte företrädas av högst två ombud, vilka skall vara medlemmar i föreningen. Ombud får företräda endast en förening. Ledamot av OF-styrelsen får inte vara ombud. Ombud skall medföra behörighetshandling från den förening, som vederbörande representerar. Vid röstning har varje förening 1 röst. Följande 19 föreningar var den 1 november 2014 anslutna till SOFT: Bolidens Skidklubb Högåkers OK Hökmarks IF Gnistan IFK Umeå Lycksele IF Långvikens FF Långvikens OK Robertsfors IK Rönnskär Railcare IF SK Björnen SK Järven Skellefteå OK Skogis IF Stöcksjö IS Tegs SK Tväråbäcks IK Umedalens IF Umeå OK Vännäs OK Verksamhetsberättelse Bemanning, representation och utmärkelser Styrelsen för Västerbottens Orienteringsförbund avger härmed följande berättelse för verksamheten Anslutna föreningar I december 2014 var 19 föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och därmed också till Västerbottens Orienteringsförbund (VOF). Styrelsens sammansättning Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Kommittéer och funktioner Hemsidesansvarig Rankningsansvarig Elitkommittén (vilande så länge TULOprojektet är verksamt) Clas Fries Per Lindgren Britt Karlsson Maria Vredin Mats Walheim Styrelsen Timo Malmberg Håkan Eriksson Sid 4/19

5 Kartansvarig Tekniska kommittén Ungdomskommittén Utbildningsansvarig Skidorienteringskommitté Mountainbikeorientering Precisionsorientering TULO Uttagningsansvarig Valberedning Revisorer Anders Fries Jörgen Kragh Jakob Odeblad Clas Fries Kerstin Eriksson Anneli Bäckström (sammankallande) Maria Vredin Ann-Sofie Johansson Vakant Mats Klingvall (sammankallande) Hans-Erik Carlborg Stefan Kärrlander Helena Königsson Pär Norén Christian Spoerry Vakant Vakant Tjelvar Otterbjörk (projektledare) Mats Walheim (repr. i samverkansgruppen) Till SM och NM är det fri anmälan varför uttagningsansvarig inte är aktiv. Ungdomskommittén gör själva de uttagningar som behövs inför USM och liknande tävlingar. Lena Timner (sammankallande) Mats Strandberg, Jan-Erik Holmstedt Kenneth Jonsson, Torbjörn Yttergren (suppleant) Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft tio protokollförda styrelsemöten. Representation Reg-6 mötet VIFs årsmöte SISUs årsmöte Lagledare vid USM SDF-konferens SOFTs tekniska konf. SOFTs ordförande konf. SOFTs kartforum Mats Walheim, Jörgen Kragh, Mats Klingvall Per Lindgren Per Lindgren Ann-Sofie Johansson Jan-Erik Holmstedt Jörgen Kragh Clas Fries Ingen repr. Utmärkelser Inga officiella utmärkelser har utdelats. Sid 5/19

6 Kommittéverksamhet (och liknande) Ungdomskommittén Ledamöter: Annelli Bäckström, Kerstin Eriksson, Ann-Sofie Johansson, Maria Vredin. Läger: Inget Jätteläger genomfördes i år, istället genomfördes två helgläger. I mitten av maj stod ungdomskommittén som arrangör i Röbäck och i augusti arrangerade Umeå OK i Strömbäck, deltagarantalet på varje läger var ca 30 ungdomar + ledare. Martinsons Cup: 11 deltävlingar har ingått i Martinsons Cup. Umeå OK vann klubbtävlingen. Antalet startande ungdomar har ökat med 20 % från 2013 till Totalt genomfördes 706 starter i cupen, totalt deltog 168. Nytt för 2014 var en avslutande parstafett och patrulltävling som arrangerades av Umedalens IF och ungdomskomittén. Ett nytt avtal har skrivits mellan Martinsons och VOF/ungdomskomittén som gäller USM i Köping/Kolsva: Jenny Wegebro stod som USM-vinnare i både sprint och långdistans i D15. I stafetten blev Västerbotten lag 1 32:a, Västerbotten lag 2 blev 80:a. Totalt 9 deltagare och 1 ledare.resultat för Västerbottens deltagare: se resultatsammanställningen i slutet av dokumentet. TULO 2014 Verksamheten inom ramen för TULO-projektet har under 2014 omfattat 13 olika aktiviteter som riktat sig till olika ålderskategorier från 9 år och uppåt. Tyngdpunken i programmet har legat på att ordna attraktiva läger och tävlingsresor för åldersgruppen år. Men flera av aktiviteterna har riktat sig till orienterare i alla åldrar. Aktiviteterna har varit av vitt skilda slag. Totalt har de 13 programpunkterna omfattat ca 1100 aktivitetsdygn (1125 år 2013), varav ca 450 (475 år 2013) från medlemmar i klubbar i Västerbotten. Medlemmar i TULO-anslutna klubbar deltar i alla aktiviteter till självkostnadspris och med fritt ledarstöd. På en del aktiviteter har deltagandet också subventionerats till viss del. Från Västerbotten har följande nio klubbar deltagit i projektet under 2014: Högåkers OK, IFK Umeå, Lycksele IF, Robertsfors IK, Skellefteå OK, Stöcksjö IS, Umedalens IF, Umeå OK, Vännäs OK. TULO-projektet drivs av Norrbottens och Västerbottens Orienteringsförbund som huvudmän. VOF-styrelsens kontaktperson för projketet är Mats Walheim och Tjelvar Otterbjörk har på konsultbasis arbetat som verksamhetsledare för projektet /4: Utlandsläger, Spanien, 15 år och uppåt - 14 deltagare /4: SM-samordning natt- och SM-läger Uppsala/Sigtuna, 17 år och uppåt - 15 deltagare /4: Samordning Silva League, Skåne, 17 år och uppåt - 10 deltagare /5: Tävlingsresa/boende Silva League Luleå, alla åldrar 19 deltagare 5. 30/5-1/6: SM-samordning sprint, Uppsala, 17 år o uppåt 10 deltagare /6: Bussresa till Rikslägret i Sälen, år - 47 deltagare /8: Tävlingsresa/boende till NM, Ljusdal och Järvsö, alla åldrar - 58 deltagare /8: USM-förberedande läger i Köping, år, 9 deltagare /8: SM-förberedande läger i Uppland, 17 år och uppåt, 14 deltagare /9: SM-samordning lång, Norrtälje, 17 år och uppåt - 16 deltagare /9: SM-samordning medel och stafett, Uppsala, 17 år och uppåt - 37 deltagare /10: SM-samordning ultralång, Uppsala, 17 år och uppåt - 4 deltagare /10: Tävlingsresa till Daladubbeln, Falun, HD deltagare Sid 6/19

7 Elitkommittén Elitkommittén har liksom under senare år inte haft någon verksamhet under 2014, bland annat genom att mycket av elitverksamhet arrangeras genom TULO-projektet. Bästapriser, skänkta av Skogskarlarnas klubbar, utdelades för säsongen 2014 vid OL-galan den 9 november till nedanstående aktiva: Orientering H21 Lukas Peterson IFK U D21 Åsa Otterbjörk UOK H20 Emil Nilsson UOK D20 Stina Nilsson UOK H18 Anton Nilsson UOK D18 Klara Yngvesson UOK H16 Simon Eriksson UOK Olof Lundgren UOK Albin Björnudd VOK D16 Jenny Wegebro UOK Moa Johansson VOK Lydia Johansson UOK H14 Emil Hornliden UIF Gustav Kvarnbrink UIF Erik Kärrlander UIF D14 Magdalena Nilsson HOK Kristina Fridman VOK Emma Lundgren LIF SkidO H21 H20 D18 H16 D16 Erik Blomberg UOK Sixten Walheim RIK Klara Yngvesson UOK Simon Eriksson UOK Jenny Wegebro UOK Tekniska kommittén Tekniska kommittén har under 2014 bestått av Jörgen Kragh, Stöcksjö IS, Jakob Odeblad, IFK Umeå och Clas Fries, Umeå OK. Kommittén har förutom telefonkontakter haft tre sammanträden. Kommittén arrangerade en arrangörsträff den 26 mars. Där diskuterades tävlingsprogrammet för 2015, 2016 och 2017, ca 15 deltagare. En inspirationsträff om banläggning hölls den 2 april med ca 20 deltagare. Vid OL-galan den 9 november diskuterade en grupp kravnivå på Västerbottens 3-dagars (VB3) och framtida värdetävlingar i distriktet. En grupp diskuterade upplägg rörande tävlingar på nivån distriktstävling. Arbetet med tävlingsprogrammet görs på samma sätt som under senare år. Antalet tävlingar har varit ungefär konstant de senaste åren. Tekniska kommittén har utsett jury till våra DM-tävlingar. Under 2014 har Britt Karlsson och Jörgen Kragh ansvarat för att DM-plaketter tagits fram till DMtävlingarna. Kommittén arbetar kontinuerligt med översyn av klassindelning och att bidra till att tävlingarna i distriktet håller god standard. Jörgen Kragh deltog vid SOFT:s tekniska konferens i Södertälje i november Sid 7/19

8 Skidorienteringskommittén Inför säsongen 2013/2014 fanns ett tävlingsprogram omfattande sex deltävlingar i VOF-Cupen. På grund av att snön kom först kring 1 februari och att det långa perioder var dåligt skidföre kunde endast tre tävlingar genomföras (på Holmsunds golfbana, i Mariehemsdalen och vid Hissjö IP). Totalt antal deltagare ca 100. Träningsverksamheten i Umeåregionen har varit god. Den har organiserats av Pär Norén, anställd inom OUC (Orienteringens UtvecklingsCentrum vid Umeå universitet). Mountainbikeorientering Ingen verksamhet. Precisionsorientering Ingen verksamhet. Kartansvarig Kartverksamheten drivs bra inom klubbarna liksom i Umeå Kartråd och i Skellefteå Kartgrupp. Tre kartor har registrerats under 2014, se nedan. Kartansvarig i distriktet är Anders Fries. Nyregistrerade kartor under 2014: Nr År Klubb Namn Stöcksjö IS Kont-Strömbäck IFK Umeå Trehörningen-Flurkmark Umedalens IF Kulla-Trollberget Utbildningskommittén Under 2014 har VOF saknat en utbildningsansvarig. Styrelsens avsikt har varit att hantera önskemål om kurser och utbildningar allt eftersom dessa inkommit. Inbjudningar från SOFT och SISU har disktribuerats ut till föreningsmedlemmar. Enligt VOF:s noteringar har ingen i distriktet deltagit i någon utbildning. Ingen har heller skickat anmälan via VOF eller begärt ekonomiskt stöd. Sid 8/19

9 Utvärdering av verksamhetsinriktning/handlingsplan för 2014 Den verksamhetsinriktning som beslutades vid årsmötet 2014 har legat till grund för de aktiviteter som styrelsen har stöttat under året. Vid sammanfattningen av året som gått kan vi konstatera att de flesta, men inte alla målsättningar vi satt upp har nåtts under året (se respektive i tabellen nedan). Målsättningen Genomförande Resultat Ytterligare bättre tillgänglighet till ÖM-klasserna. Minst en distriktsstävling med annat än traditionellt upplägg läggs in i programmet för Ökning av medeltalet startande ungdomar per tävling med minst 10 %, jämfört med Efter alla distrikts- och nationella tävlingar ska det vara reportage och resultat i lokalpress. Totala antalet startande vid VB3 ska öka med minst 10 %. Medeltalet av antalet startande på 2014/2015 års VOF-cuper (i skido) och DM ska vara minst 50. Fånga upp önskemål från klubbarna. (Angående utbildning.) Att minst åtta större reportage om OL eller skido i lokalmedia. (Samma mål som 2013) Alla revisioner och nyproduktioner följer kartnormen. Fortsatt utbyte av erfarenhet och tips mellan klubbarna om upplägg av ÖM-delen i tävlingarna. Tekniska kommittén anger konkreta önskemål till klubbarna om OLarrange-mangen, t.ex. gällande info och marknadsföring. Stimulera samverkan mellan klubbarna gällande ungdomsverksamhet. Bevaka att ungdoms-banläggningen är bra. Stödja versamheten inom TULO. Ekonomisk stötting. Se till att klubbarna informerar lokalpress på lämpligt sätt inför distrikts- och nationella tävlingar. Se till att en väl utformad hemsida för VB3 kommer till stånd (ansvaret delas av arrangerande klubb 2014, IFK Umeå, och VOF). Etablera en skido-kommitté som tar fram ett bra skido-program för 2014/2015 och marknadsför skido bland framför allt distriktets orienterare. Ansvariga inom VOF håller kontinuerligt kontakt med klubbarna angående utbildningsbehov. VOF-styrelsen o/e kommittéerna arbetar för kontakter med media t.ex genom upprättande av en kommunikationsplan för VOF resp. arrangörsförening. Kartansvarig och tekniska kommittén upprätthåller en levande diskussion med de föreningar som reviderar eller ritar nya kartor. Kartansvarig godkänner endast kartor som följer kartnormen. ÖM-klasser: Föreningarna har vid 2014 års tävlingar i huvudsak haft bra organistion, god tillgänglighet och banor. Annat upplägg: Martinsons- Dubbeln i slutet av september var ett mycket typiskt och lyckat arrangemnag med annat upplägg. Antalet startande ungdomar från Västerbotten per tävling har ökat med i medletal 12 % från 2013 till (Räknat på startande i Martinons Cup.) Reportage och resultat bedöms ha funnits i lokalpress efter i stor sett alla tävlingar (ej noga kontrollerat).? Startande VB3: Ökning från 840 till 1288 personer, dvs med 52 %. Endast tre av fem planerade VOF- Cuper kunde arrangeras (pga dåligt med snö). Total 100 startande, dvs i medeltal 33 per arrangemang. Inga föreningsinterna utbildningar har kanaliserats genom VOF. (±) Målet uppfyllt (främst tack vare duktiga aktiva som inneburit intresse hos media.) (Ingen kommplan utarbetad.) Målet ej uppfyllt. Reviderade och nya kartor som inte uppfyllt normen har tagits fram, godkänts och använts. Dessutom har VOF planerat och genomfört OL-Gala (nr 3 i ordningen), där nära 60 orienterare i alla åldrar träffades i Strömbäck och under trivsamma former diskuterade frågor rörande Sid 9/19

10 bland annat ungdomsorientering, banläggning och arrangemang. Föreläsning av idrottsläkare Magnus Högström, Umeå Sports Medicin. Deltagande ungdomar spelade innebandy och diskuterade TULO-aktiviteter innan en gemensam middag med utdelning diverse priser. Styrelsen i februari 2015 Clas Fries Mats Walheim Britt Karlsson Per Lindgren Maria Vredin Sid 10/19

11 Ekonomisk redovisning Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret Resultaträkning Intäkter Gåvor och bidrag ,00 Verksamhetsintäkter 45032,00 Summa intäkter ,00 Kostnader Verksamhetskostnader ,60 Summa kostnader ,60 Verksamhetens över/underskott Finansiella intäkter 286,00 Finansiella kostnader -625,00 Över/underskott efter finansiella poster 781,40 Årets över/underskott 781,40 Balansräkning Tillgångar Kundfordringar ,00 Kassa och bank ,67 Summa tillgångar ,67 Eget kapital Balanserade över/underskott ,27 Årets över/underskott 781,40 Summa eget kapital ,67 Skulder Övriga skulder Summa skulder 0,00 Summa eget kapital och skulder ,67 Sid 11/19

12 Förslag från VOF:s styrelse till årsmötet 27 februari 2015 VOF-styrelsen lämnar nedanstående förslag för årsmötet att besluta om: Bakgrund: De orienterare som är mellan 35 och 39 år får med dagens klassindelning för äldre vid DM-tävlingar delta i klasserna D21 respektive H21, eftersom klassindelningen f.n. är D40, D50, osv (och motsvarande för herrar). För den som inte är särskilt välttränad eller tekniskt duktig blir D21- respektive H21-banorna alltför svåra. Det finns en hel del vuxna i åldrarna år, bland annat de som återupptagit orienteringen i samband med att deras barn börjat orientera, för vilka banor i klasserna D35 och H35 skulle vara lämpligare än de i D21 respektive H21. Förslag: Styrelsen föreslår att från och med 2015 ska vid DM i orientering och skido de äldre klasserna vara D35, D45, D55, D65, D75, D85, och motsvarande för herrar. (Kan gärna vara klassindelning även vid distriktstävlingar.) Förslag inkommna enligt 10, motioner, till årsmötet 27 februari Umeå Orienteringsklubb kommer att till SOFT:s kommande förbundsmöte motionera om att återinföra Ungdoms-SM i orientering i H14 och D14 så snart det är praktiskt möjligt. Vår motion till Västerbottens Orienteringsförbund handlar om att vi vill ha stöd från VOF och klubbarna i Västerbotten för detta. Vi ser flera anledningar till att åter ha Ungdoms-SM 2014: Ungdomar som är 14 år tillåts idag att delta i distriktsstafetten i samband med USM, men får inte delta individuellt i 15 eller 16-årsklasserna. 14-åringarnas medverkan i stafetten är för flera mindre distrikt nödvändiga för att få ihop ett eller flera stafettlag. Men förutom stafetten får dom idag alltså inte delta i tävlingarna utan får åka, ibland långa resor, för att springa Öppna klasser. Underlaget totalt sett i ungdomsklasserna har i många distrikt tunnats ut och att ha ett USM i 14-årsklasserna kan utgöra en stimulans för många ungdomar i den åldern för att ta steget upp mot svårare banor på tävlingar. För arrangörer av USM är det attraktivt med ytterligare två klasser på de individuella tävlingarna eftersom det ger större möjlighet till ett bra ekonomiskt resultat. VOF-styrelsens yttrande: VOF-styrelsen anser att UOK:s tre framförda skäl är relvanta. Vi anser dock att Riksidrottsförbundets syn på ungdomars tävlande i USM (eller motsvarande) är överordnat. Dock har VOF-styrelsen i dagsläget (den 10/2) inte hittat säkra besked om detta. ========= 2. Umeå OK motionerar till Västerbottens Orienteringsförbunds årsmöte att ge VOF:s styrelse i uppdrag att se över vilka plaketter som ska delas ut i olika DM-tävlingar. Orsaken är att vi tycker att man ska minimera kostnaderna för VOF för inköp av plaketter som för många inte har något värde, och istället satsa pengar på konkret verksamhet. Umeå OK vill inte ge något entydigt förslag till vilka plaketter som kan slopas, men som exempel tycker vi att lagplaketterna till klubben på DM-stafetterna kan slopas. Men vi tror också att man kan slopa individuella DM-plaketter i många av de äldre klasserna. VOF-styrelsens yttrande: VOF-styrelsen konstaterar att lagplaketterna redan slopats (årsmötet 2014). För övriga plaketter föreslår vi att de behålls och att de pristagare som så vill kan lämna igen dem. Med nuvarande sätt att märka dem (klisteretikett) går de att återvinna. Sid 12/19

13 Verksamhetsinriktning 2015 kommittéer Ungdomskommitténs verksamhetsplan för 2015 USM går i Sundsvall september, planerar att delta med ungdomar och 1 2 ledare. Uttagningskriterier USM: VOF:s ungdomskommitté tar in en intresseanmälan senast 31 maj. Bland dessa tas sedan deltagarna ut. Vi gör en helhetsbedömning av resultaten på säsongens tävlingar, samt deltagande vid USM-lägren. Flitigt deltagande i tävlingar inom och utom länet vägs in i bedömningen. Det är också viktigt att visa intresse för och förmåga att representera Västerbotten på mästerskap och i nationella sammanhang. Läger: Två helgläger för ungdomar planeras under orienteringssäsongen. Skellefteå i mitten av maj med Skellefteå OK som arrangör och Strömbäck i augusti med Umeå OK som arrangör. Tonårsgruppen planerar för en Uppsala-helg i april. I TULO-programmet finns ett USM-läger inplanerat i augusti. Martinsons Cup: Martinsons som sponsor bidrar med kr som täcker kostnader för pokaler och plaketter. Avtalet med Martinsons är tecknat för Totalt blir det deltävlingar. Avslutningen planeras till 19/9 med patrull + stafett. Ungdomsstafetten i O-Ringen: Lag tas ut bland dem som anmält intresse. En löpare från vardera klass: D14, D16, H14, H16. Äskande: kr (USM, Läger, M-cup, AXA-stafett och övriga kostnader) Tekniska kommitténs verksamhetsplan för 2015 Tekniska kommittén ska tillsammans med klubbarna ta fram ett tävlingsprogram i orientering för 2016 som är anpassat för och bidrar till att utveckla orienteringen i Västerbotten. Den ska också ha en långsiktig plan för VB3 och stimulera föreningar att söka värdetävlingar. Kommittén ska arrangera träffar och, vid efterfrågan, regelrätta utbildningar för att öka intresset och kunskapen inom tekniska frågor rörande orientering och skidorientering. Kommittén utser ban- och tävlingskontrollanter, juryer vid DM-tävlingar och avser att utveckla utvärderingarna av distriktets tävlingar med återkoppling till arrangören. Kommittén bevakar också frågor rörande kvalitetsnivån på olika typer av tävlingsarrangemang, klassindelning, med mera. Skidorienteringskommitténs verksamhetsplan 2015 Kommittén ska tillsammans med klubbarna ta fram ett tävlingsprogram i skidorientering för säsongen 2015/2016 samt uppdatera informationen om skidorientering som togs fram i december 2014 ( Apan 2 ). Marknadsföring för att rekrytera fler blir en viktig uppgift. Fortsatt samverkan mellan klubbarna och OUC (Orienteringens Utvecklingscentrum). Kartansvariges verksamhetsplan 201 Kartkommittén ersätts av en kartansvarig. Dennes uppgifter är att godkänna och registrera nya kartor och att bevaka att kartnormen följs vid revisioner och nyproduktion. Sid 13/19

14 Verksamhetsinriktning 2015 VOF VOF ska med inriktning och innehåll i sin verksamhet stödja och bidra till att utveckla föreningarna i Västerbotten. Det görs genom att lyssna in deras åsikter, önskningar och krav avseende arbetet under kommande år. Genom att arrangera träffar med olika teman (ungdom, arrangemang, banläggning, osv.) är avsikten att stimulera samt öka kunskapen, intresset och samsynen på hur OL- och skidoverksamheten i Västerbotten ska bedrivas. Utifrån SOFTs inriktning, föreningarnas intresse och är VOFs fokus, målsättning och genomförande under 2015 att: Fokus Målsättningen Genomförande Utveckla OLarrangemangen för framför allt nya orienterare, men också för redan etablerade. (Kvarstår från 2014.) Ytterligare bättre tillgänglighet till ÖM-klasserna. Fortsätta arbetet med att rekrytera och behålla ungdomar. (Kvarstår från 2014.) Verka för att fler yngre personer och kvinnor engagerar sig som ledare. (Ny.) Marknadsföring av orientering i Västerbotten. (Kvarstår från 2014.) Minst en distriktsstävling med annat än traditionellt upplägg läggs in i programmet för Ökning av medeltalet startande ungdomar per tävling med minst 10 %, jämfört med Rekrytera minst 3 personer < 35 år till VOF-kommittéer. Kartlägga ledarsituationen i föreningarna i samverkan med dem. Efter alla distrikts- och nationella tävlingar ska det vara reportage och resultat i lokalpress. Fortsatt utbyte av erfarenhet och tips mellan klubbarna om upplägg av ÖM-delen i tävlingarna. (Som för 2014.) Tekniska kommittén anger konkreta önskemål till klubbarna om OL-arrangemangen, t.ex. gällande info och marknadsföring. (Som för 2014.) Stimulera samverkan mellan klubbarna gällande ungdomsverksamhet. (Som för 2014.) Bevaka att ungdomsbanläggningen är bra. (Som för 2014.) Stödja versamheten inom TULO. (Som för 2014.) Ekonomisk stötting. (Som för 2014.) Utforma lämpliga VOF-ledaruppgifter för personer < 35 år. Tillfråga personer < 35. Ledarsituationen i föreningarna: Ta fram en mall för att kartlägga ledarsituationen i föreningarna. Uppmana klubbarna att informerar lokala media inför distrikts- och nationella tävlingar. Förbättra skidoverksamheten. (Kvarstår från 2014.) Svara upp mot uttryckta behov av utbildning från klubbarna. (Kvarstår från 2014.) Orientering och skido i media. (Kvarstår från 2014.) Tillse att revisioner och nyproduktioner följer kartnormen. (Kvarstår från 2014.) Medeltalet av antalet startande på 2015 års Salomon SkidO Cup ska vara minst 50. Fånga upp önskemål från klubbarna. Att minst åtta större reportage om OL eller skido i lokalmedia. (Samma mål som 2014.) Alla revisioner och nyproduktioner följer kartnormen. Bättre marknadsföra skido bland framför allt distriktets orienterare. Ansvariga inom VOF håller kontinuerligt kontakt med klubbarna angående utbildningsbehov. VOF-styrelsen o/e kommittéerna tar kontakt med media vid lämpliga tillfällen, samt uppmanar föreningarna att göra detsamma. Kartansvarig och andra kartintresserade ordnar en serie träffar för att gå igenom lämplig detaljnivå, m m, avseende OL-kartor. Alla som arbetar med orientering och skidorientering i Västerbotten inom föreningar och förbund vill att idrotterna ska utvecklas. För detta måste styrelsen, kommittéerna och föreningarna arbeta tillsammans med de uppsatta målen under Sid 14/19

15 Budgetförslag 2015 Utfall Budget Utfall Budget SOFT-bidrag Tävlingsavgifter Egenavg USM Sponsorer Martinsonscupen VOF-lägeravg VIF-bidrag DIVERSE intäkter Intäkt marknadsföring SkidO intäkter Skogskarlarnas klubb VOF konferans avg. deltagare Ränteintäkter Diverse kostnader Kostnader Tekniska kommitén TULO Reseersättning, styrelsen Reseersättning, övriga Utbildning SOFT organiserade VOF organiserade -474, Konferenser SOFT, VIF DM-plaketter BÄSTAPRISER Elitbidrag USM kostnader , Kostnader ungd.komm , Martinsoncupen kostnader Ungdomsläger Marknadsföring SkidO Årsmöte kostnader , Kostnader Kartkommittén Region 6 möte VOF konferens kostnader , Bankkostnader Summa: ,11 625,00 781, , st 1,5 grenar (Max 3000 kr /pers och gren) 2 Kundfordringar kr Sid 15/19

16 Resultatbilaga SM, NM och DM. OL och SkidO SM Natt D21 Elit 49 Åsa Otterbjörk Umeå OK D18 Elit 4 Jenny Wegebro Umeå OK 28 Klara Yngvesson Umeå OK 52 Lara Molloy Umeå OK SM Sprint, Final D20 final A 14 Stina Nilsson Umeå OK D18 final A 10 Klara Yngvesson Umeå OK D21 final B 30 Johanna Hallberg Umeå OK SM Lång, Final D21 A-final 28 Åsa Otterbjörk Umeå OK H21 A-final 18 Lukas Peterson IFK Umeå D20 A-final 7 Stina Nilsson Umeå OK D18 A-fina 10 Klara Yngvesson Umeå OK D21 C-final 8 Johanna Hallberg Umeå OK D18 B-final 28 Freja Vredin IFK Umeå SM Medel, Final H21 final A 35 Lukan Peterson IFK Umeå D18 final A 5 Jenny Wegebro Umeå OK 23 Klara Yngvesson Umeå OK D21 final B 6 Åsa Otterbjörk Umeå OK D20 final B 2 Stina Nilsson Umeå OK H20 final B 12 Emil Nilsson Umeå OK H18 final B 27 Anton Nilsson Umeå OK D21 final C 18 Johanna Hallberg Umeå OK H21 final C 33 Fredrik Åhman IFK Umeå H18 final C 11 Henrik Johansson Umeå OK H21 final D 19 Jan Johansson IFK Umeå H21 final E 9 Joel Sjölander IFK Umeå 11 Simon Waller IFK Umeå Sid 16/ SM Stafett H20 35 Umeå OK Emil Nilsson, Anton Nilsson, Henrik Johansson D20 3 Umeå OK Klara Yngvesson, Jenny Wegebro, Stina Nilsson H21 34 IFK Umeå 1 Fredrik Åhman, Lucas Peterson,Oskar Malmberg 53 IFK Umeå 2 Erik Lind, Joel Sjölander, Simon Waller 62 IFK Umeå 3 Samuel Andersson, Jan Johansson, Tomas Johansson D21 43 Umeå OK 1 Åsa Otterbjörk, Johanna Hallberg, Sofia Nilsson Ungdoms-SM, sprintdistans D16 52 Moa Johansson Vännäs OK 83 Ida Johansson Vännäs OK H16 40 Simon Eriksson Umeå OK 76 Olof Lundgren Umeå OK D15 1 Jenny Wegebro Umeå OK 49 Lydia Johansson Umeå OK 76 Alma Laudon Vännäs OK 80 Elin Blomberg Lycksele IF H15 54 Albin Björnudd Vännäs OK Ungdoms-SM, långdistans D16 54 Moa Johansson Vännäs OK 69 Ida Johansson Vännäs OK H16 67 Simon Eriksson Umeå OK 86 Olof Lundgren Umeå OK D15 1 Jenny Wegebro Umeå OK 69 Lydia Johansson Umeå OK 74 Alma Laudon Vännäs OK 84 Elin Blomberg Lycksele IF H15 24 Albin Björnudd Vännäs OK Ungdoms-SM, distriktsstafett 32 Västerbotten 1 Alvin Björnudd, Jenny Wegebro, Simon Eriksson, Moa Johansson 80 Västerbotten 2 Alma Laudon, Lydia Johansson, Olof Lundgren, Ida Johansson

17 Veteran SM, medeldistans D55 1 Elisabeth Fries Umeå OK H60 1 Clas Fries Umeå OK D70 12 Lena Timner Umeå OK H80 9 Gunnar Timner Umeå OK H85 1 Olle Nordzell Högåkers OK Veteran-SM, långdistans D55 1 Elisabeth Fries Umeå OK H60 1 Clas Fries Umeå OK 9 Mats Sandevall Umeå OK D70 13 Lena Timner Umeå OK H85 3 Olle Nordzell Högåkers OK NM, sprintdistans D21 Elit 2 Åsa Otterbjörk Umeå OK H20 Elit 1 Emil Nilsson Umeå OK D18 Elit 2 Klara Yngvesson Umeå OK 3 Elina Rönnlund IFK Umeå H18 Elit 2 Anton Nilsson Umeå OK D16 1 Jenny Wegebro Umeå OK D14 1 Magdalena Nilsson Högåkers OK D45 1 Ann-Sofie Johansson Umeå OK 2 Helena Königsson Robertsfors IK D50 1 Agneta Fries Umeå OK H50 3 Mikael Yngvesson Robertsfors IK H75 1 Thorsten Johansson Långvikens OK H80 1 Gunnar Timner Umeå OK NM, medeldistans D21 Elit 2 Åsa Otterbjörk Umeå OK D18 Elit 1 Klara Yngvesson Umeå OK 3 Elina Rönnlund IFK Umeå D16 1 Jenny Wegebro Umeå OK H16 2 Albin Björnudd Vännäs OK D14 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK H14 3 Emil Hornliden Umdalens IF H65 2 Ove Vesterberg Lycksels IF H70 1 S O Vikström Skellefteå OK H75 2 Almer Lundholm Bolidens SK H80 3 Olle Nordzell Högåkers OK NM, långdistans D21 Elit 3 Åsa Otterbjörk Umeå OK D18 Elit 2 Klara Yngvesson Umeå OK H18 Elit 2 Anton Nilsson Umeå OK D16 1 Jenny Wegebro Umeå OK D14 1 Magdalena Nilsson Högåkers OK H14 1 Emil Hornliden Umdalens IF D45 2 Ann-Sofie Johansson Umeå OK H50 2 Hans-Erik Carlborg IFK Umeå H70 1 S O Vikström Skellefteå OK H75 3 Thorsten Johansson Långvikens OK H80 2 Gunnar Timner Umeå OK 3 Olle Nordzell Högåkers OK Sid 17/19

18 DM Medel D21 Åsa Otterbjörk Umeå OK H21 Lukas Peterson IFK Umeå D18 Klara Yngvesson Umeå OK D16 Magdalena Nilsson Högåkers OK H16 Simon Eriksson Umeå OK D12 Evelina Nilsson Högåkers OK H12 Isak Lundholm Umeå OK D10 Nora Feil Lindmark Skellefteå OK H10 Max Stigenlöv Högåkers OK D40 Ann-Sofie Johansson Umeå OK H40 Jan Forsberg Högåkers OK D50 Agneta Fries Umeå OK H50 Clas Fries Umeå OK D60 Eva Feil Skellefteå OK H60 Terho Nevalainen Umeå OK H70 Thorsten Johansson Långvikens OK H80 Sven-Erik Lundgren Umeå OK DM Natt D21 Jenny Wegebro Umeå OK H21 Mikael Lindmark Skellefteå OK H16 Albin Björnudd Vännäs OK H14 Emil Hornliden Umedalens IF H12 Rasmus Eriksson Umeå OK H40 Mattias Lindmark Robertsfors IK H50 Pär Norén Vännäs OK H60 Mats Sandewall Umeå OK H70 S O Vikström Skellefteå OK Umedalsrännet DM-Lång D21 Åsa Otterbjörk Umeå OK H21 Lukas Peterson IFK Umeå D18 Jenny Wegebro Umeå OK D16 Magdalena Nilsson Högåkers OK H16 Albin Björnudd Vännäs OK D14 Kristina Fridman Vännäs OK H14 Emil Hornliden Umedalens IF D12 Alexandra Ölund Umedalens IF H12 Jonas Kärrlander Umedalens IF D10 Nora Feil Lindmark Skellefteå OK H10 Max Stigenlöv Högåkers OK D40 Åsa Bäckstrand Umeå OK H40 Per Rönnlund IFK Umeå D50 Eva Walheim Robertsfors IK H50 Mats Walheim Robertsfors IK D60 Gunilla Rosen Stöcksjö IS H60 Lennart Karlsson Umeå OK D70 Lena Timner Umeå OK H70 S O Vikström Skellefteå OK H80 Tage Lundmark Rönnskär Railcare IF Sid 18/19

19 DM Sprint D21 Stina Nilsson Umeå OK H21 Christian Spoerry Umeå OK D20 Jenny Wegebro Umeå OK D16 Magdalena Nilsson Högåkers OK H16 Simon Eriksson Umeå OK D14 Kristina Fridman Vännäs OK H14 Emil Hornliden Umedalens IF D12 Evelina Nilsson Högåkers OK H12 Isak Lundholm Umeå OK D10 Maja Lundholm Umeå OK H10 Max Stigenlöv Högåkers OK D40 Åsa Bäckstrand Umeå OK H40 Martin Sundqvist Umeå OK D50 Cecilia Henfridsson Umeå OK H50 Hans-Erik Carlborg IFK Umeå D60 Gunilla Rosen Stöcksjö IS H60 Torbjörn Yttergren Tegs SK H70 S O Vikström Skellefteå OK H80 Sven-Erik Lundgren Umeå OK SkidO-SM, JSM, USM samt veteran-rm D21 14 Martina Bochenková Umeå OK H21 5 Erik Blomgren Umeå OK 7 Christian Spoerry Umeå OK D18 9 Klara Yngvesson Robertsfors IK D15 4 Jenny Wegebro Umeå OK D55 1 Eva Walheim Robertsfors IK H55 2 Mats Walheim Robertsfors IK SkidO-SM, JSM, USM samt veteran-rm D21 15 Martina Bochenková Umeå OK H21 1 Erik Blomgren Umeå OK 4 Christian Spoerry Umeå OK H20 2 Sixten Walheim Robertsfors IK D18 4 Klara Yngvesson Robertsfors IK D15 3 Jenny Wegebro Umeå OK D55 2 Eva Walheim Robertsfors IK H55 3 Mats Walheim Robertsfors IK Skido-SM Stafett H21 1 Umeå OK 1 Christian Spoerry, Erik Blomgren 7 Skellefteå OK Jörgen Johansson, Martin Åkerlund 8 Umeå OK 2 Mattias Nyström, Björn Rydvall 10 Umeå OK 3 Henrik Persson, Simon Nilsson H20 1 Umeå OK 1 Simon Eriksson, Olof Lundgren D21 6 Christina Løvald Hellberg, Eliane Brändle SkidO SM Medel D21 Elit 9 Christina Løvald Hellberg Umeå OK H21 Elit 3 Christian Spoerry Umeå OK 5 Erik Blomgren Umeå OK 13 Jörgen Johansson Skellefteå OK D18 Elit 2 Klara Yngvesson Robertsfors IK 6 Jenny Wegebro Umeå OK 10 Freja Vredin IFK Umeå Sid 19/19

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

DM Stafett Västerbotten

DM Stafett Västerbotten MeOS 2011-08-20 20:42:19, s. 1/7 DM Stafett Västerbotten 2011-08-21 H21 11:00 3370 meter 1 IFK Umeå 1 1. Per Rönnlund 2. Fredrik Åhman 3. Per Rönnlund 4. Fredrik Åhman 2 Umeå OK 1 1. Henrik Johansson 306480

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Skidorientera i Västerbotten säsongen (Apan 2)

Skidorientera i Västerbotten säsongen (Apan 2) Skidorientera i Västerbotten säsongen 2015-2016 (Apan 2) December 2015 Apan ovan är från Apan nr 1, folder från 1978 Västerbottens OF:s Skidorienteringskommitté Förord....3 Tränings- och tävlingsprogram

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2016 Västerbottens Orienteringsförbund

Årsberättelse för verksamhetsåret 2016 Västerbottens Orienteringsförbund Årsberättelse för verksamhetsåret 2016 Västerbottens Orienteringsförbund Sid 1/21 Innehåll Dagordning för årsmöte den 22 februari 2017... 3 Röstlängd vid årsmötet 2017... 4 Verksamhetsberättelse... 5 Bemanning,

Läs mer

Dagordning för Vännäs OK:s årsmöte 12/4 2015

Dagordning för Vännäs OK:s årsmöte 12/4 2015 Dagordning för Vännäs OK:s årsmöte 12/4 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Dagordningen fastställs 3 Val av mötets ordförande och sekreterare. 4 Val av mötets 2 justeringsmän som med mötets ordförande justerar

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år

Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år Umeå Orienteringsklubb 2014 En berättelse från A till Ö om ett framgångsrikt år A Att sammanfatta ett helt års verksamhet i en klubb som Umeå Orienteringsklubb är en svår uppgift. Vi har en mycket bred

Läs mer

Skidorientera i Västerbotten säsongen 2014-2015 (Apan 2)

Skidorientera i Västerbotten säsongen 2014-2015 (Apan 2) Skidorientera i Västerbotten säsongen 2014-2015 (Apan 2) December 2014 Apan nr 1, folder från 1978 Västerbottens OF:s Skidorienteringskommitté Förord 3 Skidorientering en rolig orienteringsgren 4 Vi fortsätter

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse Umeå Orienteringsklubb 2013

Verksamhetsberättelse Umeå Orienteringsklubb 2013 Verksamhetsberättelse Umeå Orienteringsklubb 2013 Umeå OK driver en mycket bred verksamhet av många, och för många. Styrelsen vill i den här verksamhetsberättelsen beskriva den mångfald av aktiviteter,

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012.

Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012. INFOBLAD #5 Det här är det fösta infobladet från Västerbottens Orienteringsförbund 2012. Innehållet i bladet denna gång visas i förteckningen nedan. Nästa styrelsemöte är den 24 april. Det finns även inlagt

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna av Bohuslän-Dals Orienteringsförbunds årsmöte 2016-02-27 Godkända av Svenska Orienteringsförbundet 2016-11-18 I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Bohuslän-Dals

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås.

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås. Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2016 Måndag 18 januari 2016, kl.18.30 Ymergården, Borås Närvarande Ledamöter Tävlingskommittén Verksamhetsledare Konsulent Kanslist Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Hållpunkter vuxna. Hållpunkter ungdom Vi ser framåt: Inledning och diskussioner Psykologi för orienterare Middag med händelser

Hållpunkter vuxna. Hållpunkter ungdom Vi ser framåt: Inledning och diskussioner Psykologi för orienterare Middag med händelser Hållpunkter vuxna 15.00 Vi ser framåt: Inledning och diskussioner 17.00 Psykologi för orienterare 18.00-20 Middag med händelser Hållpunkter ungdom 15.00 Orientering och innebandy 15.30 Film i biblioteket

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2017-03-08 * Program vid årsmötet 2017-03-08 på Vrigstad Wärdshus, Vrigstad * Dagordning *

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016

Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet BUDGETFÖRSLAG 2016 BUDGETFÖRSLAG 2016 INTÄKTER Bidrag VIF 20 000,00 Bidrag NIF 10 000,00 Bidrag Svemo 13 250,00 Summa intäkter 43 250,00 KOSTNADER Verksamhetskostnader 5 500,00 Övriga externa kostnader 32 300,00 Personalkostnader

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Vännäs skidfestival

Vännäs skidfestival Vännäs skidfestival 2010-02-28 Officiella Resultat H 11-12 Sprint fri stil 320 m + masstart Sprint Masstart Totalt Plac Startnr Namn 1 113 ADOLFSSON Lukas Täfteå IK 1 1 2 2 110 STRÖMBERG Viktor Täfteå

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer.

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. 1 (5) 1 Mötets öppnande Ordförande Ronny Liljegren förklarade mötet öppnat med en kort skildring av allt positivt som hänt i klubben under

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN 2016 Verksamhetsidé- mål och inriktning Budgetförslag Orientering är: - En tuff och utmanande idrott - Social gemenskap och kamratskap över klubb- distrikt

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna ÅRSMÖTESHANDLINGAR Handlingar till SmOF årsmöte läggs in på Smålands OF hemsida samt mailas till föreningarna 2016-03-02 * Program vid årsmötet 2016-03-02 på Njudungsgymnasiet, Vetlanda * Dagordning *

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2015 Måndag 26 januari 2015, kl.18:30 Istrums klubbstuga Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Björn Öberg Fredrika

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer