Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1 av 12

2 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerpartiet Västerbottens distrikt får för sitt 83:a verksamhetsår avge följande berättelse. Presidiet har ordet Året som gått (2012) har varit ett händelserikt år för Centerpartiet på nationell nivå men även i Västerbotten. Vi har haft en stor diskussion om partiets idéprogram som också fortsatte med intensitet in på det nya året Det har lett till många politiska samtal - både hemma vid köksborden och runt om i olika distrikt och kretsar. Vi kan konstatera att det åter igen väckt folkrörelsen och det var nog länge sedan så många ägnade tiden vid julborden åt just politisk diskussion. I Västerbotten har det varit mycket fokus på kampen i inlandet - vad som händer med inlandssjukvården, akutvårdsplatser och ambulanser. Här har centerpartister runt om i länet gjort ett bra arbete i engagemanget för en rättvis sjukvård på likartade villkor. I den politiska strategi som distriktsstyrelsen arbetat med under hela 2012 har denna fråga en given plats. Den politiska strategin har tagit stort utrymme i distriktsstyrelsen och presidiets arbete och vi har under hela hösten åkt runt till kretsar i länet för att samla synpunkter samt berättat om partiets landsbygdspolitik. Här har kretsarna varit aktiva och mötena har varit spännande, livade och innehållit många diskussioner. Så ett stort tack till alla som vi träffat och som kommit med synpunkter. Vi har också under året anställt en ny distriktsombudsman - Robin Holmgren - som började sitt arbete hos oss i mitten av augusti. Det har underlättat det operativa arbete som både presidiet och styrelsen haft under föregående år, då vi var utan ombudsman. Vi vill även rikta ett stort tack till Umeåkretsen och Helena Samuelsson och Mattias Larsson för hjälp med administrativt och ekonomiskt arbete under året som gått - det har varit ovärderligt! Vi känner oss laddade inför nästa års utmaningar och kom ihåg - det är alla, medlemmar, kretsar och distrikt, som är förutsättningen för ett framgångsrikt Centerparti i Västerbotten. Det är det som är kärnan i en folkrörelse och det är det som gör oss starka! Motgången är ofta en förklädd vän. Möt den med tacksamhet, för den ger dig styrka och klokskap. /Okänd Heléna Lindahl & Åke Sandström Distriktsstyrelsen Inklusive adjungerade ledamöter och ledamöter i presidiet. Ordförande (presidium) Heléna Lindahl Robertsfors V.ordförande, kassör (presidium) Åke Sandström Vännäs Ledamot Olle Edblom Umeå Ledamot Karolina Torgilsson Robertsfors Sida 2 av 12

3 Ledamot Alexandra Wermelin Sorsele Ledamot Ewa-May Karlsson Vindeln Ledamot Marta Pettersson Robertsfors Ledamot Ronny Jonsson Bjurholm Ledamot Tomas Mörtsell Storuman Ledamot Camilla Hedlund Norsjö Ledamot Staffan Östman Dorotea Ledamot Gun Rehnman Lycksele Ledamot Victoria Lindgren Umeå Ledamot Daniel Öhgren Skellefteå Ledamot Sylvia Samuelsson Åsele Övriga adjungerade Eric Bergner Umeå Mattias Larsson Umeå Jonathan Hjort Umeå Personal 2012 Ombudsman Robin Holmgren Umeå (fr. augusti) Representation hos Centerkvinnorna Ordinarie Gun Rehnman Umeå Representation hos CUF Ordinarie Daniel Öhgren Skellefteå Sammanträden under året Distriktsstyrelsen har sedan föregående distriktsstämma sammanträtt vid 7 tillfällen. Revisorer Ordinarie revisor Yvonne Karlsson Skellefteå Bertil Burén Vännäs Revisorsersättare Marie Sandström-Öhberg Umeå Eivor Brännström Skellefteå Val av ledamöter till Centerpartiet förtroenderåd ett år: Ordinarie: Helena Lindahl Robertsfors Mattias Larsson Umeå Ersättare: Ewa May Karlsson Vindeln Daniel Öhgren Skellefteå Distriktets valberedning Ordförande Sven-Olov Edvinsson Umeå Ledamot Matz Johansson Nordmaling Sida 3 av 12

4 Patrik Persson Margareta Vigren Eva Ahlberg Kurt Vallmark Marie Viberg Anton Johansson Storuman Vännäs Vilhelmina Skellefteå Robertsfors Upplands Väsby, CUF Valberedningens arbete under har främst handlat om nomineringar till kyrkomöte, stift och distriktsstyrelse. Distriktsstämma Undre 2012 har distriktet haft en stämma. Den hölls i Kasamark, Umeå. Datum för stämman var lördag den 24 mars. På stämman medverkade Maud Olofsson som berättade om tiden som partiledare samt Tomas Westerberg (Region Västerbotten) som föreläste om kommunernas framtida utmaningar. Hemsidor och C-reg Under året Under året har partidistriktets hemsida, som funnits på adressen uppdaterats kontinuerligt med pressmeddelanden, insändare, debattartiklar och lite nyheter om vad som händer runt om i länet. Genomgången av distriktets medlemsregister C-reg har fortsatt. Utbildningar och konferenser Under 2012 har distriktsmedlemmar och personal deltagit på ett par utbildningar och konferenser. Helena Lindahl och Mattias Larsson deltog vid förtroenderåd i april där bland annat framtidsagenda 2020 antogs. Distriktet har genomfört en utbildning för utbildare inom basutbildningarna. Distriktets ledamöter har även deltagit på DRO-konferensen som anordnades i Lycksele i oktober. Medlemmar Vid verksamhetsåret 2012 hade Centerpartiet i Västerbotten tillsammans med syskonorganisationer 1591 medlemmar. Med följande fördelning Centerpartiet:1223, CK: 287, CUF:54, CS: 27 medlemmar Distriktet har under verksamhetsåret bestått av 15 kommunkretsar, 16 Centerkvinnoavdelningar, 2 CUF avdelningar och 1 Centerstudent avdelning. Media och debatter Under 2012 har Centerrörelsen i Västerbotten varit synliga i media via kommun, landstings och riksdagspolitiker. Medlemmar från organisationen är ofta med på debatt- och insändarplats i Sida 4 av 12

5 våra lokaltidningar och våra ledande politiker finns med på nyhetsplats både på TV, i radio och i tidningar. Distriktet presidium höll en presskonferens för media om distriktets yttrande avseende idéprogramsgruppens förlag till idéprogram. Presskonferensen genomfördes i Skellefteå och Umeå med efterföljande tv- och radiointervju. SV Studieförbundet Vuxenskolan Under 2012 så har arbetet i styrelsen fortsatt med att komma igång med den nya organisationen för länsavdelningen, SV Västerbotten. Avdelningen har indelats i fem enheter (Lappland, Norra, Södra, Mitt och Umeå), med minst ett bemannat kontor i varje kommun i länet. För att behålla den lokala närvaron och känslan i verksamheten så finns nu utvecklingsråd etablerade i de flesta kommuner, där är det jätteviktigt att vi från Centerpartiet ser till att ta plats i dessa utvecklingsråd. Malin Gruffman har fått i uppdrag att arbeta särskilt med stöd till Centerpartiet och Folkpartiet, så det är antingen till det lokala SV kontoret eller till henne vi skall vända oss med tankar och idéer om ny verksamhet. Under 2012 så har Centerpartiet tillsammans med SV tagit fram ett antal basutbildningar som lämpar sig att använda i studiecirkelform för att utveckla den lokala avdelningen eller kretsen. Det finns väldiga möjligheter för oss i Centerpartiet att använda SV för att utveckla den lokala partiorganisationen både organisatoriskt och politisk. Men det förutsätter att vi kliver fram och säger att vi vill ha ett samarbete, SV finns där till vårt förfogande men det är Centerpartiet som måste ta det första steget. Ett steg jag hoppas vi alla gemensamt kliver fram och tar under 2013, så vi får till stånd ännu mer bra verksamhet till gagn för både SV, Centerpartiet och hela Västerbotten! Mattias Larsson Representant för C i SV Västerbotten Sida 5 av 12

6 Verksamhetsberättelse Region Västerbotten och Kommunala Sektionen Centergruppen i Region Västerbotten har bestått av: Ewa-May Karlsson Vindeln, Olle Edblom VLL, Daniel Öhgren VLL, Maria Kristoffersson Vilhelmina, Mattias Larsson Umeå, Camilla Hedlund Norsjö, Ulf Eriksson Vännäs, Lars Bäckström Robersfors, Ingemar Sandström Nordmaling och Tomas Mörtsell Storuman. Med: Maria Bahlenberg Bjurholm, Gun Rehnman VLL, Alexandra Wermelin VLL och Carina Sundbom Skellefteå som ersättare 2012 har varit ett lite lugnare år för regionförbundet. Kulturverksamheterna börjar hitta formerna och den nya region direktören Anna Pettersson har börjat arbetet med att forma sin organisation. Verksamheten ökar nu inte alls på samma sätt som tidigare och det kan borga för att få tid för att få alla våra verksamheter att känna sig som en. En ny verksamhet har tillkommit på grund av ny kollektivlagstiftning, den innebär att Region Västerbotten är lokal kollektivtrafikhuvudman, och att regionstyrelsen utgör kollektivtrafikmyndighet. Det finns ett kollektivtrafikutskott som bereder alla ärenden åt styrelsen. Mattias Larsson är Centerpartiets representant och vice ordförande i detta utskott. Centerpartiets ambitioner vad gäller kollektivtrafiken i Västerbotten är att göra det enklare för Västerbottningarna att åka kollektivt samtidigt som vi vill göra länet lite rundare. Hemsjukvårds frågan är nu beslutad och alla länets kommuner kommer från 1 september 2013 att ta över denna viktiga verksamhet Regiongruppen har under 2012 lämnat i två motioner en motion om att det skall vara möjligt att resa med samma biljett med både buss och tåg. Samt en om att se över Regionförbundets verksamhet och lokalisering för att öka legitimiteten för förbundets verksamhet. Centerpartiet har haft aktiva ledamöter i såväl Fullmäktige, Styrelsen, Arbetsutskottet, Utbildningsdelegationen, Primärkommunala delegationen samt Kulturberedningen. Regionförstorning med ett Region Norr i fokus har tagit mycket kraft och det är med stor besvikelse vi i Centerpartiet konstaterar att S och M i Västerbotten nu är överens om att inte gå vidare att bilda större region. Den kommunala sektionen har inte kommit igång. Grundiden var att förlägga sektionens sammanträden till de dagar då antingen Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen sammanträder. Det har dock visat sig omöjligt då dessa dagar även fylls av andra sammanträden med anknytning till Regionen. Det har varit väldigt svårt att finna andra fungerande tillfällen till fysiska möten. Nu har riksorganisationen beslutat gå in och stötta för att få igång kommunala sektioner i hela landet. Västerbotten kommer att ha telefonmöten på fastlagda dagar och tider under För Regionvästerbotten och kommunala sektionen: Ewa-May Karlsson Sida 6 av 12

7 Landstingsgruppen verksamhetsberättelse 2012 Centerpartiets landstingsgrupp får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2012 Landstingsgruppens arbete har under året letts av gruppledaren Olle Edblom. vice gruppledare har Daniel Öhgren varit. Politisk sekreterare på deltid 50 % har Eric Bergner varit. Viktor Hofslagare Vindeln flyttade till Uppsala och avgick som ledamot i landstingsfullmäktige, ny ledamot blev Robin Holmgren Holmsund. Under året har landstingsgruppen haft totalt 8 sammanträden varav fem i samband med landstingsfullmäktiges ordinarie möten. Övriga tre gruppmöten har hållits enligt följande: Gruppmöten januari Lycksele Verksamhetsplanering i samband Centerdistriktets framtidskonferens., studiebesök vid Lycksele lasarett och ambulanshelikoptern 7 maj Umeå Diskuterades inlandsstrategier och landstingets budget september Umeå De fyra nordligaste landstingsgrupperna inbjöds till Umeå Övrigt Information om regionvården vid NUS, glesbygdsmedicin, den regionala utvecklingens betydelse. Anders W Jonsson ordförande i socialutskottet informerade om aktuella hälso- sjukvården frågor från regering och riksdag 31 maj Åsele Landstingsgruppen arrangerade ett möte tillsammans med Åsele och Dorotea kommunkretsar kring läget för inlandssjukvården. Landstingsfullmäktige 2012 Februari Besvarande a interpellationer: Egenvårdsböcker och råd på andra språk Alexandra Wermelin Konsekvenserna av Projekt Balans Olle Edblom mfl Klarar landstinget av att finansiera pensionsskulden? Daniel Öhgren Besvarad motion: Olycksfallsrapportering vid hälsocentraler Kerstin Nilsson, Daniel Öhgren och Alexandra Wermelin April Besvarande av interpellationer: Sida 7 av 12

8 Lösningar för en ambulans i Åsele Olle Edblom mfl. Hur kan matsvinnet i landstinget minska? Daniel Öhgren Kommer Dorotea att få tillbaka sin akutsjukvård? Olle Edblom mfl. Frågor: Gemensam information om apotekens lager av mediciner Kerstin Nilsson Besvarande av motioner: Gemensam information om apotekens lager av mediciner Kerstin Nilsson Juni Besvarande av interpellationer: Hur stora personalminskningar blir det vid våra tre sjukhus som en konsekvens av Projekt balans? Daniel Öhgren Besvarande av motion: Gräddfil förbi akuten för äldre Olle Edblom mfl Fråga: Självtestning av blodförtunnande medicin Hans Weinehall Oktober Besvarande av interpellationer: Nationellt livsstils- och beteendemedicinskt forskningscentrum Umeå Olle Edblom Handlingsplan för att förhindra KOL epidemi Olle Edblom Varför en nedmontering av geriatriken i Västerbotten när resten av landet rustar upp Olle Edblom mfl Kvaliteten på Norrlands universitetssjukhus AT-placeringar måste höjas Kerstin Nilsson Besvarande av motion: Olycksfallsrapportering vid hälsocentraler Kerstin Nilsson, Daniel Öhgren och Alexandra Wermelin November Besvarande av interpellationer: Vad blev det av Projekt Balans Olle Edblom mfl. Kommunernas övertagande av landstingspersonal i samband med övertagandet av hemsjukvården Kerstin Sjöström. Tillgängligheten på länstrafikens bussar Kerstin Nilsson. Besvarande av motioner: Lika rätt till assisterad befruktning Olle Edblom mfl, Allians för Västerbotten Inom ramen för Allians för Västerbotten har det för nionde året i rad lagts en gemensam budget. En trygg och säker vård av mycket hög kvalitet i Västerbotten. Det har genomförts fem gruppledarmöten och gemensam annonsering vid några tillfällen. Ett antal gemensamma artiklar har skrivits för länstidningarna. Vid rutandagen i Anumark den 14 maj deltog riksdagsledamoten Mats Gerdau (M) ledamot av socialutskottet och Maud Olofsson fd partiledare och näringsminister Slutord Sida 8 av 12

9 Landstingsåret har präglats av majoritetens beslut att i Projekt Balans genomföra en 10% -ig minskning av vårdplatser vid de tre sjukhusen och att ta bort akutsjukvårdsplatser och ambulanser i ett antal inlandskommuner. Reaktionen från inlandet blev oerhört stark och efter att Doroteaupproret lycktas med att samla in tillräckligt med underskrifter för en folkomröstning, blev det nog uppenbart även för majoriteten kraften i missnöjet. För landstingsgruppen var det ett enkelt beslut att stödja upproret, skall vi leva upp till vår devis Vård nära Dig så är ambulanser och akutplatser i inlandet en självklarhet. Därför fanns dessa förslag med i vårt budgetalternativ. Med minskade anslag till det som inte är direkt sjukvård så har Centerpartiet och alliansen skapat ett budgetutrymme som ger primärvården ett ytterligare tillskott under den kommande treårsperioden. I media får landstingspolitiken ofta en undanskymd plats, därför har jag under året försökt att lite mer regelbundet via ett digitalt veckobrev Landstingsnytt berätta om stort och smått som hänt under veckan. Avslutningsvis vill vi tacka alla förtroendevalda i landstinget för deras insatser under året och för ett gott samarbete med övriga förtroendevalda i kommunerna och i region Västerbotten Olle Edblom Gruppledare Centerkvinnornas verksamhetsberättelse för 2012 Centerkvinnorna i Västerbotten har varit verksamma i 70 år och har 16 avdelningar. Vi har 287 medlemmar. Styrelsen har träffats sex gånger under året. Vi har stimulerat avdelningarna till utåtriktade arbeten genom bidrag till arrangemang, medlemsvärvning och genom brev informerat om viktiga möten i länet. Avdelningarna har under året anordnat musik- kaféer, fester, besök på äldreboenden, studiecirklar, seminarier, blomskottsauktion, kyrkkaffe, kulturutflykter och dagsresor m.m. Den 8 mars (Internationella kvinnodagen) delades tårtor, blommor och diplom ut till kvinnliga företagare i 10 av länets 15 kommuner. Vi har i samarbete med våra syskon deltagit i kurser och konferenser som anordnats under året, t.ex. Centerpartiets distriktsstämma i Kasamark, DRO-konferens i Lycksele samt kvinnliga politiker på Lindehallen i Umeå. Distriktsstämman hölls den 25 februari i Sikeå. Centerkvinnornas Förbundsordförande Gunilla Hjelm talade om CK:s historia och framtid. Ett uttalande: Jämställdhet är lönande antogs av stämman. Ett trettiotal ombud var närvarande. Karolina Torgilsson valdes till ordförande efter Eva Enqvist som avböjt omval. Till förbundsstämman i Nyköping var 13 kvinnor från Västerbotten närvarande. Slutord Året 2012 har varit ett mellanvalsår i Centerkvinnornas verksamhet i länet. Arbetet ute i avdelningarna har pågått som vanligt. De flesta avdelningar är duktiga i sin medlemsvård men Sida 9 av 12

10 trots detta har medlemstalet gått ner. En stor avdelning har upphört under året. Vi har en medlemskår som består av många äldre och en aktiv medlemsvärvning är nödvändig. Vårt samarbete med syskonen på Internationella kvinnodagen gav ett bra resultat. Arbetet med en framtidsvision har engagerat avdelningarna i slutet av året och 2013 får visa resultatet av det engagemanget. Centerkvinnorna laddar för valåret Vi vill tacka alla Centerkvinnor i avdelningarna för ett gott arbete och hoppas att 2013 blir ett framgångsrikt år för Centerkvinnorna. Vi vill också tacka Centerpartiet, Ungdomsförbundet, Centerstudenter, Studieförbundet Vuxenskolan och tidningen Västerbottningen för ett gott samarbete. Till sist vill vi tacka våra anställda i Umeå och Skellefteå för god service till Centerkvinnorna i Västerbotten. För Centerkvinnornas distriksstyrelse: Karolina Torgilsson Verksamhetsberättelse För Centerpartiets Ungdomsförbund, Västerbotten 2012 Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda möten. Styrelsen har bestått av: Ordf. Victoria Lindgren, Umeå V. ordf. Tomas Jonsson, Umeå Kassör. Alexandra Kvarnström, Lycksele Ledamot Johan Fors, Umeå Ledamot Malin Forsberg, Malå Medlemsantal: Under 2012 har vi fått 10 nya medlemmar men tappat 40. Medlemstal har minskat från 87 till 57. Under verksamhetsåret 2012 har CUF Västerbotten varit på skolbesök i Umeå, Skellefteå och Lycksele, CUF Västerbotten har även deltagit på Skoldebatt i Umeå. CUF Västerbottens medlemmar har deltagit kurser anordnade av riksorganisationen, deltagit på DRO-konferensen samt skickat medlemmar till Almedalen. Verksamhetsårets största händelse var självklar när distriktet anordnade riksstämman i Umeå under Kristihimmelsfärds-helgen i maj. Stämman var ytterst lyckad och hade besök av såväl Partiledare Annie Lööf som vår distriktsordförande Helena Lindahl. Sida 10 av 12

11 Slutligen vill vi tacka syskonen, Centerpartiet, Centerkvinnorna och Centerstudenter, samt Robin Holmgren, Kjell Bergmark och Helena Samuelsson för gott samarbete och hjälp under verksamhetsåret. // Victoria Lindgren, distriktsordförande CUF Västerbotten. Verksamhetsberättelse för Centerstudenter Umeå 2012 CS- Umeå har under föregående år haft 17 protokollförda möten och vill avge följande verksamhetsberättelse Verksamhet Centerstudenter Umeå saknade verksamhet under 2011, varför en helt ny styrelse valdes på årsmötet den 3 mars Ett extra årsmöte hölls sedan den 9 april 2012 för att välja revisor, fastslå verksamhetsplan och budget med mera. Styrelsen har sedan arbetat i enlighet med verksamhetsplanen som fastslogs på årsmötet. Ett flertal styrelsemöten och utåtriktade aktiviteter har sedan hållits enligt nedan. Samtliga styrelsemöten utom ett har varit öppna för samtliga medlemmar i Centerstudenter Umeå, enligt våra stadgar. Centerstudenter Umeå ställde upp i kårvalet vid Umeå universitet. Vi bedrev en kampanj som blev omtalad i såväl lokalmedia som rikspress (Expressen). I kårvalet tappade vi ett mandat och Maja Westling valdes till vår ledamot. Vi har fungerat som spindeln i nätet mellan kårpartierna vid Umeå universitet och anordnat aktiviteter som omfattat samtliga partier. Vi har inte haft några allianser med andra kårpartier under perioden. Samarbete med CUF Umeå/Västerbotten samt med Centerpartiet Umeå har dock skett i viss utsträckning. Den 25 september hölls ett extra årsmöte med anledning av val av ny avdelningsordförande. För CS-Umeå: Maja Westling Sida 11 av 12

12 Revisionsberättelse 2013 Undertecknade revisorer, utsedda av 2012-års Distriktsstämma av Centerpartiet i Västerbotten, får härmed avge följande berättelse avseende räkenskapsåret Vid granskning av Västerbottens distrikt av Centerpartiets räkenskaper för tiden har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, den kontanta kassan och behållningen på bank och plusgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Revisionen har utförts enligt god redovisningssed. Vi föreslår att distriktsstämman beslutar: att att den till verksamhetsberättelsen bilagda resultat- och balansräkningen fastställs samt räkenskapsförare och styrelse beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Umeå Bertil Burén Yvonne Karlsson Sida 12 av 12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Förtroendevalda Kommunkretsens styrelse

Förtroendevalda Kommunkretsens styrelse Umeå kommunkrets Verksamhetsberättelse 2013 1 Förtroendevalda Kommunkretsens styrelse Ordförande Eric Bergner Bullmark Vice ordförande Mattias Larsson Umedalen Kassör Sören Olsson Sävar Sekreterare Anna

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Förtroendevalda

Verksamhetsberättelse 2012 Förtroendevalda Umeå kommunkrets 1 Verksamhetsberättelse 2012 Förtroendevalda Kommunkretsens styrelse Ordförande Eric Bergner Bullmark Vice ordförande Mattias Larsson Umedalen Kassör Sören Olsson Sävar Sekreterare Anna

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning

Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08. Dagordning Centerpartiet i Vallentuna Årsmöte 2015 02 08 Dagordning 1. Val av mötesfunktionärer a. mötesordföranden b. sekreterare c. protokolljusterare 2. Godkännande av kallelsen 3. Fastställande av röstlängd 4.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott Birgitta Nordvall, observatör Robert Winroth, observatör PROTOKOLL 1 (5) 1-10, 1 bilaga Plats Beslutande Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå Peter Olofsson, ordförande Nicklas Sandström, vice ordförande Erik Bergkvist Helen Forsberg Karin Lundström Marianne

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2010-06-16, 29 Antagen av Regionfullmäktige DNR: 10RV0169 1 Förbundets namn Förbundets namn är Regionförbundet Västerbottens län. 2 Förbundets säte

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet

En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet En rättvis sjukvård i hela länet Allians för Västerbottens syn på en regional folkomröstning om sjukvården i länet 1 1. Inledning En regional folkomröstning är något historiskt då det aldrig skett i Sverige

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

stadgar för Centerpartiet

stadgar för Centerpartiet stadgar för Centerpartiet Reviderade av partistämman i Falun 2015 Innehåll Förord... 2 1 Grundidé... 3 2 Syfte... 3 3 Medlemskap... 3 4 Obligatoriska organisationsformer... 4 5 Frivilliga organisationsformer...

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Vid dagens sammanträde med landstingsfullmäktige var bland annat tre motioner samt beslut om namn för den planerade regionkommunen på agendan

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: 19 februari 2017 kl Plats: Seskarö Värdshus. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2017 Tidpunkt: 19 februari 2017 kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus Föredragningslista årsmöte 2017 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 19 februari kl 13.00 Plats: Seskarö Värdshus 1. Årsmötets

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00. Plats: Haparanda Stadshotell. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00. Plats: Haparanda Stadshotell. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2016 Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00 Plats: Haparanda Stadshotell Föredragningslista årsmöte 2016 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 14/2 kl 13.00 Plats: Haparanda Stadshotell 1. Årsmötets

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24

Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 Stockholm Hängflygklubb Protokoll Årsmöte 2011 11 24 1. Mötet öppnas. 2. Mötet behörigt utlyst. 3. Dagordningen godkännes. 4. Marcus Lindqvist väljs till mötesordörande. 5. Andreas Olsson väljs till protokollförare.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-10-02 PROTOKOLL 1 (9) 82-94, 1 bilaga Plats och tid Landstingshuset, Vilhelminarummet, Umeå, klockan 09.00-11.50 Beslutande Peter Olofsson, (S), ordförande Nicklas Sandström, (M), vice ordförande Helen Forsberg,

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

Centerpartiet i Uppsala Kommun verksamhetsberättelse 2016

Centerpartiet i Uppsala Kommun verksamhetsberättelse 2016 Centerpartiet i Uppsala Kommun verksamhetsberättelse 2016 2016 Uppväxling och strategisk planering inför valåret Verksamheten i kretsen har detta år växlats upp från förra året. Kretsen har hållit i flera

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad

Verksamhetsplan Centerpartiet i Stockholms stad Verksamhetsplan 2017 Centerpartiet i Stockholms stad 1. Inledning Centerpartiet i Stockholm växer som aldrig förr. När vi nu sätter planeringen för 2017 års verksamhet ska vi göra allt för att ta erbjuda

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer