Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1 av 12

2 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerpartiet Västerbottens distrikt får för sitt 83:a verksamhetsår avge följande berättelse. Presidiet har ordet Året som gått (2012) har varit ett händelserikt år för Centerpartiet på nationell nivå men även i Västerbotten. Vi har haft en stor diskussion om partiets idéprogram som också fortsatte med intensitet in på det nya året Det har lett till många politiska samtal - både hemma vid köksborden och runt om i olika distrikt och kretsar. Vi kan konstatera att det åter igen väckt folkrörelsen och det var nog länge sedan så många ägnade tiden vid julborden åt just politisk diskussion. I Västerbotten har det varit mycket fokus på kampen i inlandet - vad som händer med inlandssjukvården, akutvårdsplatser och ambulanser. Här har centerpartister runt om i länet gjort ett bra arbete i engagemanget för en rättvis sjukvård på likartade villkor. I den politiska strategi som distriktsstyrelsen arbetat med under hela 2012 har denna fråga en given plats. Den politiska strategin har tagit stort utrymme i distriktsstyrelsen och presidiets arbete och vi har under hela hösten åkt runt till kretsar i länet för att samla synpunkter samt berättat om partiets landsbygdspolitik. Här har kretsarna varit aktiva och mötena har varit spännande, livade och innehållit många diskussioner. Så ett stort tack till alla som vi träffat och som kommit med synpunkter. Vi har också under året anställt en ny distriktsombudsman - Robin Holmgren - som började sitt arbete hos oss i mitten av augusti. Det har underlättat det operativa arbete som både presidiet och styrelsen haft under föregående år, då vi var utan ombudsman. Vi vill även rikta ett stort tack till Umeåkretsen och Helena Samuelsson och Mattias Larsson för hjälp med administrativt och ekonomiskt arbete under året som gått - det har varit ovärderligt! Vi känner oss laddade inför nästa års utmaningar och kom ihåg - det är alla, medlemmar, kretsar och distrikt, som är förutsättningen för ett framgångsrikt Centerparti i Västerbotten. Det är det som är kärnan i en folkrörelse och det är det som gör oss starka! Motgången är ofta en förklädd vän. Möt den med tacksamhet, för den ger dig styrka och klokskap. /Okänd Heléna Lindahl & Åke Sandström Distriktsstyrelsen Inklusive adjungerade ledamöter och ledamöter i presidiet. Ordförande (presidium) Heléna Lindahl Robertsfors V.ordförande, kassör (presidium) Åke Sandström Vännäs Ledamot Olle Edblom Umeå Ledamot Karolina Torgilsson Robertsfors Sida 2 av 12

3 Ledamot Alexandra Wermelin Sorsele Ledamot Ewa-May Karlsson Vindeln Ledamot Marta Pettersson Robertsfors Ledamot Ronny Jonsson Bjurholm Ledamot Tomas Mörtsell Storuman Ledamot Camilla Hedlund Norsjö Ledamot Staffan Östman Dorotea Ledamot Gun Rehnman Lycksele Ledamot Victoria Lindgren Umeå Ledamot Daniel Öhgren Skellefteå Ledamot Sylvia Samuelsson Åsele Övriga adjungerade Eric Bergner Umeå Mattias Larsson Umeå Jonathan Hjort Umeå Personal 2012 Ombudsman Robin Holmgren Umeå (fr. augusti) Representation hos Centerkvinnorna Ordinarie Gun Rehnman Umeå Representation hos CUF Ordinarie Daniel Öhgren Skellefteå Sammanträden under året Distriktsstyrelsen har sedan föregående distriktsstämma sammanträtt vid 7 tillfällen. Revisorer Ordinarie revisor Yvonne Karlsson Skellefteå Bertil Burén Vännäs Revisorsersättare Marie Sandström-Öhberg Umeå Eivor Brännström Skellefteå Val av ledamöter till Centerpartiet förtroenderåd ett år: Ordinarie: Helena Lindahl Robertsfors Mattias Larsson Umeå Ersättare: Ewa May Karlsson Vindeln Daniel Öhgren Skellefteå Distriktets valberedning Ordförande Sven-Olov Edvinsson Umeå Ledamot Matz Johansson Nordmaling Sida 3 av 12

4 Patrik Persson Margareta Vigren Eva Ahlberg Kurt Vallmark Marie Viberg Anton Johansson Storuman Vännäs Vilhelmina Skellefteå Robertsfors Upplands Väsby, CUF Valberedningens arbete under har främst handlat om nomineringar till kyrkomöte, stift och distriktsstyrelse. Distriktsstämma Undre 2012 har distriktet haft en stämma. Den hölls i Kasamark, Umeå. Datum för stämman var lördag den 24 mars. På stämman medverkade Maud Olofsson som berättade om tiden som partiledare samt Tomas Westerberg (Region Västerbotten) som föreläste om kommunernas framtida utmaningar. Hemsidor och C-reg Under året Under året har partidistriktets hemsida, som funnits på adressen uppdaterats kontinuerligt med pressmeddelanden, insändare, debattartiklar och lite nyheter om vad som händer runt om i länet. Genomgången av distriktets medlemsregister C-reg har fortsatt. Utbildningar och konferenser Under 2012 har distriktsmedlemmar och personal deltagit på ett par utbildningar och konferenser. Helena Lindahl och Mattias Larsson deltog vid förtroenderåd i april där bland annat framtidsagenda 2020 antogs. Distriktet har genomfört en utbildning för utbildare inom basutbildningarna. Distriktets ledamöter har även deltagit på DRO-konferensen som anordnades i Lycksele i oktober. Medlemmar Vid verksamhetsåret 2012 hade Centerpartiet i Västerbotten tillsammans med syskonorganisationer 1591 medlemmar. Med följande fördelning Centerpartiet:1223, CK: 287, CUF:54, CS: 27 medlemmar Distriktet har under verksamhetsåret bestått av 15 kommunkretsar, 16 Centerkvinnoavdelningar, 2 CUF avdelningar och 1 Centerstudent avdelning. Media och debatter Under 2012 har Centerrörelsen i Västerbotten varit synliga i media via kommun, landstings och riksdagspolitiker. Medlemmar från organisationen är ofta med på debatt- och insändarplats i Sida 4 av 12

5 våra lokaltidningar och våra ledande politiker finns med på nyhetsplats både på TV, i radio och i tidningar. Distriktet presidium höll en presskonferens för media om distriktets yttrande avseende idéprogramsgruppens förlag till idéprogram. Presskonferensen genomfördes i Skellefteå och Umeå med efterföljande tv- och radiointervju. SV Studieförbundet Vuxenskolan Under 2012 så har arbetet i styrelsen fortsatt med att komma igång med den nya organisationen för länsavdelningen, SV Västerbotten. Avdelningen har indelats i fem enheter (Lappland, Norra, Södra, Mitt och Umeå), med minst ett bemannat kontor i varje kommun i länet. För att behålla den lokala närvaron och känslan i verksamheten så finns nu utvecklingsråd etablerade i de flesta kommuner, där är det jätteviktigt att vi från Centerpartiet ser till att ta plats i dessa utvecklingsråd. Malin Gruffman har fått i uppdrag att arbeta särskilt med stöd till Centerpartiet och Folkpartiet, så det är antingen till det lokala SV kontoret eller till henne vi skall vända oss med tankar och idéer om ny verksamhet. Under 2012 så har Centerpartiet tillsammans med SV tagit fram ett antal basutbildningar som lämpar sig att använda i studiecirkelform för att utveckla den lokala avdelningen eller kretsen. Det finns väldiga möjligheter för oss i Centerpartiet att använda SV för att utveckla den lokala partiorganisationen både organisatoriskt och politisk. Men det förutsätter att vi kliver fram och säger att vi vill ha ett samarbete, SV finns där till vårt förfogande men det är Centerpartiet som måste ta det första steget. Ett steg jag hoppas vi alla gemensamt kliver fram och tar under 2013, så vi får till stånd ännu mer bra verksamhet till gagn för både SV, Centerpartiet och hela Västerbotten! Mattias Larsson Representant för C i SV Västerbotten Sida 5 av 12

6 Verksamhetsberättelse Region Västerbotten och Kommunala Sektionen Centergruppen i Region Västerbotten har bestått av: Ewa-May Karlsson Vindeln, Olle Edblom VLL, Daniel Öhgren VLL, Maria Kristoffersson Vilhelmina, Mattias Larsson Umeå, Camilla Hedlund Norsjö, Ulf Eriksson Vännäs, Lars Bäckström Robersfors, Ingemar Sandström Nordmaling och Tomas Mörtsell Storuman. Med: Maria Bahlenberg Bjurholm, Gun Rehnman VLL, Alexandra Wermelin VLL och Carina Sundbom Skellefteå som ersättare 2012 har varit ett lite lugnare år för regionförbundet. Kulturverksamheterna börjar hitta formerna och den nya region direktören Anna Pettersson har börjat arbetet med att forma sin organisation. Verksamheten ökar nu inte alls på samma sätt som tidigare och det kan borga för att få tid för att få alla våra verksamheter att känna sig som en. En ny verksamhet har tillkommit på grund av ny kollektivlagstiftning, den innebär att Region Västerbotten är lokal kollektivtrafikhuvudman, och att regionstyrelsen utgör kollektivtrafikmyndighet. Det finns ett kollektivtrafikutskott som bereder alla ärenden åt styrelsen. Mattias Larsson är Centerpartiets representant och vice ordförande i detta utskott. Centerpartiets ambitioner vad gäller kollektivtrafiken i Västerbotten är att göra det enklare för Västerbottningarna att åka kollektivt samtidigt som vi vill göra länet lite rundare. Hemsjukvårds frågan är nu beslutad och alla länets kommuner kommer från 1 september 2013 att ta över denna viktiga verksamhet Regiongruppen har under 2012 lämnat i två motioner en motion om att det skall vara möjligt att resa med samma biljett med både buss och tåg. Samt en om att se över Regionförbundets verksamhet och lokalisering för att öka legitimiteten för förbundets verksamhet. Centerpartiet har haft aktiva ledamöter i såväl Fullmäktige, Styrelsen, Arbetsutskottet, Utbildningsdelegationen, Primärkommunala delegationen samt Kulturberedningen. Regionförstorning med ett Region Norr i fokus har tagit mycket kraft och det är med stor besvikelse vi i Centerpartiet konstaterar att S och M i Västerbotten nu är överens om att inte gå vidare att bilda större region. Den kommunala sektionen har inte kommit igång. Grundiden var att förlägga sektionens sammanträden till de dagar då antingen Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen sammanträder. Det har dock visat sig omöjligt då dessa dagar även fylls av andra sammanträden med anknytning till Regionen. Det har varit väldigt svårt att finna andra fungerande tillfällen till fysiska möten. Nu har riksorganisationen beslutat gå in och stötta för att få igång kommunala sektioner i hela landet. Västerbotten kommer att ha telefonmöten på fastlagda dagar och tider under För Regionvästerbotten och kommunala sektionen: Ewa-May Karlsson Sida 6 av 12

7 Landstingsgruppen verksamhetsberättelse 2012 Centerpartiets landstingsgrupp får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2012 Landstingsgruppens arbete har under året letts av gruppledaren Olle Edblom. vice gruppledare har Daniel Öhgren varit. Politisk sekreterare på deltid 50 % har Eric Bergner varit. Viktor Hofslagare Vindeln flyttade till Uppsala och avgick som ledamot i landstingsfullmäktige, ny ledamot blev Robin Holmgren Holmsund. Under året har landstingsgruppen haft totalt 8 sammanträden varav fem i samband med landstingsfullmäktiges ordinarie möten. Övriga tre gruppmöten har hållits enligt följande: Gruppmöten januari Lycksele Verksamhetsplanering i samband Centerdistriktets framtidskonferens., studiebesök vid Lycksele lasarett och ambulanshelikoptern 7 maj Umeå Diskuterades inlandsstrategier och landstingets budget september Umeå De fyra nordligaste landstingsgrupperna inbjöds till Umeå Övrigt Information om regionvården vid NUS, glesbygdsmedicin, den regionala utvecklingens betydelse. Anders W Jonsson ordförande i socialutskottet informerade om aktuella hälso- sjukvården frågor från regering och riksdag 31 maj Åsele Landstingsgruppen arrangerade ett möte tillsammans med Åsele och Dorotea kommunkretsar kring läget för inlandssjukvården. Landstingsfullmäktige 2012 Februari Besvarande a interpellationer: Egenvårdsböcker och råd på andra språk Alexandra Wermelin Konsekvenserna av Projekt Balans Olle Edblom mfl Klarar landstinget av att finansiera pensionsskulden? Daniel Öhgren Besvarad motion: Olycksfallsrapportering vid hälsocentraler Kerstin Nilsson, Daniel Öhgren och Alexandra Wermelin April Besvarande av interpellationer: Sida 7 av 12

8 Lösningar för en ambulans i Åsele Olle Edblom mfl. Hur kan matsvinnet i landstinget minska? Daniel Öhgren Kommer Dorotea att få tillbaka sin akutsjukvård? Olle Edblom mfl. Frågor: Gemensam information om apotekens lager av mediciner Kerstin Nilsson Besvarande av motioner: Gemensam information om apotekens lager av mediciner Kerstin Nilsson Juni Besvarande av interpellationer: Hur stora personalminskningar blir det vid våra tre sjukhus som en konsekvens av Projekt balans? Daniel Öhgren Besvarande av motion: Gräddfil förbi akuten för äldre Olle Edblom mfl Fråga: Självtestning av blodförtunnande medicin Hans Weinehall Oktober Besvarande av interpellationer: Nationellt livsstils- och beteendemedicinskt forskningscentrum Umeå Olle Edblom Handlingsplan för att förhindra KOL epidemi Olle Edblom Varför en nedmontering av geriatriken i Västerbotten när resten av landet rustar upp Olle Edblom mfl Kvaliteten på Norrlands universitetssjukhus AT-placeringar måste höjas Kerstin Nilsson Besvarande av motion: Olycksfallsrapportering vid hälsocentraler Kerstin Nilsson, Daniel Öhgren och Alexandra Wermelin November Besvarande av interpellationer: Vad blev det av Projekt Balans Olle Edblom mfl. Kommunernas övertagande av landstingspersonal i samband med övertagandet av hemsjukvården Kerstin Sjöström. Tillgängligheten på länstrafikens bussar Kerstin Nilsson. Besvarande av motioner: Lika rätt till assisterad befruktning Olle Edblom mfl, Allians för Västerbotten Inom ramen för Allians för Västerbotten har det för nionde året i rad lagts en gemensam budget. En trygg och säker vård av mycket hög kvalitet i Västerbotten. Det har genomförts fem gruppledarmöten och gemensam annonsering vid några tillfällen. Ett antal gemensamma artiklar har skrivits för länstidningarna. Vid rutandagen i Anumark den 14 maj deltog riksdagsledamoten Mats Gerdau (M) ledamot av socialutskottet och Maud Olofsson fd partiledare och näringsminister Slutord Sida 8 av 12

9 Landstingsåret har präglats av majoritetens beslut att i Projekt Balans genomföra en 10% -ig minskning av vårdplatser vid de tre sjukhusen och att ta bort akutsjukvårdsplatser och ambulanser i ett antal inlandskommuner. Reaktionen från inlandet blev oerhört stark och efter att Doroteaupproret lycktas med att samla in tillräckligt med underskrifter för en folkomröstning, blev det nog uppenbart även för majoriteten kraften i missnöjet. För landstingsgruppen var det ett enkelt beslut att stödja upproret, skall vi leva upp till vår devis Vård nära Dig så är ambulanser och akutplatser i inlandet en självklarhet. Därför fanns dessa förslag med i vårt budgetalternativ. Med minskade anslag till det som inte är direkt sjukvård så har Centerpartiet och alliansen skapat ett budgetutrymme som ger primärvården ett ytterligare tillskott under den kommande treårsperioden. I media får landstingspolitiken ofta en undanskymd plats, därför har jag under året försökt att lite mer regelbundet via ett digitalt veckobrev Landstingsnytt berätta om stort och smått som hänt under veckan. Avslutningsvis vill vi tacka alla förtroendevalda i landstinget för deras insatser under året och för ett gott samarbete med övriga förtroendevalda i kommunerna och i region Västerbotten Olle Edblom Gruppledare Centerkvinnornas verksamhetsberättelse för 2012 Centerkvinnorna i Västerbotten har varit verksamma i 70 år och har 16 avdelningar. Vi har 287 medlemmar. Styrelsen har träffats sex gånger under året. Vi har stimulerat avdelningarna till utåtriktade arbeten genom bidrag till arrangemang, medlemsvärvning och genom brev informerat om viktiga möten i länet. Avdelningarna har under året anordnat musik- kaféer, fester, besök på äldreboenden, studiecirklar, seminarier, blomskottsauktion, kyrkkaffe, kulturutflykter och dagsresor m.m. Den 8 mars (Internationella kvinnodagen) delades tårtor, blommor och diplom ut till kvinnliga företagare i 10 av länets 15 kommuner. Vi har i samarbete med våra syskon deltagit i kurser och konferenser som anordnats under året, t.ex. Centerpartiets distriktsstämma i Kasamark, DRO-konferens i Lycksele samt kvinnliga politiker på Lindehallen i Umeå. Distriktsstämman hölls den 25 februari i Sikeå. Centerkvinnornas Förbundsordförande Gunilla Hjelm talade om CK:s historia och framtid. Ett uttalande: Jämställdhet är lönande antogs av stämman. Ett trettiotal ombud var närvarande. Karolina Torgilsson valdes till ordförande efter Eva Enqvist som avböjt omval. Till förbundsstämman i Nyköping var 13 kvinnor från Västerbotten närvarande. Slutord Året 2012 har varit ett mellanvalsår i Centerkvinnornas verksamhet i länet. Arbetet ute i avdelningarna har pågått som vanligt. De flesta avdelningar är duktiga i sin medlemsvård men Sida 9 av 12

10 trots detta har medlemstalet gått ner. En stor avdelning har upphört under året. Vi har en medlemskår som består av många äldre och en aktiv medlemsvärvning är nödvändig. Vårt samarbete med syskonen på Internationella kvinnodagen gav ett bra resultat. Arbetet med en framtidsvision har engagerat avdelningarna i slutet av året och 2013 får visa resultatet av det engagemanget. Centerkvinnorna laddar för valåret Vi vill tacka alla Centerkvinnor i avdelningarna för ett gott arbete och hoppas att 2013 blir ett framgångsrikt år för Centerkvinnorna. Vi vill också tacka Centerpartiet, Ungdomsförbundet, Centerstudenter, Studieförbundet Vuxenskolan och tidningen Västerbottningen för ett gott samarbete. Till sist vill vi tacka våra anställda i Umeå och Skellefteå för god service till Centerkvinnorna i Västerbotten. För Centerkvinnornas distriksstyrelse: Karolina Torgilsson Verksamhetsberättelse För Centerpartiets Ungdomsförbund, Västerbotten 2012 Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda möten. Styrelsen har bestått av: Ordf. Victoria Lindgren, Umeå V. ordf. Tomas Jonsson, Umeå Kassör. Alexandra Kvarnström, Lycksele Ledamot Johan Fors, Umeå Ledamot Malin Forsberg, Malå Medlemsantal: Under 2012 har vi fått 10 nya medlemmar men tappat 40. Medlemstal har minskat från 87 till 57. Under verksamhetsåret 2012 har CUF Västerbotten varit på skolbesök i Umeå, Skellefteå och Lycksele, CUF Västerbotten har även deltagit på Skoldebatt i Umeå. CUF Västerbottens medlemmar har deltagit kurser anordnade av riksorganisationen, deltagit på DRO-konferensen samt skickat medlemmar till Almedalen. Verksamhetsårets största händelse var självklar när distriktet anordnade riksstämman i Umeå under Kristihimmelsfärds-helgen i maj. Stämman var ytterst lyckad och hade besök av såväl Partiledare Annie Lööf som vår distriktsordförande Helena Lindahl. Sida 10 av 12

11 Slutligen vill vi tacka syskonen, Centerpartiet, Centerkvinnorna och Centerstudenter, samt Robin Holmgren, Kjell Bergmark och Helena Samuelsson för gott samarbete och hjälp under verksamhetsåret. // Victoria Lindgren, distriktsordförande CUF Västerbotten. Verksamhetsberättelse för Centerstudenter Umeå 2012 CS- Umeå har under föregående år haft 17 protokollförda möten och vill avge följande verksamhetsberättelse Verksamhet Centerstudenter Umeå saknade verksamhet under 2011, varför en helt ny styrelse valdes på årsmötet den 3 mars Ett extra årsmöte hölls sedan den 9 april 2012 för att välja revisor, fastslå verksamhetsplan och budget med mera. Styrelsen har sedan arbetat i enlighet med verksamhetsplanen som fastslogs på årsmötet. Ett flertal styrelsemöten och utåtriktade aktiviteter har sedan hållits enligt nedan. Samtliga styrelsemöten utom ett har varit öppna för samtliga medlemmar i Centerstudenter Umeå, enligt våra stadgar. Centerstudenter Umeå ställde upp i kårvalet vid Umeå universitet. Vi bedrev en kampanj som blev omtalad i såväl lokalmedia som rikspress (Expressen). I kårvalet tappade vi ett mandat och Maja Westling valdes till vår ledamot. Vi har fungerat som spindeln i nätet mellan kårpartierna vid Umeå universitet och anordnat aktiviteter som omfattat samtliga partier. Vi har inte haft några allianser med andra kårpartier under perioden. Samarbete med CUF Umeå/Västerbotten samt med Centerpartiet Umeå har dock skett i viss utsträckning. Den 25 september hölls ett extra årsmöte med anledning av val av ny avdelningsordförande. För CS-Umeå: Maja Westling Sida 11 av 12

12 Revisionsberättelse 2013 Undertecknade revisorer, utsedda av 2012-års Distriktsstämma av Centerpartiet i Västerbotten, får härmed avge följande berättelse avseende räkenskapsåret Vid granskning av Västerbottens distrikt av Centerpartiets räkenskaper för tiden har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, den kontanta kassan och behållningen på bank och plusgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Revisionen har utförts enligt god redovisningssed. Vi föreslår att distriktsstämman beslutar: att att den till verksamhetsberättelsen bilagda resultat- och balansräkningen fastställs samt räkenskapsförare och styrelse beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Umeå Bertil Burén Yvonne Karlsson Sida 12 av 12

Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012.

Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerrörelsen i Gävleborg avger

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg

Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg 1. Öppnande 2. Godkännande av ombudsfullmakter 3. Förslag till dag- och arbetsordning 4. Val av presidium

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Dagordning 2 Styrelsens berättelse 3 Kommunala gruppens berättelse 9 Ekonomisk berättelse 13 Revisorernas berättelse 16 Valanalys

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet

Verksamhetsberättelse 2013 för Jönköpings distrikt av centerpartiet Styrelsens sammansättning Ordförande Raymond Pettersson, Värnamo Vice ordförande och kassör Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar Ledamöter Östen Johnsson, Eksjö Gunilla Hjelm, Vetlanda Mirjam Johansson, Sävsjö

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12

Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Stämmobeslut Riksstämman 2007 Område 12 Område: Stadgar, Uppdrag 2010 och valberedning Sidantal: 20 UPPDRAG 2010 & STADGAR Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik.

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Förbundsstämma Moderaterna Södermanland

Förbundsstämma Moderaterna Södermanland Förbundsstämma Moderaterna Södermanland Katrineholm 18 april 2015 Safiren, Drottninggatan 19 Innehållsförteckning Förslag till procedurregler sid 3 Förslag till föredragningslista sid 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014

Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 Förslag till föredragningslista vid årsstämma med Centerpartiet i Halland 2014 VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR: 1 Stämman öppnas 2 Parentation 3. Val av stämmopresidium a) Stämmoordförande Ove Bengtsson, Laholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för PRO Värmland överlämnar härmed följande berättelse för 2014. DISTRIKTSSTYRELSEN Ordinarie: Lisbeth Staaf-Igelström Karlstad-Handels Ordförande Lillemor Johansson Hammarö

Läs mer

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73

Program: OBS! Vill Du äta lunch måste Du anmäla dig senast den 13 april till halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73 centerpartiet I hallands årsstämma 2015 Centerpartiet i Halland kallar valda ombud till ÅRSSTÄMMA Lördagen den 18 april 2015 Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro Program: 9.00 Ombudsanmälan och kaffe

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 och 2010

Verksamhetsberättelse 2009 och 2010 2009 och 2010 Förord Efter ett händelserikt år med valrörelse och omval av Alliansregeringen är det nu dags att ta nästa steg i Centerpartiets utveckling. Vi har bidragit till att två val i rad vinna väljarnas

Läs mer

Distriktskongress 2014 Täby, 26-27 april

Distriktskongress 2014 Täby, 26-27 april Distriktskongress 2014 Täby, 26-27 april Verksamhetsberättelse 2 (70) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Valkommitté... 4 Sammanträden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 ÖSTERGÖTLAND Styrelsens sammansättning 2013 PRO förening Ordförande Curt Karlsson Johannelund Vice ordförande Inghild Larsson Mantorp Kassör Lars-Göran Strand Lambohov Sekreterare

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen.

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress tillika valkonferens på Åre Continental Inn i Åre lördag-söndag den 5-6 april 2014 Diskussionsordning Ordet

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer