Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Centerpartiet Västerbotten Verksamhetsberättelse 2012 Sida 1 av 12

2 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Centerpartiet Västerbottens distrikt får för sitt 83:a verksamhetsår avge följande berättelse. Presidiet har ordet Året som gått (2012) har varit ett händelserikt år för Centerpartiet på nationell nivå men även i Västerbotten. Vi har haft en stor diskussion om partiets idéprogram som också fortsatte med intensitet in på det nya året Det har lett till många politiska samtal - både hemma vid köksborden och runt om i olika distrikt och kretsar. Vi kan konstatera att det åter igen väckt folkrörelsen och det var nog länge sedan så många ägnade tiden vid julborden åt just politisk diskussion. I Västerbotten har det varit mycket fokus på kampen i inlandet - vad som händer med inlandssjukvården, akutvårdsplatser och ambulanser. Här har centerpartister runt om i länet gjort ett bra arbete i engagemanget för en rättvis sjukvård på likartade villkor. I den politiska strategi som distriktsstyrelsen arbetat med under hela 2012 har denna fråga en given plats. Den politiska strategin har tagit stort utrymme i distriktsstyrelsen och presidiets arbete och vi har under hela hösten åkt runt till kretsar i länet för att samla synpunkter samt berättat om partiets landsbygdspolitik. Här har kretsarna varit aktiva och mötena har varit spännande, livade och innehållit många diskussioner. Så ett stort tack till alla som vi träffat och som kommit med synpunkter. Vi har också under året anställt en ny distriktsombudsman - Robin Holmgren - som började sitt arbete hos oss i mitten av augusti. Det har underlättat det operativa arbete som både presidiet och styrelsen haft under föregående år, då vi var utan ombudsman. Vi vill även rikta ett stort tack till Umeåkretsen och Helena Samuelsson och Mattias Larsson för hjälp med administrativt och ekonomiskt arbete under året som gått - det har varit ovärderligt! Vi känner oss laddade inför nästa års utmaningar och kom ihåg - det är alla, medlemmar, kretsar och distrikt, som är förutsättningen för ett framgångsrikt Centerparti i Västerbotten. Det är det som är kärnan i en folkrörelse och det är det som gör oss starka! Motgången är ofta en förklädd vän. Möt den med tacksamhet, för den ger dig styrka och klokskap. /Okänd Heléna Lindahl & Åke Sandström Distriktsstyrelsen Inklusive adjungerade ledamöter och ledamöter i presidiet. Ordförande (presidium) Heléna Lindahl Robertsfors V.ordförande, kassör (presidium) Åke Sandström Vännäs Ledamot Olle Edblom Umeå Ledamot Karolina Torgilsson Robertsfors Sida 2 av 12

3 Ledamot Alexandra Wermelin Sorsele Ledamot Ewa-May Karlsson Vindeln Ledamot Marta Pettersson Robertsfors Ledamot Ronny Jonsson Bjurholm Ledamot Tomas Mörtsell Storuman Ledamot Camilla Hedlund Norsjö Ledamot Staffan Östman Dorotea Ledamot Gun Rehnman Lycksele Ledamot Victoria Lindgren Umeå Ledamot Daniel Öhgren Skellefteå Ledamot Sylvia Samuelsson Åsele Övriga adjungerade Eric Bergner Umeå Mattias Larsson Umeå Jonathan Hjort Umeå Personal 2012 Ombudsman Robin Holmgren Umeå (fr. augusti) Representation hos Centerkvinnorna Ordinarie Gun Rehnman Umeå Representation hos CUF Ordinarie Daniel Öhgren Skellefteå Sammanträden under året Distriktsstyrelsen har sedan föregående distriktsstämma sammanträtt vid 7 tillfällen. Revisorer Ordinarie revisor Yvonne Karlsson Skellefteå Bertil Burén Vännäs Revisorsersättare Marie Sandström-Öhberg Umeå Eivor Brännström Skellefteå Val av ledamöter till Centerpartiet förtroenderåd ett år: Ordinarie: Helena Lindahl Robertsfors Mattias Larsson Umeå Ersättare: Ewa May Karlsson Vindeln Daniel Öhgren Skellefteå Distriktets valberedning Ordförande Sven-Olov Edvinsson Umeå Ledamot Matz Johansson Nordmaling Sida 3 av 12

4 Patrik Persson Margareta Vigren Eva Ahlberg Kurt Vallmark Marie Viberg Anton Johansson Storuman Vännäs Vilhelmina Skellefteå Robertsfors Upplands Väsby, CUF Valberedningens arbete under har främst handlat om nomineringar till kyrkomöte, stift och distriktsstyrelse. Distriktsstämma Undre 2012 har distriktet haft en stämma. Den hölls i Kasamark, Umeå. Datum för stämman var lördag den 24 mars. På stämman medverkade Maud Olofsson som berättade om tiden som partiledare samt Tomas Westerberg (Region Västerbotten) som föreläste om kommunernas framtida utmaningar. Hemsidor och C-reg Under året Under året har partidistriktets hemsida, som funnits på adressen uppdaterats kontinuerligt med pressmeddelanden, insändare, debattartiklar och lite nyheter om vad som händer runt om i länet. Genomgången av distriktets medlemsregister C-reg har fortsatt. Utbildningar och konferenser Under 2012 har distriktsmedlemmar och personal deltagit på ett par utbildningar och konferenser. Helena Lindahl och Mattias Larsson deltog vid förtroenderåd i april där bland annat framtidsagenda 2020 antogs. Distriktet har genomfört en utbildning för utbildare inom basutbildningarna. Distriktets ledamöter har även deltagit på DRO-konferensen som anordnades i Lycksele i oktober. Medlemmar Vid verksamhetsåret 2012 hade Centerpartiet i Västerbotten tillsammans med syskonorganisationer 1591 medlemmar. Med följande fördelning Centerpartiet:1223, CK: 287, CUF:54, CS: 27 medlemmar Distriktet har under verksamhetsåret bestått av 15 kommunkretsar, 16 Centerkvinnoavdelningar, 2 CUF avdelningar och 1 Centerstudent avdelning. Media och debatter Under 2012 har Centerrörelsen i Västerbotten varit synliga i media via kommun, landstings och riksdagspolitiker. Medlemmar från organisationen är ofta med på debatt- och insändarplats i Sida 4 av 12

5 våra lokaltidningar och våra ledande politiker finns med på nyhetsplats både på TV, i radio och i tidningar. Distriktet presidium höll en presskonferens för media om distriktets yttrande avseende idéprogramsgruppens förlag till idéprogram. Presskonferensen genomfördes i Skellefteå och Umeå med efterföljande tv- och radiointervju. SV Studieförbundet Vuxenskolan Under 2012 så har arbetet i styrelsen fortsatt med att komma igång med den nya organisationen för länsavdelningen, SV Västerbotten. Avdelningen har indelats i fem enheter (Lappland, Norra, Södra, Mitt och Umeå), med minst ett bemannat kontor i varje kommun i länet. För att behålla den lokala närvaron och känslan i verksamheten så finns nu utvecklingsråd etablerade i de flesta kommuner, där är det jätteviktigt att vi från Centerpartiet ser till att ta plats i dessa utvecklingsråd. Malin Gruffman har fått i uppdrag att arbeta särskilt med stöd till Centerpartiet och Folkpartiet, så det är antingen till det lokala SV kontoret eller till henne vi skall vända oss med tankar och idéer om ny verksamhet. Under 2012 så har Centerpartiet tillsammans med SV tagit fram ett antal basutbildningar som lämpar sig att använda i studiecirkelform för att utveckla den lokala avdelningen eller kretsen. Det finns väldiga möjligheter för oss i Centerpartiet att använda SV för att utveckla den lokala partiorganisationen både organisatoriskt och politisk. Men det förutsätter att vi kliver fram och säger att vi vill ha ett samarbete, SV finns där till vårt förfogande men det är Centerpartiet som måste ta det första steget. Ett steg jag hoppas vi alla gemensamt kliver fram och tar under 2013, så vi får till stånd ännu mer bra verksamhet till gagn för både SV, Centerpartiet och hela Västerbotten! Mattias Larsson Representant för C i SV Västerbotten Sida 5 av 12

6 Verksamhetsberättelse Region Västerbotten och Kommunala Sektionen Centergruppen i Region Västerbotten har bestått av: Ewa-May Karlsson Vindeln, Olle Edblom VLL, Daniel Öhgren VLL, Maria Kristoffersson Vilhelmina, Mattias Larsson Umeå, Camilla Hedlund Norsjö, Ulf Eriksson Vännäs, Lars Bäckström Robersfors, Ingemar Sandström Nordmaling och Tomas Mörtsell Storuman. Med: Maria Bahlenberg Bjurholm, Gun Rehnman VLL, Alexandra Wermelin VLL och Carina Sundbom Skellefteå som ersättare 2012 har varit ett lite lugnare år för regionförbundet. Kulturverksamheterna börjar hitta formerna och den nya region direktören Anna Pettersson har börjat arbetet med att forma sin organisation. Verksamheten ökar nu inte alls på samma sätt som tidigare och det kan borga för att få tid för att få alla våra verksamheter att känna sig som en. En ny verksamhet har tillkommit på grund av ny kollektivlagstiftning, den innebär att Region Västerbotten är lokal kollektivtrafikhuvudman, och att regionstyrelsen utgör kollektivtrafikmyndighet. Det finns ett kollektivtrafikutskott som bereder alla ärenden åt styrelsen. Mattias Larsson är Centerpartiets representant och vice ordförande i detta utskott. Centerpartiets ambitioner vad gäller kollektivtrafiken i Västerbotten är att göra det enklare för Västerbottningarna att åka kollektivt samtidigt som vi vill göra länet lite rundare. Hemsjukvårds frågan är nu beslutad och alla länets kommuner kommer från 1 september 2013 att ta över denna viktiga verksamhet Regiongruppen har under 2012 lämnat i två motioner en motion om att det skall vara möjligt att resa med samma biljett med både buss och tåg. Samt en om att se över Regionförbundets verksamhet och lokalisering för att öka legitimiteten för förbundets verksamhet. Centerpartiet har haft aktiva ledamöter i såväl Fullmäktige, Styrelsen, Arbetsutskottet, Utbildningsdelegationen, Primärkommunala delegationen samt Kulturberedningen. Regionförstorning med ett Region Norr i fokus har tagit mycket kraft och det är med stor besvikelse vi i Centerpartiet konstaterar att S och M i Västerbotten nu är överens om att inte gå vidare att bilda större region. Den kommunala sektionen har inte kommit igång. Grundiden var att förlägga sektionens sammanträden till de dagar då antingen Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen sammanträder. Det har dock visat sig omöjligt då dessa dagar även fylls av andra sammanträden med anknytning till Regionen. Det har varit väldigt svårt att finna andra fungerande tillfällen till fysiska möten. Nu har riksorganisationen beslutat gå in och stötta för att få igång kommunala sektioner i hela landet. Västerbotten kommer att ha telefonmöten på fastlagda dagar och tider under För Regionvästerbotten och kommunala sektionen: Ewa-May Karlsson Sida 6 av 12

7 Landstingsgruppen verksamhetsberättelse 2012 Centerpartiets landstingsgrupp får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2012 Landstingsgruppens arbete har under året letts av gruppledaren Olle Edblom. vice gruppledare har Daniel Öhgren varit. Politisk sekreterare på deltid 50 % har Eric Bergner varit. Viktor Hofslagare Vindeln flyttade till Uppsala och avgick som ledamot i landstingsfullmäktige, ny ledamot blev Robin Holmgren Holmsund. Under året har landstingsgruppen haft totalt 8 sammanträden varav fem i samband med landstingsfullmäktiges ordinarie möten. Övriga tre gruppmöten har hållits enligt följande: Gruppmöten januari Lycksele Verksamhetsplanering i samband Centerdistriktets framtidskonferens., studiebesök vid Lycksele lasarett och ambulanshelikoptern 7 maj Umeå Diskuterades inlandsstrategier och landstingets budget september Umeå De fyra nordligaste landstingsgrupperna inbjöds till Umeå Övrigt Information om regionvården vid NUS, glesbygdsmedicin, den regionala utvecklingens betydelse. Anders W Jonsson ordförande i socialutskottet informerade om aktuella hälso- sjukvården frågor från regering och riksdag 31 maj Åsele Landstingsgruppen arrangerade ett möte tillsammans med Åsele och Dorotea kommunkretsar kring läget för inlandssjukvården. Landstingsfullmäktige 2012 Februari Besvarande a interpellationer: Egenvårdsböcker och råd på andra språk Alexandra Wermelin Konsekvenserna av Projekt Balans Olle Edblom mfl Klarar landstinget av att finansiera pensionsskulden? Daniel Öhgren Besvarad motion: Olycksfallsrapportering vid hälsocentraler Kerstin Nilsson, Daniel Öhgren och Alexandra Wermelin April Besvarande av interpellationer: Sida 7 av 12

8 Lösningar för en ambulans i Åsele Olle Edblom mfl. Hur kan matsvinnet i landstinget minska? Daniel Öhgren Kommer Dorotea att få tillbaka sin akutsjukvård? Olle Edblom mfl. Frågor: Gemensam information om apotekens lager av mediciner Kerstin Nilsson Besvarande av motioner: Gemensam information om apotekens lager av mediciner Kerstin Nilsson Juni Besvarande av interpellationer: Hur stora personalminskningar blir det vid våra tre sjukhus som en konsekvens av Projekt balans? Daniel Öhgren Besvarande av motion: Gräddfil förbi akuten för äldre Olle Edblom mfl Fråga: Självtestning av blodförtunnande medicin Hans Weinehall Oktober Besvarande av interpellationer: Nationellt livsstils- och beteendemedicinskt forskningscentrum Umeå Olle Edblom Handlingsplan för att förhindra KOL epidemi Olle Edblom Varför en nedmontering av geriatriken i Västerbotten när resten av landet rustar upp Olle Edblom mfl Kvaliteten på Norrlands universitetssjukhus AT-placeringar måste höjas Kerstin Nilsson Besvarande av motion: Olycksfallsrapportering vid hälsocentraler Kerstin Nilsson, Daniel Öhgren och Alexandra Wermelin November Besvarande av interpellationer: Vad blev det av Projekt Balans Olle Edblom mfl. Kommunernas övertagande av landstingspersonal i samband med övertagandet av hemsjukvården Kerstin Sjöström. Tillgängligheten på länstrafikens bussar Kerstin Nilsson. Besvarande av motioner: Lika rätt till assisterad befruktning Olle Edblom mfl, Allians för Västerbotten Inom ramen för Allians för Västerbotten har det för nionde året i rad lagts en gemensam budget. En trygg och säker vård av mycket hög kvalitet i Västerbotten. Det har genomförts fem gruppledarmöten och gemensam annonsering vid några tillfällen. Ett antal gemensamma artiklar har skrivits för länstidningarna. Vid rutandagen i Anumark den 14 maj deltog riksdagsledamoten Mats Gerdau (M) ledamot av socialutskottet och Maud Olofsson fd partiledare och näringsminister Slutord Sida 8 av 12

9 Landstingsåret har präglats av majoritetens beslut att i Projekt Balans genomföra en 10% -ig minskning av vårdplatser vid de tre sjukhusen och att ta bort akutsjukvårdsplatser och ambulanser i ett antal inlandskommuner. Reaktionen från inlandet blev oerhört stark och efter att Doroteaupproret lycktas med att samla in tillräckligt med underskrifter för en folkomröstning, blev det nog uppenbart även för majoriteten kraften i missnöjet. För landstingsgruppen var det ett enkelt beslut att stödja upproret, skall vi leva upp till vår devis Vård nära Dig så är ambulanser och akutplatser i inlandet en självklarhet. Därför fanns dessa förslag med i vårt budgetalternativ. Med minskade anslag till det som inte är direkt sjukvård så har Centerpartiet och alliansen skapat ett budgetutrymme som ger primärvården ett ytterligare tillskott under den kommande treårsperioden. I media får landstingspolitiken ofta en undanskymd plats, därför har jag under året försökt att lite mer regelbundet via ett digitalt veckobrev Landstingsnytt berätta om stort och smått som hänt under veckan. Avslutningsvis vill vi tacka alla förtroendevalda i landstinget för deras insatser under året och för ett gott samarbete med övriga förtroendevalda i kommunerna och i region Västerbotten Olle Edblom Gruppledare Centerkvinnornas verksamhetsberättelse för 2012 Centerkvinnorna i Västerbotten har varit verksamma i 70 år och har 16 avdelningar. Vi har 287 medlemmar. Styrelsen har träffats sex gånger under året. Vi har stimulerat avdelningarna till utåtriktade arbeten genom bidrag till arrangemang, medlemsvärvning och genom brev informerat om viktiga möten i länet. Avdelningarna har under året anordnat musik- kaféer, fester, besök på äldreboenden, studiecirklar, seminarier, blomskottsauktion, kyrkkaffe, kulturutflykter och dagsresor m.m. Den 8 mars (Internationella kvinnodagen) delades tårtor, blommor och diplom ut till kvinnliga företagare i 10 av länets 15 kommuner. Vi har i samarbete med våra syskon deltagit i kurser och konferenser som anordnats under året, t.ex. Centerpartiets distriktsstämma i Kasamark, DRO-konferens i Lycksele samt kvinnliga politiker på Lindehallen i Umeå. Distriktsstämman hölls den 25 februari i Sikeå. Centerkvinnornas Förbundsordförande Gunilla Hjelm talade om CK:s historia och framtid. Ett uttalande: Jämställdhet är lönande antogs av stämman. Ett trettiotal ombud var närvarande. Karolina Torgilsson valdes till ordförande efter Eva Enqvist som avböjt omval. Till förbundsstämman i Nyköping var 13 kvinnor från Västerbotten närvarande. Slutord Året 2012 har varit ett mellanvalsår i Centerkvinnornas verksamhet i länet. Arbetet ute i avdelningarna har pågått som vanligt. De flesta avdelningar är duktiga i sin medlemsvård men Sida 9 av 12

10 trots detta har medlemstalet gått ner. En stor avdelning har upphört under året. Vi har en medlemskår som består av många äldre och en aktiv medlemsvärvning är nödvändig. Vårt samarbete med syskonen på Internationella kvinnodagen gav ett bra resultat. Arbetet med en framtidsvision har engagerat avdelningarna i slutet av året och 2013 får visa resultatet av det engagemanget. Centerkvinnorna laddar för valåret Vi vill tacka alla Centerkvinnor i avdelningarna för ett gott arbete och hoppas att 2013 blir ett framgångsrikt år för Centerkvinnorna. Vi vill också tacka Centerpartiet, Ungdomsförbundet, Centerstudenter, Studieförbundet Vuxenskolan och tidningen Västerbottningen för ett gott samarbete. Till sist vill vi tacka våra anställda i Umeå och Skellefteå för god service till Centerkvinnorna i Västerbotten. För Centerkvinnornas distriksstyrelse: Karolina Torgilsson Verksamhetsberättelse För Centerpartiets Ungdomsförbund, Västerbotten 2012 Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda möten. Styrelsen har bestått av: Ordf. Victoria Lindgren, Umeå V. ordf. Tomas Jonsson, Umeå Kassör. Alexandra Kvarnström, Lycksele Ledamot Johan Fors, Umeå Ledamot Malin Forsberg, Malå Medlemsantal: Under 2012 har vi fått 10 nya medlemmar men tappat 40. Medlemstal har minskat från 87 till 57. Under verksamhetsåret 2012 har CUF Västerbotten varit på skolbesök i Umeå, Skellefteå och Lycksele, CUF Västerbotten har även deltagit på Skoldebatt i Umeå. CUF Västerbottens medlemmar har deltagit kurser anordnade av riksorganisationen, deltagit på DRO-konferensen samt skickat medlemmar till Almedalen. Verksamhetsårets största händelse var självklar när distriktet anordnade riksstämman i Umeå under Kristihimmelsfärds-helgen i maj. Stämman var ytterst lyckad och hade besök av såväl Partiledare Annie Lööf som vår distriktsordförande Helena Lindahl. Sida 10 av 12

11 Slutligen vill vi tacka syskonen, Centerpartiet, Centerkvinnorna och Centerstudenter, samt Robin Holmgren, Kjell Bergmark och Helena Samuelsson för gott samarbete och hjälp under verksamhetsåret. // Victoria Lindgren, distriktsordförande CUF Västerbotten. Verksamhetsberättelse för Centerstudenter Umeå 2012 CS- Umeå har under föregående år haft 17 protokollförda möten och vill avge följande verksamhetsberättelse Verksamhet Centerstudenter Umeå saknade verksamhet under 2011, varför en helt ny styrelse valdes på årsmötet den 3 mars Ett extra årsmöte hölls sedan den 9 april 2012 för att välja revisor, fastslå verksamhetsplan och budget med mera. Styrelsen har sedan arbetat i enlighet med verksamhetsplanen som fastslogs på årsmötet. Ett flertal styrelsemöten och utåtriktade aktiviteter har sedan hållits enligt nedan. Samtliga styrelsemöten utom ett har varit öppna för samtliga medlemmar i Centerstudenter Umeå, enligt våra stadgar. Centerstudenter Umeå ställde upp i kårvalet vid Umeå universitet. Vi bedrev en kampanj som blev omtalad i såväl lokalmedia som rikspress (Expressen). I kårvalet tappade vi ett mandat och Maja Westling valdes till vår ledamot. Vi har fungerat som spindeln i nätet mellan kårpartierna vid Umeå universitet och anordnat aktiviteter som omfattat samtliga partier. Vi har inte haft några allianser med andra kårpartier under perioden. Samarbete med CUF Umeå/Västerbotten samt med Centerpartiet Umeå har dock skett i viss utsträckning. Den 25 september hölls ett extra årsmöte med anledning av val av ny avdelningsordförande. För CS-Umeå: Maja Westling Sida 11 av 12

12 Revisionsberättelse 2013 Undertecknade revisorer, utsedda av 2012-års Distriktsstämma av Centerpartiet i Västerbotten, får härmed avge följande berättelse avseende räkenskapsåret Vid granskning av Västerbottens distrikt av Centerpartiets räkenskaper för tiden har vi funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, den kontanta kassan och behållningen på bank och plusgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats. Revisionen har utförts enligt god redovisningssed. Vi föreslår att distriktsstämman beslutar: att att den till verksamhetsberättelsen bilagda resultat- och balansräkningen fastställs samt räkenskapsförare och styrelse beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Umeå Bertil Burén Yvonne Karlsson Sida 12 av 12

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949

Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 Årsredovisning för den ideella föreningen NÝSIR Org nr 802442-9949 För perioden 1 Januari 2011 31 December 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen NÝSIR redovisar här med sin verksamhetsberättelse för

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE

VERKSAMHETS BERÄTTELSE VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2013 FIBROMYALGIFÖRENINGEN I SKELLEFTEÅ Skellefteå lokalavdelning Tel 0910-56 057 Pg 4535028-7 MEDLEMSTRÄFFAR Årsmöte, vars ordförande var Agneta Hansson. Inbjuden gäst, Kerstin

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-03-16 1 (15) Plats och tid Ljusdal, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Bente Sandström Kjell Jansson Stefan Bäckström Kent Sjöberg Ljusdals kommun Roland Bäckman Sven-Olle

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2012 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Framsidan Tingsholms- och Stenbockskolan 2. Distriktet: Roland Karlsson 3. Kommunkretsen: Bengt Leander 4. Porträttet:

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer