...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "...

Transkript

1 ... :, <!._ -..: \" nr 21, MARS MANAD 1988

2 2 E T T P A R R A D E R F R A N R E D A K TIO N E N Ett nytt forskarår med ROTEN i centrum! Här får DU försöka hitta på det krångligaste släktskapet, ta del av uppgifter om släktforskarförbundet, lära DIG olika modeller av antavlor, diagram etc. DU finner även två nya rubriker, dels "Västerbottens län " som dyker upp i varje nummer det här året, dels "Arkiv-nytt" som medtas mera sporadiskt. En förändring sker i ROTEN-redaktionen fr o m nr 23 (undertecknad Mats skall sluta som redaktör vid styrelsemötet 5/5). Kanske DU vill hjälpa till i redaktionen? Hör av DIG i. så fall till sekreteraren! M A T S S T I G - H E N R I K V Ä R S T Att reda ut släktskapsförhållanden r inte alltid så lätt. Vad sägs om följande, som hämtats ur kollegan "Karleby-nejden", av år 1980? "I början av seklet bodde på ett.ställe en 65-årig änkeman som pette Erik Gustafsson jämte en 20-årig tös, Anna, från granngården. Änklingen förälskade sig i flickan och gifte sig med henne. sedan gifte sig Eriks son, Per, med Annas 37-årige mor som var änka och hade minderåriga barn. Av dessa giftermål skapades bisarra släktskapsförhållanden. Sålunda blev Erik Gustafsson, sin hustrus farfar och farfar åt ina svågrar och svägerskor samt svärfar åt sin svärmor. Hans hustru blev svärmor åt sin svärfar och mormor åt sin man, samt mormor åt sin svägerska." VEM HITTAR DET KRANGLIGSTE SLÄKTSKAPET?,, Här r några egna försag: Jakob Johansson gifter sig med änkan Elsa Danielsdotter, som från ett tidigare äktenskap hade dottern Anna. Anna gifter sig nu med Jakobs bror Mårten och de båda bröderna blir svärfar och måg. Änkemannen Anders Persson gifter sig med änkan Karin Larsdotter. Redan tidigare var Anders' son, Anders, gift med Karins dotter, Karin och Anders' dotter, Elsa, gift med Karins son, Johan.. Karl Karlsson 'gifter sig med Hilma Andersdotter. När hustrun döt gifter Karl om si med den första hustruns nio år yngre faster, Els Johansdotter. Några av den yngre syskonkullens kusiner blir alltså föräldrar till den äldre kllens kusiner. Karl Karlsson blir svåger med sin svärfar. Kenneth Sundbom -. - T..!ill"O'JJ:'.c:IO:O.B::C:n:l:CD!O:.:Y;l."I:.(JJDhil::JD r L8 r: ll,.lu\q:l-:ie :

3 3 S V E R I G E S F Ö R S I G K O M M E N av.erik Thoreli S L Ä K T F O R S K A R F Ö R B U N D E T T A R I N G sedan 25 oktober 1986 har vi ett svenskt släktforskarförbund! Det har när detta skrivs drygt ett år senare 50 medlemsföreningar med tillsammans mer än medlemmar. De pesonliga medlemmarna, dvs de som får förbundstidning m m i den egna brevlådan, är drygt Anslutningen efter det första året är därmed något bättre än man kalkylerat med i planerna. Under senare delen av 1970-talet bildades släktforskarföreningar i en allt snabbare takt i landet. I början av 1980-talet fann man inom Genealogiska Föreningen att en viss samordning borde till. Det behövdes en talesman för alla dessa föreningar. Ungefär samtidigt tvingades arkiv och bibliotek av besparingsskäl att försämra servicen till släktforskarna. Detta blev ytterligare ett motiv för sammanhållning. Efter en serie möten runt om i landet och brevsynpunkter på stadgeutkast i ett par omgångar från många av landets släktforskarföreningar var man i november 1985 klar att tillsätta en interimsstyrelse med Johan von Sydow, Göteborg, som ordförande. Och ungefär ett år senare var den klar med sin s k "gröna rapport" med överväganden och förslag. Förbundet kunde bildas vid ett möte i Göteborg av 50 ombud från 34 föreningar. Ändamål Förbundet skall tjäna medlemsföreningarnas syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen, vara sammanhållande organ och samarbeta med andra organisationer. Medlemmar Medlemsförenihg ' ska ha släktforskning som en huvuduppgift. Den får information och skrifter m m från förbundet samt får sända ombud till den årliga förbundsstämman. Avgiften 1988 är 5 kr per föreningsmedlem. Personlig medlem ska vara fysisk person och får förbundstidningen (släkthistoriskt Forum) och Svenska Antavlor, får fråga och annonsera avgiftsfritt i tidningen samt får rabatt vid köp av blanketter, böcker 6 d. Avgiften är för 1988 = 100 kr. stödjande förening är en annan förening än släktforskarförening - som vill stödja förbundet. Den får samma fördelar som pe.rsonlig medlem. Avgiften är för 1988 = 100 kr.!--!i- ud Högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman. Rösträtt där har endast medlemsföreningarnas ombud. Det har däremot inte exempelvis styrelseledamöterna. Alla förenings- och personliga medlemmar har närvaro, yttrandeoch förslagsrätt hölls stämman i Lund, 1988 ordnas den i Skara 1-2/10 och 1989 sannolikt i Sundsvall.

4 4 E!..!.9.9._Y.!.ls Mellan stämmorna leds förbundet av styrelsen. Den har sitt säte i Stockholm, men ledamöterna kommer från olika delar av landet, f n från Trelleborg i söder till Umeå i norr. styrelsen arbetar helt ideellt, men resor och i vissa fall övernattning kostar en hel del i samband med sammanträdena. Men det är ett pris man måste betala för att få olika landsändar representerade. Verksamhet i stort Förbundets viktigaste uppgifter enligt handlingsprogrammet är att vara stödjande och sammanhållande, verka för föreningsbildning, allmänt bevaka släktforskningens intresse, hålla kontakter med berörda myndigheter och institutioner m fl på riksnivå, verka för god utbildning i släktforskning, verka för utgivning och försäljning av litteratur och hjälpmedel, främja debatt, information och samarbete, hålla internationella kontakter. Som synes är det främst verksamhet av typen stöd, information, samordning och myndighetskontakter det rör sig om. Ytterst gäller det att underlätta föreningarnas arbete och den enskildes släktforskning. Föreningarnas interna verksamhet ska förbundet inte lägga sig i. Vad händer 1988? stämman i Lund i höstas fastställde en verksamhetsplan för 1988 som bl a innebär att man ska: bevaka frågorna om folkbokföringen, SVARs roll som lånecentral, intensivdata- och arkivutredningarna, ta fram moderniserade planer för utbildning i släktforskning och lämpligt utbildningsmaterial tör cirklar, börja kartlägga vilka register och förteckningar det finns över genealogiskt källmaterial och tryckta arkivalier, åstadkomma en "bank av föredrag och föredragshållare", ge ut släkthistoriskt Forum 4 gånger, Svenska Antavlor 2 gånger och den första årsboken (om soldatforskning). samt börja förnereda en del ytterligare skrifter. En del annat ingår också i planen. En svårighet nu i början bedöms-vara att få fram kunniga och villiga medarbetare för allt som behöver göras. styrelsen har ingen möjlighet att hinna göra allt. Intresserade är välkomna att anmäla sig.!-2!.9 f!.!_q Från den nedlagda föreningen GenealQ9isk Ungdom övertog förbundet fr o m 1987 lokaler med samlingar och lager i Göteborg samt skrifterna släkthistoriskt Forum och Svenska Antavlor. På samma sätt förutsatte interimsstyrelsen i gröna rapporten 11, att för..,.. bundet skulle överta lokaler, samlingar, personal och övr-iga resurser samt skriftutgivning från Genealogiska Föreningen f-r o :88. Avtal härom har emellertid inte kunnat träffas. Det var främst när det gällde ekonomiska resurser och utgivning av Släkt och Hävd man inte kunde komma överens. :

5 f!i--!_ut!ivn_av!le! s GF fortsätter alltså under 1988 sin verksamhet ungefär som förut, sköter samlingarna, ger ut Släkt och Hävd osv. De anslutna regionala föreningarna har dock lösgjort sig från föreningen och anslutit sig direkt till förbundet. Genealogiska Föreningen lever vidare, men den kan kanske få svårigheter att bära upp de kostnadskrävande samlingarna? ' För förbundet innebär det uteblivna övertagandet antagligen färre per- sonliga medlemmar är beräknat. Arsboken kommer inte att kallas Släkt och Hävd, men den kommer. Kansliresurserna i Stockholm blir blygsammare än planerat, men det ska förhoppningsvis inte märkas så mycket utt. Inkomsterna minskar i förhållande till prognoserna - men det gör även utgifterna. - Totalt beräknas inte ekonomin bli något problem. Något behov av att öka avgifterna annat än i takt med inflatioen förutser styrlsen inte. Den egentliga förbundsverksamheten, myndighets- och föreningskontakter, publikationsutgivning o d påverkas inte. Någon konkurrens från GF om rollen som riksorganisation är inte att förut e. 2EEf!!_f!i. Bortsett från det beklagliga bakslaget i förhandlingarna med GF har det första året avlöpt något bättre än vad som förutsågs har börjat bra. 8 nya medlemsföreningar har redan beviljats anslutning. Arbetet enligt verksamhetsplanen har kommit igång. Förbundet går vidare utan GF:s samlingar och Släkt och Hävd -- men med aptit på och gott nopp för framtiden. Redanm.: Frågan om FSS skall ansluta sig i förbundet tas upp på årsmötet den 14. april. Dessförinnan har ju Erik Thorell, förbundets ordförande, varit uppe hos oss och berättat vid höstmötet. Vid vintermötet har även frågan behandlats. SA HÄR SER FÖRBUNDETs ANTAVLA OCH ANSEDEL UT: NAGOT FÖR DIG???

6 6 Hans Jansson: K A N H U S F Ö R H Ö R E N S Ä G A o s s N Å G O T?. ' o R... :i 2. lj'l _ 6\.. (/'. _ - i o.. 6\ i! tji o \1'--1 f :: '! a--- IM l - 2 l. i,$ 2, 3 [ - g l. ij d1.l IQ lo lp u l ; l fl,j ;. ' l l ' l d 2 l u l D l. l Il o 2 ) d 4

7 Redan innan jag föddes var mina farföräldrar borta. Min far dog när jag var endast 4 år gammal - så det har inte funnits någon naturlig kontakt med den släktgrenen (farbröderna emigrerade till Amerika och fastrarna bodde inte i närheten av oss). I ett försök att mera i detalj undersöka min farmors syskon, har jag gjort vidstående diagram. I diagrammet kan man överskådligt se de olika syskonens bostadsorter och flyttningar vid olika tidpunkter. Visst kan man ana sig till tragik men även stor sammanhållning och stort ansvarstagande mellan barnen. Det område som här avses är i huvudsak grannbyar innanför Piteå. (Ännu tydligare blir diagrammet om man markerar byarna i olika färger, men av trycktekniska skäl är detta inte möjligt h ä r. ) Diagrammet utgår från Johan Johansson, f. 1/ i Sjulnäs nr 7, gift 20/ med Brita Nilsdotter, f. 28/ i Ersträsk/Nilsdal. Som nygifta bodde de på Sjulnäs nr 3. Sedermera till Ersträsk/Nilsdal Familjen Johan Johansson flyttar från Ersträsk/Nilsdal till Sjulnäs nr 6 1/2. Barnen är mellan 12 och l år gamla. Enligt anteckningar under Ersträsk står "fadern är utfattig". Var det de kommande nödåren som redan gjorde sig påminda? 1872 Fadern dör 45 år gammal Modern dör (56 år). Någon dödsorsak finns inte antecknad om någon av dem. Barnen blir alltså utan föräldrar. Det äldsta är 20 år och det yngsta 9 år (min farmor 11 år). Just före moderns död börjar den äldsta flickan, E!a_K.E_it.!,n, som piga på Lillpite nr 19 "Legd". Hon blir kvar där till 1879 då hon får ett oä barn. Fram till år 1883 finns hon upptagen som lös i Lillpite men återkornmer till nr 19 där hon gifter sig 1883 med Bonden QlQf_AQdrsQn=L.!.n3s!rQm, f Andra barnet, a.e_i, blir piga på Sjulnäs 6 1/2 och gifter sig år 1879 med Bonden oaq rd.e_i jqr på Böle oaqns börjar som dräng och min farmor nqa_mga!eqa _ l6 år som piga hos sin syster Maria på Böle nr 10. oaqns blir kvar där i 8 år. Visst kan man ana Marias ansvarskänsla för sina yngre syskon? 1881 iq fa.e_mqr flyttar till kaptensbostället i Öjebyn som piga hos kapten Nyblad och efterträdes på Böle 10 av den yngsta systern ee.e_iqa (som blir där som piga under 2 år). Nu är alltså hela syskonskaran i arbete Min farmor blir piga på Lillpite 19. Den äldsta systern a gifter.. sig där tt halvt år senare. Här kan också nämnas att iq o.e_mqr föds år 1879 på Lillpite 19. Hennes far n3e.e_s_aqdrsqn_l.!,ns!r2m f. 1847, och E!a aq QlQf är bröder!! (Lillpite 19 säljs omkring 1890 till storfors AB. Mangårdsbyggnaden är flyttad till Garnmelstad, Luleå som hembygdsgård.) iq fa.e_mqr_h_svr.!,n var pigor på löjtnantsbostället Wilhemsdahl hos löjtnanten Meyerhöffer Fyra av syskonen återförenade hos a!.i P,å Böle: Gifter sig både oaqns. (med!!ila. a!.i _!!e.r<j!urr.l ö!l och iq fa.rmqr med min farfar oaq aqsoq,_s.!_kfo.e_s. ; -., Den yngsta av syskonen -. ee.e_iqa - g if ter sig -med o!!.a!:!:i.!_hl!!! irrdeäek, bonde på Böle nr 9. Och med henne är alla gifta och etablerade och för släktet vidare. 7

8 8 B Y S K E M Ö T E l 3 - l 5 n o v e m b e r l av Stig-Henrik Viklund Ar 1985 bildades en arbetsgrupp för samordning av och information om forskningsinsatser i skelleftebygden - SKEFO (se mera ROTEN nr 12, s. 11). Vid årsmöte den 26 mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening, stadgar antogs och styrelse valdes. Ordförande i styrelsen = Zolo Östlund, f d kanslichef. sekreterare = John Olofsson, f d rektor i Medletors folkhögskola. Kassör = Pär Andersson, ordförande i FSS. Föreningen har till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning avseende skelleftebygden. SKEFO skall aktivt samverka med andra organisationer, institutioner och enskilda som be-driver sådan forskning. Föreningen Skelleftebygdens släktforskare är medlem i SKEFO. Även enskilda FSS-medlemmar har betalat in årsavgiften. En forskarkonferens hölls i stiftsgården, Skellefteå Nu hölls en liknande -- mestadeles i Byske skola. Fler forskarkonferenser i olika centralorter i skelleftebygden planeras. Under 1988 skall det äga rum en konferens - men var? Ett förslag har varit Burträsk (kontrast till Byske). DDB:s material om burträskbygden är tyvärr för lite så det är nog mycket troligare att mötet kommer att äga rum i Bureå, Boliden (skulle passa bra nu när Bolidens hembygdsförening i sarnarbete med museet och studieförbund försöker ta fram material om bolidenbygden), Skellefteå stad -- eller varför inte Jörn? Ovanstående "trojka" skall innan den 10 mars kommit fram till ett förslag var SKEFO nästa gång skall ha ett speciellt möte. Men nu till SKEFO:s Byske möte 13-15/11: skolelever fick under fredagen ta del utav det inmatade materialet ur kyrkböckerna som nu finns att framta via datorer. De hade också möjlighet att se en fotoutställning på byskebilder som Byske sockens hembygdsförening stod för (i samverkan med museet). Fotoutställningen fanns tillgänglig t o m måndag då yngre skolelever fick se den. Under fredagskvällen hölls några föredrag under rubriken "Byske älv och bygd" (Zolo Östlund, Peter Gustafsson, Leif Gustafsson). Dessutom informationen "Möt dina förfäder på data". Öppet hus hölls under lördagen kl : l) Besökare kunde på bildskärm få uppgifter om sina förfäder. När man delgett namn, födelse-år, by fick man fram 2 generationer bakåt (i första hand namn, :. å_rtal) -- längre bakåt i tiden eller komplettera uppgifterna geografiskt fick man återgå i kön. 2) Ovannämnda fotoutställning. 3) Skellefteå museum: bokbord (litteratur,.cirkelsanunanställningar m m rörande byskebygden), information om forntiden -(Bjurseletskåpet, monter med vissa lösfynd, fornlämningskartor med register vad årets inventering gav) samt en monter med föremål från byskebygden. Filmade lantmäterikartor visades. 4) Folkrörelsearkivet hade en representant, Bo-Göran Edlund, som delade ut en sammanställning samt svarade på frågor. (Museet hade också en informationsfolder som delades ut./ 5) stadsarkitektkontoret hade tagit fram kartor som avsåg dagens och morgondagens Byske samhälle. En del diagram m m rörande Byske älv och bygd förevisades även. 6) DDB i Jörn hade en utställning med skärmar. Dessutom visades en videofilm på 4 minuter.

9 9 - E = ;..,! s l -=. n!.. H.,"'g :: i;!: E... 21= jj- F.=: ; a i.... k :- - = i h 1::':.:J o-:; s.. : t i=:. i... ::t E i: /J s = g..., l : l f o N H r.: ::# ::a:!:.. l.. 11'0: 1:.... i.l n: l g l..!!,... N "l= g: l -!ä :E :f N : ä a il:! = , 2- '!: N?.:..... H 1. i " j i L... "...:..... k i. :;:::!.... ii:., : l!:'. F. :..,,......:.11- R f!.. l c.. k o!..., g. :a!: l E -!.:! -N i.. )i j t ';;t:l - :-:s- :: IJUI 1KPto D r. 11 1,.e l l&hu: Antavla av Henrik Akerlund - presenterad på utställningsskärmen i Byske möte. 7) FSS hade en utställningsskärm med information om öreningen samt 2 medlemmars forskningsresultat (Birgitte Grönlund och Henrik Akerlund) 8) Lokala föreningar presenterade sig: Lottorna, Röda korset och Byske idrottsförening. Under lördagseftermiddagen hölls tre intressanta föredrag: a) John Olofsson: "Byske på sågverksdödens tid". b) Ake Lundgren: "Gulnade dokument blir romaner - om Tåmförsten, Brattlid Jonke och andra". c) Lennart Klang: "Fornminnesinventering i norr". Innan föredragen hölls visades Byskefilmen -. som ett extra nummer Sista dagen skulle det hållits en högmässa med Egil Johaflsson som medverkande. Tyvärr kunde inte Egil ställa upp - istället blev det Komminister Ake Lundgren, Byske. Efter kyrkkaffe i Broselsgåren var det dags att fara tillbaks till aulan i Byske skola. Man fick då lyssna på Ragnar -Norde som redogjorqe med hjälp av overhead-bilder "För.enings.livet i byskebygden". Ett möte med amatörforskare i skelleftebygden ägde rum mot slutet av den här konferensen. SKEFO vill gärna. ha namn och adress på forskare samt erhålla upp...: gift om vilket forskningsområde som man håller på '!Jled Någ_on gå_ng under 1988 utkomme-r rapporten från Bysk möte. Antalet besökare då? Ja, vad jag har kunnat utröna bör det ligga på ca 400 besök besökare Kanske bättre ppslutning till en annan gång?

10 lo A K T U E L L A M E D D E L A N D E N <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> klleft hebygsföeig har bl a följande verksamhet den närmaste tiden: Söndagen den27mars kl "Ortnamn och medeltid i skelleftebygden", föredrag av Lars-Erik Edlund, Umeå universitet. Ett samarr. med Skellefteå museum. Lokal: 99:an, Nordanå, Skellefteå. Söndagen den 17 april kl Braskväll med Kjell Johansson, som berättar om det gamla Sunnanå. Lokal: Kågegården, Nordanå, Skellefteå. I maj månad (se senare annons) -- utflykt till Johannestorp; Hans Renhorn berättar _om Abraham Hggströms nybyggarliv. Samarr. med STF o. Studiefrämjftndet. eel!ill_u!vclinsre!e_io föeiglivt: statens Ungdomsråd har från allmänna arvsfonden erhållit medel för att utveckla föreningslivet. Syftet är att ge organisationer och föreningar möjlighet att utveckla former för och innehåll i sin verksamhet utöver det traditionella. Jan Appelquist, Sveriges släktforskarförbund planerar söka medel för att ett studiematerial med inriktning på de s k fria aktiviteterna i skolan kan framtas. Lilian Andersson (Skellefteå museums kontakt med skolan i skelleftebygden) och tre ytterligare lärare i svenska och so i Norrhammarskolan, högstadiet, Skellefteå har utarbetat en fr!glis!a som ger möjlighet för eleverna att efter att ha erhållit kunskap om det förflutna skriva sin egen släktkrönika. Två antavietyper har framtagits -- fri kopieringsrätt för skolan! Frågelistan "Hur levde de vuxna som barn?" har följande huvudavdelningar: A. Personliga data. -- B. Familjen. -- c. Bostaden - hemmet. -- D. Maten. E. Kläderna. F. skolan. -- G. Att hjälpa till - arbeta. -- H. sjukvården. J. Fritiden. -- K. Religionen. -- L. Skrock. -- M. Egna upplevelser. Den 1-2 oktober i år har vrigs_slätfosafrud stt årsmöte förlagt till 1000-årsstaden Skara Sundsvall? Västerås? Vår "systerförening" i Jakobstad har ändrat sitt namn till: aos.!:_aseidn lk.!:_-_oeh_bygefosae_r_f Det nya namnet täcker bättre föreningens regionala rekryteringsområde-som omfattar nejdens nio församlingar. I "Studia anthroponymica scandinavica..- tidskrift f(:)r nordisk personnamnsforskning nr s, 1987" finns en in!rsat_atikl_ay framlidne forskaren m m göj [utnaeh, nämligen DE SVENSKA SOLDATNAMNEN OCH DERAS BETYDELSE FÖR SLÄKTNAMNSBILDNINGEN. Manuskriptet hade inkommit till redaktionen genom förmedling av Genealogiska Föreningen, Stockholm. Uppsatsen har bearbetats av FK Björ_n Melander, Uppsala. I "META - medlemstidning av Medeltidsarkeologiska föreningen nr 3/87" finns en r!iel _Qm_"gokn!l!e.QCh ö nlit_mdl!ia_srif!llg äll.qr,: av Janken Myrdal.. Ett tif!shit.qrist_sllsae har bildats i Härnösand. Sällskapets uppgifter är att "väcka intresse för och främja kyrkohistoriska studier -rörande Härnösands stift". Ordförande i sällskapet blev biskop Bengt Hallgren. Medlemsskap i sällskapet förvärvas genom insättande av 50: - kronor på dess postgironummer Varför inte ett sällskap för Luleå stift?? strax innan julafton 1987 erhöll FSS : följande--utdrag Ur Kulturnämndens AU-möte OLll 197: "Inköp av mikrokortsläsare och mikrofilmsläsar; ;ed kopi;ring till huvudbiblioteket. De läsapparater för mikromedia- som fin_ns på biblioteket, dels för personalens kravarbete och dels tör släktforskning, är hårt belastade. Det är nödvändigt med ytterligare en apparat fö kravarbetet. Dessutom har Föreningen Skelleftebygdens släktforskare inkommit med en begäran till biblioteket om att få tillgång till en läsapparat med kopieringsmöjligheter. Föredragande föreslår följande inköp:

11 11 Antavla för skolbruk utfört av Sören Lundgren, Skellefteå museum. l st Northwest Microfilm mikrokortsläsare modell 516 med växeloptik 24/48x, vridbart prisma, hållare för läsning av mikrofiche 105xl52 mm och hållare för 16 och 35 mm mikrofilm å kronor ink! moms. Apparaten är avsedd för kravarbetet. l st Regma LR 8 kopierande läsapparat med växeloptik 24/42x för mikrokort 105xl48 och mikrofilm 16 och 35 mm a kronor ink! moms. Läsaren är avsedd släktforskning och för kopiering av svenska tidningsartiklar.från mikrofilm och fiche. Kulturnämndens arbetsutskott beslutar a t t inköpa läsapparaterna". En trevlig jul- och nyårsgåva -- eller hur? KS yitrö!e_l8 hölls i Ryggåssalen, storstugan, Lövånger söndagen den 24 januari. Ordförande Pär Andersson meddelade att styr:elsen har beslutat att "sprida på ver-ksamheten" utanför centralorten Skellefteå då det gäller vissa fasta möten. Den framställda budgeten för. l988 godkändes. Föreningens årsavgifter fastställdes till oförändrat 50:- kronor för ordinarie medlem samt 15:- kronor för familjemedlem. Medlemmarna uppmanades av ordföranden att tänka på frågan om anslutning inom Sveriges Släktforskarförbund. Det finns en svag förhoppning.att for'skarkatalogen blir klar "till våren". Kanske inte till årsmötet Under lite mer än l timme höll universitetslektor Mauno Lassila, Umeå, ett föredrag på temat "Vägarna inom sk.elleftebygden" med hjälp av overhead-bilder. Antalet närvarande vid vintermötet? Tyvärr bara 11 personer! Kunde ha varit fler! Föredraget var värt fler åhörare..

12 12 v Ä S T E. R B O T T E.N S L Ä N l l Länstyrelsen i Vistetbotten fyllde den 5/ år. Detta skall man_ifesteras med olika arrangemang i länet. Lördagen den 26 mars kommer Skellefteå att få besök av 4 forskare på Umeå universitet bl a Lars-Erik Edlund. (SKEFO planerar för fqrskardagar i Boliden september.) Den 8-9 oktober förekommer forskardagar i Skellefteå i länsstyrelsens regi - men då är det särskilt inbjudna som är närvarande. Ovanstående rubrik kommer att.finnas i ROTEN under det här året. Meningen är att medlemmar och.andra intresserade kan berätta kring västerbottnisk forskning på olika nivåer. LI-Q!!Q_KOR!NG_!lL Tänkte ge tips på några skrifter som utkommit slutet av fjolåret och början av det nya året. I något fall gäller det bara någon artikel som.. rör våra bygder: Vad jag vet har det utkommit två byaböcker i södra Västerbotten, en om Sörfors, en annan "Ersmark 3/4 mil från Umeå". Bägge är matnyttiga för släkt- och bygdeforskaren. Då det gäller den senare boken har predikanten och soldathemsföreståndaren Lennart Andersson hjälpt cirkeln med att ta fram material från olika arkiv, översatt och delat med sig sitt kunnande bl a om soldaterna. Illustrationsvänliga böcker - måste man nog notera. Häruppe har Elof Lindmarks "Byarna kring Skellefteå stad, bd. I, Sörböle och Norrböle ju äntligen utkommit. Det är bra att uppräkningen utav hemmanen, familjerna, soldaterna och inhysesfolket följs upp med personregister! Band II och III ges ut senare under det här året. Och så naturligtvis "Boken om Kåge" (febr./mars)! Kanske inte så mycket person- och släkthistoria -- men mycket annat kan vara av stort intresse. Boken innehåller avsnitt om Grandegodset, ortnamn (problematiken kring namnet Kåge kommer att behandlas av Lars-Erik Edlund i ett senare arbete om våra kustnamn!), soldatrotar, byordning, emigration, jordbruket, fiske, skola, skeppsbyggeri och sjöfart, hamnarbete, religiös verksamhet, föreningar, helgfirande och nöjen. Särskilt källförteckningen bör få sina efterföljare.. En mycket spännande bok utkom under -87: "Nasafjällsvägen delsträckan Skellefteå - Gloromersträsk av civiljägmästaren, t d Domänverkets revirförvaltare i Skellefteå -- Per Andre. I förrdet skriver Andre: "Det här är ett försök att på marken leta fram 1700-talets väg från Skellefteå mot Nasafjäll nedom Glommersträsk. Vägens byggande och trafik under 'nasafjällstiden har jag funderingar omkring. Försöker också följa vägens utveckling efter silverbrukets slut, samt kommer in på ett par parallellvägar som hänger samman härmed. Hjälp har jag fått från många som bor eller bott efter vägen. Det finns ganska gott om traditioner bevarade från silverbrukstiden - traditioner som givetvis blir allt mer diffusa för varje generation som försvinner." Avsnittet "Gårdarna vid vägen" ger inblickar kring byarna Bjurvattnet, Klockträsk, Hedträsk, Hornsträsk, Pärlström, Mossarotträsk, Granbergsträsk, Missenträsk -och Glommersträsk.

13 , NAsAFJÄLLs VÄGEN OELSTRÄCKAN SKELLEFTEÅ-GLOMMERSTRÄSK Per Andre... :... ' :.... QUlQKQftN QCM bnnat Uft arrt1w... Mte. AftCi'l:f lt 2 A ; , Bolidens hembygds'förening. med Albin Wallin i spetsen har med hjälp av museet och studiefrämjandet utarbetat krönikor som rör Bolidens idrotts- och friluftsliv uppdelat enligt följande: Allmän krönika (bl a om handikappidrott, damhandboll, konståkning, skolidrott och så lite om arbetarnas idrottsförening på 1930-talet). Malmbacka idrottsanläggning. Malmhal len. BFFI: åren , alpint, atlet, bandy, bordtennis, fotboll, friidrott, orientering. BFFI+BBK: brottning. BFFI+BSK: simning. BFFI+Kometen+BSK: skidor. BSK+BFFI: ishockey. Friluftsfrämjandet. Gymnastikföreningen. Tennisklubben. Insamlande av fakta etc. har skett mestadeles i 2-mannagrupper. Ett stort antal sidor består av klippmater i al. I framtiden kan de här krönikorna säkert bli bearbetade till en volym! Adjunkt Lennart Öhman, Arvidsjaur har utgett. tillsammans med sin son på Loanna förlag en skrift som anknyter till skelleftebygden.. - nämligen "Hur sjukvården kom till norr - en kulturhistorisk skildring med utgångspunkt från mellersta Lappland" En alldeles utmärkt tidskrift utges i Norge DUGNAD - tidsskrift for etnologi. I dess nr 3-4/87 finns artikeln "Omsorg och hårda nypor -om arbetsstugor för barn". Bildmaterialet avses arbetsstugan i Malå. Det är FK Britta Lundgren, Umeå som skrivit artikeln. En annan umebo, FK Claes Olsson, kan i förbigående noteras har utarbetat artikeln "De oönskade barnen- barnen med lyten".....'.. ' Sober förlag har utgett "Arkivet Historien Rörelsen -- Sven Lundkvist 60 år". Denna festskrift tillägnas riksarkivarien Lundkvist. Bland flertalet intressanta bidrag kan nämnas Lennart Lundmarks "Svält och stölder i övre Norrland under 1610-talet". I uppsatsen har Lundmark granskat bevarade domböcker för Västerbott ry under perioden Länet drabbades under fyra år under 1610-talet av missväxt m m. Han har varit särskilt intresserad utav eventuella hungerstöldr s. k nödkriminalitet. Ett litet citat av intresse för många: "För Västerbottens del var det inte ovanligt att domböcker bifogades räkenskapen under 1600-talets första år. Detta har inte uppmärksammats tidigare eftersom domböckerna felaktigt klassats som saköreslängder i Riksarkivets förteckningar. I själva verket finns domböckerna för Västerbotten bevarade i räkenskapen för åren frånsett 1603." Lite tidigare informerar Lundmark att domboken för 1611 fortfarande finns kvar i Axel Oxenstiernas arkiv! STIG-HENRIK VIKLUND 13

14 14 Den administrativa indelningen av Västerbotten t VÄsTERBOTTEN (Västerbotten + Norrbotten + Finska Västerbotten) Västerbottens län delas till Norrbotten och Västerbotten Västerbottens län får här Angermanlands lappmark (Asele) Västerbottens län + Torne och Kemi lappmark Västerbottens län + Österbotten Västerbottens län Västerbottens län + Österbotten Norrland utom Torne och Kemi lappmark Västerbottens län + Torne och Kemi lappmark (eget län 1638) Västernorrlands län (= Norrland + Österbotten) Ståthållardömet Norrland (= Norrland + Österbotten) Västerbotten benämns som landskap 1509, eget landskap t t Västerbotten benämns som Norrbotten (Västerbotten + Österbotten) 1380t t t t t - looot t Västerbotten nämns även som Korsholms län (Västerbotten + Österbotten) 1370t Västerbotten nämns Norra Bottnen -- Västerbottens och Österbottens kustområden 1370t stor Hälsingland (Norrland + Österbotten norr ut fr. Ule älv) 1340t Hälsingland (Norrland upp till Skellefteå älv) Finnmarken benämnt Kvänland benämnt Det understrukna avser den administrativa beteckningen. OBS! När DU nu söker material ang. västerbottniska socknar tänk då på att administrationen då liksom nu var trög! Detta medför att det tog några år innan omorganisationen slog igenom i administrationen, och därför är skattelängder o dyl oftast på det senare administrationsområdets namn under ett antal år efter en omorganisation (delning o dyl av västerbottniskt område). Exempel = Mantalslängder för åren finns under Västernorr land. MATS BOBERG

15 ARkiv. N Y TT 15 Den 11-12/ hölls en s k norrlandskonferens med Gävleborgs läns folkrörelsearkiv som arrangör Det ;ar:;epresentanter för folkrörelsearkiv, kommunala arkiv och landsarkiv i Norrland som träffades. Denna konferens innehöll bl a en rapport från arkivutredningen av Carl-Edvard Edvardsson, utvecklingen på arkivsidan i Västerherrland av Per Matsson och "Jakten på nygammalt" av journalisten Ulf Nilsson, Arbetarbladet (kontakten arkiv och pressen togs upp). studiebesök gjordes på Gävleredaktionen för Sveriges TV, en videoverkstad (Radio Gävleborg) och en lokaltidning (Gefle Dagblad). Ibland skulle man önska att en liknande konferens hölls för arkiven,_ museerna och forskarna! I accessionsliggaren för Folkrörelsearkivets skelleftefilial avseende år 1987 finner man följande-depnerde rki;bilda;e7---- r: Gagsmarks by, Byske -- Granbergsträsks by, Jörn -- Lunds by - Sjöbottens byamän -- Storkåge by -- Östanbäcks by, Byske. rivt_pro: B. E. Frisk, Skellefteå. större delen av materialet har inte ordnats upp än. Är DU intresserad att få veta vad som finns i något arkiv eller önskar få se ett arkiv (kontaktpersonen måste godkänna) -- ring ! Kom gärna på. något informations- och forskarmöte (2 ggr vår resp. höst). Filialen har sedan 1/2-88 n_ny föet!nae: Kåge -- förut antikvarie på Skellefteå museum. nämligen Peter Gustafsson, Efter telefonsamtal med Bengt-Erik Näsholm, Svensk Arkivinformation i Ramsele kan följande av intresse noteras:.j I stort sett är op!e!trinsfi!mign utav flyttningslängder , riågra flyttningsattester samt husförhörslängder tillkomna före 1900 (som inlevererats till landsarkiven) klar då det gäller Västerbotten. ef0!kigs!a!itikn_ll42-!89 filmas även -- en viss ororegistrering förekommer av det materialet. (Förut mikrokort t o m 1801!) Qriginli!nina ii!l_kyroeygae i Västerherrland finns f n (färgfotografier i större format). Då det gäller Västerbotten- möjligen i framtiden. atä!eiyekt - eitr_öie es_his!oik ata!eil (mikrokort). Kartmaterialet för 8 län - däribland Västerbotten - kommer förmodligen att kunna säljas/lånas genom SVAR. Ql kla!r!k!a fö!aepklr Några s!rvlymr Just nu (januari---88) inriktar sig SVAR på filmning utav SCB:s utdrag av födda, vigda, döda åren ("men 70-årsregeln iaktta;").-nr;btten är-nu klrt =filmning rörande Västerbotten har påbörjats. äsäesaeen fö yätreo!tn!ä (Norrland, Västerbotten) filmas sedan hösten -87 ibland, s k "buffert-arbete" -- gäller till talet. I skr.ivande.. stund (slutet av januari) har man filmat t o m talet. Förhoppningsvis kommer filmningen att vara klar någon gång under hösten -88!!!. Är någon intresserad att ta del utav länsräkenskaperna dessförinnan tag då kontakt med Ramsele :-- eventuellt kan originalhandlingarna vara kvar i Ramsele! DU kan besöka i så fall SVAR Är de på väg till Stockholm lär det inte dröja alltför länge innan man kan erhålla via mikrokort!

16 Soldaten i!s_lrs2n_hr!i (No 40), f i Bissjön, d , Wallen, gifter sig någon gång före 1744 med Sara Olofsdotter som i husförhörslängd uppgives vara född Äldsta barnet Malin, f. 1744, återfinns ej i födelseboken och vigseluppgift saknas för Nils och Sara. Varifrån kommer Sara? Jag har letat i angränsande socknar utan att finna henne. Nils återfinns 1741 på Rota 38 men övergår samma år till Rota 40. Kanske träffade han Sara under något av Lövångers kompanis många uppdrag i början av 1740-talet? Tacksam för svar! LARS FARDE, Parkvägen 11 B, SOLLENTUNA 58. Vilken härstamning har Regementsskrivaren Olof Svenson, d. ca 1698 i Broänge? Har var gift med Christina Otto, dotter till Egidius Otto! LARS FARDE, Parkvägen 11 B, SOLLENTUNA 59. söker uppgifter om barnen till oans_biumn ( ) och hustrun i hans första giftermål Marta Helena Karlsdotter ( ), bosatta i Långviken: a) Otto, född /3 b) Beda Amanda, född /5 c) Linda Maria, född /12 Var någonstans bosatte dom sig? Deras vidare öden! JOHAN WESTERMARK, slottsträdgården Ulriksdal, SOLNA Tfn-nr: Q8/8S Vem vet något om Anna Amanda Antonsdotter, född /8 i Burvik? Hon var syster till den kände predikanten Qar!e! neso, f. 1843! (Föräldrar: Anton Wilhelm Andersson och Caisa Greta Gabrielsdotter.) STEN LUNDGREN, Bondegatan 12, Tel SKELLEFTEA 61. söker upplysningar om Bri t ta Carolina, född /3, dotter till Per Andersson Wikman ( ), Kågeträsk, och dennes hustru na Gr;t Johasdott;r-(f. 18Öl 2/8). Jag vet att hon flyttade till Jörn l8sl-; -;e åt;rko-; t ill Skellefteå församling 1858 eller Tacksam för svar! ANN MARI LINDMARK i Pl 7392 Gran, Tel KAGE

17 medlemsnytt per den 20 januari NY ORDINARIE MEDLEM 1987 Lennart LUNDQUIST, Myggvägen 38, NYA ORDINARIE MEDLEMMAR 1988 SKÖVDE Harriet ANDERSSON, Grännagatan 13, SKELLEFTEA ( ) Alf AVANDER, Överklinten 5300, ROBERTSFORS ( ) Linnea JOHANSSON; Pl 8195 Skråmträsk, (o 910' ) SKELLEFTEA Gunda LUNDSTRÖM, Bygdeträskliden 3545, BURTRÄSK ( , bostad; , arb.) /Se även nedan! Sture NORBERG, Risvägen 9, NORSJÖ ( ) ÄNDRING AV ADRESS OCH/ELLER TELEFONNUMMER Stefan LUNDKVIST, Valörvägen 28, LULEA ( ) Per MARKLUND, Granitstigen 17, LULEA ( ) Stefan NILSSON, förut i Örebro -- men nu?? Kenneth SUNDBOM, Stipendiegränd 10 A - 212, UMEÄ ( eller ) RÄTTELSE från förra numret Lorenz LUNDBERG, Torsgatan 39, 4 tr., STOCKHOLM Då Gunda Lundström anmälde sig såsom FSS-medlem svarade hon följande på några frågor: a) Vad förväntar DU dig av FSS? Få inspiration och tips av andra med samma intresse. b) Vad kan DU göra för FSS? Delge andra intresserade av mitt forskningsarbete. som rör. Bygdeträsk, Bygdeträskliden, Kvarnbyn, Innansjön, Västanträsk i Burträsk sn. Dessutom en del om Sillium (Löfvånger sn till slutet av talet) = Bursiljum, Svarttjärn, Burträsk sn. Är själv intresserad av: Erik Zackrisson, f. 4/5 1690, d i Ljusvattnet och hans förfäder och ättlingar; Östen Östenssons släkt (6 maj ), Burträsk sn och Per-Anton Lindahl, f. 1860, d. 195, Renbergsvattnet. FSS-MEDLEM TAG GÄRNA KONTAKT MED VALBEREDNINGEN -- DELGE FÖRSLAG PÅ NYA LEDAMÖTER M M I STYRELSEN ETC, RING SoNJA WIKSTRÖM TEL, Vidstående fotografi togs i samband med ett forskarmöte på museets forskarsal den 26/ Karl-Ivar Andersson ser på det framlagda aktuella bakbordet. GÖr det DU också!

18 18 :' """'1;/r:"'Z::.; SlÄi\TINGAI\ 6- / WShN dom finns 49. b) Ett'litet tillrättaläggande till svaret i förra numret av ROTEN: Jon Svensson, f. 12/ , d. 5/ Gift två gånger: l:a ggn 1782 med Anna Nilsdotter, f. 1763, d :a ggn 28/ med Brita Samuelsdotter, f ROLF FORSSeN, Yrkesgatan 20, Tel BYSKE 51. Den 14 december ifjol 'blev jag uppringd av en FSS-medlem (tyvärr uppfattade jag inte hans namn!). Han påstod att han hittat svaret. på frågan om Catharina Ericsdotter, född 8/ Ilon finns i husförhörslängden för Skellefteå församling, AI:7 C, pag. 135 ( ). Catharina skulle ha dött förmodligen i Degerbyn den 30 mars hos.. sin svärson Olof Andersson Lundgren och dotter Brita Cajsa Larsdotter. Men hon skall också finnas medtagen i AI:8 D, pag. 435 ( )!!! Följdfrågor: a) Hur kan hon finnas i den längden när hon dog- 1826? b) Dog hon år 1836 den 30/3? el Går det att få en kopia på den ifrågasatta sidan? ROLAND FAHLGREN, sturegatan 24, BORLÄNGE 51. Efter genomgång av Bertil Lindqvists avskrifter avseende död- och begrav-, ningsboken för Skellefteå församling kan det noteras att "Soldat änkan Caisa Eriksdotter, Degerbyn" avled i slutet av mars månad 1836 ; 67 år, 4 månader, 22 dagar, dvs. 30mars 1836! Här nedan en del utav den eftersökta sdan -- som jag välvilligt har erhållit av Svensk Arkivinformation i Ramsele: STIG-HENRIK VIKLUND Skellefteå o'bs!

19 a) skickar mina anteckningar om den eftersökte bonden Jacob Johansson i Asen.m m: Bonden Jacob Johansson i Asen, Villvattnet, f. 1702, d. i december månad 1743; gift 1729 m. rit aso!tr, f. 1713, d. 6/ i ålderdomsbräcklighet, 87 år; Brita Larsdotter gift andra ggn 1748 m. nes_lrsn fr. Lövånger ( / ). I samband med giftermålet 1729 tar troligen Jacob Johansson över sin svärfaders hemman. Svärfadern = as_eso, f. i maj månad 1675, d. i augusti månad 1739; gift 1705 m.!nrid??, f , d. 28/ i ålderdom, 80 år. Lars Erssons föräldrar i Asen: ric_lrsn, f.?, d. före 1718; gift m. na?, f.?, d. omkring 1724/1725. ROLAND ANDERSSON, Darnrnv. 11, BYGDSILJUM 56. Har följande svar på förfrågan: Bursiljum nr 6 oa utvsn_gas!rm, f , Klutmark gift med lia_jhndt!e oe, f , Ske-å Bosatta i Bursiljum nr 6 Barn: Gustav, f Johan, f , gift med Anna Emelia Bergström, f , Bursiljum 4, bosatta i Bursiljum 6 Pehr Viktor, f Olov Albin, f , gifte sig Ättlingar finns i Bursiljum och Burträsk! EGON ANDERSSON, Kullavägen 5, SKELLEFTEA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" A K T U E L L A M E D D E L A N D E N Föreningen säljer ju "Almanacka för 500 år". Det finns ett eeaa!!i!lg!ö!rn_loq-149 Har DU köpt almanackan och vill förvärva ytterligare 300 år - tag då kontakt med sekreteraren. FSS kan inte ha tillägget i lager - men förmedlar gärna beställningar. öeign_s!ät!osae_i_uep!ad bildades vid ett möte i Uppsala den 23 september Ordförande blev Anders Alinder, Sigtuna. FSS-medlemmen Elisabeth Sunh ingår i styrelsen. Har DU rötter i Uppland? Kanske DU vill bli medlem i den relativt nya föreningen? Medlemsavgift för 1988: DU som ej fyllt 25 år = 30:-, övriga 60:-. Pg Föreningen utger ett medlemsblad där Elisabeth ingår i redaktionskornmitten.

20 20.. R o T E N, NR 2L MARS Ml\NAD 1988 MEDLEMSBLAD FÖR FöRENINGEN SKELLEFTEBYGDENS SLÄKTFORSKARE (F.ÖRSTA NLMRET UTKOM JUNI t1<\nad 1982) REDAKTION: MATS BOBERG OCH STIG-HENRIK VIKLUND ADRESS: FSS, Skellefteå Mueum, Nordanå, SKELLEFTEA ( ) SKELLEFTEA, 1988 ISSN: BLI MEDLEM I FÖRENINGEN SKELLEFTEBYGDENS SLÄKTFORSKARE MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 1988: ordinarie 50:-, familjemedlem 15: AVGIFTEN KAN INSÄTTAS PA POSTGIRO I MAN AV TILLGANG KAN MEDLEMMARNA KÖPA LÖSNUMMER AV "ROTEN" ÄLDRE NUMMER kr/t, 35 kr/årgång ICKE-MEDLEMMAR KAN ENÖAST.KÖPA PER ARGANG: 50:- kronor I N N E H A L L OMSLAG: Utsnitt av "Brimsfafr, Tusende Ars Calender - Almanach för hwarje år från,-, 900- till och med 1900talet, till hjelpreda vid uppsökningar af gifna data serdeles uti gamla handlingar - upptälld af Joh. Gust. Liljegren". Almanackan finns i Skellefteå Museum ägo. Liljegren ( ) utförde den år blev edermera rikantikvarie. Han påbörjade även utgivandet av Medeltidshandlingar! ETT PAR RADER FRAN REDAKTIONEN s 2 SLÄKTEN ÄR VÄRST (av Kenneth Sund bom) s 2 SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND -.FÖRSIGKOMMEN ETTARING (av Erik Thorell) s 3-5 KAN HUSFÖRHÖREN SÄGA OSS NAGOT? (av Han Janon) s 6-7 BYSKE MÖTE NOVEMBER 1987 (av S-H Viklund) AKTUELLA MEDDELANDEN :S 10-11, 19 VÄSTERBOTTENS LÄN : Publicerad lokalhistorisk forking 1987/88 (av S-H Viklund)... s Den administrativa indelningen av Västerbotten (av Mats Boberg)..... s ARKIV-NYTT s 15 SLÄKTINGAR - FINNS DOM? MEDLEM.SNYTT s 17 SLÄKTINGAR - DOM FINNS! s I NÄSTA NUMMER: FORUM FÖR FORSKARE: EVENTUELLT TANKAR RÖRANDE BURE -- NYA BIDRAG TILL "VÄSTERBOTTENS LÄN " -- AKTUELLA MEDDELANDEN -- FRAGOR OCH SVAR M M " +" +" + +" s 16

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d. 1755 och Aili Pehrsdotter f. 1691, d. 1769 Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä f. 1701, d. 10/12 1755 Aili Pehrsdotter, f. 1691, d. 1769 Vigsel

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren

Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Anfäder Karl Hjalmar Fahlgren Karl Hjalmar Fahlgren. Teol Dr, präst, lektor, rektor, redaktör och författare. Född 1900-12-21 Varuträsk 3, Skellefteå lfs, Skellefteå sn 1). Levde 1910 Varuträsk 3, Norrgården,

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1

2005-12-03 Sida 1. Tabell 1 2005-12-03 Sida 1 Tabell 1 Lars Wibom (6102). Ryttare vid Majorens kompani, Livregementets dragoner. Född 1767 i Falu Kristine (W). Död mellan 1797 och 1805. Ryttare vid Majorens kompani tillhörande Livregementets

Läs mer

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet Sakajärvi Jag har själv aldrig besökt byn Sakajärvi, men jag har ändå mina rötter i byn. Några av mina anfäder och anmödrar har bott och verkat i byn, under årens gång. Saka är lapska, med saka menas ett

Läs mer

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av Kvalitet i Släktforskningen, nr 1 Om bryggor och bojar eller Konsten att släktforska utan att det blir fel Av Håkan Skogsjö Utgiven av Postadress: Box 30222, 104 25 Stockholm Besöksadress: Warfvinges väg

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08

Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Johan Frans Lundell 1840-10-05 1924-12-08 Svea Linnéa Kraft 1909 1953 Johanna Charlotta Lundell 1876 1931 Johanna Nylin 1839-1920 Johan Frans Lundell 1840-1924 Anna Stina Hollsten 1807 1843 Anders Jansson

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Anfäder Karin Birgitta Andersson

Anfäder Karin Birgitta Andersson Anfäder Karin Birgitta Andersson Karin Birgitta Andersson. Född 1949-03-15 Piteå Stadsförsamling, Norrbotten, Sverige. Far: I:1 Levi Amandus Andersson. Mor: I:2 Beda Amalia Gunhild Stenmark. Barn med Svante

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12

S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 S1_007 Nils Gustav Petersson 1/12 Gustav Petersson Gustav föddes 1864-03-01 som fjärde barnet av åtta på gården Börje Börsgård, Nygård i Träslövs församling. De två äldsta syskonen dog dock inom en vecka

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40

Källmaterial. Sveriges befolkning 1900. Gravvård: 40 Källmaterial Gravvård: 40 Jonas Holmgren, nämndeman, Signhildsbäck, f. 1841 d. 1911 Gift 1870 med Matilda Charlotta Nilsdotter, f. 1849 d. 1917 Barn Sofia Nikolina f. 1871 d. 1960 Jonas Oskar f. 1873 (Gravvård

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

MGF:s ÅRSMÖTE 25 mars 2006 på Kusten

MGF:s ÅRSMÖTE 25 mars 2006 på Kusten MGF:s ÅRSMÖTE 25 mars 2006 på Kusten Dagordning 1. Mötets öppnande och fastställande av medlemsförteckning (röstlängd) 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Gravvård: 5 (höger)

Gravvård: 5 (höger) Källmaterial Gravvård: 5 (vänster) Erik Eriksson, hemmansägare, Tavelsjö f. 1870 d. 1922 Gift 1903 med Maria Antonia Andersson f. 1879 d. (troligen mellan 1922-1946) Barn (hennes son)gustaf Anton Alexius

Läs mer

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet

Lite om. Släktforskning idag med datorer och Internet Lite om Släktforskning idag med datorer och Internet Program - Släktforskning på Internet Att tänka på Vad händer? - SVAR och Statens Arkiv - Visning - NAD - Visning - Nytt och nyttigt i SVAR - BONUS-material

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Historik. Kulturmiljön idag

Historik. Kulturmiljön idag Pauki (Bávgi) I byn Pauki Paukijärvi har några av mina anfäder levt och verkat. Bland annat min mormors mor Brita Lena Olofsdotter, vilken sedan gifte sig och flyttade till Liikavaara, och min mormors

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-10-25 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 80 Gustaf Garström Födelsedatum: Födelseplats: 25 februari, 1778 Sundtorpet, Österåker, Stockholms

Läs mer

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650.

Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. Rättelser till boken Skellefteå socken 1650-1790 samt Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. S. 63. Ordet "saltuelph" i mitten på sidan är sannolikt identiskt med ordet saltvelsk som enligt F.

Läs mer

Erik Martin Douhan

Erik Martin Douhan Erik Martin 1866-05-21 1918-09-05 Brita Cajsa Andersdotter 1827-1833 Jan 1813-1876 Maria Kristina Hermansson 1861-1924 Erik Martin 1866-1918 Nils Herman 1885-1965 Maria Katarina 1889-1918 Erik Johan 1890-1961

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 0:1 Birgitta Linnea Karberg (1). Född 1949-04-18 i Björklinge (C). (Far 1:2, s 1, Mor 1:3, s 1) Generation I 1:2 f Edvard Emanuel Eriksson (4). Född 1902-05-18 i Tjäderbo, Björklinge (C). Död 1965-07-18

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16

Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 Per Johan Liljeberg 1844-12-21 1921-10-16 David Rickard Arne Sjöstedt 1916 2006 Eugenia Josefina Liljeberg 1876 1938 Ulrika Josefina Söderström 1850-1889 Per Johan Liljeberg 1844-1921 Margreta Carlsdotter

Läs mer

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Olga Strömberg. Född 1898-05-16 i Prästbordet, Resele (Y). Död 1991-04-12 i Resele (Y). (Far I:1, Mor I:2) Gift 1935-07-03 med

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun

Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun HAR DU GAMLA ANFÄDER / ANMÖDRAR I HÅBO, ELLER ÄR DU ENBART ALLMÄNT INTRESSERAD? Hjälpmedel för ovana personer att släktforska inom Håbo kommun Håbo Kultur & Hembygdsförening har av tradition arbetat med

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Familjer i Bruntbo, Silvberg ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1899-1935

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Mina föräldrar och mormor och farmor

Mina föräldrar och mormor och farmor 1 Mina föräldrar och mormor och farmor Här länk till familjeträd i Ancestry Mormor Amanda Gustafva Linna Kankaanranta b.13/3 1862 d. 1945 Från vänster till höger:. Mormor Amanda,farmor Wilhelmina Anttila,

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Omslagsbilden fotad av Anna Porsmyr Version 1 2017 Föreningsarkivet Västernorrland www.foreningsarkivet.se OM FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Föreningsarkivet

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

Per Erik Andersson, Lars Göran Andersson, L G Högberg Brita Ehlert

Per Erik Andersson, Lars Göran Andersson, L G Högberg Brita Ehlert Arne Här kommer en sammanfattning av det jag hittat i kyrkböckerna om Skräddaren Jonas Andersson hans hustru Stina Jönsdotter och deras ättlingar Fig 1, med tyngdpunkt på sonen Anders Jonssons, torparen

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Förord. Josefine Wallin

Förord. Josefine Wallin Förord Jag har alltid varit intresserad av historia och kommer ihåg att jag ville börja släktforska när jag var runt åtta år. Kanske inte släktforska i sakens mening men jag ville få reda på historien

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte

Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte Protokoll fört vid Tibetanska Terriersällskapets årsmöte 2016-03-05 Sjögestad motell, Vikingstad 1 Mötets öppnande Ordförande Janne Andersson öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 2 Justering

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Anfäder Lars Bernhard Hast

Anfäder Lars Bernhard Hast Anfäder Lars Bernhard Hast Lars Bernhard Hast. Vägarbetare. Född 1889-08-15 Kilbo, Färila (X) 1). Bosatt Stocksbo 7:10, Färila (X) 2). Döpt 1889-08-17. Död 1964-03-01 Stocksbo, Färila (X) 3). Begravd 1964-03-08

Läs mer

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet

Från vaggan till graven. Vi följer en person under 1800-talet Ola Lönnqvist Från vaggan till graven Vi följer en person under 1800-talet Följ noga alla källor och sidor och se till att du förstår hur och var jag hittat informationen som jag skrivit av. På några ställen

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA

OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA OLLI-GRENEN AV SLÄKTEN POIKA I TURTOLA av Erik Johansson Kuoksu (Något inkomplett. Uppdaterad 9 april 2002) Släkten Poika fanns i Turtola redan vid 1500-talets början. Henrik Nilsson var antagligen född

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg -

DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - DNA-prov gav både spännande och oväntade resultat - Ulf Holmberg - I Ätt och Bygd nr 125 visades en släkttavla med manliga ättlingar utgående från Nils Olofsson död ca 1557, bosatt på hemmanet Hamnen i

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

TORNURET I BÄCKEBO KYRKA

TORNURET I BÄCKEBO KYRKA TORNURET I BÄCKEBO KYRKA Foto: G Petersson GURLITH PETERSSON Jenny de Besche f. Andersdotter 1861 ca 1914 Jenny Charlotta Andersdotter föddes den 5 maj 1861. Enligt Födelse- och dopboken är hon döpt till

Läs mer

Johannes Larsson. Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård. Skrivet av Christer Gustavii

Johannes Larsson. Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård. Skrivet av Christer Gustavii Johannes Larsson Torparsonen som blev timmerhandlare och den förste i släkten att äga Eklanda Ryttaregård Skrivet av Christer Gustavii Johannes Larsson föddes den 31 mars 1801 på torpet Blomanskog djupt

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro.

Norrbo kom landbonden Erik Isaksson f 1848 och Maria Olsdotter f 1851, hade fyra döttrar, familjen flyttade 1902 till Bro. Norrbo 1. En gård på gränsen mot Hedesunda socken. I början på 1800:talet, brukades gården av landbonden Nils Olsson f 1784 och Stina Olsdotter f 1782, hade tre söner och två döttrar, flyttade till Sälja

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer