Verksamhetsberättelse med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015

2 Innehållsförteckning Internationalen... 3 Dagordning distriktskongress A. Arbetsordning... 6 B. Diskussionsordning... 7 Verksamhetsberättelse för år Kurser och konferenser Motionsredovisning från 2014 års distriktskongress Slutord Årsbokslut Distriktsstyrelsens förslag

3 Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå. Störtas skall det gamla snart i gruset. Slav stig upp för att slå dig fri! Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi vilja bli ://: Upp till kamp emot kvalen. sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär ://: arbetare i stad, på landet, en gång skall jorden bliva vår. När fast vi knyta brodersbandet, då lättingen ej råda får. många rovdjur på vårt blod sig mätta men när vi nu till vårt försvar, en dag en gräns för detta sätta, skall solen stråla lika klar. ://: Upp till kamp emot kvalen. sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär ://: 3

4 Dagordning distriktskongress 2015 Kongressens öppnande kl Kongressens offentlighet 2. Fastställande av dag- och arbetsordning 3. Gästerna har ordet 4. Godkännande av ombudsfullmakter senast kl Val av kongressfunktionärer a. Tre ordförande b. Två sekreterare c. Två justerare d. Sex rösträknare e. Redaktionsutskott 6. Behandling av verksamhetsoch revisionsberättelse 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Riksdagsgruppens berättelse 9. Landstingsgruppens berättelse 10. Kvinno-, och ungdomsdistriktets berättelser, samt VF Intressenter AB 11. Interpellationer/enkla frågor 12. Distriktsstyrelsens förslag - Medlemsavgift för

5 13. Val av a. Ordförande b. Fyra övriga ledamöter i verkställande utskottet, tillika ordinarie ledamöter i styrelsen c. Facklig ledare tillika ord. ledamot i styrelsen d. Studieledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen e. 10 övriga ordinarie i styrelsen f. Tre ordinarie revisorer g. Två ersättare för revisorerna h. Internationell ledare i. Valberedning 14. Bestämmande av arvoden för styrelse och revisorer 15. Bestämmande av plats för verkställande utskottet 16. Behandling av motioner 17. Tid och plats för protokolljustering 18. Distriktsstyrelsens förslag - Distriktskongress år Kongressens avslutning 5

6 Förslag till A. Arbetsordning Hålltider dag 1 Kl Kaffe Kl Lunch Kl Eftermiddagskaffe Lördag Kl Kongressöppning Öppningsspel Anförande av Partistyrelsens representant Gästerna har ordet Därefter kongressförhandlingar 6

7 B. Diskussionsordning 1. Ordet begärs skriftligt hos fungerande ordförande. 2. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter. För övriga med rätt att yttra sig, fem minuter, där icke kortare tid beslutas. 3. Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud. 4. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens ordförande, en föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter, anställda funktionärer i distrikt och arbetarekommun samt representant för VF-Intressenter AB. Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen. 7

8 Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för Västerbottens Socialdemokratiska Partidistrikt får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret Förtroendevalda Verkställande utskottet har varit förlagt till Umeå och bestått av: Ordinarie: Lilly Bäcklund, Lycksele, ordförande Lennart Holmlund, vice ordförande Janeth Lundberg, Skellefteå Helén Pettersson, Umeå Lorents Burman, Skellefteå Maria Lindberg, kassör Adjungerad till VU har varit landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson och regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist. Facklig ledare Per-Erik Johansson, Umeå. Studieledare Katarina Köhler, Skellefteå. 8

9 Distriktsstyrelsens ledamöter Erik Bergkvist, Umeå Peter Olofsson, Umeå Mathias Haglund, Vindeln Marita Fransson, Lycksele Harriet Hedlund, Umeå Gun Ivesund, Robertsfors Mikael Lindfors, Norsjö Karin Malmfjord, Storuman Åke Nilsson, Vilhelmina Johan Söderling, Vännäs Adjungerade till styrelsen har varit; Paulina Granberg SSU, Moa Brydsten, politisk sekreterare landstinget, Britta Rådström/Susanne Dufvenberg, S- kvinnor, Isak From, riksdagsledamot, Michael Norén, internationell ledare, Björn Wiechel, politisk sekreterare landstinget/riksdagsledamot, samt Veronica Lindholm, riksdagsledamot (fr.o.m. okt. 2014) Revisorer Solveig Grubbström, Umeå, tillika siffergranskare och sammankallande, Stig Lindström, Umeå. Ersättare för revisorer Margareta Rasmusson och Eilert Carlsson, båda Umeå. Internationell ledare Michael Norén, Robertsfors Ombud Unga Örnars årskonferens Harriet Hedlund Ombud S-kvinnors årskonferens Karin Malmfjord Ombud ABF:s årskonferens Gun Ivesund 9

10 Sammanträden Verkställande utskottet har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Distriktsstyrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. Första maj Årets 1 maj firades på 18 platser runt om i länet. De lyckade 1 majarrangemangen kunde genomföras tack vare ett fint arbete från arbetarekommunerna och fackliga organisationer i samarbete med ABF. Plats Boliden Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skelleftehamn Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Hörnefors Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Talare Matilda Ernkrans, ordf miljö- och jordbruksutskottet Peter Olofsson, landstingsråd Rickard Carstedt, Ombudsman LO-distriktet Anneli Nordström, förbundsordförande Kommunal Veronica Lindholm, riksdagskandidat Per-Erik Johansson, LO-distriktets ordförande Veronica Lindholm, riksdagskandidat Jens Nilsson, EU-parlamentariker Matilda Ernkrans, ordf miljö- och jordbruksutskottet Matilda Ernkrans, ordf miljö- och jordbruksutskottet Lilly Bäcklund, partidistriktets ordförande Katarina Köhler, riksdagsledamot Jan Larsson, partistyrelsens valledare Jan Larsson, partistyrelsens valledare lokala talare Anneli Nordström, förbundsordförande Kommunal Isak From, riksdagsledamot Björn Wiechel, riksdagskandidat Distriktskongress Kongressen genomfördes den 5-6 april 2014 på Folkets Hus i Umeå. Partistyrelsen representerades av Ardalan Shekarabi. Kongressfesten genomfördes tillsammans med ombud och övriga intresserade på Idun, Umeå Folkets Hus. 10

11 Övriga gäster vid distriktskongressen: Thomas Fridh ABF Västerbotten, Per-Erik Johansson LO, Paulina Granberg SSU Västerbotten och Mea Sethson S-kvinnor Västerbotten Studierådet Detta verksamhetsår går till historien som supervalåret. Arbetet i distriktet för att planera och organisera valarbetet har präglat hela året. EU-valet i maj och de övriga valen i september gjorde att det mesta koncentrerade sig till detta. Utbildningen för 600-ledare och avslutades i januari och det gjorde att vi hade många aktiva valarbetare i denna grupp. Deras nya kunskaper, idéer och nya arbetssätt var en viktig faktor i en bra valrörelse. Avslutningen av 600-ledare och för valledareutbildningen gjordes i form av en valupptakt i januari tillsammans med Norrbotten. Upptakten var både startskott för valrörelserna och utbildning där grunden lades för arbetarekommunerna. Upptakten besöktes även av partiledare Stefan Löfven. Partiet har under året arbetat fram ett helt nytt studiesystem för medlemmar och förtroendevalda som nu ska börja användas runt om i distriktet. Vi hyser stora förhoppningar om att detta kommer att öka andelen studietimmar i distriktet kommande år. Studierådet har under verksamhetsåret bestått av Katarina Köhler studieledare, Thomas Fridh ABF, Rickard Carstedt LO, Tomas Marklund Medlefors, Karin Malmfjord S-kvinnor, studieansvarig i SSU och förste ombudsman Maria Lindberg. Skellefteå Katarina Köhler Nedan är statistik från ABF gällande inrapporterade partiaktiviteter: Antal cirklar deltagare timmar

12 Annan gruppverksamhet Antal deltagare timmar Kultur arrangemang Antal deltagare timmar Facklig-politisk samverkan Under supervalåret 2014 lades fokus på valrörelserna. Den facklig-politiska samverkan innebar regelbundna möten med fackligt valcentra, för att i samråd planera verksamhet i valrörelsen samt att ge ömsesidig information om nuläget och framtida planering. Bland annat genomfördes en gemensam valturné med Arbetarekommuner, partidistrikt, LO-fack samt LO-distriktet, i kommuner där SD fick utmärkande högt stöd i EU-valrörelsen. LO har under året genomfört många fackligpolitiska frukostmöten, där kommun-, landstings- och/eller riksdagspolitiker deltagit. Föregående års kommundialog fortsatte även under 2014 års första halva, där arbetet bland annat syftade till att uppmuntra en gemensam valplanering mellan LO-facken och arbetarekommunerna. Valrörelserna har präglats av en positiv stämning, glädje och revanschlusta. Aktiviteten har varit hög både på gator, torg och bostadsområden och på och utanför arbetsplatserna. den facklig-politiska samverkan fungerar bra inom distriktet. Det kan dock konstateras att det kan bli ännu bättre. Redan nu måste vi grunda och förbereda oss inför nästa valrörelse. Avsikten är att återkomma med konkreta förslag om hur detta kan åstadkommas redan Umeå i januari 2015 Per-Erik Johansson Facklig ledare Övriga som ingått i fackliga utskottet under året: Rickard Carstedt, LO, Håkan Johansson, facklig ledare i Umeå, Gunilla Andersson, facklig ledare i Skellefteå samt ombudsman Stefan Hagström. 12

13 Skogslänssamarbetet Årets skogslänskonferens anordnades i Gävle oktober. Konferensen innehöll bland annat besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, EUparlamentariker Jens Nilsson och LOs vice ordförande Tobias Baudin. Efter skogslänskonferensen lämnade Gävleborg över ordförandeklubban till Dalarnas partidistrikt. Skogslänsombudsmännen och ordföranden har träffats i Stockholm ytterligare ett antal gånger för diskussioner gällande vårt samarbete och gemensamma frågor. EU-valet I EU-val i Västerbotten gick Socialdemokraterna fram 2,32 procentenheter, till 32,82%. Glädjande är också att det tidigare låga valdeltagandet stärktes med 8,2 procentenheter, till 53,69%. Oroande är dock att Sverigedemokraterna stärkte sina positioner i Västerbotten och landade på 5,89%. Allmänna valet Riksdagsvalet blev en framgång då vi lyckades med målet att återta det femte Västerbottniska mandatet, efter att ha tappat ett mandat i valet Resultatet slutade på 42,03% (-0,18). Valdeltagandet ökade till 86,88% (+1,50) Landstingsvalet innebar 3 förlorade mandat och slutade på 41,07% (-3,88), men vi behöll majoriteten tillsammans med Mp och V. Valdeltagandet ökade till 84,02% (+1,78) I valen till länets kommunfullmäktigen tappade Socialdemokraterna styret i tre kommuner (Åsele, Dorotea och Nordmaling). Ett av glädjeämnena är Vindelns kommun, som för första gången har en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Grattis! Representation Partidistriktet har under året varit representerat vid bl.a följande tillfällen: S-kvinnor, årsmöte Karin Malmfjord 13

14 SSU-distriktets årsmöte ABF-distriktets årsmöte Kristna Socialdemokraters årsmöte Länsbygderådets årsmöte Unga Örnars årsmöte LO Norra Sveriges årskonferens Medlefors Folkhögskolas årsmöte Björn Wiechel Gun Ivesund Lilly Bäcklund Mikael Lindfors Harriet Hedlund Isak From Bert Öhlund Kurser och konferenser 2014 Nomineringskonferens 18 jan 71 deltagare Ansia Camping Valupptakt jan 53 deltagare Medlefors folkhögskola (+LO och Norrbotten) Utbildning distriktsstyrelsen 9-10 maj 15 deltagare Medlefors folkhögskola Kandidatutbildning maj 12 deltagare Hotell Björken, Umeå Utbildning valanställda 4-5 augusti 7 deltagare Umeå Folkets Hus Valkonferens 15 november 72 deltagare MB, Lycksele Valledarträff 18 december 25 deltagare Ansia Camping 14

15 Arbetarekommunernas medlemstal och organisationer Antal medlemmar Antal fören/klubbar Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Antalet medlemmar baserat på Expeditionen Distriktsexpeditionen finns på Umestans Företagspark, Hus 4, Umeå. Anställda har under året varit följande personer på heltid: Maria Lindberg, förste ombudsman, Ingemar Åhman, assistent, Stefan Hagström, ombudsman, samt Gunilla Lundgren, assistent. 15

16 Motionsredovisning från 2014 års distriktskongress Motion nr 1 ang Tandvård för alla motionär; Kurt Lundgren Lycksele arbetarekommun att bifalla motionen Motion och utlåtande sänt till länets landstingsgrupp Motion nr 2 ang Hur vi behandlar våra äldre motionär; Marianne Andersson, Vilhelmina arbetarekommun. att anse motionen besvarad Motion och utlåtande sänt till länets landstingsgrupp Motion nr 4 ang Avskaffa lagen om valfrihet och inför en ny behovsmodell, motionär; Tobias Wass, Skellefteå arbetarekommun. att anse motionen besvarad och distriktstyrelseledamöter. Motion nr 5 ang lagstiftning rörande våldtäkt för en mer jämställd straffrätt, motionär; Viktoria Larsson, Skellefteå arbetarekommun. att bifalla attsats 1 och 3 att avslå attsats 2 Motion nr 8 ang Offentlighetsprincipen, motionärer; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att avslå attsats 1 att bifalla attsats 2. 16

17 Motion nr 10 ang S måste vinna tillbaka väljarnas förtroende, motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun. att anse attsatserna 1, 3, 4, 5 och 7 besvarade att avslå attsats 2 att bifalla attsats 6 Motion nr 11 ang Ta bort rätten till skatteavdrag för gåvor, motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun. att anse motionen besvarad Motion nr 12 ang Avdragsrätt för fackföreningsavgift, motionär; Byggsossen, Umeå arbetarekommun Distriktskongressen beslutar efter votering att bifalla motionen Motion nr 13 ang Krav på personalövertagande i samband med upphandlingar inom regional busslinjetrafik motionär; Alejandro Caviedes, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen Motion och utlåtande sänt till länets landstingsgrupp Motion nr 14 ang Vart tog de fagra löftena om att hela Sverige ska leva vägen? motionär; Ewa Hed, Vilhelmina arbetarekommun att anse motionen besvarad Motion nr 16 ang Olagligt cabotage motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att bifalla motionen 17

18 Motion nr 17 och 18 ang Samordningsförbundets finansiering ses över och stärks motionär; Per-Erik Johansson, Ulf Björk och Kennet Andersson att bifalla motionen Motion nr 19 ang En just arbetslöshetspolitik motionär; Kurt Lundgren, Lycksele arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 20 ang Höjd A-kassa med ny finansiering motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att bifalla attsats 2 att anse attsats 1 och 3 besvarade Motion nr 21 ang Höjd A-kassa med ny finansiering motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att anse alla attsatser besvarade Motion nr 22 ang Lönebidragets storlek motionär; Tage Björk, Liza Jonsson, Sören Hansson, Nordmalings arbetarekommun att anse motionen besvarad Motion nr 23 ang Garantipensionen behöver ses över motionär; Per-Erik Johansson, Ulf Björk och Roland Johansson, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen 18

19 Motion nr 24 ang Ny dödsolycka på arbetsplats. Vem tar ansvar? motionär; Gunnar Viklund och Leif Berglund, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 25 ang Företagshälsovården har raserats och behöver förstärkas motionär; Ulf Björk, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen att uppdra till länets riksdagsledamöter att verka i motionens anda Motion nr 26 ang Krav på kollektivavtal ska i offentlig upphandling ingå när upphandlade företag har anställda motionär; Byggsossen, Umeå arbetarekommun att uppdra till länets alla förtroendevalda att verka i motionens anda Motion och utlåtande sänt till länets arbetarekommuner och distriktstyrelsen Motion nr 27 ang Socialförsäkringar/arbetsgivaravgifter motionär; Haga s-förening, Umeå arbetarekommun att bifalla attsats 1,3,4 att avslå attsats 2 Motion nr 29 ang Döden på jobbet motionär; Martin Norehn, Malå arbetarekommun att anse motionen besvarad Motion nr 30 ang Avskaffa datalagringsdirektivet motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att anse motionen besvarad 19

20 Motion nr 31 ang E-val motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att anse attsats 1 besvarad att bifalla attsats 2 Motion nr 33 ang Nämndemannautredning motionär; Per-Erik Holmlund, Lycksele arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 34 ang Buller motionär; Martin Norehn, Malå arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 38 ang Inaktiva barn påverkar samhällsekonomin negativt motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun att anse attsats 1 besvarad att avslå attsats 2 och 3 Motion nr 40 ang Förbud mot vinstutdelning i friskolor som drivs i vinstsyfte motionär; Ulf Viklund, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 41 ang Satsa på mer samhällsvetenskaplig utbildning i grundskola och gymnasium motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun att bifalla motionen 20

21 Motion nr 42 ang Öka kunskapen om kvinnokonventionen motionär; Victoria Larsson, Skellefteå arbetarekommun att anse motionen besvarad Motion och utlåtande sänt till länets arbetarekommuner och distriktsstyrelsen 21

22 Slutord Detta år 2014 som av många benämnts som supervalåret kommer att gå till historien med det år vi hade fyra viktiga val. EU valet i maj och kommun, landsting och riksdagsval i september. För att klara av att planera och genomföra fyra val under ett år krävs god planering, en valorganisation som vet vad den skall göra och när arbetet skall utföras. Men det räcker inte med en valorganisation. Det krävs otaliga timmar med ideellt arbete, under vissa perioder nästan dygnet runt. Men vi har bevisat att vi fixar det. Vi kan konstatera att vi har en valorganisation som vet hur en slipsten skall dras. Det krävs också utbildningsinsatser på olika nivåer, och en av alla insatser som genomfördes är utbildningen av 600 ledare där avslutningen för valledarutbildningen gjordes i form av en valupptakt i januari tillsammans med Norrbotten som även Stefan Löfven besökte. Upptakten var både startskott för valrörelserna och utbildning där grunden lades för arbetarekommunerna och S-föreningarna. För att stärka medlemskapets värde är studiecirkeln det säkraste verktyget att nå resultat. Under studierådets rapport kan styrelsen konstatera att här har vi en jobbpost, den är viktig och får inte förringas. Antalet medlemmar har under året ökat med 69 personer vilket är glädjande men vi kan än en gång konstatera att vi måste bli bättre på och våga ställa frågan till våra sympatisörer: Vill du bli medlem i vårt parti? Vi ökade med 2,32 procentenheter i EU valet till 32,82, glädjande är också att valdeltagandet ökat med 8,2 enheter till 53,69 procent. Det som är oroande är att Sverigedemokraterna ökade och fick 5,89 procent. Höstens allmänna val blev en framgång då vi lyckades med målet att ta tillbaka det femte mandatet. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla valarbetare, medarbetare, sympatisörer, ja alla som bidrog till det valresultat som vi tillsammans kan glädjas åt nämligen ett avslut för alliansregeringen och en socialdemokratisk statsminister som vet hur ett land ska svetsas ihop från ett vi och dom till ett mera solidariskt, jämlikt, och rättvist samhälle. 22

23 Årsbokslut

24 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Allmänna upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med gällande lagstiftning, god redovisningssed och föreningens stadgar. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Föreningen är en allmännyttig ideell förening och är befriad från inkomstskatt och moms. Alla belopp redovisas i kronor. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Personal Under året har 4 personer varit anställda i organisationen fördelade på två kvinnor samt två män. Fonderade medel. Valfonden består av ett konto i Föreningssparbanken. Avsättning till säkrande av personalkostnader är placerat i Ethica Stiftelsefond i Swedbank Robur AB. Fondens tillgångar placeras i aktier och svenska räntebärande värdepapper. Fondens placeringar i aktier och aktierelaterade fondpapper är i företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår att, årets resultat efter finansiella poster, kr, tillförs valfonden. Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr:

25 Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter kr kr Anslag kr kr Övriga intäkter kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Medlemsavgifter kr kr Anslag kr kr Personalkostnader kr kr Verksamhetskostnader kr kr Summa rörelsens kostnader kr kr Resultat före finansiella poster kr kr Finansiella poster Ränteintäkter kr kr Resultat efter finansiella poster kr kr Avsättning reserverade medel 0 kr 0 kr ÅRETS RESULTAT kr kr Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr:

26 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 kr 1 kr Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 503 kr 503 kr Summa anläggningstillgångar kr 504 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Arbetarekommuner kr kr Övriga kortfristiga fordringar kr kr Avräkningar arbetarekommuner kr kr Förutbetalda kostnader 0 kr kr Sparkonto OK kr kr Kassa och Bank Kassa kr kr Postgiro kr 999 kr Bank kr kr Bank valet kr kr Bank avsättningskonto kr kr Fond Swedbank kr kr Summa omsättningstillgångar kr kr Summa tillgångar kr kr 26

27 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Balansräkning Not Skulder och eget kapital Eget kapital Kapitalbehållning kr kr Årets resultat kr kr Summa eget kapital kr kr Avsättningar Reserverade medel kr kr Kortfristiga skulder Skatter kr kr Upplupna RFV avgifter kr kr Övriga kortfristiga skulder kr kr Upplupna semesterlöner kr kr Upplupna soc.avg sem lön kr kr Förutbetalda intäkter 0 kr 0 kr Summa kortfristiga skulder kr kr Summa skulder och eget kapital kr kr Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 27

28 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Bokslutskommentarer Not 1. Intäkter Medlemsavgifterna avser distriktets del av den totala medlemsavgiften, vilken vi erhåller av partistyrelsen. Under punkten anslag ingår partistödet från landstinget, anslag från partiet centralt samt uttag från valfonden till valrörelsen. Ur valfonden har tagits den summa som valet totalt kostat. Under punkten övriga intäkter, ingår fakturerade intäkter från kopiering och porton, samt de anslag som erhållits för medfinansiering av kursverksamhet. Not 2. Kostnader Kostnadssidan har generellt legat lägre än budgeterat. Valrörelsen blev betydligt billigare än beräknat trots årets två val. Till EU valet stod partiet centralt för de flesta kostnader. I riksdag- och landstingsvalet var situationen liknande. Det mesta av det material som användes kom från centralt håll. Till valet köptes en ny husvagn. Kostnaden togs ur valfonden. Verksamheten i övrigt har också legat på en lägre nivå vilket inneburit ett överskott även i den ordinarie verksamheten. Not 3. Aktier och andelar VF aktier värderade till 503 kr. Inventarier 1 kr. Not 4. Bankmedel Bank, avser verksamhetens ordinarie konto kr. Bank valet, avser för valet avsatta pengar på särskilt konto kr. Avsättningskonto, kr. Fond Swedbank, avser pengar avsatta till säkrande av personalkostnader. Till fonden är avsatt kr. Vid årsskiftet var fondens marknadsvärde kr. 28

29 29

30 30

31 Länets socialdemokratiska riksdagsgrupp Helén Pettersson Ordinarie ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet (t.o.m. sept. -14) Suppleant Utrikesutskottet (t.o.m. sept. -14) Länsbänksansvarig Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. okt -14 Isak From Ordinarie ledamot i Kulturutskottet (t.o.m. sept. -14) Suppleant Utbildningsutskottet (t.o.m. sept. -14) Vice gruppledare Miljö- och Jordbruksutskottet fr.o.m. okt -14 Suppleant Näringsutskottet fr.o.m. okt -14 Katarina Köhler Ordinarie ledamot Civilutskottet (t.o.m. sept. -14) Suppleant Miljö- o Jordbruksutskottet (t.o.m. sept. 14) Suppleant Trafikutskottet (t.o.m. sept. -14) Suppleant Nordiska Rådet (t.o.m. sept. -14) Ordinarie ledamot Utrikesutskottet fr.o.m. okt -14 Ledamot OSSE svenska delegation Suppleant Trafikutskottet Björn Wiechel fr.o.m. sept. -14 Veronica Lindholm fr.o.m. sept. -14 Ibrahim Baylan (t.o.m. okt -14) Ordinarie ledamot Kulturutskottet Suppleant Finansutskottet Ordinarie ledamot Konstitutionsutskottet Ledamot integritetskommittén Vice ordförande Utbildningsutskottet 31

32 Motioner väckta under allmänna motionstiden Helén Pettersson Det fria ordet och Dawit Isaaks frihet Trikinundersökarutbildning Avskaffande av fideikommiss Samordningsförbundens betydelse för rehabilitering E-röstning Öst västliga kommunikationer Sveaskogs arrendepriser Rovdjursersättning för rennäringen Motverka diskriminering av jägare med funktionsnedsättning Läsfrämjande åtgärder Nationellt skogsmuseum Det minoritetsspråkliga kulturarvet Viltövervakningskameror Isak From Körkort ger jobb Fordonsbesiktning i hela landet Klassificering av skogsmaskiner Inlandsbanan som ett fungerande alternativ Subventionerande glasögon Företagande Långsiktigt förtroende för gruvbranschen Åtgärder mot illegala vapen Handläggningar för vapenlicenser En vingklippt arbetsmiljö Öst västliga kommunikationer Kommunikationsteknik för stärkt konkurrenskraft Fisketurismens betydelse för besöksnäringen Katarina Köhler En sjyst arbetsmarknadspolitik Norrbotniabanan Dragningen av E4 genom Västerbotten och Västernorrland Förstärkning av företagshälsovården Samordningsförbundens betydelse för rehabilitering Ökad träförädling 32

33 Björn Wiechel Förstärkning av företagshälsovården En vingklippt arbetsmiljö Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott Återinför avdragsrätten för fackföreningsavgiften och A-kassan E-röstning Veronica Lindholm Lagstiftning om våldtäkt för en jämställd straffrätt En sjyst arbetsmarknadspolitik Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott Återinför avdragsrätten för fackföreningsavgiften och A-kassan Avser motioner där ledamoten är förstanamn på motionen, samt de som man skrivit tillsammans med en övrig ledamot. Många motioner skriver vi ihop med skogslänen, och andra samarbetsnätverk i riksdagen, likväl som i våra utskottsgrupper, där vi bland annat skriver våra budgetmotioner. Dessa redovisas inte här, men samtliga finns att tillgå på Utöver detta har länets riksdagsledamöter även deltagit i interpellationsdebatter, ärendedebatter och frågestunder i riksdagens kammare, samt deltagit i ett stort antal möten, arbetsplatsbesök, debatter och studiebesök både inom och utom valkretsen. Slutord 2014 lägger vi till handlingarna som ett av de mer händelserika åren i nutid, rent politiskt sett. Vi hade val till EU-parlamentet i maj och till riksdagen i september. Hela året kan sammanfattas som valrörelse, och de aktiviteter som genomförts i vårt län och på riksnivå är många. Vi gjorde från socialdemokraterna ett väldigt stort jobb, med många dörrknackningar och samtal med människor. Det gav resultat. I riksdagsvalet blev vi tillsammans med V och Mp det största blocket, och återtog regeringsmakten efter åtta långa, tunga år i opposition. Vi bildade regering tillsammans med Mp, och vi har förhandlat vår budget med Vänsterpartiet. Dessvärre ökade Sverigedemokraterna markant i riksdagsvalet, och med deras 12.9 % utgjorde de vågmästare. Alliansen, tillsammans med SD fällde därför regeringens budget i december, och försatte oss i ett mycket tufft läge. Utsikten att försöka regera socialdemokratiskt på en alliansbudget är självklart inte rimlig, så regeringen utlyste ett nyval för att bryta dödläget med en allians som inte ville förhandla. Efter en hel del diskussioner så slöts slutligen 33

34 decemberöverenskommelsen, som innebar att största blocket (Sd undantaget) skulle ges möjlighet att få igenom sin budget. Nyvalet avblåstes just innan nyåret, och den akuta krisen kunde läggas åt sidan. Nu ser vi fram mot att under 2015 få lägga fram en vårbudget som ger oss möjlighet att regera på vår egen politik men vi ska vara medvetna om att det inte blir enkelt. I varje sakfråga som behandlas utanför budget kommer vi att måsta hitta breda överenskommelser för att få igenom det i riksdagens kammare. Det är sannerligen en utmaning, men vi är beredda att ta den. Utgångsläget med en socialdemokratiskt styrd regering är dock oändligt mycket bättre än vad vi haft de senaste åtta åren kan till sist beskrivas som det år då socialdemokratin bröt högerns maktinnehav i Sverige. Det gjordes tack vare allas vårt arbete i folkrörelsen. Vi kommer nu att kunna börja ställa in Sverige mot en ny riktning, där en socialdemokratisk politik för frihet, jämlikhet och solidaritet står på agendan för samhällsbygget. Stockholm i februari års verksamhetsberättelse för Länets Socialdemokratiska Landstingsgrupp Gruppens arbete har under en stor del av året fokuserat på valrörelse, valorganisation och valprogram och hur vi kan föra ut partiets politik på bästa sätt. Ett stort antal aktiviteter har genomförts tillsammans med partiets grundorganisationer över hela länet. Glädjande, så blev det regeringsskifte i Riksdagen till en socialdemokratisk regering tillsammans med miljöpartiet. Landstingsgruppens arbete utgår från den långsiktiga visionen att Västerbotten skall ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020 och att all verksamhet ska bidra till att uppfylla denna vision. Under året har samtalen handlar mycket om löpande verksamhet, personal- och budgetfrågor. Vi har även fört samtal om länets framtid för att försöka anpassa verksamheten till morgondagens behov. Frågor om finansieringen av hälso- och sjukvården och en budget i balans har fortsatt stått i centrum. Gemensamt med alla andra landsting i landet har vi fortsatt en finansiell utmaning med stillastående statsbidrag samtidigt som kostnaderna ökar för utvecklingen inom verksamheten. I Västerbotten har vi en budget i balans med saknar inte utmaningar. 34

35 Landstingsgruppen har sammanträtt vid fem tillfällen under 2014 i samband med landstingsfullmäktige i Umeå samt en sammankomst med två dagars framtidsdiskussioner i Vilhelmina tillsammans med nya och gamla ledamöter. Stefan Bergman har varit gruppens mötesordförande, Harriet Hedlund dess vice mötesordförande och Britt-Louise Ericsson sekreterare. Gruppstyrelsen har genomfört nio sammanträden under året Styrelsen har bestått av Peter Olofsson (ordförande), Karin Lundström, Erik Bergkvist, Kenneth Andersson, Harriet Hedlund, Janeth Lundberg, Marita Fransson, Nina Loughlin, Maria Lindberg (partidistriktets förste ombudsman), Britt- Louise Ericsson (sekreterare) samt politiska sekreterarna Björn Wiechel och Moa Brydsten. Gruppstyrelsen i Landstinget S-kvinnor S-kvinnor Västerbotten startade upp supervalåret med utåtriktade aktiviteter i Skellefteå på Internationella kvinnodagen. På årsmöteskonferensen valdes Susanne Dufvenberg som ny ordförande och efterträdde därmed Britta Rådström. På mötet beslutade vi att dessa frågor skulle vara prioriterade under 2014: Krav på jämställda löner och trygga anställningar. Rätt till heltid. Gemensam jämställd välfärd. Nytt pensionssystem Rättvis skatt för pensionärer. Se till att S stärks i EU. Under året har vi i styrelsen arbetat både med de olika valen samt en inre process med att hitta ett tydligt och bra flöde i våra styrelsefrågor men också med vikten av att vi måste värva fler medlemmar. Vi har fördelat inkomna motioner för att frågorna ska fortsätta att drivas på bästa sätt. Inom styrelsen har vi utsett faddrar för klubbarna för att de ska kunna stötta och inspirera i det viktiga föreningsarbetet. Vi har också ett övergripande studieråd och en internationell kommitté som ska vara drivande i dessa frågor samt stötta 35

36 klubbarna. I Lycksele har vi påbörjat ett försök med skapa ett nätverk med kvinnliga företagare. 1:a maj firandet genomfördes lokalt med arbetarekommunerna. Inför Europaparlamentsvalet var vi i Skellefteå och pratade med väljarna om vikten av rösta. I augusti genomförde vi en höstupptakt i Umeå där vi hade deltagande av riksdagsledamöter samt centralt från förbundet. Vi höll appeller på torget samt delade ut valmaterial. Lokalt har vi deltagit i dörrknackningar, varit i valstugor och pratat med väljare men vi har också skrivit insändare och debattartiklar samt varit aktiva i sociala medier för att belysa våra frågor. Vilken glädje vi kände när det blev klart att vi skulle få en socialdemokratisk statsminister och dessutom att utgångspunkten för regeringens höstbudget hade en feministisk grundsyn samt stod för sammanhållning och ökad jämställdhet. I dagsläget blir det inte så på grund av att regeringens budget röstades ner av Alliansen med stöd av SD. En ny decemberöverenskommelse har skett emellan de rödgröna och alliansens partier vilket gör att extravalet kommer att undvikas, men vi vet fortfarande inte hur mycket av den socialdemokratiska vårbudgeten som går igenom. S-kvinnorna i Västerbotten laddar om och kommer att fortsätta kampen om ett bättre samhälle för alla! Bureå december 2014 Susanne Dufvenberg Ordförande Ungdomsdistriktet SSU Västerbotten hade från tidigare verksamhetsår med sig goda förutsättningar för att möta de utmaningar som vi stod inför Planeringen av verksamheten har tydligt präglats av europaparlamentsvalet i maj och riksdagsvalet i september. SSU-distriktet har även lagt stort fokus på studier och det stödjande arbetet för den lokala klubbverksamheten. Mängder av grundkurser och fördjupningskurser har anordnats för nya och gamla medlemmar. Inte minst har SSU Västerbotten under året varit mer utåtriktade än på många år och med det fördubblats i medlemsantal. Detta som resultat 36

37 av ett gediget kampanjarbete och en valrörelse som väckt det politiska intresset hos Västerbottens röda ungdomar. Inför verksamhetsåret kunde vi se ett blomstrande engagemang hos medlemmarna i distriktet. Detta i kombination med goda ekonomiska resurser gjorde det möjligt för oss att planera inför ett år fullspäckat av aktiviteter. Under såväl europaparlamentsvalet som riksdagsvalet visade vi att SSU är en kraft för hela arbetarrörelsen att räkna med. Runt om i länet har under dessa valrörelser anordnats massvis av skolkampanjer, nattliga kampanjer i valstugor samt kampanjer utanför lokala matvarubutiker i länets mindre kommuner. SSU har även representerat socialdemokratin på samtliga skoldebatter som anordnats i Västerbotten under de två valen. Även i samband med de kurser som anordnats under året har den utåtriktade verksamheten varit i fokus i form av gemensamma dörrknackningar och kampanjer på torget i Skellefteå. Inför kommande verksamhetsår har SSU Västerbotten goda förutsättningar att fånga upp den våg av engagemang som svept över oss under detta supervalår. Samtidigt står organisationen inför utmaningar att organisera dessa människor och få de nya medlemmarna engagerade i den lokala verksamheten. Det politiska klimatet må vara till arbetarrörelsens fördel då det genererar stort folkligt engagemang, men det är ett resultat av högerströmningar med mer än avskyvärda intentioner. Den framtid vi möter ser ljus ut tack vare den socialdemokratiska regeringen, men på hemmaplan har vi ett stort ansvar att mota de krafter som sliter vårt samhälle itu. Sverige och Västerbotten har inte råd med fler år där motsättningarna mellan samhällsgrupper ökar. För att bekämpa dessa krävs gemensamma insatser från hela arbetarrörelsen och SSU är mer än redo att ta sig an dessa. Paulina Granberg Ordförande SSU Västerbotten VF Intressenter Under 2014 bytte Folkbladet skepnad på många sätt. Ny organisation, nya arbetssätt och nya medarbetare kom in och några kollegor har sökt nya utmaningar. Läget för branschen är tufft, men Folkbladet står väl rustat i stormen, i alla fall just nu. Upplagan sjönk med mindre än budgeterat och vi 37

38 står oss väl i en jämförelse med våra s-märkta kollegor i landet. Under hösten kom den nya organisationen igång och hanterar de utmaningar som vi kan skymta under Stort fokus och intresse läggs givetvis i att följa och agera i de möjligheter som nu skapas i det befintliga presstödet och försöka att hantera de eventuella förändringar som kommer när det nuvarande löper ut vid årsskiftet Vi har förlorat utdelning av lördagstidningen för läsare på olika håll i Västerbotten. En besvikelse för många så klart, men vid möten med läsarna runt om i länet visar sig ändå en optimism inför att välja att läsa oss leveranssäkert i digitala kanaler i stället. Den politiska chefredaktören Fredrik Jansson har under andra halvan av 2014 varit föräldraledig och under den tiden har Linda Westerlind vikarierat på tjänsten. Maria Lindberg Vd VF Intressenter 38

39 Distriktsstyrelsens förslag Medlemsavgift Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att att avgiften till Västerbottens partidistrikt fastställes till 50 kronor/år. Ur avgiften ska 30 kronor/år placeras i valfonden. Om partikongressen fattar annat beslut kring medlemsavgiften och hur den ska fördelas, anpassar vi oss efter det. avgiften för organisationsansluten facklig organisation behålls oförändrad för Distriktskongressen 2016 Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att att att att att förlägga 2016 års kongress till den 9(-10) april 2016 i Lycksele motioner till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast den 15 januari 2016 ombudsfullmakter ska vara partidistriktet tillhanda senast den 15 januari 2016 nomineringar till val som förrättas av kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast den 15 januari 2016 interpellationer till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast den 11 februari

40 40

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

1 D A G O R D N I N G

1 D A G O R D N I N G 1 D A G O R D N I N G VÄSTERBOTTENS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS ÅRSKONGRESS VILHELMINA FOLKETS HUS DEN 31 MARS 1 APRIL 2012 *************************************************************************************************

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Dagordning distriktskongress 2013... 5 Arbetsordning... 7 Diskussionsordning... 8

Dagordning distriktskongress 2013... 5 Arbetsordning... 7 Diskussionsordning... 8 2 (100) 3 (100) Dagordning distriktskongress 2013... 5 Arbetsordning... 7 Diskussionsordning... 8 Kurser och konferenser 2012... 15 Arbetarekommunernas medlemstal och organisationer... 16 Motionsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Reviderade stadgar 2008

Reviderade stadgar 2008 Reviderade stadgar 2008 Stadgar för Malmö Arbetarekommun reviderade på årsmötet den 1 mars 2008 på Limhans Folkets hus för Malmö Arbetarekommun IDEOLOGISK MÅLSÄTTNING Socialdemokratin vill låta demokratins

Läs mer

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning

S-kvinnor Östergötland. Årskonferens lördagen den 12 mars 2011. Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1 2 S-kvinnor Östergötland Årskonferens lördagen den 12 mars 2011 Distriktsstyrelsens förslag till dagordning 1. Konferensens öppnande 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fasställande av arbetsordning

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013

Stadgar. Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, 2013 Stadgar Antagna på Ung Vänsters 46:e kongress, Linköping 9-12 maj 2013 1 Förbundets namn och målsättning Förbundets namn är Ung Vänster. Ung Vänster organiserar

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 4 februari 2013 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014

Bergshamrapartiet Org nr 802465-1971. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergshamrapartiet får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 5 Sid

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

EU valanalys för Norrbotten

EU valanalys för Norrbotten Norrbotten 2009-10-08 EU valanalys för Norrbotten 2 (14) Innehållsförteckning Valanalys EU-valet 2009... 3 Engagemang... 3 Vanligaste frågorna... 4 Budskap... 4 Kandidater... 5 Personval... 6 Facklig/politiskt

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer