Verksamhetsberättelse med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 med tillhörande handlingar inför distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015

2 Innehållsförteckning Internationalen... 3 Dagordning distriktskongress A. Arbetsordning... 6 B. Diskussionsordning... 7 Verksamhetsberättelse för år Kurser och konferenser Motionsredovisning från 2014 års distriktskongress Slutord Årsbokslut Distriktsstyrelsens förslag

3 Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets timma slå. Störtas skall det gamla snart i gruset. Slav stig upp för att slå dig fri! Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi vilja bli ://: Upp till kamp emot kvalen. sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär ://: arbetare i stad, på landet, en gång skall jorden bliva vår. När fast vi knyta brodersbandet, då lättingen ej råda får. många rovdjur på vårt blod sig mätta men när vi nu till vårt försvar, en dag en gräns för detta sätta, skall solen stråla lika klar. ://: Upp till kamp emot kvalen. sista striden det är, ty Internationalen åt alla lycka bär ://: 3

4 Dagordning distriktskongress 2015 Kongressens öppnande kl Kongressens offentlighet 2. Fastställande av dag- och arbetsordning 3. Gästerna har ordet 4. Godkännande av ombudsfullmakter senast kl Val av kongressfunktionärer a. Tre ordförande b. Två sekreterare c. Två justerare d. Sex rösträknare e. Redaktionsutskott 6. Behandling av verksamhetsoch revisionsberättelse 7. Beslut om ansvarsfrihet 8. Riksdagsgruppens berättelse 9. Landstingsgruppens berättelse 10. Kvinno-, och ungdomsdistriktets berättelser, samt VF Intressenter AB 11. Interpellationer/enkla frågor 12. Distriktsstyrelsens förslag - Medlemsavgift för

5 13. Val av a. Ordförande b. Fyra övriga ledamöter i verkställande utskottet, tillika ordinarie ledamöter i styrelsen c. Facklig ledare tillika ord. ledamot i styrelsen d. Studieledare tillika ordinarie ledamot i styrelsen e. 10 övriga ordinarie i styrelsen f. Tre ordinarie revisorer g. Två ersättare för revisorerna h. Internationell ledare i. Valberedning 14. Bestämmande av arvoden för styrelse och revisorer 15. Bestämmande av plats för verkställande utskottet 16. Behandling av motioner 17. Tid och plats för protokolljustering 18. Distriktsstyrelsens förslag - Distriktskongress år Kongressens avslutning 5

6 Förslag till A. Arbetsordning Hålltider dag 1 Kl Kaffe Kl Lunch Kl Eftermiddagskaffe Lördag Kl Kongressöppning Öppningsspel Anförande av Partistyrelsens representant Gästerna har ordet Därefter kongressförhandlingar 6

7 B. Diskussionsordning 1. Ordet begärs skriftligt hos fungerande ordförande. 2. Talartid för distriktsstyrelsens föredragande, fem minuter. För övriga med rätt att yttra sig, fem minuter, där icke kortare tid beslutas. 3. Rösträtt i alla frågor äger endast valda ombud. 4. Yttranderätt och förslagsrätt tillkommer varje ombud, distriktsstyrelsens ledamöter, valberedningens ordförande, en föredragande revisor, partistyrelsens representant, riksdagsledamöter, anställda funktionärer i distrikt och arbetarekommun samt representant för VF-Intressenter AB. Yttranderätt för övriga medlemmar avgörs av kongressen. 7

8 Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för Västerbottens Socialdemokratiska Partidistrikt får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret Förtroendevalda Verkställande utskottet har varit förlagt till Umeå och bestått av: Ordinarie: Lilly Bäcklund, Lycksele, ordförande Lennart Holmlund, vice ordförande Janeth Lundberg, Skellefteå Helén Pettersson, Umeå Lorents Burman, Skellefteå Maria Lindberg, kassör Adjungerad till VU har varit landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson och regionstyrelsens ordförande Erik Bergkvist. Facklig ledare Per-Erik Johansson, Umeå. Studieledare Katarina Köhler, Skellefteå. 8

9 Distriktsstyrelsens ledamöter Erik Bergkvist, Umeå Peter Olofsson, Umeå Mathias Haglund, Vindeln Marita Fransson, Lycksele Harriet Hedlund, Umeå Gun Ivesund, Robertsfors Mikael Lindfors, Norsjö Karin Malmfjord, Storuman Åke Nilsson, Vilhelmina Johan Söderling, Vännäs Adjungerade till styrelsen har varit; Paulina Granberg SSU, Moa Brydsten, politisk sekreterare landstinget, Britta Rådström/Susanne Dufvenberg, S- kvinnor, Isak From, riksdagsledamot, Michael Norén, internationell ledare, Björn Wiechel, politisk sekreterare landstinget/riksdagsledamot, samt Veronica Lindholm, riksdagsledamot (fr.o.m. okt. 2014) Revisorer Solveig Grubbström, Umeå, tillika siffergranskare och sammankallande, Stig Lindström, Umeå. Ersättare för revisorer Margareta Rasmusson och Eilert Carlsson, båda Umeå. Internationell ledare Michael Norén, Robertsfors Ombud Unga Örnars årskonferens Harriet Hedlund Ombud S-kvinnors årskonferens Karin Malmfjord Ombud ABF:s årskonferens Gun Ivesund 9

10 Sammanträden Verkställande utskottet har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Distriktsstyrelsen har haft nio protokollförda sammanträden. Första maj Årets 1 maj firades på 18 platser runt om i länet. De lyckade 1 majarrangemangen kunde genomföras tack vare ett fint arbete från arbetarekommunerna och fackliga organisationer i samarbete med ABF. Plats Boliden Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skelleftehamn Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Hörnefors Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Talare Matilda Ernkrans, ordf miljö- och jordbruksutskottet Peter Olofsson, landstingsråd Rickard Carstedt, Ombudsman LO-distriktet Anneli Nordström, förbundsordförande Kommunal Veronica Lindholm, riksdagskandidat Per-Erik Johansson, LO-distriktets ordförande Veronica Lindholm, riksdagskandidat Jens Nilsson, EU-parlamentariker Matilda Ernkrans, ordf miljö- och jordbruksutskottet Matilda Ernkrans, ordf miljö- och jordbruksutskottet Lilly Bäcklund, partidistriktets ordförande Katarina Köhler, riksdagsledamot Jan Larsson, partistyrelsens valledare Jan Larsson, partistyrelsens valledare lokala talare Anneli Nordström, förbundsordförande Kommunal Isak From, riksdagsledamot Björn Wiechel, riksdagskandidat Distriktskongress Kongressen genomfördes den 5-6 april 2014 på Folkets Hus i Umeå. Partistyrelsen representerades av Ardalan Shekarabi. Kongressfesten genomfördes tillsammans med ombud och övriga intresserade på Idun, Umeå Folkets Hus. 10

11 Övriga gäster vid distriktskongressen: Thomas Fridh ABF Västerbotten, Per-Erik Johansson LO, Paulina Granberg SSU Västerbotten och Mea Sethson S-kvinnor Västerbotten Studierådet Detta verksamhetsår går till historien som supervalåret. Arbetet i distriktet för att planera och organisera valarbetet har präglat hela året. EU-valet i maj och de övriga valen i september gjorde att det mesta koncentrerade sig till detta. Utbildningen för 600-ledare och avslutades i januari och det gjorde att vi hade många aktiva valarbetare i denna grupp. Deras nya kunskaper, idéer och nya arbetssätt var en viktig faktor i en bra valrörelse. Avslutningen av 600-ledare och för valledareutbildningen gjordes i form av en valupptakt i januari tillsammans med Norrbotten. Upptakten var både startskott för valrörelserna och utbildning där grunden lades för arbetarekommunerna. Upptakten besöktes även av partiledare Stefan Löfven. Partiet har under året arbetat fram ett helt nytt studiesystem för medlemmar och förtroendevalda som nu ska börja användas runt om i distriktet. Vi hyser stora förhoppningar om att detta kommer att öka andelen studietimmar i distriktet kommande år. Studierådet har under verksamhetsåret bestått av Katarina Köhler studieledare, Thomas Fridh ABF, Rickard Carstedt LO, Tomas Marklund Medlefors, Karin Malmfjord S-kvinnor, studieansvarig i SSU och förste ombudsman Maria Lindberg. Skellefteå Katarina Köhler Nedan är statistik från ABF gällande inrapporterade partiaktiviteter: Antal cirklar deltagare timmar

12 Annan gruppverksamhet Antal deltagare timmar Kultur arrangemang Antal deltagare timmar Facklig-politisk samverkan Under supervalåret 2014 lades fokus på valrörelserna. Den facklig-politiska samverkan innebar regelbundna möten med fackligt valcentra, för att i samråd planera verksamhet i valrörelsen samt att ge ömsesidig information om nuläget och framtida planering. Bland annat genomfördes en gemensam valturné med Arbetarekommuner, partidistrikt, LO-fack samt LO-distriktet, i kommuner där SD fick utmärkande högt stöd i EU-valrörelsen. LO har under året genomfört många fackligpolitiska frukostmöten, där kommun-, landstings- och/eller riksdagspolitiker deltagit. Föregående års kommundialog fortsatte även under 2014 års första halva, där arbetet bland annat syftade till att uppmuntra en gemensam valplanering mellan LO-facken och arbetarekommunerna. Valrörelserna har präglats av en positiv stämning, glädje och revanschlusta. Aktiviteten har varit hög både på gator, torg och bostadsområden och på och utanför arbetsplatserna. den facklig-politiska samverkan fungerar bra inom distriktet. Det kan dock konstateras att det kan bli ännu bättre. Redan nu måste vi grunda och förbereda oss inför nästa valrörelse. Avsikten är att återkomma med konkreta förslag om hur detta kan åstadkommas redan Umeå i januari 2015 Per-Erik Johansson Facklig ledare Övriga som ingått i fackliga utskottet under året: Rickard Carstedt, LO, Håkan Johansson, facklig ledare i Umeå, Gunilla Andersson, facklig ledare i Skellefteå samt ombudsman Stefan Hagström. 12

13 Skogslänssamarbetet Årets skogslänskonferens anordnades i Gävle oktober. Konferensen innehöll bland annat besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, EUparlamentariker Jens Nilsson och LOs vice ordförande Tobias Baudin. Efter skogslänskonferensen lämnade Gävleborg över ordförandeklubban till Dalarnas partidistrikt. Skogslänsombudsmännen och ordföranden har träffats i Stockholm ytterligare ett antal gånger för diskussioner gällande vårt samarbete och gemensamma frågor. EU-valet I EU-val i Västerbotten gick Socialdemokraterna fram 2,32 procentenheter, till 32,82%. Glädjande är också att det tidigare låga valdeltagandet stärktes med 8,2 procentenheter, till 53,69%. Oroande är dock att Sverigedemokraterna stärkte sina positioner i Västerbotten och landade på 5,89%. Allmänna valet Riksdagsvalet blev en framgång då vi lyckades med målet att återta det femte Västerbottniska mandatet, efter att ha tappat ett mandat i valet Resultatet slutade på 42,03% (-0,18). Valdeltagandet ökade till 86,88% (+1,50) Landstingsvalet innebar 3 förlorade mandat och slutade på 41,07% (-3,88), men vi behöll majoriteten tillsammans med Mp och V. Valdeltagandet ökade till 84,02% (+1,78) I valen till länets kommunfullmäktigen tappade Socialdemokraterna styret i tre kommuner (Åsele, Dorotea och Nordmaling). Ett av glädjeämnena är Vindelns kommun, som för första gången har en socialdemokratisk kommunstyrelseordförande. Grattis! Representation Partidistriktet har under året varit representerat vid bl.a följande tillfällen: S-kvinnor, årsmöte Karin Malmfjord 13

14 SSU-distriktets årsmöte ABF-distriktets årsmöte Kristna Socialdemokraters årsmöte Länsbygderådets årsmöte Unga Örnars årsmöte LO Norra Sveriges årskonferens Medlefors Folkhögskolas årsmöte Björn Wiechel Gun Ivesund Lilly Bäcklund Mikael Lindfors Harriet Hedlund Isak From Bert Öhlund Kurser och konferenser 2014 Nomineringskonferens 18 jan 71 deltagare Ansia Camping Valupptakt jan 53 deltagare Medlefors folkhögskola (+LO och Norrbotten) Utbildning distriktsstyrelsen 9-10 maj 15 deltagare Medlefors folkhögskola Kandidatutbildning maj 12 deltagare Hotell Björken, Umeå Utbildning valanställda 4-5 augusti 7 deltagare Umeå Folkets Hus Valkonferens 15 november 72 deltagare MB, Lycksele Valledarträff 18 december 25 deltagare Ansia Camping 14

15 Arbetarekommunernas medlemstal och organisationer Antal medlemmar Antal fören/klubbar Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Antalet medlemmar baserat på Expeditionen Distriktsexpeditionen finns på Umestans Företagspark, Hus 4, Umeå. Anställda har under året varit följande personer på heltid: Maria Lindberg, förste ombudsman, Ingemar Åhman, assistent, Stefan Hagström, ombudsman, samt Gunilla Lundgren, assistent. 15

16 Motionsredovisning från 2014 års distriktskongress Motion nr 1 ang Tandvård för alla motionär; Kurt Lundgren Lycksele arbetarekommun att bifalla motionen Motion och utlåtande sänt till länets landstingsgrupp Motion nr 2 ang Hur vi behandlar våra äldre motionär; Marianne Andersson, Vilhelmina arbetarekommun. att anse motionen besvarad Motion och utlåtande sänt till länets landstingsgrupp Motion nr 4 ang Avskaffa lagen om valfrihet och inför en ny behovsmodell, motionär; Tobias Wass, Skellefteå arbetarekommun. att anse motionen besvarad och distriktstyrelseledamöter. Motion nr 5 ang lagstiftning rörande våldtäkt för en mer jämställd straffrätt, motionär; Viktoria Larsson, Skellefteå arbetarekommun. att bifalla attsats 1 och 3 att avslå attsats 2 Motion nr 8 ang Offentlighetsprincipen, motionärer; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att avslå attsats 1 att bifalla attsats 2. 16

17 Motion nr 10 ang S måste vinna tillbaka väljarnas förtroende, motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun. att anse attsatserna 1, 3, 4, 5 och 7 besvarade att avslå attsats 2 att bifalla attsats 6 Motion nr 11 ang Ta bort rätten till skatteavdrag för gåvor, motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun. att anse motionen besvarad Motion nr 12 ang Avdragsrätt för fackföreningsavgift, motionär; Byggsossen, Umeå arbetarekommun Distriktskongressen beslutar efter votering att bifalla motionen Motion nr 13 ang Krav på personalövertagande i samband med upphandlingar inom regional busslinjetrafik motionär; Alejandro Caviedes, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen Motion och utlåtande sänt till länets landstingsgrupp Motion nr 14 ang Vart tog de fagra löftena om att hela Sverige ska leva vägen? motionär; Ewa Hed, Vilhelmina arbetarekommun att anse motionen besvarad Motion nr 16 ang Olagligt cabotage motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att bifalla motionen 17

18 Motion nr 17 och 18 ang Samordningsförbundets finansiering ses över och stärks motionär; Per-Erik Johansson, Ulf Björk och Kennet Andersson att bifalla motionen Motion nr 19 ang En just arbetslöshetspolitik motionär; Kurt Lundgren, Lycksele arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 20 ang Höjd A-kassa med ny finansiering motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att bifalla attsats 2 att anse attsats 1 och 3 besvarade Motion nr 21 ang Höjd A-kassa med ny finansiering motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att anse alla attsatser besvarade Motion nr 22 ang Lönebidragets storlek motionär; Tage Björk, Liza Jonsson, Sören Hansson, Nordmalings arbetarekommun att anse motionen besvarad Motion nr 23 ang Garantipensionen behöver ses över motionär; Per-Erik Johansson, Ulf Björk och Roland Johansson, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen 18

19 Motion nr 24 ang Ny dödsolycka på arbetsplats. Vem tar ansvar? motionär; Gunnar Viklund och Leif Berglund, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 25 ang Företagshälsovården har raserats och behöver förstärkas motionär; Ulf Björk, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen att uppdra till länets riksdagsledamöter att verka i motionens anda Motion nr 26 ang Krav på kollektivavtal ska i offentlig upphandling ingå när upphandlade företag har anställda motionär; Byggsossen, Umeå arbetarekommun att uppdra till länets alla förtroendevalda att verka i motionens anda Motion och utlåtande sänt till länets arbetarekommuner och distriktstyrelsen Motion nr 27 ang Socialförsäkringar/arbetsgivaravgifter motionär; Haga s-förening, Umeå arbetarekommun att bifalla attsats 1,3,4 att avslå attsats 2 Motion nr 29 ang Döden på jobbet motionär; Martin Norehn, Malå arbetarekommun att anse motionen besvarad Motion nr 30 ang Avskaffa datalagringsdirektivet motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att anse motionen besvarad 19

20 Motion nr 31 ang E-val motionär; Robert Lindgren, Robertsfors arbetarekommun att anse attsats 1 besvarad att bifalla attsats 2 Motion nr 33 ang Nämndemannautredning motionär; Per-Erik Holmlund, Lycksele arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 34 ang Buller motionär; Martin Norehn, Malå arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 38 ang Inaktiva barn påverkar samhällsekonomin negativt motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun att anse attsats 1 besvarad att avslå attsats 2 och 3 Motion nr 40 ang Förbud mot vinstutdelning i friskolor som drivs i vinstsyfte motionär; Ulf Viklund, Umeå arbetarekommun att bifalla motionen Motion nr 41 ang Satsa på mer samhällsvetenskaplig utbildning i grundskola och gymnasium motionär; Jan Johansson, Skellefteå arbetarekommun att bifalla motionen 20

21 Motion nr 42 ang Öka kunskapen om kvinnokonventionen motionär; Victoria Larsson, Skellefteå arbetarekommun att anse motionen besvarad Motion och utlåtande sänt till länets arbetarekommuner och distriktsstyrelsen 21

22 Slutord Detta år 2014 som av många benämnts som supervalåret kommer att gå till historien med det år vi hade fyra viktiga val. EU valet i maj och kommun, landsting och riksdagsval i september. För att klara av att planera och genomföra fyra val under ett år krävs god planering, en valorganisation som vet vad den skall göra och när arbetet skall utföras. Men det räcker inte med en valorganisation. Det krävs otaliga timmar med ideellt arbete, under vissa perioder nästan dygnet runt. Men vi har bevisat att vi fixar det. Vi kan konstatera att vi har en valorganisation som vet hur en slipsten skall dras. Det krävs också utbildningsinsatser på olika nivåer, och en av alla insatser som genomfördes är utbildningen av 600 ledare där avslutningen för valledarutbildningen gjordes i form av en valupptakt i januari tillsammans med Norrbotten som även Stefan Löfven besökte. Upptakten var både startskott för valrörelserna och utbildning där grunden lades för arbetarekommunerna och S-föreningarna. För att stärka medlemskapets värde är studiecirkeln det säkraste verktyget att nå resultat. Under studierådets rapport kan styrelsen konstatera att här har vi en jobbpost, den är viktig och får inte förringas. Antalet medlemmar har under året ökat med 69 personer vilket är glädjande men vi kan än en gång konstatera att vi måste bli bättre på och våga ställa frågan till våra sympatisörer: Vill du bli medlem i vårt parti? Vi ökade med 2,32 procentenheter i EU valet till 32,82, glädjande är också att valdeltagandet ökat med 8,2 enheter till 53,69 procent. Det som är oroande är att Sverigedemokraterna ökade och fick 5,89 procent. Höstens allmänna val blev en framgång då vi lyckades med målet att ta tillbaka det femte mandatet. Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla valarbetare, medarbetare, sympatisörer, ja alla som bidrog till det valresultat som vi tillsammans kan glädjas åt nämligen ett avslut för alliansregeringen och en socialdemokratisk statsminister som vet hur ett land ska svetsas ihop från ett vi och dom till ett mera solidariskt, jämlikt, och rättvist samhälle. 22

23 Årsbokslut

24 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Allmänna upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med gällande lagstiftning, god redovisningssed och föreningens stadgar. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Föreningen är en allmännyttig ideell förening och är befriad från inkomstskatt och moms. Alla belopp redovisas i kronor. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Personal Under året har 4 personer varit anställda i organisationen fördelade på två kvinnor samt två män. Fonderade medel. Valfonden består av ett konto i Föreningssparbanken. Avsättning till säkrande av personalkostnader är placerat i Ethica Stiftelsefond i Swedbank Robur AB. Fondens tillgångar placeras i aktier och svenska räntebärande värdepapper. Fondens placeringar i aktier och aktierelaterade fondpapper är i företag som respekterar principerna i internationella normer om mänskliga rättigheter och miljö. Förslag till behandling av årets resultat Styrelsen föreslår att, årets resultat efter finansiella poster, kr, tillförs valfonden. Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr:

25 Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter kr kr Anslag kr kr Övriga intäkter kr kr Summa intäkter kr kr Kostnader Medlemsavgifter kr kr Anslag kr kr Personalkostnader kr kr Verksamhetskostnader kr kr Summa rörelsens kostnader kr kr Resultat före finansiella poster kr kr Finansiella poster Ränteintäkter kr kr Resultat efter finansiella poster kr kr Avsättning reserverade medel 0 kr 0 kr ÅRETS RESULTAT kr kr Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr:

26 Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 kr 1 kr Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar 503 kr 503 kr Summa anläggningstillgångar kr 504 kr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Arbetarekommuner kr kr Övriga kortfristiga fordringar kr kr Avräkningar arbetarekommuner kr kr Förutbetalda kostnader 0 kr kr Sparkonto OK kr kr Kassa och Bank Kassa kr kr Postgiro kr 999 kr Bank kr kr Bank valet kr kr Bank avsättningskonto kr kr Fond Swedbank kr kr Summa omsättningstillgångar kr kr Summa tillgångar kr kr 26

27 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Balansräkning Not Skulder och eget kapital Eget kapital Kapitalbehållning kr kr Årets resultat kr kr Summa eget kapital kr kr Avsättningar Reserverade medel kr kr Kortfristiga skulder Skatter kr kr Upplupna RFV avgifter kr kr Övriga kortfristiga skulder kr kr Upplupna semesterlöner kr kr Upplupna soc.avg sem lön kr kr Förutbetalda intäkter 0 kr 0 kr Summa kortfristiga skulder kr kr Summa skulder och eget kapital kr kr Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 27

28 Socialdemokraterna Västerbotten Orgnr: Bokslutskommentarer Not 1. Intäkter Medlemsavgifterna avser distriktets del av den totala medlemsavgiften, vilken vi erhåller av partistyrelsen. Under punkten anslag ingår partistödet från landstinget, anslag från partiet centralt samt uttag från valfonden till valrörelsen. Ur valfonden har tagits den summa som valet totalt kostat. Under punkten övriga intäkter, ingår fakturerade intäkter från kopiering och porton, samt de anslag som erhållits för medfinansiering av kursverksamhet. Not 2. Kostnader Kostnadssidan har generellt legat lägre än budgeterat. Valrörelsen blev betydligt billigare än beräknat trots årets två val. Till EU valet stod partiet centralt för de flesta kostnader. I riksdag- och landstingsvalet var situationen liknande. Det mesta av det material som användes kom från centralt håll. Till valet köptes en ny husvagn. Kostnaden togs ur valfonden. Verksamheten i övrigt har också legat på en lägre nivå vilket inneburit ett överskott även i den ordinarie verksamheten. Not 3. Aktier och andelar VF aktier värderade till 503 kr. Inventarier 1 kr. Not 4. Bankmedel Bank, avser verksamhetens ordinarie konto kr. Bank valet, avser för valet avsatta pengar på särskilt konto kr. Avsättningskonto, kr. Fond Swedbank, avser pengar avsatta till säkrande av personalkostnader. Till fonden är avsatt kr. Vid årsskiftet var fondens marknadsvärde kr. 28

29 29

30 30

31 Länets socialdemokratiska riksdagsgrupp Helén Pettersson Ordinarie ledamot Miljö- och Jordbruksutskottet (t.o.m. sept. -14) Suppleant Utrikesutskottet (t.o.m. sept. -14) Länsbänksansvarig Ordinarie ledamot Arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. okt -14 Isak From Ordinarie ledamot i Kulturutskottet (t.o.m. sept. -14) Suppleant Utbildningsutskottet (t.o.m. sept. -14) Vice gruppledare Miljö- och Jordbruksutskottet fr.o.m. okt -14 Suppleant Näringsutskottet fr.o.m. okt -14 Katarina Köhler Ordinarie ledamot Civilutskottet (t.o.m. sept. -14) Suppleant Miljö- o Jordbruksutskottet (t.o.m. sept. 14) Suppleant Trafikutskottet (t.o.m. sept. -14) Suppleant Nordiska Rådet (t.o.m. sept. -14) Ordinarie ledamot Utrikesutskottet fr.o.m. okt -14 Ledamot OSSE svenska delegation Suppleant Trafikutskottet Björn Wiechel fr.o.m. sept. -14 Veronica Lindholm fr.o.m. sept. -14 Ibrahim Baylan (t.o.m. okt -14) Ordinarie ledamot Kulturutskottet Suppleant Finansutskottet Ordinarie ledamot Konstitutionsutskottet Ledamot integritetskommittén Vice ordförande Utbildningsutskottet 31

32 Motioner väckta under allmänna motionstiden Helén Pettersson Det fria ordet och Dawit Isaaks frihet Trikinundersökarutbildning Avskaffande av fideikommiss Samordningsförbundens betydelse för rehabilitering E-röstning Öst västliga kommunikationer Sveaskogs arrendepriser Rovdjursersättning för rennäringen Motverka diskriminering av jägare med funktionsnedsättning Läsfrämjande åtgärder Nationellt skogsmuseum Det minoritetsspråkliga kulturarvet Viltövervakningskameror Isak From Körkort ger jobb Fordonsbesiktning i hela landet Klassificering av skogsmaskiner Inlandsbanan som ett fungerande alternativ Subventionerande glasögon Företagande Långsiktigt förtroende för gruvbranschen Åtgärder mot illegala vapen Handläggningar för vapenlicenser En vingklippt arbetsmiljö Öst västliga kommunikationer Kommunikationsteknik för stärkt konkurrenskraft Fisketurismens betydelse för besöksnäringen Katarina Köhler En sjyst arbetsmarknadspolitik Norrbotniabanan Dragningen av E4 genom Västerbotten och Västernorrland Förstärkning av företagshälsovården Samordningsförbundens betydelse för rehabilitering Ökad träförädling 32

33 Björn Wiechel Förstärkning av företagshälsovården En vingklippt arbetsmiljö Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott Återinför avdragsrätten för fackföreningsavgiften och A-kassan E-röstning Veronica Lindholm Lagstiftning om våldtäkt för en jämställd straffrätt En sjyst arbetsmarknadspolitik Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott Återinför avdragsrätten för fackföreningsavgiften och A-kassan Avser motioner där ledamoten är förstanamn på motionen, samt de som man skrivit tillsammans med en övrig ledamot. Många motioner skriver vi ihop med skogslänen, och andra samarbetsnätverk i riksdagen, likväl som i våra utskottsgrupper, där vi bland annat skriver våra budgetmotioner. Dessa redovisas inte här, men samtliga finns att tillgå på Utöver detta har länets riksdagsledamöter även deltagit i interpellationsdebatter, ärendedebatter och frågestunder i riksdagens kammare, samt deltagit i ett stort antal möten, arbetsplatsbesök, debatter och studiebesök både inom och utom valkretsen. Slutord 2014 lägger vi till handlingarna som ett av de mer händelserika åren i nutid, rent politiskt sett. Vi hade val till EU-parlamentet i maj och till riksdagen i september. Hela året kan sammanfattas som valrörelse, och de aktiviteter som genomförts i vårt län och på riksnivå är många. Vi gjorde från socialdemokraterna ett väldigt stort jobb, med många dörrknackningar och samtal med människor. Det gav resultat. I riksdagsvalet blev vi tillsammans med V och Mp det största blocket, och återtog regeringsmakten efter åtta långa, tunga år i opposition. Vi bildade regering tillsammans med Mp, och vi har förhandlat vår budget med Vänsterpartiet. Dessvärre ökade Sverigedemokraterna markant i riksdagsvalet, och med deras 12.9 % utgjorde de vågmästare. Alliansen, tillsammans med SD fällde därför regeringens budget i december, och försatte oss i ett mycket tufft läge. Utsikten att försöka regera socialdemokratiskt på en alliansbudget är självklart inte rimlig, så regeringen utlyste ett nyval för att bryta dödläget med en allians som inte ville förhandla. Efter en hel del diskussioner så slöts slutligen 33

34 decemberöverenskommelsen, som innebar att största blocket (Sd undantaget) skulle ges möjlighet att få igenom sin budget. Nyvalet avblåstes just innan nyåret, och den akuta krisen kunde läggas åt sidan. Nu ser vi fram mot att under 2015 få lägga fram en vårbudget som ger oss möjlighet att regera på vår egen politik men vi ska vara medvetna om att det inte blir enkelt. I varje sakfråga som behandlas utanför budget kommer vi att måsta hitta breda överenskommelser för att få igenom det i riksdagens kammare. Det är sannerligen en utmaning, men vi är beredda att ta den. Utgångsläget med en socialdemokratiskt styrd regering är dock oändligt mycket bättre än vad vi haft de senaste åtta åren kan till sist beskrivas som det år då socialdemokratin bröt högerns maktinnehav i Sverige. Det gjordes tack vare allas vårt arbete i folkrörelsen. Vi kommer nu att kunna börja ställa in Sverige mot en ny riktning, där en socialdemokratisk politik för frihet, jämlikhet och solidaritet står på agendan för samhällsbygget. Stockholm i februari års verksamhetsberättelse för Länets Socialdemokratiska Landstingsgrupp Gruppens arbete har under en stor del av året fokuserat på valrörelse, valorganisation och valprogram och hur vi kan föra ut partiets politik på bästa sätt. Ett stort antal aktiviteter har genomförts tillsammans med partiets grundorganisationer över hela länet. Glädjande, så blev det regeringsskifte i Riksdagen till en socialdemokratisk regering tillsammans med miljöpartiet. Landstingsgruppens arbete utgår från den långsiktiga visionen att Västerbotten skall ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning år 2020 och att all verksamhet ska bidra till att uppfylla denna vision. Under året har samtalen handlar mycket om löpande verksamhet, personal- och budgetfrågor. Vi har även fört samtal om länets framtid för att försöka anpassa verksamheten till morgondagens behov. Frågor om finansieringen av hälso- och sjukvården och en budget i balans har fortsatt stått i centrum. Gemensamt med alla andra landsting i landet har vi fortsatt en finansiell utmaning med stillastående statsbidrag samtidigt som kostnaderna ökar för utvecklingen inom verksamheten. I Västerbotten har vi en budget i balans med saknar inte utmaningar. 34

35 Landstingsgruppen har sammanträtt vid fem tillfällen under 2014 i samband med landstingsfullmäktige i Umeå samt en sammankomst med två dagars framtidsdiskussioner i Vilhelmina tillsammans med nya och gamla ledamöter. Stefan Bergman har varit gruppens mötesordförande, Harriet Hedlund dess vice mötesordförande och Britt-Louise Ericsson sekreterare. Gruppstyrelsen har genomfört nio sammanträden under året Styrelsen har bestått av Peter Olofsson (ordförande), Karin Lundström, Erik Bergkvist, Kenneth Andersson, Harriet Hedlund, Janeth Lundberg, Marita Fransson, Nina Loughlin, Maria Lindberg (partidistriktets förste ombudsman), Britt- Louise Ericsson (sekreterare) samt politiska sekreterarna Björn Wiechel och Moa Brydsten. Gruppstyrelsen i Landstinget S-kvinnor S-kvinnor Västerbotten startade upp supervalåret med utåtriktade aktiviteter i Skellefteå på Internationella kvinnodagen. På årsmöteskonferensen valdes Susanne Dufvenberg som ny ordförande och efterträdde därmed Britta Rådström. På mötet beslutade vi att dessa frågor skulle vara prioriterade under 2014: Krav på jämställda löner och trygga anställningar. Rätt till heltid. Gemensam jämställd välfärd. Nytt pensionssystem Rättvis skatt för pensionärer. Se till att S stärks i EU. Under året har vi i styrelsen arbetat både med de olika valen samt en inre process med att hitta ett tydligt och bra flöde i våra styrelsefrågor men också med vikten av att vi måste värva fler medlemmar. Vi har fördelat inkomna motioner för att frågorna ska fortsätta att drivas på bästa sätt. Inom styrelsen har vi utsett faddrar för klubbarna för att de ska kunna stötta och inspirera i det viktiga föreningsarbetet. Vi har också ett övergripande studieråd och en internationell kommitté som ska vara drivande i dessa frågor samt stötta 35

36 klubbarna. I Lycksele har vi påbörjat ett försök med skapa ett nätverk med kvinnliga företagare. 1:a maj firandet genomfördes lokalt med arbetarekommunerna. Inför Europaparlamentsvalet var vi i Skellefteå och pratade med väljarna om vikten av rösta. I augusti genomförde vi en höstupptakt i Umeå där vi hade deltagande av riksdagsledamöter samt centralt från förbundet. Vi höll appeller på torget samt delade ut valmaterial. Lokalt har vi deltagit i dörrknackningar, varit i valstugor och pratat med väljare men vi har också skrivit insändare och debattartiklar samt varit aktiva i sociala medier för att belysa våra frågor. Vilken glädje vi kände när det blev klart att vi skulle få en socialdemokratisk statsminister och dessutom att utgångspunkten för regeringens höstbudget hade en feministisk grundsyn samt stod för sammanhållning och ökad jämställdhet. I dagsläget blir det inte så på grund av att regeringens budget röstades ner av Alliansen med stöd av SD. En ny decemberöverenskommelse har skett emellan de rödgröna och alliansens partier vilket gör att extravalet kommer att undvikas, men vi vet fortfarande inte hur mycket av den socialdemokratiska vårbudgeten som går igenom. S-kvinnorna i Västerbotten laddar om och kommer att fortsätta kampen om ett bättre samhälle för alla! Bureå december 2014 Susanne Dufvenberg Ordförande Ungdomsdistriktet SSU Västerbotten hade från tidigare verksamhetsår med sig goda förutsättningar för att möta de utmaningar som vi stod inför Planeringen av verksamheten har tydligt präglats av europaparlamentsvalet i maj och riksdagsvalet i september. SSU-distriktet har även lagt stort fokus på studier och det stödjande arbetet för den lokala klubbverksamheten. Mängder av grundkurser och fördjupningskurser har anordnats för nya och gamla medlemmar. Inte minst har SSU Västerbotten under året varit mer utåtriktade än på många år och med det fördubblats i medlemsantal. Detta som resultat 36

37 av ett gediget kampanjarbete och en valrörelse som väckt det politiska intresset hos Västerbottens röda ungdomar. Inför verksamhetsåret kunde vi se ett blomstrande engagemang hos medlemmarna i distriktet. Detta i kombination med goda ekonomiska resurser gjorde det möjligt för oss att planera inför ett år fullspäckat av aktiviteter. Under såväl europaparlamentsvalet som riksdagsvalet visade vi att SSU är en kraft för hela arbetarrörelsen att räkna med. Runt om i länet har under dessa valrörelser anordnats massvis av skolkampanjer, nattliga kampanjer i valstugor samt kampanjer utanför lokala matvarubutiker i länets mindre kommuner. SSU har även representerat socialdemokratin på samtliga skoldebatter som anordnats i Västerbotten under de två valen. Även i samband med de kurser som anordnats under året har den utåtriktade verksamheten varit i fokus i form av gemensamma dörrknackningar och kampanjer på torget i Skellefteå. Inför kommande verksamhetsår har SSU Västerbotten goda förutsättningar att fånga upp den våg av engagemang som svept över oss under detta supervalår. Samtidigt står organisationen inför utmaningar att organisera dessa människor och få de nya medlemmarna engagerade i den lokala verksamheten. Det politiska klimatet må vara till arbetarrörelsens fördel då det genererar stort folkligt engagemang, men det är ett resultat av högerströmningar med mer än avskyvärda intentioner. Den framtid vi möter ser ljus ut tack vare den socialdemokratiska regeringen, men på hemmaplan har vi ett stort ansvar att mota de krafter som sliter vårt samhälle itu. Sverige och Västerbotten har inte råd med fler år där motsättningarna mellan samhällsgrupper ökar. För att bekämpa dessa krävs gemensamma insatser från hela arbetarrörelsen och SSU är mer än redo att ta sig an dessa. Paulina Granberg Ordförande SSU Västerbotten VF Intressenter Under 2014 bytte Folkbladet skepnad på många sätt. Ny organisation, nya arbetssätt och nya medarbetare kom in och några kollegor har sökt nya utmaningar. Läget för branschen är tufft, men Folkbladet står väl rustat i stormen, i alla fall just nu. Upplagan sjönk med mindre än budgeterat och vi 37

38 står oss väl i en jämförelse med våra s-märkta kollegor i landet. Under hösten kom den nya organisationen igång och hanterar de utmaningar som vi kan skymta under Stort fokus och intresse läggs givetvis i att följa och agera i de möjligheter som nu skapas i det befintliga presstödet och försöka att hantera de eventuella förändringar som kommer när det nuvarande löper ut vid årsskiftet Vi har förlorat utdelning av lördagstidningen för läsare på olika håll i Västerbotten. En besvikelse för många så klart, men vid möten med läsarna runt om i länet visar sig ändå en optimism inför att välja att läsa oss leveranssäkert i digitala kanaler i stället. Den politiska chefredaktören Fredrik Jansson har under andra halvan av 2014 varit föräldraledig och under den tiden har Linda Westerlind vikarierat på tjänsten. Maria Lindberg Vd VF Intressenter 38

39 Distriktsstyrelsens förslag Medlemsavgift Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att att avgiften till Västerbottens partidistrikt fastställes till 50 kronor/år. Ur avgiften ska 30 kronor/år placeras i valfonden. Om partikongressen fattar annat beslut kring medlemsavgiften och hur den ska fördelas, anpassar vi oss efter det. avgiften för organisationsansluten facklig organisation behålls oförändrad för Distriktskongressen 2016 Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta att att att att att förlägga 2016 års kongress till den 9(-10) april 2016 i Lycksele motioner till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast den 15 januari 2016 ombudsfullmakter ska vara partidistriktet tillhanda senast den 15 januari 2016 nomineringar till val som förrättas av kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast den 15 januari 2016 interpellationer till kongressen ska vara partidistriktet tillhanda senast den 11 februari

40 40

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö

ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö ÅRSMÖTESHANDLINGAR Socialdemokraterna i Växjö 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Dagordning 2 Styrelsens berättelse 3 Kommunala gruppens berättelse 9 Ekonomisk berättelse 13 Revisorernas berättelse 16 Valanalys

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen.

DISTRIKTSKONGRESS. Diskussionsordning. Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs från talarstolen. DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress tillika valkonferens på Åre Continental Inn i Åre lördag-söndag den 5-6 april 2014 Diskussionsordning Ordet

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg

Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg Förslag till dagordning vid årsmöte med partidistriktets förtroenderåd 14 april 2012 i Hallsberg 1. Öppnande 2. Godkännande av ombudsfullmakter 3. Förslag till dag- och arbetsordning 4. Val av presidium

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Motioner till 2012 års distriktskongress

Motioner till 2012 års distriktskongress 1 Motioner till 2012 års distriktskongress Nr Motion Arb.kom. Föredragande Sid 1. Fastighetsavgift Malå Lennart Holmlund 3 2. Arbetsskadeförsäkring Umeå Per-Erik Johansson 4 3. Samordningsförbundens finansiering

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Stockholm INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET... 9 STUDIEVERKSAMHET...11 INTERNATIONELL VERKSAMHET...12

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN

STÄMMOHANDLINGAR JÖNKÖPINGS LÄN d STÄMMOHANDLINGAR 2014 JÖNKÖPINGS LÄN mod lay PROGRAM 09:30 Incheckning 09:30 Kaffe serveras 10:00 Stämman öppnas, förhandlingarna inleds 11.00 Christofer Fjellner, Europaparlamentariker, stämmotalare

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Distriktskongress 2014 Täby, 26-27 april

Distriktskongress 2014 Täby, 26-27 april Distriktskongress 2014 Täby, 26-27 april Verksamhetsberättelse 2 (70) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Valkommitté... 4 Sammanträden

Läs mer

DISTRIKTSMÖTE DEN 24 mars 2013

DISTRIKTSMÖTE DEN 24 mars 2013 SKÅNES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNODISTRIKT DISTRIKTSMÖTE DEN 24 mars 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN MOTIONER Innehållsförteckning Arbetsordning... 2 Dagordning... 3 Styrelsen m fl....

Läs mer

SKÅNES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNODISTRIKT. DISTRIKTSMÖTE DEN 25 mars

SKÅNES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNODISTRIKT. DISTRIKTSMÖTE DEN 25 mars + SKÅNES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNODISTRIKT DISTRIKTSMÖTE DEN 25 mars VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN Arbetsmaterial 7 mars 2012 Innehållsförteckning Arbetsordning... 2 Dagordning... 3

Läs mer

Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014!

Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014! MODERATERNA I VÄRMLAND FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Välkommen till Moderaterna i Värmlands förbundsstämma 2014! Tid: Lördag den 26 april, start kl. 09.30 med registrering och fika. Plats: Gustaf Fröding Hotell

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa

gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa gera för örändring n modern folkrörelse för jobb och rättvisa Jobbkongressen 2009 Häfte K Agera för förändring En modern folkrörelse för jobb och rättvisa Förord... 2 Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna

Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Gävle Arbetarekommun Socialdemokraterna Årsmöte 13 mars 2010 Förslag till föredragningslista 1. Mötets öppnande Peter Hasch, ordförande Arbetets söner unisont 2. Parentation 3. Fastställande av dag- och

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer