Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte med styrgruppen för Skellefteregionen"

Transkript

1 Minnesanteckningar styrgrupp Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell Öjeryd, Roland Wermelin, Jan Ask Skellefteå: Lorents Burman, Yngve Lindmark, Johanna Granlund Malå: Martin Noréhn, Jim Lundmark, Arne Hellsten (p 5-10) Arvidsjaur: Britta Flinkfeldt Jansson (p 5-10) Skellefteregionen: Gerd Olofsson 1. Presentation 2. Uppföljning av tidigare möte 3. Uppföljning av studieresa Karlstad (okt -14) 4. Rapport från respektive kommun/kom muncheferna En presentationsrunda genomförs med anledning av att Skellefteregionen utvidgats med fler kommuner samt att en ny mandatperiod inletts och därmed nya personer ingår i styrgruppen. Genomgång av anteckningar från tidigare möte. Kommentar: Flera av de frågor som togs upp senast återkommer på dagens agenda. Förslaget (p 9. Reflektioner från resan) om att bjuda in Karlstads IT-avdelning till Skellefteregionen är nu genomfört. Genomgång av anteckningar från studieresa till Karlstad i okt Kommentarer: En bra och givande resa där deltagarna fick ett väl förberett och proffsigt bemötande. Nu gäller det att ta vara på erfarenheterna från besöket i Karlstad, att fler får höra om det arbete man genomfört i Värmland och att påbörja samtalet om utveckling av IT-samarbete i Skellefteregionen. Jan/Sorsele: - Ett nytt särskilt boende har byggts, i samlokalisering med sjukstugan. All personal samordnas vilket trots besparingar förväntas innebära en ökad kvalité. - Ks har valt väg i turismfrågan; Swedish Lappland. - Vindelälvens avrinningsområde ska bli ett biosfärområde, det

2 6:e i Sverige. - Utifrån kommunens vision och mål pågår nu ett internt arbete med att sätta mål för varje enhet på alla förvaltningarna. - LUS följer Norsjös modell. Många uppslag till projekt för att förverkliga strategin finns, men man har brist på projektskrivare. - Jan betonar vikten av att hitta områden där kommunerna i Skellefteregionen är överens om att samarbeta. Ett nyckelord här är tillit, varför Jan förordar att styrgruppen har fysiska möten, åtminstone till att börja med. Katarzyna W/Norsjö: - Det blir tufft att få ihop budgeten för Värdegrundsarbetet fortsätter. Nu under tredje året är planen att sprida värdegrundsarbetet till alla medarbetare. Medarbetarenkäten är ett av redskapen. - Utifrån Kommunkompassen ska man med hjälp av SKL analysera styrkor och utvecklingsområden i den kommunala verksamheten. - LUS är antagen. Arbete pågår nu med att ta fram en handlingsplan. - Förändringar är aktuella inom äldreomsorgen och på skolområdet (de sista eleverna på Norsjö gymnasium går ut nu i vår). - Ett nytt resecentrum planeras. Detta kommer att påverka planeringen av hela kvarteret. Medel kan ev. sökas hos Region Västerbotten. - Ovisst om/när Trafikverket bygger om Storgatan. Jim/Malå: - Hela omsorgsverksamheten ska ses över. Den går idag med underskott. Möjlighet att göra besparingar finns. - Ett nytt hyreshus planeras. - All skolverksamhet ska centraliseras lokalmässigt. - Tjamstan-området är under utveckling, bland annat görs satsningar på skidbacken (utifrån utvecklingsplanen från 2011). Besökarna på området, framför allt Skelleftebor, är viktiga för att bibehålla service och butiker på orten. - Det är en utmaning att göra besparingar och samtidigt hålla hög kvalité. 2

3 5. Lägesrapport 6. Turistisk samverkan 7. IT ett område att gå vidare med för utvecklad - En långsiktig plan, tex för Malåborg, skulle behövas. Lorents/Skellefteå: - Fokus ligger på arbetet med Skellefteå 2030, att bli invånare. Medborgardialogen har genomförts och beslut om strategi för fortsatt arbete ska tas av fullmäktige under försommaren. - Ett minskat elevunderlag i kransorterna är en utmaning och stora investeringar ska göras på skolområdet. - Satsning på Kulturhus - Kommunen har jämfört med andra kommuner höga kostader för flera verksamheter. - Ett arbete har inletts för att skapa aktivitetsbaserade arbetsplatser. - En ny ansökan om medel till att bygga Norrbottniabanan ska göras. Sätet för arbetet kommer att ligga i Skellefteå. - Ett spännande gemensamt projekt är testbanan mellan Jörn och Arvidsjaur (Test Nordic) - Lorents ser gärna att ny kontakt tas med Arvidsjaur med frågan om att ingå i Skellefteregionen, något som övriga på mötet instämmer i. - Lorents ser positivt på ett samarbete i Skellefteregionen på IT-området. Samordnaren ger en nulägeslägesrapport om det arbete som pågår i Skellefteregionen. Se bilaga till kallelsen till dagens möte: Skellefteregionen Lägesrapport Johanna Granlund, samhällsstrateg, ger en nulägesrapport från Turistisk samverkan. Samverkan tar avstamp i kommungemensamma intressen och syftar till att samordna och påverka gemensamma utvecklingsinsatser och att ha ett turistiskt perspektiv på frågor om infrastruktur och tillgänglighet. De sex kommunernas erfarenheter och synpunkter har nu sammanställts och ska mynna ut i en gemensam turistisk strategi. Efter remiss ska en handlingsplan upprättas under hösten. Lednings- och styrgruppen har under flera år lyft fram IT-området och e-förvaltning som viktiga områden för att möta framtidens utmaningar och som områden tänkbara för samverkan i Skellefteregionen. Något formellt samarbete har dock inte inletts. 3

4 samverkan Under 2015 kommer ledningsgruppen att prioritera och undersöka möjligheterna till samverkan inom området IT och digitala tjänster. För att gå vidare med detta önskar man stöd från styrgruppen för Skellefteregionen. Bakgrund Förstudie: Under hösten 2013 genomförde Skellefteå kommun, avdelningen för kvalitét och förnyelse, en förstudie om utvecklat samarbete i Skellefteregionen. Uppdraget var att analysera möjligheter till samarbete i regionen och föreslå konkreta samarbetsområden. Sammanfattningsvis har förstudien resulterat i en omfattande slutrapport där många områden lyfts fram som möjliga för samarbete, på kortare eller längre sikt. I förstudien ges förslag till områden att prioritera för samarbete, bland dessa finns verksamhetssystem/it och e-tjänster. Studie av utvecklat samarbete i Värmland: Politiker och kommunchefer från Skellefteregionen besökte Karlstad hösten I Karlstad har man länge arbetat med frågor om utvecklingen av e-samhället och digitaliseringen och man har kommit långt när det gäller samverkan mellan kommunerna i länet. Små och stora kommuner i Värmland samarbetar och länets 16 kommuner ingår i en gemensam e-nämnd. IT-samarbetet i Värmland lyfts även fram av SKL som ett bra exempel på kommunsamarbete. Studieresan till Karlstad upplevdes av deltagarna som mycket bra och givande, med många viktiga intryck. Fortsättning i Skellefteregionen: För att fler ska få höra om erfarenheterna från Värmland har ledningsgruppen bjudit in till en konferens under temat Ett gemensamt E-samhälle, 27 maj på Källan. Karlstad kommuns IT-enhet medverkar. Under dagen ges tillfälle att samtala om utvecklingen av IT-samarbete i Skellefteregionen. Inbjudna är IT-ansvariga från kommunerna samt Skellefteregionens ledningsgupp och styrgrupp. Arjeplog: Arjeplog kommun prioriterar det samarbete man redan påbörjat med kommunerna i Norrboten i den gemensamma e- nämnden. Styrgruppen beslutar att ge sitt stöd till ledningsgruppen att fortsätta undersöka möjligheterna till och ge förslag till utformning av samarbete mellan övriga kommuner i Skellefteregionen inom området IT och e-förvaltning. Fokus ska ligga på verksamheternas behov; Verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Förtydligande: Efter workshop om platsledarskap för tillväxt lunch- 4

5 lunch 11-12/2 förtydligas uppdraget till kommuncheferna: Ledningsgruppen får i uppdrag att snarast ta fram ett visionsdokument, som ett underlag till styrgruppen. Skellefteå kommun får i uppdrag att undersöka vilka resurser som kan avstättas till en förstudie om utvecklad samverkan i Skellefteregionen på IT-området. 8. Integrationsfrä mjande åtgärder Skellefteå kommun har bildat ett Integrationsråd. Tanken är att samordna integrationsfrämjande åtgärder i kommunerna. Rådet ligger under kommunstyrelsen, men består av företrädare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa och näringslivet, dvs ej enbart politiker. Norsjö kommun har beslutat ingå. 9. Övriga frågor Inga övriga frågor. Skellefteå kommun inbjuder övriga kommuner att ingå i Integrationsrådet. 10. Nästa möte Nästa möte ska hållas 12/6 kl Malå kommun ansvarar. Observera dagen 27 mars på Källan under temat Ett gemensamt e- samhälle. /Gerd Olofsson samordnare Skellefteregionen 5

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Framställd av Regionbiblioteket, Kalmar län Oktober 2004 Vimmerby bibliotek www.kalmar.regionforbund.se Första sida Uppdrag från KF Begär uppdrag Uppdrag

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Ansökan till årets IT-kommun 2013

Ansökan till årets IT-kommun 2013 Ansökan till årets IT-kommun 2013 Inledning Västerås stad är en stad i ständig utveckling. Vår vision är Västerås staden utan gränser. Med det menas att vi öppnar för samverkan över kommungränserna både

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport-

Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten. - Slutrapport- Lärande och Utveckling (LU) i Norrbotten - Slutrapport- Rapporten skriven av Iiris Mäntyranta Januari 2008 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Projektets syfte och mål 4 Projektorganisation 5 Projektekonomi

Läs mer

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04

Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Sid 1(10) Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04 Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Ärende Fokusgrupp Utmaningen Minnesanteckningar från redovisningen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1

SYN- PUNKTER.» En väg in för synpunkter. Synpunkter 1 SYN- PUNKTER» En väg in för synpunkter Synpunkter 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 5 Avgränsningar 5 Potential 5 Processkarta 6 Kartläggning 7 Nuläget 8 Metod

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

IT-forums framtida inriktning svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län

IT-forums framtida inriktning svar på remiss från Kommunförbundet Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-29 KS-2014/886.109 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen IT-forums framtida

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande

] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 10 ] SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande 2012-10-12 Camilla Hulterström Sidan 1 av 4 Dnr 2012/0380 KS-3 Kommunstyrelsen Budget 2013 - verksamhetsplan för kommunstyrelsen - reviderad Förslag till beslut

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!!

2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Tjänsteskrivelse 1 Handläggare Therese Bäckström Zidohli 2015-05-07 Diarienummer: OBS! Diarienummer måste anges!! Kommunstyrelsen Kulturhus Skellefteå Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer