Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den 21 22 maj 2013"

Transkript

1 Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den maj 2013 Medverkande: Ewa Ericsson, Tyresö kommun Bo Richter, Tyresö kommun Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet Fredrik Nilsson, Kristinehamn Maria Therese Nordström, Kristinehamn Yvonne Lindfors, Hudiksvall Hanna Wickström, Hudiksvall Eva Ahlstedt, Partille Marianne Merin, Partille Stellan Berglund, Skellefteå Siv Brännström, Skellefteå Håkan Holmqvist, Skellefteå Kerstin Ingberg, Skellefteå Maggan Larsson, Skellefteå Annika Nilsson, Skellefteå Ingrid Selin. Skellefteå Erika Svanborg, Skellefteå Annika Wennerström, Skellefteå Anne Sjöberg, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete Emil Erdtman, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete Fredrik Lindgren, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete (dag 1) Presentation av person och fritidsintressen: Fredrik familj och idrott Maria Therese idrott och familj Marianne odla i trädgården Bo konst och jazz Annika gillar trädgård och att träna Annika egen häst Håkan hockey Ewa A har tränat Kerstin Solkraft Ewa E motorcykel och segling Hanna familjen Mats J fördjupar sig i det han gör Yvonne barnbarn, spelar golf Fredrik sola på balkongen Ingrid trädgården (?) 1

2 Stellan barnbarn och idrott, föreningsliv Maggan barnbarn och stuga Siv friluftsliv Emil att måla Anne egen islandshäst och att sy Presentation av Hudiksvall: Yvonne Lindfors och Hanna Wickström presenterar. Varför namnet Glada Hudik? Det var träbaronerna som gick ut och roade sig och gjorde det i Hudiksvall, tror man. 2006: kommundelning och då skulle kommunen slås ihop. De tittade på sysselsättning som de ville slå ihop. Hudiksvalls Resurscentrum (HRC) startade 2007 och det blev en nämnd; Lärande och Kultur. 3 nämnder funkade inte. Då hamnade de inom Centrum för Utveckling och Lärande. Det känns bättre än omsorg och vård. Förvaltningschef, verksamhetschef och därunder arbetsliv och vägledning, HRC, vuxenutbildning, Det är personbundet och det fungerar bra idag. Yvonne är chef för HRC. Det finns administrativ personal. 16 verksamheter i egen regi. 2 aktivitetshus. Glada Hudikteatern. Café där de endast gör arbetsförmådebedömning personer rör sig där varje dag. Hanna arbetar som arbetsledare. Grön omsorg (på landet). De köper tjänster av en lantgård med 2 handledare anställda där av kommunen. Det deltar gravt autistiska personer som rider på Grön Omsorg. Naturgruppen; de hyr ett härbre som är mycket enkelt utrustat. Långvind; de röjer och hugger ved där de bevarar gamla kulturminnen. Utförarenhet gör de och de får uppdrag av andra enheter i kommunen. 200 personer igång. Nyss har de sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen). Tidigare ingick psykiatrin men de behövde mer social samvaro. Avtal via Arbetsmarknad och AF. Lärlingsutbildning; särvux. YrkVux. Det leder till att man får betyg och att man kan visa att man kan något. De kan vara placerade inom Grön Omsorg t ex där de får betyg från lantbruk. Det är en bonde som har 4 st. som går lärlingsutbildning. De har samarbete med KomVux. De gör en bedömning inför betygen. Största framgångsfaktorn är att man får ett bevis på det man kan. Man kan få ett intyg om man inte kan få betyg. Arbetsmiljöutbildning får alla. Man gör det på plats; praktiskt. Läraren har tolkat kursreglerna och gjort det görbart. Det finns pengar att hämta; företaget får medel för det arbete de gör. De är duktiga på sociala företag. Det är en gråzon om vad man får och inte får göra. Från starten gick de in med mer handledning till idag där de går in med en stödstruktur via Coompanion. De har 5 sociala företag där 80 personer är anställda 2

3 och lika många som deltar. När Samhall blev vinstdrivande så fick inte lika många arbete som tidigare. Coompanion har bra kontakt med företagen och uppmuntrar dem att köpa tjänster av dem. De har exempel på personer som säger vad de tycker om verksamheterna. Glada Hudikmodellen. Brukarägt. Kommunen stöttar Coompanion som stöttar företagen. Framgångsfaktorer: Organisation inte stuprörstänk, lärande och kultur Sociala företag Lärlingsutbildning De ger exempel på en kvinna som ville startat ett hunddagis. Hon fixade det inte själv och tog då kontakt med ett av de andra sociala företagen som då tog in hennes del i sin verksamhet. De vill att de ska titta på all juridik och att det ska vara en långsiktig lösning. YAP yrkesutbildning på arbetsplats, är en annan slags utbildning de bedriver. Utmaningar: Nya externa arbetsgivare behövs. Sysselsättning enligt SoL hur många? Ska ha försörjning och vilja arbeta Fler beslut enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) De enda som köper är AF. Bilder från presentationen: 3

4 4

5 5

6 6

7 Presentation av Partille: Marianne Merin och Eva Ahlstedt presenterar. PP-presentation saknas. Marianne Merin från Arbetslivscentrum: Partille har innevånare. De har arbetslivsinriktad verksamhet inom DV. 2 st. EU-projekt och Supported Employment-inriktning. Säven Café och Hantverk, Lexby fixarna och Arbetslivscentrum är hennes verksamhetsområden. De har företagsgrupper som arbetar på ICA, Sävedalens IF och liknande. Den nyaste delen är Arbetslivscentrum. Det finns 40 personer inom denna del. Hälften har en arbetsplats på olika arbetsplatser ute i samhället. Bild på hur det såg ut 1999 då hon kom från psykiatrin. Hon utvecklade verksamheten för att få en så likartad arbetsplats som ute i samhället som möjligt. Projekt Steget startade 2006 för ungdomar; EU-projekt. De började med 6 personer som sedan blev 12. De skulle närma sig arbetslivet. Hälften skulle få arbete. De ville ha en helhetssyn på individen med fokus på arbete. Det ena fungerar inte utan det andra. Utbildning; Supported Employment och Individuellt stöd i arbete, ISA. De ordnade utbildningar själva och bjöd in andra från andra kommuner. MISA Kompetens har 7

8 utbildat. Halva styrkan har gått utbildningen oavsett var i organisationen man arbetar. Det är ett sätt att minska sårbarheten. Arbetsplanering. Idag tänker de annorlunda där de hoppar över Steg 1 och går direkt över till Steg 2. De både skickar med och har en arbetsplatshandledare på arbetsplatsen. De har utvecklat en metodhandbok; Arbetslivsinriktad planering. De har gjort ett kartläggningsmaterial. De delar ut en broschyr till företagen. De samarbetar med ett 30-tal företag i Partille. I metodpärmen så har de kognitiva hjälpmedel för att det ska fungera som t ex scheman. De har med generella arbetslivsfaktorer. Metoden handlar om att man stödjer direkt på arbetsplatsen. Steget blev bara ett år, men de fortsatte arbetet ändå. Resultatet blev 4 i arbete på deltid, 3 praktikplatser, 2 i företagsgrupper, 1 i Lexbyfixarna och 2 avbröt Daglig Verksamhet. De ville gå vidare med sina idéer. De ville ha gemensamma lokaler och vidareutveckla samarbetet med arbetsplatser. De sökte EU-medel 4 ggr innan det beviljades Start av projektet Arbetsliv samarbetade de med transnationella partners. Mycket utveckling av kurser för målgruppen. Friskvård, laga sin matlåda, jobbkurs Pärmarna innehåller både material till brukare och den som håller i kursen. Det går att köpa dem av Marianne. Projekt Arbetsliv: 8 (9) fick arbete på deltid. 3 anställning fick anställning via projekt 25 blev bedömda hade närmat sig arbetslivet Daglig sysselsättning har införlivats med dem. Örjansgården har kurs- och konferensverksamhet. 8

9 Eva Ahlstedt från Arbetsmarknadsenheten: Hon är chef för Arbetsmarknadsenheten. Det är 2 förvaltningar. De försöker hitta samarbetsformer mellan deras respektive förvaltningar. De har 4 coacher. 6 arbetsledare och 3 verksamheter. Varje deltagare får en coach. De har en hantverksgrupp, second-hand, och trädgård där de restaurerar Jonsereds Herrgård. De har en trädgårdsgrupp som arbetar i anslutning till Jonsereds Herrgård. Det finns många med bakgrund inom kriminalitet och missbruk. De arbetar på uppdrag av AF och Socialtjänsten. De har drivit ESF-projekt där de utbildar personel inom Supported Employment. De har Fas 2 inom Jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättningsplatser, OSA (Offentligt Skyddad Anställning). De är ett komplement till Vård- och Omsorg. De tittar på det som funkar och lägger mer energi på det än det som inte fungerar. OSA kan man ha under 2 år men en hel del har det flera år fram till pensionen. Arbetslösheten? Inte katastrofal men går inte uppåt. 5 6 %. Presentation från Kristinehamn: Fredrik Nilsson och Maria Therese Nordström presenterar. Maria Therese från Passagen: De har samordnare med handledare ute och handledare inne. De har 15 anställda med lönebidrag. De arbetar med MOVE-metoden (material om den delas). Det är en stegförflyttning där man kan mäta det man kan utföra. De har en handledare för individ. Utvecklingscenter heter deras verksamhet. De startar inte en måndag utan direkt oavsett vilken dag för att minska ångesten. Modulerna beror på vilket uppdraget är och varifrån personerna kommer. De deltar i 3 månader, därefter är det diskussioner om studier eller praktik eller annat. Många stannar längre än 3 månader. De sköter kommunens all skog och återvinningsstationer så att det är rent och fungerar. De fixar hemma hos pensionärer. De får ta betalt och gör inga avdrag. De ligger i samma prisklass som andra entreprenörer och det är väl inarbetat. Ingen protesterar. Man frågar aldrig efter en dams ålder så de har ingen åldersgräns för dem de hjälper. De tillhör Socialförvaltningen, de får folk från AF, från missbruksprogram eller personer som har samhällstjänst. Det är högt i tak och ibland låg nivå. Ingen ifrågasätter de andras olikheter eller behov. De lämnar inga offerter utan tar mindre jobb. De är cirka 35 personer inklusive personal. De är med på intranätet. Kristinehamn har innevånare. 9

10 Fredrik Nilsson från Östervik: Han förestår Österviks stadsträdgård. Det är en annorlunda verksamhet för att vara stadsstyrd. Det är Rehabilitering samtidigt. De har 20 platser; 12 i arbetsträning och 8 i sysselsättning. Han har arbetat med tidsmetodik inom autismområdet tidigare som han använder här. De har många från psykiatriboenden. Stegförflyttningen är inte så stor; de går från gräsklippning till något annat inom gården. Ingen rotation. Arbetsområden på Östervik: Stallskötsel Djurskötsel Fixartjänst Kökssyssla de kom med en Cola och något annat icke nyttigt och nu lägger var och en 400 kr/person och vecka där de får frukost och lunch som de tillagar tillsammans Varmrum/snickeri Vaktmästeri Gårdsskötsel Lokalvård Vedproduktion klyver och packar som levereras (ingen har gnällt) Stadsbondgård inbokade barngrupper med guide cirka 40 stycken, hopptorn i halm, grill, deltagare guidas De lagar mat tillsammans. Varje morgon har de en genomgång för dagen. Varje grupp har en tydlig handledare. Fredrik får aldrig fatta ett beslut åt en annan handledare. Han hänvisar tillbaka till den handledare det gäller. Hur gör de med hästarna under helgerna? Fredrik äger 3 hästar och andra ägs av andra som sköter dem då. Lokalvård i konferenslokal och i andra lokaler genomförs. De har uthyrningar varje år så det har han lagt åt sidan. Nu ska det bli kontor till deltagarna. För att ge tillbaka något till Kristinehamnarna så bjuder de in allmänheten under en dag. De arbetar nära varandra och gör allting tillsammans. Alla som kommer dit kommer från Socialtjänsten. Samordningsförbundet Samspelet köper också platser. 10

11 Gången: 3-partssamtal (individ, jobbcoach, ekonomihandläggare) Studiebesök på Östervik 2 provveckor sen utvärdering Arbetsträning och coachande samtal + nätverk Utslussning gradvis då coachen kopplas på igen (inte vid studier) Avslutningssamtal vad vill de förändra här får jag äntligen vara mig själv Utvecklingscenter följer upp med ny planering Människor har olika kategorier; 1, 2, 3 och 4. Förr var det nästan bara ettor, nu är det många fyror. Han tror på socialt företagande. Kommunens ska anställa tvåor och treor så att de får komma närmre arbetsmarknaden (och sedan få A-kassa). Fråga: fixartjänsten är den gratis? Svar: Kommunen har fattat beslut om detta. Det fanns bara en dag/vecka och nu är det två dagar/vecka. Pensionärerna vill gärna betala, men får inte det. Närvaron ska vara fullständig och man ska kunna föra sig socialt när man arbetar i fixartjänst. Bilder från presentationen: 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Presentation från Tyresö: Ewa Ericsson och Bo Richter presenterar: Deras enhet heter Arbetscentrum och ligger inom Arbetsmarknadsenheten. De har deltagit i ett projekt som heter KomAn. Det handlade om personer som står längre från arbetsmarknaden. De genomför deltagarmöte och då träffas arbetsledare, individen och chefen. Hur ska resan se ut? De har ett vägledande program med arbetsprövning. Personerna kommer huvudsakligen från AF och Socialtjänsten. De arbetar ofta med hela familjen. De ser det sociala arvet hos dem. På deltagarmötet deltar i bästa fall en socialhandläggare och en handlingsplan skrivs. Processen: Kartläggning kompetens och självskattning Personlig handlingsplan CV. intervjumetodik Studie- och yrkesvägledning Verksamheterna är fem stycken. Det kan vara högt tempo lågt tempo, lättare arbete tyngre arbeten. Arbetsmarknadsanpassning. Komvux ska flytta till gymnasiet vilket är synd, tycker Ewa. 18

19 Utmaningar. Unga ut i arbetslivet; ett projekt. De tog in alla först som var arbetslösa sedan gick inte det och då tog man in dem med funktionsnedsättning. De valde ut 20 ungdomar som hade varit ute tidigare. De hade 10 kvar. De hade en tjej kvar och de trodde att hon skulle fixa det, men hon dippade. Nu har 5 st. fått nystartsjobb. De har gjort djupintervjuer och fokuserat på ett fåtal istället för att arbeta med alla samtidigt. Tyresö har innevånare och är en skärgårdskommun. Det finns en politisk vilja och en vilja från facket att driva arbetsmarknadsfrågor. De sitter i samma hus och det sker en hel del informella kontakter. Siv från Skellefteå säger att den politiska viljan är viktig för att det ska ske något. Eva: jo, både HSO lokalt och facket har arbetat för detta. Att ha personer anställda med funktionsnedsättning gjorde att andra anställda lyfte sig i håret och såg att funkar de så kan jag också. De har 14 dagars uppföljningar. Bo säger att det är viktigt att tala om att arbetsgivaren inte har en förpliktelse att anställa. De har lätt att få praktikplatser genom det. De får timanställningar under sommaren och då vet de vad de kan senare och kan anställa då. De har 12 OSA-platser och trygghetsanställningar. Med cirkulation; 3 månader upp till 3 år. Hälften med socialmedicinska problem och andra med psykiska problem. Vad har KomAn bidragit med i ert arbete? Det var ett projekt från starten där Socialförvaltningen medverkade. Den största framgången i deras kommun är mobiliseringsgrupperna som startade via KomAn. Den anpassade vuxenutbildningen med stöd i studierna är också något som finns kvar efter projektet. Politiken vill att projektets ambitioner ska implementeras men de sätter inte till pengar. De fortsätter med grupperna. De har anställt en tidigare projektanställd och en annan som de medfinansierade. Besparingar i kommunen diskuteras. Bo: de satsar på utbildning av personalen som t ex ART (Aggression Replacement Training). Dem de arbetar med har en hel problematik och därför måste de arbeta tillsammans. 19

20 Företagarföreningar stödjer att ta emot praktikanter. Det är personbundet till Bosses möjlighet att få fram platser. De släpper inte arbetsgivarna själva med problem som kan uppstå. De testar dem som är tveksamma i sina egna verksamheter. Samordningsförbundet har anställt en jobb-agent som frågar arbetsgivarna vad de vill ha. Det finns en fara i att arbetsgivaren sedan beställer kompetens som inte finns inom vår målgrupp och det blir en frustration hos arbetsgivaren när de fått ett hopp om att få det deras verksamhet behöver. 2 % som är öppet arbetslösa i kommunen. Bilder från presentationen: 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Presentation från Skellefteå: Stellan Berglund från Samordningsförbundet presenterar. Han tycker det är trevligt att vi har kommit till Skellefteå. En deltagare har kommit till informationen; en kvinnlig präst som har arbetat inom sjukvården och nu i Skellefteå hamn. Hon betonar vikten av att arbeta tillsammans. Ansvaret för rehabiliteringen uppdelad. Stellan: Kommunledningskontoret har ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Det kan bli en annan organisation framöver. Solkraft är ett bra exempel på ett socialt företag, men eftersom det är en kommunal verksamhet så kan det inte heta så. Deras Dagliga Verksamhet heter Handikappavdelningen. De som har boendestöd ser ett stort behov av utvecklings för dessa personer inom sysselsättning. Dessa deltar i Samordningsförbundet: myndigheter: FK, AF, Hälso- och sjukvården inom Landstinget, kommunen och arbetsgivaren. När de har alla med från de olika myndigheterna så är det allra bäst och gärna också handläggare från verksamheterna. 25

26 Stuprörslogiken kontra tvärsektoriella logiken där man utgår från individens behov. Samverkan behövs mellan verksamheterna. Ungefär % av befolkningen behöver samordnade insatser från flera olika instanser. Det finns cirka personer i Skellefteå i behov av stöd på olika sätt personer i hela riket. Lag om finansiell samverkan kom Det är frivilligt att bilda samordningsförbund. Det finns 84 förbund i hela landet; små förbund har slagit sig samman till större förbund. Den nordiska välfärdsmodellen; NAV (Norge, Danmark, Finland är på G). Sverige: Finsam, tvåpartsfinsam (FK, Hälso och sjukvård). Samverkan krävs hos alla myndigheter (rehab-kedjan, FK: s samordningsansvar, AF: s samordningsanasvar, samverkan med brukar- och patientorganisationer (där kan de själva bli bättre, säger Stellan) och projektsamverkan. Åtgärder ska ge effekter på 3 parter: Individ, samverkanspartner och arbetsgivare. De ska vara ett nav i mitten och inte ta över myndigheternas ansvar. En slags koordinatorsroll. Pengarna räcker inte helt från Samordningsförbundet så det krävs mer medel för att det ska kunna implementeras. De har en lokal samverkansgrupp som är kopplad till Samordningsförbundet. Han kan inte säga generellt att det är bättre med en länsövergripande samordning än en lokalt knuten; det beror på hur man gör. Stellan reflekterar över att handikappavdelningen borde vara med i den lokala samverkansgruppen; de saknas idag. Resultat: Cirka 50 % av totala antalet deltagare fick arbete eller började studera. Utmaningar: Ca ungdomar är arbetslösa. Statistik tas fram om hur det ser ut. De har haft mycket diskussioner om att gå från projekt till permanent verksamhet. TExAS: ett projekt med människor som har Aspeergers Syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser. De har nått ut bra till målgruppen. De arbetar med stöd så att de ska orka och våga gå vidare med studier. Finansieras med ESF-medel. 26

27 De har många projekt och är därför inne i en utvecklingsfas. Det är svårt för myndigheterna att delta på alla olika referensgruppsmöten och styrgruppsmöten. Nu har de skapat kluster med samma medlemmar i gruppen för att underlätta. Modell över framgångsrik samordning där både formella och informella nätverk är viktiga. En gemensam ingång är ett honnörsord de arbetar efter. Verksamhetsinriktning redovisas. De har även RESA-projekt (nytt program för dem med psuykisk ohälsa inom AF). Läs mer på: Alla projektrapporter och beskrivningar finns där. Ewa E. från Tyresö: de är med i ett samordningsförbund tillsammans med 3 kommuner. Den lever sitt eget liv. Nu är det med så många som slåss om samma personer i målgruppen. Insatsens behov istället för individens behov. Stellan säger att de balanserar upp det via sina samordningsmöten där de vet hur platser fördelas redan vid planeringen. De diskuterade eventuella problem som kan uppstå redan från start. Eva A. från Partille: de är missnöjda från kommunerna då det är flera som slåss om samma medel. Stellan: det finns en risk att det blir för litet med en kommun i ett samordningsförbund. Samtidigt måste man samarbeta för att det kanske inte finns fler än 5 personer i en kommun och det behövs samverkan för att stötta en specifik grupp. Det handlar mer om processer än hur mycket pengar det finns. Fråga: Hur hanterar ni sekretessen? Svar: Personerna de arbetar med upphäver sekretessen genom samtycke. Bilder från presentationen saknas. Middag Vi bjuds på middag på ett värdshuset Nordanågården där vi bjuds på en buffé med olika smårätter och kött i alla dess former. Tack till Skellefteå kommun och Arbetsmarknadstorget! Övernattning är inbokat på det Bed and Breakfast som drivs av Föreningarnas Hus. 27

28 Dag 2 den 22 maj: Studiebesök: Vi besöker Solkraft Öst: Detta är industrin där de tar uppdrag från industrin. De tillverkar delar till möbler och sängar. Medarbetarna väljer själva om de vill arbeta 2-skift. De har en tidning som heter Soletären. De har utarbetat en egen statistik. Längsta tiden man är där är 3 år i OSA. AF ärt alltid med. De har inga anställningar med lönebidrag p g a politiska beslut i kommunen. Det ska vara riktiga jobb. De har tydliga värdegrunder och ska förbereda för ordinarie arbetsmarknad. De startade 1985 då en del mentalsjukhus lades ned. De startade projektet med stöd från Socialstyrelsen. De arbetar enligt här och nu och kan inte alltid vänta på formella beslut. De har ca 400 personer inne i verksamheterna samtidigt. Individ- och familjeomsorgen är huvudman. Konkurrens med andra verksamheter? Nej, det är inarbetat sedan 80-talet och accepterat. Metoden är samverkan. Kunskapslyftet möjliggjorde samverkan. Prestigelöshet. De ar en stark förankring i det lokala näringslivet. 47 M Kr omsätts årligen och de får 8 M Kr av kommunen. De satsar på sina medarbetare och har en hel del sociala aktivitetrer. Medarbetare får ett stipendium på 400 kr/månad. Blir jag sedd är jag saknad, är ett motto. De anordnar körkortsutbildning och truckkortsutbildning. De anordnar handledarutbildning i arbetsmiljöfrågor bland annat. De fångar intresset och arbetar med det friska hos individen. De har en medarbetarpärm där de får underteckna att följa det som står där. Vad händer efter Solkraft? De är en mellanarbetsplats. 14 st. egna anställningar i Solkraft. De har både närande och tärande verksamheter inom Solkraft och fördelar medlen mellan dessa så att de fungerar. Statistik från Solkraft 2012 helår: Totalt antal inskrivna: 611 personer. Kvinnor: 229 eller 37 % Män: 382 eller 63 % Antal avslutade från Solkraft fram t o m 31/ : 239 personer. Aktiva t o m 31/ : 372 personer Vad har hänt efter Solkraft? Övergång till arbete: 25 personer Åter remittent: 80 personer Ålderspension: 5 personer Avlidna: 0 personer Till annan aktivitet: 9 personer 28

29 Annika presenterar Daglig Verksamhet: Annika säger att de har 330 personer i DV; många med Aspergers Syndrom. De är med i Slussen där de kartläggs och sedan förs över till Misa där de är mellan 6 månader upp till 1 ½ år. De får vara max 2 år på Solkraft och medeltiden är 8 månader. De har 5 8 personer/handledare. Idag har de ett helt annat fokus på arbete än tidigare. De har 9 personer idag under varierande tid. Maggan Larsson om Arbetsmarknadstorget: De har en samlad kompetens. Remiss skickas till Arbetsmarknadstorget. De gör en bedömning. Det ska finnas behov av minst 2 olika myndigheters stöd. Minst 2 handläggare träffar personen och helst 4 st. vid första mötet. De gör en kartläggning och erbjuder samtalsstöd. Efter 2 uteblivna kallelser till besök gör de hembesök. Om en person inte vill gå till Psykiatrin kan de gå via Ungdomshälsan istället. Snittiden är 10 månader. 58 % går till studier och det är lika många kvinnor som män. Många blir gravida och väljer mamma-rollen för att betyda något. Inför praktik gör de ett omdöme. En kognitiv handboka ska utformas där de kan göra en självskattning. De fåpr handledning via Psykiatrin i sitt arbete. Ett nytt begrepp myntas; neurokognitiv problematik (neurologiska förändringar i hjärnan som kan skapa t ex demens, minnesfunktionsstörningar, tal- och inläningssvårigheter förorsakade av skador på nervsystemet). Maggans bilder: 29

30 30

31 31

32 32

33 Vi besöker en lantgård med djur, trädgård, hunddagis och bageri: I andra ändan av Skellefteå besöker vi en helt annan verksamhet där de har hästar, ett växthus där de odlar växter samt ett bageri. Bageriet försörjer hela kommunen med bakverk som bullar och kakor. Växthuset odlar och säljer växter som inte är vanliga hos andra odlare för att inte konkurrera. Hunddagiset inhyser hundar som har sitt egna lilla rum och möjlighet att gå ut. De rastas regelbundet av deltagarna på stället. Lunch på Föreningarnas Hus. OPERA-övning om spridningsaktiviteter: Anne introducerar övningen: Projektet har ansökt om medel från Arvsfonden så att representanter från modellkommunerna ska kunna medverka i spridningsaktiviteter/seminarier under tredje året. OPERA: Bakgrunden var att skapa meningsfulla möten där de som berörs är delaktiga. Innotiimi heter företaget som har skapat metoden och det betyder innovation och team på svenska. Hur tar man tillvara innovationer så att alla är med, är frågan? Processen: Omedelbara egna tankar Parets tankar Exponera 33

34 Rangordna Arrangera Fråga att arbeta med: Vilka aktiviteter vill du ska finnas med i spridningen av framgångsrika arbetsmetoder i modellkommunerna? Vilka ska delta? Hela processen tar ca 1 timme med ev. paus där det är lämpligt. Resultat: De förslag som presenterades och sedan prioriterades redovisas på samma sätt som den matris som satt på väggen. X anger hur många markeringar ett förslag har fått. a b c d Rubrik: Spridningskonferens Totalt 14 st. X Rubrik: Media Totalt 9 st. X Rubrik: Forskning Totalt 8 st. X Rubrik: Utbyte Totalt 5 st. X Konferens för politiker, intresseorganisationer, SKL m fl för struktur, vad gäller, brukarberättelser + de goda exemplen XXXXXXX Presentera projektresultat för våra politiker gärna siffror i socioekonomiska beräkningar XX Finansiella samordningsförbundsaktiviteter. T ex Arbetsmarknadstorg, Ung i Tyresö o s v XX Politiker Chefer Media Media - spridning XXX Göra film XX Media XX TV-reklam X Knyta projekt- /examensarbete från högskola/universitet till oss Ex. Sinnenas trädgård XXXXX Vad säger forskning/studier? XX Vad säger forskningen/studier X Utbyte XX Dela med sig av material till varandra X Workshops med samma case i olika kommuner X Reklam (arena) SAIK TFF Amassadörer 34

35 Målgruppen Handläggare Arbetsgivare X X Mobilisering. Handledare + deltagare, Politiker, förvaltningschefer, Företagsföreningar, SKL X Handläggare, deltagare, S.E., SKL, Misa, AF, FK, politiker, företagarföreningar m fl. X Intressera media Socionomen, Dagens Samhälle etc Radio Internet X De förslag som inte fick några kryss (X) finns också med och redovisas här. De är inte oviktiga; de kan ha valts bort då de har samma budskap som något liknande förslag som prioriterades i övningen. Konferens med: o Deltagarnas erfarenheter o Organisation o Forskning framgångsfaktorer Besöka varandras verksamheter o Inom egna kommunen o Även i övriga landet Samla exempel i ett häfte Konferenser där olika kommuners verksamheter och metoder presenteras. Gärna minst 2 dagar. Professionella + brukare Utbilda varandra inom egna kommunens verksamheter Stöd uppifrån Kommun/politiker/Sverige Göra nya studiebesök inte vad man gör utan hur man kom igång! Internet Kultur teater Presentation av olika metoder Konferenser, nyhetsbrev, digitala medier Dokumentärserie på TV Konferens för ofrälsta på olika platser i landet Utbildning Politik 35

36 Spridningskonferens Anpassad yrkesutbildning, KomVux, SärVux, Folkhögskolor m fl., Politiker, Företagarföreningar, Branschorganisationer, SKL Föreläsning/konferens som är riktad till brukarna Tack och adjö för denna gång med fika och snabbavgång till flygbussen /Anne Sjöberg antecknade 36

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! 1 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt,

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment Supported Employment Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment EUSE Bildades 1993 Underlätta utvecklingen Sprida kunskap om metoden Utbyte av information & kunskap En plattform

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Välkommen till. Blå Vägen

Välkommen till. Blå Vägen Välkommen till Blå Vägen Spånga Blåband Blå Vägen Nykterhetsförening år 1900 Flyktingintroduktion år 1994-2003 Arbetsmarknadsverksamhet år 2000 Blå Vägen 2007 - nu koncern med 130 anställda Gemensam värdegrund:

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014

Våga visa vägen! www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! 1 Till dig som är arbetsgivare 2014 Våga visa vägen! Copyright 2014 Handikappförbunden Projektledare: Fredrik Lindgren Manus: Fredrik Lindgren Foto: Emil Erdtman, Istock Illustrationer:

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

2013-02-20 Margareta Carlborg 1

2013-02-20 Margareta Carlborg 1 Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Samordningsförbundet Skellefteå. Lokal och regional välfärdsutveckling genom strukturell samverkan

Samordningsförbundet Skellefteå. Lokal och regional välfärdsutveckling genom strukturell samverkan Samordningsförbundet Skellefteå Lokal och regional välfärdsutveckling genom strukturell samverkan 0 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt, nästan lika stor som Skåne.

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 2010-2012. En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 2010-2012. En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar UtiJobb - PROJEKTSAMMANSTÄLLNING 010-01 En modell och metod för arbetslivsinriktat stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Sammanställt av: Aruna Wallell Projektledare UtiJobb INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan

BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan BAS - Beroende, Arbetsmarknad, Samverkan Arbetsmarknadsförvaltningens enhet för arbete och kompetens och socialförvaltningens beroende- och vuxenenhet har för avsikt att gemensamt ansöka om medel från

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care - en introduktion Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care idag Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov Green Care i Sverige

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer