Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den 21 22 maj 2013"

Transkript

1 Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den maj 2013 Medverkande: Ewa Ericsson, Tyresö kommun Bo Richter, Tyresö kommun Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet Fredrik Nilsson, Kristinehamn Maria Therese Nordström, Kristinehamn Yvonne Lindfors, Hudiksvall Hanna Wickström, Hudiksvall Eva Ahlstedt, Partille Marianne Merin, Partille Stellan Berglund, Skellefteå Siv Brännström, Skellefteå Håkan Holmqvist, Skellefteå Kerstin Ingberg, Skellefteå Maggan Larsson, Skellefteå Annika Nilsson, Skellefteå Ingrid Selin. Skellefteå Erika Svanborg, Skellefteå Annika Wennerström, Skellefteå Anne Sjöberg, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete Emil Erdtman, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete Fredrik Lindgren, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete (dag 1) Presentation av person och fritidsintressen: Fredrik familj och idrott Maria Therese idrott och familj Marianne odla i trädgården Bo konst och jazz Annika gillar trädgård och att träna Annika egen häst Håkan hockey Ewa A har tränat Kerstin Solkraft Ewa E motorcykel och segling Hanna familjen Mats J fördjupar sig i det han gör Yvonne barnbarn, spelar golf Fredrik sola på balkongen Ingrid trädgården (?) 1

2 Stellan barnbarn och idrott, föreningsliv Maggan barnbarn och stuga Siv friluftsliv Emil att måla Anne egen islandshäst och att sy Presentation av Hudiksvall: Yvonne Lindfors och Hanna Wickström presenterar. Varför namnet Glada Hudik? Det var träbaronerna som gick ut och roade sig och gjorde det i Hudiksvall, tror man. 2006: kommundelning och då skulle kommunen slås ihop. De tittade på sysselsättning som de ville slå ihop. Hudiksvalls Resurscentrum (HRC) startade 2007 och det blev en nämnd; Lärande och Kultur. 3 nämnder funkade inte. Då hamnade de inom Centrum för Utveckling och Lärande. Det känns bättre än omsorg och vård. Förvaltningschef, verksamhetschef och därunder arbetsliv och vägledning, HRC, vuxenutbildning, Det är personbundet och det fungerar bra idag. Yvonne är chef för HRC. Det finns administrativ personal. 16 verksamheter i egen regi. 2 aktivitetshus. Glada Hudikteatern. Café där de endast gör arbetsförmådebedömning personer rör sig där varje dag. Hanna arbetar som arbetsledare. Grön omsorg (på landet). De köper tjänster av en lantgård med 2 handledare anställda där av kommunen. Det deltar gravt autistiska personer som rider på Grön Omsorg. Naturgruppen; de hyr ett härbre som är mycket enkelt utrustat. Långvind; de röjer och hugger ved där de bevarar gamla kulturminnen. Utförarenhet gör de och de får uppdrag av andra enheter i kommunen. 200 personer igång. Nyss har de sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen). Tidigare ingick psykiatrin men de behövde mer social samvaro. Avtal via Arbetsmarknad och AF. Lärlingsutbildning; särvux. YrkVux. Det leder till att man får betyg och att man kan visa att man kan något. De kan vara placerade inom Grön Omsorg t ex där de får betyg från lantbruk. Det är en bonde som har 4 st. som går lärlingsutbildning. De har samarbete med KomVux. De gör en bedömning inför betygen. Största framgångsfaktorn är att man får ett bevis på det man kan. Man kan få ett intyg om man inte kan få betyg. Arbetsmiljöutbildning får alla. Man gör det på plats; praktiskt. Läraren har tolkat kursreglerna och gjort det görbart. Det finns pengar att hämta; företaget får medel för det arbete de gör. De är duktiga på sociala företag. Det är en gråzon om vad man får och inte får göra. Från starten gick de in med mer handledning till idag där de går in med en stödstruktur via Coompanion. De har 5 sociala företag där 80 personer är anställda 2

3 och lika många som deltar. När Samhall blev vinstdrivande så fick inte lika många arbete som tidigare. Coompanion har bra kontakt med företagen och uppmuntrar dem att köpa tjänster av dem. De har exempel på personer som säger vad de tycker om verksamheterna. Glada Hudikmodellen. Brukarägt. Kommunen stöttar Coompanion som stöttar företagen. Framgångsfaktorer: Organisation inte stuprörstänk, lärande och kultur Sociala företag Lärlingsutbildning De ger exempel på en kvinna som ville startat ett hunddagis. Hon fixade det inte själv och tog då kontakt med ett av de andra sociala företagen som då tog in hennes del i sin verksamhet. De vill att de ska titta på all juridik och att det ska vara en långsiktig lösning. YAP yrkesutbildning på arbetsplats, är en annan slags utbildning de bedriver. Utmaningar: Nya externa arbetsgivare behövs. Sysselsättning enligt SoL hur många? Ska ha försörjning och vilja arbeta Fler beslut enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) De enda som köper är AF. Bilder från presentationen: 3

4 4

5 5

6 6

7 Presentation av Partille: Marianne Merin och Eva Ahlstedt presenterar. PP-presentation saknas. Marianne Merin från Arbetslivscentrum: Partille har innevånare. De har arbetslivsinriktad verksamhet inom DV. 2 st. EU-projekt och Supported Employment-inriktning. Säven Café och Hantverk, Lexby fixarna och Arbetslivscentrum är hennes verksamhetsområden. De har företagsgrupper som arbetar på ICA, Sävedalens IF och liknande. Den nyaste delen är Arbetslivscentrum. Det finns 40 personer inom denna del. Hälften har en arbetsplats på olika arbetsplatser ute i samhället. Bild på hur det såg ut 1999 då hon kom från psykiatrin. Hon utvecklade verksamheten för att få en så likartad arbetsplats som ute i samhället som möjligt. Projekt Steget startade 2006 för ungdomar; EU-projekt. De började med 6 personer som sedan blev 12. De skulle närma sig arbetslivet. Hälften skulle få arbete. De ville ha en helhetssyn på individen med fokus på arbete. Det ena fungerar inte utan det andra. Utbildning; Supported Employment och Individuellt stöd i arbete, ISA. De ordnade utbildningar själva och bjöd in andra från andra kommuner. MISA Kompetens har 7

8 utbildat. Halva styrkan har gått utbildningen oavsett var i organisationen man arbetar. Det är ett sätt att minska sårbarheten. Arbetsplanering. Idag tänker de annorlunda där de hoppar över Steg 1 och går direkt över till Steg 2. De både skickar med och har en arbetsplatshandledare på arbetsplatsen. De har utvecklat en metodhandbok; Arbetslivsinriktad planering. De har gjort ett kartläggningsmaterial. De delar ut en broschyr till företagen. De samarbetar med ett 30-tal företag i Partille. I metodpärmen så har de kognitiva hjälpmedel för att det ska fungera som t ex scheman. De har med generella arbetslivsfaktorer. Metoden handlar om att man stödjer direkt på arbetsplatsen. Steget blev bara ett år, men de fortsatte arbetet ändå. Resultatet blev 4 i arbete på deltid, 3 praktikplatser, 2 i företagsgrupper, 1 i Lexbyfixarna och 2 avbröt Daglig Verksamhet. De ville gå vidare med sina idéer. De ville ha gemensamma lokaler och vidareutveckla samarbetet med arbetsplatser. De sökte EU-medel 4 ggr innan det beviljades Start av projektet Arbetsliv samarbetade de med transnationella partners. Mycket utveckling av kurser för målgruppen. Friskvård, laga sin matlåda, jobbkurs Pärmarna innehåller både material till brukare och den som håller i kursen. Det går att köpa dem av Marianne. Projekt Arbetsliv: 8 (9) fick arbete på deltid. 3 anställning fick anställning via projekt 25 blev bedömda hade närmat sig arbetslivet Daglig sysselsättning har införlivats med dem. Örjansgården har kurs- och konferensverksamhet. 8

9 Eva Ahlstedt från Arbetsmarknadsenheten: Hon är chef för Arbetsmarknadsenheten. Det är 2 förvaltningar. De försöker hitta samarbetsformer mellan deras respektive förvaltningar. De har 4 coacher. 6 arbetsledare och 3 verksamheter. Varje deltagare får en coach. De har en hantverksgrupp, second-hand, och trädgård där de restaurerar Jonsereds Herrgård. De har en trädgårdsgrupp som arbetar i anslutning till Jonsereds Herrgård. Det finns många med bakgrund inom kriminalitet och missbruk. De arbetar på uppdrag av AF och Socialtjänsten. De har drivit ESF-projekt där de utbildar personel inom Supported Employment. De har Fas 2 inom Jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättningsplatser, OSA (Offentligt Skyddad Anställning). De är ett komplement till Vård- och Omsorg. De tittar på det som funkar och lägger mer energi på det än det som inte fungerar. OSA kan man ha under 2 år men en hel del har det flera år fram till pensionen. Arbetslösheten? Inte katastrofal men går inte uppåt. 5 6 %. Presentation från Kristinehamn: Fredrik Nilsson och Maria Therese Nordström presenterar. Maria Therese från Passagen: De har samordnare med handledare ute och handledare inne. De har 15 anställda med lönebidrag. De arbetar med MOVE-metoden (material om den delas). Det är en stegförflyttning där man kan mäta det man kan utföra. De har en handledare för individ. Utvecklingscenter heter deras verksamhet. De startar inte en måndag utan direkt oavsett vilken dag för att minska ångesten. Modulerna beror på vilket uppdraget är och varifrån personerna kommer. De deltar i 3 månader, därefter är det diskussioner om studier eller praktik eller annat. Många stannar längre än 3 månader. De sköter kommunens all skog och återvinningsstationer så att det är rent och fungerar. De fixar hemma hos pensionärer. De får ta betalt och gör inga avdrag. De ligger i samma prisklass som andra entreprenörer och det är väl inarbetat. Ingen protesterar. Man frågar aldrig efter en dams ålder så de har ingen åldersgräns för dem de hjälper. De tillhör Socialförvaltningen, de får folk från AF, från missbruksprogram eller personer som har samhällstjänst. Det är högt i tak och ibland låg nivå. Ingen ifrågasätter de andras olikheter eller behov. De lämnar inga offerter utan tar mindre jobb. De är cirka 35 personer inklusive personal. De är med på intranätet. Kristinehamn har innevånare. 9

10 Fredrik Nilsson från Östervik: Han förestår Österviks stadsträdgård. Det är en annorlunda verksamhet för att vara stadsstyrd. Det är Rehabilitering samtidigt. De har 20 platser; 12 i arbetsträning och 8 i sysselsättning. Han har arbetat med tidsmetodik inom autismområdet tidigare som han använder här. De har många från psykiatriboenden. Stegförflyttningen är inte så stor; de går från gräsklippning till något annat inom gården. Ingen rotation. Arbetsområden på Östervik: Stallskötsel Djurskötsel Fixartjänst Kökssyssla de kom med en Cola och något annat icke nyttigt och nu lägger var och en 400 kr/person och vecka där de får frukost och lunch som de tillagar tillsammans Varmrum/snickeri Vaktmästeri Gårdsskötsel Lokalvård Vedproduktion klyver och packar som levereras (ingen har gnällt) Stadsbondgård inbokade barngrupper med guide cirka 40 stycken, hopptorn i halm, grill, deltagare guidas De lagar mat tillsammans. Varje morgon har de en genomgång för dagen. Varje grupp har en tydlig handledare. Fredrik får aldrig fatta ett beslut åt en annan handledare. Han hänvisar tillbaka till den handledare det gäller. Hur gör de med hästarna under helgerna? Fredrik äger 3 hästar och andra ägs av andra som sköter dem då. Lokalvård i konferenslokal och i andra lokaler genomförs. De har uthyrningar varje år så det har han lagt åt sidan. Nu ska det bli kontor till deltagarna. För att ge tillbaka något till Kristinehamnarna så bjuder de in allmänheten under en dag. De arbetar nära varandra och gör allting tillsammans. Alla som kommer dit kommer från Socialtjänsten. Samordningsförbundet Samspelet köper också platser. 10

11 Gången: 3-partssamtal (individ, jobbcoach, ekonomihandläggare) Studiebesök på Östervik 2 provveckor sen utvärdering Arbetsträning och coachande samtal + nätverk Utslussning gradvis då coachen kopplas på igen (inte vid studier) Avslutningssamtal vad vill de förändra här får jag äntligen vara mig själv Utvecklingscenter följer upp med ny planering Människor har olika kategorier; 1, 2, 3 och 4. Förr var det nästan bara ettor, nu är det många fyror. Han tror på socialt företagande. Kommunens ska anställa tvåor och treor så att de får komma närmre arbetsmarknaden (och sedan få A-kassa). Fråga: fixartjänsten är den gratis? Svar: Kommunen har fattat beslut om detta. Det fanns bara en dag/vecka och nu är det två dagar/vecka. Pensionärerna vill gärna betala, men får inte det. Närvaron ska vara fullständig och man ska kunna föra sig socialt när man arbetar i fixartjänst. Bilder från presentationen: 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Presentation från Tyresö: Ewa Ericsson och Bo Richter presenterar: Deras enhet heter Arbetscentrum och ligger inom Arbetsmarknadsenheten. De har deltagit i ett projekt som heter KomAn. Det handlade om personer som står längre från arbetsmarknaden. De genomför deltagarmöte och då träffas arbetsledare, individen och chefen. Hur ska resan se ut? De har ett vägledande program med arbetsprövning. Personerna kommer huvudsakligen från AF och Socialtjänsten. De arbetar ofta med hela familjen. De ser det sociala arvet hos dem. På deltagarmötet deltar i bästa fall en socialhandläggare och en handlingsplan skrivs. Processen: Kartläggning kompetens och självskattning Personlig handlingsplan CV. intervjumetodik Studie- och yrkesvägledning Verksamheterna är fem stycken. Det kan vara högt tempo lågt tempo, lättare arbete tyngre arbeten. Arbetsmarknadsanpassning. Komvux ska flytta till gymnasiet vilket är synd, tycker Ewa. 18

19 Utmaningar. Unga ut i arbetslivet; ett projekt. De tog in alla först som var arbetslösa sedan gick inte det och då tog man in dem med funktionsnedsättning. De valde ut 20 ungdomar som hade varit ute tidigare. De hade 10 kvar. De hade en tjej kvar och de trodde att hon skulle fixa det, men hon dippade. Nu har 5 st. fått nystartsjobb. De har gjort djupintervjuer och fokuserat på ett fåtal istället för att arbeta med alla samtidigt. Tyresö har innevånare och är en skärgårdskommun. Det finns en politisk vilja och en vilja från facket att driva arbetsmarknadsfrågor. De sitter i samma hus och det sker en hel del informella kontakter. Siv från Skellefteå säger att den politiska viljan är viktig för att det ska ske något. Eva: jo, både HSO lokalt och facket har arbetat för detta. Att ha personer anställda med funktionsnedsättning gjorde att andra anställda lyfte sig i håret och såg att funkar de så kan jag också. De har 14 dagars uppföljningar. Bo säger att det är viktigt att tala om att arbetsgivaren inte har en förpliktelse att anställa. De har lätt att få praktikplatser genom det. De får timanställningar under sommaren och då vet de vad de kan senare och kan anställa då. De har 12 OSA-platser och trygghetsanställningar. Med cirkulation; 3 månader upp till 3 år. Hälften med socialmedicinska problem och andra med psykiska problem. Vad har KomAn bidragit med i ert arbete? Det var ett projekt från starten där Socialförvaltningen medverkade. Den största framgången i deras kommun är mobiliseringsgrupperna som startade via KomAn. Den anpassade vuxenutbildningen med stöd i studierna är också något som finns kvar efter projektet. Politiken vill att projektets ambitioner ska implementeras men de sätter inte till pengar. De fortsätter med grupperna. De har anställt en tidigare projektanställd och en annan som de medfinansierade. Besparingar i kommunen diskuteras. Bo: de satsar på utbildning av personalen som t ex ART (Aggression Replacement Training). Dem de arbetar med har en hel problematik och därför måste de arbeta tillsammans. 19

20 Företagarföreningar stödjer att ta emot praktikanter. Det är personbundet till Bosses möjlighet att få fram platser. De släpper inte arbetsgivarna själva med problem som kan uppstå. De testar dem som är tveksamma i sina egna verksamheter. Samordningsförbundet har anställt en jobb-agent som frågar arbetsgivarna vad de vill ha. Det finns en fara i att arbetsgivaren sedan beställer kompetens som inte finns inom vår målgrupp och det blir en frustration hos arbetsgivaren när de fått ett hopp om att få det deras verksamhet behöver. 2 % som är öppet arbetslösa i kommunen. Bilder från presentationen: 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Presentation från Skellefteå: Stellan Berglund från Samordningsförbundet presenterar. Han tycker det är trevligt att vi har kommit till Skellefteå. En deltagare har kommit till informationen; en kvinnlig präst som har arbetat inom sjukvården och nu i Skellefteå hamn. Hon betonar vikten av att arbeta tillsammans. Ansvaret för rehabiliteringen uppdelad. Stellan: Kommunledningskontoret har ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Det kan bli en annan organisation framöver. Solkraft är ett bra exempel på ett socialt företag, men eftersom det är en kommunal verksamhet så kan det inte heta så. Deras Dagliga Verksamhet heter Handikappavdelningen. De som har boendestöd ser ett stort behov av utvecklings för dessa personer inom sysselsättning. Dessa deltar i Samordningsförbundet: myndigheter: FK, AF, Hälso- och sjukvården inom Landstinget, kommunen och arbetsgivaren. När de har alla med från de olika myndigheterna så är det allra bäst och gärna också handläggare från verksamheterna. 25

26 Stuprörslogiken kontra tvärsektoriella logiken där man utgår från individens behov. Samverkan behövs mellan verksamheterna. Ungefär % av befolkningen behöver samordnade insatser från flera olika instanser. Det finns cirka personer i Skellefteå i behov av stöd på olika sätt personer i hela riket. Lag om finansiell samverkan kom Det är frivilligt att bilda samordningsförbund. Det finns 84 förbund i hela landet; små förbund har slagit sig samman till större förbund. Den nordiska välfärdsmodellen; NAV (Norge, Danmark, Finland är på G). Sverige: Finsam, tvåpartsfinsam (FK, Hälso och sjukvård). Samverkan krävs hos alla myndigheter (rehab-kedjan, FK: s samordningsansvar, AF: s samordningsanasvar, samverkan med brukar- och patientorganisationer (där kan de själva bli bättre, säger Stellan) och projektsamverkan. Åtgärder ska ge effekter på 3 parter: Individ, samverkanspartner och arbetsgivare. De ska vara ett nav i mitten och inte ta över myndigheternas ansvar. En slags koordinatorsroll. Pengarna räcker inte helt från Samordningsförbundet så det krävs mer medel för att det ska kunna implementeras. De har en lokal samverkansgrupp som är kopplad till Samordningsförbundet. Han kan inte säga generellt att det är bättre med en länsövergripande samordning än en lokalt knuten; det beror på hur man gör. Stellan reflekterar över att handikappavdelningen borde vara med i den lokala samverkansgruppen; de saknas idag. Resultat: Cirka 50 % av totala antalet deltagare fick arbete eller började studera. Utmaningar: Ca ungdomar är arbetslösa. Statistik tas fram om hur det ser ut. De har haft mycket diskussioner om att gå från projekt till permanent verksamhet. TExAS: ett projekt med människor som har Aspeergers Syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser. De har nått ut bra till målgruppen. De arbetar med stöd så att de ska orka och våga gå vidare med studier. Finansieras med ESF-medel. 26

27 De har många projekt och är därför inne i en utvecklingsfas. Det är svårt för myndigheterna att delta på alla olika referensgruppsmöten och styrgruppsmöten. Nu har de skapat kluster med samma medlemmar i gruppen för att underlätta. Modell över framgångsrik samordning där både formella och informella nätverk är viktiga. En gemensam ingång är ett honnörsord de arbetar efter. Verksamhetsinriktning redovisas. De har även RESA-projekt (nytt program för dem med psuykisk ohälsa inom AF). Läs mer på: Alla projektrapporter och beskrivningar finns där. Ewa E. från Tyresö: de är med i ett samordningsförbund tillsammans med 3 kommuner. Den lever sitt eget liv. Nu är det med så många som slåss om samma personer i målgruppen. Insatsens behov istället för individens behov. Stellan säger att de balanserar upp det via sina samordningsmöten där de vet hur platser fördelas redan vid planeringen. De diskuterade eventuella problem som kan uppstå redan från start. Eva A. från Partille: de är missnöjda från kommunerna då det är flera som slåss om samma medel. Stellan: det finns en risk att det blir för litet med en kommun i ett samordningsförbund. Samtidigt måste man samarbeta för att det kanske inte finns fler än 5 personer i en kommun och det behövs samverkan för att stötta en specifik grupp. Det handlar mer om processer än hur mycket pengar det finns. Fråga: Hur hanterar ni sekretessen? Svar: Personerna de arbetar med upphäver sekretessen genom samtycke. Bilder från presentationen saknas. Middag Vi bjuds på middag på ett värdshuset Nordanågården där vi bjuds på en buffé med olika smårätter och kött i alla dess former. Tack till Skellefteå kommun och Arbetsmarknadstorget! Övernattning är inbokat på det Bed and Breakfast som drivs av Föreningarnas Hus. 27

28 Dag 2 den 22 maj: Studiebesök: Vi besöker Solkraft Öst: Detta är industrin där de tar uppdrag från industrin. De tillverkar delar till möbler och sängar. Medarbetarna väljer själva om de vill arbeta 2-skift. De har en tidning som heter Soletären. De har utarbetat en egen statistik. Längsta tiden man är där är 3 år i OSA. AF ärt alltid med. De har inga anställningar med lönebidrag p g a politiska beslut i kommunen. Det ska vara riktiga jobb. De har tydliga värdegrunder och ska förbereda för ordinarie arbetsmarknad. De startade 1985 då en del mentalsjukhus lades ned. De startade projektet med stöd från Socialstyrelsen. De arbetar enligt här och nu och kan inte alltid vänta på formella beslut. De har ca 400 personer inne i verksamheterna samtidigt. Individ- och familjeomsorgen är huvudman. Konkurrens med andra verksamheter? Nej, det är inarbetat sedan 80-talet och accepterat. Metoden är samverkan. Kunskapslyftet möjliggjorde samverkan. Prestigelöshet. De ar en stark förankring i det lokala näringslivet. 47 M Kr omsätts årligen och de får 8 M Kr av kommunen. De satsar på sina medarbetare och har en hel del sociala aktivitetrer. Medarbetare får ett stipendium på 400 kr/månad. Blir jag sedd är jag saknad, är ett motto. De anordnar körkortsutbildning och truckkortsutbildning. De anordnar handledarutbildning i arbetsmiljöfrågor bland annat. De fångar intresset och arbetar med det friska hos individen. De har en medarbetarpärm där de får underteckna att följa det som står där. Vad händer efter Solkraft? De är en mellanarbetsplats. 14 st. egna anställningar i Solkraft. De har både närande och tärande verksamheter inom Solkraft och fördelar medlen mellan dessa så att de fungerar. Statistik från Solkraft 2012 helår: Totalt antal inskrivna: 611 personer. Kvinnor: 229 eller 37 % Män: 382 eller 63 % Antal avslutade från Solkraft fram t o m 31/ : 239 personer. Aktiva t o m 31/ : 372 personer Vad har hänt efter Solkraft? Övergång till arbete: 25 personer Åter remittent: 80 personer Ålderspension: 5 personer Avlidna: 0 personer Till annan aktivitet: 9 personer 28

29 Annika presenterar Daglig Verksamhet: Annika säger att de har 330 personer i DV; många med Aspergers Syndrom. De är med i Slussen där de kartläggs och sedan förs över till Misa där de är mellan 6 månader upp till 1 ½ år. De får vara max 2 år på Solkraft och medeltiden är 8 månader. De har 5 8 personer/handledare. Idag har de ett helt annat fokus på arbete än tidigare. De har 9 personer idag under varierande tid. Maggan Larsson om Arbetsmarknadstorget: De har en samlad kompetens. Remiss skickas till Arbetsmarknadstorget. De gör en bedömning. Det ska finnas behov av minst 2 olika myndigheters stöd. Minst 2 handläggare träffar personen och helst 4 st. vid första mötet. De gör en kartläggning och erbjuder samtalsstöd. Efter 2 uteblivna kallelser till besök gör de hembesök. Om en person inte vill gå till Psykiatrin kan de gå via Ungdomshälsan istället. Snittiden är 10 månader. 58 % går till studier och det är lika många kvinnor som män. Många blir gravida och väljer mamma-rollen för att betyda något. Inför praktik gör de ett omdöme. En kognitiv handboka ska utformas där de kan göra en självskattning. De fåpr handledning via Psykiatrin i sitt arbete. Ett nytt begrepp myntas; neurokognitiv problematik (neurologiska förändringar i hjärnan som kan skapa t ex demens, minnesfunktionsstörningar, tal- och inläningssvårigheter förorsakade av skador på nervsystemet). Maggans bilder: 29

30 30

31 31

32 32

33 Vi besöker en lantgård med djur, trädgård, hunddagis och bageri: I andra ändan av Skellefteå besöker vi en helt annan verksamhet där de har hästar, ett växthus där de odlar växter samt ett bageri. Bageriet försörjer hela kommunen med bakverk som bullar och kakor. Växthuset odlar och säljer växter som inte är vanliga hos andra odlare för att inte konkurrera. Hunddagiset inhyser hundar som har sitt egna lilla rum och möjlighet att gå ut. De rastas regelbundet av deltagarna på stället. Lunch på Föreningarnas Hus. OPERA-övning om spridningsaktiviteter: Anne introducerar övningen: Projektet har ansökt om medel från Arvsfonden så att representanter från modellkommunerna ska kunna medverka i spridningsaktiviteter/seminarier under tredje året. OPERA: Bakgrunden var att skapa meningsfulla möten där de som berörs är delaktiga. Innotiimi heter företaget som har skapat metoden och det betyder innovation och team på svenska. Hur tar man tillvara innovationer så att alla är med, är frågan? Processen: Omedelbara egna tankar Parets tankar Exponera 33

34 Rangordna Arrangera Fråga att arbeta med: Vilka aktiviteter vill du ska finnas med i spridningen av framgångsrika arbetsmetoder i modellkommunerna? Vilka ska delta? Hela processen tar ca 1 timme med ev. paus där det är lämpligt. Resultat: De förslag som presenterades och sedan prioriterades redovisas på samma sätt som den matris som satt på väggen. X anger hur många markeringar ett förslag har fått. a b c d Rubrik: Spridningskonferens Totalt 14 st. X Rubrik: Media Totalt 9 st. X Rubrik: Forskning Totalt 8 st. X Rubrik: Utbyte Totalt 5 st. X Konferens för politiker, intresseorganisationer, SKL m fl för struktur, vad gäller, brukarberättelser + de goda exemplen XXXXXXX Presentera projektresultat för våra politiker gärna siffror i socioekonomiska beräkningar XX Finansiella samordningsförbundsaktiviteter. T ex Arbetsmarknadstorg, Ung i Tyresö o s v XX Politiker Chefer Media Media - spridning XXX Göra film XX Media XX TV-reklam X Knyta projekt- /examensarbete från högskola/universitet till oss Ex. Sinnenas trädgård XXXXX Vad säger forskning/studier? XX Vad säger forskningen/studier X Utbyte XX Dela med sig av material till varandra X Workshops med samma case i olika kommuner X Reklam (arena) SAIK TFF Amassadörer 34

35 Målgruppen Handläggare Arbetsgivare X X Mobilisering. Handledare + deltagare, Politiker, förvaltningschefer, Företagsföreningar, SKL X Handläggare, deltagare, S.E., SKL, Misa, AF, FK, politiker, företagarföreningar m fl. X Intressera media Socionomen, Dagens Samhälle etc Radio Internet X De förslag som inte fick några kryss (X) finns också med och redovisas här. De är inte oviktiga; de kan ha valts bort då de har samma budskap som något liknande förslag som prioriterades i övningen. Konferens med: o Deltagarnas erfarenheter o Organisation o Forskning framgångsfaktorer Besöka varandras verksamheter o Inom egna kommunen o Även i övriga landet Samla exempel i ett häfte Konferenser där olika kommuners verksamheter och metoder presenteras. Gärna minst 2 dagar. Professionella + brukare Utbilda varandra inom egna kommunens verksamheter Stöd uppifrån Kommun/politiker/Sverige Göra nya studiebesök inte vad man gör utan hur man kom igång! Internet Kultur teater Presentation av olika metoder Konferenser, nyhetsbrev, digitala medier Dokumentärserie på TV Konferens för ofrälsta på olika platser i landet Utbildning Politik 35

36 Spridningskonferens Anpassad yrkesutbildning, KomVux, SärVux, Folkhögskolor m fl., Politiker, Företagarföreningar, Branschorganisationer, SKL Föreläsning/konferens som är riktad till brukarna Tack och adjö för denna gång med fika och snabbavgång till flygbussen /Anne Sjöberg antecknade 36

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Utvärdering av DISA. Theresa Larsen. www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvärdering av DISA. Theresa Larsen. www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Utvärdering av DISA Theresa Larsen Vad är DISA? Samverkan kring unga med aktivitetsersättning Psykiatrisk diagnos Från passivitet till aktivitet Aktivitetscoachning Myndighetsutövning Samordning Finansieras

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2013-08-27 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning.

Slutrapport. Unga med funktionsnedsättning i Värmdö. Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning. Slutrapport Unga med funktionsnedsättning i Värmdö Annika Dahlberg, personlig handläggare aktivitetsersättning Försäkringskassan Mona Eriksson, arbetsförmedlare och sius-konsulent Arbetsförmedlingen 2014-10-20

Läs mer

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå

Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd. Stellan Berglund Skellefteå Resultat av ESF-finansierad förstudie om Finsams roll i framtidens välfärd Stellan Berglund Skellefteå carina.cannertoft@skl.se Förstudie - Finsam Uppdrag Skapa underlag för en strategisk diskussion hur

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Kompetensförsörjningsbehov... 3 Inom Kommunen... 3 Resterande arbetsmarknad... 3 Näringslivsråd

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Rapport från projektet Rätt stöd till arbete

Rapport från projektet Rätt stöd till arbete Rapport från projektet Rätt stöd till arbete - 5 modellkommuner och deras arbetsmetoder för att möjliggöra att människor med funktionsnedsättning kommer ut i reguljärt arbete 2012-11-20 Projektet finansieras

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete?

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Samordningsförbundet DELTA bjöd tillsammans med FoU i Väst/GR in till dialogmöte den 12 maj 2015 Samordningsförbundet

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012

Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 Översikt transnationellt erfarenhetsutbyte Projekt Arbetsliv 2012 4. Jakobstad (v. 48) Arbetsgrupp från Projekt Arbetsliv, Optimax 2. Helsingfors (v. 21) Projekt Arbetsliv, Arbetsförmedling, Försäkringskassa

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället!

En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! En gemensam ingång! Effekterna av rehabilitering i samverkan är goda för deltagarna, medarbetarna, myndigheterna och samhället! 1 Korta fakta om Skellefteå! Skellefteå i ett nötskal! Kommunen är vidsträckt,

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015

Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 STATUSRAPPORT Vårt dnr [Vårt dnr] 2016-03-18 Utgåva [P1.0-1] Tertialrapportering, nr 3 Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning 2015 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm,

Läs mer

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning)

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) 1 [7] Referens Carin Svensson Mottagare Styrgruppen Slutrapport Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Besök Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SAMORDNINGSTEAM VÄSTERÅS

VERKSAMHETSPLAN FÖR SAMORDNINGSTEAM VÄSTERÅS VERKSAMHETSPLAN FÖR SAMORDNINGSTEAM VÄSTERÅS 2016-07-01 2016-03-08 Verksamhetsägare Samordningsförbundet Västerås Verksamhetsutförare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Bakgrund Pilotmodell: Samordningsteam

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

KomAn vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

KomAn vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Datum 2009-02-10 Socialförvaltningens stab 1 (7) Mia Ledwith, utredare 08-5782 92 57 Diarienummer 010/09-739 Socialnämnden KomAn vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer