Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den 21 22 maj 2013"

Transkript

1 Anteckningar från möte med modellkommunerna i Skellefteå den maj 2013 Medverkande: Ewa Ericsson, Tyresö kommun Bo Richter, Tyresö kommun Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet Fredrik Nilsson, Kristinehamn Maria Therese Nordström, Kristinehamn Yvonne Lindfors, Hudiksvall Hanna Wickström, Hudiksvall Eva Ahlstedt, Partille Marianne Merin, Partille Stellan Berglund, Skellefteå Siv Brännström, Skellefteå Håkan Holmqvist, Skellefteå Kerstin Ingberg, Skellefteå Maggan Larsson, Skellefteå Annika Nilsson, Skellefteå Ingrid Selin. Skellefteå Erika Svanborg, Skellefteå Annika Wennerström, Skellefteå Anne Sjöberg, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete Emil Erdtman, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete Fredrik Lindgren, Handikappförbunden och Rätt stöd till arbete (dag 1) Presentation av person och fritidsintressen: Fredrik familj och idrott Maria Therese idrott och familj Marianne odla i trädgården Bo konst och jazz Annika gillar trädgård och att träna Annika egen häst Håkan hockey Ewa A har tränat Kerstin Solkraft Ewa E motorcykel och segling Hanna familjen Mats J fördjupar sig i det han gör Yvonne barnbarn, spelar golf Fredrik sola på balkongen Ingrid trädgården (?) 1

2 Stellan barnbarn och idrott, föreningsliv Maggan barnbarn och stuga Siv friluftsliv Emil att måla Anne egen islandshäst och att sy Presentation av Hudiksvall: Yvonne Lindfors och Hanna Wickström presenterar. Varför namnet Glada Hudik? Det var träbaronerna som gick ut och roade sig och gjorde det i Hudiksvall, tror man. 2006: kommundelning och då skulle kommunen slås ihop. De tittade på sysselsättning som de ville slå ihop. Hudiksvalls Resurscentrum (HRC) startade 2007 och det blev en nämnd; Lärande och Kultur. 3 nämnder funkade inte. Då hamnade de inom Centrum för Utveckling och Lärande. Det känns bättre än omsorg och vård. Förvaltningschef, verksamhetschef och därunder arbetsliv och vägledning, HRC, vuxenutbildning, Det är personbundet och det fungerar bra idag. Yvonne är chef för HRC. Det finns administrativ personal. 16 verksamheter i egen regi. 2 aktivitetshus. Glada Hudikteatern. Café där de endast gör arbetsförmådebedömning personer rör sig där varje dag. Hanna arbetar som arbetsledare. Grön omsorg (på landet). De köper tjänster av en lantgård med 2 handledare anställda där av kommunen. Det deltar gravt autistiska personer som rider på Grön Omsorg. Naturgruppen; de hyr ett härbre som är mycket enkelt utrustat. Långvind; de röjer och hugger ved där de bevarar gamla kulturminnen. Utförarenhet gör de och de får uppdrag av andra enheter i kommunen. 200 personer igång. Nyss har de sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen). Tidigare ingick psykiatrin men de behövde mer social samvaro. Avtal via Arbetsmarknad och AF. Lärlingsutbildning; särvux. YrkVux. Det leder till att man får betyg och att man kan visa att man kan något. De kan vara placerade inom Grön Omsorg t ex där de får betyg från lantbruk. Det är en bonde som har 4 st. som går lärlingsutbildning. De har samarbete med KomVux. De gör en bedömning inför betygen. Största framgångsfaktorn är att man får ett bevis på det man kan. Man kan få ett intyg om man inte kan få betyg. Arbetsmiljöutbildning får alla. Man gör det på plats; praktiskt. Läraren har tolkat kursreglerna och gjort det görbart. Det finns pengar att hämta; företaget får medel för det arbete de gör. De är duktiga på sociala företag. Det är en gråzon om vad man får och inte får göra. Från starten gick de in med mer handledning till idag där de går in med en stödstruktur via Coompanion. De har 5 sociala företag där 80 personer är anställda 2

3 och lika många som deltar. När Samhall blev vinstdrivande så fick inte lika många arbete som tidigare. Coompanion har bra kontakt med företagen och uppmuntrar dem att köpa tjänster av dem. De har exempel på personer som säger vad de tycker om verksamheterna. Glada Hudikmodellen. Brukarägt. Kommunen stöttar Coompanion som stöttar företagen. Framgångsfaktorer: Organisation inte stuprörstänk, lärande och kultur Sociala företag Lärlingsutbildning De ger exempel på en kvinna som ville startat ett hunddagis. Hon fixade det inte själv och tog då kontakt med ett av de andra sociala företagen som då tog in hennes del i sin verksamhet. De vill att de ska titta på all juridik och att det ska vara en långsiktig lösning. YAP yrkesutbildning på arbetsplats, är en annan slags utbildning de bedriver. Utmaningar: Nya externa arbetsgivare behövs. Sysselsättning enligt SoL hur många? Ska ha försörjning och vilja arbeta Fler beslut enligt LSS (Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) De enda som köper är AF. Bilder från presentationen: 3

4 4

5 5

6 6

7 Presentation av Partille: Marianne Merin och Eva Ahlstedt presenterar. PP-presentation saknas. Marianne Merin från Arbetslivscentrum: Partille har innevånare. De har arbetslivsinriktad verksamhet inom DV. 2 st. EU-projekt och Supported Employment-inriktning. Säven Café och Hantverk, Lexby fixarna och Arbetslivscentrum är hennes verksamhetsområden. De har företagsgrupper som arbetar på ICA, Sävedalens IF och liknande. Den nyaste delen är Arbetslivscentrum. Det finns 40 personer inom denna del. Hälften har en arbetsplats på olika arbetsplatser ute i samhället. Bild på hur det såg ut 1999 då hon kom från psykiatrin. Hon utvecklade verksamheten för att få en så likartad arbetsplats som ute i samhället som möjligt. Projekt Steget startade 2006 för ungdomar; EU-projekt. De började med 6 personer som sedan blev 12. De skulle närma sig arbetslivet. Hälften skulle få arbete. De ville ha en helhetssyn på individen med fokus på arbete. Det ena fungerar inte utan det andra. Utbildning; Supported Employment och Individuellt stöd i arbete, ISA. De ordnade utbildningar själva och bjöd in andra från andra kommuner. MISA Kompetens har 7

8 utbildat. Halva styrkan har gått utbildningen oavsett var i organisationen man arbetar. Det är ett sätt att minska sårbarheten. Arbetsplanering. Idag tänker de annorlunda där de hoppar över Steg 1 och går direkt över till Steg 2. De både skickar med och har en arbetsplatshandledare på arbetsplatsen. De har utvecklat en metodhandbok; Arbetslivsinriktad planering. De har gjort ett kartläggningsmaterial. De delar ut en broschyr till företagen. De samarbetar med ett 30-tal företag i Partille. I metodpärmen så har de kognitiva hjälpmedel för att det ska fungera som t ex scheman. De har med generella arbetslivsfaktorer. Metoden handlar om att man stödjer direkt på arbetsplatsen. Steget blev bara ett år, men de fortsatte arbetet ändå. Resultatet blev 4 i arbete på deltid, 3 praktikplatser, 2 i företagsgrupper, 1 i Lexbyfixarna och 2 avbröt Daglig Verksamhet. De ville gå vidare med sina idéer. De ville ha gemensamma lokaler och vidareutveckla samarbetet med arbetsplatser. De sökte EU-medel 4 ggr innan det beviljades Start av projektet Arbetsliv samarbetade de med transnationella partners. Mycket utveckling av kurser för målgruppen. Friskvård, laga sin matlåda, jobbkurs Pärmarna innehåller både material till brukare och den som håller i kursen. Det går att köpa dem av Marianne. Projekt Arbetsliv: 8 (9) fick arbete på deltid. 3 anställning fick anställning via projekt 25 blev bedömda hade närmat sig arbetslivet Daglig sysselsättning har införlivats med dem. Örjansgården har kurs- och konferensverksamhet. 8

9 Eva Ahlstedt från Arbetsmarknadsenheten: Hon är chef för Arbetsmarknadsenheten. Det är 2 förvaltningar. De försöker hitta samarbetsformer mellan deras respektive förvaltningar. De har 4 coacher. 6 arbetsledare och 3 verksamheter. Varje deltagare får en coach. De har en hantverksgrupp, second-hand, och trädgård där de restaurerar Jonsereds Herrgård. De har en trädgårdsgrupp som arbetar i anslutning till Jonsereds Herrgård. Det finns många med bakgrund inom kriminalitet och missbruk. De arbetar på uppdrag av AF och Socialtjänsten. De har drivit ESF-projekt där de utbildar personel inom Supported Employment. De har Fas 2 inom Jobb- och utvecklingsgarantin, sysselsättningsplatser, OSA (Offentligt Skyddad Anställning). De är ett komplement till Vård- och Omsorg. De tittar på det som funkar och lägger mer energi på det än det som inte fungerar. OSA kan man ha under 2 år men en hel del har det flera år fram till pensionen. Arbetslösheten? Inte katastrofal men går inte uppåt. 5 6 %. Presentation från Kristinehamn: Fredrik Nilsson och Maria Therese Nordström presenterar. Maria Therese från Passagen: De har samordnare med handledare ute och handledare inne. De har 15 anställda med lönebidrag. De arbetar med MOVE-metoden (material om den delas). Det är en stegförflyttning där man kan mäta det man kan utföra. De har en handledare för individ. Utvecklingscenter heter deras verksamhet. De startar inte en måndag utan direkt oavsett vilken dag för att minska ångesten. Modulerna beror på vilket uppdraget är och varifrån personerna kommer. De deltar i 3 månader, därefter är det diskussioner om studier eller praktik eller annat. Många stannar längre än 3 månader. De sköter kommunens all skog och återvinningsstationer så att det är rent och fungerar. De fixar hemma hos pensionärer. De får ta betalt och gör inga avdrag. De ligger i samma prisklass som andra entreprenörer och det är väl inarbetat. Ingen protesterar. Man frågar aldrig efter en dams ålder så de har ingen åldersgräns för dem de hjälper. De tillhör Socialförvaltningen, de får folk från AF, från missbruksprogram eller personer som har samhällstjänst. Det är högt i tak och ibland låg nivå. Ingen ifrågasätter de andras olikheter eller behov. De lämnar inga offerter utan tar mindre jobb. De är cirka 35 personer inklusive personal. De är med på intranätet. Kristinehamn har innevånare. 9

10 Fredrik Nilsson från Östervik: Han förestår Österviks stadsträdgård. Det är en annorlunda verksamhet för att vara stadsstyrd. Det är Rehabilitering samtidigt. De har 20 platser; 12 i arbetsträning och 8 i sysselsättning. Han har arbetat med tidsmetodik inom autismområdet tidigare som han använder här. De har många från psykiatriboenden. Stegförflyttningen är inte så stor; de går från gräsklippning till något annat inom gården. Ingen rotation. Arbetsområden på Östervik: Stallskötsel Djurskötsel Fixartjänst Kökssyssla de kom med en Cola och något annat icke nyttigt och nu lägger var och en 400 kr/person och vecka där de får frukost och lunch som de tillagar tillsammans Varmrum/snickeri Vaktmästeri Gårdsskötsel Lokalvård Vedproduktion klyver och packar som levereras (ingen har gnällt) Stadsbondgård inbokade barngrupper med guide cirka 40 stycken, hopptorn i halm, grill, deltagare guidas De lagar mat tillsammans. Varje morgon har de en genomgång för dagen. Varje grupp har en tydlig handledare. Fredrik får aldrig fatta ett beslut åt en annan handledare. Han hänvisar tillbaka till den handledare det gäller. Hur gör de med hästarna under helgerna? Fredrik äger 3 hästar och andra ägs av andra som sköter dem då. Lokalvård i konferenslokal och i andra lokaler genomförs. De har uthyrningar varje år så det har han lagt åt sidan. Nu ska det bli kontor till deltagarna. För att ge tillbaka något till Kristinehamnarna så bjuder de in allmänheten under en dag. De arbetar nära varandra och gör allting tillsammans. Alla som kommer dit kommer från Socialtjänsten. Samordningsförbundet Samspelet köper också platser. 10

11 Gången: 3-partssamtal (individ, jobbcoach, ekonomihandläggare) Studiebesök på Östervik 2 provveckor sen utvärdering Arbetsträning och coachande samtal + nätverk Utslussning gradvis då coachen kopplas på igen (inte vid studier) Avslutningssamtal vad vill de förändra här får jag äntligen vara mig själv Utvecklingscenter följer upp med ny planering Människor har olika kategorier; 1, 2, 3 och 4. Förr var det nästan bara ettor, nu är det många fyror. Han tror på socialt företagande. Kommunens ska anställa tvåor och treor så att de får komma närmre arbetsmarknaden (och sedan få A-kassa). Fråga: fixartjänsten är den gratis? Svar: Kommunen har fattat beslut om detta. Det fanns bara en dag/vecka och nu är det två dagar/vecka. Pensionärerna vill gärna betala, men får inte det. Närvaron ska vara fullständig och man ska kunna föra sig socialt när man arbetar i fixartjänst. Bilder från presentationen: 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Presentation från Tyresö: Ewa Ericsson och Bo Richter presenterar: Deras enhet heter Arbetscentrum och ligger inom Arbetsmarknadsenheten. De har deltagit i ett projekt som heter KomAn. Det handlade om personer som står längre från arbetsmarknaden. De genomför deltagarmöte och då träffas arbetsledare, individen och chefen. Hur ska resan se ut? De har ett vägledande program med arbetsprövning. Personerna kommer huvudsakligen från AF och Socialtjänsten. De arbetar ofta med hela familjen. De ser det sociala arvet hos dem. På deltagarmötet deltar i bästa fall en socialhandläggare och en handlingsplan skrivs. Processen: Kartläggning kompetens och självskattning Personlig handlingsplan CV. intervjumetodik Studie- och yrkesvägledning Verksamheterna är fem stycken. Det kan vara högt tempo lågt tempo, lättare arbete tyngre arbeten. Arbetsmarknadsanpassning. Komvux ska flytta till gymnasiet vilket är synd, tycker Ewa. 18

19 Utmaningar. Unga ut i arbetslivet; ett projekt. De tog in alla först som var arbetslösa sedan gick inte det och då tog man in dem med funktionsnedsättning. De valde ut 20 ungdomar som hade varit ute tidigare. De hade 10 kvar. De hade en tjej kvar och de trodde att hon skulle fixa det, men hon dippade. Nu har 5 st. fått nystartsjobb. De har gjort djupintervjuer och fokuserat på ett fåtal istället för att arbeta med alla samtidigt. Tyresö har innevånare och är en skärgårdskommun. Det finns en politisk vilja och en vilja från facket att driva arbetsmarknadsfrågor. De sitter i samma hus och det sker en hel del informella kontakter. Siv från Skellefteå säger att den politiska viljan är viktig för att det ska ske något. Eva: jo, både HSO lokalt och facket har arbetat för detta. Att ha personer anställda med funktionsnedsättning gjorde att andra anställda lyfte sig i håret och såg att funkar de så kan jag också. De har 14 dagars uppföljningar. Bo säger att det är viktigt att tala om att arbetsgivaren inte har en förpliktelse att anställa. De har lätt att få praktikplatser genom det. De får timanställningar under sommaren och då vet de vad de kan senare och kan anställa då. De har 12 OSA-platser och trygghetsanställningar. Med cirkulation; 3 månader upp till 3 år. Hälften med socialmedicinska problem och andra med psykiska problem. Vad har KomAn bidragit med i ert arbete? Det var ett projekt från starten där Socialförvaltningen medverkade. Den största framgången i deras kommun är mobiliseringsgrupperna som startade via KomAn. Den anpassade vuxenutbildningen med stöd i studierna är också något som finns kvar efter projektet. Politiken vill att projektets ambitioner ska implementeras men de sätter inte till pengar. De fortsätter med grupperna. De har anställt en tidigare projektanställd och en annan som de medfinansierade. Besparingar i kommunen diskuteras. Bo: de satsar på utbildning av personalen som t ex ART (Aggression Replacement Training). Dem de arbetar med har en hel problematik och därför måste de arbeta tillsammans. 19

20 Företagarföreningar stödjer att ta emot praktikanter. Det är personbundet till Bosses möjlighet att få fram platser. De släpper inte arbetsgivarna själva med problem som kan uppstå. De testar dem som är tveksamma i sina egna verksamheter. Samordningsförbundet har anställt en jobb-agent som frågar arbetsgivarna vad de vill ha. Det finns en fara i att arbetsgivaren sedan beställer kompetens som inte finns inom vår målgrupp och det blir en frustration hos arbetsgivaren när de fått ett hopp om att få det deras verksamhet behöver. 2 % som är öppet arbetslösa i kommunen. Bilder från presentationen: 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Presentation från Skellefteå: Stellan Berglund från Samordningsförbundet presenterar. Han tycker det är trevligt att vi har kommit till Skellefteå. En deltagare har kommit till informationen; en kvinnlig präst som har arbetat inom sjukvården och nu i Skellefteå hamn. Hon betonar vikten av att arbeta tillsammans. Ansvaret för rehabiliteringen uppdelad. Stellan: Kommunledningskontoret har ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Det kan bli en annan organisation framöver. Solkraft är ett bra exempel på ett socialt företag, men eftersom det är en kommunal verksamhet så kan det inte heta så. Deras Dagliga Verksamhet heter Handikappavdelningen. De som har boendestöd ser ett stort behov av utvecklings för dessa personer inom sysselsättning. Dessa deltar i Samordningsförbundet: myndigheter: FK, AF, Hälso- och sjukvården inom Landstinget, kommunen och arbetsgivaren. När de har alla med från de olika myndigheterna så är det allra bäst och gärna också handläggare från verksamheterna. 25

26 Stuprörslogiken kontra tvärsektoriella logiken där man utgår från individens behov. Samverkan behövs mellan verksamheterna. Ungefär % av befolkningen behöver samordnade insatser från flera olika instanser. Det finns cirka personer i Skellefteå i behov av stöd på olika sätt personer i hela riket. Lag om finansiell samverkan kom Det är frivilligt att bilda samordningsförbund. Det finns 84 förbund i hela landet; små förbund har slagit sig samman till större förbund. Den nordiska välfärdsmodellen; NAV (Norge, Danmark, Finland är på G). Sverige: Finsam, tvåpartsfinsam (FK, Hälso och sjukvård). Samverkan krävs hos alla myndigheter (rehab-kedjan, FK: s samordningsansvar, AF: s samordningsanasvar, samverkan med brukar- och patientorganisationer (där kan de själva bli bättre, säger Stellan) och projektsamverkan. Åtgärder ska ge effekter på 3 parter: Individ, samverkanspartner och arbetsgivare. De ska vara ett nav i mitten och inte ta över myndigheternas ansvar. En slags koordinatorsroll. Pengarna räcker inte helt från Samordningsförbundet så det krävs mer medel för att det ska kunna implementeras. De har en lokal samverkansgrupp som är kopplad till Samordningsförbundet. Han kan inte säga generellt att det är bättre med en länsövergripande samordning än en lokalt knuten; det beror på hur man gör. Stellan reflekterar över att handikappavdelningen borde vara med i den lokala samverkansgruppen; de saknas idag. Resultat: Cirka 50 % av totala antalet deltagare fick arbete eller började studera. Utmaningar: Ca ungdomar är arbetslösa. Statistik tas fram om hur det ser ut. De har haft mycket diskussioner om att gå från projekt till permanent verksamhet. TExAS: ett projekt med människor som har Aspeergers Syndrom och andra neuropsykiatriska diagnoser. De har nått ut bra till målgruppen. De arbetar med stöd så att de ska orka och våga gå vidare med studier. Finansieras med ESF-medel. 26

27 De har många projekt och är därför inne i en utvecklingsfas. Det är svårt för myndigheterna att delta på alla olika referensgruppsmöten och styrgruppsmöten. Nu har de skapat kluster med samma medlemmar i gruppen för att underlätta. Modell över framgångsrik samordning där både formella och informella nätverk är viktiga. En gemensam ingång är ett honnörsord de arbetar efter. Verksamhetsinriktning redovisas. De har även RESA-projekt (nytt program för dem med psuykisk ohälsa inom AF). Läs mer på: Alla projektrapporter och beskrivningar finns där. Ewa E. från Tyresö: de är med i ett samordningsförbund tillsammans med 3 kommuner. Den lever sitt eget liv. Nu är det med så många som slåss om samma personer i målgruppen. Insatsens behov istället för individens behov. Stellan säger att de balanserar upp det via sina samordningsmöten där de vet hur platser fördelas redan vid planeringen. De diskuterade eventuella problem som kan uppstå redan från start. Eva A. från Partille: de är missnöjda från kommunerna då det är flera som slåss om samma medel. Stellan: det finns en risk att det blir för litet med en kommun i ett samordningsförbund. Samtidigt måste man samarbeta för att det kanske inte finns fler än 5 personer i en kommun och det behövs samverkan för att stötta en specifik grupp. Det handlar mer om processer än hur mycket pengar det finns. Fråga: Hur hanterar ni sekretessen? Svar: Personerna de arbetar med upphäver sekretessen genom samtycke. Bilder från presentationen saknas. Middag Vi bjuds på middag på ett värdshuset Nordanågården där vi bjuds på en buffé med olika smårätter och kött i alla dess former. Tack till Skellefteå kommun och Arbetsmarknadstorget! Övernattning är inbokat på det Bed and Breakfast som drivs av Föreningarnas Hus. 27

28 Dag 2 den 22 maj: Studiebesök: Vi besöker Solkraft Öst: Detta är industrin där de tar uppdrag från industrin. De tillverkar delar till möbler och sängar. Medarbetarna väljer själva om de vill arbeta 2-skift. De har en tidning som heter Soletären. De har utarbetat en egen statistik. Längsta tiden man är där är 3 år i OSA. AF ärt alltid med. De har inga anställningar med lönebidrag p g a politiska beslut i kommunen. Det ska vara riktiga jobb. De har tydliga värdegrunder och ska förbereda för ordinarie arbetsmarknad. De startade 1985 då en del mentalsjukhus lades ned. De startade projektet med stöd från Socialstyrelsen. De arbetar enligt här och nu och kan inte alltid vänta på formella beslut. De har ca 400 personer inne i verksamheterna samtidigt. Individ- och familjeomsorgen är huvudman. Konkurrens med andra verksamheter? Nej, det är inarbetat sedan 80-talet och accepterat. Metoden är samverkan. Kunskapslyftet möjliggjorde samverkan. Prestigelöshet. De ar en stark förankring i det lokala näringslivet. 47 M Kr omsätts årligen och de får 8 M Kr av kommunen. De satsar på sina medarbetare och har en hel del sociala aktivitetrer. Medarbetare får ett stipendium på 400 kr/månad. Blir jag sedd är jag saknad, är ett motto. De anordnar körkortsutbildning och truckkortsutbildning. De anordnar handledarutbildning i arbetsmiljöfrågor bland annat. De fångar intresset och arbetar med det friska hos individen. De har en medarbetarpärm där de får underteckna att följa det som står där. Vad händer efter Solkraft? De är en mellanarbetsplats. 14 st. egna anställningar i Solkraft. De har både närande och tärande verksamheter inom Solkraft och fördelar medlen mellan dessa så att de fungerar. Statistik från Solkraft 2012 helår: Totalt antal inskrivna: 611 personer. Kvinnor: 229 eller 37 % Män: 382 eller 63 % Antal avslutade från Solkraft fram t o m 31/ : 239 personer. Aktiva t o m 31/ : 372 personer Vad har hänt efter Solkraft? Övergång till arbete: 25 personer Åter remittent: 80 personer Ålderspension: 5 personer Avlidna: 0 personer Till annan aktivitet: 9 personer 28

29 Annika presenterar Daglig Verksamhet: Annika säger att de har 330 personer i DV; många med Aspergers Syndrom. De är med i Slussen där de kartläggs och sedan förs över till Misa där de är mellan 6 månader upp till 1 ½ år. De får vara max 2 år på Solkraft och medeltiden är 8 månader. De har 5 8 personer/handledare. Idag har de ett helt annat fokus på arbete än tidigare. De har 9 personer idag under varierande tid. Maggan Larsson om Arbetsmarknadstorget: De har en samlad kompetens. Remiss skickas till Arbetsmarknadstorget. De gör en bedömning. Det ska finnas behov av minst 2 olika myndigheters stöd. Minst 2 handläggare träffar personen och helst 4 st. vid första mötet. De gör en kartläggning och erbjuder samtalsstöd. Efter 2 uteblivna kallelser till besök gör de hembesök. Om en person inte vill gå till Psykiatrin kan de gå via Ungdomshälsan istället. Snittiden är 10 månader. 58 % går till studier och det är lika många kvinnor som män. Många blir gravida och väljer mamma-rollen för att betyda något. Inför praktik gör de ett omdöme. En kognitiv handboka ska utformas där de kan göra en självskattning. De fåpr handledning via Psykiatrin i sitt arbete. Ett nytt begrepp myntas; neurokognitiv problematik (neurologiska förändringar i hjärnan som kan skapa t ex demens, minnesfunktionsstörningar, tal- och inläningssvårigheter förorsakade av skador på nervsystemet). Maggans bilder: 29

30 30

31 31

32 32

33 Vi besöker en lantgård med djur, trädgård, hunddagis och bageri: I andra ändan av Skellefteå besöker vi en helt annan verksamhet där de har hästar, ett växthus där de odlar växter samt ett bageri. Bageriet försörjer hela kommunen med bakverk som bullar och kakor. Växthuset odlar och säljer växter som inte är vanliga hos andra odlare för att inte konkurrera. Hunddagiset inhyser hundar som har sitt egna lilla rum och möjlighet att gå ut. De rastas regelbundet av deltagarna på stället. Lunch på Föreningarnas Hus. OPERA-övning om spridningsaktiviteter: Anne introducerar övningen: Projektet har ansökt om medel från Arvsfonden så att representanter från modellkommunerna ska kunna medverka i spridningsaktiviteter/seminarier under tredje året. OPERA: Bakgrunden var att skapa meningsfulla möten där de som berörs är delaktiga. Innotiimi heter företaget som har skapat metoden och det betyder innovation och team på svenska. Hur tar man tillvara innovationer så att alla är med, är frågan? Processen: Omedelbara egna tankar Parets tankar Exponera 33

34 Rangordna Arrangera Fråga att arbeta med: Vilka aktiviteter vill du ska finnas med i spridningen av framgångsrika arbetsmetoder i modellkommunerna? Vilka ska delta? Hela processen tar ca 1 timme med ev. paus där det är lämpligt. Resultat: De förslag som presenterades och sedan prioriterades redovisas på samma sätt som den matris som satt på väggen. X anger hur många markeringar ett förslag har fått. a b c d Rubrik: Spridningskonferens Totalt 14 st. X Rubrik: Media Totalt 9 st. X Rubrik: Forskning Totalt 8 st. X Rubrik: Utbyte Totalt 5 st. X Konferens för politiker, intresseorganisationer, SKL m fl för struktur, vad gäller, brukarberättelser + de goda exemplen XXXXXXX Presentera projektresultat för våra politiker gärna siffror i socioekonomiska beräkningar XX Finansiella samordningsförbundsaktiviteter. T ex Arbetsmarknadstorg, Ung i Tyresö o s v XX Politiker Chefer Media Media - spridning XXX Göra film XX Media XX TV-reklam X Knyta projekt- /examensarbete från högskola/universitet till oss Ex. Sinnenas trädgård XXXXX Vad säger forskning/studier? XX Vad säger forskningen/studier X Utbyte XX Dela med sig av material till varandra X Workshops med samma case i olika kommuner X Reklam (arena) SAIK TFF Amassadörer 34

35 Målgruppen Handläggare Arbetsgivare X X Mobilisering. Handledare + deltagare, Politiker, förvaltningschefer, Företagsföreningar, SKL X Handläggare, deltagare, S.E., SKL, Misa, AF, FK, politiker, företagarföreningar m fl. X Intressera media Socionomen, Dagens Samhälle etc Radio Internet X De förslag som inte fick några kryss (X) finns också med och redovisas här. De är inte oviktiga; de kan ha valts bort då de har samma budskap som något liknande förslag som prioriterades i övningen. Konferens med: o Deltagarnas erfarenheter o Organisation o Forskning framgångsfaktorer Besöka varandras verksamheter o Inom egna kommunen o Även i övriga landet Samla exempel i ett häfte Konferenser där olika kommuners verksamheter och metoder presenteras. Gärna minst 2 dagar. Professionella + brukare Utbilda varandra inom egna kommunens verksamheter Stöd uppifrån Kommun/politiker/Sverige Göra nya studiebesök inte vad man gör utan hur man kom igång! Internet Kultur teater Presentation av olika metoder Konferenser, nyhetsbrev, digitala medier Dokumentärserie på TV Konferens för ofrälsta på olika platser i landet Utbildning Politik 35

36 Spridningskonferens Anpassad yrkesutbildning, KomVux, SärVux, Folkhögskolor m fl., Politiker, Företagarföreningar, Branschorganisationer, SKL Föreläsning/konferens som är riktad till brukarna Tack och adjö för denna gång med fika och snabbavgång till flygbussen /Anne Sjöberg antecknade 36

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser

Innehåll. Förord. 32 Projektets parter & organisation 36 Samverkan kraft som toppar allt 38 Så utvärderade vi våra insatser 2009 2012 Innehåll 4 Varför KomAn? 6 Syfte & mål 8 Målgrupp 10 KomAns insatser och stöd 13 Mobiliseringskurser 16 Anpassad vuxenutbildning 20 Supported Employment 28 Socialt företagande 32 Projektets parter

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04

UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 UTVÄRDERING VIDGAD ARBETSMARKNAD ARBETE ÅT ALLA Lotta Hedberg Närplan 2011-11-04 Sammanfattning Projektet omfattade sammanlagt 116 deltagare. Projektets verksamhet ledde till anställning för 38 personer

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020

Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020 Ungdomsarbetslöshetsprogram 2020 nollvision En del av Utvecklingsstrategin Vellinge.se 2015-01-09 2 (23) Innehåll Uppdraget... 3 En bild av arbetslösheten i Vellinge... 3 Diskussion kring målgrupper...

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Förord. Johanna Westerdahl. Sala den 8 januari 2013 1. 1 Framsida: Studio JR, Jonatan Nylander

Förord. Johanna Westerdahl. Sala den 8 januari 2013 1. 1 Framsida: Studio JR, Jonatan Nylander Förord Föreliggande kartläggning har genomförts av Johanna Westerdahl under hösten och vintern 2012 på uppdrag av Jonas Wells, samordnare Norra Västmanlands Samordningsförbund. Jag vill rikta ett stort

Läs mer

Vägen till arbete och delaktighet

Vägen till arbete och delaktighet Vägen till arbete och delaktighet en presentation av sociala arbetskooperativ Möjligheter till arbete och inflytande för personer med funktionsnedsättning. 6 1 1 Socialt företagande en definition Det finns

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Färden från bidrag till arbete

Färden från bidrag till arbete Färden från bidrag till arbete Förord Frågan om vilket ansvar kommunerna tar och ska ha på det arbetsmarknadspolitiska området har ställts i olika sammanhang. Regeringen har tillsatt en särskild utredare,

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun

Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Dokumentation från konferensen 16 april 2015 Arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun,

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer