SMU Fjällgård, Hemavan 8-10 maj 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMU Fjällgård, Hemavan 8-10 maj 2009"

Transkript

1 SMU Fjällgård, Hemavan 8-10 maj 2009 Årsmöteshandlingar för (Sidhänvisning) SMK SMU - Program Verksamhetsberättelse Föredragningslista Svenska Missionskyrkan, och Svenska Missionskyrkans ungdom, Övre Norrlands distrikt

2 Välkomna till Årsmötes- och Gemenskapshelg i Hemavan 8-10 maj 2009 Världens kallelse Nya människor - Årsmöten med SMK ÖN, SMU ÖN och SMU Fjällgård - Tonårskalas, Barnskoj, Lust att sjunga - Festkväll, Andakter, Gudstjänst Program Fredag Ankomst, Fika, Inkvartering Andakt Lördag Frukost Andakt Tid för årsmöten med - SMK ÖN - SMU ÖN Lunch Lust att sjunga Ledare Anna Bergvall, Barnskoj Ledare: Irene Strålberg Fika under fm Tid för årsmöte med - SMU Fjällgård Fika under em Fri tid Världens kallelse Seminarium med Shekhar Singh, Indien, ledare i Hindustani Covenant Church och Oskar Johansson, Japanvolontär Barnskoj Lust att sjunga Internationell festkväll med middag och aftonbön Senare Efterkalas för Tonårskalaset Söndag Frukost Packa, städa, förbereda gudstjänsten Gudstjänst Shekhar Singh, Oskar Johansson, Klas Johansson Sång av Lust att sjunga - gänget Något från Barnskoj m.fl Lunch Hemfärd Mina noteringar 2 Årsmöteshandlingar

3 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2008 Svenska Missionskyrkan, Övre Norrlands Distrikt Inledning Nya människor Folket satte dem högt, och mer än så: män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Apg 2:13b-14. I samband med årsmötet i Malå den 19 april antogs en ny plan med Vision, mål och strategi för Övre Norrlands distrikt där orden nya människor antogs som vision och utmaning för vårt arbete. Detta ligger väl i linje med hela Svenska Missionskyrkans genomsyrande ord Vi vill växa. Målet formulerade vi så här: Vi vill växa genom att nå nya människor och ser från och med 2009 en ökning av antalet medlemmar på bekännelse som motsvarar 3 % av församlingens medlemsantal varje år. Det är en utmanande målsättning. Men det viktigaste är att vi anger riktningen och uttrycker vår längtan efter att fler skall komma till tro och bli med i våra församlingar. Herren har gett oss ett uppdrag att nå människor med evangelium och vi tror att när vi lever ut det nya livet i honom så kommer också människor i vår tid att dras in i Hans gemenskap till upprättelse och befrielse. Ett rikt verksamhetsår presenteras här och är en bild av vår längtan och vårt försök att leva ut både vision och liv genom de mål och den verksamhet vi gemensamt prioriterat. Verksamhetsberättelsen presenteras utifrån de fyra strategiska områden som finns i vår Vision, mål och verksamhetsplan: Vi vill växa, Marknadsföring, Andlig fördjupning och Mötesplatser. Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen bär huvudansvaret för verksamhet och ekonomi och har mötts till 9 protokollförda sammanträden: 19/4 i Malå (konstituerande), 10/5 Hemavan, 8-9/2, 5-6/9 och 14-15/11 i Skellefteå, samt 5/3, 29/5, 3/7 och 30/9 på telefon. Vid de tillfällen då styrelsen mötts i Hemavan och Skellefteå har även Distriktsungdomsstyrelsen haft sina styrelsemöten på samma plats och vissa frågor har behandlats gemensamt. Styrelsen har bestått av: Per-Daniel Liljegren (ordf), Karin Kopparmalms-Lindblad (v. ordf), Ulla Sehlberg (ekonomiansvarig), Rikard Apelqvist (sekr), Tomas Lundbäck, Lisa Edfast (t.o.m. årsmötet 19/4), Runar Eriksson (personalansvarig), Irene Strålberg (ny fr.o.m. 19/4) och Anders Nyström (suppleant fr.o.m. 19/4). I samband med årsskiftet 08/09 lämnade Irene Strålberg sitt styrelseuppdrag eftersom hon blev anställd i distriktet. Årsmöte Distriktets årsmöte och årskonferens hölls i Malå den april. Särskilt inbjudna gäster var Missionskyrkans Kommunikationschef Gunilla Hjelmåker och Utbildningskonsulent Per-Olov Sveder Renklint. Temat för konferensen var Nya människor. Personal Distriktets anställda personal har under året varit: Klas Johansson, Distriktsföreståndare 100 %, Gerard Willemsen, Samepastor 50 %, Annika Ström, Kontorist 50 %, Ulrika Ljunglöf, SMU-konsulent 50 % (under hösten 25 % tjänstledig) och Frida Morén, Ungdomsledare 50 %. Irene Strålberg anställdes 1/1-09 som Inspiratör/Kommunikatör 50 %. Ekonomi Distriktets ekonomi redovisas på sida Per-Daniel Liljgren, distriktets ordförande, avtackar Lisa Edfast som slutar i distriktsstyrelsen. Ur målskrivningen Vision: NYA MÄNNISKOR Mål: 3 % VI VILL VÄXA GENOM ATT NÅ NYA MÄNNISKOR OCH SER FRÅN OCH MED 2009 EN ÖKNING AV ANTALET MEDLEM- MAR PÅ BEKÄNNELSE SOM MOTSVARAR 3 % AV FÖRSAMLINGARNAS MEDLEMS- ANTAL VARJE ÅR. Nya människor Svenska Missionskyrkan och SMU, Övre Norrlands distrikt 3

4 Utgångna Mottagna Ur målskrivningen Vi vill därför: betona visionen nya människor och målet att växa i distriktets material och samlingar och räknar med att vi därigenom kommer att få se både nya människor och fördjupat andligt liv hos församlingar och enskilda i material och samlingar fokusera på samtal och studier kring begreppen omvändelse och medlemskap följa upp Missionskyrkans och SMU:s årliga statistik och mäta antalet gudstjänstbesökare fortsätta utveckla Kyrka i Sameland och uppmana församlingar och SMU föreningar att i samarbete med distriktet initiera eller utveckla samiskt arbete Per-Daniel Liljgren, distriktets ordförande, tar ut riktningen Vi vill växa Betona nya människor Våra ord och uttryck formar på många sätt vårt medvetande och vårt arbete. Därför har det i stort sett i varje samling och församlingsbesök som distriktet medverkat i betonats orden nya människor och vår längtan efter att bli fler. Även utskick och material har genomsyrats av detta. Statistik Statistiken för vårt distrikt visar att vi ännu inte når upp till vårt mål om 3 % nya medlemmar på bekännelse. Sedan 2004 har vi haft fler än 30 nya personer varje år men för 2008 har det gått tillbaka något till 25 nya. Utmaningen finns alltså kvar! Den största minskningen detta år är dock på antalet betjänade, vilket är lika med vårt kontaktnät, eller hur många som regelbundet deltar i våra samlingar. Detta kan variera stort över åren men är ändå en viktig siffra som på sikt påverkar våra möjligheter att få nya medlemmar. I distriktet finns fortfarande 31 församlingar, 13 i Norrbotten och 18 i Västerbotten. Storleken varierar mellan 7 och 188 medlemmar Många församlingar, om än inte alla, lämnar även in statistik på antalet gudstjänstbesökare. Fortfarande är det för få för att vara ett riktigt bra underlag, men redovisningen av de som lämnat in finns på sida 5. Styrgruppen - Vi vill växa Genom distriktsföreståndare Klas Johansson är distriktet representerat i den Vi vill växa styrgrupp som finns på nationell nivå. Här finns representanter från varje distrikt, SMU/equmenia och Svenska Missionskyrkans kansli. Arbetet i styrgruppen har kännetecknats av en vilja att genomsyra allt det som sker i vår kyrka med orden Vi vill växa. Inte minst den numerära tillväxten har betonats. Vårt distrikts tal om 3 % nya människor på bekännelse har fått genomslag i styrgruppen och Svenska Missionskyrkan som helhet. I reflektionen över vad som gynnar denna växt har vi bl.a. sett hur viktigt det är med livsnära smågrupper där utrymme finns för djupa samtal om såväl livet i allmänhet som andliga frågor, samt möjlighet att få förbön när man själv önskar. Statistik för Svenska Missionskyrkan, Övre Norrlands Distrikt Summering 0,92% 1,14% 0,85% 1,28% 1,05% 2,06% 2,36% 1,80% 1,66% 1,41% Vid årets början Bekännelse Under 25 år Barn Betyg SMK Betyg övr Summa Avlidna Betyg SMK Betyg övr Annat sätt Summa Vid årets slut Betjänade Barn och ungdomsarbete Årsmöteshandlingar

5 Kyrka i Sameland Ett annat prioriterat område är Kyrka i Sameland. Samepastor Gerard Willemsen skriver så här: Under året som har gått har rent samiska gudstjänster hållits i Kiruna, Soppero och Tärna-Hemavan. På ytterligare platser har inslag som berör det samiska arbetet varit med. När det gäller Kiruna har vi kunnat konstatera att deltagandet minskar i de vanliga samiska gudstjänsterna. Där måste vi fundera över om och hur vi behöver ändra. I samband med samisk nationaldag 6 februari hölls en gemensam samisk gudstjänst med Svenska Kyrkan i samarbete med sameföreningen, som var välbesökt. Samarbetet med Vittangi Församling i Soppero har fortsatt. En höjdpunkt har varit en samisk gudstjänstverkstad, där en grupp på personer, som omfattade samer från orten, ett antal barn, men även några som jobbar med samefrågor i Luleå Stift, Vittangi Församling och Missionskyrkan, jobbade en hel dag med att utforma gudstjänsten i alla aspekter. Efter det har ett par samiska teologisamlingar genomförts där 3-4 personer har bearbetat samisk teologi. Årets viktigaste händelse var konferensen Tro, tecken, tolkning Urbefolkningars teologi i dialog som THS organiserade tillsammans med oss och på vårt initiativ i THS lokaler. Ca 45 personer deltog från både Sverige och Norge. Medverkande talare var Terry LeBlanc, indiansk teolog från Kanada, Kim Astrup, komminister i Vittangi Församling, Bo Lundmark, tidigare kyrkoherde för samerna i Svenska Kyrkan, Britta Marakatt Labba, samisk konstnär som arbetar med Ovan: Praktiska förberedelser inför Samisk gudstjänstverkstad i Övre Soppero. Till höger: Terry LeBlanc besökte distriktet och konferensen vid THS. Här tillsammans med Samepastor Gerard Willemsen. kyrkokonst och symbolik och Gerard Willemsen. Konferensen var den första i sitt slag i Sverige och meningen är att den skall få en uppföljning. Bidragen planeras att publiceras framöver. Konferensen fick gott genomslag i de samiska och kyrkliga medierna. Det har skrivits i Sändaren, Kyrkans Tidning och Samefolket och det har varit flera inslag på Sameradion samt i programmet Människan och tro. Översättningsarbete med olika texter har fortsatt. Vi har börjat lägga ut gudstjänsttexter i tvåspråkig form i syfte att de lätt skall kunna användas även av dem som inte är samisktalande. I arbetet med samiska psalmer har vi sökt samarbete med Svenska Kyrkan, men utan resultat. Arbetet med en CD skiva och tillhörande häfte för samiskt barnarbete, som Luleå Stift har initierat och där vi är med, pågår men är inte färdigt än. När det gäller barnarbete har vi i år genomfört ett julspel med dockor på samiska, som för första gången sameskolan och samedagiset i Kiruna besökte. Tidigare år har det genomförts i Soppero och för Tärna Sameskola. Naturligtvis har många kontakter med enskilda samer varit ett viktigt inslag i arbetet. Samepastorn har som tidigare funnits med i den Samiska Krisgruppen, som Samiska Rådet i Svenska Kyrkan har initierat för några år sedan. Under året har en samisk kristelefon kommit igång som en del av gruppens arbete. Eftersom projektet Kyrka i Sameland är planerat fram till september 2009 har samtal med samfundet initierats under året om fortsättning av det samiska arbetet efter det datumet. Gerard Willemsen Gudstjänstdeltagare Rapporterat av 7 församlingar Antal Varav Församling Gudstj. Deltagare 0-7 år 8-14 år år ej medl SUMMA gudstjänstdeltagare SNITT besökare per gudstjänst 57,2 3,6 2,2 1,4 38,2 Svenska Missionskyrkan och SMU, Övre Norrlands distrikt 5

6 Ur målskrivningen Vi vill därför: THS elever vid besök i Hemavan, Rutjerbäcken i september. synliggöra Övre Norrlands distrikt, dess församlingar och SMU-föreningar inom vårt eget samfund genom att: aktivt synas i Sändaren med artiklar eller annonser varje månad delta med monter på sommarens kyrkokonferens och Riksmöte tillvarata SMU Fjällgård som en möjlighet i marknadsföringen upprätthålla regelbundna kontakter med THS och Folkhögskolor lyfta fram de lokala församlingarnas och SMUföreningarnas arbete genom att: varje månad få in en artikel i den lokala pressen utbilda minst en kommunikatör per församling/förening under 2008 Kan det måhända vara de rymliga pastorsbostäderna i Övre Norrland som lockar :-) Marknadsföring Göteborgsmötet Kyrkokonferensen var i år gemensam med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan samt respektive ungdomsförbund och nybildade equmenia. Under hela Göteborgsmötet fanns vi med genom en monter där distriktet presenterades och marknadsfördes. Syftet var att synliggöra Övre Norrlands distrikt och visa på allt det goda som finns här, inte minst med tanke på att öka attraktiviteten för medarbetare att söka tjänster även i vårt distrikt. Montern blev även en naturlig samlingsplats för ombuden från våra egna församlingar och föreningar. Ulla Sehlberg och Ulrika Ljunglöf fanns på plats mest hela tiden som huvudansvariga i montern, med god hjälp av andra ombud och personer från vårt distrikt. THS-kontakter Ytterligare ett viktigt område där vi vill synas som distrikt och knyta goda kontakter, är med de elever som utbildar sig till medarbetare i vår kyrka. Därför var det extra roligt att vi detta år hade möjlighet att inbjuda Svenska Missionskyrkans pastorskandidater till SMU Fjällgård i Hemavan under fyra septemberdagar, 18-21/9. Under dagarna fanns Frida Morén och Klas Johansson från distriktet med och delade studenternas dagar och presenterade Övre Norrlands distrikt. Ett mycket påtagligt resultat var att tre av de som i sommar ordineras som pastorer, sa sig kunna tänka sig en första tjänst i Övre Norrlands distrikt. Det är oerhört många år sedan detta hände senast! Det slutliga resultatet av detta blev att en av dem hösten -09 börjar tjänst i Luleå Missionsförsamling som pastor med ungdomsinriktning. Utsändningsgudstjänst för internationella Distriktets monter på kyrkokonferensen i Göteborg där Ulla Sehlberg pekar ut vägen för Roger Erlandsson. Inspiratör/Kommunikatör För att ge redskap och förstärka arbetet kring marknadsföring har vi under hösten rekrytetat och anställt Irene Strålberg som Inspiratör/Kommunikatör. Hennes arbete kommer bland annat bestå i att skriva artiklar för lokal- och samfundspress, arbeta med distriktets hemsida och inspirera församlingar och föreningar till ökad synlighet på andra sätt. Formellt startar tjänsten 1 januari 2009 men hon har redan under hösten 2008 påbörjat vissa uppdrag. I dag är det en självklarhet att varje organisation har en hemsida med aktuell information. För distriktets del har det under året påbörjats en rejäl uppdatering av vår egen hemsida. Nu finns ett attraktivare utseende och möjlighet att på ett smidigt sett snabbt kunna uppdatera hemsidan med aktuell information, både om sådant som varit och sådant som skall komma. Målet är att det även skall finnas aktuell information om varje församling och SMU-förening i distriktet. Men det arbetet återstår ännu. 6 Årsmöteshandlingar

7 Andlig fördjupning För att ge redskap till växt och fördjupa det personliga kristna livet är det viktigt med olika fördjupningstillfällen. Mest regelbundet sker detta naturligtvis lokalt i respektive församling, men från distriktets sida så har några olika alternativ erbjudits under året som gått. Kerit Ett av dessa tillfällen är Kerit Bibelskola för lekmän. 14 elever från Kalix, Luleå, Boden, Skellefteå, Kvarnåsen, Vilhelmina, Vännäs och Umeå har deltagit i den kurs som pågick hösten -08 och våren Man har mötts under fyra helger, lördag-söndag, på olika platser i distriktet (Luleå, Kvarnåsen, Skellefteå och Umeå). Undervisningen har haft ett huvudtema per tillfälle; Gamla respektive Nya testamentet, Trons grund och innehåll samt Predikan idag. Dessutom har det vid varje tillfälle funnits pass kring Personlig utveckling. Lärare har varit Owe Kennerberg, Johnny Jonsson och Runar Eldebo från Teologiska Högskolan, Stockholm samt Gerard Willemsen och Klas Johansson från distriktet. De lokala församlingar som stått som värdar har fått möjlighet att lyssna till föreläsarna under lördagskvällen och vid söndagens gudstjänst. Kursen har verkligen gett mersmak och vi ser fram emot en ny kurs kommande läsår, och även möjlighet till fortsättning på något sätt för den kurs som var med under innevarande läsår. Retreat Medarbetarna har även mötts till en medarbetar-retreat i Hemavan den september. Mer om det i Medarbetarförbundets årsberättelse på sida 8. Bibelfjäll Under året har ett intensivt arbete skett för att förverkliga visionen om en bibelskola i Hemavan. Visionen har fötts i styrelsen för SMU Fjällgård men drivs nu vidare av flera intressenter, där vårt distrikt och EFS Västerbotten är huvudmän. Förutom dessa är alla de lokala församlingarna i Hemavan-Tärna, Studieförbundet Bilda och Lidingö Folkhögskola delaktiga. Lidingö Folkhögskola kommer att bära huvudansvaret för bibelskolan, men visionen är också att genom bibelskolans elever och personal kunna erbjuda stöd och hjälp för de lokala församlingarna när det gäller turistmissionen, inte minst under vårvintern när så många turister finns i området. Parallellt med planering och förberedelser för att få fram ekonomiskt underlag och huvudlinjerna i organisation och kursinriktning har även rekrytering av föreståndare skett. Per-Olov Sveder Renklint har accepterat att bli föreståndare för satsningen och startar formellt sin tjänst 1/1 2010, men kommer förmodligen att påbörja en del av arbetet redan hösten Själva starten för Bibelskolan blir hösten Ur målskrivningen Vi vill därför: erbjuda Kerit, församlingsbibelskola, för lekmän och lekmannaförkunnare samordna och erbjuda t.ex. lokala seminarie- och utbildningsdagar/helger med inbjudna föreläsare eller retreater och pilgrimsvandringar medverka till att en Bibelskola startas i Hemavan med särskild inriktning på ungdomar Bibelfjäll - en bibelskola i fjällmiljö Bibelskolan Bibelfjäll är på gång Intresserade deltagare lyssnar till undervisning i samband med Kerit-kursen i Luleå Svenska Missionskyrkan och SMU, Övre Norrlands distrikt 7

8 Ur målskrivningen Vi vill därför: erbjuda Gemenskapshelger och läger för alla åldrar tillsammans med Svenska Missionskyrkan erbjuda styrelsekonferens tillsammans med Medarbetarförbundet erbjuda dagar och utbildningstillfällen för medarbetare under 2008 ta en ny hemsida i bruk som bland annat innehåller: aktuell information om distriktet och dess verksamhet presentation av varje f ö r s a m l i n g / S M U - förening lokala församlingar och SMU-föreningars program goda exempel på växt viktiga delar på samiska och engelska Gunnel Noreliusson inspirerade och bjöd på godis vid medarbetardagarna i Malå Mötesplatser Ett av de viktigaste områdena för ett distrikts arbete har alltid varit att erbjuda olika mötesplatser. Även detta tillhör ett av fyra strategiskt viktiga områden. Styrelsekonferenser För styrelser har det varit två mötestillfällen. Först en lördag i Skellefteå den 26 januari då vi tillsammans arbetade med den Vision, mål och strategiplan som vi nu arbetar efter. Under hösten, 11 oktober i Piteå, möttes styrelseledamöter och andra intresserade till styrelsekonferens med temat Gemensam framtid. Till denna dag var Per- Magnus Selinder, sekreterare för teologi och ekumenik, och Karin Larson, ekonomiansvarig SMU-riks, särskilt inbjudna. Huvuddelen av dagen ägnades åt ekumeniska frågor, men det gavs även möjlighet att prova på det nya registerprogrammet Repet. Medarbetarförbundet Medarbetarförbundets årsmöte ägde rum den 17 apr 2008, i samband med studiedagarna mars i Malå. Studieledare/ föreläsare var Gunnel Noreliusson. Studiedagarna låg i anslutning till distriktets årshögtid, som var den mars i Malå. Under året hölls sedvanliga medarbetarsamlingar i Västerbotten och Norrbotten. Under hösten hölls en gemensam samling i Luleå, där även Margareta Holtti var med. Dessutom genomfördes en retreat i Hemavan den september, u n d e r ledning av Lasse Yngv e s s o n. Det blev fina dagar, där dock inte så m å n g a deltog. Medarbetare som har avslutat sina tjänster under året är Sven-Olov Marklund som pastor i Skellefteå, och Göran Waller som pastor i Kalix. Ingvar Andersson vikarierar i Kalix. Nya medarbetare i distriktet är Gunnar Boija, som började som pastor och föreståndare i Luleå missionsförsamling vid årsskiftet, Helena Apelqvist och Roger Erlandsson, som började som diakoner och föreståndare i Malmbergets resp. Storumans missionsförsamling. Linn Sundberg är ettåring i SMU Luleå. Styrelsen har bestått av Anna Bergvall, Klas Johansson (kassör), Agneta Lidström, Rut Stenlund (sekreterare), Gerard Willemsen (ordförande). Antalet medlemmar vid årets slut var 72, därav 33 medarbetare i tjänst (17 pastorer, 3 diakoner, 3 ungdomsledare, 2 Musiker och 8 i övrig tjänst). Totalt i medarbetarförbundet fanns 39 pastorer, 5 missionärer, 7 diakoner, 3 ungdomsledare, 3 musiker, 9 i övrig tjänst och 8 lekmän. Av dessa är 21 pensionärer och 40 ordinerade inom Svenska Missionskyrkan. Gerard Willemsen, ordf. Sjung dig lycklig, Lycksele Svenska Missionskyrkans Sångarförbunds (SMS) inbjöd under hösten, september, till inspirationskurs för körsångare och körledare i Lycksele Missionskyrka. Det blev en riktig inspirationshelg för både körledare och körsångare, under ledning av helgens instruktörer Anders Andersson, Anna Skagersten och Lena Wohlfeil Förutom att öva för egen del inbjöd kören till konsert på lördagskvällen och medverkade i söndagens gudstjänst i Lycksele Missionskyrka. Ett extra uppskattat inslag, inte minst för deltagarna från andra delar av landet, var den norrländska aftonen på lördagens kväll. Här bjöds både på god mat och goda berättelser som gav inspiration och glädje. 8 Årsmöteshandlingar

9 SMU Fjällgård Inledning Verksamhetsåret 2008 skulle vi kunna kalla energikonverteringsåret. Vi pensionerade då vår elpanna och fick igång bergvärmepumpen. Vi är nu inte lika beroende av elenergi. På energisidan brukar ordet beroende ha lite av en negativ klang men i vårt fall kan ordet energiberoende vara positivt. Vi har under 2008 blivit påminda om vårt beroende på energi från engagerade människor och av vårt enorma beroende av energi från Gud. Detta beroende vill vi aldrig konvertera bort. Vinter Vintern 2008 såg på bokningsläget innan säsongen bättre ut än någonsin. Distriktets nyårsläger var än en gång en bra start på året för fjällgården. Januari fortsatte sedan ganska starkt med bokningar varje helg. Högsäsongen kom och med dem våra återkommande gäster. Våra vintergäster är ju till väldigt stor del återkommare och detta är väldigt positivt. En mindre positiv erfarenhet detta år var att en väldigt stor del av de återkommande grupperna kom med färre deltagare än de bokat för. Så trots att det innan säsongen såg bättre ut än någonsin, påverkades vårt resultat på gästnattssidan av alla minskade grupper negativt och vi nådde bara drygt 4300 gästnätter. Sommar Under sommaren 2007 konstaterade vi att vi inte var riktigt fullärda i att ta till vara sommarens alla möjligheter. Kanske kom vi en bit på vägen till Gäststatistiken för sommarsäsongen visade på en Avslutning ökning med 15% från föregående år. Tidigare år har vi fått ställa in flera av våra planerade arrangemang och vi ställde även detta år in något av dem. Glädjande var att de egna arrangemang som vi körde hade god beläggning, och detta gav oss nytt hopp om att sommararrangemangen fortfarande är en bra idé. Sommarsäsongen gav cirka 2350 gästnätter. Om vinterns resultat på gäststatistiken var vårt sämsta resultat på länge så var sommarens resultat bland det bästa vi någonsin haft. Under sommaren hade vi även detta år sk sommarvärdar. Vi tror på denna idé och vi tror att det är något vi vill utveckla mer till nästa år. Personal Den fasta personalen har i år sett ut som den gjort några år nu. Kerstin Gustavsson, Maria och Mojo Andersson. Under säsongerna har Berit Dahlström, Åmål varit anställd hos oss. Frivilligarbetare, s.k. säsongare, har vi haft under både vinter och sommarsäsong. Likt en stafett har olika människor kommit till vår hjälp någon eller några veckor åt gången. Detta energitillskott som frivillig arbetskraft ger gården under säsongerna är en av bitarna till att Fjällgården är det den är. Vi ser det som väldigt positivt och viktigt att ha det så här. Vi hoppas att det även i framtiden skall finnas människor som vill komma till vår hjälp under säsongerna. Fastighet/ Energikonverteringen. Den stora frågan på fastighetssidan har länge varit uppvärmningen. Under 2007 satte vi igång bergvärmepumpen i huvudbyggnaden, men igångkörningen blev så sent på året så vi såg inga ekonomiska sparresultatet i det årets bokslut. Konverteringen av vårt annex fick vänta till 2008 och under året blev så hela gården klar. Vi hade vid 2008 års slut ännu inte sett resultatet av ett helt år med bergvärme, men allt tyder på att vi kommer att spara cirka kwh/år. Investeringen var beräknad till totalt ca 1 miljon och resultatet från jubelinsamlingen och beviljat bidrag från länsstyrelsen täckte hela kostnaden. Avslutning När vi nu stänger verksamhetsåret 2008 kan vi som sagt konstatera att vi under året konverterat bort ett beroende av en slags energi. Vi har under året blivit påminda om att vi är beroende av energin som alla frivilliga tillför verksamheten. Vi har också blivit påminda om att vi aldrig vill konvertera bort vårt energibehov från ovan. Med det i minnet lämnar vi nu 2008 och går in i ett nytt år med ett ännu större energibehov. Mojo Andersson, föreståndare Ett rikt verksamhetsår genomförs inte utan bistånd av många människor. Lokala arrangemang kräver stora insatser av medlemmarna i de lokala församlingarna. Läger mm är beroende frivilliga ledare. Ett stort tack till er för att ni så välviligt ställer upp och hjälper till med mat, boende och engagemang etc. Och till sist ett stort tack till vår Herre som vi i allt är beroende av! Svenska Missionskyrkan och SMU, Övre Norrlands distrikt 9

10 Ekonomirapport Resultatrapport samt budget 2009 och prognos 2010 Intäkter Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Försäljningsintäkter 3010 Anslag SMK-riks Övriga anslag SMK-riks Till Framtidsfonden Anslag från Holland 3050 Anslag Riks Samepastor Anslag från församlingar Anslag från SMU-distrikt Kollekter församlingar Kursavgifter Kursbidrag Kalixbidrag Intäkter arrangemang Övriga intäkter kurs, arr Besöksintäkter Uthyrning personal Försäljningsintäkter Fakturerade kostnader 3510 Försäljning böcker mm Bidrag ECM litteratur Sameproj Fakturerade kostnader Rörelsens sidointäkter 3610 Disp ur evangelisationsfond Disp ur Framtidsfonden Rörelsens sidointäkter Intäktskorrigeringar 3740 Öresutjämning Intäktskorrigeringar Övriga rörelseintäkter 3810 Lönebidrag Övriga intäkter Övriga rörelseintäkter SUMMA FÖRSÄLJNING Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Likvida medel Fordringar Utlämnade lån Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Avsättningar/Fonder Tidigare års resultat Årets resultat Summa skulder o eget kapital Årsmöteshandlingar

11 Utgifter Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Lokalkostnader Hyra av anläggningstillgångar Förbrukning, reparation och underhåll Kurs/arr kostnader Resekostnader Reklam, PR och försäljningskostnader Kontorsmateriel, tele och post Förvaltningskostnader Externa tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader löner Bilersättning och traktamente Försäkringar och sociala avgifter Övriga personalkostnader Resultat före avskrivningar Avsättning Framtidsfonden Avskrivningar enligt plan RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR Finansiella intäkter BERÄKNAT RESULTAT Rättning evangelisationsfonden Justerat RESULTAT Framtidsfonden/Jämtöfonden Ingående balans Arv Jämtön 816 Arv Jämtön 704 Gåva Gravmark 110 Till Kalix enl avtal -300 Församlingsutveckling st teologstuderande på besök -2 1 st teologstunderande i församling -1 Fjällkonfa -15 Pistpastor mm -52 Hemavan jordvärme -300 Avstyckningskostnader -18 Bibelfjäll och kursbidrag -20 Marknadsföring; kyrkokonferens och THS -35 Kvar Svenska Missionskyrkan och SMU, Övre Norrlands distrikt 11

12 Föredragningslista Svenska Missionskyrkan, Övre Norrlands Distrikt Se valberedningens förslag på nästa sida 1) Mötets öppnande 2) Val av funktionärer vid årsmötet a) ordförande b) sekreterare c) föredragande sekreterare 3) Årsmötets förslag till: a) justerare b) rösträknare 4) Årsmötets stadgeenliga utlysande 5) Godkännande av föredragningslistan 6) Val av referent för årsmötet 7) Verksamhetsberättelse (sida 3-9) 8) Ekonomisk berättelse (sida 10-11) 9) Revisorernas berättelse 10) Fastställande av balansräkning 11) Beslut om ansvarsfrihet 12) Information om tjänster 13) Motion från Vännäs angående ökad satsning på barn- och ungdomsarbete (se sida 14-15) 14) Budget 2009 samt prognos ) Beslut om rekommenderat anslag från församling till distriktet 16) Beslut om antalet ledamöter till styrelsen 17) Val av ledamöter och suppleanter till distriktsstyrelsen 18) Val av revisorer och revisorssuppleanter 19) Val av ledamöter till valberedning och dess ordförande inför årsmötet ) Val av ombud till Hela Människans årsmöte 2010 i AC-BD 21) Val av ombud till Studieförbundet Bildas årsstämma 2010, Bilda Nord 22) Val av två delegater till SMK:s Kyrkokonferens Beredningsutskott ) Val av ledamot i SMK:s valberedning inför Kyrkokonferens ) Val av distriktets representant vid Kyrkokonferensen ) Distriktets årsmöte år ) Meddelanden a). b). 27) Information om a) Offerdagar b) 28) Övriga frågor 29) Tack 30) Förhandlingarna avslutas Mina noteringar 12 Årsmöteshandlingar

13 Valberedningen och distriktsstyrelsens förslag Ärende nummer: 2) Val av funktionärer vid årsmötet a) ordförande:. b) sekreterare:.. c) föredragande sekreterare Klas Johansson 15) Beslut om rekommenderat anslag från församling till distriktet Distriktsstyrelsen föreslår 70:- / medlem 17) Val av ledamöter och suppleanter till distriktsstyrelsen Kvarstående, ej valbara: Per-Daniel Liljegren, Storuman Ulla Sehlberg, Umeå Rikard Apelqvist har undanbett sig återval Valberedningen föreslår som ordinarie på 2 år - Karin Kopparmalms, Vilhelmina - Thomas Lundbäck, Luleå - Runar Eriksson, Umeå - Anders Nyström, Vännäs Fyllnadsval 1 år (ersätter Irene Strålberg) - NN, ort Som suppleant på 1 år -. 20) Val av ombud till Hela Människans årsmöte 2010 i AC-BD för: Norrbotten Styrelsen utser Västerbotten Styrelsen utser 21) Val av ombud till Studieförbundet Bildas årsstämma 2010 Bilda Nord Styrelsen utser 22) Val av två delegater till SMK:s Kyrkokonferens Beredningsutskott 2010 Distriktet har rätt till två representanter i Beredningsutskottet. Vid årsmötet 2008 gavs Luleå Missionsförsamling i uppdrag att utse en distriktsrepresentant i Beredningsutskottet för åren Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsmötet att Lycksele Missionsförsamling får i uppdrag att utse en andra distriktsrepresentant i Beredningsutskottet för åren ) Val av ledamot i SMK:s valberedning inför Kyrkokonferens 2010 Ordinarie: Barbro Nilsson, Norrfjärden Suppleant: Anders Nyström, Vännäs 18) Val av revisorer och revisorssuppleanter Ordinarie - Fredrik Johnsson, Vindeln - Astrid Karlsson, Norsjö Suppleant - Lars-Olof Andersson, Robertsfors 24) Val av distriktets representant vid Kyrkokonferensen 2009 Anders Nyström 25) Distriktets årsmöte år 2010 Kiruna 17 april ) Val av ledamöter till valberedning och dess ordförande inför årsmötet 2010 Inför årsmötet 2009 har följande varit: Bernt Landin, Kvarnåsen Ingvar Holmquist, Vännäs Eva-Lena Appelgren, Piteå Svenska Missionskyrkan och SMU, Övre Norrlands distrikt 13

14 Motion till SMK och SMU i ÖN:s distrikt angående ökad satsning på barn- och ungdomsverksamhet Distriktet har för närvarande en vision Nya människor. Visionen syftar till en tillväxt på många plan i våra församlingar. En viktig del i vårt församlingsbyggande är barn- och ungdomsarbetet. Distriktets läger har under många år varit viktiga mötesplatser för deltagare och ledare från olika församlingar/föreningar och har även blivit en rekryteringsyta till övrig verksamhet. Vi i Vännäs har sett vad det betytt för våra barn och ungdomar att få uppleva den gemenskap och glädje som ett läger innebär. Det har gett våra barn och ungdomar en andlig tillväxt vilket är en av anledningarna till att vi idag har många barn och ungdomar i församlingen. Vi skulle vilja att fler församlingar i distriktet får uppleva samma sak. Vi ser att distriktet har ett viktigt uppdrag med att skapa förutsättningar för detta. Vi önskar en positiv och generös hållning till läger för att de ska få fortsätta vara inspirerande mötes- och rekryteringsplatser. Vår tro och förhoppning är att detta ger blivande medlemmar till våra församlingar i distriktet. För att barn- och ungdomsverksamheten överhuvudtaget ska fungera behövs ledare. Vi föreslår därför att distriktet ska stötta lokala ledare genom att ej debitera dem någon deltagaravgift. Detta skulle ge de befintliga ledarna en uppmuntran och det skulle bli mer attraktivt att vara ledare vilket leder till att fler ledare kan rekryteras och utbildas. Det skulle även ge förutsättningar för alla församlingar och föreningar att skicka med ledare, vilket idag inte alltid sker och det är inte lyckosamt för barn och ungdomar. Vi föreslår även att ungdomar som är villiga att ta på sig ett ledaransvar tillsammans med en huvudansvarig vuxen ledare, sk hjälpledare, enbart skall betala halv avgift då de både gör nytta på lägret samt får ledarutbildning. Detta blir en slags ledarskola som kan ge fler framtida ledare. I Missionskyrkans miljöpolicy står att vi ska prioritera minskad miljöpåverkan från områdena transporter, energi, inköp och konsumtion. Vi anser att bussar borde användas vid färd till läger då tåg inte kan användas. Vad gäller barnläger är det inte lämpligt att åka reguljär buss med tanke på barnens ålder och säkerhetsaspekter. Vad händer om ett barn kliver av på fel station, blir kvar på en toalett någonstans eller blir åksjuk? Vem tar då ansvar om ingen ledare är med? För att inte ekonomiska aspekter ska hindra föräldrar att skicka sina barn och ungdomar på läger föreslår vi att deltagaravgifterna läggs på en rimlig nivå och att syskonrabatt tillämpas vid alla läger. Vi inser att detta kan rubba den totala ekonomin vid ett visst arrangemang, vi anser dock att det är väsentligare att satsa på barn- och ungdomsverksamheten genom att stötta de ledare, deltagare och föreningar som vill delta i arrangemanget. Allt i syfte att nå vår gemensamma framtidsvision för distriktet. Vi föreslår att: att SMK i ÖN ska öka sin satsning på barn och ungdomsverksamhet. att SMK/SMU i ÖN ska satsa ekonomiskt på barn och ungdomsläger genom att Deltagaravgiften sätts utifrån att deltagare ska kunna delta och inte i första hand efter att arrangemanget ska gå runt. Syskonrabatt tillämpas vid alla läger. Lokala ledare debiteras ingen lägeravgift. Hjälpledare betalar halv avgift vid distriktsläger. Chartrad buss används vid färd till och från barnläger. att ge i uppdrag till distriktsstyrelsen/ distriktsungdomsstyrelsen att revidera dokumentet Riktlinjer för Läger/arrangemang. /Vännäs Missionskyrka och Vännäs SMU Bibelskola och teologisk grundkurs för lekmän Svenska Missionskyrkan Övre Norrlands distrikt Kom med till Kerit Femton mycket nöjda deltagare från fjolårets kurs kan berätta hur bra det var senast! 14 Årsmöteshandlingar

15 Distriktsstyrelsen och Distriktsungdomsstyrelsen har valt att avge ett gemensamt svar på motionen från Vännäs angående ökad satsning på barn- och ungdomsarbete. Först vill vi tacka Vännäs för en viktig motion. I stort så delar vi de ambitioner och den längtan som vi uppfattar finns i motionen. Även vi har en längtan efter att hela tiden ge vår barn- och ungdomsverksamhet, inte minst när det gäller läger, så goda förutsättningar som möjligt. Möjligheten att som ledare åka på läger tillsammans med sina barn- och ungdomar är ovärderlig. Läger innebär ofta starka och positiva upplevelser för deltagarna och inte så sällan sker livsavgörande beslut i denna miljö. Då bör det naturligtvis finnas en ledare från hemmaplan på plats för att kunna följa upp detta både under och efter lägret. När det gäller avgiften för ledare vid läger så menar vi att ingen ledare själv skall behöva betala denna. Frivilliga ledare satsar redan av sin ledighet/semester vilket borde vara tillräckligt. För anställda ledare så skall det naturligt ingå i arbetet. Skulle detta ligga på distriktet så innebär det en merkostnad på ca :- / år (jämfört med 2008 års deltagande). Skall även hjälpledare subventioneras så tillkommer kanske lika mycket till. Att finna rätt nivå när det gäller deltagaravgifterna är inte enkelt. Om deltagaravgifterna inte täcker lägerkostnaderna behöver vi finna andra finansieringsalternativ. Inte minst kostnaderna för resor till och från lägret påverkar deltagaravgiften. Syskonrabatt tillämpas redan idag på de flesta läger. De Riktlinjer för Läger/arrangemang som SMU idag tillämpar går i korthet ut på att samtliga läger och arrangemang skall gå jämt ut. I den budget som varje lägerkommitté skall upprätta skall även viss kostnad för administration och, i förekommande fall konsulentkostnad, räknas in med 10 respektive 20 kronor per deltagare och dag. Trots att vi idag inte ser hur vi skall kunna tillmötesgå alla de förslag som finns i motionen vill vi inte avvisa den. Eftersom vi i stort delar dess ambition vill vi istället be om mer tid för att utreda möjliga alternativa lösningar. Distriktsstyrelsen och Distriktsungdomsstyrelsen föreslår därmed sina respektive årsmöten: att avslå Vännäs samtliga attsatser att styrelserna ges i uppdrag att till 2010 års årsmöten utreda alternativ för läger och arrangemang i linje med motionärernas förslag och se över Riktlinjer för Läger/arrangemang. Distriktsstyrelsens underskrift och godkännande av Svenska Missionskyrkan, Övre Norrlands Distrikts verksamhetsberättelse och kassaredogörelse 2008 Skellefteå den Per-Daniel Liljegren, ordförande Karin Kopparmalms, vice ordförande Ulla Sehlberg, ekonomiansvarig Runar Eriksson, personalansvarig Rikard Apelqvist, sekreterare Thomas Lundbäck Irene Strålberg Anders Nyström Klas Johansson, distriktsföreståndare Svenska Missionskyrkan och SMU, Övre Norrlands distrikt 15

16 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2008 Svenska Missionskyrkans Ungdom, Övre Norrlands Distrikt Inledning Först och främst: Tack för ännu ett år! Jag skulle i egenskap av ordförande vilja passa på att så här i början tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt till i distriktets arbete det gäller alla ni som har planerat, alla ni som fixat med mat och annat praktiskt och framför allt alla ni som deltagit i läger och andra arrangemang! Utan er vore distriktet ingenting! Ytterligare ett år har gått och mycket har hänt på vägen. Noomi tog över efter Erik som ordförande, men var inte långt därefter tvungen att lämna över klubban i min hand, då hon skulle flytta till England. Personligen är jag tacksam över möjligheten att få ha varit med i och ha fått äran att vara ordförande för något så viktigt som Övre Norrlands distrikt! Jag vet inte vad statistiken säger, men jag vill ändå säga att vi växer oavsett vad några siffror skulle säga! Vi växer som människor och vi växer som kristna och jag ser fler och fler SMU-orter blomma upp och fler och fler tonåringar mogna till fantastiska människor. Jag ser fram emot ytterligare ett år i distriktet och jag hoppas att vi får fortsätta det här viktiga arbetet tillsammans och att vi får fortsätta växa! Jag hoppas vi kan se oss som en kropp där vi alla är olika kroppsdelar med olika funktioner, och där alla behövs! Så fortsätt åka på läger, fortsätt engagera er och fortsätt låta Gud vara med så kommer det bli ett jättebra år! Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Ef 4:15-16 Gud välsigne Övre Norrland och det år som ligger framför! Arvid Nyström, ordförande SMU Övre Norrland Pausunderhållning vid årsmötet i Vännäs. Barnkörlägret i Bjurholm sjunger på avslutningsgudstjänsten under ledning av Sara Wittgård, Jönköping. 16 Årsmöteshandlingar

17 Distriktsungdomsstyrelsen (DU) Under det gånga året har distriktsungdomsstyrelsen sammanträtt fem gånger. Utskotten har ibland träffats i samband med DU:s möten, men har oftast sammanträtt via telefon. D U h a r b e s t å t t a v : Amanda Wedberg, Vännäs; Arvid Nyström, Vännäs; Erik Elfgren, Luleå; Erika Johansson, Kvarnåsen; Fanny Lindblad, Vilhelmina; Linda Levén, Luleå; Mikael Boqvist, Luleå; Noomi Landin, Kvarnåsen. Under året har Noomi Landin varit ordförande mellan den 27 april och den 6 september, därefter Arvid Nyström. Vice ordförande har varit Arvid Nyström från den 27 april till den 6 september, därefter Amanda Wedberg. Sekreterare under året har varit Erika Johansson och kassör Erik Elfgren. Arvid Nyström ordförande SMU Övre Norrland Barnsångarläger Barnsångarlägerkommittén har under året arrangerat ett barnsångarläger under Kristi himmelsfärdshelgen i Bjurholm. Medarrangör detta år var EFS i Bjurholm eftersom barnkörverksamheten i Bjurholm bedrivs i EFS regi. Temat var Sång på gång och ledare var Sara Wittgård, Jönköping. Som pianist hade hon Magnus Rydberg med sig. Några musiker från Bjurholm hjälpte till med kompet. Lägerchef var Malin Lagerlöf, Agnäs. Deltagare från Agnäs-Bjurholm i söder och Kalix i norr deltog med stor sångarglädje. Vid avslutningsgudstjänsten medverkade Kristina Eriksson och Bertil Olsson, båda Bjurholm med en dramatisering om att växa. Lägret samlade ca 70 deltagare med ledare års läger anordnas i Norsjö. Ledare blir Peter Tikkanen. Barnsångarlägerkommittén har bestått av Cecilia Strömberg, Hörnsjö, Erika Flogér, Hörnsjö, Katarina Hultbäck, Kalix, Rikard Apelqvist, Gällivare, Malin Lagerlöf, Agnäs. vid pennan Cecilia Strömberg, barnsångarlägerkommittén Här har just startskottet till spårningen på Adventure gått. Alla sitter och klurar på ett lurigt chiffer för att få veta vart de ska ta vägen. Scoututskottet Västerbotten Ett ganska lugnt år för scoututskottet. Sommarens scoutläger blev ett deltagande i EFS Patrullriks som arrangerades i Mjösjöliden utanför Piteå. Ett flertal av SMU ÖN:s kårer deltog. Kämpaleken i oktober gick av stapeln på tallhedarna i Abborrtjärn utanför Vindeln. Ledarutbildningen Ska ut Gul hölls i Sävar i februari och Blå del genomfördes i och runt Marsfjället, Vilhelmina veckan före midsommar. Tonårs- och seniorscouthajk var det i Vindeln den augusti. Ett tack till alla ledare som gör en fantastisk insats i scoutarbetet lokalt. Vad vore distriktet utan er alla! Gud välsigne er! För Scoututskottet AC, Anders "Wasa" Brunnegård Norrbotten Scoututskottet har under 2008 bestått av Ann-Helene och Mats Widgren, Vitå, Anna-Karin Isaksson, Luleå och Joakim Lifbom, Smedsbyn. Under 2008 har utskottet planerat och genomfört Scoutfejd i Strömsund fre-lör den oktober. 35 scouter från Vitå och Luleå deltog, samt en grupp med tonåringar från Vitå och Luleå, vilka hade ordnat med den traditionella mörkerspårningen. SMUs scoutverksamhet i Norrbotten har i övrigt omfattats av Vinterlek i Påläng den 7-8 mars. Där deltog ett 50-tal scouter från Vitå, Luleå, Älvsbyn, Påläng och Svenska Kyrkan i Gunnarsbyn. Dessutom deltog även två tjejer från Tanzania. De gjorde praktik i Svenska Kyrkan i Råneå och hade kontakt med Vitåscouterna. Under Vinterleken genomfördes även den första tonårsträffen för Norrbottens SMUtonåringar, där Frida Morén höll i tonårsprogrammet efter att scouterna sagt god natt. Sommarens scoutlägersatsning gick under EFS-vingar. Patrullriks i Mjösjöliden utanför Piteå den 27 juli den 2 augusti, samlade nära 2000 scouter från hela Sverige. Från Norrbotten deltog SMUscouter från Vitå och Luleå. Under senhösten hölls den första planeringsträffen inför 2009 års distriktsscoutläger för Övre Norrlands SMU-scouter. Hälsningar från scoututskottet BD gm Mats Widgren Svenska Missionskyrkan och SMU, Övre Norrlands distrikt 17

18 Ungdomsutskottet Här kommer en beskrivning av vad Övre Norrlands distrikts ungdomsutskott har varit engagerade i sedan förra årsmötet. Efter Tonårskalaset och årsmötet i Vännäs åkte styrelsen och ungdomsutskottet till SMU fjällgård för första sammanträdet. Sen var det mycket planering inför sommarlägret i Vilhelmina, juni, som tyvärr i sista stund fick ställas in på grund av för lågt deltagarantal. Sen var det dags för Helt troligt i Malå, oktober, som blev en succé, 31 deltagare, varav 17 från Norrbotten. På lägret fick vi höra vad det innebär att vara kristen, Gunilla och Sven Landin kom på lördag förmiddag, Klas Johansson lördag eftermiddag och Maria Johansson med ett ordentligt gäng kvarnåsare kom till gudstjänsten på söndag. Dessutom avgjordes det absolut första distriktsmästerskapet i bränndäck, segern gick till ett av Norrbottenslagen. Därefter satte planeringen inför nyårslägret Kallhet, 27/12-1/1, ordentlig fart. På lägret var vi var 92 stycken glada som trängdes och hade det gott på SMU fjällgård. Hälsningar från ungdomsutskottet gm Frida Morén, distriktsungdomsledare Utelek vid nyårslägret i Hemavan. Vi vill växa 2008 var ett år då SMU-riks gjorde en satsning med ett projekt som hette Vi-vill-växa! Varje distrikt blev tilldelad en inspiratör, för Övre Norrland blev det Moa Mellbourn. På sin 25%-tjänst hann Moa ringa alla SMU-föreningar i distriktet och ha nio träffar samt en regional träff i Norrbotten, några föreningar fick både två och tre besök. Moa har fått prata med föreningar som har gått från uppgivenhet till hopp, föreningar som har varit fulla av liv och framtidshopp, föreningar som har gått från knapp existens till nytt liv. Joel Jonsson från Vindeln fick förtroendet att bära fanan vid equmenias invigning under Göteborgsmötet sommaren Många barn hade ritat av sina händer, vilka blev en utställning I distriktets monter. Människor är olika, våra distrikt ser olika ut och alla föreningar är unika. Det som dock är återkommande i alla rapporter är att i stort sett alla föreningar uppskattade att få ett samtal från SMU riks. Att någon faktiskt tog sig tid för att ringa och höra hur de har det. Många upplever att riks är långt borta och i flera fall även distriktet. En annan gemensam nämnare är den längtan till växt som finns. Sorgen över att föreningen bara blir mindre och mindre trots försök till att växa. En genomgående förklaring till minskningen är ledarbristen, eller uppfattningen om att föreningen har ledarbrist. Föreningsbesöken har gett utrymme för många samtal som annars kanske inte skulle ha kommit till stånd och jag tror att jag vid mina besök ofta har lyckats inspirera föreningar att arbeta med medlemstillväxt. Utdrag ur Moa Mellbourns rapport Det stora samtalsämnet har varit ledarbristen, eller upplevelsen att föreningen har ledarbrist, samt behovet av ledaromsorg. En konkret åtgärd fråndistriktets sida var att det under hösten 2008 planerades för en ledarfest som gick av stapeln 24 januari Ulrika Ulla Ljunglöf, SMU-konsulent Händer Hur arbetar vi med barns och ungas plats i kyrkan? Vad är det som styr våra normer och våra tankar om hur det ska vara? Traditioner, slentrian eller faktiskt vår egen vilja och åsikt? Året 2007/2008 var temat för SMU-riks Barnens år. Uppdraget för distrikten var att på olika sätt sätta barnen i centrum, till exempel i gudstjänsten eller under en aktivitetskväll. Från distriktsungdomsstyrelsen kom idén om händer. Barnen skulle rita av sina händer och sedan måla eller på annat sätt dekorera dessa händer. Under Göteborgsmötet (Kyrkokonferensen och SMU:s riksmöte) fanns dessa händer uppsatta i Övre Norrlands monter. Med dessa händer ville vi visa på att mycket händer i SMU ÖN. Ulrika Ulla Ljunglöf, SMU-konsulent 18 Årsmöteshandlingar

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 www.metodistkyrkan.se Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl. 12.00-17.00 Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl.

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar LIVSNÄRA SMÅGRUPPER Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar Vad menar vi med Livsnära smågrupper? Begreppet Den tvåvingade församlingen uttrycker den naturliga betoningen och

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU OKTOBER 2004. I Missionskyrkan - oktober 2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU OKTOBER 2004. I Missionskyrkan - oktober 2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU OKTOBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Attraktion

Läs mer

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 Om du visste Johannesevangeliets fjärde kapitel är ett bibelsammanhang som många av oss gärna återvänder till. Det handlar om ett möte mellan

Läs mer

Föredragningslista för årsmötet

Föredragningslista för årsmötet Föredragningslista för årsmötet 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två rösträknare. 4. Fastställande

Läs mer

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010

Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Årsmöteshandlingar 25 26 juni 2010 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkomnande Föredragningslista Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Resultat- och balansräkning Siffergranskningsberättelse

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 PROTOKOLL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tredje kyrkokonferens 29 31 maj 2014. Vid kyrkokonferensen deltog 593 ombud från 296

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka

Handlingar. Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Handlingar Distriktstämma/årsmöte 2014 @ Fiskebäcks Missionskyrka Innehåll Välkomna! 2 Kallelse och mötesformalia 3 Här finns information om tid, plats och mat m.m. under dagen. Här står också hur stämman/årsmötet

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

6 Nytt från fjällvärlden 7 MC-klubb på hugget 8 Årskonferens med Blåsarfest

6 Nytt från fjällvärlden 7 MC-klubb på hugget 8 Årskonferens med Blåsarfest vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 3 2015 Det spontana samtalet mellan människor är en fin bit i konferenspusslet. Här är det Sigvard Lindgren, Norrfjärden, och Carina Hortell, Nordmaling, som

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 15 17 juni 2006 Torsdag 15 juni 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 6

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer