NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor"

Transkript

1 2015 NYinflyttad En tidning för alla nyblivna Växjöbor Vi vill ha dig här! Livet här är sämre utan dig och betydligt bättre med dig! Vi välkomnar dina egenheter, dina vilda idéer, din drivkraft, din kritiska röst, ditt konstiga efternamn, dina udda talanger, din vilja att gå utanför boxen, ditt mod att agera först och fråga sedan, din förmåga att älska män eller kvinnor eller både och, din excentricitet, dina fantastiska vänner, dina sneda, stora fötter ja, vi välkomnar allt det som är unikt med just dig. Välkommen till Växjö vare sig du är här som tillfällig besökare eller om du väljer att stanna resten av livet.

2 Varmt välkommen till Växjö! Tack för att du har valt att flytta till Växjö! Vem vet vad det kommer att innebära för vår kommun, att just du flyttar hit? För det är faktiskt så att det är människorna i en kommun som gör själva kommunen. Det är invånarna som formar och utvecklar staden det är våra gemensamma initiativ, attityder och vårt agerande som gör Växjö till det som är Växjö. Att våra invånare tar initiativ råder det ingen tvekan om. Växjö är Sveriges fjärde starkaste till växtregion, vilket innebär att det bara är storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som slår oss. Det finns givetvis många orsaker till vår starka tillväxt, men för mig är det självklart att det inte hade varit möjligt utan engagerade medborgare, skickliga företagare och ett utvecklande men även tillåtande klimat. Ett område som vi är speciellt framgångsrika inom är miljöfrågorna. För ett antal år sedan myntades uttrycket Europas grönaste stad om Växjö av engelska statliga BBC. Näringslivet och kommunen beslöt efter intensiva diskussioner att anta utmaningen och försöka leva upp till det, och nu är det en del av vårt platsvarumärke. Varje dag strävar vi att nå vår vision om att vara Europas grönaste stad. Att miljöfrågorna blivit starka i just Växjö beror till stor del på att vi i decennier har haft politiker som har varit både miljöintresserade och miljömedvetna. Vi var i början av 90-talet först med att besluta om att bli en fossilbränslefri kommun, och vi har sedan dess minskat utsläppen rejält. De senaste åren har politiker och tjänstemän från Växjö bjudits in världen över för att berätta om hur vi arbetar med våra miljöfrågor. I Växjö arbetar vi hårt för att skapa en attraktiv kommun. Och attraktivitet handlar inte bara om att erbjuda bra skola, vård och omsorg. Jag är särskilt stolt över att Växjö har utvecklats till en stad med ett stort och varierat kultur- och idrottsliv, att vi har en attraktiv stadskärna och mängder av fina friluftsområden. Som ny Växjöbo har du oändligt mycket att upptäcka, vad du än är intresserad av. Min personliga önskan är att Växjö ska fortsätta vara en kreativ mötesplats där vi alla bidrar till ett välkomnande, öppet och tolerant samhällsklimat. Där vi vågar vara nyfikna på varandras olikheter och dra nytta av att vi är just unika individer. Varmt välkommen att bli en aktiv invånare i din nya kommun! Bo Frank Kommunstyrelsens ordförande Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonstraffic: Tove Svensson. Annonsavd.: Fredrik Berggren. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Kommunikationsenheten i Växjö kommun och Storstadspress AB. Redaktör: Åsa Blom Foto: VEAB, Växjö kommun, Mlifoto, Annika Svensson Predikaka, Mats Samuelsson, Louise Magnusson, Åsa Blom, m fl. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden jan 2015 dec 2015 i Växjö kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Västerås 2014, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 4 MEDLEMSBEVIS 2

3 Växjö - Europas grönaste stad Nu har du flyttat till den grönaste staden i Europa! Vad kan det betyda? Jo, här jobbar vi tillsammans för miljön och för en bra framtid. Och då är det viktigt att det är enkelt att leva miljövänligt. Det ska nästan gå av sig själv att välja det alternativ som är bäst för miljön. Här i Växjö finns många exempel på just det. När du sorterar ditt matavfall så blir det biogas till bussarna så att de drivs på ett miljövänligt sätt. Vi har fjärrvärme som värmer våra hus och vi underlättar för våra kommuninvånare att välja cykeln framför bilen. I det lite större perspektivet storsatsar vi på byggandet av energieffektiva hus med bland annat Sveriges största satsning på byggande av trähus. Och det som vi kanske är mest stolta över av allt! Vi lyckas få kurvan för koldioxidutsläppen att gå nedåt samtidigt som kurvan för tillväxt går uppåt. Viktigast är kanske ändå att vi i Europas grönaste stad ständigt kämpar för att bli ännu bättre i vårt miljöarbete. Växjös miljöarbete har en lång historia! På 1970-talet restaurerade vi sjöar, redan 1996 fattade våra politiker ett världsunikt beslut om att bli fossilbränslefritt och 2005 drog vi igång satsningen på energieffektivt trähusbyggande. Tre viktiga milstolpar som har varit möjliga tack vare politisk enighet om ambitiösa miljömål, ett aktivt miljöarbete och ett fossilbränslefritt Växjö kommer allt närmare. Allt det här är grunden till att Växjö uppmärksammades som Europas grönaste stad i en dokumentär på BBC Växjö som Europas grönaste stad, har gett genklang världen över, något vi inte minst märkt från ett enormt stort och globalt medieintresse och mängder med nationella och internationella studiebesök. Men Europas grönaste stad handlar inte bara om mätbara kvantitativa miljömål. Det handlar också om att vara en stad som lockar inflyttare, nya företag och där våra invånare trivs. Växjö är en expansiv stad med en tillväxt som bara de tre storstadsregionerna kan matcha. Här finns ett framgångsrikt idrottsliv med stark elitverksamhet, bra stöd till ungdomsidrotten samt unika Arenastaden. Här finns även ett rikt handels- och kulturutbud och ett universitet som lockar allt fler sökanden varje år. Vår ambition för framtiden är att göra det ännu enklare och attraktivare för besökare, företag och invånare att leva och verka hållbart i Växjö. Cykelfeber I Europas grönaste stad finns det så klart många möjligheter att välja cykeln, närmare bestämt 16 mil cykelvägar. Och 2012 noterades att hela 19% av alla resor i Växjö sker med cykel. Kommunen arbetar både för att det ska vara snabbt, enkelt och bekvämt att välja cykeln som transportmedel, men också med olika leder där upplevelse eller turism står i fokus. Pär Wallin är kommunens projektsamordnare i cykelfrågor och tipsar om bra cykelupplevelser: - En slinga som kallas Växjö runt på 41,5 km löper runt staden, och där finns gott om guldkorn att uppleva. I Fyllerydskogen har Växjö Stigcyklister byggt häftiga cykelbanor för mountainbikecykling och vill man cykla på landsväg kan man ta sig via Öjaby til Härlöv, stanna för en fika i Öhr och fortsätta runt Helgasjön tillbaka till Växjö. Och varje måndag under vår, sommar och höst kan man förena sig med Lammhultscyklisterna på Stortorget för att i grupp cykla runt på landsbygden. Namnet till trots är det på Stortorget i Växjö man möts... Annika Svensson Predikaka Kommunikationschef Tack för att du gör gröna Växjö grönare Invånarna i Europas grönaste stad har nästan halverat sina koldioxidutsläpp per person på 20 år Tack till dig som cyklar, sparar energi, har fjärrvärme, åker kollektivt! Sedan 1993 har invånarna i Växjö nästan halverat sina fossila koldioxidutsläpp. Utsläppen har minskat med 47 procent per invånare visar Växjös energi- och koldioxidinventering för Minskningen mellan 2012 och 2013 är totalt cirka ton. Förändringarna mellan 2012 och 2013 beror framförallt på övergång från fossil olja till bioolja samt flis i värmeverken och industrier. Det handlar om en minskning av koldioxidutsläppen på cirka ton, där värmeverken står för den mesta minskningen. Men utsläppen minskar också tack vare övergång till biodrivmedel i busstrafik och hos speditörer, effektivare fordon, samt ökad inblandning av biodrivmedel i diesel. Målet i Växjö kommuns miljöprogram, antaget juni 2014, är att minskningen ska vara 65 procent 2020 och ett helt fossilbränslefritt Växjö år Växjö Årets Matlandethuvudstad 2015 I tuff konkurrens med fyra finalister har Växjö vunnit utmärkelsen Årets Matlandethuvudstad 2015 som delas ut av Landsbygdsdepartementet. Juryn skriver i sin motivering att Växjö värnar om råvarans ursprung och att både handel och restaurang har en lång tradition av nära samarbete med primärproduktionen. Det planeras flera olika aktiviteter under året med anknytning till utmärkelsen. MAT september Under tre dagar i mitten av september samlas konsumenter, livsmedelsproducenter och landets ledande företrädare/beslutsfattare till eventet MAT i Växjö. Projektet MAT såg dagens ljus första gången 2011 och överträffade alla förväntningar. Förra året hade MAT besökare. MAT består bland annat av landets största matmarknad, seminarier och riksfinalen i Unga Ekokockar. Läs mer om Årets Matlandethuvudstad och MAT på Sveriges största trähusprojekt Välle Broar är ett Sveriges största satsning på byggande av trähus. Här arbetar kommunen tillsammans med näringslivet och universitetet för att skapa framtidens hus i trä. Idag finns fyra hus i det som kallas Limnologen och två passivhus klara, och den framtida planen är att skapa minst ett nytt hus varje år. Husen ligger längs med Trummen mellan universitetet och centrum och har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Trä är en viktig del av den nordiska byggtraditionen som nu kommer tillbaka, inte minst på grund av dess hållbarhet. Att trä dessutom är vackert, formbart och kostnadseffektivt gör det bara ännu mer intressant. Läs gärna mer om Välle Broar på kommunens hemsida. Miljösmart hus på riktigt Längst ut på Lugnet har Veab Växjö Energi AB tillsammans med föreningen Miljösmarta hus i Småland och aktörer i näringslivet skapat ett miljösmart plushus som man kallar Åsaliden. Projektet handlar om att skapa ett hus som ger mer energi än det gör av med. Under projektets gång bor en familj i huset med uppgift att leva ett vanligt liv. En energi- och ekonomicontroller följer utvecklingen under de två åren som projektet varar. Du kan följa vad som händer på bloggen veabmiljosmarthus.blogg.artisan.se 3

4 Tema: Idrott Sveriges Text: Lill Andréasson främsta idrottskommun 2013! Växjö är en idrottsstad av rang. Här finns inte bara spetsen inom flera olika idrotter, här finns framför allt bredden. Av Riksidrottförbundets 69 anslutna idrotter finns drygt 60 representerade i Växjö kommun. Här finns med andra ord förutsättningar för att du ska kunna utöva just den idrott som du är intresserad av. HPC erbjuder tester av olika slag i sitt eget center. I Arenastaden finns unika träningsmöjligheter. Från bredd till elit i Arenastaden - High Performance Center När Arenastaden skapades för ett par år sedan var det svårt att förstå den framtida visionen. Men redan tidigt fanns det tankar om att Växjö hade en roll att fylla i en idrottsligt bredare mening. Idag finns High Performance Center på plats med högtflygande planer. Ulrika Pizzeghello märker ett stort intresse för HPC och Växjö som idrottsstad. Tankarna kring att ta till vara all den idrottsliga kompetens som finns i Växjö har funnits länge. Här finns en rad landslagstränare inom olika idrotter, här finns ledare som tränat både individuella idrottare och lag och här finns en stor bortskämdhet med att fostra fram idrottsliga världsnamn. Det borde rimligen finnas något som vi kan lära andra, resonerade kommunen redan för flera år sedan. Växjö en av 12 städer Det egentliga startskottet för High Performance Center HPC gick när Växjö kommun tillsammans med Linnéuniversitetet ackrediterades av IAAF (International Association of Athletics Federations) inom kast- och mångkampsgrenar. Anledningen var att IAAF såg att Växjö hade bra faciliteter, duktiga tränare och möjligheter att utveckla idrottare. Och det finns bara tolv ackrediterade städer i världen. Ganska häftigt att Växjö är en av dem. - Tanken är att skapa ett center där såväl våra regionala idrottare som idrottare från andra delar av landet kan komma och träna och på olika sätt utvecklas inom sin idrott. Men vi kommer också att satsa på en målgrupp utanför Sverige, berättar Ulrika Pizzeghello som arbetat mycket med HPC:s organisation och som numera arbetar med projekt inom fritidsområdet i Växjö kommun. - Vi arbetar för att idrottare skall ha möjlighet att nå högsta elitnivå, vilket innebär att skapa en struktur och en röd tråd i träningen från tidig ålder samt att kunna erbjuda elitidrottare helheten kring träning. Utbildning av ledare och tränare är också en viktig nyckel för att nå resultat, säger Ulrika. Damlandslag och andra besökare Fortfarande är man i uppstarten, Ulrika säger att det tar tio år att bygga upp det HPC som man ser framför sig. En av svårigheterna är att det inte finns något liknande att titta på nationellt. Östersund har vintersportcentrum, det är det närmaste man kan komma i Sverige. Internationellt finns flera stora idrottscentrum, men de har också helt andra ekonomiska resurser bakom sig. 4 HPC har sin verksamhet i ett nyrenoverat träningscenter, i Värendsvallens lokaler på arenastaden ett fys- och testcenter gjort för idrottare. Man har ett testrum för styrketester och ett lab för uthållighetstester. - Det handlar inte om ett regelrätt gym, utan här har vi tagit fram de absolut bästa träningsmöjligheterna för idrottare som verkligen satsar på att bli elit. Redan nu finns här många lokala föreningar som använder träningslokalerna Östers IF:s herr- och ungdomslag, Växjö Lakers herrlag och juniorlag, friidrottsgymnasiet, Vipers, Konståkningsklubben med fler. Och trots att marknadsföringsinsatserna knappt inletts, så har man redan haft besök från andra delar av landet och av idrottare från andra delar av världen. I januari kommer svenska damlandslaget i fotboll hit, de tyckte att konstgräset var för dåligt på Bosön, och att Växjö har mycket bra faciliteter. De ska dessutom köra tester på HPC. Vi har även haft friidrottare på precamp här, i somras hade vi kanadensiska kastare här som också tog en VM-medalj, säger Ulrika. Trots att vi knappt hunnit marknadsföra oss ännu, så är intresset stort. Samverkan med näringslivet Ulrika betonar att det viktiga med hela HPC-tanken är samverkan med Linnéuniversitetet för ledarutveckling samt framtida forskning om idrotten men också att samverka med näringslivet. - Vi tänker att ledarskapsdelen lika mycket kan vara för näringslivet. Och att vi har en roll i friskvårdsarbetet. HPC är en idrottssatsning, men minst lika mycket en satsning för att stärka intresset och dragningskraften i regionen. Det finns mycket kvar att göra, som exempelvis att bygga ett medicinskt center med idrottsläkare, sjukgymnaster och massörer alla så klart med spetskompetens inom idrottsområdet. - Vi kommer att knyta till oss personer som är duktiga på kost och mental träning, allt det som behövs för att utveckla idrottare av världsklass, säger Ulrika. Vad säger idrottare från andra delar av Sverige och världen när de kommer hit då? - Innan de kommer hit brukar de säga att de ska till Växjö och titta på luftslottet, men när de kommer hit blir de faktiskt alltid imponerade. Vi hade ett team från Kanada här som har en liknande anläggning. Det de var imponerade över var vår kompetens, att vi har så många otroligt duktiga personer inom idrott, säger Ulrika. Luftslott känns det långt ifrån,snarare ett ambitiöst projekt som rimmar bra med all elit- och ungdomsverksamhet som finns i Arenastaden. HPC är ett viktigt framtidsprojekt för en idrottskommun med muskler! Växjö - Sveriges främsta idrottskommun 2013 Tidningen Sport & Affärer utsåg i slutet av 2013 Växjö till Sveriges främsta idrottskommun. Varför då kan man fråga sig! Här är några av anledningarna: - Kombinationen av en mycket stark elitverksamhet, bra stöd till ungdomsverksamheten samt moderna arenor. - Arenautvecklingen har skapats i samarbete med näringslivet. - Linnéuniversitetet fungerar som en viktig samarbetspartner - Satsningen på elitidrott är en del av Växjös övergripande utvecklingsmål samt - Att man satsar på sport- och idrottsanläggningar även i orter utanför Växjö. Grattis! Du har precis flyttat till en uppmärksammad idrottskommun!

5 I Växjö vill alla bli Dackegymnaster! I Arenastaden är det fullt av aktiviteter och de senaste åren är det många idrotter som fått nya träningsmöjligheter. En sådan är gymnastik. Dackegymnasterna är ett känt namn för många Växjöbor. Dackegymnasterna bildades redan 1968, och ägnar sig helt och hållet åt truppgymnastik. Motsatsen redskapsgymnastik är något helt annat, berättar Linus Hjertonsson som är den ende anställda ledaren på Dackegymnasterna. - Skillnaderna är nästan lika stora som mellan gymnastik och fotboll, skrattar han och börjar förklara vad truppgymnastik faktiskt är. - Inom truppgymnastiken sysslar man med trampett, tumbling och fristående. Tumbling är den delen som även kallas voltgolvet. I fristående ska man ha ett program som är 2,5 minuter långt, berättar han. Danmark förebild Det finns också vissa obligatoriska delar som ska vara med i det fristående programmet, som balansdelar och ibland olika moment beroende på om det är herr, dam eller mix. Idag har man sin verksamhet i Gymnastikens Hus som är Sveriges modernaste gymnastikhall för truppgymnastik. - Vi var runt på många ställen, framför allt i Danmark som är truppgymnastikens Mekka, innan vi helt bestämde oss för hur vi skulle göra den här anläggningen, berättar Linus. Och det var imponerande att vi faktiskt fick precis det vi föreslagit, kommunen litade på att vi tagit fram det som var bäst och skapade en anläggning som nu är ordentligt eftertraktad. Under veckorna har Dackegymnasterna sin träning här mellan kl 17 och 21, men lördagar är fri för uthyrning. - Det finns också två andra lokala gymnastikföreningar som tränar här en gång i veckan, Braås och Öjaby, säger Linus. Lång kö På helger får man ofta besök av andra föreningar från regionen eller andra delar av landet. - Vi har också haft simhopplandslaget här, i augusti 2014 hade vi landslagssamlingar och friidrottarna vill ofta in här och träna, säger Linus. Och att gymnastik är populärt går inte att ta miste på. I Dackegymnasterna har man 800 aktiva barn och ungdomar, men det finns en konstant kö på ungefär 650 barn som vill komma in. - Så har vi haft det i många år, säger Linus, många av våra medlemmar har fått vänta i flera år innan de får en plats. För Dackegymnasterna är det viktigt att kunna erbjuda säker träning, och därför krävs det att ledarna har rätt licenser för de olika volterna. Linus har själv hållit på med gymnastik sedan han var i sexårsåldern, och han vet vad som är roligast för honom i jobbet som tränare. - Det är ju att se utvecklingen! Hur barnen lär sig något nytt, hur de växer av det de håller på med. Stärker självkänslan Linus berättar att det är väldigt tydligt att gymnastiken skapar starka och säkra individer. Han ser att de får ett gott självförtroende av att hålla på med gymnastik. Kanske inte så konstigt, man måste ju hela tiden övervinna sig själv både fysiskt och mentalt. Linus Hjertonsson är engagerad tränare hos Dackegymnasterna. För honom är gymnastik ett fantastiskt sätt att skaffa sig både fysisk och mental styrka på. I framtiden handlar det mycket om att rekrytera duktiga ledare och att satsa på att utbilda dem, men även på att ta en plats på SM-stegen. - Om man jämför oss med andra småländska klubbar så har vi ganska hög närvaro på olika tävlingar, men på nationell nivå har vi en del att göra, säger Linus. Det är något vi vill jobba mer med, vi vill vara med och slåss bland de bästa. När hallen invigdes i januari 2013 var Brommagymnasterna Sveriges duktigaste i truppgymnastik på besök. Det var en häftig upplevelse för Dackegymnasterna som både fick chans att titta på dem och att faktiskt träna med dem. - Det var väldigt kul att se hur sporrade våra barn och ungdomar blev av att de var här. Det gav ännu mer motivation att satsa framåt så klart, både bland de aktiva och bland oss ledare, säger Linus. FRÅN 1 JANUARI 2015 ÄR VI REGION KRONOBERG Regionen ansvarar för Landstinget Kronobergs och Regionförbundet södra Smålands uppgifter, det vill säga: hälso- och sjukvård kultur kollektivtrafik regional utveckling och tillväxt Läs mer om Region Kronoberg på regionkronoberg.se Välkommen till Växjö kommun - Europas grönaste stad! Toppmoderna arenor och breda satsningar på såväl elitverksamhet som ungdomsidrott har gjort Växjö till en av Sveriges främsta idrottskommuner. På kommunens arenor erbjuds inte bara sport av högsta klass. Året om genomförs också stora event och kulturarrangemang för dig som vill uppleva musik, teater, föredrag, utställningar och mycket mer. På vaxjo.se/evenemang kan du söka efter det som passar just dig. Biljetter bokar du smidigt och enkelt hos Biljettcentrum i konserthuset på Nygatan 25, tel Aktiviteter - bibliotek.vaxjo.se - vaxjo.se/konsthall - vaxjo.se/audioguiden - vaxjo.se/vaxapp - bowlinghall simhall Offentlig konst i Växjö (app) - Facebook: vaxjokonsthall biljettcentrumvaxjo vaxjo.stadsbiblioteket vaxjobowlinghall ArabyParkArena 5

6 Visste du det här om Växjö? Foto: Mats Samuelsson Linné rules Carl von Linné kom till Växjö som nioåring för att gå i skolan, och studerade här i elva år. Här lärde han sig botanik och latin, och skolkade ibland från den tråkigare undervisningen för att istället ge sig ut i naturen. Idag träffar vi på Linné på olika sätt i Växjö vi har Linnégatan, Linnéparken, Linnéuniversitetet och en fantastisk Linnéträdgård vid Trummen. Den kan du läsa mer om på Det ekande vattentornet I stadsdelen Teleborg finns ett vattentorn, som blivit ett annorlunda besöksmål. Tornet kallas även eko-templet på grund av dess unika eko. Åk dit, ställ dig mitt i tornet och säg ditt hjärtas mening. Över tjugo gånger kan du höra ditt eko. Stället har blivit så populärt att besöka att man har fått bygga särskilda parkeringsplatser. Och det finns till och med dem som hävdar att det är bland det bästa ekot i världen Ingen brist på vatten Ser man Växjö från ovan är det lätt att tro att man har hamnat i en skärgård. Inte konstigt då att namnet Växjö troligtvis kommer från vägarna vid sjön. Hela 13% av kommunens yta består av sjöar och vattendrag. Populär söndagsutflykt Öhr 15 km norr om Växjö har blivit ett besöksmål många Växjöbor vallfärdar till. Här finns Klockaregårdens handelsträdgård, som bjuder på inspirerande trädgårdsmiljöer. Man hittar också ett par olika roliga småbutiker med nischat utbud. Och kanske det som lockar allra flest lantcaféet. Här fikar man gott i gammaldags miljö och njuter av lugnet och naturen. Det händer i Växjö I Växjö händer det mycket och det är svårt att hålla reda på allt. Till din hjälp har du två bra evenemangsguider. Du hittar dem på samt vaxjo.se/evenemang vaxjo.se/evenemang Fristad Växjö är sedan 2012 Sveriges minsta fristad för journalister och författare som av olika anledningar är förföljda och inte har möjlighet att skriva fritt i sitt hemland. Fem fristäder finns det i Sverige och värdstaden tar hand om en författare åt gången i ett år. Under året ska personen ha möjlighet att utöva sitt yrke samt att ta del av värdstadens kulturliv. Nu stannar tågen i Gemla Gemla ligger ungefär en mil från Växjö och är bland annat känt för att det är här Micki Leksaker finns. Något annat det finns gott om är go! I Gemla sitter man inte och väntar på att saker och ting ska hända! Bland annat tack vare ett starkt sockenråd så finns det sedan drygt ett år tillbaka till och med tågstopp. Från lilla Gemla kan man nu ta sig direkt till Kastrup, man når Växjö på 6 minuter och därmed också både öst- och västkust. Marie Wetterqvist är projektledare för Upptåg som arbetat med tågstoppet och säger att Gemla är en unik by på många sätt. - Här finns en väldigt dynamisk utvecklingskraft och en stark inflyttning. Privatpersoner bygger här, och även Vidingehem ska bygga nytt. Hon säger att tågstoppet kan locka till ännu mer inflyttning och att det är smidigt inte minst för barnfamiljer. Men att det tillsammans med övriga nya tågstopp i Kronobergs län också skapar en möjlighet att ta sig mellan mindre orter. - Dessutom har Gemla en av Sveriges äldsta och minsta folkparker. Vem vet vad som kan bli av den när det till och med finns tågförbindelser hit, säger Marie. Bakelsekuriosa Är det någonstans man ska äta en napoleonbakelse, så är det på Broqvists konditori i Växjö. Det var nämligen grundaren Johan Broqvist som uppfann den. Han utbildade sig till konditor i Wien och skapade napoleonbakelsen för sitt gesällprov startade han Broqvists konditori i Växjö och så spred sig napoleonbakelsen över Sverige. 6

7 Foto; Anna Nordström, Nordström Performance AB Anmäl Anmäl dig dig på på sensus.se sensus.se Upplev, lär, skapa och utvecklas. Vi erbjuder kurser, cirklar, föreläsningar och konserter inom ett brett spann av områden. Vi startar kurser och cirklar löpande under året. Du hittar alltid vårt utbud med startdatum, tider, priser och kontaktpersoner på sensus.se Livsfrågor Data Digital teckning Engelska Foto Hbtq Jämställdhet Konsten att gå i pension Samtalscirklar Körsång Bakning Mindfulness Matlagning Måleri Litteratur & skrivande Sociala medier Språk Du hittar hela vårt utbud för alla åldrar på sensus.se Sensus Småland Öland Norrgatan 15, Växjö, Tel: facebook.com/sensus.smalandoland instagram.com/sensussmalandoland Några exempel från vårt utbud! Mer ögonkontakt sökes i trafiken. Hälsningar från mej till dej! Ögonkontakt är Växjö kommuns trafiksäkerhetskampanj sedan Målet är att skapa ödmjuka trafikanter och minska olyckorna. Hör gärna av dej till oss på telefon om du har frågor. Läs mer på Hjälp barn med cancer Tack vare forskningens framsteg botas idag ca 75 procent av alla cancersjuka barn. Vi fortsätter stödja forskningen med sikte på att inga barn ska drabbas av cancer. postgiro: telefon: När jag blir stor och får bestämma själv ska TV:n vara på hela tiden ditt city hela helgen lördag / SÖndag FRÅN LINNÉ TILL TEGNÉR vaxjocity.se facebook #vaxjocity Fri parkering Zon 2 Hela helgen Zon 1 Lördag efter 12 och hela söndagen (kommunala parkeringar) 7

8 Tema: Starka företag Text: Lill Andréasson I Växjö frodas entreprenörskapet, och här finns framför allt gott om småföretag. Styrkan är just att näringslivet är så mångfacetterat, vi brukar säga att vi är mångkampare i företagande. Några starka områden är bland annat handel och IT. Företagsfabriken huserar i ett av husen på Campus i Växjö. Företagsfabriken med rätt att skapa tillväxt! I Videums lokaler på Campus i Växjö arbetas det hårt för att driva fram företag med stark tillväxt. Där finns Företagsfabriken, en inkubator som ser till att regionens nya affärsidéer får den hjälp de behöver. På Företagsfabriken finns VD Helena Collin. Hon har varit med om att ta inkubatorn från en relativt blygsam nivå till topp tio i Europa under de senaste fem åren. Under 2013 fanns 18 bolag i inkubatorns process, och man ser hela tiden ett ökat intresse. Men låt oss backa bandet och reda ut vad en inkubator är och vad Företagsfabriken egentligen är till för. - En inkubator handlar om att hjälpa nya affärsidéer med stark tillväxtpotential att få en snabb och stark start. Att se till att de blir flygfärdiga, kan börja producera och kanske till och med anställa relativt snabbt, säger Helena. I rätt ordning Affärsidéer finns av många olika typer. Det kan handla om tekniska innovationer, om enklare uppfinningar, om tjänste- eller tillverkande företag. Och i uppstarten finns det mycket som behöver göras. - Det handlar ju främst om att göra saker och ting i rätt ordning, att få hjälp med att analysera och ta sig vidare, att hitta rätt kontakter, säger Helena. Det kan handla om patentansökningar, riskkapital, marknadsundersökningar, försäljningsstrategier och mycket annat. Har man en affärsidé som man tror passar in i Företagsfabriken är första steget att presentera idén för en av affärsrådgivarna. På Företagsfabriken finns i skrivande stund fem personer som fungerar som affärsrådgivare med olika typer av kompetenser. - Vi har höga krav på dem som kommer in här, det måste vara företag med stark tillväxtpotential. Men om man inte passar in här med sin företagsidé så lotsar vi idébäraren vidare till rätt aktör, säger Helena. Tuff tid med coach Om man platsar på Företagsfabriken så börjar en tid med tuff coaching och hårt arbete. - Vi arbetar med olika modeller för att företaget så snabbt som möjligt ska vara på banan. Ibland tar det några månader, är det komplicerade innovationer med mycket ansökningar och svåra tillverkningsprocesser kan det ta flera år. Varje månad ska företagen lägga fram ekonomiska rapporter som analyseras av affärsrådgivarna. Och tillsammans med affärsrådgivaren lägger företagen upp planering för den närmaste framtiden och följer sedan upp. För att få vara kvar i Företagsfabriken gäller det att leverera det man har kommit överens om. - Efter max två år gör företagen exit, det vill säga de lämnar oss och går vidare till ett mer normalt företagarliv. Ibland lämnar företag oss tidigare för att de har blivit flygfärdiga snabbare, och ibland visar det sig att deras affärsidé inte håller, eller att de som företagare inte håller. Det här är ju också ett sätt att faktiskt få pröva sina vingar, säger Helena. Stark idé och driven entreprenör I Företagsfabriken finns företag som kommer från forskning på universitetet, från andra företag, från innovatörer som kommit på en idé på fikarasten på jobbet. Här finns gamla och unga, kvinnor och män. Här finns tjänsteidéer och produktidéer. Vad är det då som förenar dem? Som gör att det är just de här idéerna som hamnar i Företagsfabriken? - Det handlar om en kombination av idé och entreprenör, säger Helena. Idén måste vara bärkraftig, den måste kunna ha en potential på marknaden och kunna skapa tillväxt. Och personen bakom idén måste vara en person som kan få det här att bli ett livskraftigt företag. Det klassiska är när vi ibland får in idéer från universitetet, som bygger på forskningsresultat. Det är inte alltid en forskare är entreprenör. Men ibland har vi då lyckats hitta en samarbetspartner och på så sätt kunnat skapa ett företag kring en väldigt bra idé, säger Helena. Nr tio i Europa! Inkubatorer finns på många ställen i Sverige, främst är de knutna till olika högskolor och universitet. Företagsfabriken har inte funnits så länge, men det har alltid funnits en målsättning att bli riktigt bra. Och nu har man fått kvitto på att man är riktigt bra till och med två kvitton. - Vi har fått driftsbidrag från Almi Inkubation. Det innebär två saker. Det betyder att de tycker att vi tillhör gruppen av de starkaste inkubatorerna i Sverige. Men också att vi kan fokusera ännu mer på vår verksamhet och mindre på att jaga pengar. Det andra kvittot var inte ens Helena beredd på. UBI Index lista på rankade universitetskopplade företagsinkubatorer kom i augusti 2013, och där höll Helena på att sätta kaffet i halsen! - Jag tittade igenom den för att se om någon från Sverige var med. Stockholm fanns med på någon av listorna. Och så hittar jag oss! På tionde plats i Europa! Jag kan villigt erkänna att det faktiskt var lite av en chock. Men en väldigt positiv sådan. Nu är vi såklart taggade att ta oss ännu högre upp på den listan. Har du en idé eller om du är nyfiken på vilka företag som finns på Företagsfabriken, gå in på idéer föds där människor möts Ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. Rådgivning och finansiering för företag som vill växa almi.se/kronoberg 8

9 I Braås gör man fordon på riktigt Coola dumprar redo för världen För många är Växjö en typisk tjänste- och handelsstad. Men det finns faktiskt industri här också. I Braås två mil norr om Växjö tillverkas stora gula dumprar som exporteras över hela världen. Dumpertillverkningen ingår i Volvo Construction Equipment som är det bolag inom Volvokoncernen som gör entreprenadfordon. I Braås producerar man ramstyrda dumprar och här finns hela kedjan från produktutveckling till tillverkning och montering. Braås är det enda stället i världen där Volvo tillverkar hela produktsortimentet av dumprar, enda komplementet är Brasilien där det finns en fabrik som gör vissa mindre maskiner. - Det är lite av en slump att fabriken hamnade här, berättar Jörgen Sjöstrand som är platschef på Volvo i Braås. Dumpern uppfanns i Braås Linells Vagns-AB var ett företag i Östergötland som tillverkade drivna kärror. Det gick så bra för dem att de behövde expandera, men Östergötland var en jordbruksbygd och inte intresserad av att stödja en industri. Företaget började söka efter en annan etableringsort och hittade Braås som då var en egen kommun. Här erbjöds både bra lokaler och arbetskraft. Året var Den första dumpern uppfanns i Braås, det var ett joint venture mellan Linells Vagn-AB och Volvo BM där man kopplade en traktor till en av de drivna kärrorna och så var en ny produkt född. Detta var 1966, och samarbetet slutade med att Volvo köpte upp Linells, berättar Jörgen. Idag är Volvo den största arbetsgivaren i Braås med sina cirka 1000 anställda. Ungefär en fjärdedel av medarbetarna bor i Braås, drygt tre hundra pendlar från Växjö och resterande kommer från en omkrets på cirka tio mil. - Att hitta rätt kompetens är en av våra stora utmaningar, berättar Jörgen. Just nu ser det bra ut, men det är en fråga som vi konstant arbetar med. Här krävs många olika yrkeskategorier och många specialister och det är helt avgörande för oss att Växjö är en intressant kommun att flytta till. Go-Tech och miljöfrågor För att medverka till det har man engagerat sig starkt i olika nätverk. Expansiva Växjö är ett sådant, men också Go-Tech som är ett initiativ av Växjös industriföretag för att få unga människor att söka till industriprogrammet på gymnasiet. Man arbetar tätt tillsammans med såväl olika gymnasieskolor som universitet och så är man medlem i Sustainable Småland som är ett kluster för miljöfrågor. - Vårt medlemskap i Sustainable Småland är viktigt, men inte för att det ger oss affärer, utan för att det hjälper oss att stärka vårt varumärke i miljöfrågan. Miljö är ett av Volvos kärnvärden, och vi ser också att regionen tjänar mycket på att profilera sig i miljöfrågan. Då blir det viktigt även för oss, säger Jörgen. Jörgen betonar att Växjö är en väldigt bra kommun att driva företag i. Det är lätt att ha ett nära samarbete med kommunen, som han anser arbetar hårt med frågor som kompetensförsörjning, infrastruktur och attraktivitet. - Det är ju också en intressant region att bedriva industriföretag i, och här finns bra nätverk företagen emellan. Teknik, motorer och stora hjul Jörgen har varit på Volvo i stort sett hela sitt arbetsliv och är uppvuxen i Norrhult, som ligger i grannkommunen Uppvidinge. - Volvos dumprar såg jag ju redan som liten, och även om jag inte kan säga att det uttalat var min pojkdröm att jobba här, så visst är det en väldigt spännande produkt. Teknik och motorer och stora hjul, man har plåt i ena ändan och i slutet kommer det ut en dumper. Det klart att alla ingredienser för den klassiska pojkdrömmen finns här, skrattar Jörgen. Han säger också att det är väldigt god stämning på arbetsplatsen och framför allt att det råder en stolthet över att jobba här. - Just det faktum att dumpern uppfanns här är nog alla våra medarbetare stolta över. Jörgen har bott i regionen i hela sitt liv och till nyinflyttare har han två tips på saker man inte får missa. - Man får ju inte missa idrottslivet här, allt det som pågår i arenorna. Det är ju fantastiskt. Och så ska man ta sig runt Växjös cykelled, det är ett annorlunda sätt att få se Växjö på. Jörgen Sjöstrand styr dumpertillverkningen på plats i Braås, där dumpern en gång uppfanns. 9

10 Tema: Handel För alla smaker Med sitt moderna genomtänkta koncept har shoppingcentrat Grand Samarkand vid västra infarten av Växjö utvecklats till att bli ett landmärke för staden. Grand Samarkand har blivit ett utflyktsmål för såväl närboende som mer långväga gäster. Ett ställe där man kan unna sig en heldag med shopping, mat och fika. Grand Samarkand har under sina tre och ett halvt år påverkat synen på Växjö som handelsstad. Växjö har i alla tider varit en känd och central punkt för handel, men med Grand Samarkands expansion genom åren har ytterligare en dimension lagts till. Gallerian har vunnit, och fortsätter att kamma hem, pris efter pris när tidningar och branschorganisationer ska utse Sveriges bästa shoppingplatser. Krönikörer hyllar dess arkitektur och påpekar ofta att atmosfären påminner mer om en kontinental flygplats eller en mötesplats med storstadens kosmopolitiska charm, än en traditionell lokal galleria. Grand Samarkand står för något unikt, och det är inte bara besökare från närområdet utan även mer långväga gäster som besöker butikerna, restaurangerna och caféerna. En turistmagnet Konceptet att ha ett stort utbud av butiker med varierande innehåll har varit lyckosamt och blivit något av en turistmagnet för staden. Att man samtidigt prioriterade arkitekturen för att skapa en luftig atmosfär och med det kunna utnyttja gallerian för naturliga lounger och caféer att slinka ner vid, har gett Grand Samarkand en bra position i konkurrensen om besökarna. Äta och fika På Graffiti café kan du beställa bakad potatis, matiga sallader, pannkakor, tacos, naan bröd eller baguetter. Eller så satsar du på en god fika med kaffe, the eller latte i olika smaker. Fika kan du också göra på anrika Askelyckan som öppnat sitt andra café på Grand Samarkand. Här finns bakelser, tårtor, fikabröd, smörgåsar och alla möjliga bakverk att välja bland. På kaffebaren Espresso House, där barpersonalen är UPPTÄCK SMÅLANDS MEST SPÄNNANDE KÖPCENTRUM va r dag a r H E Lg E r g r at I S Pa r K E r I N g H E j a r E g ata N 3 2 vä x j ö g r a N d Sa m a r K a N d. S E 10 diplomerade baristor, kan du beställa flera olika sorters kaffe och bakverk likväl som lättare lunch och matiga mackor. Det finns gott om sittplatser, även utomhus när vädret tillåter. Är du lite mer hungrig finns Baked & Grilled som erbjuder en buffé av modern svensk husmanskost lagad från grunden men också italienska läckerheter. Känner du för det asiatiska köket kan du besöka Chili & Wok som erbjuder buffé med flera läckra wokade rätter. På We Love Food som är det senaste tillskottet kan du få sushi of the day, freshfood wellness tallrik och sallad of the week, tapas, smoothies, raw juice, coffee och läckra bakverk. Kanske blir du sugen på en sub och då finns Subway att välja med nybakat bröd, tillbehör och grönsaker. Även McDonald s finns på området.

11 Människor växer här. Linnéuniversitetet är ett av Sveriges nyaste lärosäten och bildades 2010 genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö universitet. I Kalmar och Växjö finns sedan länge utbildning och forskning av hög kvalitet. Som Linnéuniversitetet vill vi nå ännu längre. Vi är ett ungt och nyfiket universitet, inspirerade av Carl von Linnés anda. Nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet så tolkar vi Linnés gärningar och så vill vi bedriva vår verksamhet. Linnéuniversitetet ska ha attraktiva utbildningar, framstående forskning och en stark plats i samhället. Internationalisering, hållbar utveckling och lika villkor ska prägla arbetet. Linnéuniversitetet har 2000 anställda i Kalmar och Växjö. Att studera och verka vid Linnéuniversitetet är att vara en del av en miljö som präglas av kunskap och utveckling. Studenter får ny kunskap och lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Forskare gör nya upptäcker som kan förändra vårt samhälle. Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter. Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa. 11

12 Tema: Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet Text: Lill Andréasson präglar på många sätt Växjö som stad, även om det ligger lite för sig självt i ett eget Campus på Teleborg. Det är en stor arbetsplats och universitetet påverkar självklart också stadens utveckling på många sätt. Förutom grundutbildning och forskning kan man hitta väldigt många intressanta företeelser här. Som exempelvis Familjen Kamprads Stiftelse Ingvar Kamprad stöttar forskning Ett spännande framtidsperspektiv för regionen Kanske är du som läser det här nybliven smålänning. I så fall är det hög tid att du får reda på att i Småland är vi väldigt stolta över alla våra entreprenörer. Högst upp på tronen hittar vi mästarentreprenören själv Ingvar Kamprad. Och nu i en helt ny roll! Lagom till jul 2011 tillkännagav IKEA att Familjen Kamprads Stiftelse var på väg att bildas. Pengarna kommer privat från Ingvar Kamprad samt från Inter IKEA Group och Ikano. Stiftelsen har valt ut Linnéuniversitetet som det universitet som ska prioriteras även om andra högskolor och universitet också kan söka pengar och det är härifrån stiftelsen administreras. Verklighetsnära forskning Lena Fritzén är prorektor på Linnéuniversitet, men också verkställande ledamot i Kampradstiftelsen. - Vi blev självklart oerhört stolta över att Familjen Kamprads Stiftelse har visat oss det förtroendet. Det är en annorlunda forskningsstiftelse på många sätt, och det gör den väldigt spännande att arbeta med. Den ska vara verklighetsnära och komma de många människorna till del, berättar Lena Fritzén. Kampradstiftelsen har till uppgift att stödja fem olika områden; förbättrad livskvalitet för äldre, entreprenörskap på landsbygden, miljö, medicin samt den sista som handlar om arkitektur, inredning och design. Stiftelsen hör till en av de större i Sverige med sina 2,5 miljarder kronor i kapital. Och det är avkastningen därifrån som ska betalas ut i anslag. - I stadgarna står att vi måste dela ut minst 80% av avkastningen under fem år, och såväl offentliga som privata aktörer kan få del av medlen. Det är relativt ovanligt för en stiftelse av det här slaget att även vara öppen för privata aktörer, säger Lena. Intelligenta rullatorer Trots att man fortfarande är i uppbyggnadsfasen av stiftelsen har man redan hunnit dela ut anslag till en rad projekt. Under 2012 var det en handfull projekt inom livskvalitet för äldre och entreprenörskap på landsbygden som tillsammans fick dela på nästan 30 miljoner. Och sedan har projekten bara blivit fler. - Det är projekt inom ett brett spektra som fått pengar, säger Lena. Vi har exempelvis några som forskar på intelligenta rullatorer, andra tittar på vikten av att vistas utomhus och få solljus när man är äldre, och ett tredje projekt handlar om hur man skapar ett meningsfullt liv som pensionär. Men det finns också ett IT-projekt där man forskar kring hur äldre personer med hjärtsvikt kan få hjälp av IT-stöd. Första ansökningsomgången fick man in 180 ansökningar och det är ett digert arbete att ta fram vilka som ska väljas ut. Ingvar Kamprad är ordförande i stiftelsen och har ett specifikt krav som utmanar akademien. - När vi presenterar de olika projekten för stiftelsestyrelsen ska det göras på max en A4-sida. Han säger att mer behöver man aldrig för att förklara något. Och det är ju sant, men ibland svårt för oss som är vana vid att bre ut oss textmässigt. Det är verkligen två världar som möter varandra, säger Lena. Konkreta resultat Hur kommer det sig då att Ingvar Kamprad bestämde sig för att skapa denna stiftelse, att skänka alla dessa pengar till forskning? - Jag tror att det handlar om att han vill ge tillbaka till Småland det som han har fått i form av inspiration och annat. Han har ett genuint intresse av de här frågorna, och han har uppfattningen att här behövs det ett ekonomiskt tillskott. Han vill stödja där samhället inte har full kapacitet helt enkelt. Frågan om att landsbygden ska leva är ju en sådan hjärtefråga för honom, och den är viktig. Sverige är det land i EU där störst andel invånare flyttar från landet till storstäderna, och det kommer ju inte att fungera i längden. För Lena är det mest spännande med Kampradstiftelsen att se vad de här insatserna faktiskt kan göra i ett framtidsperspektiv för regionen och för Sverige men även för världen. - Ingvar är ju oerhört resultatinriktad, och det är också så han vill att Kampradstiftelsen ska fungera. Därför ska vi främst ge anslag till projekt som är relativt korta i snitt två år men som också visar på konkreta resultat. Fokus ska vara på frågor som kommer upp i offentlig sektor eller i näringsliv och som man sedan kan forska vidare på. Det är alltså inte så mycket grundforskning, utan snarare ett problem man vill lösa. Och då kommer det också att vara lättare att se direkta resultat. Det blir fantastiskt roligt att få vara med på den resan, säger Lena. Foto: Mats Samuelsson Foto: Lill Andréasson Lena Fritzén rekommenderar nya Växjöbor att upptäcka den fantastiska landsbygden som finns runt om i kommunen och stadens rika musik- och kulturutbud så klart. Vill du följa stiftelsens arbete eller läsa mer så hittar du info på 12

13 Tema: Ung i Växjö Välkommen till Växapp.se! Växapp är Växjö kommuns ungportal, en webbsida med information som vänder sig till alla ungdomar inom kommunen. Här finns allt från nöje till fest, sport och idrott, musik och kultur, bloggar, vilka fritidsgårdar och mötesplatser det finns och vart du kan vända dig om livet känns jobbigt. Det bästa med Växapp är att ungdomar i Växjö har en samlingssida med information som förenar både nytta med nöje, säger Matilda Danielsson som är en flitig och uppskattad bloggare. Växapp följer dig genom årets alla händelser. Från att söka utbildning till tips på bästa platserna i stan. Från ishockeyrinken till sommarjobbet. Evenemangskalendern visar evenemang, konserter och arrangemang, stora som små. På sidan Fritidsgårdarna hittar du information om varje enskild fritidsgård och dess speciella uttryck och alla nyheter om deras aktiviteter. Dessa sidor är oftast välbesökta! Även mötesplatsen Bergendahlska gården, kallad BG, har en egen sida på växapp. Till BG är alla välkomna, här finns allt från replokaler till ett eget kafé. På BG anordnas mycket aktiviteter för alla ungdomar, håll utkik på växapp.se så du inte missar något kul! På sidan som heter Växjösommar finns all information om feriejobb för ungdomar inom kommunen. Här anmäler både företag och ungdomar sitt intresse att tillmötesgå varandra. Ansökningsförfarande, viktiga datum och information om jobbmässan hittar man här. Under skollov, vid olika evenemang och händelser finns det ett antal ungdomar som bloggar på Växapp. Engagerade tjejer och killar skriver på sidan och allt innehåll bygger på hur de själva vill ha det. Det kan vara allt från dagboksanteckningar om en helt vanlig skoldag, till bästa kanelbullen i stan eller ett oförglömligt möte med New York. Det Fria Ordets hus har också en egen sida på växapp.se. Ungdomar som värnar om det fria ordet skriver fritt från hjärtat om allt mellan himmel och jord. Intressant och tankeväckande! Det finns perioder i livet som känns jobbiga, det drabbar alla, oavsett ålder. På sidan Kompis hittar man information om vart man kan vända sig när livet känns tufft, om kompisrelationen strular eller om man helt enkelt behöver snacka med en lyssnande medmänniska. På Växapp finns även information om hur du kan påverka och vart du kan vända dig för att göra just din röst hörd. Är du ung och nyinflyttad och intresserad av politik kan det vara ett bra ställe att få koll på Växjö. För att få full koll på allt ska ni läsa mer på BG möjligheternas hus I mer än 50 år har Bergendahlska Gården, i dagligt tal kallad BG, varit en mötesplats för Växjös ungdomar. När BG öppnade 1960 fanns här både bilverkstad, vävstuga och replokaler. Här spelade bland andra Crossfires, som var Växjös första popband att nå 10-i topplistan. Under och 80-talen hölls legendariska discon i källaren och huset fungerade som fritidsgård mitt i centrum öppnade Musikhuset, numera BG-Musik, på övervåningen med replokaler, studio och konsertlokal. Replokalerna i källaren togs över av Studiefrämjandet flyttade Pax-Kafé, numera BG-Kafé, in på nedervåningen som tidigare låg vid Willans Park i Växjö och sedan januari 2014 är det gemensamma namnet Bergendahlska gården, BG, för samtliga verksamheter i huset. BG-Kafé är det första du möts av i huset, här kan vem som helst ta en fika men det är en mötesplats riktad mot gymnasieungdomar i Växjö. Vi har öppet after school, d.v.s. eftermiddagar, kvällar och helger. Du kan också göra läxor, spela PS3, titta på sport, film, låna en dator eller spela brädspel. Här finns också en scen för akustisk musik. Vi som arbetar på BG Kafé kommer från Ungdom i Centrum, en samverkan mellan Växjö kommun, Svenska kyrkan och det lokala föreningslivet. Gillar du musik och spelar själv, vill arrangera en spelning eller bara kolla på våra band. Då är du välkommen till BG-Musik på övervåningen. Verksamheten drivs av Växjö kommun i nära samarbete med studieförbund och privata och ideella aktörer i Växjös musikliv och riktar sig till dig som är 13 år eller äldre. På BG repeterar cirka 30 band i veckan. Dessutom arrangeras ett hundratal konserter i huset varje år. På BG finns tre fullt utrustade repetitionslokaler och tretton replokaler som man får utrusta själv samt två inspelningsstudios, varav en till hiphop. Vi har också en konsertsal för 150 personer, där vi även har föreläsningar, konferenser, clinics och workshops. PA, ljus och backline av hög kvalitet finns. Om man har frågor om vad man kan göra på sin fritid, åka som volontär, starta förening, arrangera en festival i trädgården, starta en dansgrupp osv. så kan man knacka på hos Ungdomskontoret som också ligger på övervåningen. De kan även allt om kommunens feriejobb i Växjö- Sommar. Sedan hösten 2013 finns även Navigator på BG är ett hus som är öppet för dig som är ung, kom hit och softa, häng i våra soffor, spela musik, fika, prata om sommarjobb eller prata med någon vuxen. BG är ett drogfritt hus som drivs av Växjö kommun tillsammans med flera olika samarbetspartners. Bergendahlska gården. Navigator är en frivillig verksamhet för dig som är mellan år som inte går i skolan eller har någon annan sysselsättning. Målet är att hjälpa dig att hitta din väg till utbildning eller arbete. På Navigator kan man; få vägledning, tala med en professionell vuxen, få stöd och uppmuntran, få hjälp med praktik, utbildning och att se jobbmöjligheter och delta i gruppaktiviteter. Både Ungdomskontoret och Navigatorcentrum är öppet under kontorstider måndag fredag. Välkommen till möjligheternas hus! Växjö kommuns vuxenutbildning Studie - och yrkesvägledning Få råd och tips om * utbildning * yrken och arbetsmarknad * behörighets- och betygsfrågor Sfi - utbildning i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna, lärvux Administration och antagning Lärcenter Här kan du få * handledning * hjälp med studieteknik och planering * nivå bedömning Du hittar oss på Kungsgatan 9 Telefon: Besök hemsidan för information om öppettider och aktuellt som händer. Centrum för vuxnas lärande 13

14 Tema: Inflyttare Jag har haft lätt att hitta vänner i Växjö 2006 packade Magnus Holm flyttkartongerna och drog till Växjö. Ett jobb som producent på Regionteatern väntade och nu, nio år senare, är Magnus en etablerad Växjöbo. Vi tog ett snack om Växjö, växjöbor och om hur det är att flytta hit! Magnus kommer ursprungligen från Alingsås, men till Växjö kom han från ett jobb på Byteatern i Kalmar. Dessförinnan hade han också studerat i Lund, och där hade han träffat ett antal Växjöbor i förskingringen. Annars var bilden av Växjö relativt bristfällig. Han visste så klart att här fanns en stor regionteater och så hade han förstått att det var en musikstad. Att det var en större stad än Kalmar med lite mer drag i och bättre kommunikationer. Men han hade också bilden av att det var en stad som verkligen låg mitt i skogen. - Jag kom hit som producent, och redan ett år senare fick jag jobbet som chef för Regionteatern Kronoberg. När jag först flyttade hit trodde jag nog inte att jag skulle vara kvar så här länge, säger Magnus, som faktiskt var Sveriges yngste teaterdirektör under flera år. En sak i taget! Det som Magnus tycker är det mest karaktäristiska med Växjö är att det är en nätverksstad. - Det är en stad som man lätt fångas upp i, i synnerhet om man har en yrkesroll som hjälper till. Det finns gott om olika nätverk att engagera sig i, och det är lätt att skapa kontakter. Men det är ju också väldigt många som inte alls fångas upp, och där tror jag att vi kan bli bättre. En annan sak som Magnus tycker är tydlig med Växjö att man gör en sak i taget. - Det är något som jag tycker är rätt intressant, att här betar man av en sak i taget. Först gör man arenorna och sedan när det är klart så tar man sig an kulturen exempelvis. Man kör inte parallella spår, utan man satsar ordentligt på en sak och sedan släpper man den och tar sig vidare till nästa, säger Magnus. Vi diskuterar att det till och med är lite likadant med människor. Att en person i taget visas upp i medierna, intervjuas i alla tidningar och sedan tar man sig an nästa. - Det är ett lite märkligt fenomen, säger Magnus. Man tänker att om en person blivit intervjuad i en tidning så borde de andra vilja välja någon annan. Men så är det inte här. Allt fokus på en person i taget, skrattar han. stad. Vi går inte i bräschen och bestämmer vad som ska vara trendigt, men vi är ganska snabba på att plocka upp vad som gäller just nu. - Växjö har ett väldigt brett utbud, men vi är inte tillräckligt stora för att det ska finnas flera av varje kategori. Man hittar sitt stamställe i varje kategori, och sedan får man hålla sig där. Samtidigt är det fantastiskt att det finns en sådan bredd. För något år sedan stod det i tidningen att det som saknades var en indisk restaurang, och nu saknas det inte längre. Någon tog tag i den luckan och löste det! Varje individ är en pusselbit Magnus är klar över vad som är den stora utmaningen för Växjö. - Det är så klart att lösa integrationsfrågan. Vi växer hela tiden tack vare inflyttning och invandring och vi måste lära oss att ta vara på de resurser som finns bland de människorna. Vi pratar om att vi lever i ett mångkulturellt samhälle, men på vilken nivå är det egentligen? - Jag uppskattar att vi har en mångkulturell stadsbild. När man sitter på ett fik i Växjö och tittar på folk som rör sig på stan så är det en mångkulturell bild som spelas upp framför en. Och det är ju oerhört positivt. Men jag upplever att stadsbilden är mer mångkulturell än samhället. Vi måste verkligen få till en integration som fungerar. Välkommen! Vi förstår att du redan hittat en bostad eftersom du valt att flytta hit. Men kanske vill du byta, eller kanske är du student med tillfälligt boende och söker något mer permanent. Oavsett vilket, gå in på vår hemsida där finns något för alla! - Jag gillar tanken om att alla fyller en funktion, att varje individ är en pusselbit som bidrar till samhället på olika sätt. Allt handlar inte bara om karriärer och pengar utan vissa människor bidrar på helt andra sätt. Sjöar, loppisar och falafel Som Växjös absolut bästa sidor ser Magnus ett stort och rikt föreningsliv och inte minst det stora amatörteaterliv som finns. Och när han ombeds att nämna smultronställen kommer några oväntade svar. - Det man absolut inte får missa som nybliven växjöbo är alla sjöarna som finns runt om stan och även i stan. Att besöka stråken runt Helgasjön är magiskt, det är något man inte riktigt fattar först. - Sedan finns det hur många loppisar som helst runt Växjö. Vilket håll man än åker åt, så finns det loppmarknader och det är ett självklart söndagsnöje. Och jag kan avslöja att vi alltid åker med våra gäster till ekovattentornet på Teleborg. Det är ju galet roligt, säger Magnus med ett väldigt stort leende. När det gäller uteliv hänger Magnus gärna på PM eller Kafé De Luxe, och så gillar han att käka riktig falafel i Arabyparkens servering sommartid. Magnus är inne på sitt nionde år som växjöbo. Han och sambon har köpt hus och det känns % rabatt på hyran för alla mellan 18 och 26 som att han är rätt nöjd med livet här. - Växjö är otroligt handlingskraftigt. Kommunen är handelskraftig och människorna som bor här är det. Det finns alltid någon som räcker upp handen och säger det gör jag! Det är faktiskt ganska ovanligt. - Jag har haft lätt för att hitta både vänner och professionella kontakter här. Det känns som en öppen stad på det sättet, det är många som välkomnar en. Jag lär nog bli kvar ett tag till! Magnus är en färgstark personlighet i Växjö, både vad gäller tankar och kläder. Som teaterdirektör räds han inte de annorlunda uppsättningarna och bidrar i stor utsträckning till det spännande kulturliv som finns. Hovshaga Kaxig men safe Men Magnus gillar så klart Växjö, annars hade han ju inte varit kvar här. Och något annat som han själv också har anammat från Växjö är stoltheten över sin stad. - Växjöbor är ju verkligen stolta över sin stad, och vi lyfter gärna fram allt som är bra. Det är nästan på gränsen till kaxighet, men det som räddar oss där är att vi framför allt upprepar det som andra säger om oss. Vi låter andra utnämna oss till Europas grönaste stad, årets idrottskommun, årets vad det än är, och så ser vi till att berätta det för både oss själva och andra. Vi säger inte själva att vi är bäst på något, utan vi bygger det på vad andra anser om oss. Då blir det ju mer safe! Magnus menar att Växjö är en trendkänslig Vidingehem har lägenheter på 18 orter och i fyra stadsdelar runt om i Växjö kommun, samtliga med naturen inpå knuten och servicen inom bekvämt räckhåll! Högstorp Värends 14

15 Växjös lokala matkasse Stöd näringslivet på orten handla lokalt! Gå två betala för en! En matkasse fylld med utvalda matvaror En matkasse från fylld lokala med producenter utvalda som matvaror brinner från för lokala goda producenter råvaror. som brinner för goda råvaror. Helt enkelt en matkasse Helt enkelt som en bryr matkasse sig om som din bryr matstund! sig om din matstund! Till glädje för livet! Växjö Kulturskola Välkommen till våra kurser i musik, dans, teater, bild och film. Eller till någon av våra orkestrar eller körer. Läs mer på vaxjo.se/kulturskolan eller kom till vårt Öppet hus den 12 maj. Beställ på Beställ på Katedralskolan ger dig möjlighet till en lysande framtid EK Jag vill förstå hur saker och ting hänger ihop och hur förändringar i ekonomin påverkar både samhällsutvecklingen och enskilda personer. Att plugga ekonomi är ett sätt att få koll. Emma Koivisto, Ekonomiprogrammet IB Jag är intresserad av naturkunskap och engelska, så IB-programmet passar mig perfekt. Lärarna är mycket kompetenta och det känns hela tiden att vi kommer att ha praktisk nytta av det vi lär oss. Konstantin Löwe, International Baccalaureate (IB) ES Jag var på en workshop inför valet och blev så inspirerad av estetiska programmet att jag bestämde mig direkt och jag är sjukt nöjd! I framtiden siktar jag på att bli skådespelare. Jacob Danielsson, Estetiska programmet NA Mycket handlar om att lösa problem, reflektera över resultat och formulera slutsatser på ett språk som är vetenskapligt korrekt. Matematik är centralt i alla naturämnen och ett viktigt verktyg i både fysik och kemi. Adam Meddeb, Naturvetenskapsprogrammet HU Jag är intresserad av språk eftersom det öppnar vägar ut i världen. Efter skolan vill jag läsa utomlands på universitet och sedan kanske kombinera språk med ekonomi. Roksana Drabiuk, Humanistiska programmet SA Samhällsprogrammet passar mig eftersom jag är allätare och nyfiken på det mesta. Jag vill ha koll på vad som händer i världen och tycker att det är intressant att undersöka hur ett samhällsskeende påverkar ett annat. Jonathan Lander, Samhällsvetenskapliga programmet Katedralskolan är ett komplett gymnasium med ett brett utbud av högskoleförberedande program som ger dig unika valmöjligheter. Här får du möjlighet att växa dig stark i en trygg miljö där alla får vara sig själva. Katedralskolan har ett kreativt klimat där det händer roliga saker hela tiden. Kombinerat med förberedelserna för de högre studierna ger det dig en fantastisk start på vägen till ditt drömjobb! 15

16 VÄLKOMMEN TILL REGION KRONOBERGS VÅRDCENTRALER I VÄXJÖ KOMMUN! Vårdcentralerna i Region Kronoberg ser till hela dig, hela livet. Vi är till för hela familjen oavsett om det handlar om en värkande rygg, diabetes, ångest eller öroninflammation. Hos oss kan du få rådgivning, bedömning och behandling, ta prover, vaccinera dig och få råd och tips för bättre hälsa. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och samtalsterapeuter. Vi har specialmottagningar för bland annat barnhälsovård (BVC), diabetes, astma/kol och inkontinens. Visste du att vi placerar oss bland de bästa i Sverige i olika nationella mätningar? Vi ligger i topp när det gäller till exempel patienternas förtroende för oss och för vårt bemötande. VÄLKOMMEN ATT LISTA DIG HOS OSS! VÅRDCENTRALEN BIRKA Birkagatan 24 A VÅRDCENTRALEN BRAÅS Sjösåsvägen 46, Braås CAMPUSHÄLSAN STUDENTERNAS VÅRDCENTRAL Södra Vallviksvägen VÅRDCENTRALEN CENTRUM Norra Esplanaden VÅRDCENTRALEN DALBO Brittsommarvägen 2 B VÅRDCENTRALEN INGELSTAD Helenetorpsvägen 2, Ingelstad VÅRDCENTRALEN LAMMHULT Lammengatan, Lammhult VÅRDCENTRALEN ROTTNE Löpanäsvägen 5, Rottne VÅRDCENTRALEN STRANDBJÖRKET Södra Esplanaden 2 C VÅRDCENTRALEN TELEBORG Södra Vallviksvägen

17 jessica thorn, VisMa spcs det spelar ingen roll hur digitalt allt blir. hos oss kommer alltid människan först Vi står bakom landets mest köpta ekonomiprogram och har sedan 1984 utvecklat flera tekniskt framstående tjänster för företagare. Ändå är vi mest stolta över Jessica och hennes kollegor. Vi är nämligen övertygade om att det är deras engagemang som är den största anledningen till Visma Spcs framgångar. Har du också en stark drivkraft och ett stort engagemang? Då är vi intresserade av att prata med dig. Gå in och läs mer om lediga tjänster på vismaspcs.se eller mejla vår personalchef Annika på vi tar ditt företagande personligt Din hälsa i goda händer! Nyinflyttad? Vår ambition är att erbjuda vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänlighet, service och bemötande. Hos oss är allt samlat under ett tak: vårdcentral, barnavårdcentral, diabetesmottagning, distriktssköterskor, sjuksköterskor m.m. All kompetens på ett ställe för hela familjen. Capio Vårdcentral Hovshaga Pomonavägen Vi är lokala, personliga och finns till för dig som bor i Kronobergs län. Vi hjälper dig gärna med både bank och försäkring. Välkommen du också! LFkronoberg.se

18 Tema: Kultur Text: Mark Andersson Växjö har blivit en kulturstad. Här går man på teater, musikal, vernissage och konserter. Arenorna blir allt fler, både de stora och de små, och allt som oftast sker något på Speakers Corner mitt på Storgatan. Här ger vi dig några smakprov utsmyckning i staden, en musikscen och ett kulturhus. Men det finns oändligt mycket mer att upptäcka. Nasrin Madani, författare. Karin Nilsson, projektsamordnare för Det Fria Ordets hus. Det fria ordets hus I juni 2014 invigdes Det fria ordets hus på området Ringsberg/Kristineberg i Växjö. Huset är en pedagogisk och publik verksamhet där yttrandefrihet och de fria uttrycken värnas. Det fria ordets hus är en mötesplats där yttrandefriheten står i fokus. I Det fria ordets hus främjas dialog, skrivande och debatt. Huset knyter också samman dagens frågor om yttrandefrihet med verksamheter i Växjö kommun. Med Det fria ordets hus förenar vi det småländska litterära arvet och yttrandefrihetskampen idag, säger projektsamordnaren Karin Hansson. Karin berättar hur projektet vill lyfta författare och yttrandefrihetskämpar som Elin Wägner, Pär Lagerkvist och Vilhelm Moberg och samtida författare som verkar i deras anda. En sådan författare är Nasrin Madani som på grund av hot och förföljelser inte längre hade någon möjlighet att verka i hemlandet Iran. Nasrin kom till Växjö 2012 när staden blev Sveriges då femte fristad för förföljda författare. Under hösten 2014 publicerades Nasrin för första gången på svenska, med novellsamlingen Jag har passerat torra årstider. I boken samlas förbjudna texter från hemlandet och material skrivet i Växjö. För första gången har vår fristadsförfattare fått hålla i sin egen bok utan att den har genomgått en censurmyndighets ögon. Hon har skrivit sina noveller på det sätt hon vill skriva dem. Den enda som har strukit ett ord har varit hon själv, av fri vilja. Det är helt fantastiskt, säger Karin. Idag rymmer Det fria ordets hus skriv- och arbetsplatser för såväl frilansande journalister och litterära samfund som föreningar som Novell Gaza och den vid Linnéuniversitetet baserade kulturföreningen Klubb. Men lokalerna används också för föreläsningar. Bland annat arrangerades här Young Voices In Exile två dagar av samtal med unga författare, dramatiker och poeter i exil, samt flera programpunkter i samband med Växjö konsthalls mycket uppmärksammade utställning Frihet på barrikaderna? där konstens frihet i ett globalt perspektiv behandlas. Det fria ordets hus har också en tydlig inriktning mot barn och unga. I huset hänger det pärlplattekonstverk som hundratals barn skapade tillsammans med konstnären Saadia Hussain inför invigningen. I samarbete med barnbibliotekarier från Växjö stadsbibliotek har man hållit i skrivarskola och barn och unga har lärt sig att teckna serier i Växjö serieklubb. Under vintern lade Det fria ordets hus och Araby Park Arena dessutom grunden för Tidningsredaktionen, där en grupp ungdomar ska skapa en alldeles egen tidning Med Det fria ordets hus vill vi möjliggöra och uppmuntra till uttryck och att människor möts, berättar Karin. Jag hoppas att huset kommer att fortsätta att fyllas av aktörer som sätter sin prägel på verksamheten och är med och utvecklar den, fortsätter hon. Boka leverans av ekologiska grönsaker direkt hem till dörren! Gårdsbutiken i Tävelsås öppen varje fredag och lördag Tel Du reser alltid billigare med vårt Resekort KONST & RAMAFFÄR Välkommen till Växjö! Saknar du konst på väggarna eller trasig tavla efter flytten, vi hjälper er gärna. Tel Slöjdgatan 2, Växjö Åk buss och tåg det tjänar du på! Med buss och tåg tar du dig enkelt runt i Kronobergs län och ännu längre. Du reser säkert, miljövänligt och kan koppla av samtidigt som du får pengar över till annat. Kundcenter

19 Foto: Kafé de Luxe Foto: Kafé de Luxe Foto: Kafé de Luxe Musikscen som överraskar Kafé de luxe skulle kunna vara ett fik, en gourmetrestaurang, en bar och musikscen i vilken internationell storstad som helst. Men nu ligger tursamt nog denna minimetropol mitt i Växjö. Här umgås man med alla sinnen öppna. Och man kan gärna lyfta blicken och spana in omgivningarna redan då man är på väg till Luxan. Det lilla huset på Sandgärdsgatan ger ett eko från svunna tider då Båtsmansbacken var boplats för båtsmän och hantverkare. Nästan alla de små sneda trähusen revs när fattig-sverige skulle bli ett minne blott. Retrokultur Nya tidens stil formades under 60-talet då danska arkitekter uppförde spektakulära hus i staden, så även runt det som blev Båtsmanstorget. I denna mischmasch av stilar sticker Kafé de luxe ut och smälter in på samma gång. Nyfiket slinker man upp för den krumma stentrappan på framsidan och kliver in i ett kulturhus som på fler än ett sätt gör skäl för namnet. Retrostilen är en del av fascinationen. Man måste gå en runda och känna in, se, lukta och ta på innan man sätter sig i baren. Eller ska man kanske välja de där gamla knarriga skolbänkarna? eller varför inte mormors röda rokokosoffa? Stämningen påminner ofta om ett hem där matgästerna är vänner. Ibland flyttar man mellan borden. Stammisarna är många och man får alltid med sig en ny bekantskap att luncha med nästa gång. Genom luften svävar globala dialekter, barnaröster hörs och minsann har inte någon parkerat en rollator i hörnan där? Nåja, den kan vara en del av inredningen, man vet aldrig. Mat och musik Flera händelserika kvällar i veckan tilldrar sig i källaren där musikscenen är Växjös livligaste. Vi gör vår grej. Utmaningen är att hitta band publiken inte förväntar sig ska komma. Bröderna Hector, Nils och Gustav, har under de senaste åren skapat en upplevelse som börjar på hemsidorna. Där kan man välja vilken inriktning på besöket man vill ha. Det finns till exempel alltid en eller flera bra vegetariska rätter på menyn. Även gourmetrestaurang Gräddhyllan erbjuder, som Nils säger, mat på fint vis utan att det blir stelt. Hos oss ska det vara lättsamt att vara gäst. Och så är det. Under lunchen hjälper man själv till att bära bort disken efter sig, om man vill. Och man vill mycket på Kafé de luxe. Vill man ha en överraskning från köket så får man det. Vill man få tips om en spännande ölsort till maten så får man det. Dansa? Javisst! Spela musik? Absolut! Och vill man spela in musik kan det hända att man också kan få göra det på vinyl. Skivbolagsdirektören Gustavs senaste skötebarn, grammofonbolaget de luxe, promotar lokala band. Folkparksfrossa Urbant häng kan med fördel varieras med friluftsliv under sommaren. Genom fler bröder i syskonskaran är Kafé de luxe också involverat i Tyrolen, en gammal folkpark utanför Växjö som Nils hittade då den var till salu på Hemnet. Nu är det fart på dansgolvet igen och The Arks sista spelning på hemmaplan, Arken i Parken, revs av här i augusti Tyrolen ligger som en lantlig idyll trevligt inbäddad mellan kohagar och hängbjörk, och kokar av nymornad folkparksfeber då det vankas festival eller andra arrangemang. Publiken är mestadels bilburen och bussar passerar på nyttigt promenadavstånd för den käckare typen av besökare. Så sträck på benen var med där det händer. Kafé de luxe slutar aldrig att överraska på sitt luxuöst folkliga vis. Palladiums vänner Till Palladium på Storgatan är det många Växjöbor som tar sig för att ta del av olika kultur evenemang. foto: Åsa Andtskär Musiken letar sig ut från de öppna fönstrena och fortsätter ner över Storgatan. På Palladiums övervåning spelar Söndagsjazzens band och på nedervåningen bär Bröd & Sovel ut fika till de många gästerna. Biografen Palladium har sedan ett drygt decennium bytt skepnad och blivit en träffpunkt mitt i staden. Sedan den ideella föreningen Palladiums Vänner tog över verksamheten på scen och det öppnades bistro och bageri i samma lokal, får livets goda plats under ett tak; bröd och skådespel, vad kan man mer behöva? Här har förra seklets matinéfilmer bytts ut mot kvalitetsfilmer genom Folkets Bio och mer film ska det bli. Redan nu visas opera live från de stora operahusen på storbildsduken och publiken ska även få sig teater och ballet till livs på samma sätt. Händelserikt Varje månad ställer en ny konstnär ut i galleriet. Performanceartister och stå-upp-estradörer kan dyka upp i en hörna när man minst anar det. Marianne Gustafsson, ordförande i föreningen, menar att man helst ska vara en lite annorlunda människa efter besöket på Palladium och att just mötet med det konstnärliga uttrycket öppnar upp för att något nytt ska hända inom oss. På Palladium samlas stora som små artister. Plats finns för den nykläckta förmågan som vill få möta sin första publik. Under våren startar vi upp Öppen Scen en gång i månaden och den som vill kan få uppträda medan publiken hänger i baren. Men de lite större akterna kommer också hit. Etablerade artister som uppträder på stora scenen inne i salongen älskar Palladium för atmosfären och akustiken. Det sitter liksom i väggarna! Flerfaldigt grammisnominerade kammarorkestern Musica Vitae uppträder ofta på Palladium i olika konstellationer. Konferenser, galakvällar och privata fester hålls också inom ramen för verksamheten. Läshörnor och kanske även en möjlighet till dans kan finnas i framtiden, annars är vem som helst välkommen att starta en spontandans bredvid bänkraderna i salongen. Kompismagnet Marianne, som är inflyttare till Växjö, föreslår Palladium som utgångspunkt för att skaffa ett umgänge i stan eftersom människor med varierande intresseinriktningar dras till Palladium. Genom föreningen får man lätt nya vänner som i sin tur är engagerade i andra aktiviteter och sociala sammanhang. Roliga medlemsfester arrangeras så att man lär känna varandra och nya idéer kläcks som bekant i kreativa sammanhang. Så lev, lyssna och njut på Kulturhuset Palladium besökare per år kan helt enkelt inte ha fel. 19

20 Tema: I friska luften Text: Lill Andréasson Frisk luft kan man inte vara utan om man bor i Småland. Och i och runt Växjö finns många guldkorn när man vill fylla lungorna. Vi ger dig några av de mest kända rekreationsområdena, men glöm inte bort att landsbygden runt Växjö också bjuder på fantastisk natur, väl värd att njuta av. Skatepark mitt i stan Hösten 2009 fick Växjö en egen skatepark. Och den har varit flitigt använd sedan dess. I kanten av Spetsamossen, utmed Liedbergsgatan, ligger den, skateåkarnas paradis. Under vår, sommar och höst är det gott om åkare här, och det är Växjö Skateboardförening som ser till att skateparken sköts. Och även om man inte åker själv, är det ett nöje att bara gå förbi och kolla Foto: Mats Samuelsson in alla duktiga åkare. Parken är 936 kvadratmeter stor, och är en del av arbetet med att göra Spetsamossen till en urban mötesplats och en aktivitetspark. På Spetsamossen finns även sköna hammockar att pusta ut i och en minigolfbana. Framöver finns också planer på ett leklab, där lekfulla människor oavsett ålder ska kunna hitta på en massa kul saker. Åttan Växjösjön har länge varit ett populärt promenadstråk bland Växjöborna. Men de senaste åren har intresset för att gå runt sjön exploderat. Och numera kan man till och med säga sjöarna Går runt Växjösjön gör man alla årstider. Absolut mest fantastiskt är det en tidig sommarmorgon när vattnet ligger kav lugnt och himlen är klarblå. Eller en dag i oktober när löven har tusentals färger och det luktar höst i andetagen. Eller mitt i vintern när det knarrar under kängorna och rimfrosten hänger tung på träden. Eller sent en kväll i april, när det är mörkt och Foto: Mats Samuelsson stadens alla ljus lyser upp på avstånd. Med andra ord, det är absolut mest fantastiskt för det mesta. Det man kan säga om Växjösjön är att det är en sann oas och ett rekreationsområde som är tillgängligt för vem som helst mitt i centrum. Och tack vare att det nu också är ett konststråk runt sjön, så kan promenaden anta flera dimensioner. Sedan ett par år tillbaka kan den 4,5 km långa rundan runt sjön nästan bli dubbelt så lång, om man väljer att gå Åttan. Det gör man genom att väva in en runda runt grannsjön Trummen. Där har man både Linnéträdgården, de vackra byggnaderna vid Sankt Sigfrids Sjukhus och Campusområdet med Teleborgs Slott att studera. Välkommen till din närmaste flygplats! Andorra 15 februari och 1 mars 2015 Quality Travel Turkiet /Antalya 3 jun 7okt 2015, onsdagar Apollo/Fritidsresor/Nazar/Ving Stockholm/Arlanda Året runt Nextjet i codeshare med SAS Stockholm/Bromma Året runt Flysmåland Mexico/Cancun 10 februari 2015, tisdag Ving Düsseldorf/Weeze Året runt, måndagar och fredagar Ryanair Spanien/Gran Canaria T o m 8 apr 2015 onsdagar och söndagar Fritidsresor, Ving Spanien/Alicante 30 mar 23 okt 2015 Måndagar och fredagar Ryanair Grekland /Kreta 4 jun 8 okt 2015, torsdagar Fritidsresor Cypern/Larnaka 20 apr 28 sep 2015, måndagar Ving, Fritidsresor Spanien/ Mallorca 2 jun 6 okt 2015, tisdagar Fritidsresor Norge/Oslo Året runt Nextjet Grekland /Rhodos 4 jun 8 okt 2015, torsdagar Fritidsresor Kroatien /Split 15 aug 12 sep 2015, lördagar Ving Spanien /Teneriffa T o m 7 apr 2015, tisdagar Fritidsresor, Ving KOM TVÅ BETALA FÖR EN! RESTAURANG&CAFÉ Klipp ut talongen, ta med en vän och kom och luncha hos oss. Vi bjuder på den ena lunchen. Läs mer om oss och aktuella resmål på smalandairport.se Gilla oss på Facebook facebook.com/vaxjosmalandairport Värde 89 kr 20

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor

NYinflyttad. Vi vill ha dig här! En tidning för alla nyblivna Växjöbor NYinflyttad En tidning för alla nyblivna Växjöbor 2014 Vi vill ha dig här! Livet här är sämre utan dig och betydligt bättre med dig! Vi välkomnar dina egenheter, dina vilda idéer, din drivkraft, din kritiska

Läs mer

Vision Skövde 2025. Vår väg mot. Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling.

Vision Skövde 2025. Vår väg mot. Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling. Vår väg mot Vision Skövde 2025 Ur framtidstron föddes en idé. Tron finns kvar, och idén utvecklas allt eftersom till handling. Fiber som bygger NÄTVERK Med EU-pengar, kommunalt stöd och eget kapital grävs

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Högtryck. hos Gigantprint. #36 maj 2015. Kolmården 50 år och det är bara början... En 20-årig ungdomsrörelse. Lyckat exempel på företagskraft

Högtryck. hos Gigantprint. #36 maj 2015. Kolmården 50 år och det är bara början... En 20-årig ungdomsrörelse. Lyckat exempel på företagskraft #36 maj 2015 EN TIDNING OM NORRKÖPINGS NÄRINGSLIV Kolmården 50 år och det är bara början... S 16-17 En 20-årig ungdomsrörelse i toppform! S 22-23 Högtryck hos Gigantprint S 18-19 Norrköpingsmat på Bråvalla

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Norrköpingsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Norrköpingsbor 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Norrköpingsbor Välkommen till Norrköping! Tack för att du har valt Norrköping! Här finns allt du behöver för en god livs - kvalitet. Här i Norrköping känner du

Läs mer

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERBOTTENS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA ANNONS - Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3 Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

bildning i förändring Thor Rutgersson

bildning i förändring Thor Rutgersson Folk bildning i förändring Thor Rutgersson Folk bildning i förändring Thor Rutgersson Västra Götalands Bildningsförbund Skolgatan 3 532 31 Skara www.vgb.nu Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?

» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna på samarbete. Fokus. Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2012 Polisers utveckling Från regelryttare till Gunvald Larsson?» Elitsatsande studenter» Engagerad miljögiraff» Allt att vinna

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Norrköpingsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Norrköpingsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Norrköpingsbor Välkommen till din nya hemstad! Foto: Ida Ling Flanagan Hur blir din bild av Norrköping? Norrpan, Peking, Surbullestan, Sveriges Manchester. Eller

Läs mer

LUND. Vision 2025. staden som är full av hjärnkraft. Vilket är ditt klimatlöfte?

LUND. Vision 2025. staden som är full av hjärnkraft. Vilket är ditt klimatlöfte? Hela denna bilaga är en annons LUND staden som är full av hjärnkraft Läs mer på sidan 2 Årgång 6 Höst 2009 Lösnummerpris 25 kronor Hållbar shopping 3 rättvisemärkt i lund 4 Venture Cup i startgroparna

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer

KÄRLEK VÅRT KÖVDE. Med höga ambitioner och. till bra mat. Så bygger vi framtidens Skövde. Vi väcker intresset hos framtidens innovatörer VÅRT KÖVDE EN TIDNING OM VÅR VÄG MOT VISION SKÖVDE 2025 Med höga ambitioner och KÄRLEK till bra mat Elever frågar ut kommunstyrelsens ordförande Så bygger vi framtidens Skövde Vi väcker intresset hos framtidens

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

"PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR"

PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ÖRESUNDSKOMITEEN EXPANSIV STORSTADSREGION "PLOCKAR DET BÄSTA FRÅN BÅDA SIDOR" Isabell Nilsson går sista året på Copenhagen Business School i Köpenhamn och har sitt extraarbete

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

EKOLOGISK MAT SMAKAR MER. Vårt. Göteborg. Nr 1 2014. Britt-Inger tummar inte på kvaliteten

EKOLOGISK MAT SMAKAR MER. Vårt. Göteborg. Nr 1 2014. Britt-Inger tummar inte på kvaliteten Vårt Nr 1 2014 Göteborg En nära storstad Stadsarkitektens vision om en förtätad stad. Grönt, tyst och lugnt Kryssningsturisterna njuter av friden i Göteborg. Gunilla trivs bäst hemma Fyra boendealternativ

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2009

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2009 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2009 1 Investering i växande marknad Omsättningen har ökat med 6,8 procent. Folkbildningsområdet har oförändrad omsättning

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer

Brev från framtiden. Visioner om Gävleborg år 2020

Brev från framtiden. Visioner om Gävleborg år 2020 Brev från framtiden Visioner om Gävleborg år 2020 Gävle den 25 mars 2008 Förord Du håller i din hand en samling brev som några Gävleborgare skrivit till en vän från framtiden, år 2020. Under ett par vinterdagar,

Läs mer

Samlad kraft för utveckling. Regionen som spänner musklerna. Nuddis Malås barnomsorg nu på export. Laboratorium i humaniora

Samlad kraft för utveckling. Regionen som spänner musklerna. Nuddis Malås barnomsorg nu på export. Laboratorium i humaniora HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN Fototävling: Ditt bästa se annons sidan 24 Regionen som spänner musklerna Nuddis Malås barnomsorg nu på export sidan 20 FOTO: ISTOCKPHOTO.COM Laboratorium

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer