Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätsvar från medlemsmötet 3 april"

Transkript

1 Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a. Enmansföretag 9 b i. I styrelsen 1 c d e f. Över 100 i. Berör 1 g. Saknar anställda 1 3. Vad ser du att visit Glada Hudik AB kan göra för ditt företag? Hjälpa till att påverka paketering och saknaden aktiviteter Bistå med marknadsföring Hjälp med gemensam marknadsföring Göra arrangemang kända för besökare Få hit fler turister för att öka min omsättning och alla andra företags omsättning så att vi kan leva på verksamheten Öka samarbetet med företag och organisationer i kommunen Träffar där vi kan byta idéer och kunskap Tydligare budskap -> Glada Hudik Tydligare profil Mer marknadsföring av destinationen Samordna arrangemang och reseanledningar Marknadsföra hela utbudet som finns i HELA kommunen bostäder, företag, kulturutbud, besöksnäring, sjöar, hav och skog hela natursköna Hälsingland Marknadsföring Tolkning Skapa efterfrågan på båtar Skapa ett sug till området Rådgivning/kompetensöverföring Samordna aktiviteter/evenemang 1

2 Ta fram guider för loppisar, guidningar, kaféer, hantverkare (mat-konsthantverkare) Möjliggöra bättre samordnad marknadsföring Företagsutveckling i besöksnäringen Hjälpa till med praktikplatser Skaffa nätverk, kontakter mellan gymnasium Utveckla Turismutbildningen, handelsutbildningen Före oss med bra aktiviteter för representation och konferens, samt eventarrangörer Samordna, utveckla och marknadsföring Får fler gäster/turister till vårt företag Att man får synas Mitt företag syns i marknadsföringen Få fler kunder Se till att få mera förstående tjänsteman som lyssna och funderar över frågor man har och tänker i positiva andan Glada Hudik och inte bara säger det går inte! Bättre attityd. Agera som agent Slå ihop några besöksmål av liknande profil och marknadsföra oss tillsammans Ta med kulturaspekten i erat arbete Profilering av området Gemensam marknadsföring Utbilda pusha profilera utveckla Bidra med information om aktiviteter på platsen, samt om den speciellt sevärda kultur- och naturmiljö. 4. Vad ser du att Visit Glada Hudik AB kan göra för Glada Hudik som destination? Ge service Ge utb. Till turistföretagare Samla företagare Från idé till handling Erbjuda verkliga och tidigare bortglömda upplevelser Verka som turbo för snabbutveckling t.ex. av skärgårdstrafik Få fler lockande aktiviteter och lättare att hitta dem Få företagen att börja samarbeta mer Öka engagemanget så att organisationer och företag lämnar in information om evenemang och platser Möjlighet att nå ut till hela värden Börja jobba från rätt håll 2

3 Bygg från något stort och utåt Vad är unikt? Glada Hudik Teatern, Mulle Meck? Tydligare budskap -> Glada Hudik Tydligare profil Mer marknadsföring av destinationen Samordna arrangemang och reseanledningar Verka för ett bra företagsklimat, kulturutbud alla veckans dagar, museum som har söndagsöppet Enkla regler för tillfälliga övernattningar Marknadsföring Information Paketering Se till att de bokningsbara bokas Exponera besöksmål även utanför staden Genomföra gratisevenemang även utanför staden Vidga destinationen till hela Hälsingekustens kommuner eller åtminstone Hudiksvall och Nordanstig Lyfta fram det unika i vår del av Hälsingland, Sverige, Norden, Europa, världen Marknadsföra Utveckla Utbilda Vara drivande och samordnande part Få fart på entreprenörsandan Göra Hudik mer attraktivt Hålla ihop destinationen, en gemensam bild utåt, en plattform internt Få hit fler turister = nyinflyttning = fler företag = jobbtillfällen! Marknadsföra Turismen (ökad) = fler kanske flyttar till kommunen Lyfta fram annat än de gamla vanliga aktiviteterna/platserna/boenden Visa övriga världen (Skandinavien) att vi finns Nationell och internationell marknadsföring En stor gemensam paketering mot den utländska marknaden Samla in exempel på goda verksamheter och så in dessa till lokala entreprenörer Höja statusen på verksamheterna -> gör att de enskilda investerar i sina verksamheter i sina verksamheter -> moderna och intressanta produkter Sprida information samt inte väja för självberöm 3

4 5. Vad ser du att Visit Glada Hudik AB kan göra för besökare i Glada Hudik? Sprida info Få igång skärgårdstrafiken Flytta turistbyrån till av er utsedd plats omg. Påverka handlare och restauranger till extra öppettider t.ex. på söndagar Visa er mer och oftare i media Mer aktiviteter utanför Hudiksvall Andra evenemang än musik Lättare att få fram info för besökare Sprida info om platser till besökare Sprida information om evenemang som händer i kommunen Visa upp vårt fantastiska utbud av aktiviteter och olika arrangemang Arrangemang folkliga för den breda massan Arrangemang av en större reseanledning an ett boende på vandrarhem Verka för att fast boende öppnar övernattningsmöjligheter för besökare Ser till att ett brett utbud finns av restauranger både små enkla ställen liksom de redan etablerade Muséer och utställningar öppna när folk är lediga kanske ha stängt måndagar som i många andra städer Utflyktsmål Paketering Se till att fler aktiviteter blir bokningsbara, ingen bokningskanal idag Säkerställa information på plats i hela det geografiska området Sätta Glada Hudiks på besökskartan Vara en god värd vid besök eller behov av information om vad som finns att bo, äta, göra Höja servicen Utveckla turismen Göra turistbyrån mer öppen och tillgänglig Visa upp Hudik på genomfartspunkter Öka attraktionen Tydlig information Lätthanterlig webbsida Tydlig information Det ska vara lätt att hitta på den nya hemsidan Gör det mer enklare och pedagogiskt och tilltalande att hitta det man söker Inspirera till andra aktiviteter 4

5 Få kommunen att förstå vilken potential som finns här likväl som t.ex. Örnsköldsvik Organisera bra information via olika medier Beror på hur representativa de lyckas sträva efter att vara Tydliga och modern information Aptitretare Tala om att man i första hand skall besöka platser som Långvinds bruk 6. Vad ser du att Visit Glada Hudik AB kan göra för Hudiksvalls kommun? Avlasta turismen Nytänkande Jobba för en attitydförbättring ihop med kommunpolitiker och privat näring Jobba för att evenemang, paket, permanenta satsningar återkommer och blir kontinuerligt. Invånarna måste få se och uppleva kontinuitet, bra mot föråldrande attityder/förhållningssätt Uppmuntra utifrån kommande kunskap att etablera sig och verka Få en bättre fungerande turistinformation med bättre verkstad och inte en massa projekt som inte leder någonstans Sprida info om platser och evenemang så att besöksnäringen kan växa/öka Visa upp vårt fantastiska utbud av aktiviteter och olika arrangemang Tydligare budskap -> Glada Hudik Tydligare profil Mer marknadsföring av destinationen Samordna arrangemang och reseanledningar Börja jobba från rätt håll Bygg från något stort och utåt Vad är unikt? Glada Hudik Teatern, Mulle Meck? Se till att jantelagen dör Visa uppskattning för många inflyttade Sprida att stockholmare inte är dryga utan vanliga människor Utveckla turistbyråverksamheten Samordna besöksmål och bokning Marknadsföra Hudiksvalls kommun och dess olika delar Se till att flera saker blir bokningsbara så att det genererar arbetstillfällen Bör bistå kommunen med strategiskutveckling (vet ej om det är VGH roll, kanske DGH) Göra det attraktivt att bo, leva, arbeta och verka i Hudiksvall Sätta destinationen på Sverige-kartan och även Europa 5

6 Besökare -> Invånare Medflyttarservice Marknadsföra, utveckla, göra attraktivt med bo, verka och leva Skapa fler jobb Vara en part som samordnar evenemang och ta vidare inflyttare och besökare motsv. HNA för besöksnäringen Stärka varumärket Glada Hudik Samla näringen till en röst Marknadsföra kommunen Dra in fler turister Öka invånarantalet Göra Hudiksvall till en mer attraktiv ort Få kommunen förstå vilken potential som finns här likväl som t.ex. Örnsköldsvik Organisera bra information via olika medier Nationell och internationell marknadsföring Göra våra besöksmål kända vilket får kommunen att blomstra I dagsläget: begränsar de utbudet som finns, genom att vara för snäva Öka antalet besökare Leva upp till mottot -> Glada Hudik Öka invånare antalet i stadskärnan landsbygden Genom att öka strömmen av besökare, förbättra kommunens ekonomi 7. Vad ser du att ditt företag kan bidra med till Visit Glada Hudik AB? Locka besökare Utbildningar Personlig utveckling Ledarskap, enskild och i grupp Sprida en verksamhet mun till mun Lämna förslag, idéer, händelser mm Kan hjälpa företag och organisationer med support och underhåll av Pc-datorer och nätverk Visa upp vårt fantastiska utbud av aktiviteter och olika arrangemang (Handel) Vara ambassadörer Göra bra arrangemang Att jag nu liksom under alla år tillbaka bjuder på vad som finns runtomkring och håller aldrig fast besökaren just hos mig Besök och utflyktsmål Bygga båtar Utveckla fler besöksanledningar 6

7 Innehåll/content! Ett attraktivt erbjudande med kanske till och med internationell kundkrets Olika uppdrag t.ex. marknadsundersökningar Representera Inspirera Marknadsföringstänk, råd som leverantör Engagemang i form av ideell tid Medel till gemensam marknadsföring och utveckling Sprida informationen vidare Uppmuntra människor/företag att bli medlem i Visit Glada Hudik Glada och trevliga och leva upp till positiva Glada Hudik Öppna portar med guidning och servering i ett välbevarat spännande och högklassigt svenskt kulturarv Större bredd, färre begränsningar Kulturella aspekter Vara aktiv medlem 8. Upplever du att det finns en samverkan för besöksnäringen inom Glada Hudik? a. Ja 2 i. Både ja och nej 3 b. Nej 12 c. Vet ej 6 9. Hur tycker du den fungerar? Vad kan göras bättre? Vad fungerar bra? Långt, långt kvar tyvärr Med er hjälp kan samverkan snabbas på och rätt person på rätt uppdrag Svårt att hitta något som är bra pga. samsynssvårigheter Tillsätt en driven turistchef Bättre info om hur företag och organisationer kan lägga upp/in sin info i evenemangs-kalender. Finns många evenemang som inte finns med där idag Upplever att det finns flera nätverk som gör liknande arbete Känns spretigt förhoppningsvis blir det bättre framåt Mer samarbete kultur, turistbyrå, näringsliv Bättre och tydligare profil och information 7

8 Man pratar mycket om samverkan och hur viktig den är men hör inte att samverkan råder jantelagen är för stark ingen vågar tala om att den finns Inte boka samma artister, tidpunkter (priser) Protektionistiskt, revirhävdande måste bort både geografiskt och mentalt Ökad samverkan i paketering i Glada Hudik Tydlig samverkan i Hälsingland ta vara på allt som Hälsingland Turism har gjort och gör I för små kluster Det finns en vilja, dessvärre lite jante kvar Det finns många olika spännande företag inom besöksnäringen Ta fram flera resepaket Öka entreprenörsnivån och värdskapet inte utgå från att alla vet Samverkan ger styrka Gemensamma insatser i sälj Locka fler besökare tillsammans i gemensamma aktiviteter Turistbyrån behöver förnyas Personalen mer servicemined och trevlig samt kunnig Fungerar dåligt Göras bättre: mera intresserade tjänstemän och politiker som förstår det stora värdet av Hudiksvall och kust som stad Vad fungerar bra: ideella organisationernas samverkan Småföretag inom besöksnäringen är oftast för arbetsbelastade för att orka med arbetet som agenter för gemensamt mål också Underhållning av alla de slag fungerar bra, men ibland kolliderar aktiviteter 10. Vad anser du behövs för att besöksnäringen i Glada Hudik ska utvecklas? Bjud in inflytelserika personer till olika föreläsningar mm Rätt geografisk placering av turistkontor (erat förstås) Ej kommunstyrd turistverksamhet (gärna något slags samarbete) Intresserade, engagerade och perspektiv tyngda personer som leder och verkar i turistbranschen Se till att bra idéer blir genomförda. Har gått så många år och möten och diskussioner, men varför händer det inget? Mer information och enklare åtkomst till information om platser och evenemang som är på gång. Ta med Mulle Meck, Glada Hudik Teatern och andra stora rikskända hudikbor i arbetet 8

9 Tydligare budskap -> Glada Hudik Tydligare profil Mer marknadsföring av destinationen Samordna arrangemang och reseanledningar Börja jobba från rätt håll Bygg från något stort och utåt Vad är unikt? Glada Hudik Teatern, Mulle Meck? Öppen dialog om samverkan Konkreta förslag, hur de ska genomföras, när ska var och ens förslag strandsättas hur och när ska det vara genomfört Hur blev resultatet Viktigt att det planeras för UPPFÖLJNING Utveckla bokningar Marknadsföring olika kanaler webb osv Bokningsbarhet Marknadsföring Kompetens i företagande - marknadsföring och organisationslära vid sidan av besöksteori/praktik Aktiviteter och arrangemang/evenemang året om Säsongutvidgning Bokningskalender CB på STF och HT samt booking.com Samarbeta och kompromissa om gemensamma mål Bokning helahalsingland.se och planyo.com Samarbete Stadiga växande återkommande evenemang Styrning mot sälj, konferenser, företagsservice Stolthet Samordning Samverkan Samsyn Ett gott samarbete med oss företagare Gott samarbete och vara lyhörd Se vad andra gör ta idéer från andra som fungerar Mer vågade annorlunda satsningar, vi behöver sticka ut Roligare evenemang Möjlighet att ta sig ut till öarna SAMVERKAN ÖÖVER ALLA GRÄNSER (politiker, tjänstemän, föreningar, företag, enskilda människor) En eller några högpresterande entusiaster avlönade med offentliga medel som skulle agera som agenter Nya vinklar Större bredd Öppenhet i fråga om härkomst, mångfald, genus, hållbarhet 9

10 Strandskyddet är ett av de största hindren för utveckling av Hudiksvalls kommun. En etablering innebär ökad omsättning för lokala etablerade företag, det tillkommer besökare. Det finns pärlor som skall skyddas men i övrigt finns det många platser för etablering. Viktigt att kommunen värnar om detta och inte gör skydd av det vi kan dela med oss. Bokning via telefon. 10

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv!

Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv! Kulturturism som växande bransch Natur och kulturturism är platsspecifikt och unikt. Här finns med andra ord en stor potential för att locka besökare från både när och fjärran. Inte sällan bygger kulturturism

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013

Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Bilden av Tierp II Minnesanteckningar från workshoppar 19 och 20 november 2013 Workshopparna handlade om vilket budskap vi ska ha i vår kommunikation för att nå målgrupperna. De beslut vi vill påverka

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan

Ystad-Österlenregionen. Strategisk plan Ystad-Österlenregionen Strategisk plan Juni 2009 Innehåll Innehåll... 1 Inledning om strategiplanen... 2 Varför en strategisk plan - syftet... 2 Detta är ett arbetsmaterial... 2 Ett system utan makt...

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020

BILAGA 2 VARUMÄRKESPLATTFORM - VÄRMLANDSSTRATEGIN 2014-2020 REMISSUTGÅVA. Bilaga 2. Varumärkesplattform. Värmlandsstrategin 2014-2020 Bilaga 2 Varumärkesplattform Värmlandsstrategin 2014-2020 Innehållsförteckning 1 Utvecklingen och profileringen av Värmland går hand i hand 3 2 Hur vill vi att Värmland ska uppfattas 2020? 5 3 Varumärkesplattform

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg 2013-10-28 Nedya Ibrahim 0730378908 Marknad@innerstadengbg.se Innehållsförteckning Slutsats... 3 SWOT Analys... 4 Styrkor... 4 Svagheter... 4 Hot... 4 Möjligheter...

Läs mer

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26

affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 affärsplan Antagen av styrlesen 2010-10-26 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar,

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Arvika som besökskommun i framtiden

Arvika som besökskommun i framtiden 2009 09 14 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens Rapport nr 13 Arvika som besökskommun i framtiden Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer