SSNF BREDBANDSBÅT 2013 WS 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SSNF BREDBANDSBÅT 2013 WS 3"

Transkript

1 SSNF BREDBANDSBÅT 2013 WS 3 Varför har Svenska Stadsnät varit så bra? Benchmarking mot andra modeller av stadsnät Jimmy Persson oktober 2013 Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association

2 jämförelseparametrar 1. Verksamhetsform Privat/Kommunal 2. Egen växtkrak 3. Engagemang 4. Sälj och Marknadsföring 5. Begränsningar/Handlingsfrihet 6. Processer 7. Ekonomiska Nyckeltal 8. Antal tjänster och TL 9. Använder SSNfs verktyg

3

4 1. Verksamhet privat/kommunal 2. Egen växtkraft 3. Engagemang 4. Sälj och Marknadsföring 5. Begränsningar/Handlingsfrihet 6. Processer Privatägt Ägs av TeliaSonera AB. Rapporterar Mll Skanova Organisk Mllväxt i befintligt nät vikmg AkMvera kunder i befintligt nät vikmgast Nyförvärv 100% affär i medarebetares mindset Samarbetsavtal med förra nätägaren Jobbar med lokala intressenter Ingen egen uaörarpersonal kkr i marknadsbduget Säljare är VD per bolag/stadsnät Mll företag TL får stå för det mesta av säljet Mll konsument Hur friq som helst. Hänsy tas Mll ägarens principer Nätet är det vikmgaste Upphandlar själva. Inget LOU/LUF Drar nyqa av ägaren om så behövs Samarbetsavtal är nyckel Produktval akmv del finns en viss styrning av ägaren Väl utarbetade processer i moderbolag och de 8 döqrarna Mer konsolidering av proc. behövs. Gemensamma checklistor behövs Idag olika utbud i kommuner. Jobbar med lokala TL Gemensamt Backbone Gemensamt provisionersingssyetem Panter Viss migrering kvarstår av köpta nät

5 7. Ekonomiska Nyckeltal 8. Antal tjänster och TL 9. Använder SSNfs verktyg. Vilka? OmsäQning: 64 MSEK Res. Eeer finansneqo: 22 MSEK Antal anställda: 16 st OmsäQning/anställd: 5.3 MSEK 10 TL: 20 st TL varav 7 namonella Ant. Portar: st AkMva portar: st AkMveringsgrad: 50% 8 Stadnätsfabriken = Ja GLU = Nej Varumärket = Ja CESAR = Ja Affärsutvecklingsavtalet = Delvis DatalagringsdirekMvet = Ja

6 Litet stadsnät (ca portar)

7 1. Verksamhet privat/kommunal 2. Egen växtkraft 3. Engagemang 4. Sälj och Marknadsföring 5. Begränsningar/Handlingsfrihet 6. Processer Helägt kommunalt bolag 10kkr 0 st TL får stå för det mesta av säljet Mll konsument Kommungränsen Begränsade investeringsmedel Produktval akmv del självvald Drar nyqa av ägaren om så behövs 1 6 Nästa allt är klart. AkMvera kunder i befintligt nät vikmgast. 7 Olika hårdvara i nätet Inget provisionering Inga definerinera affärsprocesser 2 6 Enklare NOC Inget eget sälj En resurs som projekterar Ingen egen uaörarpersonal Litet stadsnät (ca portar) Vid större affärer helthetsentrepenad

8 7. Ekonomiska Nyckeltal 8. Antal tjänster och TL 9. Använder SSNfs verktyg. Vilka? OmsäQning: 5 MSEK Res. Eeer finansneqo: MSEK Antal antsällda: 2 st OmsäQning/Anställd: 2.5 MSEK 5 TL: 4 st, 30 tjänster Ant. Portar: 5000 st AkMva portar: 1800 st AkMveriingsgrad: 36% 5 Stadsnätsfabriken: Nej GLU: Nej Varumärket: Ja CESAR: Nej Affärsutvecklingsavtalet: Nej DatalagringsdirekMvet: Nej 0 Litet stadsnät (ca portar)

9 Klusternät (ca portar)

10 1. Verksamhet privat/kommunal 2. Egen växtkraft 3. Engagemang 4. Sälj och Marknadsföring 5. Begränsningar/Handlingsfrihet 6. Processer 2.5 MSEK Reklam, 1.5 MSEK sponsring 7 st på sälj och 1.5 st marknad TL får stå för liten del av sälj Kommungränsen Investeringsmedel 8 6 Kommunalt driebolag Delägarprocessen är långsam Ägs av flera kommuner Drar nyqa av ägaren om så behövs 10 Samarbetsavtal är nyckel Organisk Mllväxt i befintligt nät vikmgt samt nyförvärv AkMvera kunder i befintligt nät vikmgast. 10% ökning årligen Nya KO- marknader över Md. Fysisk Mllväxt Alla tänker sälj Kan bli mer affärsmässiga, KundnyQa är fokus Jobbar med lokala intressenter och energibolaget 9 Produktval akmv del självvald Väl definerad affärsprocess Stadsnät Ansluta, AkMvering, D&U samt stödprocesser Gemensamt backbone och utbud. Lokala TL Hårdvara och provisionering lika överallt 10 Klusternät (ca portar) Ingen egen uaörarpersonal Vid större affärer helthetsentrepenad

11 7. Ekonomiska Nyckeltal 8. Antal tjänster och TL 9. Använder SSNfs verktyg. Vilka? OmsäQning: 100 MSEK Res. Eeer finansneqo: 3 MSEK Antal anställda: 30 st OmsäQning/anställd: 3.3 MSEK 8 TL: 30 st, 200 st tjänster Ant. Portar: st AkMva portar: st AkMveringsgrad: 48% 8 Stadsnätsfabriken: Ja GLU: Ja Varumärket: Ja CESAR: Ja Affärsutvecklingsavtalet: Ja DatalagringsdirekMvet: Nej 8 Klusternät (ca portar)

12 Mellanstort stadsnät (ca portar)

13 1. Verksamhet privat/kommunal 2. Egen växtkraft 3. Engagemang 4. Sälj och Marknadsföring 5. Begränsningar/Handlingsfrihet 6. Processer Helägt kommunalt bolag Nästa allt är klart. akmvera kunder i befitligt nät vikmgast MSEK 2 st TL får stå för det mesta av säljet Mll konsument Kommungräsnen Investeringsmedel. 20MSEK sen klar Produktval akmv del självvald Drar nyqa av ägaren om så behövs Hårdvara och provisionering lika överallt Några tänkter sälj En resurs som projekterar Ingen egen uaörarpersonal Vid större affärer helthetsentrepenad 7 Netadmin som verktyg BECS som provisionering Gemensamt backbone och utbud. Väl definerad affärsprocess Stadsnät Mellanstort stadsnät (ca portar)

14 7. Ekonomiska Nyckeltal 8. Antal tjänster och TL 9. Använder SSNfs verktyg. Vilka? OmsäQning: 31.5 MSEK Res. Eeer finansneqo: 5.4 MSEK Antal anställda: 10 st OmsäQning/anställd: 3.2 MSEK 8 TL: 30 st, 200 st tjänster Ant. Portar: st AkMva Portar: ***** AkMveringsgrad: >50% 7 Stadsnätsfabriken, Ja GLU, Ja Varumärket, Ja CESAR, Nej Affärsutvecklingsavtal, Nej DatalagringsdirekMvet, Nej 5 Mellanstort stadsnät (ca portar)

15 effektiv nätägare Använd er av SSNfs verktyg Fokusera på nätägarens kärnaffär Samarbete är extra vikzgt om du är liten handla upp rä[ A[ göra jobbet OrganisaZonen Jämför med andra A[ göra saker Zllsamman är en framgångsfaktor Kunskap och kompetens ordning och reda A[ själv ha koll på sin kund med egen säljpersonal är en framgångsfaktor Organisk Zllväxt och många anslutningar är en framgångsfaktor och överlevnadsfråga effekzvt resursutny[jande

16 Slutsats Sammanställning

17 Slutsats Effektivt Stadsnät! Ett måste är att vara en effektiv nätägare Pris för KO-delar per kund bör ligga mellan kr beroende på nätets storlek Del Kostnad/akZv kund/månad OSS/BSS 5 kr 8 kr D&U 4 kr 6 kr NOC 6 kr 9 kr AkMv utrustnining 36 kr 45 kr Kundportalen m.m. 2 kr 4 kr Marknad och Sälj 8 kr 15 kr 61 kr 87 kr kunder

18 Slutsats Effektivt stadsnät! Ha ordning och reda på databasen med alla kunder och tjänsteuppgieer. Då kan ni byta system om så behövs. Om ni byter - Lägg Md och krae på aq handla upp rä[ provisioneringssystem och säkerställ funkmonalitet. Jämför med andra stadsnät vad de betalar för olika system och funkmoner

19 Slutsats Effektivt stadsnät! För aq kunna konkurrera med de stora operatörerna krävs eq effekzvt resursutny[jande. OrganisaZonen måste vara anpassad i storlek och effekmv. Kunskap och kompetens om sina egna produkter och hur branschen fungerar är A Mll O

20 Slutsats Effektivt Stadsnät A[ göra saker Zllsamman är en framgångsfaktor. DeQa är lika bra oavseq om det är privat eller kommunal regi Använd er av SSNfs verktyg Nät i världsklass Stadsnätsfabriken, avtal, CESAR, GLU, DatalagringsdirekMvet Varumärket Minska marknadsbudgeten med gemensamma kampanjer Ta rygg på eq enat varumärke STADSNÄT KunskapslyKet SSNf pratar för dig i alla forum och möten

21 Slutklämmen! Organisk Zllväxt och många anslutningar är en framgångsfaktor och överlevnadsfråga AQ växa i region och maximera sin egen marknad är en överlevnadsfråga A[ själv ha koll på sin kund med egen säljpersonal är en framgångsfaktor En väl fungerade kundrelamon är eq måste. DeQa sker genom en kombinamon av tekniska system, kundansavriga och kundcenter

22 Slutklämmen! Fokusera på nätägarens kärnaffär AQ nätägare ser sig själv som en transmissionsoperatör och bedriver eq effekmvt nät är helt avgörande A[ göra jobbet AQ finnas nära kunden skapar möjligheter och är en förutsäqning för bra affärer. Det vikmgt aq finns där det händer så du kan agera i affären. Samarbete är extra vikzgt om du är e[ litet nät Om du är eq litet nät sök samarbete. Val av samarbetet är likvärdigt i effekmvitet och resultat visar denna undersökning tydligt

23 ordning och reda effektiv nätägare Använd er av SSNfs verktyg Kunskap och kompetens Fokusera på nätägarens kärnaffär OrganisaZonen Jämför med andra Samarbete är extra vikzgt om du är liten handla upp rä[ A[ göra jobbet A[ göra saker Zllsamman är en framgångsfaktor Organisk Zllväxt och många anslutningar är en framgångsfaktor och överlevnadsfråga A[ själv ha koll på sin kund med egen säljpersonal är en framgångsfaktor effekzvt resursutny[jande

24 Tack för mig. Frågor? Jimmy Persson

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Handläggare: 2015-06-05 Remissvar Camilla Jönsson Dnr. N2015/2228/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Dnr. N2015/2228/ITP n.regist rator@regeringskansliet.se N2015-2228-ITP Remissvar av promemorian

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv...

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2013-05-14 Ks/2012:207 010 Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt nät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Lindesbergs Stadsnät. Ett öppet Stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland

Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland Erbjudande om delägarskap i Netwest, det regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland 1 1.0 SAMMANFATTNING...3 2.0 INLEDNING...5 2.1 OM DOKUMENTET...5 2.3 BAKGRUND...5 3.0 BREDBANDSMÅL...6 3.0 NATIONELLA

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL 2011 Övrig information Uppdragsgivare: BROMÖLLA KOMMUN Näringslivsavdelningen Per Anders Green Leverantör: Questback Engelbrektsgatan 17 A 211 33 MALMÖ www.questback.se Undersökningsledare:

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg...

De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... De 5 vanligaste misstagen som inträffar när man anlitar en marknadsföringsstrateg... Du har insett att det behövs hjälp med Internetmarknadsföringen och beslutar därför att anlita en marknadsföringsstrateg.

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2

2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2009-11-13-15x15 - med Eriks kommentarer.indd 1 2009-11-13 10:48:21 2010-02-17 - Monterad 15x15 från Erik.indd 2 2010-02-19 18:31:19 Den långa fiberresan... Många tycker nog att den här resan har varit

Läs mer

Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12

Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12 Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12 Detta dokument beskriver de grundläggande förutsättningarna för SäKom AB, företagets affärsidé och den affärsmodell som SäKom kommer att tillämpa för att nå framgång.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader:

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer