Mer intelligens nöjdare kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer intelligens nöjdare kunder"

Transkript

1 No 1 Januari 2010 Ledare - Staffan Ebenfelt Mer intelligens nöjdare kunder När vi startade vår verksamhet för snart tolv år sedan hade vi som ambition att erbjuda det privata näringslivet och den offentliga sektorn i Norden marknadens bästa och mest intelligenta service. Tidigt förstod vi, att nyckeln till framgång ligger i att ständigt utveckla och anpassa vår serviceleverans så att den i alla lägen stödjer våra kunders kärnverksamhet optimalt. Vi kallar det för intelligent service som skapar affärsfördelar för våra kunder. Jag påstår inte att det är lätt. Att ta över, hantera och utveckla komplexa serviceuppdrag i en dynamisk miljö är en uppgift och ett ansvar vi tar på största allvar. Jag kan dock lova, att vi gör vårt allra yttersta för att hantera uppgiften på bästa sätt. Och glädjande nog kan jag konstatera att det ger ett bra resultat. Vår årliga kundundersökning talar sitt tydliga språk våra kunder uppskattar våra ansträngningar och blir allt mer nöjda med vårt arbete. Och särskilt roligt är det att just frågan om de upplever att vi proaktivt kommer med förbättringsförslag har stigit markant även i år. Jag ser det som ett kvitto på att det stora förbättringsarbete som vi startade för två år sedan fungerar bra och kommer våra kunder tillgodo och uppskattas. Staffan Ebenfelt, vd Coor i Sverige Många verksamheter arbetar idag aktivt och strukturerat med att tillvarata medarbetarnas kreativitet och idéer som utgångspunkt för ett ständigt förbättringsarbete. Mer om det skriver Louise Östlund, förändringskonsult, i en ny bok som lanseras i vår och som introduceras i detta nummer av Nova. Här kan du även läsa om hur vi på Coor ökar trycket i vårt förbättringsarbete och på vilket sätt det kommer våra kunder till godo. I vår temaserie om miljö och hållbarhet berättar vi mer om en av de största frågorna inom vårt område energi. Med tillönskan om trevlig läsning och ett riktigt gott nytt år. Staffan Ebenfelt, VD för Coor i Sverige Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 1

2 Utveckling i fokus Kreativa medarbetare ger lönsamma idéer De mest framgångsrika företagen är de som tar tillvara alla medarbetares kreativitet och initiativförmåga. Att känna sig som en del av företagets utveckling och framgång är den ojämförligt bästa motivationshöjaren. Det är huvudbudskapet i Louise Östbergs forskningsarbete som nu har resulterat i en bok om hur man tar tillvara idéer från alla anställda på ett företag, skriven tillsammans med de internationella forskarna Alan G Robinson* och Dean Schroeder. Boken ges ut på SIS Förlag våren Louise Östberg är konsult inom förbättringsarbete och hjälper verksamheter att komma igång med ett konstruktivt idéarbete som involverar hela personalen inom en organisation. Under tio års tid har hon forskat på hur svenska företag tar tillvara sina idéer. I studien tittar hon närmare på 50 nordiska företag och jämför med ett par hundra globala företag, som alla arbetar strukturerat med idésystem och har mycket goda resultat från sitt förbättringsarbete. Resultatet i undersökningen visar att nordiska företag generellt sett ligger efter många av sina internationella konkurrenter vad gäller att ta tillvara på sina medarbetares idéer. Samtidigt så är det företagens största möjlighet att lära sig hur de kan dra fördel av den enorma potential av förbättring och innovation som finns i medarbetarnas idéer och kreativitet. Om man tar Sverige som exempel, så har de trots sin långa tradition av medbestämmande inte tagit sig tid att lyssna till medarbetarna. En vanföreställning är att tankearbetet ska komma från ledningen och att resten bara är utförare i ledningens tjänst. Det bör i stället vara från de verksamhetsnära tjänsterna som idéerna ska komma, säger Louise Östberg. Många företag satsar resurser på utomstående ingenjörer och experter när nya kreativa lösningar och idéer behöver tillföras. Louise Östberg menar att det kan vara mycket mer effektivt att istället vända sig till den kompetens som redan finns hos medarbetarna. Men man måste göra det på rätt sätt. Människor är olika, och organisationer är olika. System för att ta tillvara på de idéer och den kreativitet som finns inom organisationen kan se ut på olika sätt. Gemensamt för framgångsrika system är dock att de på olika sätt gör alla medarbetare delaktiga i idéarbetet, och att idéerna som genereras följs upp och mäts på något sätt. Tillverkningsindustrin bäst Historiskt sett är det främst inom tillverkningsindustrin som man har satsat på organiserat idéarbete. Goda exempel är Scania och Coca Cola, som kan redovisa många idéer per anställd och redovisar mycket goda resultat från sina idésystem. Inom tjänstesektorn, däremot, är det aktiva idéarbetet ännu i sin linda. Inom tillverkningsindustrin är det lättare att se kopplingen mellan idé och resultat, medan effekterna för tjänster kan vara mer abstrakta. Men Louise Östberg tror att tjänstebranschen är i lika stort behov av aktivt idéarbete. Och på vissa områden har man kommit långt även inom tjänstesektorn. Här och var har man börjat inse möjligheterna med ett mer idéskapande arbetsklimat. Toppnivåer har man på till exempel hotellkedjan Clarion, där man på ett av kedjans hotell i genomsnitt får in upp till 50 förbättringsförslag per år från medarbetare. Detta ska jämföras med genomsnittet i Sverige som ligger på 0,5 idéer per år. Även Coor Service Management utmärker sig med en strukturerad process som involverar samtliga medarbetare och tydliga förbättringsmål, som löpande följs upp. Coor redovisar också fler förbättringsförslag än genomsnittet i Norden. Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 2

3 Enligt Louise Östberg finns huvudsakligen tre gemensamma nämnare för ett bra idéarbete: att medarbetare på alla nivåer engageras, att ledningen är engagerad i medarbetarnas dagliga arbete och att det finns ambassadörer på olika avdelningar som stöd för medarbetarnas idéarbete. Louise har fördjupat sig i teorier och psykologiska faktorer som förklarar vad som motiverar människor. A och O är att kunna känna sig sedd. Att få se sina idéer genomförda och att chefer och medarbetare lyssnar på dig. Och detta går hand i hand med vad all ledarskapsforskning säger. Sedan vill vi bli belönade på olika sätt. Vissa vill bli hyllade offentligt, medan andra hellre vill ha några uppmuntrande ord. Vi bör därför komma ifrån synsättet att alla ska bli behandlade lika snarare ska vi se till det faktum att alla är olika individer och ska bli sedda därefter, säger Louise Östberg. Exempel på lyckat idéarbete Alla typer av organisationer har nytta av ett välfungerande idésystem. Ett bra exempel är Posten AB, som det senaste årtiondet har utvecklats till ett av de bästa nationella postsystemen i världen vad gäller precision och leveranshastighet. En viktig faktor i denna förvandling var införandet av ett effektivt idésystem som involverar de flesta av Postens anställda. I sin nya bok beskriver Östberg/Robinson/Schroeder vad Postens systematiska idéarbete betyder för koncernen, och här följer ett utdrag: Den sorteringsterminal inom Posten vars prestationsresultat ligger i topp är terminalen i Umeå. Samma terminal genomför även det högsta antal idéer från medarbetare inom hela Posten. En av de många idéer vi såg i Umeå var ett avskilt rum för medarbetare vars uppgift är att kontrollera handskrivna adresser och postnummer framför en datorskärm, när det automatiska systemet inte hade kunnat läsa adresserna. Dessa medarbetare var tidigare placerade i mitten av terminalen i en bullrig miljö, där de försökte koncentrera sig på att processa så många brev som möjligt. Idén att bygga ett speciellt ljud- och störningsfritt rum på en nivå över produktionsgolvet kom från en anställd. Flytten av arbetsstationen till detta avskiljda rum resulterade i att antalet hanterade brev ökade med 34 % per anställd per timme, antalet fel reducerades med 45 % och medarbetarna upplevde att arbetsmiljön var väsentligt mindre stressande. (utdrag ur boken av Louise Östberg, Alan G Robinson och Dean Schroeder som utkommer våren 2010). Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Louise Östberg, Coor sätter goda idéer i system För två år sedan inledde Coor en bred satsning på systematiskt förbättringsarbete och en stark förbättringskultur. Tanken var att bättre ta tillvara på den kreativitet och de idéer som finns hos alla medarbetare i syfte att utveckla verksamheten och leveransen till Coors kunder. Nu förs arbetet ytterligare ett steg vidare genom ett nytt IT-baserat system som stöd i förbättringsprocessen. Vi har lyckats flytta upp idéarbetet högt på dagordningen och engagerat både ledningsnivån och medarbetarna i den kundnära verksamheten. Vi har en bra process för vårt idé- och förbättringsarbete men saknar ett effektivt stödsystem, vilket vi nu råder bot på, säger Emilia Andersson, kontraktutvecklare på Coor. Emilia Andersson har ansvarat för utvecklingen av systemet som får namnet Actio, det latinska ordet för handling. Och tanken är just att avståndet mellan ord och handling ska förkortas. I januari rullar det ut på bred front i hela Coor. Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 3

4 Önskade större engagemang för utvecklingen Satsningen på ett mer systematiskt förbättringsarbete inleddes för två år sedan då Coor i en undersökning uppmärksammade att kunderna önskade ett mer proaktivt synsätt i serviceleveransen. Mot denna bakgrund och med insikten om att alla medarbetare sitter på värdefulla idéer startades ett stort förbättringsarbete inom Coor. Inspirationsföreläsningar med kända forskare och profiler inom området markerade startskottet för satsningen. En ny förbättringsprocess etablerades och loggböcker för förbättringar i excel-format infördes i hela koncernen. Förbättringsförslag infördes som en obligatorisk punkt på alla interna arbetsplatsmöten. Antalet förbättringsförslag per medarbetare började följas upp. Många enheter införde idétavlor i syfte att enkelt kunna fånga upp löpande idéer från alla medarbetare. I en del verksamheter infördes förbättringscoacher. Eftersom våra kunder är verksamma inom olika branscher får vi passa oss för att styra upp arbetet alltför hårt. Förbättringsprocessen är obligatorisk och genom att sätta tydliga mål som följs upp regelbundet får vi flyt i arbetet. Däremot måste vi låta verksamheten välja metodik utifrån vad som passar deras kunder bäst. Ett exempel är vår leverans till kunder inom fordonsindustrin. I många av dessa leveranser arbetar vi enligt sex sigma, eftersom det är en förbättringsprocess som används inom bilindustrin och passar bra just där, påpekar Emilia. Ett gott resultat Sedan satsningen inleddes har idéerna strömmat in. Trycket i förbättringsarbetet är stort, vilket också kunderna har uppmärksammat. I vår årliga kundundersökning har vi de senaste två åren väsentligt ökat kundernas upplevelse av att vi proaktivt kommer med förbättringsförslag. Det känns naturligtvis otroligt roligt det var ju precis det vi ville åstadkomma när vi drog igång arbetet, säger Emilia Andersson. på en åtgärd som gav kunden en stor besparing är den enkla men geniala idén om en ny rutin för rengöring av fixturer* som används när bildelar ska lackas. Här hittade Coors medarbetare vid Volvo Personvagnars fabrik i Torslanda ett nytt sätt att arbeta som gav kunden årliga besparingar på kronor per år. Ett annat exempel är förbättringsförslag som presenterats efter nattvandringar som arrangeras på vissa arbetsplatser. Där har man fått förslag på behovsanpassade drifttider på ventilationssystem och justering av belysning i allmänna utrymmen, med stora besparingar som resultat. Nytt system stärker förbättringsarbetet I takt med att förbättringsprocessen har satt sig och idéarbetet har tagit fart har dock kraven på ett enkelt och effektivt systemstöd ökat. Det är därför som Coor investerar i ett nytt webbaserat system, där förbättringsförslagen lagras gemensamt och där man strukturerar dem efter den kund man arbetar åt. Actio har testats i några av Coors leveranser med gott resultat. Fördelarna med systemet är flera. Man kan enkelt och överskådligt följa statusen hos idén och hur långt man har kommit med att förverkliga den. Det är också möjligt att utveckla specifika handlingsplaner i systemet. I och med att systemet kommer att användas i hela koncernen blir det enkelt att följa upp vårt förbättringsarbete på ett enhetligt sätt. Det blir även enkelt att dra ut rapporter och överskådlig statistik åt våra kunder, vilket vi använder i vår leveransuppföljning. Systemet ger oss goda förutsättningar att kunna fortsätta förbättringsarbetet på ett bra och effektivt sätt, så att vi kan fortsätta addera värde till våra kunder, avslutar Emilia. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Emilia Andersson, kontraktsutvecklare Coor Service Management, tel: , De föreslagna kundförbättringarna kan vara små och stora. Ett exempel på ett förbättringsförslag Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 4

5 Rent hus med nordisk städstandard En känd reklamslogan för bedövningssalva lyder När man vet var man har ont varför behandla hela kroppen?. Samma princip börjar nu mer och mer tillämpas inom städbranschen. När man vet var det är smutsigt varför städa hela byggnaden? Än i dag fokuserar många städupphandlingar på städfrekvenser, städmetoder och vilken utrustning som ska användas snarare än det resultat som önskas åstadkommas. Problemet med denna traditionella typ av upphandling är att man inte tar hänsyn till vad man egentligen vill få ut av städservicen. Man har angett att man vill ha städning men inte hur rent man vill ha det, säger Fredrik Sandquist, ansvarig för tjänsteutveckling på Coor. Sedan tio år tillbaka används en gemensam städstandard, kallad INSTA 800 på de nordiska marknaderna. I Sverige har standarden beteckningen SS :2006, medan den i Norge och Danmark heter NS-INSTA 800 respektive DS-INSTA 800. I Sverige är standarden väl utbredd framförallt i den offentliga sektorn, men nu märks ett allt större intresse även från privata företag. Vad innebär den nya städstandarden? INSTA 800 kan användas i alla typer av lokaler och byggnader. I korthet går det ut på att beställaren ställer krav på hur rent varje enskild yta eller objekt ska vara och hur ofta leverantören måste säkerställa att den avtalade kvalitetsnivå ska uppnås. De tydliga kvalitetskraven kan sedan, med hjälp av standardens mätsystem och kontrollrutiner, följas upp på ett objektivt sätt. Det är renhet och inte städtillfällen som beställaren köper. En operationssal på ett sjukhus måste naturligtvis ha det absolut högsta renhetsnivån, medan man har lägre krav på renhet exempelvis i förrådsutrymmen och trapphus. Standarden ger de nödvändiga instrumenten för kunden att sätta en tydlig förväntan på städkvaliteten vilket i sin tur ger en större trygghet för alla parter, säger Fredrik Sandquist. Coor har arbetat aktivt med standarden sedan den infördes och har stor erfarenhet både av att tillvarata de fördelar och hantera de utmaningar som den för med sig. De starkaste fördelarna med standarden är att den sätter tydliga objektiva förväntningar på den kvalitet som ska uppnås, men också att den i regel är både mer kostnadseffektiv och mer miljövänlig än frekvensstyrd städning. Kunderna betalar enbart för det de har behov av att få utfört, samtidigt som behovet av både energianvändning, rengöringsmedel och förbrukningsmaterial minskar, säger Fredrik Sandquist. Finns några problem? Utmaningar finns dock, varav den största är att få marknadens aktörer att lita på standarden fullt ut och samtidigt använda den på ett smart sätt så att den inte driver för mycket administration. Coor för därför en kontinuerlig dialog med varje kund kring hur standarden bör tillämpas i den aktuella leveransen och arbetar aktivt med att säkerställa att personalen, både hos beställaren och inom levererande enhet, får den utbildning de behöver. Både i nya upphandlingar och bland våra befintliga kunder ser vi ett ökat intresse för standarden och för dess fördelar. De kvalitetsmässiga, miljömässiga och ekonomiska fördelarna talar för sig själva, säger Fredrik Sandquist. Har du frågor eller veta mer? Kontakta gärna Sven-Erik Björkholm, Tjänsteutvecklare på Coor inom Lokalvårdsservice, tel: , Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 5

6 Temaserie: Miljö i servicebranschen Energioptimering hetast just nu Energifrågor är hett just nu. Och det är inte så konstigt energifrågor är ett område där det finns mycket att göra. Att se över och aktivt arbeta med att effektivisera och optimera sin energianvändning blir dock allt vanligare. Och vinsterna är stora - både för miljön och för ekonomin. Det menar energispecialisten Mikael Olsson, tjänsteutvecklare på Coor inom energiområdet. Mikael har flerårig bakgrund som energikonsult inom olika större företag och konstaterar att intresset för energifrågorna växer dag för dag. Förklaringen ligger delvis i att kunskapen inom energiområdet ökar, men också på ett ökat miljöfokus och att energipriserna stiger. Kronor och ören är ju naturligtvis något som talar klarspråk. Och här finns faktiskt mycket mer att tjäna än man tror. Min erfarenhet är att det krävs expertkompetens och kontinuitet för att nå de bästa resultaten. Ett exempel som är väldigt aktuellt är sjukhuset i Gävle, där vi har gjort justeringar på befintlig utrustning som kommer att ge Landstinget Gävleborg besparingar på cirka 1,7 miljoner kronor per år utan några investeringar för landstinget. Detta är verkliga siffror, som vi kan verifiera genom statistik över energianvändningen, säger Mikael Olsson. Men vinsten är större än så. Ett aktivt energibesparingsarbete leder också till miljömässiga vinster, något som i dessa tider då klimatfrågan står i fokus ger mycket goodwill. Både kunder och blivande anställda ställer i dag höga krav på sina leverantörers eller arbetsgivares miljömedvetenhet. Rätt kompetens nära kunden På Coor finns lång erfarenhet och stor kompetens inom energiområdet. Coors energitjänster är indelade i tre huvudområden; energideklaration, energistyrning och energieffektivisering. Det största och kanske viktigaste området är energistyrning, som handlar om att kontinuerligt se över och justera tekniska installationer så att energianvändningen minimeras. För att säkerställa ett effektiv och balanserat energiarbete har Coor utvecklat ett koncept för balanserad energistyrning; energistyrkortet. Energistyrkortet omfattar tre viktiga områden miljö, kostnader och energianvändning (Climate Change, Energy cost, Energy use). Coors varumärkesskyddade energistyrkort är ett koncept för balanserad energistyrning. För att kunna ansvara för energifrågorna på ett bra sätt har Coor valt att placera resurserna lokalt i ett specifikt kontrakt eller i en affärsenhet. Fördelen blir att expertkompetensen blir knuten till kunden på ett annat sätt än vad som är brukligt inom branschen, där energiingenjörerna ofta sitter centralt och arbetar med flera olika kunder. Med Coors arbetssätt får kunden den direkta kontakten med sina ingenjörer och tekniker. Vi är övertygade om att vårt sätt att arbeta är till störst nytta för våra kunder eftersom de får den kompetens de behöver. För att säkerställa spridning av goda idéer och utbyta erfarenheter och kompetens inom hela Coor arbetar vi aktivt med ett koncerngemensamt energinätverk. Nätverket träffas regelbundet, och medlemmarna har mycket kontakt med varandra mellan träffarna också, berättar Mikael. Hetast just nu: energioptimering Den energitjänst som är mest efterfrågad hos Coor just nu är energioptimering, som är en viktig del inom energistyrningen. Men vad är det då som kunderna vill ha hjälp med? Vad görs rent konkret inom energioptimering? Nova nr 1 - Januari Nyhetsbrevet från Coor Sid. 6

7 Mikael berättar att den första åtgärden är att bilda sig en klar uppfattning om nuläget och att definiera utvecklingsområden. Dessa presenteras för och diskuteras med kunden, vilket ofta (men inte alltid) resulterar i övergripande energimål. Därefter vidtar det viktiga arbetet med att fortlöpande anpassa system och anläggningar så att energianvändningen optimeras och uppsatta mål nås. För detta arbete har Coor utvecklat effektiva verktyg såsom checklistor, mallar och rutinbeskrivningar. Som stöd i arbetet används i hela koncernen ett databaserat energiuppföljnings-/analyssystem (WebEss). När vi ansvarar för teknisk förvaltning har vi goda förutsättningar att hjälpa våra kunder att sänka sina energikostnader. Det går att driva anläggningar på olika sätt och med olika energianvändning. Många glömmer också att energioptimering är ett ständigt pågående arbete. De tekniska systemen måste hela tiden justeras efter förändringar i verksamheten. Ta ett sådant enkelt exempel som drifttider på ventilationssystem. Dessa ska kontinuerligt anpassas till lokalernas verkliga nyttjande. Här är det viktigt att löpande samspela med de verksamhetsförändringar och omflyttningar som sker inom en organisation, säger Mikael Olsson. En annan viktig del av arbetet är att verkställa de små men viktiga åtgärderna, som att byta ut glödlampor i kontoret eller att ersätta strömbrytare mot rörelsesensorer i vissa allmänna utrymmen. Det finns också mycket att vinna på att utbilda och engagera medarbetarna inom en organisation, och därigenom försöka påverka beteenden och vanor. Det är viktigt att vara medveten om sin strömförbrukning i vardagssituationerna, och att komma ihåg att stänga av sin dator när man går hem, eller att släcka konferensrummet efter sig. Genom enkla tekniska lösningar och kontinuerlig utbildning kan man uppnå goda resultat också här. Arbetet med energioptimering är fantastiskt roligt och givande. Det är ett område där man hela tiden upptäcker nya utvecklingsmöjligheter och potential. Och så känns det bra att arbeta för ett gott ändamål. Den besparade kilowattimman är den bästa miljöbesparingen, avslutar Mikael Olsson. Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna Mikael Olsson, tjänsteutvecklare på Coor inom energiområdet, tel: , Nyhetsbrevet Nova är ett elektroniskt nyhetsbrev från Coor Service Management som behandlar nyheter om branschen och om Coor. Nyhetsbrevet görs på språken svenska, engelska, danska, norska och finska. Texter: Åsvor Brynnel, Henrik Sjögren (Paloma) Grafisk form och produktion: Paloma Foton och illustrationer: Sofia Thorslund, Peter Knutson, Pierre Zoetterman (BananaBlue), Björn Pehrsson (Paloma) Coor Service Management, Stockholm, Råsundavägen 12, Solna. Tel +46 (0) , Fax +46 (0) ,

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan

Ständiga Förbättringar - Förslag till projektplan Sveriges PROJEKTPLAN 2013-02-05 1 (5) MOTALA KOMMUN Kommunsty relsen och Pe rs on aln äm nde n Ekonomi och styrn ing Demokrati och styrn ing 2013-02- 27 Lars Strid, Gun nar G idenstam, Le if Eldås Diari

Läs mer

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag.

Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. 1 Etablering av nya arbetssätt och affärsmodeller för energieffektivisering och förnybar energi i små och medelstora företag. En pågående förstudie: Energieffektiva företag i Östra Mellansverige Syfte

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Tällberg, 6-7 maj 2014

Tällberg, 6-7 maj 2014 Tällberg, 6-7 maj 2014 Utbildning i systematisk energieffektivisering Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1 Utbildare Chris Hellström KanEnergi Sweden AB Mikael Söderström KanEnergi Sweden

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Små idéer Stora resultat

Små idéer Stora resultat Små idéer Stora resultat Louise Östberg Västervik 1 oktober 2015 Organisatorisk krea?vitet En organisa?on är krea?v när de anställda gör något nyf och poten?ellt användbart utan af de direkt blir anvisade

Läs mer

Små idéer Stora resultat

Små idéer Stora resultat Små idéer Stora resultat Louise Östberg Motala kommun 23 april 2014 Organisatorisk kreabvitet En organisabon är kreabv när de anställda gör något nyh och potenbellt användbart utan ah de direkt blir anvisade

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Umeå Utbildning i systematisk energieffektivisering. Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1

Umeå Utbildning i systematisk energieffektivisering. Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1 Umeå 2012-11-07 Utbildning i systematisk energieffektivisering Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1 Utbildare Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Mikael Söderström KanEnergi Sweden

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Motion om energibesparingar

Motion om energibesparingar 2007-12-17 327 688 Kommunstyrelsen 2008-11-10 243 453 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 245 607 Dnr 07.820-008 deckf36 Motion om energibesparingar Ärendebeskrivning Annika Sundström, för vänsterpartiet,

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris.

Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris. Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris. Tryckt på Cyclus Offset/Print, ett till 100% återvunnet och miljövänligt papper producerat av avsvärtat returpapper från hushåll och

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Helsingborgs stad Välkomna till Suntarbetslivs podd. I dag ska vi prata om samverkan. Och med oss har vi två riktiga eldsjälar som jobbar med arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör

Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör Service och Logistik Karolinskas interna FM-leverantör Service och Logistik ansvarar för servicetjänster i både Solna och Huddinge Solna Huddinge Förbättringsresan startade 2005 För hög sjukfrånvaro Vi

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Ständiga förbättringar Handbok för chefer. Uppdaterad: 2014-04-29

Ständiga förbättringar Handbok för chefer. Uppdaterad: 2014-04-29 Ständiga förbättringar Handbok för chefer Uppdaterad: 2014-04-29 Därför arbetar vi med ständiga förbättringar Syfte Vi ska synliggöra och lyfta fram det förbättringsarbete som kontinuerligt genomförs i

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation?

a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation? a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation? Ordet innovation börjar för vissa kännas så uttjatat att det inte bara är luddigt utan rent av rinner genom fingrarna när man försöker greppa det. Alla

Läs mer

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig!

Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Så får du dina kunder och medarbetare att skryta om dig! Nöjda kunder kommer nödvändigtvis inte tillbaka! Det gör alltid kunder! Vilka sorters kunder finns det? Kunderna är: Berättar

Läs mer