Ni förstår säkert att vi inte kan bevisa att behandlingen är värdelös innan vi har testat den i 15 år?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ni förstår säkert att vi inte kan bevisa att behandlingen är värdelös innan vi har testat den i 15 år?"

Transkript

1 Ni förstår säkert att vi inte kan bevisa att behandlingen är värdelös innan vi har testat den i 15 år?

2

3 Rapporter och publikationer Ny serie Gothia förlag Målgruppsanpassade + studievägledning IMS-nytt Ny layout och fler sidor Fyra nummer per år Temanummer Forskningsresultat blandas med intervjuer av praktiker och klienter

4 PREVIDENS EVIDENS-projektet En randomiserad utvärdering av MST med 6 MST-team EVIDENS Utveckla samarbetet med Norge Introducera kontrollerad forskning Utbilda forskare i evidensbaserad metodik + socialtjänstforskning PREVENTION via

5 FRÅGESTÄLLNINGAR 1. Hur utvecklas ungdomar på kort och lång sikt av MST resp traditionella insatser? 2. Finns det samband mellan utfall och MST-terapeuternas programtrohet? 3. Finns det skillnader beroende på ungdomarnas kön, ålder, problematik och familjers bakgrund (moderatorer)?

6 MÅLGRUPP Allvarliga beteendeproblem år Placeringsläge Ej aktuellt om: Saknas vårdnadshavarev Den unge är r psykotisk, autistisk, suicidal Hemmet fara för f r MST-terapeut / barn Ej synliga beteendeproblem

7 STUDIEN Multi-site (27 förvaltningar / 6 MST-team) Multi-center (Stockholm, Lund, Göteborg) Multi-agent (ungdom / förälder / lärare / socialarb / arkiv) Multi-metod (12 standardiserade datainsamlingsinstrument)

8 Förmätning 6-mån mätning 24-mån mätning 60-mån mätning Informerat samtycke Rando- misering MST MST MST Trad Trad Traditionella insatser (93%) 149 (96%) 147 (94%)

9 Child Behavior Checklist / Youth Self-Report (Achenbach, 1991a; 1991b) Sense of Coherence (Antonovsky, 1987) Self-Report Delinquency Scale (Elliott et al., 1983) Alcohol Use Disorder Identification Test (Babor et al., 1992) Drug Use Disorder Identification Test (Berman et al., 2005) Pittsburgh Youth Study (Keenan et al., 995) Social Competence with Peers Questionnaire (Spence, 1995) Social Skills Ratings System (Gresham & Elliott, 1990) Symptoms Checklist-90 (Derogatis & Cleary, 1997) Föräldraförmågor (Stattin,2004) Skolnärvaro Socialakter Polisrapporter Mått

10 79 randomiserat till MST 75 startade MST 55 fullföljde randomiserat randomized to till TAU startade started - 20 counseling 48 fullföljde - 16 family therapy - 12 mentoring - 8 out-of-home care - 4 ART - 4 Other services 70% 95% 86% 62%

11 Normbrott (SRD) 2 1,5 MST Trad 1 0,

12 Arresterade de senaste 6 månaderna (föräldrauppgifter) MST Trad %

13 Droger (förändringspoäng) 10 Alkohol (Audit score) 10 Narkotika (Dudit score) 8 8 MST Trad

14 Ungdomars psykiska ohälsa 80 Självrapport (YSR) 80 Föräldrar (CBCL) MST Trad

15 Mammors psykiska hälsa(scl-90) 2 1,5 MST Trad 1 0,

16 Omhändertagna för dygnsvård (kumulativ %) MST Trad %

17 Dagar med insatser (Kumulativ) MST trad 400 days

18 Genomsnittlig kostnad (Kumulativ) MST Trad tkr

19 Genomsnittlig kostnad För samma kostnad som Trad behöver MST arbeta med 40 familjer årligen MST (i stället för 27) Öppenvård SiS institution Placering 0 MST Trad

20 SAMMANFATTNINGSVIS Ungdomarna minskade sina problem över tid Inget av förändringarna var statistiskt säkerställt olika mellan grupperna Resultatet skiljer sig från U.S. / Norge men liknar Kanada

21 VARFÖR VAR INTE MST BÄTTRE ÄN Trad? 1 Svensk MST var inte lika effektiv som i USA Dålig behandlingstrohet (TAM) 2 Swedish TAU more potent than TAU in the USA Few iatrogenic interventions (e.g., residential care) Proactive family service orientation 3 Sociodemografic context supports Sweden Low prevalence of illicit drug consumption Low prevalence of delinquency Low rate of poverty, teenage pregnancy et cetera

22 MST behandlingstrohet Låg TAM - Therapist Adherence Measure (Föräldrar intervjuades varje månad om MST) eller till familjernas etniska bakgrund, ungdomens kön eller typ / allvar av problematik SV US 4,0 (.61) Ej relatet till utfallsmåtten 4,4 (.49) Hög

23 VARFÖR VAR INTE MST BÄTTRE ÄN Trad? 1 Svensk MST var inte effektivt som i USA Dålig behandlingstrohet (TAM) 2 SvenskTradvareffektivareänTradI USA Få skadliga insater (t ex institutionsvård) Proaktivt familjestöd 3 Sociodemografic context supports Sweden Low prevalence of illicit drug consumption Low prevalence of delinquency Low rate of poverty, teenage pregnancy et cetera

24 Förändring psykiska ohälsa (CBCL) i utvärderingar av MST (6-12 mån uppföljning) 12 MST Trad Sundell m fl (2008) Ogden & Halliday- Boykins (2004) Henggeler m fl (2006) Henggeler m fl (2006) - cont man Rowland m fl (2005) - external Rowland m fl (2005) - internal

25 VARFÖR VAR INTE MST BÄTTRE ÄN Trad? 1 Svensk MST var inte lika effektiv som i USA Dålig behandlingstrohet (TAM) 2 Svensk Trad var effektivare än Trad I USA Få skadliga insatser (t ex institutionsvård) Proaktivt familjestöd 3 Sociodemografiska skillnader till Sveriges fördel Låg förekomst av drogkonsumtion Låg förekomst av kriminalitet Låg förekomst av fattigdom, få tonårsföräldrar mm

26 Cannabisanvändning bland 15-åringar (ter Bogt m fl, 2006) 31 länder i Europa, USA, Kanada, Israel Enkät till 15-åringar (n = ) År 2002

27 Använt Cannabis flickor pojkar 15 år (ter Bogt m fl, 2006) (ter Bogt m fl, 2006) Grönland Schweitz Kanada Grönland Schweitz USA UK Spanien UK Spanien USA Tjeckien Frankrike Slovenien Ukraina Slovenien Holand Belgien Danm Holand ark Tyskland Italien Irland Ukraina Itlaien Danm Irland ark Portugal Kroatien Polen Österrike Estland Ryssland Polen Kroatien Estland Ungern Lettland Finland Österrike Ryssland Lettland Litauen Sverige Finland Litauen Malta Israel Grekland Malta Grekland Sverige Makedonien %

28 EVIDENSBASERADE INSATSER I SKANDINAVIEN Mer effektivt än Trad The Incredible Years (de otroliga åren) Funktionell familjeterapi (FFT) Multi-dimensional treatment foster care (MTFC) Parent management training (PMTO) Multisystemisk terapi (MST) (Norge) Marte meo Lika effektivt som Trad MST (Sverige) Strengthening families programme (Steg-för-steg) Unplugged (Skolbaserad ANT-undervisning)

Vad kännetecknar en effektiv intervention för unga med beteendeproblem?

Vad kännetecknar en effektiv intervention för unga med beteendeproblem? Vad kännetecknar en effektiv intervention för unga med beteendeproblem? forskare, Socialstyrelsen pia.kyhle.westermark@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Socialstyrelsen, Stockholm, 1 Socialtjänstens

Läs mer

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott Socialtjänstens arbete med unga som begår brott Förutsättningar, bedömningar och insatser Cecilia Andrée Löfholm Catrine Kaunitz Råd för framtiden Norrköping 26 okt 2012 1 Normbrytande beteende Beteende

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Vad säger vi att vi gör. Gör vi vad vi säger att vi gör. Gör det någon skillnad

Vad säger vi att vi gör. Gör vi vad vi säger att vi gör. Gör det någon skillnad Familjeforum bygger Institutioner utan väggar Presentation av IHF och MTFC 15 december Stockholm 2006 09.00 10.15 Presentation IHF 10.15 10.30 Fika 10.30 11.15 MTFC 11.15 1145 Pia Kyhle Westermark IMS

Läs mer

Barn och ungdomar som utmanar

Barn och ungdomar som utmanar Barn och ungdomar som utmanar Bilagor till vårdprogrammet SFBUP 2011-08-26 Innehåll Bilaga 1. Evidensbaserad praktik 5 Viktiga principer för en evidensbaserad praktik 6 Evidensbaserad praktik som policy

Läs mer

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen

Effekter av föräldrastöd. Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Effekter av föräldrastöd Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Internationella RCT om socialt arbete

Internationella RCT om socialt arbete (Shepherd, 2006) Internationella RCT om socialt arbete (Socialstyrelsen, 2011) 3000 2500 2000 1500 Missbruk Barnavård Familjefrågor Äldreomsorg Funktionshinder Ekonomiskt bistånd 1000 500 0 1988 1990 1992

Läs mer

Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem

Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem Initial bedömning vid socialtjänstens rekrytering av familjehem Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Konsten att vända en atlantångare

Konsten att vända en atlantångare Konsten att vända en atlantångare Om att evidensbasera socialt arbete i Sverige Knut Sundell Socialtjänsten på 1990-talet Tveksamt om man kan tala om metoder i socialt arbete (Bergmark 1993) 10 bedömningsmetoder

Läs mer

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn En systematisk litteraturöversikt Juni 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-19) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

KOMET FÖR FÖRÄLDRAR. - en verksamhetsutvärdering av föräldrars deltagande och upplevelse av programmet Komet. Åsa Kling Knut Sundell

KOMET FÖR FÖRÄLDRAR. - en verksamhetsutvärdering av föräldrars deltagande och upplevelse av programmet Komet. Åsa Kling Knut Sundell KOMET FÖR FÖRÄLDRAR - en verksamhetsutvärdering av föräldrars deltagande och upplevelse av programmet Komet Åsa Kling Knut Sundell Åsa Kling & Knut Sundell Komet för föräldrar. - en verksamhetsutvärdering

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder Rapport 2007:1 Evidensbaserade metoder Bild; ATAD Samordningsgrupp 8 maj 2006 Rapport över metoder som visat sig framgångsrika på andra håll och som har stöd från forskningen. Rapporten innehåller metoder

Läs mer

Tidiga insatser för familjer

Tidiga insatser för familjer Torshávn 27 maj 2013 Tidiga insatser för familjer Kristin Marklund Projektledare Nordens Välfärdscenter 23-05-2013 Nordens Välfärdscenter 1 Tidiga insatser för familjer 23-05-2013 Nordens Välfärdscenter

Läs mer

Utvärdering av behandlingen på två behandlingshem för unga kvinnor med psykiatrisk problematik och självskadebeteende

Utvärdering av behandlingen på två behandlingshem för unga kvinnor med psykiatrisk problematik och självskadebeteende Utvärdering av behandlingen på två behandlingshem för unga kvinnor med psykiatrisk problematik och självskadebeteende Psykoterapeutprogrammet Stockholms universitet Johan Wetterlöv, T6 Handledare: Lars-Göran

Läs mer

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan.

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga. En nationell inventering av metoder

Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga. En nationell inventering av metoder Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga En nationell inventering av metoder Artikelnr 2009-126-145 Tryck Edita Västra Aros, Västerås, maj 2009 2 Förord Socialstyrelsen fick våren 2007 i uppdrag

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET Enheten för FoU-stöd UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET - ett metodutvecklingsprojekt FoU-rapport 1/2009 Författare: Annemi Skerfving Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet 1 Ett stort

Läs mer

Ungdomars, ledares och föräldrars upplevelser av. KOMET för föräldrar till ungdomar 12-18 år

Ungdomars, ledares och föräldrars upplevelser av. KOMET för föräldrar till ungdomar 12-18 år Ungdomars, ledares och föräldrars upplevelser av KOMET för föräldrar till ungdomar 12-18 år Examensuppsats 30 poäng Psykologprogrammet VT 2008 Psykologiska institutionen Stockholms universitet Tove Hultman-Boye

Läs mer

Internationellt adopterade i Sverige

Internationellt adopterade i Sverige Internationellt adopterade i Sverige Vad säger forskningen? Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS Red: Margareta Carlberg och Karin Nordin Jareno Socialstyrelsen klassificerar sin

Läs mer

Jenny Rehnman. Cecilia

Jenny Rehnman. Cecilia Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem en kunskapsöversikt Jenny Rehnman Cecilia Andrée Löfholm Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att

Läs mer

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar

Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar 1 Tobaksvanor och tobaksrelaterade sjukdomar Tobak Sammanfattning I Sverige röker fortfarande knappt en miljon personer varje dag trots att rökningen har minskat under flera decennier. Numera röker 18

Läs mer

FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning

FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning FFT-prevention En utvärdering av metoden och resultatbeskrivning Firouzeh Badiee & Agneta Wiik 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och frågeställningar... 3 1.3 Uppsatsens

Läs mer

Vad hjälper kunskap om den inte används?

Vad hjälper kunskap om den inte används? Foto: Martin Barraud, Matton 4. 2007 Vad hjälper kunskap om den inte används? Vad hjälper kunskap om den inte kommer till användning? På IMS producerar vi kunskap inom det sociala området. Vi gör det själva

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter?

rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter? FOU-rapport BUP 2011/3 rapport Utvärdering av dialektisk beteendeterapi inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting Hur gick det för DBT-projektets patienter? Camilla Hallek Niclas Borg

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer

Implementeringen av MultifunC. ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem

Implementeringen av MultifunC. ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem Implementeringen av MultifunC ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra beteendeproblem Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och

Läs mer