Den nya kommunen. Beskrivning av den nya kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den nya kommunen. Beskrivning av den nya kommunen"

Transkript

1 Den nya kommunen Den nya kommunen består av kommundelarna Evijärvi, Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Den nya kommunen är en tvåspråkig kommun med ca invånare. Kommunen hör till landskapet Österbotten. Beskrivning av den nya kommunen Den nya kommunen ligger vid västkusten i Finland och har en landareal på km 2. Stambanan från Helsingfors går genom kommunen, järnvägsstationen finns i Bennäs medan ett stickspår knyter ihop hamnen och industrin i kommundelen Jakobstad till stambanan. Karleby-Jakobstads flygplats finns i kommundelen Kronoby och den delas med ett betydligt större område. Kommunen gränsar till Karleby i norr, i söder till Vörå och Kauhava samt i öster till Kaustby, Vetil och Lappajärvi. Riksväg 8 går genom kommunen i nord-sydlig riktning och riksväg 19 i riktning Tammerfors- Helsingfors samt riksväg 13 i riktning Jyväskylä. Stamväg 68 förbinder kommundelen Evijärvi med kommundelen Jakobstad (hamnvägen). Avståndet till huvudstaden är ca 475 km längs med vägnätet. Demografi Kommunen har en växande befolkning. År 2040 förväntas kommunen ha en befolkning på över invånare, det vill säga en ökning med ca 4500 personer. Under 1980 talet hade området en befolkningsökning för att efter 1990-talets recession förändras till en minskning. Men från år 2003 har befolkningen ökat och förväntas också enligt Statistikcentralen göra det i framtiden. I följande figur visas befolkningsförändringarna för den nya kommunen mellan år 1980 och Från år 2014 till 2040 visas förändringarna enligt Statistikcentralens prognos (2012) Födelsetalet är högt och kommunen har en betydligt större andel under 20-åringar än landet i genomsnitt. År 2013 var nativiteten 12,2 per 1000 invånare jämfört med 10,7 för hela landets nativitet. 1

2 Nykarleby / Uusikaarlepyy 17,5 % 59,7 % 22,8 % Jakobstad / Pietarsaari 16,3 % 60,7 % 23,0 % Pedersöre 23,8 % 60,1 % 16,1 % Larsmo / Luoto 29,1 % 57,5 % 13,4 % Kronoby / Kruunupyy 18,0 % 59,6 % 22,4 % Evijärvi 16,0 % 59,0 % 25,1 % Nya kommunen / Uusi kunta 19,5 % 59,9 % 20,6 % HELA LANDET / KOKO MAA 16,4 % 64,2 % 19,4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Den nya kommunen har en lägre andel invånare i arbetsför ålder än hela landet. Det beror främst på att man har 3,1 procentenheter fler barn men också att man har 1,2 procentenheter fler invånare över 65 år. I figuren ovan syns även att det finns stora skillnader mellan de olika kommundelarna. Nedan illustreras en befolkningspyramid över den nya kommunen jämfört med hela landet. Figuren är indelat i femårs kohorter. Den nya kommunen är färgat i blått medan hela landet är orange Nya kommunen, Kvinnor / Naiset Uusi kunta, Män / Miehet Hela landet, Kvinnor / Naiset Koko maa, Män / Miehet Det befolkningsmässiga försörjningsförhållandet för den nya kommunen var ,9. Med siffran avses hur många barn och åldringar som det finns jämfört med 100 personer i arbetsför ålder. 2

3 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti Befolkningsmässigt försörjningsförhållande - Väestöllinen huoltosuhde Koko maa - hela landet Evijärvi Kruunupyy - Kronoby Luoto - Larsmo Pedersöre Pietarsaari - Jakobstad Uusikaarlepyy - Nykarleby Nya kommunen - Uusi kunta Det befolkningsmässiga försörjningsförhållandet är en nationell utmaning i framtiden. Enligt Statistikcentralens prognos blir tiderna tuffare och det nationella talet för år 2030 förväntas vara 71,2. I den nya kommunen förväntas situationen vara ännu tuffare med 79,2 försörjda per 100 i arbetsför ålder. I diagrammet ovan visas utvecklingen i kommundelarna fram till år Geografiskt fördelar sig befolkningen i tätorterna och längs med ådalarna. Den största befolkningsökningen har skett inom en radie på 20 km från Jakobstads centrum, det är främst barnfamiljerna som står för den ökningen. På kartorna nedan ser man tydligt att andelen barn är hög i områdena kring Jakobstad, medan centrum har i medeltal en äldre befolkning. När det gäller seniorernas geografiska fördelning påverkar naturligtvis lokaliseringen av äldreboenden, men på kartan ser man också att det finns spridd bebyggelse som domineras av en äldre befolkning i kommundelarna Nykarleby, Pedersöre, Evijärvi och Kronoby. 3

4 4

5 Geografisk fördelning av befolkningsförändringarna de senaste fem åren. Flyttningsrörelserna i den Nya kommunen präglas av en positiv internationell flyttningsrörelse men en negativ nettoflyttningsrörelse inom Finland. Den ökande immigrationen har bidragit att nettoflyttningen har varit positiv de senaste tre åren Immigration - Maahanmuutto Emigration - Maastamuutto Inflyttning - Tulomuutto Utflyttning - Lähtömuutto Netto Inom Finland går flyttningsrörelserna till landets större befolkningskoncentrationer. På kartan nedan kan man se att denna trend har ökat anmärkningsvärt när årsintervallerna och jämförs. T.ex. var nettoflyttningen i medeltal 47,2 per år från den Nya kommunens område till Vasa, medan mellan åren var motsvarande siffra hela 103,8. Liknande trender finns också till Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Seinäjoki. 5

6 Bosättningsstruktur I den nya kommunen bor 37 % av den totala befolkningen i kommundelen Jakobstad. Den näst största kommundelen är Pedersöre med en andel på 21 %. Sedan följer Nykarleby Kronoby och Larsmo. Den minsta kommundelen är Evijärvi med 5 % av befolkningen. Befolkningstätheten i kommunen är 18,6 inv/km 2. Finlands befolkningstäthet är 17,9 inv/km 2. 6

7 Befolkning / Väestö 2013 Evijärvi 5 % Nykarleby / Uusikaarlepyy 14 % Kronoby / Kruunupyy 13 % Larsmo / Luoto 10 % Jakobstad / Pietarsaari 37 % Pedersöre 21 % Totalt / Yhteensä Jakobstad / Pietarsaari Larsmo / Luoto Pedersöre Nykarleby / Uusikaarlepyy Kronoby / Kruunupyy Evijärvi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tätorter / Taajamat Byområden / Kyläalueet Spridd bebyggelse / Haja-asutusalueet Sammanlagt bor tre fjärdedelar i tätorter. I byarna bor 14 % och på glesbygden 11 %. Diagrammet ovan visar skillnader i bosättningsstrukturen mellan kommundelarna. Jakobstad och Larsmo har en högre andel befolkning i tätbebyggelse än snittet för kommunen medan de övriga kommundelarna har en högre andel by- och spridd befolkning än snittet. Evijärvi är kommundelen som präglas mest av bybefolkning. (Källa SYKE, YKR/Hertta.) Näringsliv 7

8 Den nya kommunens näringsliv präglas av en mångsidig tillverkningsindustri, av företagens arbetsplatser finns 42,3 % inom tillverkningsindustrin. Handeln sysselsätter 11,8 % och primärnäringarna 12,2 %. Hela 42,3 % av värdet på Finlands skinnförsäljning kommer från den nya kommunen (Profur 2014). C) Tillverkning Q) Vård och omsorg A) Jordbruk, skogsbruk och fiske G) Handel P) Utbildning F) Byggverksamhet H) Transport och magasinering M) Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik N) Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster o.d. O) Offentlig förvaltning och försvar S) Annan serviceverksamhet I) Hotell och restaurang J) Information och kommunikation X) Näringsgrenen okänd K) Finans- och försäkringsverksamhet D) Försörjning av el, gas, värme och kyla R) Kultur, nöje och fritid E) Vattenförsörjning; miljö L) Fastighetsverksamhet B) Utvinning av mineral T) Förvärvsarbete i hushåll PRIMÄRNÄRINGAR FÖRÄDLING SERVICE Figuren ovan visar arbetsplatserna i den nya kommunen. De färgade staplarna anger anställda i företagen år 2012 och de grå staplarna totala antalet arbetsplatser år Speciellt starka branscher är båttillverkning, pälsnäring, livsmedels-, plast-, metalloch cellulosaindustri. Figuren nedan visar fördelningen av arbetsplatser inom tillverkningsindustrin. 8

9 Tillverkningsindustrins anställda 2012 Reparation & Övrigt installation 1 % 2 % Båtar 11 % Livsmedel 16 % Textil, kläder, läder 1 % Övriga maskiner 8 % Trävaror 5 % Elapparatur 6 % Metallvaror 11 % Stål & metall 8 % Den nya kommunen har över företag som sysselsätter en personal på ca personer. Ca 84 % har mindre än 4 anställda. Kommundelarna Larsmo och Evijärvi präglas mest av mikroföretag där endast vart tionde verksamhetsställe har fler än fyra anställda medan motsvarande siffra i Jakobstad är en femtedel. Företagens verksamhetsställen och personal fördelat på kommundelar: Observera, i tabellen ovan ingår inte lantbruksföretag som ej har anställda, totalsumman varierar därför från den första tabellen. Språklig fördelning 9 Gummi & plast 11 % Papper 12 % Mineraliska produkter 8 % Företag / Yritykset Verksamhetsställen Personal Personal / Verksamhetsställe År / Vuonna 2012 Toimipaikat Henkilöstö Henkilöstö / Toimipaikka Evijärvi ,8 Kronoby / Kruunupyy ,7 Larsmo / Luoto ,4 Pedersöre ,1 Jakobstad / Pietarsaari ,6 Nykarleby / Uusikaarlepyy ,5 Nya kommunen / Uusi kunta ,5 Företagsregistret Verksamhets- ingen Yritysrekisteri ställen uppgift pers. pers. pers. pers. pers. pers. pers Toimipaikat ei tietoja henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä Evijärvi Kronoby / Kruunupyy Larsmo / Luoto Pedersöre Jakobstad / Pietarsaari Nykarleby / Uusikaarlepyy Nya kommunen / Uusi kunta

10 Av befolkningen är 71,3 % svenskspråkiga, 24,5 % finskspråkiga och övriga utgör 4,2 %. 4 % Språk / Kielet 71 % 25 % Finskspråkiga / Suomenkieliset Svenskspråkiga / Ruotsinkieliset Övriga språk / Muut kielet Den nya kommunens vision Kommunen är proaktiv, effektiv, välskött, utåtriktad och mångkulturell. Kommunen där vi lyckas och mår bra. Sysselsättning Sysselsättningsgraden är klart över genomsnittet i landet. Försörjningskvoten är över 100 %. Arbetslöshetsgraden i genomsnitt för år 2013 var 6,2 % jämfört med 11,3 % för hela landet (TEM, 2014). I figuren nedan finns en jämförelse av arbetslöshetsgraden mellan kommundelarna. Pedersöre Nykarleby / Uusikaarlepyy Larsmo / Luoto Kronoby / Kruunupyy Evijärvi Nya kommunen / Uusi kunta Jakobstad / Pietarsaari 3,5 % 4,3 % 4,3 % 4,8 % 6,0 % 6,2 % 9,4 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 10

11 Arbetsplatserna är mer koncentrerade till tätorterna än befolkningen. Den största koncentreringen finns i Jakobstad. På kartorna över förädlings- (industri byggande el- och vattenförsörjning) och servicearbetsplatser har endast arbetsställen med mer än 10 anställda noterats pga dataleverantörens reglemente. 11

12 12

13 De största arbetspendlingströmmarna i den nya kommunen går mellan Jakobstad och Karleby samt mellan kommundelarna Pedersöre, Larsmo och Jakobstad. Fler pendlar från Karleby till Jakobstad än vice versa. I Kronoby går pendlingsströmmar både till Karleby och Jakobstad. Pendlingskartan är över Jakobstadsregionen och pendlingen söderut och österut från kommundelen Evijärvi har inte noterats. SWOT Styrka Två språk Befolkningsstrukturen Socialt kapital, föreningsaktivitet, entreprenörskap Energiförsörjningen Goda kommunikationer/tillgänglighet Trygg och naturnära boendemiljö Ett mångsidigt, internationellt näringsliv Företagsamhet och starka kluster Hög sysselsättningsgrad 13

14 Naturvärden och skärgård Bra utbud av fritidsaktiviteter Fiber och nättjänster Den grundläggande utbildningens skolstruktur Svaghet Utbildningsgraden på mellan- och högskolestadiet är lägre än genomsnittet i landet Outvecklad kollektivtrafik Brist på arbetsplatser för högutbildade Möjligheter Skärgård och natur Levande vidsträckt landsbygd Entreprenörsanda Språkkunskaper Starkare nationell intressebevakning Mångkultur Utnyttjande av globala nätverk Företagens beredskap till internationalisering Hot befolkningsminskning Miljöförstöring Ogynnsamma statliga åtgärder Ekonomiska kriser Företagsnedläggningar och flyttar Bristande samhörighet Avsaknad av vikänsla Strategiska linjedragningar Befolkningstillväxt i alla kommundelar Effektiv förvaltning - Kostnadseffektiv - Kvalitativ Stark samhörighet - Båda språkgruppernas behov beaktas i serviceproduktionen genom en sådan resursering av översättarservicen att den fungerar utan störningar - I beslutsfattande beaktas båda språkgruppernas delaktighet och påverkan - Integration - Samverkande utvecklingssträvanden Goda nationella och internationella kommunikationer säkras - Tillgängligheten säkras och utvecklas 14

15 Kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet och påverkan tryggas genom närhet till beslutsfattarna - föreningsaktivitet stöds och uppmuntras - medborgaraktivitet uppmuntras, exempelvis genom enkäter och projektstöd Företagens möjlighet till delaktighet och bedömning av kommunens beslut tryggas genom att man gör företagskonsekvensbedömningar i samband med beslutsfattandet samt - en aktiv föreningsverksamhet bland företagare och företag stöds och uppmuntras - företags- och företagaraktivitet uppmuntras, t.ex. genom enkäter och projektstöd. Basservicen tryggas i alla kommundelar. - Dagvård - Förskola - Grundläggande utbildning årskurs Bashälsovårdsmottagning - Äldreomsorgstjänster Utveckla ett samhällsklimat som uppmuntrar till initiativrikedom och företagande Långsiktiga satsningar för att stärka och utveckla andra och tredje stadiets utbildnings- och innovationssystem. Ett starkt kulturellt utbud på båda språken stärker kommuninvånarnas trivsel och samhörighet. Landskapets bästa möjligheter för invandrare att producera och framföra sin egen kultur förbättrar integrationen och stärker kommunens ställning som en intressant kommun inom kulturproduktion i konkurrensen mellan landskapen. Ett rikt utbud av fritidssysselsättning i alla delområden stimulerar invånarna till hälsofrämjande aktiviteter. Tjänsterna är kundorienterade och produceras kostnadseffektivt och kvalitativt. Teknologins möjligheter utnyttjas inom serviceproduktion, invånarsamverkan och för att förbättra kostnadseffektiviteten. Principerna för byggande och planläggning följer linjedragningarna i dokumentet Livskvalitet 2040 Koncernens balansräkning optimeras ur en strategisk synvinkel, framför allt med beaktande av att en lättare balansräkning ger möjligheter till en konkurrenskraftig beskattning, som lockar nya invånare till kommunen. Kommunen skapar förutsättningar för företagande genom god och framsynt planläggning och tomtpolitik. 15

16 Utgångspunkten för den nya kommunen är att den inte konkurrerar med företag på den fria marknaden, dock med beaktande av den nya kommunens servicestrategi samt eventuella marknadsdeficienssituationer. I beslutsfattandet inom kommunen granskas beslutets inverkan på företagen. Kommunen värdesätter tredje sektorns arbete i sin samhällsaktiverande funktion och i rollen som serviceproducent. Organ 16

17 Tvåspråkighet - Föredragningslistor, protokoll och bilagor på båda språken. - Personalens språkkunskaper sådana att invånarna kan betjänas på eget modersmål - Skyltningen Näringstjänster Utvecklingsbolaget Concordias uppdrag är att fungera som en sammanlänkande kraft och katalysator i den nya kommunens utveckling. Bolagets uppdrag är att hitta nya möjligheter och att ge en bra grogrund för utveckling och tillväxt. Företagsutveckling och regionutveckling är bärande delar av Concordias uppdrag. Verksamheten består i huvudsak av företagsrådgivning och utveckling samt förverkligande av strategiskt viktiga utvecklingsenheter enligt målsättningar i den nya kommunens strategi. Concordia har en viktig koordinerande roll, då bolaget sammanför aktörer kring de gemensamma utvecklingsåtgärderna. Bolaget arbetar aktivt med att bygga nätverk och forum, så att det har en bred kontaktyta till dess kunder och intressenter och kan nå framgång genom samarbete. Ägarstyrning och ledning av kommunkoncernen 17

18 Kommunen och dess dottersamfund bildar kommunkoncernen. Kommunens dottersamfund är de samfund där kommunen har bestämmanderätt enligt bokföringslagen 1 kap 5. 18

19 19

20 20

21 Kommunfullmäktige beslutar om verksamheten och de ekonomiska målsättningarna i kommunkoncernen samt om principerna för koncernstyrningen och de ägarpolitiska linjedragningarna. Dessutom beslutar fullmäktige om den interna kontrollen i kommunkoncernen och om grunderna för riskhanteringen. Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunkoncernen och att använda kommunens befogenhet i koncernsamfunden, dotterbolagen, intressebolagen och vid ägarstyrning i övriga samfund. Styrelsen utser kommunens representanter i sådana samfund där kommunen är medlem eller ägare. För den nya kommunen uppgörs ägarpolitiska linjedragningar, som innehåller bestämmelser om vilken egendom kommunen skaffar och vilka uppgifter och anskaffningar kommunen deltar i som ägare eller placerare. Samtidigt fastslås avkastnings- och andra mål för egendomen. 21

22 22

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Arbetsplatserna i Vasaregionen

Arbetsplatserna i Vasaregionen Arbetsplatserna i Vasaregionen 2000 2014 Specialplanerare Teemu Saarinen, Stadsutvecklingen, 29.9.2016 Arbetsplatserna i Vasaregionen åren 2000 2014* *) Statistikcentralen publicerar arbetsplatsuppgifterna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2011

Nationalräkenskapsdata 2011 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2014:1 27.3.2014 Nationalräkenskapsdata 2011 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Industrins kompetensbehov 2025

Industrins kompetensbehov 2025 Industrins kompetensbehov 2025 TECH DAY, MALMÖ 21 SEPTEMBER 2016 Anders Axelsson (Region Skåne) & Johan Ståhl (Teknikcollege) Industrins utveckling och framtid Strukturomvandling och förändrat samspel

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten

DIVISION. Landstingsdirektörens stab. Fakta om Norrbotten Fakta om Norrbotten Geografi En fjärdedel av Sveriges yta. Del av det Europeiska Arktis. Sapmi Barents Nordkalotten Östersjön Ca: 250 000 invånare Befolkningstäthet 250 000 invånare fördelat på 100 000

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker.

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker. 2016-02-19 2016/002515 1 (9) Ert datum Er beteckning 2014-12-22 A2014/4479/ARM A2014/4486/SV (delvis) Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, 08-730 90 44 alexandra.falke@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

NYA TIDER, UTMANINGAR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. Åsa Hagberg-Andersson PhD (econ) Novia Vasa, Finland e-mail: asa.hagberg-andersson@novia.

NYA TIDER, UTMANINGAR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. Åsa Hagberg-Andersson PhD (econ) Novia Vasa, Finland e-mail: asa.hagberg-andersson@novia. NYA TIDER, UTMANINGAR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Åsa Hagberg-Andersson PhD (econ) Novia Vasa, Finland e-mail: asa.hagberg-andersson@novia.fi Vem? Nätverksbyggare Projekt näringsliv Förändring Konkurrenskraft

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan Korrigering. Offentliggörandet

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen Evijärvi Jakobstad Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre

Kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen Evijärvi Jakobstad Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Kommunstrukturutredningen i Jakobstadsregionen Evijärvi Jakobstad Kronoby Larsmo Nykarleby Pedersöre Kommunutredningsrapporter Arbetsgrupp 1 Arbetsgrupp 2 Arbetsgrupp 3 Arbetsgrupp 4 Arbetsgrupp 5 Den

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län

Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län Nulägesanalys skärgård och landsbygd i Stockholms län 24 februari Lars Berglund 2017-02-24 Nulägesanalys och Näringslivsanalys 3 Nulägesanalys Befolkning Utbildningsnivå Inkomster Bostadsbestånd Bredband

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015

Österbottens handelskammare. Bransch- och statistiköversikt April 2015 Österbottens handelskammare Bransch- och statistiköversikt April 2015 Branschstruktur handelskammarområdet 2012 tot. ca 110 000 sysselsatta 7 % 32 % Primärproduktion 23 % Industri Byggnadsindustri Handel

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer