Intervjun: Anders Harrysson Den tredje vågens outsorcing sid 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intervjun: Anders Harrysson Den tredje vågens outsorcing sid 7"

Transkript

1 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i MARS 2006 Korta avtal vinner i längden sid 10 Trendspaning Allt fler anlitar externa leverantörer sid 13 Intervjun: Anders Harrysson Den tredje vågens outsorcing sid 7 Ett bättre sätt att få betalt. K R E D I T B E S L U T K R E D I T I N F O R M AT I O N / - B E VA K N I N G B I L L I N G FA K T U R A K Ö P / - B E L Å N I N G K U N D R E S K O N T R A - / P Å M I N N E L S E S E R V I C E FA K T U R E R I N G / AV I S E R I N G INTERNATIONELLA FORDRINGAR KUNDTJÄNST I N K A S S O D E L G I V N I N G I N K A S S O - B E VA K N I N G J U R I D I K Intrum Justitia är Europas ledande företag inom kredithantering, CMS. Intrum Justitia Sverige AB, Stockholm. Tel Fax Tbana-DiTema-252x50.indd

2 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Kan själv inte alltid bäst Vi har väl alla hört små barn stolt utropa kan själv. De upptäcker hela tiden nya världar och vill pröva den egna förmågan. Som vuxna har vi sedan länge insett att vi inte hinner göra allt själva och framförallt att det mesta görs mycket bättre och snabbare av andra. För inte lagar du väl själv dina skor, klipper dig, odlar dina grödor, producerar din el och värme eller tillverkar dina kläder? Varför ska då ett företag sköta allt i egen regi? Många privata och offentliga verksamheter har insett fördelarna med outsourcing. De kan koncentrera sig på det de är bäst på och lägga ut sådant som andra gör bättre. Outsourcing frigör tid och resurser i företag och tillför extern kompetens. Fasta kostnader omvandlas till rörliga. Utlagda tjänster kan ge stöd åt kärnverksamheten och utvecklas med ny teknik och nya affärsbehov. Allt började en gång för mer än fyrtio år sedan när företag la ut driften av it på externa leverantörer. Idag är drift av it-infrastruktur ett standardiserat och moget område. Samma utveckling är på gång för applikationer. Outsourcing av hela affärsprocesser, BPO, är nästa område där företag kan göra ännu större besparingar och effektivitetsvinster. Exempel är löner, hr, fakturahantering och kundservice. Ska man då lägga allt på en leverantör eller välja många olika? Hur gör man för att lyckas med samarbetet? Vad bör man tänka på i upphandling och när avtal skrivs? Vilka är trenderna? Vad händer när alla 40-talister snart pensioneras? Den här tematidningen kan du läsa om allt detta och lite till. Välkommen! Producerad av Styrmansgatan 1, Stockholm Tel Innehåll Lokal service höjer kvaliteten... Sid 2 Bank och landsting behöver outsourcing CSC... Sid 3 Vägen till lyckad outsourcing... Sid 4 Avtal som följer förändringar... Sid 4 Pensionsavgångar en tickande bomb... Sid 4 Outsourcing av hr-tjänster Personec... Sid 5 Kunderna plockar russinen ur kakan... Sid 6 Dags för tredje vågen... Sid 7 Samarbete en överlevnadsfråga IBM... Sid 8 Köp kapacitet utan dator IBM... Sid 9 Korta avtal men långa relationer... Sid 10 Stödprocesser som lyfter kärnverksamheten... Sid 11 Överlever ditt företag en it-katastrof? Proact... Sid 11 Mogna kunder ställer tydliga krav... Sid 12 Städa före eller efter?... Sid 12 Tillväxten ökar i mindre företag... Sid 13 Taxi i Stockholm, växel i Riga... Sid 13 Allt från infrastruktur till affärsprocesser WM-data...Sid Redaktionsråd Representanter från Teamkonsult, Exido, Personec, Teleperformance, Bemanningsföretagen, Xerox och Provisa Projektledare: Susanne Larsson Red. projektledare: Eva-Lotta Hallberg Säljare: Fredrik Johansson Formgivning: Filip Grandert Text: Hans Hjelmstad Researcher: Margaretha Rydberg Traffic: Beatrice Alm Repro: Provisa Information AB Omslagsbild: Magnus Eriksson Tryck: Svenska Tryckcentralen Har du tips eller synpunkter? Hör av dig till Farid Lalami eller e-posta Ju mer lokalt förankrat centret är, desto bättre blir servicen, säger Thomas Rogalin på Teleperformance. Lokal service höjer kvaliteten Ett kontaktcenter lokalt eller i närområdet ger högre kvalitet för den nordiska marknaden, säger Thomas Rogalin, vd på Teleperformance Nordic. Thomas Rogalin är pionjär på området. År1985 startade han BITE, som idag är en Foto: Hans Hjelmstad del av det franska SR Teleperformance, med verksamhet i 40 länder och anställda. Låga kostnader blir höga Thomas Rogalin tror inte på off shore -lösningar för kundservice i Norden, det vill säga att tjänsten läggs i ett lågkostnadsland i till exempel Asien. Han menar att det ofta är ett sämre alternativ på grund av att personalomsättningen ofta är högre, vilket kostar både tid och pengar, då ny personal ska rekryteras, utbildas och få tillräcklig praktisk erfarenhet. Däremot fungerar outsourcing till ett annat land i närområdet, så kallad near shore, bra för nordisk kundservice, menar han. Kvalitetsskillnad Det är kvalitetsskillnad mellan att erbjuda kundservice lokalt eller från ett land långt bort. Kvalitet får man inte genom att skicka iväg svenska ungdomar till ett kontaktcenter i Indien. Ju mer lokalt förankrat centret är, desto bättre blir servicen, förklarar Thomas Rogalin. Den som arbetar på ett kontaktcenter i samma land eller i ett nordiskt grannland, är mer rotad i den närmiljö som kunden ringer från. Det gör att den som svarar är mer motiverad att ställa frågor om hur nöjd kunden är och kan fånga upp nya köpsignaler, fortsätter han. Stockholm nav för Norden Språket är av fundamental betydelse. Kunden som ringer in förväntar sig att bli bemött på sitt eget språk. I Norden har vi märkt att det faktiskt även fungerar med nordiska kombinationer som: svenska-norska, svenska-finlandssvenska och danska-norska, säger Thomas Rogalin.

3 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Tittar man utanför Sveriges gränser har de flesta större banker lagt ut sin it-drift till externa leverantörer, säger Ulf Baggström, vd på CSC. som finns, hur och av vem beslut fattas och hur ofta man träffas, understryker Ulf Baggström. Foto: Hans Hjelmstad Bank och landsting behöver outsourcing Det säger Ulf Baggström, vd på CSC, och menar att bankvärlden och den offentliga sektorn kan spara stora pengar på att lägga ut sin it-drift. Utomlands har banker och offentlig verksamhet, redan lagt ut sin it. I Sverige däremot är denna potential för stora besparingar och effektivisering inte utnyttjad, menar Ulf Baggström. Han har fog för sina ord. Med cirka anställda är CSC en av världens största leverantörer av it-tjänster. Exempelvis har CSC ansvaret för att modernisera och drifta itsystem för den nationella hälsovårdsorganisationen i Storbritannien, NHS, National Health Service. I uppdraget ingår bland annat att CSC ska utveckla ett nationellt elektroniskt system för patientjournaler som följer patienten hela livet. Erfarenheterna från NHS har visat, att man genom att lägga ut ansvaret för it-funktionen på externa leverantörer, kan uppnå väsentliga kostnadsbesparingar och frigöra medel för att modernisera it-systemen. Jag är förvånad över att den svenska sjuk- och hälsovården inte har insett vilken potential som finns i att effektivisera och erbjuda bättre service via it och outsourcing, säger Ulf Baggström. Han menar även att den svenska banksektorn skulle kunna sänka sina it-kostnader genom att utnyttja outsourcing. Tittar man utanför Sveriges gränser har de flesta större banker lagt ut sin it-drift till externa leverantörer, tillägger han. I Sverige har CSC kunder som SAS, Vodafone, Tele2, Vin & Sprit, Handelsbanken, SAAB och AMF Pension. Ett stort avtal slöts 2004 med SAS där CSC tog hand om SAS hela it-funktion och tog över cirka 1200 personer i Sverige, Danmark och Norge. Bygger på förtroende För att lyckas med outsourcing måste det finnas ett förtroende för varandra från allra första början. Vi är inte en leverantör utan snarare en samarbetspartner, en förlängning av våra kunders egna organisationer. Förtroendet bygger man upp från första mötet fram till avtal och sedan i det löpande samarbetet, säger Ulf Baggström. Man måste förstå varandras språk och behov, men också våga ge varandra mandat att ansvara för sin del. Leverantören måste till exempel få eget mandat att ansvara för hur it-funktionen ska utformas och levereras för att kapa kostnader, öka flexibiliteten och bidra till nya tjänster i verksamheten, fortsätter Ulf Baggström. Kräver lång erfarenhet På marknaden finns förutom globala och nordiska företag även små leverantörer som har specialiserat sig på en viss teknik eller ittjänst. Ska kunder då shoppa runt och köpa olika tjänster hos sådana leverantörer? För större företag och offentliga verksamheter är det sällan ett bra alternativ. De små leverantörerna kan ha hög teknisk kompetens på sina specialområden, men har inte kunskapen eller erfarenheten för att kunna driva stora outsourcingprojekt. Outsourcing handlar faktiskt mer om erfarenhet, metoder och organisation än om teknik, han. CSC har över 45 års erfarenhet. Vi är experter inom outsourcing och vet vilka fallgropar som finns. För att samarbetet ska fungera bra, krävs dessutom en proaktiv styrning och kontroll, med andra ord vilka roller Inbyggd dynamik i avtal Avtalet är själva plattformen där tjänster och kvalitetsnivåer beskrivs. Överenskomna servicenivåer mäts regelbundet. Viktigt är att avtalet är utformat på ett sådant sätt att båda parter är vinnare. Vi är flexibla i synen på outsourcing. I våra avtal har vi inbyggda mekanismer som skapar dynamik och medger att kundernas verksamheter kan expandera eller minska utan att avtalet behöver förändras. Vi gör dessutom en årlig översyn av avtalen, förklarar Ulf Baggström. Vi är en leverantör som kan erbjuda stor flexibilitet i avtal och leveranser och vi kan följa kunders expansion till nya marknader. Med vår globala leveransorganisation får kunden samma leveranskvalitet i alla världsdelar, betonar Ulf Baggström. Till CIO:er som ska outsourca Välj maximalt 2-3 it-partners vid en multisourcing-affär. Se till att dina partners är koordinerade. Skapa tydliga avtal och ge alla mandat att ansvara för sin del. Skapa förtroende för varandra från start och vårda relationen. Välkomnar nya anställda Övertagandet av personal är ofta en viktig del av CSC:s åtaganden. Under årens lopp har företaget tagit över personer. För många har outsourcing betytt nya globala uppdrag och en spännande kompetensutveckling. Vi har en process som fungerar bra och har inte behövt göra några personalnedskärningar i samband med våra outsouringåtaganden. All personal har hälsats välkomna till CSC och erbjudits samma villkor som övriga anställda i CSC. Vi har sedan starten 1994 vuxit till ca 850 anställda på fem orter och mer än hälften av vår personal har kommit till CSC via outsourcingkontrakt, avslutar Ulf Baggström. En annons från

4 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Vägen till lyckad outsourcing Förarbetet ska lägga grunden för väldigt tydliga krav och frågor, säger Lars Wijkman, TeamKonsult AB. Först måste man fråga sig vad outsourcing ska åstadkomma. Alla svåra frågor måste ställas tidigt i processen och en utvärdering måste göras innan det är dags för upphandling och avtal, säger Lars Wijkman, TeamKonsult AB. Lars Wijkman har lång erfarenhet av projekt där it utkontrakteras. Han understryker att utgångspunkten alltid måste vara själva affären, verksamheten. Vilka affärs- eller verksamhetsvärden ska utkontraktering av it stödja? För att komma fram till ett bra avtal och samarbete, måste kunden först ställa alla svåra frågor. Det kan gälla avtalets omfattning, åtaganden, prismodeller och formalisering av hur samarbetet och kontakter ska ske. Dyker frågorna först upp i upphandlingen eller efter att avtalet är skrivet, leder det oftast till många dispyter och själva andemeningen går förlorad, understryker Lars Wijkman. Lyckad outsourcing bygger på bra relationer och samarbetsformer. Om relationen fungerar behöver man sällan titta i avtalet. Så tar du dig dit Affärsmål/vision fråga vad som ska åstadkommas och sätt upp en vision om målet. Business case titta på vilka delar som ska läggas ut och jämför utfallet om funktionen läggs ut respektive körs i egen regi. Är det lönsamt eller inte, var ligger brytpunkten och vilket pris kan accepteras? Beställarorganisation utforma en organisation och se över hur den bör fungera i relationen till och samarbetet med outsourcingleverantören. Tror vi på det här? Titta på vilka förändringar och vilken mognad som krävs hos personalen. Tidsplan se till att tidsplanen är realistisk. Beslut fatta beslut om att köra eller inte. Upphandling ställ tydliga frågor och krav till flera leverantörer. Avtal Kunden och leverantören måste ge varandra ömsesidigt förtroende. Ju tidigare leverantören får veta om kommande förändringar och investeringar i verksamheten, ju bättre blir samarbetet och relationen, fortsätter Lars Wijkman. Allt förberedelsearbete ska lägga grunden för väldigt tydliga krav och frågor i underlaget för upphandlingen. Då kan leverantörerna ge tydliga svar, som kunden kan utvärdera och jämföra. Det är viktigt att frågorna handlar om det man verkligen vill veta, exempelvis hur man vill arbeta med applikationsförvaltning eller nyutveckling. Upphandlingar med alltför allmänna frågor och krav leder till avtal med så klena beskrivningar att jurister skriver in alla möjliga undantag. Ett avtal ska även spika vilka nyckelpersoner som kommer att jobba mot kunden. Ledande personer hos kunden bör dessutom träffa dessa nyckelpersoner innan avtalet skrivs. Det är ofta klokt att tidigt ta in kompetens utifrån till förarbetet. Rådgivare kan göra analyser och titta på förutsättningarna och en jurist kan gå igenom själva avtalet. Rådgivaren och juristen bör självklart ha god it- och verksamhetsinsikt, avslutar Lars Wijkman. Pensionsavgångar en tickande bomb Statistik från SCB och Konjunkturinstitutet visar att industri och offentlig sektor inom tio år kan behöva ersätta personer. Den kommande bristen på bland annat personal- och löneadministratörer är en tickande bomb. Outsourcing kan vara lösningen. Avtal som följer förändringar Sitt inte ner och skriv ett jätteavtal som hamnar i byrålådan. Låt det istället bli till ett levande verktyg i samarbetet mellan kund och leverantör, säger Jim Runsten, advokat och delägare på Bird & Bird. För industrin och den offentliga verksamheten är fyrtiotalisternas pensionsavgångar en stor utmaning. Vi har gjort undersökningar som visar att medelåldern för löneadministratörer nu är 47 år och över 50 i industrin, säger Tomas Bergman, Personec AB. Bristen kommer att förvärras ytterligare av att det inte finns någon statligt finansierad universitets- eller högskoleutbildning för löneadministratörer. De som läser ämnen inom personaladministration vill dessutom inte jobba med löner, fortsätter Tomas Bergman. Han menar att hr-avdelningar redan nu måste planera för hur de ska få tag på folk och långsiktigt lyckas med sin kompetensförsörjning. Det arbetet slukar tid som måste tas från rent administrativa uppgifter. Problemet kan lösas genom att lägga ut allt som inte är värdeskapande. Svenska företag betalar i snitt 2300 kronor per löntagare Tomas Bergman, Personec AB. och år för löneadministration. Genom att lägga ut lönehanteringen kan företag kapa 15 till 20 procent på sina kostnader för administration. Ett företag med 500 anställda kan spara upp till en miljon per år. Om det sker förändringar ska avtalet uppdateras. Denna möjlighet, som ska vara inskriven från början, gör att avtalet hela tiden kan motsvara vad kund och leverantör förväntar sig, menar Jim Runsten. Proaktiva klausuler Han menar att utan juridisk hjälp blir det aldrig ett bra avtal. Jurister kan göra stor nytta såväl före som under avtalsförhandlingar och senare vid uppdatering av avtalet. En viktig trend är att skriva in proaktiva bestämmelser i avtalen som kan göra att en liten försening leder till tätare projektmöten för att följa upp och snabbare lösa problemet. Vad ska skrivas in? Syftet med outsourcingen måste skrivas in i avtalet. Genom att sätta det på pränt, kan både kund och leverantör tydligt ser vilka Jim Runsten, Bird & Bird gemensamma mål man har. För att detta ska lyckas måste även användare och folk från affärssidan vara involverade i förarbetet. Avtalet ska vidare beskriva vilka personer som förväntas gå över till leverantören, vilka nyckelpersoner som ska jobba mot kunden och vilka kompetenser som måste finnas hos leverantören. Avtalet måste även beskriva hur exit ser ut när avtalet löper ut, säger Jim Runsten. Outsourca it-verksamheten till oss... så får du ett stöd för verksamheten med kostnadseffektivitet, kvalitet och fl exibilitet som du inte trodde var möjlig.

5 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Outsourcing av hr-tjänster ökar konkurrenskraften och frigör resurser. En marknad under stark tillväxt just nu är outsourcing av hr-tjänster och löneadministration. Enligt IDC växte branschen i Sverige med 9,1 procent under 2004 och analysföretaget förutspår en total årlig tillväxt för outsourcing av hrtjänster på drygt 10 procent fram till Idag outsourcar nära 10 procent av de svenska företagen sina hr- och löneadministrativa Mats Winkler, Personec AB tjänster. I USA, som är trendsättare inom detta område, är siffran nära 60 procent och i Tyskland och Storbritannien mellan procent. Vi har alltså ytterligare tillväxt att vänta. Framtidens hr-utmaningar När en stor grupp anställda på svenska företag och myndigheter nu börjar närma sig pensionen ställs organisationer inför stora förändringar och efterfrågan på kompetent arbetskraft förväntas skjuta i höjden. Dessutom ställer dagens anställda helt andra krav på sin arbetsplats än vad tidigare generationer gjort och det krävs nya grepp för att lyckas rekrytera rätt kärnkompetens och bibehålla den. En av de ledande experterna på området, samt Nordens största leverantör, är Personec som erbjuder ett komplett utbud av hr-lösningar för personal- och lönehantering. Det är dags för svenska företag att fundera över hur arbetet kan effektiviseras ända upp på ledningsnivå. Tidigare har it-lösningar använts i detta syfte, men nu är det även läge att fundera över om alla de administrativa rutiner som tar upp arbetstid verkligen är nödvändiga, säger Mats Winkler, vd för Personec. Genom att outsourca vissa administrativa funktioner kan företagen bättre koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Idag finns hr-verktyg för att både leda och utveckla personalens kompetens, men ofta används de endast till enklare uppgifter. Genom outsourcing av basala uppgifter på en extern partner kan hr-verksamheten istället fokuseras på att effektivisera företagets konkurrenskraft och på att fortbilda de anställda. Outsourcing innebär partnerskap För många företag är det idag svårt att få en klar kostnadsbild över sina hr-tjänster och löneadministration. Genom att lägga ut delar av verksamheten ges en ökad kunskap om hur pengar för dessa tjänster spenderas och fördelas. Att lägga ut hr-verksamheten på en extern partner kan ibland upplevas som om företaget förlorar kontrollen över en central del av verksamheten. Det är mer lämpligt att se outsourcing som ett partnerskap där både kund och tjänsteleverantör har inflytande och ansvar. Lika viktigt är det med partnerns lokala kompetens och förståelse för verksamheten. Partnerskap med en outsourcingleverantör frigör tid och ekonomiska resurser för strategisk hr, vilket i sin tur ökar konkurrenskraften. För företag är det viktigt att försäkra sig om kontinuerlig utveckling och servicekvalitet. Därför lönar det sig att arbeta tillsammans med en trygg och trovärdig partner med just denna expertis, avslutar Mats Winkler. En annons från Universum är oändligt. Precis som ert företags möjligheter att förbättra er verksamhet med service management. Coor Service Management är Nordens ledande aktör inom service management. Vi är specialiserade på att leda, utveckla och effektivisera stödjande servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet. Vill du veta mer om oss och vad du kan tjäna på att låta oss utveckla dina servicefunktioner, ring eller besök

6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Kunderna plockar russinen ur kakan Företagen tvingas allt mer ifrågasätta sina interna processer och se vad som kan göras bättre och billigare externt, säger Per-Arne Sandegren Det säger Per-Arne Sandegren, seniorkonsult på IDC, när han beskriver den nya trenden där kunder splittrar upp sin outsourcing på flera olika kontrakt. När börskrisen kom efter flera års it-yra satt många företag med höga personalkostnader för sina it-avdelningar. Det drev fram de många stora outsourcingavtalen, varav ett av de största var Nordea, som la över driften av alla sina it-system på IBM. De flesta större avtal ledde till kostnadsbesparingar för företagen, men samarbetena blev inte så flexibla som man hade hoppats på. Smartare kunder Nu är kunderna smartare och duktigare beställare. De plockar russinen ur kakan, genom att se vilken spetskompetens som finns hos varje leverantör och sluta flera olika kontrakt. De kan spela ut leverantörer mot varandra och på så sätt få till stånd mer flexibla affärer. Sedan behöver inte alla avtal omförhandlas samtidigt, säger Per-Arne Sandegren. På global nivå har ABB lagt infrastrukturen på IBM och affärssystemet SAP på Cap. Både TetraPak och Ericsson har valt HP för driften och IBM för hanteringen av applika- tionerna. På nordisk nivå har Apoteket gett WM-data huvudansvaret. Få stora BPO-affärer Däremot har vi än så länge väldigt få stora affärer på BPO, det vill säga outsourcing av affärsprocesser. Några exempel är Accenture som har Sandvik och WM-data som har Köpenhamns kommun som kund. Ett färskt exempel är IBM som tar hand om Stockholms vägtullar. Annars är det små företag, specialiserade på lön, redovisning eller hr, som står för det mesta av totalförsäljningen. De stora spelarna lyser med sin frånvaro. På andra större marknader däremot, som USA, Storbritannien och Tyskland, har de globala outsourcingbolagen stora BPO-projekt, berättar Per-Arne Sandegren. Troligen kommer trenden hit inom tre till fem år. Alla företag och verksamheter tvingas ju allt mer ifrågasätta sina interna processer och se vad som kan göras bättre och billigare externt. Samtidigt finns det ett tryck uppifrån från de stora leverantörerna, att efter infrastruktur och applikationer, även ta över affärsprocesser. Nerifrån vill företag, som idag till exempel hanterar löner, röra sig uppåt och ta hand om fler delar av hr-området. Det är möjligt att vi får se en uppköpsvåg av små bolag när efterfrågan på BPO ökar, tror Per- Arne Sandegren. Foto: Gaute Gjøl Dahle/Strömma På kan du kolla snödjupet innan du bokar rum, hitta toppen du vill bestiga till fots, och beställa helikoptertransport när du ändrar dig. När Strömmagruppen bestämde sig för att outsourca sin IT-plattform till oss kunde de fokusera till 100 procent på sin kärnverksamhet: turismen. Med drift av webbsidor, bokningssystem och betalningslösningar ser vi till att turisterna får en så komplett upplevelse som möjligt, dygnet runt. Konsten är att se hela bilden ErgoGroup AB är ett helägt dotterbolag till ErgoGroup AS som är ett av Nordens ledande IT-företag med anställda och en omsättning på 2,8 miljarder norska kronor Genom en kombination av kosnadseffektiva lösningar och strategisk kompetens levererar vi branschledande drifttjänster med hög stabilitet och tillgänglighet.

7 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Foto: Hans Hjelmstad Intervjun: Dags för tredje vågen Outsourcing, nearshoring, offshoring - vad är bäst för ditt företag? Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag vid alla former av outsourcing och insourcingtransaktioner. Vi guidar ditt företag genom juridikens dilemman och möjligheter och ger rådgivning som är anpassade efter ditt företags behov. Det blir en positiv och ömsesidig relation när man samarbetar och utvecklar affärer tillsammans, säger Anders Harrysson på Sun Microsystems. Den första vågens outsourcing jagade kostnader. Den andra vågen hanterar ökande komplexitet, särskilt på it-området. Nu kommer den tredje vågens outsourcing som är något helt annat, säger Anders Harrysson, vice vd för Sun Microsystems i centrala och norra Europa. Den skiljer sig mot traditionell outsourcing med upphandling och relationen kundleverantör. Den tredje vågens utkontraktering kan istället liknas vid ett vänskapligt ingående av äktenskap, säger Anders Harrysson och skrattar godmodigt. Han pekar på problemen med traditionella avtal, där allt ofta är detaljreglerat och avtalen är försedda med en rad undantag för att täcka in alla eventualiteter. Kunder upptäcker att många saker som dyker upp och behöver åtgärdas innebär nya affärer utanför avtalet. Välj ditt planetsystem Den tredje vågens outsourcing är annorlunda. Det börjar med att ett företag tittar på vilket planetsystem man vill tillhöra och vilka företag man vill ha som partners i systemet. Alla planeterna har något eget de är bra på. I något som kallas balance of trade, handelsbalans, tar företag över funktioner och tjänster de är bra på från andra i planetsystemet och lägger ut sådant som inte är affärskritiskt för den egna verksamheten, förklarar Anders Harrysson. Han understryker att detta skapar en helt annan outsourcing som bygger på ömsesidiga relationer och nytta. Samtidigt som ett företag kan behålla kontrollen och satsa på sin kärnverksamhet, lägger man ut alla bitar som andra planeter kan göra bättre. Många gånger förstärks båda parters verksamhet kraftigt av det ömsesidiga partnerskapet. Anledningen att det inte har hänt tidigare, är att tekniken först nu gjort det möjligt. Nu går det att koppla ihop olika företag och jobba direkt i varandras it-system. Internet möjliggör dessutom direkt kommunikation och all slags informationsutbyte via webbportaler. Ett exempel är när Sun tog över StorageTek med 7000 anställda. Trots att företagen hade två olika affärssystem, kunde man koppla ihop systemen och få allt att fungera med leveransinformation, logistik och varuflöden. Kortare väg till avtal Man får naturligtvis analysera vad som verkligen är kärnvärden och funktioner som aldrig får läggas ut. Det visar sig ofta att det är väldigt mycket som går att lägga ut som dessutom sköts mycket bättre av andra. I den tredje vågens utkontraktering får man en mycket kortare och mer tydlig väg fram till avtal, byggd på förtroende, samarbete och en balansering av affärsintressen, understryker Anders Harrysson. Det blir en annan positiv och ömsesidig relation när man samarbetar och utvecklar affärer tillsammans. Vi på Sun Microsystems har till exempel lagt ut vår hr-funktion och hjälper i gengäld det företaget att bygga communities och använda it-teknik för kommunikation, berättar Anders Harrysson. Sun Microsystems lever som man lär. Företaget har lagt ut hr-funktion, resehantering, it-drift, call centers, tillverkning, lokaler och reception på andra företag i sitt planetsystem. Anders Harrysson tror att om tio år kommer varje bolagsanalys att inkludera en värdering av företagets hela planetsystem för att få fram det rätta värdet. De unga visar vägen Den här typen av samarbete och outsourcing kommer att slå igenom stort på företag framöver. Det är bara att se på dem som är unga nu, den så kallade participation age. För dem handlar det mesta om att delta i olika sammanhang som mobilsamtal, sms, chat, communities och bloggar. Unga lär känna andra ungdomar över hela världen. För dem är det naturligt att på internet hitta miljöer där de kan delta tillsammans med andra, avslutar Anders Harrysson. 45 års erfarenhet av Outsourcing 2006 COMPUTER SCIENCES CORPORATION Tel: CSC är ett av världens ledande IT-företag med cirka medarbetare. I mer än 45 år har CSC levererat innovativa lösningar med hjälp av ledande teknologier och spetskompetens inom IT. Vill du veta mer? Besök oss på A d v o k a t b y r å

8 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Använd outsourcing för att skapa intäkter, inte bara för att kapa kostnader, säger Carl Mikael Dufberg vid IBM Information Technology Services. Det är företag som hittar innovativa sätt att förändra affärsmodellen som kommer att överleva. Samarbete är en överlevnadsfråga Text och bild: Alf Ohlén Två tredjedelar av världens företagsledare anser att deras företag måste förändras radikalt inom de närmaste två åren. Men de klarar det inte på egen hand. Innovation är nyckeln till framgång och överlevnad. Och de innovativa idéerna kommer utifrån från samarbetspartners och kunder. Det är några av slutsatserna man kan dra av tidernas största intervjuundersökning bland företagsledare över hela världen, IBM Global CEO Study Det är innovation som driver företag och skapar lönsamhet, idag mer än någonsin tidigare. Precis som förr är det viktigt att vara innovativ när det gäller produkter, produk- tion, administration och drift men allra viktigast är det att skapa nya sätt att göra affärer. Redan nu ökar lönsamheten snabbare hos de företag som inriktar sin innovation på affärsmodellen än hos dem som arbetar mer traditionellt med inriktning på nya produkter, tjänster och marknader eller på att rationalisera driften. De snabba förändringar som är på väg innebär att företag som inte vänder sin uppmärksamhet åt rätt håll idag kan vara utraderade om några år, säger Carl Mikael Dufberg vid IBM Information Technology Services. Produkter och tjänster kan kopieras, det är affärsmodellen som kan ge oss en konkurrensfördel, konstaterar en av deltagarna i IBM Global CEO Study Många svenskar i undersökningen I studien har över 750 av världens främsta företagsledare låtit sig intervjuas om sin syn på och sina planer för framtiden. Studien är global, men tyngdpunkten ligger på europeiska företag, och ett 10-tal av de intervjuade är svenskar. Företagsledarna har varit anmärkningsvärt öppna i sina svar, så studien innehåller mycket användbar information, inte minst för den som vill förstå hur de nya förutsättningar som globaliseringen har skapat påverkar möjligheterna att göra affärer. Studien är den största i sitt slag som någonsin har genomförts och den krossar effektivt flera av de myter som många företag, inte minst svenska, fortfarande tror är sanna, säger Carl Mikael Dufberg. Stora förändringar väntar En av myterna är att globaliseringen bara påverkar några få företag. I själva verket planerar två tredjedelar av företagsledarna mycket stora och genomgripande förändringar av Företag som satsat på innovativa affärsmodeller ökar sin lönsamhet snabbare än jämförbara konkurrenter som satsar på nya lösningar inom andra områden. (Figuren visar den sammanlagda procentuella ökningen under fem år.)

9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS sina företag inom de närmaste åren, just på grund av att omvärlden förändras: genom hårdare konkurrens, ökade krav från konsumenterna och oväntade marknadssvängningar. Att så många företagsledare förstår och erkänner behovet av stora förändringar är extra anmärkningsvärt med tanke på att bara 20 procent av dem anser att de varit bra på att hantera förändringar tidigare, säger Carl Mikael Dufberg. Så 80 procent kommer att behöva hjälp utifrån. Det tar kål på en annan myt: att innovation är en så känslig och speciell process att den måste ske inom företaget. Sanningen är att det är från samarbetspartners och kunder som företagen får de viktigaste nya idéerna. Företagens egna forskningsavdelningar kommer först på åttonde plats bland källorna för innovationer. Bara hälften av företagen har långtgående samarbeten med externa partners, men tre fjärdedelar av dem anser att det är mycket viktigt. Det betyder att vi kommer att se ett starkt ökat behov av externa samarbetspartners de närmaste åren. Carl Mikael Dufberg anser naturligtvis att IBM är det självklara valet för den som söker en innovativ partner. IBM är odiskutabelt ett av världens mest Två av de tre viktigaste källorna till innovativa idéer finns utanför det egna företaget, anser deltagarna i IBM Global CEO Study Företagets avdelning för forskning och utveckling nämndes bara av 17 procent. innovativa företag. Då tänker jag inte främst på att vi varje år får fler nya patent än något annat företag i världen, utan på att vi har gjort om hela företaget från grunden och förvandlat det från en trött gammal hårdvaruproducent till ett världsledande företag både när det gäller teknologi och tjänster. Outsourcing som skapar intäkter Som tjänsteföretag har IBM ett brett utbud inom outsourcing: från traditionell outsourcing av it-drift, applikationsunderhåll etc till Business Transformation Outsourcing, där IBM inte bara hanterar affärsprocesser utan också gör genomgripande förändringar av dem. Nu finns alltså både behovet och möjligheten att gå ett steg längre att inte använda outsourcing bara till att kapa kostnader, utan till att skapa intäkter. IBM kallar det Innovation Sourcing. Innovation Sourcing är ett sätt att skapa lönsamma förändringar genom samarbete, säger Carl Mikael Dufberg. Innovation är ingenting man gör en gång och sedan är klar. Det är en process som utgår från att allting kan göras bättre. Innovation är heller inte nya idéer bara för nyhetens skull. För oss handlar det om att skapa innovativa lösningar som våra kunder har direkt nytta av. När företagsledarna i IBM Global CEO Study 2006 räknar upp fördelarna med samarbete och partnerskap toppas listan av minskade kostnader, men annars domineras den av faktorer som driver lönsamhet högre kvalitet, nöjdare kunder, tillgång till kunskap och nya marknader etc. Tänk dig att den server som Pehr Jennerholm står vid kan växa eller krympa i takt med dina behov. Då vet du vad On-Demand Hosting handlar om. Det här är ett stort steg på vägen mot att handla datakraft lika enkelt som man handlar elektricitet. Men med betydligt högre leveranssäkerhet. Virtualisering är ingenting nytt. I stordatorvärlden har IBM erfarenheter av det ända sedan 1960-talet. Det nya är att vi nu kan standardisera infrastrukturen så att tekniken är användbar även för primitiva operativsystem som Windows, Unix och Linux. Även mindre och medelstora företag kan få stordriftsfördelar av it-outsourcing. Nu kan du välja att köpa kapacitet istället för fysiska maskiner. På det sättet får du exakt så mycket eller lite datakraft som du behöver, just när du behöver den. Lägre kostnader, högre tillgänglighet och ökad säkerhet. Det är resultatet av ett nytt, innovativ sätt att sköta it-outsourcing som Köp kapacitet utan dator gör att mindre och medelstora företag nu kan tillgodogöra sig de stordriftsfördelar som IBM skapar i sina gigantiska driftcentraler. Den allra största fördelen med det som vi kallar On-Demand Hosting är ändå den stora flexibiliteten, säger Pehr Jennerholm som är försäljningschef vid IBM e-business hosting. Servern som växer eller krymper Om ditt företag utnyttjar 35 procent av kapaciteten hos en server behöver du inte betala för mer än så. Istället för en fysisk maskin får du en egen, virtuell server inne i en större dator. Den beter sig precis som om den vore fristående, med den väsentliga skillnaden att den kan växa och krympa efter dina behov. Idag har nästan alla företag överdimensionerade servrar, säger Pehr Jennerholm. Det måste de ha för att kunna växa och för att klara toppar i belastningen. Men det är helt onödigt om man har On-Demand Hosting då kan vi utöka serverns kapacitet i princip hur mycket som helst på 48 timmar i vår befintliga miljö. Virtuella driftcentraler Som det globala företag IBM är har det virtualiserat också själva driftcentralerna. Datorerna kan stå i Danmark, nätövervakningen ske i Sydafrika och applikationsunderhållet skötas i Indien medan kundtjänsten sitter på Irland. Det betyder att du får tillgång till hela IBMs samlade kunskap när du blir kund hos IBM Svenska AB, samtidigt som dina kontakter sker lokalt. Som kund hos oss har man alltid en kontaktman i Sverige som ger snabb och personlig service, säger Pehr Jennerholm. Precis som de virtuella servrarna efterliknar fysiska maskiner, fast bättre och effektivare, efterliknar IBMs virtuella organisation på det här sättet en liten dataavdelning. Fast bättre och effektivare. En annons från

10 10 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Korta avtal men långa relationer En undersökning från Compass visar att nästan 60 procent av alla outsourcingavtal misslyckas. Relationsproblem är orsaken i 80 procent av fallen. Skulden ligger både hos kund och leverantör och orsakas ofta av att leverantören inte är proaktiv och har bristande kunskap om kundens verksamhet. Kundens beställarorganisation å sin sida är ofta alltför teknikorienterad, vilket gör att affärs- och användarkrav kommer bort, säger Anders Edlund, seniorkonsult på Compass. Topp 10 orsaker till misslyckad outsourcing 1. Avsaknad av proaktivitet från leverantör 2. It-strategin är inte kopplad till verksamhetsstrategin 3. Ökade kostnader på grund av hål i avtalen 4. Bristande ledningsförmåga i avtalsorganisationen 5. Otydlig ansvarsfördelning mellan beställare och leverantör 6. Kostnad för tilläggstjänster 7. Bristande it-kunskaper 8. Bristande kunskap om verksamhet hos leverantör 9. Bristande kvalitetsnivå i leveranser 10. Bristande bemanning av avtal Källa: Compass Från strategi till gemensamt mål Ansvarsfördelningen är också ofta otydlig mellan kund och leverantör samtidigt som itstrategin inte knyts till affärsstrategin. Ta bara detta att kundens beställarorganisation ofta är teknikorienterad, trots att kunden har outsourcat tekniken. Organisationen behöver ha med personer som företräder affärs- och användarkraven, säger Anders Edlund. Han understryker att kunden även måste ta fram en tydlig strategi och presentera den för leverantören, så att de kan arbeta mot ett gemensamt mål. Outsourcing är ingen teknisk upphandling, utan ett sätt att använda resurser för att utveckla affärsverksamheten, menar han. Bortom många avtals inledande högstämda fraser om proaktivitet, har man egentligen inte sagt något om hur it ska utvecklas för att stödja affärssidans krav. Det handlar istället om tekniska leveranser och kontakter enbart mellan tekniker, säger Anders Edlund. Leverantören anstränger sig Compass undersökning visar att kortare avtal är mer framgångsrika än långa. Av avtal med kortare löptid än fyra år, är 83 procent framgångsrika, den siffran sjunker till 40 procent för avtal som är längre än sju år. Äldre fastprisavtal blir föråldrade, då de inte hänger med i den snabba teknikutvecklingen och förändringar i affärslivet. Kortare avtal motiverar dessutom en leverantör att anstränga sig för att få en förlängning, menar Anders Edlund. Intern beställarorganisation Första prioritet är att försöka behålla den leverantör man har. Det slukar oftast mer tid och energi att börja om med en stor upphandling. Ta hellre tag i gamla surdegar och se till att lösa problemen genom att justera Outsourcing är ingen teknisk upphandling, utan ett sätt att använda resurser för att utveckla affärsverksamheten, säger Anders Edlund på Compass. avtalet utifrån affärs- och användarkrav och den pris- och teknikutveckling som skett. En väg att lösa problem med ledning och dåliga relationer, är att skapa en intern professionell beställarorganisation. Den ska kunna tolka användarkrav, översätta dem i tjänster och välja vad som ska göras internt och vad som kan läggs ut. Organisationen kan dessutom ständigt övervaka kostnadskriterier och leveranser, säger Anders Edlund. Våga anta utmaningen Som strategisk servicepartner bidrar ISS Facility Services aktivt till att utveckla ditt företag. Vi tar ett övergripande ansvar för våra kunders stödverksamhet och samordnar all service. Ni kan i lugn och ro fokusera på det som ni är bäst på att utveckla er egen kärnverksamhet. ISS blir er FM-partner som samordnar leder definierar upphandlar paketerar kvalitetssäkrar utvecklar följer upp mäter rapporterar ISS Facility Services. Ett av Sveriges ledande företag inom Facility Management och integrerade servicelösningar.

11 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS 11 Stödprocesser som lyfter kärnverksamheten Facility Management, FM kort och gott, är ingen modefluga. FM har sitt ursprung i 1980-talets samordning av tjänster som lokaler, vaktmästeri och städning. Idag samordnar FM alla stödprocesser till kärnverksamheten. Intresset växer och det finns nu utbildningar i ämnet på högskolor. FM samordnar inte bara stödfunktioner för en optimal service till personal i kärnverksamheten. FM gör också kärnverksamheten effektivare genom att fortlöpande mäta Bertil Oresten värdet hos stödtjänsterna och föreslå förbättringar, säger Bertil Oresten, SWECO FM Konsulterna. Kringservice måste fungera FM föddes ur insikten att människors arbete påverkas av en rad saker. Ofunktionella lokaler, dålig städning och strul med kringservice som mötesbokning, reception, it-system eller matleveranser är bara några exempel på sådant som kan förstöra en hel arbetsdag. Med FM såg man resurser som ingen tidigare riktigt brytt sig om. Fungerar inte all kringservice, påverkas kärnverksamheten negativt. FM lyfter fram kringservicens betydelse för att personal i kärnverksamheten ska kunna ägna sig åt det de ska göra, säger Bertil Oresten. Integrerar allt stöd FM integrerar allt stöd, som till exempel lokaler, inpasseringskontroll, it, säkerhet, vakter, larm, lokalvård, telefonväxel och reception. Mätningar kan visa hur lokaler, system och tjänster används och peka på förbättringar som kan göras. Bertil Oresten nämner AstraZeneca, Ericsson och TetraPak som exempel på företag som i olika grad har utvecklat FM. Många industrier och kontorsföretag har inga stödfunktioner alls i egen regi. På den offentliga sidan har både kommuner och landsting samordnat stödet i FM. Optimera tjänster I vanlig outsourcing lägger man ut en tjänst på en extern aktör. Det är naturligt att den leverantören vill sälja så mycket av tjänsten som möjligt. Det handlar inte om att sälja mer av en tjänst, utan att sälja rätt tjänst på rätt nivå och att värdera behovet av stödtjänsterna för att hitta en balans som gör Fastighetsanknutna tjänster Kost- och pausservice Lokalförsörjning Inredning Facility Management Styrning, samordning och utveckling Säkerhet kärnverksamheten effektivare, förklarar Bertil Oresten. Inom EU håller man på att ta fram en standard för FM, både när det gäller vad det är men också vad avtalen om FM tjänster ska innehålla. Den kommer också att bli en SISstandard. Med en gemensam standard kan Kärnverksamhet Reception och telefonitjänster Facility Management innehåller många olika funktioner som ger stöd åt företagens kärnverksamhet. Personlig service Kopiering och utskrifter It-stöd och telefonsystem Kontors- och förbrukningsmaterial FM-avtal se likadana ut i alla medlemsländer. Det blir lättare att utvärdera avtal och anbud samt jämföra servicenivåer och nyckeltal mellan företag, säger Bertil Oresten entusiastiskt och blickar framåt. Överlever ditt företag en it-katastrof? Plötsligt inträffar katastrofen. Branden i datorhallen. Vattenskadorna i serverrummet. Utan backup till annan plats och en Disaster Recovery-plan kan informationen vara borta för evigt. Vi har gjort analyser som visar att det tar mellan tre dagar och en månad för ett företag att få tillbaka sin it-verksamhet efter en katastrof i form av till exempel brand, översvämning, långvarigt strömavbrott eller sabotage, säger Peter Henriksson, tjänsteansvarig på Proact. Det är främst medelstora företag som drabbas, då de ofta inte har dubbla datorhallar eller backup-rutiner och system för Disaster Recovery. I bästa fall finns en backup-miljö i en separat byggnad, i sämsta fall har man en manuell hantering av backup-band där banden inte hämtas mer än en gång i veckan. Svårt att försäkra information Information är idag den värdefullaste tillgången på de flesta företag. Utan den stannar många verksamheter helt. Just för att den är så värdefull, är det svårt för företag att för- säkra sig mot informationsförluster. Lösningen är att säkerställa att informationen inte kan gå förlorad och att den snabbt går att återställa vid brand eller andra katastrofer. Även arkivering prioriteras Proacts diskussioner med kunder har visat att förutom Disaster Recovery är arkivering ett av de två högst prioriterade områdena under Bakgrunden är kraven från SOX och andra regelverk samt akuta problem med e-postsystem vars innehåll växer lavinartat. Proact har levererat fler än 1100 backuplösningar. Vi märker nu ett ökat intresse från kunder att vi även ska ta ansvar för deras arkivering. Inom arkivering handlar intresset främst om e-post och lagring av Windowsfiler, säger Peter Henriksson. Många kunder vill lämna över arkiveringsproblematiken till oss och koncentrera sig på mer användarnära applikationer, fortsätter Peter Henriksson. Börja med katastrofanalys Proact har även tecknat avtal där kunden efter en katastrof, förutom att snabbt få en återskapad it-miljö, även har tillgång till arbetsplatser för nyckelpersonal. Dessa utökade Disaster Recovery-avtal möter allt större intresse från företag. Efter en kontakt med en vd eller it-chef på ett företag, är första steget alltid en övergripande Disaster Recovery-analys. I nästa steg hjälper vi företaget att ta fram en Disaster Recovery-plan eller uppdatera den som redan finns, säger Peter Henriksson. En annons från

12 12 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Mogna kunder ställer tydliga krav Alla inblandade måste förstå visionen om vart företaget är på väg när det lägger ut verksamhet. Det handlar inte bara om att rätt kvalitet ska levereras utan också om arbetssätt och hur samarbetet ska fungera, berättar Lars Persson Managing partner på Gartner. För utkontraktering av infrastruktur finns väletablerade samarbetsformer och processer Det är viktigt att företagsledningen funderar på vilken roll den ska ha för den långsiktiga resursförsörjningen, säger Lars Persson på Gartner. för att mäta vad man får från leverantören. När det gäller förvaltning och utveckling av applikationer och standardiserad it-infrastruktur är marknaden fortfarande omogen, säger han. Relationer över lång tid Många företag tittar på modeller där priset är av enda betydelse. Låga timkostnader är en av drivkrafterna för outsourcing off shore, där kompetens kan utnyttjas i lågkostnadsländer, säger Lars Persson. Men outsourcing handlar inte om upphandling, utan främst om att bygga och underhålla relationer över lång tid, säger han. Han har märkt att kunder nu fokuserar mer på ett strategiskt tänkande. Den tiden är förbi när man valde outsourcing för att enbart sänka kostnader eller för att haka på en trend. Kunderna är mer mogna och ställer tydliga krav på vad outsourcing ska åstadkomma. I upphandlingen ställer man tvingande krav och specifika frågor som gör det enklare och snabbare att jämföra erbjudanden från olika leverantörer. Från en till många Enligt Lars Persson är multisourcing en allt vanligare väg, där kunden inte lämnar allt till en leverantör. I denna selektiva outsourcing ser kunden på hela sin resursförsörjning ur ett strategiskt perspektiv och utvärderar vad som bör göras internt och vilka funktioner som kan läggas ut på olika externa partners. Då måste det förstås finnas någon som har ansvar för helheten, antingen en extern leverantör som får ett huvudansvar eller så tar kunden själv hand om styrning och samordning, berättar Lars Persson. Beställarkompetens med roller För lyckad outsourcing krävs en permanent beställarorganisation under avtalets hela livscykel. Personal internt i kundföretaget måste tas in i denna organisation och få tydliga roller. Organisationen ska ha en samlad kompetens om affärsverksamheten, relationer och teknik. Det är viktigt att företagsledningen funderar på vilken roll den ska ha för den långsiktiga resursförsörjningen, men också tittar taktiskt på vilka leverantörer som finns på marknaden, vem som kan vad, hur bra de fungerar och vilka värderingar de har. Detta är ett ständigt fortlöpande arbete, avslutar Lars Persson. Städa före eller efter? En vanlig fråga är om det är bättre att lägga ut sitt problem på en leverantör än att själv städa upp internt först, före en outsourcingaffär. Synen på detta skiljer sig mellan Norden och övriga länder. Morgan Chambers är specialiserat på rådgivning kring outsourcing. Deras erfarenheter från affärer i olika länder har visat att det finns regionala skillnader. Många nordiska företag säger att det är nödvändigt att åtgärda problemet internt innan man går vidare med outsourcing. I USA och England är trenden den motsatta, här låter man leverantören lösa problemet. Trender och mognad Skillnaden beror mest på mognadsgraden hos kunderna och till viss del hos leverantö- rerna. Trenderna skapas först i USA, kommer sedan till England och därefter till Norden. Vi anser att man oftast inte behöver städa innan. Däremot måste kunden definiera vad som verkligen är problemet, så leverantören kan lösa det som en del av sitt åtagande, säger Carl-Henrik Hallström på Morgan Chambers. Han nämner ett exempel där ett företag efter förvärv sitter med flera olika it-plattformar, när drivkraften för att outsourca varit att få en effektivare drift och utveckling av en gemensam plattform. Många kunder försöker dock först att städa internt genom att genomföra ett standardiseringsprogram för plattformarna innan de lägger ut på outsourcing. Leverantörerna är ofta duktiga på just sådana projekt, därför är det många gånger bättre att låta dem ta hand om uppgiften från början. Med outsourcing vill ju kunden också lösa problem och bli av med risker. Då gäller det att vara ärlig och öppen mot leverantören om vad som är den egentliga drivkraften för outsourcing. Vad är problemet? Vilka förbättringar vill man åstadkomma? säger Peter Skarendahl, vd på Morgan Chambers i Norden. Definiera problemet Man måste definiera problemet och börja med att ta fram en riktig strategi för outsourcing. Annars är det lätt att man lägger ut det man borde behålla och behåller det man borde ha lagt ut, säger Carl- Henrik Hallström. Det finns mycket att vinna på att använda leverantörens kompetens, resurser och erfarenhet för att hitta en optimal lösning på problemet, som också blir en del av själva transformationen. Med outsourcing vill kunden lösa problem och bli av med risker. Då gäller det att vara ärlig och öppen mot leverantören, säger Peter Skarendahl Störst kulturkrock i Norden De största kulturella skillnaderna finns faktiskt mellan de nordiska länderna. Företag med samnordiskt ägande har ofta problem med ländernas olika ledarstil. Vi har varit med och löst sådana problem genom att ta in en engelsk konsult istället för en nordisk, säger Peter Skarendahl.

13 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS 13 Tillväxten ökar i mindre företag Foto: Magnus Eriksson Exidos årliga undersökningar visar en stadig tillväxt för outsourcing med it-innehåll. Förra året omsatte branschen 17 miljarder och växte med fem procent vilket motsvarar 850 miljoner kronor. Tillväxten sker nu främst för företag med mindre än 500 anställda. Outsourcing är det enda segmentet inom it som uppvisar en stadig tillväxt varje år. Till största delen handlar det om att flytta ut itresurser till externa leverantörer. Kunden hoppas med outsourcing få minskade kostnader och ett effektivare it-stöd. Nästan hälften av företagen i Sverige med mer än 200 anställda använder outsourcing som leveransmodell. Väljer selektivt Trenden går mot selektiv outsourcing. Många vill byta från en leverantör till att etablera flera olika leverantörsförhållanden, säger Hans Werner på Exido. Sverige går här sin egen väg. Internationellt är det en leverantör som gäller. Hos oss vill man däremot hitta leverantörer som är bra på sina respektive bitar. Allt fler kunder vill värdera kompetenser och välja selektivt, fortsätter Hans Werner. Han nämner så kallade asp-leveranser som en annan trend. Här köper företag enskilda funktioner, ofta som en prenumerationstjänst. Det kan vara call center- eller ekonomitjänster där kunden betalar per samtal eller faktura Exidos undersökningar visar att besparingar och tillgång till kompetens är de främsta skälen för outsourcing. Rörlig prissättning De flesta anser att outsourcing lett till besparingar. Även om allt finns med i avtalet, så har det visat sig vara svårt att få den kompetens och det it-stöd som krävs vid förändringar. Flexibiliteten har helt enkelt inte fungerat, säger Hans Werner. Exidos undersökningar visar att kraven på flexibilitet, där it följer med i verksamhetens utveckling, har lett till en trend med rörlig prissättning. Kunder har lärt sig hantera avtal och riskerna med rörliga priser. Det mesta inom landet Tankeväckande är att 94 procent av all utkontraktering sker inom landet. Off shore finns med som alternativ i bara 13 procent av alla upphandlingar och nästan inte alls i offentliga. Tillverkning står för 60, administrativa tjänster för 27 och it för bara 18 procent av all utkontraktering off shore. Det Outsourcing är det enda segmentet inom it som uppvisar en stadig tillväxt varje år, säger Hans Werner på Exido. är främst it-bolag som lägger utveckling och produktion i lågkostnadsländer. Förklaringen kan vara att it-investeringar är mer strategiska i Sverige än i andra länder. Alla nya investeringar i affärsverksamhet har numera ett it-innehåll. Affärsstödjande itsystem är oerhört viktiga för produktiviteten i Sverige och kan vara en anledning till att utkontrakteringen stannar inom landet, säger Hans Werner. Taxi i Stockholm, växel i Riga Sedan starten i juni 2005 har Taxi Kurirs växel i Riga hanterat färdtjänstsamtal. Det har gått över förväntan. Vi ser ingen skillnad i kvalitet mellan Sverige och Lettland, berättar Pia Larsson, vd för Taxi Kurirs dotterbolag i Riga. Det kunde ha gått annorlunda. Efter att ha besvarat samtal åt Färdtjänsten i tio år, förlorade Taxi Kurir en upphandling (som sedan överklagades och gjordes om). I den första upphandlingen hade andra anbudsgivare räknat på ett teletjänstcentral utom- lands. Skulle Taxi Kurir kasta in handduken eller titta på ett alternativ near shore? Efter kontakter med Exportrådet gjorde vi en utvärdering av de baltiska länderna och valde Lettland. Där fanns svensktalande personal, bäst löneläge och rätt tekniklösning, säger Pia Larsson. En lyckad satsning Taxi Kurir annonserade efter personal och åkte sedan över och intervjuade sökanden. De 30 personer som företaget valde ut fick dessutom genomgå en fyra dagars obligatorisk utbildning samt ett prov hos Färdtjänsten för att godkännas även av dem. Vi har varit mycket noga med kvaliteten, att vår personal ska tala bra svenska, uppträda artigt och trevligt och alltid noga repetera den beställning kunden gör. Allt har gått utmärkt. Idag har vi hand om 60 procent av alla färdtjänstsamtal, säger en nöjd Pia Larsson. I början luftades, bland annat i pressen, farhågor om varsel och sämre kvalitet, farhågor som inte har besannats. Tvärtom, hade vi inte lagt en växel i Riga och vunnit den nya upphandlingen, då hade vi tvingats varsla personal i Sverige, säger Pia Larsson med eftertryck.

14 14 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Allt från infrastruktur till affärsprocesser Ständig tillgänglighet, snabbare flöden och nya sätt att öka produktivitet och minska kostnader. Det är kraven företag möter varje dag. Många har nått framgång genom att helt ägna sig åt kärnverksamheten och lägga ut infrastruktur, applikationer och hela affärsprocesser på WM-data. Med outsourcing får kunden rörliga kostnader istället för höga fasta. WM-datas industrialiserade driftsmiljöer ger ett stabilt stöd för verksamhetens alla krav. WM-data kan ta över helheten eller valfria delar alternativt som funktionsåtaganden. Med Prime contracting tar WM-data ett helhetsansvar för kundens infrastruktur, alla applikationer eller hela affärsprocesser. Application Centers finns på flera orter i landet, i Baltikum och i Indien. Tuffa affärskrav Foto: Hans Hjelmstad Genom att lägga ut förvaltningen av infrastrukturen på WM-data, kan vi skapa miljöer som gör att kundens applikationer fungerar i alla lägen, säger Johan Ripe, vd på WM-data Infra Solutions. Enligt Johan Ripe är en stabil och flexibel infrastruktur ett måste när kraven ökar på ständigt tillgängliga applikationer. Han ser också att förståelsen ökar för att förvaltningen av infrastruktur och applikationer hänger ihop, och att dessa måste kopplas hårdare till verksamhetens krav. Helhetsansvar Varför ska då kunder välja outsourcing? Ja, enligt Johan Ripe har infrastrukturer idag ofta växt till oerhört komplicerade miljöer med en mix av it-plattformar och en mängd applikationer. Det krävs därför en mycket bred kompetens för att kunna hantera dessa miljöer i egen regi. Risker finns för personberoende eller att inte hänga med i teknikutvecklingen. Ny teknik gör nu också att infrastruktur kan levereras effektivare och säkrare genom storskalighet. Med outsourcing undviker kunden alla risker. WM-data Infra Solutions tar inte bara helhetsansvar för driften av kundens existerande infrastruktur, utan strävar alltid efter att vara en aktiv partner och föreslår därför löpande förbättringar istället för att passivt vänta, säger Johan Ripe. Kapacitet på kran Genom att köpa kapacitet på kran från våra industrialiserade miljöer, omvandlas infrastrukturens fasta kostnader till rörliga som går upp eller ner beroende på behov i verksamheten. En del kunder vill att vi förvaltar och övervakar infrastrukturen i deras egna lokaler. Även där kan vi tillföra värde genom att införa beprövade metoder, verktyg och leverera kapacitet och kompetens efter behov, berättar Johan Ripe. Ständig tillgänglighet till affärskritiska system är en viktig del av vårt erbjudande. Vi skapar en flexibel infrastruktur, där vi snabbt kan införa ny teknik. Förändringar som för några år sedan innebar gigantiska resurskrävande omläggningsprojekt, genomförs idag på mycket kortare tid och till betydligt lägre kostnader, betonar Johan Ripe. I helhetsansvaret ingår alla kontakter och avtal med underleverantörer. All ny teknik och alla nya programversioner testas av WMdata innan de införs i kundens verksamhet. Genom att lägga ansvaret hos WM-data tar kunden del av det omfattande tjänsteutvecklingsarbete som ständigt bedrivs. Långsiktigt perspektiv Med WM-data får kunden en seriös partner som bryr sig om långsiktiga relationer. Hos oss kan alla kunder känna sig stora. Våra kunder har också god insyn i allt vi gör. Kvalitet och tillgänglighet går att mäta hela vägen från servrar via nätverk fram till varje klient och användare. Genom att ta helhetsansvar hamnar inget mellan stolarna, avslutar Johan Ripe. Johan Ripe

15 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS 15 Hanterar kundens löner med BPO WM-data satsar på att bli ledande inom BPO, Business Process Outsourcing. Med BPO tar de över hela affärsprocesser hos kunden, som till exempel hantering av löner, fakturor eller kreditkort. Med BPO går man ännu längre än outsourcing av infrastruktur och applikationer och tar hand om hela affärsprocesser, säger Jan Sträng, WM-data. Bättre till rörlig kostnad WM-data tar över kundens affärsprocess som den är och effektiviserar den ytterligare med stöd av rätt infrastruktur, applikationer och HR-kompetens. För kunden innebär tjänsten BPO att en fast kostnad förvandlas till en rörlig. Samtidigt får kunden ännu bättre kontroll genom att information blir åtkomlig via webbportaler. Kunder ska inte behöva bry sig om it, utan bara om tjänsten och om vad det är de vill ska uträttas. Det kan till exempel vara att lönen utbetalas och blir insatt i tid på rätt konto. Det kan vara att kunden får en användarvänlig webbportal för registrering av tid, traktamenten och reseräkningar. Behöriga och chefer kan få en egen webbportal för rapporter och statistik, fortsätter Jan Sträng. Lönsamt både för stora och små En löneadministratör hanterar upp till 1000 löner med rätt systemstöd. För företag med under 500 anställda lönar det sig sällan att ha egna löneadministratörer. Risken är stor, att om Anna-Karin är sjuk, så görs inga löner. Därför är det lönsamt även för små företag att lägga ut hela lönehanteringen. För större företag handlar det i första hand om att omvandla en fast kostnad till en rörlig, men också om att undvika kommande kompetensbrist när äldre lönepersonal pensioneras, understryker Jan Sträng. Lyft för personal Vid BPO tar WM-data inte sällan över personalen, som ofta upplever ett lyft i att komma in i en ny miljö där deras arbete uppvärderas. Detta är själva affärsidén i verksamheten. Foto: Hans Hjelmstad Jan Sträng WM-data har BPO-centra i Stockholm, Sundsvall och Umeå, vilka hanterar löner för Posten och ett hundratal andra företag. Snart kommer det vara mer regel än undantag att svenska företag lägger ut lönehanteringen. Som ett nordiskt företag har vi en stark lokal förankring och kunskap om den nordiska marknadens alla unika lagar, skatter och regler. När vi arbetar med BPO inom HR/PA får vi många kontakter på olika nivåer hos kunden, vilket ofta leder till starka och nära relationer med våra kunder, berättar Jan Sträng. Även strategiska processer Vi kan se att BPO rör sig mot strategiska processer som rekrytering och kompetensförsörjning. It-system blir också allt mer standardiserade och processorienterade. Konsten att kunna knyta ihop it med processer till effektiva tjänster är därför vad kunderna efterfrågar, avslutar Jan Sträng. Tar hand om applikationens hela liv Från våra Application Centers förvaltar och utvecklar vi kunders applikationer från vagga till grav. Det är en fortlöpande process som hela tiden utgår från kundens verksamhetskrav, säger Patrik Fransson, chef för Application Centers Sverige, WM-data. Vi ser en tydlig trend att outsourcing av applikationer ökar. Förvaltning och utveckling av kunders applikationer sker allt mer i Foto: Hans Hjelmstad externa industrialiserade miljöer utanför kundens lokaler, säger Patrik Fransson. I många år har WM-data förvaltat och utvecklat applikationer ute hos kunder. All denna erfarenhet och kompetens har företaget nu samlat och samordnat i Application Centers på flera orter i landet. Det finns också applikationscentra near shore i Estland och off shore i Indien. Ansvar för applikationens livscykel Application Management handlar om att hantera kundens applikation under hela dess livscykel. Ofta har vi ett helhetsansvar, ett så kallat Prime Contracting, för kundens alla applikationer. Här använder vi en leveransmodell som hanterar komplexa leveranser med många komponenter från många olika leverantörer, berättar Patrik Fransson. I utvecklingsarbetet arbetar WM-data nära kundens verksamhet. Utifrån verksamhetskrav tittar man på hur en applikation kan utvecklas för att stödja nya krav. Sedan sker programmering och tester innan den nya versionen av applikationen sjösätts. Vi är lite av it-branschens Skanska. Vi är kontaktytan mot kund och har huvudansvaret för att bron levereras. Bron byggs av oss och många underleverantörer och med många enskilda produkter. En ny version av en applikation från någon leverantör måste först testas och godkännas av oss, understryker Patrik Fransson. WM-data gör och levererar. Via en webbportal kan kunden fortlöpande följa arbetet. Det går till exempel att följa upp leveranstider och se var man befinner sig i ett programmeringsprojekt. Kunden kan också hämta ekonomiska rapporter och följa upp hur mycket av it-budgeten som är förbrukad vid olika tidpunkter. Affärsnytta, flexibilitet, kapacitet WM-data lyfter fram affärsmässighet, flexibilitet och kapacitet som tre viktiga fördelar. I sin roll kan WM-data samla ihop alla krav i verksamheten och synliggöra dem för kunden. Här fungerar WM-data som katalysator för en diskussion där varje krav ställs mot affärsnytta, vilket leder till beslut där varje krona spenderas på rätt sätt. Vi erbjuder flexibilitet genom nyttjandeprissättning. Istället för en hög fast kostnad, får kunden en rörlig kostnad som styrs av användningen. Med alla resurser på våra Application Centers och hos underleverantörerna, får kunden alltid den kapacitet som behövs. Om det så skulle behövas 500 systemutvecklare istället för 30 under en period, avslutar Patrik Fransson. En annons från Patrik Fransson Full insyn Kunden har hela tiden full insyn i allt som

16

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1

Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners. Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Ett näringslivsperspektiv Advokat Christina Wikström, Wikström & Partners Wikström & Partners Advokatbyrå AB, all rights reserved 1 Totalt omsätter it-outsourcingen i Sverige runt 22 miljarder kronor per

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen

Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen Postens outsourcing av driften av IT-infrastrukturen ADBJ:s seminarium om Outsourcing av IT Sid 1 Vem är jag? Johan Udin seniorprojektledare på Unidas AB Erfarenhet: projektledning av Postens outsourcing

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör

Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Innovation tillsammans med outsourcingleverantör Peter Kock-Larsen IT-chef Arbetslivsresurs ? Arbetslivsresurs är Ett företag som arbetar med individer och grupper i Rehabilitering till arbete Omställningsuppdrag

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson

OFFSHORING OCH OUTSOURCING. PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson OFFSHORING OCH OUTSOURCING PLANS Forsknings- och tillämpningskonferens Luleå 2015-08-27 Annelie Pettersson ANNELIE PETTERSSON Luleå Tekniska universitet Doktorand studier Teknisk licentiat Industriell

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VI FÖREBYGGER OCH LÖSER PROBLEM Trenden är att utvecklingstiden för nya produkter och en produkts livscykel blir allt kortare. Det gäller att ligga i framkanten på

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg

Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender. Advokat Agne Lindberg Outsourcing av komplexa tjänster - Avtal - Trender Advokat Agne Lindberg 1 Outsourcing en definition Gartner: A contractual relationship with an outside vendor that is usually characterized by the transfer

Läs mer

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot.

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot. Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot martina.svenfelt@bankgirot.se I korthet Position: Ett av 20 clearinghus i Europa. Kunder: Banker,

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012

INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 INKÖPSSTRATEGI Inköpsbarometern rapport nr 1 februari 2012 ProSourcia AB Tegelviksgatan 79 116 47 Stockholm www.inkopsbarometern.com info@inkopsbarometern.com Inköpsstrategi 2 Executive Summary Inköpsbarometerns

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen

Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för förändringsledning och införande, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen

Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för it-drift och infrastrukturförvaltning, ITavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Konsten att få mer gjort gör mindre.

Konsten att få mer gjort gör mindre. Konsten att få mer gjort gör mindre. Postbox, Utkörning, Hämtning och Frankeringsservice Om du vill effektivisera arbetet på företaget och samtidigt sänka kostnaderna finns det ofta en genväg gör mindre.

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd

Bo Dahlbom. www.viktoria.se/dahlbom. Professor vid IT-universitetet i Göteborg. Forskningschef på Interactive Institute. Medlem av Regeringens IT-råd Bo Dahlbom Professor vid IT-universitetet i Göteborg Forskningschef på Interactive Institute Medlem av Regeringens IT-råd Makten över framtiden, Liber 2003 Sveriges framtid, Liber 2007 www.viktoria.se/dahlbom

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer