A. Företagsledning. Sidan 1/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Företagsledning. Sidan 1/12"

Transkript

1 A. Företagsledning Företagsledningsspåret fokuserar i år helt på förändringsarbetet i företag. Vi vill belysa metoder och erfarenheter för kontinuerlig förbättring både i teori och praktik. Hur kan företag arbeta mer effektivt med sina affärsprocesser en viktig frågeställning som dessutom kan vara en fråga om överlevnad i tider av ekonomisk kris och lågkonjunktur. A1. Processorienterat synsätt Processorientering är grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. Processorientering innebär att fokusera på de värdeskapande aktiviteterna och på ständiga förbättringar. Jerry Karlsson från SIQ arbetar med att främja förbättringsarbete inom svenska företag och organisationer. Föredragshållare: Jerry Karlsson, VD SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling SIQ är nationellt centrum för kundorienterad verksamhetsutveckling i Sverige och har till uppgift att öka medvetenheten om behovet av ett ständigt förbättringsarbete för en gemensam välfärd och konkurrenskraft. A2. IKEA Components om att bygga strukturkapital Dennis Larsson delar med sig av sina erfarenheter från IKEA Components arbete med förändringsprocesser: Hur arbetar man systematiskt och framgångsrikt för att uppnå ständiga och varaktiga förbättringar? Dennis erfarenheter speglar mångas vardag en medelstor organisation stadd i ständig förändring. Föredragshållare: Dennis Larsson, Processägare Manage and Develop the Company, IKEA Components IKEA Components är en del av IKEA-koncernen och sköter kontakter med Ikea-företagens underleverantörer för försörjning av komponenter som används i allt från lampor till sängar. IKEA Components verksamhet är global med 750 av de anställda i Sverige. A3. Toyota Material Handling Europe: Affärsfokus vid införande av affärssystem Här berättar Marcus Svanberg, med globalt ansvar för affärssystem hos Toyota Material Handling Europe, om att sätta scenen för förändringsarbete i samband med införandet av en ny version av ett affärssystem. Vilka är utmaningarna i ett internationellt storföretag? Marcus delar med sig av sina erfarenheter och ger några goda råd på vägen. Föredragshållare: Marcus Svanberg, Programme Manager ERP, Toyota Material Handling Group Europe Toyota Industrial Equipment och BT har blivit Toyota Material Handling. Företaget har lång erfarenhet inom materialhantering och är bland annat välkänt för sina olika typer av gaffeltruckar. A4. Vem tar ansvar för informationssäkerheten? Beroendet av affärssystem och den information som lagras där är ofta stort. För att hantera risker av olika slag som hotar informationssäkerheten, behövs olika typer av kontroller. Men vem på företaget ansvarar för att dessa kontroller finns och att de fungerar? Sidan 1/12

2 Håkan Svensson och Jan Inge Hedin arbetar som IT-revisorer hos KPMG. De diskuterar här frågan ur ett ledningsperspektiv. Föredragshållare: Håkan Svensson och Jan Inge Hedin, IT-revisorer, KPMG KPMG är en av Sveriges största revisionsbyråer och arbetar med 30 procent av Sveriges femhundra största företag. Förutom revisionstjänster arbetar KPMG också med rådgivning inom affärsprocesser och IT. A5. Maximera den processdrivna lönsamheten I dagens ekonomiska situation måste vi snabbt hitta metoder som minskar kostnader och frigör rörelsekapital. William Polhaus, Lawson, arbetar framgångsrikt med Lawson Value Management här visar han exempel från flera uppdrag som genomförts tillsammans med Lawsons kunder. Föredragshållare: William Polhaus, Consultant Opportunity Analyzer, Lawson William Polhaus arbetar med uppdrag inom Lawson Opportunity Analyzer (OA). Hans drivkraft är att hjälpa företag att kontinuerligt förbättra sina affärsprocesser - både med och utan hjälp av IT. Sidan 2/12

3 B. Planering och Produktion I såväl högkonjunktur som lågkonjunktur är det viktigt att anpassa sig till omvärlden. Det har vi tagit fasta på i produktions- och planeringsspåret under konferensen. Här får vi ta del av varandras erfarenheter och av Hans von Eulers resonemang. I en konjunktursvängning fokuseras också tillgängligheten på en anläggning ännu mer ofta med en reducerad budget. Under konferensens andra dag visar Lawson hur M3 kan bidra till en förbättrad planering av produktionen med färre oväntade stopp. B1. Kapacitetsstyrning vid konjunktursvängningar Just nu ett högaktuellt ämne då vi är i en lågkonjunktur: Hur långt har industrin kommit i sin kapacitetsomställning, med anpassning av material och lager, maskiner, personal etc. Och vilken beredskap finns inför den kommande uppgången? Finanskrisen hösten 2008 fungerade som en väckarklocka det nya i var dess effekt på branscher vars kunder plötsligt fick svårt att finansiera sina order. Till exempel har fordons- och anläggningsindustrin drabbats extra hårt med akuta kassaflödesproblem och växande lager. Med några månaders perspektiv på utvecklingen kan vi se att vissa företag klarat sig bättre än andra. Hur kommer det sig vad gjorde de annorlunda? Svaret i många fall är kapacitetsplanering. Med en väl fungerande och frekvent process för kapacitetsbeslut kan företaget reagera snabbare och behöver inte korrigera lika mycket varje gång. Dramatiken minskar liksom störningar och kostnader. Hans von Euler, konsult och partner på Establish, arbetar med strategier och styrning av flöden. Hans beskriver hur rutiner och processer bör utformas och visar hur de bästa har gjort. Föredragshållare: Hans von Euler, konsult och partner, Establish AB Establish Group har mer än trettio års erfarenhet av att hjälpa kunder utvärdera, skapa och implementera intelligenta supply chain-strategier B2. Getinge Disinfection: Kunden i fokus med M3 och APP Getinge Disinfection arbetar med att möta kundens behov samtidigt som de eftersträvar att utnyttja produktionskapaciteten på bästa sätt över året. Till sin hjälp har de M3 Advanced Production Planning (APP) och MRP, samt komponentförsörjning via elektronisk Kanban i M3. Christer Mårdh och Marcus Johansson från Getinge arbetar med affärsutveckling och logistik. Här beskriver de sitt arbetssätt i stora drag, och vissa delar mer detaljerat. Föredragshållare: Christer Mårdh, ERP manager och Marcus Johansson, Logistikchef från Getinge Disinfection Control Getingegruppen är en ledande global leverantör av utrustning och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Utrustning, tjänster och teknologi tillhandahålls under varumärkena ArjoHuntleigh GETINGE samt MAQUET. B3. Ålö AB: Minskad kapitalbindning med bibehållen och förbättrad materialtillgänglighet Niklas Åström är inköpschef på Ålö AB och beskriver här hur Ålö gått från att planera sin produktion utifrån egna lager, till att använda just-in-time, 3-PL och VMI. Målsättningen är att uppnå bättre materialtillgänglighet, lägre kapitalbindning och att förenkla planeringen för Ålös leverantörer. Niklas Åström, Purchase manager, Ålö AB Sidan 3/12

4 Ålö är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar frontlastare med tillhörande redskap och marknadsför dessa på global basis idag finns Ålö representerade på mer än 30 marknader. B4. Hög tillgänglighet med M3 som verktyg Nya maskiner, byggnader och övriga anläggningstillgångar får vanligtvis ett allt mindre utrymme i budgeten då konjunkturen går ner. En bibehållen hög tillgänglighet på den befintliga anläggningen är då viktigt. Här får du se hur Lawson M3 stödjer företagets underhållstrategi och också bidrar till förbättrad planering av produktionen med färre oväntade stopp. Föredragshållare: Ulrika Kullander, Lawson Ulrika arbetar som solution consultant med tillverkning och underhåll som specialitet. B5. Mötesplats rundabordet: Produktion och Planering Mötesplats produktion och planering har formatet rundabordssamtal. Här diskuterar vi alla tillsammans hur konjunktursvängningar påverkar den dagliga verksamheten och hur Lawson M3 kan användas som stöd. Diskussion med Lawson, Establish och deltagare leds av Ulrika Kullander och Claes Bengtsson, Lawson Ulrika och Claes är solution consultants, dvs. lösningsexperter med produktion och planering som sitt område. Sidan 4/12

5 C. Supply Chain Management Alla företag strävar efter att effektivisera sin försörjningskedja för att bättre utnyttja sina resurser, bli mer flexibla och bättre kunna möta kundernas ökande krav. Här har vi samlat ett antal företag som arbetat framgångsrikt med effektivisering och som delar med sig av sina erfarenheter. De presenterar hur planering på både taktisk och operativ nivå kan förbättras. På de flesta håll finns potential i de befintliga processerna upptäck den potentialen och dra bättre nytta av redan gjorda investeringar i Lawson M3 C1. Kapacitetsstyrning vid konjunktursvängningar Just nu ett högaktuellt ämne då vi är i en lågkonjunktur: Hur långt har industrin kommit i sin kapacitetsomställning, med anpassning av material och lager, maskiner, personal etc. Och vilken beredskap finns inför den kommande uppgången? Finanskrisen hösten 2008 fungerade som en väckarklocka det nya i var dess effekt på branscher vars kunder plötsligt fick svårt att finansiera sina order. Till exempel har fordons- och anläggningsindustrin drabbats extra hårt med akuta kassaflödesproblem och växande lager. Med några månaders perspektiv på utvecklingen kan vi se att vissa företag klarat sig bättre än andra. Hur kommer det sig vad gjorde de annorlunda? Svaret i många fall är kapacitetsplanering. Med en väl fungerande och frekvent process för kapacitetsbeslut kan företaget reagera snabbare och behöver inte korrigera lika mycket varje gång. Dramatiken minskar liksom störningar och kostnader. Hans von Euler, konsult och partner på Establish, arbetar med strategier och styrning av flöden. Hans beskriver hur rutiner och processer bör utformas och visar hur de bästa har gjort. Föredragshållare: Hans von Euler, konsult och partner, Establish AB Establish Group har mer än trettio års erfarenhet av att hjälpa kunder utvärdera, skapa och implementera intelligenta supply chain-strategier C2. Ecophon skapar stabilare och lönsammare huvudplan med M3 SCP Ecophon effektiviserar sin huvudplaneringsprocess med hjälp av M3 Supply Chain Planner. Utgångspunkten är att beakta marknadsbehov och sedan skapa en stabil huvudplan baserad på kapacitet och material på tre av Ecophons fabriker. Ett fokusområde är att få överblick över begränsningar i sin försörjningskedja ett annat att skapa en stabilare huvudplan. Det görs genom att hänsyn tas till kapacitet, råmaterial och transportkostnader men också ekonomiska dimensioner beaktas. De ekonomiska dimensionerna möjliggör en ekonomisk avvägning mellan kapacitetsjusteringar, lagerbyggnad och transporter. På detta sätt kan besluten fattas utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Under föredraget kommer Jonas Karlströmer, Supply Manager på Ecophon, att berätta mer om lösningen och projektet och vilka utmaningar och framgångsfaktorer som projektet mött. Föredragshållare: Jonas Karlströmer, Supply Manager, Ecophon Ecophon överallt där människor arbetar och kommunicerar. Ecophon ledande, global leverantör av ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Ett innovativt tänkande i kombination med lång erfarenhet. Huvudkontoret för Ecophon ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Här finns också den största tillverkningsenheten, medan en annan ligger i Danmark. Enstaka produkter tillverkas i Finland och i Frankrike. Ecophon ingår i den globala koncernen Saint-Gobain C3. Atlas Copco automatiserar sina marknadsstrategier med hjälp av APS Sidan 5/12

6 Har ditt företag lyckats operationalisera sina marknads- och affärsstrategier samt göra dem tydliga för samtliga funktioner i företaget? Finns det begränsningar i företagets tillgång på kapacitet och material som försvårar planeringsprocessen? Vill ni minimera det manuella arbetet i M3 och ändå kunna ta fram huvudplaner och produktionsplaner som tar hänsyn till begränsningar och företagets överordnade strategier per automatik? Atlas Copco Secoroc i Fagersta är ytterligare ett av bolagen inom Atlas Copco som har genomfört ett projekt med syfte att förbättra planeringsprocessen samt förtydliga och differentiera styrningen av verksamheten. Inom ramen för projektet har operationella strategier tagits fram som tydliggör hur verksamheten ska styras operationellt utgående från företagets övergripande strategier. M3-konfigureringen har sedan anpassats för att överensstämma med dessa strategier och med hjälp av M3 Advanced Production Planner slår dessa nu igenom i den automatiserade och realistiska utplaneringen av samtliga order. Projektet har drivits under 2008 tillsammans med Lawsons partner Optilon. Under presentationen kommer Atlas Copcos projektledare Lovisa Leonardsson presentera projektet och lösningen som implementerats. Vidare kommer hon att beskriva utmaningarna och framgångsfaktorerna för såväl lösningen som för projektet. Föredragshållare Lovisa Leonardsson, Planeringschef, Atlas Copco Secoroc Atlas Copco Secoroc designar, tillverkar och säljer bergborrverktyg över hela världen. Mer än 95% av den producerade volymen säljs till anläggnings- och gruvindustrin utanför Sverige. Atlas Copco Secoroc arbetar med den senaste teknologin inom forskning, produktion och utveckling, till exempel vid marknadsföring och distribution av sina produkter. C4. Löfbergs Lilas integrerade värdekedja ger effektivitet från böna till kopp Löfbergs Lila levererar drygt ton kaffe varje år. De senaste åren har produktsortimentet blivit allt bredare och antalet kunder har ökat särskilt inom restaurangsegmentet. De planeringsprinciper som använts sedan tidigare har fungerat allt sämre vilket var skälet till att ett omfattande projekt startades för att vitalisera och effektivisera värdekedjan från böna till kopp. Göran Sonesson är supply chain-ansvarig hos Löfbergs Lila han beskriver här företagets arbete med att integrera värdekedjan. Ett arbete som påbörjades hösten 2007 och fick sitt avstamp i en ny affärsstrategi och ökat fokus på analys och planering. Löfbergs Lilas värdekedja sträcker sig långt utanför Sverige till länder där kaffebönan odlas för att så småningom hamna i kaffekoppen. Göran belyser här planeringsprinciper och arbetet med produktionsekonomi. Nästa steg för Löfbergs Lila är att titta närmare på att använda än mer avancerade planeringsverktyg. Föredragshållare: Göran Sonesson, Supply Chain Direktör, Löfbergs Lila AB Löfbergs Lila grundat 1906 är familjeägt och ett av Nordens största rosterier. De senaste åren har Löfbergs Lila stärkt sin position på marknaden bland annat genom sitt engagemang för socialt ansvar och sitt miljöarbete och är idag en av Europas största importörer av ekologiskt och rättvisemärkt kaffe. Företaget har cirka 200 anställda och omsätter ungefär en miljard kronor. C5. M3 för planering och bevakning I M3 (Movex) finns många bra men glömda funktioner för planering och för bevakning av inköp och tillverkning. Per Osmar presenterar och ger många användbara tips han delar också med sig av idéer om hur man verkligen kan genomföra en förbättrad materialplanering. Föredragshållare: Per Osmar, Solution consultant, Lawson. Per arbetar som solution consultant, dvs. lösningsexpert med inköp, tillverkning och produktkonfigurering som specialitet. Sidan 6/12

7 D. Finans och Ekonomi D1. Ekonomifunktionen i förändring Rollerna ekonomichef och controller är under stark förändring. Ingemar Claesson är universitetslektor vid Handels i Göteborg och arbetar också som konsult. Han är insatt i trenderna som bidrar till den förändrade rollen och beskriver dessa i sitt föredrag. Exempel på några av trenderna: Den strategiska styrningen kommer att ta allt mer plats på bekostnad av det alltför arbetskrävande budgetarbetet som numera inte ger värde för resursinsatsen. Kostnadseffektivisering med kundfokusering vilket flyttar styrfokus ut i verksamheten och reducerar behovet av information i centrala ekonomimodeller de ersätts av visuell direktstyrning. Transaktionshanteringen standardiseras, konsolideras och digitaliseras. Föredragshållare: Ingemar Claesson, Universitetslektor Handelshögskolan Göteborg och huvudägare i Ingemar Claesson Konsult D2. JBT FoodTech fixar hantering av leverantörsfakturor med ADC Hos JBT FoodTech i Helsingborg använder man sedan 2003 Automatic Document Capture (ADC) tillsammans med Movex 12. Företaget har lång erfarenhet av att jobba med system för leverantörsfakturor då man redan innan ADC använde lösningen Inscan. Anders Nihlmar från JBT FoodTech berättar här hur man jobbar med effektivisering av leverantörsfakturaflödet för bolaget i Sverige men också hur företaget arbetar med att effektivisera leverantörsfakturaflödet för sina regionkontor ute i Europa. Föredragshållare: Anders Nihlmar, JBT FoodTech Ny föredragshållare: Anders ersätts av Leif Olofsson, JBT FoodTech JBT FoodTech (tidigare FMC FoodTech) är mera känt under sitt varumärke Frigoscandia Equipment. Företaget är den ledande leverantören i världen av frysare och infrysningsutrustning till livsmedelsindustrin. D3. Rapportering hos Elekta Elekta använder sedan 2006 Movex version 12 i en MUC-miljö med bolag i flera europeiska länder samt Nordamerika. Utrullning av den gemensamma lösningen till ytterligare bolag pågår. Mats Eller kommer att berätta hur kraven på rapportering påverkade utvecklandet av Elektas Movexmodell, lärdomar från denna process samt hur rapporteringen hanteras idag. Föredragshållare: Mats Eller Application Expert IT, Elekta Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elekta har cirka medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nodiska Börsens med symbolen EKTAb. D4. Effektivisera ditt arbetssätt med nya tekniska möjligheter Lawson har introducerat en rad produkter som ger stora möjligheter att effektivisera arbetsflöden och förbättra processer. Pernilla Janlert kommer att visa konkreta exempel på hur verktygen kan tillföra ekonomiavdelningen värde. Föredragshållare: Pernilla Janlert, Solution Consultant, Lawson Sidan 7/12

8 Pernilla arbetar som solution consultant hos Lawson med ekonomi som sitt område. D5. Mötesplats rundabordet: Finans och Ekonomi Vi avslutar ekonomispåret med en öppen diskussion kring frågor som har berörts i de olika föredragen. Samtalet är också öppet för att ta upp nya frågor och diskutera med deltagarna. Ta tillfället att diskutera och knyta kontakter med kollegor från andra företag. Rundabordsmötet leds av Pernilla Janlert som arbetar som solution consultant hos Lawson med ekonomi som sitt område. Sidan 8/12

9 E. Marknad, Försäljning och Eftermarknad Allt fler företag märker av hur marknaden förändras vi har samlat intressanta föredragshållare inom några av de områden som genomgår en sådan förändring. Vår målsättning är att förmedla vad som krävs för att lyckas hur får man kunderna att lyssna och förstå? Om du också går runt och funderar på hur framtidens marknadsföring och försäljning ser ut och kanske hur PDA, webben 2.0, GPRS, bloggar, PIM, tjänstekonstruktion och annat ska användas då är det här föredragen för dig E1. Customer Experience Management Syftet med CRM är att skaffa ett underlag för skapandet av kundupplevelser som i sin tur genererar värde för både kund och leverantör. Att använda kundtillfredsställelse som en barometer för framgång är dock inte det mest tillförlitliga vad ska vi då eftersträva och ha siktet inställt på? Servicedesign, eller tjänstekonstruktion, är en process som tvingar oss att tänka i nya termer. Kevin Wheatland framför här ett resonemang om tjänster som i många avseenden är lika intressant vare sig du erbjuder tjänster eller produkter. Föredragshållare: Kevin Wheatland, Partner, Service Pulse International Service Pulse International är en oberoende rådgivare för produkt- och tjänstebaserade organisationer. Kevin Wheatland är internationellt verksam och har erfarenheter från flertalet ledande befattningar, bland annat inom Ericssonkoncernen E2. Hos Cardo fick 720 servicetekniker en personlig assistent Anders Borgström är Senior Project Manager på Cardo Shared Services han kan berätta hur Lawsons mobila lösning för servicetekniker fungerar tillsammans med ett egenutvecklat affärssystem. Cardo stod inför ett vägval där man behövde ersätta ett gammalt mobilt system leverantören hade upphört. Man valde Lawson Mobile Services och en resa från 0 till 720 startade Cardo kom i mål på sju månader. Anders visar också systemet live. Föredragshållare: Anders Borgström, Senior Project Manager, Cardo Shared Services AB Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Med omkring anställda har Cardo en omsättning på cirka 9,5 miljarder kronor. Cardos verksamhet bedrivs i fyra divisioner, Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Divisionen Residential Garage Doors är den enda av Cardos divisioner som riktar sig mot komsumentmarknaden. Cardos divisioner är internationella. Verksamheten spänner över drygt 30 länder världen över och den övervägande delen av försäljningen, cirka 90 procent, sker utanför Sverige. Samtliga industridivisioner arbetar med en betydande eftermarknad där kundernas omfattande servicebehov står i centrum. E3. Knalle från postorder till multikanal Postorderföretaget Halens genomgår en stor förvandling. Bolaget transformerar sig från att vara ett klasiskt framgångsrikt postorderföretag till att möta nya kundsegment med nya produkter i nya marknadskanaler. I Sidan 9/12

10 föredraget får du ta del av hur Halens valt att realisera sin strategi och vilka praktiska konsekvenser det innebär för deras verksamhet. Föredragshållare: Marcus Berg, mediachef, Halens Halens AB är ett av Sveriges ledande distanshandelsföretag och ingår i koncernen Halens Holding AB. Koncernen, som har svenskt ägande med säte i Borås, omsätter cirka 1,1 miljarder kronor och sysselsätter drygt 300 anställda. Sortimentet består av mode, hemtextil, möbler, hemelektronik, skönhetsartiklar och hälsokostprodukter. Halens marknader är Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Lettland. Kunderna nås genom varumärkena Cellbes och Halens och har en betydande andel av försäljningen via Internet. I koncernen ingår även Time Finans AB. E4. Spendrups Bryggeri och Scan samtalar om strategisk marknadskommunikation Martin Lundell, marknadschef på Scan, samtalar med Erik Jarnsjö, marknadschef på Spendrups, om hur Scan och Spendrups jobbar strategiskt med sin marknadskommunikation och hur de ser på de nya sätten att kommunicera och som i allt större utsträckning når ut till slutkonsumenterna. I vilken utsträckning använder man sig av bloggar, sociala nätverk och webb? Scan använder Scanbilar till att nå ut med sitt budskap. Spendrups har en Torbjörns blogg. Hur ser man på folk som bloggar om företagens produkter både positivt och negativt? Föredragshållare: Martin Lundell, marknadschef, Scan AB, och Erik Jarnsjö, marknadschef, Spendrups Bryggeri AB Scan AB ingår i HKScan-koncernen som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 miljarder SEK och har medarbetare. Spendrups Bryggeri är ett familjeföretag som har funnits i mer än 100 år. Idag består familjen Spendrups, dvs. företaget, av cirka medarbetare. Omsättningen år 2007 var cirka 2,4 miljarder kronor. E5. Mötesplats rundabordet: Marknad och Försäljning Mötesplats marknad och försäljning har formatet rundabordssamtal. Här diskuterar vi alla tillsammans: finns det några nyheter inom området hur använder vi systemstödet idag vad gör vi manuellt. Syftet med mötesplats marknad och försäljning är att dela erfarenheter kanske kan vi ge varandra bra tips? Diskussion med Lawson, föredragshållare och deltagare leds av Johan Nilsson. Johan arbetar som solution consultant, dvs. han är lösningsexpert och har marknad och försäljning som sitt område. Sidan 10/12

11 F. Teknik och IT Spåret IT och teknik fokuserar under konferensen på lönsam teknik. Här får du bekanta dig med de hetaste nyheterna och tekniklösningarna som tillsammans med Lawson M3 inneburit betydande kostnadsbesparingar för våra medlemmar. I varje pass ingår exempelkalkyl som åskådliggör uppnådda resultat. F1. Följ med Milko på resan till M3 7.1 på Windows Plattform Mejeribranschen ställer som ingen annan bransch krav på driftsäkerhet och stora transaktionsvolymer. Eva Aronsson är IT-chef på Milko och beskriver här utmaningarna de hanterar och varför M3 klarar dessa bättre än något annat system på marknaden. Hur ser tekniklösningen ut med allt från Windows Cluster till Smart Office och stora integrationsvolymer? Eva delar också med sig av färska erfarenheter från ett nyligen genomfört projekt. Föredragshållare: Eva Aronsson, IT-chef och Helen Vallinder, Milko Milko är ett av Sveriges största mejeriföretag och ägs av de cirka 900 mjölkbönder som dagligen levererar mjölk till de fem mejerierna från Värmland i söder till Jämtland i norr, där närmare 300 produkter tillverkas. F2. Öka driftsäkerheten med M3 7.1 och IBM utan att det kostar skjortan Ostnor, som står bakom FM Mattsson och Mora Armatur, är först i världen med helt nytt sätt att hantera driftsäkerhet med IBM System i (AS/400) och M Vi tittar lite närmare på hur detta fungerat. Föredragshållare: Jimi Inge, ATEA Ostnor är med sina varumärken FM Mattsson och Mora Armatur nordens ledande tillverkare av vattenkranar med tillbehör. Företaget har cirka 600 anställda och omsätter strax över en miljard kronor. F3. Så sparar SAS Technical Services en miljon om dagen! Samtidigt som man möter den ekonomiska krisen med tuffa effektiviseringskrav, inför SAS Technical Services M3. Den nya tekniken visar sig möjliggöra besparingar inom en rad områden. Mats Wehlin beskriver hur ett massivt IT-projekt kan drivas mitt i krisen och bidra till effektivisering och besparing inom produktion, logistik och leverantörssamverkan. Vi pratar om ett projekt där vi drar igång 500 nya användare i månaden, där allt bara måste fungera och där fokus inte ligger på tekniken utan på nyttan för medarbetaren. Föredragshållare: Mats Wehlin, IT-chef, SAS Technical Services SAS Technical Services AB (STS) är en ledande leverantör av reparationer och underhåll för flygindustrin i Norden och Baltikum. STS har sitt huvudkontor i Stockholm, Arlanda. Merparten, cirka 80 procent, av omsättningen kommer från SAS-koncernen. F4. Radikal kostnadsreduktion inom IT Många företag har det kämpigt i tider av finanskris och lågkonjunktur och det kan ta tid innan det blir bättre tider. För många företag är en radikal och förutsättningslös omprövning av IT-budgeten nödvändig. En förutsättning är att förstå och synliggöra dynamiken i företagets hela IT-kostnadsmassa: vilka kostnader är rörliga och vilka är fasta och hur länge? Sidan 11/12

12 En affärsmässig CIO är proaktiv och driver själv dessa frågor snarare än att vänta på de besparingskrav som skär i verksamheten innan prioritering kanske hunnit göras. Peter Wehlin kommer att belysa hur en IT-organisation kan agera proaktivt och hantera de krav på kostnadssänkningar som ofta reses under lågkonjunkturer. Föredragshållare: Peter Wehlin, Partner på Informatics Strategic Advisors Informatics Strategic Advisors är oberoende rådgivare utan leverantörsintressen och kan därför alltid rekommendera de åtgärder som ger kunden bäst resultat. Informatics har kontor i Stockholm och Malmö och konsulterna som är verksamma har alla mer än femton års erfarenhet från befattningar som internationella managementkonsulter eller CIO-befattningar. F5. Efterlängtade produktnyheter samt avslutande rundabordsdiskussion Förra året tog Movex användarförening fram en önskelista över nya funktioner inom teknikområdet. Nu tittar vi på några av lösningarna som tagits fram som ett resultat av det arbetet: Här finns nya verktyg för systemövervakning och kundportalen mylawson.com. Vi svarar på hur Lawson Smart Office kan utnyttja superheta cloud-teknologin. Och vilka är de tre smartaste lösningarna bland våra kundprojekt? Vi avslutar med att dra igång debatten inför nästa års heta lista. Diskussionsledare och demonstratörer är Björn Torold, Lawson, Magnus Wittander Ecophon, Patrik Hallberg, Lawson, Pär Ohlsson, IKEA Components, Mikael Andersson, JBT Foodtech, m.fl. Sidan 12/12

22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING

22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING 22-23 APRIL 2008 LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS NORRKÖPING GEMENSAMT PROGRAM BÅDA KONFERENSDAGARNA 22 APRIL 09.30 09.45 OCH 09.45 10.15 LOKAL: DE GEERHALLEN INLEDNING OCH MOVEX ANVÄNDARFÖRENING OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet.

Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A. Företagsledning Hur har framgångsrika företagsledare bedrivit effektivt förändringsarbete. konkreta exempel från strategi till verklighet. A1. Ett decennium av förändring, från affärsområdesfokus till

Läs mer

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad

Working. MAF 20 år. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4. stor jubileumskonferens i Halmstad Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 9 Å r g å n g 4 MAF 20 år stor jubileumskonferens i Halmstad Travis White vd Lawson Sverige Profilföretag JBT FoodT kör Automatic Document Capture

Läs mer

Lantmännen. spannmål och M3 10.1 i förening. MOLNET-TJÄNSTER har krav i personuppgiftslagen. ANALYSERA MERA med Opportunity Analyzer

Lantmännen. spannmål och M3 10.1 i förening. MOLNET-TJÄNSTER har krav i personuppgiftslagen. ANALYSERA MERA med Opportunity Analyzer WORKING TOGETHER Nr 3 2011 ÅRGÅNG 6 AFFÄRSMAGASINET FÖR ALLA MED MOVEX/M3-INTRESSE WORKING TOGETHER MAGAZINE ANALYSERA MERA med Opportunity Analyzer KOMPETENSGRUPPER nätverk för ökat Movex/M3-värde MOLNET-TJÄNSTER

Läs mer

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut

I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT. 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm. Medverkande företag: Näringslivets forskningsinstitut I samarbete med e24.se EFFEKTIVA AFFÄRSSYSTEM ERP COMPACT 5 maj 2009, Grand Hôtel, Stockholm GRUS I EKONOMIN Lågkonjunkturen gör IT och affärssystemensroll allt viktigare när företag och organisationer

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

WORKING. Iggesund Tools. rätt flis i massan ger flis i kassan

WORKING. Iggesund Tools. rätt flis i massan ger flis i kassan WORKING Iggesund Tools rätt flis i massan ger flis i kassan Spendrups grönt ansvar i högsta ledningen Debatt MAF frågar, Lawson svarar Working Together Conference 22-23/3 2011 WORKING Ansvarig utgivare

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. Uppgradering TEMA. N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA Uppgradering 16 Professor B Sandblad I detta nummer: om affärssystem och Uppgraderingsstatus från

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5. Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5. Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Torbjörn Roxå välkomnas som ny ordförande i MAF l HellermannTyton kör M3 utan modifieringar l MyLawson.com förenklar kommunikationen

Läs mer

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta

Working. t o g e t h e r m a g a z i n e. konferens working together TEMA. N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 1 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA konferens working together Ny marknadschef på Lawson I detta nummer: Konferensprogram Workshop-succé

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

WORKING GAV RESULTAT T O G E T H E R M A G A Z I N E SAMARBETET MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN N U M M E R 2 2 0 0 6 Å R G Å N G 1

WORKING GAV RESULTAT T O G E T H E R M A G A Z I N E SAMARBETET MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN N U M M E R 2 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 2 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN FRÅN MOVEX ANVÄNDARFÖRENING SAMARBETET GAV RESULTAT Johan Ekesiöö, vd för IBM Sverige AB, erbjöd ett föredrag om

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E

M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E Reflektion M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E Vi måste ta in mer information snabbare och bli bättre på att anpassa oss efter förändringar

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta. I detta nummer:

N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta. I detta nummer: Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 2 2 0 0 8 Å r g å n g 3 för ökad medlemsnytta TEMA globalisering I detta nummer: 14 IKEA Components I pipeline hos Lawson Dennis Larsson om Kompetensgruppsmöte

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning Med en ny gemensam modell för företagets ekonomifunktioner har svenska Bufab gått

Läs mer

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN

WORKING LEAN OCH AGILE LYFTER T O G E T H E R M A G A Z I N E TEMA MOVEX ANVÄNDARFÖRENING NYTT MAGASIN FRÅN WORKING T O G E T H E R M A G A Z I N E N U M M E R 3 2 0 0 6 Å R G Å N G 1 NYTT MAGASIN FRÅN MOVEX ANVÄNDARFÖRENING TEMA LEAN OCH AGILE LYFTER What s next Lawson? Presentationer från koncernchef Harry

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer