A. Företagsledning. Sidan 1/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Företagsledning. Sidan 1/12"

Transkript

1 A. Företagsledning Företagsledningsspåret fokuserar i år helt på förändringsarbetet i företag. Vi vill belysa metoder och erfarenheter för kontinuerlig förbättring både i teori och praktik. Hur kan företag arbeta mer effektivt med sina affärsprocesser en viktig frågeställning som dessutom kan vara en fråga om överlevnad i tider av ekonomisk kris och lågkonjunktur. A1. Processorienterat synsätt Processorientering är grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. Processorientering innebär att fokusera på de värdeskapande aktiviteterna och på ständiga förbättringar. Jerry Karlsson från SIQ arbetar med att främja förbättringsarbete inom svenska företag och organisationer. Föredragshållare: Jerry Karlsson, VD SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling SIQ är nationellt centrum för kundorienterad verksamhetsutveckling i Sverige och har till uppgift att öka medvetenheten om behovet av ett ständigt förbättringsarbete för en gemensam välfärd och konkurrenskraft. A2. IKEA Components om att bygga strukturkapital Dennis Larsson delar med sig av sina erfarenheter från IKEA Components arbete med förändringsprocesser: Hur arbetar man systematiskt och framgångsrikt för att uppnå ständiga och varaktiga förbättringar? Dennis erfarenheter speglar mångas vardag en medelstor organisation stadd i ständig förändring. Föredragshållare: Dennis Larsson, Processägare Manage and Develop the Company, IKEA Components IKEA Components är en del av IKEA-koncernen och sköter kontakter med Ikea-företagens underleverantörer för försörjning av komponenter som används i allt från lampor till sängar. IKEA Components verksamhet är global med 750 av de anställda i Sverige. A3. Toyota Material Handling Europe: Affärsfokus vid införande av affärssystem Här berättar Marcus Svanberg, med globalt ansvar för affärssystem hos Toyota Material Handling Europe, om att sätta scenen för förändringsarbete i samband med införandet av en ny version av ett affärssystem. Vilka är utmaningarna i ett internationellt storföretag? Marcus delar med sig av sina erfarenheter och ger några goda råd på vägen. Föredragshållare: Marcus Svanberg, Programme Manager ERP, Toyota Material Handling Group Europe Toyota Industrial Equipment och BT har blivit Toyota Material Handling. Företaget har lång erfarenhet inom materialhantering och är bland annat välkänt för sina olika typer av gaffeltruckar. A4. Vem tar ansvar för informationssäkerheten? Beroendet av affärssystem och den information som lagras där är ofta stort. För att hantera risker av olika slag som hotar informationssäkerheten, behövs olika typer av kontroller. Men vem på företaget ansvarar för att dessa kontroller finns och att de fungerar? Sidan 1/12

2 Håkan Svensson och Jan Inge Hedin arbetar som IT-revisorer hos KPMG. De diskuterar här frågan ur ett ledningsperspektiv. Föredragshållare: Håkan Svensson och Jan Inge Hedin, IT-revisorer, KPMG KPMG är en av Sveriges största revisionsbyråer och arbetar med 30 procent av Sveriges femhundra största företag. Förutom revisionstjänster arbetar KPMG också med rådgivning inom affärsprocesser och IT. A5. Maximera den processdrivna lönsamheten I dagens ekonomiska situation måste vi snabbt hitta metoder som minskar kostnader och frigör rörelsekapital. William Polhaus, Lawson, arbetar framgångsrikt med Lawson Value Management här visar han exempel från flera uppdrag som genomförts tillsammans med Lawsons kunder. Föredragshållare: William Polhaus, Consultant Opportunity Analyzer, Lawson William Polhaus arbetar med uppdrag inom Lawson Opportunity Analyzer (OA). Hans drivkraft är att hjälpa företag att kontinuerligt förbättra sina affärsprocesser - både med och utan hjälp av IT. Sidan 2/12

3 B. Planering och Produktion I såväl högkonjunktur som lågkonjunktur är det viktigt att anpassa sig till omvärlden. Det har vi tagit fasta på i produktions- och planeringsspåret under konferensen. Här får vi ta del av varandras erfarenheter och av Hans von Eulers resonemang. I en konjunktursvängning fokuseras också tillgängligheten på en anläggning ännu mer ofta med en reducerad budget. Under konferensens andra dag visar Lawson hur M3 kan bidra till en förbättrad planering av produktionen med färre oväntade stopp. B1. Kapacitetsstyrning vid konjunktursvängningar Just nu ett högaktuellt ämne då vi är i en lågkonjunktur: Hur långt har industrin kommit i sin kapacitetsomställning, med anpassning av material och lager, maskiner, personal etc. Och vilken beredskap finns inför den kommande uppgången? Finanskrisen hösten 2008 fungerade som en väckarklocka det nya i var dess effekt på branscher vars kunder plötsligt fick svårt att finansiera sina order. Till exempel har fordons- och anläggningsindustrin drabbats extra hårt med akuta kassaflödesproblem och växande lager. Med några månaders perspektiv på utvecklingen kan vi se att vissa företag klarat sig bättre än andra. Hur kommer det sig vad gjorde de annorlunda? Svaret i många fall är kapacitetsplanering. Med en väl fungerande och frekvent process för kapacitetsbeslut kan företaget reagera snabbare och behöver inte korrigera lika mycket varje gång. Dramatiken minskar liksom störningar och kostnader. Hans von Euler, konsult och partner på Establish, arbetar med strategier och styrning av flöden. Hans beskriver hur rutiner och processer bör utformas och visar hur de bästa har gjort. Föredragshållare: Hans von Euler, konsult och partner, Establish AB Establish Group har mer än trettio års erfarenhet av att hjälpa kunder utvärdera, skapa och implementera intelligenta supply chain-strategier B2. Getinge Disinfection: Kunden i fokus med M3 och APP Getinge Disinfection arbetar med att möta kundens behov samtidigt som de eftersträvar att utnyttja produktionskapaciteten på bästa sätt över året. Till sin hjälp har de M3 Advanced Production Planning (APP) och MRP, samt komponentförsörjning via elektronisk Kanban i M3. Christer Mårdh och Marcus Johansson från Getinge arbetar med affärsutveckling och logistik. Här beskriver de sitt arbetssätt i stora drag, och vissa delar mer detaljerat. Föredragshållare: Christer Mårdh, ERP manager och Marcus Johansson, Logistikchef från Getinge Disinfection Control Getingegruppen är en ledande global leverantör av utrustning och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Utrustning, tjänster och teknologi tillhandahålls under varumärkena ArjoHuntleigh GETINGE samt MAQUET. B3. Ålö AB: Minskad kapitalbindning med bibehållen och förbättrad materialtillgänglighet Niklas Åström är inköpschef på Ålö AB och beskriver här hur Ålö gått från att planera sin produktion utifrån egna lager, till att använda just-in-time, 3-PL och VMI. Målsättningen är att uppnå bättre materialtillgänglighet, lägre kapitalbindning och att förenkla planeringen för Ålös leverantörer. Niklas Åström, Purchase manager, Ålö AB Sidan 3/12

4 Ålö är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar frontlastare med tillhörande redskap och marknadsför dessa på global basis idag finns Ålö representerade på mer än 30 marknader. B4. Hög tillgänglighet med M3 som verktyg Nya maskiner, byggnader och övriga anläggningstillgångar får vanligtvis ett allt mindre utrymme i budgeten då konjunkturen går ner. En bibehållen hög tillgänglighet på den befintliga anläggningen är då viktigt. Här får du se hur Lawson M3 stödjer företagets underhållstrategi och också bidrar till förbättrad planering av produktionen med färre oväntade stopp. Föredragshållare: Ulrika Kullander, Lawson Ulrika arbetar som solution consultant med tillverkning och underhåll som specialitet. B5. Mötesplats rundabordet: Produktion och Planering Mötesplats produktion och planering har formatet rundabordssamtal. Här diskuterar vi alla tillsammans hur konjunktursvängningar påverkar den dagliga verksamheten och hur Lawson M3 kan användas som stöd. Diskussion med Lawson, Establish och deltagare leds av Ulrika Kullander och Claes Bengtsson, Lawson Ulrika och Claes är solution consultants, dvs. lösningsexperter med produktion och planering som sitt område. Sidan 4/12

5 C. Supply Chain Management Alla företag strävar efter att effektivisera sin försörjningskedja för att bättre utnyttja sina resurser, bli mer flexibla och bättre kunna möta kundernas ökande krav. Här har vi samlat ett antal företag som arbetat framgångsrikt med effektivisering och som delar med sig av sina erfarenheter. De presenterar hur planering på både taktisk och operativ nivå kan förbättras. På de flesta håll finns potential i de befintliga processerna upptäck den potentialen och dra bättre nytta av redan gjorda investeringar i Lawson M3 C1. Kapacitetsstyrning vid konjunktursvängningar Just nu ett högaktuellt ämne då vi är i en lågkonjunktur: Hur långt har industrin kommit i sin kapacitetsomställning, med anpassning av material och lager, maskiner, personal etc. Och vilken beredskap finns inför den kommande uppgången? Finanskrisen hösten 2008 fungerade som en väckarklocka det nya i var dess effekt på branscher vars kunder plötsligt fick svårt att finansiera sina order. Till exempel har fordons- och anläggningsindustrin drabbats extra hårt med akuta kassaflödesproblem och växande lager. Med några månaders perspektiv på utvecklingen kan vi se att vissa företag klarat sig bättre än andra. Hur kommer det sig vad gjorde de annorlunda? Svaret i många fall är kapacitetsplanering. Med en väl fungerande och frekvent process för kapacitetsbeslut kan företaget reagera snabbare och behöver inte korrigera lika mycket varje gång. Dramatiken minskar liksom störningar och kostnader. Hans von Euler, konsult och partner på Establish, arbetar med strategier och styrning av flöden. Hans beskriver hur rutiner och processer bör utformas och visar hur de bästa har gjort. Föredragshållare: Hans von Euler, konsult och partner, Establish AB Establish Group har mer än trettio års erfarenhet av att hjälpa kunder utvärdera, skapa och implementera intelligenta supply chain-strategier C2. Ecophon skapar stabilare och lönsammare huvudplan med M3 SCP Ecophon effektiviserar sin huvudplaneringsprocess med hjälp av M3 Supply Chain Planner. Utgångspunkten är att beakta marknadsbehov och sedan skapa en stabil huvudplan baserad på kapacitet och material på tre av Ecophons fabriker. Ett fokusområde är att få överblick över begränsningar i sin försörjningskedja ett annat att skapa en stabilare huvudplan. Det görs genom att hänsyn tas till kapacitet, råmaterial och transportkostnader men också ekonomiska dimensioner beaktas. De ekonomiska dimensionerna möjliggör en ekonomisk avvägning mellan kapacitetsjusteringar, lagerbyggnad och transporter. På detta sätt kan besluten fattas utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Under föredraget kommer Jonas Karlströmer, Supply Manager på Ecophon, att berätta mer om lösningen och projektet och vilka utmaningar och framgångsfaktorer som projektet mött. Föredragshållare: Jonas Karlströmer, Supply Manager, Ecophon Ecophon överallt där människor arbetar och kommunicerar. Ecophon ledande, global leverantör av ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Ett innovativt tänkande i kombination med lång erfarenhet. Huvudkontoret för Ecophon ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Här finns också den största tillverkningsenheten, medan en annan ligger i Danmark. Enstaka produkter tillverkas i Finland och i Frankrike. Ecophon ingår i den globala koncernen Saint-Gobain C3. Atlas Copco automatiserar sina marknadsstrategier med hjälp av APS Sidan 5/12

6 Har ditt företag lyckats operationalisera sina marknads- och affärsstrategier samt göra dem tydliga för samtliga funktioner i företaget? Finns det begränsningar i företagets tillgång på kapacitet och material som försvårar planeringsprocessen? Vill ni minimera det manuella arbetet i M3 och ändå kunna ta fram huvudplaner och produktionsplaner som tar hänsyn till begränsningar och företagets överordnade strategier per automatik? Atlas Copco Secoroc i Fagersta är ytterligare ett av bolagen inom Atlas Copco som har genomfört ett projekt med syfte att förbättra planeringsprocessen samt förtydliga och differentiera styrningen av verksamheten. Inom ramen för projektet har operationella strategier tagits fram som tydliggör hur verksamheten ska styras operationellt utgående från företagets övergripande strategier. M3-konfigureringen har sedan anpassats för att överensstämma med dessa strategier och med hjälp av M3 Advanced Production Planner slår dessa nu igenom i den automatiserade och realistiska utplaneringen av samtliga order. Projektet har drivits under 2008 tillsammans med Lawsons partner Optilon. Under presentationen kommer Atlas Copcos projektledare Lovisa Leonardsson presentera projektet och lösningen som implementerats. Vidare kommer hon att beskriva utmaningarna och framgångsfaktorerna för såväl lösningen som för projektet. Föredragshållare Lovisa Leonardsson, Planeringschef, Atlas Copco Secoroc Atlas Copco Secoroc designar, tillverkar och säljer bergborrverktyg över hela världen. Mer än 95% av den producerade volymen säljs till anläggnings- och gruvindustrin utanför Sverige. Atlas Copco Secoroc arbetar med den senaste teknologin inom forskning, produktion och utveckling, till exempel vid marknadsföring och distribution av sina produkter. C4. Löfbergs Lilas integrerade värdekedja ger effektivitet från böna till kopp Löfbergs Lila levererar drygt ton kaffe varje år. De senaste åren har produktsortimentet blivit allt bredare och antalet kunder har ökat särskilt inom restaurangsegmentet. De planeringsprinciper som använts sedan tidigare har fungerat allt sämre vilket var skälet till att ett omfattande projekt startades för att vitalisera och effektivisera värdekedjan från böna till kopp. Göran Sonesson är supply chain-ansvarig hos Löfbergs Lila han beskriver här företagets arbete med att integrera värdekedjan. Ett arbete som påbörjades hösten 2007 och fick sitt avstamp i en ny affärsstrategi och ökat fokus på analys och planering. Löfbergs Lilas värdekedja sträcker sig långt utanför Sverige till länder där kaffebönan odlas för att så småningom hamna i kaffekoppen. Göran belyser här planeringsprinciper och arbetet med produktionsekonomi. Nästa steg för Löfbergs Lila är att titta närmare på att använda än mer avancerade planeringsverktyg. Föredragshållare: Göran Sonesson, Supply Chain Direktör, Löfbergs Lila AB Löfbergs Lila grundat 1906 är familjeägt och ett av Nordens största rosterier. De senaste åren har Löfbergs Lila stärkt sin position på marknaden bland annat genom sitt engagemang för socialt ansvar och sitt miljöarbete och är idag en av Europas största importörer av ekologiskt och rättvisemärkt kaffe. Företaget har cirka 200 anställda och omsätter ungefär en miljard kronor. C5. M3 för planering och bevakning I M3 (Movex) finns många bra men glömda funktioner för planering och för bevakning av inköp och tillverkning. Per Osmar presenterar och ger många användbara tips han delar också med sig av idéer om hur man verkligen kan genomföra en förbättrad materialplanering. Föredragshållare: Per Osmar, Solution consultant, Lawson. Per arbetar som solution consultant, dvs. lösningsexpert med inköp, tillverkning och produktkonfigurering som specialitet. Sidan 6/12

7 D. Finans och Ekonomi D1. Ekonomifunktionen i förändring Rollerna ekonomichef och controller är under stark förändring. Ingemar Claesson är universitetslektor vid Handels i Göteborg och arbetar också som konsult. Han är insatt i trenderna som bidrar till den förändrade rollen och beskriver dessa i sitt föredrag. Exempel på några av trenderna: Den strategiska styrningen kommer att ta allt mer plats på bekostnad av det alltför arbetskrävande budgetarbetet som numera inte ger värde för resursinsatsen. Kostnadseffektivisering med kundfokusering vilket flyttar styrfokus ut i verksamheten och reducerar behovet av information i centrala ekonomimodeller de ersätts av visuell direktstyrning. Transaktionshanteringen standardiseras, konsolideras och digitaliseras. Föredragshållare: Ingemar Claesson, Universitetslektor Handelshögskolan Göteborg och huvudägare i Ingemar Claesson Konsult D2. JBT FoodTech fixar hantering av leverantörsfakturor med ADC Hos JBT FoodTech i Helsingborg använder man sedan 2003 Automatic Document Capture (ADC) tillsammans med Movex 12. Företaget har lång erfarenhet av att jobba med system för leverantörsfakturor då man redan innan ADC använde lösningen Inscan. Anders Nihlmar från JBT FoodTech berättar här hur man jobbar med effektivisering av leverantörsfakturaflödet för bolaget i Sverige men också hur företaget arbetar med att effektivisera leverantörsfakturaflödet för sina regionkontor ute i Europa. Föredragshållare: Anders Nihlmar, JBT FoodTech Ny föredragshållare: Anders ersätts av Leif Olofsson, JBT FoodTech JBT FoodTech (tidigare FMC FoodTech) är mera känt under sitt varumärke Frigoscandia Equipment. Företaget är den ledande leverantören i världen av frysare och infrysningsutrustning till livsmedelsindustrin. D3. Rapportering hos Elekta Elekta använder sedan 2006 Movex version 12 i en MUC-miljö med bolag i flera europeiska länder samt Nordamerika. Utrullning av den gemensamma lösningen till ytterligare bolag pågår. Mats Eller kommer att berätta hur kraven på rapportering påverkade utvecklandet av Elektas Movexmodell, lärdomar från denna process samt hur rapporteringen hanteras idag. Föredragshållare: Mats Eller Application Expert IT, Elekta Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elekta har cirka medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nodiska Börsens med symbolen EKTAb. D4. Effektivisera ditt arbetssätt med nya tekniska möjligheter Lawson har introducerat en rad produkter som ger stora möjligheter att effektivisera arbetsflöden och förbättra processer. Pernilla Janlert kommer att visa konkreta exempel på hur verktygen kan tillföra ekonomiavdelningen värde. Föredragshållare: Pernilla Janlert, Solution Consultant, Lawson Sidan 7/12

8 Pernilla arbetar som solution consultant hos Lawson med ekonomi som sitt område. D5. Mötesplats rundabordet: Finans och Ekonomi Vi avslutar ekonomispåret med en öppen diskussion kring frågor som har berörts i de olika föredragen. Samtalet är också öppet för att ta upp nya frågor och diskutera med deltagarna. Ta tillfället att diskutera och knyta kontakter med kollegor från andra företag. Rundabordsmötet leds av Pernilla Janlert som arbetar som solution consultant hos Lawson med ekonomi som sitt område. Sidan 8/12

9 E. Marknad, Försäljning och Eftermarknad Allt fler företag märker av hur marknaden förändras vi har samlat intressanta föredragshållare inom några av de områden som genomgår en sådan förändring. Vår målsättning är att förmedla vad som krävs för att lyckas hur får man kunderna att lyssna och förstå? Om du också går runt och funderar på hur framtidens marknadsföring och försäljning ser ut och kanske hur PDA, webben 2.0, GPRS, bloggar, PIM, tjänstekonstruktion och annat ska användas då är det här föredragen för dig E1. Customer Experience Management Syftet med CRM är att skaffa ett underlag för skapandet av kundupplevelser som i sin tur genererar värde för både kund och leverantör. Att använda kundtillfredsställelse som en barometer för framgång är dock inte det mest tillförlitliga vad ska vi då eftersträva och ha siktet inställt på? Servicedesign, eller tjänstekonstruktion, är en process som tvingar oss att tänka i nya termer. Kevin Wheatland framför här ett resonemang om tjänster som i många avseenden är lika intressant vare sig du erbjuder tjänster eller produkter. Föredragshållare: Kevin Wheatland, Partner, Service Pulse International Service Pulse International är en oberoende rådgivare för produkt- och tjänstebaserade organisationer. Kevin Wheatland är internationellt verksam och har erfarenheter från flertalet ledande befattningar, bland annat inom Ericssonkoncernen E2. Hos Cardo fick 720 servicetekniker en personlig assistent Anders Borgström är Senior Project Manager på Cardo Shared Services han kan berätta hur Lawsons mobila lösning för servicetekniker fungerar tillsammans med ett egenutvecklat affärssystem. Cardo stod inför ett vägval där man behövde ersätta ett gammalt mobilt system leverantören hade upphört. Man valde Lawson Mobile Services och en resa från 0 till 720 startade Cardo kom i mål på sju månader. Anders visar också systemet live. Föredragshållare: Anders Borgström, Senior Project Manager, Cardo Shared Services AB Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Med omkring anställda har Cardo en omsättning på cirka 9,5 miljarder kronor. Cardos verksamhet bedrivs i fyra divisioner, Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Divisionen Residential Garage Doors är den enda av Cardos divisioner som riktar sig mot komsumentmarknaden. Cardos divisioner är internationella. Verksamheten spänner över drygt 30 länder världen över och den övervägande delen av försäljningen, cirka 90 procent, sker utanför Sverige. Samtliga industridivisioner arbetar med en betydande eftermarknad där kundernas omfattande servicebehov står i centrum. E3. Knalle från postorder till multikanal Postorderföretaget Halens genomgår en stor förvandling. Bolaget transformerar sig från att vara ett klasiskt framgångsrikt postorderföretag till att möta nya kundsegment med nya produkter i nya marknadskanaler. I Sidan 9/12

10 föredraget får du ta del av hur Halens valt att realisera sin strategi och vilka praktiska konsekvenser det innebär för deras verksamhet. Föredragshållare: Marcus Berg, mediachef, Halens Halens AB är ett av Sveriges ledande distanshandelsföretag och ingår i koncernen Halens Holding AB. Koncernen, som har svenskt ägande med säte i Borås, omsätter cirka 1,1 miljarder kronor och sysselsätter drygt 300 anställda. Sortimentet består av mode, hemtextil, möbler, hemelektronik, skönhetsartiklar och hälsokostprodukter. Halens marknader är Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Lettland. Kunderna nås genom varumärkena Cellbes och Halens och har en betydande andel av försäljningen via Internet. I koncernen ingår även Time Finans AB. E4. Spendrups Bryggeri och Scan samtalar om strategisk marknadskommunikation Martin Lundell, marknadschef på Scan, samtalar med Erik Jarnsjö, marknadschef på Spendrups, om hur Scan och Spendrups jobbar strategiskt med sin marknadskommunikation och hur de ser på de nya sätten att kommunicera och som i allt större utsträckning når ut till slutkonsumenterna. I vilken utsträckning använder man sig av bloggar, sociala nätverk och webb? Scan använder Scanbilar till att nå ut med sitt budskap. Spendrups har en Torbjörns blogg. Hur ser man på folk som bloggar om företagens produkter både positivt och negativt? Föredragshållare: Martin Lundell, marknadschef, Scan AB, och Erik Jarnsjö, marknadschef, Spendrups Bryggeri AB Scan AB ingår i HKScan-koncernen som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 miljarder SEK och har medarbetare. Spendrups Bryggeri är ett familjeföretag som har funnits i mer än 100 år. Idag består familjen Spendrups, dvs. företaget, av cirka medarbetare. Omsättningen år 2007 var cirka 2,4 miljarder kronor. E5. Mötesplats rundabordet: Marknad och Försäljning Mötesplats marknad och försäljning har formatet rundabordssamtal. Här diskuterar vi alla tillsammans: finns det några nyheter inom området hur använder vi systemstödet idag vad gör vi manuellt. Syftet med mötesplats marknad och försäljning är att dela erfarenheter kanske kan vi ge varandra bra tips? Diskussion med Lawson, föredragshållare och deltagare leds av Johan Nilsson. Johan arbetar som solution consultant, dvs. han är lösningsexpert och har marknad och försäljning som sitt område. Sidan 10/12

11 F. Teknik och IT Spåret IT och teknik fokuserar under konferensen på lönsam teknik. Här får du bekanta dig med de hetaste nyheterna och tekniklösningarna som tillsammans med Lawson M3 inneburit betydande kostnadsbesparingar för våra medlemmar. I varje pass ingår exempelkalkyl som åskådliggör uppnådda resultat. F1. Följ med Milko på resan till M3 7.1 på Windows Plattform Mejeribranschen ställer som ingen annan bransch krav på driftsäkerhet och stora transaktionsvolymer. Eva Aronsson är IT-chef på Milko och beskriver här utmaningarna de hanterar och varför M3 klarar dessa bättre än något annat system på marknaden. Hur ser tekniklösningen ut med allt från Windows Cluster till Smart Office och stora integrationsvolymer? Eva delar också med sig av färska erfarenheter från ett nyligen genomfört projekt. Föredragshållare: Eva Aronsson, IT-chef och Helen Vallinder, Milko Milko är ett av Sveriges största mejeriföretag och ägs av de cirka 900 mjölkbönder som dagligen levererar mjölk till de fem mejerierna från Värmland i söder till Jämtland i norr, där närmare 300 produkter tillverkas. F2. Öka driftsäkerheten med M3 7.1 och IBM utan att det kostar skjortan Ostnor, som står bakom FM Mattsson och Mora Armatur, är först i världen med helt nytt sätt att hantera driftsäkerhet med IBM System i (AS/400) och M Vi tittar lite närmare på hur detta fungerat. Föredragshållare: Jimi Inge, ATEA Ostnor är med sina varumärken FM Mattsson och Mora Armatur nordens ledande tillverkare av vattenkranar med tillbehör. Företaget har cirka 600 anställda och omsätter strax över en miljard kronor. F3. Så sparar SAS Technical Services en miljon om dagen! Samtidigt som man möter den ekonomiska krisen med tuffa effektiviseringskrav, inför SAS Technical Services M3. Den nya tekniken visar sig möjliggöra besparingar inom en rad områden. Mats Wehlin beskriver hur ett massivt IT-projekt kan drivas mitt i krisen och bidra till effektivisering och besparing inom produktion, logistik och leverantörssamverkan. Vi pratar om ett projekt där vi drar igång 500 nya användare i månaden, där allt bara måste fungera och där fokus inte ligger på tekniken utan på nyttan för medarbetaren. Föredragshållare: Mats Wehlin, IT-chef, SAS Technical Services SAS Technical Services AB (STS) är en ledande leverantör av reparationer och underhåll för flygindustrin i Norden och Baltikum. STS har sitt huvudkontor i Stockholm, Arlanda. Merparten, cirka 80 procent, av omsättningen kommer från SAS-koncernen. F4. Radikal kostnadsreduktion inom IT Många företag har det kämpigt i tider av finanskris och lågkonjunktur och det kan ta tid innan det blir bättre tider. För många företag är en radikal och förutsättningslös omprövning av IT-budgeten nödvändig. En förutsättning är att förstå och synliggöra dynamiken i företagets hela IT-kostnadsmassa: vilka kostnader är rörliga och vilka är fasta och hur länge? Sidan 11/12

12 En affärsmässig CIO är proaktiv och driver själv dessa frågor snarare än att vänta på de besparingskrav som skär i verksamheten innan prioritering kanske hunnit göras. Peter Wehlin kommer att belysa hur en IT-organisation kan agera proaktivt och hantera de krav på kostnadssänkningar som ofta reses under lågkonjunkturer. Föredragshållare: Peter Wehlin, Partner på Informatics Strategic Advisors Informatics Strategic Advisors är oberoende rådgivare utan leverantörsintressen och kan därför alltid rekommendera de åtgärder som ger kunden bäst resultat. Informatics har kontor i Stockholm och Malmö och konsulterna som är verksamma har alla mer än femton års erfarenhet från befattningar som internationella managementkonsulter eller CIO-befattningar. F5. Efterlängtade produktnyheter samt avslutande rundabordsdiskussion Förra året tog Movex användarförening fram en önskelista över nya funktioner inom teknikområdet. Nu tittar vi på några av lösningarna som tagits fram som ett resultat av det arbetet: Här finns nya verktyg för systemövervakning och kundportalen mylawson.com. Vi svarar på hur Lawson Smart Office kan utnyttja superheta cloud-teknologin. Och vilka är de tre smartaste lösningarna bland våra kundprojekt? Vi avslutar med att dra igång debatten inför nästa års heta lista. Diskussionsledare och demonstratörer är Björn Torold, Lawson, Magnus Wittander Ecophon, Patrik Hallberg, Lawson, Pär Ohlsson, IKEA Components, Mikael Andersson, JBT Foodtech, m.fl. Sidan 12/12

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017

Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Talare till konferensen IT-SUPPORT I FOKUS 2017 Eget mätsystem på ICA ger kontroll inom supporten och på SLA:er med strategiska partners Föredraget kommer att handla om hur vi har tillgodosett behovet

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte

Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet. Mats Karlsson. Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte Aktuellt inom SSG och nyckeltal för underhållsverksamhet Mats Karlsson Kramfors 2012-10-24 SCOPE-möte 2 SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP AB 3 SSG utvecklar, producerar och säljer standardiserade tjänster framtagna

Läs mer

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL

PLANERING & STYRNING AV UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 MODERATOR Anders Segerstedt Professor i produktionsekonomi och logistik Luleå tekniska universitet DU FÅR MÖTA SSAB Susanna Karlevill Mälardalens

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev oktober 2011 Nyhetsbrev oktober 2011 Låt oss bli din guide på resan mot bra e-förvaltning! Som du säkert känner till, så erbjuder vi på Sentensia erfarna och innovativa konsultteam för upphandling, utveckling och styrning

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping

Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig och ditt företag till föreningens vårmöte den i Nyköping Inbjudan Huvudartiklar: Höstmötet. en succe. Varför mötas? Fler krafter gör jobbet enklare. Dags att anmäla sig till vårmötet! Styrelsen i Scalaepicor användarförening har härmed äran att bjuda in dig

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Inköp av indirekt material och tjänster

Inköp av indirekt material och tjänster Inköp av indirekt material och tjänster Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Handelshögskolan i Stockholm Tetra Pak Sture Karlsson Stokab AB Ann Bohlin IBM Niklas

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

förebygger åtgärdar utbildar

förebygger åtgärdar utbildar förebygger åtgärdar utbildar Det här är nomor Nomor AB är ett av Sveriges största företag inom skadedjursoch matsäkerhetsbranschen. Vi finns representerade i hela landet med kontor från Boden i norr till

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING)

Brandon BRANDON LOGISTIK I SIFFROR STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) GÖTEBORG (LAGER, HQ) DETROIT (LAGER) HONG KONG (TRADING) Brandon GÖTEBORG (LAGER, HQ) STOCKHOLM (OFFICE) SHANGHAI (SOURCING, LAGER) BRANDON Helägt av PUMA Huvudkontor i Göteborg Två affärsområden: - Brand Merchandise - Retail Support Experter på sourcing och

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp

EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp EY:s uppdrag gällande analys av stödfunktionerna vid SLUs akademi i Alnarp 2015 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund 3 Omfattning och projektplan 5 EY:s syn på stödfunktioner 10 Projektbemanning 14 Sida

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill växa med Innova:oner! 26 oktober 2012 24 maj 2013 Ingrid Haraldsson, Piku AB, i samarbete med Göran Hydbom, Modern Management Network AB PROGRAMDEKLARATION

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014

EazyStock. Next Generation Inventory Management in the Cloud. Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 EazyStock Next Generation Inventory Management in the Cloud Jeeves Xperience 23-24 oktober 2014 Era presentatörer Daniel Martinsson Head of EazyStock Sales & Product development EazyStock worldwide Agneta

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2

Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2 Gina Tricot Modeinriktad underrättelsetjänst Uppgift delkurs 2 Linus Jönsson Underrättelseanalys A Lunds universitet Inledning I denna rapport lämnas ett förslag på ett strukturerat underrättelsearbete

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 maj 2011 TALARE FRÅN Tetra pak Sture Karlsson Weronica Johansson Ann-Kristin Sjöström Mikael Boija Henrik Lundbäck Processförbättring för ökad lönsamhet Södertälje

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll Produktpresentation Service, Support och Underhåll 2 Snabb och säker hjälp Sveba-Dahlen erbjuder dig ett serviceutbud som inkluderar allt från telefonsupport till underhåll, service och reparationer vid

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost säkerställer stabil och trygg integration mellan ProMark och bakomliggande system som ERP och lön. är en konfigurerbar standardlösning som innehåller en lång rad förkonfigurerade filuppsättningar. PROMARK

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer