code of business conduct and ethics NEXT Vår uppförandekod och etik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "code of business conduct and ethics NEXT Vår uppförandekod och etik"

Transkript

1 NEXT Vår uppförandekod och etik

2 Vi agerar med integritet. Vi levererar överlägsen prestanda. Vi gör det som är rätt, Varje dag. Nama Mike McNamarara

3 Innehåll i. Brev från Flextronics styrelseordförande och vår VD ii. Agerar med integritet iii. Vad vi gör 1 Tar etiska beslut 1,1 Tar etiska beslut 1.2 Yttrar oss: Ställer frågor och rapporterar problem 1.3 Vi tolererar inte repressalier 2 Integritet på arbetsplatsen 2.1 Vi gör det rätta 2.2 Vi behandlar andra med respekt och följer rättvis arbets- och anställningspraxis 2.3 Vi inser vikten av dataskydd 2.4 Vi ger våra anställda en säker arbetsmiljö 3 Integritet för vårt företag och våra aktieägare 3.1 Vi undviker intressekonflikter 3.2 Vi skyddar Flextronics information 3.3 Vi accepterar endast gåvor och underhållning inom företaget när så är lämpligt 3.4 Vi använder Flextronics tillgångar klokt 3.5 Vi använder noggrann redovisning och dokumentation 3.6 Vi tillämpar de värdepapperslagar som finns 4 Integritet för våra kunder och våra affärspartners 4.1 Vi är engagerade i ansvarsfull försäljnings- och marknadsföringspraxis 4.2 Vi vill ha en sund marknad 4.3 Vi skyddar tredjepartsinformation och -egendom 4.4 Vi agerar med integritet när vi gör affärer med regeringar 5 Integritet i vår globala leveranskedja 5.1 Vi gör affärer med ansvarsfulla leverantörer och affärspartners 5.2 Vi använder sund upphandlingspraxis 6 Integritet i våra globala samhällen 6.1 Vi har åtagit oss åt att skydda miljön 6.2 Vi erbjuder inte eller ger någon mutor eller bestickningar 6.3 Vi är inte engagerade i penningtvätt och terroristrelaterade aktiviteter 6.4 Vi får godkännande innan vi erhåller välgörenhetsdonationer eller politiska donationer på bekostnad av Flextronics 6.5 Vi tillämpar internationell handelsrätt 7 Konsekvenser vid bristande efterlevnad 8 Frågor och svar

4 i. Brev från Flextronics styrelseordförande och vår VD Hos Flextronics tar vi efterlevnad och etik seriöst. Det är därför vår uppförandekod och etik är så viktig. I själva verket är att följa lagarna och arbeta med integritet helt enkelt en del av oss. Vår kod är utformad så att var och en av oss oberoende av vilken position vi har känner till, förstår och utför med de högsta etiska standarderna i varje aspekt av vårt arbete. Eftersom koden inte kan täcka varje utmaning som vi kanske kommer i kontakt med på arbetsplatsen hjälper den oss att ta första steget, bli förtrogen med Flextronics policy och agera med integritet i allt vi gör. Varje anställd, direktör och chef hos Flextronics måste känna till, förstå och följa koden och procedurerna, samt relaterad policy som refereras till i den. Detta är vad vi förväntar oss och litar på när vi arbetar med varandra, interagerar med kunder, vänder oss till aktieägare, samarbetar med affärspartners och bidrar till våra samhällen. Vi måste använda gott omdöme i beslutsfattanden som påverkar våra affärer. Vi måste också ställa frågor när vi har dem. Det ska kännas bra för var och en när de snabbt ska rapportera beteende eller tillstånd som kan visa sig komma i konflikt med koden eller vår policy. Vårt förhållande till våra nyckelvärden, ledaregenskaper och integritetskultur kommer att hjälpa oss att fortsätta att lyckas som ett konkurrenskraftigt, hälsosamt och hållbart företag. Tack för att ni gjorde de rätta valen varje dag och såg till att vårt företag blev framgångsrikt. Mike McNamara Vd Raymond Bingham Styrelseordförande

5 ii. Agerar Acting med with integritet Integrity Pålitliga ledare Vi är passionerade och fokuserade på våra kunder, och tillit är i hjärtat för varje relation med våra intressenter, samhällen, kunder och medarbetare. Vid varje nivå av ledarskap använder vi en kultur där ärlighet och etiskt uppförande förväntas, känns igen, värdesätts och upprätthålls. Driven att vinna med integritet Vi levererar spetskompetens till våra kunder och intressenter, och högaktar regler, lagar och föreskrifter som tillämpas på våra globala affärer. När vi gör detta gör vi inte avkall på våra etiska värden eller vår integritet för att skapa kortsiktiga vinster, personlig vinning eller kunders beröm eller gåvor. Omtänksam, snabb, disciplinerad och ansvarstagande Vi är ansvariga för våra handlingar och har åtagit oss att hela tiden bli bättre och att få arbeta tillsammans. Vi har gott omdöme och levererar högsta kvalitet till våra kunder och intressenter. Respektfull Vi respekterar att vi tycker olika, uppmuntrar individuella inlägg, ger en säker, öppen och bra miljö, och uppskattar de som vill ställa frågor eller som vill ta upp ett problem i god tro.

6 iii. Vad vi gör Flextronics är ledande när det gäller formgivning, tillverkning, distribution och eftermarknadstjänster globalt. Vi ger end-toend-lösningar via innovation och begåvade människor med inbyggd energi för att skapa kraftfulla leveranskedjelösningar som förvandlar industrier och företag. Vi är ett socialt ansvarsfullt företag som bidrar till våra globala samhällen deltog 3600 anställda, inklusive ledande befattningshavare, i Flextronics årsdag i Chennai, Indien, där Flextronics visade sin uppskattning över globala affärstjänstelags alla försök. Under en hälso- och sportdag* som hölls i Zala, Ungern, provade två av våra anställda sin lycka i sumobrottning i uppblåsbara kostymer. *Hälso- och sportdagar sponsras av flera av våra arbetsplatser för våra anställda med mat, underhållning, utbildning i hälsa, spel och sportevenemang. På samma sätt som denna basketbollsturnering i vår Zhuhai-campus i Kina, sponsrar vi regelbundet intramurala sportturneringar som främjar fysisk kondition, lagbildning och kamratskap. I Milpitas och San Jose, USA, promenerade hundratals av våra anställda och deras familjer för att samla in pengar för att motverka hjärtsjukdomar, uppmuntra en aktiv livsstil och regelbundna hälsoundersökningar. Vi samarbetar med samhällsutvecklande organisationer för att tillhandahålla program för lärorika, utvecklande och emotionella behov av utanförskapsbarn av gästarbetare i Kina. Dessa program gör att vissa av föräldrarnas utmaningar mildras när de flyttar mellan platser för att söka arbete samtidigt som de också försöker fostra och utbilda sina barn. Vi stödjer Mat från hjärtat en ej vinstgivande organisation vars mål är att leverera osålt bröd och icke färskvaror på nytt till sämre lottade. Här avsätter en anställd på Flextronics i Kina sin tid och sin omtanke på att ge de äldre mat.

7 iii. Vad vi gör I Linwood, Skottland, sätter männen från Flextronics globala tjänster på sig sina kiltar och med nakna ben för en tävling om Bästa ben stödjer de Cash for Kids, en insamling för att hjälpa barn som har ekonomiska, emotionella och fysiska utmaningar. Det insamlade kapitalet används för att köpa julklappar till barnen. Eftersom man i detta barnhem i Zhuhai, Kina, bryr sig om barn, hjälper våra anställda frivilligt till vid olika lokala välgörenhetsinrättningar. Vi hjälper till i våra samhällen och strävar för att tillgodose behoven hos missgynnade befolkningsgrupper. I Israel avsatte våra anställda sin tid frivilligt för att underhålla barnen på en inrättning som man har stött sedan 2001 och som ger en säker, varm och engagerande miljö för barn som är offer för våld och försummelse. I Manaus, Brasilien, samarbetade vi med lokala skolor för att ge sämre lottade barn en lärorik och rolig utflykt till zoo. 2013, under Flextronics årsdag i Chennai, Indien, presenterade ett band och danstrupp som bestod av anställda hos Chennais globala affärstjänster pulserande underhållning och använde temat för natten - En plan. Ett flex. Ett lag. I Zala, Ungern, arbetade vi med den lokala regeringen för att ge en sportdag för över 900 förskolebarn som fick lära sig att träna och leva hälsosamt. Akrobatiska aktiviteter ledda av ungerska sportcelebriteter och som 2012 hade satt världsrekord samtidigt som de flesta förskolebarnen hade tränat.

8 1 Tar etiska beslut Genom att följa koden hjälper detta till att vi gör det rätta hela tiden. Men ibland behöver det inte alltid betyda att vi gör det rätta. Om du tror att en kund i ditt land eller din region skiljer sig från uppförandekoden och etiken använder du alltid koden. Om du är osäker på vad du ska göra eller har ett problem, fråga din chef för vägledning eller använd Flextronics Etiska hotline eller en annan rapporteringsresurs som du hittar i koddavsnittet 1.2. Du är inte ensam hos Flextronics, och det finns många resurser som kan hjälpa dig att göra etiska beslut varje dag.

9 1.1 Tar etiska beslut Om du har en fråga om någonting eller är osäker om en åtgärd, ett beteende eller ett tillstånd var inte tyst. Vidta åtgärd genom att ställa följande frågor till dig själv: Tycker du att åtgärden eller beteendet l iknar det rätta att göra? Skulle det kännas bra om den högste chefen på din arbetsplats kände till aktiviteten eller beteendet? Skulle aktiviteten eller beteendet förbättra Flextronics rykte hos dina kunder, aktieägare eller kolleger? Om ALLA svar är JA, KAN du fortsätta med aktiviteten. Om EJ SÄKER, fråga din chef om förtydligande eller använd en av våra rapporteringsresurser. (Se nästa sida.) 4 Skulle det kännas bra om aktiviteten eller beteendet rapporterades i en dagstidning? 5 Är aktiviteten eller beteendet konsekvent med koden eller det relevanta företagets policy? On NÅGOT svar är NEJ, fortsätt INTE. Om aktiviteten har inträffat eller håller på att inträffa, RAPPORTERA DET OMEDELBART! Dessa frågor kommer att vägleda dig att göra sunda och etiska beslut och kommer att hjälpa dig att rapportera situationen när svaret eller tillvägagångssättet inte är klart.

10 1.2 Yttrar oss: Ställer frågor och rapporterar problem Att ställa en fråga eller rapportera ett problem kräver mod, och som Flextronics anställda förväntas vi att yttra oss. När vi gör det skyddar vi Flextronics, vårt märke och våra arbetsplatser, och vi hjälper till att förbättra våra verksamheter och hindra potentiell dåligt uppförande. När vi har en allmän fråga ska vi fråga vår chef eller en HR-representant (Human Resources). Vi kan också alltid använda en av våra rapporteringsresurser för att ställa en fråga eller ta upp ett problem, och detta kan göras anonymt. Etisk hotline Vilken chef som helst EU:s rapportering 1.3 Vi tolererar inte repressalier Flextronics tolererar inte repressalier mot någon som i god tro ställer en fråga, yttrar sig om möjligt dåligt uppförande eller deltar i en revision eller utredning. Agera i god tro betyder att agera ärligt och att ge all den information som du kan ha om en sak. VD för etik och efterlevnad Våra rapporteringsresurser Juridisk avdelning I repressalier ingår, tillsammans med andra saker, en ändring i arbetstimmar eller schema, degradering, överföring eller att avskeda någon som ställer en fråga, eller yttrar sig om en möjlig kränkning av koden, företagets policy eller lag. Åtgärder för repressalier, inklusive att få fram identiteten av en anställd som konfidentiellt rapporterar ett problem, kan leda till disciplinär åtgärd, upp till och inklusive, uppsägning. Efterlevnadschefer Ytterligare rapporteringskanal HR (Human Resources) Om du tror du har blivit utsatt för repressalier rapporterar du det omedelbart. Se Flextronics Etisk hotline.

11 Etisk hotline Vilken chef som helst EU:s rapportering Flextronics har en Etisk hotline, vilken är ett sätt för våra anställda, direktörer, chefer och affärspartners att ta upp sina problem utan fruktan för repressalier. Hos Flextronics känner vi igen och stödjer vikten av Yttra sig Detta betyder att ha mod att ställa en fråga om någonting som inte verkar rätt. Det betyder att söka efter någon en Flextronics-chef, en medlem av vårt efterlevnadsprogram, advokat, HR-chef, osv. som ställer en fråga när du är osäker på ett företags policy eller procedur. Det betyder också att rapportera ett problem som vi kanske har hos vår företags etiska hotline om vi tror det finns ett lagbrott, företagspolicy, eller vår kod. För att ta upp eller rapportera ett problem kan vi ringa numret till Etisk hotline för vårt land eller gå till webbplatsen Etisk hotline. Kom ihåg att vi kan förbli anonyma (dvs. rapportera våra problem utan att visa våra namn). Flextronics tar alla anklagelser seriöst och kommer att granska och undersöka varje situation i förekommande fall. Chefer är individer som leder andra, övervakar vårt arbete och agerar som ledare och rollmodeller i vårt företag. De är ofta våra första och bästa resurser för hjälp. Flextronics stödjer en öppen och respektabel miljö, och vår Öppna dörrpolicy uppmuntrar anställda att kontakta en chef vilken chef som helst om vi har en fråga eller ett problem. Om en fråga eller ett problem är om vår chef, eller om det helt enkelt inte känns bra att prata med vår chef direkt, ska vi kunna känna oss fria att prata med en annan chef antingen i eller utanför vårt område; vår lokala HRrepresentant; en medlem i företagets efterlevnadslag; eller någon av de andra rapporteringsresurserna som finns att tillgå. De är alla här för att hjälpa oss! Flextronics har en Etisk hotline, vilken är ett sätt för våra anställda, direktörer, chefer och affärspartners att ta upp sina problem utan fruktan för repressalier. Det finns flera länder om EU som använder vissa datasekretess och föreskrifter gällande användning av företags hotlines, och Flextronics följer tillämpbara lagar, regler och föreskrifter som tillämpas på våra globala företag. När vi kontaktar vår hotline eller besöker vår hotlinewebbplats i ett land som inte tillåter dess användning, dirigeras vi till lämplig Flextronics kontakt för att arkivera vår rapport. En anställd i EU kan känna sig fri att kontakta vår hotline eller någon av personerna nedan: Gernot Kriegbaum Vice VD Tel: +43 (1) Mobil: Rita Kercsmar Human Resources Regionchef, EMEA, Tel: +36 (92) Mobil: +36 (30)

12 VD för etik och efterlevnad Våra rapporteringsresurser Juridisk avdelning Flextronics VD för etik och efterlevnad är ansvarig för övervakning av vårt företags efterlevnadsprogram och ser till att Flextronics följer alla tillämpbara lagar och föreskrifter samt våra egen policy och våra procedurer. VD:n för etik och efterlevnad är också ansvarig för samarbete med intressenter och kvartalsvisa rapporter för företagsledare, verkställande sponsorer och revisionsutskott i efterlevnadsprogrammet och signifikanta situationer. Vår VD för etik och efterlevnad är Marianne Wolf. Om du vill lära dig mer om Marianne, vårt efterlevnadsprogram och vår juridiska avdelning gå till Juridisk hemsida. Om vi har en fråga eller ett problem kan vi känna oss fria att kontakta någon av våra pålitliga ledare direkt, inklusive VD:n för etik och efterlevnad eller någon av företagets efterlevnadslag. Flextronics uppmuntrar och stödjer praxisen att ställa frågor och rapportera potentiella kränkningar eller problem så snart som möjligt. I detta syfte har Flextronics ett antal sätt för oss att bli hörda. Från vår öppna dörrpolicy till vårt efterlevnadslag, till vår hotline, finns det många vägar för oss att ta upp våra problem och ta emot den hjälp vi behöver. Klicka på de olika fyrkanterna för att lära dig mer om de många sätt som vi har för att kunna yttra oss hos Flextronics. Flextronics juridiska avdelning består av jurister och andra yrkesgrupper som är här för att stödja vårt företag genom att ge affärsfokuserade juridiska råd. Den juridiska avdelningen leds av vår chefsjurist Jon Hoak. All personal på avdelningen är tillgänglig för att svara på våra frågor, lyssna på våra problem och antingen hjälpa oss eller dirigera oss till rätt resurs för hjälp. Klicka på följande länk för att hitta en Flextronics advokat i ditt land eller din region: Juridisk hemsida.

13 Efterlevnadschefer Ytterligare rapporteringskanal HR (Human Resources) Efterlevnadschefer är experter inom vissa av våra nyckelefterlevnadsområden Antitrust, antikorruption, varuskydd, konfidentiell information, bolagsstyrning och säkerhet, dataskydd, miljöbetingat, ekonomi, globalt IT, global handel, hälsa och säkerhet, IT-säkerhet, immateriell egendom, arbete och anställning, medicinsk reglering, upphandling och skatt. Varje efterlevnadschef är ansvarig för att vi följer vår policy, procedurer och tillämpbara lagar i ett av dessa efterlevnadsområden. Dessa efterlevnadschefer är resurser som vi kan kontakta om vi har frågor om deras specifika områden, om vi vill rapportera ett problem eller om vi har en allmän efterlevnadsfråga eller ett allmänt fel. I sin tur ser dessa chefer till att noggranna och tidsmässiga utredningar genomförs och att eventuella problem hanteras på rätt sätt. En uppdaterad lista över alla efterlevnadschefer och deras kontaktinformation finns på Efterlevnadswebbplatsen. Om man är tveksam kan man alltid kontakta en av vår personal i vårt företags efterlevnadslag, den juridiska avdelningen, revisionsutskottet, styrelsen eller någon av de pålitliga ledarna med eventuella frågor eller problem. De vill hjälpa oss direkt eller leda oss till resursens bäst lämpade för att hantera våra behov. Länken nedan kan också användas som en rapporteringsresurs: Styrelse HR (Human Resources) stödjer anställda i områden som rekrytering, anställningshantering, kompensation, förmåner, målsättning, utvecklingssamtal, utbildning och ledarskapsutveckling. Vår HR-avdelning eller -representant är där för att hjälpa oss med våra frågor och problem från frågor gällande betalning och förmåner till problem med konflikter med medarbetare och chefer. Våra HR-chefer stödjer vår respektfulla och öppna miljö och hjälper oss i den omtänksamma och effektiva hanteringen av många av våra dagliga problem. Vi är fria att använda vår lokala HR som en av våra primära resurser för vilken fråga eller vilket problem som helst. Om de inte kan svara på våra frågor själva kan de effektivt dirigera oss till rätt resurs inom Flextronics för att hjälpa oss. För mer information om HR gå till HR:s hemsida.

14 2 Integritet på arbetsplatsen Att behandla varandra med respekt på en arbetsplats betyder att uppskatta kolleger för deras mångfald av idéer, erfarenhet, kunskap och bakgrund, och att känna till kreativitet och styrka på ett plan. Ett flex. Ett lag. Flextronics utvecklar en arbetsplats där innovation, idéer, frågor och problem kan delas i en säker, respektfull och professionell miljö.

15 2.1 Vi gör det rätta Vi tar etiska beslut. Vi följer vår kod, företagets policy och lagen. Vi prenumererar på principerna för den elektroniska uppförandekoden för industri (EICC). Vi håller oss till vårt egna interna program Flextronics-löfte. Vi rapporterar omedelbart problem som vi har när det gäller möjligt dåligt uppförande. Se Flextronics Etisk hotline. Vi ställer frågor om företagets policy eller procedurer när vi har dem. Vi samarbetar fullt och ärligt med internrevision eller utredning. Dessutom måste våra chefer ledas genom exempel och modelletiskt beteende, och skapa en miljö där det känns bra för de anställda när de ställer sina frågor, tar upp sina problem och rapporterar saker utan fruktan för repressalier. 2.2 Vi behandlar andra med respekt och följer rättvis arbets- och anställningspraxis Vi är öppna och ärliga mot varandra och behandlar varandra med integritet och respekt. Vi diskriminerar inte någon för deras ras. färg, kön. ålder, ursprungsland, religion eller någon annan juridiskt skyddad egenskap. Vi strävar för att upprätthålla en arbetsplats där personer är fria från alla former av trakasserier eller smädelse. Vi tillämpar lagar för lön och timme. Vi förser anställda med, minsta möjliga, alla juridiskt krävda förmåner. Vi använder inte barn-, tvångs-, kontrakts- eller slavarbete, och använder ett minsta ålderskrav för anställning. Vi känner igen rättigheterna för våra arbetare som kan tilldelas fritt och som tror att öppen kommunikation och direkt engagemang mellan arbetare och ledning är det mest effektiva sätt att lösa arbetsplatsfrågor. Vi tillåter inte repressalier mot någon som tar upp ett problem diskriminering, trakasserier eller arbets- och anställningspraxis. Vi förväntar oss att våra affärspartners också uppfyller dessa samma standarder. Du kan hitta Mångfald av lika anställning och skydd för arbetsplats gällande trakasseripolicy och Klagomåls-/missnöjeshanteringspolicy under HR-policy och vägledning på Flextronics världsomspännande Human Resources-portal. Du kan hitta vår Mänskliga rättigheter och arbetsrättspolicyi Flextronics-löfte-portalen.

16 2.3 Vi inser vikten av dataskydd Vi respekterar skyddet av alla personer och har åtagit oss att ta lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst. Vi samlar in och använder personuppgifter ansvarsfullt och i enlighet med tillämplig datasekretess. Anställda måste följa våra datasekretesstandarder, vårt globala sekretesspolicyuttalande och vår handbok för behandling av personuppgifter vilken du kan hitta på Flextronics dataskyddsportal. Om du har några frågor relaterade till arbetsplatsens säkerhet eller dina ansvarsområden kontakta Avdelningen för hälsa och säkerhet, vilken också tillhandahåller en lista över Arbetsplats-MH&S Reps. Du kan också hitta information under HR-policy och vägledning på Flextronics världsomspännande Human Resources-portal. Användbar information finns också på CSER-portalen, vilken också ger information om Flextronics koppling till EICC-standarder. Repressalier mot en anställd som ärligt uttrycker ett problem om en arbets- eller anställningspraxis, dataskyddsfråga, eller hälsoeller säkerhetsproblem hotar vår kod och kommer inte att tolereras. 2.4 Vi ger våra anställda en säker arbetsmiljö Hälsan och säkerheten för våra anställda är Flextronics högsta prioritet. Vi investerar i inrättningar, verktyg, utrustning, processer och människor som ger våra våra anställda en säker arbetsmiljö. Vi anpassar och tvingar säker arbetspraxis och att följa alla hälsooch säkerhetslagar och föreskrifter och företagspolicy för att se till att skyddsåtgärder är effektiva och att vi värnar om en säker arbetsmiljö. Vi har hälso- och säkerhetsprogram som minskar och hindrar arbetsskador och sjukdomar, och tränar våra anställda med säker arbetspraxis. Vi framtvingar en hälso- och säkerhetskultur för alla våra globala operationer. Vi måste också rapportera problem om osäkra tillstånd till vår chef så fort som möjligt.

17 3 Integritet för vårt företag och våra aktieägare Vår integritet- och etikkultur är en konkurrensfördel, och vi strävar att alltid göra rätt i det vi gör. Detta betyder att vi konkurrerar sunt, vi skyddar våra tillgångar och information och våra kunders, och vi undviker situationer som kan ställa vårt företag i en sämre dager.

18 3.1 Vi undviker intressekonflikter Det finns en intressekonflikt när vi har en personlig relation, finansiell eller av annat intresse som kan komma i vägen för vår skyldighet att agera i de bästa intressen för Flextronics eller kan visa sig påverka våra beslut på ett felaktigt sätt på bekostnad av Flextronics. Vanliga konflikter inkluderar: Finansiella, investerings- eller affärsbetingade alternativ Du vill dra fördel av ett affärs- eller investeringsinriktat alternativ som finns hos Flextronics. I så fall låter du omedelbart din chef och VD för etik och efterlevnad få veta det och se till att alternativet först erbjuds Flextronics. Om Flextronics tackar nej till alternativet och inga andra konflikter förekommer då kan du köpa det Familjerelationer och personliga relationer Du eller en av dina familjemedlemmar har en ledares eller finansiellt interesse (har till exempel aktieinnehav i material) i ett företag som konkurrerar, gör affärer eller vill eller gör affärer med Flextronics. Berätta i så fall omedelbart för din chef så att konflikten kan hanteras. Du hanterar eller kan påverka beslut för en familjemedlem, en vän eller en person som du har en nära relation till. Berätta i så fall omedelbart för din chef så att konflikten kan hanteras. Du har en familjemedlem eller en nära vän som är eller vill bli säljare, leverantör eller anställd hos Flextronics. I så fall måste du berätta för din chef om din relation och att du inte vill bli involverad i valet eller hanteringen av den potentiella säljaren eller den anställde Tjänst utanför styrelsen Du vill vara chef på ett annat vinstdrivande företag. Följ i så fall styrelsens tjänstepolicy för anställda för att i förväg få rätt skrivet godkännande. Du kan hitta Styrelsens tjänstepolicy för anställda under den juridiska funktionen på Flextronics juridiska portal.

19 3.1.4 Sekundär anställning Du vill ha ett andra jobb eller vill vara konsult på ett annat vinstdrivande företag som konkurrerar, gör affärer med, eller kan bli en kund hos Flextronics. Berätta i så fall omedelbart för din chef så att den potentiella konflikten kan hanteras. Du äger en affärsverksamhet eller har aktieinnehav i en självständig enhet utanför ditt arbete hos Flextronics, och att denna affärsverksamhet konkurrerar, gör affärer med, eller kan bli en kund hos Flextronics. Berätta i så fall omedelbart för din chef, så att den potentiella konflikten kan hanteras. Om du hittar dig själv i någon av dessa eller andra aktuella eller möjliga intressekonflikter, berätta omedelbart detta för din chef, eller använd någon av våra rapporteringsresurser för att rapportera saken och följ företagets undersökningsprocess för intressekonflikter, så att den kan utvärderas och lösas. Chefer kommer att se till att saker rörande intressekonflikter skickas över till en chef inom deras organisation, eller direkt till Flextronics juridiska avdelning eller företagets efterlevnad. Du kan hitta Policy och checklista över intressekonflikt på Flextronics juridiska portal. Du ska endast agera efter att konflikten har granskats och godkänts genom att en lämplig nivå på ledningen skrivs. Genom att visa den potentiella konflikten fullt ut innan du agerar, ser du till att affären görs objektivt, rättvist och i linje med företagspolicy. Du kan också slippa bli involverad i en olämplig intressekonfliktsituation som kan kräva disciplin upp till och inkludera avsked.

20 3.2 Vi skyddar Flextronics information Konfidentiell information Under vårt arbete kan vi komma över konfidentiell information om vårt företag. Konfidentiell information är vanligtvis ingen allmän information som delas för ett specifikt affärsändamål. Denna information kan vara användbar för en konkurrent eller skadlig för vårt företag om den kommer i orätta händer. Vanliga exempel inkluderar: Kund- eller leverantörslistor Villkor, diskoteringsränta, prissättningsdata, finansiell information Former, ritningar, formler, strategiska planer, affärshemligheter, uppfinningar, patentprogram Tillverkningsprocesser Register över anställda Som Flextronics anställda skyddar vi, har skyddsåtgärder, och visar endast konfidentiell information om Flextronics för: Flextronics immateriella egendom Vi följer restriktionerna vid användning av immateriell egendom, inklusive de i våra kontrakt med tredjepart. Immaterial egendom inkluderar patent, varumärken, upphovsrätter, affärshemligheter, och annan immateriell personlig egendom som har skapats via kreatörens immateriella försök. Vi stjäl inte, eller använder olämplig eller olaglig användning av immateriell egendom, eller äganderätt eller konfidentiell information från någon, inklusive den från Flextronics, våra leverantörer, kunder, affärspartners eller konkurrenter. Även om vi inte längre arbetar för en tidigare arbetsgivare skyddar vi och underhåller konfidentiell information från avslöjande och delar eller använder inte några affärshemligheter som tillhör den tidigare arbetsgivaren. Om du har frågor eller problem gällande egendomsrättigheter kontakta den juridiska avdelningen. Medarbetare som har ett affärsbehov för att få informationen Människor utanför företaget som har ett affärsbehov för att ha informationen, en klar skyldighet att hålla informationen konfidentiell och har signerat ett sekretessavtal; eller De som har ett juridiskt och offentligt kontrakt för att ha informationen. Vi följer vårt företagsklassificeringssystem för att hantera vår konfidentiella information, vilket kräver oss att klassificera dokument som antingen Begränsat, Endast för intern bruk eller Allmänt. Du kan hitta Dataskyddspolicy för klassificering av dokument på Flextronics juridiska portal.

21 3.3 Vi accepterar endast gåvor och underhållning inom företaget när så är lämpligt Om du har erbjudits eller fått något av värde (till exempel en specialrabatt på en apparat, gratis biljetter till ett sportevenemang, en bra affär på en lägenhet, eller andra gåvor) från en Flextronicskund eller -säljare som är frikostig, inte inom vårt företags vägledning, eller ifrågasatt, informera din chef omedelbart så att den potentiella konflikten kan hanteras. Chefer kommer att se till att saker rörande intressekonflikter eller potentiellt olämpliga gåvor förs över till en chef inom deras organisation, eller direkt till Flextronics juridiska avdelning eller företagets efterlevnad. Som ett globalt företag kräver Flextronics ofta att många av oss måste resa för affärsändamål. Det är vårt ansvar att se till att vi följer företagets rese- och underhållningspolicy och skickar ersättning endast för de mottagare som är direkt relaterade till affärsresor och är lämpliga för ersättning. Du kan hitta vår Rese- och underhållningspolicy på Flex Resors portal. 3.4 Vi använder Flextronics tillgångar klokt Fysiska tillgångar och teknologi Vi har tilltro till företagets tillgångar, inklusive arbetsutrymmen, inrättningar, datorer, mobiler och bordstelefoner, annan utrustning och företagskapital som vi kontrollerar eller hanterar. Vi respekterar, bryr oss om och använder våra företagstillgångar på rätt sätt, och arbetar hårt för att stöld, förstörelse eller felaktig användning av dem. Vi gör oss av med företagets utrustning, eller andra tillgångar, juridiskt och på rätt sätt, och vi stjäl inte eller använder vår egendom eller teknologi på fel sätt. Vi förstår att medan vissa Flextronics tillgångar kan användas för personliga ändamål (till exempel som företagstilldelade mobiler), och utifrån till den uträckning som lagen tillåter kan Flextronics ha åtkomst, söka och granska alla kommunikationer, data eller utrustning som underhålls på alla dessa platser, med eller utan problem. Vi använder företagstillgångar på ett säkert, lagligt och passande sätt och använder inte företagets tillgångar att ladda ned, lagra eller skicka sexuella uttryck eller diskriminerande material. Vi delar inte personligt användar-id eller lösenord. Du kan hitta mer om Skapa och inte skapa och skydda dina lösenord på Flextronics IT-säkerhetsportal.

22 3.4.2 Kommunikationer och sociala medier Vi använder klar, tydlig, uppdaterad och passande information när vi kommunicerar om våra affärer, men endast våra officiella talespersoner är behöriga att kommunicera med allmänheten på bekostnad av vårt företag.detta betyder att vid närmande av en reporter, analytiker eller när sociala medier används, inklusive bloggar, social nätverkswebbplats, foto-/videodelning och chattrum, ska vi: Inte dela information om vårt företag eller våra kunder med någon reporter, analytiker eller forskningsföretag. Få godkännande från marknadschefen innan du skickar officiell information om vårt företag på en allmän plats. Skydda vårt företags tillgångar och konfidentiell information, och komma ihåg att internet är en allmän plats. Inte tillåta reportrar eller analytiker besöka våra inrättningar utan att i förväg få ett skriftligt godkännande av ekonomichefen eller marknadschefen. Skydda konfidentiell information genom att inte dela den med någon som inte har ett lagligt, offentligt kontrakt eller legitimerat affärsbehov att känna till det. Du kan hitta Social mediapolicy på Flextronics marknads- och företagskommunikations portal och Policy för internetanvändning under HR-policy och vägledning på Flextronics världsomspännande HR-portal. Se även kodavsnittet Konfidentiell information och avsnittet 3.6 Tillämpa värdepapperslagar. 3.5 Vi använder noggrann redovisning och dokumentation Vi ansvarar för att vår redovisning och dokumentation inte innehåller felaktiga eller missledande poster och använda oberoende revisorer så att vår redovisning och dokumentation används enligt lagliga krav tillämpliga redovisningsstandarder. Vi behåller inte dolda eller oregistrerat företagskapital för något ändamål. Vi skickar endast betalning där det finns lämpliga, kompletta och riktiga stödposter och godkännande. Om du tror att en Flextronics affärspost eller konto har förfalskats, ändrats felaktigt eller förstörts, kontakta omedelbart den juridiska avdelningen eller använd en annan av våra rapporteringsresurser. Åtgärd mot en anställd som ärligt rapporterar ett problem av denna typ av aktivitet kommer inte att tolereras. Du kan hitta dokumentets kvarhållandepolicy på företagets posthanteringsportal: Policy för företags postkvarhållande.

23 3.6 Vi tillämpar de värdepapperslagar som finns Som bestämt av ledningen förser vi i tid, transparent, konsekvent och trovärdig information till den investerande allmänheten som arbetar med säkerhetslagar. Vi följer förordningen FD, vilken förbjuder det selektiva avslöjandet av material, icke allmän information till en innehavare av värdepapper eller en medlem av finansanalytikerns samhälle. Vi agerar med integritet när det kommer till värdepappersmarknaderna, och ha implementerat en insider handelspolitik vilken kräver att: - Vi köper inte eller säljer aktier eller värdepapper på Flextronics eller på något annat företag när vi har material, icke allmän information om detta företag. Materialinformation är information som en förståndig investerare skulle anse viktig när beslut tas för att köpa, hålla eller sälja ett värdepapper. Materialinformation kan inkludera men är inte begränsad till finansiella resultat, kundtransaktioner eller större företagshändelser som till exempel att köpa ett annat företag, sälja del av vårt företag eller omstrukturering. - Vi kommunicerar inte eller tippar något material, icke allmän information till någon annan som kanske handlar med Flextronics värdepapper eller de av någon av våra kunder med konfidentiell information på vår bekostnad. - Vi engagerar oss inte i derivata transaktioner som till exempel handel i något intresse eller position relaterad till priset på Flextronics värdepapper i framtiden, till exempel en sälj, samtal eller kort försäljning, och engagerar oss inte i risksäkringstransaktioner med Flextronics värdepapper eller använder sådana värdepapper som säkerhetsåtgärd för marginalkonton. Du kan hitta Insiders handelspolitik på Flextronics lagliga portal. Integritet betyder inget hot mot ens egen identitet. Eric Seligmann Fromm, socialpsykolog/filosof

24 4 Integritet för våra kunder och våra affärspartners 4.1 Vi är engagerade i ansvarsfull försäljningsoch marknadsföringspraxis Vi är ansvariga och ser till att vårt säljfrämjande, försäljnings- och marknadsmaterial innehåller sanna uttalanden om Flextronics, våra tjänster och de produkter vi tillverkar.

25 4.2 Vi vill ha en sund marknad Konkurrens och antitrustlagar är avsedda att uppmuntra och skydda fri och sund konkurrens.vi stödjer stark konkurrens, inte osunda affärsmetoder. När vi samlar in information andras aktiviteter gör vi det på ett etiskt och lagligt sätt. Eftersom vi kan delta i branschorganisationer eller delta i benchmarking eller andra aktiviteter med konkurrenter med problem från den juridiska avdelningen och efter att säkerställt sekretessavtalen i förekommande fall, samarbetar vi inte med konkurrenter och diskuterar inte följande utan att erhålla lagligt samtycke: Prissättning eller prispolitik, försäljningsvillkor, kostnader, marknadsföring eller strategiska planer Äganderätt eller konfidentiell information Potentiella sammanslagningar och förvärv, samriskprojekt eller andra partnerskap Blockader och avsättningar till kunder, produkter eller territorier Exklusivt handelsavtal Vissa restriktioner för, eller binda arrangemang med, leverantörer eller kunder Om du har frågor om hur vår information ska delas eller hur information ska användas av en av våra konkurrenter, sök vägledning från den juridiska avdelningen. Du kan hitta Policy för efterlevnad av antitrust- och konkurrenslag under den juridiska funktionen på Flextronics juridiska portal. 4.3 Vi skyddar tredjepartsinformation och -egendom Vi skyddar den konfidentiella informationen som våra kunder och affärspartners delar med oss, och delar inte denna information med någon inom eller utanför företaget som inte har ett lagligt eller offentligt kontrakt eller legitimerat affärsbehov att ha det. Vi tar proaktiva steg för att skydda våra kunders egendom och tillgångar. Vi använder programvara gjorda av andra företag men gör inga kopior, säljer på nytt eller överför utan tillåtelse under tillämpbara licensavtal.vi är medvetna om att Flextronics kan inspektera våra datorer för att verifiera att endast godkända och licensierade programvaror har installerats. Du kan hitta progammen Upphovsrättspolicy, Slutanvändarpolicy och Flextronics Internetanvändningspolicy på Flextronics informationsteknologiportal. Se kodavsnittet Konfidentiell information och avsnittet 3.6 Tillämpa värdepapperslagar.

26 4.4 Vi agerar med integritet när vi gör affärer med regeringar Vi agerar ärligt och med integritet när vi arbetar med regeringar och genomföra uthållighet på tredjepart som interagerar med regeringar på vår bekostnad. Vi tar hand om att förbereda och underhålla poster relaterade till regeringskontrakt. Vi följer de tillämpbara lagarna och föreskrifterna som används på regeringsentreprenör, och följ villkoren för ett kontrakt med självständig enhet. Den juridiska avdelningen måste granska och godkänna alla kontrakt med en regeringsenhet. Vi erbjuder inte, lovar eller ger något av värde till någon regeringstjänsteman eller statsägd byrå för att felaktigt säkra eller behålla affärsverksamheten, eller för att felaktigt påverka beslut angående Flextronics, och vi använder inte någon tredjepart (till exempel som konsult, agent eller affärspartner) för att göra så för oss. Om vi får en fråga eller en begäran från en regeringsenhet, ska vi kontakta vår ledning för att bestämma hur vi ska svara. Se kodavsnittet 6.2 Inga mutor eller bestickningar.

27 5 Integritet i vår globala leveranskedja 5.1 Vi gör affärer med ansvarsfulla leverantörer och affärspartners Vi väljer leverantörer baserade på deras kvalifikationer och meriter. Vi utvecklar starka arbetsrelationer med relationer som levereras överlägsen kvalitet, utmärkt service, konkurrenskraftig prissättning, och följer offentligt kontrakt, juridiska och etiska affärsstandarder för vårt företag. Vi är en etablerad och proaktiv medlem av EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), som kräver att våra leverantörer ska anpassa sig till EICC, inklusive till vår säkerhetspraxis i leveranskedjan. Vi har åtagit oss att köpa och använda material endast från lämpliga och korrekt auktoriserade källor. Vi granskar våra tjänsteleverantörer i leveranskedjan gällande efterlevnad med säkerhet and avtalsenliga förpliktelser under leveranskedjans säkerhetsprogram. Om du misstänker att en leverantör agerar på ett sätt som inkonsekvent med dessa förväntningar, kontakta Flextronics etiska hotline eller använd någon av våra rapporteringsresurser som finns i avsnitt 1.5 om koden för att ta upp ditt problem.

28 5.2 Vi använder sund upphandlingspraxis Flextronics skapar värde för kunder genom kompetent och snabb produktutveckling, hög produktivitet, hög kvalitet, snabbhet och kostnadsmässigt konkurrenskraftiga. Flextronics behandling av sina kunder, leverantörer och affärspartners baseras på en gott affärsomdöme och god sed. Vi använder en konkurrenskraftig budprocess som är sund och transparent, och engagerar i upphandlingsmetoder som är konsekventa med vår globala sourcing policy och lämplig arbetsplatspolicy. När vi gör våra upphandlingar, erbjuder vi inte eller ger mutor, bestickningar eller annat av värde, inklusive gåvor eller underhållning till leverantörer, kunder eller affärspartners till felaktig kontroll av mottagarens åtgärder eller beslut. Om du misstänker att en leverantör har valts ut på ett sätt som inte stämmer med vårt företags upphandlingspraxis eller policy, eller du misstänker att opassande favorisering var involverad i säljarens urvalsprocess, kontakta Flextronics Etiska hotline eller använd någon av våra rapporteringsresurser som finns i avsnitt 1.5 för koden för att ta upp ditt problem. Du hittar Handboken för sunda upphandlingsmetoder, Policy för leverantörs urval och hantering, överskott och skrot och föråldrad policy och Riktlinjer för leverantörspraxis på Flextronics globala upphandlings- och försörjningskedjeportal. Se även kodavsnittet 6.2 Inga mutor eller bestickningar och avsnitt 3.3 Ta emot gåvor och affärsunderhållning.

29 6 Integritet i våra globala samhällen 6.1 Vi har åtagit oss åt att skydda miljön Flextronics använder en robust fem-till-fem miljöanpassad strategi för att se till att vi fokuserar på att producera miljöanpassade produkter med miljöanpassade tillverkningsprocesser och leverantörer. Som medlem av GBI (Global Business Initiative) för mänskliga rättigheter har vi åtagit oss att se till att vi anpassar oss till FN:s vägledande principer. Se vår Arbets- och mänskliga rättigheters policy. Vi följer alla tillämpbara miljölagar och föreskrifter, och skyddar miljön, sparas på energi och naturresurser, och förhindrar föroreningar genom att tillämpa lämplig hanteringspraxis och teknologi. Vi följer globala och lokala regelmässiga krav relaterade till användningen, förvaringen, deponering och avyttring av farliga kemikalier som används under tillverkningsprocesserna. Vi ser till att globala föreskrifter för farliga ämnen i produkter uppfylls helt i material/komponenter för vilka vi är ansvariga. Vi övervakar att vi lever efter dessa lagar för att upprätthålla vår status som en ansvarig medborgare i alla globala samhällen där vi finns. Dessutom granskar vi vår praxis och våra procedurer regelbundet för att hantera förändringar och för att kontinuerligt förbättra vår prestanda. Du hittar Flextronics företags sociala och miljöbetingade ansvarsprogram (CSER) Hållbarhetsredovisning på CSER-portalen.

30 6.2 Vi erbjuder inte eller ger någon mutor eller bestickningar Vi ger inte någon mutor och bestickningar i någon form. Vi följer USA:s FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), Storbritanniens bestickningsakt 2010, och de tillämpbara antimutnings- och antikorruptionslagar i de länder som vi tillämpar uppförandekoden. Vi erbjuder inte, lovar eller ger något av värde (till exempel kontanter eller likvida medel, gåvor, icke affärsresor eller underhållning) till någon, inklusive till någon regeringstjänsteman, för att otillbörligt skydda eller behålla affärsverksamheten, eller otillbörligt påverka ett beslut gällande Flextronics; och vi använder inte någon tredjepart (till exempel en konsult, agent eller affärspartner) att göra så på vår bekostnad. Vi tar inte affärsbeslut med någon leverantör, säljare, kund eller annan affärspartner baserat på personalförmån som antingen erbjuds eller ges till oss direkt eller indirekt. Vi frågar inte efter, kräver eller accepterar mutor eller bestickningar. Vi erbjuder inte eller ger mutor, bestickningar eller något av värde, inklusive en gåva eller underhållning till en leverantör, kund eller affärspartner för otillbörlig kontroll av mottagaren åtgärder eller beslut; och vi använder inte någon tredjeparts mellanhand (till exempel en agent, konsult, distributör eller affärspartner) at göra så för oss. En muta är allting av värde, inklusive pengar, gåvor, underhållning eller affärsartigheter givna med avsikten att otillbörligt påverkaandras åtgärder eller beslut för att få eller behålla affären eller för att få en osund affärsfördel.en bestickning är att ge tillbaka pengar som redan har betalats (eller ska betalas) som en belöning för affären eller för att ge en otillbörlig affärsfördel. Du hittar Antikorrupsionspolicy på Flextronics juridiska portal.se även kodavsnittet 3.3 Tar emot gåvor och affärsunderhållning, avsnitt 4.4 Gör affärer med regeringar, och avsnitt 5.2 Upphandlingspraxis. Det är inte att människor har blivit mer giriga än i tidigare generationer. Det är att de inte vågar att uttrycka att girighet har vuxit så enormt. Alan Greenspan, Ekonom

31 6.3 Vi är inte engagerade i penningtvätt och terroristrelaterade aktiviteter Vi har åtagit oss att undvika att använda Flextronics resurser för penningtvätt, vilket är ett försök att dölja vinning av ett brott för att få vinningen att visa sig lämplig eller laglig. För detta ändamål accepterar vi inte betalning från någon självständig enhet som inte är en part till den transaktion som lagligt tillåts att göra en betalning. Vi använder inte Flextronics tillgångar för att hjälpa terrorism eller terroristrelaterad aktiviteter. 6.4 Vi får godkännande innan vi erhåller välgörenhetsdonationer eller politiska donationer på bekostnad av Flextronics 6.5 Vi tillämpar internationell handelsrätt Importer och exporter Som en importör tillämpar vi lagar och föreskrifter för länder till vilka vi levererar varor, inklusive tullrestriktioner, klassificering och värdering. Som en exportör tillämpar vi lagar för länder från vilka vi levererar slutprodukter, komponenter eller teknologi, samt USA:s exportlagar oberoende av leveransland Uteslutna länder och personer Vi gör inte affärer med länder eller personer som är utsatta för embargon eller sanktioner. Du hittar mer information om Global handel på Flextronics globala efterlevnadsportal för handel. Vi använder inte Flextronics kapital för politiska bidrag av något slag till någon politisk kandidat eller person som håller till i något regeringskontor utan att i förväg har skrivit ett godkännande. Politiska bidrag inkluderar direkta och indirekta betalningar, lån, utlåning, inlåning, eller penninggåvor, eller annan tjänst. De inkluderar också prenumerationer, medlemskap, biljetter och köp av reklamutrymme, betalda utgifter eller kompensation för anställda för en politisk organisation, kandidat eller offentlig tjänsteman. Själva kan vi ge ett politiskt bidrag med våra egna pengar och vår egen tid.

32 7 Konsekvenser vid bristande efterlevnad Vi har ett stort företag byggt på hårt arbete, innovation, och etiska människor, men hot mot vår kod eller företagspolicy kan leda till konsekvenser inkluderad förlust av affärer och konkurrensfördel, förlorat jobb samt: Disciplinär åtgärd, upp till och inklusive uppsägning av anställning, konsekvent med policy för lokala disciplinära åtgärdslagar. Remiss till brottsbekämpning och annan lämplig korrigerande åtgärd. Det kan få konsekvenser för vem som helst som engagerar sig i tjänstefel och för en anställd som tillåter tjänstefelet, inte tar rimliga steg för att förhindra det, eller som utsätter någon för repressalier som i god tro rapporterar ett möjligt hot mot vår kod eller vår policy. Integritet är kärnan i allt framgångsrikt. - Richard Buckminster Fuller, arkitekt/teoretiker Du hittar Korrigerande åtgärds-, disciplin- och uppförande policy under HR-policy och vägledning påflextronics världsomspännande HR-portal.

33 Frågor och svar 1.3 Vi tolererar inte repressalier F: Jag tror att min chef gör någonting som vår kod inte tycker om. Jag vill inte rapportera henne eftersom hon kanske gör mitt jobb svårare för mig. Vad ska jag göra? S: Du ska rapportera henne. Om du tycker att det är jobbigt att prata med din chef direkt kan du försöka med någon annan av de många rapporteringskällor som finns för de anställda. Detta är också en idealisk situation för att ringa Etikens hotline. Flextronics tolererar inte repressalier mot dig i någon form. F: Någon skickade ett anonymt etiskt klagomål mot mig. Har inte jag rätt att veta vem som anklagar mig? S: Tillåta anonyma klagomål är en kritisk del av vårt efterlevnadsprogram eftersom det kan uppmuntra människor som är rädda för repressalier eller andra negativa konsekvenser att det ändå kommer fram. Vi behandlar alla klagomål som konfidentiella och gör vårt bästa, så långt som möjligt, att skydda identiteterna för anonyma reportrar. Vi förstår att detta kan vara frustrerande, men tänk dig om du vill rapportera ett klagomål mot någon som du är rädd för. Skulle inte du också vilja hålla din identitet konfidentiell? F: Ibland känner jag att min chef gör narr av mig och gör mig ledsen. Det är inte sexuellt eller hotande men det gör att jag känner mig obekväm. Vad kan jag göra? S: Vår värdering och behandling av anställda går utöver juridiska frågor och är baserade på respekt och värdighet mot varje anställd. Diskutera saken med lämplig chef, ring Etisk hotline, eller någon av våra rapporteringsresurser (se sidan 9) för råd och vägledning. 2.2 Vi behandlar andra med respekt och följer rättvis arbets- och anställningspraxis F: Min nya chef är verkligen trevlig och han frågade om han fick bjuda ut mig. Jag vill verkligen det men jag är inte säker om det är rätt. Vad ska jag göra? S: Flextronics tillåter inte att en chef går ut med en anställd, och kommer inte att tillåta anställningsbeslut (som befordran eller löneförhöjning) baserade på en dejtingrelation. En sådan relation kan bli en intressekonflikt eller har skenet att vara en konflikt. Även om chefens inbjudan är välkommen hotar hans agerande våra standarder för professionellt uppförande och rättvis behandling och han kan bli straffad. Du ska rapportera saken till HR som kan hantera situationen. F: Jag arbetar i Europa och vill klaga på min chef för diskriminerande beteende. Vilka alternativ har jag? S: Du har flera alternativ som alla lyder under EU:s sekretesslagar. Du kan gå till din lokala HR-chef, under vår öppna dörrpolicy kan du gå till en chef och rapportera, eller du kan kontakta vår Etiska hotline, där du kan få namn och kontaktinformation på lokala resurser som kommer att ta din rapport. För andra alternativ se Våra rapporteringsresurser på sidan 9. F: Jag råkade höra en medarbetare hota en anställd. Den andra anställda var skakad men ville inte rapportera incidenten. Ska jag göra det? S: Ja. Berätta omedelbart för din chef eller HR-chef om incidenten. Flextronics undersöker alla rapporterade hot. 2.4 Vi ger våra anställda en säker arbetsmiljö F: Jag tror jag har sett några aktiviteter som kanske är en säkerhetsrisk. Dessutom vill jag inte alls bli involverad i detta. Är det OK? S: Nej. Varje medlem i arbetsstyrkan är ansvarig för att se till att arbetsplatsen är säker och hälsosam och därför vara redo när det dyker upp möjlig kränkning av koden. Detta inkluderar rapportering av potentiella hot av säkerhetsstandarder. Du ska meddela din chef eller arbetsplatsens representant för miljö, hälsa och säkerhet omedelbart. Flextronics policy förbjuder repressalier mot någon som rapporterar ett potentiellt hot i god tro. Om du föredrar att göra en anonym rapport ring Etisk hotline omedelbart och lämna uppgifterna.

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Ellevio Uppförandekod

Ellevio Uppförandekod Ellevio Uppförandekod 1 Innehåll 1. VD har ordet sid 4 2. Vad styr vårt uppförande? sid 6 3. Vi behandlar varandra väl sid 10 4. Affärsetik sid 12 5. Att skydda företagets tillgångar sid 14 6. Kommunikation

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis

Frågor och svar för anställda. Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och -sekretesstips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg för

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE. GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015

RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE. GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015 RPM INTERNATIONAL INC. OCH DESS DOTTERFÖRETAG OCH DRIFTSFÖRETAG SAFE HARBOR SEKRETESSMEDDELANDE GÄLLER FRÅN OCH MED: 12 augusti 2015 Detta meddelande lägger fram de principer som efterföljs av RPM International

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg

Läs mer