HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT?"

Transkript

1 Beslutsfattare, upphandlare och måltidsexperter HAR NI REDAN BESLUTAT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAD MAT? ATT UPPHANDLA NÄRPRODUCERAT Detta häfte har utarbetats för att stödja upphandling av närproducerade livsmedel och ge råd om praktiska åtgärder.

2 Upphandling av närproducerat lyckas! Många kök inom den offentliga garna att fortsätta vara eller bli nya leverantörer, antingen i samarbete med andra företa- sektorn har tvingats avstå från upphandling av närproducerade livsmedel. Det kan bero på gare eller via detalj- och partihandeln. Det är ett faktum att upphandling av lokala att måltidsservicens funktioner har koncentrerats och att antalet matgäster per enhet har produkter är lättare i små kommuner eller inom mindre enheter för måltidsservice. Planeringen av matsedeln är dock ännu viktigare. ökat. Den strikta tolkningen av upphandlingslagstiftningen har också trängt undan närproducenterna. Trots god vilja och strategiska be- Inom måltidsservicen ska man i god tid innan anbudsförfrågan görs planera möjligheterna slut upplevs upphandlingen av närproducerade att erbjuda närproducerad mat på matsedeln. livsmedel ofta som alltför betungande, tidskrävande och besvärlig att genomföra. Måltidsservicen kan själv göra anbudsförfrågan om närproducerade livsmedel. Om man Men så behöver det inte vara! På många håll låter en upphandlingsexpert göra anbudsförfrågan, bör man i detalj ange hurdan kvalitet inom den offentliga måltidsservicen köper man närproducerad mat och lyckas också med och beskaffenhet man förväntar sig att produkterna ska ha. Redan under avtalsperioden upphandlingen, trots ett stort antal matgäster. De lokala företagarnas produktion och förädlade produkter räcker ändå inte överallt till för upphandlingsperioden, till exempel genom lönar det sig att förbereda sig på den följande de professionella kökens behov. Men det går att testa och tillsammans med företagarna att hitta sätt som gör det möjligt för företa- prova produkterna i köket och på matsedeln. Nödvändigt med långsiktighet, gemensam tid och vilja Upphandling av närproducerade livsmedel kräver att kommunernas beslutsfattare, anställda inom måltidsservicen, de ansvariga för de upphandlande enheterna och företagarna tillsammans anpassar sig till ett nytt tänkande kring närproducerad mat och eventuellt avstår från vanliga rutiner och förfaranden. Det förutsätter gemensamt engagemang för att främja ekonomin, sysselsättningen och välfärden i den egna regionen. Samtidigt ger det variation i arbetet, nöjda matgäster och regional samhörighet. Upphandlingslagen förbjuder inte en proaktiv dialog med regionala företagare. Viktigast är dialogen i upphandlingens beredningsskede då de väsentligaste besluten fattas. Måltids- servicen kan påverka kommunens upphandlingsstrategi. Upphandlingsstrategin är ett dokument som styr upphandlingarna och eftersom närproducerad mat nämns i strategin, kan man inom upphandlingsväsendet inrikta upphandlingsprocessen i enlighet med strategin. I kommunen måste man både inom måltidsservicen och upphandlingsväsendet fundera ut egna mål och förutsättningar för en lyckad användning av närproducerad mat. I vissa områden kan det räcka med att maten är inhemsk, medan andra vill öka den regionala eller lokala välfärden. Om kommunens måltidsservice konkurrensutsätts ska beställaren kräva närproducerad och ekologisk mat. En lyckad upphandlingsprocess startas i samarbete och genom att man tar ett steg i taget. Alla måste ange målen för sin egen användning av närproducerad mat. Man kan sätta i gång exempelvis så här: FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LYCKADE UPPHANDLINGAR AV NÄRPRODUCERAT de som gör anbudsförfrågan och anbudsgivarna är kompetenta måltidsservicen är engagerad närproducerad mat beaktas i planeringen av matsedeln säsongens utbud beaktas god logistikplanering, t.ex. detalj- och partihandeln, samtransporter bespisningsköken bevaras Vi fattar beslut om närproducerad mat och följer upp genomförandet! BESLUTSFATTARNA Vi utvecklar nya produkter för måltidsservicen! PRODUCENTERNA OCH FÖRÄDLARNA Vi skaffar så många produkter som möjligt i närområdet som små anskaffningar! MÅLTIDSSERVICEN Vi funderar på vad köken själva kan konkurrensutsätta! UPPHANDLINGS- EXPERTERNA Vi tar in närproducerad och ekologisk mat i sortimentet! GROSSISTERNA

3 STRATEGISKT BESLUT FÖR ATT SKAFFA NÄRPRODUCERAD MAT SKEDEN I UPPHANDLING AV NÄRPRODUCERAD MAT INITIATIV PLANERING AVTALSPERIOD UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Beslut om att använda närproducerat STRATEGISKT BESLUT FÖR ATT SKAFFA NÄRPRODUCERAD MAT EXEMPEL PÅ UPPHANDLINGSPROCESSEN I DEN OFFENTLIGA MÅLTIDSSERVICEN BAGERIPRODUKTER PLANERINGEN INLEDS Gemensam ambition att skaffa närprodukter Upphandlingsnätverket samlas ihop Kunden definieras PLANERINGEN FORTSÄTTER Marknaden kartläggs: Vilka produkter kan skaffas i närområdet? Upphandlingens utgångsläge och mål: Hurdant rågbröd vill vi ha? Hur ofta på matsedeln?...fortsätter Utbildning Alternativa Kvalitetskriterierna definieras tillsammans upphandlingsförfaranden med producenterna & måltidsservicen Beredning av anbudsförfrågan Produkttestning >> behövlig Anbudsförfrågan skickas ut för produktutveckling (t.ex. salt %) kommentarer Anbud bereds och lämnas in UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Val av förfarande AVTALSPERIOD Beställningar, uppföljning, respons Lösning av konflikter och problem tillsammans Upphandlingsombudsmannen byts Företagarens produktionskapacitet räcker inte Problem med den samlade faktureringen MÅLTIDSSERVICE PRODUCENTER OCH FÖRETAGARE UPPHANDLINGSOMBUDSMAN FÖR NÄRPRODUCERAD MAT UPPHANDLINGS- AKTÖRER GROSSISTER Delikata bakverk för kunden Copyright EkoCentria

4 Upphandlingsombudsmannens steg mot närproducerat Måltidsservicen har många möjligheter att skaffa produkter som små anskaffningar eller på prov. Avtalsklausulen kunde till exempel lyda: Köparen förbehåller sig rätten att under avtalsperioden köpa små mängder säsongs- och specialprodukter eller skräddarsydda produkter utanför detta avtal. Avtalsvillkor som möjliggör upphandling av närprodukter Avtalsvillkoren tillåter inte parallella leverantörer Upphandling från avtalsleverantören - Närprodukt, om den finns i sortimentet 3. STEGET 2. STEGET Ordna kurser och workshops 1. STEGET Kolla in produkttrenderna i den Samla de lokala producenterna, företagarna, upphandlingsväsendet och måltidsservicen för att diskutera och lära känna varandra i god tid innan anskaffningen konkurrensutsätts. FINNS Understiger FINNS INTE egna regionen. Stå i kontakt med kontaktpersonerna, rådgivarna och närings- och upphandlingsombudsmännen i rådgivande organisationer och hos jordbruksproducenterna i kommunerna. Gå in på UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Anbudsförfarande eller direktupphandling enligt upphandlingsdirektiven Möjligt att upphandla närprodukter FINNS Avtalsvillkoren tillåter inte parallella leverantörer Upphandling från avtalsleverantören - Närprodukt, om den finns i sortimentet efter behov (eventuellt efter produktgrupp). Samla tillsammans ihop idéer för produktutveckling. Aktivera företagare att delta i samarbetet. Ett företag kan skala närproducenternas rotsaker, skiva grannföretagets bröd eller transportera färska jordgubbar. Aktivera företagare att presentera sina produkter för måltidsservicen och grossisterna. upphandlingar som understiger/överstiger det nationella tröskelvärdet. Värdet är eller mer Testning och upphandling genom konkurrensutsättning eller direkt beroende på värdet 7. STEGET 6. STEGET Fundera på hur kommuninvå- 5. STEGET Fundera tillsammans på vilka 4. STEGET narna ska få besked om den närproducerade maten. FINNS INTE Proaktiv dialog Konkurrensutsättning och val av leverantör Exempel på hur hinder avlägsnas Producenterna lyckas ändå inte leverera tillräckligt stora mängder Upphandlingsområdet indelas i flera, mindre leveransställen. Då blir engångsmängderna mindre och små producenter kan också delta i anbudsförfarandet. Det är mycket enkelt säger upphandlingsexperten Pekka Tiilikainen vid IS-Hankinta. I Danmark indelades leveransställena enligt kökens budgetar i små, medelstora och stora ställen. Kunde upphandlingarna organiseras på så sätt? Den närproducerade maten är dyr. Vi har inte råd med den! I Vaala kommun i Kajanaland tillreds maten av regionala råvaror. Råvarupriset för en måltid är 80 cent planeringen av matsedeln, dvs. användning av grönsaker och säsongsprodukter är A och O i allt, säger kostchef Leena-Kaisa Pärkkä. Maten är dyr men vi vill erbjuda kunderna också sådana maträtter och livsmedel som är karakteristiska för regionen, säger Elina Särmälä vid stödtjänsterna i Saimen och Helena Laitinen i Kiuruvesi stad. Vi kan påverka måltidspriset genom kunnig planering av matsedeln. Å andra sidan kommer pengarna för den ökade användningen av närproducerad mat kommunen till del. Kvaliteten på produkterna från små företag och särskilt tillgången är alltför osäker Nådendals måltidsservice utvecklade i samarbete med producenterna för eget behov en fiskbiff efter säsongens utbud. Vid samma bord dryftades kvalitetskrav, råvaror, leveranser och förpackningar med avseende på produkten. För kunderna valdes några alternativ för testning, av vilka den bästa produkten valdes ut enligt responsen. Vad betyder närproducerad och ekologisk mat egentligen? Har de ens definierats? Det finns en definition i programmet om närproducerad mat, men vi kunde ju definiera den själva, dvs. vad den betyder för oss. Vi kan skapa kriterier för konkurrensutsättning utgående från det. I upphandling kan ekologisk mat användas som ett kriterium för att fastställa produktens kvalitet. Livsmedlet definieras i anbudsförfrågan som en ekologisk produkt. Avtalsvillkoren tillåter parallella leveranser av säsongs- och specialprodukter eller skräddarsydda produkter Möjligt att upphandla närprodukter Upphandling från konkurrensutsatt leverantör - Närprodukt, om den finns i sortimentet

5 Om vi även i framtiden vill ha närproducerad mat på våra tallrikar måste vi skaffa den IDAG! DEFINITIONEN PÅ NÄRPRODUCERAD MAT I PROGRAMMET: Närproducerad mat är lokal mat och främjar den lokala ekonomin, sysselsättningen och matkulturen. Den har producerats och förädlats från råvarorna i regionen och marknadsförs och konsumeras i den egna regionen. Läs mer i handboken om närproducerad mat. I handboken finns detaljerade råd för genomförandet av en lyckad upphandlingsprocess steg för steg. Det finns också flera praktiska exempel på upphandlingssätt och kriterier för olika livsmedelsgrupper. De närproducerade livsmedlen är säsongsbundna, spårbara och ett uttryck för områdets matkultur! Internationella matkriser har väckt misstroende mot importerade matvaror. De yngsta matgästerna och klienterna inom hälso- och sjukvården är känsliga målgrupper och de ska bara erbjudas den bästa och säkraste maten. Den finländska maten hör till den säkraste och renaste i hela världen. I de nya kostrekommendationerna nämns närproducerad mat för första gången. Den närproducerade maten anses hålla en god kvalitet som tar till vara de lokala resurserna. En utredning om vilka effekter användningen av närproducerade livsmedel har på den regionala ekonomin visar att mer närproducerat har stor inverkan på sysselsättningen och ekonomin i landskapen. Låt oss sätta upphandlingspengarna i omlopp så de gagnar oss och uppskatta smakupplevelserna i den egna regionen! Lähiruokaa ammattikeittiöihin

NÄRMATSGUIDE. Mer närproducerad mat för kunder inom offentliga kök ARGUMENT OCH RÅD OM UPPHANDLING

NÄRMATSGUIDE. Mer närproducerad mat för kunder inom offentliga kök ARGUMENT OCH RÅD OM UPPHANDLING NÄRMATSGUIDE Mer närproducerad mat för kunder inom offentliga kök ARGUMENT OCH RÅD OM UPPHANDLING Författare och medarbetare Redaktörer Sari Väänänen EkoCentria Heli Tossavainen privat Ett stort tack till

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING OFFENTLIG UPPHANDLING med fokus på närmat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. NÄRMAT ÄR MÖJLIGT Helhetstänkande ska vara ledstjärna i den offentliga upphandlingen. Detta tål att uppmärksammas

Läs mer

Vägen till den lokala maten. - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor

Vägen till den lokala maten. - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor Vägen till den lokala maten - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor Dags att skapa nya (affärs) förbindelser! När jag för fem år sedan började arbeta

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Ett program för yrkeskök

Ett program för yrkeskök Ett program för yrkeskök Sikta mot Ekostjärna! Anslut er till Stegvis mot eko En anslutning ger din organisation synlighet, du får tillgång till ett tillförlitligt sätt att informera kunderna om användningen

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import av livsmedel till aktörer i offentlig sektor. Olle Ryegård, Agroidé AB 2013-10-03

Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import av livsmedel till aktörer i offentlig sektor. Olle Ryegård, Agroidé AB 2013-10-03 Offentlig marknad för livsmedel i Sverige samt import av livsmedel till aktörer i offentlig sektor Olle Ryegård, Agroidé AB Inledning Agroidé AB har under juni till oktober 2013 på uppdrag av LRF arbetat

Läs mer

DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP

DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP DIREKTÖRERNAS KONTAKTGRUPP FÖRSTA VERSIONEN (4 juni 2014) CHECKLISTA FÖR ATT ANLITA EN BRA KONSULT I. Interna förberedelser II. Personliga kriterier för en konsult III. Konsultens kunskaper IV. Konsultens

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Inköpshandbok Karolinska Institutet

Inköpshandbok Karolinska Institutet Inköpshandbok Karolinska Institutet Senaste webbversion: 2012-12-18 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 2 Offentlig upphandling... 7 3 Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor?...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010

Nyhetsbrev e-beställningar #1, 2010 1/9 Datum 2010-03-25 ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Anders Nyström Ert datum Er beteckning Myndighetens kontaktperson för e-beställningar och ekonomichef/upphandlingschef/administrativ chef/ inköpsansvarig

Läs mer

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder

Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder 1 Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Steg 7. Marknadsplan hur man skaffar kunder Det viktigaste för ett nystartat företag är att få tag i de första kunderna. Den första är allra

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förädlade ekologiska och närproducerade produkter

Förädlade ekologiska och närproducerade produkter Förädlade ekologiska och närproducerade produkter -Probleminventering inom förädlingsindustrin Av: Svante Lindqvist Datum: 2001-01-29 Handledare: Kristina Sjöholm Sammanfattning Den här rapporten har gjorts

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1

Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U3 Utredning U2 Upphandling U5 Uppföljning U4 Upphandlingsrätt MB 1 Upphandlingsservice för dig inom offentlig sektor från SKL Kommentus U1 Utbildning U2 Upphandling U4 Upphandlingsrätt U3 Utredning U5 Uppföljning 1 2 »Upphandlingar ska ge bästa tänkbara välfärd för pengarna«gunilla

Läs mer

Handledning. till socialt ansvarsfull upphandling

Handledning. till socialt ansvarsfull upphandling Handledning till socialt ansvarsfull upphandling 1 Innehållsförteckning Ministerns förord 5 Vad innebär socialt ansvarsfull upphandling? 7 Vilken nytta får man av socialt ansvarsfull upphandling? 8 Strategin

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer