Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa"

Transkript

1 Säkerhetstänkande i hälso- och sjukvården vad innebär det? Irene Tael KTH, Skolan för Teknik och Hälsa 1

2 KTH Skolan för teknik och hälsa Avdelningen för Patientsäkerhet Professur i Systemsäkerhet i vårdorganisationer Synnöve Ödegård (avd.chef) Iréne Tael Marianne Lagerstedt, (doktorand) Anna Dahlgren Hedvig Aminoff Fredrik Ström, (doktorand) Sanny Shamoun Robert Brage Mirjam Ekstedt Erik Hollnagel, (vetenskaplig rådgivare) 2

3 Innehåll Erfarenhet från högriskverksamhet och säkerhetsforskningen Patientsäkerhet och Säkerhetsutmaningar i vården Utbildning i patientsäkerhet Nya patientsäkerhetslagen några viktiga punkter och reflektioner. 2

4 Erfarenheter från högriskverksamhet Goda ekonomiska resurser, Tidliga krav på säkerhet, - resurser för tillsyn Olyckor, incidenter - Vidgat perspektiv på säkerhet, - utveckling av metoder Allmänhetens/medias uppmärksamhet, allmänhetens förtroende 12

5 Exempel; Forskningsbidrag sedan Ökad fokus på organisation (Reason 1997) Mjukvarans betydelse (Leveson 1996) Förändrat synsätt på kausalitet från sekvensiella till systemiska modeller (Hollnagel 2004) Förändrad syn på mänskliga fel (Dekker 2006) Från reaktivt till proaktivt synsätt, Resilience engineering (Hollnagel, Woods, Leveson, 2006) 21

6 Säkerhetsforskningen Ändrat fokus bredare kunskapsbas Från Till delar system systemiskt teknisk/individ kontextuellt statiskt dynamiskt kulturfrågor beaktas = Komplext sociotekniskt system 14

7 Sociotekniskt system 16

8 Patientsäkerhetsarbetet i Sverige Fyra viktiga händelser Maria Sjukhus i Stockholm, 1936 Regionsjukhuset i Linköping, 1983 Sjukhuset i Kalmar, 2002 Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

9 Debatten

10 Systemsyn inget nytt Det upprörande är, att beträffande Mariatragedin själva det bristfälliga systemet ej tagits i beaktande, fastän varje individ vid att detta förr eller senare måste leda till olyckor av detta slag (Aftonbladet sept. 1936) 31

11 Säkerhetsutmaningar i vården Reducera problemets omfattning; Ca: 3000 döda Ca: skadade Ca: tillkommande dagar på sjukhus Ta lärdom från säkerhetsforskningen inom tex: vägtrafik, flyg, kärnkraft, offshore, arbetsmiljö.. 3

12 Säkerhetsutmaningar I vården Problemet definieras olika.. Resultat Process Struktur 5

13 Säkerhetsutmaningar i vården Individperspektiv; Läkaren (manlig) botar Sjuksköterskan (kvinnlig) vårdar Patienten riskkällan Konsekvenser för kulturen 10

14 Kultur enl. Edgar Schein Artefakter Allt som kan observeras Uttalade värderingar Uttalanden från ledningen Synligt Osynligt Grundläggande antaganden Inte direkt observerbart 11

15 Säkerhetsutmaningar i vården Ökad komplexitet och snabb förändringstakt ; Ex. Nya organisationsformer, nya aktörer Avvägning säkerhet/ekonomi.. Kvalitet och säkerhet Kompetens och lärande Teknikutveckling/teknikanvändning Upphandling och säkerhet Kulturfrågor Allmänhetens förtroende Utformning av lagar och föreskrifter. 4

16 Inte bara den sjukhusbaserade vården 31

17 Utvecklingen på lokal nivå Avvikelserapportering Utbildning i händelseanalys och riskanalys Kommunikationens betydelse men, Fortfarande stort fokus på aktörerna längst ut i vårdkedjan Ett bristande proaktivt perspektiv 31

18 Utbildning i patientsäkerhet Pågående och planerade utbildningar; Kurs i Patientsäkerhet Teori och praktik, (15 hp.) Webbutbildning, (7,5 hp); (under utveckling) Civ.ing. Medicinsk teknik, (6 hp) Masterutbildning (under utveckling) Forskarutbildning 2

19 Patientsäkerhet Teori och Praktik 15 hp Kursen syftar till: Att ge fördjupad kunskap och insikt om viktiga förutsättningar för att uppnå hög säkerhet i hälso- och sjukvården, samt att orientera om teorier och metoder för detta. 28

20 Patientsäkerhet Teori och Praktik 15 hp Kursens teman; säkerhet och systemsyn organisations- och kulturfrågor teknik och säkerhet människan som resurs verktyg och metoder för säkerhetsarbetet patientens delaktighet, personalens arbetsmiljö och säkerhet deltagarnas sammansfattning och fortsatta arbete 28

21 PM en viktig del i utbildningen Eget valt problem/riskområde som relaterar till den egna verksamheten. Problemet skall belysas utifrån kursens huvudteman Avslutas med förslag till åtgärdsplan 38

22 Resultat från utvärderingen Deltagarna anger att synen på säkerhet har förändrats; Examinationen visar; Individuell kunskap får en teoretisk ram Problem belyses i en bredare kontext Lösningar lyfts till högre nivåer i systemet Synnöve Ödegård 38

23 Lagstiftningen Vad har hänt på nationell nivå? Förordning om anmälningsplikt 1937 Ett flertal förändring i föreskrifter ang. rapportering Socialstyrelsens tillsyn förändras 1991 Nya föreskrifter tillkommer Förslag till en Patientsäkerhetslag dec Ny lag 1 januari

24 Lagstiftningen Bakgrunden; Alltför stort fokus på den enskilde yrkesutövaren Alltför lite på fokus på vårdgivarens ansvar att säkerställa en hög patientsäkerhet Patienternas erfarenhet ska bättre tillvaratas Säkerhetsarbetet ska ha ett ökat systemperspektiv och bedrivas proaktivt 31

25 Patientsäkerhetslag 2010:659 Vårdgivarnas ansvar förtydligas Klagomålshanteringen flyttas från HSAN till Socialstyrelsen Disciplinpåföljderna tas bort och ersätts av möjlighet att rikta kritik och vidta åtgärder (både personal och vårdgivare) Patienten viktig samarbetspartner 31

26 Patientsäkerhetslag 2010:659 Vårdgivarna får skyldighet att rapportera personal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten Skärpta bestämmelser om prövotid och återkallelse av legitimation Apoteken får anmälningsskyldighet Patientnämnderna ska uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av tillsynen 31

27 Några reflektioner Sjukvården alltmer komplex med avancerad teknik styr lagen tillräckligt? Kompetensfrågorna? Besluten går ej att överklaga - allmänhetens förtroende? Personalens möjligheter till oberoende utredning? Årsberättelser reaktivt perspektiv 31

28 Några reflektioner Hur kommer allmänheten att reagera? Hur kommer vårdgivarna att hantera de nya uppgifterna? Hur ska patienterna involveras? Hur kommer den att påverka personalen? Hur ska vården få tillgång till rapporterade händelser? 31

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP

SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP Fakulteten för Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap SÄKER VÅRD I SJUKSKÖTERSKE- UTBILDNINGEN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP Ann-Britt Ivarsson Ekedahl, Universitetsadjunkt Mariette Bengtsson,

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet 5 GOD OCH SÄKER VÅRD 5.1 Varför kvalitetsarbete? Intresset och engagemanget för att följa upp, värdera, analysera och förbättra vård och behandling har lika lång historia som läkekonsten, dvs. sen Hippokrates

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?.

Synnöve Ödegård. Tabell 1. Svar på frågan Jämfört med 2003, anser Du att säkerheten för patienterna i Sverige idag är?. 28 september 2013 Hot mot säkerheten och möjligheter till förbättring Konferensdeltagarnas synpunkter inför konferensen Patientsäkerhet teori och praktik den 3:e och 4:e sept. 2013 Synnöve Ödegård Vid

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

FRAM erfarenheter från sjukvård

FRAM erfarenheter från sjukvård FRAM erfarenheter från sjukvård Helen Alm Human Factors Specialist Vattenfall AB Axel Ros Chefläkare Länssjukhuset Ryhov Region Jönköpings län 1 Att fundera på för er: Brukar ni reflektera över val av

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län 2012-05-31 Arbetssätt och organisation för kunskapsbaserad styrning Landstinget i Kalmar län

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg VÄLKOMNA NY BILD kommer Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg VÄLKOMNA NY BILD kommer Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst

Läs mer

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter

Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter MISSIV 2012-08-22 LJ 2012/82 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Införande av 1177 och ett gemensamt kundcenter Bakgrund I budget 2012 står att 1177 ska öka invånarnas tillgång till sjukvårdsrådgivning

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillsynsrapport 2013. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillsynsrapport 2013 Hälso- och sjukvård och socialtjänst Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer