HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Procurement. En guide till effektivare inköpsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Procurement. En guide till effektivare inköpsprocesser"

Transkript

1 Juni 2008 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Procurement En guide till effektivare inköpsprocesser Strategiska inköp Inköpsprocesserna bör styras av företagets långsiktiga mål läs mer sid 4 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JUNI 2008 Experternas tips Specialister inom branschen berättar hur de ser på inköp samt ger dig tips om hur du kan effektivisera dina inköpsprocesser läs mer sid 18 Inköpssystem effektiviserar Skanskas inköp. Se sid TheCard Resekonto ett enda konto för alla reseutgifter

2 Juni 2008 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 2 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Inledning Inköpare Tänk strategiskt och globalt! Så skulle budskapet till en ny medlem i företagets ledningsgrupp med ansvar för företagets försörjning av råvaror, komponenter, subsystem, kontorsmaterial, mm, dvs. inköpsfrågorna lyda. För de flesta tillverkningsföretag i dagens globala värld, för den är global även om du i huvudsak har en svensk marknad, är inköpsandelen av förädlingsvärdet 50 procent eller mer. Och ändå är det många företag som fortfarande betraktar inköp som en fråga om pris och leverans. Christer Kedström, Lunds Universitet. FOTO: SPG Detta nummers artikelförfattare, och företagen bakom, belyser en mångfald av olika aspekter på vikten av att ha företagets övergripande strategi i fokus. Inköpare är vi allihop i hemmet och familjen. Många gör gärna inköp i jobbet också, dessvärre inte alltid på rätt sätt. Alla skall inte ut och handla, utan det skall organiseras och systematiseras. Utgångspunkten måste vara att inköpsarbetet skall stärka företagets konkurrensförmåga. Oftast är kostnadsfokus rätt, men inte i sin extrema prisfokuserade form. Men ibland är det helt fel. Då kan de absolut billigaste leverantörerna bli ett fullkomligt felaktigt val. Inköpsarbetets tre nivåer måste synliggöras: 1. Det strategiska inköpet handlar om att lägga fast riktlinjer för inköp. 2. Det taktiska inköpet handlar om att genomföra strategin. 3. Det operativa inköpet är huvudsakligen ett avrop från avtalsleverantörer. Det skall gå smidigt, vara enkelt och samtidigt styrande. Globalisering kan vara det som så modernt kallas offshoring, dvs. köp från marknader på andra sidan haven, med kostnadsjakt i fokus. Men det kan också vara att bredda sin horisont bortanför den nuvarande leverantörsmarknaden i Sverige. Om vi bara fokuserar på kostnadsbesparingar så missar vi leverantörernas idéer om förbättringar och innovationer. Kom också ihåg den gamla regeln att hitta leverantörer som matchar ert företag. Det finns föga kärlek i månggifte. Alltså, tänk efter noga när ni bestämmer er för att ha flera leverantörer till samma produkt. Risken att ni tappar i tillit och trovärdighet finns. Å andra sidan vill väl ingen ha en passiv partner. Bra leverantörer är lönsamma för oss och för sina ägare. Det är en skillnad mellan leverantörer som är hungriga på utmaningar och bättre lönsamhet och sådana som svälter. De svältande har inte utrymme för några extraordinära prestationer. Bättre leverantörsprestationer börjar hemma. En riktigt bra kund får riktigt bra leverantörer. Har man målet att vara i världsklass, och varför skulle man inte det, då måste man satsa på att bygga ett leverantörssystem av världsklass och då krävs det att vi är en kund av världsklass. Christer Kedström Ekon. Dr. Universitetslektor, Lunds Universitet MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JUNI 2008 Procurement En guide till effektivare inköpsprocesser Strategiska inköp Inköpsprocesserna bör styras av företagets långsiktiga mål läs mer sid 4 Experternas tips Specialister inom branschen berättar hur de ser på inköp samt ger dig tips om hur du kan effektivisera dina inköpsprocesser läs mer sid 18 INKÖPSSYSTEM EFFEKTIVISERAR SKANSKAS INKÖP. SE SID TheCard Resekonto ett enda konto för alla reseutgifter INFO: Tematidningen Procurement En guide till effektivare inköpsprocesser är en titel från Mediaplanet. Denna tidning syftar till att påvisa vilka möjligheter det finns för företag och offentliga institutioner att effektivisera sina inköpsprocesser. Tematidningen syftar även till att förse läsaren med konkreta tips på hur denna kan göra detta. Innehåll Strategiska inköp sid 4 Moderna tider sid 6 Inköpsprocessen steg för steg sid 8 Sveaskogs inköpssystem sid 9 Skanskas inköpslösningar sid 10 Global sourcing sid 12 Juridisk checklista Sid 14 Supply Chain Management sid 14 System för eftermarknaden sid 15 KPI för inköpsorganisationen sid 16 Expertpanel sid 18 PROCUREMENT EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Genève Hongkong Riga Projektledare: Richard Ohlsson, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Frida Sthlm, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik Text: Therese Slettengren om inget annat anges För information, kontakta: Tobias Nilsson, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Hur presterar er inköpsavdelning? Ta reda på det med Sievos mjukvara specifikt designad för inköpsfunktionen! Oavsett om ert ERP-landskap är centraliserat och välorganiserat eller fragmenterat med många olika system och varierande datakvalitet kan Sievo tillföra: Spendanalyser Verktyg för kategorihantering Mätning av inköps påverkan på sista raden Uppföljning av spend och besparingsmål, budgetering och prognoser Leverantörs och kontraktsuppföljning Spåra betalningstider till leverantörer Hantera besparingsprojekt Och mycket mer därtill - allt presenterat i ett mycket användarvänligt och dynamiskt dashboardformat. Ledande företag som UPM-Kymmene, Kemira, Lego och Chr.Hansen realiserar redan besparingar med Sievos lösning. Eftersom tid är pengar - kontakta oss så snart som möjligt och få reda på mer hur Sievo kan hjälpa inköpsfunktionen bidra bättre till sista raden! Sievo- a company enabling efficient Procurement Performance Management

3 Effektiva inköpsprocesser Ny bok om inköp Purchasing Transformation är en ögonöppnare för den som söker nya värdefulla insikter om inköp. Utifrån perspektivet att inköp kan generera stora värden beskriver boken hur en inköpsfunktion kan ta rollen som motor i företagets värdeskapande. Purchasing Transformation bottnar i hur man kan nå sin potential och diskuterar inköpsorganisation, styrning, upphandlings och avrops-processer. Purchasing Transformation kan beställas via Amazon.co.uk eller direkt från För IBX är effektivt inköp nyckeln till framgång på den globala marknaden. IBX stöttar företag som vill utveckla sin inköpsfunktion genom att skapa en effektiv inköpsprocess som levererar mätbara besparingar. Hos många företag finns det en övertygelse att vägen till bättre lönsamhet är minskade personalkostnader. IBX erbjuder ett bättre alternativ sänkta inköpskostnader. Hos många företag står inköp för över 50 procent av omsättningen och besparingar på inköpsvolymen ger direkt effekt på ett företags vinst. IBX är den ledande leverantören av tjänster och lösningar för effektiva inköp. IBX har förbättrat och effektiviserat inköpsprocesser hos Deutsche Post World Net, IKEA, Ericsson, SEB, Siemens, Lufthansa, Skanska, Volvo och många fler. IBX ad ProcurementDI June 2008_Right.indd :51:58

4 4 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Strategiska inköp Att tänka strategiskt i inköpsprocessen blir allt viktigare. De moderna inköparna måste klara av att både vara strateger, affärsmän, förhandlare och bra relationsbyggare, vilket ställer stora krav på inköpsorganisationen. Det är en stor utmaning för företagsledningen att börja tänka mer strategiskt när det gäller inköp, men det lönar sig i längden, säger Mattias Hultheimer, VD på Effective Sourcing AB (EFFSO). Strategiska inköp ger lägre kostnader och flexiblare lösningar Allt fler företag fokuserar idag på sin kärnverksamhet för att klara konkurrensen i det globaliserade företagsklimatet. Detta medför att även andelen inköpta varor och tjänster blir en allt viktigare del av företagens verksamhet. Det är inte ovanligt att inköpen i dag står för procent av företagens omsättning. När företagen inte längre tillverkar alla komponenter själva blir de beroende av expertkompetens för att utveckla sina egna produkter. De måste helt enkelt ta hjälp av underleverantörer för att producera och sälja innovativa produkter. Och det blir inköpsorganisationens uppgift att hitta rätt leverantörer för denna viktiga uppgift. Strategiskt inköp får allt större betydelse Konsekvensen av detta blir att inköpsorganisationerna börjar tänka allt mer strategiskt. Förut var inköpen en administrativ del av företagen. Kostnaderna hölls ner genom att pressa priser, förbättra inköpsprocesserna och arbeta med många leverantörer. Nu jobbar företagsledningarna mer strategiskt med sina inköpsorganisationer för att skapa värde, säger Mer champagne till inköpsorganisa- tionerna. Mattias Hultheimer. Strategiskt inköp innebär kortfattat att inköpsorganisationen arbetar aktivt och systematiskt med sin leverantörsbas och på detta sätt möjliggör affärer och lösningar som i längden förbättrar organisationens lönsamhet. Man jobbar alltså inte lika fokuserat på låga inköpspriser, utan mer strategiskt med att ta fram mål och riktlinjer för företagets inköpsverksamhet, utforma sortiments- och leverantörsstrategier, hitta flexibla lösningar och rätt leverantörer (sourcing). Resultatet blir lägre kostnader, snabbare innovationstakt, bättre erbjudanden till kunderna och ökad flexibilitet. Olika sätt att arbeta strategiskt Hur man väljer att bygga upp sin inköpsorganisation beror på hur företagets verksamhet ser ut. Det är till exempel inte säkert att få leverantörer sparar mer pengar. Det beror helt och hållet på vilken strategi företaget har, hur många leverantörer som producerar en viss produkt på marknaden, och vilken strategisk betydelse ett inköp har. Därför är det viktig för den strategiska inköpsorganisationen att ha affärsidén och företagets långsiktiga mål i fokus. Då får inköpsorganisationen fler värden att jobba med och det blir lättare att se vilka leverantörer som är av strategisk betydelse. Det är också viktigt att vara strukturerad och att, liksom i en försäljningsorganisation, analysera, mäta och följa upp inköpen. Tyvärr förstår fortfarande många ledare inte fullt ut tankarna med strategiskt inköp. Man har fortfarande dåliga mät- och belöningssystem i inköpsorganisationerna. I ställe borde man ta efter försäljningsorganisationerna och belöna inköparna med champagne när de skrivit ett bra leverantörsavtal, tycker Mattias Hultheimer som FOTO: Maria Hallsten En strategisk inköpsorganisation måste ha företagets affärsidé i fokus, säger Mattias Hultheimer, vd på EFFSO. också tillägger att det kan ta flera år att nå mätbara inköpsresultat och ledningen måste därför vara tålmodig. Stora utmaningar En av de största utmaningarna med strategiskt inköp är att hitta kompetenta medarbetare som klarar av att vara affärsmässiga, kommunikativa, juridiskt kompetenta och ekonomiska allt i ett. Chefer som ska rekrytera en ny inköpsgrupp bör därför inte bara titta på de personer som har lång erfarenhet av inköp, utan också leta efter dem som jobbat mycket med relationer och skapat konkreta lösningar. En annan utmaning för företagen är att hitta de bästa leverantörerna med de smartaste lösningarna. För att hitta dem måste man leta över hela världen och man måste förstå vad företaget verkligen behöver, säger Mattias Hultheimer. Vilda inköp? Vi tämjer era inköpare och hjälper er att skapa bestående resultat Strategiskt Inköp Spendanalys Inköpsdiagnos Inköpshandboken Kommunicera online med Dina affärspartners världen över NU!! XPIN hanterar - order - ritningar - transporter - likviditet - och mycket mycket mer!! XPIN Din lösning för framtiden! Kontakta oss redan idag för mer information Välkommen!

5 Betala med First Card. Spara flera hundra kronor varje gång. (Obs! Erbjudandet har gällt sedan första januari 1990.) Administration är inte bara tidsödande. Den kostar pengar också. Det företag som vågar analysera sina kostnader upptäcker antagligen att varje faktura som kommer in och ska betalas kostar minst 500 kronor, bara i internadministration. I värsta fall, och det är inte ovanligt, är kostnaden till och med det dubbla. Kostnaden kan sänkas genom att betala med kort och på så sätt samla inköpen på färre fakturor. Det går att åstadkomma med vilket företagskort som helst, inte bara First Card. Därför vill vi nu berätta om den stora skillnaden mellan vårt kort och andra. first card är inte bara ett kort, det är ett helt betalsystem Hos First Card är själva kortet bara en liten del av helheten. Med vårt betalsystem kan företaget samla och förenkla betalningen av mängder med inköp inte bara de som betalats med kort på något av de drygt 25 miljoner inköpsställen där First Card fungerar, utan även till allt som kan betalas via First Cards resekonto, exempelvis biljetter, hotell och transferresor. Alla inköp kan redan från början styras till att hamna på rätt kostnadsställe eller projektnummer och First Card kan anpassas på många olika sätt för att fungera sömlöst ihop med ert ekonomisystem. så här mycket kan ni spara från och med nu Ta reda på hur många fakturor ditt företag administrerar varje år. Multiplicera sedan antalet med 500 kronor, så ser du en lågt beräknad administrationskostnad. Sedan är det bara att skaffa First Card och börja spara. En tumregel vi brukar använda är att den som använder vårt betalsystem fullt ut kan sänka administrationskostnaderna med mellan 35 och 70 procent. (Observera att siffran gäller även om ni idag har andra former av företagskort.) mer än hälften av sveriges största företag har förstått Om du vill veta mer om betalsystemets alla fördelar kan du ringa oss, eller prata med någon av våra kunder. Både små och stora företag tjänar på vårt betalsystem. Till exempel använder mer än hälften av Sveriges största företag First Card. Vi ger dig gärna en referenslista. Välkommen till First Card. Betalsystemet som sparar pengar. Tel firstcard.se First Card ges ut av Nordea Bank AB (publ)

6 6 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Utbildning och trender Enligt Björn Axelsson på Handelshögskolan, Sveriges enda professor i inköp, behöver företagsledningarna utbildas i modernt inköpstänkande och många företag har mycket kvar att göra. Det handlar om väldigt stora pengar, så det kommer att ske en förändring. Vi på väg mot en tydligare styrning av inköpsprocessen med strategier för varje enskilt sortiment, säger han. TEXT: Per Aronsson NCC sänker kostnader med effektivare inköp NCC förbinder sig i ett strategiskt mål för ökad konkurrenskraft att sänka produktionskostnaderna med fem procent fram till Enligt Tomas Carlsson, chef för NCC Construction Sweden, ska detta bli verklighet bland annat genom effektivare processer inom inköp. Källa: Nyhetsbyrån Direkt Inköpschefer i USA spår ökad sysselsättning Inköpschefer i USA räknar med fler nyanställningar i år än de gjorde i slutet av förra året. Inköpscheferna inom tillverkningsindustrin tror att sysselsättningen kommer att stiga 2,9 procent 2008, att jämföra med 1,6 procent i motsvarande undersökning i december. Inom tjänstesektorn räknar inköpscheferna med en sysselsättningsökning med 0,7 procent, jämfört med 0,5 procent i decemberundersökningen. Källa: Nyhetsbyrån Direkt Ny utgåva av SSG leveranskontrakt På SPCI 2008 presenteras SSG Standard Solutions Group för första gången den nya utgåvan av SSG Leveranskontrakt ( ). Kontraktet, som är framtaget genom samarbete mellan expertis inom juridik, inköp och teknik, följer europeisk lagstiftning och förenklar hela inköpsprocessen från ritbordet till drifttagande. SSG Leveranskontrakt används som stöd vid upphandling, inköp, konstruktion och driftsättning och leverans av industrianläggningar inom EU. Dokumenten används ofta som mallar för att förenkla upphandlingsprocessen. Bland nyheterna i den nya versionen kan nämnas justeringar och anpassningar till vissa EG-direktiv, justering av dokumentationsbilagan och checklistan samt de allmänna kontraktsvillkoren. Moderna tider företagsledare behöver veta mer om modernt inköpstänkande Björn trivs mycket bra med att vara pionjär och hjälpa till att sätta inköp på den akademiska kartan. Han säger att det verkligen behövs och att det inte är en slump att det sker just nu. De senaste tio åren har det skett en påtaglig förändring när det gäller synen på inköp både inom näringslivet och i den akademiska världen. Att föra samman de två världarna är därför naturligt. Företagsledningar vet att inköp är något de bör satsa på, säger Björn Axelsson. Med tanke på att inköp står för en väldigt stor del av företagens kostnader, så låter det kanske märkligt att det är först på senare tid som professionen har blivit prioriterad. Nu är det ju inte så att företagen struntat i att arbeta med inköp. Snarare handlar det om ett starkt förändrat fokus och det i sin tur beror på att världen har förändrats. Den globala ekonomin och allt vad den för med sig är den viktigaste förklaringen. När företagsledningar ser att konkurrenterna börjar outsourca till Kina eller Indien, så kommer snöbollen i rullning och det gäller att hänga med. Ny teknik spelar också en stor roll. IT-tekniken underlättar otroligt mycket när det gäller att hålla ihop affärer och få bättre kontroll och styrning. Man vet helt enkelt på ett samlat sätt hur mycket man köper och vilka leverantörerna är. Tekniken gör det möjligt att skapa ordning och reda, säger Björn Axelsson. Allt fler engagerar sig En annan viktig förklaring är att det går blixtsnabbt att kommunicera. Geografiska avstånd är inte lika stora hinder längre. Till exempel har hela tjänstesektorns köpande av program och programmeringstjänster i Indien, och på andra håll, förstärkt behovet av bra och planerade inköp. Det ena ger det andra. Folk från en bransch ser vad som händer inom en annan bransch. Snöbollen rullar och rullar. Många saker har inträffat nästan samtidigt, som har gett en skjuts åt hela inköpsfältet, och det leder automatiskt till att fler duktiga människor intresserar sig. Det blir fler utbildningar, fler tidningar som handlar om inköp, fler konsulter och så vidare, säger Björn Axelsson. Berättelser som sprider sig Björn Axelssons övergripande teori är att bilden av vad som är ett skickligt utfört inköp har förtydligats. Ja, så är det. Berättelserna om företag som har lyckats tack vare smarta inköp är avgörande för att öka intresset. IKEA, Dell, Hennes & Mauritz, Toyota med flera är förebilder. De bidrar till att skapa en begriplig karta över vad inköp egentligen handlar om. Jag ser att förståelsen ökar för att det är nödvändigt att investera i system och personal och hur viktigt det är att ha en bra organisation på plats. Höga inköpsvolymer, krav på flexibilitet och internationell konkurrens driver på utvecklingen. Elektronik-, mode- och bilföretag har legat steget före. Men nu spiller det över till andra branscher. Till exempel var läkemedelsindustrin för bara några få år sedan förvånansvärt outvecklad rent inköpsmässigt, vilket givetvis hänger ihop med att det är en bransch, där det som kostar mest är forskning och utveckling. Men numera är det en bransch där inköp prioriteras mer, mycket beroende på att läkemedelsföretag köper forskningsrelaterade tjänster i större utsträckning. Men också för att det överlag finns en insikt om att de stora värden som inköp representerar måste hanteras på genomtänkta sätt. Företagsledare behöver utbildas Alltså blir snöbollen bara större och större. Det handlar om en generell uppgradering. Just att insikterna sprider sig till bransch efter bransch är speciellt och viktigt. Björn Axelsson pekar också på att många företagsledningar behöver utbildas för att få djupare kunskaper om vad inköpsfunktionen faktiskt behöver. Ja, jag tror att företagsledare behöver veta mer om modernt inköpstänkande. Det handlar om att få respekt för professionen och vilken betydelse inköp kan få för konkurrenskraften. För alla företag är det viktigt att långsiktigt säkerställa att man har rätt kompetenser och resurser. Hur ska de annars kunna möta de allt större kraven som ställs på inköp? Mer, större, viktigare Framtidstrenderna? Mer av vad vi redan ser nu, enligt Björn Axelsson. Helt enkelt en fortsatt uppgradering och förstärkning av funktionen och jag tror att inslagen av mycket tydlig styrning och strategier för varje enskilt sortiment är det som kommer att dominera, säger han och fortsätter: Sedan tror jag att många företag har mycket kvar att göra när det gäller inköp av indirekta material. Det vill säga tjänster av olika slag, kontorsmaterial, förslitningsmaterial och så vidare. Inom det området är det många som ännu inte har kopplat greppet, men när de upptäcker att det handlar om väldigt stora pengar så kommer det att ske en förändring. Fortfarande är affärsområdes- och marknadschefer i många företag inte särskilt nära inköpsaffärerna. Därför tror jag att vi kommer se en utveckling, där höga linjechefer kommer att ingå i sourcingteamet för de viktigare inköpen.

7 DETTA ÄR EN FÖRETAGSPRESENTATION FRÅN FREESOURCING: Kraftigt sänkta inköpskostnader genom systemstöd Inköpsprocessen är ofta komplex och effektiviseringar kan leda till avsevärda besparingar. Freesourcing arbetar med utveckling och försäljning av systemet Sync-IT, som följer hela flödet i inköpsprocessen, från det att en order läggs till dess att varorna levererats och fakturan är betald. Vilka är de största fördelarna med Sync-IT? För vår verksamhet är Sync- IT marknadens bästa produkt för processtöd, prisjämförelse och fakturamatchning, med bra uppföljningsmöjligheter och statistik. En primär vinst är minskningen av transaktionskostnader som uppstår i anslutning till inköp. Implementationen av Sync-IT gick dessutom snabbt och smidigt. Mats Björkman, Inköpschef, Eltel Networks AB All information överförs elektroniskt och Sync-IT kan enkelt kopplas samman med kundens övriga IT-system. Idag finns över 150 fullt integrerade leverantörer och mer än EDI-transaktioner går varje dag genom Sync-IT. Kundbredden är stor med implementationer hos kunder med omsättning på allt från 30 miljoner kr upp till 30 miljarder kr, säger Johan Ouchterlony, försäljningschef på Freesourcing. Freesourcings kunder finns inom flera olika branscher. I byggbolaget PEAB går Sync-IT under namnet PIA. Eloch telenätbolaget Eltel Networks och installationsföretaget Bravida är två andra exempel på kunder. Där kallas Sync-IT Bajonett respektive Bravis. Freesourcing har traditionellt inriktat sig mot projektintensiva företag med komplexa materialinköp, men har även kunder inom andra områden såsom offentlig verksamhet. PIA, Bajonett och Bravis är alla olika namn för Sync-IT, det är samma system i botten där vi har gjort mindre modifieringar beroende på kundernas önskemål, säger Johan Ouchterlony. Inköpsprocessen blir mer transparent. Det blir mycket lättare att jämföra priser och villkor från olika leverantörer. Kontakt: Holländargatan 21 A Stockholm Tel: Sync-IT sparar pengar och effektiviserar inköpsprocessen på flera sätt. Systemet ger ökad överblick och kontroll över inköpsprocessen då det innehåller verktyg för statistik och uppföljning. En påtaglig reducering av icke värdeskapande aktiviteter i order- och fakturahanteringsprocessen innebär också att företaget sänker sina administrativa kostnader. Inköpsprocessen blir mer transparent. Det blir mycket lättare att jämföra priser och villkor från olika leverantörer, vilket inköparen sedan kan använda till att konkurrensutsätta leverantörerna och pressa priserna. För leverantörerna blir fördelarna en effektivare process via elektroniska inköp samt möjlighet till ökad avtalstrohet. Företag med ramavtal får ett bättre förhandlingsunderlag och andelen vilda inköp utanför avtalen kan minimeras, säger Johan Ouchterlony. Det rör sig sammantaget om avsevärda besparingar som kan åstadkommas med Sync-IT. Hos våra kunder har man kunnat påvisa en minskning av de direkta inköpskostnaderna med fem till tio procent. Därtill kommer stora besparingar i indirekta kostnader kopplade till inköp, konstaterar Johan Ouchterlony. Det är ett inköpsverktyg som ger stöd för såväl den dagliga försörjningen till produktionen som den strategiska utvecklingen av inköp. Sync-IT skapar möjlighet att tillföra organisationen ett professionellt inköpssystem utan kompromisser. Göran Terning, Logistikchef, Peab AB Vi installerar 1000-tals olika produkter i lokala kunduppdrag varje dag, därför valde vi Sync-IT (Bravis), då det dels stödjer professionell artikel- och prishantering och dels är ett enkelt beställningsverktyg för våra projektledare. För 2007 beställde Bravida Sverige 50 % av allt direkt material i Sync-IT och systemet ger oss möjlighet att aktivt styra valet mot utvalda leverantörer och sortiment. Lars Korduner, Inköpschef koncern, Bravida AB

8 8 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Inköpsprocessen Inköpsprocessen steg för steg En inköpsprocess består av ett flertal steg. Varje steg är en viktig del i en lyckad inköpsprocess och behövs för att skapa mervärde för företaget. Enligt utbildningsföretaget Silf Competence kan inköpsprocessen definieras som alla de aktiviteter som uppstår i samband med att ett företag köper varor och tjänster. Inköpsprocesserna kan naturligtvis se olika ut beroende på bransch och storlek på företag, men det finns vissa saker som varje företag bör tänka på inför varje inköp. För att vara framgångsrik i sitt inköpsarbete krävs inte bara att inköparen går igenom ett flertal delprocesser som, enligt Silf Competence, kan delas in i behovsanalys, marknadsanalysprocessen, avtalsprocessen, leveransprocessen och slutligen uppföljningsprocessen. Det krävs också att inköparna samarbetar och samverkar. Det som framförallt utmärker ett modernt och framgångsrikt inköpsarbete idag är att samarbeten och samverkan sker inom och utanför det egna företaget med andra aktörer och funktioner, säger Anders Lindholm marknadschef på Silf Competence. Dessa samarbeten kan vara så kallade crossfunctional teams eller integrerade arbetsgrupper mellan exempelvis produktutveckling, konstruktörer, tekniker, designers och inköpare samt logistiker. Behovsanalysprocessen I detta första steg av inköpsprocessen skapas grunden för ett bra inköpsarbete så att man senare i processen kan få bra villkor i de affärer som ska genomföras. Resultatet av denna process är en sammanställning av företagets inköpsbehov avseende exempelvis sortiment, kvalitet och volymer. Man bör inte vara alltför låst i sin kravspecifikation utan lämna utrymme för förbättringar i lösningen som kan komma fram i ett samarbete med leverantören Det är bra om inköpsorganisationen kommer in tidigt i denna process. Behovet av samarbete mellan två eller flera funktioner i företaget är mycket viktigt här, säger Anders Lindholm. I denna del av processen görs en kravspecifikation som beskriver krav på exempelvis utförande och funktioner som du som kund ställer på varan eller tjänsten och på leverantören. Marknadsanalysprocessen Denna process syftar till att kartlägga leverantörsmarknadens möjligheter att tillfredsställa företagets behov på bästa sätt. I denna process DETTA ÄR EN FÖRETAGSPRESENTATION FRÅN PROCURE IT RIGHT AB PIR skär dina kostnader Anders Sjöholm, vd PIR PIR ser att många företag har behov av att skära kostnader både på kort och lång sikt, för att förbättra sitt resultat på sista raden. Företag som varit i tillväxtfaser har inte prioriterat sina indirekta inköp, och där finns potential att rationalisera. Det kan handla om att effektivisera till exempel inköp av konsulter eller IT-system. Fem råd för effektiva konsultinköp: 1. Bestäm varför du köper konsulter. Är det behov av kompetens, resurser eller för att lära sig och få nya influenser? 2. Bestäm den optimala mixen och antalet konsultleverantörer. 3. Tänk på vad, hur och när du beställer, i förhållande till vilka behov du har. 4. Använd mätbara kvalitetskrav. 5. Ha kontroll på risker som äganderätten vid utveckling av tjänster, skadestånd och tystnadsförpliktelser. Det senare är av vikt eftersom många konsulter släpps in djupt i verksamheten. Med fokus på handfasta lösningar ger vi råd och utför konkreta åtgärder efter strukturerade processer. Vår erfarenhet är global. PIRs vd Anders Sjöholm säger: Vi ser en ökad efterfrågan och att det finns en stor marknad för våra tjänster inom inköp. Vi har gedigen erfarenhet från upphandlingar och har gjort miljardbesparingar inom framförallt inköp av telekom- och IT-system. Vi kan med framgång utnyttja vår erfarenhet för att effektivisera och optimera kostnader inom inköp generellt. Våra konsulter har bred erfarenhet inom strategiskt inköp från många branscher, och en stor del av våra uppdrag är globala. Det här året har varit mycket spännande, vi expanderar inom nya områden och jag är övertygad om att nästa år kommer att bli ännu mer händelserikt. Vi ser fram emot Procure It Right AB (PIR) är ett globalt konsultbolag som hjälper klienter med strategisk och operativ inköpsrådgivning. att hjälpa våra svenska och internationella klienter att hitta siffrorna i sina inköp. Jag vet att våra insatser ger bestående resultat. Anders Sjöholm är vd för PIR och har en bakgrund som advokat på Mannheimer Swartling, chefsjurist på Europolitan och marknads- & försäljningsdirektör på Vodafone och ComHem. PROCURE IT RIGHT AB Karlavägen 108, BOX , Stockholm Tel:

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 9 Inköpssystem När skogsföretaget Sveaskog skulle köpa ett nytt inköpssystem gjorde de ett gediget förarbete. Det var viktigt att hitta det system som bäst matchade koncernens förutsättningar. Sveaskog valde inköpssystem som matchade inköpsprocessen görs ett urval av leverantörer. Om produkten eller tjänsten köps sällan eller för första gången brukar den som är inköpsansvarig kontakta tänkbara leverantörer. De leverantörer som kan leverera det som önskas ombeds lämna in ett anbud (offert) till ett visst datum. Avtalsprocessen I den här processen går upphandlingen från anbudsbegäran till avtalsslutande. Detta innebär att man enar företagets behov med marknadens förutsättningar att tillfredsställa dessa. De anbud som kommit in från leverantörerna sammanställs på ett så korrekt jämförande sätt som möjligt. Den inköpsansvarige, eventuellt tillsammans med någon annan, utvärderar anbuden (offerterna), varefter förhandling startar med utvalda leverantörer. Leveransprocessen Denna process omfattar beställnings- och leveranshantering inklusive leveransbevakning, reklamationer och betalningsrutiner och att skapa effektivitet i dessa. Avtalet bör vara noga specificerat så att inga tveksamheter råder. I avtalet ska en klausul finnas som beskriver hur en eventuell tvist ska lösas. I samband med avtalet sker den formella beställningen. I enklare fall genomförs en normal beställning utifrån den offert som leverantören lämnat. Uppföljningsprocessen I den sista delen av inköpsprocessen mäter man och följer upp inköpsprocessens effektivitet, leverantörernas prestationer samt identifierar förbättrings- och utvecklingsmöjligheter inom inköpsprocessen olika delar. Sveaskog är en decentraliserad organisation med ett 40-tal mindre kontor spridda över hela landet. Inför köpet av det nya systemet lade man därför ner mycket tid på att ta reda på hur koncernens inköpsprocess skulle bli så optimal som möjligt för att passa hela organisationen. Vi ville ha ett system som kunde anpassa sig till oss inte tvärtom. Vi gjorde därför ett gediget förarbete, säger Sveaskogs inköpsschef Mats Oja. Förarbete och införsäljning av systemet viktigt Först bildades en styrgrupp med representanter från IT, inköp, ekonomi och skogsrörelsen. Efter förstudie, djupintervjuer och analyser gjordes intresseförfrågan till ett tiotal potentiella leverantörer. Därefter valdes fem kandidater som fick offertförfrågan med kravspecifikationer. När systemet valts ut började det viktiga arbetet med att sälja in systemet i organisationen. Säljarbetet handlar om att skapa en förståelse för systemet och av att planera och ha framförhållning i sina inköp för att minska andelen spontana inköp. Förstår alla detta Mats Oja, inköpschef på Sveaskog säger att alla i företaget måste förstå varför man implementerar inköpssystemet. blir ett nytt systemstöd lättare att ta till sig i organisationen. Denna process pågick under hösten 2007 och nu är systemet i skarp drift. För närvarande utbildas användargrupper och Mats Oja tycker att de lyckats bra med implementeringen så här långt även om implementeringen tagit mer resurser i anspråk än de räknat med. Bättre relation med leverantörer och lägre kostnader Fördelarna med systemet märks redan och Mats Oja uppskattar att de sparat åtskilliga miljoner och sänkt kostnaderna på indirekt material med procent jämfört med hur det var innan systemet togs i drift En annan fördel är att de nu har bättre kontakt med leverantörerna och att dessa lever upp till de krav som Sveaskog har på sina leverantörer. Du, upptäckar n! Vi firar 8 år och ny webb, och, ja, det är sommar, så varsågod: Grunden för all affärsverksamhet är förstås att både säljare och köpare ska tjäna på varje enskild transaktion. Och kan värdet för köpet maximeras så blir det vinst. Åtminstone för säljaren. Därför är det inte så ofta något ges bort gratis utan att en rätt betydande motprestation ges eller förväntas, eller hur? Det är ju inte så konstigt, men visst blir det tråkigt nog ofta större beslut av det, och därmed viss vånda, eller hur? Den här annonsen var beställd för många tio-tusentals kronor, men jag hade missuppfattat formatet. Så när den tänkta annonsen med förväntad avkastning i juni inte gick att anpassa så slog det mig att det roligaste jag kan göra för både dig och mig Sommaren är att låta dig få en smidigare sommar genom att få testa bra-att-hagrejer-för-skönare-somrar gratis (ja, nästan, med 95% reduktion i alla fall) så kanske vi gör affärer i höst. Om du vill förstås. Grejer som kan revolutionera din verksamhet och arbetssätt, och ändå är väldigt enkelt att göra både för dig och för oss......eller ska vi säga bli mer lättillgänglig och attraktiv, med ett riktigt bra, sex-siffrigt 020-nummer. Gratis alltså. Ingen kostnad för numret eller startkostnad. Du betalar bara för inkommande samtal och i så många månader du vill ha det....med en samtalskö som hjälper dig att ta samtal i lugn och ro. Gratis. Hela sommaren (3 månader utan bindning)...även om du är borta. Det gör du med ditt egna växeltelefonistsvar du enkelt ställer in själv på webben ( Tryck 1 för Öppettider, 2 för... ) med talsvarsmeddelanden via e-post. Återigen: Gratis. Hela sommaren. Ingen bindningstid. Din motprestation: Det finns bara en sak du måste betala: Kostnaden för minst ett vanligt (ej 020) telefonnummer hos oss (du får välja bland nya, även internationella, eller nummer du redan har). Det kostar 29 kronor i månaden. De 1600 kronorna till för att komma igång med detta över sommaren bjuder vi på och du slutar när du vill. cellip Smart & Enkel Telefoni /

10 10 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Inköpssystem I fyra års tid har Skanska arbetat med att effektivisera inköpsprocessen genom att införa nya arbetssätt och systemstöd för denna. Nu börjar resultaten visa sig i form av sänkta kostnader och tidsbesparingar. Skanskas inköp blir effektivare med moderna inköpslösningar kanska Sverige, som har en inköpsvolym på ungefär 20 miljarder kronor om året, har i dagsläget cirka elektroniska beställningar per månad och 72 procent av alla deras ramavtalsinköp hanteras via ett systemstöd för eprocurement. För att få bättre kontroll på inköpsprocessen och göra inköpen mer kostnadseffektiva inledde Skanska år 2004 en stor översyn av inköpsrutinerna i Skanska Sverige. Detta är en del i en större satsning som Skanska gör inom inköp och industrialisering. Genom detta har Skanska sänkt sina inköpskostnader och de samordnade inköpen har ökat från 15 procent år 2004 till 30 procent idag. Sandra Petersson ansvarar för utveckling inom inköp och logistik på Skanska och är bland annat ansvarig för införandet av inköpsverktyget IBX. IBX är den plattform från vilken vi driver vårt förändringsarbete. Här kan inköpare från 3000 olika byggprojekt söka produkter, leverantörer, priser och annat de behöver för att göra en beställning. Sedan verktyget infördes för fyra år sedan har 4000 medarbetare utbildats. Vi har nu en infrastruktur för att driva en förändring av vårt inköpsbeteende på plats. På så sätt kan vi öka samordningen, sänka kostnaderna och få effektivare materialflöden, säger hon. esourcing och eauction stödjer de strategiska inköpen Skanska arbetar även med systemstöd för de strategiska inköpen (som leder till ramavtal). Vi har nu en infrastruktur för att driva en förändring av vårt inköpsbeteende på plats. Den strategiska inköpsprocessen delar Skanska in i fyra delprocesser; kategoriplanering, upphandlingsprocessen, samt implementering och uppföljning. Som stöd för denna process använder Skanska bland annat esourcing- och eauctionlösningar. esourcing är ett verktyg som används för att effektivisera upphandlingarna. Genom detta kan vi bygga upp en förfrågan direkt i systemet där leverantören också loggar in och lämnar sina anbud. Det gör det lättare att jämföra och sammanställa anbud. Ett upphandlingsteam kan löpande se exempelvis information och uppdateringar, säger Stefan Sandberg som är ansvarig för utveckling av upphandlingsprocessen på Skanska. För vissa ramavtalsupphandlingar används eauctions som stöd till de inledande förhandlingarna där flera inbjudna leverantörer lämnar bud under en förutbestämd tidsperiod. Den som lägger lägst bud, ibland i kombination med andra kvalitativa parametrar, blir kvalificerad för slutförhandling. Under auktionen kan leverantörerna se olika typer av vyer, exempelvis vilken plats denne ligger på eller det lägsta budet. Genom att flera leverantörer kan vara med in i den inledande förhandlingen skapas en ökad konkurrens. När ett ramavtal har tecknats med en leverantör så implementeras det i Skanskas eprocurementverktyg. Idag är cirka 500 ramavtalsleverantörer anslutna till eprocurement, vilket motsvarar ca 25 procent av Skanskas inköpsvolym, men målet är att hälften av alla inköp ska vara på ramavtal år Integrerat systemstöd från behov till betald fa ktura Inköpsprocessen från behov till betald faktura stöds av olika applikationer, bland annat eprocurementlösning från IBX. Vi försöker skapa samma möjligheter till effektivisering som i industrin, men då vi har lite andra förutsättningar med byggprojekt spridda över hela landet så blir systemkartan lite annorlunda, säger Sandra Petersson. Det går till så att inköpsordern skickas till leverantören som svarar med en orderbekräftelse till beställaren. De leverantörer som är integrerade får in ordern direkt i sina affärssystem. Leverantören bokar sedan transport i ett transportbokningsverktyg. Leverantören skickar fakturan elektroniskt eller så skickas den centralt för scanning. Därefter läses fakturorna in i affärssystemet och de fakturor som har en inköpsorderreferens kan matchas med inköpsordern, varefter fakturan attesteras och utanordnas. Våra system är nu integrerade Ascendo levererar informationssystem från inköp till betalning Ascendo invoice Elektronisk fakturahantering Ascendo purchase Inköpssystem Ascendo archive - Arkivlösning Midgårdsgatan 2, Östersund Tel

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET 11 Inköpssystem KPI för inköpsorganisationen Conductive anordnar den augusti konferensen KPI för inköpsorganisationen. Konferensen kommer även att avslutas med en workshop där praktiska tips på hur inköpsorganisationen kan bryta ner den övergripande strategin till användbara styrtal. Konferensen tar plats på Bygget Konferens på Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Källa: och detta gör inköpsprocessen ytterst effektiv. Vi kommer framöver att införa godsmottagning så att vi också kan se hur bra våra leverantörer är på att leverera. Med godsmottagning kan vi också automatisera attestflödet och förbättra reklamationshanteringen, Sandra Petersson. säger Många fördelar Genom systemstöden hittar inköparna lättare det sortiment som har bäst kostnader med hänsyn Faktaruta esourcing webbaserat stöd för att upphandling av varor och tjänster. eprocurement avrop mot ramavtal för inköp och försörjning av varor och tjänster via ett elektroniskt format. eauction en webbaserad mötesplats för köpare och säljare där köpare lägger ut en förfrågan vilken säljare får buda på. FOTO: Holger Staffansson Sandra Petersson ansvarar för utvecklingen av inköp och logistik och Stefan Sandberg ansvarar för utveckling av upphandlingsprocessen på Skanska. till både kvalitet, miljö och långsiktighet. Det har också blivit möjligt att följa upp inköpsstatistik på artikelnivå och därmed förbättras möjligheterna till att teckna bättre avtal. Att kommunicera ut nya ramavtal till byggprojekten har blivit effektivare, vilket gör att man snabbt kan få upp volymer på dessa och därmed hämta hem besparingar snabbare. När fakturan skickas elektronisk blir orderflödet effektivare och materialflöden kan koordineras lättare vilket i sin tur leder till färre transporter. Det har tagit lite tid att få alla att börja använda de nya arbetssätten och nya systemen. När inköparna kommer över tröskeln och börjar använda systemet så får de bättre koll på sina beställningar och de upplever att de sparar tid på att använda systemet, säger Sandra Petersson. Viktigt att kunna mäta effekter När man gjort en sådan här stor satsning är det viktigt att kunna mäta effekterna av densamma och det görs också regelbundet. Vi mäter och följer kontinuerligt upp kostnadssänkningar, andelen samordnade inköp, avtalstrohet och användandet av eprocurement och har bonussystem kopplat till dessa parametrar. För att förbättra och göra mätningarna än mer tillgängliga för våra inköpare och linjechefer håller vi nu på att införa Business Intelligence, säger Sandra Petersson. Sievo satsar på den svenska marknaden Det finska företaget Sievo öppnar nu kontor i Sverige. Detta är ett viktigt steg för att stärka närvaron på den svenska marknaden. Sievo som tidigare i huvudsak varit representerade i Finland och Danmark tillhandahåller systemverktyg för utvärdering och effektivisering av inköpsprocesser. Vi bedömer att den svenska marknaden har stor potential så att öppna upp i Stockholm är en given milstolpe i vår tillväxtstrategi. Efter många års fokus på tillverkning och distribution har nu tiden kommit för många av våra företag att optimera inköpsfunktionen. Sievo har en unik produkt som hjälper till att frigöra stora besparingar säger Jonas Qvarfordt, försäljnings- och marknadschef för Sievo Sverige. Sievo levererar lösningar till stora företag och bland kunderna står bland annat Lego och Kemira att finna. Regel #2: Hur man får kontroll över inköpen: Det fi nns ett talesätt som säger att det inte är de stora intäkterna som gör dig rik, utan de små utgifterna. Vi på Logitall håller med. Vi arbetar med att sänka kostnaderna för inköp i företag och organisationer, och vi gör det med stor framgång. Vi kan skapa varaktiga effektivitetshöjningar och realisera vinsterna i ditt företag. Sunt förnuft tycker vi. Vad tycker du? Vi kan leverera ett inköpssystem med ansvar för drift och leverantörskataloger som ger de fördelar som önskas. Det behöver inte bli ett långt och svårt arbete att få de anställda att använda och dra nytta av inköpssystemets fördelar. Kanske kan vi även hjälpa till med förstudieprojekt och analys för att du snabbare skall komma i mål? Vi har lösningarna som gör ditt företag smartare. Det här kan vi erbjuda dig: - Inköps- och fakturahanteringssystem som tjänst - Kvalitetsäkrad inköpsprocess av IT-relaterade behov - Framtagning av besparingsförslag och genomförande - Rationell och effektiv hantering av icke-strategiska leverantörer - Outsourcing av hela eller delar av din inköpsprocess - Operativa inköpstjänster Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst möte där vi kan diskutera hur vi kan spara pengar åt dig. Logitall AB Solna strandväg 78, Solna, Sweden Telefon: , Epost: Internet:

12 12 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Sourcing I takt med att kommunikationsmöjligheterna i världen ökar så krymper avstånden mer och mer. Allt fler företag blickar ut mot nya marknader i exempelvis Indien och Kina av både kostnadsskäl och effektivitetsskäl. Men det kan vara en stor utmaning hitta rätt leverantör. Därför gäller det att från början ställa rätt krav och förmedla de förväntningar man har. Global sourcing växer Nya upphandlingslagar Sedan den 1 januari 2008 gäller nya regler inom offentlig upphandling. Ändringarna innebär att lagen om offentlig upphandling har (1992:1528) ersatts av två nya lagar, nämligen Lagen om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn (klassiska lagen) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen). De nya lagarna har en helt ny struktur jämfört med tidigare lagstiftning och målet är att de nya bestämmelserna ska vara mer lättlästa, ha en bättre struktur och vara bättre anpassad till ny teknik. En hel del redaktionella och systematiska förändringar har gjorts av lagstiftningen för att förenkla för läsaren. Flera kapitel har slagits ihop, eftersom många paragrafer har liknande innehåll. En innehållsförteckning i början av lagarna ger en bra överblick över lagstiftningen. Det finns också ett särskilt kapitel med definitioner. Det finns en övergångsregel som innebär att den gamla lagen ska tillämpas på upphandlingar som har påbörjats före den 1 januari En upphandling anses påbörjad när den upphandlande myndigheten/enheten beslutat om vilket upphandlingsförfarande som ska tillämpas eller senast när myndigheten/enheten genom annons eller på annat sätt beslutat att begära in anbud. Konkurrensverket övertog den 1 september 2007 de uppgifter som tidigare vilade på Nämnden för offentlig upphandling (NOU). Källa: Konkurrensverket Strategisk sourcing är ett sätt att hantera inköpsprocesser i en inköpsorganisation och kan vara till stor hjälp när man ska hitta leverantörer på nya marknader, vilket kan vara attraktivt både av kostnadsskäl och av kvalitetsskäl. Speciellt om man ska köpa specificerade produkter och tjänster som bara finns att tillgå i vissa länder. Om man ska upphandla en komplex produkt eller tjänst kan det dock vara en stor utmaning att hitta rätt leverantör som kan uppfylla ställd kravspecifikation. Det gäller att från början ställa rätt krav och förmedla de förväntningar man har. Kulturella svårigheter Niclas Ihrén som är VD på Globe Forum säger att sourcing oftast införs för att skära kostnader och standardisera inköpen. Inköp går inte att standardisera och kostnaderna ligger oftast på helt andra ställen än man tror. För att hamna rätt i ett sourcingprojekt bör man därför alltid börja med att analysera var i inköpsprocessen man vill spara pengar och inom vilka kategorier av produkter eller tjänster potentialen är störst. Ju enklare och mer standardiserade produkterna är desto enklare Mårten Glas. FOTO: Roxx Fotograf blir sourcingen. Upphandling av komplexa IT-tjänster från Indien kan exempelvis vara ganska svårt att upphandla på ett bra sätt, men det har vuxit fram olika typer av modeller som kan tillämpas. Det är dock viktigt att förstå vilken typ av modell man ska ge sig in i. Är produkten eller tjänsten komplex så krävs också mer dialog och kommunikation mellan parterna och då kommer kulturella svårigheter in. Det är ganska basala saker som kan skapa kulturella problem. Det handlar om hur man värderar ord och det är ofta en upplärningsfas. Därför krävs det ofta att man har personer på plats som befinner sig i det land varifrån man ska leverera under en inkörningsperiod för att överbrygga kommunikationsproblem. För stora IT-projekt kan det ibland krävas under hela projektet. Komplexa produkter kräver mer I vissa fall kan det vara en fördel att anlita en sourcingagent som hjälper till med att hitta rätt leverantör. Man kan då antingen skriva avtal med agenten, vilket ger ett viss skydd, eller så kan man ha ett avtal direkt med leverantören och då används agenten endast för att hitta rätt leverantör. Agenten gör en systematisk scanning av marknaden för att till slut para ihop kunden med en leverantör som uppfyller kundens kravspecifikation, antingen direkt eller med sourcingagenten som kontraktuell mellanhand. Lesjöfors valde sourcingagent Företaget Lesjöfors Gas & Stock Springs, som säljer olika typer av standardfjädrar beslutade för ett par år sedan att lägga ut en del av inköpen på ett sourcingföretag. De har ungefär artiklar i sitt sortiment och av dessa är ungefär 60 procent egentillverkade och 40 procent är tradingartiklar som de köper av en extern part. Artiklarna som köps in har olika teknisk nivå. För en del artiklar krävs mycket och nära kontakt med leverantören, medan andra har lägre tekniskt innehåll, varpå det inte krävs så mycket kontakt med leverantören. VD Mårten Glas berättar att de mindre tekniskt krävande produkterna ändå tog mycket tid i anspråk eftersom de köptes in från sex, sju olika leverantörer. För att slippa administrera inköp för dessa mindre tekniskt komplicerade fjädrar så anlitades en sourcingagent. Fördelen med agenten är att denna har nära kontakt med leverantörerna i Asien. Vi kunde inte Ska du anlita en sourcingagent? Anlita en leverantör som har vana att jobba med olika kulturer om du köper in från exempelvis Asien. Var noga med vilka produkter du lämnar ifrån dig ansvaret för? Välj de av enklare teknisk karaktär. Ta in referenser från flera olika sourcingföretag. Kan vara bra med olika beroende på vilket inköp det är fråga om. Stirra dig inte blind på priset. Det viktiga är att fundera på hur du vill jobba med inköp, vad du vill lägga din tid på och var du vill spara pengar. alltid garantera rätt kvalitet på fjädrarna från Asien eftersom det ofta uppkom kommunikativa svårigheter, säger Mårten Glas. Agenten sköter allt Vi har ingen kontakt med tillverkarna längre. Den leverantör vi har anlitat för att utföra detta uppdrag tar hand om kvalitetssäkring och de sköter alla leverantörsrelationer. Nu vet vi med större sannolikhet att vi får rätt kvalitet på fjädrarna och vi slipper kontrollera leverantörerna. På det sättet frigörs tid för oss vilket innebar besparingar, säger Mårten Glas Under det dryga år som de anlitat en sourcingagent för leveranser av fjädrarna så har inköpskostnaderna på Lesjöfors sjunkit väsentligt och den tid de tidigare lade ner på olika inköp har minskat. Sänkta kostnader är bra, men det viktiga är ändå att vi kan fokusera mer proffsigt på inköp och på de mer komplicerade produkterna där vi måste han nära kontakt med

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process

Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process P2P Summit Inköp från behov till betalning: spend management & e-faktura 2.0! Tema: Förändringsledning - people & process Stockholm: 8 september 2011 Bonnier Conference Center Under en dag fylld av funktionsövergripande

Läs mer

Kommunal IT går nya vägar s. 6

Kommunal IT går nya vägar s. 6 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS INGÅR SOM BILAGA I DAGENS INDUSTRI I DECEMBER 2007 Kommunal IT går nya vägar s. 6 Global Sourcing: Heta Indien s.4 Nycklar till succé

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS

OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 Det här är en oberoende tidning från Mediaplanet. OUTSOURCING & GLOBAL OPERATIONS 5 TIPS SOM ÖKAR LÖNSAMHETEN Offshoring

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig

Leasing. Kom stärkt ur finanskrisen. Hitta rätt avtal för dig ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Leasing Frigör kapital och tid Rätt lösning för kontor och bilpark hjälper dig att fokusera på kärnverksamheten läs mer

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering?

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering? HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Sökmarknadsföring Tjäna tid och pengar med affiliates en snabb och kostnadseffektiv marknadsföringsprocess. Läs mer sid. 12 ABC i sökmarknadsföring

Läs mer

Strategisk sourcing nr 02.09

Strategisk sourcing nr 02.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Äktenskapliga affärer partnerskap - sidan 6 Undvik fällorna Juristen - sidan 13 Fem snabba med konsulten intervju - sidan 14

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer