Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Marknad NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 790 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. Luftfartsverkets tryckeri i Norrköping 2006 ISSN

2 Nr Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (T) (T) (T) (T) (T) (T) 12 Tillkännagivanden / Announcements Notiser/Notices Rubrik/Title Sida/Page 3548 (P) Finland. Information om förändringar i lotsförmedling. / Finland. Information about changes in pilot order services. 14 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 18 P- och T- förteckning 15 augusti Sjöfynd 22

3 3 Nr 124 UNDERRÄTTELSER / NOTICES Bottenviken / Bay of Bothnia * 3538 Sjökort/Chart: 413 Sverige. Bottenviken. S om Töre. N om Bergön. Strömskatan. Undervattenssten. En undervattenssten skall införas på positionen. 3 m kurvan från Strömskatan utökas till att omfatta stenen. Inför undervattenssten 65-47,089N 22-42,924E Sjöfartsverket Norrköping. Bottenhavet / Sea of Bothnia * 3551 Sjökort/Chart: 524 Sverige. Bottenhavet. Sundsvall. Tunadalshamnen. Korstabäckskajen. Farledsdjupgående. Utgår: Notis 2006:109/3260 (P) Området utanför Korstabäckskajen har kontrollramats och minsta djup är för närvarande 9,1 meter. Största rekommenderade farledsdjupgående har fastställts till 8,4 m. Position: 62-24,6N 17-23,4E Korstabäckskajen Sweden. Sea of Bothnia. Port of Sundsvall. Tunadalshamnen. Korstabäckskajen. Maximum draught. Cancel: Notice 2006:109/3260 (P) The area outside the new quay, Korstabäckskajen, in Tunadal is swept. Least depth has been verified to 9,1 metres. The maximum recommended draught is 8,4 metres. Position: 62-24,6N 17-23,4E Korstabäckskajen

4 Nr Sjöfartsverket Norrköping. * 3537 Sjökort/Chart: 524, 525 Sverige. Bottenhavet. S om Sundsvall. Galtström. Fyrar indragna. Fyrarna Galtström nedre och övre, 2 F R (occas) är släckta och skall strykas ur sjökorten. På platsen för fyrarna finns trekantiga vita dagmärken. Ersätt 2 F R (occas) med två vita tavlor 62-09,97N 17-30,76E Adm. List of Lights Vol C , Sweden. Sea of Bothnia. S of Sundsvall. Galtström. Lights withdrawn. Replace Galtström leading lights, 2 F R (occas) with two white painted boards with function of leading beacons. Replace 2 F R (occas) with two white beacons 62-09,97N 17-30,76E Adm. List of Lights Vol C ,

5 5 Nr 124 SXK Sundsvall. Ålands hav och Skärgårdshavet / Sea of Åland and Archipelago Sea * 3532 Sjökort/Chart: 536, 611 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. S om Väddö kanal. V om Barnens ö. Djup på grund ändras. Det har rapporterats existera stenar med endast ca 0,6 m djup på det grund V om Barnens ö, som i sjökortet redovisas med 1,2 m djup. Inför Undervattenssten a) 59-55,18N 18-54,35E Stryk Djupsiffran 1,2 m O om a) Bsp Stockholm N 2006 s17, Stockholms skärgård 611 Sweden. Sea of Åland and Archipelago Sea. S of Väddö kanal. W of Barnens ö. Amend depth at shoal. Insert Underwater rock a) 59-55,18N 18-54,35E Delete Depth figure 1,2 m E of a) Ny redovisning i sjökortet / New representation on chart Sjöfartsverket Norrköping.

6 Nr Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje kanal * 3544 (T) Sjökort/Chart: 6141 Sverige. Mälaren. Ulvsundasjön. Vrak. Utmärkning. Vraket efter en f.d. fiskebåt finns på angiven position i viken utanför Ulvsunda slott. En mast och en bit av styrhytten är synliga ovan vattenytan. Orange bojar med gult blixtljus har lagts ut nord respektive syd om vraket. Vrak och två bojar 59-20,617N 17-58,512E Bsp Mälaren s38 Sweden. Lake Mälaren. Ulvsundasjön. Wreck. Buoyage. A wreck exists in given position in the bay east of Ulvsunda slott. A mast and part of the wheelhouse is wisible above the water surface. Orange buoys with quick flashing yellow light have been laid north and south of the wreck. Wreck and two buoys 59-20,617N 17-58,512E Vrak i Ulvsundasjön / Wreck in Ulvsundasjön Sjöfartsverket Stockholm. Publ. 12 augusti 2006 * 3546 (T) Sjökort/Chart: 6141 Sverige. Mälaren. Stockholm. Riddarfjärden. Karl Johansslussen. Sluss och vattenområde tillfälligt avstängt. Båttävling. Tidpunkt: den 2 september kl Med anledning av racerbåttävling mellan Norr Mälarstrand och Riddarholmen är Karl Johansslussen stängd för icke kommersiell sjötrafik under tidpunkten. 2. Del av Riddarfjärden är avstängd för sjötrafik, utom i evenemanget medverkande samt kommersiell trafik, under tiden den 2 september kl , , , , , , , Position: 59-19,5N 18-03,5E Östra delen av Riddarfjärden Bsp Mälaren s39

7 7 Nr 124 Länsstyrelsen Stockholm. Södra Östersjön / Southern Baltic * 3530 Sjökort/Chart: 82, 821 Sverige. Södra Östersjön. NO om Tärnö. Stora Borren. Stänger etablerade. Ett sjömärke bestående av tre ca 8 m höga, vita stänger har uppförts på Stora Borren. Inför Sjömärke, St Borren, 3 Stg 56-08,319N 15-03,244E Sweden. Southern Baltic. NE of Tärnö. Stora Borren. Beacons established. A navigational mark consisting of three, 8 metres tall, white, poles, have been established on the islet Stora Borren. Insert Beacon, St Borren, 3 Stg 56-08,319N 15-03,244E Redovisning i sjökort / Representation on chart

8 Nr Foto av Stora Borren / Photograph of Stora Borren Järnaviks Segelsällskap. Öresund / The Sound * 3550 (T) Sjökort/Chart: 921 Sverige. Södra Östersjön. Öresund. Falsterbokanalen. Renovering av fyrar. Fyrar tillfälligt släckta. Utgår: Notis 2006:123/3527 (T) Tidpunkt: Slutet av augusti - slutet av oktober Under angiven tid pågår renovering av följande fyrar i Falsterbokanalen: Falsterbokanalen Nr 1 a) 55-23,58N 12-56,98E Falsterbokanalen Nr 2 b) 55-23,56N 12-56,91E Falsterbokanalen Nr 5 c) 55-24,94N 12-55,85E Falsterbokanalen Nr 6 d) 55-24,92N 12-55,78E Vid renoveringen kommer respektive fyr och fasadbelysning att vara släckt. Arbetet inleds vid fyren Falsterbokanalen Nr 1, vilken kommer att vara släck under större delen av september. Södra inseglingens enslinje och sektorfyr kommer därvid ej att kunna användas. En fyrlykta, med karaktären Fl(3) R, kommer att vara placerad på pirnocken vid södra inloppets östra sida. Detta ljus skall dock ej användas som nedre ensfyr och får inte förväxlas med den ordinarie sektorfyren. Sweden. Southern Baltic. The Sound. The Falsterbo canal. Restoration of lights. Lights temporarily unlit. Cancel: Notice 2006:123/3527 (T) Time: End of August - end of October During stated time restoration works will take place at following lighthouses:

9 9 Nr 124 Falsterbokanalen Nr 1 a) 55-23,58N 12-56,98E Falsterbokanalen Nr 2 b) 55-23,56N 12-56,91E Falsterbokanalen Nr 5 c) 55-24,94N 12-55,85E Falsterbokanalen Nr 6 d) 55-24,92N 12-55,78E The light and flood light will be unlit during the work on respective light. The renovation work starts at light Falsterbokanalen Nr 1 which will be unlit during the main part of September. Släckta och tänd fyr under renoveringen / Lights which will be unlit and lit during restoration works Sjöfartsverket Malmö. * 3528 Sjökort/Chart: 8141 Sverige. Öresund. Trindelrännan. Bojar vid Öresundsbron ändras till prickar. Trindelrännans passage av Öresundsbron utmärks numera av prickar i stället för bojar. Ersätt SB-boj med SB-prick utan topptecken a) 55-34,28N 12-50,89E Ersätt BB-boj med BB-prick utan topptecken b) 55-34,26N 12-51,00E Ersätt SB-boj med SB-prick utan topptecken c) 55-34,21N 12-50,84E Ersätt BB-boj med BB-prick utan topptecken d) 55-34,19N 12-50,95E

10 Nr Sweden. The Sound. Trindelrännan. Alter buoys to spars. The crossing between Trindelrännan channel and Öresundsbron bridge is marked by four spars: Replace SB buoy by SB spar without topmark a) 55-34,28N 12-50,89E Replace Port buoy by Port spar without topmark b) 55-34,26N 12-51,00E Replace SB buoy by SB spar without topmark c) 55-34,21N 12-50,84E Replace Port buoy by Port spar without topmark d) 55-34,19N 12-50,95E Bojar ändrade till prickar / Buoys replaced by spars Sjöfartsverket Malmö. Kattegatt / Kattegat * 3401 Sjökort/Chart: 931, 9313 Sverige. Kattegatt. Göteborgs skärgård. NO och O om Vinga. Konstgjorda rev anlagda. Utgår: Notis 2006:116/2474 (P) Ett antal konstgjorda fiskrev har skapats genom att dumpa sprängsten inom de befintliga fiskeförbudsområdena i Vinga skärgård. Revens placering och djup framgår av sjökortskopian. Inför Grund på pos. a) - d), se sjökortkopia a) 57-39,2N 11-39,2E b) 57-38,0N 11-40,4E c) 57-37,9N 11-39,9E d) 57-37,4N 11-38,7E Bsp Måseskär - Varberg s03, s05, s14, s31, s35 Sweden. Kattegat. Göteborg archipelago. NE and E of Vinga. Artificial reefs. Cancel: Notice 2006:116/2474 (P) Artificial reefs have been established in the Vinga archipelago. Location and depth are shown on the chartlet.

11 11 Nr 124 Insert Shoal in pos. a) - d), see chartlet a) 57-39,2N 11-39,2E b) 57-38,0N 11-40,4E c) 57-37,9N 11-39,9E d) 57-37,4N 11-38,7E Redovisning i sjökort / Representation on chart Sjöfartsverket Norrköping.

12 Nr * 3541 Sjökort/Chart: 931 Sverige. Kattegatt. Sälö fjord. Bastö. Gräsholmarna. Bränning. En bränning skall införas på positionen, NV om Gräsholmarna. Inför bränning 57-48,122N 11-43,445E Bsp Måseskär - Varberg s13 Sjöfartsverket Norrköping. * 3552 (T) Sjökort/Chart: 9312, 9313 Sverige. Kattegatt. Göteborg. Skandiahamnen. Lossningsarbeten. Fartbegränsning. Tidpunkt: Mellan den augusti 2006 Position: Ca 57-41,3N 11-51,8E Under angiven tid kommer lossning av tre containerkranar från fartyget Zhen Hua 4 att utföras. Lossningen sker vid kajplatserna 610 och 611 i Skandiahamnen. Sjöfarande ombedes att passera arbetsplatsen med försiktighet och reducerad fart för mindre svall. Ytterligare information kan fås från Göteborg VTS på VHF kanal 13 eller telefon Bsp Måseskär - Varberg s33 Sweden. Kattegat. Port of Göteborg. Skandiahamnen. Discharging works. Limited speed. Dates: Between of August 2006 Position: Approx ,3N 11-51,8E Discharging works of three container cranes are in progress from vessel Zhen Hua 4 at berth 610 and 611 in Skandiahamnen during above dates. Mariners are advised to pass the working area with caution and reduced speed due to swell. Further information is given by Göteborg VTS on VHF ch 13 or phone Göteborgs Hamn AB.

13 13 Nr 124 Skagerrak / Skagerrak * 3549 (T) Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. V om Orust. Gullholmen. Dykningar. Tidpunkt: 28 augusti - 3 september I området öster, norr och nordväst om Gullholmen kommer dykningar att utföras för planerad VA-ledning under tidpunkten. Sjöfarande ombedes visa hänsyn och passera på säkert avstånd. Position, Gullholmen ca ,8N 11-24,3E Bsp Svinesund - Måseskär s38 Sweden. Skagerrak. W of Orust. Gullholmen. Divings. Time: 28 August - 3 September In the area east, north and northwest of Gullholmen island diving operation in force during time above. Mariners are advised to navigate with caution in the area. Position, Gullholmen ap ,8N 11-24,3E HF-konsult AB Henån. Övriga inlandsfarvatten / Inshore waters * 3543 Sjökort/Chart: 121 Sverige. Vättern. NO om Lilla Aspön. Sneden. Grund. En undervattenssten med en omslutande 3 m kurva skall införas på positionen. Grundet är tills vidare utmärkt med en gul varningsprick. Inför undervattenssten 58-47,587N 14-52,682E Stryk intilliggande djupuppgift 9 m Sjöfartsverket Norrköping.

14 Nr TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS 3548 (P) Finland. Information om förändringar i lotsförmedling. Tidpunkter: - Den 1 september Den 1 januari 2007 Finnpilots lotsförmedling delas fr.o.m. 1 januari 2007 i tre lotsförmedlingsområden (södra området, östra området och västra området) och servicen koncentreras till en plats i Helsingfors. I samband med förändringarna ändras kontaktuppgifterna till alla lotsbeställningsområden, och det är inte längre möjligt att göra lotsbeställning via VHF. Ändringen genomförs i två steg. De nya kontaktuppgifterna tas i bruk i Hangö, Helsingfors och Kotka lotsningsområden fr.o.m. 1 september 2006 och i övriga områden fr.o.m. 1 januari Finnpilots nya lotsförmedling har 15 lotsförmedlare som arbetar i tre team dygnet runt. Varje lotsförmedlare bekantar sig med sitt eget område och platsens speciella drag. Som verktyg i lotsförmedlingen fungerar det nya ledningssystemet för lotsverksamheten och kartsystemet Aisweb. Vid årsskiftet kommer kunderna att få tillgång till Nättjänsten på internet och faktureringen av lotsningen förnyas. I Nättjänsten finns ett formulär för förhandsanmälan och beställning samt en trafiklista som gör att beställningen och lotsningen kan följas upp för varje fartyg och område i realtid. Ändringar av kontaktuppgifter sker i två steg enligt följande. 1. KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR HANGÖ, HELSINGFORS OCH KOTKA LOTSBE- STÄLLNINGSOMRÅDEN FR.O.M. 1 SEPTEMBER I Hangö, Helsingfors och Kotka lotsningsområden kan man fr.o.m. 1 september 2006 sända in en förhandsanmälan om lotsning eller göra en lotsbeställning med ett formulär som finns på adressen: Lotsförmedlingen sänder en bekräftelse på den mottagna förhandsanmälan eller beställningen. Bekräftelsen på den mottagna förhandsanmälan eller beställningen skickas till det kommunikationsmedel som meddelandet gjordes med. Om beställningen gjorts med webbformuläret kan bekräftelsen skickas per e-post om kunden så vill, förutsatt att e-postadressen finns angiven i beställningen eller annars är känd. En beställning som sker per telefon bekräftas inte längre efter telefonsamtalet. Lotsbeställning via VHF för Finska viken upphör 1 september SÖDRA LOTSBESTÄLLNINGSOMRÅDET: - Helsingfors lotsningsområde (Helsingfors, Porkala och Emsalö) - Hangö lotsningsområde E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0)

15 15 Nr 124 KOTKA LOTSNINGSOMRÅDE - Orrengrund, Haapasaari och Santio E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR LOTSBESTÄLLNINGSOMRÅDENA FR.O.M. 1 JANUARI Fr.om. 1 januari 2007 finns Nättjänsten och beställningsformuläret på adressen Efter 1 januari 2007 upphör lotsbeställningar via VHF på alla områden. SÖDRA LOTSBESTÄLLNINGSOMRÅDET: - Helsingfors lotsningsområde (Helsingfors, Porkala och Emsalö) - Hangö lotsningsområde E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) ÖSTRA LOTSNINGSOMRÅDET: - Kotka lotsningsområde (Orrengrund, Haapasaari och Santio) - Saima kanal och Saimen E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) VÄSTRA LOTSNINGSOMRÅDET: - Skärgårdshavets lotsningsområde (Utö, Enskär och Mariehamn) - Raumosjöns lotsningsområde (Raumo och Björneborg) - Vasa lotsningsområde (Kristinestad, Kaskö och Vasa) - Karleby lotsningsområde (Jakobstad, Karleby och sydgående trafik till och från Rahja) - Bottenvikens lotsningsområde (Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad och nordgående trafik till och från Rahja) E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) Kunden får bekräftelse till det kommunikationsmedel (inte efter telefonsamtalet) som beställningen gjordes med. Till exempel på en beställning som sänts per Inmarsat-C kommer bekräftelsen till samma fax. Ytterligare information ges av operativ direktör Jouni Kokkonen på tfn +358 (0) eller via e-post: Finland. Information about changes in pilot order services. Dates: - 1 September January 2007 Finnpilot s pilot order service will be divided into three pilotage zones on 1 January 2007 (the Southern, Eastern and Western pilotage zones) and the service will be provided from one central office in Helsinki. The change will also mean that the contact information for all pilotage areas will change, and pilotage can no longer be ordered through VHF.

16 Nr The adoption of the new operating model will be carried out in two stages. New contact information will be taken into use in the Hanko, Helsinki and Kotka pilotage areas on 1 September 2006 and in other areas on 1 January Finnpilot s new Pilot Order Centre includes 15 persons who work in three teams around the clock. Each of the team members is familiar with their own area and its special characteristics. The tools of the Pilot Order Centre include a new pilotage operation management system and the Aisweb map system. At the start of 2007, customers will gain access to a new Internet service, and a new method of invoicing for pilotage will be set up. I Nättjänsten finns ett formulär för förhandsanmälan och beställning samt en trafiklista som gör att beställningen och lotsningen kan följas upp för varje fartyg och område i realtid. Fakturan som skickas till kunden innehåller en tydlig samlingsfaktura och en bilaga med detaljerade uppgifter om varje lotsning. Vid planeringen av fakturan har vi strävat efter att fakturans fortsatta behandling skall bli så enkel som möjligt. The invoice will in future include a clear itemized invoice and an appendix which contains detailed information about each pilotage task. The invoice has been designed to make its further processing as easy as possible. The new contact information will be taken into use in two steps. 1. CONTACT INFORMATION FOR HANKO, HELSINKI AND KOTKA PILOTAGE AREAS STARTING 1 SEPTEMBER Starting on 1 September 2006 in the Hanko, Helsinki and Kotka pilotage areas a pilot order form can be used to provide preliminary information about pilotage requirements or to order pilotage. The form is available from: The Finnpilot Oder Centre will send a notice confirming that it has received the preliminary information or the order. The confirmation notice will be sent to the device which was used to make the order. An order placed using a form on the internet can also be confirmed via if the customer wants, if the address is included in the order information, or is otherwise known to Finnpilot. An order placed via telephone will not be confirmed separately after the phone call. Starting on 1 September 2006, VHF can no longer be used to place pilotage orders in the Gulf of Finland. SOUTHERN PILOTAGE ZONE: - Helsinki pilotage area (Helsinki, Porkkala and Emäsalo) - Hanko pilotage area Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) KOTKA PILOTAGE AREA - Orrengrund, Haapasaari and Santio Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) CONTACT INFORMATION FOR PILOTAGE AREAS STARTING 1 JANUARY Starting on 1 January 2007, the Internet service and order form can be found at the address Starting on 1 January 2007, pilotage orders can no longer be sent using VHF. This applies to all pilotage areas.

17 17 Nr 124 SOUTHERN PILOTAGE ZONE: - Helsinki pilotage area (Helsinki, Porkkala and Emäsalo) - Hanko pilotage area Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) EASTERN PILOTAGE ZONE: - Kotka pilotage area (Orrengrund, Haapasaari and Santio) - Saimaa Canal and lake Saimaa Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) WESTERN PILOTAGE ZONE: - Sea of Archipelago pilotage area (Utö, Isokari and Mariehamn) - Rauma Sea pilotage area (Rauma and Pori) - Vaasa pilotage area (Kristiinankaupunki, Kaskinen and Vaasa) - Kokkola pilotage area (Pietarsaari, Kokkola and vessels coming and going south from Rahja) - Bay of Bothnia pilotage area (Tornio, Kemi, Oulu, Raahe and vessels coming and going north from Rahja) Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) The cofirmation notice will always be sent to the device that was used to place the order (not an order placed via telephone). A confirmation notice for an order placed through an Inmarsat-C fax, for example, will be sent to the same device. For more information about our service please contact Operational Manager Jouni Kokkonen on phone +358 (0) or NtM 561. Helsingfors.

18 Nr ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 16 augusti var vattenståndet ca 30 cm över sjökortens referensyta. P- och T- förteckning gällande 15 augusti 2006 Bottenviken Notis Rubrik Slut 2005:87/2908 (T) Farleden till Karlsborg. Minskat leddjupgående. Upprepning av tidigare notis. 2005:94/3025 (T) Farleden mellan Gunnarsfjärden och Axelsvik. Tillfälligt minskat leddjupgående. Upprepning. 2006:118/3397 (T) Farleden till Luleå. Sandöleden. Minskat leddjupgående. 2006:122/3472 (T) O om Byske. Tåme Skjutvarning :121/3480 (T) Luleå. Viktoriahamnen. Kajarbeten. Dykverksamhet. 2006:122/3515 (T) Farleden till Törehamn. Alla fyrar tillfälligt släckta. Norra Kvarken 2006:107/3235 (T) Norrfjärden. BB-lysbojen Pannan NO saknas. 2006:115/3359 (T) Maringeologisk undersökning Bottenhavet 2005:77/2749 (T) Ångermanälven. Utansjö, Lugnvik och Bollsta lastageplatser. Minskat leddjupgående. Upprepning. 2006:119/2750 (T) Härnösand. Minskat leddjupgående till kajer. Upprepning. 2005:77/2751 (T) Sundsvall. Draget. Alnösundet. Klingerfjärden. Minskat leddjupgående till lastageplatser. Upprepning. 2005:78/2765 (T) Sundsvall. S om Tjuvholmen. Vindskärsvarv. Ortviken. Minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:78/2767 (T) Gävle hamn. Fredriksskanshamnen. Östra bassängen. Tillfälligt minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:94/3026 (T) Inseglingen till Nordmalingsfjärden. Fyren Järnäs-Sandö. Otillförlitliga sektorer. Upprepning. 2006:115/3359 (T) Maringeologisk undersökning :118/3402 (T) SO om Söderhamn. Storjungfruns hamn. Reparation av vågbrytare. Begränsad förtöjning :122/3494 (T) Saluböle. Degerfjärden. Skjutvarning :50/2314 (P) Gävle. Fredriksskanshamnen. Enstavlor flyttas. 2006:100/3133 (P) Gävle. Fredriksskanshamnen. Ny kaj under uppförande. Arbeten pågår. 2006:109/3260 (P) Sundsvall. Tunadal. Korstabäckskajen. Fördjupningsarbeten. Leddjupgående.

19 19 Nr 124 Ålands hav och Skärgårdshavet 2006:123/3516 (T) Väddö kanal. Bagghusbron. Broöppning ej möjlig. Tillfällig avstängning av farleden. 2005:73/2713 (P) Öregrundsgrepen. V om Engelska grundets fyr. N om Grepensgrund. Undervattenssten. Finska viken 2006:121/3483 (T) S, O och NO om Gotland. Bottenundersökningar för planerad gasledning. Norra Östersjön 2006:116/2363 (T) Stockholms hamn. Loudden. Minskat leddjupgående. 2006:102/2728 (T) Stockholms Hamn. Finnboda. Undervattensarbeten. Försiktig passage. 2005:91/2961 (T) SV och O om Utö. Gunnarstenarna. Huvudskär. Minområde. Varning för bottenaktiviteter. 2006:107/3226 (T) S om fyren Almagrundet. Lysboj tillfälligt intagen. 2006:111/3294 (T) Stockholms skärgård. Norra Mysingen. Instrument med utmärkning utlagt. 2006:113/3327 (T) Stockholms skärgård. V om Sandhamn. Smörasken. Prick tillfälligt utlagd på prov. 2006:119/3428 (T) Farleden till Nyköping. Flytande skulpturer tillfälligt utlagda :121/3483 (T) S, O och NO om Gotland. Bottenundersökningar för planerad gasledning. 2006:121/3493 (T) Stockholms Hamn. Danviksbron. Underhållsarbete i augusti Reducerad fri höjd och begränsad broöppning. 2006:123/3539 (T) O om Utö. Skjutvarning :71/2684 (P) Oxelösunds hamn. Nya sjömärken och enslinjer. 2005:96/3054 (P) Farleden till Stora Vika. Fållnäsviken. Nya fyrar. 2005:96/3058 (P) Bråviken. Norrköping. Stora Juten. Sektor och karaktär åt VSV ändrad. 2006:107/3191 (P) Stockholms skärgård. Höggarnsfjärden. St Höggarn. Vågbrytare. 2006:118/3398 (P) Stockholms Hamn. Finnboda. Grundområde. Utmärkning justerad. Mälaren och Södertälje kanal 2006:115/2590 (T) Säbyholmsviken. Vrak. Prickar utsatta. 2005:73/2709 (T) Mälarleden. Sträckan mellan fyren Nybyholm och ön Broken vid inloppet till Köping. Djupuppgifter. 2005:95/3036 (T) Stockholms hamn. Årstabron N. Farleden mellan Årsta holmar och Södermalm stängd tillsvidare. 2006:118/3418 (T) Sigtuna. Fyr tillfälligt släckt.

20 Nr :120/3462 (T) Västerås. Lögarängshamnen. Vågbrytare raserad. Prickar utsatta. 2006:121/3487 (T) Gorran. Norrholmen. Prick saknas. 2006:121/3488 (T) Strängnäs. Tosteröbron är stängd och ej öppningsbar. Tillfälliga båtplatser och gästhamn. 2006:122/3499 (T) Stockholm. Riddarfjärden. Norr Mälarstrand. Tillfällig avlysning :123/3518 (T) NV om Sigtuna. Erikssundsbron. Broöppning ej möjlig :123/3535 (T) Järnvägs- Motorvägsbroarna och Mälarbron. Broöppning ej möjlig. 2006:117/3391 (P) O om Hjulstabron. VNV om Kyrkegrund. Undervattensstenar. Minskat djup. Mellersta Östersjön 2006:116/2477 (T) Västervik. Lusärnahamnen. Södra kajen. Minskat leddjupgående. 2006:116/2478 (T) Gotland. Kappelshamnsviken. Storugns. Djuphamnen. Minskat leddjupgående. 2005:82/2827 (T) O om Gotland. S om Östergarn. ODAS-boj tillfälligt utlagd. 2006:114/3350 (T) O om Gotland. Östergarn. ODAS-lysboj tillfälligt utlagd :121/3483 (T) S, O och NO om Gotland. Bottenundersökningar för planerad gasledning. 2006:118/3421 (P) Kalmarsund. Stora Rör. Prickar utlagda. 2006:123/3533 (P) Jättersön. Fyrarna Norstö övre och nedre. Ändring av fyrljus. Södra Östersjön 2005:60/2460 (T) Karlskrona. Handelshamnen och Oljehamnen. Tillfälligt sänkt leddjupgående. 2005:81/2804 (T) Karlskrona angöring. Fyren Västra Försänkningen. Otillförlitliga sektorer. 2005:85/2877 (T) Ystad hamn. Uppgrundning. 2005:94/3024 (T) SV och SO om Sturkö. Lyspricken Skälören, fyrarna Flundrebådan och Flötjen tillfälligt ur funktion. 2005:95/3046 (T) O om Nogersund. Vindkraftverk. Ändrad karaktär. 2006:100/3127 (T) Sölvesborg. Valjeviken. Sigersvik. Fyrar nedmonterade. 2006:115/3366 (T) Karlskrona skärgård. Östra Fjärden. Flytbrygga utlagd Övning med fallskärm (parasailing). 2006:116/3380 (T) Karlshamn. Stillerydshamnen. Ras. Boj utlagd. 2006:122/3473 (T) Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning :122/3475 (T) O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning :123/3478 (T) Hanöbukten. Militärövningen Crown Eagle :123/3527 (T) Falsterbokanalen. Renovering av fyrar. Fyrar tillfälligt släckta

21 21 Nr :123/3540 (T) S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. Ändrade tider :65/2593 (P) Karlshamn. Fyren Karlshamn nedre flyttas. Tillfälligt släckt. Korrigerad position. 2005:67/2615 (P) S om Åhus. Vrak. Prickar utlagda. 2006:108/3249 (P) Trelleborg. Nytt färjeläge anlägges. Muddring. Spontning. 2006:120/3447 (P) Trelleborgs angöring. Ny utmärkning. Öresund 2006:105/2407 (T) Helsingborgs Hamn. Bulkhamnen. Gröna, övre ensfyren ur funktion. 2005:67/2628 (T) Limhamn. Centralhamnen. Arbeten pågår. Tillfällig utmärkning. 2005:83/2847 (T) Skanör. Fyren. Osäkra sektorer. 2005:94/3035 (T) Helsingborgs hamn. Bassäng 5, Oljeterminalen. Uppgrundning. Minskat leddjupgående. 2006:104/3185 (T) Flintrännan. Minskat djup. 2006:105/3202 (T) Helsingborg. Nordhamnen. Uppgrundning. Tillfälligt minskat leddjupgående. 2006:111/3300 (T) Helsingborg. Bulkhamnen. Tillfälligt minskat leddjupgående. Muddringsarbeten. 2006:111/3306 (T) Lillgrund. Ost om Vindkraftpark. Uppankrade pråmar. 2006:122/3498 (T) Malmö. Oljehamnsrännan. Tillfällig lysprick utlagd. 2006:123/3527 (T) Falsterbokanalen. Renovering av fyrar. Fyrar tillfälligt släckta Kattegatt 2006:115/2656 (T) Göteborg. Skandiahamnen. Arbetsområde. Säkerhetszon. 2005:95/3048 (T) Göteborgs hamn. Skandiahamnen. Kajarbeten. 2006:118/3415 (T) Göteborg. Frihamnen, kajplats Tillfällig utfyllnad. Utmärkning. 2006:120/3459 (T) Göteborg. Masthuggskajen. Tillfälligt minskat djup. 2006:121/3436 (P) Öckerö. Inloppet till fiskehamnen. Prickar etablerade. Skagerrak 2005:64/2566 (T) Brofjorden. Strömmätningsstation utlagd. Utmärkning. Ändrade positioner. 2005:72/2700 (T) Lysekil. Grötö rev. Bostadsplattform. Tillfällig förtöjning. 2005:82/2828 (T) S om Rönnäng. Tjörnekalv. Tillfälligt minskat djup i Kalvesund. 2006:121/3471 (T) V om Tjörn. Fyren Räbbehuvud är tillfälligt släckt. 2006:121/3477 (T) Sotefjorden och Gullmarsfjorden. Militärövningen Northern Sun :103/3178 (P) S om Stenungsund. Höviksnäs. Kåkenäs. Utläggning av rör.

22 Nr Vänern och Trollhätte kanal 2006:112/3319 (T) Trollhättan. Klaffbron. Reparationsarbeten :118/3406 (T) Göta älv. Trollhättan. Malöga vändplats. Bojar tillfälligt utsatta. 2006:119/3432 (T) S om Säffle. Byälven. Krokstadsholme. Tillfällig utmärkning. Minskat djupgående. Upprepning. 2006:121/3485 (T) Göta älv. Dykdalber raserade. 2006:122/3504 (T) Dalbosjön. Fyren Hjortens udde tillfälligt släckt. Reparationsarbeten. 2006:122/3505 (T) Inloppet till Karlstad. Hammarösjön. Vrak i farleden. Övriga inlandsfarvatten 2006:98/3096 (T) Vättern. Norra delen. Inloppet till Askersund. Fyren Bastedalen tillfälligt släckt. Tillkännagivanden 2006:113/3277 (T) Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. Sjöfynd Okänd ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: ESKILSTUNA Vit Ryds 430 GT utombordsmotorbåt 4,30 x 1,70 m i plast, märkt 885, tillv.nr Vit/svart motor Johnson. Östra Hjälmaren.

23 Nr 124 POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 212 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 43 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 129 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 213 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 229 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 81 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 249 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 296 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 103 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 144 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 225 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 262 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 2003:30 Den 24 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 84 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 150 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 157 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 161 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 30 2004-08-11 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 114 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 118 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 4 februari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 261 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 143 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 592 2016-03-31 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 13 31 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 259 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 109 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 137 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 582 2016-01-21 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 96 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 178 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 71 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 79 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 174 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 373 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 613 2016-08-25 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:20 Den 15 maj 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:29 Den 17 juli 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 549 2015-06-04. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 549 2015-06-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 220 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 189 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 36 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 210 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 524 2014-12-11 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 510 2014-09-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 162 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 525 2014-12-18 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 265 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 153 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 543 2015-04-23 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 186 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 529 2015-01-15 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 364 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida)

Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida) av 20 2013-06-06 09:13 Urval av uppdateringar(ufs) gjorda i Sjöfartsverkets Vänersjökort 2012-2013 (för en komplett lista se sjöfartverkets hemsida) *8694 Sjökort: 134, 135 Köpmannebro. Nytt telefonnummer

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 121 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 53 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 158 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:44 Den 30 oktober 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 462 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 80 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 287 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 21 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 583 2016-01-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 41 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 596 2016-04-28 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 170 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 244 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 165 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 266 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 568 2015-10-15 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 539 2015-03-26. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 539 2015-03-26 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 95 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 488 2014-04-03. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 488 2014-04-03. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 488 2014-04-03 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer