Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 Nr 124 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Marknad NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Prenumerationsavgift: 790 kr (inkl moms). Ufs utkommer med ett nummer i veckan. Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. Luftfartsverkets tryckeri i Norrköping 2006 ISSN

2 Nr Innehåll / Contents Berörda sjökort / Affected charts Sjökort/Charts Notiser/Notices Sida/Page (T) (T) (T) (T) (T) (T) 12 Tillkännagivanden / Announcements Notiser/Notices Rubrik/Title Sida/Page 3548 (P) Finland. Information om förändringar i lotsförmedling. / Finland. Information about changes in pilot order services. 14 Återkommande information / Recurrent information Sida/Page Uppgift om vattenstånd i Vänern 18 P- och T- förteckning 15 augusti Sjöfynd 22

3 3 Nr 124 UNDERRÄTTELSER / NOTICES Bottenviken / Bay of Bothnia * 3538 Sjökort/Chart: 413 Sverige. Bottenviken. S om Töre. N om Bergön. Strömskatan. Undervattenssten. En undervattenssten skall införas på positionen. 3 m kurvan från Strömskatan utökas till att omfatta stenen. Inför undervattenssten 65-47,089N 22-42,924E Sjöfartsverket Norrköping. Bottenhavet / Sea of Bothnia * 3551 Sjökort/Chart: 524 Sverige. Bottenhavet. Sundsvall. Tunadalshamnen. Korstabäckskajen. Farledsdjupgående. Utgår: Notis 2006:109/3260 (P) Området utanför Korstabäckskajen har kontrollramats och minsta djup är för närvarande 9,1 meter. Största rekommenderade farledsdjupgående har fastställts till 8,4 m. Position: 62-24,6N 17-23,4E Korstabäckskajen Sweden. Sea of Bothnia. Port of Sundsvall. Tunadalshamnen. Korstabäckskajen. Maximum draught. Cancel: Notice 2006:109/3260 (P) The area outside the new quay, Korstabäckskajen, in Tunadal is swept. Least depth has been verified to 9,1 metres. The maximum recommended draught is 8,4 metres. Position: 62-24,6N 17-23,4E Korstabäckskajen

4 Nr Sjöfartsverket Norrköping. * 3537 Sjökort/Chart: 524, 525 Sverige. Bottenhavet. S om Sundsvall. Galtström. Fyrar indragna. Fyrarna Galtström nedre och övre, 2 F R (occas) är släckta och skall strykas ur sjökorten. På platsen för fyrarna finns trekantiga vita dagmärken. Ersätt 2 F R (occas) med två vita tavlor 62-09,97N 17-30,76E Adm. List of Lights Vol C , Sweden. Sea of Bothnia. S of Sundsvall. Galtström. Lights withdrawn. Replace Galtström leading lights, 2 F R (occas) with two white painted boards with function of leading beacons. Replace 2 F R (occas) with two white beacons 62-09,97N 17-30,76E Adm. List of Lights Vol C ,

5 5 Nr 124 SXK Sundsvall. Ålands hav och Skärgårdshavet / Sea of Åland and Archipelago Sea * 3532 Sjökort/Chart: 536, 611 Sverige. Ålands hav och Skärgårdshavet. S om Väddö kanal. V om Barnens ö. Djup på grund ändras. Det har rapporterats existera stenar med endast ca 0,6 m djup på det grund V om Barnens ö, som i sjökortet redovisas med 1,2 m djup. Inför Undervattenssten a) 59-55,18N 18-54,35E Stryk Djupsiffran 1,2 m O om a) Bsp Stockholm N 2006 s17, Stockholms skärgård 611 Sweden. Sea of Åland and Archipelago Sea. S of Väddö kanal. W of Barnens ö. Amend depth at shoal. Insert Underwater rock a) 59-55,18N 18-54,35E Delete Depth figure 1,2 m E of a) Ny redovisning i sjökortet / New representation on chart Sjöfartsverket Norrköping.

6 Nr Mälaren och Södertälje kanal / Lake Mälaren and Södertälje kanal * 3544 (T) Sjökort/Chart: 6141 Sverige. Mälaren. Ulvsundasjön. Vrak. Utmärkning. Vraket efter en f.d. fiskebåt finns på angiven position i viken utanför Ulvsunda slott. En mast och en bit av styrhytten är synliga ovan vattenytan. Orange bojar med gult blixtljus har lagts ut nord respektive syd om vraket. Vrak och två bojar 59-20,617N 17-58,512E Bsp Mälaren s38 Sweden. Lake Mälaren. Ulvsundasjön. Wreck. Buoyage. A wreck exists in given position in the bay east of Ulvsunda slott. A mast and part of the wheelhouse is wisible above the water surface. Orange buoys with quick flashing yellow light have been laid north and south of the wreck. Wreck and two buoys 59-20,617N 17-58,512E Vrak i Ulvsundasjön / Wreck in Ulvsundasjön Sjöfartsverket Stockholm. Publ. 12 augusti 2006 * 3546 (T) Sjökort/Chart: 6141 Sverige. Mälaren. Stockholm. Riddarfjärden. Karl Johansslussen. Sluss och vattenområde tillfälligt avstängt. Båttävling. Tidpunkt: den 2 september kl Med anledning av racerbåttävling mellan Norr Mälarstrand och Riddarholmen är Karl Johansslussen stängd för icke kommersiell sjötrafik under tidpunkten. 2. Del av Riddarfjärden är avstängd för sjötrafik, utom i evenemanget medverkande samt kommersiell trafik, under tiden den 2 september kl , , , , , , , Position: 59-19,5N 18-03,5E Östra delen av Riddarfjärden Bsp Mälaren s39

7 7 Nr 124 Länsstyrelsen Stockholm. Södra Östersjön / Southern Baltic * 3530 Sjökort/Chart: 82, 821 Sverige. Södra Östersjön. NO om Tärnö. Stora Borren. Stänger etablerade. Ett sjömärke bestående av tre ca 8 m höga, vita stänger har uppförts på Stora Borren. Inför Sjömärke, St Borren, 3 Stg 56-08,319N 15-03,244E Sweden. Southern Baltic. NE of Tärnö. Stora Borren. Beacons established. A navigational mark consisting of three, 8 metres tall, white, poles, have been established on the islet Stora Borren. Insert Beacon, St Borren, 3 Stg 56-08,319N 15-03,244E Redovisning i sjökort / Representation on chart

8 Nr Foto av Stora Borren / Photograph of Stora Borren Järnaviks Segelsällskap. Öresund / The Sound * 3550 (T) Sjökort/Chart: 921 Sverige. Södra Östersjön. Öresund. Falsterbokanalen. Renovering av fyrar. Fyrar tillfälligt släckta. Utgår: Notis 2006:123/3527 (T) Tidpunkt: Slutet av augusti - slutet av oktober Under angiven tid pågår renovering av följande fyrar i Falsterbokanalen: Falsterbokanalen Nr 1 a) 55-23,58N 12-56,98E Falsterbokanalen Nr 2 b) 55-23,56N 12-56,91E Falsterbokanalen Nr 5 c) 55-24,94N 12-55,85E Falsterbokanalen Nr 6 d) 55-24,92N 12-55,78E Vid renoveringen kommer respektive fyr och fasadbelysning att vara släckt. Arbetet inleds vid fyren Falsterbokanalen Nr 1, vilken kommer att vara släck under större delen av september. Södra inseglingens enslinje och sektorfyr kommer därvid ej att kunna användas. En fyrlykta, med karaktären Fl(3) R, kommer att vara placerad på pirnocken vid södra inloppets östra sida. Detta ljus skall dock ej användas som nedre ensfyr och får inte förväxlas med den ordinarie sektorfyren. Sweden. Southern Baltic. The Sound. The Falsterbo canal. Restoration of lights. Lights temporarily unlit. Cancel: Notice 2006:123/3527 (T) Time: End of August - end of October During stated time restoration works will take place at following lighthouses:

9 9 Nr 124 Falsterbokanalen Nr 1 a) 55-23,58N 12-56,98E Falsterbokanalen Nr 2 b) 55-23,56N 12-56,91E Falsterbokanalen Nr 5 c) 55-24,94N 12-55,85E Falsterbokanalen Nr 6 d) 55-24,92N 12-55,78E The light and flood light will be unlit during the work on respective light. The renovation work starts at light Falsterbokanalen Nr 1 which will be unlit during the main part of September. Släckta och tänd fyr under renoveringen / Lights which will be unlit and lit during restoration works Sjöfartsverket Malmö. * 3528 Sjökort/Chart: 8141 Sverige. Öresund. Trindelrännan. Bojar vid Öresundsbron ändras till prickar. Trindelrännans passage av Öresundsbron utmärks numera av prickar i stället för bojar. Ersätt SB-boj med SB-prick utan topptecken a) 55-34,28N 12-50,89E Ersätt BB-boj med BB-prick utan topptecken b) 55-34,26N 12-51,00E Ersätt SB-boj med SB-prick utan topptecken c) 55-34,21N 12-50,84E Ersätt BB-boj med BB-prick utan topptecken d) 55-34,19N 12-50,95E

10 Nr Sweden. The Sound. Trindelrännan. Alter buoys to spars. The crossing between Trindelrännan channel and Öresundsbron bridge is marked by four spars: Replace SB buoy by SB spar without topmark a) 55-34,28N 12-50,89E Replace Port buoy by Port spar without topmark b) 55-34,26N 12-51,00E Replace SB buoy by SB spar without topmark c) 55-34,21N 12-50,84E Replace Port buoy by Port spar without topmark d) 55-34,19N 12-50,95E Bojar ändrade till prickar / Buoys replaced by spars Sjöfartsverket Malmö. Kattegatt / Kattegat * 3401 Sjökort/Chart: 931, 9313 Sverige. Kattegatt. Göteborgs skärgård. NO och O om Vinga. Konstgjorda rev anlagda. Utgår: Notis 2006:116/2474 (P) Ett antal konstgjorda fiskrev har skapats genom att dumpa sprängsten inom de befintliga fiskeförbudsområdena i Vinga skärgård. Revens placering och djup framgår av sjökortskopian. Inför Grund på pos. a) - d), se sjökortkopia a) 57-39,2N 11-39,2E b) 57-38,0N 11-40,4E c) 57-37,9N 11-39,9E d) 57-37,4N 11-38,7E Bsp Måseskär - Varberg s03, s05, s14, s31, s35 Sweden. Kattegat. Göteborg archipelago. NE and E of Vinga. Artificial reefs. Cancel: Notice 2006:116/2474 (P) Artificial reefs have been established in the Vinga archipelago. Location and depth are shown on the chartlet.

11 11 Nr 124 Insert Shoal in pos. a) - d), see chartlet a) 57-39,2N 11-39,2E b) 57-38,0N 11-40,4E c) 57-37,9N 11-39,9E d) 57-37,4N 11-38,7E Redovisning i sjökort / Representation on chart Sjöfartsverket Norrköping.

12 Nr * 3541 Sjökort/Chart: 931 Sverige. Kattegatt. Sälö fjord. Bastö. Gräsholmarna. Bränning. En bränning skall införas på positionen, NV om Gräsholmarna. Inför bränning 57-48,122N 11-43,445E Bsp Måseskär - Varberg s13 Sjöfartsverket Norrköping. * 3552 (T) Sjökort/Chart: 9312, 9313 Sverige. Kattegatt. Göteborg. Skandiahamnen. Lossningsarbeten. Fartbegränsning. Tidpunkt: Mellan den augusti 2006 Position: Ca 57-41,3N 11-51,8E Under angiven tid kommer lossning av tre containerkranar från fartyget Zhen Hua 4 att utföras. Lossningen sker vid kajplatserna 610 och 611 i Skandiahamnen. Sjöfarande ombedes att passera arbetsplatsen med försiktighet och reducerad fart för mindre svall. Ytterligare information kan fås från Göteborg VTS på VHF kanal 13 eller telefon Bsp Måseskär - Varberg s33 Sweden. Kattegat. Port of Göteborg. Skandiahamnen. Discharging works. Limited speed. Dates: Between of August 2006 Position: Approx ,3N 11-51,8E Discharging works of three container cranes are in progress from vessel Zhen Hua 4 at berth 610 and 611 in Skandiahamnen during above dates. Mariners are advised to pass the working area with caution and reduced speed due to swell. Further information is given by Göteborg VTS on VHF ch 13 or phone Göteborgs Hamn AB.

13 13 Nr 124 Skagerrak / Skagerrak * 3549 (T) Sjökort/Chart: 932 Sverige. Skagerrak. V om Orust. Gullholmen. Dykningar. Tidpunkt: 28 augusti - 3 september I området öster, norr och nordväst om Gullholmen kommer dykningar att utföras för planerad VA-ledning under tidpunkten. Sjöfarande ombedes visa hänsyn och passera på säkert avstånd. Position, Gullholmen ca ,8N 11-24,3E Bsp Svinesund - Måseskär s38 Sweden. Skagerrak. W of Orust. Gullholmen. Divings. Time: 28 August - 3 September In the area east, north and northwest of Gullholmen island diving operation in force during time above. Mariners are advised to navigate with caution in the area. Position, Gullholmen ap ,8N 11-24,3E HF-konsult AB Henån. Övriga inlandsfarvatten / Inshore waters * 3543 Sjökort/Chart: 121 Sverige. Vättern. NO om Lilla Aspön. Sneden. Grund. En undervattenssten med en omslutande 3 m kurva skall införas på positionen. Grundet är tills vidare utmärkt med en gul varningsprick. Inför undervattenssten 58-47,587N 14-52,682E Stryk intilliggande djupuppgift 9 m Sjöfartsverket Norrköping.

14 Nr TILLKÄNNAGIVANDEN / ANNOUNCEMENTS 3548 (P) Finland. Information om förändringar i lotsförmedling. Tidpunkter: - Den 1 september Den 1 januari 2007 Finnpilots lotsförmedling delas fr.o.m. 1 januari 2007 i tre lotsförmedlingsområden (södra området, östra området och västra området) och servicen koncentreras till en plats i Helsingfors. I samband med förändringarna ändras kontaktuppgifterna till alla lotsbeställningsområden, och det är inte längre möjligt att göra lotsbeställning via VHF. Ändringen genomförs i två steg. De nya kontaktuppgifterna tas i bruk i Hangö, Helsingfors och Kotka lotsningsområden fr.o.m. 1 september 2006 och i övriga områden fr.o.m. 1 januari Finnpilots nya lotsförmedling har 15 lotsförmedlare som arbetar i tre team dygnet runt. Varje lotsförmedlare bekantar sig med sitt eget område och platsens speciella drag. Som verktyg i lotsförmedlingen fungerar det nya ledningssystemet för lotsverksamheten och kartsystemet Aisweb. Vid årsskiftet kommer kunderna att få tillgång till Nättjänsten på internet och faktureringen av lotsningen förnyas. I Nättjänsten finns ett formulär för förhandsanmälan och beställning samt en trafiklista som gör att beställningen och lotsningen kan följas upp för varje fartyg och område i realtid. Ändringar av kontaktuppgifter sker i två steg enligt följande. 1. KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR HANGÖ, HELSINGFORS OCH KOTKA LOTSBE- STÄLLNINGSOMRÅDEN FR.O.M. 1 SEPTEMBER I Hangö, Helsingfors och Kotka lotsningsområden kan man fr.o.m. 1 september 2006 sända in en förhandsanmälan om lotsning eller göra en lotsbeställning med ett formulär som finns på adressen: Lotsförmedlingen sänder en bekräftelse på den mottagna förhandsanmälan eller beställningen. Bekräftelsen på den mottagna förhandsanmälan eller beställningen skickas till det kommunikationsmedel som meddelandet gjordes med. Om beställningen gjorts med webbformuläret kan bekräftelsen skickas per e-post om kunden så vill, förutsatt att e-postadressen finns angiven i beställningen eller annars är känd. En beställning som sker per telefon bekräftas inte längre efter telefonsamtalet. Lotsbeställning via VHF för Finska viken upphör 1 september SÖDRA LOTSBESTÄLLNINGSOMRÅDET: - Helsingfors lotsningsområde (Helsingfors, Porkala och Emsalö) - Hangö lotsningsområde E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0)

15 15 Nr 124 KOTKA LOTSNINGSOMRÅDE - Orrengrund, Haapasaari och Santio E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR LOTSBESTÄLLNINGSOMRÅDENA FR.O.M. 1 JANUARI Fr.om. 1 januari 2007 finns Nättjänsten och beställningsformuläret på adressen Efter 1 januari 2007 upphör lotsbeställningar via VHF på alla områden. SÖDRA LOTSBESTÄLLNINGSOMRÅDET: - Helsingfors lotsningsområde (Helsingfors, Porkala och Emsalö) - Hangö lotsningsområde E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) ÖSTRA LOTSNINGSOMRÅDET: - Kotka lotsningsområde (Orrengrund, Haapasaari och Santio) - Saima kanal och Saimen E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) VÄSTRA LOTSNINGSOMRÅDET: - Skärgårdshavets lotsningsområde (Utö, Enskär och Mariehamn) - Raumosjöns lotsningsområde (Raumo och Björneborg) - Vasa lotsningsområde (Kristinestad, Kaskö och Vasa) - Karleby lotsningsområde (Jakobstad, Karleby och sydgående trafik till och från Rahja) - Bottenvikens lotsningsområde (Torneå, Kemi, Uleåborg, Brahestad och nordgående trafik till och från Rahja) E-post: Telefon: +358 (0) Fax: +358 (0) Kunden får bekräftelse till det kommunikationsmedel (inte efter telefonsamtalet) som beställningen gjordes med. Till exempel på en beställning som sänts per Inmarsat-C kommer bekräftelsen till samma fax. Ytterligare information ges av operativ direktör Jouni Kokkonen på tfn +358 (0) eller via e-post: Finland. Information about changes in pilot order services. Dates: - 1 September January 2007 Finnpilot s pilot order service will be divided into three pilotage zones on 1 January 2007 (the Southern, Eastern and Western pilotage zones) and the service will be provided from one central office in Helsinki. The change will also mean that the contact information for all pilotage areas will change, and pilotage can no longer be ordered through VHF.

16 Nr The adoption of the new operating model will be carried out in two stages. New contact information will be taken into use in the Hanko, Helsinki and Kotka pilotage areas on 1 September 2006 and in other areas on 1 January Finnpilot s new Pilot Order Centre includes 15 persons who work in three teams around the clock. Each of the team members is familiar with their own area and its special characteristics. The tools of the Pilot Order Centre include a new pilotage operation management system and the Aisweb map system. At the start of 2007, customers will gain access to a new Internet service, and a new method of invoicing for pilotage will be set up. I Nättjänsten finns ett formulär för förhandsanmälan och beställning samt en trafiklista som gör att beställningen och lotsningen kan följas upp för varje fartyg och område i realtid. Fakturan som skickas till kunden innehåller en tydlig samlingsfaktura och en bilaga med detaljerade uppgifter om varje lotsning. Vid planeringen av fakturan har vi strävat efter att fakturans fortsatta behandling skall bli så enkel som möjligt. The invoice will in future include a clear itemized invoice and an appendix which contains detailed information about each pilotage task. The invoice has been designed to make its further processing as easy as possible. The new contact information will be taken into use in two steps. 1. CONTACT INFORMATION FOR HANKO, HELSINKI AND KOTKA PILOTAGE AREAS STARTING 1 SEPTEMBER Starting on 1 September 2006 in the Hanko, Helsinki and Kotka pilotage areas a pilot order form can be used to provide preliminary information about pilotage requirements or to order pilotage. The form is available from: The Finnpilot Oder Centre will send a notice confirming that it has received the preliminary information or the order. The confirmation notice will be sent to the device which was used to make the order. An order placed using a form on the internet can also be confirmed via if the customer wants, if the address is included in the order information, or is otherwise known to Finnpilot. An order placed via telephone will not be confirmed separately after the phone call. Starting on 1 September 2006, VHF can no longer be used to place pilotage orders in the Gulf of Finland. SOUTHERN PILOTAGE ZONE: - Helsinki pilotage area (Helsinki, Porkkala and Emäsalo) - Hanko pilotage area Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) KOTKA PILOTAGE AREA - Orrengrund, Haapasaari and Santio Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) CONTACT INFORMATION FOR PILOTAGE AREAS STARTING 1 JANUARY Starting on 1 January 2007, the Internet service and order form can be found at the address Starting on 1 January 2007, pilotage orders can no longer be sent using VHF. This applies to all pilotage areas.

17 17 Nr 124 SOUTHERN PILOTAGE ZONE: - Helsinki pilotage area (Helsinki, Porkkala and Emäsalo) - Hanko pilotage area Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) EASTERN PILOTAGE ZONE: - Kotka pilotage area (Orrengrund, Haapasaari and Santio) - Saimaa Canal and lake Saimaa Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) WESTERN PILOTAGE ZONE: - Sea of Archipelago pilotage area (Utö, Isokari and Mariehamn) - Rauma Sea pilotage area (Rauma and Pori) - Vaasa pilotage area (Kristiinankaupunki, Kaskinen and Vaasa) - Kokkola pilotage area (Pietarsaari, Kokkola and vessels coming and going south from Rahja) - Bay of Bothnia pilotage area (Tornio, Kemi, Oulu, Raahe and vessels coming and going north from Rahja) Telephone: +358 (0) Fax: +358 (0) The cofirmation notice will always be sent to the device that was used to place the order (not an order placed via telephone). A confirmation notice for an order placed through an Inmarsat-C fax, for example, will be sent to the same device. For more information about our service please contact Operational Manager Jouni Kokkonen on phone +358 (0) or NtM 561. Helsingfors.

18 Nr ÅTERKOMMANDE INFORMATION / RECURRENT INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 16 augusti var vattenståndet ca 30 cm över sjökortens referensyta. P- och T- förteckning gällande 15 augusti 2006 Bottenviken Notis Rubrik Slut 2005:87/2908 (T) Farleden till Karlsborg. Minskat leddjupgående. Upprepning av tidigare notis. 2005:94/3025 (T) Farleden mellan Gunnarsfjärden och Axelsvik. Tillfälligt minskat leddjupgående. Upprepning. 2006:118/3397 (T) Farleden till Luleå. Sandöleden. Minskat leddjupgående. 2006:122/3472 (T) O om Byske. Tåme Skjutvarning :121/3480 (T) Luleå. Viktoriahamnen. Kajarbeten. Dykverksamhet. 2006:122/3515 (T) Farleden till Törehamn. Alla fyrar tillfälligt släckta. Norra Kvarken 2006:107/3235 (T) Norrfjärden. BB-lysbojen Pannan NO saknas. 2006:115/3359 (T) Maringeologisk undersökning Bottenhavet 2005:77/2749 (T) Ångermanälven. Utansjö, Lugnvik och Bollsta lastageplatser. Minskat leddjupgående. Upprepning. 2006:119/2750 (T) Härnösand. Minskat leddjupgående till kajer. Upprepning. 2005:77/2751 (T) Sundsvall. Draget. Alnösundet. Klingerfjärden. Minskat leddjupgående till lastageplatser. Upprepning. 2005:78/2765 (T) Sundsvall. S om Tjuvholmen. Vindskärsvarv. Ortviken. Minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:78/2767 (T) Gävle hamn. Fredriksskanshamnen. Östra bassängen. Tillfälligt minskat leddjupgående. Upprepning. 2005:94/3026 (T) Inseglingen till Nordmalingsfjärden. Fyren Järnäs-Sandö. Otillförlitliga sektorer. Upprepning. 2006:115/3359 (T) Maringeologisk undersökning :118/3402 (T) SO om Söderhamn. Storjungfruns hamn. Reparation av vågbrytare. Begränsad förtöjning :122/3494 (T) Saluböle. Degerfjärden. Skjutvarning :50/2314 (P) Gävle. Fredriksskanshamnen. Enstavlor flyttas. 2006:100/3133 (P) Gävle. Fredriksskanshamnen. Ny kaj under uppförande. Arbeten pågår. 2006:109/3260 (P) Sundsvall. Tunadal. Korstabäckskajen. Fördjupningsarbeten. Leddjupgående.

19 19 Nr 124 Ålands hav och Skärgårdshavet 2006:123/3516 (T) Väddö kanal. Bagghusbron. Broöppning ej möjlig. Tillfällig avstängning av farleden. 2005:73/2713 (P) Öregrundsgrepen. V om Engelska grundets fyr. N om Grepensgrund. Undervattenssten. Finska viken 2006:121/3483 (T) S, O och NO om Gotland. Bottenundersökningar för planerad gasledning. Norra Östersjön 2006:116/2363 (T) Stockholms hamn. Loudden. Minskat leddjupgående. 2006:102/2728 (T) Stockholms Hamn. Finnboda. Undervattensarbeten. Försiktig passage. 2005:91/2961 (T) SV och O om Utö. Gunnarstenarna. Huvudskär. Minområde. Varning för bottenaktiviteter. 2006:107/3226 (T) S om fyren Almagrundet. Lysboj tillfälligt intagen. 2006:111/3294 (T) Stockholms skärgård. Norra Mysingen. Instrument med utmärkning utlagt. 2006:113/3327 (T) Stockholms skärgård. V om Sandhamn. Smörasken. Prick tillfälligt utlagd på prov. 2006:119/3428 (T) Farleden till Nyköping. Flytande skulpturer tillfälligt utlagda :121/3483 (T) S, O och NO om Gotland. Bottenundersökningar för planerad gasledning. 2006:121/3493 (T) Stockholms Hamn. Danviksbron. Underhållsarbete i augusti Reducerad fri höjd och begränsad broöppning. 2006:123/3539 (T) O om Utö. Skjutvarning :71/2684 (P) Oxelösunds hamn. Nya sjömärken och enslinjer. 2005:96/3054 (P) Farleden till Stora Vika. Fållnäsviken. Nya fyrar. 2005:96/3058 (P) Bråviken. Norrköping. Stora Juten. Sektor och karaktär åt VSV ändrad. 2006:107/3191 (P) Stockholms skärgård. Höggarnsfjärden. St Höggarn. Vågbrytare. 2006:118/3398 (P) Stockholms Hamn. Finnboda. Grundområde. Utmärkning justerad. Mälaren och Södertälje kanal 2006:115/2590 (T) Säbyholmsviken. Vrak. Prickar utsatta. 2005:73/2709 (T) Mälarleden. Sträckan mellan fyren Nybyholm och ön Broken vid inloppet till Köping. Djupuppgifter. 2005:95/3036 (T) Stockholms hamn. Årstabron N. Farleden mellan Årsta holmar och Södermalm stängd tillsvidare. 2006:118/3418 (T) Sigtuna. Fyr tillfälligt släckt.

20 Nr :120/3462 (T) Västerås. Lögarängshamnen. Vågbrytare raserad. Prickar utsatta. 2006:121/3487 (T) Gorran. Norrholmen. Prick saknas. 2006:121/3488 (T) Strängnäs. Tosteröbron är stängd och ej öppningsbar. Tillfälliga båtplatser och gästhamn. 2006:122/3499 (T) Stockholm. Riddarfjärden. Norr Mälarstrand. Tillfällig avlysning :123/3518 (T) NV om Sigtuna. Erikssundsbron. Broöppning ej möjlig :123/3535 (T) Järnvägs- Motorvägsbroarna och Mälarbron. Broöppning ej möjlig. 2006:117/3391 (P) O om Hjulstabron. VNV om Kyrkegrund. Undervattensstenar. Minskat djup. Mellersta Östersjön 2006:116/2477 (T) Västervik. Lusärnahamnen. Södra kajen. Minskat leddjupgående. 2006:116/2478 (T) Gotland. Kappelshamnsviken. Storugns. Djuphamnen. Minskat leddjupgående. 2005:82/2827 (T) O om Gotland. S om Östergarn. ODAS-boj tillfälligt utlagd. 2006:114/3350 (T) O om Gotland. Östergarn. ODAS-lysboj tillfälligt utlagd :121/3483 (T) S, O och NO om Gotland. Bottenundersökningar för planerad gasledning. 2006:118/3421 (P) Kalmarsund. Stora Rör. Prickar utlagda. 2006:123/3533 (P) Jättersön. Fyrarna Norstö övre och nedre. Ändring av fyrljus. Södra Östersjön 2005:60/2460 (T) Karlskrona. Handelshamnen och Oljehamnen. Tillfälligt sänkt leddjupgående. 2005:81/2804 (T) Karlskrona angöring. Fyren Västra Försänkningen. Otillförlitliga sektorer. 2005:85/2877 (T) Ystad hamn. Uppgrundning. 2005:94/3024 (T) SV och SO om Sturkö. Lyspricken Skälören, fyrarna Flundrebådan och Flötjen tillfälligt ur funktion. 2005:95/3046 (T) O om Nogersund. Vindkraftverk. Ändrad karaktär. 2006:100/3127 (T) Sölvesborg. Valjeviken. Sigersvik. Fyrar nedmonterade. 2006:115/3366 (T) Karlskrona skärgård. Östra Fjärden. Flytbrygga utlagd Övning med fallskärm (parasailing). 2006:116/3380 (T) Karlshamn. Stillerydshamnen. Ras. Boj utlagd. 2006:122/3473 (T) Inseglingen till Åhus. Rinkaby. Skjutvarning :122/3475 (T) O om Ystad. Kabusa. Skjutvarning :123/3478 (T) Hanöbukten. Militärövningen Crown Eagle :123/3527 (T) Falsterbokanalen. Renovering av fyrar. Fyrar tillfälligt släckta

21 21 Nr :123/3540 (T) S om Åhus. Ravlunda. Skjutvarning. Ändrade tider :65/2593 (P) Karlshamn. Fyren Karlshamn nedre flyttas. Tillfälligt släckt. Korrigerad position. 2005:67/2615 (P) S om Åhus. Vrak. Prickar utlagda. 2006:108/3249 (P) Trelleborg. Nytt färjeläge anlägges. Muddring. Spontning. 2006:120/3447 (P) Trelleborgs angöring. Ny utmärkning. Öresund 2006:105/2407 (T) Helsingborgs Hamn. Bulkhamnen. Gröna, övre ensfyren ur funktion. 2005:67/2628 (T) Limhamn. Centralhamnen. Arbeten pågår. Tillfällig utmärkning. 2005:83/2847 (T) Skanör. Fyren. Osäkra sektorer. 2005:94/3035 (T) Helsingborgs hamn. Bassäng 5, Oljeterminalen. Uppgrundning. Minskat leddjupgående. 2006:104/3185 (T) Flintrännan. Minskat djup. 2006:105/3202 (T) Helsingborg. Nordhamnen. Uppgrundning. Tillfälligt minskat leddjupgående. 2006:111/3300 (T) Helsingborg. Bulkhamnen. Tillfälligt minskat leddjupgående. Muddringsarbeten. 2006:111/3306 (T) Lillgrund. Ost om Vindkraftpark. Uppankrade pråmar. 2006:122/3498 (T) Malmö. Oljehamnsrännan. Tillfällig lysprick utlagd. 2006:123/3527 (T) Falsterbokanalen. Renovering av fyrar. Fyrar tillfälligt släckta Kattegatt 2006:115/2656 (T) Göteborg. Skandiahamnen. Arbetsområde. Säkerhetszon. 2005:95/3048 (T) Göteborgs hamn. Skandiahamnen. Kajarbeten. 2006:118/3415 (T) Göteborg. Frihamnen, kajplats Tillfällig utfyllnad. Utmärkning. 2006:120/3459 (T) Göteborg. Masthuggskajen. Tillfälligt minskat djup. 2006:121/3436 (P) Öckerö. Inloppet till fiskehamnen. Prickar etablerade. Skagerrak 2005:64/2566 (T) Brofjorden. Strömmätningsstation utlagd. Utmärkning. Ändrade positioner. 2005:72/2700 (T) Lysekil. Grötö rev. Bostadsplattform. Tillfällig förtöjning. 2005:82/2828 (T) S om Rönnäng. Tjörnekalv. Tillfälligt minskat djup i Kalvesund. 2006:121/3471 (T) V om Tjörn. Fyren Räbbehuvud är tillfälligt släckt. 2006:121/3477 (T) Sotefjorden och Gullmarsfjorden. Militärövningen Northern Sun :103/3178 (P) S om Stenungsund. Höviksnäs. Kåkenäs. Utläggning av rör.

22 Nr Vänern och Trollhätte kanal 2006:112/3319 (T) Trollhättan. Klaffbron. Reparationsarbeten :118/3406 (T) Göta älv. Trollhättan. Malöga vändplats. Bojar tillfälligt utsatta. 2006:119/3432 (T) S om Säffle. Byälven. Krokstadsholme. Tillfällig utmärkning. Minskat djupgående. Upprepning. 2006:121/3485 (T) Göta älv. Dykdalber raserade. 2006:122/3504 (T) Dalbosjön. Fyren Hjortens udde tillfälligt släckt. Reparationsarbeten. 2006:122/3505 (T) Inloppet till Karlstad. Hammarösjön. Vrak i farleden. Övriga inlandsfarvatten 2006:98/3096 (T) Vättern. Norra delen. Inloppet till Askersund. Fyren Bastedalen tillfälligt släckt. Tillkännagivanden 2006:113/3277 (T) Förteckning över icke detonerade sprängladdningar. Sjöfynd Okänd ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: ESKILSTUNA Vit Ryds 430 GT utombordsmotorbåt 4,30 x 1,70 m i plast, märkt 885, tillv.nr Vit/svart motor Johnson. Östra Hjälmaren.

23 Nr 124 POSTTIDNING A Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 107 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 288 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 251 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping. Notices to Mariners, SWEDEN Nr 49 Sista häftet för i år Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 320 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN 10 mars 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 2003:10 Den 6 mars 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 324 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Nr 402 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 Allmänna villkor för lotsningstjänster för aktörerna inom fartygstrafiken. Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tillämpande av servicevillkoren och

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se

NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN. INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se NYNÄSHAMN PASSAGE PLAN 1.1 INFORMATION SHEET AGENT TO - Eastcoastpilot@sjofartsverket.se REQUESTED PILOT BOARDING TIME: DATE th at SHIP S NAME: CALL SIGN: DRAUGHT A: m F: m LOA: m BEAM: m DIST.MANIFOLD

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter; SJÖFS 2014:9 Utkom från trycket den 11 december 2014

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115008HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF INSHORE RACE STOCKHOLM - SANDHAMN 28 JUNI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER Foto: Oskar Kihlborg INFORMATION ÅF INSHORE RACE Sid 1 (2) 2014 INFORMATION TÄVLINGSLEDNING Tävlingsledare

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry

Swedish ports. A linchpin in Swedish industry Swedish ports A linchpin in Swedish industry 95% of Swedish foreign trade is transported through a port Continuously increasing foreign trade 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Total imports

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ANVISNING 1(7) Rättsgrund Sjötrafiklagen (463/1996), 26, 2 mom. sådant det lyder ändrat i lagen om ändring av sjötrafiklagen 1294/2009 Ersätter Sättet att redovisa leddjupgåendet Sjöfartsverkets informationsblad

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden

Register. 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden Register Underrättelser för sjöfarande 1994 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Acano cospace Solution

Acano cospace Solution Acano cospace Solution Acano Klienten Snabbstarts Guide Acano 1.0 October 2013 Innehåll Contents 1 Introduktion 3 2 Hålla en ad-hoc audio and video möte 4 3 Skapa ett cospace 5 4 Ansluta till ett cospace

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer