Hästguide För ägare, tränare och uppfödare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hästguide För ägare, tränare och uppfödare."

Transkript

1 Hästguide För ägare, tränare och uppfödare.

2 Till läsaren För att hästen skall må bra måste den utfodras på rätt sätt och enligt sitt näringsbehov. Syftet med den här guiden är att ge hästägare, tränare och uppfödare baskunskaper om hästutfodring. Ph.D (Horse nutritionist and geneticist) Markku Saastamoinen, som är Finlands ledande utfodringsexpert och även internationellt känd forskare inom hästutfodring, har bidragit till utarbetandet av det teoretiska innehållet i guiden. Finska Foders Racing-produkter utgör en fullständig utfodringserie från föl till tävlings- eller hobbyhäst. Racing-fodren är utvecklade och tillverkade i Finland, och de är det bästa komplementet till inhemskt basfoder. Innehåll Hästens matsmältning 3 Näringsämnen 4 Hästfoder 7 Racing-foderserien 8 Utfodring av olika typer av hästar 12 Stallmiljön 15 Utfodringsexempel 16 Fodertabell 17 Utfodringsmodeller 18 Anteckningar 19 Källor 19 Viktiga adresser 19 FINSKA FODER AB Heikki Kankainen

3 Matsmältningskanalens delar och funktioner Svalg 2. Matstrupe 3. Magsäck 4. Tunntarm 5. Blindtarm 6. Tjocktarm 7. Höftkurva 8. Ändtarm Fodret stannar i hästens matsmältningskanal 2-4 dygn (se fig.). I fråga om foderspjälkning och näringsabsorbering är tunntarmen den viktigaste delen av matsmältningskanalen. Tjocktarmen och dess mikrober har också en stor betydelse. De hjälper hästen att spjälka fibrer i gräs och stråfoder. Hästen bör därför utfodras så att tjocktarmens mikrober mår bra. Finfördelningen av fodret börjar i munnen. Hästen har 24 veckade käktänder och 12 framtänder. I munnen blandas fodret med saliv. Saliven fuktar fodret och gör tuggan lättare att svälja och transportera i matstrupen. Saliven utjämnar också surhetsgraden i magen och tarmen. Det är inte bra att fukta fodret alltför mycket, eftersom detta försämrar saliv- och magsaftavsöndringen, som i sin tur leder till försämrad matsmältning. Också tänderna bör raspas regelbundet 2-3 gånger om året. Från munnen fortsätter fodret genom svalget till matstrupen och vidare till magsäcken. Det är bra att dela upp den dagliga fodergivan på 3-4 utfodringar, eftersom magsäckens volym hos hästen endast är liter. I magsäcken värms fodret upp till kroppstemperatur och blandas med magsaft. Fodret blir då mjukare och blandas om. Hård ansträngning liksom annan stress genast efter utfodringen minskar avsöndringen av magsaft. Från magsäcken transporteras fodret vidare i små portioner till tunntarmen. Näringsämnena i fodret spjälkas och absorberas i tunntarmen Hästens tunntarmsvägg är i kontinuerlig rörelse. Rörelsen blandar fodermassan och transporterar den vidare. En tillräcklig mängd grovfoder (fibrer) främjar tarmens rörelser. Transport och stress (t.ex. hård träning eller tävling) gör däremot tarmens rörelser långsammare. Levern, bukspottskörteln och tarmväggarnas körtlar utsöndrar matsmältningsvätskor, vars enzymer och syror finfördelar fodret. I tjocktarmen finfördelas de delar av fodret, som har transporterats genom tunntarmen utan att ha påverkats. Bakterier och mikrober, som finns i tjocktarmen, tar hand om fodret. Deras huvudsakliga energikälla är fibrer som snabbt bryts ned. När mikroberna spjälker fibrer och andra partiklar i fodret bildas s.k. "långsam energi" eller flyktiga fettsyror. Fettsyrorna upptas i blodomloppet och blir därmed en energikälla för hästen. Samtidigt bildar mikroberna C- och K-vitaminer samt B-gruppens vitaminer. Tjocktarmen en fiberspjälkare Hästen har en begränsad förmåga att spjälka stärkelse. Om man måste utfodra hästen exceptionellt kraftigt, lönar det sig att ersätta en del av kraftfodret med växtoljor eller med foderblandningar som innehåller fett, för att fettet skall spjälkas helt och hållet i tunntarmen. Också värmebehandling av spannmålen förbättrar smältbarheten hos stärkelsen i tunntarmen. Det är skäl att undvika onödig proteinutfodring, eftersom en alltför hög proteinhalt är skadlig för mikroberna. Tjocktarmens mikrobflora beror på fodrets sammansättning. Det är därför viktigt att mikroberna får tid att anpassa sig vid foderbyte. Anpassningen till nya foder bör ske successivt under 1-2 veckor. Hästguide 3

4 Näringsämnen Hästen behöver lämpliga mängder vatten, kolhydrater, fett, protein, mineral och vitaminer. Hästens viktigaste energikällor är kolhydrater och fetter. Hästen behöver näringsämnen för att bygga upp kroppen, för att upprätthålla livsfunktionerna och för att röra sig. Näringsbehovet varierar från häst till häst beroende på ras, storlek, ålder, kön och temperament. Också temperaturen, träningens kvalitet och nivå inverkar på näringsbehovet. Vatten Hästen behöver liter vatten om dagen. Träning, mjölkproduktion och värme kan t.o.m. fördubbla behovet. Vattnet spelar en viktig roll i bearbetningen och nedbrytningen av fodret. Vattnet transporterar också organismens närings- och avfallsämnen. Hästen känner själv bäst till sitt behov av vatten. Därför skall det alltid finnas vatten till hästens förfogande. Energi Hästen behöver energi för muskelarbete, tillväxt, dräktighet och mjölkproduktion. De viktigaste faktorerna som inverkar på energibehovet är längden på och intensiteten i träningen, dräktighet samt hästens storlek. Hästens energibehov och fodrens energihalt uppges i foderenhet (fe) och MJ. Vid olika prestationer uppges hästens energibehov vanligtvis i foderenheter (eller MJ) per 100 kg levandevikt. Näringsämnen Hästens huvudsakliga energikällor är fetter och kolhydrater (socker, stärkelse, fiber) i fodret. Nedbrytningsprodukterna från dessa absorberas i tunntarmen. Mikroberna bryter ned fodrets smältbara fibrer i tjocktarmen, där de absorberas. Den energi som upptas i tjocktarmen har dock en ganska liten betydelse som energikälla för sporthästar. En häst som utsätts för stor ansträngning behöver mångsidig energi, men ibland kan det vara svårt att tillfredsställa energibehovet, eftersom hästen förmår äta endast en begränsad mängd foder. I en sådan situation kan energitillgången ökas med växtoljor. De innehåller tre gånger mera energi än spannmål och smältbarheten är utomordentlig. Ju mer kraftfoder som ingår i foderstaten desto oftare och mera regelbundet skall hästen utfodras och desto mindre skall fodergivorna vara. Ensidigt bruk av kolhydrater (spannmål, sockerfoder) som energikälla kan leda till alltför stora lager av glykogen i musklerna. Som följd av detta blir musklerna sjuka och styva och t.o.m. korsförlamning kan förekomma. Energin i fetterna ökar däremot inte glykogenlagren, men om hästen får för mycket energi i förhållande till sitt behov blir följden överaktivitet och viktökning. Protein Proteiner är organismens byggmaterial, som hästen använder för underhåll, tillväxt, dräktighet, mjölkproduktion och muskelarbete. Proteinerna är uppbyggda av aminosyror och man känner till mer än 20 sådana. Av dessa är omkring tio nödvändiga. Djuret kan inte själv bygga upp nödvändiga aminosyror utan måste få dem ur fodret. För hästen är bl.a. lysin och metionin nödvändiga. Hästens proteinbehov och fodrens proteinhalt uppges i form av smältbart råprotein (smrp). Fodrets proteiner bryts huvudsakligen ned i tunntarmen, delvis också i tjocktarmen med hjälp av mikrober. Hästen kan dock i princip tillgodogöra sig endast det protein som bryts ned i tunntarmen. Fodrets, t.ex. höets, kvalitet har stor betydelse för hur proteinet i det bryts ned i tunntarmen. Ju mer nödvändiga proteiner fodret innehåller desto värdefullare är det. De bästa proteinerna kommer från animaliskt produkter, t.ex. protein från mjölkpulver. 4

5 Lysin är den viktigaste aminosyran Största behovet av protein har digivande ston och föl under ett år och proteinet skall ha bra kvalitet. Utfodringen av avelshästar och föl är sällan för kraftig i Norden. Vårt nordliga klimat ställer sina egna krav och i synnerhet i lösdrift skall man vara noggrann med utfodringen av föl. Behovet av protein är lägre hos sporthästar. Alltför stora proteingivor ger sig till känna som funktionsstörningar i tarmen, som nervositet eller ökad urinering. Med urinen utsöndras viktiga mineraler, vilket kan leda till utvecklingsstörningar i skelettet hos växande föl. Fetter Fetter bryts ned tillfettsyror i hästens matsmältningskanal och de absorberas som sådana i tunntarmen och fungerar som bränsle i hästens energiproduktion. Hästen behöver fett för aerobisk energiproduktion och då räcker organismens glykogenförråd bättre till för slutspurten. Växtolja minskar också riskerna med en alltför ensidig spannmålsutfodring, som t.ex. matsmältningsstörningar och muskelstelhet. Riklig användning av fetter förutsätter att det också finns rikligt med E-vitaminer i fodret Vitaminer Vitaminerna är nödvändiga för hästens normala livsfunktioner, tillväxt och användnigen av näringsämnena. Vitaminerna absorberas huvudsakligen i tunntarmen. I tjocktarmen absorberas vitaminer som producerats av dess mikrober. Vitaminerna indelas i fettlösliga ( A, D, E och K) och vattenlösliga (Bgruppen och C). Hästen kan lagra fettlösliga vitaminer motsvarande 2-3 månaders behov. Den kan inte lagra vattenlösliga vitaminer, fastän den har ett dagligt behov av dem. Behovet av vitaminer ökar vid ansträngning, snabb tillväxt och brunst samt då utfodringen eller miljön förändras. Också hård träning och tävlingar ökar vitaminbehovet. Det är också bra att komma ihåg att vitaminerna i fodret lätt förstörs i samband med skörd och lagring. Vitaminernas funktioner och symtom vid brist: A-vitaminets funktioner - synen - håller hud, hovar och hårremmen i skick - skyddar slemhinnorna Bristsymptom - huden och hårremmen i dåligt skick - ökad utsatthet för sjukdomar i andningsorganen Speciellt - säkrar utvecklingen av benstommen hos växande djur - A-vitamintillskott behövs alltid för alla hästar efter årsskiftet D-vitaminets funktioner - reglerar kalk- och fosforhalten i benstommen - påverkar benstommens utveckling Bristsymptom - benstommen blir skör - ledsvullnad, ryggsmärtor Speciellt - färska växter och torrt hö innerhåller endast små mängder D-vitamin. - solljuset har ett viktigt samband med uppkomsten av D-vitamin - Den mörka nordiska vintern, användning av täcke och motion i manegen ökar behovet av D-vitamintillskott E-vitaminets funktioner - skyddar organismen mot oxidation - inverkar positivt på muskelvävnaden och energiproduktionen - höjer motståndskraften Bristsymptom - risk för muskelskador - nedsatt prestationsförmåga Speciellt - hö-havre-utfodringen tillfredsställer inte E-vitamin behovet hos en häst i träning K-vitaminets funktioner - deltar i blodets koaguleringsprocess Speciellt - efter en lång antibiotikakur kan hästen behöva K-vitamintillskott B-vitaminernas funktion - deltar i energiproduktionen och matsmältningen - påverkar nervsystemets, muskulaturens och hjärtats funktioner Bristsymptom - hud och hårrem i dåligt skick - torra slemhinnor, slöhet Speciellt - B-vitamintillskott är nyttigt för tävlingshästar. C-vitaminets funktioner - reglerar andra vitaminers funktion - absorbering av järn - bindvävsbildningen Speciellt - vanligtvis är hästens egen produktion tillräcklig - hård stress och ansträngning kan försvaga den egna produktionen. - synergieffekt med E-vitaminet Hästguide 5

6 Mineral- och spårämnen Mineral och spårämnen är viktiga för benstommen och bindvävnaden. De deltar också i många av kroppens kemiska reaktioner. De viktigaste mineralen är kalcium, fosfor, magnesium, natrium, klor och kalium. De viktigaste spårämnena är järn, koppar och zink. Kalcium och fosfor är benstommens viktigaste byggnadsmaterial. Speciellt viktiga är de för dräktiga ston och växande föl. Också magnesium är viktigt för benstommen. Fullvuxna hästar behöver magnesium bl.a. för muskelfunktionen och energiproduktionen. Förhållandet mellan kalcium och fosfor (Ca:P) i hela foderstaten (hö + kraftfoder + mineraler) bör vid utfodring av dräktiga ston och föl vara 1,5:1, och för övriga hästar 1,3-1,5:1. Tillgången på kalcium och fosfor samt Ca:P -förhållandet säkras genom en kalciumrik (3,5-4,0:1) mineralfoderblandning. Natrium, kalium och klor är elektrolyter som deltar i muskulaturens och nervsystemets verksamhet. De skyddar musklerna från mjölksyrans verkningar - tillräcklig tillgång är därför speciellt viktig för tävlingshästar. Svett innehåller rikligt med elektrolyter och vid hård ansträngning tappar hästen en betydlig del av sin vikt. Bristsymptom är trötthet, slöhet, muskelkramper och muskelsmärtor. Genom att fylla på elektrolytförrådet före och efter ansträngning kan man minska viktbortfall, påskynda återhämtningen och förbättra prestationsförmågan. Hästen får vanligen inte tillräckligt med salt (NaCl) i normalt foder. Därför bör alla hästar ha tillgång till slicksten. Järn behövs främst som byggsten för blodets hemoglobin och musklernas myoglobin. Det har också en viktig roll i syretransporten och för hästens prestationsförmåga. Sporthästar har nytta av järnkurer bl.a. därför att järn utsöndras vid ansträngning i högre grad än vid normal ämnesomsättning. Koppar behövs bl.a. för upptagningen av järn och för proteinämnesomsättningen. En dålig hårrem och anemi kan vara tecken på kopparbrist. Zink behövs bl.a. för energiämnesomsättningen och för hormonverksamheten. Symptom på zinkbrist är bl.a. dålig matlust och hudproblem. Om man använder industriella helfoder eller mineralfoder enligt bruksanvisningen, förekommer varken koppar- eller zinkbrist. 6

7 Hö Hästen får alla nödvändiga näringsämnen ur hö. Ett ljusgrönt, bladrikt, stråfattigt och dammfritt timotejhö av god kvalitet är hästens basfoder. Hästen behöver 1-1,5 kg hö/100 kg levandevikt per dag. Höet bör skördas före blomningen för att det skall bibehålla en god kvalitet. Andelen blad bör vara %. Hö av god kvalitet innehåller vanligtvis så mycket protein att det räcker för en fullvuxen häst. Om höets proteinhalt är låg (6-9%), är smältbarheten vanligen ytterst dålig och hästen behöver tillskottsprotein. Ensilage och ensilerat hö Ensilage är konserverat gräs. Det innehåller samma näringsämnen som obehandlat gräs. Man skall vara observant på ensilagets kvalitet, eftersom ensilaget snabbt förstörs och blir odugligt för utfodring, om konserveringen misslyckas. Man känner igen ensilage av god kvalitet på den brun-gröna färgen och den behagliga syrliga doften. Efter tillvänjning kan man ge bra ensilage åt alla slags hästar. Förtorkat, tidigt skördat och rundbalat ensilerat hö är ett utomordentligt foder för hästar om det behandlats rätt. Smältbarheten är god, proteinhalten hög och det innehåller mera A- och E-vitaminer än torrt hö. Om det tillverkats rätt dammar det inte heller. Eftersom ensilerat hö innehåller mera vätska än hö skall utfodringsmängden vara ca 1,5 gånger större än hömängden. En öppnad rundbal måste utfodras inom ca en vecka, annars kan den fara illa. Också repor i ensilage-plasten gör att fodret snabbt far illa. Kvaliteten på ensilerat hö kan variera mycket. En foderanalys underlättar utfodringen och skapar tillförsikt. regelbundet behöver kraftfoder för att komplettera betet. Mineral- och spårämnesintaget på betet måste säkras genom en kalciumrik mineralfoderblandning. Kvaliteten på betet bör bibehållas genom gödsling, bekämpning av ogräs och regelbundet byte av fållor. Hästen måste gradvis vänjas vid betet för det egentliga betessläppet. Det är också skäl att återvänja hästen till stallutfodring redan på betet. Industriella foderblandningar Racing-fodren är tillverkade på Finska Foders fabriker. Råvarorna har valts med omsorg och de genomgår en noggrann kvalitetskontroll. De industriella foderblandningarnas kvalitet är jämn och deras näringsinnehåll är känt. Helfodren och koncentraten innehåller de mineraler, spårämnen och vitaminer som hästen behöver. Deras sammansättning är mångsidig och de innehåller bl.a. växtolja, melasserad betsnitsel och melass. I varudeklarationen på Finska Foders Racingprodukter finns råvarornas procentuella andelar angivna. Tack vare värmebehandlingen är Racing-fodren exceptionellt bra för hästar. Värmebehandlingen gör fodret smakligt, lättsmält och hygieniskt och näringsämnena absorberas lätt. Eftersom råvarorna är malda har de en förhöjd smältbarhet. Tack vare värmebehandlingen är fodren smakliga, dammfria och deras hygieniska kvalitet är hög. Då man bedömer användningen av fodren bör man också beakta att fodren är lätta att använda och att näringsämnessammansättningen och fodervärdet finns angivna. Ett pelleterat foder separerar inte och pelleteringen skyddar fettet mot oxidation. Hömjölspelletter Hö- och gräsmjölspelletter är tillverkade av torkat, malet hö eller gräs. Pelletternas proteinhalt är hög och lämpar sig därför för utfodring av avelshästar och föl. Pelletterna kompletterar också grovt och proteinfattigt hö på ett utmärkt sätt. Man kan använda 1-3 kg pelletter/dygn. Pelletterna måste blötläggas före utfodringen. Havre Havre är det vanligaste spannmålet som ges åt hästar i Finland. Havrens goda sida jämfört med övriga spannmål är den höga fetthalten, som gör att havren är smaklig och mångsidig som energikälla. Stärkelsen i havren har bättre smältbarhet än hos andra spannmål. Vid utfodring av tävlingshästar är den höga fiberhalten havrens svaga sida, eftersom fibrerna försämrar smältbarheten och sänker energiinnehållet. Havrens energivärde är betydligt lägre än t.ex. vetets. Vid hö-havreutfodring är foderstatens fiberhalt hög och smältbarheten tämligen låg. Om hästen får en stor giva kraftfoder kan det leda till problem, när det osmälta fodret går vidare till tjocktarmen. Det finns en gräns för hur mycket kraftfoder man kan ge, vilket betyder att havreenergin ofta inte är tillräcklig för tävlingshästar. Bete Färskt bete är hästens naturliga foder. Bete av god kvalitet är lämpligt foder för växande föl och digivande ston. Hästar som körs eller rids Pelleteringens inverkan på totala bakteriemängden Antalet bakterier, milj. / g Mjölblandning Pelleterad produkt Diagrammet visar bakterieförhållandet mellan ett pelleterat foder och ett foder med mjölkonsistens. Bakteriemängden i foder med mjölkonsistens kan variera, men värmebehandlingen sänker bakteriehalten. Hästguide 7

8 Finlands populäraste hästfoderserie Racing-fodren kompletterar de inhemska basfodren och de lämpar sig för nordisk utfodringspraxis. Finska Foders forsknings- och produktutvecklingsavdelning har beaktat förhållandena i Skandinavien och sammansättningen i basfodren. Vid tillverkningen av fodren har man beaktat egenskaperna och eventuella brister i havre som odlas i Norden och i timotej-ängssvingel-stråfodret som skall användas som bas i utfodringen. Det mångsidiga råvaruinnehållet i Racing-fodren gör dem funktionella. Socker och melass är lättlösliga och lättsmälta energikällor. Av dem får hästen snabbt mera energi och komplettering till glykogenlagret. Vete- och brödmjöl, som är lättsmälta och energirika, gör utfodringen mera mångsidig till sin kolhydratsammansättning och ökar smakligheten. Den smältbara fibern i melassnitseln är en bra källa i fråga om energi som spjälks långsamt. Den balanserar tjocktarmsverksamheten hos hästen och främjar god hälsa. En balanserad tjocktarmsfunktion minskar risken för s.k. kolistörningar. Linfrökrosset är smakligt och omega-3- syrorna i det skyddar tarmens slemhinnor och gör hårremmen glänsande. Fetter trygg tillskottsenergi I Racing-fodren har vi beaktat hästens förmåga att utnyttja energin i växtfettet (smältbarheten är %). Fodren innehåller en växtoljeblandning, som förbättrar energitillgången och prestationsförmågan. Växtoljan minskar risken med ensidig spannmålsutfodring, som t.ex. matsmältningsstörningar och muskelstelhet. Racing Power, som är det foder som innehåller mest växtolja, innehåller också lecitin, som förbättrar upptagningen av fett. Protein optimerat för hästar Inte en enda råvara har optimal proteinsammansättning för hästen, och därför innehåller Racing-seriens proteinkoncentrat flera värdefulla proteinråvaror. Dessutom har aminosyrasammansättningen kompletterats med rena aminosyror, för att bl.a. mängden lysin skall motsvara hästens behov. Också Racing Power för tävlingshästar har en tillsats av rena aminosyror. TMG för naturlig återhämtning TMG eller betain, som tillsatts fodren, är utvunnet ur växtmaterial och är en naturprodut som påminner om aminosyror. TMG minskar mjölksyrabildningen vid anaerob ansträngning. En effektiv energiämnesomsättning förbättrar hästens prestationsförmåga och påskyndar återhämtningen efter ansträngning. Värmebehandling förbättrar smältbarheten Tack vare värmebehandlingen kan hästen tillgodogöra sig spannmålen i Racing-fodren speciellt väl. Värmebehandlingen betyder utomordentlig smaklighet och smältbarhet, god absorbering av näringsämnen och exceptionellt god hygien. 8

9 Racing Prix + hö + vatten = bra basutfodring Racing Prix är Finlands populäraste hästfoder. Det är ett modernt, pelleterat foder som är lätt att använda, och den mångsidiga sammansättningen garanterar att hästen får allsidig näring också vid hård ansträngning. Racing Prix är havrebaserat och innehåller också brödmjöl, vete, melasserad betsnitsel, melass och växtolja. Utfodrat som enda kraftfoder uppfyller det också hästens mineral- och spårämnes- samt vitaminbehov. Extra mineralfodertillskott behövs inte, men en slicksten (Racing Rocky) för att säkra tillgången på salt är på sin plats. Racing Prix är ett helfoder vars kvalitet är jämn och den hygieniska kvaliteten hög. Det dammar inte och det är smakligt. Racing Perfect Mix Ett havrefritt allfoder av müslityp Perfect Mix innehåller alla vitaminer och spårämnen en häst behöver, men en del av råvarorna har formen av flingor. Smakligheten har förhöjts med flingad majs och morot. Fodret kan ges torrt som sådant, men det kan också fuktas före användningen. Racing Rocky, slickstenen, skall alltid vara tillgänglig för hästen. Racing Progress +havre +hö + vatten = en fullvärdig foderblandning Racing Progress kompenserar havrens brister, erbjuder material för topprestationer och är lätt att använda. Halva mängden havre respektive Racing Progress ger en färdig kraftfoderblandning. Progress kan också användas som enda helfoder. Basen i Progress är vete och brödmjöl som kompletterar havre väl, eftersom de innehåller små mängder fibrer och är energirika. Progress har en tillsats av växtolja, vilket ger tilläggsenergi och den melasserade betsnitseln samt melassen ger socker och smältbar fiber. Racing Progress som är tillverkat av råvaror av hög kvalitet kompletterar bristerna med havre och är en lättsmält och välfungerande foderblandning också för en tävlingshästs krävande behov. Vid sidan av fodret behövs endast en slicksten för salttillgången (Racing Rocky). Racing Pony Ett skräddarsytt, pelleterat allfoder för ponnyer Ett allfoder utarbetat för ponnyer och som också passar hästar i lätt arbete (t.ex. avelsston i början av dräktigheten) samt för hästar i vila. Racing pony är ett pelleterat allfoder och i sammansättningen man har beaktat ponnyers och bl.a. kallblod hästers samt islandshästars bättre förmåga att tillgodogöra sig foder. Pony har mera av fiberns "långsamma" energi och mindre fett och proteiner än de foder som speciellt är tillverkade för hästar. Racing Pony innehåller också havsalger som ger värdefulla spårämnen. Fodret tryggar ponnyns behov av mineral och vitaminer; ponnyn behöver inget annat kraftfoder, vitaminer eller mineral utöver Racing Pony. Racing Power - värmebehandlat energikoncentrat för sporthästar Racing Power är ett energihaltigt tillskottsfoder för tävlingshästar och hästar i träning. Energins smältbarhet är av toppklass tack vare en högklassig växtoljeblandning och expander-behandling av spannmålet. Racing Power innehåller lecitin, som gör att fettet bättre kan tillgodogöras. Naturligt TMG eller betain minskar mjölksyrabildningen i musklerna. Hög mikrobiologisk kvalitet och jämn utfodringskvalitet säkrar hästens hälsa även vid hård ansträngning. Användningen av Racing Power som tillskottsfoder hjälper hästen att bättre klara av tränings- och tävlingsansträngningen. Hästguide 9

10 Racing Mineral Vitaminiserad Muro-mineral Racing Mineral är ett kalciumrikt, vitaminiserat muromineralfoder för hästar. Det kompletterar optimalt hästens vitamin-, mineral- och spårämnesbehov. Den patenterade tillverkningsmetoden säkerställer en jämn processering och en bra smaklighet. Tack vare Muro-behandlingen absorberas mineralen i fodret extra effektivt. Racing Protein Proteinkoncentrat - Innehåller naturligt betain eller TMG Racing Protein är en specialprodukt för föl, avelsston och tävlingshästar. Racing Proteins effekt grundar sig förutom på hög proteinhalt också på ett väl övervägt aminosyrainnehåll. Rätt aminosyrainnehåll innebär att det behövs mindre protein totalt och extra aminosyror behöver inte utsöndras, och då belastas också kroppen mindre. Proteinet i Racing Protein är högklassigt, aminosyrakompletterat mjölk- och växtprotein. Det naturliga betainet eller TMG kompletterar den mångsidiga råvarubasen. Genom att använda Protein säkrar man att det dräktiga stoet får tillräckligt och mångsidig protein och att det växande fölets krav uppfylls. Tack vare sitt mångsidiga proteininnehåll passar Protein också för utveckling av muskelmassa hos tävlingshästar under grundträningsperioden. Racing Greenline Grönpellet Racing Greenline är en högklassig grönpellet, som man kan komplettera stråfodergivan med. Det kan också komplettera hö av dålig kvalitet. Tack vare skörde- och torkningsbehandlingen samt pelletringen är Greenline lätt att använda. Dess näringsvärde är betydligt högre än höets. Produkten måste alltid blötläggas ordentligt så att det får svälla före utfodring. Racing Fiberline Melasserad betsnitsel för hästar Racing Fiberline är en mycket smaklig granulerad betsnitsel för hästar och ponnyer. Den kompletterar utfodringen och gör kraftfodergivan smaklig. Racing Fiberline innehåller rikligt med smältbar fiber och en lämplig mängd energi. Fodret har låg stärkelsehalt. Samtidigt balanserar det matsmältningens funktion och gynnar hästens välmående. Fodret bör alltid blötläggas före utfodring. Racing BE-Vimin Racin BE-Vimin är en flytande vitaminblandning för tränande och tävlande hästar. Det rikliga E- och B-vitamininnehållet hjälper hästen och dess muskler att återhämta sig efter ansträngning, t.ex. transport. BE-Vimin innehåller också B12-vitaminer, som hästen inte får i tillräckliga mängder på naturlig väg genom fodret. Racing C-100 Vimin Racing C-100 Vimin är ett effektivt C-vitaminpreparat i pulverform, som påverkar bl.a. syreomsättningen och ger motståndskraft. Produkten är en 100 %: ig C-vitamin produkt. 10

11 Racing Action Vimin Racing Action Vimin är ett flytande flervitaminpreparat för veckovist vitaminunderhåll. Action Vimin täcker mer än väl hästens behov av vitaminer. A-, D-, E-, K-, B1, B2, B6, B12 och andra av B-gruppens vitaminer kompletterar vitaminbehovet hos dräktiga ston, växande föl och hästar som tävlar eller tränas. Racing Revolyte Racing Revolyte är en elektrolytblandning som är utvecklad speciellt för hästar och saltsammansättningen motsvarar salterna i hästens svett. Preparatet skall användas före och efter hård ansträngning, som t.ex. vid lopp, tävlingar och långa transporter. Produkten blandas i dricksvattnet eller i fodret. Racing Revolyte förbättrar hästens prestationsförmåga, minskar viktbortfallet vid ansträngning och påskyndar återhämtningen. Racing Rocky Racing Rocky är en smaklig specialslicksten för hästar och ponnyer. Tvåkilosstenen är tillverkad av rent bergssalt. Den mångsidiga Racing Rocky innehåller förutom salt (NaCl) spårämnen som är viktiga för hästen, bl.a. selen, biotin, järn, koppar och zink och E-vitamin. Hästen skall alltid ha fri tillgång till Racing Rocky. Racing Energoil Racing Energoil är en blandning av ryps- och sojaolja. Preparatet passar särskilt bra för tävlingshästar, då energin i kraftfodret inte täcker förbrukningen. Oljeblandningen innehåller tre gånger mer energi än spannmålshaltiga kraftfoder. Rekommenderad giva 1-5 dl/dygn. Racing Biotin Racing Biotin är ett mångsidigt preparat för hud, hovar och hårrem. Det innehåller det bästa biotinet på marknaden och dessutom zink, som bl.a. har en stor betydelse för huden. Racing Biotin innehåller dessutom svavelhaltiga nödvändiga aminosyror, koppar och kalcium som alla spelar en viktig roll i bildningen av en hållbar och frisk hornvävnad. Glukos ger fodret smaklighet. Racing Ferro Racing Ferro är ett järnpreparat för det ökade järnbehov som sporthästar har. Prepartets järn finns i aminosyrakelatet (ferripolymaltos) som absorberas bra. Det irriterar inte slemhinnan i magsäcken. Racing Ferro innehåller också på ett mångsidigt sätt ämnen som behövs för järnupptaget, t.ex. koppar, som har en egen viktig roll. Racing Ferro innehåller också C- och E-vitaminer som väsentligt påverkar järnomsättningen samt nödvändiga svavelhaltiga aminosyror. Racing Garlic Racing Garlic är ett 100 procentigt rent naturpreparat, vitlök. Man vet att vitlök är bra för motståndskraften och att den håller andningsorganen friska så att de kan fungera på normalt sätt. Racing Garlic innehåller inte några konstgjorda ämnen och därför är det ett tryggt tillskott i utfodringen bl.a. vid stress, då motståndskraften kan vara försvagad. Hästguide 11

12 Utfodring av olika typer av hästar Ju högre krav man ställer på hästen, desto högre krav ställer den på utfodring och foder. Därför kräver utfodringen av tävlings- och avelshästar större noggrannhet än utfodring av ridskole- och hobbyhästar. En sport- och tävlingshäst behöver balanserad utfodring och kvalitetsfoder. En topptränad häst är känsligare för omgivningens störningar än andra hästar. I naturen är hästens energibehov litet och den klarar sig på gräs och hö. Sporthästar En häst som är i träning och som tävlar har ett helt annat energibehov, som ställer stora krav på utfodringen. Den viktigaste faktorn i utfodringen av hästar är att behovet av energi tillfredsställs. Eftersom stora mängder av spannmålsstärkelse lätt förorsakar matsmältningsstörningar och muskelproblem, måste sporthästens foder innehålla mångsidig energi. Växtolja, socker, melass och melasserad betsnitsel kompletterar spannmålen och säkerställer att hästen får tillräckligt med energi och mår bra. Stora kraftfodermängder skall delas upp i tillräckligt små engångsgivor. Kraftfodermängden bör uppdelas på 3-4 utfodringar per dygn. Samtidigt måste man säkerställa att hästen äter tillräckligt med hö (5-7 kg / dygn). För mycket hö kan dock ha en negativ inverkan på tävlingshästens energiintag och fodrens smältbarhet i synnerhet om höet har dålig kvalitet. Tillräckligt med mångsidig energi Racing Prix är ett lämpligt baskraftfoder för tävlingshästar och det upprätthåller balansen mellan energi och protein. Ett alternativ med samma näringsvärde till det pelleterade Racing Prix är det havrefria Racing Perfect Mix, som passar mycket bra för kräsna hästar och är magvänligt. I takt med växande prestationsnivå och träningsansträngning ökar behovet av energi. Då skall kraftfodermängden ökas. Tillskottsenergi endast i form av ökad spannmåls- och kolhydratmängd kan emellertid lätt leda till störningar i tarm- och muskelfunktionen. Racing Power är utvecklat för hästar som behöver mycket energi. Fodret innehåller mycket växtolja, vars tillgänglighet förbättras genom tillsatts av lecitin. Racing Power är därför ytterst lämpligt för tävlingshästar som komplettering till Racing Prix, Racing Perfect Mix eller havre. Också Racing Energoil, som skall ges som tillskottsenergi, passar bra för sporthästar. Racing Progress är ett halvkoncentrat, som används tillsammans med havre för att kompensera dess brister vid utfodring av tävlingshästar. Hälften havre och hälften Racing Progress ger en färdig foderblandning. Det kan också användas som enda kraftfoder. Det mångsidiga råvaruinnehållet i Racing Progress tillsammans med havre ger en lättsmält och fungerande foderblandning som också fyller behoven hos en krävande tävlingshäst. Kraftfodergivan kan göras mångsidigare med Racing Fiberline. Kom ihåg mineralen, slickstenen och E-vitaminet. För tävlingshästar är natrium, kalium, klor, kalcium, magnesium och järn de viktigaste mineralerna. Mineral- och spårämnesintaget är i allmänhet tillräckligt om man förutom basfodren använder Racing Mineral. Enda undantaget är salt, som speciellt tävlingshästar behöver rikligt av. Racing Rocky slicksten garanterar ett tillräckligt saltintag. Den behövs också vid utfodring med helfoder. Racing-helfodren innehåller mineraltillskott så det behövs i allmänhet inget extra mineral. Sporthästar har större behov av vitaminer än hobbyhästar; tävlingshästar behöver t.ex mg E-vitamin/dygn. Behovet är stort vid tävlingar och under hård träning. Racing BE- Vimin och C-100 Vimin rekommenderas vid dessa tillfällen. Sporthästar har också större behov av järn än hobbyhästar. Undersökningar har visat att en häst som håller på och utvecklar sin muskelmassa, som tränar hårt och tävlar har nytta av järnkurer. Racing Ferro har visat sig vara ett bra järntillskott. Det är skonsamt mot magen och absorberas väl. 12

13 Stoets dräktighet Muskelmassa 50 kg 25 kg Fölets födelsevikt Stoets dräktighet Ca 70 % vatten Ca 25 % protein (eller aminosyror) Ca 5 % fett 8 mån 11 mån Utfodring under tävlingsdagen Under tävlingsdagen utfodras hästen med normala foder. Sista utfodringen bör ske 4-5 timmar före start främst med kraftfoder och minsta möjliga högiva. Ett par timmar före tävling eller hård träning och också efteråt är det på sin plats att ge Racing Revolyte-elektrolyt för att förbättra prestationen och påskynda återhämtningen. Efter prestationen skall hästen ha tillräckligt med tid för att återhämta sig. Kraftfoder skall ges först två timmar efter prestationen. Avelsto Fertiliteten försvagas hos ett för tjockt eller för magert sto. Man bör därför undvika för knapp eller för hög utfodring. Nyckelfaktorer är högklassiga rena foder, samt oförändrad och jämn utfodring. Mineraler och vitaminer viktiga på våren De viktigaste mineralerna för fortplantningen är kalcium, fosfor, koppar, mangan, jod och zink. Mineralgivan är säkrad med Racinghelfoder. Det är skäl att komplettera havre med Racing Mineral. Vid alla utfodringsformer behövs Racing Rocky slicksten för att säkra saltintaget. När det gäller salt har djuren en naturlig förmåga att anpassa intaget efter behovet. Om havre används som kraftfoder måste A,-D- och E-vitaminintaget säkras från årsskiftet och framåt med Racing Action Vimin. Vid helfoderutfodring behövs inte extra vitaminer. Protein och mineraler för dräktiga ston Ett dräktigt sto behöver tillskottsfoder för fostret först efter åttonde dräktighetsmånaden. Brist på mineraler speciellt under de sista 90 dygnen kan försvaga fostrets tillväxt och utveckling g/dygn av Racing Mineral och Racing Action Vimin uppfyller stoets och fostrets mineral- och vitaminbehov, då havre används som kraftfoder. Vid utfodring med Racing Prix eller Racing Progress behövs inte extra vitaminer. Bristfällig utfodring i slutskedet av dräktigheten försämrar stoets kondition, fostrets tillväxt och minskar mjölkproduktionen i början av digivningen. Cirka hälften av fölets födelsevikt utvecklas under de sista 3 dräktighetsmånaderna. I slutet av dräktigheten behöver stoet extra protein (Racing Protein) för att säkra fostrets tillväxt. Digivningsperioden Utfodringen under digivningsperioden skall säkra en tillräcklig mjölkproduktion. Stoet behöver då rikligt med energi och protein. Bete av god kvalitet är utmärkt foder under digivningsperioden. Svagt bete eller hö bör kompletteras med Racing Greenline. Under inomhusperioden eller då betet är svagt bör Racing Protein användas som proteintillskott. Racing Prix, Raicing Perfekt Mix eller Racing Progress och havre är lämpliga kraftfoder. Racing Mineral är lämpligt som tillskott till bete och havreutfodring. Också under betesperioden skall man komma ihåg att använda slicksten (Racing Rocky). Hästens energiproduktion Fetter Fettvävnad Glykogen Lever + muskler Glycerol Fettsyror Tunntarm Blod Glukos Syre Energi Glukos Glykogen Koldioxid, vatten Syre Pyrodruvsyra Mjölksyra Muskel Aerobisk Anaerobisk Energiproduktion Hästguide 13

14 Det växande fölet Hästens benbyggnad utvecklas under 4-5 år. Fölets tillväxt är kraftigast under det första året. Av muskelmassan är ungefär 70 % vatten, ungefär 25 % proteiner, eller aminosyror, och ungefär 5 % är fett. Med tanke på den senare utvecklingen är tiden från avvänjandet till ett års ålder mycket viktig och ställer stora krav också på utfodringen. Protein och smakligt baskraftfoder Modersmjölken är fölets huvudsakliga näring fram till 3-4 månader. Utfodring med fast foder kan påbörjas vid ca 3 veckors ålder. Betesgräs är till en början det bästa fasta fodret ett föl kan få. Avvänjningen och övergången till enbart fast foder är en av de största förändringarna i hästens liv. I slutet av digivningsperioden måste fölet vänjas vid de foder som det skall utfodras med efter avvänjningen. Som baskraftfoder är då smakliga Racing Prix mycket lämpligt eller också det müsliliknande Racing Perfect Mix. Havreutfodring kan kompletteras med Racing Progress. Ända tills fölet är månader måste utfodringen kompletteras med proteinfoder och då är Racing Protein lämpligast. Med Racing Protein kan man säkra fölets tillgång på de viktigaste aminosyrorna (lysin, metionin, treonin). Om fölet har fötts så tidigt att det inte kommer ut på betet vid månaders ålder bör utfodringen med Racing Protein fortsättas. Fölet kan också utfodras med Racing Greenline. Jämn energiutfodring och mineraler mångsidigt Fölet kan under hela tillväxtperioden utfodras med samma fodermängd, eftersom energibehovet är oförändrat från avvänjningen till slutet av tillväxten. Utfodringen sommartid borde basera sig på bete av god kvalitet. För att säkra benstommens tillväxt och utveckling skall fölet utfodras med en kalciumrik mineralblandning. Racing Mineral uppfyller fölets mineral- och spårämnesbehov. För dryg kalkutfodring bör undvikas, för att förhållandet mellan kalcium och fosfor inte skall förskjutas. Av vitaminerna är A, D och E viktigast för fölet. Behovet är lätt att tillfredsställa vid inomhusutfodring med Racing Action Vimin som blandas i kraftfodret. Förutom rätt utfodring behöver fölet regelbunden motion. Dessutom måste hovarna skötas och fölet avmaskas. Ridskole- och hobbyhäst Hästen får inte mitt i utfodringen tas ut i inhägnaden eller för ritt eller körning. Man måste också låta hästen återhämta sig efter ritten. Åldersstigna hästars foder skall vara lättuggade och lättsmälta. Därför rekommenderar vi värmebehandlade och pelleterade foder som Racing Prix åt dem. Kroppens förmåga att producera vitaminer är försvagad hos gamla hästar. För ridskole- och hobbyhästars utfodring passar förutom högklassigt hö Racing Prix, det müsliliknande Racing Perfect Mix eller Racing Progress och havre som kraftfoder. En slicksten (Racing Rocky) måste också finnas i varje ridskoleoch hobbyhästs box. Utfodringen kan också göras mångsidigare med Racing Greenline. På vårvintern behövs extra vitamin (Racing Action Vimin). För hovar och hårrem är Racing Biotin en utmärkt produkt. För hästar som är i vila eller lätt arbete på grund av skador eller sjukdom passar Raacing Pony som kraftfoder. Fodret fyller hästens behov av vitaminer och mineral. Ponnyer För utfodringen av ponnyer gäller ungefär samma regler som för hästar. Det lönar sig dock att tänka på att ponnyer ofta rids av barn och har relativt lätt arbete. Dessutom tillgodogör sig vissa raser, t.ex. shetlandsponny och russ, foder bra och har anlag för fetma. Det är också vanligt att ponnyer är känsliga för överdrivna stärkelsegivor och känsligheten kan leda till fång. Hö som basfoder Hö av god kvalitet är bra basfoder för ponnyer. Kraftfodergivorna kan vara mycket små beroende på ponnyns storlek. Trots det måste man ändå se till att ponnyerna får tillräckligt med mineral och vitaminer. Ädla, större ponnyraser måste utfodras enligt storlek och användning liksom hästar (se ovan). Ponnyns karaktär och temperament har större inverkan på foderförbrukningen än hästarnas. Racing Pony passar utmärkt för utfodring av alla slags ponnyer. I fodrets sammansättning har man beaktat ponnyernas särdrag då det gäller både användning och matsmältning. Racing Pony är ponnyernas eget allfoder, som garanterar att ponnyn får sina vitaminer och mineral samt en smaklig råvarubas. Utöver detta behöver ponnyn endast en saltsten och gott hö. För tävlingsponnyer är det müsliliknande Racing Perfect Mix ett smakligt allfoderalternativ eller det pellerterade Racing Prix. Liksom fallet är med hästar är det viktigt att ge vitamin- och mineralkomplettering till ponnyer som utfodras med hö och havre. Racing Rocky slicksten skall finnas till hands för alla ponnyer. En ridskole- och hobbyhästs näringsbehov är mindre än tävlingshästars trots högre antal arbetstimmar. Hobbyhästars ansträngningar kan variera och är ofta störst under veckosluten. De skall ändå utfodras enligt ansträngning i medeltal och för hög utfodring skall undvikas; det är det vanligaste utfodringsfelet då det gäller hobbyhästar. Matro även för ridskolehästar För ridskole- och hobbyhästar gäller samma utfodringsrekommendationer som för andra hästar. Det är viktigt att passa ihop hästens utfodrings- och arbetstider. Det betyder att hästarna måste ha matro och tillräckligt långa mattider. 14

15 Stallmiljön Många hästar måste tillbringa över 20 timmar per dygn i stallet och därför måste stallmiljön vara hälsosam. Om stallmiljön och den nära omgivning är dålig får hästen symtom som luftrörssjukdomar, dålig allmänhälsa, utslag och skador. Då man bygger häststall skall man tänka på säkerheten och vilka specialbehov hästskötsel har. Ett stall skall ha tillräckligt stor volym, luftkonditioneringen skall vara effektiv och rätt dimensionerad, belysningen tillräcklig och byggnaden skall vara säker för både hästar och skötare. Luftkonditioneringen och temperaturen är viktiga Med tanke på hästens hälsa och trivsel är luftkonditioneringen den viktigaste detaljen i stallet. Luftkonditioneringens uppgift är att hålla lämplig luftfuktighet och temperatur för både hästar och skötare samt att avlägsna skadliga gaser. Frisk ren luft är viktigare för hästen än värme. Stallet skall ha tillräcklig volym, d.v.s m 3 per häst. För föl och ponnyn räcker m 3. Optimala temperatur i häststall anses vara (max) C, men hästen trivs också med svalare temperatur (+ 2-5 C). Temperaturen får inte heller på sommaren stiga över + 25 C. Om temperaturen blir för hög, försvåras hästens värmeavgivning och foderintaget minskar. Lämplig luftfuktighet och renhet förebygger sjukdomar Optimal luftfuktighet i stallet är %. Om luftfuktigheten blir för hög, försvåras hästens värmeavgivning och den skadliga inverkan av för hög temperatur framhävs. Om luftfuktigheten stiger över 85 %, avdunstar inte svetten längre från hästens hud. Hög luftfuktighet ökar också risken för sjukdomar och försvårar renhållningen av hästen och stallet. Dammet från hästar, foder och strö är skadligt för hästens andningsorgan. Dessutom finns mögeldamm, kvalster och bakterier i stalluften. Skadligast är mögeldammet. Med helfoder och hömjölspellets kan man undvika riskerna med foderdamm och skämt foder. Genom regelbunden, daglig rengöring av stallet kan man förhindra spridningen av sjukdomsalstrare och parasiter. Det betyder att hästens hälsa och trivsel förbättras. Minst en gång per år bör stallet tvättas grundligt och desinficeras. Vid användning av tvätt- och desinficeringsmedel skall tillverkarens instruktioner följas. På sommaren skall flugor bekämpas. Hästguide 15

16 Utfodringsexempel Träningshästen A B C A B C A B C Träning Träning Lätt /Ridskole- och hobbyhäst Medelhård Hård Hö, kg Racing Prix / Perfect Mix, kg Racing Progress 1 1,5 2-2,5 Racing Power, kg 1 1* 1 Racing Protein, kg 0,25** 0,25** 0,25** Racing Mineral, kg 0,5 0,5 Havre, kg 1 2 1, ,5 3-3,5 Racing Rocky slicksten Fritt tillgänglig Racing Revolyte Racing Revolyte I samband med tävlingar och hård träning - grovt eller annars undermåligt hö kan ersättas med Racing Greenline 1-3 kg/dag, minimal högiva blir då 4 kg/dag - rekommendationen är att ge kraftfodret i 3-4 givor om dagen * vid hård ansträngning kan 1 kg Racing-Progress-havreblandningen ersättas med Racing Power * * under grundkonditionsperioden kan Racing Protein tillsättas till fodret som byggmaterial för musklerna Avelssto A B C D E dräktighetsmånaden Hö kg Ensilerat hö kg 5 5 Racing Prix / Perfect Mix, kg 2,5 2,5 Racing Progress, kg 1,5 1,5 Racing Power, kg Racing Protein, kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Racing Mineral, kg 100 Racing Fiberline, kg 0,5 Havre, kg Racing Rocky slicksten Fritt tillgänglig Fritt tillgänglig Digivningen A B C D E F G H Hö, kg Ensilerat hö, kg Bete Fritt Fritt Fritt Prix / Perfect Mix, kg 4,0 3,5 3,5 1,8 1-2 Racing Progress, kg 2,0 0,5-1 Racing Power, kg Racing Protein, kg 0,5 0,5 1 0,5 0,5 Racing Mineral, kg Racing Fiberline, kg 0,5 Havre, kg 2 3,5 1,8 0, Racing Rocky slicksten Fritt tillgänglig Fritt tillgänglig - rekommendationen är att ge kraftfodret i 3-4 givor om dagen 16

17 Utfodringsexempel Föl A B C D E F A B C Avvant 1-2 år Hö, kg Ensilerat hö kg Racing Prix / Perfect Mix, kg 1,5 1,5 2 Racing Progress, kg 0,75 0,75 1 Racing Power, kg Racing Protein, kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Racing Mineral, kg Racing Fiberline, kg Havre, kg 0,75 1,5 0,75 1,5 1 2 Racing Rocky slicksten Fritt tillgänglig Fritt tillgänglig Fodertabell Torrsubstans % Fe/kg Mj**) SRP g/kg Ca g/kg P g/kg Hö - bra kvalitet 84 0,67 8,7 75 2,5 1,8 - Medelgott 83 0,64 8,0 50 2,2 1,7 Ensilage - färskt 22 0,20 2,5 24 0,9 0,7 - Förtorkat rundbalat 40 0,36 4, ,8 Bete 20 0,19 2, ,8 Racing Greenline 92 0,74 8, Racing Prix 87,5 0,88 9, Racing Progress 88 1,00 11, ,5 4 Racing Power 89 1,13 12, Racing Protein 89,5 1,01 12, Racing Fiberline 90 0,91 11, Racing Perfect Mix 89,5 0,73 9, Racing Pony 89 0,86 9, Havre 86 0,90 9,6 87 0,7 3 **) Mj Sverige Racing-fodrens vikter Kg/l Racing Prix 0,65 Racing Progress 0,71 Racing Power 0,72 Racing Protein 0,66 Racing Fiberline 0,68 Racing Greenline 0,60 Racing Mineral 1,00 Racing Perfect Mix 0,60 Racing Pony 0,64 Havre 0,54 Hästguide 17

18 Behov av energi- och smältbart råprotein Levandeviktklasserna motsvarar levande vikten i medeltal hos olika hästraser: Varmblodig travhäst 450 kg, kallblodig 550 kg och halvblods ridhäst 600 kg Levandeviktklass * ) 450 kg 550 kg 600 kg Fe Mj** ) srp Fe Mj** ) srp Fe Mj** ) srp I vila , Lätt arbete ,5-7, Måttligt arbete , , Tungt arbete , Dräktigt sto (de sista 90 dygnen) , Digivande sto (1-3 digivningsmånaden) Avvant föl (6-12 mån) 4, , Växande föl (1-3 år) , * ) enligt vuxen vikt Behov av Ca och P ** ) Mj Sverige, källskrift: Energi värden, Hästen, näringsbehov och fodermedel, Christina Planck m fl. Smältbart råprotein värden, MTT Hevostalous, Finland Fe-värden, Källa: MTT, Hevostalous (Fe-värdena avrundade) Levandeviktklass * ) 450 kg 550 kg 600 kg Mineral, g Ca P Ca P Ca P Sport / arbetshäst I vila Lätt arbete Måttligt arbete Tungt arbete Dräktigt sto, de sista 90 dygnen Dräktigt sto, digivning 1-3 månader Avvant föl, 6-12 månader Växande föl, 1-3 år * ) enligt vuxen vikt 18

19 Anteckningar Litteratur: Equine Nutrion and Feeding, Frape, D.L. Hevosen kasvatus, ruokinta ja hoito. Tieto tuottamaan 68. Maaseutukeskusten liitto. Helsinki Hevostalouden laskelmia. Suomen Hippos r.y. Helsinki Holmstedt, S. Magnusson-Falk, M., Petersson-Brodda. L. Varsominen. WSOY. Porvoo Laatuheinän tuottajan opas. Työtehoseuran maataloustiedote 15/1994. Työtehoseura r.y. Helsinki Nautakirjan rehut. Tieto tuottamaan 63. Maaseutukeskusten liitto, Helsinki Nutrient Requirements of Horses, Fifth Revised Edition, 1988, National Academy Press, Washington, D.C Markku Saastamoinen: Hevosen ruokinta ja hoito. Helsinki Sevelius, F., Pettersson, H., Green, B.: Terve ja sairas hevonen. Otava. Keuruu Suomalainen ratsu- ja ponikasvatus. Suomen Hippos r.y. Pori Valmennusopas. Suomen Ratsastajain liitto r.y. Helsinki De främsta inhemska och utländska hästutfodringsexperterna har stött utvecklingen av Racing-seriens foder. Det fram stående Universitet i Lexington (Kentucky, USA) har deltagit i produktutvecklingen och råvaruforskningen. Foderplaneringen har gjorts i samarbete med bl.a. MTT:s hästforskningsanstalt på Ypäjä. I utvecklingsarbetet av Finlands populäraste hästfoderserie har också flera ledande inhemska och utländska professionella stall deltagit. Finska Foder AB, Officersgatan 1, Esbo, tfn +358 (0) Finska Foder Ab, marknadsföringchef Heikki Kankainen, tfn +358 (0) Viktiga adresser: Pro Agria Maaseutukeskusten liitto, Urheilutie 6, Vanda, tfn MTT, Hevostalous, Varsanojantie 63, Ypäjä, tfn Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry, Vermon ravirata, Helsingfors, tfn Suomen Hippos r.f., Tolkgränden 3, Esbo, tfn Finlands Ryttarförbund r.f. Radiogatan 20, Helsingfors, tfn Suomen Ravivalmentajat ry, Vermon Ravirata, Helsingfors, tfn Finska Foder Ab, Officersgatan 1, Esbo, tfn Finska Foder Ab, Heikki Kankainen, GSM Kouvolan Hevosklinikka, Ravirata, Kouvola, tfn Lahden Hevosklinikka Ky, Jokimaan Ravirata, tfn Laukaan Eläinsairaala, Ravitie 1, Vihtavuori, tfn Orimattilan Hevosklinikka Ky, Ravitie, Orimattila, tfn Seinäjoen Hevosklinikka, Ravirata, tfn Sorsasalon Hevosklinikka, Sorsasalon Ravirata, tfn Tampereen Hevosklinikka, Ravirata, Tammerfors, tfn Vermon Hevosklinikka, Equivet Oy, Vermon Ravirata, Helsingfors, tfn Veterinärmedicinska Fakulteten, Hästsjukhuset, Tavastvägen 57, Helsingfors, tfn Ypäjän Hevossairaala, Varsanojantie 63, Ypäjä, tfn Äimäraution Hevosklinikka, Äimärautiontie 5, Uleåborg, tfn Hästguide 19

20

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder

Hästens Skafferi. En produktguide från Svenska Foder Hästens Skafferi 1 En produktguide från Svenska Foder Svenska Foder som samarbetspartner Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och återförsäljare. De hjälper

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu

Foderkatalog. Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT. Nyheter! Vinter/vår 2016 020-30 40 40. direkt@krafft.nu Foderkatalog Vinter/vår 016 Nyheter! Tillskott som hjälper din häst att må bra KRAFFT Direkt 00-30 0 0 direkt@krafft.nu KRAFFT A PRODUCT OF SWEDEN Vårt produktlöfte Välmående hästar Det spelar ingen roll

Läs mer

Vikt Hur mkt väger min häst? Det finns tabeller för olika raser men det bästa är naturligtvis att kontrollera vikten på sin egen häst.

Vikt Hur mkt väger min häst? Det finns tabeller för olika raser men det bästa är naturligtvis att kontrollera vikten på sin egen häst. FODERSTATSBERÄKNING HÄSTEN Det är några saker vi måste ta reda på innan vi kan beräkna en foderstat. Börja med att analysera grov- och kraftfodret. Glöm ej att beräkna kvoterna då du anser att foderstaten

Läs mer

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-

Nytt & Nyttigt om Nöt 2010- Nytt & Nyttigt om Nöt 2010-2011 Innehåll 2010-2011 Vi vill göra affärer med dig! 3 Fodernavigator mot lönsam mjölkproduktion 4 Robot 5 Rosa, Topp och Balans 6 Foder för ökad fetthalt 7 Nora 8 Krona 9 Eko

Läs mer

PRODUKT ÖVERSIKT MOTSTÅNDS- KRAFT HÄLSA VITALITET VÄL- MÅENDE NATURLIG MOTIVATION BALANS

PRODUKT ÖVERSIKT MOTSTÅNDS- KRAFT HÄLSA VITALITET VÄL- MÅENDE NATURLIG MOTIVATION BALANS PRODUKT ÖVERSIKT DITT SKYDD FÖR DIN HÄST MOTSTÅNDS- KRAFT HÄLSA VITALITET TET NATURLIG BALANS BALANS MOTIVATION VÄL- MÅENDE Vår produktion DITT SKYDD FÖR DIN HÄST Ingredienser av högsta kvalitet Vid tillverkningen

Läs mer

PRO PLANS foderskola

PRO PLANS foderskola 1 PRO PLANS foderskola Innehåll PRO PLANS foderskola - Del I... 2 Proteiner och deras funktioner... 2 PRO PLANS foderskola - Del II... 5 Fetter och deras funktion... 5 PRO PLANS FODERSKOLA del III... 9

Läs mer

Hur viktig är din hästs hälsa för dig? Pavo gör hälsosam utfodring till en enkel match.

Hur viktig är din hästs hälsa för dig? Pavo gör hälsosam utfodring till en enkel match. Hur viktig är din hästs hälsa för dig? Pavo gör hälsosam utfodring till en enkel match. Katalog 2013/2014 Pavo Essentials Får din häst bästa möjliga vård? Upptäck våra hälsosamma och välsmakande hästfoder

Läs mer

Gain the Advantage 1

Gain the Advantage 1 Gain the Advantage 1 2 Innehåll Om Allt hänger på utfodringen 4 Ett unikt samarbete 6 Kapplöpning Racehorse Cubes 12 Racehorse Coarse Mix 12 Sport- och fritid Cool N Easy Mix 16 Easy Go Cubes 16 Hi-Grade

Läs mer

100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur?

100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur? 100 % vallfoder en möjlighet för ekologiska lamm och nötkreatur? Ingela Löfquist och Viktoria Andersson, 2006 Hushållningssällskapet Kristianstad 044-22 99 00 Detta material är producerat inom det svenska

Läs mer

Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande. Ylva Odelberg

Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande. Ylva Odelberg Utfodring av prestationshästen för psykiskt och hälsomässigt välbefinnande Ylva Odelberg 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INTRODUKTION... 3 SYFTE... 4 FRÅGESTÄLLNING... 4 MATERIAL OCH METOD...

Läs mer

Nutrition - Mer än näring

Nutrition - Mer än näring Nutrition - Mer än näring Författare: Petra Lundström och Jörgen Tannerstedt Bilder: Adrian Friberg NUTRITION - MER ÄN NÄRING I stort sett allt det vi äter och dricker bryts ned till olika beståndsdelar,

Läs mer

DET SMARTA HÄSTFODRET

DET SMARTA HÄSTFODRET DET SMARTA HÄSTFODRET WWW.NSHORSE.SE HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE 2013 SPARA TUSENLAPPAR KALKYLERNA TALAR FÖR VALLFODER Lägre kostnader mindre klimatpåverkan och friskare hästar med bra vallfoder

Läs mer

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete.

Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Hur ofta och vad hästar äter spelar roll för deras välbefinnande och svar på arbete. Utfodringens inverkan på prestation och hälsa hos hästar JAN ERIK LINDBERG De flesta hästar som svettas mycket har saltbrist.

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt

En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt En guide i näringslära och utfodring vid några vanliga sjukdomstillstånd hos hund och katt A guidance to nutritional requirement and the feeding of dogs and cats suffering from some common diseases Sofia

Läs mer

Foder - utfodring och hälsa

Foder - utfodring och hälsa Foder - utfodring och hälsa Författare: Leif Göransson Agr. Dr. i Husdjurens utfodring och vård, 2009 BAKGRUND... 3 DIFEBER... 3 FODERGIVA... 3 FODERBYTE... 4 FLYTTNING TILL GRISNINGSBOX... 4 FODRETS SAMMANSÄTTNING...

Läs mer

Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna

Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna Intro 28/8 Det finns vallfoder, spannmål, trindsäd (ärtväxter), oljeväxter, rotfrukter och rotknölar(potatis). Exempel på foder som

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

MJÖLKKUNSKAP Februari 2003. Mjölk och Hälsa ry Post Box 77 00241 Helsingfors Tel 09-27 22 341 Fax 09-27 22 433 www.maitojaterveys.

MJÖLKKUNSKAP Februari 2003. Mjölk och Hälsa ry Post Box 77 00241 Helsingfors Tel 09-27 22 341 Fax 09-27 22 433 www.maitojaterveys. Mjölk kunskap 1 MJÖLKKUNSKAP Februari 2003 Redaktion Översättning Utgivare Ulla-Marja Urho Olof Karsten Mjölk och Hälsa ry Post Box 77 00241 Helsingfors Tel 09-27 22 341 Fax 09-27 22 433 www.maitojaterveys.fi

Läs mer

Fördjupning näringsämnen

Fördjupning näringsämnen Fördjupning näringsämnen Energi I maten finns energiämnena protein, fett, kolhydrater och alkohol som alla omvandlas till kemisk energi. Energin mäts i kilojoule(kj) eller kilokalori(kcal). 1 kcal = 4,184

Läs mer

HÄLSOVÅRD FÖR HUND OCH KATT ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD,PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN

HÄLSOVÅRD FÖR HUND OCH KATT ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD,PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN HÄLSOVÅRD FÖR HUND OCH KATT ALLMÄN HÄLSA MAGE OCH TARM HUD,PÄLS OCH ÖRON MUNHYGIEN serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Kost och näringslära 12a

Kost och näringslära 12a 1 Sammanställning: Kjell-Åke Gustavsson Bild: Carl Nilsson Matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan Inledning Syftet med detta kapitel är att belysa matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan,

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan

Matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan 1 Sammanställning: Kjell-Åke Gustavsson Illustrationer: Börje Nilsson Matens och vätskans betydelse för prestationsförmågan Inledning Syftet med detta kapitel är att belysa matens och vätskans betydelse

Läs mer

Näring och hälsa på äldre dagar

Näring och hälsa på äldre dagar Näring och hälsa på äldre dagar En teoretisk kvalitativ litteraturstudie om den äldre människans näringsbehov och kostens betydelse för hälsan Brännbacka Matilda Högholm Marlene Examensarbete för sjukskötare

Läs mer

Fig.1. Anatomisk bild på hästens magsäck (Kentucky Performance Products, 2002).

Fig.1. Anatomisk bild på hästens magsäck (Kentucky Performance Products, 2002). REFERAT Magsår drabbar framförallt sporthästar och detta anses kunna påverka deras prestationsförmåga i negativ riktning. Ofta relaterar man magsår med stressade varmblodiga hästar, men förekommer magsår

Läs mer

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får

Lamm med hög tillväxt. Foder för lamm och får Lamm med hög tillväxt Foder för lamm och får Kajsa Öhman Produktchef får och lamm Fåråret Tidigare föddes nästan alla lamm i Sverige på våren och slaktades på hösten. Idag blir det allt vanligare med lamning

Läs mer

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...

Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP... Basbehov...3 Människan... 3 Inledning... 3 Våra basbehov...3 Sömn... 4 Vilja, kunskap och färdigheter... 4 Psyket...6 Stress... 6 STOP...7 Tänk på!... 7 Energi... 8 Förbränning...8 Mätmetoder... 8 Energiförbrukning...

Läs mer