Spets. Frontangrepp på tjocktarmscancern 1/08. Med risk för fetma. Räkna med benbrott! Superkamera ger nya möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spets. Frontangrepp på tjocktarmscancern 1/08. Med risk för fetma. Räkna med benbrott! Superkamera ger nya möjligheter"

Transkript

1 Spets 1/08 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå Frontangrepp på tjocktarmscancern sidorna 3 5 spjutspetsforskning Med risk för fetma sidorna Superkamera ger nya möjligheter sidan 7 Räkna med benbrott! sidorna 8 9

2 Blir auktoritet på säkerhet Nu ska norra Sverige bli en internationell auktoritet inom området security. Åtta miljoner från EU garanterar Steg 1, en studie om massskadesituationer. Steg 2 är ett betydligt större projekt, som EU inte heller kan tacka nej till. Situationen i världen är orolig. Därför satsas just nu mycket på forskning och utveckling i security ett begrepp som täcker både säkerhet och sårbarhet. Olika produkter och tjänster ska göra oss bättre rustade eller hjälpa till att bygga upp samhället efter allvarliga påfrestningar. Vi har lärt mycket av bombdåden i New York och Madrid, men grunden är fortfarande bitvis dålig. Även om sådana händelser är osannolika så klarar vi oss inte utan kunskap och beredskap, förklarar Åke Sellström, neurotoxikolog, tidigare chef för FOI i Umeå och numera forskningsbyråkrat och projektledare vid Umeå universitet. Som sådan har han bl.a. uppgiften att söka pengar. Med den goda kompetensen i norra regionen är det, menar han, dumt att låta bli. Säkerhet och sårbarhet är ett prioriterat område inom sjunde ramprogrammet, FP7, och har dessutom koppling till en rad andra områden. När centrala kommissionärer inom EU dessutom tycker att vi är för regionala och vill att vi ska använda strukturfonderna effektivare finns det inget skäl för oss att inte hålla oss framme. Ansvaret att ta oss ut i Europa ligger på oss själva, säger Åke Sellström. Definiera teknikbehov I Steg 1 som nu fått klartecken från EU ska forskare i Umeå tillsammans med Karolinska institutet och forskningsinstitut i flera andra europeiska länder studera masskadesituationer och omhändertagande efter allvarliga kemiska och radioaktiva utsläpp. Det handlar bl.a. om att utveckla det som just Umeå är särskilt bra på: modern it- och bioteknik. Ett exempel kan vara att överbrygga brister i kommunikation mellan vårdgivare, som att via internet överföra fysiologiska signaler för konsultation på distans. Bara att definiera behoven av ny teknik är viktigt. Ett exempel är att alla skador vid en kemisk eller radioaktiv olycka inte syns på en gång. Det finns ett behov av att snabbt kunna ställa diagnos och prioritera på olycksplatsen, uppgifter som kräver kunskap och redskap. Ibland slutar lungorna att fungera först efter flera dagar. Att då få 50 patienter till iva kräver beredskap. Att hitta markörproteiner som redan på skadeplatsen kan avslöja behoven av intensivvård framöver skulle underlätta betydligt, berättar Åke Sellström. Stark norrlandsprofil Steg 2 kallas Nordic Safety and Security, NSS, och är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, FOI, Västerbottens läns landsting och företag i norra regionen. Avsikten är att skapa ett starkt nätverk inom området security ett centrum för utbildning, forskning och innovation, kommersialisering, övning och testning. Det kan t.ex. handla om forskning om ledarskap och omhändertagande på skadeplatser. Utifrån rubriken krisen som arbetsmiljö vill t.ex. Åke Sellström se en utveckling av områden som kommunikation, ledning och teknik. Vi börjar med att koordinera blåljusmyndigheterna, d.v.s. polis-, ambulanssjukvårds-, brandmanna- och brandingenjörsutbildningarna. Där har man idag inte någon tradition av teknikutveckling och forskning och inte heller av att katastrofövningar tillsammans. Gemensam träning redan under studietiden ökar chansen att generera ny kunskap. Universiteten i Umeå och Luleå strävar i flera samarbeten efter en stark norrlandsprofil på områdena security, e-hälsa och biltestning. NSS passar perfekt i det arbetet. Att både slutanvändare, företag och forskning finns med är en del av konceptet. Säkerhetsforskning har ofta bäring på innovationer och nyföretagande, förklarar Åke Sellström. I april blev det klart att EU:s regionala strukturfond stöttar NSS med 31 miljoner kronor Universiteten i Umeå och Luleå lägger tillsammans lika mycket. Vi ville skapa en resurs som EU inte kunde tacka nej till, säger Åke Sellström som nu kan bygga ett nätverk med en budget på mer än 60 miljoner kronor. Greti Ohlsson Universitetet lanserar tidskrift om global hälsa Bakom den nya elektroniska tidskriften Global Health Action står Umeå Centre for Global Health Research. Tidskriften finns nu tillgänglig på internet för alla som vill ta del av viktiga forskningsresultat om global hälsa. Vi hoppas att tidskriften ska bli en trovärdig och informativ källa för forskare och politiker och alla andra som är involverade i att tackla hälsoproblem och möjligheter, säger tidningens chefredaktör, professor Stig Wall. Tidskriften lanserades i slutet av maj, då forskare från det globala nätverket Indepth samlades i Umeå. Nätverket utgörs av 37 institutioner runt om i världen och är ett samarbete kring hälsoforskning och demografi i utvecklingsländer. Inkubator får miljoner Umeå Biotech Incubator får närmare 7 miljoner kronor i anslag för de kommande tre åren. Pengarna kommer från statliga Innovationsbron AB och ingår i en satsning på totalt 165 miljoner kronor som fördelas på 18 inkubatorer runt om i landet. De inkubatorer som fått finansiering har en betydande roll i det svenska innovationssystemet, adderar mätbart värde till såväl akademi, näringsliv, samhälle som investerare, säger Innovationsbrons vd och koncernchef Peter Strömbäck. Umeå Biotech Incubator är en specialiserad företagsinkubator med tillgång till egna våtlaboratorier och med uppgift att hjälpa forskare och entreprenörer inom bioteknik och life science att kommersialisera sina forskningsresultat och bilda nya bioteknikföretag. Umeå får unik tjänst för cancerforskning Umeåforskaren Beatrice Malmer, onkolog vid Norrlands universitetssjukhus, får platsen när Kungliga vetenskapsakademien för första gången tilldelar en särskild forskartjänst i klinisk onkologi, cancerforskning. Beatrice Malmer disputerade 2001 vid Umeå universitet. Hon är en av de första i världen som kunnat visa att anlag för gliom, en elakartad form av hjärntumör, kan vara ärftlig. Sedan 2006 är hon koordinator för den europeiska delen av en internationell studie om ärftliga hjärntumörer, den s.k. Gliogene-studien. Forskartjänsten löper i fem år och är en halvtidstjänst som finansieras av stiftelsen Acta Oncologica. Beatrice Malmer får den nya forskartjänsten. 2

3 Den gode, den onde, den fule i elakt spel Elakt spel ja, faktiskt! Att celler i tarmen byter skepnad och spelar flera olika roller är märkligt, men har fördelar. Genom att studera cellerna i tumörens front kan man nämligen förstå vilka patienter som har en aggressiv och vilka som har en mindre aggressiv tjocktarmscancer. Makrofager är celler i vårt immunförsvar som äter upp partiklar och molekyler som uppfattas som främmande. De och deras roll i tumörfronten, ytan där cancerceller möter andra celler, står i centrum för det spjutspetsprojekt Richard Palmqvist och hans forskarkollegor ägnar sitt intresse. Det är först när man verkligen förstår Greti Ohlsson Bilderna visar två olika slags tumörfronter. På bilden t.v. är makrofagerna krigare som sätter gräns för hur cancern växer. På bilden t.h. är de ett slags tumörslavar mitt bland cancercellerna. Det gör tumören mer aggressiv, och prognosen för patienten sämre. Richard Palmqvist framför glasarkivet på klinisk patologi. På glasen finns snitt från alla sparade vävnadsprover i Västerbotten. spjutspetsforskning 3

4 Plattan för cellodling använder Maria Henriksson när hon studerar olika invasionsmodeller. Än slipper patienten inte från regelbundna skopier. På bilden t. h. kirurgen Åke Öberg. vilken roll inflammationen spelar där som man kan bekämpa cancern bättre, förklarar han. Richard Palmqvist, Jörgen Rutegård och Per- Arne Oldenborg är alla docenter, i klinisk patologi, kirurgi respektive histologi, och ansvarar för var sin del av det stora projektet. Tjocktarmscancer, kolorektal cancer, är landets tredje största cancer, näst störst för varje kön. Varje år drabbar den personer. Hälften dör i sin sjukdom, möjligen något färre med dagens allt bättre kirurgi. Det är framför allt till kirurgin som hoppet står för den som drabbats. Värst drabbade är människor som lever västerländskt, äter mycket kött och lite fibrer och är dåliga på att motionera. Tumörfronten viktig När cancer i tarmen uppstår växer den från tarmens hålrum och nedåt utåt i tarmväggen. Riktningen på tillväxten är viktig för utvecklingen. Det är också tumörfronten, den del som vuxit djupast. Att tumörceller invaderar vävnad på olika sätt är en väsentlig faktor när man gör en prognos, förklarar Richard Palmqvist: Kan man se hur benägen tumören är att bilda metastaser kan man också avgöra hur det kommer att gå. Benägenheten visar sig där aggressiva tumörceller möter icke-tumörceller. Det är signalerna mellan dem som avgör. Mikroskopbilderna på sidan 3 visar två olika sätt att invadera vävnad. På bilden t.v. ser man tumörens invasionsfront som i en lång, sammanhängande linje. På bilden t.h. syns i stället små grupper av celler i tumörfronten. Vi vet att den första sortens front ger en god prognos och den andra en sämre. Men varför, vad som sker och hur, vet vi ännu för lite om, säger Richard Palmqvist. Tumörfrontsbiologi, kunskap om kommunikation på cellnivå, är därför central i projektet. Vad som utlöser signaler till och från bindvävsceller, blodkärl m.m. är oerhört intressant för forskarna. Vi vill få bättre hum om mekanismerna, se hur vi kan påverka systemet från flera håll och få en mer specifik effekt. En av våra styrkor är att vi arbetar från molekylär nivå till klinisk, säger Richard Palmqvist. Krigare eller slavar Kollegan Per-Arne Oldenborg ansvarar för cellbiologin i projektet. Särskilt handlar det om immunsystemets funktioner, som just vid tjocktarmscancer tycks spela stor roll. På både ont och gott, visar det sig. Makrofagerna är, förklarar han, ett slags arbetsledare i immunförsvaret. Deras uppgift är att hålla koll på sådant som verkar fel och aktivera andra delar av försvaret. Och just vid tjocktarmscancer beter sig makrofagerna ibland udda. Oftast sysslar de med att avgränsa cancerns tillväxt och spridning. Men ibland hittar man dem mitt bland cancercellerna där de knappast fungerar som krigare utan mer som tumörslavar. Således både good guys och bad guys! Ombytliga spelare Makrofagerna samspelar helt enkelt olika i olika lag. Möjligen kan både en tredje och en fjärde spelare vara med och dirigera. De kan förekomma i olika skepnader och ha helt olika beteende. Deras egenskaper bestäms av om de signaler de får aktiverar eller bromsar. Förmodligen, tror Oldenborg, är processen mycket komplicerad.

5 Patologen Richard Palmqvist, kirurgen Åke Öberg, histologen Per- Arne Oldenborg, och kirurgen Jörgen Rutegård har olika utgångspunkter i projektet och vid multiokularmikroskopet. Tumörcellerna håller i taktpinnen och duperar makrofagerna troligen med hjälp av andra celler. När de spelar på bromsande mekanismer signalerar de ingen fara på taket. Kan vi lära oss fler mekanismer, t.ex. vad som avgör om makrofager attackerar tumörcellerna eller ej, kan vi styra utvecklingen. Och påverka precis det vi vill! Hur mycket makrofager det finns i tumörfronten tycks vara viktigt. Är de många går det bra för patienten, är de lite färre går det sämre. Uppgiften är nu att förklara fynden med de modeller man arbetar med. En slutsats kan man sannolikt redan dra: Den gode, den onde, den fule. Att makrofager byter skepnad kan Per-Arne Oldenborg se i sina vävnadsprover. Forskningen går ut på att lära sig styra dem. Kolorektal cancer är inte en enda sjukdom utan har en mängd undergrupper och det spelar roll för både prognos och behandling. Stor spännvidd Projektet står på tre ben och är mycket brett. Det handlar om translationell forskning, d.v.s. vägen från sjukdom till laboratoriets molekylära nivå och så tillbaka till klinik och behandling. Spännvidden är nödvändig för att förstå. Hittar molekylärbiologen något i sina provrör måste fyndet vara relevant också i den kliniska världen. Signalerar cellerna så på riktigt eller är det bara i provröret? frågar Per-Arne Oldenborg. Utgångspunkten är blod och vävnad och patientdata som samlats under lång tid. Vävnadsprover från 800 patienter med tjocktarmscancer finns i frysarna. Där finns också prover från patienter med den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit, en riskgrupp för tarmcancer. Proverna är tillsammans med medicinska biobankens rör och data från patienterna innan de blev sjuka grund för arbetet. Forskarna ska undersöka blodprover från när de var synbarligen friska och se vad som skiljer mot senare. Hoppas slippa skopier Ett delmål är att hitta metoder där cancer eller förstadier upptäcks tidigt. Kirurgen Jörgen Rutegård, som tidigare arbetat i Örnsköldsvik, har i många år samlat prover och data från patienter med ulcerös kolit. Alla har gått till samma kirurg och skopiteam, och biopsierna har undersökts av samma patologteam sedan mitten av talet. Patienten följs med regelbundna koloskopier och biopsier från olika ställen i tarmen. Idag finns ingen riktigt bra markör i vävnad eller blod och därför slipper patienten inte från regelbundna skopier. Kunde vi hitta muterade tarmceller i t.ex. avföring kunde vi också använda en procedur som var mycket enklare för patienten och för hela sjukvården. Samma metod skulle vi kunna använda för att screena stora riskgrupper i befolkningen, säger Richard Palmqvist. Det man vet är att tumörcellen signalerar till omgivande lymfocyter, makrofager, bindvävs- och blodkärlsceller och att dessa i sin tur signalerar tillbaka. Men hur? Signalerar aktiva makrofager annorlunda än de som inte är aktiva och sätter de fart på vilande bindvävsceller? Forskargruppen har konstruerat en rad olika invasionsmodeller, där de studerar hur olika kombinationer av celler beter sig under olika premisser. Maria Henriksson, disputerad molekylärbiolog, odlar tumörceller tillsammans med andra celler eller i olika kärl men så nära att de kan skicka signaler till varandra. Det är ganska spännande försök, säger Richard Palmqvist. Påverkar t.ex. aktiva bindvävsceller tumörcellernas förmåga att ta sig in i en vävnad? Och vilka egenskaper måste då tumörcellen ha från början? Folsyra ökar cancerrisken Mängden kunskap ökar ständigt. I september i fjol beslöt Livsmedelsverket att säga nej till att berika mjöl med folsyra trots att många länder sagt ja och berikningen kan förhindra svåra fosterskador. Slutsatsen att nackdelarna med berikning överväger fördelarna byggde bl.a. på en studie från forskarna i Umeå. Studien var en av flera i den avhandling som gruppmedlemmen Bethany van Guelpen lade fram Vår studie visade att höga nivåer av folsyra i blodet ökade risken för cancer tvärtemot vad man tidigare trott. Resultaten väckte reaktioner i omvärlden och fick USA att undersöka hur det förhöll sig i det egna landet. Det visade sig att antalet tjocktarmscancrar hade stigit över det förväntade sen man började berika mjöl med folsyra. Canada som följde efter ett år senare fick motsvarande ökning året därpå, berättar Richard Palmqvist. Frågan om folsyrans roll vid tjocktarmscancer är komplex. Vi går nu vidare med att undersöka vilka mekanismer som det handlar om, säger Richard Palmqvist. 5

6 Blodceller kan visa prognos vid bröstcancer Prognosen för personer som drabbas av bröstcancer är kopplad till längden på blodcellernas telomerer. Det visar en studie, som publicerats i tidskriften Cancer Research. Bakom studien står en forskargrupp som leds av professor Göran Roos, institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet. Telomerer är viktiga för våra cellers genetiska stabilitet. I normala celler förkortas de för varje delning, medan cancercellens telomerer i regel inte förändras. Enligt studien, har bröstcancerpatienter med telomerer som är längre än genomsnittet signifikant sämre prognos än patienter med korta telomerer. Den här prognostiska markören har visat sig vara oberoende av andra markörer, såsom tumörstorlek och spridning och verkar därför kunna säga något mer om patientens chans att överleva. Övre blodtrycket viktigast efter 50 Göran Roos leder forskargruppen. Bland patienter som är över 50 år räcker det att mäta och registrera det övre, systoliska blodtrycket. Det skriver professor Lars Hjalmar Lindholm, Umeå universitet, tillsammans med två brittiska forskare i tidskriften Lancet. I dag mäter man rutinmässigt både det undre, diastoliska, och det systoliska trycket. Det undre trycket ökar vanligtvis bara fram till 50 års ålder och i takt med att befolkningen åldras blir högt systoliskt blodtryck allt vanligare. Därför tycker forskarna att det är ologiskt att det undre värdet ska ligga till grund för diagnoser och riskanalyser i den här åldersgruppen. Det systoliska trycket är ett bättre riskmått och lättare att mäta exakt, skriver forskarna som också tror att det blir lättare att kommunicera med patienterna om man koncentrerar sig på ett värde. På patienter under 50 år bör man fortfarande mäta båda blodtrycksvärdena. Dieselavgaser risk för hjärtsjuka Hjärtsjuka kan löpa särskilt hög risk vid luftföroreningar i stadsmiljö. Forskare i Umeå och Edinburgh visar nu att dieselavgaser i halter som i storstadsluft kan störa blodkärl och hjärtan hos personer med hjärtsjukdom. Rönen publiceras i den högt rankade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Umeå-delen av projektet har utförts av lungmedicinarna Thomas Sandström, Anders Blomberg och Håkan Törnqvist samt kardiologerna Manuel Gonzalez och Stefan Söderberg. Studien som stötts av Hjärt-Lungfonden, Vägverket och Naturvårdsverket avslöjar några av de mekanismer som gör att trafikrelaterade luftföroreningar leder till hjärtinfarkt och stroke. Det är ett stort problem som drabbar många hundra personer i Sverige varje år. Man räknar i Europa med att betydligt fler dör till följd av luftföroreningar än av olyckor i trafiken. Umeåforskarna har i en speciell exponeringskammare utsatt försökspersoner för dieselavgaser. Tidigare har de beskrivit avgasernas negativa effekter och hur de påverkar t.ex. astmatiker. De senaste åren har de i uppmärksammade artiklar påvisat effekter i blodkärl och blod hos friska personer. Ökad risk för propp I den aktuella studien har forskarna också undersökt effekterna hos 20 män med känd hjärt-kärlsjukdom. Eftersom männen behandlats med ballongsprängning hade de inte längre några förträngningar, men var ändå i grunden hjärt-kärlsjuka. De behandlades med fullskalig skyddande medicinering, var besvärsfria och hade helt normalt arbets-ekg utan tecken på kärlkramp. När männen exponerades för dieselavgaser visade det sig att deras blodkärl inte vidgade sig tillräckligt om ökat blodflöde behövdes. De frisatte inte heller det blodproppsförebyggande ämnet t-pa lika mycket som normalt. Därmed ökade också risken för blodproppar, som i sig t.ex. kan ge hjärtinfarkt. Dessutom uppvisade försökspersonerna EKG-förändringar som tydde på attt hjärtmuskelcellernas funktion stördes, som vid syrebrist. Studien gjordes under största möjliga säkerhetskontroll, varför syrebristen inte fick några allvarligare konsekvenser. Kopplingen mellan luftförorening och hjärtsjukdom är starkast när det gäller s.k. nanopartiklar. Det är mycket små partiklar, som främst uppstår vid förbränning av fossila bränslen i fordon. Forskarna intresserade sig främst för dieselmotorer, eftersom de genererar gånger fler småpartiklar och mer av speciella kolväteföreningar än bensinmotorer. Dieselmotorer är robusta med lång hållbarhet och gamla motorer kan vara särskilt stora källor för partiklar. Dessutom ökar antalet dieselfordon kraftigt. Studera partikelfilter Dieselavgaser är en komplicerad blandning av partiklar och gaser, förklarar professor Thomas Sandström: Innan vi med säkerhet kan argumentera för ökad användning av partikelfilter i fordonens avgassystem måste vi kunna bekräfta att de är effektiva nog att ta bort skadliga effekter och därigenom gynna folkhälsan. I en ledare i New England Journal of Medicine bedömer professor Murray Mittelman, Boston, studiens resultat som att människor med hjärtsjukdom bör vara medvetna om att dieselavgaser kan påverka syresättningen av hjärtat vid ansträngning. Eftersom det finns överväldigande bevis för att motion är bra för hjärthälsan, uppmuntrar vi fortfarande hjärtpatienter att träna regelbundet men helst inte i trafik och miljöer med höga luftföroreningsnivåer, skriver han.

7 Anna Fahlgren, post. doc., och Roland Nordfelth, forskningsingenjör, analyserar sovande möss med ny ljuskänslig teknik. De studerar var i mössens tarm som bakterierna fått fotfäste och kan följa deras antal och lokalisering under lång tid. Bilder och visualisering är en viktig och expansiv del av modern forskning. Fyra olika projekt i Umeå ökar nu tillgången till bra bilder. Främst handlar det om forskning kring cancer, nervsystem och ämnesomsättningssjukdomar. Hans Fällman Bättre bilder för forskning Med gammal hederlig röntgen och den modernare varianten datortomografi har forskare och läkare fått allt bättre bilder av hur kroppens vävnader ser ut. Den nyare NMR-tekniken, nuclear magnetic resonance, magnetkameror, används för att avbilda hur vävnader fungerar. Två magnetkameror är på gång till Umeå universitet, finansierade bl.a. genom 18,5 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och 10 miljoner kronor från Kempestiftelserna. Den ena är avsedd för funktionell avbildning, fmri, functional magnetic resonance imaging, som visar hur människans hjärna aktiveras när olika uppgifter utförs. Informationen kan visas som skiktbilder, där olika färger representerar olika grad av aktivitet i nervcellerna. Ledande på området är professor Lars Nyberg, Umeå Centre for Functional Brain Imaging, UFBI, som förra året fick det prestigefyllda Göran Gustafsson-priset. Första kameran i sitt slag Den andra kameran är specialiserad på motsvarande avbildning av försöksdjur. Det innebär att den kan ge en bild av hur exempelvis hjärnan hos en mus fungerar. Professor Ingrid Strömberg hör till de ledande på området och forskar kring effekterna av transplantation vid Parkinsons sjukdom. Kameran för hjärnstudier på människa kan alstra ett magnetfält på 3 Tesla. Kameran för djurexperimentella studier blir den första i sitt slag i Umeå och har ännu högre fältstyrka 7 Tesla. Ju högre styrka, desto mer detaljerade bilder. Som jämförelse är den kamera som togs i bruk 2006 vid Norrlands universitetssjukhus på 3 Tesla. Redan på plats och under inkörning är ett s.k. biophotonic imaging system som anskaffats med ett stöd på 3,6 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Utrustningen gör att man kan detektera mycket svaga ljussignaler. Den ska användas för att följa bakterieinfektioner i försöksdjur utan att djuret behöver avlivas. Principen är att mikroorganismerna skräddarsys för att skicka ut ett synligt ljus som kan fångas av en mycket ljuskänslig kamera. Mjukvaran som hör till gör att bakteriekolonier kan lokaliseras inne i djuren och även kombineras med en digital anatomisk karta till en tredimensionell bild. Kameran är så känslig att den kan se vad som pågår inne i djuret om bara mängden bakterier är tillräcklig. Tack vare tekniken kan Professor Maria Fällman och hennes grupp använder det nya mikroskopet bl.a. för att titta på hur funktioner hos olika immunceller påverkas av den sjukdomsframkallande bakterien Yersinia pseudotuberculosis. vi följa infektionen i samma mus under dagar eller månader, utan att djuret behöver avlivas. Förutom att vi lär oss nya saker om infektionsprocessen kan vi använda tekniken för att studera hur effektiva olika antibakteriella substanser är, säger Hans Wolf-Watz, professor i molekylärbiologi och huvudsökande. Många av användarna finns bland forskare inom universitetets starka forskningsområde Infektioner. Dit hör också professorerna Anders Sjöstedt, Bernt Eric Uhlin, Sven Bergström och Maria Fällman och docenterna Debra Milton och Sun Nyunt Wai. Men utrustningen gör det också möjligt att följa utvecklingen av cancer och några cancerforskare, bl.a. professor Anders Bergh, är intresserade. Levande celler i realtid Maria Fällman, professor i molekylärbiologi, fick i fjol anslag från Vetenskapsrådet till utrustning som kan visualisera dynamiska processer i levande celler. Upphandlingen pågår, prislappen hamnar på ca 1,3 miljoner kronor. Det är ett vanligt fluorescensmikroskop som är optimerat så att vi kan följa processer i levande celler, säger hon. Det kan t.ex. programmeras för att ta bilder på olika områden vid valda tillfällen under 1 2 dygn och mjukvaran möjliggör olika typer av bildbehandling. Det betyder att vi kan studera dynamiska processer på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kan t.ex. studera dynamiken när vissa proteiner inne i cellen omlokaliseras som svar på olika stimuli, eller hur vissa bakterietoxiner påverkar vissa proteiner eller strukturer i värdcellen. Utrustningen ska användas i Maria Fällmans och andra molekylärbiologers forskning kring hur bakterier angriper och påverkar immunceller. Andra användare är bl.a. Ruth Palmer, som forskar om cellsignalering och utvecklingsbiologi och Per-Arne Oldenborg, som studerar fagocytos och autoimmunitet. 7

8 spjutspetsforskning Är den svenska vitaminberikningen av fettsnål mjölk bara onödig eller skadlig? Ökar kadmium och höga intag av vitamin A risken för benskörhet? Vilken roll spelar vitamin D? Och varför är norrlänningarna så sköra? Greti Ohlsson Frågorna är många i det forskningsprojekt vid Norrlands universitetssjukhus som i höstas fick ett treårigt spjutspetsanslag från landstinget. Projektet handlar dels om hur vitaminerna tas upp och omsätts i cellen, dels om hur ben byggs upp och bryts ner och dels om att i blodet hitta markörer som kan visa på risk för fraktur. Är man kvinna och över 50 kan man i Sverige räkna med benbrott, särskilt i handled och höft. Frekvensen ökar ju längre norrut man kommer. En förklaring är bristen på sol. Utan sol kan inte kroppen bilda D-vitamin, som behövs för att bygga ett hållbart skelett. Det betyder att benskörhet, osteoporos, är ett stort svenskt folkhälsoproblem. Räkna med benbrott bör man göra av flera skäl. Frakturer relaterade till benskörhet kostar både lidande, handikapp, dödlighet och pengar. Drygt fem miljarder kronor per år motsvarar på två år vad Botniabanan kostar att bygga! Höftfrakturer, som har en allvarlig prognos och i vart femte fall leder till döden är 30 procent fler i Norrland än i södra Sverige. Orsaken till detta är oklar, men att bygga upp sitt skelett är viktigt. Som idrottsmedicinare på läkemedelscentrum i Umeå har Ulrika Pettersson flera infallsvinklar på problemet. Bred forskning Bentäthet bestäms till största delen av våra gener, men hur mycket vi rör oss, vad vi äter och om vi röker spelar också roll. Miljögifter som t.ex. kadmium antas påverka bentätheten negativt, liksom höga halter av vitamin A. Livsmedelsver- Benbrott en fråga om vitaminer 8

9 Att som ung systematiskt bygga upp sitt skelett är viktigt, betonar Ulrika Pettersson. Bilden överst t.v. visar hur sådant friskt ben ser ut. Bilden under visar hur benet brutits ner hos en patient med benskörhet. (Bilderna publicerade med tillstånd av David Dempster, New York). Forskningen kring benskörhet är bred. Styrkan ligger i att den omfattar både experimentella och kliniska studier, menar Ulf Lerner och Ulrika Pettersson. ket som samtidigt godkänt världens högsta vitaminberikning av mjölk följer därför forskningen i Umeå med intresse. Vi tänker gräva ner oss i A- och D-vitaminerna in i minsta detalj. Vilken exakt roll de har vet vi inte. Därför gör vi både kliniska, genetiska och funktionella studier, säger Ulrika Pettersson, läkare, medicine doktor och ansvarig för Umeå fracture and osteoporosis study, UFO. Med en fot på idrottsmedicin och en på läkemedelscentrum ser hon problemet ur olika vinklar. Benskörhet beror på många faktorer, så vår forskning är bred. Hittar vi något kliniskt kan vi gå vidare på cellnivå och omvänt. Hittar vi något på cellnivå kan vi kanske få en förklaring till kliniska symptom, säger hon. Medsökande är Olle Svensson och Ulf Lerner, professorer i ortopedi respektive oral cellbiologi, som båda forskar på uppbyggnad och nedbrytning av ben. I den stora studien är också Göran Hallmans från enheten för näringsforskning, Peter Nordström från geriatriken och Ingvar Bergdahl från miljömedicin engagerade. Unikt material De kliniska studierna baseras på blodprov och enkätsvar från individer i medicinska De stora violetta, flerkärniga osteoklasterna sätter sig fast på benet, där de med hjälp av syra urkalkar benvävnaden och med enzymer bryter ned de proteiner som tillsammans med mineralet utgör skelettet. biobanken. Olle Svensson har tillsammans med Ulf Björnstig, professor i akut- och katastrofmedicin, skapat ett register byggt på röntgenundersökningar med frakturer. Vi tog ut alla över 50 år som brutit höft- eller handleder vid lättare fall. Sen letade vi i biobanker efter blodprover som tagits från dem före olyckan. Vi identifierade 150 höft- och handledsfrakturer, som är stommen i studien. I blodproverna mäter forskarna nivåerna av A- och D-vitamin, fettsyror, kalcium, kadmium och kända markörer, t.ex. för bennedbrytning och njurfunktion. Resultaten jämförs sedan mot dubbla kontrollgrupper. Det finns otroligt mycket data som samlats in redan före frakturen. Det, och det välkarakteriserade frakturmaterialet, gör studien unik, säger Ulrika Pettersson. Vitamin A, också kallat retinol, behövs i kroppen för framför allt syn, hud, slemhinnor och immunförsvar. Många studier har visat att vitamin A i hög dos är dåligt för skelettet, men studierna på cellnivå är få. En hypotes är att vitaminet aktiverar osteoklaster, celler som bryter ner ben. Men märkligt nog har forskare inte hittat receptorer för A-vitamin i osteoklasterna, utan bara i de uppbyggande osteoblasterna. Fast celltyperna är väldigt tajta och interagerar hela tiden. Eftersom osteoblaster indirekt styr osteoklaster, behöver det inte betyda något, säger Ulrika Pettersson. Vitamin A tycks också motverka vitamin D, som behövs för en normal kalciumnivå och som spelar en viktig roll i uppbyggnaden av ben. Har man brist på D-vitamin ökar utsöndringen av hormonet PTH, som kompenserar bristen med att bilda mer av aktivt vitamin D i njurarna. Samtidigt stimulerar det bennedbrytning och frisättning av kalcium från skelett till blod vilket minskar benmassan. Brist på D-vitamin påverkar också nerver och muskler så att muskelstyrka och balans minskar och ökar risken att falla. Intressanta receptorer Att förstå hur receptorerna fungerar är centralt. Vitamin D-receptorn är rätt väl kartlagd, men hur receptorerna för vitamin A fungerar i ben är inte känt. Att de dessutom finns i en rad genetiska varianter, s.k. polymorfier, krånglar till det. Det gäller nämligen att identifiera exakt vilka receptorer som är viktiga, förklarar Ulrika Pettersson. Vi gör försök med modeller, där vi slår ut olika receptorer för vitamin A och ser vad som händer. Dessutom studerar vi hur polymorfier i generna som kodar för dessa receptorer hör ihop med förekomst av frakturer. Studierna görs i samarbete med en forskargrupp i Rotterdam, som är världsledande vad gäller genetik och benskörhet. Tillsammans med 16 olika centrum i Europa ingår UFO-studien också i den europeiska studien Genomos. I den studerar man genetiska markörer för osteoporos på ett underlag av individer. Många mätningar Över mg A-vitamin per dag anses skadligt, men Ulrika Pettersson menar att gränsen kan ligga för högt. Redan nivåer strax över mg kan vara dåliga för skelettet, menar hon. 9

10 Hur fungerar massage rent fysiologiskt? Och kan den ibland ersätta läkemedel? Många frågor väntar på svar i studien. Med realtids-pcr kan man studera hur geners uttryck i benceller regleras. Anita Lie, laboratorieassistent, förbereder analyserna med hjälp av en pipetteringsrobot. I spjutspetsprojektet mäter forskarna därför halterna av vitamin A i serum. De vill se om nivåerna är högre hos dem som har frakturer och om vitamin D har en skyddande effekt hos dem som klarat sig bättre. De tittar särskilt på relationen mellan låga halter D-vitamin och ökade nivåer för markörer som visar på bennedbrytning. Sedan jämförs uppgifterna med enkäternas data om vitaminintag och rökning. Från mammografiregistret hämtas hormondata, ålder för menopaus m.m. och för vissa finns också data från bentäthetsmätningar. Ulrika Pettersson: Vi vill veta vad som skiljer den som drabbas av en osteoporosfraktur från den som inte drabbas. Vi har t.ex. redan sett att låga nivåer av D-vitamin i serum är en stark riskfaktor för höftfraktur för dem som är över 60 år. Kostens betydelse är viktig i projektet, och därför skattar man intag av vitamin A, B, C, D, kalcium, fettsyror, folsyra, koffein, m.m. Fettsyror spelar också roll men olika. Så tycks ett högt intag av Omega 3 vara bra för skelettet, medan ett högt intag av Omega 6 är dåligt. Också B-vitaminer inverkar på skelettet, inte minst folsyra. Brist på dessa vitaminer kan öka nivåerna av homocystein. som pekats ut som en riskfaktor för benskörhet. Målet är förstås att öka kunskapen om varför benskörhet uppstår, men också att hitta markörer så att man tidigt kan identifiera dem som riskerar frakturer senare i livet. Nyligen kunde forskarna i Umeå i samarbete med kollegor från Europa, USA och Kanada presentera ny kunskap om den ärftliga orsaken till benskörhet. Genom världens mest omfattande genetiska studie har de bekräftat misstanken att varianter i genen LRP5 ökar eller minskar risken för osteoporos och frakturer. Genen kan bli en markör för att identifiera dem som har störst behov av preventiva insatser. Det kommer allt fler och bättre preparat för behandling av benskörhet. Men vi hoppas förstås att vi med vår cellforskning kan bidra med kunskap kring nya behandlingsalternativ, säger Ulrika Pettersson. Fakta: Vitamin A finns i lever, mjölk, smör och margarin. Vitamin D finns i fisk, mjölkprodukter och ägg, och bildas i kroppen när vi vistas i sol. foto: jan alfredsson Massage under luppen Det började som ett patientprojekt på iva i Umeå. Nu har sjuksköterskorna Susanne Rundgren och Lenita Lindgren fått 2,3 miljoner kronor för att undersöka hur beröringsmassage fungerar medicinskt och vilka hälsoekonomiska vinster massagen kan ge. Beskedet blev minst sagt omtumlande. Bidraget från Fas, forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap, betyder att de på heltid kan studera varför taktil massage ger så positiva resultat. Beröringsmassagen är sedan flera år tillbaka en del i ett större personalprojekt för kvalitetssäkring och vårdutveckling. Under dagtid på vardagar finns alltid minst en person från Taktiprogruppen och ger massage till anhöriga, patienter och personal. Resultaten är odelat positiva. Vad händer i cellen vid taktil massage? Lenita Lindgren och Susanne Rundgren vill hitta en modell som förklarar deras praktiska arbete. foto: jan alfredsson Många patienter har problem med att komma igång med magen p.g.a. läkemedel, den stress som kroppen befinner sig i och att de är orörliga, berättar Susanne Rundgren. Syntes på apparaturen Vi såg att massage hjälpte. Effekterna på övervakningsapparaturen väckte vårt intresse att undersöka vad massagen har för fysiologiska effekter. Hon och Lenita Lindgren gjorde samtidigt studier på både C- och D-nivå och tillsammans med ivaläkare Ola Winsö, hälsoekonom Lars Lindholm och Catrine Jacobsson vid institutionen för omvårdnad sökte de pengar för ytterligare och fördjupande forskning. Det är svårt att bedriva forskning utan pengar utifrån, förklarar Christine Brulin, docent i omvårdnad och huvudsökande. Ansökan handlade också om vilka hälsoekonomiska vinster massagen kan ge, och om man skulle kunna ersätta läkemedel med massage. En fråga som ligger rätt i tiden, med samhällets allt mer ökande läkemedelskostnader. Jag tror att det var kombinationen mellan kliniska försök och hälsoekonomi som gjorde att vi fick pengar från Fas, säger Christine Brulin. Det är också roligt att forskningen sker i samarbete mellan institution och klinik och att det är två sjuksköterskor som genomför den. Susanne Rundgren och Lenita Lindgren tar nu tjänstledigt från sina arbeten på iva för att göra nya kliniska försök och börja samla in data. En spännande tid väntar. Ingen har tagit reda på vad som händer i våra celler vid beröringsmassage. Vi måste ha en förklaringsmodell som går djupare än upplevelser, siffror ger en helt annan tyngd. Och förhoppningsvis kan massage bli lika viktig som läkemedel, säger de. Jan Alfredsson 10

11 Ny upptäckt ger barnlösa nytt hopp? Cancer i äggstockarna är hans huvudsakliga område, men det är forskningen om de molekylära system som får fart på omogna äggblåsor som banat vägen för honom ända in i vetenskapens finrum tidskriften Science. Bertil Born Fokus för Kui Lius forskning är kvinnors reproduktiva hälsa. Den har två inriktningar: hur man aktiverar sovande äggblåsor och cancer i äggstockarna. Gemensamt för bägge är den molekylära signaleringen, som sker genom enzymet PI3K. Enzymet är en s.k. kinas, som finns inne i cellerna och som aktiveras via receptorer på cellytan. Kinaser lägger en fosfatgrupp till andra molekyler, framför allt till proteiner som har enzymatisk aktivitet. Vanligtvis gör den här fosforyleringen proteinerna aktiva. Signaleringsvägen via PI3K är viktig och normal för alla människokroppens celler. Om den inte fungerar dör cellerna. Det Kui Liu nu har visat är att den är central också för att aktivera äggblåsorna. I äggstockarna hos en nyfödd flicka finns förstadier till alla de folliklar, äggblåsor, som efter puberteten ska mogna till befruktningsbara ägg. De omogna äggblåsorna ligger som i ett sovande tillstånd och mekanismen för hur de aktiveras har tills nu varit ett mysterium. Kui Liu visar nu att det är äggets egen PI3Ksignalväg som aktiverar äggblåsan så att den kan börja växa. För lite eller för mycket Eftersom PI3K styr vilka folliklar som ska växa kan både för låg och för hög aktivitet hos PI3K vara orsak till ofruktsamhet hos kvinnor, säger Kui Liu. Ungefär en procent av alla kvinnor drabbas av Premature ovarian failure, POF, vilket innebär att ägglossning och menstruation upphör innan kvinnan är 40 år. I den nyligen publicerade Science-artikeln har Kui Lius forskargrupp visat att hos möss som saknar den PI3K-associerade PTEN-genen aktiveras alla äggceller i äggstocken på ett tidigt stadium, vilket orsakar POF. Enzymet P13K signalerar till äggcellen att börja växa och Kui Lius forskning visar att det är genen PTEN som styr äggblåsornas mognadstakt. Han hoppas att det ska ge nya behandlingsformer för barnlöshet och bättre metoder för att bevara utrotningshotade djur. Nyligen belönades han med Erik K Fernströms pris för sin upptäckt. Resultaten visar att PI3K bidrar till POF. Det är mycket spännande, och kan leda till nya behandlingsformer för POF, konstaterar Kui Liu. Kunskapen om hur omogna äggfolliklar aktiveras kan komma till praktisk nytta för såväl människor som djur. I båda fallen rör det sig om att ta fram bättre metoder för in vitro-fertilisering. Behandling mot barnlöshet? Vi hoppas att det ska ge oss nya behandlingsformer för barnlöshet men också bättre metoder att kunna bevara utrotningshotade djur. Cancer i äggstockarna orsakas av förändringar i celler på äggstockens yta, epitelceller. Hittills har forskargruppen inte studerat klassiska gener som förknippas med cancer som t.ex. p53. I stället har de riktat in sig på PI3K. Äggstockscancer är väldigt olik andra cancerformer, konstaterar Kui Liu. Vi studerar därför både signalmolekyler och klamydiainfektion som möjliga orsaker till sjukdomen. Arbetet omfattar både prekliniska och kliniska studier. Forskningen skulle inte vara möjlig utan samarbetet med läkarna vid Norrlands universitetssjukhus. Kui Liu samarbetar med patologen Eva Lundin och gynekologerna Ulrika Ottander och Annika Idahl. De har försett honom med och analyserat prover från 230 patienter med cancer i äggstockarna. 23 procent av kvinnorna visade sig ha antikroppar mot klamydiabakterien, Chlamydia trachomatis. Kui Liu är en av två bland medicinska fakultetens ca 500 forskare som fått en nyinrättad fyraårig forskartjänst. Det är en mycket eftertraktad anställning, som bl.a. täcks med externa anslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, norrländska Lions cancerforskningsfond och danska Novo Nordisk Foundation. I hans grupp ingår också fem forskarstuderande och en gästforskare. Vi har även kontinuerligt en eller två grundutbildningsstudenter som gör terminslånga projekt hos oss, berättar Kui Liu. 11

12 Vilka råd gynnar just dig som individ? Docent Paul Franks hoppas kunna hitta analysmetoder som ger professionen nya redskap. De letar genvägar till skräddarsydda råd När Paul W. Franks tar cykeln från Sörfors till jobbet på Umeå universitet gör han det på vetenskaplig grund. Dessutom lär det gå undan eftersom han fram till helt nyligen har tävlat i triathlon. Hans Fällman Bollarna är mikroskopets bild av enskilda fettceller som frigjorts från fettväv. Väl framme vid enheten för medicin studerar britten Franks sambandet mellan livsstil och gener vid typ 2-diabetes förr kallad åldersdiabetes. Med sin bakgrund i både Storbritannien och USA är han en i hög grad internationell forskare och med i flera projekt med bas på båda sidor Atlanten. Medicinska biobanken är en faktor som fört honom till Umeå, en annan är hans fru som kommer från Boden. Vi bor i en vacker trakt som är idealisk för alla former av motion, säger han. Länsinvånarna tycks både friska och hälsointresserade, och är i varje fall otroligt positiva till vår forskning. I USA får man betala folk för att delta, här klarar man sig med liten eller ingen budget för sådant. Det finns människor som kört bil tur och retur Tärnaby två gånger på fyra månader bara för att vara med i en studie. Ärvd risk kan motverkas Man brukar grovt räkna med att procent av all diabetes typ 2 har genetisk bakgrund, men det är förstås inget enkelt och statiskt samband. Det är just det invecklade samspelet mellan gener och miljö gene-environment interaction som är Paul Franks forskningsgren. Läget är långtifrån hopplöst ens för den som dras med ärvda riskfaktorer, men det är också så att ingen går helt säker ens med perfekta gener. Människor är i grunden byggda för aktiviteter i 12

13 Emma Brito, doktorand, arbetar med statistiska genetiska analyser. Gruppen siktar på att identifiera genetiska riskfaktorer som gör att man tidigt kan hitta de barn som sannolikt utvecklar diabetes och hjärtsjukdom senare i livet. Fil. dr. Frida Renström testar motionsstress. Låg s.k. aerobisk fitness ökar risken för diabetes och hjärtsjukdom. Doktorand Anna Söderberg och forskningssköterska Monica Holmgren mäter med en huva hur mycket energi patienten förbrukar i vila. De pumpar in rumsluft och samlar in utandad luft och skillnaden, mätt i syre och koldioxid, ger ett mått på hur mycket energi som förbrukas. Människor med mycket låg förbrukning lider större risk att drabbas av fetma. naturen, inte för TV-soffor och kontorsstolar. Vi kan inte ändra vårt DNA, men vi kan påverka hur det kodar för proteiner, säger han. Det är för övrigt just på det sättet som många läkemedel mot diabetes verkar. Vissa behöver ändra livsstilen mer och på andra sätt än andra. Målet är att skräddarsy råden. Läkaren ska utifrån blodprov och ett enkelt gentest kunna säga mer bestämt vad som gynnar just den individen. Det är inte bra att föreskriva mer motion för en person som inte har nytta av det utan istället borde ändra kosten. Med fel råd ökar risken för att folk tröttnar av att inte se någon förbättrring och därför inte lyssnar nästa gång. Franks bedömer att gentester via blodprov kanske ligger år fram i tiden. Han ger inte mycket för de DNA-analyskit som redan säljs via internet med påståendet att man kan läsa fram personliga hälsoråd från resultaten. Det är absolut inget jag vill rekommendera. Det finns inga vetenskapliga bevis och genetiska självtest har inbyggda risker. Att lämna genetisk information är en svår uppgift som bör hanteras av yrkesfolk och inte via nätet. Genetiskt genombrott Inom genetiken har kunskaperna exploderat de senaste åren tack vare en ny s.k. arrayteknik som gör att man snabbt kan analysera massor av gener. På kort tid har forskare över hela världen kunnat identifiera och bekräfta hela nio gener som har samband med diabetes. Franks grupp har bekräftat ett av de senaste fynden, WFS1 i kromosom 4. Man vet nu säkert att det finns fler än tio diabetesanknutna gener, vilket naturligtvis gör sambanden än mer komplicerade. Franks arbetar med två doktorander Emma Brito och Anna Söderberg post doc Frida Renström samt forskningssköterskan Monica Holmgren. Gruppen deltar för tillfället i tre stora internationella studier. En är US Diabetes Prevention Program, DPP, en USA-baserad klinisk prövning av livsstilsförändringar vid typ 2-diabetes. Huvudarbetet blir klart under En annan är EPIC Interact ett EU-stött projekt om hur förändrad livsstil påverkar diabetes. Tio centrum runt om i Europa samlar data just nu. I Umeå blev man klar i december först av alla. Franks har bl.a. undersökt hur sanningsenligt folk egentligen svarar på frågor om hur mycket de motionerar. Det har i tidigare studier visat sig vara lite si och så med det. En tredje studie är ett genetikprojekt inom European Youth Heart Study, EYHS, med anslag från UK Medical Research Council. I detta studerar man faktorer på molekylär nivå bakom rubbningar i ämnesomsättning och hjärtkärlsystem hos skolbarn i hela Europa. En fjärde studie Swedish Life Gene som leds från Karolinska Institutet är i startgroparna och ska 2010 omfatta totalt en halv miljon svenskar. Paul Franks leder en arbetsgrupp som ska studera gravida kvinnor och deras barn. Hur ska man mäta den fysiska aktiviteten hos dem? Paul Franks har jobbat fem år i Cambridge och gjort sin post doc-period vid det världsledande forskningscentret National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK, i Phoenix, Arizona. Jag har haft briljanta forskare omkring mig, säger han. Det finns sådana i Umeå också, men trots allt stöter man aldrig på en nobelpristagare i korridoren och det gäller att klara sig på en lägre anslagsnivå. Å andra sidan har jag tidigare levt i en bubbla utan egentligt ansvar. Att komma hit och få igång en egen forskargrupp har utvecklat mig en hel del och jag har fått gott stöd av enheten för medicin. Med tesked i biobanken Medicinska biobanken var en faktor som drog till Umeå. Franks understryker att den just nu ligger mycket högt i den internationella konkurrensen. Den är utan tvivel en av de bästa enskilda resurserna i världen på mitt forskningsområde, delvis p.g.a. av ert unikt välordnade hälsosystem. Men den måste utvecklas, säger han. Det känns som att stå på ett markområde med stora guldfyndigheter under ytan och få en tesked för att gräva fram dem. Idag finns inget sätt att fullt ut utnyttja den genetiska kunskap som ligger i biobanken. Man måste kunna ta fram DNA ur tals prover för automatisk analys och inte behöva vänta i månader för data från kanske 100 prover. Jag hoppas på de investeringar som behövs för detta. I så fall kan Medicinska biobanken bli kronjuvelen i den internationella genetiska forskningen. 13

14 Ny läkarprofil för glesbygden Alla kan inte bli läkare i Norrlands inland. Hittills har långt ifrån alla velat. Men med högre status åt glesbygdens medicin hoppas landstingen i norr på större trängsel i portgången. Med särskilda ST-block i glesbygdsmedicin sätter landstingen i norr fokus på det som skiljer. Att vara allmänläkare i glesbygd är nämligen inte bara svårt utan alldeles speciellt. Det menar Mats Brännström, tjänstledig chef för närsjukvården i Västerbottens läns landsting. Att få ett ST-block ska kräva en del. Det som är svårt lockar också många. Någon formell specialitet handlar det inte om. Men på sikt vill norrlandstingen att alla läkare vid sjukstugorna ska ha samma utbildningsprofil. I Västerbotten har landstinget avsatt en halv miljon till en särskild studierektor för ST-gruppen och en speciell kurs i ämnet. Vi tror på idén. En längre och bättre utbildning ska ge bättre doktorer och högre lön. Det är roligare för landstingen att betala till dem som är specialister i stället för till läkare som inte alls har den bakgrund som krävs. Dåligt med kunskap Mats Brännström är själv internmedicinare, och det var först för några år sedan han fick kläm på vad man egentligen gör på en sjukstuga. Och blev förvånad över både sin egen okunskap och sjukstugornas förhållningssätt. Ord som glesbygd, sjukstuga och inlandet är på något sätt kopplade till problem. Inställningen sätter också ram för innehållet, menar Mats Brännström. Akutinsats vid Storumans sjukstuga. En inbjudan till en konferens i Norge kring rural medicine med deltagare från Norge, Skottland, Island, Canada, USA, Australien m.fl. gav insikt om att det i stället handlade om ett särskilt kunskapsområde. Dåligt med samarbete Glesbygdsmedicin i finns i alla län i norra regionen, men kontakten oss emellan är sporadisk. Vi träffas om apparater och specialiteter som rör exklusiva tillstånd för få patienter, men samarbetar inte om detta som rör så många fler. Sverige är ett rikt, väl organiserat land med glesbygdsmedicin i världsklass. Det är ett unikt område med utvecklingspotential, där lösningarna är intressanta också för andra områden. Så vad är problemet? frågar sig Mats Brännström. Vi har en infrastruktur med telemedicin och en god digital kommunikation värd namnet. Vi har sjunet och bredband. Självklart borde vi vara med och visa vår specialitet och framför allt borde vi ha det som profilområde. Mats Brännström kontaktade andra primärvårdschefer i regionen. Alla tyckte det lät spännande att vara med om att utveckla ett profilområde för norra Sverige. Tillsammans enades de om att skapa en ny läkarprofil. Första punkterna är att identifiera området, prata om det och höja statusen för det. Vi var överens om att den som ska jobba här måste kunna mer än en vanlig distriktsläkare. Man ska klara akuta fall, olyckor, hjärtinfarkter m.m. och vara doktor för inneliggande patienter. Det kräver ökade kunskaper om palliativ vård och rehabiliteringsmedicin. Men det handlar också om att forska och utveckla verksamheten, om sjukstugans arbete, om sjukhus i förhållande till sjukstugor, om utbildningsfrågor i glesbygd och om digital teknik. Skellefteå lasarett erbjuder t.ex. en hälsocentral i varje norrlandsting ultraljud på distans ett område som skulle kunna utgöra ett EUprojekt. Det finns också en glesbygdsmedicinsk intresseförening som är mycket positiv till tanken och med i diskussionerna om hur utbildningen ska se ut. Diskussionen fortsätter vid norrlandstingens vårmöte, säger Mats Brännström. Infektions Bernt Eric Uhlin och Anders Sjöstedt, ledare för det nystartade Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS, är inte de stora åthävornas män. Men de andas tillförsikt. Ett stort anslag från Vetenskapsrådet gör att de nu kan rekrytera disputerade forskningsledare till Umeå. Bertil Born 14

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal.

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Bild 2 Släng ut frågorna: Vad är det som gör att Per och Anna (de vanligaste namnen på personer över 65 år i Jämtland) inte faller? Vad

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR ETT FRISKARE NORRLAND

TILLSAMMANS FÖR ETT FRISKARE NORRLAND Den medicinska forskningen ligger mig varmt om hjärtat. Du kan stödja detta livsviktiga arbete med att ge en gåva. SVERKER OLOFSSON Samhällsengagerad journalist och hedersdoktor vid Medicinska fakulteten

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t.

Omtentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC 1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 03 02 Skrivtid 3 t. Omtentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Torbjörn Noren 20p Katarina Palm 8p Peter Engfeldt 5p Tony Larsson 5p Magnus Johansson 5p Nils Nyhlin

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen.

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. FORSKNING På spaning bland tarmludd & vita blodkroppar Tarmen, dess bakterier och

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga

Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga Fall och fallolyckor - risker och hur man kan förebygga Lena Zidén, leg fysioterapeut, fil dr Fysioterapi SU/Mölndal, Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad Våra kroppar är gjorda för rörelse Första steget

Läs mer

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt?

Vad är osteoporos? Är osteoporos vanligt? Kliniken för 201-0-05 2015-0-05 Vad är osteoporos? Osteoporos eller benskörhet är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad hållfasthet av skelettet och ökad risk för benbrott (fraktur).

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter. 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Ibandronat Stada 150 mg filmdragerade tabletter 3.11.2014, Version V2.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1b Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp

BIOLOGI. Vår fantastiska kropp BIOLOGI Vår fantastiska kropp 6.1 Celler i samarbete Allt liv är uppbyggt av celler. Vissa organismer består av en enda cell, andra av flera miljarder celler. Människokroppen består av tiotusentals miljarder

Läs mer

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS

BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS BRÖSTCANCER KAN FÖRHINDRAS Det centrala målet för Rosa Bandet-insamlingen är att allt flera bröstcancerfall kan förhindras eller behandlas och att varje person får det stöd hon behöver i olika skeden av

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Sammanfattning av Dag för genombrott

Sammanfattning av Dag för genombrott Sammanfattning av Dag för genombrott Stockholm 1 juni SÅ MÅR STOCKHOLM SCAPIS GER SVAR I överlag tycker Tomas Jernberg, professor och ansvarig för SCAPIS Stockholm är hälsan är god hos Stockholmarna i

Läs mer

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu?

Att få. är inte en. Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det krävs ett test Att få diagnosen bröstcancer Bröstcancer är inte en sjukdom Vad sa de? Cancer? Vad händer nu? Det går nog inte att vara förberedd på hur man kommer att reagera när man får beskedet att

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

Fetare men friskare 25 års hjärtkärlsjukdom och diabetes med MONICA i norra Sverige

Fetare men friskare 25 års hjärtkärlsjukdom och diabetes med MONICA i norra Sverige Fetare men friskare 25 års hjärtkärlsjukdom och diabetes med MONICA i norra Sverige Mats Eliasson Adjungerad professor Institution för folkhälsa och klinisk medicin Umeå Universitet Överläkare, Medicinkliniken,

Läs mer

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom

OSTEOPOROS / BENSKÖRHET. En dold folksjukdom OSTEOPOROS / BENSKÖRHET En dold folksjukdom 1 EN FRAKTUR ÄR NOG! Är du över 50 år? Har du brutit ett ben efter lindrigt fall eller trauma? Då kan du ha drabbats av en osteoporosfraktur. Det är vanligare

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Frysa dina äggceller?

Frysa dina äggceller? Frysa dina äggceller? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga flickor som på grund av behandling

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Nytt fosterprov utmanar

Nytt fosterprov utmanar Forskning & Framsteg Nr 12/2010 s. 14-16 http://www.fof.se/tidning/2011/1/nytt-fosterprov-utmanar Nytt fosterprov utmanar AV PER SNAPRUD UR F&F 1/2011. Ett enkelt blodprov från en gravid kvinna kan avslöja

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Gurkmeja. Curcuma longa.

Gurkmeja. Curcuma longa. Gurkmeja Gurkmeja är en vackert blommande planta i familjen Zingiberaceae. Gurkmeja används ofta för färgning och smak i curryblandningar. Modern forskning pekar på att gurkmeja kank förebygga demens,

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande

Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande BESLUTSUNDERLAG 1(5) Landstingsstyrelsen Svensk studie avseende screening av tarmcancer erbjudande om deltagande Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med cheferna för de sex regionala

Läs mer

Tentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 08 17 Skrivtid 3 t.

Tentamen. Lycka till! Kursens namn: Klinisk medicin ll. Kurskod: MC1028. Kursansvarig: Rolf Pettersson. Datum: 2013 08 17 Skrivtid 3 t. Tentamen Kursens namn: Klinisk medicin ll Kurskod: MC1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Tony Larsson 8p Nils Nyhlin 9p Peter Engfeldt 6p Torbjörn Noren 17p Magnus Johansson 8p Katarina Palm 8p

Läs mer

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem HSN 2009-12-01 P 21 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem Ärendet

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l

Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet. Datum. Skrivtid 3 tim Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Omtentamen del 2 MC027G ssk-programmet Kursens namn: Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd l Kursansvarig: Rolf Pettersson Examinator: Mikael Ivarsson Poängfördeini ng: Endokrinologi Palliativ

Läs mer

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem

Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem HSN 2010-01-26 P 23 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Birger Forsberg Yttrande över motion av Anders Lönnberg (S) om att se osteoporos som ett prioriterat folkhälsoproblem Ärendet

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Det magiska med färgat ljus

Det magiska med färgat ljus Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Upplysning av framskridandet av Huntingtons sjukdom Forskare har använt sig av möss med upplysta hjärnceller

Läs mer

Varför ska jag träna som senior

Varför ska jag träna som senior Varför ska jag träna som senior Men vad är det egentligen som händer med kroppen när vi blir äldre? Hjärtat, cirkulation och andning Slagvolymen sjunker Vilopulsen stiger Den maximala hjärtfrekvensen sjunker,

Läs mer

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung...

Innehåll. Förord... 7. Inledning... 11. Tack... 195 Vidare läsning... 197 Illustrationer... 203 Register... 205. kapitel 1 Ursprung... Innehåll Förord.... 7 Inledning.... 11 kapitel 1 Ursprung... 13 kapitel 2 Evolution.... 21 kapitel 3 Upptäckt... 33 kapitel 4 Miljö och civilisation... 49 kapitel 5 Bakteriell patogenes... 69 kapitel 6

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock.

Äldre. Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Äldre Frysa dina ägg? Information om hur det går till att ta ut och frysa in ägg eller en bit av en äggstock. Bra att veta. Den här informationen riktar sig till unga som på grund av behandling mot cancer

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Huntingtons sjukdom - en hjärnsjukdom

Huntingtons sjukdom - en hjärnsjukdom Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Benmärgstransplantation vid Huntingtons sjukdom Benmärgstransplantation skyddar HS-möss från vissa

Läs mer

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling

Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Fakta om kronisk myeloisk leukemi (KML) sjukdom och behandling Om leukemier Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en form av leukemi ett samlande begrepp för flera cancersjukdomar som angriper de blodbildande

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden

2011-09-02. Grunderna i epidemiologi. Innehåll: Vad är epidemiologi? Epidemiologins tillämpningsområden Innehåll: Grunderna i epidemiologi Vad är epidemiologi? Beskriva 5 olika typer av studiedesign Beskriva 3 olika typer av sjukdomsmått Emilie.agardh@ki.se Diskutera orsaker och samband Varför är epidemiologi

Läs mer

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser

X-bunden nedärvning. Information för patienter och föräldrar. Genetiska patientföreningars paraplyorganisation: Sällsynta diagnoser 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 ; Fax: 018-55 40 25 X-bunden nedärvning Norra sjukvårdsregionen: Klinisk Genetik

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012. John B. Gurdon och Shinya Yamanaka. för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012. John B. Gurdon och Shinya Yamanaka. för upptäckten att mogna celler kan omprogrammeras till pluripotens PRESSMEDDELANDE 2012 10 08 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2012 gemensamt tilldelas John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för upptäckten

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén

Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén Celler & DNA Vår kropp är uppbyggd av ~100 000 miljarder celler I cellen

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans.

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Bästa förälder! Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Studiens syfte är att ta reda på hur vanligt det är med glutenintolerans och om det finns sätt att förebygga sjukdomen. Läsåret

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen

Hälsouniversitetet i Linköping, läkarprogrammet, bildomtentamen I ditt arbete som klinisk genetiker studerar du en dag kromosomer från en cancerpatient med hjälp av så kallad SKY teknik. Du ser då att en del av kromosom 13 nu istället ligger på kromosom 10. Fråga 1

Läs mer

Nytänkande sätt att finansiera vården

Nytänkande sätt att finansiera vården Nytänkande sätt att finansiera vården Social Impact Bonds Gordon Brown skapade 2007 gruppen Council on Social Action Mandat: Uppmuntra innovation och stärka resultattänkande i offentlig sektor Lanserade

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Handlingsplan vid värmebölja. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan vid värmebölja. Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning Handlingsplan vid värmebölja Äldreomsorgen samt omsorgen om personer med funktionsnedsättning Innehåll 1 Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal inom ordinärt boende, hemsjukvård samt särskilt boende

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns.

En av tio kvinnor har det men många vet inte ens om att diagnosen finns. 15 år av smärta I 15 år gick Ella Granbom med fruktansvärd menssvärk. För ett år sedan kom diagnosen Ella har endometrios. Tillsammans med AnnaCarin Sandberg håller hon nu på att starta en lokal stödgrupp

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Familjära thorakala aortasjukdomar

Familjära thorakala aortasjukdomar Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Familjära thorakala aortasjukdomar Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FTAAD

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer