Miljö och hälsa i Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö och hälsa i Västra Götaland"

Transkript

1 Miljö och hälsa i Västra Götaland Martin Tondel Eva Andersson Gerd Sällsten Lars Barregård Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

2 Översikt presentation Syfte och bakgrund Buller Luftföroreningar Miljötobaksrök Solljus Radon Socioekonomi, exponering och besvär

3 Syfte Miljö och hälsa i VG Nulägesbeskrivning Miljörelaterad ohälsa Grund för åtgärder och förebyggande insatser Varför regional rapport? VG speciellt: petrokemisk industri, transporter, nordens största hamn, områden med höga radonhalter

4 Bakgrund 2007 nationell undersökning Socialstyrelsen (NMHE) Enkät till 5000 vuxna i VG och 800 i Kungsbacka (18-80) Nationell miljöhälsorapport 2009 Regional miljöhälsorapport 2010 Svar från 2850 (VG) resp 528 (Kb), 57 % resp 66 % Bortfallet (nationellt): hög svarsfrekvens bland äldre låg svarsfrekvens bland personer födda utanför Norden I regionala rapporten används även resultat från VMCs och AMMs egna undersökningar

5 Metod NMHE: Urvalet gjordes från befolkningsregister Alla hade chans att komma med i urvalet Urvalsundersökning, ej totalundersökning Beror observerade skillnader enbart på slumpen? Eller är det en skillnad som finns i populationen? Testa Bortfallet större i vissa grupper justera skattningarna av t ex andelar (annars risk för snedvriden bild) Samma person besvarar både besvär och exponering risk för t ex recall bias. Sambandsanalysen behöver därför stöd från tidigare forskningsresultat

6 Hälsoeffekter av buller

7 Vad stör?

8 Vägtrafikbuller i VG >55 db

9 Antal exponerade >55dBA i Göteborg

10 Fler störda i Göteborg, fr. a. av grannar

11 Sömnstörningar av buller vanligast i Gbg

12 Trafikbuller, störningar och blodtryck i Lerum

13 Störning av industribuller i Stenungsund: Man vänjer sig inte.

14 uller är ett stort miljöhälsoproblem i VG

15 Luftföroreningar Små partiklar (PM) Ozon, kväveoxider (NOx), Ozon, VOC, PAH Långdistanstransport Regional bakgrund Lokala bidrag Vägtrafik Vedeldning Sjöfart, industri

16 Hälsorisker av luftföroreningar Hjärt kärlsjukdom (hjärtinfarkt, stroke, försämring av hjärtsvikt och kärlkramp) Dödlighet, inläggningar, sjukvårdsbesök, symptom Luftvägssjukdomar (astma, försämring av astma och KOL) Dödlighet, inläggningar, sjukvårdsbesök, symptom Lungcancer Besvär Andra effekter?

17 Vägtrafiken huvudkällan till lokalt bidrag i städer i VG. NOx/NO 2 bra indikator

18 Årsmedelvärde av PM under MKN, men hälsorisken finns vid mycket lägre halter

19 I miljöhälsoenkäten mättes besvär. Vanligare i Göteborg.

20 Oftast besvär av bilavgaser mera vid större vägar

21 Luftvägsbesvär av bilavgaser vanligast i Gbg, besvär av vedrök jämnare fördelat

22 Besvär i miljöhälsoenkäten, men allvarligare effekter då? Effekter på dödlighet och allvarlig sjuklighet får man räkna sig fram till. I VG beräknas cirka 1000 personer per år dö i förtid på grund av partikulära luftföroreningar.

23 uftföroreningar är ett stort miljöhälsoproblem i VG

24 Inomhusmiljö tobaksrök De viktigaste miljöhälsoriskerna i inomhusmiljön:! fukt och mögel Behandlas i nationell MHR för vuxna men 10 5 Regionalt i MHR för barn. 0 Bra luft Fukt i bostäder uppskattas Orsaka 140 fall av småbarnsastma per år i VG. % Allergisjukdomar och upplevd luftkvalitet Dålig luft! utomhus luftföroreningar som penetrerar till bostaden! miljötobaksrök Astma Eksem Rhinit Ngn allergi

25 Miljötobaksrök riskerna Hjärt kärlsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt) Lungcancer Luftvägssjukdom Besvär De första tre riskerna får man uppskatta. Besvär mättes i miljöhälsoenkäten.

26 Andelen dagligrökare sjunker

27 Störst andel besvärade icke rökare på Hisingen

28 Uppskattade effekter av miljötobaksrök i VG

29 Solljus Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö Delmål (även regionalt): Inte fler fall av hudcancer, orsakade av ultraviolett strålning, år 2020 än år 2000

30 Solljus Män Kvinnor 200 Antal nya fall År UV-strålning som finns i solljus kan orsaka hudcancer Antal nya fall av malignt melanom i VG

31 Solljus Män riket Kvinnor riket Män Västra Götaland Kvinnor Västra Götaland 25 Incidens År Antal fall per i befolkningen

32 Solljus % upp till 2 tim 2 tim upp till 4 tim 80 4 tim upp till 6 tim Inte aktuellt Sverige VG Göteborg Hisingen Kungsbacka Utomhusvistelse ledig sommardag i Sverige (kl 10-16)

33 Solljus % 1 2 v 3 4 v mer än 4 v Sverige VG Göteborg Hisingen Kungsbacka Sol- och badsemester utomlands (antal veckor)

34 Solljus % 40 aldrig sällan ibland ofta/alltid Sverige VG Göteborg Hisingen Kungsbacka Andel som undviker solen mitt på dagen

35 Solljus Procentandel som alltid / ofta använder solskyddskräm

36 Solljus: jämför kust och inland Tidigare forskning: latitudeffekt för hudcancer. Vi har istället tittat på skillnad mellan kust och inland Sol_Fig1_ver2.jpg Kust Inland

37 Solljus Mkt Få Linjär (Mkt) Linjär (Få) 30 Incidens År Nya fall av malignt melanom hos män i kustkommuner resp inlandskommuner (fall per i populationen) Tillväxten är kraftigare i kustkommunerna

38 Solljus Mkt Få Linjär (Mkt) Linjär (Få) 30 Incidens År Nya fall av malignt melanom hos kvinnor i kustkommuner resp inlandskommuner (fall per i populationen) Nivån är högre på kusten

39 Solljus Solråd (Strålsäkerhetsmyndigheten): skydd med kläder, hatt, solglasögon, kräm (UVA o UVB) Var extra försiktig mitt på dagen (kl 11 15) Bränn dig inte D-vitamin: minuter sommarsol på ansikte och armar täcker dagsbehovet Prickmottagning (ex hudkliniken Sahlgrenska) på våren Tillsyn av solarieutrustning (numera kommunerna) Informationsspridning

40 Radon Högriskområden ur markradonsynpunkt i Västra Götaland

41 Radon Källor till höga halter i bostäder: radongas från berggrunden, radongas i hushållsvattnet, byggnadsmaterial (blåbetong, upphörde 1975) Riskområden i Västra Götaland: områden med bohusgranit, Skaraborg med alunskiffer Höga halter radon i inomhusluften ökar risken för att insjukna i lungcancer och orsakar varje år 500 fall av lungcancer i Sverige, varav ca 50 hos ickerökare.

42 Radon 25 Livstidsrisk för lungcacancer (%) Röker cigaretter per dag Sutat röka vid 50 års ålder Slutat röka vid 30 års ålder Radonhalt i bostaden (Bq/m 3 ) Aldrig rökare Risken att få lungcancer för olika radonhalter och olika rökvanor.

43 Radon Skövde Skara Falköping Lysekil Götene Ulriceham Riket Mölndal Mariestad Uddevalla Lidköping Trollhätta Åmål Ale Göteborg Alingsås Tanum Radonhalt Bq/m 3 (ca 1990) Nationell undersökning 1990 Bl a Skövde, Skara, Falköping genomsnitt över riktvärdet

44 Radon Aritmetiskt medelvärde (AM) Partille 06/07 Borås 05/06 Uddevalla 1990 Uddevalla 04/05 Lysekil 1990 Lysekil 2001 Skövde 1990 Skövde Bq/m 3 I Skövde, och även Uddevalla, har den genomsnittliga radonhalten i bostäder minskat sedan 1990.

45 Radon 10-13% av bostäderna i VG har radonhalter inomhus på över 200 Bq/m3. Det motsvarar ca exponerade personer. Uppskattningsvis har VG fall av lungcancer per år vilka orsakats av inomhusradon av dessa sker bland aldrigrökare.

46 Socioekonomi, exponering och besvär Socioekonomiska faktorer kan påverka exponering för olika miljöfaktorer: bostadsområde (buller, luftföroreningar) Socioekonomiska indikatorer: utbildning, inkomst

47 Socioekonomi, exponering och besvär % 10 tobaksrök i bostaden 1 tim/d tobaksrök i bostaden <1 tim/d män kvinnor män kvinnor män kvinnor grundskola gymnasium högskola Icke-rökarna exponering för tobaksrök i bostaden, olika utbildningsnivåer

48 Socioekonomi, exponering och besvär % 30 låg medel hög något buller vägtrafik tågtrafik flyg grannar ventilation Olika källor till störningar. Staplarna visar andelen som besväras av buller minst en gång per vecka, olika inkomstklasser ( - 12 kkr, kkr, 25 kkr -)

49 Socioekonomi, exponering och besvär Andel som är ute mer än Andel som alltid/ofta 4 timmar mitt på dagen skyddar sig med på sommaren. solskyddskräm

50 Miljö och hälsa i VG Tack för er uppmärksamhet! Rapporten finns i PDF-version på hemsidan: klicka på Miljömedicinskt centrum Onsdag 24 nov planeras en temadag i Skövde, Miljö och hälsa. Bl a presenteras Miljöhälsorapporten och några aktuella utredningar från Miljömedicinskt centrum. För mer information, kontakta Sonja Lejmark, Miljöförvaltningen Östra Skaraborg

Regional miljöhälsorapport 2009

Regional miljöhälsorapport 2009 Regional miljöhälsorapport 2009 Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset Landstinget i Östergötland 581 85 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se/amm

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Miljöhälsorapport 2001

Miljöhälsorapport 2001 Miljöhälsorapport 2001 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en tematisk översikt och analys. Det innebär att det är en regelbundet återkommande

Läs mer

Barns fysiska miljö 9.

Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö Slutsatser Luftkvaliteten i Sverige är god, men i vissa stadsmiljöer förekommer det fortfarande halter av luftföroreningar som kan skada barns hälsa och utveckling.

Läs mer

Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks?

Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks? Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna i svenska bostäder sänks? Lars Barregård Professor, överläkare Eva M Andersson Docent, statistiker Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet

Läs mer

Incidens av hudcancer i Västra Götalands län. Göteborg den 20 december 2007

Incidens av hudcancer i Västra Götalands län. Göteborg den 20 december 2007 Göteborg den 20 december 2007 Maria Wallin ST-läkare Gunilla Wastensson Specialistläkare Eva M Andersson Docent, statistiker Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-786 28 94 gunilla.wastensson@amm.gu.se

Läs mer

Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa

Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa Miljöns betydelse för sociala skillnader i hälsa Maria Albin Kristina Jakobsson Anders Djurfeldt Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 23 februari 2012 Författare

Läs mer

(Rapport / arbetsmaterial, bör endast användas i samarbete med Myc-Tech) Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2

(Rapport / arbetsmaterial, bör endast användas i samarbete med Myc-Tech) Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2 Miljöhälsorapport 2005 - fastighetsområdet Myc-Techrapport 2005:2 datum: 7 mars 2005 1 INNEHÅLL FÖRORD SAMMANFATTNING 1. INLEDNING 2. MÅL FÖR MILJÖRELATERAD HÄLSA Sida 3 4 6 8 3. MILJÖ- OCH HÄLSORELATERAD

Läs mer

Samhällsekonomiska värderingar av luft- och bullerrelaterade hälsoproblem en sammanställning av underlag för konsekvensanalyser

Samhällsekonomiska värderingar av luft- och bullerrelaterade hälsoproblem en sammanställning av underlag för konsekvensanalyser Samhällsekonomiska värderingar av luft- och bullerrelaterade hälsoproblem en sammanställning av underlag för konsekvensanalyser Johanna Forslund, Per-Olov Marklund och Eva Samakovlis SPECIALSTUDIE NR 13,

Läs mer

Radon - vägledning för kommunernas arbete

Radon - vägledning för kommunernas arbete Radon - vägledning för kommunernas arbete September 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete Miljösamverkan Västra Götaland 2005 Denna vägledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp

Läs mer

Miljöhälsorapport 2005. Annika Hanberg Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se

Miljöhälsorapport 2005. Annika Hanberg Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Miljöhälsorapport 2005 Annika Hanberg Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se MHR 2005 Bakgrund Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen Samarbetsprojekt mellan Socialstyrelsen

Läs mer

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län

Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län Nationella miljöhälsoenkäten 2007 - sammanställning av resultat för Västerbottens län 1 Förord Denna rapport är framtagen under vintern 2008/09 av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Hälsoeffekter av partiklar

Hälsoeffekter av partiklar 2007:14 Hälsoeffekter av partiklar Tilläggsprogram 2006 SLB-ANALYS, MARS 2007 Förord Ett av Luftvårdsförbundets tilläggsprogram för 2006 har varit att redovisa kunskapsläget vad gäller partiklars hälsoeffekter

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi

allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi allergi - har det med oss att göra? handlingsprogram astma & allergi Göteborgs Stads Allergikommitté Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 5 Kort historik och fakta om allergi, astma och annan

Läs mer

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel

Del 1. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö. för ett hållbart Lycksele 2009 2015. Informationsdel Del 1 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Informationsdel En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Miljömålen presenteras med Tobias

Läs mer

Radon i inomhusmiljön

Radon i inomhusmiljön RAPPORT Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden Radon i inomhusmiljön en konsekvensanalys av att införa WHO:s nya rekommendationer på radonvärden

Läs mer

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar

Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet Metoder för kvantitativa hälsokonsekvensbedömningar (HKB) miljö och fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010

Meddelande nr 2011:08. Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Meddelande nr 2011:08 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 Radonkampanj Jönköpings län 2009/2010 MEDDELANDE NR 2011:08 3 Meddelande nr 2011:08 Referens Elna Ljunggren, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen,

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland Hälsan i Södermanland - en kommunbeskrivning Version 11221 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Bakgrund... 5 Material och metoder... 5 Begreppsförklaringar... 5 Tolka resultaten

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ

EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ Inneboken 1 2 EN BOK FÖR ALLA SOM BRYR SIG OM EN HÄLSOSAM INNEMILJÖ Folkhälsoinstitutet Socialstyrelsen Inneboken 3 Förlag och distribution: AB Svensk

Läs mer