Fisk två gånger i veckan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fisk två gånger i veckan"

Transkript

1 Infopaket om fisk Fisk två gånger i veckan varierande olika fiskarter

2 Fisk två gånger i veckan Fisk är hälsosam föda och urval finns mer än nog E nligt statens näringsdelegation är det bra att äta fisk minst två gånger i veckan. Det är bra att variera mellan olika fiskarter. Foto: Pro Kala ry, M. Kallio 2

3 Konsumtionen av inhemsk fisk år 2003 (kg/person) 1) Konsumtionen har hållit sig jämn övriga 0,7 vild lax 0,3 abborre 0,6 siklöja 0,8 gädda 0,7 odlad regnbåge 1,3 strömming 0,9 Räknat som fiskfiléer äts fisk kg/person/år. Av den mängden är andelen importerad fisk cirka hälften. Enligt Folkhälsoinstitutets undersökning Finravinto ) äter män fiskrätter cirka 340 g/vecka och kvinnor cirka 230 g/vecka. Av inhemsk fisk äter man mest regnbåge, strömming, gädda, siklöja och abborre. Av importerad fisk är färsk lax och regnbåge, tonfiskkonserver och - produkter, djupfryst sej och sillprodukter populärast. Var tredje finländare äter fisk enligt rekommendationerna dvs. minst två gånger i veckan 1). Ungdomar äter mindre mängder fisk än äldre personer. Under 45-åringar äter i genomsnitt endast litet strömming. 1) Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 2) Undersökningen Finravinto 2002, Folkhälsoinstitutets publikationer B3/2003 3

4 Fisk innehåller nyttiga näringsämnen Fisk är mångsidig näring. Fiskfett innehåller rikliga mängder sådana fettsyror, som minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Fisk innehåller rikliga mängder protein, vitaminer och mineralämnen. Fisk är en särskilt bra D-vitaminkälla. Fisk tryggar intaget av Vitamin B12 i sådana fall, då kosten innehåller endast små mängder andra animaliska produkter. Den naturliga natriumhalten i fisk är låg och det är näringsmässigt en mycket bra sak. Fisk som näringsämneskälla Finravinto 2002, (Folkhälsoinstitutet 2005, opublicerad) Intaget av näringsämne ur fisk i proportion till energin som fisken ger = tunn lodrät linje visar fiskens andel av energin i (mäns) kost. Om stapeln som anger nyttigt näringsämne är längre eller om stapeln som anger skadligt kortare än energistapeln, höjer fisken kostens kvalitet för ifrågavarande näringsämnes del Energi Vitamin D Vitamin E Riboflavin Niacin Vitamin B6 Portion med 100 gram lax på en tallrik Vitamin B % kvinnor män 4

5 Fett i fisk Fetthalten i fisk varierar mellan 0,5 och 30 procent. Mindre mängder fett innehåller bl.a. gädda, abborre, gös, lake, siklöja, mört och fångad sik och torsk. Mest fett finns det i lax och ål. Fettet i fisk är hälsosamt fett. Fisk som näringsämneskälla Finravinto 2002, (Folkhälsoinstitutet 2005, opublicerad) Energi Kolesterol SFA MUFA PUFA Fett Protein Fosfor Jod Selen % Portion med 100 g strömming En rapport över undersökningen Finravinto 2002 finns på Folkhälsoinstitutets webbsidor. Obs! Näringen klassificerad där som ätbar mat (inkl. t.ex. stekfettet). På dessa bilder är fisken råvara. SFA = mättade fettsyror MUFA = enkelomättade fettsyror PUFA = fleromättade fettsyror kvinnor män 5

6 Fisken färsk på fatet Färsk fisk: 6 Fiske och fiskodling IFinland fiskas cirka 120 miljoner kilo fisk om året. Yrkesfiskets andel av det är cirka 80 miljoner kilo. Av den mängden används drygt en fjärdedel som människoföda. De finska yrkesfiskarnas viktigaste fångstfisk är strömmingen, på insjövattnen siklöjan. Fritidsfiskarnas fångst är cirka 40 miljoner kilo och två tredjedelar av den mängden tillreds som mat. I Finland odlas årligen cirka 15 miljoner kilo regnbåge. Odlingen av sik, röding och öring är blygsam. Till Finland importeras årligen cirka 100 miljoner kilo fisk och fiskprodukter. Kylkedjan garanterar färskheten K ylkedjan garanterar att fisken håller sig allt från producent till konsument. Fisken kyls ned till 0 +3 grader omedelbart efter fångst. Fisk skall transporteras i kylkedjan allt från fiskaren till handeln och förvaras kallt även i hemmet. De som producerar och marknadsför fisk svarar för fiskens kvalitet. Företag säkerställer kvaliteten på sina produkter med hjälp av sin egenkontroll, som omfattar tillsyn över såväl produktionsförhållandena som själva fiskprodukten. Myndigheterna utövar tillsyn över hur egenkontrollen fungerar. Ser ren ut och doftar färsk. Ögonen är klara, fuktiga och utskjutande. Färgerna är klara. Helt och hållet något glansig, täckt av ett jämnt, skyddande slemskikt. Fiskköttet är fast och spänstigt och sitter ordentligt fast i ryggraden. Fiskbenen sitter väl fast i köttet. Fisk som tappats på blodet har ett tvärsgående knivsnitt i halsen. Tappning av blodet höjer fiskens hållbarhet, smak och utseende. Gälarna är klarröda. Hos fisk som tappats på blodet är gälarna ljusröda. Då fisken är kyld är gälarna gråröda.

7 Hantera fisken rätt, om du fiskar själv Fisken bedövas med ett slag bakom ögonen. Fisk som sprätter i båten samlar på mjölksyra i sina muskler. Det sänker köttets kvalitet. Då fisken bedövats tappas den på blodet med ett knivstick från sidan i halsen. Fisken rensas. Vid behov fjällas fisken och rensas på gälar och inre organ, eftersom det är de som först förskäms. Till slut sköljs fisken och kyls ned. Hälsovådliga PAH-föreningar bildas vid grillning, tillredning över öppen eld och rökning. Foto: Pro Kala ry Tumregler för hantering och tillredning av fisk Trygg förvaringstemperatur är högst +3 grader C. Fisken tillreds så fort som möjligt. Fisk gräddas snabbt, eftersom den innehåller endast små mängder bindvävnad. Övergräddning gör fisken torr och sänker dess näringsvärde. Färsksaltning eller s.k. gravning ger fisken smak. Tänk också på att Filead strömming vanligen alltid är stor strömming. Vid gräddning i ugn eller kokning på spis bildas inga skadliga PAH-föreningar. Det är bra att frysa ned fisken innan eller efter att den gravas så att eventuella parasiter förintas. Av samma orsak skall också fiskrom alltid frysas ned. Mer information om hantering av fisk: och Man kan undvika många skadliga PAH-föreningar genom att låta bli att äta fiskens skinn. Gravning innebär mörning av fisken och förintar inte parasiter. Gravning kräver cirka 2 matskedar havssalt per kilo fisk. Ju äldre strömming, lax eller insjöfisk är, desto större mängder främmande ämnen har den hunnit samla på sig. Det är bra att gynna små individer, särskilt då man konsumerar strömming. Cirka 30 procent av alla dioxiner och PCB-föreningar som samlats i fisk kan elimineras, om fisken skinnas innan den tillreds. Avlägsning av skinnet sänker ändå inte kvicksilverhalten i fisken. 7

8 Miljögifter i fisk och hälsorisker som de medför Dioxiner och PCB-föreningar Trots de näringsmässigt goda egenskaperna hos fisk kan man exponera sig för ovanligt stora mängder hälsovådliga dioxiner och PCB-föreningar genom att äta lax och storvuxen strömming som fångats i Östersjön. Ju äldre fisken är, desto mer har den hunnit samla på sig främmande ämnen. Odlad fisk, såsom regnbåge, innehåller endast små mängder dioxiner och PCB-föreningar, eftersom den utfodrats med foder. Kontrollcentralen för växtproduktion svarar för tillsynen över kvaliteten på foder. Tullaboratoriet utövar tillsyn över halterna främmande ämnen i importerad fisk och importerade fiskprodukter. Dioxinerna och PCB-föreningarna ackumuleras i människokroppen och de har en lång halveringstid. De kan orsaka utvecklingsstörningar i tänderna och i höga halter är de kancerframkallande föreningar. 8 Varifrån härstammar miljögifterna? Dioxin En följd av ofullständig förbränning och klorering. En av de största dioxinkällorna i Finland har varit de klorfenoler som använts vid sågarna. I dem förekommer dioxiner som föroreningar. De luftburna utsläppen hör till de viktigaste förorenarna. Energiproduktionen och metall- och massaindustrin är de viktigaste utsläppskällorna. PCB PCB har använts för många ändamål inom industrin, till exempel som brandskyddsmedel, i transformatoroljor och inom plastindustrin. Användning av PCB-föreningar förbjöds på 1980-talet överallt i Europa. Kvicksilver En giftig tungmetall som förekommer i miljön, särskilt i markens humus och vattendragens bottenskikt. Kommer ut i miljön även från industrin, vid förbränning av avfall och fossila bränslen och vid raffinering av oljeprodukter.

9 Dioxinernas skadeverkningar på hälsan Utvecklingsstörningar Kancerframkallande i höga koncentrationer Eventuell sänkt motstånds kraft Hormonala (endokrina) störningar som påverkar inre sekretionen Östersjölax Strömming Sik Vassbuk Abborre Flundra Gös Gädda Lake Mört Sandsik Nejonöga Odlad regnbåge Odlad sik Odlad röding Braxen Siklöja Sik Gös Abborre Gädda Lake Genomsnittliga dioxinhalter och halternas variationsbredd i inhemsk fisk Havsfisk Flodnejonöga Odlad fisk Insjöfisk WHO-TEQ pg/g färsk vikt Gränsen för maximal halt dioxin som EU fastställt *(4 WHO-TEQ pg/g färsk vikt) för fisk * WHO-TEQ = Dioxinhalt enligt de säkerhetskoefficienter som Världshälsoorganisationen fastställt 9

10 Dioxiner och PCB-föreningar I Finland är den största källan till dioxiner och PCB-föreningar fisk och fiskprodukter. Ackumuleringen av dioxiner och PCB-föreningar i fisk varierar med arten och uppväxtområdet. Av östersjöfisken är problemarterna fångad lax, storvuxen strömming och nejonögon. I insjöfisk är dioxin- och PCBhalterna låga. Dioxiner och PCB-föreningar förekommer i alla fetthaltiga livsmedel. I Mellaneuropa är källan till dioxiner och PCB-föreningar oftast mjölk och kött. Hur intaget av dioxin och dioxinliknande PCB-föreningar fördelar sig på olika kategorier av livsmedel i Finland år % 4 % 2 % 5 % 87 % Livsmedelskategori I många europeiska länder har konstaterats att dioxinhalterna i modersmjölken sjunkit. Till det har bidragit bl.a. utsläppsgränserna som fastställts för industrin. I Finland har också de gravida kvinnornas blygsamma fiskförbrukning bidragit till att dioxinhalterna i modersmjölken sjunkit. Intag av dioxin och dioxinliknande PCB-föreningar TEQ pg/d mjölk och mejeriprodukter sammanlagt 4,7 ägg 2,5 fisk och fiskprodukter sammanlagt 98,0 kött och köttprodukter sammanlagt 6,4 övriga sammanlagt 2,2 sammanlagt 113,8 pg/d 1) Livsmedelsverkets nya intagsberäkningar för år 2005 (Duodecim, 2006; 122: ) 10

11 Tungmetaller Tungmetallhalterna i finländsk fisk är klart lägre än gränsvärdena som EU fastställt. I insjöfisk, särskilt äldre gäddor, har ändå påträffats förhöjda kvicksilverhalter. För finländare mera exotisk fisk såsom färsk tonfisk, svärdfisk och haj kan innehålla högre mängder kvicksilver än vanligt. I tonfiskkonserver har kvicksilverhalterna i undersökningar ändå legat under gränsvärdet. Mängden miljögifter, särskilt kvicksilver och radioaktiv cesium-137 varierar i insjövattnen. Den största kvicksilverkällan är den naturliga migreringen från jordskorpan. Kvicksilvret kommer in i miljön och näringskedjan, särskilt i fisk, också bland annat från industrin, avfallsförbränning, förbränning av fossila bränslen och raffinering av oljeprodukter. Kvicksilvret omvandlas till metylkvicksilver, som orsakar skador på centrala nervsystemet, tränger igenom moderkakan och vandrar till fostrets hjärna. Kvicksilvret anrikas i näringskedjan i djur och människor. Konsumenter kan höra sig för om mängderna kvicksilver och cesium-137 i fiskevatten och fisk hos livsmedelstillsynsmyndigheterna i hemkommunen. Resultat av cesium-137 -undersökningar finns också på webbadressen 11

12 Kvicksilverintag (mg/vecka) 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Kvicksilverintaget ur fisk per vecka (portion på 100 g) siklöja sik strömming regnbåge havsfisk rovfisk från insjövatten: abborre gädda gös lake 0,1 0,5 1 Kvicksilverhalten i fisk (mg/kg) Figuren visar att en person som äter storvuxen och gammal rovfisk från insjövatten eller viss importerad fisk får det största intaget kvicksilver i veckan, eftersom kvicksilverhalterna är höga i storvuxen och gammal rovfisk från insjövatten och viss importerad fisk (svärdfisk och haj) sådan fisk. Beräkningarna bygger på en portion på 100 g. Maximalt intag som WHO rekommenderat (0,1 mg/vecka för en vuxen som väger 60 kg) två gånger i månaden en gång i veckan två gånger i veckan 12

13 Tolerabla intag och maximala haltgränser för främmande ämnen Enligt den riskbedömning som EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel gjort är det genomsnittliga intaget per vecka av dioxiner och dioxinliknande PCB-föreningar som härstammar från livsmedel och som inte medför någon skada med tanke på hälsan högst 14 pg TEQ per kg kroppsvikt. EU har beviljat Finland och Sverige undantagstillstånd att i sitt eget land sälja fisk från Östersjöområdet med dioxinhalter som är högre än den i EU fastställda maximala halten 4 pg TEQ/g färsk vikt. Ett villkor för undantaget är förnyade rekommendationer om intaget av fisk till konsumenterna så att det tolerabla intaget per vecka inte överskrids. Dessutom skall ett gränsvärde fastställas för dioxinliknande PCB-föreningar. Radioaktiviteten i fisk följs upp Livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar med hjälp av undersökningar kontinuerlig tillsyn över halterna främmande ämnen i fisk och vidtar åtgär- Tolerabelt intag per vecka Dioxiner och dioxinliknande PCB-föreningar Metylkvicksilver der, om halterna överskrids. Med tillsynen vill man säkerställa att fisken som bjuds ut till konsumenterna är säker. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna följer upp halterna främmande ämnen i fisk inom sitt område och vidtar vid behov åtgärder. Konsumenter som har något att fråga om fisk kan vända sig till myndigheterna i hemkommunen. 14 pg TEQ/kg kroppsvikt/vecka 1,6 μg/kg kroppsvikt/vecka (μg = mikrogram) Tillåtna maximala halter i fisk Dioxiner 4 pg (pg = pikogram) TEQ/g färskvikt Kvicksilver vissa rovfiskar (bl.a. gädda) 1 mg/kg (mg= milligram) övriga fiskar 0,5 mg/kg 13

14 Mikrobiologiska risker och andra risker Vakuumförpackad fisk skall förvaras på rätt sätt I regel är färsk fisk mikrobiologiskt säker. I vakuumförpackade kallrökta och gravsaltade fiskprodukter kan förekomma av bakterien Listeria monocytogenes, som kan orsaka matförgiftningar och farliga allmänna infektioner. Produkternas framställningsprocess förintar inte alltid denna allmänna miljöbakterie. Bakterien Clostridium botulinum kan förekomma i vakuumförpackade rökta och gravade fiskprodukter. Bakterien orsakar en allvarlig matförgiftning, botulism. Förgiftningen är sällsynt i Finland. Orsaken till förgiftningen är vanligen att livsmedlet inte upphettats tillräckligt i framställningsstadiet eller att det förvarats i en för hög temperatur. Fiskprodukternas hållbarhetspåskrifter och förvaringstemperaturer skall noggrant följas. Också i hemmet skall fisk förvaras kallt, helst i 0 3 grader. Personer i olika riskgrupper skall iaktta särskild noggrannhet. Gravida kvinnor borde undvika intag av vakuumförpackad fisk. Histamin i tonfisk av låg kvalitet Histamin som är en biogen amin kan förekomma i livsmedel i och med att livsmedlets kvalitet försvagas. Rå tonfisk som förvarats i fel temperatur är ett risklivsmedel, vars höga histaminhalt kan orsaka en matförgiftning. Förvaring av färsk tonfisk i fiskdisken i butiken eller i hemmet kräver särskild omsorgsfullhet. 14

15 Binnikemasken den enda skadliga parasiten i finländsk fisk Av parasiterna i fisk kan i Finland endast breda binnikemasken Diphyllobothrium latum överföras till människan. Larver av masken kan förekomma i gädda, lake, abborre och gärs och i rom från dessa. Binnikemasksmitta ger vanligen inga symptom, men den kan orsaka lindriga tarmsymptom och bland allmänna symptom kan nämnas bl.a. svindel och matthet. Binnikemasksmitta kan orsaka störningar i upptagningen av vitamin B12 och perniciös anemi. Numera är parasiten rätt sällsynt, men hos människan påträffas även i Finland fortfarande tiotals fall per år. Människan kan få smittan genom att äta otillräckligt upphettad ofryst fisk eller produkter av sådan fisk. Sushi som innehåller rå fisk ökar risken att få parasitsmitta av fisk, om fisken inte frusits ned. Anisakis simplex är en mask som förekommer i valar i Nordsjön och som orsakar sjukdomen anisakiasis hos människan. Sjukdomen ger vanligen lindriga symptom såsom smärta i övre delen av buken, illamående och kräkningar. I Finland har inte påträffats ett enda fall av anisakiasis. Larver av parasiten påträffas i fisk från Norsjöområdet, särskilt i sill, makrill, torsk, bläckfisk och också i vild lax. Människan kan smittas genom att äta rå, otillräckligt upphettad, otillräckligt saltad eller ofryst fisk som innehåller larver av parasiten. Fiskallergi F iskallergenerna är kraftiga. Hos vissa fiskallergiker orsakar redan lukten av fisk symptom. Fisk och skaldjur kan orsaka häftiga och snabba överkänslighetsreaktioner. Fiskallergin kvarstår ofta ända upp i vuxenåldern. Mer information: 15

16 Lagstiftning om fisk Bestämmelserna om fisk finns på webbadressen och gällande lagstiftning på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor Fisk som framställts och förpackats i sådana anläggningar som godkänts i enlighet med hygienlagen skall vara försedd med ett identifieringsmärke. Det är en oval eller en rektangel med anläggningens nummer inuti för att visa från vilken anläggning fisken härstammar jämte landkoden såsom SUOMI, FINLAND, FI eller EG. Identifieringsmärket på produkterna och den kommersiella handlingen som åtföljer produkterna gör det möjligt att spåra fiskprodukterna. 16 Fiskprodukter märks vanligen med en oval, som innebär att produkten fritt får säljas inom EU-området. Östersjöströmming, orensad över 17 cm lång, och i Östersjön fångad lax jämte nejonögon kan ändå innehålla dioxiner i halter som överskrider den maximala tillåtna gränsen. På fiskprodukter som tillverkats av dessa skall identifieringsmärket vara rektangulärt. Inom EU får fiskarna och fiskprodukterna i fråga saluföras endast i Finland och Sverige. FINLAND 000 EG FINLAND 000 EG

17 Saluhållande av färsk fisk och påskrifter på förpackningarna Konsumenter har lagstadgad rätt att få följande information om saluhållen fisk: Oförpackad, färsk fisk Artens handelsnamn Produktionsmetod (fångad till havs, i insjövatten eller odlad) Fångstområde Vikt- och kvalitetsklass, om fisken saluförs klassificerad. Förpackad, färsk fisk Artens handelsnamn Produktionsmetod (fångad till havs, i insjövatten eller odlad) Fångstområde Mängden innehåll Sista förbrukningstidpunkt och förvaringsanvisningar Förpackarens eller säljarens namn och adress Vikt- eller kvalitetsklass, om fisken saluförs klassificerad Ett ovalt eller rektangulärt identifieringsmärke i anläggning ar som godkänts i enlighet med hygienlagen 17

18 Påskrifter på förpackningen till fiskprodukter* * saltad, rökt, glödstekt eller på annat sätt tillredd fisk eller del av fisk, då inga andra ingredienser i signifikant mängd använts vid tillverkning av produkten Produktens namn Ingrediensförteckning Mängden innehåll Mängden ingrediens vid behov Bäst före -märkning eller sista förbrukningsdag (färsksaltad, rökt eller glödstekt fisk) Tillverkarens, förpackarens eller inom EU-området verkande säljares namn och adress Ursprungsland eller -område, om ett utelämnande av den informationen kan vilseleda köparen Förvaringsanvisningar vid behov Mängden koksalt i viktprocent Ett ovalt eller rektangulärt identifieringsmärke i anläggningar som godkänts i enlighet med hygienlagen Påsaltade och rökta produkter också - artens handelsnamn - produktionsmetod (fångad till havs, i insjövatten eller odlad) - fångstområde Påskrifter på fiskkonserver Produktens namn Ingrediensförteckning Mängden innehåll Mängden ingrediens vid behov Bäst före -märkning Tillverkarens, förpackarens eller inom EU-området verkande säljares namn och adress Ursprungsland eller -område, om ett utelämnande av den in formationen kan vilseleda köparen Ett ovalt eller rektangulärt identifieringsmärke i anläggningar som godkänts i enlighet med hygienlagen 18

19 De viktigaste bestämmelser om fisk Livsmedelslag 361/95 Lag 1195/96 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel Hälsoskyddslag 763/94 JSM:s förordning 16/VLA/00 om fiskhygien EELA:s och EVI:s rekommendation 982/40/01 om tillsynen över listeria Rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter Rådets förordningar (EG) nr 2375/2001 och (EG)221/2002, om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel SHM:s förordning 597/2000 om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel HIM:s förordning om 1084/2004 om förpackningspåskrifter för livsmedel Samtliga bestämmelser om fisk finns samlade på adressen De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna svarar för tillsynen över fisk och de tar också hand om utredningen vid klagomål eller motsvarande förfrågningar. Kommunernas kontaktuppgifter finns på Livsmedelsverkets webbsida Livsmedelsverket leder tillsynen i Finland. Uppdaterad lagstiftning finns på webbadressen: 19

20 Rekommenderade intag av fisk Foto: Kai Lindqvist Fisk kan intas två gånger i veckan varierande olika fiskarter. På grund av halterna främmande ämnen kan barn, ungdomar och personer i fertil ålder äta stor, över 17 cm lång strömming eller alternativt lax som fångats i Östersjön och gädda som fångats i hav eller insjö endast 1 2 gånger i månaden. Gravida kvinnor och ammande mödrar borde inte äta gädda. Personer som dagligen äter fisk som fångats i insjövatten skall helst minska förbrukningen också av andra rovfiskar som samlar på sig kvicksilver. Sådana fiskar är stor abborre, gös och lake. I rekommendationerna har ackumulerade dioxiner, PCBföreningar, kvicksilver och cesium-137 beaktats. Säkerhets bedömningarna bygger på en portion på 100 gram fisk som vägts som rå. Livsmedelsverket PB 28 (Gamla vintervägen 5) Helsingfors tfn (09) Viestintätoimisto Luova Ratkaisu Oy/

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI

Farosymbol för miljöfarliga kemikalier. Källa: KemI Vem vill äta giftig fisk? Maria Ingmar Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2011 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Fisk är både gott och nyttigt

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

Råd om mat till dig som ammar

Råd om mat till dig som ammar Råd om mat till dig som ammar LIVSMEDELS VERKET Det är få saker som förändrar livet så mycket som att bli förälder. Många rutiner vänds upp och ner när du får ett litet barn att ta hänsyn till, och dina

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna.

Bakningsdag Märkningen med bakningsdag är frivillig men uppskattas av kunderna. Livsmedel A-Ö ADI-värden Acceptabelt dagligt intag för livsmedelstillsatser, ADI-värde anger hur mycket en människa kan exponeras för utan att någon risk för hälsan anses uppstå. Aflatoxiner Aflatoxin

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd

Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker. Miljö- och hälsoskydd Projekt 2012 Kontroll av kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i butiker Miljö- och hälsoskydd Rapportsammanställning: Sauli Hautakangas, december 2012 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Falkenbergs

Läs mer

Råd om mat till dig som är gravid

Råd om mat till dig som är gravid Råd om mat till dig som är gravid LIVSMEDELS VERKET Under graviditeten börjar många fundera över sina matvanor. Kanske gäller det även dig. Tidigare har du bara behövt tänka på dig själv. Nu ska du bry

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Livsmedel som överlåts till mathjälp

Livsmedel som överlåts till mathjälp Sida/sidor 1 / 9 En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

STATENS NÄRINGSDELEGATION REKOMMENDERAR FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT HÖJA BEFOLKNINGENS JODINTAG

STATENS NÄRINGSDELEGATION REKOMMENDERAR FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT HÖJA BEFOLKNINGENS JODINTAG STATENS NÄRINGSDELEGATION REKOMMENDERAR FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT HÖJA BEFOLKNINGENS JODINTAG Befolkningsundersökningar visar att jodintaget från kosten i Finland är för lågt. Delegationen rekommenderar

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Hur ska livsmedel hanteras?

Hur ska livsmedel hanteras? Hur ska livsmedel hanteras? Hantera maten rätt! Mat är en källa till angenäm samvaro och näring och i detta informationsmaterial ger vi dig lite goda råd på vägen. Alla hanterar vi livsmedel i hemmet,

Läs mer

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT

Kött. Det du äter när du äter kött består av. Muskler. Fett. Bindväv MÖRT KÖTT Kött Det du äter när du äter kött består av Muskler Fett Bindväv MÖRT KÖTT Kött som har varit mycket i arbete har grövre muskeltrådar och mer bindväv. Det gör att vi tycker att köttet är grövre och segare

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Fiskkonsumtion risk och nytta

Fiskkonsumtion risk och nytta Rapport 12 2007 Fiskkonsumtion risk och nytta av Wulf Becker, Per Ola Darnerud och Kierstin Petersson-Grawé NATIONAL FOOD ADMINISTRATION, Sweden Produktion: Livsmedelsverket, Box 622 SE-751 26 Uppsala,

Läs mer

RENSA FISK. rätt och slätt

RENSA FISK. rätt och slätt RENSA FISK rätt och slätt RENSA FISK RÄTT OCH SLÄTT Vi tycker väl alla om att fiska och blir glada när vi får fångst men står tveksamma när vi ska rensa och hantera fisken. Hur var det nu man skulle göra?

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Branschriktlinjer för den svenska marknaden. Fisk & skaldjur

Branschriktlinjer för den svenska marknaden. Fisk & skaldjur Branschriktlinjer för den svenska marknaden Fisk & skaldjur Dessa branschriktlinjer är framtagna av Fisk-& Skaldjursrådet och gäller för märkning av djupfrysta fisk-& skaldjursprodukter på den svenska

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Exempel 2 av: Christopher Nilsson

Exempel 2 av: Christopher Nilsson Du är en mycket viktig person! Du jobbar ju med livsmedel Livsmedelslagstifning EU förordningen Livsmedelslagen Livsmedelsförordningen Livsmedelsverkets författningar (LIVSFS) Grundförutsättningar Upprättande

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor?

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Birgitta Persson Koststrateg Vad menas med risk? Begreppet risk kan ses som en följd av: sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning

VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillverkning och förpackning Diarienummer (ifylles av myndig het) : Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Norragatan 17, AX -22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@amhm.ax Hemsida: www.amhm.ax

Läs mer

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång?

Tillverkning av livsmedel och försäljning av oförpackade, animaliska livsmedel. Möjligheter: Hur kommer jag igång? I broschyren tar man upp de mest väsentliga stegmärkena för att börja med tillverkning och försäljning av livsmedel. Du får hjälp med alla frågor från Äkta smak-medlemmen i ditt område samt livsmedelstillsynsmyndigheten

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Livsmedelshygien. Inger Andersson, hygiensjuksköterska,

Livsmedelshygien. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Livsmedelshygien Inger Andersson, hygiensjuksköterska, Varför är livsmedelshygien viktig? Vanligt med livsmedelsburna sjukdomar ca 500 000 fall/år i Sverige Dödsfall kan inträffa hos små barn äldre personer

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel

Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor. Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Hur Livsmedelsverket kan stötta skolsköterskan i arbetet med bra matvanor Lena Björck Anette Jansson Anna-Karin Quetel Matvanor Hälsa Miljö Inlärning Elevhälsan har en viktig roll i skolans hälsofrämjande

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Hemligheterna med att laga nyttig mat

Hemligheterna med att laga nyttig mat Hemligheterna med att laga nyttig mat Presenteras av: www.101kalorier.com/home.html Alla recept under 101 Kalorier! www.101kalorier.com Alla recept under 101 Kalorier! 1 Innehållsförteckning 1. Nyttig

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

Grönsaker och rotfrukter

Grönsaker och rotfrukter Grönsaker och rotfrukter Alla slags grönsaker och rotsaker är bra mat. Förutom C vitamin, E vitamin och folat (folsyra) innehåller de antioxidanter samt kalcium, kalium, magnesium och kostfiber. C-vitaminet

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Tips och råd om trygg matlagning

Tips och råd om trygg matlagning Anvisningar om trygg matlagning Tvätta alltid händerna innan du börjar laga mat. Laga inte mat till andra om du är sjuk. Håll kök, skärbrädor och köksredskap rena. Tvätta grönsaker omsorgsfullt före användning.

Läs mer

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm?

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Så möter vi konsumenternas behov av information i framtiden. 28 maj 2013 Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Mona Lauermann Orheden,

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Hur vet jag om min hund har mask?

Hur vet jag om min hund har mask? Hur vet jag om min hund har mask? Information och goda råd om mask hos hund Mask hos hund De flesta hundar får mask en eller flera gånger i livet. Spolmask är mycket vanligt hos valpar, men det förekommer

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

www.vomoghundemat.se

www.vomoghundemat.se www.vomoghundemat.se Vom og Hundemat är ett norskproducerat färskfoder för hund. Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen

Läs mer

Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik

Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik En projektinriktad kontroll genomförd av arbetsgruppen Livs Levande samarbete där miljökontoren i nio större kommuner ingår. 2(13) September

Läs mer

Livsmedel/livsmedelskategori Varningspåskrift/Bruksanvisning Grunder för påskriften

Livsmedel/livsmedelskategori Varningspåskrift/Bruksanvisning Grunder för påskriften Varningspåskrifter och bruksanvisningar som krävs i förordningen om förpackningspåskrifter (1084/2004) och produktbunden lagstiftning och som Livsmedelssäkerhetsverket Evira förutsätter, läge 24.4.2007

Läs mer

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning)

Märkning av hönsägg. De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007. Namnet på varan (beteckning) Märkning av hönsägg De viktigaste reglerna från och med 1 januari 1998; gäller från 1 juli 2007 2 Antalet ägg 1 Namnet på varan (beteckning) Produktionssystem 8 Bäst 4före-dag 6 ägg från frigående höns

Läs mer

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är klimatsmart mat Fakta om äggets klimat- & miljöpåverkan Fakta om ägg från Svenska Ägg Sammanfattning Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel.

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön?

Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön? Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön? Aroha Miller, Anders Bignert & Elisabeth Nyberg, Naturhistoriska riksmuseet / Tatiana Cantillana & Marie Aune, Livsmedelsverket Många tycker om att äta

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Tjernobylolyckan läget efter 25 år

Tjernobylolyckan läget efter 25 år Tjernobylolyckan läget efter 25 år Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick delar av Sverige nedfall av framför allt radioaktivt jod och cesium genom regnet. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat.

Läs mer

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561

RAPPORT. Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013. D-nr 2013-4561 RAPPORT Kontrollprojekt Salladsbufféer i Uppsala 2013 D-nr 2013-4561 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Genomförande... 3 Resultat... 4 Diskussion... 5 Förslag till åtgärder...

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag

Öppna kafé. Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé Information för en- och tvåmansföretag Öppna kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet.

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden

Faroanalys. och. sammanställning av kritiska punkter. för. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden Faroanalys och sammanställning av kritiska punkter för.. (verksamhetens namn) Samsynsdokument för kommunerna i Sjuhäradsbygden 2 Inledning och förklaring av begrepp Alla som hanterar mat vill att den ska

Läs mer

Öppna restaurang eller kafé

Öppna restaurang eller kafé Öppna restaurang eller kafé I den här broschyren kan du som ska starta, överta eller driva en restaurang eller ett kafé hitta information som är viktig för dig och din verksamhet. Det du serverar ska vara

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd 2015-01-31 Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985 Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd SvDH:s synpunkter på remissen: Svensk Dagligvaruhandel har

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Grönsaker och rotfrukter

Grönsaker och rotfrukter Grönsaker och rotfrukter Alla slags grönsaker och rotsaker är bra mat. Förutom C vitamin, E vitamin och folat (folsyra) innehåller de antioxidanter samt kalcium, kalium, magnesium och kostfiber. C-vitaminet

Läs mer

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544 PRODUKTKORT Datum då produktkortet ifyllts Information om leverantören Företagets namn FO nummer Gatuadress Postanstalt Telefonnummer e post Nätplats Bankuppgifter Kontaktperson Kontaktperson för försäljning/logistik

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Ägg kan användas kokta eller stekta, som en egen rätt eller tillsammans med andra livsmedel. Det är ett livsmedel med tusen möjligheter.

Ägg kan användas kokta eller stekta, som en egen rätt eller tillsammans med andra livsmedel. Det är ett livsmedel med tusen möjligheter. Det finns flera lagar som styr både produktionen och hanteringen av ägg. Dessa lagar finns till för att säkra att konsumenterna får bra produkter som är producerade med hög standard i djurhållningen. Ägg

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Tips och råd för trygg matlagning

Tips och råd för trygg matlagning Tips och råd för trygg matlagning LÄTTLÄST 1 Innehåll Maten är en njutning... 3 Så här lagar du mat på ett tryggt sätt... 4 Förvara maten i rätt temperatur... 7 Matvaror håller olika länge... 9 Datummärkningen

Läs mer

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT

SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT SPANNMALSFRITT OCH POTATISFRITT Gå tillbaka till det naturliga och respektera hundarnas ursprung, dig själv och naturen Carnilove Carnilove har anpassats efter hundarnas naturliga ursprung. Eftersom spannmål

Läs mer

Vad räknas till frukt och grönt?

Vad räknas till frukt och grönt? Ät hälsosamt! Norrbottens läns landsting 2013-10-15 Frukt & grönt Vad räknas till frukt och grönt? 1 Frukt & grönt Vilka näringsämnen finns i frukt och grönt? Vitaminer Mineralämnen Kolhydrater Protein

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

Tips och råd för trygg matlagning

Tips och råd för trygg matlagning Tips och råd för trygg matlagning LÄTTLÄST 1 Innehåll Maten är en njutning... 3 Så här lagar du mat på ett tryggt sätt... 4 Förvara maten i rätt temperatur... 7 Matvaror håller olika länge... 9 Datummärkningen

Läs mer

Liisa Valsta, Patrik Borg, Seppo Heiskanen, Helinä Keskinen, Satu Männistö, Taina Rautio, Sirpa Sarlio-Lähteenkorva och Raija Kara.

Liisa Valsta, Patrik Borg, Seppo Heiskanen, Helinä Keskinen, Satu Männistö, Taina Rautio, Sirpa Sarlio-Lähteenkorva och Raija Kara. Liisa Valsta, Patrik Borg, Seppo Heiskanen, Helinä Keskinen, Satu Männistö, Taina Rautio, Sirpa Sarlio-Lähteenkorva och Raija Kara Drycker och kost Statens näringsdelegations rapport 2008 Sammandrag av

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer