Huskurer mot osteoporos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Huskurer mot osteoporos"

Transkript

1 Huskurer mot osteoporos

2 HUSKURER MOT OSTEOPOROS Rörelseorganens årtionde Reumaförbundet i Finland rf. Stora Robertsgatan A Helsingfors tel. (09) Osteoporosförbundet i Finland rf Backasgatan Helsingfors tel. (09) fax (09) Experter: LVM Marika Laaksonen Projektchef Outi Pohjolainen, Osteoporosförbundet i Finland rf Verksamhetsledare Maria Valkama, Osteoporosförbundet i Finland rf Osteoporosen framskrider långsamt och obemärkt under årens lopp. Oftast upptäcker man den först i samband med en fraktur. Personer som lider av osteoporos lever i ständig risk för frakturer, och bör därför tillägna sig en livsföring som förebygger frakturer. Man bör övervinna en överdriven rädsla för frakturer, så att rörelsefriheten inte begränsas. Smärta i samband med frakturer gör vardagen besvärligare, men det finns hjälpmedel för att lindra och kontrollera smärtan. Syftet med denna broschyr är att informera om osteoporos och dess vård. Broschyren är riktad speciellt till personer som nyligen diagnostiserats med osteoporos, och till deras anhöriga. De tips om basvård av osteoporos som finns i denna broschyr passar också för förebyggande av sjukdomen Layout: Heikki Hjelt Bilder: Heikki Hjelt Tryckeri: Markkinointipörssi Oy Helsingfors 2005 ISSN

3 OSTEO- POROS SKELETTET OCH OSTEOPOROS Skelettet är levande vävnad Skelettets hållfasthet påverkas av mineraltätheten, skelettets storlek och dess tredimensionella och mikroskopiska uppbyggnad. Benvävnaden består av en organisk (benceller och benproteiner) och en oorganisk (benmineral) del. Den organiska delens huvudsakliga protein är kollagen, som ger benvävnaden dess elasticitet och draghållfasthet. Det mineralämne som står för tryckhållfastheten består av kalciumfosfat. Det finns två typer av benvävnad och deras andel i skelettets olika delar varierar. De små benens inre delar och de långa benens ändor består av spongiöst ben, som är tvättsvampliknande till sin struktur. Benens ytskikt och skenbenens skaft består av tätt och hårt kompaktben. Benvävnaden förnyas under hela dess levnadslopp. Benets nedbrytande celler äter gammal benvävnad, och benets förnyelseceller bygger upp ny benvävnad i stället för den slitna. Under tillväxten bildas det mera ben än ben bryts ner och därför ökar benmassan. Den största mängden ben, d.v.s. toppbenmassan uppnår man vid 30-årsåldern. Med tilltagande ålder tar nedbrytningen överhanden, varvid benmassan minskar. Hos kvinnor ökar benskörheten under övergångsåren av hormonella orsaker. Män har en större toppbenmassa och hos dem minskar benmassan i långsammare takt när de blir äldre. 3

4 OSTEO- POROS benmängd Benets levnadslopp Benet är levande vävnad, som byggs upp och bryts ner under hela livet. kvinnor klimakteriet Osteoporos d.v.s. benskörhet Osteoporos betyder att mineralmängden i benvävnaden minskar och benets finstruktur försvagas, varvid risken för frakturer ökar. Osteoporos diagnostiseras genom att mäta benets mineraltäthet, d.v.s. mängden mineral per ytenhet. Mätningen görs med en dubbelenergiröntgenabsorptionsmetod som kallas DXA. Bentätheten mäts i lårbenets övre del och i ländkotorna. Benvävnadens kondition uppskattas genom att jämföra mätningsresultatet med friska unga vuxnas genomsnittliga bentäthetsvärden. En läkare insatt i osteoporos bör bedöma mätningsresultatet och besluta om vårdriktlinjer utifrån resultatet. Riskfaktorer för osteoporos Man känner till flera riskfaktorer för osteoporos. Med hjälp av dem kan man bedöma benägenheten att insjukna i osteoporos. Tala med din läkare om behovet av bentäthetsmätning om någon av de riskfaktorer som presenteras i tabellen stämmer in på dig. 4

5 RISKFAKTORER FÖR OSTEOPOROS: 1. En fraktur som uppstått vid låg energi En fraktur som uppstått som följd av ett mindre och obetydligt slag eller trauma. 2. Föräldrar eller syskon som konstaterats ha osteoporos eller höftfrakturer Ärftliga faktorer beräknas reglera upp till procent av benets hållfasthet. 3. Över 65 års ålder Risken för benskörhet och osteoporosrelaterade frakturer ökar i takt med stigande ålder. 4. Undervikt och tunn benbyggnad Ett viktindex som ligger under 19 kg/m 2 anses vara en riskfaktor för osteoporos. Benbyggnaden belastas mera ju större massa den har att bära. 5. Rubbningar i könshormonproduktionen Östrogenhormonproduktionen, som under övergångsåldern minskar, påskyndar benskörheten. Utebliven menstruation hos unga flickor och kvinnor ökar också benägenheten för benskörhet. 6. Låg fysisk aktivitet, försvagad rörelseförmåga Skelettet stärks av belastning. Orörlighet ökar benskörheten. 7. Kalcium- och D-vitaminbrist Otillräckligt D-vitaminintag minskar kalciumets upptagning ur tarmsystemet och dess bindning i skelettet. 8. Rökning Rökare har genomsnittligt lägre benmassa än icke-rökare. Regelbunden rökning ökar risken för frakturer. Hos rökande kvinnor börjar övergångsåldern tidigare. 9. Överkonsumtion av alkohol Överkonsumtion av alkohol stör benvävnadens ämnesomsättning och ökar risken för frakturer. Måttlig alkoholanvändning utgör ingen fara för skelettet. 10. Sjukdom eller medicinering som förorsakar osteoporos Kroniska sjukdomar eller medicinering i samband med sådana kan förorsaka osteoporos. Sjukdomar som ökar risken för osteoporos är bl.a. ledgångsreuma, sjukdomar i bisköldkörteln och sköldkörteln, lever- och njursjukdomar, absorptionsstörningar såsom celiaki och svår laktosintolerans, cancersjukdomar och anorexi. Läkemedelsbehandling, bl.a. långvarig oral kortisonbehandling, vissa epilepsimediciner och cytostatika ökar benskörheten. Förutom riskfaktorerna kan också långvariga och outredda ryggsmärtor, längdminskning och förändringar i hållningen vara symptom som pekar på osteoporos. 5

6 OSTEO- POROS HUSKURER FÖR VÅRD AV OSTEOPOROS Målet med osteoporosbehandlingen är att förhindra skelettets försvagning, mineraltäthetens minskning och frakturer. Förutom genom medicinbehandling främjar man skelettets hälsa genom tillräcklig D- vitamintillförsel, lämplig kost, motion som stärker skelettet och balansen samt genom att skydda sig mot frakturer och låta bli att röka. Faktorer som påverkar behandlingen av osteoporos är ålder, vilket stadium av sjukdomen patienten befinner sig i, hälsotillståndet, övriga sjukdomar och läkemedelsbehandlingar. Uppföljningen av osteoporosbehandlingen baseras på bentäthetsmätningar. Om man vid den första bentäthetsmätningen konstaterats ha osteopeni, d.v.s. nedsatt bentäthet, bör en ny mätning göras efter 2-5 år och helst med samma mätapparat. Bygg upp skelettet med kalcium 6 Tillräcklig tillförsel av kalcium ökar skelettets toppbenmassa, bevarar benmassan i vuxen ålder och minskar benskörheten vid stigande ålder. Vid basvård av osteoporos rekommenderas ett dagligt kalciumintag om 1000 mg, d.v.s. 1 g per dag. Mjölkprodukterna är de viktigaste kalciumkällorna i den finländska kosten. Mjölk och mjölkprodukter innehåller rikligt med kalcium i en form som lätt tas upp av kroppen. Mjölkprodukternas fetthalt påverkar inte deras kalciummängd eller tillgodogörande, och därför är det rekommendabelt att använda fettfria eller fettsnåla produkter för att undvika för stora mängder av mjölkfett. Fisk är också en bra kalciumkälla. Grönsaker, frukter och bär innehåller kalcium i någon mån, men i många grönsakers fall är det svårt att utnyttja kalciumet. Växtrikets bästa kalciumkällor är grönbladiga vegetabilier såsom broccoli och bladkål, soja samt frön och nötter. Det går att få tillräckligt med kalcium ur kosten också utan mjölkprodukter om dessa ersätts med juicer eller soja- och spannmålsprodukter med extra tillsatt kalcium. Stärk skelettet med D-vitamin D-vitaminets huvudsakliga verkan i benvävnaden är att se till att byggstenarna kalcium och fosfat tas upp av tarmsystemet. D-vitaminbrist minskar mineralhalten i benvävnaden och mjukar upp benets struktur och ökar risken för osteoporos och frakturer. Tillsats av D-vitamin i kombination med kalcium minskar benskörhet, frakturer och fallolyckor hos äldre personer. Dessutom har man konstaterat att D-vitamintillsatsen förhindrar benskörhet hos äldre och förbättrar muskelstyrkan och koordinationen, varvid risken för fallolyckor minskar. Den naturliga D-vitaminkällan är solljuset, vars UVB-strålning producerar ett förstadium till D-vitamin på huden. Redan en mycket måttlig solljusexponering är tillräcklig för D-vitaminintaget. Genom att exponera ansiktet, armarna och fötterna för solen under 6-8 minuter 2-3

7 dagar i veckan räcker för att producera tillräckligt med D-vitamin på huden. Vintertid, då solljuset inte är tillräckligt på nordliga breddgrader, fungerar inte hudens D-vitaminsyntes och då ökar kostens betydelse som D-vitaminkälla. Den viktigaste D-vitaminkällan är fisk, men också mjölkprodukter med extra tillsatt D- vitamin, soja- och spannmålsprodukter samt bredbara matfetter är viktiga D-vitaminkällor. Det rekommenderade D-vitaminintaget för personer insjuknade i osteoporos är 10 µg, d.v.s. 400 IU. Personer som främst vistas inomhus eller äter en kost med liten D-vitaminhalt kan använda en större D- vitamindos per dygn, d.v.s µg ( IU ). Trots D-vitamintillskott är det tryggt att använda D- vitaminkällor i kosten, så länge man följer preparatens doseringsanvisningar och använder endast ett preparat som innehåller D-vitamin. vid brist på manligt könshormon. För behandling av smärtsamma kotfrakturer används kalcitonin. Teriparatid ökar klart bildningen av nytt ben och används endast vid långt framskriden osteoporos. Förutom läkemedelsbehandling bör personer med osteoporos dagligen använda kalcium- och D-vitaminpreparat. Rör på dig För att skelettets struktur och funktion skall bibehållas behöver skelettet kroppens tyngd att bära på. Bencellerna anpassar skelettets hållfasthet genom att förnimma belastningen. Fullständig, långvarig orörlighet leder snabbt till förlorad benmassa. Då belastningen av upprätt läge saknas, accelererar nedbrytningen av Osteoporos behandlas med läkemedel Läkemedelsbehandling sätts in när man konstaterat osteoporos i bentäthetsmätningen eller när personen har en osteoporosrelaterad fraktur. Osteoporosmedicinerna minskar den nedbrytning som sker i benen, hjälper till att bilda nytt ben och förebygger frakturer. Kvinnor behandlas med bifosfonat eller raloxifen. Östrogen används speciellt vid övergångsårbesvär. Män behandlas med bifosfonater eller testosteron 7

8 OSTEO- POROS benvävnad. Personer som återhämtar sig från frakturer eller som länge varit orörliga kan behöva hjälp av utbildad personal vid sidan av självständig träning. Belasta skelettet Belastande motion kan bestå av styrke-, slag- darrnings- och upprepande belastning. Styrketräningen förorsakar benbyggnaden en stor mekanisk belastning med få upprepningar. Till exempel muskelkonditionsträning genom att använda kroppen, små redskap eller gymmaskiner belastar benbyggnaden och främjar nybildningen av ben. Vid slag- och darrningsbelastning, såsom aerobics, dans, gymnastik, racketsporter och bollspel, reagerar benbyggnaden på snabba styrke- och riktningsförändringar och på snabba rörelsestarter och -stoppar. Vid upprepande belastning är kraften av enskilda belastningsretningar små, men 8

9 tusentals upprepningar åstadkommer retningar i benet. Till exempel när man går eller springer slår man hälen i marken tusentals gånger och då påverkas skelettet i nedre delen av kroppen. Balansera För att undvika fallolyckor kan man träna balansen med övningar som påverkar synen, lägeskoordinationen och det perifera nervsystemet. Smidighet behöver man till exempel när man rör sig i olika terränger eller när man skall ta sig över gatan snabbt. Kom ihåg Motion får inte förorsaka smärta eller öka smärtan. Olika slag av övningar där man böjer ryggen, till exempel att man reser sig upp vid träning av magmusklerna, är riskabla rörelser. Dessa rörelser kan öka risken för kotfrakturer, liksom också rörelser som används vid vedhuggning samt explosiva, slag-, vridoch svängrörelser. Man bör diskutera med sin egen läkare om möjliga viktbegränsningar vid muskelkonditionsträning och när man skall bära saker. Förebygg frakturer Det är viktigt att reda ut vilken samverkan de mediciner man använder har, så att biverkningarna eller deras samverkan inte förorsakar yrsel. Med lämplig läkemedelsbehandling kan man även minska de yrselsymtom som sjukdomen medför. 9 Det är viktigt att man väljer rätt glasögon så att man undviker att snubbla över till exempel mattkanter på grund av att man ser dåligt. Tillräcklig belysning hjälper en att välja trygga rytter. Stadiga skor både inom- och utomhus kan minska halkningar. Det är viktigt skor för utomhusbruk har räfflade skosulor. Man kan be en skomakare att

10 OSTEO- POROS sätta halkskydd under hälen, fotdynan eller hela fotsulan på skorna eller använda halkskydd som man själv fäster på skorna. När man kommer inomhus bör halkskydden avlägsnas, så att man inte halkar. Gåhjälpmedel såsom käppar, stavar och rollatorer hjälper till att hålla rytmen och att gå upprätt. Konditionen hos gummiproppar och ispiggar bör kontrolleras regelbundet. Små hjälpmedel, såsom griptänger och strumpuppdragare hjälper till när man har svårt att nå något. Halkskydd under mattor och i våtutrymmen gör det tryggare att röra sig. Möbler som hålls på sina platser och lämplig sitthöjd på sätet underlättar när man skall sätta sig ner och resa sig upp. Genom att använda olika slag av stödhandtag kan man lättare förflytta sig i bastun, tvättutrymmen och i trappor. Vid hala väglag bör gårdsplanen och parkeringsplatsen sandas. För att undvika höftfrakturer har man utvecklat höftskydd och skyddsbyxor. Den del i höftskydden som skall skydda höften bör vara vid ändan av lårbenet och byxorna bör vara i rätt storlek. I skyddsbyxorna är den skyddande delen kuddlik och därför dämpar den slaget mot höften vid fall. I höftskyddsbyxorna är skyddet koppformat. Då riktas slaget inte enbart mot en del av benet, utan mot hela det område som skyddet är avsett att skydda. annan smärtlindring hemma. Lokal kallbehandling, till exempel massage med en isbit, användning av kallgel eller genom att placera en kylförpackning eller en i fryset kyld handduk passar när man vill lindra akut muskelsmärta. Kallbehandlingen får inte orsaka köldskador. Behandlingen kan upprepas med några timmars intervall. Som ytvärmebehandling vid spänningsmuskelsmärta kan man hemma använda värmepåsar som man värmer upp i mikrovågsugn. Man bör dock se till att påsarna inte blir för heta. En varm dusch kan användas till vattenmassage. Man håller duschmunstycket nära huden och masserar musklerna med små cirkelformade rörelser. Om smärtan blir långvarig kan man från sin vårdcentral be att få låna en TNS-apparat för elektrisk smärtbehandling. Man bör instrueras i användningen av apparaten av en expert, så att nyttan av behandlingen blir den bästa möjliga. Ibland kan också olika slag av stödkorsetter tillfälligt lindra smärtan och upprätthålla funktionsförmågan. Medan man använder stödkorsetter bör man komma ihåg att träna muskulaturen, så att den egna muskelkorsetten stöder ryggraden. Man bör undvika att kura ihop sig för mycket när man sitter, står eller ligger i soffan eller när man sover. Med hjälp av hjulförsedda dragväskor och ryggsäckar klarar man behändigt av butiksresa. Behandla smärtan Förutom den medicin som läkaren ordinerat mot smärta kan man pröva 10

11 Osteoporosförbundet rf är en nationell folkhälso-, patient- och motionsorganisation som strävar efter att förebygga osteoporos och osteoporosrelaterade frakturer och att främja skelettets hälsa, hälsosamma levnadssätt och forskningen liksom vård och rehabilitering av personer insjuknade i osteoporos. För dem anordnas till exempel anpassningsträningskurser med Penningautomatföreningens understöd. Osteoporosförbundet i Finland rf:s lokalföreningar med sina avdelningar verkar på olika håll i Finland. Ytterligare information om osteoporos samt om förbundets och dess lokalföreningars verksamhet på adress Reumaförbundet i Finland är en folkhälso-, handikapp- och motionsorganisation, som arbetar för att bekämpa reumasjukdomar och övriga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt att utveckla vårdförhållandena och levnadsbetingelserna för de personer som insjuknat i dessa sjukdomar. Reumaförbundets verksamhetsformer omfattar bl.a. forskning, utbildning, rådgivning, rehabilitering, motion, intressebevakning och information samt en mångsidig medlemsverksamhet. Förbundet driver ett rehabiliteringscenter med 116 vårdplatser i Kangasala samt Helsingfors Omnejds och Gamlakarleby Reumadispensärer. Medlemsföreningarna erbjuder service, utfärder, utbildning och rekreation för sina medlemmar. Alla som vill arbeta för förbundets mål är välkomna som medlemmar i föreningarna. För mer information kontakta oss på www. reumaliitto.fi Åren har utsetts till Rörelseorganens årtionde. Målsättningen för årtiondet är att förebygga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och att främja vård och rehabilitering av dessa. Under åren fokuserar man speciellt på ledsjukdomar, osteoporos, ryggsjukdomar, svåra skador och svåra ledsjukdomar hos barn. Tules-ligan ansvarar för årtiondets genomförande i Finland och för det praktiska arbetet ansvarar Reumaförbundet i Finland. Penningautomatföreningen har beviljat finansiering för projektstarten. Ytterligare information: (tules = sjukdomar i stöd- och rörelseorganen)

12

RYGGVÅRD. Markkinointipörssi Oy Helsingfors 2005 ISSN 952-9742-39-8

RYGGVÅRD. Markkinointipörssi Oy Helsingfors 2005 ISSN 952-9742-39-8 Huskurer för ryggen RYGGVÅRD Rörelseorganens årtionde Reumaförbundet i Finland rf. Stora Robertsgatan 20 22 A 00120 Helsingfors Tel. (09) 4761 55 www.tules-vuosikymmen.org Text: Finlands Ryggförbund rf

Läs mer

Friska ben, leder & muskler

Friska ben, leder & muskler annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Februari 2008 Friska ben, leder & muskler Sover kvinnorna i riksdagen? Alf Svensson debatterar för fler bentäthetsmätningar Läs mer på

Läs mer

SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5)

SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5) SJUKDOMAR I STÖD- OCH RÖRELSEORGANEN 1 (5) STOR = stöd- och rörelseorganen Benen stöder kroppen medan muskler och senor ger oss förmågan att röra oss. Stöd- och rörelseorganen omfattar såväl ben, leder,

Läs mer

Vad är osteoporos? (benskörhet)

Vad är osteoporos? (benskörhet) Vad är osteoporos? (benskörhet) Broschyren är framtagen för dig som äter Calcichew -D 3 Vad är benskörhet? Benskörhet eller osteoporos är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad

Läs mer

Ankyloserande spondylit

Ankyloserande spondylit Ankyloserande spondylit och axial spondylartrit Grundläggande information om ankyloserande spondylit och dess behandling för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 Till läsaren Ankyloserande spondylit

Läs mer

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal.

Barnreumatism. Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. Barnreumatism Grundläggande information för insjuknade, anhöriga och vårdpersonal. 1 2 Utgivare: Redaktör: Reumaförbundet i Finland rf. Teija Riikola Experter: Pekka Lahdenne Specialist i barnreumatologi,

Läs mer

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening ARTROS Att leva med Så här klarar du dig Finlands artrosförening Vad är artros? 2 Text Jari P.A. Arokoski, MD docent och specialläkare i fysikalisk medicin, specialkompetens i smärtbehandling och rehabilitering

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 Innehåll, volym 1 SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 1. Inledning 47 Vad är osteoporos? 47 Definition av osteoporos 48 Konsekvenser av osteoporos 50 Epidemiologi 52 Skelettets fysiologi 54 Nya metoder

Läs mer

Från kvinnohälsa till genusmedicin. En antologi

Från kvinnohälsa till genusmedicin. En antologi Från kvinnohälsa till genusmedicin En antologi Från kvinnohälsa till genusmedicin En antologi Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd

Läs mer

o rto p e d i s k a k li n i k e n häs s le h o lm - k r i stian stad Så här minskar du risken att falla

o rto p e d i s k a k li n i k e n häs s le h o lm - k r i stian stad Så här minskar du risken att falla o rto p e d i s k a k li n i k e n häs s le h o lm - k r i stian stad Så här minskar du risken att falla Inledning En tredjedel av Sveriges äldre befolkning faller varje år. Eftersom det är så vanligt

Läs mer

för seniorers goda hälsa 1

för seniorers goda hälsa 1 för seniorers goda hälsa 1 Att vårda sig själv Äldre i dagens Sverige bor bättre, mår bättre och lever mer aktivt än tidigare generationer. Dock drabbas många av olycksfall och äldre råkar framför allt

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37 1:a

Läs mer

Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning

Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning Studiehäfte om sömn, kost, hälsa, motion och träning Sömnbehovet varierar, men det är inga stora variationer. För en tonåring är den optimala sömntiden mellan 9-10 timmar. Dock kan det finnas variationer,

Läs mer

F Ö R L Ä N G. de goda åren. En kunskapsöversikt om naturligt åldrande

F Ö R L Ä N G. de goda åren. En kunskapsöversikt om naturligt åldrande F Ö R L Ä N G de goda åren En kunskapsöversikt om naturligt åldrande Redaktion Eira Erlingson Folkhälsostrateg Åsa Tenskog Receptarie, informatör Ann-Christin Thornström Apotekare Marianne Juhlén Medicinskt

Läs mer

Matvanor efter en njuroch levertransplantation

Matvanor efter en njuroch levertransplantation Matvanor efter en njuroch levertransplantation Efter en transplantation kan du igen fritt välja vilken slags mat du vill äta och njuta av olika rätter du tycker om. En mångsidig kost som innehåller råvaror

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kvinnors hälsa Svenska kvinnor har den högsta höftfrakturrisken i världen Benskörhet, osteoporos, beror på att skelettet med åldern försvagas

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

Trygghet i vardagen. Tips och råd för äldre och deras anhöriga om hur olycksfall kan förebyggas. www.kotitapaturma.fi. Mänskan har bara ett liv

Trygghet i vardagen. Tips och råd för äldre och deras anhöriga om hur olycksfall kan förebyggas. www.kotitapaturma.fi. Mänskan har bara ett liv Trygghet i vardagen Tips och råd för äldre och deras anhöriga om hur olycksfall kan förebyggas Mänskan har bara ett liv www.kotitapaturma.fi 2 kotitapaturma.fi Trygghet i hemmet Vi tillbringar en stor

Läs mer

Benskörhet & Starka ben av Bertil Wosk

Benskörhet & Starka ben av Bertil Wosk Benskörhet & Starka ben av Bertil Wosk att leva ett liv i hälsa är att leva ett liv i balans 2 Bertil Wosk är näringsterapeut som hjälpt många personer till bättre hälsa. Tusentals personer har också gått

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit Stöd för styrning och ledning Du

Läs mer

Stå på dig goda vanor för att inte ramla

Stå på dig goda vanor för att inte ramla Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE Hälsa och samhälle ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE EN LITTERATURSTUDIE PÅ PREMENOPAUSALA KVINNOR ELIN ASSÉNOVA-WALSTRÖM MARIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit Stöd för styrning och ledning Du

Läs mer

Serviceanvisningar för stödoch

Serviceanvisningar för stödoch Kampanjen Rörelseorganens sjukdomar och funktionsförmåga Serviceanvisningar för stödoch rörelseorganen Huskurer för egenvård av stödoch rörelseorganen Projektet Rörelseorganens årtionde 2000-2010 1 Presentationens

Läs mer