BHV-NYTT Gävleborg. Nr 1 april 2015 Informationstidning för personalen inom barnhälsovården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BHV-NYTT Gävleborg. Nr 1 april 2015 Informationstidning för personalen inom barnhälsovården"

Transkript

1 BHV-NYTT Gävleborg Nr 1 april 2015 Informationstidning för personalen inom barnhälsovården

2 Barnhälsovårdsenheten Gävleborg Innehåll Inledning sid 2 Barnkonventionen sid 3 Nytt och reviderat i Rikshandboken sid 3-4 Nya barnhälsovårdsprogrammet sid 5 Registrering i SVEVAC utan fullständigt personnummer sid 6 Förändringar i PMO med anledning av det nya barnhälsovårdsprogrammet sid 6 D-vitamin sid 6 BHV-enhetens hemsida sid 7 Nyheter i PMO, BHV-journalen sid 7 Skanning av pappersjournaler sid 7 Aktuella utbildningar och träffar sid 8 Tidig upptäckt av tecken på autism på BVC sid 9 Barns toalettvanor sid Mamma, pappa, mobil sid 12 Ansvarig utgivare: Barnhälsovårdsenheten Gävleborg Barnhälsovårdsöverläkare: Gunilla Kördel Samordnande BHV-sjuksköterskor: Gerd Olsson, Anna Söderlund Samordnande BHV-psykolog: Marie Bandh Barnhälsovårdsenheten Gästrikland Norra Rådmansgatan 8B, Gävle Tfn Barnhälsovårdsenheten Hälsingland Närsjukhuset Söderhamn, Söderhamn, Tfn Adm. assistent: Monica Bergström E-post: ,

3 Det första BHV-NYTT i Gävleborg skrevs Sedan dess har mycket hänt. Barnhälsovården har utvecklats på många sätt. Från att ha varit ett ställe med personal som visste bäst har BVC blivit en arena där vi samverkar med och stöttar föräldrar utifrån de olika behov som finns. Från att ha varit mycket inriktade på att vaccinera, följa längd och vikt och den fysiska hälsan ligger nu tonvikten på det psykosociala området. Att förebygga och upptäcka hälsoproblem och sjukdom finns dock också kvar. Från att ha enstaka familjer från andra länder har nu en femtedel av barnen utländsk bakgrund, i vissa områden upp mot hälften av alla inskrivna barn. Detta kräver en personal som har en allt större bredd i sitt kunnande. Vi vet att ni alla gör ett fantastiskt arbete. Att arbeta med barnhälsovård är bland det finaste och viktigaste man kan göra. Vi får finnas med och arbeta för goda uppväxtförhållanden och grundlägga den framtida hälsan för alla våra medborgare. Många föräldrar vittnar om hur viktig BVC är för hjälp, stöd och trygghet. BHV-enheten har också förändrats under dessa år fanns det en halv barnhälsovårdsöverläkare (Gunilla K) för hela länet. Det var allt! Sedan dess har verksamheten utvecklats och som ni alla vet finns nu samordnande barnhälsovårdssjuksköterskor, samordnande psykolog och administrativ assistent. Vi har också fått möjlighet att fördela oss för att ha huvudansvar för varsitt landskap med alla olika kontakter det innebär. Samtidigt har vi arbetat tillsammans för en så likvärdig barnhälsovård som möjligt i regionen. Nu står vi dock inför nya förändringar: Stefan har redan slutat sin tjänst. Gunilla slutar i månadsskiftet april/maj och Gerd i juni. Dessutom går Monica i (en lite för tidig) pension. Anna och Marie finns kvar tills vidare. Vi vill alla tacka för ett mycket gott samarbete genom åren med er alla ute på BVC. Det har varit fantastiskt roliga år på många sätt. Vi önskar Barnhälsovården all lycka även i framtiden och ser fram mot att (på lite avstånd) följa den fortsatta utvecklingen med bland annat introduktionen av ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram. Och ha en härlig sommar! Monica, Marie, Anna, Gerd, Stefan och Gunilla 2

4 Barnkonventionen Artikel 15 Barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer. Artikel 16 Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. Artikel 17 Varje barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information. PRENUMERATION PÅ NYHETSBREV FRÅN RIKSHANDBOKEN BARNHÄLSOVÅRD Från BHV-enheten vill vi tipsa om att ni kan prenumerera på Nyhetsbrev från Rikshandboken Nytt eller reviderat i Rikshandboken. Skallasymmetri. Små barns huvuden är mjuka och formbara för att hjärnan ska få utrymme att växa. Det nyfödda barnets huvud är proportionellt större än hos den vuxne i förhållande till kroppen. Skallen består av fyra ben, ett pannben, två hjässben samt ett nackben. Dessa fyra ben är från början inte sammanvuxna med varandra utan hänger ihop med en söm (sutur), vilket gör att de kan förskjutas i förhållande till varandra. Barnets skalle är därför formbar. Denna formbarhet underlättar barnets passage genom förlossningskanalen och skallen blir därför spetsigare och smalare. Formbarheten är även nödvändig för att skallen ska kunna växa i takt med hjärnans tillväxt under de första åren. Läs hela texten på 3

5 Bedömning av barns tillväxt på BVC Barns tillväxt 0-6 år Födelsestorleken är främst beroende på graviditetslängden. Intrauterina faktorer kan påverka och hämma födelsestorleken vilket efter födelsen kan resultera i en catch-up där barnet växer utifrån sin genetiska tillväxtpotential. Orsakerna till låg födelsevikt är komplex men det finns en klar koppling mellan socioekonomiska svåra förhållanden hos föräldrarna och ökad risk för barnen att drabbas av nyföddhetsperiodens sjukdomar, neurologiska skador, beteendestörningar, skolsvårigheter och kardiovaskulära åldersförändringar. Uppgift om födelsevikt ger även information om generellt tillväxthämmande barn, vilket kan vara genetiskt orsakat, eller sekundärt till t.ex. intrauterina infektioner eller alkoholmissbruk (alkoholfetopati). Läs hela texten på ar/bedomning-av-barns-tillvaxt-pa-bvc/ Ny uppdaterad Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC Grunden för läkarens tjänstgöring på BVC är kunskaper om det normala barnets utveckling och om barnaålderns sjukdomar. Dessutom behövs kunskaper om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder och sociala faktorers betydelse. Läs hela texten på Fler revideringar Remiss för hörselbedömning När nyanlända barn, som inte genomgått hörselscreening i sitt hemland, remitteras till Hörselvården är det viktigt med en bra remiss. En sådan innehåller alla relevanta data angående hereditet, genomgångna sjukdomar, olyckor, språkutveckling, föräldrarnas bedömning etc. Vi på BHV-enheten arbetar för att i samverkan med hörselvården utforma en remissmall som vi förhoppningsvis kan lägga in i PMO-journalen. Innan detta är klart är vi alla tacksamma om ni kan utforma remisstexten enligt ovan på fri hand. 4

6 Nya barnhälsovårdsprogrammet införs för närvarande i hela landet. Vi i Gävleborg har startat införandet 1/ Vi planerar fortsatt etappvis införande. En detaljerad genomgång gjordes på utbildningsdagarna i februari respektive mars. Nedan följer några sammanfattande punkter. För övrigt hänvisas till Rikshandboken. Vad är nytt? 4 v läkare 6 mån läkare 8 mån hembesök 18 mån sköterska 2½ år sköterska + språkscreening 3 år läkare 4 år lekaudiometri Vad ska bort? 5 mån läkare 18 mån läkare 2 år sköterska 2 år tandhygienist Språkscreening vid 3 år kommer sannolikt att flyttas till 2½ år, studie pågår. Behövs mer tid? Ja för sköterskan Nej för läkaren. Observera dock att tid för läkarbesök är minst 20 minuter. Tid ska även finnas avsatt för konsultation, extrabesök, samverkan med andra och egen fortbildning. Tidsplan Alla barn som föds från och med 2015 går direkt in i nya programmet. Studie pågår för att utröna om språkscreening vid 3 år kan flyttas till 2,5 år. 18 m-2,5-3 år sannolikt höst 2015 eller vår Audiometri vid 4 år tid, utrustning och utbildning behövs. Tidigast Hembesök 8 månader mer skötersketid måste finnas. Samverkan sker med Hälsovalskontoret

7 Registrering i SVEVAC utan fullständigt personnummer Asylsökande LMA-nummer används för att registrera asylsökande. (Gäller i Gävleborg) Det är obligatoriskt att lägga in för- och efternamn. Namnet kan också vara till hjälp för att avgöra vilket som kan vara rätt person om det finns flera med samma reservnummer/lmanummer. Fråga den asylsökande om han/hon fått en vaccination registrerad i SVEVAC tidigare. Om så är fallet fråga om personen känner till med vilket fiktivt personnummer och använd det. Om den asylsökande inte är registrerad i SVEVAC tidigare så registrerar du med LMA-nummer. När du registrerar en vaccination på en asylsökande ska du skriva in den asylsökandes LMAnummer i rutan för kommentar. Detta gör att du och andra vaccinatörer säkert kan identifiera den asylsökande i framtiden. Du ska också skriva in personens LMA-nummer i Journalanteckning. När du gjort det så följer LMA-numret med vid utskrift av Vaccinationsjournalen. Texten ovan är ett utdrag ur beskrivningen Registrering i SVEVAC utan fullständigt personnummer. Läs hela texten på O/Smittskyddsenhet/Svevac/Registrering_i_Svevac.pdf Inloggning i SVEVAC sker med hjälp av E-tjänstekortet (SITHS-kort) Förändringar i PMO med anledning av det nya Barnhälsovårdsprogrammet Det är flera av er som observerat att PMO inte är anpassat till det nya Barnhälsovårdsprogrammet. Förändringar kommer att ske, men det är inget som vi i region Gävleborg ensamt kan göra utan det kommer att ske tillsammans med de regioner och landsting som använder PMO och företaget CGM som tillhandahåller detsamma. D-vitamin Det omdebatterade ämnet Butylhydroxianiol (BHA) är nu borttaget ur ACO:s oljebaserade D- vitamin droppar. Det stärker ytterligare vårt råd att endast rekommendera ACO:s läkemedelsklassade droppar. De vattenlösliga D-vitamindropparna innehåller fortfarande BHA. 6

8 BHV-enhetens hemsida BHV-enheten samlar allt som rör barnhälsovård på en och samma hemsida, Där hittar ni Rikshandboken, Länshandboken, Riktlinjer, BHV-Nytt, Informationsmaterial, viktiga länkar samt mycket mer. Vi vill tipsa er som arbetar på BVC att lägga hemsidan som favorit för att snabbt kunna nå information i det dagliga arbetet. Nytt i Länshandboken om synundersökningen vid 4 år. Ögonkliniken i länet har uppdaterat det lokala dokumentet med remisskriterierna till Ögonkliniken vid 4 år (barnhälsovårdens undersökning) och vid 6 år (Elevhälsans undersökning). De stämmer i stort sett med Rikshandboken men är något förtydligade i hur länge man kan vänta med omkontroll innan remiss skickas till Ögonmottagningen. Vi ber er därför läsa igenom Länshandbokens nya skrivning, Riktlinjer för synprövning vad som gäller lokalt men också vad som står i Rikshandboken när det gäller synundersökningen. Nyheter i PMO, BHV-journalen. Nu finns Sammanfattande information från BVC till Skolhälsovården inlagd som en checklista för alla PMO-användare. Det kommer att underlätta överföringen till skolan. Nytt är också två remisser till logoped som ligger i Dokument Det är remiss BHV-logoped, 3-årsscreening och remiss BHV-logoped, flerspråkiga barn. Skanning av pappersjournaler. Förvaltningsrådet för IT-frågor i primärvården Region Gävleborg har nu sagt ja till att skanning av pappersjournaler är möjlig. BHV-journaler för nyinflyttade barn som kommer till BVC i pappersform skall av säkerhetsskäl skannas in i BHV-datajournalen när en sådan upprättas. Anledning till detta är att minska på pappersjournaler/kopior som finns i omlopp och att samla all BHV-information om barnet på en och samma plats. Originaljournalen bör sedan sändas åter till upprättaren. Kopior av originaljournaler kan tuggas efter skanning. Övriga dokument som bör skannas in i BHV-journalen är remissvar och liknande som rör barnets hälsa. Arbetsmaterial som exempelvis språkobservation, föräldra/förskolefrågor, frågor vid 5- årsbesöket ska inte skannas i journalen, bedömning och resultat av det skrivs i journalanteckningen. Inte heller dokument med förälders namn skall skannas in ex. FV2. Allt som skannas in i journalen följer med vid övergången till Skolhälsovården. 7

9 Aktuella utbildningar och träffar! Gästrikland BVC-skötersketräffar Tisdag 26 maj kl. 13:15-16:00 Plats: Andersbergs familjecentral Torsdag 28 maj kl. 13:15-16:00 BVC Sandviken Norra Inbjudan har gått ut Hälsingland BVC-skötersketräffar Onsdag 27 maj kl. 13:30-16:00 Plats: Färila HC Torsdag 28 maj kl. 13:30-16:00 Plats: Kilafors HC Utbildning för BVC-sjuksköterskor och tandhygienister i länet BVC-sköterskor i länet inbjuds till gemensam utbildning tillsammans med tandhygienister. Torsdag 3 september kl. 13:00-16:00 Plats: Scandic Bollnäs Torsdag 10 september kl. 13:00-16:00 Plats: Winn Hotell Gävle Inbjudan kommer. Boka av datum i din kalender. 8

10 Tidig upptäckt av tecken på autism på BVC Under de utbildningsdagar BHV enheten har haft under våren presenterades kortfattat vikten av tidig upptäckt av tecken på autism på BVC och orsakerna till detta. *Debuterar redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. *Innebär stora brister i förmågan att utveckla social kommunikation med andra samt begränsningar och avvikelser i beteendet. *Förekomst ca 1 % (ca barn/år i Gävleborg) Forskningsstudie i Göteborg med fokus på tidiga symptom och tidig upptäckt där ca 3000 barn ingick, visade att det verkar vara möjligt att vid ca 2½ års ålder i samband med besök på BVC, med relativ god säkerhet screena för autism ( Tidig upptäckt-tidiga insatser BVC:s unika roll- att fånga upp autism tidigt, G. Nygren m fl., Läkartidningen, 2010). ) Utifrån flera stora forskningsstudier som gjorts under de senaste åren om tidiga tecken på autism framträder (enl. inf. hämtad från Autismforum, Stockholm läns landsting), framförallt fyra tecken som är viktiga att lägga märke till för barn från 18 månaders ålder: *Barnet lystrar inte till sitt namn. *Barnet svarar inte på ögonkontakt i samma utsträckning som jämnåriga barn. *Barnet pekar inte. *Barnet leker inte enkla låtsaslekar. Det är viktigt att tänka på att det inte med automatik innebär att ett barn har autism även om han eller hon skulle uppvisa alla de tecken som beskrivs här. En del barn utan funktionshinder eller med andra funktionshinder än autism kan uppvisa de här tecknen utan att ha autism. I Göteborgsstudien användes ett formulär med föräldrafrågor, M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) och ett formulär, Observation av förmåga till delad uppmärksamhet - joint attention. Delad uppmärksamhet handlar om att två personer visar tydliga tecken på att samtidigt uppfatta en yttre händelse eller ett föremål, t ex genom ögonkontakt eller genom simultant visad glädje eller förvåning över det som observerats. Bristfällig joint attention är enl. många forskare ett av de viktigaste symtomen på autism och kan användas för att skilja barn med autism från barn med enbart utvecklingsstörning. Dessa formulär används för allmän screening på BVC i Göteborg i samband med språkscreeningen vid 2½ års ålder och finns att hämta i presentationen från utbildningsdagarna under Utbildningar på vår hemsida: Konsultera gärna BVC-psykolog och använd gärna formulären för barn från ca 18 månaders ålder till ca tre års ålder och deras föräldrar, för att öka egen kunskap och säkerhet i bedömningen av autismtecken inför ev. remiss till Barn och Familjehälsan. 9

11 Barns toalettvanor [Vanliga föräldrafrågor] Att bli av med blöjan är en milstolpe i barnets utveckling. För 60 år sedan var majoriteten barn i västvärlden blöjfria vid 18 månaders ålder. Numera börjar de flesta att tränas efter 18 månaders ålder. Senarelagd träning associeras med negativa konsekvenser för hälsa, familj och ekonomi och under en period av 2½ år gör ett barn av med upp till 5000 engångsblöjor vilket uppmärksammats som ett miljöproblem (1,2). De förhärskande råden om när och hur man ska potträna barnet formulerades på 60-talet av Brazelton (3) och Spock (4) och är s.k. barnorienterade. De utgår från barnets beredskap att låta sig tränas. Här saknas dock evidensbaserade data och det råder ingen enighet kring vad som gör ett barn redo och när det inträffar. Det finns inte heller evidens tillräckligt för att rekommendera en viss metod (2,5,6). Samstämmighet råder dock om att både barn och föräldrar bör vara intresserade av och villiga att börja träna och att ett positivt och konsekvent förhållningssätt inte ger framtida men (7). En avslappnad ställning med stöd för benen underlättar tömning av tarm och blåsa (8). Förstoppning kan försvåra potträningen (13). Tidig potträning för barn med blåsdysfunktion rekommenderas och ger en bättre förmåga till blåstömning (15). Problem med toalett träning och med blås- och tarmkontroll kan orsaka föräldrastress och negativa konsekvenser för barnet (2,16,17,18). Flertalet författare anser att senarelagd toaletträning är förknippad med ökad förekomst av problem relaterade till blås och tarmkontroll (2,9,10,11,12,13,14). När man börjar och hur man går tillväga är i hög grad ett kulturellt fenomen. I vissa delar av Afrika börjar man att träna barnet de första levnadsveckorna och barnen är dag och nattorra vid 5-6 månaders ålder (19). En studie i Vietnam visar att det är möjligt att träna under första levnadsmånaden och att barnen kan använda potta vid 9 månaders ålder med en metod som kräver att föräldern är uppmärksam och lyhörd inför barnets signaler. (20,21). I västvärlden har metoden rönt intresse under benämningen elimination communication (EC) (22).

12 Man kan idag inte säga när man ska börja att potträna barnet men det förefaller vara bäst att inte börja alltför sent och det är känt att barnet med viss metod kan tränas mycket tidigt. Träningen ska ske i en positiv och tillåtande atmosfär och föräldrarna bör själva välja tidpunkt eftersom det är mycket viktigt att man är välmotiverad! Följande generella råd beträffande tidpunkt och metod bör man kunna ge: Att börja träningen när föräldrarna är väl motiverade och gärna innan barnet har börjat att gå. Att vara uppmärksam på när det är dags exempelvis efter uppvaknande och måltider. Att låta barnet sitta på pottan då det visar tecken på att vilja kissa eller bajsa och göra det till en trevlig stund. Att låta barnet vara utan blöja ibland. Att ha ett positivt och tillåtande förhållningssätt! BVC sköterskan bör informera föräldrarna vid 10 månaders besöket eller tidigare. Manusförfattare: Helena Bergqvist, psykolog, Barnspecialistmottagningen, Akademiska barnsjukhuset Uppsala Faktagranskare: Agneta Sandberg, uroterapeut, Karlskrona Illustratör: Carin Carlsson, illustratör, Ritbolaget, Malmö Publicerad:

13 t Logoped BHV-enheten i Uppsala

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 5 - dec 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Innehåll: Framsida:

Läs mer

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et!

Barnavårdsvett. E n riktigt skön höst önskar Centrala B arnhälsovårdsteam et! Barnavårdsvett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 31:a årgången Nr 3, 2011 Oktober Innehållsförteckning:

Läs mer

Hej barnhälsovårdsvänner!

Hej barnhälsovårdsvänner! Kära barnhälsovårdsvänner... 1 BHV-vänner i Göteborg... 2 Information från barnhälsovårdsöverläkaren Pappaindex 2011... 2 Nyheter från barnhälsovården Barn med nydebuterad diabetes är akuta sjukhusfall...

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 1, 2014 April Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 010-441 64 80 34:e årgången Nr 1, 2014 April Innehållsförteckning: Utgivare: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23

Barnavård s vett. Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 Barnavård s vett Utgivare: Centrala Barnhälsovården FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 0522 923 23 28 årgången Nr 2, 2008 Juni Innehållsförteckning: Centrala Barnhälsovårdsteamet

Läs mer

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Diarienr: RH09258 Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Pernilla Isaksson Sep 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 SYFTE... 2

Läs mer

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802

Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Vägledning för barnhälsovården Preliminärversion 130802 Du får gärna citera Socialstyrelsens om du uppger källan, exempelvis i utbildnings-material till självkostnadspris, men du får inte använda i kommersiella

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December

Barnavård s vett. 34:e årgången Nr 4, 2014 December Barnavård s vett Utgivare: Centrala FyrBoDal Adress: Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: Tfn: 010-441 64 80 Hemsida: www.vgregion.se/bhv-i-fyrbodal 34:e årgången Nr 4, 2014 December Innehållsförteckning:

Läs mer

SUF-projekt i Helsingborg

SUF-projekt i Helsingborg SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport 091201-101130

Läs mer

Föräldrastöd i grupp

Föräldrastöd i grupp Föräldrastöd i grupp Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 2 Definition av föräldrastöd enligt SOU 2008:131 Mål, syfte och grundprinciper... 3 Folkhälsomål... 3 Barnkonventionen..... 3 Manualen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Förskolan Torpet Kvalitetsredovisning 2008/2009 Förskolan Torpet Rektors sammanfattning och bedömning Detta läsår har varit ett annorlunda läsår, från oktober månad har vi bedrivit vår verksamhet på en byggarbetsplats,

Läs mer

Jämlik barnhälsovård

Jämlik barnhälsovård Revisionsrapport Jämlik barnhälsovård Maria Strömbäck Revisionskonsult Norrbottens läns landsting Hans Rinander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP UNDER BARNETS FÖRSTA LEVNADSÅR Ett hälsofrämjande förhållningssätt inom barnhälsovården i Blekinge Riktlinjer för BHV-sjuksköterskan Kunskap om barns behov och rättigheter Stärka föräldrar

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011

Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren. Nummer 3/april 2011 Informationstidning för personal inom barnhälsovården Ansvarig utgivare Staffan Skogar & Cristina Gillå, redaktör Isabel Lindgren Nummer 3/april 2011 Leveransproblem för Infanrix-polio Text: Staffan Skogar,

Läs mer

SLUTRAPPORT 2008-08-21. Kristina Lange Carlsson

SLUTRAPPORT 2008-08-21. Kristina Lange Carlsson SLUTRAPPORT Analysuppdrag avseende handläggning av neuropsykiatriska funktionshinder i gränsområdet mellan barn- och ungdomspsykiatri och barnhabilitering 2008-08-21 Kristina Lange Carlsson Uppdrag...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014

Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 Lilla LiV:et Informationstidning för personal inom barnhälsovård Nummer 2 - februari 2014 1 BARNHÄLSOVÅRDEN utgivare: Staffan Skogar & Cristina Gillå, Redaktör: Isabel Lindgren VÄRMLAND Ansvarig Hej! Innehåll:

Läs mer

Innehåll. Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9

Innehåll. Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9 PROJEKT Innehåll Barn på Sagsjön...4 Sammanfattade slutsatser...7 Bakgrund...8 Solrosen...8 Anstalten Sagsjön...8 Vad har kriminalvården gjort tidigare...9 Erfarenheter och slutsatser från projektet...11

Läs mer

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2007. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 16. Innehåll

BHV-Nytt. Nr 2, juni 2007. Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland. årgång 16. Innehåll BHV-Nytt Nr 2, juni 2007 Information för personal inom barnhälsovården från BHV-enheten i Västmanland årgång 16 Innehåll Nationell Familjecentralskonferens i Västerås, sid 3-6 april 2007 en succe! Sammanfattning,

Läs mer