Blir vi friskare, lyckligare och lever längre. med mer Vitamin D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blir vi friskare, lyckligare och lever längre. med mer Vitamin D"

Transkript

1 Blir vi friskare, lyckligare och lever längre med mer Vitamin D Martin Carlsson, docent, överläkare Endokrinolog, internmedicinare och klinisk kemist Kalmar

2

3 The vitamin D epidemic Vitamin D brist beskrivs ibland som en global epidemi omfattande > 1 miljard människor

4 Mer hype om D-vitamin Vitamin D preparat och multivitaminer med D- vitamin är storsäljare i Sverige Många nya D-vitaminpreparat med högre styrka finns på marknaden sedan 2-3 år Nästan alla stora diagnostikaföretag har kommit med tester för D-vitamin sista 2-3 åren Halva USA s befolkning tar extra vitaminer och i synnerhet D-vitamin

5

6 Aktuellt om D-vitamin i Sverige De flesta svenskar får i sig för lite D-vitamin (Riksmaten ) Skolmats-Sveriges rapport från nov 2013 visade att skolmaten innehåller för lite D-vitamin Många studier visar att de flesta européer ligger vintertid < 50 nmol/l i S-25(OH)D koncentration. Dvs under gränsen för D-vitaminbrist som de flesta bedömare är överens om Det kom nya nordiska näringsrekommendationer okt 2013 som rekommenderade ökat intag av vitamin D Livsmedelsverket förbereder för utökad D-vitaminberikning av livsmedel (remiss 2015)

7 D-vitaminbrist är associerat till många sjukdomar Klassiska effekter = Benhälsa Kalcium/fosfatbalans Icke klassiska effekter = Alla andra effekter: cellreglering, proliferation, celldifferentiering, inflammation, autoimmuna systeme, kardiovaskulära påverkan, Insulinresistans, Lipidmetabolism, blodtryck (RAS) mm

8 Vitamin D3 bildas i huden när man solar UvB strålar

9 Vitamin D är inget klassiskt vitamin (vi kan tillverka det själva) utan ett prohormon Vitamin D3 bildas i huden vid solbestrålning D-vitamin är biologiskt inaktivt. Omvandlas i kroppen via klassiska vägen genom två hydroxyleringar. Först till 25(OH)D = kalcidiol i levern Sedan till 1,25(OH)2D = kalcitriol i njuren Förutom via den klassiska vägen kan 25(OH)D aktiveras perifert genom en autokrin väg i de flesta mänskliga organ Det aktiva hormonet kalcitriol har effekter via den intracellulära vitamin D receptorn (VDR) och påverkar minst 300 olika gener

10 Vetenskaplig enighet finns att randomiserade fall-kontrollstudier visat att: D-vitaminbehandling krävs för behandling av rakit, osteomalaci, osteoporos 800 IE vitamin D3/dag minskar risken för fall hos äldre om S-25(OH)D koncentration > nmol/l Vitamin D behandling förlänger livet hos äldre (mortalitetsstudier)

11 D-vitaminbrist är associerat till > 100 olika andra sjukdomar/tillstånd i vetenskapliga publikationer (några nedan) Addisons sjukdom Allergi Anemi Alzheimers sjukdom Astma Autism Autoimmunitet Cancer (colon-, bröst-, prostata-, njur-, lung-, non- Hodgkinlymfom, ovariecancer) Celiaki Cystisk fibros Depression Dövhet Erektil dysfunktion Graviditetskomplikationer (preeklampsi, graviditetsdiabetes, kejsarsnitt) Hyper- och hypotyreos Hypogonadism Hypertoni Infertilitet Inflammatorisk tarmsjukdom Influensa Insulinresistens (typ 2-diabetes, det metabola syndromet) Kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt, hjärtsvikt, plötslig hjärtdöd) kejsarsnitt Kronisk smärta Multipel skleros Muskelsvaghet (sarkopeni, ökad risk för fall) Obesitas Osteoporos Parkinsons sjukdom Rakit och osteomalaci Reumatoid artrit Schizofreni Stroke Sänkt livskvalitet Tandproblem Tarmkirurgi (brist på D-vitamin sekundärt) Totalmortalitet Tuberkulos Typ 1-diabetes Virusinfektioner Ångest

12 Vitamin D receptor Knock-out musen Får trots rescue diet med kalcium och fosfat ändå hyperparatyreoidism, hypokalcemi och osteomalaci Musen får också andra icke klassiska sjukdomar: Nedsatt insulinsekretion, typ 1 DM Andra autoimmuna sjukdomar (inflammatorisk tarmsjd, alopeci, osv) Höga reninnivåer och hypertoni Känsliga för inducerad cancer Hjärtmuskelhypertrofi Myopati, muskelsvaghet Nedsatt immunfunktion, ökad infektionsbenägenhet Ökad irritation (anxiety) Dör tidigt

13 Det mesta vi vet om D-vitamin har framkommit sista åren artiklar om D-vitamin på PubMed 1 mars av dessa (1/3) har publicerats de senaste 6 åren De flesta (80-90%) av dessa studier om icke klassiska effekter, dvs ej om benhälsa 4211 st olika clinical trials publicerade i PubMed 1 mars 2015 Mängder av nya D-vitaminstudier på gång > 2000 D-vitaminstudier bara i en amerikansk databas (https://clinicaltrials.gov)

14 Några stora pågående studier med vitamin D Namn Plats Antal deltagare Dos vitamin D Outcome Klar år D-Health study Australien IE/månad Hjärta, cancer 2019 VITAL USA IE/dag Hjärta, cancer 2018 FIND Finland IE/dag Hjärta, cancer, diabetes VIDAL Storbritannien IE /månad Infektioner, cancer, mm

15 De riktigt stora studierna på ickeklassiska effekter får vi vänta på Namn Plats Antal deltagare Dos vitamin D Outcome Klar år D-Health study Australien IE/månad Hjärta, cancer 2019 VITAL USA IE/dag Hjärta, cancer 2018 FIND Finland IE/dag Hjärta, cancer, diabetes VIDAL Storbritannien IE /månad Infektioner, cancer, mm

16 D-vitaminsyntes via omvandlat kolesterol i cellmembranen För 1 miljard år sedan : Stark UV-strålning pga brist på syrgas och ozon i atmosfären Bestrålat kolesterol i cellväggen bildade D-vitamin som skyddade de första encelliga livsformerna från starkt UV-ljus Mycket vitamin D i plankton

17 Vitamin D3 animalt D-vitamin (zooplankton/cellmembran hos djur Vitamin D2 syntes UV-ljus 7-Dehydrokolesterol Ergosterol Provitamin D3 = 7-Dehydrokolesterol (7DHC) UV-ljus Vitamin D3 Vitamin D3 = Kolekalciferol Vitamin D2 Ergokalciferol

18 Vitamin D3 syntes Vitamin D2 vegetabiliskt D-vitamin Syntes i växtplankton, alger eller cellmembran hos växter Provitamin D2 = Ergosterol UV-ljus 7-Dehydrokolesterol Ergosterol UV-ljus Vitamin D3 Kolekalciferol Vitamin D2 = Ergokalciferol Vitamin D2

19 Genom näringskedjan anrikas D-vitamin hos fiskarna

20 D-vitamin som ett hormon utvecklades för att upprätthålla kalciumkoncentrationer i kalciumfattig miljö på land Mycket kalcium och lite fosfat Hypokalcemiska hormon viktiga HAV LAND Lite kalcium och mycket fosfat Hyperkalcemiska och Hypofosfatiska hormon viktiga Modifierat från Bouillon, BoneKey 480 (2014) D-vitamin som hormon Särskilt transportsystem Vitamin D metaboliserande enzymer Andra hormonsystem som påverkar (PTH, FGF23/Klotho) Särskild Vitamin D receptor Gentranskription

21 Rakitepidemin under industriella revolutionen

22 Nya uppfinningar under 1800-talet bidrog till D- vitaminbristen Margarinet: Fransk uppfinning Separatorn: Gustaf de Laval 1877

23 Rakit behandlades med solbad 1800 talet: Rakit var en säsongssjukdom, värst på vintern men ibland läkte på sommaren 1815: läkaren Cauvain rekommenderar solbad som kur mot rakit

24 Om rakit i svenska läroböcker Frisk luft och solsken är oundgängligt. På sommaren bör man låta barnen brunstekas i solen Henrik Bergs läkarebok 1903 Barn bör vistas ute i solsken så mycket som möjligt och sovrum skall vädras flitigt och vara tillgängligt för solen Wretlinds läkarebok1914

25 Solljus och fiskleverolja användes även mot tuberkulos

26

27 Finsen behandlade skrofler/hudtuberkulos med UV-ljus (Nobelpris 1903)

28 Vitamin D påverkar tuberkulos bl a via TOLL-like receptors (nobelpris 2011)

29 På 30-talet började man ge A och D-vitamin profylaktiskt till alla barn

30 Nu D-vitaminproylax till alla barn

31 D-vitamin tillsattes under talet i många vanliga livsmedel, t ex i öl

32 Överförbrukning av D-vitamin på 1950-talet gav D-vitaminintox Extrema doser i livsmedel och höga doser i vitaminpreparat som gavs som allmänt stärkande ledde till flera fall av D-vitaminintoxikation på 50-talet Hyperkalcemi var typiskt och S-25 (OH)D oftast > 375 nmol/l Därefter infördes restriktioner och D-vitaminberikade livsmedel togs bort i flera länder Vid alla kända fall av D-vitaminintox har doser > IE/dag dagligen under lång tid intagits Engångsdos på IE har ofta använts i studier och ger ej intox men är ofysiologiskt Det finns en kvarvarande rädsla för D-vitamin hos vissa doktorer

33 Intoxfall pga mega-megadoser av vitamin D förekommer fortfarande Ett aktuellt exempel: Kvinna 46 år söker neurologklinik i Indien pga huvudvärk. S-25(OH)D >400 nmol/l och njurinsufficiens Hade två månader tidigare fått injektioner i.m av vitamin D IE varje dag i 20 dagar, dvs 12 miljoner IE på 20 dagar. Inte helt ovanligt att man i vissa länder får enormt mycket högre doser än rekommenderat utan diagnos och monitorering. J Family Med Prim Care Oct-Dec; 3(4): Hyper Vitaminosis D: Are we Overprescribing Vitamin D?

34 Bara mellan april-september är solen tillräcklig i Sverige för D-vitaminsyntes i huden Hud

35 Är skuggan längre än du själv bildas inget D- vitamin Teckning Jeanette Engqvist, copyright M Carlsson och Studentlitteratur

36 Halterna av D-vitamin blir lägre under vintern Sommar S-25(OH)D = 75 nmol/l Vinter S-25(OH)D = 50 nmol/l

37 Vissa får D-vitaminbrist på vintern då solstrålningen minskar = Säsongsbrist

38 Vit hud behövs i solfattiga områden för att bilda D- vitamin Om ljus hy: min i solen mitt på dagen i bikini/badbyxor mitt på dagen på sommaren: Produktion av D3 i huden ca E Om mörk hy: krävs 5-10 ggr längre tid i solen för att bilda lika mycket D-vitamin Mörkhyade som bor på nordliga breddgrader har därför generellt lägre koncentrationer av S-25(OH)D än ljushyade

39 Begränsat innehåll av vitamin D i maten D3/kolekalciferol D2/ergokalciferol

40 Margarin och mini/lätt/mellanmjölk berikas alltid med A och D-vitamin D3 (kolekalciferol) Animaliskt D2 (ergokalciferol) Vegetariskt

41 Både vitamin D2 och D3 finns som tabletter och läkemedel. D3 (kolekalciferol) dock klart vanligast i Sverige Kolekalciferol/D3 Ergokalciferol/D2

42 Livsmedelsverkets rekommenderade dagliga intag av vitamin D från 2013 Barn, vuxna ammande och gravida 10 mikrogram (400 IE) per dag Från 75 års ålder: 20 mikrogram (800 IE) per dag Svårt få i sig denna mängd via födan (om inget tillskott via solljus)

43 Vad bestämmer D-vitaminstatus? Mat D-vitaminstatus Gener Läkemedel Tarmupptaget

44 UVB-ljus 7DHC D3-syntes i hud Vitamin D3 inaktivt Mat, läkemedel, tillsatser Vitamin D3 Vitamin D2 Två hydroxyleringar sker av D-vitamin Första i levern Andra i njuren 25(OH)D inaktivt 25-hydroxylas Substratberoende 1α-hydroxylas Hormonellt reglerad 1,25(OH)2D Aktivt hormon Vitamin D-receptorn

45 UVB-ljus 7DHC D3-syntes i hud Vitamin D3 inaktivt Mat, läkemedel, tillsatser Vitamin D3 Vitamin D2 Kalcidiol = S-25(OH)D Det vi beställer på lab Mått på depåerna D-vitaminstatus 25(OH)D inaktivt 1,25(OH)2D Aktivt hormon Vitamin D-receptorn

46 Aktivt D-vitamin: Kalcitriolets klassiska effekter kalcium-fosfat-skelett Kalcitriol Njure Ökar reabsorption av kalcium Paratyreoidea Minskar PTH sekretion Tarm Ökar kalciumupptag Ökar fosfatupptag Skelett Mobiliserar Ca från skelett

47 Om brist på vitamin D För lite kalcium (och fosfat) tas upp från tarmen Kalciumkoncentrationen i blodet måste upprätthållas PTH stiger (sekundär hyperpara) Kalcium frigörs från benstommen

48 Lägre D-vitaminkoncentration ger sekundär hyperparatyreoidism

49 Alla med D-vitaminbrist får inte sekundär hyperpara. Kalciumintag och proteinintag påverkar (Mg?)

50 Icke-klassiska effekter/parakrina effekter av kalcitriol Kalcitriol bildas lokalt i vävnaderna Kalcidiol S-25(OH)D CELL Lokal aktivering av 1α-hydroxylas till aktivt 1,25(OH)2D = kalcitriol Lokal aktivering av vitamin D receptorn

51 Mätmetoder för vitamin D Metoden för S-25(OH)D har tidigare varit dåligt standardiserad, med dålig precision och stora skillnader mellan olika metoder Därför svårt att utvärdera och jämföra gamla studier Nu finns referensmaterial som diagnostikaföretagen kan kalibrera mot Det finns en referensmetod (LC-MS/MS) Nu bättre samstämmighet mellan olika metoder Fortfarande dock ganska stora skillnader mellan olika metoder

52 Konsekvens av dåligt standardiserade metoder för 25OHD Har jag D vitaminbrist eller är det bara laboratoriets metod som är för dålig?

53 25-OHD (S-Kaldiciol) är svårt att mäta bra Två metodprinciper dominerar numera Immunkemiska metoder LC-MS/MS metoder

54 LC-MS/MS Direkt kemisk mätning av analytkoncentrationen med bakgrund av laddning och massa LC-MS/MS detekterar både 25(OH)D2 och 25(OH)D3 separat

55 Imunkemiskametoder Automatiserade metoder som (oftast) använder ak Anger totalt 25OHD och inte D2 och D3 var för sig Antikroppen korsreagerar (lite olika mycket beroende på metod) med både D2 och D3 Olika koncentrationer av andra D-vitaminmetaboliter i blodet (t ex kan hög koncentration av S-24,25(OH)2D påverka de immunkemiska metoderna)

56 När kan man ha mätbara koncentrationer av vitamin D2 (S-25(OH)D2 I bara ca 4 % av alla prover ( i Kalmar), finns S-25 (OH)D2 nivåer >10 nmol/l Dvs det är oftast koncentrationen av S-25 (OH)D3 som ensamt bestämmer D-vitaminstatus

57 Läkemedel med vitamin D2 (Ergokalciferol) Vanligt utomlands I Sverige bara två preparat i FASS med ergokalciferol (Vitalipid adult och Vitalipid Infant) Fanns tidigare i många svenska mulitvitaminpreparat (Enomdan, Multiplex osv) Injektionspreparat för veterinärmedicinsk bruk finns t ex Ultrasan vet där 1 ml innehåller IE (rekommenderad dos för t ex valpar)

58 Vanligaste patienterna med detekterbara D2 nivåer Patienter med laktosintolerans/mjölkproteinallergi som äter produkter berikade med D2 Patienter av utländsk härkomst som inköpt ergokalciferol utomlands Vegetarianer/veganer som äter vitamin D2 inköpt på hälsokost eller internet Ibland oklart. Svampintag?

59 Ett patientfall med ovanligt höga nivåer av S-25(OH)D2 47 årig kvinna från Syrien med postoperativ hypokalcemi. S-25(OH)D2 ovanligt högt, 70 nmol/l S-25 (OH)D3 bara 30 nmol/l Dvs totalt S-25(OH)D = 100 nmol/l. Dvs helt OK D-vitaminstatus Högt D2 sannolikt pga intag av Ergokalciferoltabletter (vitamin D2) inköpt i hemlandet. Läkaren missuppfattat provsvar och satt in Kalcipos D eftersom S-25(OH)D3 ovanligt lågt

60 Mätning av S-1,25(OH)D = S-Kalcitriol Indikation för analys är bara ovanliga metabola rubbningar Färre och dyrare metoder Större skillnader mellan olika metoder Koncentrationerna av 1,25(OH)2D 1000 ggr lägre jfr med koncentrationen av 25(OH)D Dock är många automatiserade metoder på gång även för mätning av 1,25(OH)2D

61 Fritt och bioaktivt 25(OH)D Nästan alla mätmetoder mäter total 25(OH)D, dvs proteinbundet kalcidiol Nya metoder för att mäta DBP, bioaktivt kalcidiol och fritt kalcidiol finns Bioaktivt kalcidiol ( bio-available kalcidiol) = fritt kalcidiol + albuminbundet kalcidiol, kanske runt % <0,1 % är fritt kalcidiol Ännu oklar betydelse. Knappast några studier finns

62 Vad stärker indikation för att kontrollera D- vitaminstatus (provtagning av S-25 (OH)D?) Mörk hy/täckt klädsel, vistas inomhus Laktosintolerans/proteinmjölksintolerans Muskelsmärtor, skelettömhet, muskelsvaghet Lågt kalcium Förhöjt PTH vid normalt kreatinin Radiologiska fynd som vid rakit/osteomalaci Mag-tarmsjukdomar med malabsorption Fetmakirurgi Cystisk fibros Mångårig behandling med läkemedel som interagerar med D-vitamin

63 Typ 1 diabetes och latitud

64 Högre typ 1 diabetesincidens hos barn födda på våren. Lägre D-vitaminstatus hos modern under slutet av graviditeten? Estimates of relative diabetes prevalence associated with month of birth among 9,737 U.S. youth with type 1 diabetes Kahn HS, Diabetes Care 2009

65 Hyppönen E, Diabetes, Obesity and Metabolism 12:

66 Minskat insjuknande i typ 1 diabetes efter förbättrat D-vitaminstatus i Finland Efter 2003 har intaget av D-vitamin hos barn ökat pga ökad berikning av mjölkprodukter Har gett ökade koncentrationer av S-25(OH)D hos barn i Finland Ökningen av typ 1 diabetes har sedan dess klingat av Mäkinen et al, J Clin Enco Metab An Increase in Serum 25- hydroxyvitamin D concentrations Preceded a Plateau in Type 1 Diabetes in Finnish Children

67 Insjuknande i typ 1 DM hos finska barn i relation till D-vitaminintag Födelsekohort N=12 055, norra Finland 1966 Uppföljning förekomst typ 1 DM dec Ej D-vitamin Oregelbundet Regelbunden profylax Relativ risk Lancet Nov 3;358(9292): Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Hyppönen et al.

68 Typ 1 DM och D-vitaminbrist Vitamin D substitution till barn minskar risken för typ 1 DM senare i livet (Zipitis CS, meta-analys 2008) EURODIAB med flera studier Norska studier: Barn som fått fiskleverolja under första året, minskad risk för typ 1 DM senare (bl a Stene et al) VDR-knock-out möss får nedsatt insulinsekretion, nedsatt insulinreceptorexpression Vitamin D substitution till NOD-mus förhindrar progression till diabetes Lägre nivåer av ö-cellsak hos barn vars mödrar hade högt intag av D-vitamin under graviditeten (Fronczak) Genetiska varianter i DHCR7 (hud) och CYP2R1 (25-hydroxylas) som påverkar D- vitaminstatus är associerad till ökad risk för typ 1 DM (Cooper diabetes 2011)

69 D-vitamin förbättrar beta-cellsfunktionen hos ungdomar med nydebuterad typ 1 diabetes? Studie sept 2014 Inkluderade barn första veckan efter diagnos typ 1 DM. Randomiserade till ej vitamin D3 eller vitamin D3, 1332 IE/dag. Efter 13 månader. Gruppen som fått D-vitamin hade klart högre C- peptidvärden (0.32 vs nmol/l; P = 0.007) Effect of Adjunctive Therapy with Cholecalciferol on Residual beta-cell Function in Recent-Onset Type 1 Diabetes Mellitus a Prospective Pilot Study. Abstract P1-D1-62] 53rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE).

70 Några andra exempel på randomiserade studier och D-vitaminbrist Infektioner och antibiotikabehandling Svensk studie 2012 (Bergman et al) 140 patienter med olika typer av immunbrist Intervention med antingen placebo eller 4000 IE/dag vitamin D3 1 års behandling Resultat Minskat antal infektioner och antibiotikabehandling i vitamin D3 gruppen

71 Förbättrad livskvalitet med D-vitamin Randomiserad placebokontrollerad studie från kvinnor fick IE vitamin D3 varje vecka i 8 veckor och sedan IE varje månad i 10 månader eller placebo De D-vitaminbehandlade kvinnorna hade signifikant förbättrad vitalitet, minskad trötthet och minskad känsla av apati Ramly et al PLoS ONE 2014;9(10):e110476

72 Kaplan Meier graf på 1654 äldre patienter från början fria från demens följda i 5 år Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimer disease, Neurology 2014, 83(10)

73 D-vitamin för att motverka fall hos äldre Meta-analys av randomiserade studier Supplemental vitamin D in a dose of IU a day reduced the risk of falling among older individuals Doses of supplemental vitamin D of less than 700 IU or serum 25- hydroxyvitamin D concentrations of less than 60 nmol/l may not reduce the risk of falling among older individuals Bishoff-Ferrari HA. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D A meta-analysis of randomised controlled trials BMJ 2009, 339

74 Hälsoekonomisk beräkning (Storbritannien 2014) Baserat på meta-analys om intervention med D-vitamin för att skydda mot höftfrakturer och fall (Bischoff-Ferrari, N Engl J Med 2012) vilket gav 30 % reduktion av höftfraktur vid dos >790 IE/dag Mortalitetsdata vid höftfraktur, svenska studier av Johnell (2003) 800 IE vitamin D3 till alla >65 år skulle minska antalet höftfrakturer i Storbritannien från till och minska antalet dödsfall med Detta skulle minska kostnaderna för brittiska samhället med 22 miljoner pund per år (Poole C D et al, J Endocrinol Invest 2014)

75 Tyvärr ingen konsensus nationellt och internationellt om målvärdenoch behandlingsdoser

76 Önskvärd D vitaminkoncentration? Individuella skillnader i känslighet? Etniska skillnader? Genetiska skillnader Olika faser i livet? Olika sjukdomar kräver olika koncentrationer Årstidsvariationens betydelse?

77 Olika enheter används för 25(OH)D I Amerikansk litteratur används conventional units ng/ml I Europa och Sverige oftast SI enhet nmol/l I internationella tidskrifter finns tyvärr båda enheterna 1ng/mL = nmol/l Dvs 30 ng/ml = 75 nmol/l

78 Naturliga D-vitaminkoncentration Studie från 2012: massajer i Östafrika Medelkoncentrationen av S-25(OH)D hos två olika grupper av masajer studerades S-25(OH)D var 119 nmol/l (58-167) respektive 109 (71-171) nmol/l, (Metod LC-MS/MS)

79 Kategorisering av D-vitaminstatus D-vitaminstatus S-25(OH)D nmol/l Klinik/lab Grav brist <10 Rakit, osteomalaci, myopati, lågt kalcitriol, andra sjukdomar Brist <25 Sek hyperpara, risk för rakit Insufficiens <50 Låg bentäthet, nedsatt muskelkraft, nedsatt upptag av kalcium Gråzon Sek hyperpara, andra sjukdomar? Naturliga koncentrationer (Masajer med flera) Frisk från vällevnadssjukdom? Hypervitaminos >225 Förekommer ej naturligt D-vitaminintox >375 Hyperkalcemi mm

80 Låga S-25(OH)D koncentrationer hos friska svenska blodgivare under året Färsk svensk studie på 540 blodgivare och 75 trombocytgivare medelålder 46±11 år S-25(OH)D varierade stort över året och korrelerade med UV-B strålning, dvs lägst på vintern, högst på sommaren Jan-mars hade 58 % nivåer <50 nmol/l och 88 % hade <75 nmol/l På sommaren juli-sept hade bara 11% under 50 nmol men 50 % under 75 nmol/l. Dvs både under vinter och sommar har många svenska nivåer som oftast definieras som otillräckliga med definition <50 nmol/l eller 75 nmol/l Klingberg E et al, Endocrine Feb 14. Seasonal variations in serum 25-hydroxy vitamin D levels in a Swedish cohort.

81 Rekommenderade målkoncentrationer av 25(OH)D från olika myndigheter och organisationer Amerikanska Institute of Medicine (IOM) 2011 (Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D) S- 25(OH)D bör vara >50 nmol/l Som en klinisk end-point använde IOM bibehållen adekvat benhälsa. Svenska ostepoporosföreningen hänvisar till denna aktuella rapport i läkartidningen /3 av alla studier som finns om D-vitamin har dock publicerats efter IOM rapportens referenser. De flesta av dessa artiklar om vitamin handlar om D-vitaminets icke klassiska effekter

82 Nordiska näringsrekommendationerna från okt 2013 (NNR5) Slutsats från stor litteraturgenomgång visade att S-25 (OH)D koncentrationer >50 nmol/l troligen kan betraktas som sufficient Enligt denna litteraturgenomgång, klara bevis för protektiv effekt av vitamin D bara för skeletthälsa, totalmortalitet och risk för fall (Food and Nutrition Research Cristel Lamberg Allard et al)

83 Från 2011 Endocrine Society anger optimal koncentration >72.5nmol/L De tog hänsyn till kända extraskeletala effekter av vitamin D, dvs ej enbart benhälsa De anger gränsen för D vitaminbrist till < 50 nmol/l och kallar också värden mellan nmol/l för insufficienta koncentrationer. Optimalt >72.5nmol/L

84 Minst 75 nmol/l International Osteoporosis Foundation IOF (riktlinjer 2010), National Osteoporosis Foundation, European osteoporosis Foundation och American Geriatric Society föreslår mimininivåer på 75 nmol/l på äldre individer för att minska risken för fallskador och frakturer Dessa organisationer rekommenderar intag av 1000 mg kalcium och minst 800 IE vitamin D/dag för män och kvinnor >50 år

85 AmericanGeriatricsSocietyconsensus statement 2014 Minst 75 nmol/l för äldre med risk att ramla Based on the evidence for fall and fracture reduction in the clinical trials of older community-dwelling and institutionalized persons and metaanalyses, the workgroup concluded that a serum 25 hydroxyvitamin D (25(OH)D) concentration of 30 ng/ml (75 nmol/l) should be a minimum goal to achieve in older adults, particularly in frail adults, who are at higher risk of falls, injuries, and fractures

86 Hur mycket D vitamin behövs peroralt för att höja serumkoncentrationen av 25(OH)D? För varje 100 IE (2.5μg) tillsatt vitamin D3 ökar koncentrationen av 25(OH)D enligt vissa studier med ca 2.5 nmol/l Om man vill öka serumkoncentration av 25(OH)D från 37.5 nmol/l till 75 nmol/l behövs alltså i medeltal ett intag av 1500 IE/dag om man inte får något annat tillskott

87 Individuell respons på behandling Beror på bl a fetma och genetiska skillnader D vitamin är fettlösligt och lagras i fettväven och obesa eller de med upptagsdefekter behöver därför behöva betydligt högre (2-3 ggr) doser D vitamin för att komma upp i önskvärd serumkoncentration av 25(OH)D Stegringen är högre hos individer som från början har D vitaminbrist jämfört med individer som har relativt adekvata nivåer Vissa genetiska varianter i DBP, DHCR7, CYP2R1 och CYP24A1 generna påverkar koncentrationerna av S-25(OH)D påtagligt.

88 Dettar 3 månaderattuppnåsteady-state concentration IE/dag 5000 IE/dag 1000 IE/dag placebo Heaney R P et al. Am J Clin Nutr 2003;77:

89 Figure 1. The dose response relationship between oral vitamin D supplementation and serum 25(OH)D levels based on 22,214 observations of healthy volunteers. Ekwaru JP, Zwicker JD, Holick MF, Giovannucci E, et al. (2014) The Importance of Body Weight for the Dose Response Relationship of Oral Vitamin D Supplementation and Serum 25-Hydroxyvitamin D in Healthy Volunteers. PLoS ONE 9(11): e doi: /journal.pone

90 Hur mycket vitamin D behövs för att höja koncentrationen av S-25(OH)D? IOM 2011, fig 5-3 och American Geriatrics Society consensus statement Table 5, 2014

91 Skillnader i respons / genetiska skillnader Genetiska varianter i gener påverkar S-25(OH)D koncentrationen 7-dehydrokolesteroldehydrogenas (DHCR7) CYP2R1 CYP24A1 Vitamin D bindande protein

92 Rekommenderad behandlingsalgoritm från Endocrine Society Där man önskar uppnå en målkoncentration på minst 75 nmol/l: Barn 0 1 år: Behandling med IE/dag eller IE varje vecka under 6 veckor. Därefter underhållsdos på IE/dag. Barn 1 18 år: Behandling med IE/dag eller IE varje vecka under 6 veckor. Därefter underhållsdos på IE per dag. Vuxna: Behandling med IE/dag i 8 veckor eller IE varje vecka under 8 veckor. Därefter underhållsdos på IE/dag

93 Om tillräckligt kalciumintag ge eventuellt bara D-vitamin om problem med kalciumbiverknigar Om balanserad kost räcker oftast kalciumintaget till och enbart D- vitamin behövs (NICE guidelines, Storbritannien) Annars mg/dag kalcium

94 Kan det vara farligt med för mycket D vitamin? D vitaminintox mycket ovanligt. Kräver mycket höga doser D vitamin under lång tid. Det finns inga dokumenterade fall av D-vitaminintox på doser lägre än IE varje dag under lång tid. (Hathcock Am J Clin Nutr 2007;85:6-18) 4000 IE (100 µg) per dag utan läkarordination och kontroll anses helt ofarligt (IOM 2011 och EFSA 2012) Vid behandling av D-vitaminbrist får man ofta ge betydligt högre dagliga doser än 4000 IE alternativt vecko- eller månatliga doser under lång tid Mycket höga årsdoser rekommenderas inte. Har i två studier gett ökad frakturfrekvens/ökad falltendens. Ofysiologiskt

95 S-25(OH)D-koncentrationer kring nmol/l ger lägst totaldödlighet i stora observationsstudier Durup D et al A Reverse J-Shaped Association of All-Cause Mortality with Serum 25-Hydroxyvitamin D in General Practice: The CopD Study. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:

96 Vilka rekommenderar jag ta extra D- vitamin? Barn under 5 år Gravida och ammande kvinnor Äldre personer Personer med mörk hy De med minskad solexposition Fetmaopererade

97 Barn och gamla behöver extra mycket D-vitamin Äldres hud är tunn Innehåller mindre mängd 7-dehydrokolesterol Bildar mindre D3 vid solbelysning Barn växer snabbt Behöver extra kalcium och D-vitamin Bl a för skelettet

98 Äldre en särskild riskgrupp för D- vitaminbrist Bildar mindre mängd D3 i huden Vill inte gärna vara ute i solen Äter mindre mängd mat Mängden intagna mejeriprodukter minskar med åldern Äldre har ofta många läkemedel som kan påverka absorption eller D-vitaminmetabolismen

99 Multisjuk rullstolsbunden man med demens 82 årig man med tidigare hjärtinfarkt. Tidigare stroke. Demens, rullstolsbunden Tidigare pankreatit Inkommer till akuten med pneumoni Inkluderas i studie. S-25 (OH)D 18 nmol/l. PTH lätt förhöjt 7.1. Joniserat kalcium nedre normalgräns 1,18

100 Patient som har svårt att gå ut i solen 60 årig svensk kvinna Tidigare hjärnblödning och höftfraktur Äter dåligt Stora svårigheter att röra sig Har S- 25 (OH)D3 i april 15 nmol/l

101 Gravida kvinnor en annan riskgrupp Somaliska gravida hade medelkoncentration av S-25 (OH)D på 11 nmol/l Svensk kontrollgrupp av gravida kvinnor hade S-25(OH)2 på 66 nmol/l Sääf M, Severe vitamin D deficiency in pregnant women of Somali origin living in Sweden, Acta Pediatrica 2010

102 Kvinna med slöja och mörk hy Kvinna från Afghanistan född 1965 Slöja. Söker för yrsel och depression Prover visar S-25 (OH)D <5 nmol/l och förhöjt PTH 20 pmol/l Ordineras engångsdos IE och sedan 6000 IE/dag Efter 4 månaders behandling är S-25 (OH)D 79 nmol/l och PTH normaliserat till 5.6 pmol/l Mår mycket bättre

103 Symptom och analysresultat från 6 patienter med grav D-vitaminbrist För lite sol kan ge D-vitaminbrist. Muslimska kvinnor i Sverige är en riskgrupp ZENKERT-ANDERSSON K, Läkartidningen, 1996

104 Patienter som genomgått fetmakirurgi är en riskgrupp för D-vitaminbrist Obes Surg Dec;24(12): Vitamin d supplementation efficacy: sleeve gastrectomy versus gastric bypass surgery. Moore CE 1, Sherman V.

105 Magsäcksoperation 58 årig svensk kvinna Gastric by-pass och gastroduodenal switch 2009 I efterförloppet malnutrition Söker för depression Har inte tagit vitaminer som ordinerats Mars 2014: S- 25 (OH)D 10 nmol/l och sekundär hyperpara med PTH 14 pmol/l Får kalcium och vitamin D 800 IE + uppmanas ta extra D-vitaminer och vara ute i solen Efter sommaren 23 september är 25 (OH)D 72 nmol/l. Mår bättre

106 Viktminskningskirurgi fall 2 Svensk 44 årig kvinna som genomgått viktminskningskirurgi Trött, anemisk 5 år efter operationen S-25 (OH)D endast 14.7 nmol/l Sänkt P-Kalcium 2.14 mmol/l Ordinerad vitamin D IE/dag fortsättningsvis

107 Man med höftfraktur. Vegetarian 75 årig man. Vegetarian sedan många år Vistas mest inomhus Inkommit efter fall och fått höftfraktur Prover visar grav hypokalcemi med P-Kalcium 1.57 mmol/l ( ). Förhöjt PTH 21 pmol/l ( ) S-25 (OH)D ej detekterbart (<5 nmol/l) Insatt på kolekalciferol och kalcium (800 IE x2) juli av distriktsläkare Efter 4 månader är koncentrationen S-25(OH)D3 fortfarande låg 24 nmol/l DVS INSATT PÅ ALLDELES FÖR LÅG DOS VITAMIN D

108 Mörkhyad vegetarian 50 årig mörkhyad indier Vegetarian Sökt pga parestesier och smärtor P-Kalcium i nedre normalgränsen och lågt P-B12 Prov i februari: S- 25 (OH)D3 är 15.9 nmol/l. Insatt på B12 och Detremin 8 droppar/dag (4000 IE/dag) I mitten av juni S-25(OH)D stigit till 92 nmol/l. Sänkt dos till 2 droppar (1000 IE/dag) I slutet av september är 25 (OH)D 60 nmol/l

109 Läkemedel som ger lågt vitamin D 60 årig man med mångårig epilepsi. Har bl a tagit Tegretol många år Har ont i kroppen och DEXA har visat grav osteoporos Maj 2014 är koncentrationen av S- 25 (OH)D 10 nmol/l. PTH 6.8 (övre normalgräns) Ordineras vitamin D IE/dag under sommaren 23 juli har S- 25 (OH)D stigit till 112 nmol/l

110 Ung kille som aldrig går ut Svensk 22 årig kille Spenderar mesta tiden framför datorn Sökt för depression Äter dåligt. Mycket Coca-Cola S-25 (OH)D 16 nmol/l i februari Ordinerad vitamin D IE/dag Uppföljning i juni då 25 (OH)D stigit till 68 nmol/l

111 Sammanfattningar De nära sambanden mellan normal benhälsa och adekvat D-vitaminstatus är helt klarlagda. Epidemiologiska studier, associationsstudier, molekylärbiologiska studier, djurstudier och genetiska studier talar för starka samband mellan D-vitaminbrist och många andra sjukdomar. Många stora interventionsstudier pågår som kommer att ge tydligare besked om några år <25 nmol/l klar brist, nmol/l gråzon, >75 troligen OK För många äldre räcker ofta 800 IE kolekalciferol + kalcium för att få fallprofylaktisk effekt Behandling med D-vitamin är billigt, har 80 årig tradition med flera miljarder människor som fått extra D-vitamin både som profylax och som tillsatser i livsmedel Ta D-vitaminprov ffa på riskgrupper och följ ev upp behandling efter 3-4 månader D-vitaminbehandling/profylax innebär få risker för patienten De flesta läkare behandlar med alldeles för låg dos. Ge inte för låg dos till dem med svår brist. Individualisera efter BMI. Börja gärna med en laddningsdos av D-vitamin

112 Vad rekommenderar jag för vanligt folk?? Ät D-vitaminrik kost om möjligt Njut av solen men bränn dig inte Om man vill, ta gärna extra D-vitamin mellan September och april. Ca 1000 IE-2000 IE/dag (beroende på hur tjock man är)

113 Pågående D-vitaminstudier jag sysslar med Diabetes och D-vitaminbrist (Ajman, Förenade Arabemiraten) Äldre >75 år och D-vitaminbrist (Pågående studie finansierad av Kampradstiftelsen, nu 500 patienter inkluderade. Skall inkludera 1000 patienter) Anorexi och D-vitamin. Pågående randomiserad interventionsstudie i Kalmar Läkemedel och D-vitaminbrist. Pågående studier Hälsoekonomiska studier. Kostnader för screening för D-vitaminbrist och behandling av äldre med D-vitaminbrist

114 Fortfarande förvirrade och vill veta mer? Vitamin D: En medicinsk överblick, Studentlitteratur aug 2013, Martin Carlsson Kan beställas via internet

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D brist Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D Vitamin D fysiologi Vitamin D & Immunsystemet Vad är optimal serum nivå? Vad är brist? Hur

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken

Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken Om D-vitamin -fakta och vision Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken 23-årig kvinna av libanesiskt ursprung bosatt i Sverige sedan 5 år utredd 1989 2-4-0 para kvinna som ammar yngsta barnet 9 månader

Läs mer

Vitamin D - faktasammanställning

Vitamin D - faktasammanställning EN RAPPORT FRÅN SVENSK MJÖLK FORSKNING Rapport nr: 7086-I 2010-01-27 Vitamin D - faktasammanställning Annika Smedman Vitamin D - faktasammanställning Definition Vitamin D är ett fettlösligt vitamin. Vitamin

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset 150415

D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset 150415 D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset 150415 Dagens meny Fysiologin Målvärden? Analysmetoder D- vitaminbrist Rörelseapparaten Extra- skeleeala effekter? Preparat Faror med D- vitaminsupplement?

Läs mer

Individualiserade kostråd

Individualiserade kostråd Individualiserade kostråd Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Samarbete Öka självupplevd hälsa Motivera och

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige

Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning Läkartidningen.se Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige Nya rekommendationer kan övervägas optimalt D-vitaminstatus

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Många fettsyror olika effekter

Många fettsyror olika effekter Maten rockar fett Fett bra och dåligt Vad säger forskningen? Tommy Cederholm Klinisk nutrition och metabolism Uppsala Universitet Fett och fettsyror Positivt: Energikälla lagras i fettväv Byggsten i cellmembran

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07

Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet. Carl Johan Östgren 2009-10-07 Primärvårdsperpektiv på metabol sjuklighet Carl Johan Östgren 2009-10-07 Ålderstrappan Uppskattat antal patienter med diabetes 213 (325) I olika regioner år 2000 och 2030 Wild S et al. Global prevalence

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter

Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Koagulationssystemet med särskilt fokus på warfarinets effekter Warfarin(Waran) används av många patienter. Förmaksflimmer. Hjärtinfarkt. Lungemboli. DVT (djup venös trombos). APC (aktiv protein C), resistens.

Läs mer

PTH mm. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna

PTH mm. Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna PTH mm Mattias Aldrimer, överläkare Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin i Dalarna D-vitaminanalyser 2014 internt pris 220 kr Beställare patienter analyser Totalt Dalarna 7 108 8 487 Avesta VC Mott Avesta

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Yvonne von Hausswolff-Juhlin Enhetschef SCÄ-FoU SCÄ 16 oktober 2014 1 Prognos Nature 404,

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Mikael Fogelholm, professor i näringslära Helsingfors universitet Institutionen för livsmedel- och miljövetenskaper Faculty of Agriculture and Forestry Department

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Numeta G16E, Numeta G19E 23.3.2015, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2. Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1. Information om sjukdomsförekomst En del av de patienter

Läs mer

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Insulinbehandling - typ 2 diabetes och typ 1 diabetes MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN Nytt insulin

Läs mer

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Bakgrund Epidemi av övervikt och fetma i västvärlden, ökning hos unga kvinnor Viktökning

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER

ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER ACTINICA LOTION FÖREBYGGER vissa former av HUDCANCER Actinica Lotion skyddar huden mot UV-strålning och förebygger vissa former av hudcancer 2 Vad är hudcancer? Hudcancer är den vanligaste typen av cancer.

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki?

celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? celiaki Vilka av dina patienter har celiaki? Under de senaste årtiondena har celiaki gått från att vara en ovanlig sjukdom hos barn till ett utbrett folkhälso problem i Sverige och resten av västvärlden.

Läs mer

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling

Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset. Mitokondriella sjukdomar. Behandling Göran Solders Karolinska Universitetssjukhuset Mitokondriella sjukdomar Behandling Krav för att visa effekt av ny behandling Prospektiv Framåtblickande, planerad på förhand Randomiserad Slumpmässigt utvalda

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09

Kalciumrubbningar. Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumrubbningar Birgitta Wagrell 2014 10 09 Kalciumhomeostas Reglerande hormon: Parathormon 1,25-dihydroxyvit.D Calcitonin Parathormon Polypeptid, 84 aminosyror. Bildas i parathyroidea och utsöndras

Läs mer

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard

HYPERKALCEMI. Åsa Tizzard HYPERKALCEMI Åsa Tizzard 1 Kalciumhomeostas Konstant nivå joniserat Ca extracellulärt viktigt Koagulationskaskad Neuromuskulära funktioner Skelett (mineralisering) 2 Kalciumhomeostas Kalciumkoncentration

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg

För dig med folatbrist. folacin. 1 mg 3-2200_PatInfo_Folacin.indd 1 För dig med folatbrist folacin F O L S Y R A 1 mg 2012-11-14 11.1 Vad är folsyra? Folat och folsyra är två olika namn för samma B-vitamin (B 9 ). Folat är samlingsnamnet för

Läs mer

Nutritionsmöte November-December 2013

Nutritionsmöte November-December 2013 Nutritionsmöte November-December 2013 CBHV i samarbete med produktspecialister och dietisterna på barn- och ungdomsmedicin Göteborg och S Bohuslän. Nya Nordiska Näringsrekommendationer. Mat vid Fetma SBU-rapport

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB ECOS268 ver.1.0, 2013-09-17 ECOS_L_förbud_nedkylning Maria Sandfur 021-391379 maria.sandfur@vasteras.se BESLUT ENLIGT DELEGERINGSORDNING Dnr 14:3322-Mhf80 Kenkou Selfcare Rolf Forslund Kvistbergavägen

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Hilde Brekke, Docent Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet, Sweden Bakgrund I epidemiologiska

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Vitaminer & mineraler vid överviktskirurgi

Vitaminer & mineraler vid överviktskirurgi Produktinformation Baricol Complete Vitaminer & mineraler vid överviktskirurgi BARICOL Therapeutic solutions Vitaminer & mineraler vid överviktskirurgi Efter en överviktsoperation är risken stor att man

Läs mer

Grundläggande tolkning av leverprover

Grundläggande tolkning av leverprover Grundläggande tolkning av leverprover Magdagen 5/5 Mathias Karlsson Laboratoriemedicin Värmland John Widström Gastroenterologiskt kunskapscentrum Karlstad Frågor att besvara: Har patienten symtom eller

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Prevalens av tillväxthormonbrist (GHD) hos vuxna 300-350/ miljon (i norden) GHD finns hos cirka 50% av patienter med hypofystumör innan hypofys operation

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Utlåtande avseende nominerad fråga för HTA-rapport. Substitution med vitaminer och mineraler efter fetmaoperation med gastric bypass

Utlåtande avseende nominerad fråga för HTA-rapport. Substitution med vitaminer och mineraler efter fetmaoperation med gastric bypass Utlåtande avseende nominerad fråga för HTA-rapport Substitution med vitaminer och mineraler efter fetmaoperation med gastric bypass Förslag/ställd fråga: Vilket vetenskapligt underlag finns för rekommendationer

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän.

Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015. Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning del 2 Bröstmjölk Modersmjölksersättning April 2015 Cecilia Hedström, leg dietist Centrala barnhälsovården Göteborg och S Bohuslän. Amning Minskar risk för (grade 1): - Mag- och tarminfektioner -

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN. Vägar till bättre livskvalitet

LILLA JÄRNKOLLSBOKEN. Vägar till bättre livskvalitet LILLA JÄRNKOLLSBOKEN Vägar till bättre livskvalitet j ä r n k o l l 1 Järnhälsa åt alla! Visste du att du kan ha normalt Hb och ändå ha järnbrist? Känner du dig trött, deppig och orkeslös? Det kan vara

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Epidemiologi och riskfaktorer. Kan man förebygga demens?

Epidemiologi och riskfaktorer. Kan man förebygga demens? Epidemiologi och riskfaktorer. Kan man förebygga demens? Ingmar Skoog professor i psykiatrisk epidemiologi Enheten för Neuropsykiatrisk epidemiologi Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län

Bakgrundsdata för studien i Kalmar Län FÖLJS ÅLDERSGRUPPEN ÖVER 80 MED DIABETES ENLIGT NATIONELLA RIKTLINJER? ANN-SOFIE NILSSON-NEUMARK, DISTRIKTS & DIABETESSJUKSKÖTERSKA BLÅ KUSTENS HÄLSOCENTRAL OSKARSHAMN Andelen befolkning 80 år och äldre

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen

Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Åldrande och framtidens äldrevård de senaste forskningsrönen Miia Kivipelto, MD, PhD Associate professor Bengt Winblad, Professor Aging Research Center Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital,

Läs mer

GENERELLA INDIKATIONER

GENERELLA INDIKATIONER Gäller för: Gäller from: 2012-06-01 Berör: Gäller tom: 2013-09-30 Dokumenttyp: Riktlinjer Version: 2.0 Kap/Dnr: Generella indikationer för remittering/hänvisning av gravida kvinnor från basmödrahälsovården

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility

The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility The Alzheimer s Association multi-center study on lumbar puncture feasibility Bakgrund Biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF), tau och amyloid β (Aβ) har visat sig var lovande verktyg för diagnos av Alzheimers

Läs mer