D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset 150415"

Transkript

1 D- vitamin vad gäller idag? Maria Sääf Westmanska palatset

2 Dagens meny Fysiologin Målvärden? Analysmetoder D- vitaminbrist Rörelseapparaten Extra- skeleeala effekter? Preparat Faror med D- vitaminsupplement? PaIenJall

3

4 Säker Id i solen för person med känslig hud men som kan bli brun UV Index Hela dagen 1-2 Immar min

5 Risk grupper för vitamin D brist

6 Labprover vid utredning av D- vitaminbrist S- kalcium owast inom ref Korrigera S- kalcium för S- albumin S- fosfat owast inom referens S- ALP owa (men inte allid) förhöjt S- PTH owa (men inte allid) förhöjt (SHPT) 25OHvitamin D lågt värde insufficiens om nmol/l brist om <25 nmol/l svår brist om <12,5 nmol/l) S- krea<nin och malabsorpionsprover

7 Melhus H 2013

8 Olika analysmetoder klassar olika andel med D- vitaminbrist. Precisionsfelet är relaivt stort för de immunometriska metoderna Michaelsson K et al

9 Symptom på D- vitaminbrist? Rörelseapparat Proximal myopai: svaghet, ev ömhet, kramper, parestesi Gångsvårigheter SkeleEvärk owa lumbalrygg, bäcken, lår, bröstkorg, pseudofrakturer

10 A well- appearing 23- month- old pa<ent has failure to thrive (A), bowing of bilateral extremi<es (B), and a thickened les wrist (C) Jewell, J. A. et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:983. Copyright restrictions may apply.

11 Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna En kvalitaiv defekt i benvävnaden Barn med rakit Vuxna med oillräckligt beh rakit

12 Fig 2 Pseudofracture (white arrow) of the medial aspect of the right femur proximal to the lesser trochanter Sievenpiper, J. L et al. BMJ 2008;336: Copyright 2008 BMJ Publishing Group Ltd.

13 Rakit/Osteomalacia Grönt=Mineraliserat ben RöE=Omineraliserad osteoid Purpur/ViE=Benmärg

14 PrevenIon av rakit i Nordiska länder Sverige 400 IE/d Supplement 0-2 år (upp Ill 5 år om mörk hud eller bristande solexposiion) Norge 400 IE/d Island 400 IE/d Finland 400 IE/d 0-6 år 0-6 år 0-18 år

15 Preven&on av D- vitaminbrist Nordiska näringsrekommendaioner (NNR 2012) Ålder 2-74 år Gravida > 75 år Intag RDI 400 IE 400 IE 800 IE RekommendaIonen gäller förutsae normal solexposiion

16 Målvärden S- 25OHvitamin D för ae inte få rakit/osteomalaci InsItute of Medicine (IOM 2011) Sufficiens om >50 nmol/l Endocrine Society (2011) Insufficiens upp Ill 73 nmol/l Jfr referensområde KS nmol/l

17 Tolkning av D- vitaminstatus IOM (2011) och Sundhetsstyrelsen(2010) Svår brist < 12,5 nmol/l Brist < 25 nmol/l Insufficiens nmol/l Sufficens > 50 nmol/l

18 Hur skall man tolka.. S- 25OHvitamin D 24 nmol/l Alla övriga lab normala dvs S- kalcium, S- fosfat, S- PTH, S- ALP D- vitaminbrist eller inte? Vilka lab behövs innan behanding???

19 Osteoporos och D- vitamin Osteoporos är en kvan<ta<v defekt i benstommen men inslag av D- vitaminbrist förekommer

20 Chapuy et al Vitamin D3 and calcium to prevent hip fractures in the elderly women. N Engl J Med 1992; 327(23) RCT: Höftfrakturer minskade 43 % efter Kalcium 1,2 g + D-vitamin 800 E 18 månader till institutionsboende franska kvinnor ( år)

21 Chapuy M et al 1992

22 Uppsalas manskohort Melhus H 2013

23 1000 mg kalcium, D- vitamin 800 E Oral vitamin D3 and calcium for secondary preven<on of low- trauma fractures in elderly people (Randomised Evalua<on of Calcium Or vitamin D, RECORD): a randomised placebo- controlled trial. Grant AM et al. Lancet 2005;365 (9471: Ålder 70 +, 77 (6) år

24 Vitamin D eller analoger PrevenIon av fraktur hos PM kvinnor och äldre män? Cochrane 2014, Avenell A et al 12/31 studier hade medelålder >80 år Monoterapi med enbart vitamin D - inte sannolikt ae det förebygger fraktur Monoterapi med kombinaionen kalcium (c:a 1 g) + vitamin D (< 800 E) minskar höwfraktur (9 studier, pers) RR 0,84 (0,74-0,96) samt non- vert frakturer RR 0,95 (0,90-0,99)

25 Vitamin D eller analoger PrevenIon av fraktur hos PM kvinnor och äldre män? Biverkningar? Cochrane 2014, Avenell A et al 12/31 studier hade medelålder >80 år Monoterapi med kombinaionen kalcium (c:a 1 g) + vitamin D (< 800 E) lite ökad risk för GI obehag RR 1,04 (1,00-1,08) njurproblem RR 1,16 (1,02-1,33)

26 Extra- skeleeala effekter? AssociaIoner InfekIoner (LI, TBC, HIV) Metabolt syndrom Fetma Astma DM2 Tumörer (bröst, prostata, colon) Autoimmunitet (tyreoidea, DM1, MS) Psyk - depression, psykos, auism FerIlitet, pre- eklampsi, pre- maturitet, GDM Mortalitet

27 BMJ 2014:349

28 Ju mer D- vitamin desto bäere?

29 From: Annual High-Dose Oral Vitamin D and Falls and Fractures in Older Women: A Randomized Controlled Trial JAMA. 2010;303(18): doi: /jama E po 1 gång per år/placebo Figure Legend: This analysis censors data after first fall or fracture. Time to first fracture and fall was analyzed using Cox proportional hazards models. CI indicates confidence intervals; HR, hazard ratio. Date of download: 4/13/2015 Copyright 2015 American Medical Association. All rights reserved.

30 Uppsalas mammografikohort Snellman et al 2014

31 WHI- studien Cauley JA 2011

32 Smoothed plot of hazard ratios for all-cause mortality (A), cancer mortality (B), and cardiovascular mortality (C) according to the plasma 25-hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) concentration. Karl Michaëlsson et al. Am J Clin Nutr 2010;92: by American Society for Nutrition Uppsalas manskohort

33 Preparat med kolekalciferol =vitamin D3 Devitre TuggtableE 400 IE (10 ug) Divisun TableE 800 IE (20 ug) Detremin Lösning 500 E/drp, IE/ml D- vitamin Olja ACO Lösning 80 E/drp, 2740 IE/ml D- vitamin VaEen ACO Lösning 80 E/drp, 2720 IE/ml

34 Kombipreparat med kalcium + vitamind3 Samtliga receptbelagda tableeer innehåller 500 mg kalcium Samtliga innehåller 400 IE vitamin D3 utom forte tableeerna som innehåller 800 IE Tugg eller sväljtableeer Kalcipos D /forte Calcichew- D3 /forte

35 Hur mycket ökar S- 25OHvitamin D av supplement? Pat med lågt BMI och låga nivåer av 25OHvitamin D ökar mer än feta paienter med normala värden 10 ug/d (400 IE/d) ökar S- 25OHvitamin D c:a nmol/l

36 Vilken är högsta ofarliga dos (UL) som preven&on i allmän populaion? Dos NNR IOM IE/dag IE/dag Högsta ofarliga serumnivå?? European Food Safety Authority (EFSA) 2006 S- 25OHvitamin D 150 nmol/l NOAEL (No Adverse Effect Level)

37 PaIenJall Ung man med nedstämdhet I slutet av gymnasiet första gången haw kontakt med psykiatrin på mors iniiaiv, passiv, sieer mest hemma vid datorn, orkar inte upp på morgonen. Betygen dalat. Flickvännen gjort slut. EWer gymnasiet olika korta anställningar, nu arbetslös se sedan 3 månader. Mor orolig. SiEer uppe på näeerna, sover Ill fram på ewermiddagen. Irritabel. UEryckt livsleda. Tidigare spelat fotboll med kompisar, orkar inte.

38 PaIenJall Ung man med nedstämdhet Mor letat på nätet och läst ae många med depression har lågt D- vitamin, önskar ae sonen får lämna prov och få behandling om han har D- vitaminbrist. Mor undrar om HolisIcs supplement med IE (125 ug) per kapsel kan vara lämpligt

39 PaIenJall- 45- årig man i Stockholm 2015

40 45- årig man i Stockholm Sedan ee par år känt sig orolig och haw flera kontakter med psykiatrin För ae förbäera sie välbefinnande beställer han ee vitaminpreparat med D- vitamin Illverkat i Kina 1 tsk- 1 msk/dag Han tar enligt ordinaion en dos per dag (ibland extra) under några veckor- månader

41 45- årig man Stockholm 2015 Tilltagande besvär med matleda, illamående, kräkningar Söker Ill slut på VC och vidare Ill akutmoeagning på sjukhus D- vitaminpreparatet innehåller c:a IE/g

42 45- årig man Stockholm 2015 Lab: S- kalcium 4,2 mmol/l (2,15-2,50) S- joniserat kalcium 2,09 mmol/l (1,15-1,33) S- fosfat 1,9 mmol/l (0,75-1,4) S- kreainin 407 umol/l (<100) S- PTH 1,1 pmol/l ( 1,1-6,9) S- ALP 0,8 ukat/l (<1,9) S- 25OHvitamin D 2073 nmol/l ( ref )

43 45- årig man Stockholm 2015 Behandling Vätska KorIson BenresorpIonshämmare? Dialys?

44 PaIenJall kvinna från Pakistan Op för bröstcancer 10 månader sedan

45 Fig 1 Tc 99m HDP bone scan before rescue therapy with vitamin D (les) showed increased uptake of radionuclide tracer in ribs and les sacroiliac joint. ASer rescue therapy (right), scan showed no appreciable uptake at any sites Sievenpiper, J. L et al. BMJ 2008;336: Copyright 2008 BMJ Publishing Group Ltd.

46 Lesson of the week Sievenpiper J et al BMJ 2008;336:1371 Besöker släkten i Pakistan under 6 veckor innan cytostaikabeh skall börja Åter i London, mycket mindre värk CT helkropp: fissurer i pelvis Nästa vår mer värk i bröstkorgen och höger höw Startar beh med aromatashämmare och pamidronate iv vilket ger parestesier och muskelkramper

47 Lesson of the week Sievenpiper J et al BMJ 2008;336:1371 S- kalcium albuminkorrigerat 1,25 mmol/l (2,15-2,50), remiss Ill endokrinmoeagning S- PTH 474 ng/l (ref 10-60) S- 25OHvitamin D 19 nmol/l (ref 25-75) Behandling: vitamin D IE im/månad +kalcium 1 g/dag EWer 4 år symptomfri, röntgen och skeleescint normala

48 PaIenJall - Äldre kvinna med mild PHPT

49 Äldre kvinna med mild PHPT 77- årig kvinna med förmaksflimmer, Waranbeh, lindrig KOL, hjärtsvikt, knäprotes, fraktur collum chirurgicum i vintras, ryggont Lab har visat hyperkalcemi S- kalcium 2,76 mmol/l, S- fosfat 1,0 mmol/l, S- kreainin 89 umol/l, S- ALP 2,0 ukat/l, S- PTH 7,6 S- 25OHvitaminD 28 nmol/l

50 Äldre kvinna med mild PHPT Bentäthet DXA Ländrygg T- score - 2,8, VFA susp kotkompression Th12 och L1, Lårbenshals T- score - 2,6 Endokrinkirurg avböjer halsexploraion. Pat vill heller inte bli opererad om inte tvingande.

51 Äldre kvinna med mild PHPT Behandla hyperkalcemin? Behandla benskörhet? Behandla något annat?

52 Pågående stora RCT extraskeleeala ujall VITAL USA D- Health Australien FIND Finland ViDA New Zealand DO- HEALTH Europa 2.152

Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken

Om D-vitamin -fakta och vision. Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken Om D-vitamin -fakta och vision Per Manhem SUS Endokrinologiska kliniken 23-årig kvinna av libanesiskt ursprung bosatt i Sverige sedan 5 år utredd 1989 2-4-0 para kvinna som ammar yngsta barnet 9 månader

Läs mer

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Vitamin D brist. Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D brist Spelar det någon roll? Ylva Pernow Endokrinkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vitamin D Vitamin D fysiologi Vitamin D & Immunsystemet Vad är optimal serum nivå? Vad är brist? Hur

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Kloka Listan 2013 Nytt terapiområde - brist på D-vitamin Upptag av kolekalciferol (D-vitamin)

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg 2-3 % av alla kvinnor,vilka är 5-10 gånger oftare än män. Insjukna under och efter klimakteriet. Efter förlossning löper stor risk. Postpartum tyreoidit Symtom

Läs mer

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta

Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Osteoporos En praktisk handbok med bakgrundsfakta Andreas Kindmark 3 Författare: Docent Andreas Kindmark, Osteoporosmottagningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Innehåll Innehållsförteckning 1 Vad är osteoporos?...

Läs mer

Gång med framgång. Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö. Paul Rogowski. Rapport 2005:3 ISSN 1652-9308 ISBN 91-975557-0-3

Gång med framgång. Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö. Paul Rogowski. Rapport 2005:3 ISSN 1652-9308 ISBN 91-975557-0-3 Gång med framgång Att förebygga fallskador bland äldre i Malmö Paul Rogowski Rapport 2005:3 ISSN 1652-9308 ISBN 91-975557-0-3 Förord Enbart äldres fallolyckor kostar kommunerna och landstingen ca fem miljarder

Läs mer

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5

År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2012 Årgång 25 Nr 4-5 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 72 Redaktörns spalt... 74 NDR-Nytt... 75 European

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE Hälsa och samhälle ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE EN LITTERATURSTUDIE PÅ PREMENOPAUSALA KVINNOR ELIN ASSÉNOVA-WALSTRÖM MARIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

PROTOKOLL. Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS)

PROTOKOLL. Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS) PROTOKOLL Behandlingsstudie med alendronat vid ankyloserande spondylit (AS) Ansvarig prövare Helena Forsblad d Elia, Överläkare, Med Dr Reumatologkliniken, SU/Sahlgrenska, Gröna stråket 14, 413 45 Göteborg

Läs mer

Handläggning av osteoporos vid

Handläggning av osteoporos vid Handläggning av osteoporos vid inflammatorisk reumatisk sjukdom VÅRDPROGRAM Andra upplagan maj 2004 Detta vårdprogram kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida och skall uppdateras regelbundet.

Läs mer

Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel

Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel OMSLAGSBILD Omslagsbilden ritad av Staffan Hessel HANDLÄGGNING AV OSTEOPOROS VID INFLAMMATORISK REUMATISK SJUKDOM VÅRDPROGRAM Andra upplagan maj 2004 Vi stödjer utgivningen av Vårdprogrammet: Aventis Pharma

Läs mer

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET

TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET TYREOIDEASJUKDOM I SAMBAND MED GRAVIDITET SFOG-RIKTLINJE från Endokrin ARG, 2014-12-28 Under graviditet gäller andra referensgränser för TSH än hos icke-gravida. Helst ska lokala trimester- och laboratoriespecifika

Läs mer

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur?

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst, 2012-03-07. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

3. Den systematiska litteraturgenomgången

3. Den systematiska litteraturgenomgången 3. Den systematiska litteraturgenomgången Läsanvisning Innehållet i den systematiska litteraturgenomgången är indelat i fem kapitel som motsvaras av fem huvudsakliga kostteman: Lågfettkost (Kapitel 3.1)

Läs mer

Vad är osteoporos? (benskörhet)

Vad är osteoporos? (benskörhet) Vad är osteoporos? (benskörhet) Broschyren är framtagen för dig som äter Calcichew -D 3 Vad är benskörhet? Benskörhet eller osteoporos är ett tillstånd med minskad benmassa, vilket leder till reducerad

Läs mer

Benskörhet & Starka ben av Bertil Wosk

Benskörhet & Starka ben av Bertil Wosk Benskörhet & Starka ben av Bertil Wosk att leva ett liv i hälsa är att leva ett liv i balans 2 Bertil Wosk är näringsterapeut som hjälpt många personer till bättre hälsa. Tusentals personer har också gått

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 3. Skyddande mat Pulserande tryck

VASKULÄR MEDICIN. Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 3. Skyddande mat Pulserande tryck VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 3 Skyddande mat Pulserande tryck Innehåll VASKULÄR MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för hypertoni, stroke

Läs mer

2013-11-26. Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma. Disposition. Dietary Guidelines for Americans, 2010

2013-11-26. Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma. Disposition. Dietary Guidelines for Americans, 2010 2013-11-26 Disposition Vad ingår i hälsosam mat? Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma Den aktuella evidensen - vilka effekter har denna mat på hälsan? Mat vid fetma en systematisk litteraturöversikt,

Läs mer

nutrition Tema: Benhälsa nordisk Lågkolhydratkost vad är det? Nytt om fullkorn

nutrition Tema: Benhälsa nordisk Lågkolhydratkost vad är det? Nytt om fullkorn 1 2008 nordisk nutrition Tema: Benhälsa Lågkolhydratkost vad är det? Nytt om fullkorn nummer 1/2008 >> INNEHÅLL Nordisk Nutrition ges ut av SNF Swedish Nutrition Foundation, Forskningsbyn Ideon, 223 70

Läs mer

Johanna Gustavsson, Finn Nilson & Ragnar Andersson Kunskapscentrum för äldres säkerhet

Johanna Gustavsson, Finn Nilson & Ragnar Andersson Kunskapscentrum för äldres säkerhet Fall och fallskador hos äldre en introduktion Johanna Gustavsson, Finn Nilson & Ragnar Andersson Kunskapscentrum för äldres säkerhet 1 Förord Kunskapscentrum för äldres säkerhet, KCÄ, initierades år 2007

Läs mer

C-UPPSATS. Minskar höftskyddsbyxan antalet höftfrakturer hos äldre?

C-UPPSATS. Minskar höftskyddsbyxan antalet höftfrakturer hos äldre? C-UPPSATS 2007:257 Minskar höftskyddsbyxan antalet höftfrakturer hos äldre? En litteraturöversikt Susanne Andersson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

kanske vanligare än vi trott Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter

kanske vanligare än vi trott Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter klinisk översikt Läs mer Medicinsk kommentar sidan 846 Artikel sidan 858 Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott

Läs mer

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Farmakabehandling av depression Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Steg för steg 1. Diagnos = ordentlig kartläggning är viktig symptom, samsjuklighet, missbruk!, suicidalitet,

Läs mer

PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November

PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November Stefan Carlsson Öl MD PhD Karolinska Universitetssjukhuset Processledare Prostatacancer vid RCC PSA-testning eller inte? Om du vore en

Läs mer

År 2013 Årgång 26 Nr 4 Sommarnumret

År 2013 Årgång 26 Nr 4 Sommarnumret DIABETOLOGNYTT Medlemstidning för Svensk Förening för Diabetologi År 2013 Årgång 26 Nr 4 Sommarnumret Ordföranden har ordet... 100 Redaktörspalten... 102 NDR-nytt... 103 Riskfaktorer för hjärt kärlsjukdom

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

Från kvinnohälsa till genusmedicin. En antologi

Från kvinnohälsa till genusmedicin. En antologi Från kvinnohälsa till genusmedicin En antologi Från kvinnohälsa till genusmedicin En antologi Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Vetenskapligt underlag Bilaga Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för diabetesvård. De fullständiga

Läs mer