D-vitaminbrist hos kvinnliga emigranter från subtropiska och tropiska områden boende i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D-vitaminbrist hos kvinnliga emigranter från subtropiska och tropiska områden boende i Sverige"

Transkript

1 D-vitaminbrist hos kvinnliga emigranter från subtropiska och tropiska områden boende i Sverige - En tvärsnittsstudie vid två vårdcentraler i Motala Mustafa Douglah, Georgios Korakakis Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården ISSN

2

3 D-vitaminbrist hos kvinnliga emigranter från subtropiska och tropiska områden boende i Sverige En tvärsnittsstudie vid två vårdcentraler i Motala Mustafa Douglah Georgios Korakakis Handledare: Lars Falk

4 Mustafa Douglah & Georgios Korakakis, 2015 Tellogruppen AB, Linköping, Sverige 2015 Rapport-FoUrnalen 2015:1 ST ISSN

5 Förord Som en del i läkares specialistutbildning (ST) ingår ett vetenskapligt arbete. Denna FoU-rapport är en redovisning av vårt vetenskapliga projektarbete. Bakgrunden till projektidén är att vi i vårt dagliga arbete på vårdcentralen träffar många kvinnliga patienter som har flyttat till Sverige från solrika länder och därmed riskerar de att i Sverige exponera sig för solljus lika litet som de gjorde i sitt hemland men med en avsevärt lägre ultraviolettljusdos. Vår hypotes var att dessa kvinnor därför skulle kunna ha låga D-vitaminnivåer. Syftet med denna studie var att studera om kvinnor som emigrerat från subtropiska eller tropiska områden och som bott i Sverige mer än ett halvår, har lägre D-vitaminhalt i blodplasma jämfört med normala D- vitamin referenser samt möjligförekomst av D-vitaminbristrelaterade symptom eller sjukdomstillstånd hos dem med brist. Vi vill tacka vår handledare Lars Falk på FoU-enheten som varit tillgänglig, lyhörd och gett ett fantastiskt stöd under hela vägen. Vi vill också ge ett stort tack till överläkare Ulf Rosenqvist MSK/LIM för värdefulla synpunkter, tips och råd. Vi tackar också alla medarbetare, våra chefer och laboratoriepersonal på vårdcentralerna Marieberg och Brinken som har hjälpt oss i samband med genomförandet av detta projekt. Motala november 2014 Mustafa Douglah Georgios Korakakis

6

7 Sammanfattning D-vitamin är viktigt för kalcium-fosfat balansen, benmineraliseringen samt tillväxt av skelettet. Det finns två olika typer av D-vitamin, D2 ergokalciferol och D3 kolekalciferol. Solljus i form av ultraviolettljus B (UVB) är essentiell för bildandet av D3 som i sin tur omvandlas i huden till aktivt D-vitamin. Det huvudsakliga D-vitaminintaget fås på detta sätt medan en mindre mängd D-vitamin kommer från andra källor som t ex via kosten. D-vitaminproduktionen varierar med bland annat tidpunkt på dagen, årstid, kön och latitud. Personer med mörk hudfärg behöver mer solexponering för att bilda samma D-vitaminhalt som ljushyade personer. Det finns internationellt konsensus att D-vitaminnivåer mellan nmol/l betraktas som en låg nivå. D-vitaminbrist föreligger vid nivåer under 25nmol/L. Tidigare studier har visat att D-vitamindepåerna kan vara otillräcklig framför allt under vinterhalvåret bland personer som bor i nordligt belägna länder som Sverige, Finland och Kanada och framför allt hos kvinnor. Under de senaste decennierna har ett stort antal kvinnor från subtropiska och tropiska länder emigrerat till Sverige och många av dessa har av kulturella skäl täckande klädsel. På grund av att det tar några månader innan D-vitaminkoncentrationen i blodplasma sjunker från normala eller höga nivåer när omständigheterna t ex lägre UVexponering valde vi att inkludera de immigrerade kvinnor som bott i Sverige i minst sex månader. Studiens syfte var att studera D-vitaminhalten i blodplasma hos kvinnor i åldern år med sydeuropeiskt, sydasiatiskt eller afrikanskt ursprung som hade bott i Sverige i minst ett halvår. Patienturvalet gjordes från två vårdcentralspopulationer. Studien genomfördes i Östergötland under augusti och september Av 440 tillfrågade kvinnor accepterade 75 att delta i studien. Inklusionskriterierna uppfylldes av 81 % (n=52) av dessa. Av de 52 kvinnorna hade 57 % (n=30) D-vitaminbrist och övriga subnormala halter av D-vitamin. Ingen hade normala nivåer (>75 nmol/l). En stor andel 52 % (n=27) av deltagarna hade en eller flera kroniska diagnoser som depression, fibromyalgi, hypertoni, hyperkolesterolemi och kronisk smärta. Ett samband mellan dessa diagnoser och D-vitaminbrist studerades inte och därför kan man inte heller dra några slutsatser om kausalt samband. Slutsatsen av denna tvärsnittsobservationsstudie var att samtliga deltagare hade suboptimala nivåer av D-vitamin och en stor andel av dessa hade även D-vitaminbrist.

8

9 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte... 4 Frågeställningar... 4 Material och metod... 5 Etiska överväganden... 6 Resultat... 6 Diskussion Resultatdiskussion Metoddiskussion Slutsats Lärdomar Referenser... 16

10

11 Bakgrund Solens betydelse för hälsan beskrevs redan under antiken av Herodotos och Soranus från Efesos [1]. Engelska sjukan, rakit, har varit känd sedan 1650 då de engelska läkarna Francis Glisson och Daniel Whistler beskrev sjukdomen och visade att den berodde på brist på vitamin D [2] [3] [4]. I Sverige har sambandet varit känt från 1700-talet. Den huvudsakliga källan till D-vitamin, som täcker omkring procent av dagsbehovet är egenproduktion i huden. Övrigt D-vitamin fås genom mat och dryck som till exempel i fet fisk, svamp, ägg och D-vitaminberikade mejeriprodukter [5]. Solljusets ultravioletta strålar ( nm) delas i tre våglängdsområden; UVA ( nm), UVB ( nm) och UVC ( nm). UVC passerar inte ozonlagret [6]. D-vitamin bildas i överhuden (epidermis) från 7-dihydrokolesterol under inverkan av UVB. Genom en fotokemisk reaktion bildas previtamin D3 som snabbt förvandlas till D3. D-vitamin och dess metaboliter transporteras i plasma via bindning till ett speciellt protein som kallas för vitamin D bindning protein (DBP) [7] (Se figur 1). Figur 1: D-vitamin metabolism och fysiologi som visar hur D-vitamin produceras och omvandlas till den aktiva formen i kroppen. Taget från Läkartidningen 2012;26:1286. Med tillstånd från Pia Karlsland Åkeson. 1

12 För aktivering av D-vitaminet måste det först hydroxyleras i levern till 25- hydroxyvitamin D (kalcidiol). I nästa steg, i njurarna sker en ny hydroxylering där 1,25 dihydroxyvitamin D (kalcitriol) bildas. Kalcitriol är den aktiva formen av D-vitamin och stimuleras av parathyroideahormon (PTH) och vid hypofosfatemi (låga halter av fosfat i blodet). Kalcitriolen inhiberas av höga nivåer kalcium och fosfat [7]. Det finns en årstidsskillnad av D-vitaminproduktionen i huden. I Sverige produceras nästan inget D-vitamin i huden via UVB under perioden oktober till mars. Den högsta D-vitaminproduktionen sker under sommartid [8] [9]. I till exempel Stockholm som ligger på knappt 60 grader nordlig bredd, behöver man under sommarhalvåret exponera händer, armar och ansikte två till tre gånger i veckan, minuter per gång, för att uppfylla dagsbehovet av D-vitamin. I Boston USA som ligger på 40 grader nordlig bredd, behövs hälften så mycket tid [10]. Kalcitriol som finns i alla steroidhormoner påverkar en specifik cellkärnereceptor, vitamin-d receptor (VDR). Kalcitriolprov tas enbart vid speciella utredningar som till exempel vid misstanke om VDR defekt eftersom den är välreglerad med PTH och kan vara låg, normal eller förhöjd vid D-vitaminbrist [7]. Vid sedvanlig provtagning mäts enbart kalcidiol som bäst anses spegla kroppens vitamin-d-status [11]. Kalcidiol mäts antigen i internationella enheter (IE), 1 IE = 0,025 µg (mikrogram) eller mätts den i ng/ml eller nmol/l (1 ng/ml= 2,5 nmol/l). Enligt Karolinska Universitetssjukhusets provtagningsanvisningar från april 2009 som överensstämmer med internationell standard, anges nivåer för normal nivå, brist och höga värden enligt tabell 1 [12]. Tabell 1: Referensvärden på D-vitamin i olika stadier från brist till toxicitet. D-vitamin halt nmol/l Status <25 brist insufficiens optimal nivå >250 risk för toxicitet 2

13 D-vitaminbrist ger rakit hos barn och osteomalaci hos vuxna. Symtomen varierar och påverkar musklernas funktion och skelettet. D-vitaminbrist kan bland annat vara associerat med infektioner, hjärtkärlsjukdomar, diabetes mellitus, depression, autoimmuna sjukdomar och cancer [10]. Behovet av D-vitamin varierar med ålder. Det rekommenderade intaget via föda är enligt livsmedelsverket [5]: 10 mikrogram per dag för barn och vuxna 10 mikrogram per dag för gravida och ammande 20 mikrogram per dag för personer över 75 år För D-vitaminbrist och insufficiens finns det olika behandlings- och uppföljningsrutiner, som dock kan variera från län till län. Behandlingen gäller personer som har en konstaterad D-vitaminbrist. Personer med D- vitamininsufficiens behöver uppföljning beroende på bakgrund, kön, ålder, livsstil samt kostinnehåll. D-vitaminpreparaten som finns på marknaden består av enbart D-vitamin eller i kombination med kalcium. I de flesta studier om D-vitaminbrist och benskörhet har man studerat kvinnor som målgrupp eftersom kvinnor har lägre benmassa från början och dessutom utsätts för den extra benförlust som sker efter klimakteriet [11]. Utländska studier har visat att D-vitamin- metabolism och produktion skiljer sig mellan olika etniska grupper och mörkhyade har en större risk att utveckla en D-vitaminbrist [13] [14] [15] [16]. Det finns numera en ökad andel utländsk befolkning i Sverige som representerar ca 16 % av hela befolkningen bosatt i Sverige [17]. Deltagarna i den aktuella studien kommer ursprungligen från sådana länder som Irak, Iran, Afghanistan, Somalia, Syrien och Libanon. Dessa etniska grupper riskerar att få låga halter av D-vitamin genom att de bor i ett nordiskt land där den möjliga produktionen av D-vitamin D är låg, speciellt under vinterhalvåret. Syfte Studiens syfte var att studera D-vitaminnivåer i blodplasma hos kvinnor mellan år som emigrerat från subtropiskt eller tropiskt område (inom 35 grader nordlig och sydlig breddgrad) och som bott i Sverige i minst ett halvår. Frågeställningar Hur stor andel av deltagarna har suboptimala andelar av D- vitamin? Hur stor andel av dessa har D-vitaminbrist? Hur stor andel av deltagarna med låga D-vitaminhalter har en eller flera kroniska sjukdomar 3

14 Material och metod Studiepopulationen utgjordes av kvinnor i åldern mellan år, ursprungligen från subtropiska och tropiska områden definierat som inom 35:e breddgraden räknat från ekvatorn och som bott i Sverige i minst ett halvår och som var listade på två vårdcentraler i Motalas kommun. Vi valde den 35:e breddgraden eftersom norr om 35:e breddgraden produceras lite eller inget D-vitamin via solexponering av huden under vinterhalvåret, mer uttalat ju längre norr- man kommer, då UVB-ljuset på grund av strålningsvinkeln absorberas i ozonlagret. [18] [19] Forskarna (MD, GK) arbetade som ST-läkare på respektive vårdcentral. Urvalet av individer skedde genom att via datajournal Cambio COSMIC, söka ut alla listade kvinnor i årsåldern som troligen kom från de ovannämnda geografiska områdena. Antagande om härkomst grundades på personernas efternamn och 440 kvinnor tillfrågades skriftligt genom brev skrivet på svenska om de önskade delta i studien. Breven skickades i juni-juli Femtiotvå kvinnor uppfyllde kriterierna, och accepterade att komma till vårdcentralen för mer information och eventuellt accepterande om deltagande i studien. För mer detaljerad information se figur 2. Informationen om studien gavs såväl muntligt som skriftligt på svenska av forskarna på vårdcentralen. De som lämnade sitt samtycke erbjöds en tid på respektive vårdcentral för att få ytterligare information om studien där de träffade forskarna. De fick då svara på standardiserade frågor som ålder, rökning, ursprungsland och hur länge de bott i Sverige dels för att se om inklusionskriterierna var uppfyllda, dels för erhållande av information som inte senare säkert kunde fås från deltagarens patientjournal. De som accepterade deltagande lämnade sitt samtycke om deltagande. Vi har också granskat deras journalanteckningar på vårdcentralen då identifierade eventuella kroniska diagnoser som beskrivs i tabell 2. Besöken gjordes i augusti-september Flera av dem som tackat ja till detta besök kallades vid samma tillfälle till vårdcentralen. Frågorna besvarades enskilt och muntligen till forskaren (ofta med anhörig närvarande). De deltagare som hade svårigheter att förstå svenska kunde i vissa fall få hjälp av andra deltagare eller anhöriga som kunde tolka. En av forskarna har arabiska som sitt modersmål och kunde därför kommunicera på arabiska med flera deltagare i studien. Ingen av deltagarna uppfattades efter detta ha haft svårigheter att förstå studiens syfte och innebörd. Efter att personerna som uppfyllde inklusionskriterierna hade accepterat deltagande i studien hänvisades de vid samma tillfälle till respektive vårdcentrals laboratorium för att lämna ett blodprov för bestämning av 25-hydroxy-D-vitamin (kalcidiol). De deltagare som av olika skäl inte kunde lämna blodprov samma dag återkom senare där den som väntade längst gjorde detta i oktober. Alla deltagare meddelades resultatet av sitt prov av forskaren. De som hade en D-vitaminhalt på <50 nmol/l erbjöds 5

15 en individuell uppföljning genom ett läkarbesök hos forskarna. Det gjordes inga jämförande statistiska analyser. Deltagarnas D-vitaminhalter jämfördes med laboratoriets referensmetod och brist respektive insufficiens definierades enligt tabell 1. Studien genomfördes på tidig höst eftersom man då kan förvänta sig de högsta årliga D-vitaminhalterna. Data i studien presenteras som procentuella andelar och antal och är således deskriptiva. Etiska överväganden Blodprovtagning medförde inga risker, men skulle kunna ge ett visst obehag för deltagarna. Deltagarnas identitet i studiens databas skyddades genom kodning och ingen annan än den forskningsansvariga läkaren hade tillgång till kodnyckeln som förvarades inlåst på respektive vårdcentral. Deltagarnas funderingar eller frågor kunde bemötas genom information och möjlighet till kontakt, personligen eller via telefon med forskarna. Anmälan av registret enligt Personuppgiftslagen utfördes. Patientbesöket journalfördes. Ett patientprotokoll (CRF) upprättades. Data registrerades i en Excelfil där deltagaridentiteten var kodad. Blodproverna analyserades på Diagnostiskt Centrum, Landstinget i Östergötland. Anmälan och upprättande av biobank gjordes enligt Biobankslagen. Studien godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping den 22 maj 2013, (Dnr 2013/96-31). Resultat Av totalt listade patienter på två vårdcentraler under år 2013, identifierades sammanlagt 440 kvinnor i åldersgruppen år som troligen uppfyllde inklusionskriterierna och ursprungligen kom från olika länder som Syrien, Irak, Libanon, Somalien, Thailand och Afghanistan (tabell 3). I efterhand exkluderades 19 % (n=12) på grund av att deras ursprungsland ligger norr om latitud 35 grader nord. De kom från Bosnien, Serbien, Kroatien, Slovenien, Kosovo, FYROM, Albanien och Ryssland. 5

16 Figur 2: Deltagarna ingående i D-vitaminbrist studien på två vårdcentraler i Motala år a. 12 kvinnor från område strax norr om latitud 35 o, där samtliga hade låga D- vitaminhalter men ingen hade brist. 6

17 Av de 440 kvinnorna inkluderades 12 % (n=52) i studien. Av de 52 kvinnor som inkluderades i studien hade 30 (58 %) en D-vitaminbristt och övriga 222 (42 %) subnormala nivåer av D-vitamin. Se figur 3 och 4. Figur 3: Andel kvinnor (n=52) med normal D-vitaminnivå (>75nmol/L), andel kvinnor med otillräcklig D-vitamin nivå (25-74nmol/L) och andel kvinnor med D-vitamin brist (<25nmol/L). Deltagarna delades in i subgrupper beroendee på uppmätt D-vitaminhalt. Se figur D vit=<10 nmol/l D vit nmol/l D vit D vit D vit >75 nmol/l nmol/l nmol/ll D vit=<10 nmol/l D vit nmol/l D vit nmol/l D vit nmol/l D vit >75 nmol/ /L Figur 4: Antal deltagaree fördelade utifrån D-vitaminhalt 7

18 Sex av deltagarna var gravida under studieperioden. Tre deltagare använde D-vitamintillskott regelbundet enligt deras utsago (alla tre med receptförskrivet D-vitamin) och trots substitution hade de låga halter av D-vitamin i plasma (39 respektive 42 och 28 nmol/l). Efter journalgranskning av deltagarnas sjukdomshistoria framkom att många hade olika kroniska sjukdomar (diagnoser), framför allt kardiovaskulära sjukdomar, muskuloskeletala kroniska smärtor, depression och hyperkolesterolemi. Se tabell 2. I den aktuella studien har något samband mellan D-vitaminbrist och sådana sjukdomar inte studerats. Tabell 2: Antal deltagare och deras kroniska diagnoser registrerade i journalsystem Diagnoser Antal deltagare Nmol/lit D-vit Kardiovaskulär sjukdom 9 28 Depression 6 36,8 Tyreoidearubbning 6 23,3 Muskuloskeletal smärta 15 26,9 Andelen rökare bland deltagarna var 11 % och majoriteten var i yngre medelåldern. Det ursprungslandet med flest deltagare var Irak (n=14) (se tabell 3). Tabell 3: Antal deltagarna (n=52) från respektive land och deras medelålder (per land). Ursprungsland Antal Medelålder Afghanistan 1 37 Eritrea 4 37 Jordanien 1 60 Grekland 1 61 Irak Iran 2 39 Libanon Palestina 1 36 Somalia 7 31 Sudan 1 36 Syrien 8 47 Thailand

19 Diskussion Resultatdiskussion I denna studie ingick kvinnor i åldern år med ursprung från Sydeuropa, Sydasien, Mellanöstern och Afrika som hade bott i Sverige i minst ett halvår och var listade på en av två vårdcentraler i Motala, Östergötland. Samtliga kvinnor i studien där huvudandelen kom från Mellanöstern och Afrika hade låga D-vitaminhalter dvs brist eller insufficiens. Detta resultat är väl överensstämmande med en tvärsnittsstudie utförd i Norge 2013, som visade att samtliga barn, ungdomar och vuxna (ursprungligen från Mellanöstern, Sydasien och Afrika) hade låga D-vitaminhalter på <50 nmol/l. [20] I en svensk studie genomförd mellan januari och mars 2009 jämfördes 61 kvinnor av olika ursprung och man fann stora skillnader mellan de olika etniska grupperna. I gruppen med utländskfödda (Asien och Afrika) hade 61 % D-vitaminbrist (25-OH D <25 nmol/l), jämfört med endast 7 % hos de svenskfödda kvinnorna. [21] Flera studier har visat att det kan finnas ett samband mellan D-vitamin och ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar [22] [23], En studie som genomfördes i Spanien 2013, visade ett samband mellan D-vitaminbrist och höga kolesterolnivåer, men något kausalsamband kunde inte fastställas och ytterligare studier behövs därför för att pröva detta eventuella samband. [24] Vi har i föreliggande studie inte studerat eventuella kausalsamband. Även om dessa sjukdomar förekom hos en knapp femtedel av deltagarna vet vi inte om detta är mer än egentligen förväntat. Vilka av deltagarnas kroniska diagnoser som är kopplade till låg D-vitaminhalt är inte helt klart och fall-kontrollstudier behövs för att kunna påvisa möjliga samband. En del av de kroniska sjukdomar som är listade i tabell 2 är inte väldefinierade med klara kriterier och också vanligt förekommande. Skulle en låg D-vitaminhalt visa sig att ett kausalsamband med någon kronisk sjukdom är detta av stor vikt eftersom behandlingen skulle vara kurativ för flera av dessa sjukdomar. 9

20 Det finns naturligtvis orsaker till att kvinnorna i föreliggande studie hade låga D-vitaminhalter, men syftet var att studera om det förelåg en brist i denna population. För att få ytterligare kunskap om eventuella orsaker krävs en studie som t ex tar upp aspekter om solvanor, klädsel och kostvanor. Metoddiskussion Av praktiska skäl baserades urvalet på efternamn. Detta kan ha medfört att kvinnor som borde ha inkluderats missades. Det var också ett stort primärt bortfall då många inte besvarade inbjudan till studien vilket till viss del skulle kunna bero på otillräckliga kunskaper i svenska för att förstå innehållet. Det finns också en möjlighet att kvinnor med egen misstanke om sjukdom och D-vitaminbrist tackade ja till inbjudan, medan kvinnor utan besvär eller misstanke om D-vitaminbrist avstod från deltagande. Detta skulle innebära att urvalet inte blev representativt. Vad som är D-vitaminbrist har diskuterats. De laboratorie-referensvärden som används kompenserar inte för årstid, men den föreliggande studien genomfördes när deltagarna borde ha som högst D-vitaminhalt vilket talar för att värdena vintertid kan vara betydligt lägre. Möjliga etiologiska orsaker till D-vitaminbrist och insufficiens har inte studerats i denna studie. Det skulle vara av vikt att genomföra en studie där ytterligare bakgrundsfaktorer som t ex solvanor, klädsel och kost studerades liksom att studera nyanlända emigranter från dessa områden och deras D-vitaminhalt i jämförelse med som hittas ett halvår senare. 10

21 Slutsats Studien visade att kvinnorna hade låga till extremt låga halter av D- vitamin trots att studien genomfördes under hösten då man kunde förvänta sig högre värden än under resten av året. Därmed skulle det kunna finnas en ökad risk för följdsjukdomar av olika slag både på kort och på lång sikt. Ytterligare studier av D-vitaminnivåer behövs även bland vuxna kvinnor som genom generationer har nordiskt ursprung. Även solvanor UVB-exposition bland kvinnor med nordiskt ursprung borde studeras. Finns det skillnader avseende D-vitaminnivåer bland t ex irakiska kvinnor med västerländsk livsstil och kvinnor med heltäckande klädsel? [23]. Ändras kostvanor efter långt boende i Sverige som kompenserar för bristande D-vitaminproduktion via UVB och aktivering av D-vitamin från huden? Skulle en D-vitamin substitution ha betydelse för symtom eller för förebyggande av kroniska sjukdomar? Det finns således obesvarade frågor om tänkbara samband mellan D- vitaminbrist och befolkningens hälsa. Därför borde fler studier genomföras, framför allt i nordiska länder som Sverige där den årliga totala UVB-dosen är låg och där man också avråder populationen från UV-exposition pga den ökade hudtumörincidensen. Dessutom finns problem med att D-vitaminintaget inte säkert helt kan tillgodoses enbart via kosten. 11

22 12

23 Lärdomar Vi valde ett ämne som varit aktuellt den senaste tiden då det bland annat pga den stora immigrationen från Sydeuropa, Sydasien och Afrika under de senaste decennierna kunde misstänkas att D-vitaminbrist skulle kunna bli ett ökande problem. Forsknings-processen var i sig något nytt för oss som inte forskat tidigare. Det har varit en ganska lång resa från det att vi bestämde oss för ämnet till att gå igenom alla steg med att skriva projektplan, göra etikansökan, skriva patientinformation, kalla deltagare, samla material och data, begrunda och analysera, diskutera med varandra och att skriva rapporten. Allt detta skulle ha varit svårt utan allt hjälp och stöd som vi fått från FoU-enheten för närsjukvården, framförallt från vår FoU-handledare. Det har varit till stor nytta för oss att gå igenom alla dessa steg och upptäcka olika delar i forskningsprocessen. Det har väckt ett nytt intresse hos oss själva och gjort oss intresserade av möjliga kommande forskningsprojekt. Idag skulle vi ha gjort vissa saker annorlunda och exempelvis försökt att inkludera fler individer i studien och även ha med en kontrollgrupp. Att jobba ihop två ST-läkare, har varit en stor fördel, då vi har kunnat bolla olika idéer tillsammans. Vi har kompletterat varandra och detta har gjort att studien blivit färdig snabbare. Genom våra två olika vårdcentraler fick vi också möjligheten att inkludera fler studiedeltagare än om vi hade arbetat var och en för sig. Vårt råd till andra ST-läkare som vill påbörja sitt arbete är att hitta ett ämne som är intressant att jobba med, börja tidigt under ST-blocket och utnyttja alla resurser, eftersom det är lika tidskrävande som lärorikt. Sammanfattningsvis skulle vi säga att det var både roligt och lärorikt att jobba från a till ö med ett eget projekt. 12

24 13

25 Referenser 1. Hochberg Z (ed): Vitamin D and Rickets Endocr Dev. Basel, Karger, 2003;6: Glisson F. A treatise of the rickets being a disease common to children. London 1668; Whistler D. De morbo puerili Anglorum quem patrio idiomate indigenae vocant The Rickets. 1645; Sai AJ, Walters RW, Fang X,et al. Relationship between vitamin D, parathyroid hormone, and bone health. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(3):E436 E Livsmedelsverket, D-vitamin. (Besökt ). 6. Hanneman KK, Cooper KD, Baron ED. Ultraviolet immunosuppression: mechanisms and consequences. Dermatol Clin 2006;24: Christiakos S, Ajibade DV, Dhawan P et al. Vitamin D: Metabolism. Rheum Dis Clin North Am 2012;38: Livsmedelsverket, D-vitamin. svar/fragor-och-svar/mat-och-naring/fragor-och-svar-om-dvitamin/. (Besökt ). 9. Burgaz A, Akesson A, Oster A, et al. Associations of diet, supplement use, and ultraviolet B radiation exposure with vitamin D status in Swedish women during winter. Am J Clin Nutr 2007; 86: Bruce Å. Vitamin D en solskenshistoria. Läkartidningen 2007;104: Internetmedicin D-vitaminbrist. kt ). 14

26 12. Karolinska Universitetssjukhus provtagningsanvisningar. Universitetslaboratoriet/Sidor-om-PTA/Analysindex-allaenheter/Kemi/Anvisning/?a=9123.(Besökt ). 13. Gallagher JC, Peacock M, Yalamanchili V, et al. Effects of vitamin D supplementation in older African American women. J Clin Endocrinol Metab 2013;98: Looker AC. Body fat and vitamin D status in black versus white women. J Clin Endocrinol Metab 2005;90: Shea MK, Houston DK, Tooze JA, et al. Correlates and prevalence of insufficient 25-hydroxyvitamin D status in black and white older adults: the health, aging and body composition study. J Am Geriatr Soc 2011;59: Aloia JF, Talwar SA, Pollack S, et al. A randomized controlled trial of vitamin D3 supplementation in African American women. Arch Intern Med 2005;165: Utländsk befolkning i Sverige, Statistiska centralbyrån (SCB). wlayout1&rxid=9126e7c4-5eb8-4c03-9a35-33dfc53f0bad. (Besökt ). 17. Webb AR, Kline L, Holick MF. Influence of season and latitude on the cutaneous synthesis of vitamin D3: exposure to winter sunlight in Boston and Edmonton will not promote vitamin D3 synthesis in human skin. J Clin Endocrinol Metabol 1988;67: Matsuoka LY, Wortsman J, Haddad JG, Hollis BW. In vivo threshold for cutaneous synthesis of vitamin D3.J Lab Clin Med 1989; 114: Eggemoen AR, Knutsen KV, Dalen I, et al. Vitamin D status in recently arrived immigrants from Africa and Asia: a crosssectional study from Norway of children, adolescents and adults. BMJ Open 2013;3(10):e doi: /bmjopen

27 20. Björk A, Andersson Å, Johansson G, et al. Evaluation of sun holiday, diet habits, origin and other factors as determinants of vitamin D status in Swedish primary health care patients: a crosssectional study with regression analysis of ethnic Swedish and immigrant women. BMC Fam Pract 2013;14: Daryani A, Berglund L, Andersson A, et al. Risk factors for coronary heart disease among immigrant women from Iran and Turkey, compared to women of Swedish ethnicity. Ethn Dis 2005; 15: Zittermann A, Schleithoff SS, Koerfer R: Putting cardiovascular disease and vitamin D insufficiency into perspective. Br J Nutr 2005;94: Cutillas-Marco E Fuertes Prosper A, Grant WB, et al. Vitamin D status and hypercholesterolemia in Spanish general population. Dermatoendocrinol 2013; 5: Ahmed WA, Al-Murrani W, Kuri V, et al. Vitamin D intake and other risk factors for vitamin D insufficiency in Middle Eastern people living in the UK: a comparison of cultural and ethnic groups. Ecol Food Nutr 2013;52:

28 Förteckning över rapporter utgivna av FoU-enheten för Närsjukvården, Östergötland, ISSN Kan beställas via e-post: Rapporterna finns också som PDF-filer på vår hemsida: Fungerar telefonbaserat beslutsstöd för att fastställa eller utesluta urinvägsinfektion hos kvinnor? Författare: Georgios Anastasopoulos, 2014:8-ST Aktiv exspektans vid bedömning av tarmsymtom enligt svenska NICEkriterierna Författare: Gabriella Karlsson, 2014:7-ST Utveckling av en svensk version av smärtbedömningsinstrumentet PACSLAC i en population av personer med demenssjukdom Författare: Pernilla Malmfors, 2014:6 Sjuksköterskors och chefers uppfattningar om RGS webb som arbetsverktyg i telefonrådgivning - en enkätstudie i primärvården Författare: Helena Skansén Nyberg, 2014:5 Interbedömarreliabilitet av triagesystemet RETTS Författare: Lise-Lotte Bergqvist, Linda Bohlin, Monika Karlsson, Jenny Pettersson, 2014:4 Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD Författare: Henrik Hindmarsh, 2014:3 Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Författare: Cecelia Eriksson, Elisabet Bergfors, Bo Göran Olsson, Ewa Grodzinsky, 2014: 2 Från evidens till praktik Utvärdering av ett nytt arbetssätt för att använda evidens i vårdens förbättringsarbete Författare: Magnus Falk, Thomas Bradley, Morgan Edström, Solveig Johansson-Fredin, Eva Tärning, Per Carlsson, 2014:1 Uppföljning av medicinsk yoga för personer med Parkinsons sjukdom Författare: Anncharlotte Åberg, Lena Admyre, Paul Enthoven, 2013:6 Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade Författare: Rose-Marie Mossberg-Maghsoudi, Hanna Waldemarson, 2013:5 Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom intervention för en hälsosammare livsstil Författare: Berit Gustavsson Dahlgren, Lena Emilsson, Tommy Holmberg, Anna-Carin Jonsson, Jane Wennberg, Anniqa Foldemo, 2013:4

29 Utvärdering av samtalsbehandling i primärvården effekter av behandlingen Författare: Rolf Holmqvist, Anniqa Foldemo, 2013:3 Hälsosamtal Ett föräldracentrerat arbetssätt på Barnavårdscentral med stöd av Hälsokurvan Författare: Margareta Smedberg, 2013:2 Vårdkonsumtion och vårdkostnader för patienter i Dialektisk beteendeterapi före, under och efter behandling av personer med Borderline personlighetsstörning Författare: Ingrid Falklöf, Birgith Ledström, Annica Lundin, Mikael Åkeborg, Tommy Holmberg, 2013:1 Uppföljning av Ungdomshälsan Författare: Eva-Lena Fredriksson, Lena Rosengren, Tommy Holmberg, Anniqa Foldemo, 2012:3 Ambulatorisk blodtrycksmätning på vårdcentral Författare: Marie Ålholm Beijer, 2012:2 ST Vad gör vi på jobbet? En deskriptiv studie om arbetstidens innehåll på en vårdcentral Författare: Eva Anskär, 2012:1 Mindfulness för patienter med psykisk ohälsa uppföljning av behandlingseffekter inom primärvården Författare: Karin Hulting, Tommy Holmberg, 2011:3 Många äldre har biverkningar av simvastatin Författare: Fadi Chedid, 2011:2 ST Att upptäcka KOL i tidigt skede på en vårdcentral genom en enkät i väntrummet Författare: Ragnhild Tunehag, 2011:1 ST Smärtbedömningsinstrument vid demenssjukdom En litteraturstudie Författare: Pernilla Malmfors, 2010:2 Förekomst av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos medelålders östgötar En delrapport från studien Livsvillkor, Stress och Hälsa Författare: Hélène Ottosson, Anna-Karin Schöld, Margareta Smedberg, 2010:1 Modell för uppföljning av sjuklighet, medicinska resultat samt vårdkonsumtion och dess kostnader Författare: Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, 2009:3 Samtalsbehandling hos primärvårdskurator utvärdering av behandlingseffekter vid psykisk ohälsa Författare: Marie Sköld, Tommy Holmberg, 2009:2 Dessutom finns ett stort antal rapporter som utkommit i tidigare rapportserier under åren 1989 och framåt. Hör gärna av dig till oss på FoU-enheten om du vill fråga om dessa.

30

31

Antibiotikaförskrivning till patienter med svårläkta bensår som handlagts på en vårdcentral

Antibiotikaförskrivning till patienter med svårläkta bensår som handlagts på en vårdcentral Antibiotikaförskrivning till patienter med svårläkta bensår som handlagts på en vårdcentral Meike Hüttermann Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården ISSN 1102-3805 www.regionostergotland.se

Läs mer

Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade Rapport-FoUrnalen 2013:5 Rose-Marie Mossberg-Maghsoudi Hanna Waldemarson

Läs mer

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Rapport-FoUrnalen 2013:4 Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Berit Gustavsson

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Upplevda magtarmsymtom hos patienter med ätstörning Rapport-FoUrnalen 2014:2 Cecelia Eriksson Elisabet Bergfors Bo Göran Olsson Ewa Grodzinsky

Läs mer

kanske vanligare än vi trott Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter

kanske vanligare än vi trott Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter klinisk översikt Läs mer Medicinsk kommentar sidan 846 Artikel sidan 858 Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott

Läs mer

Omega-3-tillskott eller fisk?

Omega-3-tillskott eller fisk? Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Omega-3-tillskott eller fisk? En kartläggning av studenters användande av omega-3-tillskott Anna-Stina Nilsson Sanna Engerdahl Institutionen för kostvetenskap

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför?

Nutrition. Tema. Klocktestet Den mest nedladdade artikeln. Sarkopeni Värdet av styrketräning. Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? äldrevård och äldremedicin i öppen och sluten vård nr 4 2012 Tema Nutrition Klocktestet Den mest nedladdade artikeln Sarkopeni Värdet av styrketräning Vitamin D ett hett ämne Hur mycket och varför? Nytt

Läs mer

Forskningsläget kring sol och hälsa. - en sammanfattning av alla aktuella forskningsrapporter

Forskningsläget kring sol och hälsa. - en sammanfattning av alla aktuella forskningsrapporter Forskningsläget kring sol och hälsa - en sammanfattning av alla aktuella forskningsrapporter Innehållsförteckning 1 Vetenskapliga studier bevisar att det är nyttigt att sola.... 3 1.1 Solen skyddar mot

Läs mer

Från kvinnohälsa till genusmedicin. En antologi

Från kvinnohälsa till genusmedicin. En antologi Från kvinnohälsa till genusmedicin En antologi Från kvinnohälsa till genusmedicin En antologi Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd

Läs mer

Levnadsvanor och självskattad hälsa

Levnadsvanor och självskattad hälsa Rapport från Barn- och vuxenhabiliteringen Levnadsvanor och självskattad hälsa hos ungdomar med funktionshindret ADHD och ungdomar med rörelsehinder En enkätstudie Juni 2007 Cathrine Göransson Elisabet

Läs mer

Vårdbehov hos papperslösa

Vårdbehov hos papperslösa Vårdbehov hos papperslösa Erfarenheter från Röda Korsets Sjukvårdsförmedling för papperslösa 2008 Magdalena Fresk, Kista Vårdcentral Helena Ganslandt, Björnstigens Vårdcentral Februari 2009 ST-uppsats

Läs mer

Sjuksköterskors och chefers uppfattningar om RGS webb som arbetsverktyg i telefonrådgivning

Sjuksköterskors och chefers uppfattningar om RGS webb som arbetsverktyg i telefonrådgivning Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Sjuksköterskors och chefers uppfattningar om RGS webb som arbetsverktyg i telefonrådgivning - en enkätstudie i primärvården Rapport-FoUrnalen

Läs mer

Mota depression med motion

Mota depression med motion Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin maj 2008 TEMA Psykisk hälsa Fem vårdcentraler i ny depressionstudie Gruppbehandling testas på Gustavsbergs vårdcentral Mota

Läs mer

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE

ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE Hälsa och samhälle ATT FÖREBYGGA OSTEOPOROS I ETT TIDIGT SKEDE EN LITTERATURSTUDIE PÅ PREMENOPAUSALA KVINNOR ELIN ASSÉNOVA-WALSTRÖM MARIA NILSSON Examensarbete i omvårdnad Nivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Samtalsbehandling hos primärvårdskurator

Samtalsbehandling hos primärvårdskurator Forsknings- och utvecklingsenheten för närsjukvården i Östergötland Samtalsbehandling hos primärvårdskurator utvärdering av behandlingseffekter vid psykisk ohälsa Rapport-FoUrnalen 2009:2 Marie Sköld Tommy

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

Allmänläkare och deltid i Stockholms län

Allmänläkare och deltid i Stockholms län ST-projekt VESTA Södra programmet 2012 Allmänläkare och deltid i Stockholms län - en kvalitativ studie om allmänläkares upplevelser av deltidsarbete Magdalena Elfwén, ST-läkare i allmänmedicin, Capio Vårdcentral

Läs mer

EN KARTLÄGGNING AV ÄLDRE FINSKA INVANDRARES KOSTVANOR OCH HÄLSA I MARKS KOMMUN. Maria Lancha

EN KARTLÄGGNING AV ÄLDRE FINSKA INVANDRARES KOSTVANOR OCH HÄLSA I MARKS KOMMUN. Maria Lancha EN KARTLÄGGNING AV ÄLDRE FINSKA INVANDRARES KOSTVANOR OCH HÄLSA I MARKS KOMMUN Maria Lancha TITEL FÖRFATTARE Kartläggning av äldre finska invandrares kostvanor och hälsa i Marks kommun Maria Lancha TRYCKÅR

Läs mer

Från öppen till telefonbokad mottagning beskrivning och utvärdering av ett förändringsarbete.

Från öppen till telefonbokad mottagning beskrivning och utvärdering av ett förändringsarbete. Uppsatser för specialistexamen ABSTRACTS 2006 Barklund Christina Från öppen till telefonbokad mottagning beskrivning och utvärdering av ett förändringsarbete. Förändringen innebar nya rutiner för de akuta

Läs mer

Hur allmänläkare resonerar om ordination av läkemedel exemplet hjärt kärlsjukdom.ett fokusgr uppsamtal vid en vårdcentral.

Hur allmänläkare resonerar om ordination av läkemedel exemplet hjärt kärlsjukdom.ett fokusgr uppsamtal vid en vårdcentral. Examensuppsatser 2006 Moderator: Arja Lehti Föreläsare 1:Anna Barnéus: ST dagarna i allmänmedicin en kick off? Eller konsten att blåsa liv i en yrkeskår. St dagarna i allmänmedicin har arrangeras fyra

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 1 2014 årgång 35 Teman: Mångkultur, psykiatri, neurologi, endokrinologi Migration och vård på lika villkor för invandrare i Sverige

Läs mer

Solen, sjukdom och hälsa

Solen, sjukdom och hälsa a k t u ellt o m v e t ensk a p o ch häl sa juni 2010 Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2011 Solen, sjukdom och hälsa Denna tidskrift ges ut av Lunds universitet och Region Skåne a k t u ellt o m v e

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre. en kartläggning av översikter

Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre. en kartläggning av översikter Stöd till anhöriga som vårdar de mest sjuka äldre en kartläggning av översikter 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

nutrition Tema: Benhälsa nordisk Lågkolhydratkost vad är det? Nytt om fullkorn

nutrition Tema: Benhälsa nordisk Lågkolhydratkost vad är det? Nytt om fullkorn 1 2008 nordisk nutrition Tema: Benhälsa Lågkolhydratkost vad är det? Nytt om fullkorn nummer 1/2008 >> INNEHÅLL Nordisk Nutrition ges ut av SNF Swedish Nutrition Foundation, Forskningsbyn Ideon, 223 70

Läs mer

Distriktsläkaren. TEMA: Hud. Solens farliga strålar? Solskyddsmedel Dermatoskopi i mobilen Vanliga hudsjukdomar

Distriktsläkaren. TEMA: Hud. Solens farliga strålar? Solskyddsmedel Dermatoskopi i mobilen Vanliga hudsjukdomar Distriktsläkaren Nr 2 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Hud Solens farliga strålar? Solskyddsmedel Dermatoskopi i mobilen Vanliga hudsjukdomar Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer