* Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* Årsberättelse 2009 1"

Transkript

1 * Årsberättelse

2 Bonnier på 3 minuter Nettoomsättning per affärsområde MSEK Books Magazines EBITA per affärsområde MSEK Broadcasting & Evening Paper Entertainment Business Press Morning Paper Nettoomsättning per land 10 % 13 % 7 % 5 % 7 % 8 % 5 1% Sverige Danmark USA Finland Norge Tyskland Övriga 400 Intäktsfördelning Books Magazines Broadcasting & Evening Paper Entertainment Business Press Morning Paper 3 % 6% 25 % 10 % 25 % 3 1% Annonser Prenumerationer Lösnummer Direkt Biljetter Övrigt 2

3 Nyckeltal 2009 Omsättning MSEK EBITA MSEK Resultat efter finansnetto -228 MSEK Minskad nettoskuld 193 MSEK Medelantal anställda Från den blygsamma starten med en liten bokhandel och ett bokförlag 1804 är Bonnier i dag en internationell mediekoncern som är verksam inom alla medieformer, bestående av 175 företag i 16 länder. Bonnier är helägt av familjen Bonnier, som i dag driver bolaget i sjunde generationen. Verksamheten är fr o m den 1 januari 2010 indelad i affärsområdena Books, Broadcasting & Evening Paper, Business Press, Digital, Entertainment, Magazines och Morning Paper. 3

4 4

5 Äntligen blev det 2009 Äntligen kom året som skakade om mediebranscherna, och fick oss tillbaka på rätt spår. Under vissa månader i våras minskade vår annonsförsäljning i USA med mer än 30 procent jämfört med året innan. I augusti publicerades i vår svenska affärstidning bara hälften av annonsvolymen vi hade haft året innan. Just då kändes det förstås tungt. Då talade vi om paradigmskiften och målade världen svart och vit. Men när vi nu lägger 2009 till handlingarna, kan vi än en gång konstatera: det är inte antingen eller, det är både och blev året då högkonjunkturens tidvatten plötsligt och dramatiskt sjönk undan och frilade några av sanningarna som vi hela tiden varit medvetna om, men som vi lyckats förtränga. I en alltmer uppskruvad takt hade vi under 2000-talet sprungit allt fortare, och i allt snävare cirklar, och så plötsligt var besluten om framtiden självklara Publiken Medias tradition har varit att ge publiken vad publiken vill ha. Medias tradition har även varit att utgå ifrån att publiken inte riktigt visste vad den ville ha, och därför förse den med vad media ansåg var lämpligt (och lönsamt). I dag kan vi inte längre låtsas att vi inte vet. Publiken berättar för oss, dagligen och stundligen, exakt vad de tycker om det vi gör. Och vi måste lyssna. Och inte bara motvilligt, utan bejakande. Det handlar fortfarande om att överraska, att kreativt utveckla och förädla. Men med ett tydligt avstamp i vad vår publik efterfrågar. 2. Effektiviteten Under goda år skapas underbara ovanor. Under många goda år skapas många underbara ovanor, och de blir med tiden allt svårare att ta sig ur. Trots att vi riskerade verksamheter, varumärken och arbetstillfällen genom att underlåta att vara tillräckligt effektiva genom att inte anpassa kostnadskostym och arbetsmetoder efter århundradet, så lät vi det ske. Tack vare 2009 fick vi äntligen tillfälle att korrigera kursen! 3. Digitaliseringen Slarvigt räknat hade vi nästan kunder som köpte våra böcker, läste våra tidningar och tidskrifter och såg våra tv-program och filmer förra året. Dessutom hade vi tiotusentals annonsörer som använde oss som en kanal för att nå ut med sina budskap. I princip samtliga dessa köpare, tittare, läsare och annonsörer var under en stor del av året uppkopplade på nätet. Den digitalisering som vi länge talat om hade redan skett, och det var dags att sluta prata om den som något nytt. De affärsmodeller som vi så länge sökt var i själva verket samma affärs modeller som vi hela tiden använt; vi tar betalt av våra kunder eftersom vi gör sådant kunderna tycker om. Svårare än så är det inte. Men det krävdes ett 2009 för att våga inse det! I siffror blev 2009 ett ytterligheternas år. Några av våra pappersmedier gjorde resultat som var de sämsta under talet. För SF Bio och den samlade bokverksamheten blev 2009 det bästa året under företagens nästan hundraåriga och tvåhundra åriga historia! Verkligheten är sällan svart eller vit. Jonas Bonnier Vd, Bonnier AB Stockholm, mars

6 Vår affärsidé Vi skapar, väljer, förädlar och förpackar kunskap och berättelser. Vår vision Att ständigt återupptäcka förläggarkonsten. 6

7 Vi planerar för generationer, inte för kvartal. Ett familjeföretags engagemang Vi bygger organisationer runt individer, inte tvärtom. Passion för medier Individens förmåga att påverka och förändra Vi kan medier. Att anpassa oss till förändrade marknads förutsättningar är vår nedärvda styrka, innovation är vårt fokus. Kärnvärden Yttrandefrihet Strategiska budskap Vi tror att ett öppet pluralistiskt samtal är grunden för demokrati. Prioriterade strategiska mål (0 10 år) Vi är det mest attraktiva medieföretaget på marknaden för målinriktade och skickliga individer som vill arbeta inom media. Vi söker alltid lönsam tillväxt. Utveckling och förbättring av befintliga verksamheter är en del av uppdraget. Vi tror att en nära relation med och förståelse för våra kunders behov och uppförande är nödvändig för vår framgång. 7

8 Books Genombrott för digitala böcker Signum för bokåret 2009 var den digitala utvecklingen och som en ofrånkomlig konsekvens ett ökat tryck på upphovsrätten. Efter en kvartsekellång startsträcka blev 2009 genombrottsåret för digitala böcker, främst i USA. För Bonnier Books blev resultatet det bästa någonsin. Fortfarande är försäljningsnivån för digitala böcker relativt låg, under två procent av den totala amerikanska bokmarknaden, men med en tillväxttakt på 200 procent. På juldagen rapporterades Amazon ha sålt fler e-böcker än tryckta. Företaget tog täten under 2009 med sin e-läsare Kindle. Digitaliseringen har också inneburit att print on demand tagit fart; allt fler titlar trycks på beställning i tryckerier, på olika språk och för global distribution. Den tekniska utvecklingen utmanar upphovsrätten. Den största utmaningen 2009 har varit Googles avtal med den amerikanska bokbranschen. Avtalet reglerar att Google scannar böcker i syfte att göra alla utgivna och icke-tillgängliga böcker möjliga att hitta, utvärdera och konsumera digitalt. Avtalet tvångsanslöt alla rättighetsinnehavare globalt som sålt i USA, men efter stort tryck från inte minst europeiska intressenter backade Google och avtalet gäller nu enbart anglosaxiska länder. Bokåret 2009 påverkades starkt av den globala lågkonjunkturen. Effekterna har främst märkts i länder där nedgången slagit hårt mot konsumentmarknaden som i USA och i England, där detaljhandeln haft det svårt. I England inleddes nedläggningen av Borders butiker. Även i länder som Sverige och Finland med stor försäljning via stormarknads- och priskonkurrensutsatta kanaler har bokmarknaden minskat. Samtidigt har marknaderna i Norge och Tyskland utvecklats bra. Den globala tendensen att barnböcker utvecklas starkt, att skönlitteratur ligger fast och att fackböcker minskar fortsatte Trots lågkonjunktur och den digitala utvecklingen är utbud och läsande av böcker relativt stabilt. 8 Utvecklingen mot att ett fåtal storsäljare dominerar fortsätter var det Stephenie Meyers Twilight-böcker och Dan Browns senaste bok Den förlorade symbolen som erövrade världen. Bonnier Books resultat blev det bästa någonsin tack vare framgångar för förlagsgrupperna i Tyskland, Sverige och Norge. En stark och mer koncentrerad utgivning tillsammans med effektiviseringar i produktion och organisation är förklaringarna. E-böcker och upphovsrättsdiskussioner med Google har också präglat året. Svenska Bonnierförlagen visar en mycket positiv resultatutveckling efter den stora omorganisationen 2008 och har haft stora framgångar med titlar som Lars Keplers Hypnotisören och Dan Browns Den förlorade symbolen. Årets nobelpristagare i litteratur, Herta Müller, tillhörde också glädjeämnena. Allt bidrog till att Bonnierförlagen ökade sina marknadsandelar på en bokmarknad som totalt minskade jämfört med föregående år. Nätbokhandeln Adlibris starka tillväxt fortsatte även 2009 och de nya verksamheterna i Finland, Norge och Danmark utvecklades enligt plan. Cappelen Damm har andra året efter fusionen befäst positionen som Norges största förlagsgrupp. Den norska bokmarknaden hade en stabil utveckling och Cappelen Damm var det klart mest framgångsrika förlaget Inom utbildningsområdet fortsatte förlagets framgångar och ökande marknadsandelar och ett antal nya digitala läromedel utvecklades. I Tyskland skördade Carlsen Verlag enorma framgångar med Stephenie Meyers Twilight-serie som sålde över 5,4 miljoner exemplar. Även förlagen Ullstein, Piper och Hörbuch Hamburg gjorde rekordresultat. Tillsammans innebar detta att den tyska förlagsgruppen kunde uppvisa sitt bästa resultat någonsin. Bonnier Publishing påverkades av recessionen i USA och Storbritannien där bokhandeln varit mycket återhållsam med inköp. Under ledning av gruppens nye vd Richard Johnson har kraftfulla besparingsåtgärder genomförts och förlagen har i ökad grad samordnat sin produktion och sin försäljningsorganisation. Autumn i Storbritannien, Piccolia i Frankrike och Five Mile Press i Australien, med massmarknaden som främsta distributionskanal, har alla påverkats i mindre utsträckning av den svaga marknaden. Tammi i Finland har under 2009 mött en vikande bokmarknad och besparingar inom utbildningsväsendet. Trots stora besparingsoch effektiviseringsprogram har nysatsningar kunnat genomföras och nyförvärvade readmi.fi är ett viktigt tillskott inom nonfiction med tyngdpunkt på en yngre publik. Nettoomsättning Bonnier Books MSEK För mer finansiell information se sid

9 * Enligt branschbedömare kommer det att lanseras mellan 300 och 500 olika läsplattor under För att möta efterfrågan på innehåll lanserade Bonnier läsplattan och nätbutiken Letto i februari. 9

10 10

11 Books Pär Svärdson Entusiasten Entusiast och tävlingsmänniska, med en förmåga att känna vart vinden blåser. Så skulle man kunna beskriva Pär Svärdson, vd för Nordens största nätbokhandel Adlibris. Det är därför inte särskilt förvånande att ett av hans största intressen är segling. Jag har nog alltid sett Adlibris som en form av sport, säger Pär Svärdson. Och precis som när man kappseglar har vi alltid haft väldigt tydliga konkurrenter. Resten av världen må tala om kris och lågkonjunktur. Men inte Pär Svärdson gör vi vårt bästa resultat någonsin, en ökning med knappt 20 procent sen i fjol. Faktum är att vi för varje år har ökat mer och mer i kronor räknat, både vad gäller omsättning och vinst. Förklaringen stavas extrem kostnadsmedvetenhet. Inte så konstigt kanske, med tanke på att Adlibris startades av fyra unga killar runt Pär Svärdsons köksbord för drygt tio år sedan. Satsar man egna pengar tenderar man att hålla lite hårdare i dem, och den känslan har genomsyrat kulturen på Adlibris alltsedan dess. Minst en gång om året har man ett stort kostnadsbesparingsprogram, vilket kan innebära alltifrån att man byter leverantörer av pennor till att varje chef ska presentera idéer om hur man ska bli effektivare. Och medan resten av bokbranschen bokar in sig på flotta hotell när det är dags för bokmässa bor Adlibris på vandrarhem. Vi petar i allt! Jag kan erkänna att Ikea och H&M är lite av våra förebilder i det fallet. De har också väldigt låga kostnader. Och de är också två andra mycket framgångsrika svenska företag. Som i likhet med Adlibris på sätt och vis alltid agerat som om det redan är kris. Visserligen är det negativt för oss om det säljs färre böcker. Men å andra sidan tror jag krisen skyndat på ett förändrat köpbeteende, och när det blir högkonjunktur har förhoppningsvis fler människor upptäckt fördelarna med att handla på nätet. Så egentligen tror jag att lågkonjunkturen är av godo för oss. I februari 2009 flyttade Adlibris in i Bonniers anrika förlagshus på Sveavägen. Går det verkligen att behålla den speciella företagskulturen nu när ni blivit sambo med Bonnierförlagen? Det tycker jag absolut. Vi samarbetar förstås med de andra förlagen i huset, men vi håller oss ändå på vår kant, och vi jobbar med ofantligt mycket lägre bruttomarginaler än vad förlagssidan gör. Det är en fin avvägning, men jag skulle säga att fast vi har fått finare lokaler är vi fortfarande Adlibris. Adlibris finns i dag i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och sedan mitten av 2008 även i Danmark. Hur går det? I Finland har bokmarknaden gått kraftigt ner under året, medan Danmark och Norge har tuffat på riktigt bra. Men fortfarande kommer 80 procent från vår omsättning från Sverige. Tidigare brukade ni säga att nöjda kunder är vår enda marknadsföring. Gäller det fortfarande? Enligt en undersökning som kom för något år var vi det svenska företag som fick flest rekommendationer, efter Ikea. Och jag anser fortfarande att en nöjd kund som rekommenderar oss till sina vänner är en oslagbar marknadsföringskanal. Men det är klart att vi gör annan marknadsföring också, framför allt i Bonnierpress. Vi har också haft reklam i TV4 och ska precis börja köra på MTV3 i Finland. Fungerar long tail-ekonomin fortfarande för Adlibris? Helt klart. Vi har 3,5 miljoner titlar i sortimentet. Av dem sålde vi under året, vilket är drygt 15 procent. Och hälften av dessa sålde vi i bara ett enda exemplar. Det är en lite märklig tanke, att väldigt många av de böcker som vi säljer kommer vi aldrig mer att sälja. Det har nu gått fem år sedan Bonnier köpte aktiemajoriteten i Adlibris. Dagen efter att avtalet var påskrivet provseglade och köpte Pär Svärdson sina drömmars båt: en 40-fots Arcona. En novemberdag. I full snöstorm. Är man entusiast så är man. 11

12 Broadcasting & Evening Paper Färre annons er men många nya kanaler Under 2009 tittade människor mer på tv än någonsin tidigare. Trots en minskning av reklamintäkterna har branschen dragit nytta av expansionen under året lanserades 245 nya kanaler enbart i Europa. TV4-Gruppen kunde glädjas åt en ökning av tittarandelen under året. I Storbritannien och USA, liksom i Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien, har tv-annonsmarknaden upplevt ett av de svåraste åren någonsin. I EU-området beräknas tv-industrin ha tappat nära 12 procent av reklamintäkterna under Trots svag annonsmarknad och rekorddålig allmänkonjunktur råder dock god tillväxt av nya kanaler. Under 2009 tillkom 245 kanaler i Europa, vilket innebär att det nu finns över tv-kanaler här. De som klarat 2009 bäst tycks vara aktörer med flera olika typer av intäkter tack vare olika sorters tv-innehåll, över flera distributionsformer. Betal- och distributionsintäkterna har vid sidan av reklam kommit att bli allt viktigare. Bedömningen är dessutom att nya tjänster driver upp dessa intäkter ytterligare framöver. Om 2009 ur ett industriperspektiv sammanfattas som krisår, är läget det rakt motsatta sett med konsumentens ögon. Aldrig tidigare har vi tittat så mycket på tv, och särskilt intressant är att unga killar återvänder till tv:n efter flera års stadiga nedgångar. I takt med ökad tillgång till webb-tv och IPTV kommer naturligtvis fler börja byta ut traditionell tv. För mediehusen blir detta sannolikt nästa verkliga skifte, även om 2010 har förutsättningar att bli ett urstarkt tv-år med OS och fotbolls-vm. Ordet kris ligger som sagt nära till hands när 2009 beskrivs. Men ändå saknades inte innovationer! Detta var året då icke-linjär tv växte från udda till massmarknad, från hot till möjlighet. I dag tittar 55 procent på webb-tv, samtliga stora aktörer har lanserat on demand-tjänster och förhoppningarna kring reklam intäkter tilltar. 12 I Storbritannien drivs flera stora projekt inom webb-tv och där liksom i Skandinavien har public service haft stort inflytande (BBC Iplayer hade över 100 miljoner visningar i december 2009). Annars är den webb-tv-tjänst som lockat flest beundrare nog amerikanska Hulu, ägd av giganterna NBC, News Corp och Disney. Antalet Hulu besökare närmar sig 50 miljoner och de efterfrågar en miljard visningar per månad (+400 procent på ett år). Även om vi i Sverige ännu inte sett denna typ av mastodontsatsningar, där marknaden driver gemensamma portaltjänster, talar det mesta för hårdnad konkurrens framöver. Vi tar nu nästa kliv i medieutvecklingen in i ett decennium som är verkligt digitalt. Kanske är det för första gången rätt att tala om ett paradigmskifte? Finanskris och lågkonjunktur var ett faktum i början av hösten 2008 och därmed kom januari månads kraftiga annonstapp för TV4-Gruppen, MTV Media och Expressen inte som en överraskning. Men hur djupt skulle tappet bli och hur länge skulle lågkonjunkturen hålla i sig? Svåra frågor att sia om och samtidigt viktiga för den nödvändiga revideringen av våra ursprungliga planer för år Samtliga tre affärsenheter genomförde besparingar gentemot ursprunglig budget men beslutet var också att det inte fick ske på bekostnad av tittarandels- och upplagemål. Tv-kanalerna behöll sina relativt offensiva programsatsningar, trots att det tidigt stod klart att vi inte skulle kunna få fullt betalt för alla våra tittare. Totalt sett ökade det genomsnittliga tv-tittandet i både Sverige och Finland och det är främst de yngre som tittar mer. TV4-Gruppen ökade sin tittarandel och passerade för första gången 30 procent av tittandet i åldersgruppen år och MTV Media behöll en andel om drygt 40 procent i åldersgruppen år. I slutet av 2008 förvärvades C More, som erbjuder sport- och filmkanaler i samtliga nordiska länder. Verksamheten har utvecklats bättre än förväntat och går in i 2010 med fler än en miljon abonnenter. Thomas Mattsson tillträdde i mars som ny chefredaktör för Expressen och har under året successivt förnyat och utvecklat tidningens redaktionella innehåll. Kvällstidningsupplagorna har under ett antal år minskat, men Expressen redovisar en bättre läsar- och upplageutveckling än förväntat och har i dag fler läsare än konkurrenten Aftonbladet på helgerna. Under året inleddes även ett samarbete mellan TV4 och Expressen med bland annat gemensamma satsningar och verksamheter inom mobila och nätbaserade tjänster samt event och sälj. Nettoomsättning Bonnier Broadcasting & Evening Paper MSEK För mer finansiell information se sid

13 * Mikrofon som används i Idol på TV4. Med en andel på 58 procent i målgruppen år under finalprogrammet är Idol Sveriges största musiktävling alla kategorier. 13

14 14

15 Broadcasting & Evening Paper Michael Grimborg Risktagaren Michael Grimborg är försäljningsdirektör på TV4. Gillar utmaningar, människor och att fotografera. Och är Sveriges största försäljare av kinesiska elcyklar. Åtminstone det sista kräver nog en förklaring. Kris föder kreativitet, brukar det ju heta. Och frågan är om behovet någonsin varit större än På tv-marknaden sjönk reklamintäkterna med 15 procent när stora kunder som banker och biltillverkare i princip helt slutade att annonsera. Så var det. Ett antal kunder som vi i vår budget hade räknat med skulle ge 300 miljoner i intäkter gav i stället noll, berättar Michael Grimborg. Att något måste göras stod helt klart. Och det är här elcyklarna kommer in i bilden. Jag läser hela tiden om två saker: hälsa och miljö, säger Michael. Och därifrån är steget inte långt till en cykel. Först gick jag till cykelkungen Salvatore Grimaldi, men vi kom aldrig vidare. Det var först när jag gick till Trendimport, som importerar elcyklar från Kina, som bitarna föll på plats. Tillsammans skapade de varumärket Lifebike, som TV4 äger. Michael skrev ett treårsavtal med företaget med ett s k CPO-upplägg (cost per order). Det innebär helt enkelt att TV4 ger Trendimport exponering i rutan och att man sedan får mer betalt ju fler cyklar företaget säljer. Första året handlar det mest om att bygga upp distributionen och varumärket. Men på tre års sikt kan det bli en god affär. Sådana samriskaffärer blev vardagsmat för Michael och hans kolleger under Många ringer hit för att de tror att vi ska ta 100 procent av risken, men det är inte vad det handlar om. Skälet till att vi går in i den typen av företag är att vi tror att deras försäljning borde kunna öka med lite draghjälp. Och i alla de fall där vi hjälper dem att göra affärer är vi långt inne i deras business. Jag menar, jag får sms från Dressmann om hur många kalsonger de sålde igår. Samtidigt som intäkterna på tv-marknaden minskat dramatiskt under fjolåret har TV4 ökat sin andel av tv-reklamkakan från 53 till 55 procent. Parallellt har antalet nya kunder nationellt ökat från 135 till 150. Vad är förklaringen? Vi är bra på att göra kundbesök, säger Michael gjorde våra säljare kundbesök, 2009 var det över Sen har vi en bra säljmetod, bra verktyg och inte minst passionerade säljare. Det är inte för inte Michael Grimborg blev utnämnd till Sveriges mäktigaste mediesäljare 2009 av branschtidningen Resumé. Dessutom fick TV4 den hedrande utmärkelsen Årets bästa media för sina helhetslösningar för annonsörer på olika plattformar. Kanske är Idol-konceptet det allra bästa exemplet. Med Idol jobbar vi med förlängning och fördjupning mot olika kunder. Det kan vara Läkerol som får rätt att jobba med varumärket i butik, det kan vara Viking Line som gör Idol-kryssningar med artisterna och det kan vara Tele2 som erbjuder sina kunder att ladda ner vinnarlåten. Och vi kan erbjuda våra kunder exponering i tv, på webben, i mobilen, på köpcentraturnéer och inför publik på liveshowerna. Vad var det största som hände i tv-världen under 2009? TV4 Play och liknande spelare gjorde att tv på flera plattformar hände på riktigt. Det man missar på tv kollar man på nätet. Vad betydde samarbetet med Expressen? Att vi kan erbjuda våra kunder att komma ut till deras återförsäljare med tilläggsprodukter. Rent annonsmässigt hjälpte vi också varandra med nya kunder. Vad är ditt nästa samriskprojekt? Att samla in gamla kylskåp och byta ut dem mot mer miljövänliga. Där gör vi ett samarbete mellan en tillverkare, en återförsäljare och en avfallshanterare. Och i slutänden tjänar både vi, kunden och miljön på det hela. 15

16 Magazines Historiskt annonstapp för tidskrifter 2009 blev ett av de tuffaste åren någonsin för tidskrifterna. Men problemen handlar inte om att tidskrifterna är på väg att spolas bort med den digitala flodvågen, utan om att den snabba konjunkturnedgången har visat bristerna i den affärsmodell som baseras på främst en intäktskälla annonser, något som blev kännbart även för Bonniers del. Det globala fallet på annonsmarknaden är det största som tidskriftsförlagen varit med om. På världens största magasinsmarknad, den amerikanska, minskade konsumenttidskrifterna sin annonsvolym med över 25 procent. I många andra länder var nedgången ännu större och även i länder vars BNP fortsatte att växa, som Kina och Indien, rasade annonsförsäljningen. Under de goda åren före finanskrisen startades också ovanligt många magasin på ett stort antal marknader. Den ökade konkurrensen spädde självklart på problemen för många förlag. Magasinsmarknaden skiljer sig dock från andra mediemarknader på så sätt att flera olika affärsmodeller finns parallellt, ibland även inom samma marknadssegment. Det innebär att vissa förlag som byggt upp prenumerationsdrivna titlar knappast påverkas alls av krisen, medan andra som lever på annonsintäkter drabbas mycket hårt. Effekterna av krisen kommer därför att variera väsentligt från marknad till marknad, men även från tidskrift till tidskrift. Den stora frågan på marknader där den annonsdrivna affärsmodellen dominerar, exempelvis USA, Ryssland och stora delar av Asien, är om annonspengarna kommer att strömma till igen eller om affärsmodellen måste förändras. I USA menar en del branschbedömare att förlagen måste sluta att närmast ge bort sina tidskrifter till läsarna utan i stället våga ta betalt för prenumerationerna. Det råder närmast konsensus kring tanken att förlagen måste ta betalt för digitala utgåvor av sina magasin när de lanseras. Men få tror att det är möjligt att på ett avgörande sätt börja ta betalt för tidskrifter 16 på marknader där läsarna sedan länge är vana vid att bara betala några få dollar för en helårsprenumeration. Lösningen som de flesta förlag verkar se framför sig är att ytterligare bredda utbudet av events, webbplatser, advertorials och andra kringverksamheter för att locka annonsörerna att öka investeringarna i tidskrifter. Magasinsförlagen har vid det här laget dragit slutsatsen att webbsajter inte kommer att ersätta tryckta tidskrifter. Webbsajterna ses antingen som en av de nya mindre intäktskällorna som ska stödja annonsaffären eller som en marknadsföringskanal för prenumerationsförsäljning. Däremot knyts större förhoppningar till de läsplattor som är på väg ut på marknaden och den möjlighet som de väntas innebära för helt digitala magasin. För Bonniers del var 2009 ett år då lågkonjunkturen successivt utvecklades till en printannonskris. Tidskriftsbranschen drabbades särskilt, då överetablering av titlar redan rådde på marknaden efter ett antal år av tidskriftsboom. Vi började under året se en väntad utrensning av konkurrerande titlar på våra hemmamarknader, såväl i Skandinavien som i USA. Procentuellt såg vi nedgångstal på procent i annonsvolym sedan föregående år. För den amerikanska magasinsbranschen, som är betydligt mer annonsberoende än den skandinaviska, innebar det en omfattande inverkan på totalomsättningen. Bonnier Corporation lyckades ändå ta marknadsandelar inom en rad segment och möta nedgången genom omfattande kostnadsbesparingar. Ett antal nyckelförvärv av enskilda titlar gjordes, där portföljen utökades med specialtidningar som Flying, Boating och Popular Photography. Även Bonnier Publications genomförde kostnadsbesparingsprogram, och rensade delvis i utgivningen av licensierade titlar i Danmark. I Ryssland var annonskrisen som mest utmanande, medan den finska verksamheten överraskade marknaden postitivt med lanseringen av den nya titeln Evita. Ägandet förstärktes i Idényt och Benjamin Media, vilka numera är helägda. Bland flera ljusglimtar märks särskilt Illustrerad Vetenskap, som hade en stabil utveckling. Upplageförsäljningen på Bonnier Tidskrifter i Sverige överträffade föregående år, medan annonsnedgången möttes med kostnadsbesparing och omorganisation. Ägandet i Spoon Publishing växlades upp, och contract publishing-verksamheten hade ett starkt år. Även M-magasin och korsordsverksamheten överraskade positivt. I augusti tog Stockholm City plats i Bonnier Tidskrifters portfölj, och följde under hösten den plan som ska leda till svarta siffror inom kort. Nettoomsättning Bonnier Magazines MSEK För mer finansiell information se sid

17 * I Skandinavien är Bonnier en ledande utgivare av kvinnotidningar och inredningsmagasin. Äldst är svenska Damernas Värld (1940) och yngst är finska Evita (2009). 17

18 18

19 Magazines Sue Gilman Resenären Få människor har upplevt så mycket förändring som Sue Gilman, förlagschef för Bonnier Travel Group i USA. Ändå hade hon aldrig kunnat ana vad 2009 hade i beredskap. Nu börjar hon ana ljuset i slutet av tunneln. Vår affärsidé har förändrats under en ganska lång tid, säger Sue Gilman, förlagschef för Bonnier Travel Group, som bland annat ger ut ISLANDS, Spa, Caribbean Travel + Life och Resorts & Great Hotels. När internet kom kunde folk plötsligt styra sitt resande på ett helt annat sätt än tidigare, och de behövde inte resetidningar på samma sätt som förut. I kombination med den ekonomiska krisen blev effekten på Travel Group påtaglig. Papperstidningen drabbades först, och mest dramatiskt. Det som var intressant var att effekten märktes över hela linjen. Alla påverkades från små resmål till stora internationella hotellkedjor. Sue hade sett lågkonjunkturer förut, men inget i närheten av detta. Efter 11 september kände vi ändå att det fanns ett spelrum med tiden skulle saker gå tillbaka till det normala. Men denna lågkonjunktur har varit så lång. Nu är det 2010 och den pågår fortfarande. Det finns inga snabba lösningar, människor behöver något helt annorlunda än tidigare. Att skapa perspektiv på marknaden i en vidare mening, långt utanför enskilda kunders behov, visade sig vara nyckeln till att navigera på de gropiga ekonomiska vattnen. Jag kan inte nog betona vikten av vad vi gör redaktionellt. Genom att fortsätta att göra resandet lockande levererar vi ett helt paket till våra partners. Vi säljer inte bara en annons, vi stödjer hela branschen. Under 2009 fokuserade Sue på att hitta nya lösningar på det gamla problemet hur annonsörerna ska kunna nå läsarna. Vårt främsta mål var att skapa skräddarsydda lösningar som blandar alla typer av mediemöjligheter print, event, tv och webb. Detta är den nya verkligheten: Om du inte ger kunderna dessa alternativ, kommer du inte att sälja. Så enkelt är det. Och Sue Gilman och hennes kollegor har gått ännu längre, genom att engagera sig i kundens varumärkesbyggande. Förut gav vi kunderna en plattform för sina budskap, nu hjälper vi dem att skapa och definiera detta budskap på helt nya sätt. Viral marknadsföring och sociala medier är begrepp som inte existerade för fem år sedan. Och det dyker upp saker som vi inte ens har tänkt på. Vår utmaning ligger i att lära våra kunder hur de ska kunna ha en sammanhållen marknadsföring med ett nytt utbud av möjligheter. En annan utmaning är att hålla medarbetarna motiverade vid en tidpunkt när alla arbetar hårdare men får mindre resultat. Jag försöker påminna mina medarbetare om vikten av vad vi gör, speciellt i hårda tider, säger hon. Turism påverkar människors livsvillkor. När vi hjälper till att få besökare att åka till ett resmål får vi snurr på den lokala ekonomin också. Det är inte bara vackert, det är viktigt. Framöver ser Sue en bransch som oåterkalleligen har förändrats. Faktum är att resebranschen aldrig blir vad den var för fem eller tio år sedan saker blir annorlunda framöver. Men jag börjar se ljuset i slutet av tunneln. När folk börjar resa igen kommer vi att sälja tidningar och annonser det är när folk inte reser som våra kunder blir paralyserade. Det viktigaste vi lärt oss av detta är att vi måste vara lyhörda. Vi kan inte hugga något i sten, vi måste reagera på saker som händer och skapa lösningar snabbt och effektivt. Annonsförsäljning brukade vara ganska enkelt: budgetar lades på hösten, alltså sålde man under hösten. Nu är det en pågående process man säljer året runt, och skapar möjligheter när kunderna behöver dem. Vår planeringscykel har blivit kortare eftersom våra kunders prognoscykel har blivit kortare. Det är vad de kräver. Och under all denna förändring har vi förblivit trogna vår nisch, och kommer att fortsätta att vara det. Det finns inget substitut för det. 19

20 Business Press Minskade intäkter för affärspressen Trenden har varit tydlig: intäkterna har minskat inom affärspressen men läsandet har ökat i en tid av ekonomisk oro under Samtidigt har de två största aktörerna Financial Times och Wall Street Journal utkämpat ett flerfrontskrig. Och Bonnier Business Press drabbades av den största nedgången i annonsintäkter i modern tid. Wall Street Journal flyttade fram sina positioner i Europa under året. I den nya strategin ingår en integrerad nät- och printredaktion, tydligt nyhetsfokus på webben och något färre men mer kvalificerade artiklar. Under sommaren sjösatte tidningen samma modell med egen chefredaktör även i Asien. Pearsonägda Financial Times kontrade på USA-marknaden med ett halverat prenumerationspris jämfört med Storbritannien, och det ska ha gett resultat. Även brittiska The Economist rapporterade om amerikanska försäljningsframgångar i finanskrisens spår. I Storbritannien försökte Wall Street Journal, under andra året i Rupert Murdochs och News Corps ägo, vinna mark med det kraftigt rabatterade priset kr. Konkurrensen kostade, och tidningen rapporterade kraftiga förluster. Intäkterna för Financial Times minskade med 30 procent under årets första nio månader, och vid årsskiftet 2009/10 konstaterade ledningen att försäljning av innehåll i form av nät- eller printabonnemang kommer vara högre än annonsintäkterna om två år. The Economists amerikanska konkurrent Business Week fick akuta ekonomiska problem under året och Bloomberg kunde köpa tidningen till vrakpris. 25 procent av de anställda, 100 personer, tvingades lämna tidningen efter övertagandet. På nätet blev 2009 betalväggarnas år. Signalerna från News Corp gick inte att misstolka och det gav andra råg i ryggen. Wall Street Journal låste in mer av sitt material och The Economist följde efter. Samtidigt pekade skeptikerna på undersökningar som visar att 80 procent av de tillfrågade i 20 USA och Storbritannien tänkte överge en sajt som börjar ta betalt för innehåll. Bonnier Business Press drabbades 2009 av den största nedgången för annonsintäkter i modern tid. Tack vare kraftfulla insatser på kostnadssidan samt omfattande omstruktureringar inom Central & Eastern Europe (CEE) minimerades effekten av intäktsbortfallet och affärsområdet kunde visa en positiv, om än låg marginal. DI-gruppen i Sverige drabbades hårt av en vikande annonsmarknad. Även di.se drabbades, men fortsatte att leverera ett positivt resultat med god marginal. Under året inleddes sommarutgivning av DI Weekend, månadsmagasinet DI Dimension introducerades och Gunilla Herlitz avgick som chefredaktör och vd. Hon efterträddes på chefredaktörsposten av Peter Fellman, tidigare redaktionschef, och vd-posten intogs av Casten Almqvist, tillika affärsområdes-vd. Även danska Børsen drabbades och tappade omkring 30 procent av annonsintäkterna, men säkrade marknadsandelar på en vikande marknad. Upplagan fortsatte växa till exemplar vid årets slut. Minskade kostnader kompenserade delvis för den lägre annonsintäkten. Børsen har ingen tryckt tidning på lördagar och lanserade därför en digital lördagsutgåva enbart för prenumeranter, med teknik tidigare endast använd för digitala tidskrifter. För verksamheten inom CEE var effekterna av krisen dramatiska. Annonsintäkterna minskade med 45 procent jämfört med Omfattande organisationsförändringar och kostnadsbesparingar genomfördes på samtliga bolag. Trots kraftigt minskade intäkter genererar Estland, Ryssland och Slovenien vinst för Den polska verksamheten omstrukturerades i kvartal 1 och var därefter lönsam. Dagstidningen Diena och affärstidningen Dienas Bizness i Lettland samt sajten business.hr i Kroatien avyttrades under året. En ny vd för Bulgarien tillsattes i oktober Ett antal kompletterande förvärv genomfördes i Estland och Polen. Bolagen inom Medicine Today International (MTI) har känt av den ekonomiska nedgången, men i avsevärt mindre omfattning än övrig affärspress. Annonsintäkterna minskade med endast 6 procent för 2009 jämfört med föregående år. I början av året lanserades en medicinsk tidning i Slovenien, vilket därmed är det sjunde landet för MTI. En omfattande satsning på event påbörjades under slutet av Den 1 januari 2010 samlades verksamheterna inom CEE samt MTI under ett gemensamt managementbolag, Bonnier Business Press International, med Anders Eriksson som vd. Nettoomsättning Bonnier Business Press MSEK För mer finansiell information se sid

21 * Med utgivning av affärstidningar och webbsajter i elva länder når Bonnier Business Press dagligen mer än en miljon läsare och 2,1 miljoner unika besökare per vecka. 21

22 22

23 Business Press Tomasz Siemieniec Räddaren Tomasz Siemieniec, chefredaktör på polska Puls Biznesu, såg varningssignalerna i konjunkturen och reagerade omedelbart. När annonsintäkterna började vika var tidningen redan rustad för kris. Det gångna året har med stor tydlighet visat att vi lever i en global ekonomi där inget land, ingen marknad, står opåverkad när en länk i kedjan försvagas eller brister. Ödet för Sveriges ledande banker avgörs på andra sidan Östersjön samtidigt som landets största industriföretag är helt beroende av vad som sker i Kina, Indien och Brasilien. Polen, en marknad där Bonnier Business Press funnits sedan 1997, visar tydligare än något annat land i Europa att ekonomier med sunda statsfinanser och stark underliggande efterfrågan repar sig snabbast i en recession. Vi lever i en global ekonomi, men det som hände med Lehman Brothers förra hösten hände på Wall Street inte här i Warszawa. Visst har vi påverkats av krisen, men i Polen fortsätter ändå allt att växa, säger Tomasz Siemieniec, chefredaktör för Puls Biznesu. Till skillnad från sina grannar i Baltikum har Polens ekonomiska tillväxt inte eldats på av en vidlyftig räntepolitik. Inte en enda polsk bank har ansökt om statliga garantilån. Hushållens och företagens skuldsättning är relativt låg, i stället drivs tillväxten framför allt på av en växande exportindustri och en höjd levnadsstandard bland befolkningen. Därmed inte sagt att Polen stod opåverkat av den globala ekonomiska krisen. I januari 2009 insåg redaktionsledningen på Puls Biznesu att konjunkturen var i gungning. Det började med att byggindustrin backade, därefter minskade den privata konsumtionen. Plötsligen avstannade annonsförsäljningen. Som journalister uppfattade vi varningssignalerna tidigt och vi beslutade oss för att agera snabbt. Inom en vecka satte vi i gång med att skära kostnader överallt i verksamheten. I den omstrukturering som följde fick Tomasz Siemieniec, som arbetat som reporter och nyhetschef, träda in som chefredaktör. Hans första uppdrag var att sjösätta ett besparingsprogram som var det mest radikala sedan tidningen grundades tretton år tidigare. När dammet lagt sig hade redaktionen bantats från 80 till 45 personer, bilagor hade slagits ihop och lagts ner, avtalen med tryckeriet omförhandlats och prognoserna reviderats med 30 procent i minskade annonsintäkter. Nästa steg var att peka på vägen ut ur den ekonomiska krisen både för anställda och läsare. I en serie artiklar lanserade Puls Biznesu begreppet Crisfit (av Fit for Crisis, förberedda på kris) och gav konkreta råd hur företag och privatpersoner skulle hantera krisen. Alla kriser har ett slut. När intäkterna dök som värst lyckades vi övertyga anställda, företagsledning och ägare om att vi skulle klara av motgången tillsammans. Det var bara att kavla upp ärmarna, jobba hårdare och spara på alla tänkbara kostnader. Ett år senare kan Tomasz Siemieniec se tillbaka på en period där Puls Biznesu visat anställda, läsare, annonsörer och ägare att tidningen ridit ut ett skarpt läge. Konkurrensen på den polska marknaden för ekonomidagstidningar är stenhård. Landet har sex dagliga affärstidningar, av vilka Puls Biznesu är nummer tre i storleksordning. Men redaktionsledningen smider expansiva planer. Det kommande året planerar man att öka tidningens marknadsandel, fortsätta rikta sig mot småföretagare och lyfta det redaktionella innehållet ytterligare. Marknaden har repat sig fort kommer att bli ett händelserikt år på den polska marknaden, säger Tomasz. De ekonomiska anslagen från EU ökar, vi har lokalval och presidentval samtidigt som Warszawabörsen planerar flera stora börsintroduktioner. 23

24 Entertainment Lysande år för filmbranschen Det sägs att det alltid går bra för filmbranschen i kristider året då 3D-filmerna visade att de var här för att stanna var inget undantag. Även för de svenska biograferna blev 2009 ett rekordår. På 1930-talet sjöng Busby Berkeleys showgirls We re in the money som en ironisk kontrast till depressionens långa brödköer kunde samma sång sjungas av filmbolagschefer från USA till Europa. I USA slutade året med en rekordsiffra 10,7 miljarder inspelade dollar gjorde 2009 till det bästa året någonsin. Biljettintäkterna ökade med nästan tio procent och publiksiffran med tre procent jämfört med Och nya filmer dundrade fram över världen. Redan efter tre veckor hade James Camerons Avatar spelat in över en miljard dollar. Andra internationella publikdragare var Upp, Harry Potter och Halvblodsprinsen, New Moon, Ice Age 3, 2012, Änglar och demoner, Transformers: Revenge of the Fallen, Star Trek och The Proposal. Många av årets stora publiksuccéer visades på ett antal biografer i 3D och detta innebar i sig att de spelade in extra mycket, eftersom biljetterna kostade några tior extra. Vid sidan av Avatar visades bland annat Upp och Monsters vs. Aliens framgångsrikt i 3D. Publiken har uppenbarligen hittat till den nya vågen av 3D-filmer, och tunga namn som Cameron, Steven Spielberg och Peter Jackson menar att det inte är en trend, utan att 3D nu har kommit för att stanna för gott. En rad nya filmer kommer under 2010 att visas inte bara i traditionell 2D utan även i 3D vid sidan av nysläpp av gamla bekanta som de två första Toy Story-filmerna i uppiffad 3D-dress. 3D har även blivit en del i kampen mot illegal nedladdning. Det går inte att ladda ned filmer i 3D-version, och härigenom har biograferna fått åtminstone ett effektivt medel när det gäller att locka publiken 24 med någonting som inte går att se hemma i soffan. Annars präglades 2009 ofta av filmbranschens kamp mot de illegala nedladdarna, och åtalet i Sverige mot Pirate Bay väckte stort eko världen över. Framgångsrika 3D-lanseringar kräver dock digitaliserade biografer, och man kan nu verkligen tala om en digital revolution. I Norge kommer samtliga biografer att vara fullt digitaliserade inom två år, och över stora delar av Europa pågår omvandlingen. Under det första halvåret 2009 ökade antalet digitaliserade biografer i Storbritannien med 43 procent, Danmark med 50 procent, Ryssland med 79 procent, Italien med 129 procent, Frankrike med 136 procent, Sverige med 150 procent och Spanien med 224 procent. Största procentuella ökningen skedde i Tjeckien, där man gick från två till 25 digitala biografer på ett halvår en ökning med procent. Även för de svenska biograferna blev 2009 ett rekordår. Ett starkt och brett utbud, och inte minst de både kommersiellt och kvalitetsmässigt ovanligt starka svenska filmerna, ligger bakom resultatet. Den svenska filmen stod för över 30 procent av de totala biobesöken, vilket är unikt i modern tid. Samtidigt som utbudet av film på olika visningsplattformar aldrig har varit större ökar åter intresset för att se film i dess ursprungliga visningsform. Kvaliteten, tillgängligheten och filmupplevelsen har förbättrats och måste ständigt utvecklas för att biografen ska behålla sin attraktionskraft och för att film ska vara bäst på bio. SF Bio och SF Kino har så här långt lyckats med det. Svensk Filmindustri (SF) producerar film i samtliga nordiska länder och lanserar varje år cirka 30 lokala filmer, där SF är producent eller medfinansiär. Men den mest framgångsrika SF-filmen år 2009 blev inte någon av de lokala filmerna utan den inköpta Oscarsvinnaren Slumdog Millionaire. SF behöll sin position som Nordens ledande dvd-distributör. Ipred-lagstiftningen och Pirate Baydomen i Sverige fick en positiv effekt på såväl uthyrning som försäljning av dvd inte bara för SF utan även för Homeenters filmklubbar och Discshops e- handelsverksamhet. SF Anytimes video on demand-försäljning via pc har däremot, trots Ipred-lagstiftning, inte utvecklats enligt förväntningar medan försäljningen via IPTV (tv via bredband) har god tillväxt. Musikindustrin har drabbats hårdare än filmindustrin av den illegala nedladdningen och efter flera år med minskad totalmarknad och utebliven tillväxt såldes i slutet av året skivbolaget Bonnier Amigo Music Group till bolagets företagsledning. Nettoomsättning Bonnier Entertainment MSEK För mer finansiell information se sid

25 * Med filmen Avatar fick 3D-tekniken sitt stora genombrott i biosalongerna. Bara under den första helgen gjordes mer än D-besök på SF Bios biografer. 25

26 26

27 Entertainment Antti Toiviainen Bästsäljaren Det finska filmdistributionsbolaget FS vd Antti Toiviainen ser tillbaka på det bästa året i bolagets historia. Med stora kvalitetsfilmer som lockar en storpublik i ryggen har han gått stärkt genom krisen. Trender kommer och trender går. Tekniska revolutioner vänder upp och ned på tillvaron. Nya konkurrenter dyker upp från ingenstans och ändrar i ett slag på marknaden. Men det finns vissa saker som är beständiga. Som att kvalitet lönar sig. Och att film är bäst på bio. Vi har faktiskt inte märkt mycket av konjunkturnedgången i vår verksamhet eftersom 2009 varit ett år då vi distribuerat bra filmer som lockat en stor publik, säger Antti Toiviainen, vd på FS Film Oy i Helsingfors. Det helägda dotterbolaget till Svensk Filmindustri är ett renodlat distributionsbolag på den finska marknaden. Antti Toiviainen och hans trettio medarbetare distribuerar, samproducerar och marknadsför årligen cirka 350 filmer. Förra året gick 35 av FS distribuerade filmer upp på de finska biograferna. Samtidigt utkom 330 titlar på dvd. Distributionsavtalen med Fox och SF är tillsammans med lokalt producerade finska filmer alltså basen i FS verksamhet. Som filmdistributör är det viktigt att fördela rätt filmer till rätt kanal. De senaste åren har FS varit framgångsrika eftersom vi hanterat de kommersiella riskerna klokt och hela tiden skruvat på kostnaderna. En eller två filmer om året är lokala produktioner som spelas in och går upp på de finska biograferna. I dessa filmer finns FS med som delfinansiär i hela produktionsprocessen från manusidé till marknadsföring. Finland är en liten marknad, men det finns ett mycket stort publikintresse för inhemska filmer, säger Antti Toiviainen. Det går att tjäna pengar på finska filmer, men riskerna är höga och det ställer stora krav på rätt beslut under produktionsprocessen. Ett sådant exempel på en lokal kassasuccé är Haarautuvan rakkauden talo eller House of Branching Love, som den heter på engelska. Skriven och regisserad av Mika Kaurismäki, den äldre av de legendariska och egensinniga filmbröderna, har den lockat en finsk storpublik till biograferna. Över biobesökare har sett berättelsen om ett nyskilt par som flyttar ihop igen i villan i väntan på att den ska bli såld. Ytterligare bevis på devisen att kvalitet lönar sig är Oscarssuccén Slumdog Millionaire, som även den lockade en storpublik förra året. Men vi får inte underskatta Ice Ageeffekten. Filmen sågs av hela personer i Finland, vilket var fler än vad som såg den sista Harry Potter-filmen. Ice Age 3 har varit otroligt viktig för vår affär. Bio i all ära, men i spåren av 00-talets teknikrevolution är det framför allt illegal nedladdning, dvd-försäljning och digital distribution som varit filmbranschens stora ödesfrågor. Men om utvecklingen hittills mest gynnat piraterna och detaljhandeln så kan nästa kapitel vara till biofilmens fördel: 3D-film. I filmsammanhang är själva den fysiska distributionen att kopiera upp och skicka ut kilo trettiomillimetersfilm kostsam och besvärlig. Men med digitala filmer som bränns på dataskivor och visas med projektor på anpassade filmdukar blir både biografupplevelsen bättre samtidigt som kostnaderna sjunker. James Camerons megaproduktion Avatar blev det verkliga genombrottet för 3D-tekniken både i Finland och Sverige. 3D innebär också att mindre titlar, till exempel smala independentfilmer som lockar en nischad publik, kan få en chans att gå upp. Den nya tekniken kommer att förändra hela biografbranschen och det kommer att vara till det bättre, säger Antti. En förbättrad bioupplevelse innebär ytterligare en konkurrensfördel mot nedladdad och piratkopierad film. 27

28 Morning Paper Identitetskris för morgonpressen 2009 blev krisåret som knäckte flera av världens äldsta morgontidningar. Det var även året då Rupert Murdoch lovade ta betalt för nyheter på nätet och Nicolas Sarkozy gav bort prenumerationer till franska tonåringar. För Bonniers del blev året en extrem utmaning på annonsförsäljningsområdet var året då förlustdrabbade morgontidningar världen över tvingades skära ner och säga upp personal. I USA avvecklades ett dussintal dagstidningar för gott under året, däribland Rocky Mountain News som grundades Andra dagstidningar undvek konkurs genom att helt göra om affärs modellen. Detroit Free Press drog exempelvis ner på antalet utgivnings dagar och Seattle Post-Intelligencer gick helt över till nät publicering. Inte ens tidningshuset New York Times Company lyckas hålla näsan ovanför vatten ytan. Bara under årets första kvartal uppgick förlusten till hela 75 miljoner dollar. Frankrikes president Nicolas Sarkozy var tidig med att ta krisen på allvar när han i början av året utlovade ett kris paket värt sex miljarder kronor för att rädda Frankrikes tidningsmarknad. Bland annat erbjöds alla åringar en årsprenumeration på valfri dagstidning på skattebetalarnas nota. Mediemogulen Rupert Murdoch är dock den makthavare som starkast kommer att förknippas med morgontidningarnas värsta år i mannaminne. Miljardären bakom mediekoncernen News Corp anklagade vid upprepade tillfällen Google och andra sökmotorer för att vara parasiter som stjäl tidningarnas nyheter. Vidare lovade den 79-årige miljardären att börja ta betalt för tillgång till nätupplagorna för New York Post samt brittiska The Sun, The Times och News of the World redan i mitten av Medan Googles vd Eric Schmidt försökte lugna Murdoch fick han utstå hånfulla kommentarer från Arianna Huffington, grundaren bakom The Huffington Post 28 och USA:s symbol för att det går att tjäna pengar på nyheter på nätet. Pajkastningen belyser branschens huvudfråga: Är det möjligt att tjäna pengar på traditionella tidningar i en tid då deras andel av annonsmarknaden krymper och allt fler läser nyheterna gratis på nätet? I Sverige brottas tidningshusen med samma fråga. Enligt siffror från Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) minskade dagspressens annonsintäkter med 20 procent under Redan vid ingången av 2009 stod det klart att året för Bonniers del skulle bli en extrem utmaning på annonsförsäljningsområdet. Så blev också fallet när annonskrisen bredde ut sig på marknaden. Upplagemässigt var utvecklingen dock relativt stabil för våra morgontidningar, och mycket energi riktades mot kostnads besparingsprogram i samtliga verksamheter. Särskilt hösten blev omvälvande för Dagens Nyheter då en omfattande organisationsförändring påbörjades, under ledning av den nya chefredaktören och vd:n Gunilla Herlitz. Även en redaktionell förändringsprocess inleddes, och den konjunkturdrabbade annonsförsäljningen började återhämta sig under slutet av året. Sydsvenskan, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda ingår sedan januari 2009 i samma koncern, SDS. Samordningsarbete har pågått under året, parallellt med kostnadsbesparingsprogram. Richard Frank tillträdde som chefredaktör på Trelleborgs Allehanda under våren. Den negativa annonstrenden började ljusna mot slutet av hösten, och Sydsvenskan kunde glädjas åt en mängd priser och utmärkelser. Bland annat var man för andra året i rad pristagare i Stora Journalistpriset. För gratistidningen Stockholm City var 2009 inte bara ett utmaningens år utan också ett förändringens år. Utgivningstakten med tre utgåvor i veckan drogs under våren ner till två utgivningsdagar. Därmed sattes ett nytt redaktionellt fokus, med färre nyheter och mer feature. Efter sommaren övergick verksamheten till Bonnier Tidskrifter, där såväl redaktionella synergier som samordningsfördelar med den övriga portföljen finns. Bold Printing Group, Bonniers tryckerikoncern med anläggningar i Stockholm, Malmö och Borås, genomgick ett turbulent år, i spåren av lågkonjunkturen. Med bibehållet kvalitetsfokus genomfördes besparingsprogram och nedbemanning under året. Nettoomsättning Bonnier Morning Paper MSEK För mer finansiell information se sid

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

En företagsanalys av Albert Bonnier AB. Av Maja Jakobsson, David Karlsson, Maja Sjöström och Paulina De Klerk

En företagsanalys av Albert Bonnier AB. Av Maja Jakobsson, David Karlsson, Maja Sjöström och Paulina De Klerk En företagsanalys av Albert Bonnier AB Av Maja Jakobsson, David Karlsson, Maja Sjöström och Paulina De Klerk Organisation Albert Bonnier AB Aktiebolaget Boinvest Bonnier Holding Aktiebolag Bonnier Fastigheter

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar NUMMER DELAD [ ] Enskild motion Motion till riksdagen 2013/14:C344 lh av Johan Linander och Per-Ingvar Johnsson (C) Presstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen

Läs mer

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov

Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Tieto tar pulsen på 101 beslutsfattare i Mediabranschen Trender, utmaningar och framtida investeringsbehov Inledning De stora trendinstituten är överens. Mediabranschens digitala förvandling de senaste

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING Även om vi för ett år sedan förutspådde all time high för TV-försäljningen, blev ändå resultatet på 995 apparater överraskande högt. Resultatet för stillbildskameror

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 19 februari 2013 REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2012 TV4-Gruppen ökar omsättningen och resultatet under 2012.

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-08-10 Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 1. Inledning Med

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN

VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN PRESSMAPP VERKSAMHETER OCH VARUMÄRKEN Underhållning CDON.COM BOOKPLUS.FI LEKMER.COM Mode NELLY.COM LINUSLOTTA.COM HEPPO.COM Sport & Hälsa GYMGROSSISTEN.COM BODYSTORE.COM MILSTOLPAR 1999 CDON.COM lanserasav

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Marknadsföring i lågkonjunktur.

Marknadsföring i lågkonjunktur. Marknadsföring i lågkonjunktur. av c a r i n fr e d l u n d FÖR EFFEKTIVARE KOMMUNIKATION d u ve t nat u r l i g t v i s att reklam lönar sig. Även i bistra tider. Men riktigt säker kan man ju inte vara.

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Tjänster och Service Tertial 3 2013

Tjänster och Service Tertial 3 2013 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE S T R A T E G I S K P Å V E R K A N Städ och serviceentreprenadbranschens utveckling år 2013 Risken för ohälsan tenderar att

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG.

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG. MODERN TIMES GROUP MTG AB ("MTG") Delårsrapport 1999 1 januari 30 juni 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 16 augusti 1999, resultatet

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring.

Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring. Alla är media Ny Strategisk Marknadsföring. Bakgrund 1. Macro Under hela 1900-talet har vår ekonomi byggt på att nå massorna. Massproduktion > massdistribution > massmedia > mass..a köpare! (Mass)mediaföretagens

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Tidningen NSD och papperstidningens framtid

Tidningen NSD och papperstidningens framtid Stephanie Marklund, Maja Kuoppala och Graça Barata 13 januari 2016 Tidningen NSD och papperstidningens framtid Tidningen NSD håller till i Mediahuset tillsammans med bland annat Kuriren och 24 Norrbotten.

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Steget in på den största marknaden

Steget in på den största marknaden Steget in på den största marknaden I oktober 2008 är det 20 år sedan Konftel registrerades hos det svenska bolagsverket. 1998 var drömmen hos två affärsmän och två unga uppfinnare att deras konferenstelefon

Läs mer

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Oktober 2014 Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Kronfönster har fått många fina utmärkelser genom åren. Kanske den allra roligaste är det priset som delas ut av Sveriges

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

CITROËNS HALVÅRSRAPPORT

CITROËNS HALVÅRSRAPPORT PRESSMEDDELANDE Spånga den 16 juli 2009 CITROËNS HALVÅRSRAPPORT 2009 le 00 Mois 0000 Citroën visar i sin halvårsrapport att märket har stärkt sin ställning globalt trots kärva tider i bilbranschen. På

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr

news Ny webbplats lanseras under hösten Nu bygger vi för framtiden Nr Nu bygger vi för framtiden Efter ett över 50 år långt samarbete sedan Trätrappor i Norsjö var med och grundade Skellefteå Snickercentral, SSC, har Trätrappor nu vuxit till den storlek där företaget väljer

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004 UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 Statistik Sida 1 (14) STATISTIK UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 INLEDNING DETTA ÄR EN UPPDATERING AV RAPPORTEN Upplevelseindustrin 23 Statistik och jämförelser, utgiven av KK stiftelsen

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011

DIBS Payment Services Tredje kvartalet 2011 DIBS Payment Services Tredje kvartalet DIBS roll i värdekedjan Positiv trend i kärnverksamheten Omsättning (MSEK) 40 35 36,9 35,0 35,9 37,5 38,0 Nettoomsättning i SEK +3% till 38,0 Mkr Försäljningstillväxt

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer