* Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* Årsberättelse 2009 1"

Transkript

1 * Årsberättelse

2 Bonnier på 3 minuter Nettoomsättning per affärsområde MSEK Books Magazines EBITA per affärsområde MSEK Broadcasting & Evening Paper Entertainment Business Press Morning Paper Nettoomsättning per land 10 % 13 % 7 % 5 % 7 % 8 % 5 1% Sverige Danmark USA Finland Norge Tyskland Övriga 400 Intäktsfördelning Books Magazines Broadcasting & Evening Paper Entertainment Business Press Morning Paper 3 % 6% 25 % 10 % 25 % 3 1% Annonser Prenumerationer Lösnummer Direkt Biljetter Övrigt 2

3 Nyckeltal 2009 Omsättning MSEK EBITA MSEK Resultat efter finansnetto -228 MSEK Minskad nettoskuld 193 MSEK Medelantal anställda Från den blygsamma starten med en liten bokhandel och ett bokförlag 1804 är Bonnier i dag en internationell mediekoncern som är verksam inom alla medieformer, bestående av 175 företag i 16 länder. Bonnier är helägt av familjen Bonnier, som i dag driver bolaget i sjunde generationen. Verksamheten är fr o m den 1 januari 2010 indelad i affärsområdena Books, Broadcasting & Evening Paper, Business Press, Digital, Entertainment, Magazines och Morning Paper. 3

4 4

5 Äntligen blev det 2009 Äntligen kom året som skakade om mediebranscherna, och fick oss tillbaka på rätt spår. Under vissa månader i våras minskade vår annonsförsäljning i USA med mer än 30 procent jämfört med året innan. I augusti publicerades i vår svenska affärstidning bara hälften av annonsvolymen vi hade haft året innan. Just då kändes det förstås tungt. Då talade vi om paradigmskiften och målade världen svart och vit. Men när vi nu lägger 2009 till handlingarna, kan vi än en gång konstatera: det är inte antingen eller, det är både och blev året då högkonjunkturens tidvatten plötsligt och dramatiskt sjönk undan och frilade några av sanningarna som vi hela tiden varit medvetna om, men som vi lyckats förtränga. I en alltmer uppskruvad takt hade vi under 2000-talet sprungit allt fortare, och i allt snävare cirklar, och så plötsligt var besluten om framtiden självklara Publiken Medias tradition har varit att ge publiken vad publiken vill ha. Medias tradition har även varit att utgå ifrån att publiken inte riktigt visste vad den ville ha, och därför förse den med vad media ansåg var lämpligt (och lönsamt). I dag kan vi inte längre låtsas att vi inte vet. Publiken berättar för oss, dagligen och stundligen, exakt vad de tycker om det vi gör. Och vi måste lyssna. Och inte bara motvilligt, utan bejakande. Det handlar fortfarande om att överraska, att kreativt utveckla och förädla. Men med ett tydligt avstamp i vad vår publik efterfrågar. 2. Effektiviteten Under goda år skapas underbara ovanor. Under många goda år skapas många underbara ovanor, och de blir med tiden allt svårare att ta sig ur. Trots att vi riskerade verksamheter, varumärken och arbetstillfällen genom att underlåta att vara tillräckligt effektiva genom att inte anpassa kostnadskostym och arbetsmetoder efter århundradet, så lät vi det ske. Tack vare 2009 fick vi äntligen tillfälle att korrigera kursen! 3. Digitaliseringen Slarvigt räknat hade vi nästan kunder som köpte våra böcker, läste våra tidningar och tidskrifter och såg våra tv-program och filmer förra året. Dessutom hade vi tiotusentals annonsörer som använde oss som en kanal för att nå ut med sina budskap. I princip samtliga dessa köpare, tittare, läsare och annonsörer var under en stor del av året uppkopplade på nätet. Den digitalisering som vi länge talat om hade redan skett, och det var dags att sluta prata om den som något nytt. De affärsmodeller som vi så länge sökt var i själva verket samma affärs modeller som vi hela tiden använt; vi tar betalt av våra kunder eftersom vi gör sådant kunderna tycker om. Svårare än så är det inte. Men det krävdes ett 2009 för att våga inse det! I siffror blev 2009 ett ytterligheternas år. Några av våra pappersmedier gjorde resultat som var de sämsta under talet. För SF Bio och den samlade bokverksamheten blev 2009 det bästa året under företagens nästan hundraåriga och tvåhundra åriga historia! Verkligheten är sällan svart eller vit. Jonas Bonnier Vd, Bonnier AB Stockholm, mars

6 Vår affärsidé Vi skapar, väljer, förädlar och förpackar kunskap och berättelser. Vår vision Att ständigt återupptäcka förläggarkonsten. 6

7 Vi planerar för generationer, inte för kvartal. Ett familjeföretags engagemang Vi bygger organisationer runt individer, inte tvärtom. Passion för medier Individens förmåga att påverka och förändra Vi kan medier. Att anpassa oss till förändrade marknads förutsättningar är vår nedärvda styrka, innovation är vårt fokus. Kärnvärden Yttrandefrihet Strategiska budskap Vi tror att ett öppet pluralistiskt samtal är grunden för demokrati. Prioriterade strategiska mål (0 10 år) Vi är det mest attraktiva medieföretaget på marknaden för målinriktade och skickliga individer som vill arbeta inom media. Vi söker alltid lönsam tillväxt. Utveckling och förbättring av befintliga verksamheter är en del av uppdraget. Vi tror att en nära relation med och förståelse för våra kunders behov och uppförande är nödvändig för vår framgång. 7

8 Books Genombrott för digitala böcker Signum för bokåret 2009 var den digitala utvecklingen och som en ofrånkomlig konsekvens ett ökat tryck på upphovsrätten. Efter en kvartsekellång startsträcka blev 2009 genombrottsåret för digitala böcker, främst i USA. För Bonnier Books blev resultatet det bästa någonsin. Fortfarande är försäljningsnivån för digitala böcker relativt låg, under två procent av den totala amerikanska bokmarknaden, men med en tillväxttakt på 200 procent. På juldagen rapporterades Amazon ha sålt fler e-böcker än tryckta. Företaget tog täten under 2009 med sin e-läsare Kindle. Digitaliseringen har också inneburit att print on demand tagit fart; allt fler titlar trycks på beställning i tryckerier, på olika språk och för global distribution. Den tekniska utvecklingen utmanar upphovsrätten. Den största utmaningen 2009 har varit Googles avtal med den amerikanska bokbranschen. Avtalet reglerar att Google scannar böcker i syfte att göra alla utgivna och icke-tillgängliga böcker möjliga att hitta, utvärdera och konsumera digitalt. Avtalet tvångsanslöt alla rättighetsinnehavare globalt som sålt i USA, men efter stort tryck från inte minst europeiska intressenter backade Google och avtalet gäller nu enbart anglosaxiska länder. Bokåret 2009 påverkades starkt av den globala lågkonjunkturen. Effekterna har främst märkts i länder där nedgången slagit hårt mot konsumentmarknaden som i USA och i England, där detaljhandeln haft det svårt. I England inleddes nedläggningen av Borders butiker. Även i länder som Sverige och Finland med stor försäljning via stormarknads- och priskonkurrensutsatta kanaler har bokmarknaden minskat. Samtidigt har marknaderna i Norge och Tyskland utvecklats bra. Den globala tendensen att barnböcker utvecklas starkt, att skönlitteratur ligger fast och att fackböcker minskar fortsatte Trots lågkonjunktur och den digitala utvecklingen är utbud och läsande av böcker relativt stabilt. 8 Utvecklingen mot att ett fåtal storsäljare dominerar fortsätter var det Stephenie Meyers Twilight-böcker och Dan Browns senaste bok Den förlorade symbolen som erövrade världen. Bonnier Books resultat blev det bästa någonsin tack vare framgångar för förlagsgrupperna i Tyskland, Sverige och Norge. En stark och mer koncentrerad utgivning tillsammans med effektiviseringar i produktion och organisation är förklaringarna. E-böcker och upphovsrättsdiskussioner med Google har också präglat året. Svenska Bonnierförlagen visar en mycket positiv resultatutveckling efter den stora omorganisationen 2008 och har haft stora framgångar med titlar som Lars Keplers Hypnotisören och Dan Browns Den förlorade symbolen. Årets nobelpristagare i litteratur, Herta Müller, tillhörde också glädjeämnena. Allt bidrog till att Bonnierförlagen ökade sina marknadsandelar på en bokmarknad som totalt minskade jämfört med föregående år. Nätbokhandeln Adlibris starka tillväxt fortsatte även 2009 och de nya verksamheterna i Finland, Norge och Danmark utvecklades enligt plan. Cappelen Damm har andra året efter fusionen befäst positionen som Norges största förlagsgrupp. Den norska bokmarknaden hade en stabil utveckling och Cappelen Damm var det klart mest framgångsrika förlaget Inom utbildningsområdet fortsatte förlagets framgångar och ökande marknadsandelar och ett antal nya digitala läromedel utvecklades. I Tyskland skördade Carlsen Verlag enorma framgångar med Stephenie Meyers Twilight-serie som sålde över 5,4 miljoner exemplar. Även förlagen Ullstein, Piper och Hörbuch Hamburg gjorde rekordresultat. Tillsammans innebar detta att den tyska förlagsgruppen kunde uppvisa sitt bästa resultat någonsin. Bonnier Publishing påverkades av recessionen i USA och Storbritannien där bokhandeln varit mycket återhållsam med inköp. Under ledning av gruppens nye vd Richard Johnson har kraftfulla besparingsåtgärder genomförts och förlagen har i ökad grad samordnat sin produktion och sin försäljningsorganisation. Autumn i Storbritannien, Piccolia i Frankrike och Five Mile Press i Australien, med massmarknaden som främsta distributionskanal, har alla påverkats i mindre utsträckning av den svaga marknaden. Tammi i Finland har under 2009 mött en vikande bokmarknad och besparingar inom utbildningsväsendet. Trots stora besparingsoch effektiviseringsprogram har nysatsningar kunnat genomföras och nyförvärvade readmi.fi är ett viktigt tillskott inom nonfiction med tyngdpunkt på en yngre publik. Nettoomsättning Bonnier Books MSEK För mer finansiell information se sid

9 * Enligt branschbedömare kommer det att lanseras mellan 300 och 500 olika läsplattor under För att möta efterfrågan på innehåll lanserade Bonnier läsplattan och nätbutiken Letto i februari. 9

10 10

11 Books Pär Svärdson Entusiasten Entusiast och tävlingsmänniska, med en förmåga att känna vart vinden blåser. Så skulle man kunna beskriva Pär Svärdson, vd för Nordens största nätbokhandel Adlibris. Det är därför inte särskilt förvånande att ett av hans största intressen är segling. Jag har nog alltid sett Adlibris som en form av sport, säger Pär Svärdson. Och precis som när man kappseglar har vi alltid haft väldigt tydliga konkurrenter. Resten av världen må tala om kris och lågkonjunktur. Men inte Pär Svärdson gör vi vårt bästa resultat någonsin, en ökning med knappt 20 procent sen i fjol. Faktum är att vi för varje år har ökat mer och mer i kronor räknat, både vad gäller omsättning och vinst. Förklaringen stavas extrem kostnadsmedvetenhet. Inte så konstigt kanske, med tanke på att Adlibris startades av fyra unga killar runt Pär Svärdsons köksbord för drygt tio år sedan. Satsar man egna pengar tenderar man att hålla lite hårdare i dem, och den känslan har genomsyrat kulturen på Adlibris alltsedan dess. Minst en gång om året har man ett stort kostnadsbesparingsprogram, vilket kan innebära alltifrån att man byter leverantörer av pennor till att varje chef ska presentera idéer om hur man ska bli effektivare. Och medan resten av bokbranschen bokar in sig på flotta hotell när det är dags för bokmässa bor Adlibris på vandrarhem. Vi petar i allt! Jag kan erkänna att Ikea och H&M är lite av våra förebilder i det fallet. De har också väldigt låga kostnader. Och de är också två andra mycket framgångsrika svenska företag. Som i likhet med Adlibris på sätt och vis alltid agerat som om det redan är kris. Visserligen är det negativt för oss om det säljs färre böcker. Men å andra sidan tror jag krisen skyndat på ett förändrat köpbeteende, och när det blir högkonjunktur har förhoppningsvis fler människor upptäckt fördelarna med att handla på nätet. Så egentligen tror jag att lågkonjunkturen är av godo för oss. I februari 2009 flyttade Adlibris in i Bonniers anrika förlagshus på Sveavägen. Går det verkligen att behålla den speciella företagskulturen nu när ni blivit sambo med Bonnierförlagen? Det tycker jag absolut. Vi samarbetar förstås med de andra förlagen i huset, men vi håller oss ändå på vår kant, och vi jobbar med ofantligt mycket lägre bruttomarginaler än vad förlagssidan gör. Det är en fin avvägning, men jag skulle säga att fast vi har fått finare lokaler är vi fortfarande Adlibris. Adlibris finns i dag i fyra länder: Sverige, Norge, Finland och sedan mitten av 2008 även i Danmark. Hur går det? I Finland har bokmarknaden gått kraftigt ner under året, medan Danmark och Norge har tuffat på riktigt bra. Men fortfarande kommer 80 procent från vår omsättning från Sverige. Tidigare brukade ni säga att nöjda kunder är vår enda marknadsföring. Gäller det fortfarande? Enligt en undersökning som kom för något år var vi det svenska företag som fick flest rekommendationer, efter Ikea. Och jag anser fortfarande att en nöjd kund som rekommenderar oss till sina vänner är en oslagbar marknadsföringskanal. Men det är klart att vi gör annan marknadsföring också, framför allt i Bonnierpress. Vi har också haft reklam i TV4 och ska precis börja köra på MTV3 i Finland. Fungerar long tail-ekonomin fortfarande för Adlibris? Helt klart. Vi har 3,5 miljoner titlar i sortimentet. Av dem sålde vi under året, vilket är drygt 15 procent. Och hälften av dessa sålde vi i bara ett enda exemplar. Det är en lite märklig tanke, att väldigt många av de böcker som vi säljer kommer vi aldrig mer att sälja. Det har nu gått fem år sedan Bonnier köpte aktiemajoriteten i Adlibris. Dagen efter att avtalet var påskrivet provseglade och köpte Pär Svärdson sina drömmars båt: en 40-fots Arcona. En novemberdag. I full snöstorm. Är man entusiast så är man. 11

12 Broadcasting & Evening Paper Färre annons er men många nya kanaler Under 2009 tittade människor mer på tv än någonsin tidigare. Trots en minskning av reklamintäkterna har branschen dragit nytta av expansionen under året lanserades 245 nya kanaler enbart i Europa. TV4-Gruppen kunde glädjas åt en ökning av tittarandelen under året. I Storbritannien och USA, liksom i Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien, har tv-annonsmarknaden upplevt ett av de svåraste åren någonsin. I EU-området beräknas tv-industrin ha tappat nära 12 procent av reklamintäkterna under Trots svag annonsmarknad och rekorddålig allmänkonjunktur råder dock god tillväxt av nya kanaler. Under 2009 tillkom 245 kanaler i Europa, vilket innebär att det nu finns över tv-kanaler här. De som klarat 2009 bäst tycks vara aktörer med flera olika typer av intäkter tack vare olika sorters tv-innehåll, över flera distributionsformer. Betal- och distributionsintäkterna har vid sidan av reklam kommit att bli allt viktigare. Bedömningen är dessutom att nya tjänster driver upp dessa intäkter ytterligare framöver. Om 2009 ur ett industriperspektiv sammanfattas som krisår, är läget det rakt motsatta sett med konsumentens ögon. Aldrig tidigare har vi tittat så mycket på tv, och särskilt intressant är att unga killar återvänder till tv:n efter flera års stadiga nedgångar. I takt med ökad tillgång till webb-tv och IPTV kommer naturligtvis fler börja byta ut traditionell tv. För mediehusen blir detta sannolikt nästa verkliga skifte, även om 2010 har förutsättningar att bli ett urstarkt tv-år med OS och fotbolls-vm. Ordet kris ligger som sagt nära till hands när 2009 beskrivs. Men ändå saknades inte innovationer! Detta var året då icke-linjär tv växte från udda till massmarknad, från hot till möjlighet. I dag tittar 55 procent på webb-tv, samtliga stora aktörer har lanserat on demand-tjänster och förhoppningarna kring reklam intäkter tilltar. 12 I Storbritannien drivs flera stora projekt inom webb-tv och där liksom i Skandinavien har public service haft stort inflytande (BBC Iplayer hade över 100 miljoner visningar i december 2009). Annars är den webb-tv-tjänst som lockat flest beundrare nog amerikanska Hulu, ägd av giganterna NBC, News Corp och Disney. Antalet Hulu besökare närmar sig 50 miljoner och de efterfrågar en miljard visningar per månad (+400 procent på ett år). Även om vi i Sverige ännu inte sett denna typ av mastodontsatsningar, där marknaden driver gemensamma portaltjänster, talar det mesta för hårdnad konkurrens framöver. Vi tar nu nästa kliv i medieutvecklingen in i ett decennium som är verkligt digitalt. Kanske är det för första gången rätt att tala om ett paradigmskifte? Finanskris och lågkonjunktur var ett faktum i början av hösten 2008 och därmed kom januari månads kraftiga annonstapp för TV4-Gruppen, MTV Media och Expressen inte som en överraskning. Men hur djupt skulle tappet bli och hur länge skulle lågkonjunkturen hålla i sig? Svåra frågor att sia om och samtidigt viktiga för den nödvändiga revideringen av våra ursprungliga planer för år Samtliga tre affärsenheter genomförde besparingar gentemot ursprunglig budget men beslutet var också att det inte fick ske på bekostnad av tittarandels- och upplagemål. Tv-kanalerna behöll sina relativt offensiva programsatsningar, trots att det tidigt stod klart att vi inte skulle kunna få fullt betalt för alla våra tittare. Totalt sett ökade det genomsnittliga tv-tittandet i både Sverige och Finland och det är främst de yngre som tittar mer. TV4-Gruppen ökade sin tittarandel och passerade för första gången 30 procent av tittandet i åldersgruppen år och MTV Media behöll en andel om drygt 40 procent i åldersgruppen år. I slutet av 2008 förvärvades C More, som erbjuder sport- och filmkanaler i samtliga nordiska länder. Verksamheten har utvecklats bättre än förväntat och går in i 2010 med fler än en miljon abonnenter. Thomas Mattsson tillträdde i mars som ny chefredaktör för Expressen och har under året successivt förnyat och utvecklat tidningens redaktionella innehåll. Kvällstidningsupplagorna har under ett antal år minskat, men Expressen redovisar en bättre läsar- och upplageutveckling än förväntat och har i dag fler läsare än konkurrenten Aftonbladet på helgerna. Under året inleddes även ett samarbete mellan TV4 och Expressen med bland annat gemensamma satsningar och verksamheter inom mobila och nätbaserade tjänster samt event och sälj. Nettoomsättning Bonnier Broadcasting & Evening Paper MSEK För mer finansiell information se sid

13 * Mikrofon som används i Idol på TV4. Med en andel på 58 procent i målgruppen år under finalprogrammet är Idol Sveriges största musiktävling alla kategorier. 13

14 14

15 Broadcasting & Evening Paper Michael Grimborg Risktagaren Michael Grimborg är försäljningsdirektör på TV4. Gillar utmaningar, människor och att fotografera. Och är Sveriges största försäljare av kinesiska elcyklar. Åtminstone det sista kräver nog en förklaring. Kris föder kreativitet, brukar det ju heta. Och frågan är om behovet någonsin varit större än På tv-marknaden sjönk reklamintäkterna med 15 procent när stora kunder som banker och biltillverkare i princip helt slutade att annonsera. Så var det. Ett antal kunder som vi i vår budget hade räknat med skulle ge 300 miljoner i intäkter gav i stället noll, berättar Michael Grimborg. Att något måste göras stod helt klart. Och det är här elcyklarna kommer in i bilden. Jag läser hela tiden om två saker: hälsa och miljö, säger Michael. Och därifrån är steget inte långt till en cykel. Först gick jag till cykelkungen Salvatore Grimaldi, men vi kom aldrig vidare. Det var först när jag gick till Trendimport, som importerar elcyklar från Kina, som bitarna föll på plats. Tillsammans skapade de varumärket Lifebike, som TV4 äger. Michael skrev ett treårsavtal med företaget med ett s k CPO-upplägg (cost per order). Det innebär helt enkelt att TV4 ger Trendimport exponering i rutan och att man sedan får mer betalt ju fler cyklar företaget säljer. Första året handlar det mest om att bygga upp distributionen och varumärket. Men på tre års sikt kan det bli en god affär. Sådana samriskaffärer blev vardagsmat för Michael och hans kolleger under Många ringer hit för att de tror att vi ska ta 100 procent av risken, men det är inte vad det handlar om. Skälet till att vi går in i den typen av företag är att vi tror att deras försäljning borde kunna öka med lite draghjälp. Och i alla de fall där vi hjälper dem att göra affärer är vi långt inne i deras business. Jag menar, jag får sms från Dressmann om hur många kalsonger de sålde igår. Samtidigt som intäkterna på tv-marknaden minskat dramatiskt under fjolåret har TV4 ökat sin andel av tv-reklamkakan från 53 till 55 procent. Parallellt har antalet nya kunder nationellt ökat från 135 till 150. Vad är förklaringen? Vi är bra på att göra kundbesök, säger Michael gjorde våra säljare kundbesök, 2009 var det över Sen har vi en bra säljmetod, bra verktyg och inte minst passionerade säljare. Det är inte för inte Michael Grimborg blev utnämnd till Sveriges mäktigaste mediesäljare 2009 av branschtidningen Resumé. Dessutom fick TV4 den hedrande utmärkelsen Årets bästa media för sina helhetslösningar för annonsörer på olika plattformar. Kanske är Idol-konceptet det allra bästa exemplet. Med Idol jobbar vi med förlängning och fördjupning mot olika kunder. Det kan vara Läkerol som får rätt att jobba med varumärket i butik, det kan vara Viking Line som gör Idol-kryssningar med artisterna och det kan vara Tele2 som erbjuder sina kunder att ladda ner vinnarlåten. Och vi kan erbjuda våra kunder exponering i tv, på webben, i mobilen, på köpcentraturnéer och inför publik på liveshowerna. Vad var det största som hände i tv-världen under 2009? TV4 Play och liknande spelare gjorde att tv på flera plattformar hände på riktigt. Det man missar på tv kollar man på nätet. Vad betydde samarbetet med Expressen? Att vi kan erbjuda våra kunder att komma ut till deras återförsäljare med tilläggsprodukter. Rent annonsmässigt hjälpte vi också varandra med nya kunder. Vad är ditt nästa samriskprojekt? Att samla in gamla kylskåp och byta ut dem mot mer miljövänliga. Där gör vi ett samarbete mellan en tillverkare, en återförsäljare och en avfallshanterare. Och i slutänden tjänar både vi, kunden och miljön på det hela. 15

16 Magazines Historiskt annonstapp för tidskrifter 2009 blev ett av de tuffaste åren någonsin för tidskrifterna. Men problemen handlar inte om att tidskrifterna är på väg att spolas bort med den digitala flodvågen, utan om att den snabba konjunkturnedgången har visat bristerna i den affärsmodell som baseras på främst en intäktskälla annonser, något som blev kännbart även för Bonniers del. Det globala fallet på annonsmarknaden är det största som tidskriftsförlagen varit med om. På världens största magasinsmarknad, den amerikanska, minskade konsumenttidskrifterna sin annonsvolym med över 25 procent. I många andra länder var nedgången ännu större och även i länder vars BNP fortsatte att växa, som Kina och Indien, rasade annonsförsäljningen. Under de goda åren före finanskrisen startades också ovanligt många magasin på ett stort antal marknader. Den ökade konkurrensen spädde självklart på problemen för många förlag. Magasinsmarknaden skiljer sig dock från andra mediemarknader på så sätt att flera olika affärsmodeller finns parallellt, ibland även inom samma marknadssegment. Det innebär att vissa förlag som byggt upp prenumerationsdrivna titlar knappast påverkas alls av krisen, medan andra som lever på annonsintäkter drabbas mycket hårt. Effekterna av krisen kommer därför att variera väsentligt från marknad till marknad, men även från tidskrift till tidskrift. Den stora frågan på marknader där den annonsdrivna affärsmodellen dominerar, exempelvis USA, Ryssland och stora delar av Asien, är om annonspengarna kommer att strömma till igen eller om affärsmodellen måste förändras. I USA menar en del branschbedömare att förlagen måste sluta att närmast ge bort sina tidskrifter till läsarna utan i stället våga ta betalt för prenumerationerna. Det råder närmast konsensus kring tanken att förlagen måste ta betalt för digitala utgåvor av sina magasin när de lanseras. Men få tror att det är möjligt att på ett avgörande sätt börja ta betalt för tidskrifter 16 på marknader där läsarna sedan länge är vana vid att bara betala några få dollar för en helårsprenumeration. Lösningen som de flesta förlag verkar se framför sig är att ytterligare bredda utbudet av events, webbplatser, advertorials och andra kringverksamheter för att locka annonsörerna att öka investeringarna i tidskrifter. Magasinsförlagen har vid det här laget dragit slutsatsen att webbsajter inte kommer att ersätta tryckta tidskrifter. Webbsajterna ses antingen som en av de nya mindre intäktskällorna som ska stödja annonsaffären eller som en marknadsföringskanal för prenumerationsförsäljning. Däremot knyts större förhoppningar till de läsplattor som är på väg ut på marknaden och den möjlighet som de väntas innebära för helt digitala magasin. För Bonniers del var 2009 ett år då lågkonjunkturen successivt utvecklades till en printannonskris. Tidskriftsbranschen drabbades särskilt, då överetablering av titlar redan rådde på marknaden efter ett antal år av tidskriftsboom. Vi började under året se en väntad utrensning av konkurrerande titlar på våra hemmamarknader, såväl i Skandinavien som i USA. Procentuellt såg vi nedgångstal på procent i annonsvolym sedan föregående år. För den amerikanska magasinsbranschen, som är betydligt mer annonsberoende än den skandinaviska, innebar det en omfattande inverkan på totalomsättningen. Bonnier Corporation lyckades ändå ta marknadsandelar inom en rad segment och möta nedgången genom omfattande kostnadsbesparingar. Ett antal nyckelförvärv av enskilda titlar gjordes, där portföljen utökades med specialtidningar som Flying, Boating och Popular Photography. Även Bonnier Publications genomförde kostnadsbesparingsprogram, och rensade delvis i utgivningen av licensierade titlar i Danmark. I Ryssland var annonskrisen som mest utmanande, medan den finska verksamheten överraskade marknaden postitivt med lanseringen av den nya titeln Evita. Ägandet förstärktes i Idényt och Benjamin Media, vilka numera är helägda. Bland flera ljusglimtar märks särskilt Illustrerad Vetenskap, som hade en stabil utveckling. Upplageförsäljningen på Bonnier Tidskrifter i Sverige överträffade föregående år, medan annonsnedgången möttes med kostnadsbesparing och omorganisation. Ägandet i Spoon Publishing växlades upp, och contract publishing-verksamheten hade ett starkt år. Även M-magasin och korsordsverksamheten överraskade positivt. I augusti tog Stockholm City plats i Bonnier Tidskrifters portfölj, och följde under hösten den plan som ska leda till svarta siffror inom kort. Nettoomsättning Bonnier Magazines MSEK För mer finansiell information se sid

17 * I Skandinavien är Bonnier en ledande utgivare av kvinnotidningar och inredningsmagasin. Äldst är svenska Damernas Värld (1940) och yngst är finska Evita (2009). 17

18 18

19 Magazines Sue Gilman Resenären Få människor har upplevt så mycket förändring som Sue Gilman, förlagschef för Bonnier Travel Group i USA. Ändå hade hon aldrig kunnat ana vad 2009 hade i beredskap. Nu börjar hon ana ljuset i slutet av tunneln. Vår affärsidé har förändrats under en ganska lång tid, säger Sue Gilman, förlagschef för Bonnier Travel Group, som bland annat ger ut ISLANDS, Spa, Caribbean Travel + Life och Resorts & Great Hotels. När internet kom kunde folk plötsligt styra sitt resande på ett helt annat sätt än tidigare, och de behövde inte resetidningar på samma sätt som förut. I kombination med den ekonomiska krisen blev effekten på Travel Group påtaglig. Papperstidningen drabbades först, och mest dramatiskt. Det som var intressant var att effekten märktes över hela linjen. Alla påverkades från små resmål till stora internationella hotellkedjor. Sue hade sett lågkonjunkturer förut, men inget i närheten av detta. Efter 11 september kände vi ändå att det fanns ett spelrum med tiden skulle saker gå tillbaka till det normala. Men denna lågkonjunktur har varit så lång. Nu är det 2010 och den pågår fortfarande. Det finns inga snabba lösningar, människor behöver något helt annorlunda än tidigare. Att skapa perspektiv på marknaden i en vidare mening, långt utanför enskilda kunders behov, visade sig vara nyckeln till att navigera på de gropiga ekonomiska vattnen. Jag kan inte nog betona vikten av vad vi gör redaktionellt. Genom att fortsätta att göra resandet lockande levererar vi ett helt paket till våra partners. Vi säljer inte bara en annons, vi stödjer hela branschen. Under 2009 fokuserade Sue på att hitta nya lösningar på det gamla problemet hur annonsörerna ska kunna nå läsarna. Vårt främsta mål var att skapa skräddarsydda lösningar som blandar alla typer av mediemöjligheter print, event, tv och webb. Detta är den nya verkligheten: Om du inte ger kunderna dessa alternativ, kommer du inte att sälja. Så enkelt är det. Och Sue Gilman och hennes kollegor har gått ännu längre, genom att engagera sig i kundens varumärkesbyggande. Förut gav vi kunderna en plattform för sina budskap, nu hjälper vi dem att skapa och definiera detta budskap på helt nya sätt. Viral marknadsföring och sociala medier är begrepp som inte existerade för fem år sedan. Och det dyker upp saker som vi inte ens har tänkt på. Vår utmaning ligger i att lära våra kunder hur de ska kunna ha en sammanhållen marknadsföring med ett nytt utbud av möjligheter. En annan utmaning är att hålla medarbetarna motiverade vid en tidpunkt när alla arbetar hårdare men får mindre resultat. Jag försöker påminna mina medarbetare om vikten av vad vi gör, speciellt i hårda tider, säger hon. Turism påverkar människors livsvillkor. När vi hjälper till att få besökare att åka till ett resmål får vi snurr på den lokala ekonomin också. Det är inte bara vackert, det är viktigt. Framöver ser Sue en bransch som oåterkalleligen har förändrats. Faktum är att resebranschen aldrig blir vad den var för fem eller tio år sedan saker blir annorlunda framöver. Men jag börjar se ljuset i slutet av tunneln. När folk börjar resa igen kommer vi att sälja tidningar och annonser det är när folk inte reser som våra kunder blir paralyserade. Det viktigaste vi lärt oss av detta är att vi måste vara lyhörda. Vi kan inte hugga något i sten, vi måste reagera på saker som händer och skapa lösningar snabbt och effektivt. Annonsförsäljning brukade vara ganska enkelt: budgetar lades på hösten, alltså sålde man under hösten. Nu är det en pågående process man säljer året runt, och skapar möjligheter när kunderna behöver dem. Vår planeringscykel har blivit kortare eftersom våra kunders prognoscykel har blivit kortare. Det är vad de kräver. Och under all denna förändring har vi förblivit trogna vår nisch, och kommer att fortsätta att vara det. Det finns inget substitut för det. 19

20 Business Press Minskade intäkter för affärspressen Trenden har varit tydlig: intäkterna har minskat inom affärspressen men läsandet har ökat i en tid av ekonomisk oro under Samtidigt har de två största aktörerna Financial Times och Wall Street Journal utkämpat ett flerfrontskrig. Och Bonnier Business Press drabbades av den största nedgången i annonsintäkter i modern tid. Wall Street Journal flyttade fram sina positioner i Europa under året. I den nya strategin ingår en integrerad nät- och printredaktion, tydligt nyhetsfokus på webben och något färre men mer kvalificerade artiklar. Under sommaren sjösatte tidningen samma modell med egen chefredaktör även i Asien. Pearsonägda Financial Times kontrade på USA-marknaden med ett halverat prenumerationspris jämfört med Storbritannien, och det ska ha gett resultat. Även brittiska The Economist rapporterade om amerikanska försäljningsframgångar i finanskrisens spår. I Storbritannien försökte Wall Street Journal, under andra året i Rupert Murdochs och News Corps ägo, vinna mark med det kraftigt rabatterade priset kr. Konkurrensen kostade, och tidningen rapporterade kraftiga förluster. Intäkterna för Financial Times minskade med 30 procent under årets första nio månader, och vid årsskiftet 2009/10 konstaterade ledningen att försäljning av innehåll i form av nät- eller printabonnemang kommer vara högre än annonsintäkterna om två år. The Economists amerikanska konkurrent Business Week fick akuta ekonomiska problem under året och Bloomberg kunde köpa tidningen till vrakpris. 25 procent av de anställda, 100 personer, tvingades lämna tidningen efter övertagandet. På nätet blev 2009 betalväggarnas år. Signalerna från News Corp gick inte att misstolka och det gav andra råg i ryggen. Wall Street Journal låste in mer av sitt material och The Economist följde efter. Samtidigt pekade skeptikerna på undersökningar som visar att 80 procent av de tillfrågade i 20 USA och Storbritannien tänkte överge en sajt som börjar ta betalt för innehåll. Bonnier Business Press drabbades 2009 av den största nedgången för annonsintäkter i modern tid. Tack vare kraftfulla insatser på kostnadssidan samt omfattande omstruktureringar inom Central & Eastern Europe (CEE) minimerades effekten av intäktsbortfallet och affärsområdet kunde visa en positiv, om än låg marginal. DI-gruppen i Sverige drabbades hårt av en vikande annonsmarknad. Även di.se drabbades, men fortsatte att leverera ett positivt resultat med god marginal. Under året inleddes sommarutgivning av DI Weekend, månadsmagasinet DI Dimension introducerades och Gunilla Herlitz avgick som chefredaktör och vd. Hon efterträddes på chefredaktörsposten av Peter Fellman, tidigare redaktionschef, och vd-posten intogs av Casten Almqvist, tillika affärsområdes-vd. Även danska Børsen drabbades och tappade omkring 30 procent av annonsintäkterna, men säkrade marknadsandelar på en vikande marknad. Upplagan fortsatte växa till exemplar vid årets slut. Minskade kostnader kompenserade delvis för den lägre annonsintäkten. Børsen har ingen tryckt tidning på lördagar och lanserade därför en digital lördagsutgåva enbart för prenumeranter, med teknik tidigare endast använd för digitala tidskrifter. För verksamheten inom CEE var effekterna av krisen dramatiska. Annonsintäkterna minskade med 45 procent jämfört med Omfattande organisationsförändringar och kostnadsbesparingar genomfördes på samtliga bolag. Trots kraftigt minskade intäkter genererar Estland, Ryssland och Slovenien vinst för Den polska verksamheten omstrukturerades i kvartal 1 och var därefter lönsam. Dagstidningen Diena och affärstidningen Dienas Bizness i Lettland samt sajten business.hr i Kroatien avyttrades under året. En ny vd för Bulgarien tillsattes i oktober Ett antal kompletterande förvärv genomfördes i Estland och Polen. Bolagen inom Medicine Today International (MTI) har känt av den ekonomiska nedgången, men i avsevärt mindre omfattning än övrig affärspress. Annonsintäkterna minskade med endast 6 procent för 2009 jämfört med föregående år. I början av året lanserades en medicinsk tidning i Slovenien, vilket därmed är det sjunde landet för MTI. En omfattande satsning på event påbörjades under slutet av Den 1 januari 2010 samlades verksamheterna inom CEE samt MTI under ett gemensamt managementbolag, Bonnier Business Press International, med Anders Eriksson som vd. Nettoomsättning Bonnier Business Press MSEK För mer finansiell information se sid

21 * Med utgivning av affärstidningar och webbsajter i elva länder når Bonnier Business Press dagligen mer än en miljon läsare och 2,1 miljoner unika besökare per vecka. 21

22 22

23 Business Press Tomasz Siemieniec Räddaren Tomasz Siemieniec, chefredaktör på polska Puls Biznesu, såg varningssignalerna i konjunkturen och reagerade omedelbart. När annonsintäkterna började vika var tidningen redan rustad för kris. Det gångna året har med stor tydlighet visat att vi lever i en global ekonomi där inget land, ingen marknad, står opåverkad när en länk i kedjan försvagas eller brister. Ödet för Sveriges ledande banker avgörs på andra sidan Östersjön samtidigt som landets största industriföretag är helt beroende av vad som sker i Kina, Indien och Brasilien. Polen, en marknad där Bonnier Business Press funnits sedan 1997, visar tydligare än något annat land i Europa att ekonomier med sunda statsfinanser och stark underliggande efterfrågan repar sig snabbast i en recession. Vi lever i en global ekonomi, men det som hände med Lehman Brothers förra hösten hände på Wall Street inte här i Warszawa. Visst har vi påverkats av krisen, men i Polen fortsätter ändå allt att växa, säger Tomasz Siemieniec, chefredaktör för Puls Biznesu. Till skillnad från sina grannar i Baltikum har Polens ekonomiska tillväxt inte eldats på av en vidlyftig räntepolitik. Inte en enda polsk bank har ansökt om statliga garantilån. Hushållens och företagens skuldsättning är relativt låg, i stället drivs tillväxten framför allt på av en växande exportindustri och en höjd levnadsstandard bland befolkningen. Därmed inte sagt att Polen stod opåverkat av den globala ekonomiska krisen. I januari 2009 insåg redaktionsledningen på Puls Biznesu att konjunkturen var i gungning. Det började med att byggindustrin backade, därefter minskade den privata konsumtionen. Plötsligen avstannade annonsförsäljningen. Som journalister uppfattade vi varningssignalerna tidigt och vi beslutade oss för att agera snabbt. Inom en vecka satte vi i gång med att skära kostnader överallt i verksamheten. I den omstrukturering som följde fick Tomasz Siemieniec, som arbetat som reporter och nyhetschef, träda in som chefredaktör. Hans första uppdrag var att sjösätta ett besparingsprogram som var det mest radikala sedan tidningen grundades tretton år tidigare. När dammet lagt sig hade redaktionen bantats från 80 till 45 personer, bilagor hade slagits ihop och lagts ner, avtalen med tryckeriet omförhandlats och prognoserna reviderats med 30 procent i minskade annonsintäkter. Nästa steg var att peka på vägen ut ur den ekonomiska krisen både för anställda och läsare. I en serie artiklar lanserade Puls Biznesu begreppet Crisfit (av Fit for Crisis, förberedda på kris) och gav konkreta råd hur företag och privatpersoner skulle hantera krisen. Alla kriser har ett slut. När intäkterna dök som värst lyckades vi övertyga anställda, företagsledning och ägare om att vi skulle klara av motgången tillsammans. Det var bara att kavla upp ärmarna, jobba hårdare och spara på alla tänkbara kostnader. Ett år senare kan Tomasz Siemieniec se tillbaka på en period där Puls Biznesu visat anställda, läsare, annonsörer och ägare att tidningen ridit ut ett skarpt läge. Konkurrensen på den polska marknaden för ekonomidagstidningar är stenhård. Landet har sex dagliga affärstidningar, av vilka Puls Biznesu är nummer tre i storleksordning. Men redaktionsledningen smider expansiva planer. Det kommande året planerar man att öka tidningens marknadsandel, fortsätta rikta sig mot småföretagare och lyfta det redaktionella innehållet ytterligare. Marknaden har repat sig fort kommer att bli ett händelserikt år på den polska marknaden, säger Tomasz. De ekonomiska anslagen från EU ökar, vi har lokalval och presidentval samtidigt som Warszawabörsen planerar flera stora börsintroduktioner. 23

24 Entertainment Lysande år för filmbranschen Det sägs att det alltid går bra för filmbranschen i kristider året då 3D-filmerna visade att de var här för att stanna var inget undantag. Även för de svenska biograferna blev 2009 ett rekordår. På 1930-talet sjöng Busby Berkeleys showgirls We re in the money som en ironisk kontrast till depressionens långa brödköer kunde samma sång sjungas av filmbolagschefer från USA till Europa. I USA slutade året med en rekordsiffra 10,7 miljarder inspelade dollar gjorde 2009 till det bästa året någonsin. Biljettintäkterna ökade med nästan tio procent och publiksiffran med tre procent jämfört med Och nya filmer dundrade fram över världen. Redan efter tre veckor hade James Camerons Avatar spelat in över en miljard dollar. Andra internationella publikdragare var Upp, Harry Potter och Halvblodsprinsen, New Moon, Ice Age 3, 2012, Änglar och demoner, Transformers: Revenge of the Fallen, Star Trek och The Proposal. Många av årets stora publiksuccéer visades på ett antal biografer i 3D och detta innebar i sig att de spelade in extra mycket, eftersom biljetterna kostade några tior extra. Vid sidan av Avatar visades bland annat Upp och Monsters vs. Aliens framgångsrikt i 3D. Publiken har uppenbarligen hittat till den nya vågen av 3D-filmer, och tunga namn som Cameron, Steven Spielberg och Peter Jackson menar att det inte är en trend, utan att 3D nu har kommit för att stanna för gott. En rad nya filmer kommer under 2010 att visas inte bara i traditionell 2D utan även i 3D vid sidan av nysläpp av gamla bekanta som de två första Toy Story-filmerna i uppiffad 3D-dress. 3D har även blivit en del i kampen mot illegal nedladdning. Det går inte att ladda ned filmer i 3D-version, och härigenom har biograferna fått åtminstone ett effektivt medel när det gäller att locka publiken 24 med någonting som inte går att se hemma i soffan. Annars präglades 2009 ofta av filmbranschens kamp mot de illegala nedladdarna, och åtalet i Sverige mot Pirate Bay väckte stort eko världen över. Framgångsrika 3D-lanseringar kräver dock digitaliserade biografer, och man kan nu verkligen tala om en digital revolution. I Norge kommer samtliga biografer att vara fullt digitaliserade inom två år, och över stora delar av Europa pågår omvandlingen. Under det första halvåret 2009 ökade antalet digitaliserade biografer i Storbritannien med 43 procent, Danmark med 50 procent, Ryssland med 79 procent, Italien med 129 procent, Frankrike med 136 procent, Sverige med 150 procent och Spanien med 224 procent. Största procentuella ökningen skedde i Tjeckien, där man gick från två till 25 digitala biografer på ett halvår en ökning med procent. Även för de svenska biograferna blev 2009 ett rekordår. Ett starkt och brett utbud, och inte minst de både kommersiellt och kvalitetsmässigt ovanligt starka svenska filmerna, ligger bakom resultatet. Den svenska filmen stod för över 30 procent av de totala biobesöken, vilket är unikt i modern tid. Samtidigt som utbudet av film på olika visningsplattformar aldrig har varit större ökar åter intresset för att se film i dess ursprungliga visningsform. Kvaliteten, tillgängligheten och filmupplevelsen har förbättrats och måste ständigt utvecklas för att biografen ska behålla sin attraktionskraft och för att film ska vara bäst på bio. SF Bio och SF Kino har så här långt lyckats med det. Svensk Filmindustri (SF) producerar film i samtliga nordiska länder och lanserar varje år cirka 30 lokala filmer, där SF är producent eller medfinansiär. Men den mest framgångsrika SF-filmen år 2009 blev inte någon av de lokala filmerna utan den inköpta Oscarsvinnaren Slumdog Millionaire. SF behöll sin position som Nordens ledande dvd-distributör. Ipred-lagstiftningen och Pirate Baydomen i Sverige fick en positiv effekt på såväl uthyrning som försäljning av dvd inte bara för SF utan även för Homeenters filmklubbar och Discshops e- handelsverksamhet. SF Anytimes video on demand-försäljning via pc har däremot, trots Ipred-lagstiftning, inte utvecklats enligt förväntningar medan försäljningen via IPTV (tv via bredband) har god tillväxt. Musikindustrin har drabbats hårdare än filmindustrin av den illegala nedladdningen och efter flera år med minskad totalmarknad och utebliven tillväxt såldes i slutet av året skivbolaget Bonnier Amigo Music Group till bolagets företagsledning. Nettoomsättning Bonnier Entertainment MSEK För mer finansiell information se sid

25 * Med filmen Avatar fick 3D-tekniken sitt stora genombrott i biosalongerna. Bara under den första helgen gjordes mer än D-besök på SF Bios biografer. 25

26 26

27 Entertainment Antti Toiviainen Bästsäljaren Det finska filmdistributionsbolaget FS vd Antti Toiviainen ser tillbaka på det bästa året i bolagets historia. Med stora kvalitetsfilmer som lockar en storpublik i ryggen har han gått stärkt genom krisen. Trender kommer och trender går. Tekniska revolutioner vänder upp och ned på tillvaron. Nya konkurrenter dyker upp från ingenstans och ändrar i ett slag på marknaden. Men det finns vissa saker som är beständiga. Som att kvalitet lönar sig. Och att film är bäst på bio. Vi har faktiskt inte märkt mycket av konjunkturnedgången i vår verksamhet eftersom 2009 varit ett år då vi distribuerat bra filmer som lockat en stor publik, säger Antti Toiviainen, vd på FS Film Oy i Helsingfors. Det helägda dotterbolaget till Svensk Filmindustri är ett renodlat distributionsbolag på den finska marknaden. Antti Toiviainen och hans trettio medarbetare distribuerar, samproducerar och marknadsför årligen cirka 350 filmer. Förra året gick 35 av FS distribuerade filmer upp på de finska biograferna. Samtidigt utkom 330 titlar på dvd. Distributionsavtalen med Fox och SF är tillsammans med lokalt producerade finska filmer alltså basen i FS verksamhet. Som filmdistributör är det viktigt att fördela rätt filmer till rätt kanal. De senaste åren har FS varit framgångsrika eftersom vi hanterat de kommersiella riskerna klokt och hela tiden skruvat på kostnaderna. En eller två filmer om året är lokala produktioner som spelas in och går upp på de finska biograferna. I dessa filmer finns FS med som delfinansiär i hela produktionsprocessen från manusidé till marknadsföring. Finland är en liten marknad, men det finns ett mycket stort publikintresse för inhemska filmer, säger Antti Toiviainen. Det går att tjäna pengar på finska filmer, men riskerna är höga och det ställer stora krav på rätt beslut under produktionsprocessen. Ett sådant exempel på en lokal kassasuccé är Haarautuvan rakkauden talo eller House of Branching Love, som den heter på engelska. Skriven och regisserad av Mika Kaurismäki, den äldre av de legendariska och egensinniga filmbröderna, har den lockat en finsk storpublik till biograferna. Över biobesökare har sett berättelsen om ett nyskilt par som flyttar ihop igen i villan i väntan på att den ska bli såld. Ytterligare bevis på devisen att kvalitet lönar sig är Oscarssuccén Slumdog Millionaire, som även den lockade en storpublik förra året. Men vi får inte underskatta Ice Ageeffekten. Filmen sågs av hela personer i Finland, vilket var fler än vad som såg den sista Harry Potter-filmen. Ice Age 3 har varit otroligt viktig för vår affär. Bio i all ära, men i spåren av 00-talets teknikrevolution är det framför allt illegal nedladdning, dvd-försäljning och digital distribution som varit filmbranschens stora ödesfrågor. Men om utvecklingen hittills mest gynnat piraterna och detaljhandeln så kan nästa kapitel vara till biofilmens fördel: 3D-film. I filmsammanhang är själva den fysiska distributionen att kopiera upp och skicka ut kilo trettiomillimetersfilm kostsam och besvärlig. Men med digitala filmer som bränns på dataskivor och visas med projektor på anpassade filmdukar blir både biografupplevelsen bättre samtidigt som kostnaderna sjunker. James Camerons megaproduktion Avatar blev det verkliga genombrottet för 3D-tekniken både i Finland och Sverige. 3D innebär också att mindre titlar, till exempel smala independentfilmer som lockar en nischad publik, kan få en chans att gå upp. Den nya tekniken kommer att förändra hela biografbranschen och det kommer att vara till det bättre, säger Antti. En förbättrad bioupplevelse innebär ytterligare en konkurrensfördel mot nedladdad och piratkopierad film. 27

28 Morning Paper Identitetskris för morgonpressen 2009 blev krisåret som knäckte flera av världens äldsta morgontidningar. Det var även året då Rupert Murdoch lovade ta betalt för nyheter på nätet och Nicolas Sarkozy gav bort prenumerationer till franska tonåringar. För Bonniers del blev året en extrem utmaning på annonsförsäljningsområdet var året då förlustdrabbade morgontidningar världen över tvingades skära ner och säga upp personal. I USA avvecklades ett dussintal dagstidningar för gott under året, däribland Rocky Mountain News som grundades Andra dagstidningar undvek konkurs genom att helt göra om affärs modellen. Detroit Free Press drog exempelvis ner på antalet utgivnings dagar och Seattle Post-Intelligencer gick helt över till nät publicering. Inte ens tidningshuset New York Times Company lyckas hålla näsan ovanför vatten ytan. Bara under årets första kvartal uppgick förlusten till hela 75 miljoner dollar. Frankrikes president Nicolas Sarkozy var tidig med att ta krisen på allvar när han i början av året utlovade ett kris paket värt sex miljarder kronor för att rädda Frankrikes tidningsmarknad. Bland annat erbjöds alla åringar en årsprenumeration på valfri dagstidning på skattebetalarnas nota. Mediemogulen Rupert Murdoch är dock den makthavare som starkast kommer att förknippas med morgontidningarnas värsta år i mannaminne. Miljardären bakom mediekoncernen News Corp anklagade vid upprepade tillfällen Google och andra sökmotorer för att vara parasiter som stjäl tidningarnas nyheter. Vidare lovade den 79-årige miljardären att börja ta betalt för tillgång till nätupplagorna för New York Post samt brittiska The Sun, The Times och News of the World redan i mitten av Medan Googles vd Eric Schmidt försökte lugna Murdoch fick han utstå hånfulla kommentarer från Arianna Huffington, grundaren bakom The Huffington Post 28 och USA:s symbol för att det går att tjäna pengar på nyheter på nätet. Pajkastningen belyser branschens huvudfråga: Är det möjligt att tjäna pengar på traditionella tidningar i en tid då deras andel av annonsmarknaden krymper och allt fler läser nyheterna gratis på nätet? I Sverige brottas tidningshusen med samma fråga. Enligt siffror från Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) minskade dagspressens annonsintäkter med 20 procent under Redan vid ingången av 2009 stod det klart att året för Bonniers del skulle bli en extrem utmaning på annonsförsäljningsområdet. Så blev också fallet när annonskrisen bredde ut sig på marknaden. Upplagemässigt var utvecklingen dock relativt stabil för våra morgontidningar, och mycket energi riktades mot kostnads besparingsprogram i samtliga verksamheter. Särskilt hösten blev omvälvande för Dagens Nyheter då en omfattande organisationsförändring påbörjades, under ledning av den nya chefredaktören och vd:n Gunilla Herlitz. Även en redaktionell förändringsprocess inleddes, och den konjunkturdrabbade annonsförsäljningen började återhämta sig under slutet av året. Sydsvenskan, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda ingår sedan januari 2009 i samma koncern, SDS. Samordningsarbete har pågått under året, parallellt med kostnadsbesparingsprogram. Richard Frank tillträdde som chefredaktör på Trelleborgs Allehanda under våren. Den negativa annonstrenden började ljusna mot slutet av hösten, och Sydsvenskan kunde glädjas åt en mängd priser och utmärkelser. Bland annat var man för andra året i rad pristagare i Stora Journalistpriset. För gratistidningen Stockholm City var 2009 inte bara ett utmaningens år utan också ett förändringens år. Utgivningstakten med tre utgåvor i veckan drogs under våren ner till två utgivningsdagar. Därmed sattes ett nytt redaktionellt fokus, med färre nyheter och mer feature. Efter sommaren övergick verksamheten till Bonnier Tidskrifter, där såväl redaktionella synergier som samordningsfördelar med den övriga portföljen finns. Bold Printing Group, Bonniers tryckerikoncern med anläggningar i Stockholm, Malmö och Borås, genomgick ett turbulent år, i spåren av lågkonjunkturen. Med bibehållet kvalitetsfokus genomfördes besparingsprogram och nedbemanning under året. Nettoomsättning Bonnier Morning Paper MSEK För mer finansiell information se sid

Långsiktigt fokus. det ett par efterlängtade svenska filmpremiärer kring jul, och vi kunde ta igen en del av den svagare annonsförsäljningen.

Långsiktigt fokus. det ett par efterlängtade svenska filmpremiärer kring jul, och vi kunde ta igen en del av den svagare annonsförsäljningen. Årsberättelse 2011 Långsiktigt fokus För Bonnier var 2011 ett år av investeringar i omstruktureringar och anpassning till en digital miljö. Vidareutvecklingen av ett gemensamt webbsäljbolag i Sverige (Bink),

Läs mer

* Årsberättelse 2010 1

* Årsberättelse 2010 1 * Årsberättelse 21 1 Books Business Press Magazines Cinema & Film Newspapers TV & Radio Bonnier på 3 minuter När Gerhard Bonnier gav ut sin första bok och öppnade en liten bokhandel i Köpenhamn år 184

Läs mer

Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013 1

Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 Årsberättelse 2013 BONNIER ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 Manöverutrymme DET GÅNGNA ÅRET var ett steg i rätt riktning för Bonnier. Lönsamheten förbättrades och den finansiella ställningen stärktes, efter tolv månader

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

BOK MARK NADEN 2012. Kjell Bohlund och Bengt Brodin. Rapport från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen

BOK MARK NADEN 2012. Kjell Bohlund och Bengt Brodin. Rapport från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen BOK MARK NADEN 2012 Kjell Bohlund och Bengt Brodin Rapport från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen Bokmarknaden 2012 Kjell Bohlund och bengt brodin Rapport från Svenska Förläggareföreningen

Läs mer

-3,0 1,4 245 6,2 33,3

-3,0 1,4 245 6,2 33,3 2012 Innehåll Stampen Media Group i korthet 4 Vd har ordet 8 Året i korthet 10 Bransch- och affärsutveckling 12 Intervju med Peter Hjörne och döttrar 18 På nya jobb 20 Miljö- och samhällsansvar 22 Utblick

Läs mer

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia Riksmedia Nr 3 Oktober 2009 www.riksmedia.se Bästa 2009 Journalistik Bästa 2009 Kundtidning Årets 2008 Nykomling nytt Bästa 2008 Journalistik ett av de bästa reklamåren riksmedia växer i Göteborg Anna-Karin

Läs mer

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 2011.08.09 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com STAMPEN 2010 Krabbnebulosan är resterna av en supernova. Den har en diameter på 6 ljusår och är belägen i stjärnbilden Oxen. Avståndet från oss är 6 500 ljusår. Ljusfenomenet var en stor mediehändelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. 2 165 000 unika besökare på tv4.se i november den högsta siffran någonsin. TV4 presenterade planerna på en ny tv-kanal TV4 Film.

ÅRSREDOVISNING 2003. 2 165 000 unika besökare på tv4.se i november den högsta siffran någonsin. TV4 presenterade planerna på en ny tv-kanal TV4 Film. ÅRSREDOVISNING 2 165 000 unika besökare på tv4.se i november den högsta siffran någonsin. TV4 presenterade planerna på en ny tvkanal TV4 Film. 3 790 000 tittare såg VMfinalen i fotboll för damer den högsta

Läs mer

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare Årsredovisning 2008 Innehåll 2008 i korthet 1 VD Jesper Kärrbrink 2 Marknad och trender 7 Online 10 Offline Media 14 Voice 18 Geografisk närvaro 22 Eniros ansvar 31 Bolagsstyrningsrapport 2008 39 Aktien

Läs mer

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E- Boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E-boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Det här är Teracom Group

Det här är Teracom Group årsredovisning 2010 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 13 AUGUSTI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 13 AUGUSTI TV SID 4 Nordeuropas tv-jättar ser olika på framtiden Strategierna för

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 1 / 22 JANUARI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 1 / 22 JANUARI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 1 / 22 JANUARI 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 22 JANUARI PRESS SID 5 Skarp kritik mot dagspressbilagor Externt producerade dagspressbilagor

Läs mer

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör.

WIKIPEDIAS GRUNDARE. Visar hur nätet kan användas effektivare. Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör. ISMAgazine Nr 2/2010 EN KUNDTIDNING FRÅN VISMA Innovationsgurun Sahar Hashemi: Nyttja tekniken och älska det du gör Förutse din vinst Lägre kostnader, större professionalism WIKIPEDIAS GRUNDARE Visar hur

Läs mer

förväntas utvecklas i. En ekvation som inte bara är svår för journalister utan även för mediakonsumenterna.

förväntas utvecklas i. En ekvation som inte bara är svår för journalister utan även för mediakonsumenterna. Integriteten säljs ut när media blir lönsammare Penningstinna annonsörer, gigantiska mediahus med politiska ambitioner och stenhårda krav på lönsamhet. Så ser miljön ut som den granskande journalistiken

Läs mer

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF

svenska tjänster innehålls i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF svenska innehålls tjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala boken Rapport från Netopia och Svenska Förläggareföreningen, SvF Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin Fokus: den digitala

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 12 / 14 AUGUSTI 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 14 AUGUSTI TV SID 4 Stort tittartapp för TV4 i juni och juli Tv-tittandet gick ner

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D 3 Smarta TVapparater är Intels mål MTV är mer än musikvideos 7 12 Foto:WizzCom Så tänker operatörerna inför julen 16 NR 6 NOVEMBER 2010 EXAKT MEDIA Vem

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Kvasir.no. rejta.se. Gula Sidorna. Mostrups Grønne Veiviser. Sentraali

Kvasir.no. rejta.se. Gula Sidorna. Mostrups Grønne Veiviser. Sentraali ÅR 2009 INNEHÅLL 01 2009 i korthet 02 VD-ord 07 Strategi 11 Marknad 15 Kund case: Niana Friskvård AB 18 Online 24 Offline 27 Kund case: Telge Energi AB 30 Voice 32 Ansvar 38 Human resources 41 Kund case:

Läs mer

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den.

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. 2013 1 2 Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. Peter F. Drucker 1909 2005 3 14 Världen 2014 Annika Winsth är en av Sveriges främsta ekonomer. Här är hennes bild av året. Innehåll 70

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 15 / 24 SEPTEMBER 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 24 SEPTEMBER TV SID 4 Kanal 5 ökar som enda kanal under förhösten Det varma vädret

Läs mer