IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola Inlämning inför deadline 7.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-03-24. Inlämning inför deadline 7.1"

Transkript

1 Inlämning inför deadline 7.1 IKOT A5

2 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur Modularisering av produkten Träddiagram Framtagna moduler/delsystem... 4 Modul 1 Modullåda... 4 Modul 2 Utfällning... 4 Modul 3 Rotation/upphöjning... 4 Modul 4 Strykbräda... 5 Modul 5 Fastlåsning... 5 Modul 6 El Gränssnittsmatris S ida

3 Systemarkitektur Systemarkitektur skapas för att dela upp produkten i moduler, som är självständiga och utbytbara. Detta för att både förenkla konstruktion och produktion samt möjligheten att lägga ut större delar hos underleverantörer Modularisering av produkten En produkts systemarkitektur beskriver hur olika komponenter uppfyller sina olika funktioner. I figur 1 visas systemarkitekturen för CRIB, denna är modifierad från referensen där olika komponenter bytts ut och vissa lagts till. För att lättare kunna detaljkonstruera de olika delarna i CRIB har de delar med liknande funktion eller som potentiellt kan tillverkas av samma leverantör delats in i moduler. En del detaljer har tagits bort på grund av att de inte längre finns med i konceptet eller inte fyller någon funktion. Detaljer har även lagts till som följd av att konceptet utvecklats. Även de indelade modulerna syns i figur 1. Figur 1 Funktionsmodell med moduler 2 S ida

4 Träddiagram Ett träddiagram görs för att få en bra överblick över de olika detaljer som ingår i varje del av produkten. Produkten delas upp i moduler, som i sin tur granskas i detalj för att få med alla komponenter som kan tänkas ingå. På så sätt upptäcks lätt om någon del kan användas på flera ställen i produkten. Det bidrar till att kostnaden kan hållas nere. Figur 2 Träddiagram över CRIB 3 S ida

5 Framtagna moduler/delsystem Modulerna är uppdelade i olika subsystem för att underlätta vid analys och definiering. Modul 1 Modullåda Modulkanter Lucka Modulhöljet sätts samman av olika skivor som tillsammans med luckan på framsidan utgör hela modulen. Figur 3 Skiss på modul 1 Modul 2 Utfällning Räls Stag (Stag för att ge önskad stabilitet i sid-, höjdled samt för ökad vridstyvhet) Rälsen är grunden till utfällningen där stagen ger dess önskade stabilitet i olika riktningar. Modul 3 Rotation/upphöjning Roterande/upphöjande infästning Rotationen och upphöjningen sker gemensamt likt en skruvs rörelse i en mutter. Där strykbrädan ska nå önskad arbetshöjd via rotation på 90. Mekanismen är en del av kopplingen mellan rälsen och strykbrädan. Modul 3 är uppdelad i två olika huvudkomponenter. Yttercylinder, med spår där skruvarna ska ger dess höjande funktion, samt innercylindern, där gängade hål för skruvarna finns. Figur 4 Skiss på modul 2 Figur 5 Skiss på modul 3, där de två olika huvuddelarna visas. 4 S ida

6 Modul 4 Strykbräda Hålad bräda Underlag Grunden till strykbrädan utgörs av den hålade brädan medan underlag ger dess önskade mjukhet och slitagemotstånd. Figur 6 Skiss på modul 4 Modul 5 Fastlåsning Infästning Utgör kopplingen mellan modulens ovansida och strykbrädans bakkant. Figur 7 Skiss på modul 5 Modul 6 El Elkabel Eluttag Framdragning av el som möjliggör inkoppling av valfritt elkomponent som drivs av 240V. Figur 8 Skiss på modul 6 5 S ida

7 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 IKOT A Gränssnittsmatris Gränssnittsmatrisen beskriver hur olika moduler interagerar med varandra. Matrisen är ett verktyg för att hålla koll på ändringar i produktens design. Den underlättar när ändringar ska göras, så att ändringar bara görs i den specifika modulen/delen av produkten som avses att ändras i. Modul 1: Modul Mekanisk(M) Modul 2: Utfällning M Elektrisk(E) Modul 3: Rotation/upphöjning M Logisk(L) Modul 4: Strykbräda M M Termisk(T) Modul 5: Fastlåsning M M Magnetisk(Mg) Modul 6: El M Kemisk(K) Figur 9 Gränssnittsmatris 6 S ida

8 Inlämning inför deadline 7.2 IKOT A5

9 Innehållsförteckning 7.2 Konstruera konceptet med detaljkonstruktion och processval Detaljkonstruktion Modulgrund Vinkeljärn Skenor Infästningsplatta Yttercylinder Innercylindern Vinkeljärn Strykbräda Modullock Gångjärn Lucka Handtag Eluttag FEM & Materialval FEM-beräkningar Materialval Kostnadsberäkning & processval med hjälp av Process Selection Yttercylinder i den translatoriska skruven Grunddelen i modulen Produktionsanpassning med DFX DFA DFM Bifogade filer Ritningar FEM-rapport Rostfritt FEM-rapport Alumium S ida

10 7.2 Konstruera konceptet med detaljkonstruktion och processval Detaljkonstruktion Komponenterna i CRIB gås igenom på kommande underrubriker, några som är mer kritiska är utvalda och visas i detalj med 3D-modell och cad-ritning. CRIB består av följande komponenter (förrutom bultar och skruvar) Modulgrund Vinkeljärn 1 Skenor Infästningsplatta Yttercylinder Innercylinder Vinkeljärn 2 Strykbräda Modullock Gångjärn Lucka & Handtag Eluttag Modulgrund Modulgrunden utgör själva basen i strykbrädsmodulen. Den är av aluminiumplåt som bokats till rätt form. Toleransen sattes till ±1mm för samtliga ytor. För dimensioner se bilaga ritning, 5. Bild 1Modulgrund Vinkeljärn 1 Utgör kopplingen mellan modulgrunden och skenorna. Bultar löser infästningen för modulgrunden samt skenorna. Bulthuvudena som är under modulgrunden kommer sedan att vara försänkta i en gummimatta, dels för att hjälpa till att hålla CRIB i rätt läge men även för att inte behöva försänka bultarna i den tunna botten som modulgrunden utgör. 2 S ida

11 Skenor Skenor för att göra det möjligt att strykbrädan kommer ut ur modulen med hjälp av en yttre kraft köps från Hettich, detta bolag är redan samarbetspartners med ASKO. Strykbrädans placering och infästning är till stor del beroende av skenornas utfällning. På grund av detta valdes de skenorna med längst utfällning som samtidigt klarade våra krav på belastning. Valet föll på [KA ]. 560 står för att utfällningen är 560mm. Det har tidigare bestämts att strykbrädan ska vara 30cm bred och att den i utfällt läge ska befinna sig i mitten av modulen (breddmässigt). Eftersom skenorna inte får sticka ut på sidan av strykbrädan får de som mest sitta 30cm isär. Estetiska skäl gör att avståndet mellan dem väljs till 20cm. Alltså monteras skenorna vardera 10cm ifrån mittenpunkten (breddmässigt) i modulen. D utfällning =560mm H skenor =76mm B skenor =19mm Infästningsplatta Består av en aluminiumplåt som bockas i två ändar och på de uppvikta sidorna borras hål för att möjliggöra infästning i skenorna. Bild 2 Infästningsplatta Yttercylinder Utgör, tillsammans med innercylindern, den translatoriska skruven som gör att strykbrädan höjs då den roteras. Komponenten gjuts och bearbetas sedan invändigt med automatisk bearbetning. Ur en ren hållfasthetsmässig synvinkel hade det räckt med en godstjocklek på 3mm för yttercylindern men då produkten ska gjutas ökas detta till 4mm efter samråd med Kenneth Hamberg (Instutionen Matrial och Tillverkningsteknik, Chalmers 2010). Toleransen bestämdes efter samrådan med Gustav Holmqvist (Instutionen Matrial och Tillverkningsteknik, Chalmers 2010) till +0.2mm för innerdiametern. För ytterdiametern räcker ±1mm gott och väl då det inte finns lika snäva passningskrav på Bild 3 Yttercylinder denna yta. För dimensioner se bilaga, ritning 2. 3 S ida

12 Innercylindern Innercylindern fästs med genomgående bultar som också går igenom skårorna i yttercylindern. Vid rotation kommer innercylindern höjas då skårorna går uppåt. För dimensioner se bilaga, ritning Vinkeljärn 2 Fästs i innercylindern med hjälp av bultar där sedan bulthuvudena försänks för att inte vara i vägen när yttercylindern ska glida över. Andra delen av vinkeljärnet fästs i strykbrädan Strykbräda Strykbrädan är förhållandevis lik en standardstrykbräda med något slags perforerat material som grund och sedan ett tygöverdrag med dämpning. Skillnaden är längden och att den kräver en speciell avrundning i ena änden. B modul =1200mm B el = 80mm D modul =600mm D inskjutning =30mm B strykbräda =300mm Bild 4 Innercylindern Den främre delen av strykbrädans längd, Y, är avståndet från strykbrädans rotationspunkt till kanten på modulen minus det avståndet som modulens vägg tar och som krävs för att strykbrädan inte ska ta emot modulinnerväggen. Väggtjockleken antas vara 10mm och för att vara på den säkra sidan adderas på detta ett distansavstånd mellan strykbrädan och innerväggen på 10mm. Y blir således: 4 S ida

13 Bild 5 Skiss på strykbrädan infälld Figur1: Skiss av modulen och strykbrädan i infällt läge. Den bakre delen av strykbrädans längd, X, är avståndet mellan rotationspunkten när skenorna är maximalt utdragna och modulens kant, D maxutfällt, minus avståndet som krävs extra för att fastlåsningen i bakkant ska fungera, D fastlåsning. D maxutfällt är skenornas maximala utfällning minus avståndet från modulkanten till rotationspunktens innersta läge. Bild 6 Skiss av modulen och strykbrädan i infällt och utfällt läge 5 S ida

14 Totala strykbrädslängden är: Strykbrädan rundas av i bakkant för att ej få en vass kant och för att säkerställa att kanten inte går emot modulkanten när strykbrädan roteras Modullock Består av en enda skiva som ej har några bockningar eller andra komplexiteter Gångjärn Dessa krävs för att fästa luckan i modulgrunden och möjliggöra öppning/stängning av luckan. I modulgrunden fästs de på samma sätt som vinkeljärn 1 i , alltså med bultar. Gängjärnen är en av ASKO s standardkomponenter Lucka Solid alumiumplåt. Se bilaga ritning3 för dimensioner Handtag Handtagen är en standardkomponent som ASKO använder på sina tidigare komponenter, detta för att minska variationen av komponenter inom företaget och för att passa resterande produkter i ASKOs sortiment Eluttag Standard vägguttag som monteras i högre änden av modullådan. Kablaget dras längs höger innersida av modulen och förs ut genom ett håll i modulens bakkant FEM & Materialval FEM-beräkningar FEM-beräkningar gjordes för att beräkna spänningar och utböjningar hos komponenterna, framförallt modulen, då det var mer avancerad geometri än vad som är rimligt att räkna för hand. FEM står för Finita Element Metoden och går i korthet ut på att komponenten i fråga delas upp i ett stort antal små element där spänningarna med lätthet kan räknas ut. Antalet element kräver att beräkningarna sker med datorkraft, vilket också underlättar visualiseringen av resultatet. Två olika beräkningar gjordes, en med den ursprungliga materialvalsansatsen då modulen skulle vara i rostfritt stål samt en i det slutgiltiga valet med modulen i aluminium. Det syns i resultaten att sträckgränserna aldrig är i farozonen, däremot fås en utböjning som är i största laget vid konstruktionen med rostfritt stål trots den höga vikt denna konstruktion innehar. Istället syns i den andra att med en design med något större tjocklek på överdelen av modulen och ett ändrat materialval till aluminium ger både mindre utböjning och betydligt lägre vikt. Utifrån detta görs materialvalet Materialval Vid materialvalet valdes tidigt att ett tunt tvärsnitt kändes viktigt, men också vikten för modulen (vilket egentligen är den enda produkt som inte är standardkomponent som utsätts för större laster). Ytterligare en önskan var att ha liknande material som ASKO använder till sina tvättmaskiner, vilket är målad plåt eller borstat aluminium i huvudsak. En första ansats att få tvärsnittet tunt gjordes genom att ansätta rostfritt stål som det önskade materialet. Dock märktes ganska snart att det blev orimligt tungt. Åtgärder i form av att ha flänsar istället för solitt material för att minska vikten gjordes, men inte ens med detta gick det att få ner vikten under 40 kg med en acceptabel utböjning(se FEMrapport nr 1). Då fortfarande tunt tvärsnitt önskades så ändrades det preliminära materialvalet till 6 S ida

15 aluminium, vilket fick rimliga utböjningar vid maxlast (800 N vertikalt, 200 N horisontellt samt gravitation), se FEM-rapport nr 2, om dimensionerna ökades marginellt. Vikten kunde kapas avsevärt till ca 18,8 kg. Detta blev det slutgiltiga materialval för modulen och då ingen annan komponent tar större last ansågs det rättfärdigt att använda aluminium överallt för att matcha med modulen Kostnadsberäkning & processval med hjälp av Process Selection Vid valet av process är en av de viktigaste faktorerna kostnaden för komponenten. Det är viktigt att få fram en kostnadsanalys som är så detaljerad som möjligt för att på en bra grund kunna välja ut en process. Kostnadsanalysen är baserad på komplexiteten på detaljen, material, antal och toleranser. Vid beräkning och framtagning av data används Process Selection (Swift 2003) ur vilken ekvation [3.1]fås som beskriver kostnaden per detalj. V är volymen på det material som krävs in i processen för att ge den önskade komponenten. Cmt är kostnaden för materialet uttryckt per viktenhet, Pc är grund kostnaden för en ideal design av komponenten i den specifika processen och Rc är den relativa kostnads koefficient som påverkas av faktorer som ej är samma som i den ideala designen, såsom komplexitet Yttercylinder i den translatoriska skruven Komponenten ska bestå av en cylinder med hål för att styra den roterande och upphöjande rörelsen. Det ska även finnas infästningar för att fästas i skenorna alternativt i någon stödplatta. Komponenten bör göras i aluminium dels för att överensstämma med övrig inredning i Asko:s sortiment men även då det finns fördel vid vikt i jämförelse med stål. Enligt Asko:s egna uppgifter 1 är ett rimligt antal 1000 stycken vid försäljning av produkten infällbar strykbräda. Då det önskas en större mängd alternativa processer för framtagning väljs antalet vilket kategoriseras som lågt till medium. Alternativt kan väljas stycken som kategoriseras som lågt antal. Materialet tillsammans med antalet kan användas i fig 2.2 i SWIFT 2 och ger 13 möjliga processer. Nedan anges de tillsammans med dess beteckningar i boken och deras relativa kostnads konstant för materialets lämplighet vid angiven process, C mp. C mp är framtagen från Fig. 3.7 i SWIFT. De processer som ej är rekommenderade enligt boken tas bort efter detta steg. Bild 7 Translationsskruv [1.1] Sandgjutning (Sand casting, SC). C mp = 1. [1.2] Skalformning (Shell moulding, SM). C mp = 1. [1.3] Gravitationsgjutning (Gravity die casting, GDC). C mp = 1.5. [1.5] Centrifigalgjutning (Centrifugal casting). C mp =Ej Rekommenderad (ER). [1.6] (Investment casting, IC). C mp = 1. [1.8] Gipsformgjutning (Plaster mould casting). C mp = ER. [3.1] Sluten varmsmidning (Closed die forging, CDF). C mp = 1. [3.3] Dragning (Drawing). C mp = ER. 1 Jörgen Sjöstedt,Kontaktperson på ASKO [ ] 2 Swift S ida

16 [3.6] Stukning (Swaging). C mp = ER. [3.7] Superplastisk bearbetning (Superplastic forming). C mp = ER. [3.8] Plåt klippning (Sheet-metal shearing, SMS (SMW Sheet-metal work)). C mp = 1. [3.9] Plåt formning (Sheet-metal forming, SMF (SMW Sheet-metal work)). C mp = 1. [3.10] Spinning (Spinning). C mp = ER. [3.11] Pulvermetallurgi (Powder metallurgi). C mp =1. [4.A] Maskinellt automatisk bearbetning (Automatic machining). C mp = 1. [5.3] Bearbetning med elektrisk urladdning (Electric discharge machining, EDM). C mp = ER. [5.4] Bearbetning med hjälp av laserstråle (Laser beam machining, LBM). C mp = ER. [5.5] Kemisk bearbetning (Chemical machining, CM). C mp = ER. Ett tidigt stadie i kostnadsanalysen är att försöka klassificera in den valda komponenten, detta görs ur fig. 3.9 i SWIFT. Komponenten består till huvudsak av en cylinder med ett hål i symmetriaxeln. Förutom detta ingår även ett hål/spår som ej är i symmetriaxeln. Vilket leder fram till att kategorin A3 passar in på komponenten, formklassificeringen används sedan för att bestämma C c. För att bestämma formens komplexitetskonstant används fig 3.10 i SWIFT tillsammans med de olika processalternativen och formklassificering som bestämdes till A3. Ur denna figur fås följande värden på C c. SC, C c (A3) = 1.3. SM, C c (A3) = 1.3. GDC, C c (A3) = 1.3. IC, C c (A3) = 1.3. CDF, C c (A3) = 2.3. SMW, C c (A3) = NA. Alternativet tas härmed bort. PM, C c (A3) = 1.3. AM, C c (A3) = 3. Därefter behövs sektionskoefficient, C s, bestämmas för komponenten och detta görs med hjälp av figurerna i SWIFT. Största sektion, godstjocklek, är 4 mm och största dimension är diametern som är 186 mm. SC, C s = 1. SM, C s = 1. GDC, C s = 1. IC, C s = CDF, C s = 1.4. PM, C s = 1. AM, C s = 1. C t är toleranskoefficienten och bestäms utefter toleranskraven tillsammans med figurerna Det strängaste toleranskravet finns för innerdiametern på cylindern på +0,2mm. SC, C t (Total tolerans) = 1.2. SM, C t (Total tolerans) = 0.3. GDC, C t (Total tolerans) = 0.3. IC, C t (Total tolerans) = 0.3. CDF, C t (Total tolerans) = 1.1. PM, C t (Total tolerans) = 0.3. AM, C t (Total tolerans) = S ida

17 Till sist behövs ytjämnhetskoefficienten som självklart är beroende av ytjämnheten, desto finare ytjämnhet desto högre koefficient. Ytjämnheten valdes till Ra1 =0,13um. SC, C f (Ytjämnhet) = 6. SM, C f (Ytjämnhet) = 6.5. GDC, C f (Ytjämnhet) = 10. IC, C f (Ytjämnhet) = 10. CDF, C f (Ytjämnhet) = 6.5. PM, C f (Ytjämnhet) = 6. AM, C f (Ytjämnhet) = 3. Nu finns de värden framtagna som krävs för att räkna ut den relativa kostnadskoefficienten, R c. Koefficienten bestämmer hur mycket dyrare en komponent kommer att bli med en mer krävande komplexitet än den ideala designen. Ekvationen för att ta fram denna koefficient fås ur [3.5]i SWIFT. Där C ft är den största koefficienten av C f och C t. Grundprocesskostnaden är baserad på utrustning inkl installation, driftskostnad, förädlingskostnader, verktygskostnad och komponentkrav. Värdet på P c tas fram med hjälp av figurerna i SWIFT. I figurerna tar man hänsyn till vilken process och antalet av den sökta komponenten som ska tillverkas. SC, P c (1000) = 15. SM, P c (1000) = 20. GDC, P c (1000) = 80. IC, P c (1000) = 20. CDF, P c (1000) = 200. PM, P c (1000) = 500. AM, P c (1000) = 50. Materialkostnaden, Mc, är den första delen i ekvation [3.1] och är definierad som volymen av råmaterialet för komponenten multiplicerad med kostnad för materialet per enhet volym. I SWIFT betecknad som ekvation [3.6]. Materialkostnaden för aluminium per volymenhet är, C mt = 0, öre/mm 3. Om mängden råmaterial som krävs för att tillverka komponenten ej är känt används spillkoefficienten, W c, som är en faktor som multipliceras med den färdiga volymen V f, detta ger då en rimlig volym på råmaterialet. SC, W c (A3) = 1.2. SM, W c (A3) = 1.1. GDC, W c (A3) = 1.5. IC, W c (A3) = 1.1. CDF, W c (A3) = 1.2. PM, W c (A3) = 1. AM, W c (A3) = 2.5. De nu framtagna värdena matas in i en tabell där de ställs mot varandra och sedan räknas den totala processkostnaden per detalj fram. Med hjälp av denna kan olika processer jämföras mot varandra 9 S ida

18 och de med lägst kostnad är rimliga alternativ som val med tanke på den ekonomiska aspekten. Se tabell 1 för att se jämförelsen mellan de olika processerna som passar komponenten. Tabell 1 Kostnadsberäkning för yttre cylinder i den translatoriska cylindern. Härur ses att den mest intressanta tillverkningsprocessen kostnadsmässigt för detaljen är sandgjutning. Se avsnitt DFM för mer ingående analys. 10 S ida

19 Grunddelen i modulen Modulen kan lätt beskrivas som en låda med öppning på framsidan. Undersidan på denna ska vara tillverkad så att den har en mindre godstjocklek än ovansidan, anledningen till att ovansidan behöver vara ha större godstjocklek är att den ska tåla en viss belastning ovanpå. För denna komponent utfördes samma process som för yttercylindern i den translatoriska skruven, värden som fattades togs fram med hjälp av figurerna som beskrevs i del Modulens ovansida kategoriserades in i kategori C2, komponent som består av en platt eller tunnväggig sektion. Resultatet med de inmatade siffrorna syns i tabell 2. Tabell 2 Kostnadsberäkning för undre delen i modulen. Härur ses att den mest intressanta tillverkningsprocessen kostnadsmässigt för detaljen är plåtformning och skalformning. Se avsnitt DFM för mer ingående analys. 11 S ida

20 7.2.3 Produktionsanpassning med DFX DFA DFA är en metodik för att beräkna hur svår en viss produkts olika komponenter är att montera samman till den slutgiltiga produkten. Metoden belyser de områden i monteringen som är kostnadskrävande och som det kan vara lönsamt att försöka förändra. Det finns ett antal riktlinjer att följa när man arbetar med DFA som en hjälp för att anpassa produkten. 1. Reducera totala antalet detaljer 2. Reducera antalet olika detaljer 3. Undvik justeringar 4 Underlätta instyrning 5. Se till att det är lätt att komma åt och se 6. Se till att det är enkelt att plocka bulk - komponenter 7. Montera helst allt från samma håll 8. Konstruera så att det inte går att montera fel 9. Maximera symmetrin, alternativt gör osymmetrin tydlig Vid undersökning av om någon komponent i produkten var en kandidat för reducering användes tre frågor: Rör sig komponenten i förhållande till alla tidigaremonterade detaljer? Måste komponenten vara av annat material eller isolerad frånalla tidigare monterade detaljer? Måste komponenten vara separat för att inte omöjliggöra montering eller demontering av övriga detaljer? Med hjälp av dessa frågor framkom det att ingen av nuvarande komponenter kunde reduceras. Alla delar i den färdiga produkten behövs alltså för att full funktion skall uppnås. Vid kontroll av antalet olika detaljer framkom det att antalet bultar kunde reduceras till en variant. Det fick bli M4 på grund av att infästningen i de inköpta skenorna var utformade att passa M4:or. Med tanke på fråga åtta har flera kompnenter genomgått en omkonstruktion för att anpassas så att det bara går att montera delarna rätt från början. Som exempel kan tas modullocket som kan läggas på och limmas med vilken sida upp som helst. Ett annat exempel är infästningsplattan som har tre hål som bildar en liksidig triangel. Detta leder till att man bara kan montera plattan i rätt läge. Handtaget på luckan är symetriskt vilket gör att det inte kan felmonteras. Vid monteringen har det så långt som möjligt valts att montera uppifrån eller från sidan vilket gör det är lätt att se ingreppet vilket underlättar monteringen. Ordningen i vilken komponenterna monteras är enligt följande: 1. Vinkeljärn monteras på undersidan av strykbrädan som är positionerad med strykytan neråt. 2. Innercylindern passas in vinkeljärnen och skruvas fast med skruvar från sidan. 3. Yttercylidern passas in utanpå innercylindern och fästs med bultar igenom skåran i yttercylindern och hålen i innercylindern. 4. Infästningsplattan läggs ovanpå yttercylindern och passas in med hålen. 5. Skenorna monteras fast på infästningsplattans uppbockade kanter 6. Krokarna för fastspänning av modulen monteras på baksidan av modullådan. 7. Vinkeljärn och gångjärn i modullådan monteras med genomgående bultar igenom modulens bottenplatta. På själva bottenplattan passas gummimattan in med hjälp av de utstickande bulthuvudena och limmas fast. 8. Vägguttag limmas fast i innersidan av modulens högersida och kablaget dras ut igenom ett hål i lådans bakkant. 12 S ida

21 9. Skenorna monteras fast i vinkeljärnen i modullådan. 10. Luckan monteras i gångjärnen på modulens framkant. 11. Handtag på luckans framsida monteras. 12. Modullocket limmas fast på modullådans ovansida. Den ideala kostnaden och tiden för manuel montering beräknades med hjälp av Assembly costing model (Swift 2003): C1: Kostnaden för montören per sekund i kronor. F: Passningsindex, hur komplexerat det är att montera produktens delar. H: Hanteringsindex, hur besvärlig produktens delar är att montera. Montörskostnaden baseras på en lönekostnad för operatören på 200 kr/h 3. Omvandlat till kostnad per sekund fås värdet på C1 enligt följande: Passningsindex F räknas fram med följande formel: Värden fås fram med hjälp med Swift s Dessa värden sattes sedan in i ett excel dokument som gav den totala monterningstiden och totala monterningskostnaden. Line total=97,68 [s] Cma=8,21 [Kr]. Även om det framtagna värdet får anses vara tämligen orealistiskt ger processen en överblick och föreståelse över monteringsprocessen som helhet. 3 Almström, Peter(2010).DFA och kostnadsanalys IKOT S ida

22 Tabell 3 Assembly costing model. 14 S ida

23 DFM Design for Manufacturing används för att omkonstruera och designa om produkter för att passa olika tillverknings processer Yttercylinder Från kostnadsberäkningen framkom det att sandgjutning var den billigaste processen vid tillverkning av yttercylindern. Det stämmer även överens med vad Kenneth Hamberg från Institutionen Material och Tillverkningsteknik rekommenderade. För att det skulle vara möjligt att gjuta yttercylindern med sandgjutning behövdes den omkonstrueras. Materialvalet som är aluminium kan behållas då det är vanligt att använda aluminiumlegeringar vid sandgjutning (Swift 2003). Minsta tillåtna godstjocklek vid sandgjutning är 3 mm. Yttercylinder fick öka sin godtjocklek till 4 mm för att klara processen. Som vid alla gjutning behövs det släppvinklar. Vid sandgjutning behövs det en vinkel från normalen som är 0,5-1 grader stor. För att cylindern skall kunnas gjutas måste detta konstrueras in. Men eftersom det inte kan vara skillnad mellan inner- och yttercylinder måste släppvinklarna efterbearbetas bort efter gjutningen Modulgrund Modulgrunden som också genomgick kostnadsberäkning gav två kostnadsmässigt lika processer för tillverkning. Dessa var skallformning och plåtformning. Valet blev plåtformning på grund av den tunna tvärsnittet, vilket skulle försvåra en gjutprocess som skallformning är. Plåtforming är en vanlig tillverkningsprocess när man ska skapa ett hölje eller liknande produkter inom industrin (Swift 2003). För att tillverka modulgrunden med plåtformning behövdes några justeringar göras så som att omforma hörnens utformning, som gör det möjlig att bilda vinkelräta hörn vid bockning. Det måste även skapas små jack som gör det möjligt att få bakre väggen och sido väggarna att passa ihop. 15 S ida

24 Bifogade filer Ritningar Ritning 1 Innercylinder. Ritning 2 Yttercylinder. 16 S ida

25 Ritning 3 Modullock. Ritning 4 Modullucka. 17 S ida

26 Ritning 5 Modulgrund 18 S ida

27 FEM-rapport Rostfritt Image Width (pixels): Stress Analysis Report Analyzed File: Autodesk Inventor Version: Modulvanlig.ipt 2010 (Build , 223) Creation Date: , 09:31 Simulation Author: Summary: Andreas Modulen FEM-ad med laster 800 N mitt på ovanifrån, graitation och 200 N från sidan. Modulen i rostfritt stål och med "flänsar" för att hålla ned vikt men öka hållfasthet Project Info Summary Author Andreas Project Part Number Modulvanlig Designer Cost Andreas 0,00 kr Date Created Status Design Status WorkInProgress Physical Material Density Mass Area Volume Center of Gravity Stainless Steel 8,08 g/cm^3 42,292 kg mm^ mm^3 x=581,048 mm y=56,378 mm z=275,704 mm 19 S ida

28 Simulation:2 General objective and settings: Design Objective Single Point Simulation Type Static Analysis Last Modification Date , 09:20 Detect and Eliminate Rigid Body Modes No Separate Stresses Across Contact Surfaces No Motion Loads Analysis No Advanced settings: Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,1 Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,2 Grading Factor 1,5 Max. Turn Angle Create Curved Mesh Elements Ignore Small Geometry Use part based measure for Assembly mesh Material(s) Name General Stress Stainless Steel Mass Density Yield Strength 60 deg Yes No Yes 8,08 g/cm^3 250 MPa Ultimate Tensile Strength 0 MPa Young's Modulus Poisson's Ratio Shear Modulus Expansion Coefficient 193 GPa 0,3 ul 74,2308 GPa 0, ul/c Stress Thermal Thermal Conductivity 16 W/( m K ) Specific Heat 477 J/( kg c ) Part Name(s) Modulvanlig.ipt Operating conditions Force:1 Load Type Force Vector X -0,000 N Vector Y Vector Z -800,000 N 0,000 N 20 S ida

29 Selected Face(s) Gravity Load Type Gravity Magnitude 9810,000 mm/s^2 21 S ida

30 Selected Face(s) Force:2 Load Type Force Vector X -200,000 N Vector Y -0,000 N 22 S ida

31 Vector Z 0,000 N Selected Face(s) Fixed Constraint:1 Constraint Type Fixed Constraint 23 S ida

32 Selected Face(s) 24 S ida

33 Results Reaction Force and Moment on Constraints Reaction Force Reaction Moment Constraint Name Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) Fixed Constraint:1 1229,77 N 198,188 N 5,73999 N m 1213,7 N 9,80526 N m 0, N m -0,34151 N -7,91627 N m Result Summary Name Minimum Maximum Volume Mass Von Mises Stress mm^3 42,292 kg 1st Principal Stress -32,7629 MPa 3rd Principal Stress -137,358 MPa 0, MPa 110,631 MPa 124,9 MPa 16,7731 MPa Displacement 0 mm 4,61835 mm Safety Factor 2,25977 ul 15 ul Figures Von Mises Stress 25 S ida

34 1st Principal Stress 26 S ida

35 3rd Principal Stress 27 S ida

36 Displacement 28 S ida

37 Safety Factor 29 S ida

38 C:\Users\Andreas\Documents\IKOT\Modulvanlig.ipt Image Width (pixels): 30 S ida

39 FEM-rapport Alumium Image Width (pixels): Stress Analysis Report Analyzed File: Modulvanligaluklar.ipt Autodesk Inventor Version: 2010 (Build , 223) Creation Date: , 08:50 Simulation Author: Andreas Summary: Modulen FEM-ad med laster 800 N mitt på ovanifrån, graitation och 200 N från sidan. Modulen i aluminium Project Info Summary Author Andreas Project Part Number Modulvanligaluklar Designer Andreas Cost 0,00 kr Date Created Status Design Status WorkInProgress Physical Material Aluminum-6061 Density 2,71 g/cm^3 Mass 18,8605 kg Area mm^2 Volume mm^3 x=581,009 mm Center of Gravity y=80,0443 mm z=289,706 mm Simulation:1 General objective and settings: Design Objective Single Point Simulation Type Static Analysis Last Modification Date , 08:40 Detect and Eliminate Rigid Body Modes No Separate Stresses Across Contact Surfaces No 31 S ida

40 Motion Loads Analysis No Advanced settings: Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,1 Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,2 Grading Factor 1,5 Max. Turn Angle 60 deg Create Curved Mesh Elements Yes Ignore Small Geometry No Use part based measure for Assembly mesh Yes Material(s) Name Aluminum-6061 Mass Density 2,71 g/cm^3 General Yield Strength 275 MPa Ultimate Tensile Strength 310 MPa Young's Modulus 68,9 GPa Stress Poisson's Ratio 0,33 ul Shear Modulus 25,9023 GPa Expansion Coefficient 0, ul/c Stress Thermal Thermal Conductivity 167 W/( m K ) Specific Heat 1256,1 J/( kg c ) Part Name(s) Modulvanligaluklar.ipt Operating conditions Gravity Load Type Gravity Magnitude 9810,000 mm/s^2 Selected Face(s) 32 S ida

41 Force:2 Load Type Force Magnitude 200,000 N Selected Face(s) 33 S ida

42 Force:1 Load Type Force Vector X -0,000 N Vector Y -800,000 N Vector Z 0,000 N Selected Face(s) 34 S ida

43 Fixed Constraint:1 Constraint Type Fixed Constraint Selected Face(s) 35 S ida

44 36 S ida

45 Results Reaction Force and Moment on Constraints Reaction Force Reaction Moment Constraint Name Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 195,97 N 1,67617 N m Fixed Constraint:1 1003,57 N 984,253 N 10,3482 N m -0, N m -1,93566 N -10,1894 N m Result Summary Name Minimum Maximum Volume mm^3 Mass 18,8605 kg Von Mises Stress 0, MPa 44,8351 MPa 1st Principal Stress -36,1901 MPa 49,7627 MPa 3rd Principal Stress -58,162 MPa 16,8555 MPa Displacement 0 mm 6,01178 mm Safety Factor 6,13359 ul 15 ul X Displacement -0, mm 0, mm Y Displacement -6,01174 mm 0, mm Z Displacement -0, mm 0, mm 37 S ida

46 Figures Von Mises Stress 1st Principal Stress 38 S ida

47 3rd Principal Stress 39 S ida

48 Displacement 40 S ida

49 Safety Factor 41 S ida

50 X Displacement 42 S ida

51 Y Displacement 43 S ida

52 Z Displacement 44 S ida

53 C:\Users\Andreas\Documents\IKOT\Modulvanligaluklar.ipt Image Width (pixels): 45 S ida

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-02-26. Inlämning inför deadline 5

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-02-26. Inlämning inför deadline 5 Inlämning inför deadline 5 IKOT A5 Innehållsförteckning 5.1 Generering av dellösningar med hjälp av funktionell modellering... 2 5.1.1 Dellösningar... 2 5.1.1.1 Utfällning av bräda (A)... 2 5.1.1.2 Position

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING Projektrapport Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 Grupp C1 Andreas Robertsson Jennie Nordkvist Augusta Sahlin

Läs mer

Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9. Lektion 2: Förbereda och köra en analys... 25. Lektion 3: Visa och analysera resultat...

Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9. Lektion 2: Förbereda och köra en analys... 25. Lektion 3: Visa och analysera resultat... Innehåll Introduktion... 1 Digital Prototyping... 3 Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9 Om hållfasthetsanalys... 10 Användargränssnitt... 13 Skapa en FEM analys... 16 Metod för en lyckad

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Avancerade metoder för planering och uppföljning av betongkonstruktioner

Avancerade metoder för planering och uppföljning av betongkonstruktioner Avancerade metoder 1(7) Avancerade metoder för planering och uppföljning av betongkonstruktioner Slutrapportering av SBUF-projekt nr 11015 med rubricerad titel. Sammanfattning Aktuellt forskningsprojekt

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Fibox Enclosing innovations

Fibox Enclosing innovations Programöversikt 5.0 Fibox Enclosing innovations Modern elektronik, elektriska komponenter och system är slutresultatet av innovativ design och produktutveckling. Utan detta, har väldigt lite av den service,

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer

Inlämning steg 4. 4.1 Inventera kända koncept och idéer Inlämning steg 4 4.1 Inventera kända koncept och idéer För att kunna förenkla framtagandet av ett vinnande koncept är det viktigt att inventera redan befintliga lösningar på liknande problem. Vid inventeringen

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

FLL 16 ton Nordic Box

FLL 16 ton Nordic Box FLL 16 ton Nordic Box Volvo FL 16-ton Nordic Box-koncept Volvo Nordic box är en komplett och effektiv distributionsvagn, enkel att beställa och klar att använda direkt från fabrik. Den har en totalvikt

Läs mer

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme.

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. Du

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall, Huvudspänningar oc uvudspänningsriktningar n från: Huvudtöjningar oc uvudtöjningsriktningar n från: (S I)n = 0 ) det(s I) =0 ösningsskisser till där S är spänningsmatrisen Tentamen 0i Hållfastetslära för

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

LINTEC COMBISYSTEM. LinTec Rehab. Ett nytt unikt system för vård- och omsorgsboende. Individuell anpassning med en enkel knapptryckning

LINTEC COMBISYSTEM. LinTec Rehab. Ett nytt unikt system för vård- och omsorgsboende. Individuell anpassning med en enkel knapptryckning LINTEC COMBISYSTEM LinTec Rehab Ett nytt unikt system för vård- och omsorgsboende Individuell anpassning med en enkel knapptryckning 1:a pris för bästa renoveringsprodukt i SABO-tävlingen Professionell

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Material, form och kraft, F11

Material, form och kraft, F11 Material, form och kraft, F11 Repetition Dimensionering Hållfasthet, Deformation/Styvhet Effektivspänning (tex von Mises) Spröda/Sega (kan omfördela spänning) Stabilitet instabilitet Pelarknäckning Vippning

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

PRISLISTA JANUARI 2013

PRISLISTA JANUARI 2013 PRISLISTA JANUARI 2013 M E T A F I C H LOBELIUS INTERIÖR AB Edsviksvägen 90 B, 191 43 Sollentuna, SWEDEN VAT-no: SE556909667901 Tel + 46 8 35 79 15 Fax + 46 8 35 79 35 www.lobelius.se Bäste kund! Sollentuna..............................

Läs mer

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A)

INFÄSTNINGSGUIDE (B) (B) (A) (A) INFÄSTNINGSGUIDE INFÄSTNINGSGUIDE Infästningsguiden är framtagen för att vara en enkel vägledning och ett stöd vid val av infästningar till olika typer av byggnadsmaterial. Tänkvärt är dock att vissa material

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare Mekaniska konstruktioner Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41I30M Tentamen ges för: Af-ma3, Htep2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 12 januari

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon

4.1. HelaCon serien. För mer information om dubbla fjädrar, se sida 293. Toppklämmor HelaCon 4.1 HelaCon HelaCon serien Dessa toppklämmor används för snabb, enkel och pålitlig anslutning och fördelning av kablar och ledare vid elektriska installationer. De kan användas upp till 450 volt. Ett stort

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m.

Glastak. Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Glastak Taklutning minimum 6 = 105mm/m. Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

SKYLTNING AV KULLALEDEN. Förslag till skyltstativ Jan-Olof Magnusson / Anders Malmsten 2012-05-25

SKYLTNING AV KULLALEDEN. Förslag till skyltstativ Jan-Olof Magnusson / Anders Malmsten 2012-05-25 SKYLTNING AV KULLALEDEN Förslag till skyltstativ Jan-Olof Magnusson / Anders Malmsten 2012-05-25 Vägledande för vårt arbete har varit, att Kullaledens information ska kunna göras tydlig. att Kullaledens

Läs mer

Förvaringsskåp med dörr och jalusi

Förvaringsskåp med dörr och jalusi Förvaringsskåp med dörr och jalusi Modell NCD2 samt NSO NCD2 1909 NSO 2010 Förvaringsskåp för hem och kontor. NSO har en elegant design och färgsättning som gör den självklar i alla kontorsmiljöer. NCD

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis.

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis. Föreskrifter Detta är en beskrivning på omfattningen (men ej heller begränsad till) Brf Plutonens föreskrifter inom föreningen utöver de tidigare fastställda föreskrifter och regler som utlysts. Utöver

Läs mer

Pooltak Specialisten

Pooltak Specialisten PRODUKTKATALOG 2014 Våra pooltak Varför köper man pooltak från? - Extra kraftiga profiler, klarar höga laster - Vi har extra skenor med i leveransen så att du kan föra bort hela pooltaket, ifrån poolen

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Rapport Steg 3. Grupp A3. Johan Sandström, Martin Svensson, Sven Rehnberg, Erik Birgersson, Ola Brown

Rapport Steg 3. Grupp A3. Johan Sandström, Martin Svensson, Sven Rehnberg, Erik Birgersson, Ola Brown Rapport Steg 3 Grupp A3 Johan Sandström, Martin Svensson, Sven Rehnberg, Erik Birgersson, Ola Brown 3. Voice of the customer 3.1 Kritiska kundkrav För att kartlägga kundens röst på ett oförvanskat sätt

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

FrontShield 56/66 entrédörrar

FrontShield 56/66 entrédörrar FrontShield 56/66 entrédörrar Preconal har dörren vi är dörrspecialisten! Entrédörrar som håller! Preconal har med stor framgång styrt utvecklingen av entrédörrar. Vår erfarenhet tillsammans med ständiga

Läs mer

PRODUKTKATALOG VAGNAR ABRA FLEX AB. Sjukhusvagnar efter era önskemål

PRODUKTKATALOG VAGNAR ABRA FLEX AB. Sjukhusvagnar efter era önskemål PRODUKTKATALOG VAGNAR Sjukhusvagnar efter era önskemål Telefon: 013-37 19 00 www.abraflex.se ABRAFLEX AB PRODUKT BESKRIVNING MATERIAL HJUL ÖVRIG INFO STORA VAGNEN En vagn med bra förvaringsmöjligheter.

Läs mer

www.eurocodesoftware.se

www.eurocodesoftware.se www.eurocodesoftware.se caeec220 Pelare betong Program för dimensionering av betongtvärsnitt belastade med moment och normalkraft. Resultat är drag-, tryckarmering och effektiv höjd. Användarmanual Rev

Läs mer

Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager

Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager Hur man förhindrar naturlig konvektion från att förorsaka extra värmeförlust och fuktproblem i tjocka isoleringslager Sivert Uvsløkk 1,*, Hans Boye Skogstad 1, Steinar Grynning 1 1 SINTEF Byggforsk, Norge

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans.

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. sida: 1/8 Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. Allmänt Systemet är installerat på alla kranar i High

Läs mer

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C

Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C SV Monteringsanvisning g60 TEN, TEL K085100C 1206 ALLMÄNT OCH INLEDNING Där vänster och höger anges utgår man alltid från att porten betraktas inifrån garaget. I dessa anvisningar visas delarna på höger

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20

Lagun 2,4 meter i en Kidney 20 1 Priser pooler 2014 Ett standardpoolpaket innehåller: Poolstomme av HD polyeten med 40 års garanti. Bottenmall/matta i skala 1:1 för bygghjälp och poollinerunderlag, gäller ej rund och basic rektangulär.

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar

Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar Nr 527 Byte av stavdelar - parkett med limfria förbindningar A Beskrivning I detta användningsexempel visar vi hur man byter parkettstavar i ett befintligt parkettgolv. Om parkettgolvet är skadat räcker

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Beachflaggor. 1. Beach Original

Beachflaggor. 1. Beach Original Beachflaggor abab Beachflaggor En beachflagga är en smidig reklambärare året om som gör att du direkt syns med ditt budskap. Det är ett utmärkt alternativ för kortare kampanjer och events på mässor, i

Läs mer

IDO Seven D Badrumsmöbler

IDO Seven D Badrumsmöbler Produktinformation Trä Trä är ett levande material som kan variera i utseende beroende på t ex ålder och växtplats. Dina badrumsmöbler kan därför avvika i färg och struktur mot badrumsmöbler som du sett

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Ritningar och byggtips på kompostbehållare för matavfall

Ritningar och byggtips på kompostbehållare för matavfall Idéer hämtade ur Bygg din egen kompost av Lotta Lanne, tidningen Land och artikel av Harald Kratschmer. Ritningar och byggtips på kompostbehållare för matavfall Här följer ett axplock av byggideér av olika

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer