IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola Inlämning inför deadline 7.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-03-24. Inlämning inför deadline 7.1"

Transkript

1 Inlämning inför deadline 7.1 IKOT A5

2 Innehållsförteckning 7.1 Systemarkitektur Modularisering av produkten Träddiagram Framtagna moduler/delsystem... 4 Modul 1 Modullåda... 4 Modul 2 Utfällning... 4 Modul 3 Rotation/upphöjning... 4 Modul 4 Strykbräda... 5 Modul 5 Fastlåsning... 5 Modul 6 El Gränssnittsmatris S ida

3 Systemarkitektur Systemarkitektur skapas för att dela upp produkten i moduler, som är självständiga och utbytbara. Detta för att både förenkla konstruktion och produktion samt möjligheten att lägga ut större delar hos underleverantörer Modularisering av produkten En produkts systemarkitektur beskriver hur olika komponenter uppfyller sina olika funktioner. I figur 1 visas systemarkitekturen för CRIB, denna är modifierad från referensen där olika komponenter bytts ut och vissa lagts till. För att lättare kunna detaljkonstruera de olika delarna i CRIB har de delar med liknande funktion eller som potentiellt kan tillverkas av samma leverantör delats in i moduler. En del detaljer har tagits bort på grund av att de inte längre finns med i konceptet eller inte fyller någon funktion. Detaljer har även lagts till som följd av att konceptet utvecklats. Även de indelade modulerna syns i figur 1. Figur 1 Funktionsmodell med moduler 2 S ida

4 Träddiagram Ett träddiagram görs för att få en bra överblick över de olika detaljer som ingår i varje del av produkten. Produkten delas upp i moduler, som i sin tur granskas i detalj för att få med alla komponenter som kan tänkas ingå. På så sätt upptäcks lätt om någon del kan användas på flera ställen i produkten. Det bidrar till att kostnaden kan hållas nere. Figur 2 Träddiagram över CRIB 3 S ida

5 Framtagna moduler/delsystem Modulerna är uppdelade i olika subsystem för att underlätta vid analys och definiering. Modul 1 Modullåda Modulkanter Lucka Modulhöljet sätts samman av olika skivor som tillsammans med luckan på framsidan utgör hela modulen. Figur 3 Skiss på modul 1 Modul 2 Utfällning Räls Stag (Stag för att ge önskad stabilitet i sid-, höjdled samt för ökad vridstyvhet) Rälsen är grunden till utfällningen där stagen ger dess önskade stabilitet i olika riktningar. Modul 3 Rotation/upphöjning Roterande/upphöjande infästning Rotationen och upphöjningen sker gemensamt likt en skruvs rörelse i en mutter. Där strykbrädan ska nå önskad arbetshöjd via rotation på 90. Mekanismen är en del av kopplingen mellan rälsen och strykbrädan. Modul 3 är uppdelad i två olika huvudkomponenter. Yttercylinder, med spår där skruvarna ska ger dess höjande funktion, samt innercylindern, där gängade hål för skruvarna finns. Figur 4 Skiss på modul 2 Figur 5 Skiss på modul 3, där de två olika huvuddelarna visas. 4 S ida

6 Modul 4 Strykbräda Hålad bräda Underlag Grunden till strykbrädan utgörs av den hålade brädan medan underlag ger dess önskade mjukhet och slitagemotstånd. Figur 6 Skiss på modul 4 Modul 5 Fastlåsning Infästning Utgör kopplingen mellan modulens ovansida och strykbrädans bakkant. Figur 7 Skiss på modul 5 Modul 6 El Elkabel Eluttag Framdragning av el som möjliggör inkoppling av valfritt elkomponent som drivs av 240V. Figur 8 Skiss på modul 6 5 S ida

7 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 IKOT A Gränssnittsmatris Gränssnittsmatrisen beskriver hur olika moduler interagerar med varandra. Matrisen är ett verktyg för att hålla koll på ändringar i produktens design. Den underlättar när ändringar ska göras, så att ändringar bara görs i den specifika modulen/delen av produkten som avses att ändras i. Modul 1: Modul Mekanisk(M) Modul 2: Utfällning M Elektrisk(E) Modul 3: Rotation/upphöjning M Logisk(L) Modul 4: Strykbräda M M Termisk(T) Modul 5: Fastlåsning M M Magnetisk(Mg) Modul 6: El M Kemisk(K) Figur 9 Gränssnittsmatris 6 S ida

8 Inlämning inför deadline 7.2 IKOT A5

9 Innehållsförteckning 7.2 Konstruera konceptet med detaljkonstruktion och processval Detaljkonstruktion Modulgrund Vinkeljärn Skenor Infästningsplatta Yttercylinder Innercylindern Vinkeljärn Strykbräda Modullock Gångjärn Lucka Handtag Eluttag FEM & Materialval FEM-beräkningar Materialval Kostnadsberäkning & processval med hjälp av Process Selection Yttercylinder i den translatoriska skruven Grunddelen i modulen Produktionsanpassning med DFX DFA DFM Bifogade filer Ritningar FEM-rapport Rostfritt FEM-rapport Alumium S ida

10 7.2 Konstruera konceptet med detaljkonstruktion och processval Detaljkonstruktion Komponenterna i CRIB gås igenom på kommande underrubriker, några som är mer kritiska är utvalda och visas i detalj med 3D-modell och cad-ritning. CRIB består av följande komponenter (förrutom bultar och skruvar) Modulgrund Vinkeljärn 1 Skenor Infästningsplatta Yttercylinder Innercylinder Vinkeljärn 2 Strykbräda Modullock Gångjärn Lucka & Handtag Eluttag Modulgrund Modulgrunden utgör själva basen i strykbrädsmodulen. Den är av aluminiumplåt som bokats till rätt form. Toleransen sattes till ±1mm för samtliga ytor. För dimensioner se bilaga ritning, 5. Bild 1Modulgrund Vinkeljärn 1 Utgör kopplingen mellan modulgrunden och skenorna. Bultar löser infästningen för modulgrunden samt skenorna. Bulthuvudena som är under modulgrunden kommer sedan att vara försänkta i en gummimatta, dels för att hjälpa till att hålla CRIB i rätt läge men även för att inte behöva försänka bultarna i den tunna botten som modulgrunden utgör. 2 S ida

11 Skenor Skenor för att göra det möjligt att strykbrädan kommer ut ur modulen med hjälp av en yttre kraft köps från Hettich, detta bolag är redan samarbetspartners med ASKO. Strykbrädans placering och infästning är till stor del beroende av skenornas utfällning. På grund av detta valdes de skenorna med längst utfällning som samtidigt klarade våra krav på belastning. Valet föll på [KA ]. 560 står för att utfällningen är 560mm. Det har tidigare bestämts att strykbrädan ska vara 30cm bred och att den i utfällt läge ska befinna sig i mitten av modulen (breddmässigt). Eftersom skenorna inte får sticka ut på sidan av strykbrädan får de som mest sitta 30cm isär. Estetiska skäl gör att avståndet mellan dem väljs till 20cm. Alltså monteras skenorna vardera 10cm ifrån mittenpunkten (breddmässigt) i modulen. D utfällning =560mm H skenor =76mm B skenor =19mm Infästningsplatta Består av en aluminiumplåt som bockas i två ändar och på de uppvikta sidorna borras hål för att möjliggöra infästning i skenorna. Bild 2 Infästningsplatta Yttercylinder Utgör, tillsammans med innercylindern, den translatoriska skruven som gör att strykbrädan höjs då den roteras. Komponenten gjuts och bearbetas sedan invändigt med automatisk bearbetning. Ur en ren hållfasthetsmässig synvinkel hade det räckt med en godstjocklek på 3mm för yttercylindern men då produkten ska gjutas ökas detta till 4mm efter samråd med Kenneth Hamberg (Instutionen Matrial och Tillverkningsteknik, Chalmers 2010). Toleransen bestämdes efter samrådan med Gustav Holmqvist (Instutionen Matrial och Tillverkningsteknik, Chalmers 2010) till +0.2mm för innerdiametern. För ytterdiametern räcker ±1mm gott och väl då det inte finns lika snäva passningskrav på Bild 3 Yttercylinder denna yta. För dimensioner se bilaga, ritning 2. 3 S ida

12 Innercylindern Innercylindern fästs med genomgående bultar som också går igenom skårorna i yttercylindern. Vid rotation kommer innercylindern höjas då skårorna går uppåt. För dimensioner se bilaga, ritning Vinkeljärn 2 Fästs i innercylindern med hjälp av bultar där sedan bulthuvudena försänks för att inte vara i vägen när yttercylindern ska glida över. Andra delen av vinkeljärnet fästs i strykbrädan Strykbräda Strykbrädan är förhållandevis lik en standardstrykbräda med något slags perforerat material som grund och sedan ett tygöverdrag med dämpning. Skillnaden är längden och att den kräver en speciell avrundning i ena änden. B modul =1200mm B el = 80mm D modul =600mm D inskjutning =30mm B strykbräda =300mm Bild 4 Innercylindern Den främre delen av strykbrädans längd, Y, är avståndet från strykbrädans rotationspunkt till kanten på modulen minus det avståndet som modulens vägg tar och som krävs för att strykbrädan inte ska ta emot modulinnerväggen. Väggtjockleken antas vara 10mm och för att vara på den säkra sidan adderas på detta ett distansavstånd mellan strykbrädan och innerväggen på 10mm. Y blir således: 4 S ida

13 Bild 5 Skiss på strykbrädan infälld Figur1: Skiss av modulen och strykbrädan i infällt läge. Den bakre delen av strykbrädans längd, X, är avståndet mellan rotationspunkten när skenorna är maximalt utdragna och modulens kant, D maxutfällt, minus avståndet som krävs extra för att fastlåsningen i bakkant ska fungera, D fastlåsning. D maxutfällt är skenornas maximala utfällning minus avståndet från modulkanten till rotationspunktens innersta läge. Bild 6 Skiss av modulen och strykbrädan i infällt och utfällt läge 5 S ida

14 Totala strykbrädslängden är: Strykbrädan rundas av i bakkant för att ej få en vass kant och för att säkerställa att kanten inte går emot modulkanten när strykbrädan roteras Modullock Består av en enda skiva som ej har några bockningar eller andra komplexiteter Gångjärn Dessa krävs för att fästa luckan i modulgrunden och möjliggöra öppning/stängning av luckan. I modulgrunden fästs de på samma sätt som vinkeljärn 1 i , alltså med bultar. Gängjärnen är en av ASKO s standardkomponenter Lucka Solid alumiumplåt. Se bilaga ritning3 för dimensioner Handtag Handtagen är en standardkomponent som ASKO använder på sina tidigare komponenter, detta för att minska variationen av komponenter inom företaget och för att passa resterande produkter i ASKOs sortiment Eluttag Standard vägguttag som monteras i högre änden av modullådan. Kablaget dras längs höger innersida av modulen och förs ut genom ett håll i modulens bakkant FEM & Materialval FEM-beräkningar FEM-beräkningar gjordes för att beräkna spänningar och utböjningar hos komponenterna, framförallt modulen, då det var mer avancerad geometri än vad som är rimligt att räkna för hand. FEM står för Finita Element Metoden och går i korthet ut på att komponenten i fråga delas upp i ett stort antal små element där spänningarna med lätthet kan räknas ut. Antalet element kräver att beräkningarna sker med datorkraft, vilket också underlättar visualiseringen av resultatet. Två olika beräkningar gjordes, en med den ursprungliga materialvalsansatsen då modulen skulle vara i rostfritt stål samt en i det slutgiltiga valet med modulen i aluminium. Det syns i resultaten att sträckgränserna aldrig är i farozonen, däremot fås en utböjning som är i största laget vid konstruktionen med rostfritt stål trots den höga vikt denna konstruktion innehar. Istället syns i den andra att med en design med något större tjocklek på överdelen av modulen och ett ändrat materialval till aluminium ger både mindre utböjning och betydligt lägre vikt. Utifrån detta görs materialvalet Materialval Vid materialvalet valdes tidigt att ett tunt tvärsnitt kändes viktigt, men också vikten för modulen (vilket egentligen är den enda produkt som inte är standardkomponent som utsätts för större laster). Ytterligare en önskan var att ha liknande material som ASKO använder till sina tvättmaskiner, vilket är målad plåt eller borstat aluminium i huvudsak. En första ansats att få tvärsnittet tunt gjordes genom att ansätta rostfritt stål som det önskade materialet. Dock märktes ganska snart att det blev orimligt tungt. Åtgärder i form av att ha flänsar istället för solitt material för att minska vikten gjordes, men inte ens med detta gick det att få ner vikten under 40 kg med en acceptabel utböjning(se FEMrapport nr 1). Då fortfarande tunt tvärsnitt önskades så ändrades det preliminära materialvalet till 6 S ida

15 aluminium, vilket fick rimliga utböjningar vid maxlast (800 N vertikalt, 200 N horisontellt samt gravitation), se FEM-rapport nr 2, om dimensionerna ökades marginellt. Vikten kunde kapas avsevärt till ca 18,8 kg. Detta blev det slutgiltiga materialval för modulen och då ingen annan komponent tar större last ansågs det rättfärdigt att använda aluminium överallt för att matcha med modulen Kostnadsberäkning & processval med hjälp av Process Selection Vid valet av process är en av de viktigaste faktorerna kostnaden för komponenten. Det är viktigt att få fram en kostnadsanalys som är så detaljerad som möjligt för att på en bra grund kunna välja ut en process. Kostnadsanalysen är baserad på komplexiteten på detaljen, material, antal och toleranser. Vid beräkning och framtagning av data används Process Selection (Swift 2003) ur vilken ekvation [3.1]fås som beskriver kostnaden per detalj. V är volymen på det material som krävs in i processen för att ge den önskade komponenten. Cmt är kostnaden för materialet uttryckt per viktenhet, Pc är grund kostnaden för en ideal design av komponenten i den specifika processen och Rc är den relativa kostnads koefficient som påverkas av faktorer som ej är samma som i den ideala designen, såsom komplexitet Yttercylinder i den translatoriska skruven Komponenten ska bestå av en cylinder med hål för att styra den roterande och upphöjande rörelsen. Det ska även finnas infästningar för att fästas i skenorna alternativt i någon stödplatta. Komponenten bör göras i aluminium dels för att överensstämma med övrig inredning i Asko:s sortiment men även då det finns fördel vid vikt i jämförelse med stål. Enligt Asko:s egna uppgifter 1 är ett rimligt antal 1000 stycken vid försäljning av produkten infällbar strykbräda. Då det önskas en större mängd alternativa processer för framtagning väljs antalet vilket kategoriseras som lågt till medium. Alternativt kan väljas stycken som kategoriseras som lågt antal. Materialet tillsammans med antalet kan användas i fig 2.2 i SWIFT 2 och ger 13 möjliga processer. Nedan anges de tillsammans med dess beteckningar i boken och deras relativa kostnads konstant för materialets lämplighet vid angiven process, C mp. C mp är framtagen från Fig. 3.7 i SWIFT. De processer som ej är rekommenderade enligt boken tas bort efter detta steg. Bild 7 Translationsskruv [1.1] Sandgjutning (Sand casting, SC). C mp = 1. [1.2] Skalformning (Shell moulding, SM). C mp = 1. [1.3] Gravitationsgjutning (Gravity die casting, GDC). C mp = 1.5. [1.5] Centrifigalgjutning (Centrifugal casting). C mp =Ej Rekommenderad (ER). [1.6] (Investment casting, IC). C mp = 1. [1.8] Gipsformgjutning (Plaster mould casting). C mp = ER. [3.1] Sluten varmsmidning (Closed die forging, CDF). C mp = 1. [3.3] Dragning (Drawing). C mp = ER. 1 Jörgen Sjöstedt,Kontaktperson på ASKO [ ] 2 Swift S ida

16 [3.6] Stukning (Swaging). C mp = ER. [3.7] Superplastisk bearbetning (Superplastic forming). C mp = ER. [3.8] Plåt klippning (Sheet-metal shearing, SMS (SMW Sheet-metal work)). C mp = 1. [3.9] Plåt formning (Sheet-metal forming, SMF (SMW Sheet-metal work)). C mp = 1. [3.10] Spinning (Spinning). C mp = ER. [3.11] Pulvermetallurgi (Powder metallurgi). C mp =1. [4.A] Maskinellt automatisk bearbetning (Automatic machining). C mp = 1. [5.3] Bearbetning med elektrisk urladdning (Electric discharge machining, EDM). C mp = ER. [5.4] Bearbetning med hjälp av laserstråle (Laser beam machining, LBM). C mp = ER. [5.5] Kemisk bearbetning (Chemical machining, CM). C mp = ER. Ett tidigt stadie i kostnadsanalysen är att försöka klassificera in den valda komponenten, detta görs ur fig. 3.9 i SWIFT. Komponenten består till huvudsak av en cylinder med ett hål i symmetriaxeln. Förutom detta ingår även ett hål/spår som ej är i symmetriaxeln. Vilket leder fram till att kategorin A3 passar in på komponenten, formklassificeringen används sedan för att bestämma C c. För att bestämma formens komplexitetskonstant används fig 3.10 i SWIFT tillsammans med de olika processalternativen och formklassificering som bestämdes till A3. Ur denna figur fås följande värden på C c. SC, C c (A3) = 1.3. SM, C c (A3) = 1.3. GDC, C c (A3) = 1.3. IC, C c (A3) = 1.3. CDF, C c (A3) = 2.3. SMW, C c (A3) = NA. Alternativet tas härmed bort. PM, C c (A3) = 1.3. AM, C c (A3) = 3. Därefter behövs sektionskoefficient, C s, bestämmas för komponenten och detta görs med hjälp av figurerna i SWIFT. Största sektion, godstjocklek, är 4 mm och största dimension är diametern som är 186 mm. SC, C s = 1. SM, C s = 1. GDC, C s = 1. IC, C s = CDF, C s = 1.4. PM, C s = 1. AM, C s = 1. C t är toleranskoefficienten och bestäms utefter toleranskraven tillsammans med figurerna Det strängaste toleranskravet finns för innerdiametern på cylindern på +0,2mm. SC, C t (Total tolerans) = 1.2. SM, C t (Total tolerans) = 0.3. GDC, C t (Total tolerans) = 0.3. IC, C t (Total tolerans) = 0.3. CDF, C t (Total tolerans) = 1.1. PM, C t (Total tolerans) = 0.3. AM, C t (Total tolerans) = S ida

17 Till sist behövs ytjämnhetskoefficienten som självklart är beroende av ytjämnheten, desto finare ytjämnhet desto högre koefficient. Ytjämnheten valdes till Ra1 =0,13um. SC, C f (Ytjämnhet) = 6. SM, C f (Ytjämnhet) = 6.5. GDC, C f (Ytjämnhet) = 10. IC, C f (Ytjämnhet) = 10. CDF, C f (Ytjämnhet) = 6.5. PM, C f (Ytjämnhet) = 6. AM, C f (Ytjämnhet) = 3. Nu finns de värden framtagna som krävs för att räkna ut den relativa kostnadskoefficienten, R c. Koefficienten bestämmer hur mycket dyrare en komponent kommer att bli med en mer krävande komplexitet än den ideala designen. Ekvationen för att ta fram denna koefficient fås ur [3.5]i SWIFT. Där C ft är den största koefficienten av C f och C t. Grundprocesskostnaden är baserad på utrustning inkl installation, driftskostnad, förädlingskostnader, verktygskostnad och komponentkrav. Värdet på P c tas fram med hjälp av figurerna i SWIFT. I figurerna tar man hänsyn till vilken process och antalet av den sökta komponenten som ska tillverkas. SC, P c (1000) = 15. SM, P c (1000) = 20. GDC, P c (1000) = 80. IC, P c (1000) = 20. CDF, P c (1000) = 200. PM, P c (1000) = 500. AM, P c (1000) = 50. Materialkostnaden, Mc, är den första delen i ekvation [3.1] och är definierad som volymen av råmaterialet för komponenten multiplicerad med kostnad för materialet per enhet volym. I SWIFT betecknad som ekvation [3.6]. Materialkostnaden för aluminium per volymenhet är, C mt = 0, öre/mm 3. Om mängden råmaterial som krävs för att tillverka komponenten ej är känt används spillkoefficienten, W c, som är en faktor som multipliceras med den färdiga volymen V f, detta ger då en rimlig volym på råmaterialet. SC, W c (A3) = 1.2. SM, W c (A3) = 1.1. GDC, W c (A3) = 1.5. IC, W c (A3) = 1.1. CDF, W c (A3) = 1.2. PM, W c (A3) = 1. AM, W c (A3) = 2.5. De nu framtagna värdena matas in i en tabell där de ställs mot varandra och sedan räknas den totala processkostnaden per detalj fram. Med hjälp av denna kan olika processer jämföras mot varandra 9 S ida

18 och de med lägst kostnad är rimliga alternativ som val med tanke på den ekonomiska aspekten. Se tabell 1 för att se jämförelsen mellan de olika processerna som passar komponenten. Tabell 1 Kostnadsberäkning för yttre cylinder i den translatoriska cylindern. Härur ses att den mest intressanta tillverkningsprocessen kostnadsmässigt för detaljen är sandgjutning. Se avsnitt DFM för mer ingående analys. 10 S ida

19 Grunddelen i modulen Modulen kan lätt beskrivas som en låda med öppning på framsidan. Undersidan på denna ska vara tillverkad så att den har en mindre godstjocklek än ovansidan, anledningen till att ovansidan behöver vara ha större godstjocklek är att den ska tåla en viss belastning ovanpå. För denna komponent utfördes samma process som för yttercylindern i den translatoriska skruven, värden som fattades togs fram med hjälp av figurerna som beskrevs i del Modulens ovansida kategoriserades in i kategori C2, komponent som består av en platt eller tunnväggig sektion. Resultatet med de inmatade siffrorna syns i tabell 2. Tabell 2 Kostnadsberäkning för undre delen i modulen. Härur ses att den mest intressanta tillverkningsprocessen kostnadsmässigt för detaljen är plåtformning och skalformning. Se avsnitt DFM för mer ingående analys. 11 S ida

20 7.2.3 Produktionsanpassning med DFX DFA DFA är en metodik för att beräkna hur svår en viss produkts olika komponenter är att montera samman till den slutgiltiga produkten. Metoden belyser de områden i monteringen som är kostnadskrävande och som det kan vara lönsamt att försöka förändra. Det finns ett antal riktlinjer att följa när man arbetar med DFA som en hjälp för att anpassa produkten. 1. Reducera totala antalet detaljer 2. Reducera antalet olika detaljer 3. Undvik justeringar 4 Underlätta instyrning 5. Se till att det är lätt att komma åt och se 6. Se till att det är enkelt att plocka bulk - komponenter 7. Montera helst allt från samma håll 8. Konstruera så att det inte går att montera fel 9. Maximera symmetrin, alternativt gör osymmetrin tydlig Vid undersökning av om någon komponent i produkten var en kandidat för reducering användes tre frågor: Rör sig komponenten i förhållande till alla tidigaremonterade detaljer? Måste komponenten vara av annat material eller isolerad frånalla tidigare monterade detaljer? Måste komponenten vara separat för att inte omöjliggöra montering eller demontering av övriga detaljer? Med hjälp av dessa frågor framkom det att ingen av nuvarande komponenter kunde reduceras. Alla delar i den färdiga produkten behövs alltså för att full funktion skall uppnås. Vid kontroll av antalet olika detaljer framkom det att antalet bultar kunde reduceras till en variant. Det fick bli M4 på grund av att infästningen i de inköpta skenorna var utformade att passa M4:or. Med tanke på fråga åtta har flera kompnenter genomgått en omkonstruktion för att anpassas så att det bara går att montera delarna rätt från början. Som exempel kan tas modullocket som kan läggas på och limmas med vilken sida upp som helst. Ett annat exempel är infästningsplattan som har tre hål som bildar en liksidig triangel. Detta leder till att man bara kan montera plattan i rätt läge. Handtaget på luckan är symetriskt vilket gör att det inte kan felmonteras. Vid monteringen har det så långt som möjligt valts att montera uppifrån eller från sidan vilket gör det är lätt att se ingreppet vilket underlättar monteringen. Ordningen i vilken komponenterna monteras är enligt följande: 1. Vinkeljärn monteras på undersidan av strykbrädan som är positionerad med strykytan neråt. 2. Innercylindern passas in vinkeljärnen och skruvas fast med skruvar från sidan. 3. Yttercylidern passas in utanpå innercylindern och fästs med bultar igenom skåran i yttercylindern och hålen i innercylindern. 4. Infästningsplattan läggs ovanpå yttercylindern och passas in med hålen. 5. Skenorna monteras fast på infästningsplattans uppbockade kanter 6. Krokarna för fastspänning av modulen monteras på baksidan av modullådan. 7. Vinkeljärn och gångjärn i modullådan monteras med genomgående bultar igenom modulens bottenplatta. På själva bottenplattan passas gummimattan in med hjälp av de utstickande bulthuvudena och limmas fast. 8. Vägguttag limmas fast i innersidan av modulens högersida och kablaget dras ut igenom ett hål i lådans bakkant. 12 S ida

21 9. Skenorna monteras fast i vinkeljärnen i modullådan. 10. Luckan monteras i gångjärnen på modulens framkant. 11. Handtag på luckans framsida monteras. 12. Modullocket limmas fast på modullådans ovansida. Den ideala kostnaden och tiden för manuel montering beräknades med hjälp av Assembly costing model (Swift 2003): C1: Kostnaden för montören per sekund i kronor. F: Passningsindex, hur komplexerat det är att montera produktens delar. H: Hanteringsindex, hur besvärlig produktens delar är att montera. Montörskostnaden baseras på en lönekostnad för operatören på 200 kr/h 3. Omvandlat till kostnad per sekund fås värdet på C1 enligt följande: Passningsindex F räknas fram med följande formel: Värden fås fram med hjälp med Swift s Dessa värden sattes sedan in i ett excel dokument som gav den totala monterningstiden och totala monterningskostnaden. Line total=97,68 [s] Cma=8,21 [Kr]. Även om det framtagna värdet får anses vara tämligen orealistiskt ger processen en överblick och föreståelse över monteringsprocessen som helhet. 3 Almström, Peter(2010).DFA och kostnadsanalys IKOT S ida

22 Tabell 3 Assembly costing model. 14 S ida

23 DFM Design for Manufacturing används för att omkonstruera och designa om produkter för att passa olika tillverknings processer Yttercylinder Från kostnadsberäkningen framkom det att sandgjutning var den billigaste processen vid tillverkning av yttercylindern. Det stämmer även överens med vad Kenneth Hamberg från Institutionen Material och Tillverkningsteknik rekommenderade. För att det skulle vara möjligt att gjuta yttercylindern med sandgjutning behövdes den omkonstrueras. Materialvalet som är aluminium kan behållas då det är vanligt att använda aluminiumlegeringar vid sandgjutning (Swift 2003). Minsta tillåtna godstjocklek vid sandgjutning är 3 mm. Yttercylinder fick öka sin godtjocklek till 4 mm för att klara processen. Som vid alla gjutning behövs det släppvinklar. Vid sandgjutning behövs det en vinkel från normalen som är 0,5-1 grader stor. För att cylindern skall kunnas gjutas måste detta konstrueras in. Men eftersom det inte kan vara skillnad mellan inner- och yttercylinder måste släppvinklarna efterbearbetas bort efter gjutningen Modulgrund Modulgrunden som också genomgick kostnadsberäkning gav två kostnadsmässigt lika processer för tillverkning. Dessa var skallformning och plåtformning. Valet blev plåtformning på grund av den tunna tvärsnittet, vilket skulle försvåra en gjutprocess som skallformning är. Plåtforming är en vanlig tillverkningsprocess när man ska skapa ett hölje eller liknande produkter inom industrin (Swift 2003). För att tillverka modulgrunden med plåtformning behövdes några justeringar göras så som att omforma hörnens utformning, som gör det möjlig att bilda vinkelräta hörn vid bockning. Det måste även skapas små jack som gör det möjligt att få bakre väggen och sido väggarna att passa ihop. 15 S ida

24 Bifogade filer Ritningar Ritning 1 Innercylinder. Ritning 2 Yttercylinder. 16 S ida

25 Ritning 3 Modullock. Ritning 4 Modullucka. 17 S ida

26 Ritning 5 Modulgrund 18 S ida

27 FEM-rapport Rostfritt Image Width (pixels): Stress Analysis Report Analyzed File: Autodesk Inventor Version: Modulvanlig.ipt 2010 (Build , 223) Creation Date: , 09:31 Simulation Author: Summary: Andreas Modulen FEM-ad med laster 800 N mitt på ovanifrån, graitation och 200 N från sidan. Modulen i rostfritt stål och med "flänsar" för att hålla ned vikt men öka hållfasthet Project Info Summary Author Andreas Project Part Number Modulvanlig Designer Cost Andreas 0,00 kr Date Created Status Design Status WorkInProgress Physical Material Density Mass Area Volume Center of Gravity Stainless Steel 8,08 g/cm^3 42,292 kg mm^ mm^3 x=581,048 mm y=56,378 mm z=275,704 mm 19 S ida

28 Simulation:2 General objective and settings: Design Objective Single Point Simulation Type Static Analysis Last Modification Date , 09:20 Detect and Eliminate Rigid Body Modes No Separate Stresses Across Contact Surfaces No Motion Loads Analysis No Advanced settings: Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,1 Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,2 Grading Factor 1,5 Max. Turn Angle Create Curved Mesh Elements Ignore Small Geometry Use part based measure for Assembly mesh Material(s) Name General Stress Stainless Steel Mass Density Yield Strength 60 deg Yes No Yes 8,08 g/cm^3 250 MPa Ultimate Tensile Strength 0 MPa Young's Modulus Poisson's Ratio Shear Modulus Expansion Coefficient 193 GPa 0,3 ul 74,2308 GPa 0, ul/c Stress Thermal Thermal Conductivity 16 W/( m K ) Specific Heat 477 J/( kg c ) Part Name(s) Modulvanlig.ipt Operating conditions Force:1 Load Type Force Vector X -0,000 N Vector Y Vector Z -800,000 N 0,000 N 20 S ida

29 Selected Face(s) Gravity Load Type Gravity Magnitude 9810,000 mm/s^2 21 S ida

30 Selected Face(s) Force:2 Load Type Force Vector X -200,000 N Vector Y -0,000 N 22 S ida

31 Vector Z 0,000 N Selected Face(s) Fixed Constraint:1 Constraint Type Fixed Constraint 23 S ida

32 Selected Face(s) 24 S ida

33 Results Reaction Force and Moment on Constraints Reaction Force Reaction Moment Constraint Name Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) Fixed Constraint:1 1229,77 N 198,188 N 5,73999 N m 1213,7 N 9,80526 N m 0, N m -0,34151 N -7,91627 N m Result Summary Name Minimum Maximum Volume Mass Von Mises Stress mm^3 42,292 kg 1st Principal Stress -32,7629 MPa 3rd Principal Stress -137,358 MPa 0, MPa 110,631 MPa 124,9 MPa 16,7731 MPa Displacement 0 mm 4,61835 mm Safety Factor 2,25977 ul 15 ul Figures Von Mises Stress 25 S ida

34 1st Principal Stress 26 S ida

35 3rd Principal Stress 27 S ida

36 Displacement 28 S ida

37 Safety Factor 29 S ida

38 C:\Users\Andreas\Documents\IKOT\Modulvanlig.ipt Image Width (pixels): 30 S ida

39 FEM-rapport Alumium Image Width (pixels): Stress Analysis Report Analyzed File: Modulvanligaluklar.ipt Autodesk Inventor Version: 2010 (Build , 223) Creation Date: , 08:50 Simulation Author: Andreas Summary: Modulen FEM-ad med laster 800 N mitt på ovanifrån, graitation och 200 N från sidan. Modulen i aluminium Project Info Summary Author Andreas Project Part Number Modulvanligaluklar Designer Andreas Cost 0,00 kr Date Created Status Design Status WorkInProgress Physical Material Aluminum-6061 Density 2,71 g/cm^3 Mass 18,8605 kg Area mm^2 Volume mm^3 x=581,009 mm Center of Gravity y=80,0443 mm z=289,706 mm Simulation:1 General objective and settings: Design Objective Single Point Simulation Type Static Analysis Last Modification Date , 08:40 Detect and Eliminate Rigid Body Modes No Separate Stresses Across Contact Surfaces No 31 S ida

40 Motion Loads Analysis No Advanced settings: Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,1 Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,2 Grading Factor 1,5 Max. Turn Angle 60 deg Create Curved Mesh Elements Yes Ignore Small Geometry No Use part based measure for Assembly mesh Yes Material(s) Name Aluminum-6061 Mass Density 2,71 g/cm^3 General Yield Strength 275 MPa Ultimate Tensile Strength 310 MPa Young's Modulus 68,9 GPa Stress Poisson's Ratio 0,33 ul Shear Modulus 25,9023 GPa Expansion Coefficient 0, ul/c Stress Thermal Thermal Conductivity 167 W/( m K ) Specific Heat 1256,1 J/( kg c ) Part Name(s) Modulvanligaluklar.ipt Operating conditions Gravity Load Type Gravity Magnitude 9810,000 mm/s^2 Selected Face(s) 32 S ida

41 Force:2 Load Type Force Magnitude 200,000 N Selected Face(s) 33 S ida

42 Force:1 Load Type Force Vector X -0,000 N Vector Y -800,000 N Vector Z 0,000 N Selected Face(s) 34 S ida

43 Fixed Constraint:1 Constraint Type Fixed Constraint Selected Face(s) 35 S ida

44 36 S ida

45 Results Reaction Force and Moment on Constraints Reaction Force Reaction Moment Constraint Name Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 195,97 N 1,67617 N m Fixed Constraint:1 1003,57 N 984,253 N 10,3482 N m -0, N m -1,93566 N -10,1894 N m Result Summary Name Minimum Maximum Volume mm^3 Mass 18,8605 kg Von Mises Stress 0, MPa 44,8351 MPa 1st Principal Stress -36,1901 MPa 49,7627 MPa 3rd Principal Stress -58,162 MPa 16,8555 MPa Displacement 0 mm 6,01178 mm Safety Factor 6,13359 ul 15 ul X Displacement -0, mm 0, mm Y Displacement -6,01174 mm 0, mm Z Displacement -0, mm 0, mm 37 S ida

46 Figures Von Mises Stress 1st Principal Stress 38 S ida

47 3rd Principal Stress 39 S ida

48 Displacement 40 S ida

49 Safety Factor 41 S ida

50 X Displacement 42 S ida

51 Y Displacement 43 S ida

52 Z Displacement 44 S ida

53 C:\Users\Andreas\Documents\IKOT\Modulvanligaluklar.ipt Image Width (pixels): 45 S ida

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist

Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist CHALMERS IKOT 2010 7.1 Systemarkitektur Grupp B4 2010-03- 27 Christopher Cinadr Oscar Davison Robert Kull Per Löved David Sundquist Innehåll 7.1.1 Modularisering av produkten m.h.a. flödesschemat...3 7.1.2

Läs mer

7. Konstruera konceptet

7. Konstruera konceptet 7. Konstruera konceptet Modualisering av produkten Efter att ha uppdaterat funktionsmodellen efter vårt valda koncept har vi plockat ut tre olika moduler enligt figur nedan: Säkerhet Öppnar/Stänger Vuxen

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

7.2 Detaljkonstruktion

7.2 Detaljkonstruktion 7.2 Detaljkonstruktion En CAD-modell av produkten och dess komponenter tas fram för att fastställa design och utformning. Att se en visuell modell är också till hjälp för att upptäcka vissa problem och

Läs mer

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner

Grupp C5. 7.1 Systemarkitektur. 7.1.1 Träddiagram. 7.1.2 Modulfunktioner Grupp C5 7.1 Systemarkitektur 7.1.1 Träddiagram Träddiagrammet visar gränssnitt för de olika modulerna i produkten SCREEDRY, se figur 1. Figur 1. Träddiagram över SCREEDRY 7.1.2 Modulfunktioner Nedan beskrivs

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet För att tydligare få en uppfattning om hur konceptet kommer se ut och fungera i verkligheten måste en systemarkitektur, detaljkonstruktion, produktionsanpassning och en kostnadsuppskattning

Läs mer

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3

Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Inlämning 7 del 2 Konstruera konceptet Grupp C3 Grupp C3 Handledare: Daniel Corin Stig Sebastian Marklund 2011-03-01 Sebastian Merino Tobias Jungbark Mattias Larsson Ziad Kairouz 2 Innehållsförteckning

Läs mer

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-02-26. Inlämning inför deadline 5

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010-02-26. Inlämning inför deadline 5 Inlämning inför deadline 5 IKOT A5 Innehållsförteckning 5.1 Generering av dellösningar med hjälp av funktionell modellering... 2 5.1.1 Dellösningar... 2 5.1.1.1 Utfällning av bräda (A)... 2 5.1.1.2 Position

Läs mer

Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola

Inlämningsuppgift 7 2011-04-17. Chalmers Tekniska Högskola 2011-04-17 Chalmers Tekniska Högskola Inlämningsuppgift 7 Integrerad konstruktion & tillverkning, grupp A3 Gruppmedlemmar: Marcus Andersson, Anton Denzler, Jonas Henrikson, Fredrik Holst, Manne Solbreck

Läs mer

7 Konstruera konceptet

7 Konstruera konceptet 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur Modularisering och träddiagram över modulernas gränssnitt Vi har delat upp torktumlaren i moduler utefter vårt funktionella diagram. De moduler vi kom fram till

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Innehållsförteckning 2 IKOT

Innehållsförteckning 2 IKOT Inlämning 7.1 IKOT Inlämningsuppgift 7.1 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

IKOT Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet. Axel Jonson. Alexander Beckmann. Marcus Sundström. Johan Ehn CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 Inledning Produkten

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Introduktion till CES

Introduktion till CES Introduktion till CES TMKM14 Konstruktionsmaterial, IEI Linköpings universitet HT 2014 Inledning Den här labben består av två uppgifter. Den första är avsedd att fungera som en introduktion till CES och

Läs mer

Integrerad konstruktion och tillverkning

Integrerad konstruktion och tillverkning 2010-02-10 Grupp B5 Integrerad konstruktion och tillverkning Inlämning 7.1: Systemarkitektur Grupp B5 Anton Albinsson Eric Johansson Oscar Lindecrantz Anders Olsson Tony Persson Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 7.2-4. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén IKOT TME041 2011-04-11 Produkt och produktionsutveckling Grupp A.4 Deadline 7.2-4 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 7. Konstruera konceptet Inledning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Konstruktion och hållfasthetsanalys av ram samt utkast till dumpermodul Olof Karlsson Daniel Granquist MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren

Läs mer

7. Konstruera Koncept

7. Konstruera Koncept 7. Konstruera Koncept 7.1 Systemarkitektur För att bestämma delar i konstruktionen som kommer att utvecklas in-house eller externt skapas nedan funktionsmodeller och ett träddiagram för att se över alla

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

Monteringsanvisning Publicus cykeltak

Monteringsanvisning Publicus cykeltak Publicus cykeltak levereras som ensidig lösning eller dubbel. Vid dubbel lösning sätts två ensidiga moduler mot varandra och kopplas samman med mellantak, eller rygg mot rygg Måsvinge med takrännesystem.

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6

4.2 Fastställ en referenslösning... 6 4.2.1 Kundvärde... 6 Inlämning 4 IKOT Inlämningsuppgift 4 Anders Segerlund andseg@student.chalmers.se Joakim Larsson joakiml@student.chalmers.se Toni Hastenpflug tonih@student.chalmers.se Fredrik Danielsson fredani@student.chalmers.se

Läs mer

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen.

Grupp C5. Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. 5 Skapa ett vinnande koncept 5.1 Koncept framtagning Här beskrivs de olika koncept som tagits fram och vilka metoder som använts vid framtagningen. Koncepten har tagits fram genom att använda de sex olika

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion

Företagspresentation. erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Företagspresentation erbjuder korta serier av komplicerat aluminiumgjutgods till kunder med höga krav på ledtid, design, finish och funktion Målsättning Från planering, konstruktion till produktion erbjuder

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2)

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Obs! Varning! Tänk på att vissa gevär behöver en kraft på drygt 100kg när man pressar ihop/demonterar fjädern. Man måste ha stor respekt för fjädrar som

Läs mer

HÅLLARE FÖR DUSCHMUNSTYCKE

HÅLLARE FÖR DUSCHMUNSTYCKE EXAMENSARBETE THESIS HÅLLARE FÖR DUSCHMUNSTYCKE Henrik Palmquist CAD-teknikerprogrammet, 120hp Högskolan i Halmstad Handledare: Anna Eliasson Halmstad den 28 maj 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Box 823 301 18

Läs mer

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05

Bruksanvisning. Så ska framtiden byggas. Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong. Kan laddas ned från www.bewi.com. Godkännandebevis 0204/05 Bruksanvisning Så ska framtiden byggas Nu också NBI-godkänt för fiberarmerad betong Godkännandebevis 0204/05 Kan laddas ned från www.bewi.com Grundarbete Grundarbete Sidan 2 Flexibel bredd Sidan 3 Flexibel

Läs mer

En kort introduktion till. FEM-analys

En kort introduktion till. FEM-analys En kort introduktion till FEM-analys Kompendiet är framtaget som stöd till en laboration i kursen PPU203, Hållfasthetslära, och är en steg-för-steg-guide till grundläggande statisk FEM-analys. Som FEM-verktyg

Läs mer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer

ARCA väggskåp NYA. Högpresterande polykarbonat skåp. Skydd i krävande miljöer ARCA väggskåp NYA Högpresterande polykarbonat skåp Skydd i krävande miljöer Nya Fibox ARCA Fibox ARCA korrosionsfria väggskåp för extremt tuffa och krävande miljöer Högklassig polykarbonat konstruktion

Läs mer

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling

3-D Skrivare. Individuellt arbete, produktutveckling 3. 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå. Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik 3-D Skrivare Individuellt arbete, produktutveckling 3 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt- och processutveckling Innovation och produktdesign Mikael Knutsson

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion

Steg 7.2 7.4. 7.2.1 Avgränsningar i detaljkonstruktion Steg 7.2 7.4 7.2 Detaljkonstruktion Vårt nya koncept utför huvudfunktionen rotation genom elmotor och tryck med hjälp av tryckluft. Fördelen med det sistnämnda är att en stor del av befintlig konstruktion

Läs mer

Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström

Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström Christoffer Zandén David Karlsson Delon Mikhail Evelina Edström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Syfte och mål... 2 Metod... 2 CAD/FEM/Printing... 2 Gjutning... 3 Balkböjning... 4 Resultat... 5 CAD/FEM...

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN!

Parking garage, Gamletull. MDM-piles, pre-installation testing RÄTT FRÅN GRUNDEN! Parking garage, Gamletull MDM-piles, pre-installation testing Gamletull, MDM-pålar 1 CPT tests Gamletull, MDM-pålar 2 CPT test results Cone resistance Undrained shear strength Gamletull, MDM-pålar 3 Interpretation

Läs mer

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal.

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Väggfäste Universal och Mätarm S Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Innehållsförteckning Produktinformation... 2 Väggfäste

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

FIKSZO INSEKTSNÄT RULLGARDINSDÖRRAR - RULLGARDINSFÖNSTER - NÄTDÖRRAR - NÄTFÖNSTER - NÄTDRAPERIER

FIKSZO INSEKTSNÄT RULLGARDINSDÖRRAR - RULLGARDINSFÖNSTER - NÄTDÖRRAR - NÄTFÖNSTER - NÄTDRAPERIER FIKSZO INSEKTSNÄT RULLGARDINSDÖRRAR - RULLGARDINSFÖNSTER - NÄTDÖRRAR - NÄTFÖNSTER - NÄTDRAPERIER MTH Scandinavia AB Fabriksgatan 6, 272 36 Simrishamn Tel: 0414 516 33 Fax: 0414 511 48 E-mail: info@mthab.se

Läs mer

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM

Roth QuickBox. Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Väggdosa till skivvägg och för inmurning ROTH MULTIPEX RÖRSYSTEM Roth QuickBox Beskrivning Roth QuickBox väggdosa till skivvägg och för inmurning, kan levereras för 12, 15 och 18mm MultiPex-rör-i-rör

Läs mer

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010 02 03. Inlämning inför deadline 2

IKOT A5. Chalmers Tekniska Högskola 2010 02 03. Inlämning inför deadline 2 Inlämning inför deadline 2 IKOT A5 Innehållsförteckning 2.1 Kartlägg samverkan med kunden under produktens livscykel... 2 Spekulant image... 2 Köpare värde... 2 Mottagare precision... 2 Användare kvalité...

Läs mer

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER

2 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDETS RIKTLINJER FÖR ATT BYGGA TERRÄNGHINDER Hinderkonstruktioner och virkesdimensioner för flyttbara terränghinder Bakgrund Val av material Sammanfogningsteknik Kanter och hörn Springor Markförankring Förstärkning av hinder Stagning Hindrets profil

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING. Projektrapport. Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR PRODUKT- & PRODUKTIONSUTVECKLING Projektrapport Integrerad konstruktion och tillverkning TME040 Grupp C1 Andreas Robertsson Jennie Nordkvist Augusta Sahlin

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg. Projektnummer Kund Rapportnummer D4.089.00 Lätta karossmoduler TR08-007 Datum Referens Revision 2008-10-27 Registrerad Utfärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Rolf Lundström Open Skillnaden mellan

Läs mer

Ikot steg 4. Grupp F5

Ikot steg 4. Grupp F5 Ikot steg 4 Grupp F5 Innehållsförteckning 4.1 INVERTERA KÄNDA KONCEPT OCH IDÉER... 3 4.1.1 KONKURRENTERS LÖSNINGAR... 3 Alternativ 1- Luddlåda... 3 Alternativ 2 Dike golvbrunn... 3 Alternativ 3 Filter...

Läs mer

DFA2 Design For Assembly

DFA2 Design For Assembly DFA2 Design For Assembly Ämne DFA2 är till för att finna monteringssvårigheterna på produkter som monteras automatiskt. Då produkten är utformad att monteras automatiskt bidrar det till att den blir enkel

Läs mer

Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS

Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS I en tidigare instruktion har jag visat hur Du tillverkar transformatorn/balunen och monterar den. Även tillverkningen av spolen

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

HJÄLTERUMMET Ett rum där allt är möjligt.

HJÄLTERUMMET Ett rum där allt är möjligt. Bygg en svävande fåtöljen HJÄLTERUMMET Ett rum där allt är möjligt. presenterar Fåtölj. Bottenplatta. Drivaggregat. Styrspak. Lyftaggregat. Lyftspak. Bottenplatta Skaffa en matta i rätt storlek. Gör två

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9. Lektion 2: Förbereda och köra en analys... 25. Lektion 3: Visa och analysera resultat...

Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9. Lektion 2: Förbereda och köra en analys... 25. Lektion 3: Visa och analysera resultat... Innehåll Introduktion... 1 Digital Prototyping... 3 Lektion 1: Användargränssnitt och inställningar... 9 Om hållfasthetsanalys... 10 Användargränssnitt... 13 Skapa en FEM analys... 16 Metod för en lyckad

Läs mer

Montering & skötsel STÄNKPANEL

Montering & skötsel STÄNKPANEL Montering & skötsel STÄNKPANEL HEJ! Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder

Läs mer

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4

David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1. IKOT Grupp B4 David A, Niklas G, Magnus F, Pär E, Christian L 2011-02-02 CHALMERS INLÄMNING1 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Intressenter... 3 Mål... 4 Spelregler... 4 Leveranser... 5 Avgränsningar...

Läs mer

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid användning inte går sönder. Detta förutsätter att vi väljer

Läs mer

www.lista.com Lista skåp Enheter Mått, BxD i mm Sida Lista premium kombiställ Lista arbetsbänkar

www.lista.com Lista skåp Enheter Mått, BxD i mm Sida Lista premium kombiställ Lista arbetsbänkar www.lista.com Lista skåp Enheter Mått, BxD i mm Sida Allmän information 4-6 Modul 18 x 27E skåp, lådor och tillbehör 411 x 572 7-8 Modul 18 x 27E lådinsatser, fullständiga uppsättningar 9 Modul 18 x 36E

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 9- VT 13 Grimstaskolan Syfte - Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera - Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik - Skapande arbete ger

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

Monteringsanvisning foderbord

Monteringsanvisning foderbord Monteringsanvisning foderbord Denna bruksanvisning visar montering av förhöjt foderbord med klövpall, men monteringen är samma för foderbord utan klövpall ända tills klövpallen ska monteras. Börja med

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler - Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation - Versionsdatum: 2017-05-15 Innehållsförteckning Ämne Sidor Utsparing i bjälklaget 1

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson

Viktoptimering av ram för SSF-koncept. Daniel Granquist Olof Karlsson Viktoptimering av ram för SSF-koncept Daniel Granquist Olof Karlsson MF2011 Systemkonstruktion Skolan för Industriell Teknik och Management Kursansvarig: Ulf Sellgren Mars 2009 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept Emil Larsson MF2011 Systems engineering Skolan för industriell teknik och management Mars 2009 Sammanfattning Efter i tabell

Läs mer

2010-04-02/Bengt Nylén. Trix Ub

2010-04-02/Bengt Nylén. Trix Ub Trix Ub Trix Ub 717 är en fin modell. Fyra grejor störde mig dock. Strålkastarnas gula sken och att de har för liten diameter. De tjocka plaststängerna som går tvärs motorhuvarna. Handledarnas tjocklek

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren

Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren EXMENSRBETE BCHELOR S THESIS Mätutrustning för ytjämnhet Olof Lundgren CD-teknikerprogrammet 0 HP Högskolan i Halmstad Handledare Lars Bååth Halmstad den 0 maj 0 Innehållsförteckning Inledning... Projektbeskrivning...

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

Elektriska tunnelbogpropellrar

Elektriska tunnelbogpropellrar P O W E R Elektriska tunnelbogpropellrar Patenterat växelhus av komposit, underhållsfritt. Specialbyggd DC motor. Varje modell kan monteras i akter med speciell aktertunnel (se sida 210). CT35 CT60 CT100

Läs mer

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY OPK-PELARSKOR. Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY -PELARSKOR Bruks- och konstruktionsdirektiv Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.134 27.8.2013 2 2 Sisällysluettelo: 1 -PELARSKORNAS FUNKTION...3 2 MATERIAL OCH MÅTT...3 2.1 PELARSKORNAS

Läs mer

Skjuvning och skjuvspänning τ

Skjuvning och skjuvspänning τ 2014-12-02 Skjuvning och skjuvspänning τ Innehållsförteckning: Skjuvspänning Jämförelsespänning Limförband Nitförband Lödförband Svetsförband Skjuvning vid tillverkning Bilagor: Kälsvets, beräkning av

Läs mer

IKOT TME040. Inlämning 8. Verifiera och utvärdera konceptet. Grupp A6 VT2010

IKOT TME040. Inlämning 8. Verifiera och utvärdera konceptet. Grupp A6 VT2010 IKOT TME040 Inlämning 8 Verifiera och utvärdera konceptet VT2010 Gupp A6 består av: Hampus Bergman, Erik Hartelius, Tobias Holmström, Robert Hult och Marcus Slogén Chalmers Tekniska Högskola Innehåll 1.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar

Monterings- och skötselanvisning. för. Helaform skjutportsbeslag. portstommar (Version Allmän) TRIDENT INDUSTRI AB (2013) Monterings- och skötselanvisning för Helaform skjutportsbeslag & portstommar TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm Tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Verkstadsinredning Innehållsförteckning

Verkstadsinredning Innehållsförteckning 1 Verkstadsinredning Innehållsförteckning Vagnar...2 Skåp...5 Bänkar...6 Tavlor...7 Kroksatser...7 Krokar...8 Övrigt...9 2 Verktygsvagnar finns med 3 olika underdelar och 3 olika överdelar. Över- och underdelar

Läs mer

HowTo Dörrlås AMAZON. Nedmontering.

HowTo Dörrlås AMAZON. Nedmontering. HowTo Dörrlås AMAZON Låsen i dörren blir slitna med tiden. Tillslut så har man ett lås som krånglar och dessutom går att öppna med vad som helst. Detta faktum är inte så kul. Funderade först på att ta

Läs mer

multi unit www.lib.se

multi unit www.lib.se multi unit www.lib.se Kombination i valnöt Kombination i björk K 4103 och K4101, oljad ek K 4102 oljad valnöt Kombination 3x4155 + 2x41LK + 1x4113 INFORMATION OM MULTI UNIT Version 2010-05-31 Denna information

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Inlämning etapp 5 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 5 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 5 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 5 IKOT 2011-02-28 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

FEM-modellering och analys av en elastisk komponent

FEM-modellering och analys av en elastisk komponent FEM-modellering och analys av en elastisk komponent - Laboration 2 MF102X/MF103X/MF104X/MF111X/MF112X/MF114X/MF1025 VT 2012 Ulf Sellgren KTH Maskinkonstruktion Skolan för Industriell teknik och management

Läs mer

Upphängnings beslag Väggskena. 1st.

Upphängnings beslag Väggskena. 1st. Monteringsanvisning Halvhögskåp 30 Djup 350mm. Djup 450mm. Upphängnings beslag Väggskena. 1st. Täckbricka 2st. upphängningsbeslag 1(5) För att få bästa funktion o passning på lådor o luckor o tvättställ

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4 Produkter Indivo-lyftenheter för köket Version 4 Det flexibla köket Oavsett om det är ett nytt kök eller ett kök man har njutit av i många år så krävs det bara några få ändringar för att göra det flexibelt

Läs mer

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar

RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar RÖRGUIDEN Du ställer kraven vi levererar Tuna Stålrör AB är en ledande grossist inom ämnesrör, kalldragna rör samt svetsade precisionsstålrör Hög servicenivå kräver resurser. Kapning i stort antal moderna

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer