Förteckning över standard åberopad i AMA Anläggning 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över standard åberopad i AMA Anläggning 10"

Transkript

1 Förteckning över standard åberopad i AMA Anläggning 10 ASTM A Standard Test Method for Comparing the Abrasion Resistance of Coating Materials for Corrugated Metal Pipe, 2008 GBD.116, GBG.1 ASTM C 309 Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete, 2007 DCE.12 ASTM D638M Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (Metric) (Withdrawn 1998) EBC.511 ASTM D695M-91 Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics (Metric) (Withdrawn 1996) EBC.511 ASTM D2628 Standard Specification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals for Concrete Pavements, 2005 DCE.21 AASHTO M246 Standard Specification for Steel Sheet, Metallic-Coated and Polymer- Precoated, for Corrugated Steel Pipe GBD.116 ASTM D Standard Test Method for Specular Gloss, 1999 Bilaga L/1 ASTM A Standard Specification for Zinc-Coated Steel Wire Rope and Fittings for Highway Guardrail, 2009 DEG.1 ASTM A742/A472M Standard Specification for Steel Sheet, Metallic Coated and Polymer Precoated for Corrugated Steel Pipe, 2008 GBD.116 DIN Crosslinked high-density polyethylene (PE-X) pipes - General quality requirements and testing PB-.514 DIN Corrosion protection - Chromating of aluminium - Principles and methods of test NB

2 DIN Polyethylen coatings of steel pipes and fittings; requirements and testing, 1991 PB SS-ISO 34-1:2010 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av rivhållfasthet - Del 1: Tvåtungad provkropp, vinkelprovkropp och månskäreformad provkropp (ISO 34-1:2010, IDT), Utgåva 3, 2010 DEP.16 SS-ISO 37:2005/COR 1:2008 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av draghållfasthet (ISO 37:2005/Cor 1:2008, IDT), Utgåva 1, 2008 DEP.16 SS-ISO 48:2010 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet (hårdhet mellan 10 IRHD och 100 IRHD) (ISO 48:2010, IDT), Utgåva 3, 2010 DEP.16 SS-EN 124 Avlopp - Brunnsbeteckningar för trafikområden - Utförande, provning, märkning, kvalitetskontroll, Utgåva 1, 1996 PDB, PDC SS-EN 143/A1:2006 Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning av svetsförband, Utgåva 1, 2006 YBC.331 SS-ISO 188 Gummi och termoelast - Värmeåldring (ISO 188:2007, IDT), Utgåva 3, 2007 DEP.16 SS-EN 196-1:2005 Cement - Provning - Del 1: Bestämning av hållfasthet, Utgåva 2, 2005 Bilaga EB/3 SS-EN 196-2:2005 Cement - Provning - Del 2: Kemisk analys, Utgåva 2, 2005 Bilaga EB/3 SS-EN 197-1/A3:2007 Cement - Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement, Utgåva 1, 2007 CCB.1, DCE.11, DCE.12, EBE.111, EBE.1131, EBH.1, EBJ.111, FB, FC, GBC.11, GBC.116 SS-EN Cement - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse, Utgåva 1, 2000 DCE.12, EBE.111, EBE.1131, EBH.1, GBC.11 SS-EN 206-1/A1:2005 Betong - Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse, Utgåva 1, 2005 CCB.1, CCE, DCE.12, DEG.1, DEG.11, DEG.12, DEG.1712, EBE.1, EBE.116, EBE.121, EBH.1, GBC.1 SMS 327 Stålrör. Sömlösa och svetsade ledningsrör. Anpassade för R- eller KR-gängor. Stor godstjocklek PB-.2113

3 SS-EN 287-1:2004/A2:2006 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål, Utgåva 1, 2006 PB-.213 SS-EN 335-1:2006 Träskydd - Definition av användningsklasser - Del 1: Allmänt, Utgåva 2, 2006 LFB.11 SS-EN 335-2:2006 Träskydd - Definition av användningsklasser - Del 2: Massivt trä, Utgåva 2, 2006 GBF.11, GBF.112 SS-EN 336 Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Tillåtna måttavvikelser, Utgåva 2, 2003 GBF.111, GBF 211, HBD.111 SS-EN 338:2009 Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Hållfasthetsklasser, Utgåva 3, 2009 GBF.111, GBF.112, GBF.211, HBD.111 SS-EN 351-1:2007 Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel, Utgåva 2, 2007 GBF.11, HBD.111, LFB.11 SS-EN 390 Träkonstruktioner - Limträ - Mått - Tillåtna avvikelser, Utgåva 1, 1995 GBF.111, GBF.211, HBD.111 SS-EN 413-1:2004 Murcement - Del 1: Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse, Utgåva 1, 2004 FC SS-EN 445:2007 Betongkonstruktioner - Bruk för injektering av foderrör för spännkablar Provning, Utgåva 2, 2007 EBJ.111, Bilaga EB/3 SS-EN 446:2007 Betongkonstruktioner - Injektering av foderrör för spännkablar Utförande, Utgåva 2, 2007 EBJ.111, EBJ.221 SS-EN 447:2007 Betongkonstruktioner - Bruk för injektering av foderrör för spännkablar Fordringar, Utgåva 2, 2007 EBJ.111 SS-EN 450-2:2005 Flygaska för betong - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse, Utgåva 1, 2005 EBH.1 SS-EN 459-1:2010 Byggkalk - Del 1: Sammansättning och fordringar, Utgåva 2, 2010 FC SS-EN 462-1

4 Oförstörande provning - Bildkvalitet hos radiogram - Del 1: Bildkvalitetsindikatorer av trådtyp - Bestämning av bildkvalitetsnivå, Utgåva 1, 1994 YBC.331 SS-EN 485-2:2008 Aluminium och aluminiumlegeringar - Plåt och band - Del 2: Mekaniska egenskaper, Utgåva 4, 2008 DEG.12, DEP.171, DEP.182, GBE.113, HBB.211, NB SS-EN 523 Foderrör av spirallindad stålplåt avsedda för spännkablar - Fordringar och kvalitetskontroll, Utgåva 2, 2003 EBC.121 SS-EN ISO Plast - Bestämning av draghållfasthet - Del 1: Allmänna principer (ISO 527-1: cor 1:1994), Utgåva 1, 1996 EBJ.122 SS-EN ISO Plast - Bestämning av töjningsegenskaper - Del 2: Provningsbetingelser för press- och sprutmassa (ISO 527-2:1993 inkl Corr 1:1994), Utgåva 1, 1996 EBJ.122 SS-EN 545:2010 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements and test methods, Utgåva 4, 2010 PB-.121 SS-EN Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer, Utgåva 1, 1997 YBC.331 SS-EN 573-1:2005 Aluminium och aluminiumlegeringar - Kemisk sammansättning och formvaror av plastiskt bearbetade produkter - Del 1: Numeriskt beteckningssystem, Utgåva 2, 2005 NBB.113, NBJ.113, NBJ.123, NBJ.23, ZBE SS-EN ISO 580:2005 Plaströrsystem - Sprutformade termoplastrördelar - Metoder för att visuellt uppnå upphettningseffekter (ISO 580:2005), Utgåva 1, 2005 PB-.55 SS-EN ISO 604 Plast - Bestämning av tryckegenskaper (ISO 604:2002), Utgåva 2, 2003 EBJ.122 SS-EN 681-1/A3:2005 Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Del 1: Vulkaniserat gummi, Utgåva 1, 2005 PB-.1121, PB-.121, PB-.212, PB-.41,PB-.421, PB-.422, PB-.5111, PB-.5131, PB-.5211, PB-.5212, PB-.5213, PB-.5214, PB-.5215, PB-.5216, PB SS-EN 771-1/A1:2005 Mursten och murblock - Krav - Del 1: Tegelsten, Utgåva 1, 2005 FCG SS-EN 771-2/A1:2005

5 Mursten och murblock - Krav - Del 2: Kalksandsten, Utgåva 1, 2005 FCC SS-EN 771-3/A1:2005 Mursten och murblock - Krav - Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong, Utgåva 1, 2005 FCD, FCF SS-EN 772 Murverk, Utgåva 1, 1999 FCD, FCF SS-ISO 815:2008 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sättning, Utgåva 1, 2008 DEP.16 SS-EN 826 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av egenskaper vid kortvarig tryckbelastning, Utgåva, 1, 1996 DBG.11, DBG.12, DBG.31 SS-EN 877/A1:2006/AC:2008 Rörledningar - Rör, rörkopplingar och rördelar av gjutjärn för vattenavledningssystem för byggnader - Krav, provning och kvalitetssäkring, Utgåva 1, 2008 PB SS-EN ISO 898-1:2009 Fästelement - Mekaniska egenskaper för fästelement av kolstål och legerade stål - Del 1: Skruvar och pinnskruvar med angivna hållfasthetsklasser - Gängor med grov och fin delning (ISO 898-1:2009), Utgåva 2, 2009 DEG.11, ZBE SS-ISO Fästelement - Hållfasthetsfordringar - Del 2: Muttrar med metrisk ISO-gänga och specificerade värden på provbelastningar - Grov delning, Utgåva 3, 1994 ZBE SS-EN Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 1: Klassificering och urval, Utgåva 1, 1997 GBF.11, HBD.111, LCB.3, LCB.31 SS-EN Ballast - Generella metoder - Del 1: Provtagning, Utgåva 1, 1997 CED.111, CED.1122, DCE.12 SS-EN 933-1/A1:2005 Ballast - Geometriska egenskaper - Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning, Utgåva 1, 2005 CED.1122, CEF.111, CEG.111, CEG.122, CEG.31, Bilaga EB/2 SS-EN 934-2:2009 Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Fordringar för tillsatsmedel till betong, Utgåva 3, 2009 EBH.1 SS-EN 970

6 Oförstörande provning av smältsvetsar - Visuell kontroll, Utgåva 1, 1997 YBC.331 SS-EN 1008 Vatten (inkl processvatten) för betongtillverkning Fordringar, Utgåva 1, 2002 BED.14, DCE.11, DCE.12, EBC.1112, EBE, EBE.11, EBE.12, EBF, EBF.112, FB, FC SS-EN :2009 Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 1: Allmänna riktlinjer för bågsvetsning, Utgåva 2, 2009 PB-.211, PB-.212 SS-EN /A1:2006 Bruk - Del 1: Murbruk - Bestämning av kornfördelning, Utgåva 1, 2006 FC SS-EN 1057:2006+A1:2010 Koppar och kopparlegeringar - Sömlösa, runda rör av koppar för vatten och gas i sanitets- och uppvärmningsinstallationer, Utgåva 1, 2010 PB-.31 SS-EN :2004 Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på utvändig murning och betong - Del 1: Klassificering, Utgåva 2, 2004 LCB SS-EN :2009/AC:2010 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav, Utgåva 1, 2010 CCB.12, CCB.2, CCD.21, GBD.1 SS-EN :2008 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner Del 2: Stålkonstruktioner, Utgåva 1, 2008 CCB.2, CCD.211, CCB.221, DEG.1, DEG.12, DEP.111, DEP.112, DEP.15, DEP.161, DEP.172, GBD, GBD.1, GBD.11, GBD.116, HBB.1, HBB.1211, YCQ.121 SS-EN :2008 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner Del 3: Aluminiumkonstruktioner, Utgåva 1, 2008 GBE.1, HBB.2, HBB.211 SS-EN :2011 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 1: Bestämning av nötningsmotstånd (micro- Deval), Utgåva 1, 2011 DCH.15 SS-EN :2010 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 2: Metoder för bestämning av motstånd mot fragmentering, Utgåva 2, 2010 DCH.15 SS-EN Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 3: Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrad ballast, Utgåva 1, 1998 CED.111, CED.1122 SS-EN /A1:2005

7 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 6: Bestämning av korndensitet och vattenabsorption, Utgåva 1, 2005 CED.111 SS-EN /A1:2005 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 9: Bestämning av motstånd mot nötning av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden), Utgåva 1, 2005 CB, CE, DCE, DCE.12 SS-EN 1179 Zink och zinklegeringar Primärzink, Utgåva 2, 2003 DEG.1 SS-EN 1194 Träkonstruktioner - Limträ - Hållfasthetsklasser och bestämning av karakteristiska värden, Utgåva 1, 1999 GBF.111, GBF.211, HBD.111 SMS 1167 Brandmateriel Brandpostmutter, Utgåva 3, 1969 PEB.4 SS-EN :2010 Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 1: Terminologi och allmänna kriterier för provning, Utgåva 2, 2010 DEG.111, DEG.112, DEG.12, DEG.1211, DEG.122, SS-EN :2010 Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 2: Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder för vägräcken för fordon, Utgåva 2, 2010 DEG.111, DEG.112, DEG.118, DEG.12, DEG.1211, DEG.122 SS-EN :2010 Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 3: Krockdämpare - Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder, Utgåva 2, 2010 DEG.116 SS-ENV Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 4: Vägräckesändar och övergångar - Prestandakrav vid kollisionsprovning samt provningsmetoder, Utgåva 1, 2001 DEG.16 SS-EN :2007/A1:2008 Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 5: Skyddsanordningar för fordon - Produktkrav och kontroll av överensstämmelse, Utgåva 1, 2008 DEG.111, DEG.112, DEG.116, DEG.12 SS-EN Lager - Del 11: Hantering och installation, Utgåva 1, 1998 DEP.15 SS-EN :2004 Brolager - Del 2: Glidelement, Utgåva 2, 2004 DEP.15 SS-EN :2005

8 Bärande lager Del 3: Gummilager, Utgåva 1, 2005 DEP.155 SS-EN :2004/AC:2007 Bärande lager - Del 4: Rullager, Utgåva 1, 2007 DEP.1512 SS-EN :2005 Bärande lager Del 5: Gummipottlager, Utgåva 1, 2005 DEP.152 SS-EN :2004 Bärande lager - Del 6: Vipplager, Utgåva 1, 2004 DEP.1511 SS-EN :2004 Brolager - Del 7: Glidlager med sfärisk (kalott) eller cylindrisk PTFE-glidyta, Utgåva 2, 2004 DEP.153 SS-EN Lager - Del 9: Korrosionsskydd, Utgåva 1, 1998 DEP.15, DEP.16 SS-EN 1338/AC:2006 Betongmarksten Krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2006 DCG.22 SS-EN 1339/AC:2006 Betongmarkplattor Krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2006 DCG.21, DCK.12, DED.12 SS-EN 1340/AC:2006 Kantstöd av betong - Krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2006 DEC, DEC.2 SS-EN 1341/T1 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder - Tillägg 1 - Rättelser av den svenskspråkiga versionen, Utgåva 1, 2003 DCG.12, DCK.11 SS-EN 1342 Gatsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder, Utgåva 2, 2002 DCG.11, DCK.11, DED.11 SS-EN 1343/T1 Kantsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder - Tillägg 1 - Rättelser i den svenskspråkiga versionen, Utgåva 1, 2003 DEC, DEC.1 SMS 1382 Trådspik - Räfflad trådspik, Utgåva 2, 1965 ZBE SMS 1383 Trådspik - Räfflad dyckert, Utgåva 2, 1965

9 ZBE SMS 1384 Trådspik - Rund trådspik, Utgåva 2, 1965 ZBE SMS 1385 Trådspik - Rund dyckert, Utgåva 2, 1965 ZBE SS-EN :2009 Plaströrsystem - Rör och rördelar av PVC-U för självfallsledningar för avloppsvatten i byggnad och mark - Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och systemet, Utgåva 2, 2009 PB-.5211, PB-.55 SS-EN 1426:2007 Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av penetration, Utgåva 2, 2007 DCD.1, DCF.21 SS-EN 1429:2009 Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av silrest hos bitumenemulsioner och bestämning av lagringsstabilitet genom silning, Utgåva 2, 2009 DCD.1 SS-EN 1431 Bitumen och bitumeniösa bindemedel - Bestämning av återvunnet bindemedel och oljedestillat från bitumenemulsioner genom destillation, Utgåva 2, 2009 DCD.1 SS-ISO :2004/AMD1:2009 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sprickbildning i ozon - Del 1: Provning under statisk och dynamisk töjning (ISO :2004/Amd 1:2009, IDT), Utgåva 1, 2009 DEP.16 SS-EN 1436:2007+A1:2008 Vägutrustning - Vägmarkeringar Funktionskrav, Utgåva 1, 2008 DEE.1 SS-EN ISO 1452 Plaströrssystem - Plaströr för vattendistribution, i mark och ovan jord för avlopp Del 1-2 och 4, Utgåva 1, Del 3 och 5, Utgåva 2, 2010 PB SS-EN ISO 1461:2009 Oorganiska ytbeläggningar - Beläggningar bildade genom varmförzinkning på järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:2009), Utgåva 2, 2009 DEF.0, DEF.1, DEG.1, DEG.12, DEG.1711, DEG.31, DEP.111, DEP.13, DEP.15, DEP.16, DEP.17, DEP.171, DEP.18, DEP.182, GBD.1, GBD.114, GBD.116, GBF.11, HBD.111, JB, LDB.11, NB, NBB.111, NBB.131, NBJ.111, NBJ.121, NBJ.21, NBK.11, PB-.217, PB-.81, PB-.811, PCC.12, PCC.2, PCC.21, PDB.1, PDC.11, ZBE SS-EN :2009 Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 1: Grundläggande funktionskrav, Utgåva 2, 2009 DEE.3 SS-EN :2004

10 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong, Utgåva 1, 2004 LCB.21, LEB, LFB.311 SS-EN :2005 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation Del 3: Reparation, Utgåva 1, 2005 EBE.12 SS-EN :2005 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 5: Injektering av betong, Utgåva 1, 2005 EBJ.12, EBJ.21, EBJ.221 SS-EN :2006 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 6: Material för förankring av armering, Utgåva 1, 2006 EBC.1112 SS-EN :2004/AC:2005 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 10: Utförande, Utgåva 1, 2005 EBE.12, LCB.21, LFB.311 SS-EN 1536:2010 Utförande av geokonstruktioner - Grävpålar, Utgåva 2, 2010 CCE SS-EN 1538:2010 Utförande av geokonstruktioner - Slitsmurar; Utgåva 2, 2010 CCE SS-EN 1542 Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Vidhäftningshållfasthet (utdragsprov), Utgåva 1, 1999 EBJ.122 SS-EN 1593/A1:2004 Oförstörande provning - Täthetskontroll - Provning med bubblor, Utgåva 1, 2004 GBD SS-EN 1602 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av densitet, Utgåva 1, 1997 DBG.113, DBG.3 SS-EN /A1 Trävaror - Visuell handelssortering av sågat virke av barrträ - Del 1: Europeisk gran, silvergran, furu och Douglas fir och lärk, Utgåva 1, 2002 NB SS 1630 Fästelement Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner Metrisk serie Produktklass C, Utgåva 3, 1988 ZBE SS-EN 1766

11 Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation Referensbetong, Utgåva 1, 2000 LFB.311, Bilaga L/1 SS-EN 1796:2006+A1:2008 Plaströrsystem för vattendistribution med eller utan tryck - Glasfiberarmerad plast baserad på omättad polyester, Utgåva 1, 2008 PB SS-ISO 1817:2005 Vulkat gummi - Bestämning av inverkan av vätskor (ISO 1817:2005, IDT), Utgåva 3, 2005 DEP.16 SS-EN :2009 Plaströrsystem för markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Polypropylen (PP) - Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och system, Utgåva 2, 2009 PB SS-EN 1916/AC:2007 Avlopp - Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong, Utgåva 1, 2007 PB-.4, PB-.43 SS-EN 1917/AC:2007 Avlopp - Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong, Utgåva 1, 2007 PDB, PDC.11 SS-EN :2005/AC:2008 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, Utgåva 1, 2008 EBC.111, EBC.113 SS-EN :2006/AC:2009 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-11: Dragbelastade komponenter, Utgåva 1, 2009 HBB.12 SS-EN :2007/AC:2010 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010 BBC.1 SS 2020 Fästelement Träskruvar med sexkantshuvud Typ T6S, Utgåva 2, 1985 ZBE SS-EN ISO 2063:2005 Termisk sprutning - Metalliska och andra oorganiska beläggningar - Zink, aluminium och dess legeringar (ISO 2063:2005), Utgåva 1, 2005 DEG.1, DEP.15, DEP.16, GBF.11, HBD.111, NB SS-EN ISO 2178 Oorganiska ytbeläggningar - Omagnetiska beläggningar på magnetiska underlag - Bestämning av skikttjocklek - Magnetisk metod (ISO 2178:1982), Utgåva 1, 1995 PB-.217 SS-EN ISO 2409:2007 Färg och lack - Ritsprov (ISO 2409:2007), Utgåva 2, 2007

12 LCB.6142 ISO 2531:2009/COR 1:2010 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications, Utgåva 1, 2010 PB-.121, PB-.212, PB SS-EN ISO 2702 Fästelement - Sätthärdade gängpressande skruvar - Hållfasthetsfordringar (ISO 2702:1992), Utgåva 1, 1995 ZBE SS-EN ISO :2007 Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 2: Nedsänkning i vatten (ISO :2007), Utgåva 2, 2007 GBD.1 SMS 326 Stålrör. Sömlösa och svetsade ledningsrör. Anpassade för R- eller KR-gängor. Medelgodstjocklek PB-.2111, PB SS-EN ISO :2009 Fästelement Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål Del 1: Skruvar och pinnskruvar (ISO :2009), Utgåva 2, 2009 ZBE, EBB.1 SS 3520 Plaströr Cirkulärar rör och rördelar för dränering Fordringar, Utgåva 1,1985 PB-.531 SS 3603 Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggning på stålrör DN 15 - DN 80 - Varmförzinkning på stålrör för installationsändamål, Utgåva 1, 1988 PB SS 3604 Plaströr - Rör och rördelar av PP för självfallsledningar i byggnad och i mark - Mått och allmänna tekniska data PB.-55 SS 3619 Plaströr Bestämning av slaghållfasthet B50-metod, Utgåva 1, 1990 GBG.1, PB-.55 SS 3622 Plaströr - Rör och skarvmuff av glasfiberarmerad esterplast för självfalls-ledningar - Mått och tekniska specifikationer, Utgåva 1, 1989 PB , PB SS-EN ISO :2005 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO :2005), Utgåva 1, 2005 NBJ.211 SS-ISO 3934 Vulkat gummi eller termoelast - Tätningslister för byggnader - Klassificering, specifikationer och provningsmetoder, Utgåva 1, 2002

13 ZBB.12 ISO 4179:2005 Ductile iron pipes and fittings for pressure and non-pressure pipelines - Cement mortar lining, Utgåva 3, 2005 PB-.1211, PGB.711 SS-EN ISO 4624 Färg och lack - Bestämning av vidhäftning - Dragprovning (ISO 4624:2002), Utgåva 1, 2003 DEP.16, EBC.511, GBD.1, GBD.116, NJB.211, PB-217, YCQ.121 SS-EN ISO :2004 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 2: Beteckning för blåsbildningsgrad (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 GBD.1, LCB.6142 SS-EN ISO :2004 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 3: Beteckning för rostgrad (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 GBD.1, LCB.6142 SS-EN ISO :2004 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 4: Beteckning för sprickbildningsgrad (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 GBD.1 SS-EN ISO :2004 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 5: Beteckning för flagningsgrad (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 GBD.1 SS-EN ISO :2005 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 8: Bedömning av delaminering och korrosion vid repa (ISO :2005), Utgåva 1, 2005 GBD.1 SS-EN ISO 7091 Fästelement Plana rundbrickor Produktklass C (ISO 7091: 2000), Utgåva 1, 2000 ZBE SS-EN ISO 7389 Fogmassor - Elastisk återgång - Provning (ISO 7389:2002), Utgåva 1, 2003 ZBB.11 SS-EN ISO 7438:2005 Metalliska material - Bockprovning (ISO 7438:2005), Utgåva 2, 2005 EBC.1211 SS-EN ISO 8339:2005 Building construction - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to break) (ISO 8339:2005), Utgåva 1, 2005 ZBB.11 SS-EN ISO 8340:2005 Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at maintained extension (ISO 8340:2005), Utgåva 1, 2005

14 ZBB.11 SS-EN ISO :2007 Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats (ISO :2007), Utgåva 2, 2007 DEG.1, DEP.15, DEP.16, EBF.122, GBD, GBD.1, GBF.11, HBD.111, JB, LCB.6, LCB.6142, NB SS-EN ISO Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter Visuell utvärdering av ytrenhet Del2: Förbehandlingsgrader för tidigare belagda stålytor efter lokalt avlägsnande av tidigare målningsfärg (ISO : 1994), Utgåva 1, 2001 LCB.6141 SS-ISO :2007 Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter Visuell utvärdering av ytrenhet Del 3: Förbehandlingsgrader för svetsar, kanter och andra områden med defekter (ISO :2006), Utgåva 1, 2007 NB SS-EN ISO Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 2: Metod för klassning av ytprofil hos blästrat stål - Komparatormetod (ISO :1988), Utgåva 1, 1995 DCF.2212, DEG.1, DEG.12, GBD.1, GBD.116, GBF.11, HBD.111, JB, LCB.613, LCB.6141, LCB.6151, NB, PB-.217 SS-EN ISO Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 2: Blästring (ISO :2000), Utgåva 1, 2001 GBD.1 SS-EN ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2005), Utgåva 2, 2005 Bilaga GBD/2 SS-EN ISO 9047:2009/AC:2009 Fogmassor - Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur - Provning (ISO 9047:2001/Cor 1:2009), Utgåva 1, 2009 ZBB.11 ISO 9599 Copper, lead and zinc sulfide concentrates - Determination of hygroscopic moisture in the analysis sample - Gravimetric method, Utgåva 1, 1991 GBG.1 SS-EN ISO :2004 Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för fogutformning, Utgåva 1, 2004 PB-.211, PB-.212 SS-EN ISO 9862:2005 Geosynteter - Provtagning och beredning av provkroppar (ISO 9862:2005), Utgåva 1, 2005 DBB.111 SS-EN ISO 9864:2005 Geosynteter - Provningsmetod för bestämning av geotextiliers och geotextilliknande produkters massa per area (ISO 9864:2005), Utgåva 1, 2005

15 DBB.111 SS-EN ISO 9969:2007 Plaströrsystem - Termoplaströr - Bestämning av ringstyvhet (ISO 9969:2007), Utgåva 2, 2007 PB-.55 SS-EN Olegerad valstråd av stål för dragning och/eller kallvalsning, Utgåva 1, 1995 ZBE SS-EN Varmvalsade konstruktsionsstål Del 1-5, Utgåva 1, Del 6, Utgåva 1, 2009 CCB.1, DEG.11, DEG.1711, DEP.15, DEP.16, GBD, PB-.217, Bilaga GBD/1 SS-EN :2004 Varmvalsade konstruktionsstål - Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 1, 2004 CCB.2, CCD.21, DEG.12, DEP.15, DEP.16, GBD.1, Bilaga GBD/1 SS-EN :2004 Varmvalsade konstruktionsstål - Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål, Utgåva 1, 2004 Bilaga GBD/1 SS-EN :2004 Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål, Utågava 1, 2004 Bilaga GBD/1 SS-EN 10029:2010 Varmvalsad stålplåt med tjocklek 3 mm eller större - Toleranser för dimensioner och form, Utgåva 2, 2010 Bilaga GBD/1 SS-EN 10080:2005 Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål Allmänt, Utgåva 1, 2005 EBC.111, EBC.113 SS-EN Rostfria stål - Del 1-5, Utgåva 2, Del 4-5, Utgåva 1, 2009 DEP.111, DEP.13, Bilaga GBD/1 SS-EN :2005 Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål, Utgåva 2, 2005 DEG.12, EBB.1 SS-EN :2005 Rostfria stål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat, stång, valstråd, tråd, profiler och blanka produkter av korrosionsbeständiga stål för allmänna ändamål, Utgåva 2, 2005 DEG.11, FB, FC, NB, NBB.112, NBJ.112, NBJ.122, NBJ.22 SS-EN Kontinuerligt varmförzinkad plåt och band av stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser PB-.217 SS-EN :2005

16 Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 2: Plåt och bredplattstång, Utgåva 2, 2005 PB-.217, Bilaga GBD/1 SS-EN :2005 Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 3: Profiler, Utågva 2, 2005 Bilaga GBD/1 SS-EN 10204:2005 Metalliska varor - Typer av kontrolldokument, Utgåva 3, 2005 DEG.11, DEG.12, DEP.15, DEP.16, DEG.1711, DEP.172, EBC.1211, EBC.511, GBD.1, GBD.116, GBE.1, HBB.1211, HBB.1221, HBB.211, NB SS-EN Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål Del 1, Utgåva 2, Del 2, Utgåva 1, 2007 CCB.2, CCD.21 DEG.12, DEP.15, DEP.16, GBD.1 SS-EN Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 2, 2006 GBD SS-EN ISO 10215:2010 Aluminium och aluminiumlegeringar - Anodisering - Visuell bestämning av bildklarhet på anodiserskikt - Mätgittermetod (ISO 10215:2010), Utgåva 1, 2010 PB-.217 SS-EN :2004+A2:2007 Sömlösa rör av stål för tryckändamål -Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper, Utågva 1, 2007 PB SS-EN /A1:2005 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper, Utgåva 1, 2005 PB-.212, PB SS-EN /A1:2005 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper, Utgåva 1, 2005 PB SS-EN 10219:2006 Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål, Utgåva 2, 2006 CCB.2, CCD.21, DEG.12, DEP.15, DEP.16, GBD.1 SS-EN :2006 Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 2, 2006 GBD SS-EN Sömlösa och svetsade rör av stål - Dimensioner och massa per längdenhet, Utgåva 1, 2002 PB-.212, PB-.2131

17 SS-EN Ytklasser för valmvalsad stång och valstråd - Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 1, 1996 Bilaga GBD/1 SS-EN Stålrör och rördelar - Inre och/eller yttre skyddsbeläggning för stålrör - Specifikation för varmgalvanisering, Utgåva 1, 1998 DEF.0, DEF.1 SS-EN 10242/A2 Aducerade gängrördelar, Utgåva 1, 2003 PB-.2111, PB SS-EN :2009 Tråd och trådprodukter av stål - Beläggning av icke-järnmetall - Del 2: Beläggning av zink eller zinklegeringar, Utgåva 2, 2009 DEG.31 SS-EN 10298:2005 Stålrör och rördelar för land- och vattenförlagda rörledningar - Invändig beläggning av cement, Utgåva 1, 2005 PB SS-EN ISO 10319:2008 Geosynteter - Draghållfasthetsprovning med breda provkroppar (ISO 10319:2008), Utgåva 1, 2008 DBB.11 SS-EN ISO Geotextilier och liknande produkter - Identifiering på arbetsplatsen (ISO 10320:1999), Utgåva 1, 1999 DBB.11 SS-EN 10346:2009 Kontinuerligt varmmetalliserade platta produkter - Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 1, 2009 GBD.116 SS-EN ISO 10563:2006 Building construction - Sealants - Determination of change in mass and volume (ISO 10563:2005), Utgåva 2, 2006 ZBB.11 SS-EN ISO 10590:2006 Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of sealants at maintained extension after immersion in water (ISO 10590:2005), Utgåva 2, 2006 ZBB.11 SS-EN ISO 10684:2004/AC:2009 Fästelement - Varmförzinkning av fästelement (ISO 10684:2004 Cor 1:2008), Utgåva 1, 2009 DEF.0, DEF.1, DEG.1, DEG.12, DEP.15, DEP.16, EBC.511, GBD.114, GBD.116, GBD.3, GBF.11, HBD.111, LDB.11, NB, PB-.2112, PB-.217, PCC.21, ZBE SS-EN ISO 10722:2007 Geosynteter - Provningsmetod för bedömning av mekanisk skada vid upprepad belastning - Skada orsakad av granulerat material (ISO 10722:2007), Utgåva 1, 2007 DBC.2 SS-EN ISO 11058:2010

18 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, utan belastning (ISO 11058:2010), Utgåva 2, 2010 DBB.11 SS-ISO Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsprovning i artificiell atmosfär - Accelererad utomhusprovning genom intermittent besprutning med saltlösning (Scab-provning), Utgåva 1, 1999 GBD.1 SS-EN ISO Fogmassor - Klassificering och krav gällande fogmassor (ISO 11600:2002), Utgåva 1, 2003 ZBB.11 SS-EN ISO 11666:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning Acceptansnivåer (ISO 11666:2010), Utgåva 1, 2011 YBC.331 SS-EN 12087/A1:2006 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten, Utgåva 1, 2006 DBG.12 SS-EN Plaströrsystem - Rörsystem för vattendistribution - PE (polyetylen), Del 1-3, 5 och 7 Utgåva 1, Del 4, Utgåva 1, 2002 PB SS-EN Plaströrsystem - Rörsystem för vattendistribution - PE (polyetylen) - Del 3: Rördelar, Utgåva 1, 2003 PB SS-EN Geotextilier och liknande produkter - Metod för att bestämma mikrobiologisk härdighet genom provning där provet begravs i jord, Utgåva 1, 2000 DBC.2 SS-EN ISO 12236:2006 Geosynteter - Statisk punkteringsprovning (CBR test) (ISO 12236:2006), Utgåva 2, 2006 DBB.11 SS-EN Vägmaterial - Ytbehandling - Provningsmetoder - Del 2: Okulär bedömning av skador, Utgåva 1, 2003 DCD.2 SS-EN 12273:2008 Vägmaterial - Slamförsegling Specifikationer, Utgåva 1, 2008 DCD.2, DCE.11 SS-EN :2009 Provning av färsk betong - Del 2: Sättmått, Utgåva 2, 2009 Bilaga EB/2 SS-EN :2009 Provning av färsk betong - Del 6: Densitet, Utgåva 2, 2009 Bilaga EB/2

19 SS-EN :2009 Provning av färsk betong - Del 7: Lufthalt Tryckmetoder, Utgåva 2, 2009 Bilaga EB/2 SS-EN Byggnadsbeslag - Tätningslister för dörrar, fönster, fönsterluckor och glasfasader - Del 4: Provningsmetod för återhämtning efter accelererad åldring, Utgåva 1, 2003 ZBB.12 SS-EN Aluminium och aluminiumlegering - Anodisering - Del 16: Kontroll av porfrihet hos tunna anodiserskikt Kopparsulfatprovning, Utgåva 1, 2001 LDB.21 SS-EN /A1:2004 Provning av hårdnad betong - Del 1: Form, dimensioner och övriga krav på provkroppar och formar, Utgåva 1, 2004 DCE.12 SS-EN :2009 Provning av hårdnad betong - Del 2: Tillverkning och härdning av provkroppar för hållfasthetsbestämning, Utgåva 2, 2009 EBF.31, EBJ.122 SS-EN Provning av hårdnad betong - Del 3: Tryckhållfasthet hos provkroppar, Utgåva 2, 2009 DCE.12, EBB.3312, EBF.31, Bilaga EB/2 SS-EN :2009 Provning av hårdnad betong - Del 6: Spräckhållfasthet hos provkroppar, Utgåva 2, 2009 DCE.12 SS-EN Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet, Utgåva 2, 2009 EBF.31 SS-EN :2009 Provning av betong i färdiga konstruktioner - Del 1: Borrkärnor - Uttag, undersökning och tryckprovning, Utgåva 2, 2009 DCE.11, DEC.12 SS-EN :2006 Oförstörande provning av svetsar - Del 1 : Radiografisk utvärdering av svetsar i stål, nickel, titan och deras legeringar - Nivåer för godkännande, Utgåva 1, 2006 YBC.331 SS-EN 12593:2007 Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av brytpunkt enligt Fraass, Utgåva 2, 2007 DCF.21112, DCF.2212 SS-EN A1:2008 Ballast för betong, Utgåva 1, 2008 FC, DCE.12 SS-EN 12664

20 Byggmaterials och byggprodukters termiska egenskaper - Bestämning av värmemotstånd med hjälp av plattapparat med skyddszon och värmeflödesmätarapparat - Torra och fuktiga produkter med medelstort och litet värmemotstånd, Utgåva 1, 2001 CED.111 SS-EN :2006 Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - PE- Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och systemet, Utgåva 1, 2006 PB-.5213, PB-.55 SS-EN Byggmaterials och byggprodukters termiska egenskaper - Bestämning av värmemotstånd med hjälp av plattapparat med skyddszon och värmeflödesmätarapparat - Produkter med stort och medelstort värmemostånd, Utgåva 1, 2001 DBG.11, DBG.12 SS-EN :2004 Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 20: Stämpelbelastning av kub- eller marshallprovkropp, Utgåva 1, 2004 DCF.221 SS-EN Utförande av geokonstruktioner - Massundanträngande pålar, Utgåva 1, 2001 CBB SS-EN Utförande av geokonstruktioner Injektering, Utgåva 1, 2000 CDD.1 SS-EN Utförande av geokonstruktioner Jetinjektering, Utgåva 1, 2001 CDB.211 SS-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 Förtillverkade betongprodukter Betongpålar, Utgåva 1, 2008 CCB.1, CCB.12 SS-EN 12878:2005 Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk - Specifikationer och provningsmetoder, Utgåva 2, 2005 EBE.1, GBC.1 SS-EN Avlopp - Schaktfria metoder, Utgåva 1, 2000 PBF SS-EN :2007 Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 1: Fasta vägmärken, Utgåva 2, 2007 DEF.0, DEF.1, DEH.3 SS-EN :2007 Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 3: Kantstolpar och retroreflektorer, Utgåva 1, 2007 DEH.11, DEH.12, DEH.3 SS-EN ISO :2007

21 Färg och lack Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning Del 5: Rostskyddssystem (ISO :2007), Utgåva 2, 2007 DEG.12, GBD.1, GBD.116, LCB.613, LCB.6141, LCB.6151 SS-EN ISO Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 7: Utförande och övervakning av målning (ISO :1998), Utgåva 1, 1998 GBD.1 SS-EN 12946/AC:2002 Kalkningsmedel - Bestämning av kalcium- och magnesiuminnehåll - Komplexiometrisk metod, Utgåva 1, 2002 DCD.1 SS-EN ISO 12956:2010 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av karakteristisk öppningsvidd (ISO 12956:2010), Utgåva 2, 2010 DBB.11 SS-EN Gjutasfalt och asfalt mastix - Definitioner, krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2001 DCF.221, JBH.111 SS-EN :2010 Ytegenskaper för vägar och flygfält - Provningsmetoder - Del 1: Mätning av makrotexturens djup hos en beläggningsyta medelst en volymetrisk metod, Utgåva 2, 2010 EBE.111, GBC.11 SS-EN :2005 Lättballast - Del 2: Lättballast för asfaltmassor, ytbehandling, obundna och bundna tillämpningar, Utgåva 1, 2005 CED.111, CED.1122 SS-EN 13164:2008 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) Egenskapsredovisning, Utgåva 2, 2008 DBG.113 SS-EN Plaströrsystem - Tryckrör i mark och ovan jord för allmänna ändamål, avlopp och dränering PE, Utgåva 1, 2003 PB SS-EN 13249/A1:2005 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av vägar och andra trafikerade ytor, Utgåva 1, 2005 DBB.1, DBB.113, DBC.2 SS-EN 13250/A1:2005 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av järnvägar, Utgåva 1, 2005 DBB.1, DBC.2 SS-EN 13251/A1:2005 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning i markarbeten samt grundoch stödkonstruktioner, Utgåva 1, 2005 DBC.2, DDB.1

22 SS-EN 13252/A1:2005 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning i dräneringssystem, Utgåva 1, 2005 DDB.1 SS-EN A1:2009 Silikastoft till betong - Del 1: Definitioner, krav samt kriterier för överensstämmelse, Utgåva 1, 2009 EBH.1, GBC.1 SS-EN :2005+A1:2009 Silikastoft till betong - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse, Utgåva 1, 2009 EBH.1 SS-EN 13285:2010 Obundna överbyggnadsmaterial Specifikationer, Utgåva 2, 2010 DCK.21 SS-EN :2010 Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 2: Provningsmetod för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vatteninnehåll Proctorinstampning, Utgåva 2, 2010 DCB.3, DCC.-7 SS-EN Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 41: Provningsmetod för bestämning av tryckhållfastheten för hydrauliskt bundna material, Utgåva 1, 2003 DCE.11 SS-EN 13369:2004/A1:2006 Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler, Utgåva 1, 2006 GBC SS-EN Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE Del 1-2, Utgåva 1, Del 3, Utgåva 1, 2009 PB-.5212, PB-.5214, PB SS-EN :2007 Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 1: Allmänna krav och prestandaegenskaper, Utgåva 1, 2007 GBG.1 SS-EN :2007 Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för rör och rördelar med slät inre och yttre yta och system, Typ A, Utgåva 1, 2007 GBG.1 SS-EN :2007+A1:2009 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan, Utgåva 1, 2009 DBG.3 SS-EN :2005 Plaströrsystem för renovering av icke trycksatta dränerings- och avloppssystem i mark - Del 2: Fodring med sömlösa rör, Utgåva 1, 2005 PBG

23 SS-EN Plaströrsystem för renovering av icke trycksatta dränerings- och avloppssystem i mark - Del 3: Fodring med väl inpassade rör, Utgåva 1, 2003 PGB.12 SS-EN Plaströrsystem för renovering av icke trycksatta dränerings- och avloppssystem i mark - Del 4: Fodring med rör vulkade på plats, Utgåva 1, 2003 PBF, PGB.42 SS-EN Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Impregneringens inverkan på uttorkning, Utgåva 1, 2002 LEB SS-EN Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Avflagning av impregnerad betong efter frysprovning, Utgåva 1, 2002 LEB SS-EN 13670:2009 Betongkonstruktioner Utförande, Utgåva 1, 2009 DEG.1, EB, EBB, EBB.1, EBB.4, EBC.1, EBC.121, EBE, EBE.11, EBE.111, EBE.1131, EBE.121, EBF.112, EBF.31, GBC, YCQ.121 SS-EN ISO Geotextilier och liknande produkter - Bestämning av spänningskrypning och krypningsbrottets beteende (ISO 13431:1999), Utgåva 1, 1999 DBC.2 SS-EN ISO 13433:2006 Geosynteter - Provning av dynamisk penetrering (fallande konmetoden) (ISO 13433:2006), Utgåva 1, 2006 DBB.111 SS-EN Makadamballast för järnväg, Utgåva 1, 2003 DCH.15 SS-EN 13791:2007 Bedömning av tryckhållfasthet i färdiga betongkonstruktioner och förtillverkade betongelement, Utgåva 1, 2007 DCF.312, EBE.11, EBE.121, EBF.112, EBH.1 SS-EN :2004 Vägmaterial - Betongbeläggningar - Del 2: Funktionskrav, Utgåva 1, 2004 DCE.12 SS-EN ISO 13918:2008 Svetsning - Bultar och keramikringar för bågbultsvetsning (ISO 13918:2008), Utgåva 2, 2008 GBD.1 SS-EN 14080:2005 Träkonstruktioner Limträ Krav, Utgåva 1, 2005 GBF.1, HBD.111

24 SS-EN :2005 Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering, Utgåva 1, 2005 GBF.1, HBD.111 SS-EN :2004 Vägmaterial - Fogfyllningar och fogmassor - Del 1: Krav på varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält, Utgåva 1, 2004 DCF.6 SS-EN 14199:2005 Utförande av geokonstruktioner Mikropålar, Utgåva 1, 2005 CCB.2 SS-EN 14298:2004 Sågat virke - Bedömning av torkningskvalitet, Utgåva 1, 2004 GBF.11, LCB.31 SS-EN 14364:2006+A1:2008 Plaströrsystem - Trycksatta avloppsrör och självfallsledningar - Glasfiberarmerad plast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Specifikationer för rör, rördelar och kopplingar, Utgåva 1, 2008 PB-.5131, PB SS-EN 14374:2004 Träkonstruktioner - Fanerträ (LVL) Krav, Utgåva 1, 2004 GBF.1 SS-EN 14388:2005/AC:2008 Vägutrustning - Bullerskydd Specifikationer, Utgåva 1, 2008 DEG.521 SS-EN 14409:2004 Plaströrsystem för renovering av vattenledningar i mark, Utgåva 1, 2004 PGB.11 SS-EN 14475:2006/AC:2006 Utförande av geokonstruktioner - Armerad jord, Utgåva 1, 2006 DBC.2 SS-EN :2005 Sprutbetong Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse, Utgåva 1, 2005 EBF.112 SS-EN :2006 Sprutbetong - Del 2: Utförande, Utgåva 1, 2006 EBF.112 SS-EN :2006 Provning av sprutbetong - Del 3: Böjdraghållfasthet (sprick-, maximal- och residualhållfasthet) hos fiberarmerade provbalkar, Utgåva 1, 2006 EBF.31 SS-EN :2005+A1:2008 Provning av sprutbetong - Del 4: Vidhäftningshållfasthet genom dragprovning av borrkärnor, Utgåva 1, 2008 EBF.31

25 SS-EN :2006 Provning av sprutbetong - Del 6: Tjockleksmätning, Utgåva 1, 2006 EBF.31 SS-EN :2006 Provning av sprutbetong - Del 7: Fibermängd hos fiberarmerad betong, Utgåva 1, 2006 EBF.31 SS-EN 14490:2010 Utförande av geokonstruktioner Jordspikning, Utgåva 1, 2010 CDB.41 SS-EN 14545:2008 Träkonstruktioner Mekaniska förbindare av stål (exkl dymlingformade som spik, skruv etc, men inkl. mellanläggsbrickor) Krav, Utgåva 1, 2008 GBF.11, HBD.111 SS-EN ISO 14555:2006 Svetsning - Bågbultsvetsning av metalliska material (ISO 14555:2006), Utgåva 2, 2006 GBD.1 SS-EN 14592:2008 Träkonstruktioner Dymlingformade förbindare av stål (inkl klammer) Krav, Utgåva 1, 2008 GBF.11, HBD.111 SS-EN 14679:2005/AC:2006 Utförande av geokonstruktioner - Djupstabilisering med bindemedel, Utgåva 1, 2006 CDB.23, CDB.24 SS-EN ISO :2004 Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO :2002), Utgåva 1, 2004 CB SS-EN ISO :2004 Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 2: Klassificeringsprinciper (ISO :2004), Utgåva 1, 2004 CB SS-EN ISO :2004 Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av berg - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 CB SS-EN Utförande av geokonstruktioner - Jordförstärkning med djupvibrering, utgåva 1, 2005 CDB.221 SS-EN :2006 Fibrer för betong - Del 1: Stålfibrer - Definitioner, specifikationer och överensstämmelse, Utgåva 1, 2006 EBC.131, EBF, EBF.314 SS-EN 14901:2006 Rör, rördelar och tillbehör av gjutjärn - Epoxybeläggningar (extra kraftig) i rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2006 PB-.1211

26 SS-EN 14933:2007 Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) Egenskapsredovisning, Utgåva 1, 2007 DBG.3 SS-EN 14934:2007 Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) Egenskapsredovisning, Utgåva 1, 2007 DBG.1 SS-EN 14991:2007 Förtillverkade betongprodukter Grundläggningselement, Utgåva 1, 2007 DEF, DEG.57 SS-EN :2006 Mald granulerad masugnsslagg för användning i betong, bruk och injekteringsbruk - Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse, Utgåva 1, 2006 EBH.1 SS-EN 15237:2007 Utförande av geokonstruktioner Vertikaldränering, Utgåva 1, 2007 CDB.11 SS-EN ISO :2010 Armeringsstål och stål för spännarmering - Provningsmetoder - Del 3: Spännarmering (ISO :2010), Utgåva 2, 2010 EBC.1211, HBB.1221 SS-EN ISO/IEC 17011:2005 Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), Utgåva 1, 2005 CCB.1, DCF.312, DEG.12, EBB.3312, EBE.11, EBE.121, EBF.112, EBH.1, GBC.116, GBD.116, GBG.1, YE SS-EN ISO/IEC :2010 Bedömning av överensstämmelse - Leverantörsförsäkran om överensstämmelse - Del 1: Allmänna krav (ISO/IEC :2004, korrigerad version ), Utgåva 2, 2010 DEG.12 SS-EN 17638:2009 Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning (ISO 17638:2003), Utgåva 1, 2009 YBC.331 SS-EN ISO 17640:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering (ISO 17640:2010), Utgåva 1, 2011 YBC.331 ISO/TS :2004 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4: Determination of particle size distribution, Utgåva 1, 2004 CB, CE, DCH.1 SS 19102:2004 NCS ATLAS (NCS färgatlas), Utgåva 4, 2004 GBD.1, GBD.11

27 SS-ISO 19840:2005 Färg och lack - Korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom målning - Mätning av och acceptanskriterier för tjocklek hos torr beläggning på rå yta (ISO 19840:2004, IDT), Utgåva 1, 2005 GBD.1, NBJ.211, PB-.217, YCQ.121 SIS/TS 21143:2009 Byggmätning Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt, Utgåva 3, 2009 BJB, BJB.22, BJB.42 SS-EN Metalliska och andra oorganiska ytbeläggningar - Termisk sprutning - Zink, aluminium och deras legeringar (ISO 2063:1991 ändrad) EBC.511, LDB.11 SS-EN ISO 23277:2009 Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar Acceptansnivåer (ISO 23277:2006), Utgåva 1, 2009 YBC.331 SS-EN ISO 23278:2009 Oförstörande provning av svetsar - Penetrantprovning av svetsar Acceptansnivåer (ISO 23278:2006), Utgåva 1, 2009 YBC.331 SS-EN Oförstörande provning - Industriella betraktningsapparater för radiogram - Minimifordringar (ISO 5580:1985), Utgåva 1, 1992 YBC.331 SS-EN Bågsvetsförband i stål - Orientering om kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser YBC.331 SS-EN Fogmassor - Töjbarhet - Provning ZBB.11 SS-EN Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Del 2: Skyddsåtgärder för begränsning av läckströmmar från likströmsbanor, Utgåva 1, 2002 EBC.61 SS-EN Skydd mot korrosion förorsakad av läckströmmar från likströmssystem, Utgåva 1, 2005 EBC.61 SS Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet CCB.2, CCD.21, DCF.2212, PCC.2 SS-EN A 1 T 1 Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning), Utgåva 1, 2000 EBC.61

28 SS Geotekniska provningsmetoder - Organisk halt i jord Kolorimetermätning, Utgåva 3, 1990 CB, CE, CEB.4 SIS Dragprovning av stål för spännarmering, Utgåva 3, 1973 EBC.1211 SS Utmattningsprovning Metalliska material Allmänna principer, Utgåva 2, 1978 EBC.1211, HBB.1221 SS Metalliska material - Tråd Dubbelbockningsprovning, Utgåva 2, 1983 EBC.1211 SS Bindemedel för bruk Provning, Utgåva 1, 1978 Bilaga EB/3 SS :2006 Cement Sammansättning och fordringar för cement med moderat värmeutveckling (MH-cement), Utgåva 2, 2006 CCB.1, EBE.111, EBE.1131 EBE.12, EBH.1, GBC.11 SS Cement - Sammansättning och fordringar för cement med låg alkalihalt (LA-cement), Utgåva 1, 2001 CCB.1, EBE.111, EBE.1131, EBF.31, EBH.1, GBC.11, Bilaga EB/3 SS Cement - Sammansättning och fordringar för sulfatresistenta cement (SR-cement), Utgåva 1, 2001 CCB.1, EBE.111, EBE.1131, EBF.31, EBH.1, GBC.11, Bilaga EB/3 SS :2008 Betong Användning av EN i Sverige, Utgåva 4, 2008 CCB.1, CCE, DCE.12. DEG.1, DEG.12, DEG.1712, EBE.1, EBE.11, EBE.111, EBE.1131, EBE.116, EBE.121, EBF.112, EBH.1, GBC,1, GBC.11 SS Betongkonstruktioner Täckande betongskikt, Utgåva 1, 2002 DEG.1, DEG.12, DEG.1712, EBF.312 EBF.3142 SS :2005 Betongprovning - Färsk betong - Tillstyvnande (inträngningsmotstånd), Utgåva 2, 2005 Bilaga EB/2, Bilaga EB/3 SS :2005 Betongprovning - Färsk betong - Konsistens Omformningstal, Utgåva 3, 2005 Bilaga EB/2 SS Betongprovning - Hårdnad betong Krympning, Utgåva 2, 2000 Bilaga EB/3 SS :2005

29 Betongprovning Hårdnad betong Draghållfasthet hos provkroppar, Utgåva 2, 2005 DCF.312, EBB.3312, EBE.11. EBE.121 SS Betongprovning Hårdnad betong Karbonatiseringsdjup, Utgåva 1, 1987 EBE.121, EBF.112 SS Betongprovning Hårdnad betong, sprutbetong och puts Vidhäftningshållfasthet, Utgåva 1, 1986 DCF.312, EBC.511, EBE.121 SS :2005 Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning, Utgåva 4, 2005 DCE.12, EBE.11, EBE.121, EBF.112, Bilaga EB/2, Bilaga EB/3 SS Stål för spännarmering av betong SS-stål 17 57, Utgåva 5, 1987 EBC.121, HBB.1211 SS Stål för spännarmering av betong SS-stål 21 37, Utgåva 4, 1987 EBC.121, HBB.1221 SS(B) Stål för armeringsstång SS(B)-stål 21 65, Utgåva 2, 1997 CDC.14, EBF.312 SS Rostfritt armeringsstål Stål 23 40, Utgåva 3, 1979 ZBE SS Rostfritt stål SS-stål 23 43, Utgåva 14, 2002 DEG.12, DEP.111, DEP.112, DEP.13, DEP.15, DEP.16, DEP.171, DEP.172, DEP.182, DEP.185, NBC PB-.2, ZBE SS Byggfogar Fogmaterial Terminologi, Utgåva 1, 1991 ZBB.11 SIS Färg och lack - Korrosionskyddssfärger. Tvåkomponents bitumenmodifierad epoxi- eller uretanfärg PB-.217 SS Fasta bränslen - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via högtemperaturförbränning och IR-detektor, Utgåva 1, 1995 FCF SS Slät stång av stål för spännarmering av betong, Utgåva 2, 1987 EBC.121, HBB.1221 SS Slät riktad tråd av stål för spännarmering av betong, Utgåva 3, 1987

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2

Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2 B7 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING MILJÖMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen Stålkonstruktioner ANVISNINGAR 1996 BILAGA 2 Miljöministeriets förordning om stålkonstruktioner Given i Helsingfors

Läs mer

Förteckning över litteratur åberopad i AMA Anläggning 10

Förteckning över litteratur åberopad i AMA Anläggning 10 Förteckning över litteratur åberopad i AMA Anläggning 10 Trafikverkspublikationer BVF 1921 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar BCB.33, BFC BVF 581.17

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

C 186/24 Europeiska unionens officiella tidning 28.6.2013

C 186/24 Europeiska unionens officiella tidning 28.6.2013 C 186/24 Europeiska unionens officiella tidning 28.6.2013 Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Lars Brask

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Lars Brask BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Lars Brask BFS 2008:9 Boverkets ändring av kungörande 1 av tekniska specifikationer m.m. för att införliva rådets av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas

Läs mer

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB

4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB 4S Utbildningar Daniel Ejdeholm Swerea KIMAB daniel.ejdeholm@swerea.se 1 Utbildningar Kontrollantkurs Korrosion på VA-ledningar Certifierande plastsvetskurs 2 Kontrollantutbildningen Polymerer med fokus

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets ändring av kungörande 1 av tekniska specifikationer m.m. för att införliva av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR

INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR 1 1 (6) Grupp M04-K FSD 5011 - FSD 5016 ers FMV-F norm MA 11. KONTROLL- OCH LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR STÅL, Se FSD 5067 INKLUSIVE ROSTFRIA - PRODUKTKONTROLLSTANDARD FÖR RÖR OCH ÄMNESRÖR KRAVKLASS 1 1 ALLMÄNT

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom OFP. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom OFP Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Standardiseringen nationellt/internationellt Påverkan på OFP På gång inom OFP-standardiseringen 2012-03-27 2

Läs mer

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Bygg 402 Utgåva 2 2003-03-13 Sida 1 (8) Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder 1.1 Allmänna principer och laster 1.2

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

K0043.022.03/33.001. Sida 1 (9) Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 22 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT

K0043.022.03/33.001. Sida 1 (9) Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 22 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER BYGGHANDLING GENERALKONSULT Sida 1 (9) BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08 14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG E SIDUS, ESKILSTUNA 016-18 35 50 V LEB, ESKILSTUNA

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME

Af%\V(i)\ \E, STALROR. Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem. Augusti 1994 FJÄRRVÄRME \E, VÄRMEVERKS FÖRENINGEN Af%\V(i)\ Upphandlingsserien STALROR Tekniska bestämmelser för stålrör i fjärrvärmesystem Augusti 1994 FJÄRRVÄRME FÖRORD Kvalitets- och funktionskrav på fjärrvärmeanläggningar

Läs mer

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI)

Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 och SS 137003 VUC-dagen 2014 Markus Peterson (Svensk Betong) och Elisabeth Helsing (CBI) Nya EN 206 Revideringsarbetet avslutat och standard publicerad Viktigaste nyheterna i nya EN 206 - överblick

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (17) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-15 Samråd SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skruvklämmor

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 Sektion ETi Varma grunder och ventilerade golv SP-metod 630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 golvet SP-metod 63 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av lufttäthet

Läs mer

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner

Teknisk bestämmelse Stålkonstruktioner Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091021-023 D10-0015655 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2012-10-29

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

FORTV Handbok 2007:01 Allmän Teknisk Beskrivning (ATB) Betongbeläggningar. Foto: F7,Försvarsmakten

FORTV Handbok 2007:01 Allmän Teknisk Beskrivning (ATB) Betongbeläggningar. Foto: F7,Försvarsmakten FORTV Handbok 2007:01 Allmän Teknisk Beskrivning (ATB) Betongbeläggningar Foto: F7,Försvarsmakten 2 INNEHÅLL FÖRORD... 5 0 ALLMÄNT... 7 1 BEGREPP... 7 1.1 Beteckningar... 7 1.2 Benämningar... 8 1.3 Typplan

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable VARMFRZINKADE BELÄGGNINGAR HOT DIP GALVANIZED COATINGS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (11) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD

Läs mer

Provning och besiktning. DEKRA Industrial

Provning och besiktning. DEKRA Industrial Provning och besiktning DEKRA Industrial Oförstörande provning Vi tar oss tid för dina behov med kvalitet och effektivitet. Ända sedan Arkimedes princip upptäcktes, som en metod för att mäta föremåls

Läs mer

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21

NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 2013-04-21 NYTT REGELVERK FÖR BÄRVERK STÅLKONSTRUKTIONER 1 NYTT REGELVERK STÅLKONSTRUKTIONER REGELVERKET INNEHÅLLER TVÅ TYPER AV REGLER DIMENSIONERINGSREGLER EN 1990 EN 1999 (Eurokoder) BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH

Läs mer

BÄRVERK / STÅLKONSTRUKTIONER EN 1090 Gruv 140408 2014-04-09

BÄRVERK / STÅLKONSTRUKTIONER EN 1090 Gruv 140408 2014-04-09 BÄRVERK / STÅLKONSTRUKTIONER EN 1090 Gruv 140408 1 Regelverket bärverk / stålkonstruktioner Hur ser regelverket ut? När gäller regelverket? Vad ska CE-märkas? Viket ansvar har byggherren / beställaren?

Läs mer

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder Bygg 402 Utgåva 4 Augusti 2005 Sida 1 (10) Dimensionering av bärverk Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder, Europastandarer (EN) 1.1 Allmänna principer och

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Utdrag ur SP-Rapport 2006:58 Nya typfall för rör- och kopplingsställningar Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar - Utvärdering

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 16 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 24 Stål- och metallframställning I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas: S = såld produktion,

Läs mer

Definitioner, benämningar, kategorier. SS-EN 932-1 Provtagning. SS-EN933-5 Allmän utrustning och kalibrering. Ex vågar och vikter

Definitioner, benämningar, kategorier. SS-EN 932-1 Provtagning. SS-EN933-5 Allmän utrustning och kalibrering. Ex vågar och vikter Metodagen den 15 mars 2006 Ballast Några erfarenheter och tankar från ett år med nya CEN-standarder för ballast Elisabeth Lyhagen SYDSTEN Ett sätt att verifiera en egenskap, oberoroende av användningsområde

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05

Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Lagersortiment 2014:03 NR 94, 2015-02-05 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist Bli Internationell Svetsspecialist IWS Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kunnande från Svenska Elektrod och AGA i ryggen kommer du som IWS att stå väl rustad inför

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA)

SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR. Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) SEMKO OY KL- SVETSPLÅTAR Bruks- och konstruktionsanvisningar Konstruktion enligt Eurokod (Svensk NA) FMC 41874.125 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: 1 PLÅTARNAS FUNKTIONSSÄTT...3 2 PLÅTARNAS MATERIAL

Läs mer

Heléns Produktkatalog SVERIGE

Heléns Produktkatalog SVERIGE Heléns Produktkatalog SVERIGE Heléns - din affärspartner Det finns många rörgrossister. Men det finns bara ett Heléns och vi är ingen rörgrossist. Kalla oss gärna för rörspecialist om du vill. Våra kunder

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre.

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. Kärnan i sp-seal system, i första hand är användning av de uppgraderade

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

HÅLPROFILER & SVETSAD TUB

HÅLPROFILER & SVETSAD TUB Teknisk information HÅLPROFILER & SVETSA TUB LAGERSTANAR HÅLPROFILER KKR TEKNISKA ATA EN 10219, S355J2H KEMISK SAMMANSÄTTNING/CHARGEANALYS C Si 1) Mn S355J2H 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,02 0,45 1) Normalt

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

OFP metoder. Inspecta Academy

OFP metoder. Inspecta Academy OFP metoder Inspecta Academy 1 Presentation av olika OFP-metoder Inspecta Sweden AB 2 Presentation av olika OFP-metoder 3 Vad är OFP? OFP - OFörstörande Provning Allmänt vedertagen förkortning Olika provningsmetoder

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Metoddagen 11 februari, 2010

Metoddagen 11 februari, 2010 Metoddagen 11 februari, 2010 Ändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 2009,rev1 Pereric Westergren, VGtav Större förändringar Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler för reglering

Läs mer

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33

INNEHÅLL 20 21 6 9 12 13 28 29 15 16 17 18 32 33 Lagerlista 2013 Hej! Det du nu håller i din hand är en lagerlista från Stockholms närmsta stållager. Angivna dimensioner finns normalt på lager i Bromma och/eller Södertälje. Om det du söker inte finns

Läs mer

Bilagor tillhörande. OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07

Bilagor tillhörande. OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07 Bilagor tillhörande OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07 VERSION 2008-06-19 Reviderad 2008-08-25 BILAGA VV Begreppsförklaringar förbättring av

Läs mer

Ytbehandling. av aluminium

Ytbehandling. av aluminium Y T B E H A N D L I N G Ytbehandling av aluminium Aluminium är ett lätt och hållfast material samt det tredje vanligaste grundämnet Aluminium är lätt att bearbeta. Av aluminium kan man i en enda tillverkningsfas

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok

Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok Tillfälliga skyddsbarriärer Reparationshandbok Dokumentation för licensierade partner Allmän information 2 Reparera elementen 3 Rengöra elementen 8 Irreparabla skador 9 Arbetarskydd 10 Ytterligare information

Läs mer

Bergförankring, stångsystem

Bergförankring, stångsystem Bergförankring, stångsystem Övergångskonstruktion Brolager Spännkablar Vindkraftverk Damm Bergbultar Snedstagsbro Bjälklag Silo Kärnkraftverk Bergförankring Temporär förankring Mobilmast Permanent förankring

Läs mer

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25

SSG 7149. Rostfria rör, max 200 C. Olegerade stålrör max 200 C. Bmin = 2/3 H = 18 ± 0,25 RÖRUPPHÄNGNINGAR 1 å följande sidor presenterar vi vår tillverkning av rörupphängningar, enligt SSG standard, som omfattar ett komplett sortiment av upphängningar, styrningar, stöd och fixar för rörledningar.

Läs mer

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd.

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Sida 1(6) KAMMARKOLLEGIET Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Reviderad utgåva. Gäller från den 19 april 2007 Innehållsförteckning Orientering sid 2 1 Omfattning sid 2 2

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE

PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE PELARSKO FÖR LIMTRÄPELARE Fogstycke, dimensionerat enligt normerna, mellan betong och virke SKRUVPELARSKO Fogdel för limskruvar. Svetsas till fästplåten INNEHÅLL Pelarsko för limträpelare 1 Funktionssätt

Läs mer

Weber Sortimentsöversikt. Vägleder dig i valet av ytputser/putsfärger

Weber Sortimentsöversikt. Vägleder dig i valet av ytputser/putsfärger Weber Sortimentsöversikt Vägleder dig i valet av ytputser/putsfärger Weber har en mängd olika mineraliska ytputser/ putsfärger baserade på kalk, hydraulisk kalk eller kalk och cement. Produkterna har olika

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

Prioriterade varugrupper för giftfritt byggande

Prioriterade varugrupper för giftfritt byggande RAPPORT Prioriterade varugrupper för giftfritt byggande Per Löfgren Peter Sandö B2106 Juni 2013 Rapporten godkänd: 2013-06-18 John Munthe Forskningschef Organisation Rapportsammanfattning IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Penetrantprovning. Inspecta Academy

Penetrantprovning. Inspecta Academy Penetrantprovning Inspecta Academy 1 Penetrantprovning Inspecta Sweden AB 2 3 Penetrantprovning Penetrantprovning Denna presentation är avsedd att ge en grundläggande information om hur penetrantprovning

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

FOP November 2014 Jan Larsson, Q-provning, Inspecta Sweden AB PED-Radiografering. Inspecta Academy

FOP November 2014 Jan Larsson, Q-provning, Inspecta Sweden AB PED-Radiografering. Inspecta Academy FOP November 2014 Jan Larsson, Q-provning, Inspecta Sweden AB PED-Radiografering Inspecta Academy PED, Pressure equipment directive 97/23/EC Tryckkärlsdirektivet Väsentliga säkerhetskrav skall uppfyllas.

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

CE-märkning och typgodkännande av Byggprodukter, kort handledning

CE-märkning och typgodkännande av Byggprodukter, kort handledning Tomas Beäff www.mpsa.se dec 2006 BYGGPRODUKTER OCH CE-MÄRKNING CE-märkning och typgodkännande av Byggprodukter, kort handledning CE-märkning ger produkten fritt tillträde till EU/EES-området och underlättar

Läs mer

Isoleringsinfästning. Isoleringsinfästning

Isoleringsinfästning. Isoleringsinfästning 191 Isolerhållare DHK...Sid. 192 Isolerhållare DHM...Sid. 193 Isolerbricka DT...Sid. 195 Isolerbricka HA...Sid. 196 Isolerhållare FAIMD...Sid. 197 Isolerhållare DIPK...Sid. 198 Isolerhållare med skruv

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål.

I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Ledningsrör Huvudvattenledningsrör Metoder för skarv och montage I denna broschyr beskrivs metoderna för skarv och montage av huvudvattenledningsrör av stål. Applikationer huvudvattenledningar Ruukki är

Läs mer

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX

Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX 1 Jämförelse mellan nya och gamla ENTREPRENADINDEX Den nya Entreprenadindexserien följer samma indelning som den föregående. Efter översynen har grupperna fått nya kostnadsfördelningar och uppdaterat innehåll.

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning Manual Stålstolpar 2012-02-22. Produkter. Moramast AB konstruerar och tillverkar stolpar för estetisk belysning, trafikbelysning och strålkastarbelysning. Produkterna delas in i standardstolpar, specialstolpar

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Betongtekniskt program Kärnkraft

Betongtekniskt program Kärnkraft Betongtekniskt program Kärnkraft Monika Adsten Elforsk AB Programområdesansvarig Kärnkraft Manouchehr Hassanzadeh Vattenfall Research and Development Teknisk expert i Betongprogrammet Ägs av Svensk Energi

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

Handelsstål & Armering Produktsortiment

Handelsstål & Armering Produktsortiment Handelsstål & Armering Produktsortiment Innehållsförteckning Definitioner sida 3 Försäljningsvillkor sida 4 PLattstång sida 5 Plattstång-varmvalsad Plattstång-varmförzinkad Komprimerad Axel Rundstång-varmvalsad

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 313 Varunamn Byggträ Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-02-18

Läs mer