Förteckning över standard åberopad i AMA Anläggning 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över standard åberopad i AMA Anläggning 10"

Transkript

1 Förteckning över standard åberopad i AMA Anläggning 10 ASTM A Standard Test Method for Comparing the Abrasion Resistance of Coating Materials for Corrugated Metal Pipe, 2008 GBD.116, GBG.1 ASTM C 309 Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete, 2007 DCE.12 ASTM D638M Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (Metric) (Withdrawn 1998) EBC.511 ASTM D695M-91 Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics (Metric) (Withdrawn 1996) EBC.511 ASTM D2628 Standard Specification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals for Concrete Pavements, 2005 DCE.21 AASHTO M246 Standard Specification for Steel Sheet, Metallic-Coated and Polymer- Precoated, for Corrugated Steel Pipe GBD.116 ASTM D Standard Test Method for Specular Gloss, 1999 Bilaga L/1 ASTM A Standard Specification for Zinc-Coated Steel Wire Rope and Fittings for Highway Guardrail, 2009 DEG.1 ASTM A742/A472M Standard Specification for Steel Sheet, Metallic Coated and Polymer Precoated for Corrugated Steel Pipe, 2008 GBD.116 DIN Crosslinked high-density polyethylene (PE-X) pipes - General quality requirements and testing PB-.514 DIN Corrosion protection - Chromating of aluminium - Principles and methods of test NB

2 DIN Polyethylen coatings of steel pipes and fittings; requirements and testing, 1991 PB SS-ISO 34-1:2010 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av rivhållfasthet - Del 1: Tvåtungad provkropp, vinkelprovkropp och månskäreformad provkropp (ISO 34-1:2010, IDT), Utgåva 3, 2010 DEP.16 SS-ISO 37:2005/COR 1:2008 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av draghållfasthet (ISO 37:2005/Cor 1:2008, IDT), Utgåva 1, 2008 DEP.16 SS-ISO 48:2010 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av hårdhet (hårdhet mellan 10 IRHD och 100 IRHD) (ISO 48:2010, IDT), Utgåva 3, 2010 DEP.16 SS-EN 124 Avlopp - Brunnsbeteckningar för trafikområden - Utförande, provning, märkning, kvalitetskontroll, Utgåva 1, 1996 PDB, PDC SS-EN 143/A1:2006 Oförstörande provning av svetsar - Radiografisk provning av svetsförband, Utgåva 1, 2006 YBC.331 SS-ISO 188 Gummi och termoelast - Värmeåldring (ISO 188:2007, IDT), Utgåva 3, 2007 DEP.16 SS-EN 196-1:2005 Cement - Provning - Del 1: Bestämning av hållfasthet, Utgåva 2, 2005 Bilaga EB/3 SS-EN 196-2:2005 Cement - Provning - Del 2: Kemisk analys, Utgåva 2, 2005 Bilaga EB/3 SS-EN 197-1/A3:2007 Cement - Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement, Utgåva 1, 2007 CCB.1, DCE.11, DCE.12, EBE.111, EBE.1131, EBH.1, EBJ.111, FB, FC, GBC.11, GBC.116 SS-EN Cement - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse, Utgåva 1, 2000 DCE.12, EBE.111, EBE.1131, EBH.1, GBC.11 SS-EN 206-1/A1:2005 Betong - Del 1: Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse, Utgåva 1, 2005 CCB.1, CCE, DCE.12, DEG.1, DEG.11, DEG.12, DEG.1712, EBE.1, EBE.116, EBE.121, EBH.1, GBC.1 SMS 327 Stålrör. Sömlösa och svetsade ledningsrör. Anpassade för R- eller KR-gängor. Stor godstjocklek PB-.2113

3 SS-EN 287-1:2004/A2:2006 Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål, Utgåva 1, 2006 PB-.213 SS-EN 335-1:2006 Träskydd - Definition av användningsklasser - Del 1: Allmänt, Utgåva 2, 2006 LFB.11 SS-EN 335-2:2006 Träskydd - Definition av användningsklasser - Del 2: Massivt trä, Utgåva 2, 2006 GBF.11, GBF.112 SS-EN 336 Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Tillåtna måttavvikelser, Utgåva 2, 2003 GBF.111, GBF 211, HBD.111 SS-EN 338:2009 Träkonstruktioner - Konstruktionsvirke - Hållfasthetsklasser, Utgåva 3, 2009 GBF.111, GBF.112, GBF.211, HBD.111 SS-EN 351-1:2007 Träskydd - Träskyddsbehandlat massivt trä - Del 1: Klassificering av inträngning och upptagning av träskyddsmedel, Utgåva 2, 2007 GBF.11, HBD.111, LFB.11 SS-EN 390 Träkonstruktioner - Limträ - Mått - Tillåtna avvikelser, Utgåva 1, 1995 GBF.111, GBF.211, HBD.111 SS-EN 413-1:2004 Murcement - Del 1: Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse, Utgåva 1, 2004 FC SS-EN 445:2007 Betongkonstruktioner - Bruk för injektering av foderrör för spännkablar Provning, Utgåva 2, 2007 EBJ.111, Bilaga EB/3 SS-EN 446:2007 Betongkonstruktioner - Injektering av foderrör för spännkablar Utförande, Utgåva 2, 2007 EBJ.111, EBJ.221 SS-EN 447:2007 Betongkonstruktioner - Bruk för injektering av foderrör för spännkablar Fordringar, Utgåva 2, 2007 EBJ.111 SS-EN 450-2:2005 Flygaska för betong - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse, Utgåva 1, 2005 EBH.1 SS-EN 459-1:2010 Byggkalk - Del 1: Sammansättning och fordringar, Utgåva 2, 2010 FC SS-EN 462-1

4 Oförstörande provning - Bildkvalitet hos radiogram - Del 1: Bildkvalitetsindikatorer av trådtyp - Bestämning av bildkvalitetsnivå, Utgåva 1, 1994 YBC.331 SS-EN 485-2:2008 Aluminium och aluminiumlegeringar - Plåt och band - Del 2: Mekaniska egenskaper, Utgåva 4, 2008 DEG.12, DEP.171, DEP.182, GBE.113, HBB.211, NB SS-EN 523 Foderrör av spirallindad stålplåt avsedda för spännkablar - Fordringar och kvalitetskontroll, Utgåva 2, 2003 EBC.121 SS-EN ISO Plast - Bestämning av draghållfasthet - Del 1: Allmänna principer (ISO 527-1: cor 1:1994), Utgåva 1, 1996 EBJ.122 SS-EN ISO Plast - Bestämning av töjningsegenskaper - Del 2: Provningsbetingelser för press- och sprutmassa (ISO 527-2:1993 inkl Corr 1:1994), Utgåva 1, 1996 EBJ.122 SS-EN 545:2010 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements and test methods, Utgåva 4, 2010 PB-.121 SS-EN Oförstörande provning - Penetrantprovning - Del 1: Allmänna principer, Utgåva 1, 1997 YBC.331 SS-EN 573-1:2005 Aluminium och aluminiumlegeringar - Kemisk sammansättning och formvaror av plastiskt bearbetade produkter - Del 1: Numeriskt beteckningssystem, Utgåva 2, 2005 NBB.113, NBJ.113, NBJ.123, NBJ.23, ZBE SS-EN ISO 580:2005 Plaströrsystem - Sprutformade termoplastrördelar - Metoder för att visuellt uppnå upphettningseffekter (ISO 580:2005), Utgåva 1, 2005 PB-.55 SS-EN ISO 604 Plast - Bestämning av tryckegenskaper (ISO 604:2002), Utgåva 2, 2003 EBJ.122 SS-EN 681-1/A3:2005 Tätningsringar - Materialkrav för tätningsringar till vatten- och avloppsinstallationer - Del 1: Vulkaniserat gummi, Utgåva 1, 2005 PB-.1121, PB-.121, PB-.212, PB-.41,PB-.421, PB-.422, PB-.5111, PB-.5131, PB-.5211, PB-.5212, PB-.5213, PB-.5214, PB-.5215, PB-.5216, PB SS-EN 771-1/A1:2005 Mursten och murblock - Krav - Del 1: Tegelsten, Utgåva 1, 2005 FCG SS-EN 771-2/A1:2005

5 Mursten och murblock - Krav - Del 2: Kalksandsten, Utgåva 1, 2005 FCC SS-EN 771-3/A1:2005 Mursten och murblock - Krav - Del 3: Mursten och murblock av betong och lättklinkerbetong, Utgåva 1, 2005 FCD, FCF SS-EN 772 Murverk, Utgåva 1, 1999 FCD, FCF SS-ISO 815:2008 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sättning, Utgåva 1, 2008 DEP.16 SS-EN 826 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av egenskaper vid kortvarig tryckbelastning, Utgåva, 1, 1996 DBG.11, DBG.12, DBG.31 SS-EN 877/A1:2006/AC:2008 Rörledningar - Rör, rörkopplingar och rördelar av gjutjärn för vattenavledningssystem för byggnader - Krav, provning och kvalitetssäkring, Utgåva 1, 2008 PB SS-EN ISO 898-1:2009 Fästelement - Mekaniska egenskaper för fästelement av kolstål och legerade stål - Del 1: Skruvar och pinnskruvar med angivna hållfasthetsklasser - Gängor med grov och fin delning (ISO 898-1:2009), Utgåva 2, 2009 DEG.11, ZBE SS-ISO Fästelement - Hållfasthetsfordringar - Del 2: Muttrar med metrisk ISO-gänga och specificerade värden på provbelastningar - Grov delning, Utgåva 3, 1994 ZBE SS-EN Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på trä utomhus - Del 1: Klassificering och urval, Utgåva 1, 1997 GBF.11, HBD.111, LCB.3, LCB.31 SS-EN Ballast - Generella metoder - Del 1: Provtagning, Utgåva 1, 1997 CED.111, CED.1122, DCE.12 SS-EN 933-1/A1:2005 Ballast - Geometriska egenskaper - Del 1: Bestämning av kornstorleksfördelning Siktning, Utgåva 1, 2005 CED.1122, CEF.111, CEG.111, CEG.122, CEG.31, Bilaga EB/2 SS-EN 934-2:2009 Tillsatsmedel till betong, bruk och injekteringsbruk - Del 2: Fordringar för tillsatsmedel till betong, Utgåva 3, 2009 EBH.1 SS-EN 970

6 Oförstörande provning av smältsvetsar - Visuell kontroll, Utgåva 1, 1997 YBC.331 SS-EN 1008 Vatten (inkl processvatten) för betongtillverkning Fordringar, Utgåva 1, 2002 BED.14, DCE.11, DCE.12, EBC.1112, EBE, EBE.11, EBE.12, EBF, EBF.112, FB, FC SS-EN :2009 Svetsning - Rekommendationer för svetsning av metalliska material - Del 1: Allmänna riktlinjer för bågsvetsning, Utgåva 2, 2009 PB-.211, PB-.212 SS-EN /A1:2006 Bruk - Del 1: Murbruk - Bestämning av kornfördelning, Utgåva 1, 2006 FC SS-EN 1057:2006+A1:2010 Koppar och kopparlegeringar - Sömlösa, runda rör av koppar för vatten och gas i sanitets- och uppvärmningsinstallationer, Utgåva 1, 2010 PB-.31 SS-EN :2004 Färg och lack - Färger och färgsystem för målning på utvändig murning och betong - Del 1: Klassificering, Utgåva 2, 2004 LCB SS-EN :2009/AC:2010 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 1: Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav, Utgåva 1, 2010 CCB.12, CCB.2, CCD.21, GBD.1 SS-EN :2008 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner Del 2: Stålkonstruktioner, Utgåva 1, 2008 CCB.2, CCD.211, CCB.221, DEG.1, DEG.12, DEP.111, DEP.112, DEP.15, DEP.161, DEP.172, GBD, GBD.1, GBD.11, GBD.116, HBB.1, HBB.1211, YCQ.121 SS-EN :2008 Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner Del 3: Aluminiumkonstruktioner, Utgåva 1, 2008 GBE.1, HBB.2, HBB.211 SS-EN :2011 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 1: Bestämning av nötningsmotstånd (micro- Deval), Utgåva 1, 2011 DCH.15 SS-EN :2010 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 2: Metoder för bestämning av motstånd mot fragmentering, Utgåva 2, 2010 DCH.15 SS-EN Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 3: Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrad ballast, Utgåva 1, 1998 CED.111, CED.1122 SS-EN /A1:2005

7 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 6: Bestämning av korndensitet och vattenabsorption, Utgåva 1, 2005 CED.111 SS-EN /A1:2005 Ballast - Mekaniska och fysikaliska egenskaper - Del 9: Bestämning av motstånd mot nötning av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden), Utgåva 1, 2005 CB, CE, DCE, DCE.12 SS-EN 1179 Zink och zinklegeringar Primärzink, Utgåva 2, 2003 DEG.1 SS-EN 1194 Träkonstruktioner - Limträ - Hållfasthetsklasser och bestämning av karakteristiska värden, Utgåva 1, 1999 GBF.111, GBF.211, HBD.111 SMS 1167 Brandmateriel Brandpostmutter, Utgåva 3, 1969 PEB.4 SS-EN :2010 Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 1: Terminologi och allmänna kriterier för provning, Utgåva 2, 2010 DEG.111, DEG.112, DEG.12, DEG.1211, DEG.122, SS-EN :2010 Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 2: Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder för vägräcken för fordon, Utgåva 2, 2010 DEG.111, DEG.112, DEG.118, DEG.12, DEG.1211, DEG.122 SS-EN :2010 Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 3: Krockdämpare - Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder, Utgåva 2, 2010 DEG.116 SS-ENV Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 4: Vägräckesändar och övergångar - Prestandakrav vid kollisionsprovning samt provningsmetoder, Utgåva 1, 2001 DEG.16 SS-EN :2007/A1:2008 Vägutrustning - Skyddsanordningar - Del 5: Skyddsanordningar för fordon - Produktkrav och kontroll av överensstämmelse, Utgåva 1, 2008 DEG.111, DEG.112, DEG.116, DEG.12 SS-EN Lager - Del 11: Hantering och installation, Utgåva 1, 1998 DEP.15 SS-EN :2004 Brolager - Del 2: Glidelement, Utgåva 2, 2004 DEP.15 SS-EN :2005

8 Bärande lager Del 3: Gummilager, Utgåva 1, 2005 DEP.155 SS-EN :2004/AC:2007 Bärande lager - Del 4: Rullager, Utgåva 1, 2007 DEP.1512 SS-EN :2005 Bärande lager Del 5: Gummipottlager, Utgåva 1, 2005 DEP.152 SS-EN :2004 Bärande lager - Del 6: Vipplager, Utgåva 1, 2004 DEP.1511 SS-EN :2004 Brolager - Del 7: Glidlager med sfärisk (kalott) eller cylindrisk PTFE-glidyta, Utgåva 2, 2004 DEP.153 SS-EN Lager - Del 9: Korrosionsskydd, Utgåva 1, 1998 DEP.15, DEP.16 SS-EN 1338/AC:2006 Betongmarksten Krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2006 DCG.22 SS-EN 1339/AC:2006 Betongmarkplattor Krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2006 DCG.21, DCK.12, DED.12 SS-EN 1340/AC:2006 Kantstöd av betong - Krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2006 DEC, DEC.2 SS-EN 1341/T1 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder - Tillägg 1 - Rättelser av den svenskspråkiga versionen, Utgåva 1, 2003 DCG.12, DCK.11 SS-EN 1342 Gatsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder, Utgåva 2, 2002 DCG.11, DCK.11, DED.11 SS-EN 1343/T1 Kantsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder - Tillägg 1 - Rättelser i den svenskspråkiga versionen, Utgåva 1, 2003 DEC, DEC.1 SMS 1382 Trådspik - Räfflad trådspik, Utgåva 2, 1965 ZBE SMS 1383 Trådspik - Räfflad dyckert, Utgåva 2, 1965

9 ZBE SMS 1384 Trådspik - Rund trådspik, Utgåva 2, 1965 ZBE SMS 1385 Trådspik - Rund dyckert, Utgåva 2, 1965 ZBE SS-EN :2009 Plaströrsystem - Rör och rördelar av PVC-U för självfallsledningar för avloppsvatten i byggnad och mark - Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och systemet, Utgåva 2, 2009 PB-.5211, PB-.55 SS-EN 1426:2007 Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av penetration, Utgåva 2, 2007 DCD.1, DCF.21 SS-EN 1429:2009 Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av silrest hos bitumenemulsioner och bestämning av lagringsstabilitet genom silning, Utgåva 2, 2009 DCD.1 SS-EN 1431 Bitumen och bitumeniösa bindemedel - Bestämning av återvunnet bindemedel och oljedestillat från bitumenemulsioner genom destillation, Utgåva 2, 2009 DCD.1 SS-ISO :2004/AMD1:2009 Vulkat gummi och termoelast - Bestämning av sprickbildning i ozon - Del 1: Provning under statisk och dynamisk töjning (ISO :2004/Amd 1:2009, IDT), Utgåva 1, 2009 DEP.16 SS-EN 1436:2007+A1:2008 Vägutrustning - Vägmarkeringar Funktionskrav, Utgåva 1, 2008 DEE.1 SS-EN ISO 1452 Plaströrssystem - Plaströr för vattendistribution, i mark och ovan jord för avlopp Del 1-2 och 4, Utgåva 1, Del 3 och 5, Utgåva 2, 2010 PB SS-EN ISO 1461:2009 Oorganiska ytbeläggningar - Beläggningar bildade genom varmförzinkning på järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 1461:2009), Utgåva 2, 2009 DEF.0, DEF.1, DEG.1, DEG.12, DEG.1711, DEG.31, DEP.111, DEP.13, DEP.15, DEP.16, DEP.17, DEP.171, DEP.18, DEP.182, GBD.1, GBD.114, GBD.116, GBF.11, HBD.111, JB, LDB.11, NB, NBB.111, NBB.131, NBJ.111, NBJ.121, NBJ.21, NBK.11, PB-.217, PB-.81, PB-.811, PCC.12, PCC.2, PCC.21, PDB.1, PDC.11, ZBE SS-EN :2009 Vägutrustning - Vägmarkeringar - Vägbanereflektorer - Del 1: Grundläggande funktionskrav, Utgåva 2, 2009 DEE.3 SS-EN :2004

10 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 2: Ytskyddsprodukter för betong, Utgåva 1, 2004 LCB.21, LEB, LFB.311 SS-EN :2005 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation Del 3: Reparation, Utgåva 1, 2005 EBE.12 SS-EN :2005 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 5: Injektering av betong, Utgåva 1, 2005 EBJ.12, EBJ.21, EBJ.221 SS-EN :2006 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 6: Material för förankring av armering, Utgåva 1, 2006 EBC.1112 SS-EN :2004/AC:2005 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 10: Utförande, Utgåva 1, 2005 EBE.12, LCB.21, LFB.311 SS-EN 1536:2010 Utförande av geokonstruktioner - Grävpålar, Utgåva 2, 2010 CCE SS-EN 1538:2010 Utförande av geokonstruktioner - Slitsmurar; Utgåva 2, 2010 CCE SS-EN 1542 Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Vidhäftningshållfasthet (utdragsprov), Utgåva 1, 1999 EBJ.122 SS-EN 1593/A1:2004 Oförstörande provning - Täthetskontroll - Provning med bubblor, Utgåva 1, 2004 GBD SS-EN 1602 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av densitet, Utgåva 1, 1997 DBG.113, DBG.3 SS-EN /A1 Trävaror - Visuell handelssortering av sågat virke av barrträ - Del 1: Europeisk gran, silvergran, furu och Douglas fir och lärk, Utgåva 1, 2002 NB SS 1630 Fästelement Fyrkantsbrickor för träkonstruktioner Metrisk serie Produktklass C, Utgåva 3, 1988 ZBE SS-EN 1766

11 Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation Referensbetong, Utgåva 1, 2000 LFB.311, Bilaga L/1 SS-EN 1796:2006+A1:2008 Plaströrsystem för vattendistribution med eller utan tryck - Glasfiberarmerad plast baserad på omättad polyester, Utgåva 1, 2008 PB SS-ISO 1817:2005 Vulkat gummi - Bestämning av inverkan av vätskor (ISO 1817:2005, IDT), Utgåva 3, 2005 DEP.16 SS-EN :2009 Plaströrsystem för markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Polypropylen (PP) - Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och system, Utgåva 2, 2009 PB SS-EN 1916/AC:2007 Avlopp - Rör och rördelar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong, Utgåva 1, 2007 PB-.4, PB-.43 SS-EN 1917/AC:2007 Avlopp - Brunnar av oarmerad, stålfiberarmerad och armerad betong, Utgåva 1, 2007 PDB, PDC.11 SS-EN :2005/AC:2008 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader, Utgåva 1, 2008 EBC.111, EBC.113 SS-EN :2006/AC:2009 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 1-11: Dragbelastade komponenter, Utgåva 1, 2009 HBB.12 SS-EN :2007/AC:2010 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010 BBC.1 SS 2020 Fästelement Träskruvar med sexkantshuvud Typ T6S, Utgåva 2, 1985 ZBE SS-EN ISO 2063:2005 Termisk sprutning - Metalliska och andra oorganiska beläggningar - Zink, aluminium och dess legeringar (ISO 2063:2005), Utgåva 1, 2005 DEG.1, DEP.15, DEP.16, GBF.11, HBD.111, NB SS-EN ISO 2178 Oorganiska ytbeläggningar - Omagnetiska beläggningar på magnetiska underlag - Bestämning av skikttjocklek - Magnetisk metod (ISO 2178:1982), Utgåva 1, 1995 PB-.217 SS-EN ISO 2409:2007 Färg och lack - Ritsprov (ISO 2409:2007), Utgåva 2, 2007

12 LCB.6142 ISO 2531:2009/COR 1:2010 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications, Utgåva 1, 2010 PB-.121, PB-.212, PB SS-EN ISO 2702 Fästelement - Sätthärdade gängpressande skruvar - Hållfasthetsfordringar (ISO 2702:1992), Utgåva 1, 1995 ZBE SS-EN ISO :2007 Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 2: Nedsänkning i vatten (ISO :2007), Utgåva 2, 2007 GBD.1 SMS 326 Stålrör. Sömlösa och svetsade ledningsrör. Anpassade för R- eller KR-gängor. Medelgodstjocklek PB-.2111, PB SS-EN ISO :2009 Fästelement Hållfasthetsfordringar för fästelement av korrosionsbeständigt rostfritt stål Del 1: Skruvar och pinnskruvar (ISO :2009), Utgåva 2, 2009 ZBE, EBB.1 SS 3520 Plaströr Cirkulärar rör och rördelar för dränering Fordringar, Utgåva 1,1985 PB-.531 SS 3603 Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggning på stålrör DN 15 - DN 80 - Varmförzinkning på stålrör för installationsändamål, Utgåva 1, 1988 PB SS 3604 Plaströr - Rör och rördelar av PP för självfallsledningar i byggnad och i mark - Mått och allmänna tekniska data PB.-55 SS 3619 Plaströr Bestämning av slaghållfasthet B50-metod, Utgåva 1, 1990 GBG.1, PB-.55 SS 3622 Plaströr - Rör och skarvmuff av glasfiberarmerad esterplast för självfalls-ledningar - Mått och tekniska specifikationer, Utgåva 1, 1989 PB , PB SS-EN ISO :2005 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO :2005), Utgåva 1, 2005 NBJ.211 SS-ISO 3934 Vulkat gummi eller termoelast - Tätningslister för byggnader - Klassificering, specifikationer och provningsmetoder, Utgåva 1, 2002

13 ZBB.12 ISO 4179:2005 Ductile iron pipes and fittings for pressure and non-pressure pipelines - Cement mortar lining, Utgåva 3, 2005 PB-.1211, PGB.711 SS-EN ISO 4624 Färg och lack - Bestämning av vidhäftning - Dragprovning (ISO 4624:2002), Utgåva 1, 2003 DEP.16, EBC.511, GBD.1, GBD.116, NJB.211, PB-217, YCQ.121 SS-EN ISO :2004 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 2: Beteckning för blåsbildningsgrad (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 GBD.1, LCB.6142 SS-EN ISO :2004 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 3: Beteckning för rostgrad (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 GBD.1, LCB.6142 SS-EN ISO :2004 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 4: Beteckning för sprickbildningsgrad (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 GBD.1 SS-EN ISO :2004 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 5: Beteckning för flagningsgrad (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 GBD.1 SS-EN ISO :2005 Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 8: Bedömning av delaminering och korrosion vid repa (ISO :2005), Utgåva 1, 2005 GBD.1 SS-EN ISO 7091 Fästelement Plana rundbrickor Produktklass C (ISO 7091: 2000), Utgåva 1, 2000 ZBE SS-EN ISO 7389 Fogmassor - Elastisk återgång - Provning (ISO 7389:2002), Utgåva 1, 2003 ZBB.11 SS-EN ISO 7438:2005 Metalliska material - Bockprovning (ISO 7438:2005), Utgåva 2, 2005 EBC.1211 SS-EN ISO 8339:2005 Building construction - Sealants - Determination of tensile properties (Extension to break) (ISO 8339:2005), Utgåva 1, 2005 ZBB.11 SS-EN ISO 8340:2005 Building construction - Sealants - Determination of tensile properties at maintained extension (ISO 8340:2005), Utgåva 1, 2005

14 ZBB.11 SS-EN ISO :2007 Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet - Del 1: Rostgrader och förbehandlingsgrader för obelagt stål och för stål, från vars hela yta tidigare beläggning avlägsnats (ISO :2007), Utgåva 2, 2007 DEG.1, DEP.15, DEP.16, EBF.122, GBD, GBD.1, GBF.11, HBD.111, JB, LCB.6, LCB.6142, NB SS-EN ISO Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter Visuell utvärdering av ytrenhet Del2: Förbehandlingsgrader för tidigare belagda stålytor efter lokalt avlägsnande av tidigare målningsfärg (ISO : 1994), Utgåva 1, 2001 LCB.6141 SS-ISO :2007 Behandling av stålytor före beläggning med färg och liknande produkter Visuell utvärdering av ytrenhet Del 3: Förbehandlingsgrader för svetsar, kanter och andra områden med defekter (ISO :2006), Utgåva 1, 2007 NB SS-EN ISO Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Karakterisering av ytråhet hos blästrade stålunderlag - Del 2: Metod för klassning av ytprofil hos blästrat stål - Komparatormetod (ISO :1988), Utgåva 1, 1995 DCF.2212, DEG.1, DEG.12, GBD.1, GBD.116, GBF.11, HBD.111, JB, LCB.613, LCB.6141, LCB.6151, NB, PB-.217 SS-EN ISO Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Förbehandlingsmetoder - Del 2: Blästring (ISO :2000), Utgåva 1, 2001 GBD.1 SS-EN ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi (ISO 9000:2005), Utgåva 2, 2005 Bilaga GBD/2 SS-EN ISO 9047:2009/AC:2009 Fogmassor - Vidhäftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur - Provning (ISO 9047:2001/Cor 1:2009), Utgåva 1, 2009 ZBB.11 ISO 9599 Copper, lead and zinc sulfide concentrates - Determination of hygroscopic moisture in the analysis sample - Gravimetric method, Utgåva 1, 1991 GBG.1 SS-EN ISO :2004 Svetsning och besläktade förfaranden - Rekommendationer för fogutformning, Utgåva 1, 2004 PB-.211, PB-.212 SS-EN ISO 9862:2005 Geosynteter - Provtagning och beredning av provkroppar (ISO 9862:2005), Utgåva 1, 2005 DBB.111 SS-EN ISO 9864:2005 Geosynteter - Provningsmetod för bestämning av geotextiliers och geotextilliknande produkters massa per area (ISO 9864:2005), Utgåva 1, 2005

15 DBB.111 SS-EN ISO 9969:2007 Plaströrsystem - Termoplaströr - Bestämning av ringstyvhet (ISO 9969:2007), Utgåva 2, 2007 PB-.55 SS-EN Olegerad valstråd av stål för dragning och/eller kallvalsning, Utgåva 1, 1995 ZBE SS-EN Varmvalsade konstruktsionsstål Del 1-5, Utgåva 1, Del 6, Utgåva 1, 2009 CCB.1, DEG.11, DEG.1711, DEP.15, DEP.16, GBD, PB-.217, Bilaga GBD/1 SS-EN :2004 Varmvalsade konstruktionsstål - Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 1, 2004 CCB.2, CCD.21, DEG.12, DEP.15, DEP.16, GBD.1, Bilaga GBD/1 SS-EN :2004 Varmvalsade konstruktionsstål - Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål, Utgåva 1, 2004 Bilaga GBD/1 SS-EN :2004 Varmvalsade konstruktionsstål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för normaliserade/normaliservalsade finkornstål, Utågava 1, 2004 Bilaga GBD/1 SS-EN 10029:2010 Varmvalsad stålplåt med tjocklek 3 mm eller större - Toleranser för dimensioner och form, Utgåva 2, 2010 Bilaga GBD/1 SS-EN 10080:2005 Armeringsstål - Svetsbart armeringsstål Allmänt, Utgåva 1, 2005 EBC.111, EBC.113 SS-EN Rostfria stål - Del 1-5, Utgåva 2, Del 4-5, Utgåva 1, 2009 DEP.111, DEP.13, Bilaga GBD/1 SS-EN :2005 Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål, Utgåva 2, 2005 DEG.12, EBB.1 SS-EN :2005 Rostfria stål - Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat, stång, valstråd, tråd, profiler och blanka produkter av korrosionsbeständiga stål för allmänna ändamål, Utgåva 2, 2005 DEG.11, FB, FC, NB, NBB.112, NBJ.112, NBJ.122, NBJ.22 SS-EN Kontinuerligt varmförzinkad plåt och band av stål för kallformning - Tekniska leveransbestämmelser PB-.217 SS-EN :2005

16 Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 2: Plåt och bredplattstång, Utgåva 2, 2005 PB-.217, Bilaga GBD/1 SS-EN :2005 Leveransbestämmelser för ytbeskaffenhet hos varmvalsad plåt, bredplattstång och profiler av stål - Del 3: Profiler, Utågva 2, 2005 Bilaga GBD/1 SS-EN 10204:2005 Metalliska varor - Typer av kontrolldokument, Utgåva 3, 2005 DEG.11, DEG.12, DEP.15, DEP.16, DEG.1711, DEP.172, EBC.1211, EBC.511, GBD.1, GBD.116, GBE.1, HBB.1211, HBB.1221, HBB.211, NB SS-EN Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål Del 1, Utgåva 2, Del 2, Utgåva 1, 2007 CCB.2, CCD.21 DEG.12, DEP.15, DEP.16, GBD.1 SS-EN Varmformade eller värmebehandlade konstruktionsrör av olegerade stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 2, 2006 GBD SS-EN ISO 10215:2010 Aluminium och aluminiumlegeringar - Anodisering - Visuell bestämning av bildklarhet på anodiserskikt - Mätgittermetod (ISO 10215:2010), Utgåva 1, 2010 PB-.217 SS-EN :2004+A2:2007 Sömlösa rör av stål för tryckändamål -Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper, Utågva 1, 2007 PB SS-EN /A1:2005 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper, Utgåva 1, 2005 PB-.212, PB SS-EN /A1:2005 Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper, Utgåva 1, 2005 PB SS-EN 10219:2006 Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål, Utgåva 2, 2006 CCB.2, CCD.21, DEG.12, DEP.15, DEP.16, GBD.1 SS-EN :2006 Kallformade svetsade konstruktionsrör av olegerat stål och finkornstål - Del 1: Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 2, 2006 GBD SS-EN Sömlösa och svetsade rör av stål - Dimensioner och massa per längdenhet, Utgåva 1, 2002 PB-.212, PB-.2131

17 SS-EN Ytklasser för valmvalsad stång och valstråd - Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 1, 1996 Bilaga GBD/1 SS-EN Stålrör och rördelar - Inre och/eller yttre skyddsbeläggning för stålrör - Specifikation för varmgalvanisering, Utgåva 1, 1998 DEF.0, DEF.1 SS-EN 10242/A2 Aducerade gängrördelar, Utgåva 1, 2003 PB-.2111, PB SS-EN :2009 Tråd och trådprodukter av stål - Beläggning av icke-järnmetall - Del 2: Beläggning av zink eller zinklegeringar, Utgåva 2, 2009 DEG.31 SS-EN 10298:2005 Stålrör och rördelar för land- och vattenförlagda rörledningar - Invändig beläggning av cement, Utgåva 1, 2005 PB SS-EN ISO 10319:2008 Geosynteter - Draghållfasthetsprovning med breda provkroppar (ISO 10319:2008), Utgåva 1, 2008 DBB.11 SS-EN ISO Geotextilier och liknande produkter - Identifiering på arbetsplatsen (ISO 10320:1999), Utgåva 1, 1999 DBB.11 SS-EN 10346:2009 Kontinuerligt varmmetalliserade platta produkter - Tekniska leveransbestämmelser, Utgåva 1, 2009 GBD.116 SS-EN ISO 10563:2006 Building construction - Sealants - Determination of change in mass and volume (ISO 10563:2005), Utgåva 2, 2006 ZBB.11 SS-EN ISO 10590:2006 Building construction - Sealants - Determination of tensile properties of sealants at maintained extension after immersion in water (ISO 10590:2005), Utgåva 2, 2006 ZBB.11 SS-EN ISO 10684:2004/AC:2009 Fästelement - Varmförzinkning av fästelement (ISO 10684:2004 Cor 1:2008), Utgåva 1, 2009 DEF.0, DEF.1, DEG.1, DEG.12, DEP.15, DEP.16, EBC.511, GBD.114, GBD.116, GBD.3, GBF.11, HBD.111, LDB.11, NB, PB-.2112, PB-.217, PCC.21, ZBE SS-EN ISO 10722:2007 Geosynteter - Provningsmetod för bedömning av mekanisk skada vid upprepad belastning - Skada orsakad av granulerat material (ISO 10722:2007), Utgåva 1, 2007 DBC.2 SS-EN ISO 11058:2010

18 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot planet, utan belastning (ISO 11058:2010), Utgåva 2, 2010 DBB.11 SS-ISO Korrosion hos metaller och legeringar - Korrosionsprovning i artificiell atmosfär - Accelererad utomhusprovning genom intermittent besprutning med saltlösning (Scab-provning), Utgåva 1, 1999 GBD.1 SS-EN ISO Fogmassor - Klassificering och krav gällande fogmassor (ISO 11600:2002), Utgåva 1, 2003 ZBB.11 SS-EN ISO 11666:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning Acceptansnivåer (ISO 11666:2010), Utgåva 1, 2011 YBC.331 SS-EN 12087/A1:2006 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av vattenabsorption vid långvarig nedsänkning i vatten, Utgåva 1, 2006 DBG.12 SS-EN Plaströrsystem - Rörsystem för vattendistribution - PE (polyetylen), Del 1-3, 5 och 7 Utgåva 1, Del 4, Utgåva 1, 2002 PB SS-EN Plaströrsystem - Rörsystem för vattendistribution - PE (polyetylen) - Del 3: Rördelar, Utgåva 1, 2003 PB SS-EN Geotextilier och liknande produkter - Metod för att bestämma mikrobiologisk härdighet genom provning där provet begravs i jord, Utgåva 1, 2000 DBC.2 SS-EN ISO 12236:2006 Geosynteter - Statisk punkteringsprovning (CBR test) (ISO 12236:2006), Utgåva 2, 2006 DBB.11 SS-EN Vägmaterial - Ytbehandling - Provningsmetoder - Del 2: Okulär bedömning av skador, Utgåva 1, 2003 DCD.2 SS-EN 12273:2008 Vägmaterial - Slamförsegling Specifikationer, Utgåva 1, 2008 DCD.2, DCE.11 SS-EN :2009 Provning av färsk betong - Del 2: Sättmått, Utgåva 2, 2009 Bilaga EB/2 SS-EN :2009 Provning av färsk betong - Del 6: Densitet, Utgåva 2, 2009 Bilaga EB/2

19 SS-EN :2009 Provning av färsk betong - Del 7: Lufthalt Tryckmetoder, Utgåva 2, 2009 Bilaga EB/2 SS-EN Byggnadsbeslag - Tätningslister för dörrar, fönster, fönsterluckor och glasfasader - Del 4: Provningsmetod för återhämtning efter accelererad åldring, Utgåva 1, 2003 ZBB.12 SS-EN Aluminium och aluminiumlegering - Anodisering - Del 16: Kontroll av porfrihet hos tunna anodiserskikt Kopparsulfatprovning, Utgåva 1, 2001 LDB.21 SS-EN /A1:2004 Provning av hårdnad betong - Del 1: Form, dimensioner och övriga krav på provkroppar och formar, Utgåva 1, 2004 DCE.12 SS-EN :2009 Provning av hårdnad betong - Del 2: Tillverkning och härdning av provkroppar för hållfasthetsbestämning, Utgåva 2, 2009 EBF.31, EBJ.122 SS-EN Provning av hårdnad betong - Del 3: Tryckhållfasthet hos provkroppar, Utgåva 2, 2009 DCE.12, EBB.3312, EBF.31, Bilaga EB/2 SS-EN :2009 Provning av hårdnad betong - Del 6: Spräckhållfasthet hos provkroppar, Utgåva 2, 2009 DCE.12 SS-EN Provning av hårdnad betong - Del 7: Densitet, Utgåva 2, 2009 EBF.31 SS-EN :2009 Provning av betong i färdiga konstruktioner - Del 1: Borrkärnor - Uttag, undersökning och tryckprovning, Utgåva 2, 2009 DCE.11, DEC.12 SS-EN :2006 Oförstörande provning av svetsar - Del 1 : Radiografisk utvärdering av svetsar i stål, nickel, titan och deras legeringar - Nivåer för godkännande, Utgåva 1, 2006 YBC.331 SS-EN 12593:2007 Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av brytpunkt enligt Fraass, Utgåva 2, 2007 DCF.21112, DCF.2212 SS-EN A1:2008 Ballast för betong, Utgåva 1, 2008 FC, DCE.12 SS-EN 12664

20 Byggmaterials och byggprodukters termiska egenskaper - Bestämning av värmemotstånd med hjälp av plattapparat med skyddszon och värmeflödesmätarapparat - Torra och fuktiga produkter med medelstort och litet värmemotstånd, Utgåva 1, 2001 CED.111 SS-EN :2006 Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - PE- Del 1: Specifikationer för rör, rördelar och systemet, Utgåva 1, 2006 PB-.5213, PB-.55 SS-EN Byggmaterials och byggprodukters termiska egenskaper - Bestämning av värmemotstånd med hjälp av plattapparat med skyddszon och värmeflödesmätarapparat - Produkter med stort och medelstort värmemostånd, Utgåva 1, 2001 DBG.11, DBG.12 SS-EN :2004 Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 20: Stämpelbelastning av kub- eller marshallprovkropp, Utgåva 1, 2004 DCF.221 SS-EN Utförande av geokonstruktioner - Massundanträngande pålar, Utgåva 1, 2001 CBB SS-EN Utförande av geokonstruktioner Injektering, Utgåva 1, 2000 CDD.1 SS-EN Utförande av geokonstruktioner Jetinjektering, Utgåva 1, 2001 CDB.211 SS-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 Förtillverkade betongprodukter Betongpålar, Utgåva 1, 2008 CCB.1, CCB.12 SS-EN 12878:2005 Pigment för färgning av byggnadsmaterial baserat på cement och/eller kalk - Specifikationer och provningsmetoder, Utgåva 2, 2005 EBE.1, GBC.1 SS-EN Avlopp - Schaktfria metoder, Utgåva 1, 2000 PBF SS-EN :2007 Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 1: Fasta vägmärken, Utgåva 2, 2007 DEF.0, DEF.1, DEH.3 SS-EN :2007 Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 3: Kantstolpar och retroreflektorer, Utgåva 1, 2007 DEH.11, DEH.12, DEH.3 SS-EN ISO :2007

21 Färg och lack Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning Del 5: Rostskyddssystem (ISO :2007), Utgåva 2, 2007 DEG.12, GBD.1, GBD.116, LCB.613, LCB.6141, LCB.6151 SS-EN ISO Färg och lack - Korrosionsskydd av stålstrukturer genom målning - Del 7: Utförande och övervakning av målning (ISO :1998), Utgåva 1, 1998 GBD.1 SS-EN 12946/AC:2002 Kalkningsmedel - Bestämning av kalcium- och magnesiuminnehåll - Komplexiometrisk metod, Utgåva 1, 2002 DCD.1 SS-EN ISO 12956:2010 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Bestämning av karakteristisk öppningsvidd (ISO 12956:2010), Utgåva 2, 2010 DBB.11 SS-EN Gjutasfalt och asfalt mastix - Definitioner, krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2001 DCF.221, JBH.111 SS-EN :2010 Ytegenskaper för vägar och flygfält - Provningsmetoder - Del 1: Mätning av makrotexturens djup hos en beläggningsyta medelst en volymetrisk metod, Utgåva 2, 2010 EBE.111, GBC.11 SS-EN :2005 Lättballast - Del 2: Lättballast för asfaltmassor, ytbehandling, obundna och bundna tillämpningar, Utgåva 1, 2005 CED.111, CED.1122 SS-EN 13164:2008 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) Egenskapsredovisning, Utgåva 2, 2008 DBG.113 SS-EN Plaströrsystem - Tryckrör i mark och ovan jord för allmänna ändamål, avlopp och dränering PE, Utgåva 1, 2003 PB SS-EN 13249/A1:2005 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av vägar och andra trafikerade ytor, Utgåva 1, 2005 DBB.1, DBB.113, DBC.2 SS-EN 13250/A1:2005 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning vid konstruktion av järnvägar, Utgåva 1, 2005 DBB.1, DBC.2 SS-EN 13251/A1:2005 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning i markarbeten samt grundoch stödkonstruktioner, Utgåva 1, 2005 DBC.2, DDB.1

22 SS-EN 13252/A1:2005 Geotextilier och geotextilliknande produkter - Egenskapskrav för användning i dräneringssystem, Utgåva 1, 2005 DDB.1 SS-EN A1:2009 Silikastoft till betong - Del 1: Definitioner, krav samt kriterier för överensstämmelse, Utgåva 1, 2009 EBH.1, GBC.1 SS-EN :2005+A1:2009 Silikastoft till betong - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse, Utgåva 1, 2009 EBH.1 SS-EN 13285:2010 Obundna överbyggnadsmaterial Specifikationer, Utgåva 2, 2010 DCK.21 SS-EN :2010 Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 2: Provningsmetod för laboratoriemässig bestämning av referensdensitet och vatteninnehåll Proctorinstampning, Utgåva 2, 2010 DCB.3, DCC.-7 SS-EN Obundna och hydrauliskt bundna vägmaterial - Del 41: Provningsmetod för bestämning av tryckhållfastheten för hydrauliskt bundna material, Utgåva 1, 2003 DCE.11 SS-EN 13369:2004/A1:2006 Förtillverkade betongprodukter - Gemensamma regler, Utgåva 1, 2006 GBC SS-EN Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE Del 1-2, Utgåva 1, Del 3, Utgåva 1, 2009 PB-.5212, PB-.5214, PB SS-EN :2007 Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 1: Allmänna krav och prestandaegenskaper, Utgåva 1, 2007 GBG.1 SS-EN :2007 Plaströrsystem - Markförlagda självfallsledningar för avlopp och dränering - Lättviktsrör i PVC-U, PP och PE - Del 2: Specifikationer för rör och rördelar med slät inre och yttre yta och system, Typ A, Utgåva 1, 2007 GBG.1 SS-EN :2007+A1:2009 Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 1: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter reaktion vid brandpåverkan, Utgåva 1, 2009 DBG.3 SS-EN :2005 Plaströrsystem för renovering av icke trycksatta dränerings- och avloppssystem i mark - Del 2: Fodring med sömlösa rör, Utgåva 1, 2005 PBG

23 SS-EN Plaströrsystem för renovering av icke trycksatta dränerings- och avloppssystem i mark - Del 3: Fodring med väl inpassade rör, Utgåva 1, 2003 PGB.12 SS-EN Plaströrsystem för renovering av icke trycksatta dränerings- och avloppssystem i mark - Del 4: Fodring med rör vulkade på plats, Utgåva 1, 2003 PBF, PGB.42 SS-EN Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Impregneringens inverkan på uttorkning, Utgåva 1, 2002 LEB SS-EN Betongkonstruktioner - Provning av produkter och system för skydd och reparation - Avflagning av impregnerad betong efter frysprovning, Utgåva 1, 2002 LEB SS-EN 13670:2009 Betongkonstruktioner Utförande, Utgåva 1, 2009 DEG.1, EB, EBB, EBB.1, EBB.4, EBC.1, EBC.121, EBE, EBE.11, EBE.111, EBE.1131, EBE.121, EBF.112, EBF.31, GBC, YCQ.121 SS-EN ISO Geotextilier och liknande produkter - Bestämning av spänningskrypning och krypningsbrottets beteende (ISO 13431:1999), Utgåva 1, 1999 DBC.2 SS-EN ISO 13433:2006 Geosynteter - Provning av dynamisk penetrering (fallande konmetoden) (ISO 13433:2006), Utgåva 1, 2006 DBB.111 SS-EN Makadamballast för järnväg, Utgåva 1, 2003 DCH.15 SS-EN 13791:2007 Bedömning av tryckhållfasthet i färdiga betongkonstruktioner och förtillverkade betongelement, Utgåva 1, 2007 DCF.312, EBE.11, EBE.121, EBF.112, EBH.1 SS-EN :2004 Vägmaterial - Betongbeläggningar - Del 2: Funktionskrav, Utgåva 1, 2004 DCE.12 SS-EN ISO 13918:2008 Svetsning - Bultar och keramikringar för bågbultsvetsning (ISO 13918:2008), Utgåva 2, 2008 GBD.1 SS-EN 14080:2005 Träkonstruktioner Limträ Krav, Utgåva 1, 2005 GBF.1, HBD.111

24 SS-EN :2005 Träkonstruktioner - Sågat konstruktionsvirke - Del 1: Allmänna krav för visuell och maskinell hållfasthetssortering, Utgåva 1, 2005 GBF.1, HBD.111 SS-EN :2004 Vägmaterial - Fogfyllningar och fogmassor - Del 1: Krav på varmapplicerade fogmassor för vägar och flygfält, Utgåva 1, 2004 DCF.6 SS-EN 14199:2005 Utförande av geokonstruktioner Mikropålar, Utgåva 1, 2005 CCB.2 SS-EN 14298:2004 Sågat virke - Bedömning av torkningskvalitet, Utgåva 1, 2004 GBF.11, LCB.31 SS-EN 14364:2006+A1:2008 Plaströrsystem - Trycksatta avloppsrör och självfallsledningar - Glasfiberarmerad plast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Specifikationer för rör, rördelar och kopplingar, Utgåva 1, 2008 PB-.5131, PB SS-EN 14374:2004 Träkonstruktioner - Fanerträ (LVL) Krav, Utgåva 1, 2004 GBF.1 SS-EN 14388:2005/AC:2008 Vägutrustning - Bullerskydd Specifikationer, Utgåva 1, 2008 DEG.521 SS-EN 14409:2004 Plaströrsystem för renovering av vattenledningar i mark, Utgåva 1, 2004 PGB.11 SS-EN 14475:2006/AC:2006 Utförande av geokonstruktioner - Armerad jord, Utgåva 1, 2006 DBC.2 SS-EN :2005 Sprutbetong Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse, Utgåva 1, 2005 EBF.112 SS-EN :2006 Sprutbetong - Del 2: Utförande, Utgåva 1, 2006 EBF.112 SS-EN :2006 Provning av sprutbetong - Del 3: Böjdraghållfasthet (sprick-, maximal- och residualhållfasthet) hos fiberarmerade provbalkar, Utgåva 1, 2006 EBF.31 SS-EN :2005+A1:2008 Provning av sprutbetong - Del 4: Vidhäftningshållfasthet genom dragprovning av borrkärnor, Utgåva 1, 2008 EBF.31

25 SS-EN :2006 Provning av sprutbetong - Del 6: Tjockleksmätning, Utgåva 1, 2006 EBF.31 SS-EN :2006 Provning av sprutbetong - Del 7: Fibermängd hos fiberarmerad betong, Utgåva 1, 2006 EBF.31 SS-EN 14490:2010 Utförande av geokonstruktioner Jordspikning, Utgåva 1, 2010 CDB.41 SS-EN 14545:2008 Träkonstruktioner Mekaniska förbindare av stål (exkl dymlingformade som spik, skruv etc, men inkl. mellanläggsbrickor) Krav, Utgåva 1, 2008 GBF.11, HBD.111 SS-EN ISO 14555:2006 Svetsning - Bågbultsvetsning av metalliska material (ISO 14555:2006), Utgåva 2, 2006 GBD.1 SS-EN 14592:2008 Träkonstruktioner Dymlingformade förbindare av stål (inkl klammer) Krav, Utgåva 1, 2008 GBF.11, HBD.111 SS-EN 14679:2005/AC:2006 Utförande av geokonstruktioner - Djupstabilisering med bindemedel, Utgåva 1, 2006 CDB.23, CDB.24 SS-EN ISO :2004 Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO :2002), Utgåva 1, 2004 CB SS-EN ISO :2004 Geoteknisk undersökning och provning - Identifiering och klassificering av jord - Del 2: Klassificeringsprinciper (ISO :2004), Utgåva 1, 2004 CB SS-EN ISO :2004 Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av berg - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO :2003), Utgåva 1, 2004 CB SS-EN Utförande av geokonstruktioner - Jordförstärkning med djupvibrering, utgåva 1, 2005 CDB.221 SS-EN :2006 Fibrer för betong - Del 1: Stålfibrer - Definitioner, specifikationer och överensstämmelse, Utgåva 1, 2006 EBC.131, EBF, EBF.314 SS-EN 14901:2006 Rör, rördelar och tillbehör av gjutjärn - Epoxybeläggningar (extra kraftig) i rördelar och tillbehör av segjärn - Krav och provningsmetoder, Utgåva 1, 2006 PB-.1211

26 SS-EN 14933:2007 Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner Fabrikstillverkade produkter av expanderad styrencellplast (EPS) Egenskapsredovisning, Utgåva 1, 2007 DBG.3 SS-EN 14934:2007 Värmeisolering och lättfyllning för anläggningskonstruktioner - Fabrikstillverkade produkter av extruderad styrencellplast (XPS) Egenskapsredovisning, Utgåva 1, 2007 DBG.1 SS-EN 14991:2007 Förtillverkade betongprodukter Grundläggningselement, Utgåva 1, 2007 DEF, DEG.57 SS-EN :2006 Mald granulerad masugnsslagg för användning i betong, bruk och injekteringsbruk - Del 1: Definitioner, specifikationer och kriterier för överensstämmelse, Utgåva 1, 2006 EBH.1 SS-EN 15237:2007 Utförande av geokonstruktioner Vertikaldränering, Utgåva 1, 2007 CDB.11 SS-EN ISO :2010 Armeringsstål och stål för spännarmering - Provningsmetoder - Del 3: Spännarmering (ISO :2010), Utgåva 2, 2010 EBC.1211, HBB.1221 SS-EN ISO/IEC 17011:2005 Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), Utgåva 1, 2005 CCB.1, DCF.312, DEG.12, EBB.3312, EBE.11, EBE.121, EBF.112, EBH.1, GBC.116, GBD.116, GBG.1, YE SS-EN ISO/IEC :2010 Bedömning av överensstämmelse - Leverantörsförsäkran om överensstämmelse - Del 1: Allmänna krav (ISO/IEC :2004, korrigerad version ), Utgåva 2, 2010 DEG.12 SS-EN 17638:2009 Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning (ISO 17638:2003), Utgåva 1, 2009 YBC.331 SS-EN ISO 17640:2011 Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Tekniker, provningsnivåer och utvärdering (ISO 17640:2010), Utgåva 1, 2011 YBC.331 ISO/TS :2004 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4: Determination of particle size distribution, Utgåva 1, 2004 CB, CE, DCH.1 SS 19102:2004 NCS ATLAS (NCS färgatlas), Utgåva 4, 2004 GBD.1, GBD.11

27 SS-ISO 19840:2005 Färg och lack - Korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom målning - Mätning av och acceptanskriterier för tjocklek hos torr beläggning på rå yta (ISO 19840:2004, IDT), Utgåva 1, 2005 GBD.1, NBJ.211, PB-.217, YCQ.121 SIS/TS 21143:2009 Byggmätning Geodetisk mätning, beräkning och redovisning vid långsträckta objekt, Utgåva 3, 2009 BJB, BJB.22, BJB.42 SS-EN Metalliska och andra oorganiska ytbeläggningar - Termisk sprutning - Zink, aluminium och deras legeringar (ISO 2063:1991 ändrad) EBC.511, LDB.11 SS-EN ISO 23277:2009 Oförstörande provning av svetsar - Magnetpulverprovning av svetsar Acceptansnivåer (ISO 23277:2006), Utgåva 1, 2009 YBC.331 SS-EN ISO 23278:2009 Oförstörande provning av svetsar - Penetrantprovning av svetsar Acceptansnivåer (ISO 23278:2006), Utgåva 1, 2009 YBC.331 SS-EN Oförstörande provning - Industriella betraktningsapparater för radiogram - Minimifordringar (ISO 5580:1985), Utgåva 1, 1992 YBC.331 SS-EN Bågsvetsförband i stål - Orientering om kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser YBC.331 SS-EN Fogmassor - Töjbarhet - Provning ZBB.11 SS-EN Järnvägsanläggningar - Fasta installationer - Del 2: Skyddsåtgärder för begränsning av läckströmmar från likströmsbanor, Utgåva 1, 2002 EBC.61 SS-EN Skydd mot korrosion förorsakad av läckströmmar från likströmssystem, Utgåva 1, 2005 EBC.61 SS Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Visuell utvärdering av ytrenhet CCB.2, CCD.21, DCF.2212, PCC.2 SS-EN A 1 T 1 Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning), Utgåva 1, 2000 EBC.61

28 SS Geotekniska provningsmetoder - Organisk halt i jord Kolorimetermätning, Utgåva 3, 1990 CB, CE, CEB.4 SIS Dragprovning av stål för spännarmering, Utgåva 3, 1973 EBC.1211 SS Utmattningsprovning Metalliska material Allmänna principer, Utgåva 2, 1978 EBC.1211, HBB.1221 SS Metalliska material - Tråd Dubbelbockningsprovning, Utgåva 2, 1983 EBC.1211 SS Bindemedel för bruk Provning, Utgåva 1, 1978 Bilaga EB/3 SS :2006 Cement Sammansättning och fordringar för cement med moderat värmeutveckling (MH-cement), Utgåva 2, 2006 CCB.1, EBE.111, EBE.1131 EBE.12, EBH.1, GBC.11 SS Cement - Sammansättning och fordringar för cement med låg alkalihalt (LA-cement), Utgåva 1, 2001 CCB.1, EBE.111, EBE.1131, EBF.31, EBH.1, GBC.11, Bilaga EB/3 SS Cement - Sammansättning och fordringar för sulfatresistenta cement (SR-cement), Utgåva 1, 2001 CCB.1, EBE.111, EBE.1131, EBF.31, EBH.1, GBC.11, Bilaga EB/3 SS :2008 Betong Användning av EN i Sverige, Utgåva 4, 2008 CCB.1, CCE, DCE.12. DEG.1, DEG.12, DEG.1712, EBE.1, EBE.11, EBE.111, EBE.1131, EBE.116, EBE.121, EBF.112, EBH.1, GBC,1, GBC.11 SS Betongkonstruktioner Täckande betongskikt, Utgåva 1, 2002 DEG.1, DEG.12, DEG.1712, EBF.312 EBF.3142 SS :2005 Betongprovning - Färsk betong - Tillstyvnande (inträngningsmotstånd), Utgåva 2, 2005 Bilaga EB/2, Bilaga EB/3 SS :2005 Betongprovning - Färsk betong - Konsistens Omformningstal, Utgåva 3, 2005 Bilaga EB/2 SS Betongprovning - Hårdnad betong Krympning, Utgåva 2, 2000 Bilaga EB/3 SS :2005

29 Betongprovning Hårdnad betong Draghållfasthet hos provkroppar, Utgåva 2, 2005 DCF.312, EBB.3312, EBE.11. EBE.121 SS Betongprovning Hårdnad betong Karbonatiseringsdjup, Utgåva 1, 1987 EBE.121, EBF.112 SS Betongprovning Hårdnad betong, sprutbetong och puts Vidhäftningshållfasthet, Utgåva 1, 1986 DCF.312, EBC.511, EBE.121 SS :2005 Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning, Utgåva 4, 2005 DCE.12, EBE.11, EBE.121, EBF.112, Bilaga EB/2, Bilaga EB/3 SS Stål för spännarmering av betong SS-stål 17 57, Utgåva 5, 1987 EBC.121, HBB.1211 SS Stål för spännarmering av betong SS-stål 21 37, Utgåva 4, 1987 EBC.121, HBB.1221 SS(B) Stål för armeringsstång SS(B)-stål 21 65, Utgåva 2, 1997 CDC.14, EBF.312 SS Rostfritt armeringsstål Stål 23 40, Utgåva 3, 1979 ZBE SS Rostfritt stål SS-stål 23 43, Utgåva 14, 2002 DEG.12, DEP.111, DEP.112, DEP.13, DEP.15, DEP.16, DEP.171, DEP.172, DEP.182, DEP.185, NBC PB-.2, ZBE SS Byggfogar Fogmaterial Terminologi, Utgåva 1, 1991 ZBB.11 SIS Färg och lack - Korrosionskyddssfärger. Tvåkomponents bitumenmodifierad epoxi- eller uretanfärg PB-.217 SS Fasta bränslen - Bestämning av totala svavelhalten i fasta restprodukter via högtemperaturförbränning och IR-detektor, Utgåva 1, 1995 FCF SS Slät stång av stål för spännarmering av betong, Utgåva 2, 1987 EBC.121, HBB.1221 SS Slät riktad tråd av stål för spännarmering av betong, Utgåva 3, 1987

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Förteckning över litteratur åberopad i AMA Anläggning 10

Förteckning över litteratur åberopad i AMA Anläggning 10 Förteckning över litteratur åberopad i AMA Anläggning 10 Trafikverkspublikationer BVF 1921 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar BCB.33, BFC BVF 581.17

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute

Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137. Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Standardisering inom Tryckkärlstål SIS/TK 137 Otto Björnberg SIS Swedish Standards Institute Dagens presentation Material- och produktkrav enligt Direktivet för tryckbärande anordningar PED 2013-04-17

Läs mer

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Bygg 402 Utgåva 2 2003-03-13 Sida 1 (8) Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder 1.1 Allmänna principer och laster 1.2

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (17) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-15 Samråd SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skruvklämmor

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM

www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM www.ruukki.com HUVUDVATTEN- LEDNINGSSYSTEM HUVUDVATTENLEDNINGAR FRÅN RUUKKI GER EN SÄKER TRANSPORT AV RENT VATTEN Huvudvattenledningar av stål är en pålitlig och totalekonomisk lösning för ledning av dricksvatten

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Provning och besiktning. DEKRA Industrial

Provning och besiktning. DEKRA Industrial Provning och besiktning DEKRA Industrial Oförstörande provning Vi tar oss tid för dina behov med kvalitet och effektivitet. Ända sedan Arkimedes princip upptäcktes, som en metod för att mäta föremåls

Läs mer

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder Bygg 402 Utgåva 4 Augusti 2005 Sida 1 (10) Dimensionering av bärverk Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder, Europastandarer (EN) 1.1 Allmänna principer och

Läs mer

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist Bli Internationell Svetsspecialist IWS Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kunnande från Svenska Elektrod och AGA i ryggen kommer du som IWS att stå väl rustad inför

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre.

SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. SP-seal systemet ger absolut det bästa systemet av tätningar i olika versioner för att skydda mot yttre påverkan, men även den inre. Kärnan i sp-seal system, i första hand är användning av de uppgraderade

Läs mer

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19

Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Lagersortiment 2014:03 NR 92, 2014-08-19 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång / Automatstål Legerat konstruktionsstål Slipade plattor

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11

LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 LAGERSORTIMENT 2011 Nr 73, 2011-07-11 Villkor STÅL Balk Stångstål Konstruktionsrör Stålrör Varmvalsad plåt Tunnplåt Armering Kallbearbetad stång Legerat konstruktionsstål Slipade plattor Verktygsstål Kallformade

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Metoddagen 11 februari, 2010

Metoddagen 11 februari, 2010 Metoddagen 11 februari, 2010 Ändringar i VVTBT Bitumenbundna lager 2009,rev1 Pereric Westergren, VGtav Större förändringar Samtliga kalkylvärden är flyttade från VVTBT till Vägverkets Regler för reglering

Läs mer

Bilagor tillhörande. OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07

Bilagor tillhörande. OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07 Bilagor tillhörande OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING underhåll av bro (OTBbu) i anslutning till AMA Anläggning 07 VERSION 2008-06-19 Reviderad 2008-08-25 BILAGA VV Begreppsförklaringar förbättring av

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Bergförankring, stångsystem

Bergförankring, stångsystem Bergförankring, stångsystem Övergångskonstruktion Brolager Spännkablar Vindkraftverk Damm Bergbultar Snedstagsbro Bjälklag Silo Kärnkraftverk Bergförankring Temporär förankring Mobilmast Permanent förankring

Läs mer

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd.

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Sida 1(6) KAMMARKOLLEGIET Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Reviderad utgåva. Gäller från den 19 april 2007 Innehållsförteckning Orientering sid 2 1 Omfattning sid 2 2

Läs mer

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter

BSK 07. Boverkets handbok om Stålkonstruktioner. Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter BSK 07 Boverkets handbok om Stålkonstruktioner Råd och rekommendationer anpassade till Internationals rostskyddsprodukter 1 Allmänn Information BSK 07 är en Svensk variant av ISO 12944, vilket är namnet

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

Betongtekniskt program Kärnkraft

Betongtekniskt program Kärnkraft Betongtekniskt program Kärnkraft Monika Adsten Elforsk AB Programområdesansvarig Kärnkraft Manouchehr Hassanzadeh Vattenfall Research and Development Teknisk expert i Betongprogrammet Ägs av Svensk Energi

Läs mer

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning

Manual Stålstolpar 2012-02-22. Exempel på rörbyggd specialstolpe för estetisk belysning Manual Stålstolpar 2012-02-22. Produkter. Moramast AB konstruerar och tillverkar stolpar för estetisk belysning, trafikbelysning och strålkastarbelysning. Produkterna delas in i standardstolpar, specialstolpar

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LLENTAB Högprofilplåt Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2013-01-10

Läs mer

Construction. Slut på blåsbildning! Sika EpoCom Teknologi för ung och fuktig betong

Construction. Slut på blåsbildning! Sika EpoCom Teknologi för ung och fuktig betong Construction Slut på blåsbildning! Sika EpoCom Teknologi för ung och fuktig betong Blåsbildning! Byggtiden överensstämmer inte alltid med kundens tidplan. För kunden är det i de flesta projekt viktigt

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Principer vid montering

Principer vid montering Isolerhållare Principer vid montering Rekommenderat lastvärde För varje isolerhållare finns rekommenderade lastvärden angivet. Dessa talar om vad varje enskild isolerhållare klarar i belastning beroende

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2

Erstantie 2, FIN-15540 Villähde Tel +358-3-872 200, Fax +358-3-872 2020 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 2 www.anstar.eu 3 INNEÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 PRODUKT BESKRIVNING...4 2 TILLVERKNING OC KONSTRUKTIONEN...5 2.1 TILLVERKNINGSSÄTT... 5 2.2 TILLVERKNINGSTOLERANSER... 5 2.3 KVALITETSKONTROLL

Läs mer

Kombi VIP rörkopplingar

Kombi VIP rörkopplingar Kombi VIP rörkopplingar Kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör kombiringen.se Kombi VIP rörkopplingar VIP rörkopplingar är en serie kopplingar för sammanfogning och reperation av avloppsrör.

Läs mer

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar, Svetskommissionen Stålbyggnadsdagen 23 oktober 2014 Kvalitetsarbete är ett pussel Genomgång WPS Validering av Avvikelser & korrigerande åtgärder krav svetsutrustning

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information TEKNISK INFORMATION Kapitel 10 - Teknisk information Innehåll Sida 0. Typer av kontrolldokument 366 1. Märkning av fästelement 367 2. Hållfasthet 369 3. Korrosion Ytbehandling 376 4. Monteringsmoment 379

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

GPA Flowsystem AGRUSAFE. AGRUSAFE - Betongskyddsliner. www.gpa.se

GPA Flowsystem AGRUSAFE. AGRUSAFE - Betongskyddsliner. www.gpa.se GPA Flowsystem AGRUSAFE» AGRUSAFE - Betongskyddsliner www.gpa.se Kompetens i plast GPA grundades 1982 och är en av de ledande leverantörerna av komponenter för flödesteknik på den nordiska marknaden. GPA

Läs mer

Tekniskt faktablad StoLevell FT

Tekniskt faktablad StoLevell FT Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Teknisk data ut- och invändigt för alla mineraliska och nästan alla

Läs mer

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass

Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem. 1. Korrosivitetsklass, miljöklass. 2. System efter korrosivitetsklass Allmänna rekommendationer vid målning med Isotrol rostskyddsystem Innehåll: 1. Korrosivitetsklass, miljöklass 2. System efter korrosivitetsklass 3. Rostgrad för objektet 4. Underhållsmålning av tidigare

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning

Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning 2010-01-21 Asfaltdagen, Oslo 2010 1 Nya metoder och hjälpmedel för kvalitetsuppföljning Aktuellt om beläggningar Miljöfrågor Provning och kontroll av beläggningar Fältmätningar Hur ska vi kontrollera insatsmaterial,

Läs mer

Minican Brytning av försök 3

Minican Brytning av försök 3 Sidan 1 av 5 Minican Brytning av försök 3 Sammanfattning från: Plan for the Proposed Removal of MiniCan Experiment 3 from Borehole KA3386A04, Dokument ID 1275538 1 Hela minkapseln och insatsen tas ut och

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar

Prelaq Skolan. Olika färgsystem. Praktisk användning, fördelar, nackdelar Prelaq Skolan 2 SEPTEMBER 1998 BREV NR 2 Olika färgsystem Återvinning av lösningsmedel Lösningsmedel 30 50% Praktisk användning, fördelar, nackdelar Tillsatsmedel 1 5% Fyllnadsmedel 1 5% Färgpigment 30

Läs mer

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden

Weber Industrigolv. Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Anpassade industrigolv för olika användningsområden Weber Industrigolv Webers Industrigolv har vunnit världsrykte genom förnämliga bruksegenskaper och god ekonomi. Produkterna är cementbundna

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL Följande anvisningar gäller för taktäckning med a) sömsvetsad rostfri bandplåt...sida 2 b) dubbelfalsad rostfri bandplåt...sida

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott När det gäller krav på glas och dess anslutande konstruktion för infästning (karm/båge) avseende mekaniskt skydd mot inbrott finns det tre olika

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Rörfräsar 4 1 4-4 8-100 3.2. Motordriven röravskärning 4 2 1 2-12 65-300 3.6

Rörfräsar 4 1 4-4 8-100 3.2. Motordriven röravskärning 4 2 1 2-12 65-300 3.6 Kapning och förberedelse av rör/slang Stort sortiment från en enda leverantör. Hållbara konstruktioner. Exklusiva egenskaper för maximal produktivitet. Typ Rörfräsar Antal modeller tum Rörkapacitet Rörfräsar

Läs mer

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01

SS-EN 1090-2. EN SAMMANFATTNING. Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 SS-EN 1090-2 EN SAMMANFATTNING Björn Åstedt bjorn@sbi.se www.sbi.se Skapad 2010-07-01 Från 1 januari 2011 är den gällande standarden för utförande och kontroll av stålkonstruktioner SS-EN 1090-2. Införandet

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL 2009-10-23 4 1 (9) HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL Grupp 04-T 1 OMFATTNING Tekniska förändringar i denna utgåva markeras med vertikala streck i högerkanten. Denna standard avhandlar

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik Vi Björn Lindhe Telefon: 0721-605700 bjorn.lindhe@svetsansvarig.se Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Fem anledningar till

Läs mer

Studieplanering: Industritekniska programmet. Årskurs: IN1 IN2 IN3. Elevens namn År. 1) Svetsgrund. 2) Tillverkningsunderlag 1

Studieplanering: Industritekniska programmet. Årskurs: IN1 IN2 IN3. Elevens namn År. 1) Svetsgrund. 2) Tillverkningsunderlag 1 4_4.9-3 2 1 2013-01-05 1/20 Studieplanering: Industritekniska programmet Årskurs: IN1 IN2 IN3 sätt ring runt aktuell årskurs Elevens namn År Kurser Åk 1) Svetsgrund 2) Tillverkningsunderlag 1 3) Industritekniska

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc

Bilaga 1. Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat. K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc Bilaga 1 Materialundersökning och redovisning av undersökningsresultat K:\81_2\810582\Rapport\SBUF-rapport\Bilagor\Bilaga 1.doc Bilaga 1 - Provväg 90 Redovisning 6.6.2001 1 (8) Provväg 90 materialundersökning

Läs mer

Sammanställd av branschorganen

Sammanställd av branschorganen METOD- HANDBOK För kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverkets gällande föreskrifter.

Läs mer

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL!

OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! OBS! Nyhet på vårt lager! Slipad plåt DP20 VI KAN ROSTFRITT STÅL! Samordna dina inköp hos en erfaren leverantör med regional såväl som internationell förankring och som alltid jobbat fristående för att

Läs mer

2 Broisolering & beläggning.

2 Broisolering & beläggning. 2 Broisolering & beläggning. Nyckel 2.0 System Beta: 2.1 Principskisser på detaljer: Förhöjd kantbalk och ytavlopp. 2.1.1 Underliggande kantbalk. 2.1.2 Grundavlopp. 2.1.3 Broände. 2.1.4 System B2A: 2.3

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne.

Betongreparationer. Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Betongreparationer Fasader och balkonger samt betong i industri och lantbruk. Kvalificerade och enkla arbeten både ute och inne. Bra utförande ger längre livslängd Även om betong är ett mycket hållbart

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB

ISO 9001 CERTIFIKAT CERTIFICATE. nr/no. 1277. Härmed intygas att:/this is to certify that: BROSON STEEL AB ISO 9001 CERTIFIKAT SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för kvalitet SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of quality management systems

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LINC Modell 2-62 Artikel-nr/ID-begrepp 502-562 --- -- Dokument-ID BVD 3-INR-030 Varugrupp

Läs mer

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas

Top Level. Giacomello. Det universella nivåglaset. Nivåglas Giacomello Det universella nivåglaset Top Level Nivåglas Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn 2 Top

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING Granskad av Reviewed by Torgny Forsberg Tjst Dept. WEA This document and its contents is the property

Läs mer

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare

Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1. Vägledning för stålbyggare Certifiering och CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 Vägledning för stålbyggare 4 utgåvan, 2014 CE-märkning av byggprodukter CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium

RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium RAPPORT utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Datum Beteckning Sida Magnus Döse 2011-08-07 PX10513-1 1 (2) Material, Borås 010-516 68 52 magnus.dose@cbi.se Scanstone AB Att. Fredrik

Läs mer