från makro till mikro Innehåll Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från makro till mikro Innehåll Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt."

Transkript

1 STAMPEN 2009

2 Nyårsfyrverkeri från makro till mikro Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt. Innehåll Året i korthet 2 Stampen-gruppen i siffror 3 Intervju med koncernchefen 4 Redaktionell kompetensutveckling Utvecklingsoptimism präglar Stampen 8 Den lokala journalistiken är oumbärlig 10 Redaktionellt samarbete med bara vinnare 13 Affärsutveckling Mktmedia fokuserar på affärsutveckling 14 Mobila affärskoncept ger nya intäkter 14 Mobiento brinner för mobilmarknadsföring 15 GP flyttar fram positionen på webben 16 Inga murar på Sala Allehanda 18 Branschutveckling From newspaper to newsmedia 20 Ny vägvinnande affärsmodell 22 V-TAB breddar utbudet och stärker varumärket 25 Ny webbportal underlättar beställningar 25 Processer attraktivare än det låter 26 Samedio ger plattform för tillväxt 27 Nya VTD-modellen förändrar distributionsbranschen 28

3 Svininfluensavirus A (H1 N1) Stampen-gruppen är byggd på en idé och modell som kräver samarbeten och partnerskap för långsiktig tillväxt och lönsamhet. I mediebranschen var det många aktörer som visade röda siffror när räkenskapsböckerna stängde. Stampen-gruppen gick mot strömmen och kunde visa ett plusresultat på drygt m s e k 200. Ur ett medarbetarperspektiv blev 2009 ett besvärligt år med sparpaket och neddragningar på flera enheter. Samtidigt som det varit oundvikligt att bromsa så har det också varit nödvändigt att gasa under verksamhetsåret. Åtgärder som har gett frukt och kommer att fungera som en hävstång när marknaden sakta men säkert börjar återhämta sig från en rekordkraftig nedgång. En bärande idé för Stampen-gruppen är det nära samarbetet med olika partners och inte minst inom Mktmedia finns det flera bra exempel på lyckade samarbetsprojekt. Under 2009 fick samtliga tidningar inom Mktmedia en gemensam webbplattform. Ytterligare ett omfattande projekt är satsningen på en mobil plattform där 47 tidningar nu kan göra affärer med Mktmobil som kundkanal. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom digital teknik och testar nya affärsmodeller. Det är mot den bakgrunden förvärvet av Mobiento, Nordens ledande företag av mobilmarknadsföring, ska ses. Stampen-gruppen har ett tydligt mål; oberoende av publiceringskanal ska våra medieföretag vara etta på den lokala marknaden. Ambitionen och målet att gruppen inom tre år ska fördubblas i omsättning och värde ligger fast. Det ska genomföras med en expansion via etablerade men också nya marknader och verksamheter. Notiser om årets mediatrender 29 GISAB fortsätter leverera 30 Målmedveten strategi bakom förvärvet av Södertälje-Posten 30 Givande kunskapsutbyte präglar Stampens ledarskapsprogram 32 Trainee och ambassadör i samma person 32 Internationalisering kräver världsklass 33 Miljö Trovärdigt miljöengagemang 34 Nya kommunikationsformer bidrar till hållbar utveckling 34 Från ord till handling större andel tågresor minskar GP:s miljöpåverkan 36 Norrtelje Tidning behåller miljöinitiativet 37 Tillbakablick/framtid Humanism och branschkunnande förenar styrelseproffsen 38 Styrelsen 40 Ledningsgrupper 42 Stampen-gruppen 43 Översikt Stampen-gruppen 44 Utdrag från årsredovisning och koncernredovisning Kontakter 61 1

4 Året i korthet Omsättningen uppgår till m s e k (5 096) rörelseresultatet (EBITA) uppgår till m s e k 214 (269). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader med m s e k 953 (58) samt engångsposter i form av reavinster från radioförsäljning m s e k 91 och återbetalning av TU-avgifter m s e k 59 Annonsintäkterna är m s e k 360 (20%) lägre än föregående år för jämförbara enheter Fortsatt kostnadsfokus begränsar konjunkturens negativa resultatpåverkan V-TAB tog steget in i heatsetmarknaden Stampens nyförvärv Mobiento visar stark tillväxt 47 tidningar gör nu affärer med Mktmobil Från och med 2009 tillämpar Stampen-gruppen International Financial Reporting Standards (IFRS) 2

5 STAMPEN-GRUPPEN I SIFFROR Resultaträkning, msek Intäkter Rörelseresultat före avskrivning av goodwill (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat efter finansiella poster (EBT) Nyckeltal Tillväxt, % -0,5 0,8 67,7 69,7 9,4 Rörelsemarginal, % 4,2 5,3 11,1 7,4 4,8 Kassaflöde från löpande verksamhet, m s e k Avkastning på eget kapital, % 8,4 9,4 35,8 20,2 22,0 Soliditet, % 33,4 31,4 40,6 25,8 22,2 Rörelseresultat (EBITA) per affärsområde, msek Göteborgs-Posten Promedia Mediabolaget Västkusten V-TAB Stampen Media Partner 7 12 GISAB 36 1 Övriga verksamheter Omstruktureringskostnader Totalt rörelseresultat (EBITA), m s e k Från och med 2009 tillämpar Stampen-gruppen International Financing Reporting Standards (IFRS). Alla jämförelsetal är omräknade i enlighet med IFRS 1. 3

6 Idébygget som klarar utmaningen Det finns många benämningar i omlopp för att beskriva Att mediebranschen fick vara med om det största inkomstbortfallet på många år är ett faktum. Det blev inget dåligt år för Stampen-gruppen. Jag är både stolt och nöjd med att våra företag orkade hänga i och leverera ett gemensamt plusresultat, konstaterar koncernchef Tomas Brunegård. Tomas Brunegård Det är en spännande resa Tomas Brunegård fått vara med om. För 14 år sedan blev han anställd som VD för GP-koncernen och sedan fem år leder han uppbyggnaden av Stampengruppen. Ett idébygge och strategiskt partnerskap som visat sig stå pall för värsta typen av lågkonjunktur och levererat vad som utlovats till sina intressenter och samarbetspartners. Tack vare erfarenheten av tidigare nedgångar vågade koncernen denna gång kombinera sparpaket med offensiva satsningar. Den gemensamma webbplattformen kom på plats under året och det investerades även i ledarskapsutbildning och trainees för att hitta morgondagens ledare inom Stampen-gruppen. Ditt förhållningssätt att lågkonjunkturen skulle bli Stampens bästa vän, fungerade det under 2009? Definitivt, jag har till och med sagt att den blev vår bästa vän. Vi kan dock inte blåsa faran över för vi är inte igenom den ännu. Värsta nedgången ligger bakom oss och läget har ännu så länge bara stabiliserats och det är en bra bit kvar innan vi är på samma nivåer intäktsmässigt som före nedgången. Men om jag ser brett och generaliserar, så har de aktörer som ingår i Stampen-gruppen klarat av att hantera den här lågkonjunkturen på ett betydligt bättre sätt än tidigare dramatiska konjunkturfall. När du pratar om lågkonjunkturen som en vän, är det i första hand företagens förändringsbenägenhet du menar? Ja, det är en mycket viktig parameter men vi har också blivit tvingade att ha fokus på kassaflöde för att skapa handlingsfrihet. En tredje parameter är ett fortsatt innovationsflöde. Senaste lågkonjunkturen hade vi omfattande sparbeting och stoppade alla investeringar. Det har vi inte gjort denna gång. De besparingar vi har genomfört på nästan alla håll inom koncernen har resulterat i ett starkt kassaflöde och skapat förutsättningar att titta framåt och investera i nya verksamheter. Vi har klarat av två nya förvärv; STC som tar oss in på marknaden för heatsettryck och Mobiento som är ledande företag inom mobilmarknadsföring. Dessutom har vi etablerat ett helt nytt tryckeri i Landvetter och rullat ut webbplattformen för samtliga dagstidningar inom Stampen-gruppen. Får du någon personlig uppskattning inom Stampen för ditt sätt att se möjligheterna trots att omvärlden håller på att rasa samman? Svår fråga att förhålla sig till. Jag får naturligtvis uppskattning från min styrelse och andra som sitter nära i organisationen och det räcker långt. Samtidigt är jag mycket medveten om att många medarbetare fått lämna sina jobb på våra olika företag i samband med neddragningar och då är det knappast någon som står upp och jublar över mitt förhållningssätt. Vad jag hoppas, när vi tar tuffa beslut, är att det syns i ett längre perspektiv och på sikt 4

7 intervju med koncernchefen blir uppskattat på alla nivåer i koncernen. Att vi både sparar och investerar under kärva tider är nödvändigt för att kunna fortsätta med uppbyggnaden av Stampen-gruppen. Hur summerar du 2009 ur ett ekonomiskt perspektiv? För ett år sedan var det omöjligt att se hur utvecklingen skulle bli. Det blev ett dramatiskt fall men någon panik utbröt aldrig hos oss. Vi tvingades att styra om alla mål under året och lyckades faktiskt bättre än förväntat att skapa fokus på och få ett bra kassaflöde. Så sammantaget vill jag se 2009 som ett framgångsrikt år där vi till skillnad från flera andra aktörer kan visa upp en vinst trots det största intäktsbortfallet i mannaminne. Och ur ett redaktionellt perspektiv? Den största framgången och en viktig positionering är givetvis breddningen av våra medieplattformar och inte minst att vi orkade genomföra att få ut den gemensamma webbplattformen som vi hade lovat. Poten tialen för den satsningen har vi bara sett början på. Vi kan nu möta våra läsare och kunder med ett helt annat erbjudande än tidigare och det känns bra. Samtidigt har vi haft ambitionen att utveckla våra papperstidningar och där tycker jag omgörningen av GP:s söndags edition är värd att lyfta fram. Men allt har inte varit rosenrött. Ur ett publicistiskt- och medarbetarperspektiv har det varit en tuff situation på flera håll. Vi har levererat det vi sagt vi skulle göra till alla våra företag och samarbetspartners och det känns naturligtvis bra att kunna göra det under ett år som Webbplattformen är nu på plats. Vad väntar härnäst? En hel del mer. Den standardiserade webbplattformen gör det möjligt att gå fram via alla andra digitala kanaler, exempelvis publicering av redaktionellt material i mobilen eller på läsplattor. 47 tidningar inom Mktmediasfären kan nu göra affärer med Mktmobil som kundkanal. Även webbteve tar sina första kommersiella steg. Bottnar din optimism i att Stampen-gruppen är bra på relevant innehåll? Vi är inte bäst på allt innehåll men vi är oslagbara på lokalt redaktionellt innehåll. Vår genuppsättning är lokal. Vi har påtagligt ökat innovationstakten vilket är helt avgörande för att klara vårt mål att expandera ytterligare. Sedan har vi levererat det vi sagt vi skulle göra till alla våra företag och samarbetspartners. Det känns naturligtvis bra att kunna göra det under ett år som

8 intervju med koncernchefen Hur tycker du Stampen klarar sig i jämförelse med bland andra Schibsted och Bonniers? Jag tycker vi klarar oss väl. Inte bara genom att hävda vår särart utan därför att jag upplever att Stampen är mer snabbfotad och oförutsägbar. Bonnier och Schibsted har mer att försvara än vad vi har. Samtidigt vill jag lyfta fram att samarbetsklimatet mellan de stora medieföretagen är mycket bra och att vi har ett antal gemensamma projekt, bland annat med forskare på KTH om hur vår produktion belastar miljön och hur vi gemensamt kan arbeta för en förbättrad hållbar utveckling i branschen. Mediekoncernerna har en mängd medarbetare som är proffs på att sammanställa och förmedla nyheter och featurematerial. Alltså det som många användare efterfrågar i de digitala kanalerna; relevant och trovärdigt innehåll. Samtidigt finns det en stor osäkerhet om hur en bra affärsmodell ser ut och kanske en rädsla för att ta betalt. Hur går ekvationen ihop att ta betalt för redaktio nellt material som tidigare varit gratis? Visst är det en fråga som alla medieföretag brottas med, men jag anser att vi har kommit en bra bit på väg. Flera av våra lokala medieföretag är noga med att inte lägga ut allt material på webben utan se till att det finns exklusivt och bra material enbart i papperstidningen. Detta gäller även våra större morgontidningar. Men för webben och mobilen agerar vi på ett annat sätt. Vi måste ha respekt för att den enskilda affären med läsaren eller kunden är mindre i kronor och ören, men att den sker flera gånger och att vi hela tiden adderar nya tjänster. Det är också därför vi lägger så stort fokus på kundrelationer. Både att utveckla och stärka kontakten med våra läsare men också med våra större varumärkesannonsörer. En effekt av prioriteringen på kundfokus är att GP:s VD Lars Rundblom slutar på tidningen under våren för att på heltid arbeta Vi har påtagligt ökat innovationstakten vilket är helt avgörande för att klara vårt mål att expandera ytterligare. med utvecklingen av kundrelationer, samordning av annonssamarbeten och utveckling av nya affärsmodeller inom Stampen-gruppen. Medieföretagen måste komplettera sina traditionella annonsaffärer med samarbeten där man kan ta betalt för de värden man skapar och kan mäta. Vi har genomfört ett antal sådana projekt med lyckat resultat och har flera samarbeten på gång med väletablerade varumärken. De offensiva expansionsplanerna för Stampen-gruppen med att fördubbla värde och omsättning på tre år, ligger de fast? Absolut, det går inte att bygga upp och utveckla en koncern enbart när det är högkonjunktur. Ska vi lyckas krävs expansion även under en lågkonjunktur. Det är under tuffa tider det gäller att våga gå framåt. Att stanna upp är mer riskabelt jämfört med att satsa. Sedan måste självklart en expansion bottna i en genomarbetad affärsstrategi, ledarresurser och finansiell styrka. Det du säger nu håller majoriteten av företagare av olika storlek med om. Men när det kommer till kritan så agerar företagen i bistra ekonomiska tider med neddragningar. Jag har respekt för att man inte alltid har råd att vara expansiv. Men det som hjälper Stampen i detta perspektiv är att vi inte är börsnoterade och därmed har större handlingsfrihet. Vår verksamhet måste dock vara i trim och kunna visa upp ett bra kassaflöde för att vi ska kunna agera och ta vara på tillfällen när de dyker upp. För koncernen är det också av stor vikt att företagsledningen har arbetat ihop under många år. Precis som Jim Collins beskriver i boken Good to Great, att gå från bra till strålande, bygger ofta på långa relationer och att inte ständigt behöva börja om på nytt. Över tiden är företag som arbetar långsiktigt mer lönsamma. Börsbolagen formas till del 6

9 intervju med koncernchefen av hur marknaden ser på bolagen och det gynnar inte alltid utvecklingen av företagen. Aftonbladet är kanske det bästa exemplet i vår bransch där en aktör som var tvåa på en nedåtgående marknad lyckades med omvandlingen att bli etta. Om vi byter spår. Sociala medier var det kanske mest använda ordet i branschen under fjolåret. Hur kommer detta fenomen att påverka medieföretagen framöver? Personligen har jag varit och är övertygad om att sociala medier kommer att påverka en mängd branscher, inte bara vår egen. Jag ser sociala medier som en naturlig utveckling av den demokratiseringsprocess som Internet har inneburit. Vi var tidigt ute genom köpet av Familjeliv Traditionella medier kommer att bli en spegel av vad som händer på sociala mötesplatser. De som vill kommer att kunna framföra sina åsikter och om det fanns ett historiskt åsiktsmonopol så har det nu upphört. Inte desto mindre kommer det att finnas behov av professionellt redaktörskap i takt med att informationsmängden hela tiden tilltar. Hantera, filtrera och sortera blir honnörsord för en aktör som Stampen men affärsmodellen kommer se annorlunda ut jämfört med papperstidningen. Den största framgången och en viktig positionering är givetvis breddningen av våra medieplattformar och inte minst att vi orkade genomföra att få ut den gemensamma webbplattformen som vi hade lovat. Just Familjeliv är exempel på Stampens internationella satsningar med export till bland annat Kina och Polen. Kommer vi få se fler satsningar utanför Sveriges gränser? Ja, och vi har egentligen två spår. Vårt affärsområde V-TAB kommer inom de närmaste tre åren ha etableringar i utlandet. Affärsområdet Stampen Media Partner har redan internationell närvaro och genom förvärvet av Mobiento finns vi representerade i Norge och Danmark med möjlighet att etablera oss på ännu fler nationella marknader. Satsningar som Stampen-gruppen genomför på andra nationella marknader sker nästan alltid i samarbete med lokala partners. Men även på hemmaplan ser ett intressant samarbete ut att växa fram med Public Service. Varför vill Stampen samarbeta med SVT? Vi tror att lokala medieföretag är en lika bra public serviceplattform som SVT:s och SR:s lokala sajter. Vi har båda ett stort förtroende bland allmänheten. Med material från SVT kan vi bli ännu bättre och försvara vår ställning som nummer ett på lokal nivå, oavsett media. På det professionella planet, vilket är ditt starkaste minne från 2009? Det finns mycket att lyfta fram, men en händelse som kommer att betyda mycket för branschen är delningen av TU. Genom att lyfta över arbetsgivarfrågorna till nybildade Medieföretagen skapar vi utrymme för TU att utvecklas som en ren branschorganisation. Och på det personliga planet? Att jag flög själv för första gången och är på god väg att ta mitt flygcertifikat. Flyga ensam är en omtumlande och härlig upplevelse som jag inte skulle vilja vara utan. Att landa på havsisen efter en långnavigation, framför Tjolöholms Slott på Kungsbackafjorden, är ett minne för livet. 7

10 Redaktionell kompetensutveckling Peter Hjörne, Bosse Svensson Utvecklingsoptimism präglar Stampen De har olika bakgrund men spelar båda en viktig roll i förverkligandet av idébygget Stampen-gruppen. Peter Hjörne och Bosse Svensson har alltid starka åsikter men förenas i en gemensam övertygelse om värdet i och överlevnadsförmågan för den professionella journalistiken. Låt oss därför koka ner en dryg timmes intervju till tre dagsaktuella frågor för mediebranschen. 1) Har vi passerat botten? 2) Hur ska läsarna kunna orientera sig i det nya medielandskapet? 3) Är det inte dags att ta betalt för redaktionellt innehåll? Mycket talar för att vi passerat den djupaste konjunktursvackan och nu sakta är på väg uppåt. Kommer medieföretagen att återhämta sig? PH Ingen av oss som nu är aktiva inom media har varit med om en lika kraftig intäktsmässig tvärnit som de sista månaderna Nu ser vi att innehållet är avgörande för framgång och vilka värden vi representerar som publicistiskt företag. Bosse Svensson 2008 och fjolåret inneburit. Vi var med när världen nästan stannade och dessutom fick vår bransch uppleva en strukturomvandling som saknar motstycke. Trots det har jag inte varit speciellt orolig och tillhör inte pessimis terna. Det kanske låter stöddigt, men jag har hela tiden varit övertygad om att Stampen-gruppen för ett antal år sedan valde rätt spår. Vi får nu också allt fler tecken på att annonsörerna återvänder till oss även om det är från låga nivåer. Däremot har jag aldrig varit så osäker på hur vår bransch kommer se ut om tio år. 8

11 Redaktionell kompetensutveckling Jag är dock ganska säker på att de aktörer som är snabbfotade, har resurser och kan attrahera talanger, kommer klara sig alldeles utmärkt även BS Stampen är en utvecklingsoptimistisk organisation. Det som kommit till under senare tid är en säkerhet kring vilka vi är. För fyra, fem år sedan fanns det en bristande självkänsla i publicistiska organisationer och den härstammade från att bara ett synsätt var gällande om hur nätet skulle fungera. Nu ser vi att innehållet är avgörande för framgång och vilka värden vi representerar som publicistiskt företag. Framtidstron är oerhört stark. I alla fall bland de delar som jag möter inom Stampen och hos våra samarbetspartners. En fördel med att vara verksamma i ett familjeägt företag, är att vi kan arbeta med långsiktiga projekt utan att styras av den närmaste kvartalsrapporten. Tror vår resa hade blivit betydligt besvärligare med en annan typ av ägare. Jag är övertygad om att överflödet av skvaller och förtal är journalistikens bästa vänner. Peter Hjörne Ur ett läsarperspektiv är det inte helt lätt att orientera sig i det nya medielandskapet. Hur ska läsarna kunna skilja på kritiskt granskande journalistik och allmänt tyckande? PH Jag är övertygad om att överflödet av skvaller och förtal är journalistikens bästa vänner. I ett samhälle där information svämmar över finns det ett behov och en efterfrågan på människor som kan sammanställa, analysera, filtrera och göra skeenden begripliga. Allt som är karaktäristiskt för professionell journalistik. Samtidigt är det inte svårt att se vilka stora fördelar den digitala tekniken medfört. Den har skapat oändliga möjligheter och bidrar till en demokratisering och vidgning av offentligheten. Inte bara i vårt närområde utan även globalt. Den självklara grunden för Stampen är att kunna hjälpa människor att öka sina kunskaper så att de kan fatta egna beslut och styra sina egna liv i den riktning de vill. Om det finns bloggare i landet, så är det mer ett uttryck för att det vanliga kaffeskvallret som tidigare sköttes vid köksbordet, nu blivit offentligt. Men det har inget med journalistik att göra. BS Jag ser bloggandet som ett uttryck för att många människor i vårt samhälle vill bli sedda och lyssnade på. Även om kvalitén varierar så pekar de ofta på brister i systemet och det kan vi ta till oss och fungera som en katalysator ur ett demokratiskt perspektiv. Sedan byggs varumärken upp under lång tid. Dagstidningarna inom Stampen och Peter Hjörne, vice ordförande i Stampen AB, politisk chefredaktör för GP Födelseår: 1952 Utbildning: Civilekonom med internationell inriktning Professionell bakgrund: Management trainee på John Deere, därefter Göteborgs-Posten sedan 1979; VD , chefredaktör och ansvarig utgivare , chefredaktör för opinionsavdelningarna , politisk chefredaktör Läser helst: Det mesta. Massor av dagstidningar och en del tidskrifter och allra helst skönlitteratur och historiska biografier Favoritlänkar: GP i mobilen och Google Public Service ligger oerhört nära varandra när det gäller trovärdighet, leveranssäkerhet och så vidare. Och det är ingen slump eller något som inträffat de senaste åren. För vår del handlar det om ett arbetssätt som i vissa fall är 150 år gammalt. Detta är ett arv som vi kommer att bygga vidare på och utnyttja. Både journalister och ägare har idag samma agenda, nämligen att sätta ett värde på den profession som utförs och som efterfrågas av en stor del av allmänheten. Och när är det dags att i större utsträckning skapa intäkter av professionen? PH Självklart måste vi också kunna ta betalt för det som duktiga yrkesmän och kvinnor levererar i våra kanaler. Vi har redan börjat prova nya betalningsmodeller och kommer leverera fler under Vi känner oss fram för att hitta rätt och är övertygade om att relevant lät tillgängligt innehåll har ett värde som läsarna är beredda att betala för. BS Det är viktigt att hålla isär de olika publiceringskanalerna. På dagstidningarna arbetar vi allt mer med att skilja på det material som publiceras i tidningen och på webben. Målet är att utnyttja varje kanals specifika styrka och få våra läsare att inse att de inte behöver antingen eller utan både och! Jag ser bloggandet som ett uttryck för att många människor i vårt samhälle vill bli sedda och lyssnade på. Bosse Svensson På de digitala plattformarna handlar det om att vi utvecklar nya tjänster som det går att ta betalt för, ofta i samarbete med andra aktörer. Betalningsmodellen skiljer sig radikalt från tidningarnas millimeterpris. Det handlar om betydligt mindre belopp men avsevärt fler transaktioner. Bosse Svensson, VD mktmedia Födelseår: 1960 Utbildning: Läst juridik, statskunskap och företagsekonomi och siktar att någon gång ta examen Professionell bakgrund: Reporter ÖP , Tidningen Land 86-88, Eget företag 88-92, Utvecklingschef och sedan chefredaktör ÖP 93 till VD Mktmedia sedan dess Läser helst: ÖP, DN. Senaste skönlitteratur, Guillios memoarer, P O Enquist, Ett annat liv och Mankells sista Wallander Favoritlänkar: OP.se, Hemnet, Facebook, Paidcontent.org 9

12 Redaktionell kompetensutveckling Anders Svensson, Ingalill Sundhage, Viveka Hedbjörk 10

13 Redaktionell kompetensutveckling Den lokala journalistiken är oumbärlig Viveka Hedbjörk, Anders Svensson och Ingalill Sundhage har en lång erfarenhet av att arbeta med starka lokala dagstidningar. Nu tacklar de gemensamt uppgiften att dra nytta av samverkan inom affärsområdet Mediabolaget Västkusten. Vi har träffat dem för att ta tempen på utvecklingsarbetet. Det är erfarna tidningsmakare som under 2009 tagit över chefredaktörskapet och basar för tre jämnstora tidningar med en respektive upplaga på strax över ex. Faktarutan för var och en avslöjar en lång och spännande karriär i huvudsak bland dagstidningar utanför storstadsregionerna. Med snart ett års erfarenhet av att leda tidningarna har de börjat kunna sätta sin prägel på det dagliga arbetet, men också haft möjlig heten att reflektera över de samordningsprojekt som påbörjades i samband med att Mediabolaget Västkusten bildades. Längst med nya arbetsformer har Hallandsposten och Hallands Nyheter kommit och tidningarna utgör den operativa verksamheten i Mediabolaget i Halland AB. Bohusläningen och TTELA som är två av fem dagstidningar inom Västkustmedia AB, har inte kommit lika långt med integrationsarbetet, men är på väg att under 2010 införa gemensam redigering och ny säljorganisation. Vilka är de mest konkreta exemplen på att Hallandsposten och Hallands Nyheter numera samarbetar? Vi har kommit ganska långt på flera områden men backat där det inte fungerat. Idag har vi gemensam natt-, kultur-, feature- och webb redaktion samt fritt utbyte av artiklar i det löpande nyhetsarbetet. Nu har vi börjat kunna se tydliga fördelar av samordningen, säger Anders Svensson, chefredaktör för Hallands Nyheter. Tidigare hade Hallands Nyheter en lokalredaktion med två journalister i Halmstad, nu räcker det med en reporter placerad på Hallandsposten för att bevaka Halmstad med omnejd. Vi har också haft möjlighet att editionera upplagorna så att Varbergsborna respektive Falkenbergsborna får sitt material först i tidningen, något som uppfattas som mycket positivt och som stärker upplagan. Det vi har backat ur är en gemensam redaktionsledning, länsredaktion och sportredaktion. Sporten är väldigt lokal och eftersom det finns en tydlig geografisk gräns, vill vi behålla den lokala prägeln för att inte skada tidningarnas varumärke. Det hindrar dock inte att vi även för sporthändelser kan ha en gemensam fotograf. Nu har vi börjat kunna se tydliga fördelar av samordningen mellan Hallands Nyheter och Hallandsposten. Hur har förankringsprocessen gått till bland personalen? Det kan inte vara helt enkelt att gå från att vara knivskarpa konkurrenter till att börja arbeta för båda tidningarna? Det har självklart inte varit problemfritt. Journalister älskar sin egen tidning och webbplats och så ska det vara. Det fanns en period då många anställda kände sig identitetslösa och inte visste vilken produkt de arbetade för, säger Viveka Hedbjörk, chefredaktör för Hallandsposten. Idag vill jag påstå att de flesta ser nyttan av vårt samarbete. Det är inte logiskt att ha dubbelbemanning av historiska skäl. Istället satsar vi våra resurser för att utveckla tidningen och webben till att bli en bättre upplevelse och informationskanal för läsarna. Jag tror att vid den här typen av förändringar är det lätt att underskatta de mjuka frågorna. Det finns en övertro på, att om bara de tekniska lösningar finns på plats, så löser det andra sig automatiskt. Så är det naturligtvis inte. Vi hade en jättediskussion om vilka bylines vi skulle ha i de olika tidningarna. Nu skriver vi ut vem journalisten är och från vilken tidning oavsett var artikeln publiceras. Det är inte längre någon stor fråga eftersom läsarna inte reagerat. Nu har vi ett lugn i organisationen som inte fanns tidigare och det tar jag som ett kvitto på att samarbetsformerna har gett resultat, konstaterar Viveka Hedbjörk. Ingalill Sundhage, känner du igen diskussionerna? Även om vi inte har kommit lika långt i samarbetsformerna mellan Bohusläningen och TTELA, känner jag igen tongångarna. Vi hade en liknande diskussion om byline som kunde kommuniceras till läsarna. Anders Svensson, chefredaktör Hallands Nyheter Födelseår: 1951 Utbildning: Kulturgeografi Umeå Universitet, diverse management utbildningar i Sverige och utomlands Professionell bakgrund: Laholms Tidning (reporter/redigerare), Hallands Nyheter (reporter), Expressen (teknisk redaktör, bitr teknisk chef, administrativ direktör), DNEX Tryckeriet (VD), Sydsvenskan (ansvarig för tabloidomgörningen), VLT (administrativ redaktionschef, Hallandsposten (redaktionschef och utgivare) Ingalill Sundhage, chefredaktör Bohusläningen Födelseår: 1954 Utbildning: Tandsköterske- och tandhygienistutbildning, Journalisthögskolan Professionell bakgrund: Tandsköterska och tandhygienist under 15 år. Utbildade sig till journalist i början av 90-talet. Första tidningen var Ulricehamns Tidning innan Borås Tidning lockade där hon slutade 2007 som nyhetschef och blev chefredaktör för Västerviks-Tidningen Viveka Hedbjörk, chefredaktör Hallandsposten Födelseår: 1958 Utbildning: Journalisthögskolan Professionell bakgrund: Redaktionschef på Värnamo Nyheter , VD och redaktionschef på GP Nära , VD för Västsvenska Lokaltidningar och vice VD för tågoperatören Merresor

14 Redaktionell kompetensutveckling Men det som jag vill lyfta fram är att Bohusläningen och andra lokala tidningar sitter på otroligt starka varumärken. Det tror jag allt som oftast är lätt att glömma bort. En tidning som dominerar en mindre ort tar sig lätt för given. Jag menar att det är viktigt att stiga fram och synas i alla möjliga sammanhang och känna stolthet för det vi gör och kommunicera med läsarna. Det ser jag som en av mina huvuduppgifter som chefredaktör för Bohusläningen, säger Ingalill Sundhage. Även Viveka Hedbjörk har erfarenhet av självförtroendet inom den lokala dagspressen: På Hallandsposten genomförde vi nyligen en läsarundersökning och jämförde den med vad våra journalister och fotografer trodde läsarna skulle uttrycka för åsikter. Överlag var läsarna betydligt mer nöjda med tidningen än vad vi vågade tro. Nästan hälften av de tillfrågade läste hela tidningen, vilket naturligtvis är mycket glädjande siffror. Det bekräftar också att många inom vår egen bransch har varit för snabba att deklarera papperstidningens snara död. Vi måste självklart tro på våra egna tidningar för den lokala journalistiken är oumbärlig. Sedan är det en annan fråga via vilka kanaler som det lokala materialet kommer att publiceras. Vi sitter alla tre på riktigt starka varumärken och vi måste lära oss dra nytta av dessa varumärken ännu mer, säger Viveka Hedbjörk. Ni har alla tre varit VD eller chefredaktör med ekonomsikt ansvar. Hur har det påverkat ert nuvarande arbete? För min del har det varit en styrka. Jag brukar resonera som militären; det är en stor fördel att veta hur det är på andra sidan kullen, säger Anders Svensson. Det gäller att ha en förståelse för anställda men även företagsledning och ägare. Idag är de anställda medvetna om att utan en sund ekonomi går det inte att bedriva en trovärdig journalistik, säger Ingalill Sundhage. Det är roligt att få spela på hela planen och inte bara hålla till i försvaret, inflikar Viveka Hedbjörk. Många inom vår egen bransch har varit för snabba att deklarera papperstidningens snara död. Redaktionell samordning har vi lyft fram, vilka andra fördelar finns det i att tillhöra Stampen-gruppen? Vi har nu en gemensam webbplattform och där finns det framtida utvecklingsvinster att hämta. Men jag tror vi kommer att ha ännu större nytta av den publiceringsplattform för mobilen som är på gång. Den hade vi inte kunnat utveckla var för sig, konstaterar Anders Svensson. Slutligen, hur ser dagsformen ut för respektive tidning? Bra, men den kan bli bättre. Efter att ha ändrat tidningens form och utvecklat samarbetsformer med Hallandsposten, pratar vi nu mycket innehåll kommer präglas av finjusteringar och plocka upp sådant vi skjutit upp efter några turbulenta år, lovar Anders Svensson. Dagsformen kunde vara bättre för Bohusläningen. Det positiva är att vi under 2009 bromsat upplagetappet. Jag har stora förhoppningar på det nya redaktionella verktyget som ger ökade möjligheter att jobba med layoutstyrd redigering och så tror jag på den nya säljorganisationen som ska vara ute i fronten och vara mer proaktiv, säger Ingalill Sundhage. Helt strålande, skulle jag vilja beskriva Hallandspostens dagsform. Vi har ökat räckvidden och gör en ruskigt bra tidning. Det vi ska bli bättre på är läsarmedverkan och publicering på nätet. Mer läsarmaterial på webben har vi bara nosat på ännu, avrundar Viveka Hedbjörk. 12

15 Redaktionell kompetensutveckling Redaktionellt samarbete med bara vinnare Familjelivs samarbete med flera morgontidningar utgör ett av det bästa exemplen på redaktionell samverkan inom Stampen-gruppen. Det var viktigt att skapa en situation där alla parter var vinnare och det har vi lyckats med, konstaterar Anna Holmquist, chefredaktör för Familjeliv som ingår i Stampen Media Partner, ett affärsområde i Stampen-gruppen. Den interaktiva mötesplatsen Familjeliv.se har under de senaste åren haft en imponerande utveckling. Med över Anna Holmquist unika besökare i veckan är sajten störst inom Stampen-sfären och är även dubbelt så stor som den närmaste konkurrenten. Att vara ledande i ett speciellt segment har inneburit att annonsörerna vill synas på Familjeliv.se och sajten kan visa upp svarta siffror. Den snabba tillväxten kan delvis förklaras i det utökande samarbetet med morgontidningarna inom Stampen. TTELA, Bohusläningen, Nerikes Allehanda och Vestmanlands Läns Tidning var först ut med att samarbeta med oss på webben medan vi hade ett tidigt samarbete med GP kring artiklar i papperstidningen. Idag levererar Familjeliv.se material till 13 av gruppens tidningar och webbplatser. Tidningarna har självklart olika behov men vi har lärt oss under resans gång hur vi snabbast kan utveckla samarbetet för en specifik morgontidning, säger Anna Holmquist. Under hösten gjorde Familjeliv.se en utvärdering av vilket innehåll som var mest efterfrågat av tidningarna och deras läsare. Det är egentligen två typer av material som dominerar. Allra bäst fungerar tips och råd om föräldraskapet och allt som kretsar kring det. Men artiklar om lite känsliga ämnen fungerar också bra. De här två typerna av artiklar speglar också mycket bra innehållet i Familjelivs forum där besökarna diskuterar både praktiska saker kring föräldraskapet men också sådant som man inte vill prata om öppet. I forumet är man anonym och känner sig därför trygg att diskutera även känsliga saker kring föräldraskap och familjeliv. En betydande del av Familjelivs redaktionella material är baserat på användargenererat innehåll från sajten. I egenskap av journalist är det oerhört lärorikt att arbeta med Familjeliv.se. Vi utgår ofta från det som besökarna diskuterar och det förenklar arbetet med att ta fram relevanta frågeställningar eller göra fördjupade nedslag i ämnen som engagerar läsarna. Det blir en omedelbar journalistik som jag är övertygad om att de flesta journalister och redaktioner skulle ha stor nytta av att testa. Ett exempel är hur vi agerade när larmet om svininfluensan började ta fart. Då var många föräldrar oroliga och villrådiga över hur de skulle agera, vilket de uttryckte i Familjelivs forum. Vi bjöd in en infektionsläkare som fick chatta med våra läsare och hade sedan bra material för en artikel om de vanligaste frågorna i samband med svininfluensan. Anna Holmquist är övertygad om att sociala medier generellt och inte minst interaktiva mötesplatser kommer att förändra journalistiken i grunden. Läsarnas behov och efterfrågan kommer i allt högre grad styra utvecklingen och sätta agendan för vad som är viktigt och berör. 13

16 a f fä r s u t v eck l ing Mktmedia fokuserar på affärsutveckling För utvecklingsbolaget Mktmedia innebar fjolåret att de två stora infrastrukturprojekten Mktwebb och Mktmobil kom på plats. Nu har vi lagt grunden för att gemensamt kunna utveckla nya affärsmodeller och hitta nya intäkter. År 2010 kommer att präglas av satsningar på sökbarhet, relevans, nya samarbeten och samverkan kring innehåll och tjänster, säger Hanna Konyi, affärsutvecklingschef för Mktmedia. Det samägda utvecklingsbolaget Mktmedia med dotterbolaget Adeprimo har en nyckelroll inom Stampengruppen för att alla intressenter och samar- Hanna Konyi betspartners ska kunna utnyttja de nya möjligheter som de digitala informationskanalerna erbjuder. Det har varit ett omfattande arbete med implementering av Mktwebb och nu har utrullningen av Mktmobil påbörjats. Mktmedias organisation är slimmad och med fem medarbetare blir vår viktigaste uppgift att driva gemensamma processer. Att tillsammans med respektive tidning och medieföretag tänka ut hur vi ska skapa affärer med hjälp av de nya publiceringskanalerna, säger Hanna Konyi. I det arbetet utgör speciella utvecklingsråd och inspirationsdagar viktiga instrument för att föra utvecklingen och själva användandet framåt. Det vi vill undvika till varje pris är att nya tekniska plattformar införs och sedan stannar i utveckling. Därför uppmuntrar vi lokala initiativ och samarbeten med respektive tidnings läsare och annonsörer. Initiativ som resulterar i ny kunskap och genererar affärer som hela gruppen har nytta av. Enligt Hanna Konyi är fokus på nya affärsmodeller avgörande. Vi står inför ett kulturellt skifte och nya användarmönster. För att lyckas inom digitala affärer måste vi våga tänka annorlunda. Det är exempelvis helt avgörande i vilken utsträckning vi släpper in läsarna på våra webbtidningar och digitala mötesplatser. Det är så vi skapar engagemang och aktivitet. Vårt fokus kommer att ligga på att förbättra räckvidden och skapa relevant trafik. Då kan vi också möta kraven från både lokala och rikstäckande annonsörer som vill komma i kontakt med speciella kundkategorier och målgrupper. Ännu så länge är vi bara i början i arbetet med att ta position inom sökord och relevans, där vi ser att det finns en stor potential till nya intäkter. Vi tar tacksamt emot alla nya idéer och infallsvinklar från våra samarbetspartners. Sedan är det Mktmedias uppgift att tillsammans med tidningarnas medarbetare utveckla och förverkliga idéerna så att de blir kommersiellt gångbara. Hanna Konyi var tidigare affärsutvecklingschef på GP när hon för ett år sedan blev erbjuden samma roll inom Mktmedia. Jag har världens roligaste arbete och får samarbeta med en mängd duktiga, intresserade och innovativa människor inom Stampen-gruppen. Som jag ser det har vi nu de rätta förutsättningarna för att försvara och utveckla rollen som nummer ett på lokal nivå oavsett media. Mobila affärskoncept ger nya intäkter Generellt har dagspressen och andra medieaktörer inte kunnat ta betalt för redaktionellt innehåll på sina webbplatser. Nu öppnas nya möjligheter att generera intäkter i samband med Mktmedias mobilplattform. Faktum är att vi har en fantastisk möjlighet att skapa inkomster med mobila affärskoncept och jag vill hävda att vi är Jan Laurén världsledande när det gäller att ta fram nya tjänster med hjälp av vår mobilplattform, konstaterar Jan Laurén som är ansvarig för den mobila utvecklingen hos Mktmedia och Adeprimo. Ingen falsk svensk blygsamhet där inte. Det kanske beror på att Jan Laurén är född, uppvuxen och bor i finska Vasa och talar en behaglig finlandssvenska. Men framförallt har han en gedigen bakgrund och erfarenhet när det gäller redaktionell och kommersiell kommunikation via mobilen. Redan 1999 ledde han utvecklingen av mobila tjänster för dagstidningen Vasabladet. Sedan ett par år är Jan Laurén knuten till Mktmedia och ansvarar för utvecklingsarbetet på Mktmedias dotter bolag Adeprimo och dess kontor i Vasa med fem medarbetare. Tidningarnas första betaltjänster via SMS lanserades redan Nu finns det ett hundratal mobiltjänster att tillgå men Enligt Jan Laurén har mobila tjänster flera fördelar: det är den personligaste kanalen hög tillgänglighet finns i varje ficka är den snabbaste dubbelriktade kanalen Etablerad betalningsvilja Enkla betalningsmöjligheter 14

17 a f fä r s u t v eck l ing de flesta tidningar utnyttjar bara ett fåtal. Vårt arbete har varit inriktat på, att från en gemensam teknisk plattform som binder samman webb och mobiler, skapa nya tjänster för både en lokal och nationell marknad. Vi vänder oss till konsumentmarknaden men har även intressanta lösningar för B2B. Den viktigaste skillnaden jämfört med tidningarnas traditionella intäkter i form av prenumerationer och annonser, är att intäkterna från mobila tjänster är på lägre belopp men har förutsättningar att bli betydligt fler. Allt enligt devisen många bäckar små, konstaterar Jan Laurén. Under 2009 har en speciell mobilshop lanserats där Stampen-gruppens tidningar har en mängd tjänster och applikationer att välja mellan. Tävlingar, värdekuponger, hälsningar, läsarbilder och omröstningar är några funktioner. Att sätta upp en egen kundklubb är också en möjlighet som erbjuds via mobilshopen. En stor fördel är att vi kan erbjuda tidningarnas kunder och annonsörer specialanpassade kampanjer mot utvalda segment. Det gör att kommunikationen blir träffsäker och når sin utvalda målgrupp, förklarar Jan Laurén. En stor framgång för Mktmedia är att bolaget på senare tid lyckats förhandla fram ett betydligt bättre operatörsavtal. Ett avtal med förmånligare intäktsdelning för tidningarna jämfört med tidigare. Vi har övertygat operatörerna om att vi med våra nya tjänster kan skapa hög trafik till våra mobila plattformar och att vi blir mer motiverade med en förbättrad intäktsdelning. Lägre avgifter men ökad trafik gynnar operatörerna på sikt och även vår egen verksamhet. Ett säkert tecken på att Mktmedia är på rätt väg, är att de mobila affärskoncepten och nya tjänster väckt intresse utomlands. Vi har kommit en bra bit på vägen i förhandlingar med andra nordiska medieföretag, bland annat norska Polaris och finska HSS Media. Men vi har även blivit uppvaktade av aktörer utanför Norden. Vilka affärer det resulterar i är lite för tidigt att säga idag men onekligen ett bevis på att våra satsningar nu börjar ge resultat, konstaterar Jan Laurén. Mobiento brinner för mobilmarknadsföring Förvärvet av Mobiento är ett av de mer spännande som Stampen-gruppen genomfört under senare år. Företaget hör till de mest uppmärksammade och framgångsrika bolagen i branschen för mobilmarknadsföring. Det är ingen överdrift att påstå att Mobientos renommé är större än själva verksamheten. Visserligen har företaget haft en bra utveckling Per Holmkvist sedan starten När medieföretagen under fjolåret fick kämpa med näbbar och klor för att undvika förlust, så ökade Mobiento omsättningen med 35 % och fick nyanställa flera medarbetare. Med en omsättning på drygt m s e k 26 och 25 anställda är Mobiento en ledande aktör i Norden, men det finns naturligtvis större företag på den internationella scenen. Tack vare framgångsrika kampanjer har Mobiento ändå fått stor och välförtjänt global uppmärksamhet. Exempelvis är Mobiento trefaldig vinnare i branschens mest åtråvärda tävling, MMA Global Awards i Los Angeles. Senaste gången var 2009 med en kampanj för Adidas i kategorin Display vann Mobiento med ett uppdrag för H&M och 2007 vann man priset för kampanjen Mobilsupporter för Läkare Utan Gränser. Bland Mobientos kunder återfinns starka varumärken som Volvo, Amnesty, Coca-Cola, Vattenfall och AMF. På frågan hur Mobiento har lyckats så är grundaren, delägaren och VD Per Holmkvist rak på sak: Vi har en mycket stark tro på det vi gör och såg tidigt vilken potential det fanns i mobilmarknadsföring. Sedan har vi en bra blandning av människor i bolaget. Vi har flera kreativa specialister på marknadsföring men även tekniker som kan förverkliga kreatörernas idéer. Flera bolag i branschen är mer styrda av tekniken och då får deras kunder inte det genomslaget med kampanjer som vi lyckas uppnå. I Mobiento brinner vi för kreativa och affärsmässiga upplägg och har en gedigen erfarenhet. Sammanlagt har vi sedan starten producerat över tusen mobila projekt och kampanjer. Stampen Media Partner, ett affärsområde inom Stampen-gruppen, förvärvade Mobiento genom att köpa det norska bolagets Edda Medias andel under sommaren Edda Media är i likhet med Stampen stora på den lokala tidningsmarknaden men där upphör också likheterna. Det spännande med Stampen är den kraftfulla satsningen på digitala medier och att de finns en erfarenhet av att arbeta med entreprenörsledda företag, inte minst inom affärsområdet Stampen Media Partner, säger Per Holmkvist. Även om äktenskapet med Stampen bara är drygt ett halvår, så har vi påbörjat en del intressanta samarbetsprojekt. Till exempel Mobil Bazar, ett projekt vi utvecklar tillsammans med Mktmedias dotterbolag Adeprimo. Mobiento har idag kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn och det finns planer för en ytterligare expansion. För ett mindre entreprenörsdrivet företag är det svårt att etablera sig på nya marknader utan att få tillgång till kapital. Med Stampen i ryggen öppnas nya möjligheter att växa på den internationella marknaden. I vilken utsträckning mobilmarknadsföring kommer att ta ytterligare marknadsandelar är svårt att säga. Men helt klart är det många välkända varumärken som nu använder denna kanal för att skapa relationer med sina kunder och leverera förmånliga erbjudanden eller bjuda in till tävlingar var för oss genombrottsåret för marknadsföring via mobilen. Sedan har vi och våra kunder fått ytterligare draghjälp av att antalet iphones och övriga Smartphones ökar markant. I takt med att allt mer kommunikation sker via mobilen blir det naturligt att företagen satsar även inom detta område. Men det är med det som med all marknadsföring. Det krävs ett bra och lockande innehåll för att få effekt, konstaterar Per Holmkvist. 15

18 GP flyttar fram positionen på webben På eftermiddagen den 23 september i fjol flög champagnekorkarna i taket på GP:s centralredaktion. Äntligen var nya gp.se i luften! Sist ut av Stampens 32 tidningar att ta den gemensamma plattformen Mktwebb i bruk. Margareta Romare, Cecilia Krönlein En efterlängtad övergång efter 20 månaders hårt arbete med läsarundersökningar, skissarbete, användartester och kategoriserings arbete, summerar Margareta Romare, avdelningschef för GP:s redaktion för digitala kanaler och Cecilia Krönlein, redaktionschef på GP. Att ge gp.se en tydligare profil och samtidigt öka nyttan för både läsare och annonsörer var det övergripande målet för omgörningen av gp.se. Ett arbete som landade i en helt ny layout med toppnavigering, bredare spalter, tydligare struktur och en rad nya funktioner och redigeringsmöjligheter. Kvittot från läsarna var överväldigande. Snygg, fina färger och mycket lättare att hitta information, var de vanligaste synpunkterna, säger Cecilia Krönlein. Övergången till den nya plattformen, uppgraderingen av publiceringsverktyget Polopoly och omgörningen av sajten gjordes på ett bräde. Visst var det nervöst, men eftersom de tre delarna hängde samman kunde vi inte göra på något annat sätt. Viktiga var också de stora utbildningsinsatser som vi gjorde inför lanseringen, säger Cecilia Krönlein. Utbildningarna handlade inte bara om tekniken och det nya publiceringsverktyget Polopoly 9. Minst lika mycket vikt lades på webbtänk, nyhetsvärdering, interaktivitet med läsarna, hur man skriver på webben och vad man ska tänka på för att komma högt upp i sökmotorerna. Margareta Romare och Martin Holmberg, som var projektledare för omgörningen av gp.se, ledde tillsammans seminarier för alla medarbetare på hela redaktionen. I grunden har inte det journalistiska arbetet förändrats på grund av den nya sajten, men vi ville passa på att få hela redaktionen mer samspelt i hela GP:s webbtänk, säger Margareta Romare. På Göteborgs-Posten har man en integrerad organisation mellan papper och webb. Det betyder i praktiken att alla på redaktionen arbetar mot bägge kanalerna, och att de större ämnesredaktionerna ansvarar för sin egen undersajt på gp.se. På avdelningen digitala kanaler, som Margareta Romare leder, har man samlat tidningens redaktionella spetskompetens kring gp.se, GPTV (webbtv) och GP Mobil. Vad står då närmast i tur för den fortsatta utvecklingen av gp.se? gp.se Födelseår: 1995 (14 augusti) Unika webbläsare per vecka 2009: Mest besökta undersajt: Göteborg Mest lästa artikel 2009: Skjutne mannen dog av skadorna (dödsskjutning av ung man i stadsdelen Johanneberg, sidvisningar) Mesta kommenterade artikel 2009: Pariserhjulets vara eller inte vara i Göteborg (över kommentarer) Mest sedda webbtv-inslag 2009: Se 70-talets Haga ( sidvisningar) 16

19 a f fä r s u t v eck l ing Just nu jobbar vi med att beta av de listor med restnoteringar som vi inte hann med innan övergången till den nya webbplattformen. Vi saknar också en del nödvändiga funktioner som till exempel ett bättre fungerande bloggverktyg eller ett quizverktyg, säger Margareta Romare. En viktig fråga för den framtida utvecklingen både på webben och i mobilen är behovet av kortare ledtider vad gäller tekniska förändringar. Utvecklingen går otroligt snabbt och då är det viktigt att vi klarar att ligga i framkant för att kunna attrahera läsare och annonsörer. Viktigaste innehållsfrågan just nu är det pågående dra-i-sär-projektet, det vill säga dra isär materialet i tidningen och på nätet. På Göteborgs-Posten, liksom i medieföretag över hela världen, står frågan hur papper, nät och mobil på bästa sätt ska komplettera varandra högt på agendan. Vi har läsare som säger att de inte behöver läsa GP på nätet eftersom de prenumererar på papperstidningen. Samtidigt har vi läsare på nätet som säger att de inte behöver köpa tidningen eftersom de läser gp.se. Nu måste vi tydligare bevisa att de har fel, konstaterar Cecilia Krönlein. Vi måste visa att innehållet i de olika kanalerna inte är detsamma, och samtidigt ta tillvara varje kanals specifika styrkor. Färre dubbel publiceringar som är identiska. När materialet går från en kanal till en annan måste det i högre grad vidareutvecklas. Margareta Romare ger ett lyckat exempel från den gångna sommarens stora Ullevikonserter. Då bevakade vi låt för låt från Ullevi. En medarbetare satt inne på arenan och sms:ade in kommentarer om varje låt. På så sätt fick vi en rapp realtidsrapportering på webben. I pappret och på webben dagen efter körde vi en klassisk recension. Margareta Romare, Avdelningschef digitala kanaler Födelseår: 1962 Utbildning: Journalisthögskolan i Göteborg samt examen i ekonomi från Göteborgs universitet Karriär: Jobbat på GP sedan 1987 i flera olika befattningar, både som reporter och chef Cecilia Krönlein, Redaktionschef Födelseår: 1955 Utbildning: Spridda skurar av högskolestudier i arkeologi, nationalekonomi och juridik. Journalisthögskolan i Stockholm. Flera ledarskapsutbildningar och mentorprogram Karriär: Skövde Nyheter, Arbetet Nyheterna och GP. Lokalredaktör, nyhetsreporter, redigerare, redigeringschef, nattchef, avdelningschef för Göteborgsredaktionen, nyhetschef och redaktionschef 17

20 a f fä r s u t v eck l ing Thomas Ahlin, Anna Bengtsdotter, anna-lena Bergdahl Inga murar på Sala Allehanda Bland landets dagstidningar är det inte ovanligt med murar och vattentäta skott mellan redaktion och marknadsavdelning. På Sala Allehanda (SA) är det fokus på samarbete över gränserna, multijournalistik och storsatsning på webben som mötesplats. 18

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 27 AUGUSTI 2015 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 ksek (8544 ksek) Nettoomsättning för Koncernen första

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009)

Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) Reklamfilmsutredningen 2009 (RFU 2009) En kartläggning av svensk reklamfilmsproduktion AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT HUI har genomfört en branschanalys i tvådelar: En kvantitativ analys av de ekonomiska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 201212 201112 201012 200912 200812 MSEK 201212 201112 201012 200912 200812 MSEK STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2012 ANDEL AV INTÄKTERNA ÖVRIGT GP 13% 17% Koncernens intäkter uppgick till

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER

FORTSATT STARK KUNDTILLVÄXT, BÄST I TEST OCH ÖKANDE INTÄKTER Delårsrapport 1 januari 1999 30 juni 1999 TeleTrade Financial Services AB (publ) TeleTrade Financial Services AB (publ) är inofficiellt noterat på Aragon-listan. Verksamheten består av Internetmäklaren

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011

STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011 STAMPEN AB Delårsrapport januari juni 2011 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT 14% GP 18% STMP 5% MBVK 9% Koncernens intäkter ökade med 6,1 procent till MSEK 2 713 (2 556) V TAB 31% PROMEDIA 17% GISAB 6% Rörelseresultatet

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Vi når mediebranschens beslutsfattare!

Vi når mediebranschens beslutsfattare! "Det närmaste DN Debatt man kommer för mediebranschen" Mikael Marklund Axel Andén Lisa Bjurwald Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen Vi når mediebranschens beslutsfattare! n Medievärlden bevakar affärerna

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

VD har ordet Förvärvet av Tourn Media Internationell expansion

VD har ordet Förvärvet av Tourn Media Internationell expansion VD har ordet Förvärvet av Tourn Media År 2014 har varit ett händelserikt år för Tourn International och den viktigaste händelsen var förvärvet av bloggannonseringsnätverket Tourn Media (Tourn.se). I och

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

-3,0 1,4 245 6,2 33,3

-3,0 1,4 245 6,2 33,3 2012 Innehåll Stampen Media Group i korthet 4 Vd har ordet 8 Året i korthet 10 Bransch- och affärsutveckling 12 Intervju med Peter Hjörne och döttrar 18 På nya jobb 20 Miljö- och samhällsansvar 22 Utblick

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR

HAR MAN FÖLJT APSIS, FÖRETAGET SOM ÄR PLATS 05 TILLVÄXTPROCENT 68,96 % Apsis byter VD inte målsättning När Anders Frankel drog in sin tidigare konkurrent Kim Mortensen i Apsis visste han inte exakt vilken roll Kim skulle ha i företaget. Men

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com STAMPEN 2010 Krabbnebulosan är resterna av en supernova. Den har en diameter på 6 ljusår och är belägen i stjärnbilden Oxen. Avståndet från oss är 6 500 ljusår. Ljusfenomenet var en stor mediehändelse

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Journalistikens förutsättningar i en digital värld

Journalistikens förutsättningar i en digital värld Journalistikens förutsättningar i en digital värld Det senaste året har många medieföretag varslat anställda och skurit ned i sina verksamheter. Samtidigt konsumerar allt fler journalistik på en mängd

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION

FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION HEJ HEJ! FRÅN STRATEGISK CONTENT MARKETING TILL CONTENT INTEGRATION VARFÖR DEN HÄR KURSEN? NU BÖRJAR VI CONTENT MARKETING CONTENT INTEGRATION SÅ VARFÖR PRATAR VI ENS OM EN CONTENT MARKETING? HÄR KOMMER

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006

Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 Aspiro AB (publ( publ) Delårsrapport januari-september 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning januari-september 2006: 341,3 MSEK 132 anställda Huvudkontor

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011

STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011 STAMPEN AB Bokslutskommuniké januari december 2011 ANDEL AV OMSÄTTNING ÖVRIGT GP 16% 18% STMP 5% V TAB 30% GISAB 5% MBVK 9% PROMEDIA 17% Koncernen fortsätter att växa och intäkterna ökade med 7,8 procent

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014

Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014 Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2014 DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2014 KONCERNEN I KORTHET Nettoomsättning för Moderbolaget Q3 2 693kSEK (3 089kSEK) Nettoomsättning för Koncernen Q3 3 617kSEK Resultat

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer