från makro till mikro Innehåll Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "från makro till mikro Innehåll Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt."

Transkript

1 STAMPEN 2009

2 Nyårsfyrverkeri från makro till mikro Helhetsperspektivet skapar framgång lokalt. Innehåll Året i korthet 2 Stampen-gruppen i siffror 3 Intervju med koncernchefen 4 Redaktionell kompetensutveckling Utvecklingsoptimism präglar Stampen 8 Den lokala journalistiken är oumbärlig 10 Redaktionellt samarbete med bara vinnare 13 Affärsutveckling Mktmedia fokuserar på affärsutveckling 14 Mobila affärskoncept ger nya intäkter 14 Mobiento brinner för mobilmarknadsföring 15 GP flyttar fram positionen på webben 16 Inga murar på Sala Allehanda 18 Branschutveckling From newspaper to newsmedia 20 Ny vägvinnande affärsmodell 22 V-TAB breddar utbudet och stärker varumärket 25 Ny webbportal underlättar beställningar 25 Processer attraktivare än det låter 26 Samedio ger plattform för tillväxt 27 Nya VTD-modellen förändrar distributionsbranschen 28

3 Svininfluensavirus A (H1 N1) Stampen-gruppen är byggd på en idé och modell som kräver samarbeten och partnerskap för långsiktig tillväxt och lönsamhet. I mediebranschen var det många aktörer som visade röda siffror när räkenskapsböckerna stängde. Stampen-gruppen gick mot strömmen och kunde visa ett plusresultat på drygt m s e k 200. Ur ett medarbetarperspektiv blev 2009 ett besvärligt år med sparpaket och neddragningar på flera enheter. Samtidigt som det varit oundvikligt att bromsa så har det också varit nödvändigt att gasa under verksamhetsåret. Åtgärder som har gett frukt och kommer att fungera som en hävstång när marknaden sakta men säkert börjar återhämta sig från en rekordkraftig nedgång. En bärande idé för Stampen-gruppen är det nära samarbetet med olika partners och inte minst inom Mktmedia finns det flera bra exempel på lyckade samarbetsprojekt. Under 2009 fick samtliga tidningar inom Mktmedia en gemensam webbplattform. Ytterligare ett omfattande projekt är satsningen på en mobil plattform där 47 tidningar nu kan göra affärer med Mktmobil som kundkanal. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom digital teknik och testar nya affärsmodeller. Det är mot den bakgrunden förvärvet av Mobiento, Nordens ledande företag av mobilmarknadsföring, ska ses. Stampen-gruppen har ett tydligt mål; oberoende av publiceringskanal ska våra medieföretag vara etta på den lokala marknaden. Ambitionen och målet att gruppen inom tre år ska fördubblas i omsättning och värde ligger fast. Det ska genomföras med en expansion via etablerade men också nya marknader och verksamheter. Notiser om årets mediatrender 29 GISAB fortsätter leverera 30 Målmedveten strategi bakom förvärvet av Södertälje-Posten 30 Givande kunskapsutbyte präglar Stampens ledarskapsprogram 32 Trainee och ambassadör i samma person 32 Internationalisering kräver världsklass 33 Miljö Trovärdigt miljöengagemang 34 Nya kommunikationsformer bidrar till hållbar utveckling 34 Från ord till handling större andel tågresor minskar GP:s miljöpåverkan 36 Norrtelje Tidning behåller miljöinitiativet 37 Tillbakablick/framtid Humanism och branschkunnande förenar styrelseproffsen 38 Styrelsen 40 Ledningsgrupper 42 Stampen-gruppen 43 Översikt Stampen-gruppen 44 Utdrag från årsredovisning och koncernredovisning Kontakter 61 1

4 Året i korthet Omsättningen uppgår till m s e k (5 096) rörelseresultatet (EBITA) uppgår till m s e k 214 (269). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader med m s e k 953 (58) samt engångsposter i form av reavinster från radioförsäljning m s e k 91 och återbetalning av TU-avgifter m s e k 59 Annonsintäkterna är m s e k 360 (20%) lägre än föregående år för jämförbara enheter Fortsatt kostnadsfokus begränsar konjunkturens negativa resultatpåverkan V-TAB tog steget in i heatsetmarknaden Stampens nyförvärv Mobiento visar stark tillväxt 47 tidningar gör nu affärer med Mktmobil Från och med 2009 tillämpar Stampen-gruppen International Financial Reporting Standards (IFRS) 2

5 STAMPEN-GRUPPEN I SIFFROR Resultaträkning, msek Intäkter Rörelseresultat före avskrivning av goodwill (EBITA) Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Resultat efter finansiella poster (EBT) Nyckeltal Tillväxt, % -0,5 0,8 67,7 69,7 9,4 Rörelsemarginal, % 4,2 5,3 11,1 7,4 4,8 Kassaflöde från löpande verksamhet, m s e k Avkastning på eget kapital, % 8,4 9,4 35,8 20,2 22,0 Soliditet, % 33,4 31,4 40,6 25,8 22,2 Rörelseresultat (EBITA) per affärsområde, msek Göteborgs-Posten Promedia Mediabolaget Västkusten V-TAB Stampen Media Partner 7 12 GISAB 36 1 Övriga verksamheter Omstruktureringskostnader Totalt rörelseresultat (EBITA), m s e k Från och med 2009 tillämpar Stampen-gruppen International Financing Reporting Standards (IFRS). Alla jämförelsetal är omräknade i enlighet med IFRS 1. 3

6 Idébygget som klarar utmaningen Det finns många benämningar i omlopp för att beskriva Att mediebranschen fick vara med om det största inkomstbortfallet på många år är ett faktum. Det blev inget dåligt år för Stampen-gruppen. Jag är både stolt och nöjd med att våra företag orkade hänga i och leverera ett gemensamt plusresultat, konstaterar koncernchef Tomas Brunegård. Tomas Brunegård Det är en spännande resa Tomas Brunegård fått vara med om. För 14 år sedan blev han anställd som VD för GP-koncernen och sedan fem år leder han uppbyggnaden av Stampengruppen. Ett idébygge och strategiskt partnerskap som visat sig stå pall för värsta typen av lågkonjunktur och levererat vad som utlovats till sina intressenter och samarbetspartners. Tack vare erfarenheten av tidigare nedgångar vågade koncernen denna gång kombinera sparpaket med offensiva satsningar. Den gemensamma webbplattformen kom på plats under året och det investerades även i ledarskapsutbildning och trainees för att hitta morgondagens ledare inom Stampen-gruppen. Ditt förhållningssätt att lågkonjunkturen skulle bli Stampens bästa vän, fungerade det under 2009? Definitivt, jag har till och med sagt att den blev vår bästa vän. Vi kan dock inte blåsa faran över för vi är inte igenom den ännu. Värsta nedgången ligger bakom oss och läget har ännu så länge bara stabiliserats och det är en bra bit kvar innan vi är på samma nivåer intäktsmässigt som före nedgången. Men om jag ser brett och generaliserar, så har de aktörer som ingår i Stampen-gruppen klarat av att hantera den här lågkonjunkturen på ett betydligt bättre sätt än tidigare dramatiska konjunkturfall. När du pratar om lågkonjunkturen som en vän, är det i första hand företagens förändringsbenägenhet du menar? Ja, det är en mycket viktig parameter men vi har också blivit tvingade att ha fokus på kassaflöde för att skapa handlingsfrihet. En tredje parameter är ett fortsatt innovationsflöde. Senaste lågkonjunkturen hade vi omfattande sparbeting och stoppade alla investeringar. Det har vi inte gjort denna gång. De besparingar vi har genomfört på nästan alla håll inom koncernen har resulterat i ett starkt kassaflöde och skapat förutsättningar att titta framåt och investera i nya verksamheter. Vi har klarat av två nya förvärv; STC som tar oss in på marknaden för heatsettryck och Mobiento som är ledande företag inom mobilmarknadsföring. Dessutom har vi etablerat ett helt nytt tryckeri i Landvetter och rullat ut webbplattformen för samtliga dagstidningar inom Stampen-gruppen. Får du någon personlig uppskattning inom Stampen för ditt sätt att se möjligheterna trots att omvärlden håller på att rasa samman? Svår fråga att förhålla sig till. Jag får naturligtvis uppskattning från min styrelse och andra som sitter nära i organisationen och det räcker långt. Samtidigt är jag mycket medveten om att många medarbetare fått lämna sina jobb på våra olika företag i samband med neddragningar och då är det knappast någon som står upp och jublar över mitt förhållningssätt. Vad jag hoppas, när vi tar tuffa beslut, är att det syns i ett längre perspektiv och på sikt 4

7 intervju med koncernchefen blir uppskattat på alla nivåer i koncernen. Att vi både sparar och investerar under kärva tider är nödvändigt för att kunna fortsätta med uppbyggnaden av Stampen-gruppen. Hur summerar du 2009 ur ett ekonomiskt perspektiv? För ett år sedan var det omöjligt att se hur utvecklingen skulle bli. Det blev ett dramatiskt fall men någon panik utbröt aldrig hos oss. Vi tvingades att styra om alla mål under året och lyckades faktiskt bättre än förväntat att skapa fokus på och få ett bra kassaflöde. Så sammantaget vill jag se 2009 som ett framgångsrikt år där vi till skillnad från flera andra aktörer kan visa upp en vinst trots det största intäktsbortfallet i mannaminne. Och ur ett redaktionellt perspektiv? Den största framgången och en viktig positionering är givetvis breddningen av våra medieplattformar och inte minst att vi orkade genomföra att få ut den gemensamma webbplattformen som vi hade lovat. Poten tialen för den satsningen har vi bara sett början på. Vi kan nu möta våra läsare och kunder med ett helt annat erbjudande än tidigare och det känns bra. Samtidigt har vi haft ambitionen att utveckla våra papperstidningar och där tycker jag omgörningen av GP:s söndags edition är värd att lyfta fram. Men allt har inte varit rosenrött. Ur ett publicistiskt- och medarbetarperspektiv har det varit en tuff situation på flera håll. Vi har levererat det vi sagt vi skulle göra till alla våra företag och samarbetspartners och det känns naturligtvis bra att kunna göra det under ett år som Webbplattformen är nu på plats. Vad väntar härnäst? En hel del mer. Den standardiserade webbplattformen gör det möjligt att gå fram via alla andra digitala kanaler, exempelvis publicering av redaktionellt material i mobilen eller på läsplattor. 47 tidningar inom Mktmediasfären kan nu göra affärer med Mktmobil som kundkanal. Även webbteve tar sina första kommersiella steg. Bottnar din optimism i att Stampen-gruppen är bra på relevant innehåll? Vi är inte bäst på allt innehåll men vi är oslagbara på lokalt redaktionellt innehåll. Vår genuppsättning är lokal. Vi har påtagligt ökat innovationstakten vilket är helt avgörande för att klara vårt mål att expandera ytterligare. Sedan har vi levererat det vi sagt vi skulle göra till alla våra företag och samarbetspartners. Det känns naturligtvis bra att kunna göra det under ett år som

8 intervju med koncernchefen Hur tycker du Stampen klarar sig i jämförelse med bland andra Schibsted och Bonniers? Jag tycker vi klarar oss väl. Inte bara genom att hävda vår särart utan därför att jag upplever att Stampen är mer snabbfotad och oförutsägbar. Bonnier och Schibsted har mer att försvara än vad vi har. Samtidigt vill jag lyfta fram att samarbetsklimatet mellan de stora medieföretagen är mycket bra och att vi har ett antal gemensamma projekt, bland annat med forskare på KTH om hur vår produktion belastar miljön och hur vi gemensamt kan arbeta för en förbättrad hållbar utveckling i branschen. Mediekoncernerna har en mängd medarbetare som är proffs på att sammanställa och förmedla nyheter och featurematerial. Alltså det som många användare efterfrågar i de digitala kanalerna; relevant och trovärdigt innehåll. Samtidigt finns det en stor osäkerhet om hur en bra affärsmodell ser ut och kanske en rädsla för att ta betalt. Hur går ekvationen ihop att ta betalt för redaktio nellt material som tidigare varit gratis? Visst är det en fråga som alla medieföretag brottas med, men jag anser att vi har kommit en bra bit på väg. Flera av våra lokala medieföretag är noga med att inte lägga ut allt material på webben utan se till att det finns exklusivt och bra material enbart i papperstidningen. Detta gäller även våra större morgontidningar. Men för webben och mobilen agerar vi på ett annat sätt. Vi måste ha respekt för att den enskilda affären med läsaren eller kunden är mindre i kronor och ören, men att den sker flera gånger och att vi hela tiden adderar nya tjänster. Det är också därför vi lägger så stort fokus på kundrelationer. Både att utveckla och stärka kontakten med våra läsare men också med våra större varumärkesannonsörer. En effekt av prioriteringen på kundfokus är att GP:s VD Lars Rundblom slutar på tidningen under våren för att på heltid arbeta Vi har påtagligt ökat innovationstakten vilket är helt avgörande för att klara vårt mål att expandera ytterligare. med utvecklingen av kundrelationer, samordning av annonssamarbeten och utveckling av nya affärsmodeller inom Stampen-gruppen. Medieföretagen måste komplettera sina traditionella annonsaffärer med samarbeten där man kan ta betalt för de värden man skapar och kan mäta. Vi har genomfört ett antal sådana projekt med lyckat resultat och har flera samarbeten på gång med väletablerade varumärken. De offensiva expansionsplanerna för Stampen-gruppen med att fördubbla värde och omsättning på tre år, ligger de fast? Absolut, det går inte att bygga upp och utveckla en koncern enbart när det är högkonjunktur. Ska vi lyckas krävs expansion även under en lågkonjunktur. Det är under tuffa tider det gäller att våga gå framåt. Att stanna upp är mer riskabelt jämfört med att satsa. Sedan måste självklart en expansion bottna i en genomarbetad affärsstrategi, ledarresurser och finansiell styrka. Det du säger nu håller majoriteten av företagare av olika storlek med om. Men när det kommer till kritan så agerar företagen i bistra ekonomiska tider med neddragningar. Jag har respekt för att man inte alltid har råd att vara expansiv. Men det som hjälper Stampen i detta perspektiv är att vi inte är börsnoterade och därmed har större handlingsfrihet. Vår verksamhet måste dock vara i trim och kunna visa upp ett bra kassaflöde för att vi ska kunna agera och ta vara på tillfällen när de dyker upp. För koncernen är det också av stor vikt att företagsledningen har arbetat ihop under många år. Precis som Jim Collins beskriver i boken Good to Great, att gå från bra till strålande, bygger ofta på långa relationer och att inte ständigt behöva börja om på nytt. Över tiden är företag som arbetar långsiktigt mer lönsamma. Börsbolagen formas till del 6

9 intervju med koncernchefen av hur marknaden ser på bolagen och det gynnar inte alltid utvecklingen av företagen. Aftonbladet är kanske det bästa exemplet i vår bransch där en aktör som var tvåa på en nedåtgående marknad lyckades med omvandlingen att bli etta. Om vi byter spår. Sociala medier var det kanske mest använda ordet i branschen under fjolåret. Hur kommer detta fenomen att påverka medieföretagen framöver? Personligen har jag varit och är övertygad om att sociala medier kommer att påverka en mängd branscher, inte bara vår egen. Jag ser sociala medier som en naturlig utveckling av den demokratiseringsprocess som Internet har inneburit. Vi var tidigt ute genom köpet av Familjeliv Traditionella medier kommer att bli en spegel av vad som händer på sociala mötesplatser. De som vill kommer att kunna framföra sina åsikter och om det fanns ett historiskt åsiktsmonopol så har det nu upphört. Inte desto mindre kommer det att finnas behov av professionellt redaktörskap i takt med att informationsmängden hela tiden tilltar. Hantera, filtrera och sortera blir honnörsord för en aktör som Stampen men affärsmodellen kommer se annorlunda ut jämfört med papperstidningen. Den största framgången och en viktig positionering är givetvis breddningen av våra medieplattformar och inte minst att vi orkade genomföra att få ut den gemensamma webbplattformen som vi hade lovat. Just Familjeliv är exempel på Stampens internationella satsningar med export till bland annat Kina och Polen. Kommer vi få se fler satsningar utanför Sveriges gränser? Ja, och vi har egentligen två spår. Vårt affärsområde V-TAB kommer inom de närmaste tre åren ha etableringar i utlandet. Affärsområdet Stampen Media Partner har redan internationell närvaro och genom förvärvet av Mobiento finns vi representerade i Norge och Danmark med möjlighet att etablera oss på ännu fler nationella marknader. Satsningar som Stampen-gruppen genomför på andra nationella marknader sker nästan alltid i samarbete med lokala partners. Men även på hemmaplan ser ett intressant samarbete ut att växa fram med Public Service. Varför vill Stampen samarbeta med SVT? Vi tror att lokala medieföretag är en lika bra public serviceplattform som SVT:s och SR:s lokala sajter. Vi har båda ett stort förtroende bland allmänheten. Med material från SVT kan vi bli ännu bättre och försvara vår ställning som nummer ett på lokal nivå, oavsett media. På det professionella planet, vilket är ditt starkaste minne från 2009? Det finns mycket att lyfta fram, men en händelse som kommer att betyda mycket för branschen är delningen av TU. Genom att lyfta över arbetsgivarfrågorna till nybildade Medieföretagen skapar vi utrymme för TU att utvecklas som en ren branschorganisation. Och på det personliga planet? Att jag flög själv för första gången och är på god väg att ta mitt flygcertifikat. Flyga ensam är en omtumlande och härlig upplevelse som jag inte skulle vilja vara utan. Att landa på havsisen efter en långnavigation, framför Tjolöholms Slott på Kungsbackafjorden, är ett minne för livet. 7

10 Redaktionell kompetensutveckling Peter Hjörne, Bosse Svensson Utvecklingsoptimism präglar Stampen De har olika bakgrund men spelar båda en viktig roll i förverkligandet av idébygget Stampen-gruppen. Peter Hjörne och Bosse Svensson har alltid starka åsikter men förenas i en gemensam övertygelse om värdet i och överlevnadsförmågan för den professionella journalistiken. Låt oss därför koka ner en dryg timmes intervju till tre dagsaktuella frågor för mediebranschen. 1) Har vi passerat botten? 2) Hur ska läsarna kunna orientera sig i det nya medielandskapet? 3) Är det inte dags att ta betalt för redaktionellt innehåll? Mycket talar för att vi passerat den djupaste konjunktursvackan och nu sakta är på väg uppåt. Kommer medieföretagen att återhämta sig? PH Ingen av oss som nu är aktiva inom media har varit med om en lika kraftig intäktsmässig tvärnit som de sista månaderna Nu ser vi att innehållet är avgörande för framgång och vilka värden vi representerar som publicistiskt företag. Bosse Svensson 2008 och fjolåret inneburit. Vi var med när världen nästan stannade och dessutom fick vår bransch uppleva en strukturomvandling som saknar motstycke. Trots det har jag inte varit speciellt orolig och tillhör inte pessimis terna. Det kanske låter stöddigt, men jag har hela tiden varit övertygad om att Stampen-gruppen för ett antal år sedan valde rätt spår. Vi får nu också allt fler tecken på att annonsörerna återvänder till oss även om det är från låga nivåer. Däremot har jag aldrig varit så osäker på hur vår bransch kommer se ut om tio år. 8

11 Redaktionell kompetensutveckling Jag är dock ganska säker på att de aktörer som är snabbfotade, har resurser och kan attrahera talanger, kommer klara sig alldeles utmärkt även BS Stampen är en utvecklingsoptimistisk organisation. Det som kommit till under senare tid är en säkerhet kring vilka vi är. För fyra, fem år sedan fanns det en bristande självkänsla i publicistiska organisationer och den härstammade från att bara ett synsätt var gällande om hur nätet skulle fungera. Nu ser vi att innehållet är avgörande för framgång och vilka värden vi representerar som publicistiskt företag. Framtidstron är oerhört stark. I alla fall bland de delar som jag möter inom Stampen och hos våra samarbetspartners. En fördel med att vara verksamma i ett familjeägt företag, är att vi kan arbeta med långsiktiga projekt utan att styras av den närmaste kvartalsrapporten. Tror vår resa hade blivit betydligt besvärligare med en annan typ av ägare. Jag är övertygad om att överflödet av skvaller och förtal är journalistikens bästa vänner. Peter Hjörne Ur ett läsarperspektiv är det inte helt lätt att orientera sig i det nya medielandskapet. Hur ska läsarna kunna skilja på kritiskt granskande journalistik och allmänt tyckande? PH Jag är övertygad om att överflödet av skvaller och förtal är journalistikens bästa vänner. I ett samhälle där information svämmar över finns det ett behov och en efterfrågan på människor som kan sammanställa, analysera, filtrera och göra skeenden begripliga. Allt som är karaktäristiskt för professionell journalistik. Samtidigt är det inte svårt att se vilka stora fördelar den digitala tekniken medfört. Den har skapat oändliga möjligheter och bidrar till en demokratisering och vidgning av offentligheten. Inte bara i vårt närområde utan även globalt. Den självklara grunden för Stampen är att kunna hjälpa människor att öka sina kunskaper så att de kan fatta egna beslut och styra sina egna liv i den riktning de vill. Om det finns bloggare i landet, så är det mer ett uttryck för att det vanliga kaffeskvallret som tidigare sköttes vid köksbordet, nu blivit offentligt. Men det har inget med journalistik att göra. BS Jag ser bloggandet som ett uttryck för att många människor i vårt samhälle vill bli sedda och lyssnade på. Även om kvalitén varierar så pekar de ofta på brister i systemet och det kan vi ta till oss och fungera som en katalysator ur ett demokratiskt perspektiv. Sedan byggs varumärken upp under lång tid. Dagstidningarna inom Stampen och Peter Hjörne, vice ordförande i Stampen AB, politisk chefredaktör för GP Födelseår: 1952 Utbildning: Civilekonom med internationell inriktning Professionell bakgrund: Management trainee på John Deere, därefter Göteborgs-Posten sedan 1979; VD , chefredaktör och ansvarig utgivare , chefredaktör för opinionsavdelningarna , politisk chefredaktör Läser helst: Det mesta. Massor av dagstidningar och en del tidskrifter och allra helst skönlitteratur och historiska biografier Favoritlänkar: GP i mobilen och Google Public Service ligger oerhört nära varandra när det gäller trovärdighet, leveranssäkerhet och så vidare. Och det är ingen slump eller något som inträffat de senaste åren. För vår del handlar det om ett arbetssätt som i vissa fall är 150 år gammalt. Detta är ett arv som vi kommer att bygga vidare på och utnyttja. Både journalister och ägare har idag samma agenda, nämligen att sätta ett värde på den profession som utförs och som efterfrågas av en stor del av allmänheten. Och när är det dags att i större utsträckning skapa intäkter av professionen? PH Självklart måste vi också kunna ta betalt för det som duktiga yrkesmän och kvinnor levererar i våra kanaler. Vi har redan börjat prova nya betalningsmodeller och kommer leverera fler under Vi känner oss fram för att hitta rätt och är övertygade om att relevant lät tillgängligt innehåll har ett värde som läsarna är beredda att betala för. BS Det är viktigt att hålla isär de olika publiceringskanalerna. På dagstidningarna arbetar vi allt mer med att skilja på det material som publiceras i tidningen och på webben. Målet är att utnyttja varje kanals specifika styrka och få våra läsare att inse att de inte behöver antingen eller utan både och! Jag ser bloggandet som ett uttryck för att många människor i vårt samhälle vill bli sedda och lyssnade på. Bosse Svensson På de digitala plattformarna handlar det om att vi utvecklar nya tjänster som det går att ta betalt för, ofta i samarbete med andra aktörer. Betalningsmodellen skiljer sig radikalt från tidningarnas millimeterpris. Det handlar om betydligt mindre belopp men avsevärt fler transaktioner. Bosse Svensson, VD mktmedia Födelseår: 1960 Utbildning: Läst juridik, statskunskap och företagsekonomi och siktar att någon gång ta examen Professionell bakgrund: Reporter ÖP , Tidningen Land 86-88, Eget företag 88-92, Utvecklingschef och sedan chefredaktör ÖP 93 till VD Mktmedia sedan dess Läser helst: ÖP, DN. Senaste skönlitteratur, Guillios memoarer, P O Enquist, Ett annat liv och Mankells sista Wallander Favoritlänkar: OP.se, Hemnet, Facebook, Paidcontent.org 9

12 Redaktionell kompetensutveckling Anders Svensson, Ingalill Sundhage, Viveka Hedbjörk 10

13 Redaktionell kompetensutveckling Den lokala journalistiken är oumbärlig Viveka Hedbjörk, Anders Svensson och Ingalill Sundhage har en lång erfarenhet av att arbeta med starka lokala dagstidningar. Nu tacklar de gemensamt uppgiften att dra nytta av samverkan inom affärsområdet Mediabolaget Västkusten. Vi har träffat dem för att ta tempen på utvecklingsarbetet. Det är erfarna tidningsmakare som under 2009 tagit över chefredaktörskapet och basar för tre jämnstora tidningar med en respektive upplaga på strax över ex. Faktarutan för var och en avslöjar en lång och spännande karriär i huvudsak bland dagstidningar utanför storstadsregionerna. Med snart ett års erfarenhet av att leda tidningarna har de börjat kunna sätta sin prägel på det dagliga arbetet, men också haft möjlig heten att reflektera över de samordningsprojekt som påbörjades i samband med att Mediabolaget Västkusten bildades. Längst med nya arbetsformer har Hallandsposten och Hallands Nyheter kommit och tidningarna utgör den operativa verksamheten i Mediabolaget i Halland AB. Bohusläningen och TTELA som är två av fem dagstidningar inom Västkustmedia AB, har inte kommit lika långt med integrationsarbetet, men är på väg att under 2010 införa gemensam redigering och ny säljorganisation. Vilka är de mest konkreta exemplen på att Hallandsposten och Hallands Nyheter numera samarbetar? Vi har kommit ganska långt på flera områden men backat där det inte fungerat. Idag har vi gemensam natt-, kultur-, feature- och webb redaktion samt fritt utbyte av artiklar i det löpande nyhetsarbetet. Nu har vi börjat kunna se tydliga fördelar av samordningen, säger Anders Svensson, chefredaktör för Hallands Nyheter. Tidigare hade Hallands Nyheter en lokalredaktion med två journalister i Halmstad, nu räcker det med en reporter placerad på Hallandsposten för att bevaka Halmstad med omnejd. Vi har också haft möjlighet att editionera upplagorna så att Varbergsborna respektive Falkenbergsborna får sitt material först i tidningen, något som uppfattas som mycket positivt och som stärker upplagan. Det vi har backat ur är en gemensam redaktionsledning, länsredaktion och sportredaktion. Sporten är väldigt lokal och eftersom det finns en tydlig geografisk gräns, vill vi behålla den lokala prägeln för att inte skada tidningarnas varumärke. Det hindrar dock inte att vi även för sporthändelser kan ha en gemensam fotograf. Nu har vi börjat kunna se tydliga fördelar av samordningen mellan Hallands Nyheter och Hallandsposten. Hur har förankringsprocessen gått till bland personalen? Det kan inte vara helt enkelt att gå från att vara knivskarpa konkurrenter till att börja arbeta för båda tidningarna? Det har självklart inte varit problemfritt. Journalister älskar sin egen tidning och webbplats och så ska det vara. Det fanns en period då många anställda kände sig identitetslösa och inte visste vilken produkt de arbetade för, säger Viveka Hedbjörk, chefredaktör för Hallandsposten. Idag vill jag påstå att de flesta ser nyttan av vårt samarbete. Det är inte logiskt att ha dubbelbemanning av historiska skäl. Istället satsar vi våra resurser för att utveckla tidningen och webben till att bli en bättre upplevelse och informationskanal för läsarna. Jag tror att vid den här typen av förändringar är det lätt att underskatta de mjuka frågorna. Det finns en övertro på, att om bara de tekniska lösningar finns på plats, så löser det andra sig automatiskt. Så är det naturligtvis inte. Vi hade en jättediskussion om vilka bylines vi skulle ha i de olika tidningarna. Nu skriver vi ut vem journalisten är och från vilken tidning oavsett var artikeln publiceras. Det är inte längre någon stor fråga eftersom läsarna inte reagerat. Nu har vi ett lugn i organisationen som inte fanns tidigare och det tar jag som ett kvitto på att samarbetsformerna har gett resultat, konstaterar Viveka Hedbjörk. Ingalill Sundhage, känner du igen diskussionerna? Även om vi inte har kommit lika långt i samarbetsformerna mellan Bohusläningen och TTELA, känner jag igen tongångarna. Vi hade en liknande diskussion om byline som kunde kommuniceras till läsarna. Anders Svensson, chefredaktör Hallands Nyheter Födelseår: 1951 Utbildning: Kulturgeografi Umeå Universitet, diverse management utbildningar i Sverige och utomlands Professionell bakgrund: Laholms Tidning (reporter/redigerare), Hallands Nyheter (reporter), Expressen (teknisk redaktör, bitr teknisk chef, administrativ direktör), DNEX Tryckeriet (VD), Sydsvenskan (ansvarig för tabloidomgörningen), VLT (administrativ redaktionschef, Hallandsposten (redaktionschef och utgivare) Ingalill Sundhage, chefredaktör Bohusläningen Födelseår: 1954 Utbildning: Tandsköterske- och tandhygienistutbildning, Journalisthögskolan Professionell bakgrund: Tandsköterska och tandhygienist under 15 år. Utbildade sig till journalist i början av 90-talet. Första tidningen var Ulricehamns Tidning innan Borås Tidning lockade där hon slutade 2007 som nyhetschef och blev chefredaktör för Västerviks-Tidningen Viveka Hedbjörk, chefredaktör Hallandsposten Födelseår: 1958 Utbildning: Journalisthögskolan Professionell bakgrund: Redaktionschef på Värnamo Nyheter , VD och redaktionschef på GP Nära , VD för Västsvenska Lokaltidningar och vice VD för tågoperatören Merresor

14 Redaktionell kompetensutveckling Men det som jag vill lyfta fram är att Bohusläningen och andra lokala tidningar sitter på otroligt starka varumärken. Det tror jag allt som oftast är lätt att glömma bort. En tidning som dominerar en mindre ort tar sig lätt för given. Jag menar att det är viktigt att stiga fram och synas i alla möjliga sammanhang och känna stolthet för det vi gör och kommunicera med läsarna. Det ser jag som en av mina huvuduppgifter som chefredaktör för Bohusläningen, säger Ingalill Sundhage. Även Viveka Hedbjörk har erfarenhet av självförtroendet inom den lokala dagspressen: På Hallandsposten genomförde vi nyligen en läsarundersökning och jämförde den med vad våra journalister och fotografer trodde läsarna skulle uttrycka för åsikter. Överlag var läsarna betydligt mer nöjda med tidningen än vad vi vågade tro. Nästan hälften av de tillfrågade läste hela tidningen, vilket naturligtvis är mycket glädjande siffror. Det bekräftar också att många inom vår egen bransch har varit för snabba att deklarera papperstidningens snara död. Vi måste självklart tro på våra egna tidningar för den lokala journalistiken är oumbärlig. Sedan är det en annan fråga via vilka kanaler som det lokala materialet kommer att publiceras. Vi sitter alla tre på riktigt starka varumärken och vi måste lära oss dra nytta av dessa varumärken ännu mer, säger Viveka Hedbjörk. Ni har alla tre varit VD eller chefredaktör med ekonomsikt ansvar. Hur har det påverkat ert nuvarande arbete? För min del har det varit en styrka. Jag brukar resonera som militären; det är en stor fördel att veta hur det är på andra sidan kullen, säger Anders Svensson. Det gäller att ha en förståelse för anställda men även företagsledning och ägare. Idag är de anställda medvetna om att utan en sund ekonomi går det inte att bedriva en trovärdig journalistik, säger Ingalill Sundhage. Det är roligt att få spela på hela planen och inte bara hålla till i försvaret, inflikar Viveka Hedbjörk. Många inom vår egen bransch har varit för snabba att deklarera papperstidningens snara död. Redaktionell samordning har vi lyft fram, vilka andra fördelar finns det i att tillhöra Stampen-gruppen? Vi har nu en gemensam webbplattform och där finns det framtida utvecklingsvinster att hämta. Men jag tror vi kommer att ha ännu större nytta av den publiceringsplattform för mobilen som är på gång. Den hade vi inte kunnat utveckla var för sig, konstaterar Anders Svensson. Slutligen, hur ser dagsformen ut för respektive tidning? Bra, men den kan bli bättre. Efter att ha ändrat tidningens form och utvecklat samarbetsformer med Hallandsposten, pratar vi nu mycket innehåll kommer präglas av finjusteringar och plocka upp sådant vi skjutit upp efter några turbulenta år, lovar Anders Svensson. Dagsformen kunde vara bättre för Bohusläningen. Det positiva är att vi under 2009 bromsat upplagetappet. Jag har stora förhoppningar på det nya redaktionella verktyget som ger ökade möjligheter att jobba med layoutstyrd redigering och så tror jag på den nya säljorganisationen som ska vara ute i fronten och vara mer proaktiv, säger Ingalill Sundhage. Helt strålande, skulle jag vilja beskriva Hallandspostens dagsform. Vi har ökat räckvidden och gör en ruskigt bra tidning. Det vi ska bli bättre på är läsarmedverkan och publicering på nätet. Mer läsarmaterial på webben har vi bara nosat på ännu, avrundar Viveka Hedbjörk. 12

15 Redaktionell kompetensutveckling Redaktionellt samarbete med bara vinnare Familjelivs samarbete med flera morgontidningar utgör ett av det bästa exemplen på redaktionell samverkan inom Stampen-gruppen. Det var viktigt att skapa en situation där alla parter var vinnare och det har vi lyckats med, konstaterar Anna Holmquist, chefredaktör för Familjeliv som ingår i Stampen Media Partner, ett affärsområde i Stampen-gruppen. Den interaktiva mötesplatsen Familjeliv.se har under de senaste åren haft en imponerande utveckling. Med över Anna Holmquist unika besökare i veckan är sajten störst inom Stampen-sfären och är även dubbelt så stor som den närmaste konkurrenten. Att vara ledande i ett speciellt segment har inneburit att annonsörerna vill synas på Familjeliv.se och sajten kan visa upp svarta siffror. Den snabba tillväxten kan delvis förklaras i det utökande samarbetet med morgontidningarna inom Stampen. TTELA, Bohusläningen, Nerikes Allehanda och Vestmanlands Läns Tidning var först ut med att samarbeta med oss på webben medan vi hade ett tidigt samarbete med GP kring artiklar i papperstidningen. Idag levererar Familjeliv.se material till 13 av gruppens tidningar och webbplatser. Tidningarna har självklart olika behov men vi har lärt oss under resans gång hur vi snabbast kan utveckla samarbetet för en specifik morgontidning, säger Anna Holmquist. Under hösten gjorde Familjeliv.se en utvärdering av vilket innehåll som var mest efterfrågat av tidningarna och deras läsare. Det är egentligen två typer av material som dominerar. Allra bäst fungerar tips och råd om föräldraskapet och allt som kretsar kring det. Men artiklar om lite känsliga ämnen fungerar också bra. De här två typerna av artiklar speglar också mycket bra innehållet i Familjelivs forum där besökarna diskuterar både praktiska saker kring föräldraskapet men också sådant som man inte vill prata om öppet. I forumet är man anonym och känner sig därför trygg att diskutera även känsliga saker kring föräldraskap och familjeliv. En betydande del av Familjelivs redaktionella material är baserat på användargenererat innehåll från sajten. I egenskap av journalist är det oerhört lärorikt att arbeta med Familjeliv.se. Vi utgår ofta från det som besökarna diskuterar och det förenklar arbetet med att ta fram relevanta frågeställningar eller göra fördjupade nedslag i ämnen som engagerar läsarna. Det blir en omedelbar journalistik som jag är övertygad om att de flesta journalister och redaktioner skulle ha stor nytta av att testa. Ett exempel är hur vi agerade när larmet om svininfluensan började ta fart. Då var många föräldrar oroliga och villrådiga över hur de skulle agera, vilket de uttryckte i Familjelivs forum. Vi bjöd in en infektionsläkare som fick chatta med våra läsare och hade sedan bra material för en artikel om de vanligaste frågorna i samband med svininfluensan. Anna Holmquist är övertygad om att sociala medier generellt och inte minst interaktiva mötesplatser kommer att förändra journalistiken i grunden. Läsarnas behov och efterfrågan kommer i allt högre grad styra utvecklingen och sätta agendan för vad som är viktigt och berör. 13

16 a f fä r s u t v eck l ing Mktmedia fokuserar på affärsutveckling För utvecklingsbolaget Mktmedia innebar fjolåret att de två stora infrastrukturprojekten Mktwebb och Mktmobil kom på plats. Nu har vi lagt grunden för att gemensamt kunna utveckla nya affärsmodeller och hitta nya intäkter. År 2010 kommer att präglas av satsningar på sökbarhet, relevans, nya samarbeten och samverkan kring innehåll och tjänster, säger Hanna Konyi, affärsutvecklingschef för Mktmedia. Det samägda utvecklingsbolaget Mktmedia med dotterbolaget Adeprimo har en nyckelroll inom Stampengruppen för att alla intressenter och samar- Hanna Konyi betspartners ska kunna utnyttja de nya möjligheter som de digitala informationskanalerna erbjuder. Det har varit ett omfattande arbete med implementering av Mktwebb och nu har utrullningen av Mktmobil påbörjats. Mktmedias organisation är slimmad och med fem medarbetare blir vår viktigaste uppgift att driva gemensamma processer. Att tillsammans med respektive tidning och medieföretag tänka ut hur vi ska skapa affärer med hjälp av de nya publiceringskanalerna, säger Hanna Konyi. I det arbetet utgör speciella utvecklingsråd och inspirationsdagar viktiga instrument för att föra utvecklingen och själva användandet framåt. Det vi vill undvika till varje pris är att nya tekniska plattformar införs och sedan stannar i utveckling. Därför uppmuntrar vi lokala initiativ och samarbeten med respektive tidnings läsare och annonsörer. Initiativ som resulterar i ny kunskap och genererar affärer som hela gruppen har nytta av. Enligt Hanna Konyi är fokus på nya affärsmodeller avgörande. Vi står inför ett kulturellt skifte och nya användarmönster. För att lyckas inom digitala affärer måste vi våga tänka annorlunda. Det är exempelvis helt avgörande i vilken utsträckning vi släpper in läsarna på våra webbtidningar och digitala mötesplatser. Det är så vi skapar engagemang och aktivitet. Vårt fokus kommer att ligga på att förbättra räckvidden och skapa relevant trafik. Då kan vi också möta kraven från både lokala och rikstäckande annonsörer som vill komma i kontakt med speciella kundkategorier och målgrupper. Ännu så länge är vi bara i början i arbetet med att ta position inom sökord och relevans, där vi ser att det finns en stor potential till nya intäkter. Vi tar tacksamt emot alla nya idéer och infallsvinklar från våra samarbetspartners. Sedan är det Mktmedias uppgift att tillsammans med tidningarnas medarbetare utveckla och förverkliga idéerna så att de blir kommersiellt gångbara. Hanna Konyi var tidigare affärsutvecklingschef på GP när hon för ett år sedan blev erbjuden samma roll inom Mktmedia. Jag har världens roligaste arbete och får samarbeta med en mängd duktiga, intresserade och innovativa människor inom Stampen-gruppen. Som jag ser det har vi nu de rätta förutsättningarna för att försvara och utveckla rollen som nummer ett på lokal nivå oavsett media. Mobila affärskoncept ger nya intäkter Generellt har dagspressen och andra medieaktörer inte kunnat ta betalt för redaktionellt innehåll på sina webbplatser. Nu öppnas nya möjligheter att generera intäkter i samband med Mktmedias mobilplattform. Faktum är att vi har en fantastisk möjlighet att skapa inkomster med mobila affärskoncept och jag vill hävda att vi är Jan Laurén världsledande när det gäller att ta fram nya tjänster med hjälp av vår mobilplattform, konstaterar Jan Laurén som är ansvarig för den mobila utvecklingen hos Mktmedia och Adeprimo. Ingen falsk svensk blygsamhet där inte. Det kanske beror på att Jan Laurén är född, uppvuxen och bor i finska Vasa och talar en behaglig finlandssvenska. Men framförallt har han en gedigen bakgrund och erfarenhet när det gäller redaktionell och kommersiell kommunikation via mobilen. Redan 1999 ledde han utvecklingen av mobila tjänster för dagstidningen Vasabladet. Sedan ett par år är Jan Laurén knuten till Mktmedia och ansvarar för utvecklingsarbetet på Mktmedias dotter bolag Adeprimo och dess kontor i Vasa med fem medarbetare. Tidningarnas första betaltjänster via SMS lanserades redan Nu finns det ett hundratal mobiltjänster att tillgå men Enligt Jan Laurén har mobila tjänster flera fördelar: det är den personligaste kanalen hög tillgänglighet finns i varje ficka är den snabbaste dubbelriktade kanalen Etablerad betalningsvilja Enkla betalningsmöjligheter 14

17 a f fä r s u t v eck l ing de flesta tidningar utnyttjar bara ett fåtal. Vårt arbete har varit inriktat på, att från en gemensam teknisk plattform som binder samman webb och mobiler, skapa nya tjänster för både en lokal och nationell marknad. Vi vänder oss till konsumentmarknaden men har även intressanta lösningar för B2B. Den viktigaste skillnaden jämfört med tidningarnas traditionella intäkter i form av prenumerationer och annonser, är att intäkterna från mobila tjänster är på lägre belopp men har förutsättningar att bli betydligt fler. Allt enligt devisen många bäckar små, konstaterar Jan Laurén. Under 2009 har en speciell mobilshop lanserats där Stampen-gruppens tidningar har en mängd tjänster och applikationer att välja mellan. Tävlingar, värdekuponger, hälsningar, läsarbilder och omröstningar är några funktioner. Att sätta upp en egen kundklubb är också en möjlighet som erbjuds via mobilshopen. En stor fördel är att vi kan erbjuda tidningarnas kunder och annonsörer specialanpassade kampanjer mot utvalda segment. Det gör att kommunikationen blir träffsäker och når sin utvalda målgrupp, förklarar Jan Laurén. En stor framgång för Mktmedia är att bolaget på senare tid lyckats förhandla fram ett betydligt bättre operatörsavtal. Ett avtal med förmånligare intäktsdelning för tidningarna jämfört med tidigare. Vi har övertygat operatörerna om att vi med våra nya tjänster kan skapa hög trafik till våra mobila plattformar och att vi blir mer motiverade med en förbättrad intäktsdelning. Lägre avgifter men ökad trafik gynnar operatörerna på sikt och även vår egen verksamhet. Ett säkert tecken på att Mktmedia är på rätt väg, är att de mobila affärskoncepten och nya tjänster väckt intresse utomlands. Vi har kommit en bra bit på vägen i förhandlingar med andra nordiska medieföretag, bland annat norska Polaris och finska HSS Media. Men vi har även blivit uppvaktade av aktörer utanför Norden. Vilka affärer det resulterar i är lite för tidigt att säga idag men onekligen ett bevis på att våra satsningar nu börjar ge resultat, konstaterar Jan Laurén. Mobiento brinner för mobilmarknadsföring Förvärvet av Mobiento är ett av de mer spännande som Stampen-gruppen genomfört under senare år. Företaget hör till de mest uppmärksammade och framgångsrika bolagen i branschen för mobilmarknadsföring. Det är ingen överdrift att påstå att Mobientos renommé är större än själva verksamheten. Visserligen har företaget haft en bra utveckling Per Holmkvist sedan starten När medieföretagen under fjolåret fick kämpa med näbbar och klor för att undvika förlust, så ökade Mobiento omsättningen med 35 % och fick nyanställa flera medarbetare. Med en omsättning på drygt m s e k 26 och 25 anställda är Mobiento en ledande aktör i Norden, men det finns naturligtvis större företag på den internationella scenen. Tack vare framgångsrika kampanjer har Mobiento ändå fått stor och välförtjänt global uppmärksamhet. Exempelvis är Mobiento trefaldig vinnare i branschens mest åtråvärda tävling, MMA Global Awards i Los Angeles. Senaste gången var 2009 med en kampanj för Adidas i kategorin Display vann Mobiento med ett uppdrag för H&M och 2007 vann man priset för kampanjen Mobilsupporter för Läkare Utan Gränser. Bland Mobientos kunder återfinns starka varumärken som Volvo, Amnesty, Coca-Cola, Vattenfall och AMF. På frågan hur Mobiento har lyckats så är grundaren, delägaren och VD Per Holmkvist rak på sak: Vi har en mycket stark tro på det vi gör och såg tidigt vilken potential det fanns i mobilmarknadsföring. Sedan har vi en bra blandning av människor i bolaget. Vi har flera kreativa specialister på marknadsföring men även tekniker som kan förverkliga kreatörernas idéer. Flera bolag i branschen är mer styrda av tekniken och då får deras kunder inte det genomslaget med kampanjer som vi lyckas uppnå. I Mobiento brinner vi för kreativa och affärsmässiga upplägg och har en gedigen erfarenhet. Sammanlagt har vi sedan starten producerat över tusen mobila projekt och kampanjer. Stampen Media Partner, ett affärsområde inom Stampen-gruppen, förvärvade Mobiento genom att köpa det norska bolagets Edda Medias andel under sommaren Edda Media är i likhet med Stampen stora på den lokala tidningsmarknaden men där upphör också likheterna. Det spännande med Stampen är den kraftfulla satsningen på digitala medier och att de finns en erfarenhet av att arbeta med entreprenörsledda företag, inte minst inom affärsområdet Stampen Media Partner, säger Per Holmkvist. Även om äktenskapet med Stampen bara är drygt ett halvår, så har vi påbörjat en del intressanta samarbetsprojekt. Till exempel Mobil Bazar, ett projekt vi utvecklar tillsammans med Mktmedias dotterbolag Adeprimo. Mobiento har idag kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn och det finns planer för en ytterligare expansion. För ett mindre entreprenörsdrivet företag är det svårt att etablera sig på nya marknader utan att få tillgång till kapital. Med Stampen i ryggen öppnas nya möjligheter att växa på den internationella marknaden. I vilken utsträckning mobilmarknadsföring kommer att ta ytterligare marknadsandelar är svårt att säga. Men helt klart är det många välkända varumärken som nu använder denna kanal för att skapa relationer med sina kunder och leverera förmånliga erbjudanden eller bjuda in till tävlingar var för oss genombrottsåret för marknadsföring via mobilen. Sedan har vi och våra kunder fått ytterligare draghjälp av att antalet iphones och övriga Smartphones ökar markant. I takt med att allt mer kommunikation sker via mobilen blir det naturligt att företagen satsar även inom detta område. Men det är med det som med all marknadsföring. Det krävs ett bra och lockande innehåll för att få effekt, konstaterar Per Holmkvist. 15

18 GP flyttar fram positionen på webben På eftermiddagen den 23 september i fjol flög champagnekorkarna i taket på GP:s centralredaktion. Äntligen var nya gp.se i luften! Sist ut av Stampens 32 tidningar att ta den gemensamma plattformen Mktwebb i bruk. Margareta Romare, Cecilia Krönlein En efterlängtad övergång efter 20 månaders hårt arbete med läsarundersökningar, skissarbete, användartester och kategoriserings arbete, summerar Margareta Romare, avdelningschef för GP:s redaktion för digitala kanaler och Cecilia Krönlein, redaktionschef på GP. Att ge gp.se en tydligare profil och samtidigt öka nyttan för både läsare och annonsörer var det övergripande målet för omgörningen av gp.se. Ett arbete som landade i en helt ny layout med toppnavigering, bredare spalter, tydligare struktur och en rad nya funktioner och redigeringsmöjligheter. Kvittot från läsarna var överväldigande. Snygg, fina färger och mycket lättare att hitta information, var de vanligaste synpunkterna, säger Cecilia Krönlein. Övergången till den nya plattformen, uppgraderingen av publiceringsverktyget Polopoly och omgörningen av sajten gjordes på ett bräde. Visst var det nervöst, men eftersom de tre delarna hängde samman kunde vi inte göra på något annat sätt. Viktiga var också de stora utbildningsinsatser som vi gjorde inför lanseringen, säger Cecilia Krönlein. Utbildningarna handlade inte bara om tekniken och det nya publiceringsverktyget Polopoly 9. Minst lika mycket vikt lades på webbtänk, nyhetsvärdering, interaktivitet med läsarna, hur man skriver på webben och vad man ska tänka på för att komma högt upp i sökmotorerna. Margareta Romare och Martin Holmberg, som var projektledare för omgörningen av gp.se, ledde tillsammans seminarier för alla medarbetare på hela redaktionen. I grunden har inte det journalistiska arbetet förändrats på grund av den nya sajten, men vi ville passa på att få hela redaktionen mer samspelt i hela GP:s webbtänk, säger Margareta Romare. På Göteborgs-Posten har man en integrerad organisation mellan papper och webb. Det betyder i praktiken att alla på redaktionen arbetar mot bägge kanalerna, och att de större ämnesredaktionerna ansvarar för sin egen undersajt på gp.se. På avdelningen digitala kanaler, som Margareta Romare leder, har man samlat tidningens redaktionella spetskompetens kring gp.se, GPTV (webbtv) och GP Mobil. Vad står då närmast i tur för den fortsatta utvecklingen av gp.se? gp.se Födelseår: 1995 (14 augusti) Unika webbläsare per vecka 2009: Mest besökta undersajt: Göteborg Mest lästa artikel 2009: Skjutne mannen dog av skadorna (dödsskjutning av ung man i stadsdelen Johanneberg, sidvisningar) Mesta kommenterade artikel 2009: Pariserhjulets vara eller inte vara i Göteborg (över kommentarer) Mest sedda webbtv-inslag 2009: Se 70-talets Haga ( sidvisningar) 16

19 a f fä r s u t v eck l ing Just nu jobbar vi med att beta av de listor med restnoteringar som vi inte hann med innan övergången till den nya webbplattformen. Vi saknar också en del nödvändiga funktioner som till exempel ett bättre fungerande bloggverktyg eller ett quizverktyg, säger Margareta Romare. En viktig fråga för den framtida utvecklingen både på webben och i mobilen är behovet av kortare ledtider vad gäller tekniska förändringar. Utvecklingen går otroligt snabbt och då är det viktigt att vi klarar att ligga i framkant för att kunna attrahera läsare och annonsörer. Viktigaste innehållsfrågan just nu är det pågående dra-i-sär-projektet, det vill säga dra isär materialet i tidningen och på nätet. På Göteborgs-Posten, liksom i medieföretag över hela världen, står frågan hur papper, nät och mobil på bästa sätt ska komplettera varandra högt på agendan. Vi har läsare som säger att de inte behöver läsa GP på nätet eftersom de prenumererar på papperstidningen. Samtidigt har vi läsare på nätet som säger att de inte behöver köpa tidningen eftersom de läser gp.se. Nu måste vi tydligare bevisa att de har fel, konstaterar Cecilia Krönlein. Vi måste visa att innehållet i de olika kanalerna inte är detsamma, och samtidigt ta tillvara varje kanals specifika styrkor. Färre dubbel publiceringar som är identiska. När materialet går från en kanal till en annan måste det i högre grad vidareutvecklas. Margareta Romare ger ett lyckat exempel från den gångna sommarens stora Ullevikonserter. Då bevakade vi låt för låt från Ullevi. En medarbetare satt inne på arenan och sms:ade in kommentarer om varje låt. På så sätt fick vi en rapp realtidsrapportering på webben. I pappret och på webben dagen efter körde vi en klassisk recension. Margareta Romare, Avdelningschef digitala kanaler Födelseår: 1962 Utbildning: Journalisthögskolan i Göteborg samt examen i ekonomi från Göteborgs universitet Karriär: Jobbat på GP sedan 1987 i flera olika befattningar, både som reporter och chef Cecilia Krönlein, Redaktionschef Födelseår: 1955 Utbildning: Spridda skurar av högskolestudier i arkeologi, nationalekonomi och juridik. Journalisthögskolan i Stockholm. Flera ledarskapsutbildningar och mentorprogram Karriär: Skövde Nyheter, Arbetet Nyheterna och GP. Lokalredaktör, nyhetsreporter, redigerare, redigeringschef, nattchef, avdelningschef för Göteborgsredaktionen, nyhetschef och redaktionschef 17

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com

S TA M P E N 2 0 1 0 Stampen AB, 405 02 Göteborg. Telefon: 031-62 43 00. www.stampen.com STAMPEN 2010 Krabbnebulosan är resterna av en supernova. Den har en diameter på 6 ljusår och är belägen i stjärnbilden Oxen. Avståndet från oss är 6 500 ljusår. Ljusfenomenet var en stor mediehändelse

Läs mer

-3,0 1,4 245 6,2 33,3

-3,0 1,4 245 6,2 33,3 2012 Innehåll Stampen Media Group i korthet 4 Vd har ordet 8 Året i korthet 10 Bransch- och affärsutveckling 12 Intervju med Peter Hjörne och döttrar 18 På nya jobb 20 Miljö- och samhällsansvar 22 Utblick

Läs mer

Det blir nya affärer. nytt. bloggen ännu ingen bra affär. storsatsning med metro. det dubbla ansvaret. Brunegård om Stampens aptit: Johan Drakenberg:

Det blir nya affärer. nytt. bloggen ännu ingen bra affär. storsatsning med metro. det dubbla ansvaret. Brunegård om Stampens aptit: Johan Drakenberg: Riksmedia Nr 4 Oktober 2007 nytt www.riksmedia.se bloggen ännu ingen bra affär storsatsning med metro Johan Drakenberg: det dubbla ansvaret Tomas Brunegård om Stampens aptit: Det blir nya affärer ledare

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Köparens marknad. Kent Werne. Otryggheten i mediebranschen #1

Köparens marknad. Kent Werne. Otryggheten i mediebranschen #1 v Köparens marknad Kent Werne Otryggheten i mediebranschen #1 1 Otryggheten i mediebranschen På Journalistförbundets kongress i oktober 2014 fick frågan om otrygga jobb ett stort utrymme. Att minska otryggheten

Läs mer

Årsredovisning. tjugohundra11

Årsredovisning. tjugohundra11 Årsredovisning tjugohundra11 Sigma The obvious choice for smart solutions Sigma är en långsiktig affärspartner där informationsteknologi gör skillnad. Vi är en global aktör med Norden som utgångspunkt.

Läs mer

att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 www.annons.

att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 www.annons. Företagen betalade alltså utan knot, 20 procent mer för 3 2013 att konstatera historiska resultat, än vad de är beredda att göra för framtida vinster. Carin Fredlund är Annonsörens krönikör. Sid 5 www.annons.se

Läs mer

MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014

MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014 ANDERS SJÖSTEN: Vi måste göra saker annorlunda för att utvecklas! Sid 2 MKorren En tidning från Mediekompaniet - din genväg till Sverige Nr 1 2014 Affärsutveckling Ole Nielsen, vd på Winefinder, noterar

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

JMG. Har ni nåt webbigt?

JMG. Har ni nåt webbigt? JMG Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Arbetsrapport nr. 40 Har ni nåt webbigt? En fallstudie av Göteborgs-Postens flerkanalspublicering: Redaktionell organisering och arbetsrutiner,

Läs mer

3 maj Handelskammardagen:

3 maj Handelskammardagen: Vi bondade väldigt starkt för att få Saab att överleva, det var som att lägga relationen i en tryckkokare. Victor Muller om sitt samarbete med Jan Åke Jonsson #1/2010 En tidning från Västsvenska Industri-

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR

TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR 010 TEMA: sociala medier Syns du så finns du LIVET EFTER BBI APPAR SOM IMPAR MALMSTRÖM ROSAR Hoppas på storsäljare s. 13 2010 med BBI-glasögon...4 Vd har ordet...5 God spiral för Appcorn...6 Gilla sociala

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Emissionsmemorandum November 2011. Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter.

Emissionsmemorandum November 2011. Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter. Emissionsmemorandum November 2011 Ett starkt bolag med global potential som förvandlar lojalitet till intäkter. Memorandumet har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ

I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ E n t i d n i n g o m d a g s p r e s s f r å n R i k s m e d i a Riksmedia Nr 1 Maj 2007 www.riksmedia.se nytt Tidningens framtid finns på nätet Johan Drakenberg: KREATIVITET I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ för

Läs mer

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia

Lär av försvaret. nytt. Staffan Slörners uppmaning till tidningar i kris: i Göteborg. Anna-Karin Ström, Mediaedge:cia Riksmedia Nr 3 Oktober 2009 www.riksmedia.se Bästa 2009 Journalistik Bästa 2009 Kundtidning Årets 2008 Nykomling nytt Bästa 2008 Journalistik ett av de bästa reklamåren riksmedia växer i Göteborg Anna-Karin

Läs mer

WELCOME TO THE JUNGLE

WELCOME TO THE JUNGLE En tidning om företagsöverlåtelser fr ån Arctos M& A nr 7 juni 2010 WELCOME TO THE JUNGLE SVENSKA UNDERHÅLLNINGSKONCEPTET RE:EARTH GÖR SUCCÉ I THAILAND BRAFAB FRÅN HALLÄNDSKA HISHULT TILL STÖRST I NORDEN

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare

Eniro i korthet. Offline Media Offline Media är fortsatt ett viktigt affärsområde för Eniro. Papper är fortfarande en stark informationsbärare Årsredovisning 2008 Innehåll 2008 i korthet 1 VD Jesper Kärrbrink 2 Marknad och trender 7 Online 10 Offline Media 14 Voice 18 Geografisk närvaro 22 Eniros ansvar 31 Bolagsstyrningsrapport 2008 39 Aktien

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer