Historien om nätet, Informationsålderns fundament!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historien om nätet, Informationsålderns fundament!"

Transkript

1 Historien om nätet, Informationsålderns fundament! Björn Landfeldt

2 Vad är Internet? - Mitt Internet fungerar inte - Internet är nere Absolut inte WWW! internet = inter-network fler nätverk sammankopplade Internet = ett globalt nätverk av nätverk som kopplar samman människor, företag och tjänster, ingen ägare

3 Internet ur ert perspektiv

4 Internet ur mitt perspektiv 3

5 Kommunikation Informationsöverföring i olika former Fundamentalt system har en sändare en mottagare ett medium Har realiserats i många olika utföranden genom tiderna

6 Tidiga system Year Event Year Event BC Phoenicians invent alphabet Egyptians Hieroglyphics 1831 Joseph Henry invents the telegraph 900 BC Postal service, China 1835 Morse Code BC Human messengers in Egypt and China, smoke signals 37 AD Heliographs, mirrors used to signal messages over distances, Tiberius 1876 Bell, telephone 1877 Bell, phonograph 305? 1000? First wooden printing press, China 1894 Marconi, wireless telegraph 1450 Mass media, Newspapers appear in Europe 1455 Gutenberg invents press with metal removable typefaces 1792 Claude Chappe invents the first long-distance semaphore (visual or optical) telegraph line 1899 Poulsen invents storage on magnetic steel tape 1923 Television 1969 ARPANET starts

7 Optisk telegraf Bild av Chappe s original telegraf från armar kan rotera och bilda unika kombinationer

8 Mer sofistikerad telegraf Edelcrantz 1794, 10 plattor kan individuellt kontrolleras och bilda 1024 mönster

9 Protokoll All telekommunikation kräver att man har en gemensam överenskommelse för de signaler man skickar, annars kan inte sändare och mottagare förstå varandra. Inom datorkommunikation kallas detta för protokoll. Det mest grundläggande protokollet definierar hur mottagaren ska tolka de signaler som skickas över länken. 7

10 Elektriska telegrafer Samuel F.B Morse och Alfred Vail utvecklade den elektriska telegrafen Morsekoden är ett av de första exemplen på en internationell standard för protokoll. ITU publicerade den första standarden

11 Telenäten Telefonen patenterades under 1870-talet av Alexander Graham Bell. Behovet av telenät uppmärksammades under 1890-talet... 11

12 Telenäten Telefonen patenterades under 1870-talet av Alexander Graham Bell. Behovet av telenät uppmärksammades under 1890-talet... 11

13 Rädslan för det okända Not everyone was thrilled by these developments, however. The telephone was often viewed with skepticism and not a little fear. There was something magical about sounds coming from a thin wire, and many people were afraid that the contents of the lines would spill out in some way if there was a break. Many elderly persons refused to touch a telephone for fear of electrical shock. Others tried to take advantage of the telephone, relates Peter Andersson in his book, Telecommunications yesterday and today. In some towns persons suffering from rheumatism went to the telephone stations in the hope that the electrical impulses received by their bodies would cure them.! Excerpt from The telephone is the devil, Marika Ehrenkrona. The History of Ericsson

14 Vad är ett data/tele-nät? Alla datanät består av tre grundläggande enheter: vägväljare (switch, router), länkar, och användare (hosts). 12

15 Telenäten I de första telenäten användes manuella switchar. 13

16 Kretskoppling (circuit switching) Telenäten använder så kallad kretskoppling. All data mellan en sändare och en mottagare går på samma förutbestämda väg (path). 14

17 Telenätens Teori Köteori utvecklades av Agner Erlang i Danmark Observation: Poissonfördelningar, bevis 1909 Erlangs kapacitetsformel 1919, blocking och väntetider (modell av telefonist)

18 Automatstationer 1910-talet automatväljare Analoga pulser representerar telefonnummer 1970-talet, AXE, digital switching, logiska kretsar baserade på paketförmedling

19 Digitalisering Många fördelar med digital överföring t.ex.! Pulse shaping!!!!! Sändare Repeater Mottagare Kodning Feldetektering - felkorrigering etc. kanalkodning, hur göra koder som bäst tar tillvara kanalens egenskaper

20 Digitalisering Många fördelar med digital överföring t.ex.! Pulse shaping!!!!! Sändare Repeater Mottagare Kodning Feldetektering - felkorrigering etc. kanalkodning, hur göra koder som bäst tar tillvara kanalens egenskaper

21 Digitalisering Många fördelar med digital överföring t.ex.! Pulse shaping!!!!! Sändare Repeater Mottagare Kodning Feldetektering - felkorrigering etc. kanalkodning, hur göra koder som bäst tar tillvara kanalens egenskaper

22 Digitalisering Många fördelar med digital överföring t.ex.! Pulse shaping!!!!! Sändare Repeater Mottagare Kodning Feldetektering - felkorrigering etc. kanalkodning, hur göra koder som bäst tar tillvara kanalens egenskaper

23 Digitalisering Många fördelar med digital överföring t.ex.! Pulse shaping!!!!! Sändare Repeater Mottagare Kodning Feldetektering - felkorrigering etc. kanalkodning, hur göra koder som bäst tar tillvara kanalens egenskaper

24 Digitalisering Många fördelar med digital överföring t.ex.! Pulse shaping!!!!! Sändare Repeater Mottagare Kodning Feldetektering - felkorrigering etc. kanalkodning, hur göra koder som bäst tar tillvara kanalens egenskaper

25 Kanalkapacitet

26 Kanalkapacitet Harry Nyquist: Nyquistkriteriet 1924

27 Kanalkapacitet Harry Nyquist: Nyquistkriteriet 1924 Claude Shannon Shannon-Nyquists samplingsteorem Informationsteori (a mathematical theory of communication) Las Vegas (21, Bringing down the house)

28 Kanalkapacitet Harry Nyquist: Nyquistkriteriet 1924 Claude Shannon Shannon-Nyquists samplingsteorem Informationsteori (a mathematical theory of communication) Las Vegas (21, Bringing down the house)

29 Packet switching Under 1960-talet publicerade flera oberoende forskare förslag på hur datanäten skulle använda paketförmedling istället för kretskoppling. 16 Source:

30 Datapaket Grundläggande principen för paketförmedling är att all data som ska skickas läggs i datapaket. huvud data svans I varje datapaket finns ett huvud som innehåller information om vad paketet innehåller, samt vart det ska skickas (adress). 17

31 Packet switching Datapaketen skickas genom nätet med hjälp av sin destinations- adress. Varje vägväljare kan utifrån adressen ta ett beslut om vilket nästa hopp är. 18 Source:

32 ARPAnet utvecklades under 1968 Robert Taylor på ARPA (later DARPA) hade tre terminaler för att kunna koppla upp sig mot tre olika universitet: For each of these three terminals, I had three different sets of user commands. So if I was talking online with someone at S.D.C. and I wanted to talk to someone I knew at Berkeley or M.I.T. about this, I had to get up from the S.D.C. terminal, go over and log into the other terminal and get in touch with them. I said, oh, man, it's obvious what to do: If you have these three terminals, there ought to be one terminal that goes anywhere you want to go where you have interactive computing. That idea is the ARPAnet. Source: 20

33 Första versionen av ARPAnet Fyra Interactive Message Processors (IMP) på fyra universitet ) som fungerade som vägväljare. IMP:erna var ihopkopplade med länkar på 50 kbps. Bilden visar Leonard Kleinrock med den första IMPn på UCLA. Source: 21

34 Protokoll och adressering För att kunna kommunicera över ett datanät krävs det att alla användardatorer och vägväljare är överens om hur de ska skicka datapaket. ARPAnet använde ett protokoll som kallades 1822 protocol. Protokollet definierade hur IMPs skulle kommunicera och skicka vidare datapaket. Varje inkopplad användardator (host) hade en fast numerisk adress som identifierade till vilken IMP som datorn var inkopplad på. 22

35 Exempel: Ray Tomlinson skickade det första et 1971 mellan två datorer i samma rum. Han -tecknet för att identifiera en användare på en viss dator, eftersom det tecknet var oanvänt på tangentbordet: 23

36 Exempel: Ethernet Uppfanns av Bob Metcalfe på Xerox Blev senare en IEEE standard (802.3). Byggde på principen att flera datorer delade på en fysisk kabel. 26

37 Behovet av ett Internet Det fanns ett behov av något mer, ett skalbart system som kunde koppla ihop olika datanät med varandra. Under 1973, utvecklade Robert E. Kahn and Vincent Cerf på DARPA sina idéer om ett internetwork-protokoll. Deras idéer publicerades första gången under 1974, då termen Internet infördes.

38 Kahn och Cerf s idé om internetworking Gemensam identifiering av Hosts (Nätadresser) Ett gemensamt protokoll för alla nät (Internet Protocol, IP) Regler för hur datapaket ska skickas mellan nät (routing) Tillförlitlighet end-to-end (Fel- och flödeskontroll)

39 Internet föddes Internetprotokollen (TCP/IP) standardiserades Jan , bytte hela ARPAnet till TCP/IP-protokollen. Jon Postel

40 Ytterligare skalbarhet Från början var hierarkin väldigt platt Svårt att administrera och lätt att det blir fel! Then came along Radia Perlman

41 Radias avhandling Algorhyme I think that I shall never see a graph more lovely than a tree. A tree whose crucial property is loop-free connectivity. A tree that must be sure to span so packets can reach every LAN. First, the root must be selected. By ID, it is elected. Least-cost paths from root are traced. In the tree, these paths are placed. A mesh is made by folks like me, then bridges find a spanning tree.

42 1991: World Wide Web (WWW) : Tim Berners-Lee och hans grupp vid CERN utvecklade sina idéer om informationshantering och spridning. 1991: Första websajten: 1993: Mosaic, den första publika webbläsaren presenterades. Source: 32

43 1991: The Trojan Coffee room pot Forskare vid Computer Laboratory på University of Cambridge implementerade den första applikationen för video (egentligen bilder). Applikationen skickade realtidsuppdaterade bilder av deras kaffebryggare. Source: 33

44 Resten är nästan inte historia : Pizza Hut startade den första webbshopen 1997: AOL instant messanger 1997: Sixdegrees.com (första moderna sociala nätverket) 1997: Google.com 1999: Napster 2001: BitTorrent 2003: Skype 2005: YouTube 2005: Facebook.com 2008: Spotify 34

45 Internets administration Det finns ingen som äger Internet, men det finns olika organisationer som bestämmer vilka regler som ska gälla. 36

46 Internets administration Det finns ingen som äger Internet, men det finns olika organisationer som bestämmer vilka regler som ska gälla. 36

47 Trådlösa nät David Hughes, första elektromagnetiska överföringen 1879 Bell och Tainter, photophone Fler bidrag som bidrog till förståelsen av elektromagnetiska fält av Hertz, Tesla m. fl talet, Guglielmo Marconi demonstrerar trådlös dataöverföring 1902, första transatlantiska överföringen

48 Radio fram till 1979 Utveckling av radio tar fart och många system tas fram både för rundradio, television och konversationer! Mobilnät tänks ut men tekniska begränsningar sätter stopp! Motorola demonstrerar första mobiltelefonen 1973 men inga nät! AlohaNet på Hawaii av Norman Abramson

49 NTT i Japan, första kommersiella cellulärnätet 1981: NMT i skandinavien analoga nät utan data överföring Mobitex - RAM, introducerades 1986, cellulär paketdata 8000 bps! 1991, GSM introduceras i Finland första digitala nätet från början SMS sedan 9.6 kbps datakoppel

50 Cellulärkonceptet

51 Cellulärkonceptet

52 Mobil cellulär data Då Internet tog fart insåg industrin att mobil data var framtiden fler nya standarder GPRS, EDGE, UMTS, WCDMA, LTE, LTE-advanced (2.5G, 3G, 4G etc.) IP baserade nät, telefoni är numera en tjänst bland andra tjänster

53 Vet vi allt nu? är vi smartare än förr?

54 En tankeställare Ove Edfors Trådlös kommunikation

55 Fältstyrka från mobilen [W/m 2, logaritmisk skala] Mobilens position Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

56 Fältstyrka från mobilen [W/m 2, logaritmisk skala] ~ 1 d 2 Mobilens position Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

57 Fältstyrka från mobilen [W/m 2, logaritmisk skala] ~ 1 d 2 ~ 1 d 4 Mobilens position Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

58 Fältstyrka från mobilen [W/m 2, logaritmisk skala] ~ 1 d 2 Högre utsänd effekt ~ 1 d 4 Mobilens position Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

59 Fältstyrka från mobilen [W/m 2, logaritmisk skala] ~ 1 d 2 Högre utsänd effekt ~ 1 d 4 Lägre utsänd effekt Mobilens position Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

60 Fältstyrka från mobilen [W/m 2, logaritmisk skala] Fältstyrkan är direkt proportionerlig mot utsänd effekt. ~ 1 d 2 ~ 1 d 4 Högre utsänd effekt Lägre utsänd effekt Mobilens position Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

61 Avstånd till basstation och Fältstyrka från mobilen [logaritmisk skala] Basstationens position Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

62 Avstånd till basstation och Fältstyrka från mobilen [logaritmisk skala] Basstationens position Mobil nära basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

63 Avstånd till basstation och Fältstyrka från mobilen [logaritmisk skala] Basstationens position Mobil nära basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

64 Avstånd till basstation och Fältstyrka från mobilen [logaritmisk skala] Mobil långt från basstation Basstationens position Mobil nära basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

65 Avstånd till basstation och Fältstyrka från mobilen [logaritmisk skala] Mobil långt från basstation Basstationens position Mobil nära basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

66 Avstånd till basstation och Fältstyrka från mobilen [logaritmisk skala] Mobil långt från basstation Basstationens position Mobil nära basstation En mobil nära basstationen kan sända med mycket lägre effekt! Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

67 Avstånd till basstation och Fältstyrka från basstation [logaritmisk skala] Basstationens position Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

68 Avstånd till basstation och Fältstyrka från basstation [logaritmisk skala] Basstationens position Mobil nära basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

69 Avstånd till basstation och Fältstyrka från basstation [logaritmisk skala] Basstationens position Mobil nära basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

70 Avstånd till basstation och Fältstyrka från basstation [logaritmisk skala] Basstationens position Mobil nära basstation Mobil långt från basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

71 Avstånd till basstation och Fältstyrka från basstation [logaritmisk skala] Basstationens position Mobil nära basstation Mobil långt från basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

72 Avstånd till basstation och Fältstyrka från basstation [logaritmisk skala] Basstationens position Basstationen kan sända med mycket lägre effekt om mobilerna är nära! Mobil nära basstation Mobil långt från basstation Lägsta fältstyrka för fungerande mottagning Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

73 Basstation i mitten, som betjänar mobiler i den egna cellen.! Ingen mobil är längre bort från basstationen än en cellradie Trådlös kommunikation

74 Basstation i mitten, som betjänar mobiler i den egna cellen.! Ingen mobil är längre bort från basstationen än en cellradie Trådlös kommunikation

75 Fältstyrka från basstation och mobil [logaritmisk skala] Lägsta fältstyrka Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

76 Fältstyrka från basstation och mobil [logaritmisk skala] Liten cell Lägsta fältstyrka Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

77 Fältstyrka från basstation och mobil [logaritmisk skala] Liten cell Lägsta fältstyrka Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

78 Fältstyrka från basstation och mobil [logaritmisk skala] Liten cell Lägsta fältstyrka Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

79 Fältstyrka från basstation och mobil [logaritmisk skala] Liten cell Stor cell Lägsta fältstyrka Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

80 Fältstyrka från basstation och mobil [logaritmisk skala] Liten cell Stor cell Lägsta fältstyrka Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

81 Fältstyrka från basstation och mobil [logaritmisk skala] Liten cell Stor cell Lägsta fältstyrka Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

82 Fältstyrka från basstation och mobil [logaritmisk skala] Liten cell Högre sändareffekter och därmed högre fältstyrkor med stora celler. Stor cell Lägsta fältstyrka Position [linjär skala] Trådlös kommunikation

83 Trådlös kommunikation

84 eller Trådlös kommunikation

85 eller Många basstationer leder till lägre fältstyrkor, men det är dyrt för operatören! Trådlös kommunikation

86 Vad händer i ett basstationsfritt Trådlös kommunikation

87 Vad händer i ett basstationsfritt Trådlös kommunikation

88 Vad händer i ett basstationsfritt Mobilen måste kommunicera med en basstation på långt avstånd! Höga fältstyrkor i mobilens närhet! Trådlös kommunikation

89 En typisk situation 1000 m Trådlös kommunikation

90 En typisk situation Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr m Trådlös kommunikation

91 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt 1000 m Trådlös kommunikation

92 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt 1000 m Passiv mottagare 50 m Trådlös kommunikation

93 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt 1000 m Passiv mottagare 50 m Trådlös kommunikation

94 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt S b S m 1000 m Passiv mottagare 50 m Trådlös kommunikation

95 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt S b S m 1000 m Passiv mottagare Fältstyrka från mobil Fältstyrka från bas = S S m b 50 m Trådlös kommunikation

96 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt S b S m 1000 m Passiv mottagare Fältstyrka från mobil Fältstyrka från bas = S S m b = P / d 10 P / d 4 m 4 b 50 m Trådlös kommunikation

97 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt S b S m 1000 m Passiv mottagare Fältstyrka från mobil Fältstyrka från bas = S S m b = P / d 10 P / d 4 m 4 b 50 m = d 4 b 10 d = 9504 = ggr 4 4 m Trådlös kommunikation

98 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt S b S m 1000 m Passiv mottagare Fältstyrka från mobil Fältstyrka från bas = S S m b = P / d 10 P / d 4 m 4 b 50 m = d 4 b 10 d = 9504 = ggr 4 4 m Trådlös kommunikation

99 En typisk situation 10P Watt Basstationen har bättre mottagare och mobilen kan därför sända med lägre effekt än basen! Låt oss säga 10 ggr. P Watt S b S m 1000 m Passiv mottagare Fältstyrka från mobil Fältstyrka från bas = S S m b P / d = 10 P / d 4 m 4 b I många situationer är fältstyrkan från mobiler i ens närhet tusentals till miljontals gånger starkare än den från basstationen! 50 m = d 4 b 10 d = 9504 = ggr 4 4 m Trådlös kommunikation

100 Från tidningen NyTeknik (December 2006) Springs mobilsystem klarar sjukhuskraven Gsm-operatören Spring Mobil, som bygger upp små mobilnät inne på kontor och andra arbetsplatser, har fått sitt system testat och godkänt för att kunna användas på sjukhus utan att störa medicinsk apparatur. Genom att sätta upp basstationer inne på arbetsplatserna sjunker signalstyrkan från mobiltelefonerna väsentligt jämfört med när mobiltelefonerna söker kontakt med gsm-näten utomhus. Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har testat Spring-systemet [klipp] Deras slutsats är att man kan tillåta total öppenhet för mobiltelefoner på sjukhus om man håller ett användaravstånd på en meter till den medicinska apparaturen. [klipp] Trådlös kommunikation

101 Fokus ligger ofta felaktigt på att inte tillåta basstationer för att minska de elektromagnetiska fälten. Det vore effektivare att inte tillåta mobiler Trådlös kommunikation

102 Slut! Trådlös kommunikation

Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET ARP (1) ARP (2) Jens A Andersson

Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET ARP (1) ARP (2) Jens A Andersson Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET Jens A Andersson ARP (1) 2 ARP (2) 3 1 Routing i en värddator Värddatorn måste veta Finns destinationen på eget nät/lan? Om inte, vilken är vägen ut från nätet/lanet?

Läs mer

Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET ARP (1) ARP (2) Jens A Andersson

Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET ARP (1) ARP (2) Jens A Andersson Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET Jens A Andersson ARP (1) 2 ARP (2) 3 1 Routing i en värddator Värddatorn måste veta Finns destinationen på eget nät/lan? Om inte, vilken är vägen ut från nätet/lanet?

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE IP-TELEFONI STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ 2002:209 SHU EXAMENSARBETE IP-TELEFONI Framtiden för telekommunikation? STEFAN HOLMGREN OLA LUNDQVIST Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg Peter Winbo mrg02002@student.mdh.se pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av ett datorprogram för att förmedla information till olika mobiltelefoner. Flera olika befintliga tekniker undersöktes samt även några kommande tekniker.

Läs mer

IP-telefoni -en teknisk undersökning

IP-telefoni -en teknisk undersökning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Avdelning Computer Science IT-drifttekniker inriktning System Management IP-telefoni -en teknisk undersökning Författare Joakim Bergqvist Daniel

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg mrg02002@student.mdh.se Peter Winbo pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman

Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman Frågor på boken The world is flat av Thomas Friedman 1. Vad avser författaren med titeln The world is flat? Författaren ger många exempel på hur platt jorden har blivit men jag har satt upp en annan bild

Läs mer

Utvärdering av Find-Them

Utvärdering av Find-Them Utvärdering av Find-Them Lucas Erixon UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 Umeå Sverige Handledare: Anders Broberg Examinator: Per Lindström Abstract This master thesis is an evaluation

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Internet. Frågor och svar. Internet 1 Frågor och svar 1

Internet. Frågor och svar. Internet 1 Frågor och svar 1 Internet Frågor och svar Innehållsförteckning: Internet 1 Frågor och svar 1 Internets bakgrund och utveckling. När startade allt? Var? Varför? 2 Kortfattad beskrivning av utvecklingen fram till idag 5

Läs mer

Wearable Computers 10p GPRS

Wearable Computers 10p GPRS 10p GPRS av da00mlm@ing.umu.se Handledare Björne Lindberg Ulf Brydsten Lars Karlsson Sammanfattning Detta dokument behandlar General Radio Packet Service (GPRS) och visar på hur GPRS arkitekturen är uppbyggd

Läs mer

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik !! Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik Improved user experience with responsive web design

Läs mer

Glas istället för koppar

Glas istället för koppar TOM SIDA Bredband Bredband betyder inte en väldigt bred kabel. Istället handlar det om hur mycket information som kan överföras via en förbindelse mellan t.ex. en dator och ett nätverk. Med bredband får

Läs mer

Tidsrapportering via handhållen terminal

Tidsrapportering via handhållen terminal Tidsrapportering via handhållen terminal KARL PETERZ Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05191 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker INTER- NET OF THINGS - om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution En möjlighet för mediebranscherna är

Läs mer

Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster?

Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? Är den svenska konsumentmarknaden redo för mobila banktjänster? JOAKIM LARSSON och ELIN WIDE Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05060 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis

Läs mer

Hantering av sociala medier

Hantering av sociala medier Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Hantering av sociala medier En studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier. Författare: Dejan Hrgic Handledare: May Wismén Termin: VT11 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Datorkommunikation RV3 HT 2012

Datorkommunikation RV3 HT 2012 Datorkommunikation RV3 HT 2012 Johan Arvelius 8 december 2013 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige Licens. Det här dokumentet i senaste version: PDF http://kyla.kiruna.se/~arvelius/dk.pdf

Läs mer

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning Studentlitteratur Studentlitteratur 1 Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 2 FÖRORD... 11 3 SPRÅKBRUK... 13 4 LÄSTIPS BOKENS UPPLÄGG... 16 5 REGISTRERADE VARUMÄRKEN... 18 6 REFERENSER... 19

Läs mer

THE PINK MACHINE PAPERS. #22! N o 1 / 2005. Transmission eller television. Stefan Görling

THE PINK MACHINE PAPERS. #22! N o 1 / 2005. Transmission eller television. Stefan Görling THE PINK MACHINE PAPERS #22! N o 1 / 2005 Transmission eller television Stefan Görling #22 N o 1 / 2005 Transmission eller television! En tanke om nätets framtid Stefan Görling Kungliga Tekniska Högskolan,

Läs mer

Frågor på Internetteorin

Frågor på Internetteorin Frågor på Internetteorin Frågor: 1. Hur skickas meddelanden? 2. När blev Internet populärt? 3. Vad står www för? 4. Vem och när skapades www? 5. Vad är IP-nummer och hur fungerar de? Svar: 1. Jo, dom delas

Läs mer

EXAMENSARBETE. Den interaktiva klätterväggen utveckling av väggkontroll och grafisk editor. Radek Kapica. Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik

EXAMENSARBETE. Den interaktiva klätterväggen utveckling av väggkontroll och grafisk editor. Radek Kapica. Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik EXAMENSARBETE Den interaktiva klätterväggen utveckling av väggkontroll och grafisk editor Radek Kapica Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik Institutionen för Systemteknik Ett examensarbete utfört vid

Läs mer