Hälsoval sörmland ditt val av vårdcentral. Hitta rätt i vården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsoval sörmland ditt val av vårdcentral. Hitta rätt i vården"

Transkript

1 Patientguiden 2015

2 Innehållsförteckning Patientguiden kommer ut en gång om året och finns även att läsa på webben. Under året är det möjligt att öppettider, telefonnummer och telefontider ändras. Vi hoppas att du har förståelse för detta. Har du synpunkter på Patientguiden? Kontakta kommunikationsstaben via e-post: eller ring växeln på telefon: Hitta rätt i vården 4 Hälsoval Sörmland ditt val av vårdcentral 5 Sms-påminnelse för bokade besök 6 Patientlagen ger dig möjligheter 7 Dina rättigheter i vården 9 Om du har funktionsnedsättning 15 Sjuk- och behandlingsresor 17 Tandvård 20 Om du har synpunkter på vården 23 Förebyggande och hälsofrämjande 25 Vaccinationer 28 Vårdavgifter och högkostnadsskydd Vårdguiden 34 Om olyckan är framme 35

3 Hitta rätt i vården Hälsoval Sörmland ditt val av vårdcentral Hitta rätt i vården Så här gör du om du blir sjuk, skadar dig eller vill fråga om din hälsa Vårdguiden råd om vård dygnet runt Besök 1177.se för fakta och råd om vård, hälsa och sjukdomar. Här hittar du också e- tjänster där du bland annat kan avboka tid, förnya recept och beställa hjälpmedel. Ring 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning. Vårdcentralen Kontakta din vårdcentral för sjukdom, besvär och krämpor som inte kräver omedelbar vård på sjukhus. Helgjour Ring 1177 för att boka tid på en jourmottagning i din närhet om du blir sjuk på helger. Akut vård Sök dig till närmsta akutmottagning vid akuta sjukdomsfall eller skador. Nödsituation Ring 112 vid livshotande tillstånd. Du bestämmer vilken vårdcentral som är din. Om du vill kan du välja en vårdcentral som ligger nära ditt jobb, är mer specia l iserad inom ett visst område, eller har en servicegrad som passar dig bättre. Från och med 2015 är det möjligt att fritt välja vårdcentral i hela Sverige. Du kan jämföra vårdcentraler på 1177.se. Du kan också läsa mer om vad vårdcentralerna i Sörmland erbjuder på landstingetsormland.se eller ringa vårdcentralen och fråga om utbudet. Ditt val ger vårdgivarna en tydlig signal om vilka önskningar och krav du har som patient. Blanketten som ska användas för att välja vårdcentral finns på länets vårdcentraler och på landstingetsormland.se/halsoval. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift. Valet begränsar inte din möjlighet att få vård på en annan vårdcentral än den du valt. Kontakt Hälsoval Sörmlands frågetelefon: , vardagar Hälsoval sörmland ditt val av vårdcentral 4 5

4 Sms-påminnelse för bokade besök Patientlagen ger dig möjligheter sms-påminnelse för bokade besök För dig som patient finns möjlighet att via sms få en påminnelse i din mobiltelefon dagen innan ditt bokade besök. Erbjudandet får du vid bokning av besök eller vid annan kontakt med vården. Om du tackar ja till erbjudandet kommer du att få en påminnelse inför varje bokat besök på samtliga mottagningar som använder sig av sms-påminnelser inom Landstinget Sörmland, antingen på vårdcentral eller sjukhus. Du behöver alltså bara anmäla ditt intresse en gång. Vill du inte längre ha sms-påminnelser eller har du bytt telefonnummer kan du meddela det inför kommande besök. En utebliven sms-påminnelse är ingen giltig orsak till att inte betala för ett uteblivet besök. Påminnelsen är endast en extra tjänst som vi kostnadsfritt erbjuder. Från 1 januari 2015 gäller en ny lag, patientlagen. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård och om möjligheten att välja den vård du behöver. Du ska få den information som du behöver. Informationen ska vara begriplig och kan ges muntligt, skriftligt eller via tolk, beroende på din situation och dina förutsättningar. Det är viktigt för att du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård. När du förstår vilka alternativ och möjligheter du har kan du ge ditt samtycke eller på annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig. Du kan också välja att säga nej till den vård du erbjuds. Även om du har gett din tillåtelse till en viss vård kan du ändra dig. Barn ska också ha möjligheten att uttrycka sin åsikt. Är barnet litet kan det ske tillsammans med barnets vårdnads- havare, men ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Vad kan informationen handla om? Du ska få information om: ditt hälsotillstånd vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling vilka hjälpmedel som finns när du kan förvänta dig att få vård vad behandlingen och vården förväntas resultera i vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns hur eftervården, som du kan behöva, går till vilka metoder det finns för att förebygga sjukdom eller skada möjligheterna att hos Försäkringskassan få veta mer om att söka vård i ett EES-land eller i Schweiz. patientlagen ger dig möjligheter 6 7

5 Dina rättigheter i vården patientlagen ger dig möjligheter Ibland kan det vara dina närstående som behöver få information om din vård. På grund av tystnadsplikten kan närstående bara bli informerade om du själv är med vid besöket eller har gett ditt tillstånd. Vid akuta situationer, om du till exempel är medvetslös och inte kan ge ditt samtycke, får du ändå den vård som du behöver. Välja öppenvård i hela landet Öppenvård kallas all vård när du inte blir inlagd. Du ska få information om vilken vård ditt landsting kan erbjuda och om du kan få vården i ett annat landsting. Du kan också välja öppenvård var som helst i Sverige. Det betyder att du kan välja vårdcentral eller öppen specialistvårdsmottagning för undersökning eller behandling. Du kan också välja behandling så länge det handlar om öppenvård. Det har ingen betydelse om vårdgivaren är offentlig eller privat så länge vården är finansierad av landstinget. Om det finns krav på remiss för den öppna specialistvården i ditt hemlandsting eller i det landsting du söker vård i måste du ha remiss från din vårdcentral. Att välja att tillhöra en vårdcentral kallas för listning. Men du har alltid möjlighet att gå till vilken vårdcentral du vill i hela Sverige. På en vårdcentral kan du även välja en fast läkarkontakt. Du kan också välja högspecialiserad öppenvård vid ett regionsjukhus i ett annat landsting, till exempel en uppföljning av en cancerbehandling. Dina medicinska behov avgör När du söker vård i ett annat landsting är det dina medicinska behov som avgör när du får vård. Dina medicinska behov bedöms av läkaren. Du ska få öppenvård på samma villkor som de som är folkbokförda i det landstinget. Det betyder till exempel att du betalar lika mycket i patientavgift som alla andra som söker öppenvård. Du får själv betala resor och uppehälle när du väljer vård i ett annat landsting. Du som kommer från ett annat landsting omfattas inte av vårdgarantin i det landsting du väljer. Rätt till en andra bedömning Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada kan du begära att få en ny medicinsk bedömning, så kallad second opinion. Den får du av en annan läkare än den du redan har, antingen i ditt hemlandsting eller i ett annat landsting. Ditt landsting ska bekosta en ny medicinsk bedömning. Om du får den i ett annat landsting bekostar ditt landsting även resorna. Som patient har du rätt att påverka din vård och behandling. Vården ska så långt som möjligt utformas och ske i samråd med dig. Akut vård Vid akut sjukdom och förlossning kan du alltid söka vård på den ort du befinner dig. Primärvård Din vårdcentral hjälper dig att få den vård du behöver. Du har rätt att söka primärvård, det vill säga vårdcentral, i hela landet. Du kan söka sjukgymnast inom eller utanför länet utan remiss. Sjukhusvård Du kan söka vilket sjukhus eller vilka offentligt finansierade privatpraktiserande läkare du vill inom länet utan remiss. Har primärvården bedömt att du behöver träffa en specialist kan du be att remissen skickas till den mottagning du själv valt. Du kan välja motsvarande vård utanför länet. Om det krävs inläggning på sjukhus behöver du remiss från motsvarande sjukhusklinik i Sörmland. Vårdgaranti Vårdgaranti innebär att du ska få kontakt med primärvården i telefon eller på plats samma dag. Om primärvården bedömer att du behöver träffa en läkare har du rätt till en tid inom sju dagar. Om du efter medicinsk bedömning i primärvården behöver specialistvård ska du få tid så snart som möjligt, men senast inom 90 dagar. Om du efter bedömning i den specialiserade vården behöver behandling ska du erbjudas den så snart som möjligt, men senast inom 90 dagar. Vårdgarantin gäller för all planerad vård. För att landstinget ska kunna uppfylla vårdgarantin kan det ibland bli nödvändigt att erbjuda besök eller behandling på annat sjukhus inom landstinget eller i annat landsting. Om du erbjuds vård i annat län får du ersättning för extra kostnader som kan uppstå, till exempel för resa och uppe hälle. Patientavgiften betalar du enligt de regler som gäller där vården ges. Du har rätt till återbetalning av avgifter som betalats för vård där vårdgarantin inte uppfyllts. Kontakta den aktuella mottagningen i Landstinget Sörmland. Om du utan godtagbara skäl tackar nej till eller uteblir från erbjuden tid för besök eller behandling gäller inte vårdgarantin och ditt besök eller behandling kan fördröjas. Valmöjligheter Valmöjligheterna inom hälso- och sjukvården i Sörmland omfattar vård som drivs i landstingets regi eller privat landstingsfinansierad vård. Dessutom finns viss möjlighet att via remiss få komma till institutioner för medicinsk rehabilitering utanför länet om du själv väljer det. dina rättigheter i vården 8 9

6 dina rättigheter i vården I Sveriges Kommuner och Landstings databas för väntetider på vantetider.se kan du få reda på hur väntetiderna för besök, undersökningar och behandlingar ser ut i de olika landstingen. Det kan vara svårt för den mottagning eller det sjukhus du vill besöka att erbjuda vård för andra än sina egna invånare. Patientavgifterna kan variera i olika landsting. Du betalar den avgift som gäller i det landsting du besöker. Du betalar själv kostnader för resor och uppehälle som valfriheten kan medföra. För högspecialiserad vård på universitetssjukhus eller regionsjukhus och för långvarig rehabilitering gäller särskilda regler. Vill du veta mer om valfrihet och vårdgaranti? Kontakta landstingets Valfrihets- och vårdgarantiservice på telefon: eller e-post: Klimatvård och rehabilitering utomlands Personer med vissa sjukdomar har möjlighet att få rehabilitering utomlands. Remiss krävs från behandlande läkare. Du får själv betala patientavgiften på 100 kronor per dag. Det finns också möjlighet till öppenvårdsbehandling av vissa sjukdomar. Vården är frivillig All hälso- och sjukvård är frivillig och behandling ska ske med ditt samtycke så långt det är möjligt. Du har alltså rätt att tacka nej till behandling och medicinering. Undantaget är psykiatrisk tvångsvård och vård enligt smittskyddslagen. Vård av personer från andra länder Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort en sammanställning om de bestämmelser som gäller personer från andra länder som söker vård i Sverige. Bestämmelserna finns på skl.se/publikationer. Vård för asylsökande För dig som söker asyl i Sverige gäller speciella regler för hälso- och sjukvård. Kontakta din handläggare på Migrationsverket för mer information. Biobankslagen Som patient behöver du ofta lämna prover, till exempel blod- eller vävnadsprov. Prover tas också vid de hälsokontroller som landstinget erbjuder. Vissa prover sparas rutinmässigt i en så kallad biobank. Biobankslagen innebär att patienter måste informeras om och ge sitt samtycke till att deras prover sparas och för vilka ändamål. I samband med provtagningen blir du tillfrågad om ditt samtycke. Säger du ja får provet sparas och användas till: egen vård och behandling utbildning och kvalitets- och utvecklings-arbete inom vården forskning och klinisk prövning som godkänts av en etikprövningsnämnd Du kan också välja att provet inte får användas för ett eller flera av ovan nämnda ändamål. Om du har samtyckt till att ett prov får sparas har du rätt att när som helst ändra ditt beslut genom att skicka in en Nej-talong som finns på landstingetsormland.se. Om du säger nej helt och hållet kasseras provet efter analys. Det går inte att ångra ett beslut att ett prov inte får sparas. Läs mer på biobanksverige.se. Din journal All vård av patienter måste journalföras enligt patientdatalagen. Journalen är ett stöd för de som jobbar i vården och som stöd till framtida forskning och innehåller bland annat undersökningar, diagnoser, läkemedel, besök, vårdtillfällen, information från telefonsamtal och patientavgifter. dina rättigheter i vården 10 11

7 dina rättigheter i vården Patientdatalagen gör det möjligt för vårdpersonalen att ta del av patientuppgifter om dig oavsett var du har vårdats. Detta gör att vi lättare kan komma fram till rätt medicinering och rätt behandling, samtidigt som du slipper upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Andra landsting, privata vårdgivare och kommunal vård är exempel på andra vårdgivare som ingår i sammanhållen journalföring tillsammans med Landstinget Sörmland. Informationen är sekretessbelagd och all personal inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Om du anser att uppgifterna i din journal är felaktiga ska du vända dig till vårdgivaren och begära rättelse. Om du inte kommer överens med vårdgivaren kan du begära en notering i journalen om att du anser att det finns felaktiga eller missvisande uppgifter i din journal. Vårdgivaren får inte neka dig en notering om avvikande mening. För att förstöra hela eller delar av din journal ska du ansöka om journalförstöring till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Spärra uppgifter Om du inte vill att dina uppgifter ska vara tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal utanför den vårdenhet eller vårdgivare där uppgifterna skapats kan du spärra dina uppgifter. Du kan när som helst begära att spärren tas bort. Inom Landstinget Sörmland kan du spärra andra vårdenheter, till exempel vårdcentraler eller sjukhuskliniker från att se dina uppgifter. Du kan också spärra din journal så att olika vårdgivare inte kan ta del av uppgifterna mellan varandra. Till exempel kan du spärra en privat vårdgivare från att se de uppgifter som Landstinget Sörmland har. Är ditt hälsotillstånd allvarligt och du själv inte kan informera den som vårdar dig kan spärren tillfälligt tas bort för den vård som du behöver. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra uppgifter om sina barn. Om du vill spärra dina uppgifter ska du kontakta din vårdcentral eller den klinik som du vårdas vid. Information hos andra vårdgivare Första gången vi i landstinget behöver veta mer om din vård hos andra vårdgivare frågar vi dig om du samtycker till att vi får hämta information om detta. Du har rätt att veta vem som läst din journal och kan när som helst ändra ditt samtycke. Det är bara den personal som deltar i vården av dig, som efter att du gett ditt samtycke, har rätt att läsa din journal. Detta gäller både journaler i pappersform och elektroniska journaler. Medarbetare med andra arbetsuppgifter kan ha rätt att läsa din journal av annat skäl än vård och behandling, exempelvis för ekonomisk administration, IT-administration och kvalitetsarbete. När du remitteras till en annan vårdenhet medger du samtidigt att mottagaren har rätt att få ta del av de journal uppgifter som patientansvarig läkare har bedömt behövs för att kunna ta ställning till din fortsatta vård eller behandling. Nationella kvalitetsregister Vårdgivarna samlar uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper från hela landet i nationella kvalitetsregister. Resultaten används i vårt förbättringsarbete. Genom att vara med i nationella kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Som patient har du rätt att veta vilka mottagare som personuppgifterna kan lämnas ut till, eller om dina uppgifter är hämtade från någon annan källa än patientjournalen eller dig själv. Om du inte vill att dina uppgifter sparas kan du få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad, meddela det när du besöker vården. Läs mer på 1177.se. Dina personuppgifter Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Landstingsstyrelsen är person uppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom Landstinget Sörmland. Privata och kommunala vårdgivare är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter. Enligt PUL har dina rättigheter i vården 12 13

8 dina rättigheter i vården landstinget utsett ett personuppgiftsombud (PUO) som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas korrekt. Du har rätt att en gång per år begära ett utdrag med information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om dina personuppgifter har behandlats i strid mot patientdatalagen, personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen kan landstinget i vissa fall ersätta dig för skada eller kränkning av den personliga integriteten. Läs mer på landstingetsormland.se eller kontakta Person uppgiftsombudet, Landstinget Sörmland, Nyköping. Inhämtande och utlämnande av personuppgifter Från skatteverkets befolkningsregister fås uppgifter om alla adressändringar och vissa personliga förändringar (t.ex. namn- och civilståndsändring). Landstinget lämnar i vissa fall personuppgifter till andra myndigheter, nationella hälsodataregister samt vårdgivare som inte ingår i sammanhållen journalföring. Varje utlämnande prövas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Om du har funktionsnedsättning Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har du rätt till experthjälp från landstinget. Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, talpedagog, logoped, dietist eller annan expert. Även anhöriga och närstående kan få stöd och rådgivning. Hit vänder du dig Har du en funktionsnedsättning och redan får behandling vid en sjukhusklinik ska du i första hand vända dig till den kliniken. Du kan även få hjälp via din vårdcentral. Kostnader Alla insatser i form av råd och stöd som görs enligt LSS är frivilliga och kostnadsfria. För behandlingar betalar du enligt de regler som gäller. Så överklagar du Är du inte nöjd med beslutet om insatser enligt LSS kan du överklaga till Länsrätten i Södermanlands län senast tre veckor efter att du fått beslutet. Skriv till chefen för division medicin, kirurgi, medicinsk service, psykiatri eller primärvård beroende på var beslutet fattats. Du kan också skriva till förvaltningschefen på Habilitering och Hjälpmedel. Behöver du hjälpmedel? Tala med vårdpersonalen som ger dig behandling. För vissa hjälpmedel får du betala en avgift. Hjälpmedel som inte längre behövs ska lämnas tillbaka till den enhet du fått dem ifrån eller till närmaste vårdcentral. Du kan också lämna tillbaka hjälpmedlen till kommunens äldre- och om du har funktionsnedsättning 14 15

9 Sjuk- och behandlingsresor om du har funktionsnedsättning handikappomsorg, Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna eller hjälpmedelsfilialerna i Katrineholm och Nyköping. Sörmlands taltidning För dig som är synskadad, har en sjukdom eller skada som gör det svårt att läsa, finns taltidningen som ett komplement till radio sända tidningar. Mer information får du från Sörmlands taltidning på telefon: Sörmlands Tolkcentral För dig som är döv, hörselskadad, vuxendöv eller dövblind finns teckenspråkstolk, dövblindtolk och vuxendövtolk. Du kan beställa tolk kostnadsfritt till bland annat besök i sjukvården, arbetsplatsmöten, förenings verksamhet, studiecirklar och kyrkliga sammanhang. Även du som är hörande och ska ha kontakt med någon som inte hör kan beställa tolk. Dammsdal Dammsdal skola och boende i Vingåkers kommun erbjuder skola och boende för ungdomar i åldern år som har autism eller Aspergers syndrom. Ansökan till Dammsdal skola och boende kan endast göras av hemkommunens social- och utbildningsförvaltning. Läs mer på landstingetsormland.se/dammsdal. Kontakt Habiltering och Hjälpmedels kansli: När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig. Akutbesök och förlossning Om dina medicinska skäl motiverar en taxiresa till akuten eller förlossningen ring i första hand Beställningscentralen, eller till annat taxibolag. Kostnader för taxiresan ersätts minus egenavgiften. Skicka in taxikvitto och besöks kvitto till Sjukreseenheten. Du bekostar själv din hemresa om inga medicinska skäl till särskild kollektivtrafik finns. Akut sjukvård utanför länet Vid akut sjukvård utanför länet lämnas rese ersättning för resa till närmaste vårdinrättning inom det landsting du befinner dig i. Återresan ersätts till platsen där sjukresan påbörjades. Resan till folkbokföringsadressen ersätts inte och kan inte beställas via Beställningscentralen. Planerade besök För att beställa resa med särskild kollektivtrafik vid planerade besök krävs ett sjukreseintyg från vårdgivaren. Kostnad för vanlig taxi ersätts inte. Du som har färdtjänst kan åka sjukresa till vårdenheter och tandvård inom Landstinget Sörmland utan sjukreseintyg. Resan samordnas med andra resenärer vilket kan göra restiden längre. Du ringer Beställningscentralen och bokar din resa. Följeslagare Om ditt hälsotillstånd motiverar att någon följer med på resan lämnas ersättning för följeslagarens reskostnad utan avdrag för egenavgiften. Behovet av följeslagare intygas av vårdgivaren. Intyget ska ha kommit till Sjukrese enheten tre arbetsdagar innan resan. Vid resa med särskild kollektivtrafik där två anhöriga eller följeslagare är med i bilen betalar alltid en anhörig eller följeslagare samma kostnad för transporten som patientens egenavgift. sjuk- och behandlingsresor 16 17

10 sjuk- och behandlingsresor Barn under 18 år har rätt till en anhörig eller följeslagare som följer med på resan utan avdrag för egenavgiften. I vissa fall kan det finnas skäl för två anhöriga eller följeslagare. Det är den remitterande enheten från hemlandstinget som fattar det beslutet efter särskild prövning. Om barnet vårdas på sjukhus har en anhörig rätt till kostnadsfritt boende på patienthotell. Ersättning och egenavgifter Resor inom länet ersätts när du har fler än åtta behandlingstillfällen vid samma vårdeller tandvårdsenhet under en sammanhängande fyraveckorsperiod, eller till akutbesök och förlossning. För resor till vård i annat landsting utgår ersättning när det finns en giltig betalningsförbindelse från Landstinget Sörmland. Resor ersätts också när kraven för sjukresetaxi eller färdtjänst är uppfyllda. Vårdkvitto, buss- och tågbiljetter skickas i original till Sjukreseenheten senast tolv månader från första resedatum. För att ersättning ska utgå för sjukresan ska resan ske på behandlingsdagen alternativt på in- och utskrivningsdagen. Ersättningen betalas ut på ditt personnummer via Swedbank. Löser du inte ut din ersättning i tid till kommer en avgift på 50 kronor för förnyad utbetalning. Ersättningen för privat bil är 1,85 kronor per kilometer, minus egenavgiften. För tåg och buss ersätts biljettkostnaden, minus egenavgiften. Egenavgiften är 60 kronor per enkel resa för privat bil, tåg eller buss. Högkostnadsskyddet är kronor och gäller bara inom Landstinget Sörmland. Det registreras automatiskt och räknas från första resdagen och gäller under en tolvmånadersperiod. Kostnad för resa med särskild kollektivtrafik är 100 kronor per enkel resa. Kostnader för parkering och trängselskatt ersätts inte. Patienter över 18 år som har rätt till logi på patienthotell betalar via faktura från Sjukreseenheten 80 kronor per dygn. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Reglerna för sjukresor gäller alla som bor och är folkbokförda i Landstinget Sörmland och är svenska medborgare eller som har sin nationella tillhörighet i ett land som har konvention med Sverige. Reglerna gäller även för asylsökande, papperslösa och gömda. Kontakt Beställningscentralens telefon: Sjukreseenhetens telefon: , vardagar och E-post: Adress: Sjukreseenheten, Landstinget Sörm land, Nyköping. Har du synpunkter på bokade resor, ring Samres på telefon: sjuk- och behandlingsresor 18 19

11 Tandvård TANDVÅRD Landstinget ansvarar för att länets invånare erbjuds en bra tandvård, antingen inom Folktandvården Sörmland AB, som är landstingets egen tandvård, eller hos privata tandläkare. Barn-och ungdomstandvård I Sörmland är tandvården gratis till och med det år du fyller 21 år. Från och med det år ditt barn fyller tre år kan du välja var barnet ska få sin allmäntandvård. Du kan välja vilken folktandvårdsklinik eller privattandläkare du vill. Det är också möjligt att när som helst byta vårdgivare. Vänd dig till den vårdgivare du vill välja för mer information. Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet gäller alla som fyllt 20 år och innehåller tre delar: 1. Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) är 150 kronor per år för personer i åldrarna år och 300 kronor per år för åldersgrupperna år samt 75 år och äldre. 2. Högkostnadsskyddet innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden. Du står för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till kronor. Sedan får du ersättning för 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan och kronor och 85 procent av kostnader med ett referenspris över kronor. 3. Personer som på grund av vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar riskerar att få en försämrad tandhälsa kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB). Bidraget är 600 kronor per halvår och gäller för förebyggande vård och abonnemangstandvård. Oftast krävs ett läkarintyg som anger att man tillhör någon av de grupper som har rätt till ersättning. Landstingets tandvårdstöd Landstingets tandvårdsstöd innebär att tandvård i vissa fall betalas till samma avgifter som för öppen hälso- och sjukvård. Dessa avgifter ingår i högkostnads- tandvård 20

12 Om du har synpunkter på vården tandvård skyddet för hälso- och sjukvård som är kronor för en tolvmånadersperiod. Landstingets tandvårdstöd omfattar tandvård vid stort omvårdnadsbehov, som led i en sjukdomsbehandling samt vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning. Läs mer på landstingetsormland.se/ tandvard eller 1177.se. Folktandvården Folktandvården Sörmland AB finns i hela länet och omfattar vanlig tandvård, medicinsk tandvård och specialisttandvård. Folktandvården arbetar med allt från förebyggande tandvård till att ta hand om dig som är tandvårdsrädd eller har speciella behov av tandvård. Du kan få tandvård till ett fast pris. Det kallas frisktandvård och ger dig kontroll på både tandhälsa och kostnader. De flesta från 22 år (födda 1993) och uppåt kan teckna avtal om tandvård till ett fast pris. Kontakt Läs mer på folktandvardensormland.se eller ring Folktandvårdens kundtjänst Om du inte är nöjd med vården är ett gott råd att försöka lösa problemet där det uppstått. Om problemet kvarstår finns flera instanser du kan vända dig till. Patientnämnden Om du inte är nöjd med den behandling, vård, omsorg eller bemötande som du eller dina närstående får har du möjlighet att framföra dina synpunkter. Patientnämnden tar upp frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård inom landstinget och kommunerna, i Folktandvården samt den vård som ges av privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Nämndens uppgift är att hjälpa patienter och anhöriga att lösa problem som kan uppstå i kontakten med den som ger vård, behandling och omsorg. Genom att redovisa inkomna klagomål och synpunkter medverkar Patientnämnden till kvalitetsutveckling och ökad patientsäkerhet i vården. Läs mer på landstingetsormland.se. Landstinget Sörmland Patientnämndens kansli Nyköping Telefon vuxna: Telefon barn- och ungdom: Telefontid: vardagar och E-post: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Om du eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård och behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer på ivo.se. Inspektionen för vård och omsorg Avdelning öst Box Stockholm om du har synpunkter på vården 22 23

13 Förebyggande och hälsofrämjande om du har synpunkter på vården Patientförsäkringen Om du drabbats av en skada i samband med behandling eller undersökning inom offentlig hälso- och sjukvård och tandvård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Blanketter finns på sjukhus, vårdcentraler och tandvårdskliniker. Du kan även vända dig till Patientnämnden. En skada ska anmälas senast inom tre år från att du fick skadan men ibland också upp till tio år. Läs mer om Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) på patientforsakring.se. Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag Box Stockholm Telefon: Har du fått en skada i samband med vård och behandling hos privat vårdgivare som saknar försäkring kan du vända dig till Patientförsäkringsföreningen (PFF). Läs mer på pff.se. Patientförsäkringsföreningen Box Stockholm Telefon: Läkemedelsförsäkringen Har du skadats av något läkemedel du fått i Sverige gäller i vissa fall läkemedelsförsäkringen. Du ska anmäla skadan inom tre år från att du fick skadan. Läs mer på lakemedelsforsakringen.se. Läkemedelsförsäkringen Box Stockholm Telefon: Landstinget Sörmland har som mål att bidra till att Sörmland blir Sveriges friskaste län För att förverkliga detta har förbättringsarbetet delats in i olika områden där patienten alltid står i centrum. I ett av områdena ingår Sörmlands hälsoprogram. Sörmlands hälsoprogram Du som under året fyller 40, 50 eller 60 år erbjuds att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram, en satsning för att förebygga några av våra största folksjukdomar: hjärtoch kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Det finns mycket du kan göra för att påverka din hälsa. Med goda levnadsvanor ökar livskvaliteten, samtidigt som risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes minskar betydligt. Genom att delta i Sörmlands hälsoprogram får du en god grund att stärka din framtida hälsa. Detta ingår i Sörmlands hälsoprogram: Hälsoenkät - alla deltagare får svara på en enkät med frågor inom områden som har betydelse för hälsan; motion, mat, tobaks- och alkoholvanor, sömn, stress och livssituation. Provtagning - genomförs för att hitta personer som är på väg att få diabetes eller ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar. I provtagningen ingår blodsocker- och blodfetterprov, mätning av blodtryck, längd, vikt, och midjemått samt beräkning av Body Mass Index (BMI). Hälsosamtal utifrån din hälsoprofil - samtliga deltagare får ett motiverande hälsosamtal, där provsvaren och sambanden med deltagarens levnadsvanor och hälsa gås igenom. Vid hälsosamtalet utgår vi från en personlig hälsoprofil för varje deltagare som baseras på resultaten av hälsoenkäten och provtagningen. Hälsosamtalet är en viktig del i Sörmlands hälsoprogram. Läs mer på 1177.se. förebyggande och hälsofrämjande 24 25

14 förebyggande och hälsofrämjande För bättre hälsa Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 procent av all cancer. Hälso samma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av diabetes typ 2. Även den som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor. Det är inte alltid lätt att ändra sina levnadsvanor trots att man vill och ibland kan man känna sig osäker på om man har en ohälsosam levnadsvana eller inte. Kontakta din vårdcentral om du känner att du behöver ändra dina vanor eller är osäker på hur dina vanor påverkar din hälsa. På varje vårdcentral finns särskilt ansvariga för hälsofrämjande aktiviteter som kan ge stöd vid förändringar vad gäller: Tobak Fysisk aktivitet Matvanor Alkohol Sömn Psykiskt välbefinnande Förebyggande åtgärder mot livmoderhalscancer Vaccination mot HPV kombinerat med regelbundet gynekologiskt cellprov ger ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer. Alla flickor i länet födda får kostnadsfri vaccination mot HPV på vårdcentralerna. Flickor födda senare får sitt vaccin i skolan. Kvinnor i Sverige kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, så kallad screening. Cellprovet tas från livmodertappen. Provet visar om man har cellförändringar. Vid tidig upptäckt kan förändringar behandlas. De kvinnor som aldrig tar cellprov drabbas oftare av livmoderhalscancer än de kvinnor som går på regelbundna kontroller. I Sörmland erbjuds alla kvinnor mellan 23 och 59 år kostnadsfri cellprovtagning. Den som är mellan 23 och 49 år kalllas vart tredje år och mellan 50 och 59 år vart femte år. Man kan även lämna cellprov när man är hos barnmorska eller gynekolog för att genomgå en gynekologisk undersökning av andra skäl. Mer information finns på 1177.se. Mammografi Mammografi är en röntgenundersökning av kvinnors bröst som förbättrar möjligheten att på ett tidigt stadium upptäcka bröstcancer. Man tar en röntgenbild av ett bröst i taget. Bröstet placeras på en platta. En annan rörlig platta pressar samman bröstet och håller det på plats under några sekunder. Bröstet pressas ihop för att få låg stråldos och hög bildkvalitet. Undersökningen omfattar kvinnor i åldrarna år och kontrollerna görs inom ett tvåårs intervall. Det är även viktigt att själv undersöka sina bröst regelbundet. Knölar och andra symtom från brösten behöver inte vara cancer, det finns flera helt ofarliga sjukdomar. Om du inte fått en kallelse och du uppfyller kriterierna för mammografi eller har andra frågor kan du kontakta Mammoenheten via e-post: eller telefon: förebyggande och hälsofrämjande 26 27

15 Fall som sannolikt smittats inom Södermanlands län under de senaste åren är markerade. Vaccinationer Fall som sannolikt smittats inom Södermanlands län under de senaste åren är markerade. 1 fall fall fall 5 fall Influensa Under vinterhalvåret ökar risken för spridning av influensa. För att skydda grupper som riskerar att drabbas hårdare än andra av influensa erbjuder Landstinget Sörmland kostnadsfri vaccination för följande riskgrupper: och annonseras också på anslagstavlor och i tidningar. Har du missat vaccinationen kan du kontakta din vårdcentral för att höra när du kan komma för att få din spruta. För dig som tillhör en riskgrupp och får influensasymtom är det viktigt att kontakta vården. vaccinationer Personer, oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar: kronisk hjärt- eller lungsjukdom, inklusive astma, svårinställd diabetes, kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering, kronisk lever- eller njursvikt, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen Personer över 65 år Gravida Personer med kraftig övervikt (BMI över 40) Barn med flerfunktionshinder Ta gärna kontakt med din vårdcentral eller behandlande läkare om du känner dig osäker på om du tillhör någon av riskgrupperna. Vårdcentralerna har drop-in för vaccination mot säsongsinfluensan under hösten och vintern. Öppettider finns på 1177.se TBE TBE är en virussjukdom som sprids via fästingbett och kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det kan förebyggas med vaccination. Sörmland har många fall av TBE. Du som är ute i skog och mark och bor eller planerar att vistas i områden där det förekommer många fall av TBE rekommenderas vaccination. Vaccination rekommenderas också till dig som planerar att resa till Åland, Baltikum eller särskilda områden i Central- och Östeuropa. Tänk på att klä dig rätt, gärna i långbyxor och stövlar, och kontrollera kroppen noga efter besök i fästingrika områden. l vaccinationer 28 29

16 Vårdavgifter och högkostnadsskydd vårdavgifter och högkostnadsskydd Högkostnadsskydd är taket för vad vård, läke medel och hjälpmedel kostar dig och det gäller i hela Sverige. Högkostnadsskydd för besök inom sjukvården Du betalar högst kronor för sjukvårdsbesök under en tolvmånadersperiod. För den återstående tiden av perioden får du ett frikort som gäller i hela Sverige. Vid varje besök ska du be att få din avgift stämplad i ett högkostnadskort. Även tandvård, som du betalar samma avgift för som inom hälsooch sjukvården, ingår i högkostnadsskyddet. Gäller för: läkarbesök och sjukvårdande behandlingar som exempelvis besök hos sjukgymnast, arbetsterapeut eller sjuksköterska Gäller inte för: vård på sjukhus vaccinationer och intyg som betalas efter särskild taxa hälsokontroller, till exempel mammografikontroll kostnader för uteblivet besök kostnader för journalkopior egenavgift för hjälpmedel preventivmedel ambulanstransport Barn och ungdomar För barn och ungdomar är besök och sjukhusvistelser gratis till och med det år de fyller 19 år. Undantaget bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor. När barn och ungdomar får vård utanför länet och vårdlandstinget tar ut en patientavgift är det möjligt att få avgiften återbetald av Landstinget Sörmland. Avgifter för sjukhusvistelse Sjukhusvistelsen kostar 80 kronor per dag för dig som är 20 år eller äldre. Pengarna tillbaka Om väntetiden är längre än 30 minuter efter utsatt tid har du rätt att få tillbaka avgiften. Det gäller för tidsbeställda, inte akuta, läkarbesök. Återbetalningen av avgiften kan bara göras vid det aktuella tillfället. vårdavgifter och högkostnadsskydd 31

17 Patientavgifter Besök på vårdcentral Läkarbesök, vardagar dagtid 150:- Hembesök av läkare, första patient i familjen 200:- Övriga familjemedlemmar vid samma besök 150:- Vaccinationsavgift hos läkare (exkl. vaccin) 150:- Vaccinationsavgift hos sjuksköterska (exkl. vaccin) 100:- Receptförnyelse (utan läkarbesök) 80:- Besök hos distriktssköterska (max en avgift/dag) 100:- Inkontinenshjälpmedel förnyelse utan besök 100:- vårdavgifter och högkostnadsskydd Uteblivet besök Meddela om du inte kan komma till ett avtalat besök senast ett dygn före den avtalade tiden. Annars får du en räkning på patientavgiften och ett tillägg på 50 kronor. Undantaget gynekologisk hälsokontroll där ett uteblivet besök kostar 100 kronor totalt. Betalar du inte din sjukvårdsavgift lämnar vi ärendet vidare till Sörminkasso som är vår inkassobyrå. Då får du ett tillägg på din räkning som för närvarande är 180 kronor. Regeln gäller även dig som har frikort samt barn och ungdomar 0 19 år. Intyg, hälsokontroller och vaccinationer Sjukvården utför även sådant som inte ingår i den skattefinansierade sjukvården men där det krävs medicinsk kompetens. Om du vill kontrollera din hälsa, vaccinera dig eller få ett intyg som inte har direkt med din vård att göra gäller en särskild taxa. Det kan till exempel gälla intyg om inställd resa, intyg till skola eller arbetsgivare. Lägsta avgiften för ett intyg är 300 kronor plus moms. Avgifter för detta ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte. Högkostnadsskydd för sjukresor Gränsen för hur mycket du behöver betala för sjukresor under en tolvmånadersperiod är kronor och registreras med automatik. Högkostnadsskydd för läkemedel Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst kronor per tolvmånadersperiod för dina receptbelagda läkemedel. Kontakta apoteket för mer information. Dödsfall i hemmet När en person avlider i hemmet är det landstingets ansvar att konstatera dödsfallet samt att se till att den avlidne förs till bårhus. Transporten betalas av dödsboet och kostar kronor. Besök på sjukhus Första läkarbesök med remiss från läkare i Landstinget Sörmland 150:- Övriga läkarbesök 300:- Vaccinationsavgift hos läkare (exkl. vaccin) 300:- Vaccinationsavgift hos sjuksköterska (exkl. vaccin) 100:- Receptförnyelse (utan läkarbesök) 80:- Besök med remiss från andra landsting, mödrahälsovård samt från privata läkare som inte har avtal med landstinget/finansieras av landsting 300:- Besök på jourtid, lör-, sön- och helgdagar Läkarbesök på akutmottagning/primärvårdsjour 300:- Läkarbesök med remiss från vårdcentral 150:- Hembesök av läkare, första patient i familjen 350:- övriga familjemedlemmar vid samma besök 300:- Besök hos distriktssköterska (max en avgift/dag) 100:- Avgifter för övriga besök Ambulanstransport 150:- Besök röntgen 100:- Hälsokontroll, bukaorta 100:- Besök hos kiropraktor/naprapat med landstingsavtal (max 3 gånger per kalenderår) 250:- Hälsokontroll, gynekologisk (vid ev. uteblivet bokat besök debiteras 100 kr) 0:- Hälsokontroll, mammografi 100:- Sjukvårdande behandling 100:- Sjukintyg (indirekt läkarkontakt) 100:- Vaccination mot säsongsinfluensa för personer från 65 år samt för riskgrupper 0:- patientavgifter 32 33

18 Om olyckan är framme De första minuterna efter en olycka är avgörande. Om personen är medvetslös, det vill säga varken reagerar på tilltal eller en lätt skakning i axlarna, gör så här: Kontrollera livstecken först Skapa fria luftvägar: Lägg en hand på personens panna och två fingrar under hakan. Böj huvudet bakåt och lyft upp hakan. Kontrollera andningen: Se om bröstet rör sig, lyssna efter andningsljud och känn om det finns någon luftström. Starta hjärt-lungräddning Lägg i stabilt sidoläge 1177 vårdguiden 1177 Vårdguiden Besök 1177.se eller ring 1177 dygnet runt om du behöver sjukvårdsrådgivning. Telefonsjuksköterskorna svarar på dina frågor, ger dig råd och vägleder dig rätt i vården. Råd på finska Du som vill ha råd av en sjuksköterska på finska kan ringa 1177 och välja knappval 8. Råd när du är utomlands Vid behov av råd om vård när du är utomlands, ring För dig som använder texttelefon Om du är hörselskadad, döv eller/och har ett talhandikapp kan du få hjälp i medicinska frågor via texttelefon: E-tjänster Genom 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du bland annat avboka tid, förnya recept och beställa hjälpmedel när det passar dig. Du behöver inte tänka på telefontider eller telefonköer. Du hittar tjänsterna på 1177.se. Råd när du behöver det För att enkelt ha tillgång till rådgivningen kan du sms:a Råd till Du får då kontaktuppgifter som du kan spara bland dina tidigare kontakter i din mobil. Förutom telefonnumret i Sverige får du nummer som du kan använda om du är utomlands eller om du har behov av texttelefon. Sms-funktionen fungerar för smartphones och sms:et kostar som ett vanligt sms. Om personen saknar livstecken: Skaffa hjälp ring 112. Påbörja hjärt-lungräddning. Växla mellan att först göra 30 bröstkompressioner och sedan två inblåsningar. Fortsätt tills ambulansen har kommit. 1 Placera händerna mitt på bröstet och tryck ner bröstkorgen cirka fem till sex centimeter med raka armar. Tryck 30 gånger med en ungefärlig hastighet av 100 gånger per minut. 2 Fortsätt sedan med mun mot mun-andning. Öppna först luftvägarna genom att böja personens huvud bakåt. Lyft upp hakan och knip ihop näsan. 3 Ta ett normalt andetag och blås in luften försiktigt. Bröstkorgen ska höja sig. Gör två inblåsningar. Om personen är medvetslös, men andas: Lägg personen i stabilt sidoläge. Skaffa hjälp ring 112. Stanna kvar tills ambulansen har kommit. Bäst lär du dig hjärt-lungräddning genom att gå kurs hos t.ex.civilförsvarsföreningen eller Röda Korset. 4 Fortsätt växla mellan 30 bröstkompressioner och två inblåsningar tills ambulansen har kommit. Informationen är hämtad från 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se. Där hittar du mer information om första hjälpen Vårdguiden är landstingens och regionernas gemensamma webbplats för information och tjänster inom hälsa, vård och tandvård. Du kan också ringa telefonnumret 1177 för sjukvårdsrådgivning. om olyckan är framme 34 35

19 Telefon: E-post: Webb: landstingetsormland.se Sammanställning: Amanda Siwertzon, kommunikationsstaben Landstinget Sörmland. Produktion/grafisk form: astory, Eskilstuna. Tryck: Joma Grafisk Produktion AB, Ljungby.

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen Bilaga 1 Listningsregler 2016. Dnr: VVN 11/2015. Bilaga Listningsregler Bilaga Listningsregler Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LISTNINGSREGLER 3 1.1 MEDBORGARENS ÅTAGANDE 3 1.2 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL 3 1.2.1 Särskilt boende 3 1.2.2 Rätt

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Rätt i vården. Bra att veta om hälso- och sjukvård i Västerbottens län 2009

Rätt i vården. Bra att veta om hälso- och sjukvård i Västerbottens län 2009 Rätt i vården Bra att veta om hälso- och sjukvård i Västerbottens län 2009 Spara broschyren! I Rätt i vården hittar du översiktlig information om hälso- och sjukvården i Västerbottens län. Du kan läsa

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig?

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? ETT UPPDRAG TILLSAMMANS MED Transformator Design Research och innovation i samma process som involverar kunder och medarbetare. VÅRA STYRKOR Sveriges

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Patientguide 2015 2013 1

Patientguide 2015 2013 1 Patientguide 2015 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden via växeln på telefon 0455-73

Läs mer

Varför så många frågor?

Varför så många frågor? Sid 1 av 10 Varför så många frågor? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din försäkring bygger på att flera

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar

Läs mer

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom

NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö. Advokatjouren. Aktivitetsersättning. Arbete. Arbetshjälpmedel. Arbetspraktik. Arbetsterapeut. Avtal och psykisk sjukdom NYTTIGA SAKER FRÅN A TILL Ö Texten uppdaterades av Maria Nyström Agback hösten 2012 Advokatjouren Genom Advokatjouren kan du få råd av en advokat i några minuter, utan att det kostar något. Ring Advokatsamfundet

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland

Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland 1 (11) Regelverk för valfrihet inom tandreglering i Landstinget Sörmland Gäller från och med 2015-01-01 2 (11) Innehåll 1 VALFRIHET 3 2 OMFATTNING 3 3 URVALSFUNKTION 3 3.1 Information i samband med urval

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Regel: Listning inom hälsoval

Regel: Listning inom hälsoval Regel: Listning inom hälsoval Syfte Fastställa vilka regler och principer som gäller för medborgarens val i hälsoval. Mål Alla ansvariga för listning i primärvården känner till och följer de regler och

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt Regionalt ioanksregister, Universitetssjukhuset

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Sekretess och tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt Sekretess och tystnadsplikt tryckfrihetsförordningen offentlighets- och sekretesslagen patientdatalagen HU 2013-09-04 Susan Ols Landstingsjurist Översikt Offentlighetsprincipen Allmänna handlingar Sjukvårdssekretessen

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt ioan info info Inledning Vilka rutiner

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer