# läkare utan gränser. Tema. såren i själen. södra sudan rent vatten mot kolera Haiti största insatsen någonsin. läkare utan gränser 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#1 2011 läkare utan gränser. Tema. såren i själen. södra sudan rent vatten mot kolera Haiti största insatsen någonsin. läkare utan gränser 1"

Transkript

1 # läkare utan gränser direkt Tema såren i själen södra sudan rent vatten mot kolera Haiti största insatsen någonsin läkare utan gränser 1

2 Ledare hjälp att gå vidare. Läkare Utan Gränsers klinik i Bowen, Kashmir, där en väpnad konflikt pågått i 20 år. bild Giulio Di Sturco / VII Mentor # Kropp och själ hör ihop Mikael Silkeberg I xmånga av våra projekt, speciellt i områden drabbade av naturkatastrofer och konflikter, ingår psykosocialt stöd i den vård vi ger. Människor som har upplevt traumatiska situationer riskerar att drabbas av chockreaktioner, sömnsvårigheter och i längden av depressioner och andra former av psykisk ohälsa. Och när själen inte mår bra påverkas ofta kroppen. Till exempel kan våra fältarbetare vittna om mödrar som blivit svårt traumatiserade och inte längre förmår knyta an till sina barn, vilket leder till att barnen blir undernärda. Johan Mast Generalsekreterare läkare utan gränser»tack vare den diskussion som följde fick familjen hjälp att förstå hur de skulle kunna undvika att barnet än en gång blev undernärt.«men våra psykologer och psykosociala hälsorådgivare kan också behövas i mer vardagliga situationer. Jag minns när jag arbetade i Sierra Leone 2008 och följde med vårt mobila undernäringsteam. Teamet roterade mellan fem olika bykliniker och de undernärda barnen vägdes, mättes och tilldelades sin veckoranson av mediciner och näring. En pojke som varit i programmet några veckor visade inte alls den positiva utveckling som sjukvårdspersonalen hade trott, trots att han fått både mediciner och näring att äta hemmavid mellan besöken. När en av de lokalanställda hälsorådgivarna pratade med pappan kom det fram att denne en vecka tidigare besökt en traditionell doktor och fått en blandning av olika örter för pojken att äta, vilket skulle påskynda tillfrisknandet. Effekten hade blivit den motsatta och pojken fick läggas in för vård på vårt barnsjukhus, akut förgiftad. Tack vare den diskussion som följde mellan familjen och rådgivaren fick familjen hjälp att förstå hur de skulle kunna undvika att barnet än en gång blev undernärt. I det här numret av Direkt får du läsa mer om våra psykosociala insatser, och varför de kan spela en lika viktig roll för tillfrisknandet som det medicinska arbetet. LÄKARE UTAN GRÄNSER är en medicinsk, humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd. Vi är opartiska, neutrala och oberoende och gör våra insatser där vi behövs mest. När såren inte vill läka Det är inte sant att tiden läker alla sår. Men med rätt hjälp går det att ta sig igenom även de mest traumatiska händelser och till och med komma ut starkare på andra sidan.» Mitt liv har fått en ny mening. Jag är så tacksam att jag har hittat någon att prata med, som har hjälpt mig att tro på mig själv, för första gången.«libanesiska Salwa, som länge lidit av värk och panikångest, är långt ifrån ensam om att behöva psykosocialt stöd. För människor som drabbats av våld, katastrofer, allvarlig sjukdom eller lever med extrem osäkerhet kan behovet av hjälp vara stort. Men det går att ta sig igenom även de mest traumatiska händelser. De flesta människor har en enastående förmåga att resa sig och gå vidare, även om Text Åsa Nyquist Brandt de ibland behöver hjälp på vägen. För att bistå människor i denna process tillhandahåller Läkare Utan Gränser psykosocialt stöd i fler än 40 länder. I Co lom bia och Tchad stödjer man till exempel människor som utsatts för sexuellt våld, i Tjetjenien och Irak får krigens offer hjälp att gå vidare och i södra Afrika får människor med kroniska sjukdomar som hiv och tuberkulos stöd för att fullfölja behandlingen. Läs mer om Läkare Utan Gränsers psykosociala insatser i det här temanumret, och om varför de kan spela en lika viktig roll för tillfrisknandet som det medicinska arbetet. 2 läkare utan gränser läkare utan gränser 3

3 De flesta människor har förmågan att på egen hand ta sig igenom extrema situationer. Till och med när man förlorat hela sin familj i en jordbävning eller tappat bort sina barn på flykten undan krigsherrar. Det som inträffat går aldrig att göra ogjort. Men det går att leva med smärtan. Ibland kan man dock behöva hjälp för att ta sig vidare, förklarar Kaz de Jong, hjälp för att orka gå upp på morgonen, se till att barnen får mat och inte minst för att kunna återskapa någon form av tillit till den omvärld som nyss utgjorde det kanske största hotet mot tillvaron. Därför ingår numera psykosocialt stöd som en självklar del i Läkare Utan Gränsers medicinska arbete. Inte alltid och överallt men i de flesta sammanhang där organisationen arbetar finns även psykologer på plats.»vårt mål är inte att bota, att läka såren. Det är inte realistiskt med tanke på den humanitära situation som de flesta av våra patienter befinner sig i. Däremot kan vi hjälpa dem att hitta den egna styrkan igen. «Palestiniern Ahmad Loubani, 72, har bott i flyktingläger i libanon i 50 år förlorade han fru och son i inbördeskriget. bild dina Debbas, 2010 Vägen tillbaka Din familj har utplånats i en jordbävning. Eller försvunnit i en väpnad konflikt. Det som inträffat går aldrig att göra ogjort. Men det går att leva med smärtan. Läkare Utan Gränser hjälper traumatiserade människor att hitta livsviljan igen. Det började med kriget i Bosnien på 1990-talet. I mötet med den utsatta befolkningen blev det uppenbart för Läkare Utan Gränsers fältarbetare att krigets fasor inte skulle försvinna, bara för att striderna blåstes av. Forskning från andra världskriget hade också visat att traumatiska händelser som lämnats obearbetade kunde komma tillbaka i form av svåra psykosociala problem flera decennier senare. Att tiden läker alla sår var helt enkelt inte sant. De inre såren, de djupaste, kunde fortsätta att blöda lång tid efter att kroppen till frisknat. Läkare Utan Gränser, som hade varit på plats i det sönderfallande Jugoslavien sedan kriget startade 1991, ville bidra till att minska risken för så kallad posttrau matisk stress och därför drog man igång flera psykosociala projekt, först i det belägrade Sarajevo och sedan även i andra delar av Bosnien. Och behovet av hjälp var enormt, berättar Kaz de Jong som var med i Bosnien och i dag jobbar som rådgivare i psykisk hälsa på Läkare Utan Gränsers holländska sektion. Befolkningen levde under extrem stress. De kom till oss och undrade hur de skulle orka vidare. Varje dag konfronterades de med traumatiska upplevelser, tillvaron var totalt oförutsägbar och fly kunde de inte heller. Potentiellt livshotande Vi kanske inte räddade deras liv just där och då, fortsätter han. Men att se sina anhöriga dödas, att dra sig undan omvärlden, sluta äta och inte kunna sova på nätterna det är också ett potentiellt livshotande tillstånd. Gruppen är livsviktig Vårt mål är inte att bota, att läka såren. Det är inte realistiskt med tanke på den humanitära situation som de flesta av våra patienter befinner sig i. Däremot kan vi hjälpa dem att hitta den egna styrkan igen, att plocka fram de resurser som finns inom människan och som gör att de flesta av oss väljer att leva vidare, trots allt. Det arbetet sker både på individnivå och på samhällsnivå, fortsätter han. En del behöver egen terapi under en kortare tid men ofta jobbar vi med samtalsgrupper, vi informerar folk om psykologiska konsekvenser av vad de har upplevt och hur de kan hjälpa sig själva och varandra. Dessutom försöker vi få lokalsamhället på fötter så snabbt som möjligt igen, till exempel genom att få ledarna att axla sin ledarroll på nytt. I de flesta sammanhang där Läkare Utan Gränser är verksamma står individen inte i centrum på samma sätt som i västerländska samhällen. Det är gruppen som är den viktigaste och utan gruppen klarar man sig inte. Samtidigt innebär väpnade konflikter ofta att det sociala kitt som hållit samman en grupp eller ett helt samhälle bryts sönder. Din granne förvandlas till fiende, ditt hem till en plats där du inte längre kan känna dig säker, morgondagen till ett svart hål av ovisshet. Krig innebär ett sådant omedelbart hot mot alla aspekter av mänsklig hälsa fysisk, mental, social och moralisk. Men om inte heller gruppen fungerar, eller om man själv tar avstånd från gruppen, då minskar chansen till överlevnad. Därför Bland flyktingar och migranter som kommer till Europa kan behovet av psykosocialt stöd vara stort bild Olmo Calvo, Malta 2010 Stöd till palestinska flyktingar i > Beirutförorten Burj el-barajneh bild dina Debbas, Libanon 2010 försöker vi hela tiden återknyta banden mellan individen och gruppen. Den individuella smärtan går förstås inte att jämföra, påpekar Kaz de Jong, men ofta är det lättare att klara av följderna av en naturkatastrof än konsekvenserna av en väpnad konflikt. Krig orsakas av människor, det sker medvetet och ibland till synes utan slut, som i Somalia och Kongo- Kinshasa. Att acceptera följderna av ett krig att ge det något slags mening kan därför vara mycket svårt. Ändå är det just förmågan att hitta mening med vad som hänt som är det viktigaste i läkeprocessen. Man måste integrera den nya erfarenheten, inse att livet aldrig kommer att bli detsamma igen och sedan blicka framåt. Jag har träffat familjer som varit med om de mest fruktansvärda händelser, men efteråt har de blivit starkare som familj, och även om smärtan inte är borta så har de funnit någon form av mening. Återvända till vardagen Fem dagar efter jordbävningen i Haiti förra året var psykologen Monika Oswaldsson på plats i huvudstaden. Den första tiden handlade framför allt om att förmå svårt skadade patienter att acceptera den medicinska vård som fanns till hands, berättar hon. De överlevande var i ett sådant chocktillstånd att många av dem vägrade att bli förflyttade från ett sjukhus till ett annat, även om den vård de behövde fanns någon annanstans. Många var också ensamma på sjukhuset, där fanns barn och gamla som inte visste vad som hade hänt med föräldrarna eller med släkten. Men för att klara sig efter ett trauma är det sociala sammanhanget oerhört viktigt. När allt runtomkring en har rasat, hur ska man då överleva om man inte vet vad som har hänt med ens familj? Så fort det var medicinskt möjligt började hon därför motivera patienterna att ta upp sökandet efter vänner och anhöriga, och att i möjligaste mån återvända till någon slags vardag igen. Hitta sin egen styrka Efter ett trauma behöver man komma tillbaka till gamla strukturer och till det som är normalt igen. Gå i kyrkan, sjunga i kören, försöka organisera någon form av boende, se till att barnen får gå i skola. Det handlar inte om att blunda för vad som hänt, men att hitta sin inneboende styrka och använda den på ett konstruktivt sätt. Precis som alltid när det gäller psykosociala insatser var samarbetet med de lokala psykologerna och socialarbetarna avgörande, fortsätter Monika. Det är ju de som känner till den haitiska kulturen, som vet hur man ser på sorg, hur man brukar han- 4 läkare utan gränser läkare utan gränser 5

4 »Vi försöker alltid förmedla att de inte bara är offer, att de som männi skor har kunskap och erfarenheter som är viktiga just nu och att det finns andra som behöver dem.«stöd till överlevare i byn Naakiri, som attackerats av Herrens motståndsarmé. Bild Kate Geraghty, Sudan 2010 vittnesmål Libanon»För några månader sen fick jag tips om att jag kunde få gratis psykologhjälp hos Läkare Utan Gränser. Jag har inte råd att betala själv. Så jag gick dit och efter varje gång mådde jag bättre. Jag började delta i de sociala aktiviteterna på centret och träffade andra kvinnor med liknande problem. Jag kände mig inte ensam längre och fick högre tankar om mig själv. Nu har mitt liv fått en ny mening. Förut var jag rädd för att bli betraktad som galen eller obalanserad. Men nu är jag bara tacksam att jag har hittat någon att prata med, som har hjälpt mig att tro på mig själv, för första gången.«sedan förra årets jordbävning har Läkare Utan Gränser genomfört psykologkonsultationer i Haiti. Psykologer finns på alla organisationens sjukhus i landet, samt i ett par av tältlägren i Portau-Prince. bild lina eidmark, tapis rouge, haiti tera svårigheter och vilken typ av information som kan behövas. Till exempel hade många i Haiti aldrig hört talas om jordbävningar tidigare. En del trodde att det var Guds straff, andra att det var amerikanerna som hade släppt en bomb på dem. Så då fick jag och mina kollegor förklara vad en jordbävning är för något, och att sömnproblem och flash backs är helt normala reaktioner på en så svår händelse. Dessutom pratade vi mycket om vad de kunde göra för att ta hand om sig själva och sin familj. Inte fokusera på problem Ofta har människor själva många tankar och idéer kring det som har hänt, fortsätter hon, och då gäller det att hjälpa dem att hitta fram till bra lösningar. Å andra sidan ser dessa lösningar inte alltid ut som en västerländskt skolad psykolog är van vid, till exempel den stora vikt som så många lägger vid den andliga dimensionen av tillvaron. Man måste också på ett bra sätt förklara att det bästa botemedlet mot högt blodtryck inte är att lägga en påse med kaffebönor på huvudet, som de traditionella helarna i Haiti rekommenderar. Ibland skrattade mina haitiska kollegor åt mig när jag undrade om en patients beteende var kulturellt, när han egentligen var svårt sjuk. < För barn kan lek vara en väg tillbaka till hälsa. Bild Nicola Vigilanti, Haiti 2010 Hur är det då över huvud taget möjligt att hjälpa så många på en gång? En jordbävning som gjort flera miljoner hemlösa? Ett krig som drivit hundratusentals på flykt? Eller kroniska sjukdomar som hiv/ aids och tuberkulos, där tiotusentals patienter kan behöva motiveras för att orka fullfölja behandlingen? Det är möjligt, förklarar Kaz de Jong, framför allt genom att inte fokusera på problemen utan på människans enastående kraft och förmåga att gå vidare. Vi försöker alltid förmedla att de inte bara är offer, att de som människor har kunskap och erfarenheter som är viktiga just nu och att det finns andra som behöver dem, till exempel barnen eller bygemenskapen. Ja, du har förlorat hela din familj men du klarade dig, du överlevde. Det tar inte bort smärtan men det kan göra dig starkare. Om man inte vaknar på morgonen och känner sig motiverad att leva vidare, då dör man. Men de allra flesta vill leva, hur svårt livet än ter sig för tillfället. Vill du läsa mer om Monika Oswaldssons arbete i Haiti före jordbävningen? Köp miniboken»det rosa sjukhuset i Port-au-Prince«. Den kostar 25 kr och går att beställa via En del av intäkterna går till Läkare Utan Gränsers arbete. Salwa är gift med en palestinsk flykting och har i flera år lidit av svår värk, trötthet och panik ångest. I Libanon har 17 procent av befolkningen problem med sin psykiska hälsa, visar forskning. vittnesmål Colombia»Jag kom hit själv för min man är sjuk och min son vågar inte gå ut. Jag är också rädd, men jag har inget val. Jag har inte sovit på flera nätter nu, i mina drömmar ser jag mina grannar, jag ser dem gråta och be om nåd. När jag vaknar gråter jag Jag har aldrig känt så här förut. Jag har aldrig sett min man så tyst, och jag har aldrig sett honom gråta. Och vad kan jag säga om min son, han är inte längre den pojke han brukade vara. Det finns ingen värme i hans ögon längre, bara vrede och hat. Jag vet inte vad som ska hända med oss nu.«denna 50-åriga kvinna hörde hur en väpnad grupp dödade och lemlästade några grannar, som hon sen tvingades begrava. När de även hotade hennes son flydde familjen till Florencia. Nu får de hjälp på Läkare Utan Gränsers center för internflyktingar. Nya trauman väcker gammal smärta Förra året avlöste katastroferna varandra i Haiti; jordbävning, orkanstormar, kolera och politisk instabilitet. Bland befolkningen finns i dag ett stort behov av psykologiskt stöd. Tre gånger i veckan åker Maria Cecilia Jacome och hennes team med psykologer och socialarbetare från sjukhuset där de vanligtvis arbetar till Tapis Rouge, ett av de många tältläger som vuxit fram i Port-au-Prince efter jordbävningen förra året. På en slänt ovanför den haitiska huvudstaden bor cirka personer i tält tillverkade av presenningar och pinnar. Utsikten är makalös men kontrasterna stora. När solen skiner över lägret är det olidligt hett och dammigt. Vid regn förvandlas jordplättarna till lera, höststormarna blåser iväg de tillfälliga skydden och lämnar invånarna att sova under bar himmel. De svåra levnadsvillkoren och osäkerheten i tillvaron bidrar till ökad oro och psykiska påfrestningar för de människor som lever här. Många av dem bär dessutom på svår sorg efter att ha förlorat familjemedlem- mar i den kraftiga jordbävningen förra året. Haitierna uthärdar katastrof efter katastrof. Men nya trauman väcker ofta gammal smärta till liv. Vi möter många patienter med psykosomatiska åkommor, som panikångest, magsmärtor och kronisk huvudvärk, berättar psykologen Maria Cecilia Jacome. Psykologer tröstar inte I en brant backe, mitt bland tälten, driver Läkare Utan Gränser en liten sjukvårdsklinik. Där finns, utöver gratis sjukvård, också möjlighet att träffa psykologer och socialarbetare, antingen i enskilda samtal eller i grupp. Målet är att hjälpa människor som mår psykiskt dåligt att själva kunna hantera sin situation. Men det första hindret är ofta att få dem som behöver det att söka hjälp. I Haiti tror många att psykologer bara är till för galna människor, säger Boudy Metellus, en av Läkare Utan Gränsers socialarbetare i Tapis Rouge. När vi började arbeta här efter jordbävningen var vår viktigaste uppgift därför att få folk att över huvud taget komma till oss. Ett år efter jordbävningen har upprepade informationsaktiviteter och teamets närvaro i lägret gett resultat, fortsätter han. Idag behandlar vi fortfarande en del av dem som började i samtalsgrupper precis efter jordbävningen, samtidigt som vi får in många nya patienter som fallit offer för våld eller som lider på andra sätt på grund av de svåra levnadsvillkoren i lägren. Boudy Metellus är, liksom en stor majoritet av de psykologer och socialarbetare som arbetar i Haiti, lokalanställd. Förutom samtalsterapierna bland patienterna i lägret gör Boudy och hans kollegor också hembesök för att identifiera personer som behöver hjälp. Det kan till exempel handla om att erbjuda psykologhjälp till dem som drabbats av våld eller ett dödsfall i familjen. Huvudfokus för Läkare Utan Gränsers psykologteam är alltid att försöka förstå vilken kapacitet varje person har att själv förändra sin situation, trots fattigdom och svåra levnadsvillkor. Vi psykologer tröstar inte, vi kan inte ta bort människors lidande. Vi försöker bara hjälpa våra patienter att komma över sin själsliga smärta för att själva kunna hantera sina kriser, säger Maria Cecilia Jacome. / Lina Eidmark 6 läkare utan gränser läkare utan gränser 7

5 I Kashmir är konflikten aldrig långt borta. nedan, Läkare och patient på kliniken i Bowen, Kupwara. Med kriget som följeslagare Kashmir, den bördiga dalen i norra Indien, omringad av Himalayas snöklädda toppar. Här har tre krig ägt rum, mellan Indien och Pakistan. De senaste 20 åren har präglats av en väpnad konflikt mellan separatister och indisk militär, och lika länge har befolkningen levt med utegångsförbud, skottlossningar och våld. Tiotusentals har dödats, många tusen har försvunnit. Konflikten har blivit människornas vardag för den unga generationen den enda vardag de känner till. Många i Kashmir är traumatiserade, de har svårt att sova, är oroliga, deprimerade. Man bor trångt och flera generationer tillsammans, arbetslösheten är hög och familjedispyter vanliga. På apoteket kan man köpa psykofarmaka, det börjar som en form av självmedicinering kanske för att man ska kunna sova men övergår ofta i allvarligt missbruk. Läkare Utan Gränser finns på plats Bild Giulio Di Sturco / VII Mentor i huvudorten Srinagar och i Kupwaradistriktet i norr. I Srinagar bistår man med så kallad psykologisk första-hjälpen. När något hänt, ett bombdåd eller en allvarlig sammandrabbning, åker teamet till sjukhuset för att direkt ge våldsoffren och deras familjer psykologiskt stöd. Mobila team åker också runt i byarna och berättar att det finns hjälp att få, för att på så vis motverka det stigma som vanligtvis omger psykisk ohälsa. Under 2009 fick personer i kashmir psykologhjälp av Läkare Utan Gränser. < på Martyrernas begravningsplats i Srinagar är de flesta döda mellan 16 och 23 år. Och så finns radiosåpan,»hello, brother, hello«. Huvudpersonerna i radioprogrammet kämpar mot samma problem som befolkningen i övrigt och deras bekymmer och sätt att lösa dem delas varje dag av tiotusentals lyssnare, framför allt på landsbygden. Programmet lanserades av Läkare Utan Gränser 2005 och har blivit en framgång på en plats där de flesta saknar el och där våldet kan göra det omöjligt att gå ut är radion ofta det enda sätt att kommunicera som finns. 8 läkare utan gränser läkare utan gränser 9

6 En 18-årig kvinna som våldtagits söker hjälp på San Francisco de Asís-sjukhuset i Chocó där Läkare Utan Gränser bistår med medicinsk behandling och psykosocialt stöd. bild mads nissen, colombia 2010 den tysta skammen Att bli våldtagen ger ofta djupa trauman. På många håll i världen vågar den som våldtagits inte heller berätta vad som hänt av rädsla för att bli utstött och lämnad av sin familj. text lina eidmark På nyårsdagen ägde flera massvåldtäkter rum i staden Fizi i östra Kongo-Kinshasa. Bundna med rep och slagna medvetslösa med gevärskolvar våldtogs ett trettiotal kvinnor, en del av dem framför ögonen på sina barn. Några veckor senare överfölls ett femtiotal kvinnor och män på väg hem från marknaden i det närbelägna området Kutumba. De togs som gisslan och våldtogs upprepade gånger innan de släpptes. Den här typen av våldtäkter, massvåldtäkter med många vittnen, skapar ofta oerhörda trauman, såväl för individen som för samhället. Det beror på att våldtäkt är så djupt tabubelagt och att offren riskerar att stötas bort av sin familj och bespottas av samhället, förklarar Françoise Duroch, Läkare Utan Gränsers särskilda rådgivare för frågor som rör sexuellt våld. Våldtäkt är en form av tortyr. De drabbade förödmjukas och förlorar sin värdighet. Män känner ofta att de förlorar sin manlighet och förutom den fysiska och psykiska smärtan kan kvinnor även bli infertila. Och rädslan för att övergreppet ska komma till allmän kännedom gör att många tvekar inför att söka hjälp. Tilliten skadas Även andra typer av våldtäkter ger ofta långsiktiga psykologiska konsekvenser, fortsätter hon. En del har kapacitet att själva bearbeta övergreppet. Andra drabbas av självmordstankar, mardrömmar» Jag och flera andra var ute och letade efter mat när vi plötsligt hörde skottlossning. Vi sprang och skiljdes åt inne i skogen. Jag var tillsammans med två unga människor och de dödades där rakt framför mig. Jag föll omkull och när de fick tag i mig våldtog de mig. Efteråt gjorde en av dem en gest som om han tänkte skjuta mig, men de andra stoppade honom och istället knivskar de mig Sedan dess har jag bott här i lägret. Mitt hjärta slår alltid för fort, jag är livrädd varje gång jag går härifrån för att skaffa något att äta hur kunde de göra så här mot mig? På nätterna kan jag inte sova och på morgnarna är jag trött. Jag tänker på många saker. På människor som jag har förlorat och på dem som fortfarande finns kvar. Jag tänker på mina barn som har dött. Jag tänker på min son som är försvunnen. Lever han eller är han död?«vittnesmål, 54-årig kvinna från Katchanga, Kongo eller tvångstankar. Tilliten till andra människor skadas och ibland förlorar den drabbade förmågan att ta hand om hem och familj. Läkare Utan Gränser bistår kvinnor och män, samt barn, som överlevt sexuellt våld på många håll i världen. Bland annat lägger teamen mycket kraft på att få de drabbade att söka hjälp senast 72 timmar efter övergreppet. På så sätt kan smittspridning av sexuellt överförbara sjukdomar som hiv förebyggas, oönskade graviditeter undvikas och vaccinering mot hepatit B och stelkramp ges i tid. För såren i själen finns däremot inga snabba kurer. I alla projekt där Läkare Utan Gränser arbetar med sexuellt våld ingår därför en komponent med psykisk hälsa. Ibland är en psykolog integrerad i sjukvårdsteamet, ibland tas den drabbade om hand av lokala organisationer som specialiserat sig på samtalsterapi. Och för att de som råkat ut för ett övergrepp över huvud taget ska våga söka hjälp är vården ofta integrerad i den övriga verksamheten, till exempel i barn- och mödrahälsovården eller primärvården. Vår största utmaning är bristen på tillgång till gratis behandling där den drabbade kan behålla sin anonymitet, särskilt i länder söder om Sahara. Jag har sett flera exempel i Tchad och Sudan där kvinnor helt enkelt inte vågar söka hjälp eftersom de är rädda att det ska komma ut att de har blivit våldtagna. Vägen till kliniken kan vara lång, och risken att stöta ihop med någon som de känner stor. På platser där sexuellt våld är utbrett måste frågan även diskuteras öppet, för att på så vis ändra attityden till fenomenet och inte minst till offren, fortsätter hon. Ett sätt kan vara att belysa olika hälsofrågor, däribland sexuellt våld, med hjälp av teater. Ett annat att bilda olika diskussionsgrupper för exempelvis tonåringar, män eller lokala ledare. Vapen i krig Sexuellt våld förekommer i alla kulturer och i alla tänkbara situationer. Men i konflikter och i samband med stora befolkningsomflyttningar är risken för övergrepp ofta extra stor. Sexuellt våld tenderar att splittra hela samhällen och därför används det ibland som ett vapen i krig, något som kvinnor i bland annat före detta Jugo slavien, Rwanda och Kongo-Kinshasa kan vittna om. I Kongo-Kinshasa, där konflikten pågått i många år och drivit hundratusentals människor på flykt, är sexuellt våld särskilt utbrett. Under 2009 behandlade Läkare Utan Gränser fler än patienter som utsatts för sexuellt våld av dem fanns hälften i Kongo-Kinshasa. Fem procent av dem var män. Att tvinga någon till sexuellt umgänge är något som aldrig får bli normalt, säger Françoise Duroch. Läkare Utan Gränser fortsätter att kämpa för att få utsatta att våga söka hjälp samtidigt som vi stödjer andra organisationer som arbetar för att minska stigmatiseringen kring våldtäkt. Vem hjälper hjälparbetarna? Att jobba i fält innebär att vara långt hemifrån, tillsammans med människor från olika länder. Jobbet är stressigt och man har inte tillgång till sitt vanliga sociala nätverk. Ofta befinner man sig dessutom på en plats där befolkningen är utsatt för stort lidande. Kanske finns också risk för kidnappning eller andra säkerhetsincidenser. Att även fältarbetarna har behov av psykologiskt stöd är relativt vanligt, berättar Caroline Joachim vid Läkare Utan Gränsers SMS-enhet (Stress Management Support) i Bryssel. De strategier som vi använder för att hantera stress i vårt vanliga liv fungerar inte alltid i fält, och känner man att man behöver extra stöd finns vi tillhands. Stresshantering ingår i den utbildning som fältarbetarna får inför sitt första uppdrag. Därutöver kan han eller hon ta kontakt med SMS-enheten inför ett specifikt uppdrag, för att prata igenom sina känslor och tankar. Detta är frivilligt, förutom när risken för kidnappning är extra hög. Vid dessa tillfällen har vi en särskild genomgång där fältarbetaren får möjlighet att identifiera sina egna resurser, både fysiska och psykiska, som han eller hon kan behöva ta till om det händer något. Vi går igenom vad Läkare Utan Gränser gör i sådana situationer, för fältarbetaren och för familjen. Under ett uppdrag kan fältarbetaren, förutom att kontakta kontoret i Stockholm, även ringa eller mejla Caroline. Jag löser inte deras problem men jag hjälper dem att hitta egna lösningar. Ofta handlar det om ackumulativ stress, och lösningen kan vara att sätta gränser för den egna arbetsinsatsen eller ta itu med en konflikt inom teamet. Vid behov åker vi också ut i fält för att ge stöd på plats. Väl tillbaka i Bryssel igen är den som vill också välkommen att knacka på hos SMS-enheten. I Sverige är debriefing med psykolog och rekryteraren obligatoriskt. Det jobb vi gör i fält är inte så lätt alla gånger, säger Caroline. Vi är människor, vi blir berörda av vad vi ser och upplever. Och allt fler inser att det inte är en svaghet att ha känslor utan tvärtom. 10 läkare utan gränser läkare utan gränser 11

7 just nu globala fonden Världen väntar på regeringens besked boktips: från afrika med kärlek Richard Dowden har varit överallt i Afrika. Och han var alltid där när historia skrevs; i Ugan da när Idi Amin tog makten, i Zimbabwe när Mugabe fortfarande slogs mot vita kolonister, i Rwanda under folkmordet 1994, och så i Sydafrika i hiv/aidsepidemins spår. Men i boken»afrika framtidens kontinent«ryms långt mer än bara konflikter och elände. Den brittiske korrespondenten och Afrikakännaren hyser en genuin kärlek till denna motsättningarnas kontinent, en känsla som han förmedlar med alla aspekter och nyanser. Han väjer inte för problemen. Men påminner samtidigt om hur det förflutna bidragit till svårigheterna i nuet. Och utan sentimentalitet beskriver han de motorer som driver på förändringsprocessen i dag mobiltelefoner, Kina och en ny medelklass. I boken varvas personliga berättelser med faktaspäckade redogörelser för utvecklingen i några av länderna. De förra läser man med glädje de senare blir en påminnelse om hur stora utmaningarna faktiskt är. [leopard förlag] Bild Asmaa Waguih / Reuters, libyen 2011 Den svenska regeringen har, som Direkt tidigare rapporterat, beslutat att frysa sitt stöd till Globala fonden mot aids, tbc och malaria (Direkt nr 4/10). Bakgrunden till beslutet är att fonden upptäckt flera korruptionsfall bland mottagarländerna. Trots tidigare indikationer om att biståndsminister Gunilla Carlsson skulle vara beredd att ompröva beslutet har inget sådant besked kommit ännu. Enligt ministern är det indragna stödet en viktig markering mot korruption. Läkare Utan Gränser hävdar dock att beslutet riskerar att leda till kollektiv bestraffning eftersom länder där korruption inte förekommit också blir drabbade. Allt tyder ändå på att regeringen återupptar stödet till Globala fonden som under de senaste tre åren uppgått till omkring 600 miljoner kronor per år. För 2011 finns redan en anslagspost på 700 miljoner. Två tredjedelar av världens finansiering för att bekämpa malaria och tuberkulos, och närmare en fjärdedel av finansieringen för att bekämpa hiv/aids, kanaliseras via Globala fonden. Fonden är Sveriges fjärde största kanal för multilateralt bistånd. nordafrika På plats i proteststormen I samband med protesterna i arabvärlden har Läkare Utan Gränser bistått med sjukvårdspersonal och utrustning. När detta skrivs i början på mars har ett team tagit sig till Benghazi i östra Libyen med en last av läkemedel och medicinskt materiel. De försöker nå kliniker med många skadade och brist på materiel. Att komma fram till Tripoli, där de medicinska hjälpbehoven tros vara oerhört stora, via landvägen är just nu omöjligt på grund av säkerhetsläget. Under protesterna på Tahirtorget i Kairo förmedlade Läkare Utan Gränser Bild brendan bannon, uganda 2009 medicinska förnödenheter till två sjukhus och en tillfällig klinik inrymd i en moské. Teamet hjälpte också till med utbildning i hur man tar hand om många skadade på kort tid och hur man bäst kan förbereda akutsituationer. I Tunisien donerades utrustning för ortopedisk kirurgi. I andra länder i regionen, till exempel Jemen, står Läkare Utan Gränser redo att vid behov bistå inhemsk medicinsk personal. Ett team finns också på plats på den italienska ön Lampedusa, dit tusentals flyktingar tagit sig från Nordafrika. Efter jordbävningen liknande Port-au-Prince en krigszon. Bild Kadir van Lohuizen / Noor, 2010 Haiti största insatsen någonsin I januari förra året drabbades Haiti av en förödande jordbävning som krävde människors liv, skadade fler än och gjorde över en miljon hemlösa. I oktober bröt dessutom en omfattande koleraepidemi ut vilket förvärrade situationen för den redan så utsatta befolkningen. Insatsen i Haiti har varit den största i Läkare Utan Gränsers historia, såväl i Sverige som internationellt. Och stödet från allmänheten har varit enormt; miljontals människor runt om i världen skänkte pengar till Läkare Utan Gränsers arbete för att bistå de överlevande. Enbart i Sverige fick vi in gåvor på närmare 39 miljoner kronor, mer än vid någon annan katastrof, och totalt inom Läkare Utan Gränser fick vi 997 miljoner kronor, säger Therése Engström, insamlingsansvarig på kontoret i Stockholm. Eftersom behoven i Haiti är så enorma behövs varenda krona, fortsätter hon. Effekterna av jordbävningen kommer att märkas länge. Redan har alla medel som var öronmärkta för Haiti kommit till användning och nu med koleraepidemin kommer även pengarna i Akutfonden snart att vara förbrukade. Många av dem som skänkte pengar har gjort det tidigare. Men många andra var nya givare, berättar Therése. Vi fick bland annat över gåvor via SMS. Det visar på ett nytt sätt att ge man läser om vad som hänt i tidningen och så kan man skicka iväg sin gåva på en gång. Många av de nya givarna har också valt att fortsätta stödja oss. Och det regelbundna stödet är oerhört viktigt, det var ju tack vare den buffert vi hade som vi så snabbt kunde börja rädda liv i Haiti. Läs mer om insatserna i Haiti på Läsarfråga vad händer i darfur Har Läkare Utan Gränser börjat jobba där igen, efter att ni blev utslängda? Det var två sektioner av Läkare Utan Gränser som beordrades att lämna Darfur i mars Kort därefter kidnappades fyra fältarbetare vilket ledde till att övriga sektioner också drog tillbaka all utländsk personal. Fältarbetarna släpptes oskadda efter några dagar och vår personal återvände, men den generella bristen på säkerhet gör det svårt att bistå med all den hälso- och sjukvård som befolkningen är i behov av. Senast i februari ledde strider mellan regeringen och oppositionsgrupper i norra Darfur till att tusentals familjer tvingades på flykt. Jag träffar en hivpositiv kvinna vars immunförsvar är mycket lågt, vi behöver hjälpa henne in till sjukhuset för mer avancerad behandling mot viruset. Hon får sitta bredvid mig i framsätet. En tår rinner längs hennes kind. När jag frågar om hon talar engelska nickar hon, men jag tror inte att hon förstår mig. Molnen är väldigt vackra på himlen den här dagen jag tar upp kameran och fotograferar, visar henne sedan bilden. Då ler hon. Och det blir lite mjukare där i framsätet. Från Mimansa Madhedens blogg. Mimansa är sjuksköterska och barnmorska och jobbar i Luwingu-distriktet i Zambia, i ett projekt som bistår gravida kvinnor med hiv/aids. Läs mer på: somalia Telemedicin räddar liv I flera år har säkerhetsläget gjort det omöjligt för Läkare Utan Gränser att ha utländska fältarbetare på plats i Somalia. För att ändå kunna bistå med högkvalitativ vård har man nu börjat använda sig av telemedicin. I ett pilotprojekt vid Istarlinsjukhuset i Guri El i Galgaduud-regionen har den lokale läkaren fått stöd av en barnläkare i Nairobi, som via videolänk kunnat närvara vid undersökningen av svårt sjuka barn. Läkaren i Nairobi, som själv talar somali, har även kunnat diskutera barnens hälsotillstånd direkt med föräldrarna. Under december behandlades nio barn med hjälp av telemedicin och i januari 21. De flesta led av undernäring, hjärnhinneinflammation eller lunginflammation. Om pilotprojektet slår väl ut ska det utvidgas till att även omfatta kirurgiska ingrepp och mödrahälsovård. 12 läkare utan gränser läkare utan gränser 13

8 hemma igen»det var häftigt att vårt arbete hade effekt«juba. För inte så länge sedan en sönderskjuten håla i södra Sudan, i det närmaste ödelagd efter 20 års inbördeskrig mellan norra och södra delen av landet. I dag en myllrande huvudstad i det som snart kommer att utropas till världens yngsta nation. Och det är en stad som växer så det knakar. De runt invånarna blir fler för varje dag och de nyanlända människor som återvänder efter åratal på flykt slår sig ner där det finns plats. Att hyra en lägenhet inne i stan är det inte många som har råd med, hyrorna ligger numera högre än i Stockholm. Istället hamnar de flesta Namn: Mikael Mangold Yrke: Vatteningenjör I vanliga fall: Doktorerar på Water Environment Technology vid Chalmers i Göteborg Bäst med uppdraget: Att se att vårt arbete hade effekt. När barnsjukhuset fick tillgång till vatten och kunde laga mat till undernärda barn, utan att behöva vänta på vattentransporten, det var en häftig känsla. återvändare i utkanten av staden, i enkla hus utan tillgång till rent vatten eller avlopp. En perfekt miljö för kolera, med andra ord. Och flera år i rad har det också brutit ut koleraepidemier i området. Mikael Mangold, till vardags doktorand vid Chalmers tekniska högskola, har nyligen kommit hem efter att ha tillbringat tio månader med Läkare Utan Gränser i södra Sudan. Hans uppdrag var att förbereda för och förebygga koleraepidemierna, bland annat genom att kartlägga smittspridningen och borra brunnar för att därmed öka tillgången till rent vatten. I de fattigaste områdena har de flesta inte tillgång till rent vatten utan dricker vatten direkt från Nilen. Problemet är att det vattnet innehåller ganska höga halter avföring, som är den största smittkällan vid koleraepidemier. Samtidigt föredrar folk flodvattnet, fortsätter Mikael. Man säger att det är sött och grundvattnet salt. Nilvattnet anses heligt och avföringen ger det faktiskt en lätt sötaktig smak. Brunnsvattnet använder de hellre till att tvätta kläder med. Hur gjorde ni då för att de skulle sluta dricka Nilvattnet? Vi hade hälsoupplysare i teamet som Borrmästare laban mandu. Bilder privata berättade om riskerna och som lärde folk hur de kan rena vattnet. Är det inte väldigt torrt i södra Sudan? Hur bar ni er åt för att hitta vatten? Nej, det är inte alls så torrt som i norra delen av landet där det är mer öken. Det finns vatten i marken, det gäller bara att hitta det. Och det gjorde vi med hjälp av en slagruta. Du menar en sådan där y-formad träpinne som böjer sig mot marken när den kommer i närheten av vatten? Ja, fast det finns en annan variant också, i metall, och det var en sådan vi använde. Vi började med att träffa de lokala ledarna för att höra vilka områden som var i störst behov av nya borrhål. Sen gick Laban, en man i vårt team från Kenya med 30 års erfarenhet av att leta efter vatten, runt i området. Genom att söka av terrängen, studera växtlighet, topografi och framskjutande berghällar ringade han in ett litet område, kanske tio meter i radie, och där gick han sen med slagrutan. Hittade han vatten? Ja, vi misslyckades bara en enda gång och det var när Laban hade semester och jag skulle bestämma plats för borrningen Laban och andra som har jobbat länge med att leta efter vatten har så stor erfarenhet, de vet hur de ska läsa av naturen och växtligheten och den kunskapen ska man inte underskatta. Vad gjorde du när du inte borrade brunnar? Första delen i projektet bestod i att förse sjukhusen med eget vatten. De statliga sjukhusen hade ofta inga egna fungerande brunnar utan köpte in allt vatten. Men det var ju en väldigt osäker metod eftersom man aldrig kunde veta om vattenbilen skulle komma fram i tid eller om det skulle finnas några pengar att betala med. Att få en egen brunn innebar en enorm förbättring, inte minst när det gäller möjligheten att hålla en god hygien. Fick de tillgång till rinnande vatten? Ja, på en del ställen där det fanns rör installerade sedan tidigare. Annars ställde vi in 190-literstankar, som man fyller på med spann och så tappar upp vattnet med en kran. Om det fanns vatten- och avloppsrör på sjukhusen, varför användes de inte? De var gamla och hade slutat fungera, efter alla år av krig och fattigdom. De som byggde sjukhusen en gång i tiden hade inte heller tagit hänsyn till lokala traditioner. Till exempel att folk traditionellt torkar sig med sten när de varit på toaletten. Stenar finns alltid till hands och det blir rent. Men om man har en vattenklosett av den typ som vi har i Sverige och lägger ner stenar i den, ja då blir det ju stopp ganska snart. Vad var det för kvalitet på vattnet som ni hittade, var det rent? Det ingick också i mitt uppdrag, att testa och kartlägga förekomsten av e.colibakterier i grundvattnet. Vi testade 150 brunnar i Juba och hittade för höga halter i 30 eller 50 procent av dem, beroende på vilken standard man använder. De här bakterierna är inte så farliga i sig, men de är en indikator på att om det bryter ut en koleraepidemi så är risken större att just de här brunnarna blir smittkällor. Så då vet man var man kan börja arbetet med att begränsa smittspridningen. Det här var första gången som du var i fält med Läkare Utan Gränser, men du har varit ute med andra organisationer. Vad är det som lockar? Att åka ut i fält är något som jag drömt om länge, redan när jag började läsa till vatteningenjör visste jag att jag ville ut i världen. Och Läkare Utan Gränser gör ju så bra ifrån sig så jag ville gärna vara med där på något sätt. Och jag gör gärna om det! / Åsa Nyquist Brandt Ungdomar i Juba på marsch för självständighet. Bild Kate Geraghty Södra Sudan I januari röstade 99 procent av befolkningen i södra Sudan för självständighet. Men hälsobehoven i den nya staten kommer att vara enorma. Omkring tre fjärdedelar av befolkningen har inte tillgång ens till grundläggande hälsovård. Ett stort utbrott av kala azar, en sjukdom som bland annat orsakar feber och förstorad mjälte, har nyligen drabbat området. Med behandling kan 95 procent av alla drabbade räddas, men utan behandling leder sjukdomen nästan alltid till döden inom några månader. Undernäring är ett växande problem. Läkare Utan Gränser behandlade 20 procent fler patienter mot undernäring de 10 första månaderna 2010 jämfört med samma tid 2009, och 50 procent fler än Totalt behandlade organisationen patienter med undernäring mellan januari och oktober Ett fredsavtal satte stopp för kriget mellan norra och södra Sudan 2005 men situationen är fortfarande orolig och invånarna utsatta för osäkerhet och våld. Under 2010 har över 900 människor dödats och tvingats på flykt undan strider mellan olika folkgrupper, miliser och rebellgrupper som Herrens motståndsarmé (LRA). Även efter folkomröstningen har lokala stridigheter lett till skadade och döda. 14 läkare utan gränser läkare utan gränser 15

9 B-POSTTIDNING Retur: Läkare Utan Gränser, Box 34048, Stockholm direkt ges ut av LÄKARE UTAN GRÄNSER. Tidningen är ett verktyg för den del av vårt arbete som tar vid när den medicinska och humanitära delen inte räcker till att höja rösten och informera om de övergrepp och missförhållanden vi bevittnar, att vara en katalysator för förändring. Vi vet att ord inte alltid kan rädda liv men vi vet också att tystnad kan döda. REDAKTÖR Åsa Nyquist Brandt ANSVARIG UTGIVARE Johan Mast E-POST GRAFISK FORM Anders Birgersson ADRESS Läkare Utan Gränser, Gjörwellsgatan 28, Box , Stockholm TELEFON FAX WEBB TRYCK Norra Skåne Offset, ISSN OMSLAG Många barn i våldsdrabbade Kashmir är i behov av psykologiskt stöd. Giulio Di Sturco / VII Mentor 16 läkare utan gränser»dina gåvor används alltid där behovet är som störst«plusgiro Bankgiro Frågor om gåvor: eller

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet När livet krisar.. - En liten handbok i att ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Barn efter krig. Ledarmaterial

Barn efter krig. Ledarmaterial Barn efter krig Ledarmaterial Instruktioner till ledaren Det här är ett material som riktar sig till ungdomar i högstadieåldern. Vad behövs? Dator Projektor Projektorduk En utskrift av det här häftet Sax

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell

Våga berätta. Utdrag ur: om mammor som blir utsatta för psykiskt och fysiskt våld och deras barn. Barbro Metell Utdrag ur: Det pågår psykiskt och fysiskt våld mot mammor och barn i många hem. Våldet är ett allvarligt hot mot mammors och barns liv och välbefinnande. Den här skriften ger inblick i hur mammor och barn

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal

Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal Det väpnade våldets vardag - därför behövs ett internationellt vapenhandelsavtal ARMS TREATY NOW armstreatynow.org Kyrkornas världsråd ARMS TREATY NOW INLEDNING Varje år dödas tusentals människor på grund

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media

medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media medan mörkret faller Anna Lihammer historiska media 3 1934 5 måndagen den 26 november anatomiska institutionen, uppsala prolog Runtomkring honom var allt svart. Inte svart som mörker, utan bara svart och

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Guide: Syrien Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets ledning och president Bashar

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del.

Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Läker tiden alla sår? Vi ger dig verktygen vid sorg, kris och förändringsprocesser för att möta och hjälpa andra eller för din egen del. Möter du i ditt arbete eller privatliv människor i sorg, kris eller

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Ett annorlunda liv. -men du är inte ensam... Information till dig som nyligen fått en demensdiagnos

Ett annorlunda liv. -men du är inte ensam... Information till dig som nyligen fått en demensdiagnos Ett annorlunda liv -men du är inte ensam... Information till dig som nyligen fått en demensdiagnos Det kan ta tid att acceptera sin diagnos. Hur länge varierar från person till person. Informationen här

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Jag hittadelugnet inom mig

Jag hittadelugnet inom mig I Indien skulle Lena hitta sitt sanna jag det var hon övertygad om. Jag hittadelugnet inom mig när jag slutade söka efter lyckan Lena Forsell hade ett välordnat liv med man, barn och jobb.ändå kände hon

Läs mer

SUDAN. Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Ni ska resa till Sudan, träffa Machiek och göra hans röst hörd över världen! Ta inga risker!

SUDAN. Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Ni ska resa till Sudan, träffa Machiek och göra hans röst hörd över världen! Ta inga risker! globens gäng av Magnus Bergmar & Karin Södergren Gänget ska få ett nytt uppdrag av FN-chefen. Globens Gäng reser jorden runt för att samla in jämnåriga kompisars berättelser om kränkningar av barnets rättigheter

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

RÖDA KORSET. Föredrag för samverkansparter i förprojekt till Integrerad preventionsmodell för personer i behov av psykosocialt stöd

RÖDA KORSET. Föredrag för samverkansparter i förprojekt till Integrerad preventionsmodell för personer i behov av psykosocialt stöd RÖDA KORSET Föredrag för samverkansparter i förprojekt till Integrerad preventionsmodell för personer i behov av psykosocialt stöd Leg. psykolog Izabella Klüft 9 december 2014 Röda Korsets Behandlingscenter

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder

Jag på sjukhuset. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Jag på sjukhuset Jag på sjukhuset Alla rättigheter förbehålles. Den här boken tillhör. Utgivare: Förderverein Tumor- und Leukämiekranke Kinder Idé och bilder: Texter: Innehållsförteckning Intäkterna från

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Dubbelt utsatt. Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Dubbelt utsatt Berättelser om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kvinnor berättar om sina liv Det här är en lättläst version av boken Dubbelt Utsatt. Den handlar om kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05

Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05 Säkert och effektivt teamarbete - CRM 1 Grundprincip för all vårdverksamhet. Ingen patient ska skadas i vården. Trots detta drabbas cirka 100 000 patienter av vårdskador varje år i Sverige. Socialstyrelsen

Läs mer

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem

Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Anhörigstyrkan stöd till anhöriga till personer med beroendeproblem Runt varje person som missbrukar

Läs mer

Miljö triggers för åldrande krigsöverlevande med demens

Miljö triggers för åldrande krigsöverlevande med demens Miljö triggers för åldrande krigsöverlevande med demens Händelse som Rädsla för offentliga eller främmande toaletter. Lukt av urin eller avföring. Medicinska ingrepp. Vägran att använda toaletten. Inkontinens

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer