Polisen i siffror 39% MÖT MÄNNISKORNA BAKOM UTRYCKNINGAR I STOCKHOLMS INNERSTAD MED HÖG PRIORITET VAPEN TAGNA I BESLAG I SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisen i siffror 39% MÖT MÄNNISKORNA BAKOM UTRYCKNINGAR I STOCKHOLMS INNERSTAD MED HÖG PRIORITET VAPEN TAGNA I BESLAG I SKÅNE"

Transkript

1 Polisen i siffror 2012 MÖT MÄNNISKORNA BAKOM 86 VAPEN TAGNA I BESLAG I SKÅNE UTRYCKNINGAR I STOCKHOLMS INNERSTAD MED HÖG PRIORITET 39% FÄRRE VILLAINBROTT I NORRA SVERIGE

2 Innehåll 2012 VÅLDET SKA MINSKA ORGANISERAD BROTTSLIGHET SKA BEKÄMPAS FLER MÄNGDBROTT SKA KLARAS UPP POLISUTRYCKNINGAR NARKOTIKAN SKA BEKÄMPAS UNGDOMARS BROTTSLIGHET SKA VARA I FOKUS TRAFIKEN SKA BLI SÄKRARE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE Polisen i siffror är en bilaga från Rikspolisstyrelsen. Ansvarig utgivare: Anders Hagquist. Projektledare: Anna Maria Böök. Redaktörer: Johanna Orre, Åsa Wallentin. Foto: Jimmy Gustafsson, Lars Hedelin, Johanna Orre, Magnus Sandberg, Gith Thedvall. Illustration: Johan Lindh. Grafisk form: Citat. Tryck: Sörmlands grafiska AB, ISBN I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning svarar majoriteten att de känner sig trygga när de går ut en sen kväll i sitt bostadsområde. Känslan av trygghet beror på en mängd olika saker, men jag är övertygad om att Polisens arbete bidrar och det är glädjande att tryggheten har ökat. Vi inom Polisen jobbar med en lång rad arbetsuppgifter. Vi rycker ut vid slagsmål, trafikolyckor, inbrott, självmordsförsök, bombhot, bränder och rån. På mittuppslaget i denna skrift kan du se ett exempel på vilka händelser Polisen rycker ut på och hur ofta. Vi arbetar planerat för att för - hindra brott. Det gör vi genom trafikkontroller, genom att samordnat motverka seriebrott, aktivt arbeta mot dem som begår brott ofta, finnas på plats vid 85 % är trygga stora evenemang och se till att vara på platser och tider där många brott annars begås. Under 2012 utvecklade vi vårt brottsförebyggande arbete på flera sätt. Resultatet ser vi i form av färre våldsbrott i offentlig miljö och färre inbrott totalt sett. Jag är övertygad om att våra satsningar bidragit till utvecklingen. Det klarades dock upp färre brott under 2012 än året innan. För att vända den trenden måste vi möta förändringar när det gäller vilka brott som begås, till exempel ökade antalet internetbedrägerier med 42 procent under Vi måste också göra allt vi kan för att utredningsarbetet ska fungera så effektivt som möjligt. Vi har ökat vår service till med borgarna. Under 2012 tog vi emot 1,4 miljoner polisanmälningar och utfärdade drygt 1,4 miljoner pass. Vi svarade på över 6,4 miljoner telefonsamtal och utfärdade nästan 1,8 miljoner tillstånd till demonstrationer, evenemang, tävlingar och mycket annat. Vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige och med polisen i andra länder för att minska brottsligheten. Allt vi gör från blåljusutryckningar till tillståndsgivningar handlar till syvende och sist om att hjälpa människor. Den här skriften innehåller ett urval av allt det som Polisen gjort under 2012 och presenterar några av de polisanställda som gör jobbet. Det är ingen heltäckande beskrivning, men förhoppningsvis får du en bild av vad Polisen åstadkom under Bengt Svenson Rikspolischef av de tillfrågade i Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning har högt förtroende för Polisen. Polisen är den myndighet inom rättsväsendet som allmänheten har högst 60procent 28 förtroende för miljoner kronor tilldelades Polisen för personer var anställda vid Polisen under

3 VÅLDET SKA MINSKA 8% färre våldsbrott i offentlig miljö 92 % Tillsyn på krogen förebygger våldsbrott. Magnus Näslund är närpolis i Åre personer har sett Polisens film Skuggan som handlar om brott i nära relationer. Filmen finns på Youtube och Facebook. Syftet är att uppmärksamma brotten och få fler att anmäla brott i nära relationer anmäldes under Det är en ökning med 2 procent jämfört med Antalet anmälda våldsbrott i offentlig miljö har fortsatt att minska och är nere på den lägsta nivån sedan En bidragande orsak är Polisens aktiva arbete på tider och platser där brotten begås, till exempel när krogarna stänger. Under 2012 anmäldes cirka brott om våld i offentlig miljö, det vill säga misshandel som sker utomhus eller på en allmän plats. Sett över hela landet är det 8 procent färre anmälda brott än under 2011, och det lägsta antalet sedan Minskning i Halland I Hallands län har antalet anmälda våldsbrott i offentlig miljö minskat med hela 31 procent sedan 2008 då anmäl - n ingarna var som flest, från stycken till 931 förra året. Vi fokuserar på synlighet, bland annat genom att fotpatrullera, och sätter in resurser på hot spots, alltså vid krogar och matställen där vi vet att det kan bli bråk, säger Johan Nilvé, yttre befäl i Halmstad. Många av de anmälningar som kommer in till Polisen handlar om misshandel som sker på helgkvällar eller nätter, på eller nära krogen eller på någon privat fest. Ofta är både förövaren och offret berusade. Johan Nilvé När det gäller ungdomar arbetar vi utifrån en modifierad variant av Kronobergsmodellen vi tar alkoholen från ungdomarna och kontaktar föräldrarna. Vi har även krogkontroller och möten med både krögare och ordningsvakter där vi diskuterar hur vi kan samarbeta, säger Johan Nilvé. Färre våldsbrott uppklarade Under 2012 klarades färre vålds - brott i offentlig miljö upp. Antalet personuppklarade våldsbrott, det vill säga att åklagare fattat beslut om att till exempel väcka åtal, har minskat med 14 procent det gångna året. En trolig förklaring till det kan vara att Polisen i större utsträckning finns på plats och oftare initierar anmälningar, samtidigt som de brotten kan vara svåra att klara upp. Ibland är det så att ingen av de inblandade vill delta i polisutredningen. Men jag upplever samtidigt att vi blivit bättre på att få tag i gärningsmannen eftersom vi finns i närheten, säger Johan Nilvé. av 229 fotbollsmatcher bedömdes ha ett bra eller mycket bra ordningsläge på arenorna under Det är en liten försämring jämfört med året innan, men en klar förbättring jämfört med experter ingår i ett nationellt kompetensteam som ger poliser vägledning i arbetet med hedersrelaterade brott. De kan ge råd bland annat kring utredningsmetodik och förhörsteknik. 84 rån mot guldbutiker, värdebolag och banker begicks i landet under Antalet bankrån har minskat sedan 2011, medan antalet rån mot guldbutiker har ökat. 4 5

4 ORGANISERAD BROTTSLIGHET SKA BEKÄMPAS 86 vapen tagna i beslag i Skåne Vapenbeslagen är ett av resultaten i Skånepolisens satsning mot kriminella gäng. Utöver mordutredningar och trygghetsskapande insatser för medborgarna fokuserar Polisen på den grovt kriminella verksamheten i Malmö. Satsningarna har gett bra resultat. Vi ser tydliga tecken på att antalet allvarliga våldssituationer har minskat, och vi har fått positiva resultat i flera rättegångar, säger Stefan Sintéus som är chef för länskriminalen i Malmö. 6 Stefan Sintéus Bakgrunden till satsningarna, som drog igång i början av 2012, var de gänguppgörelser och skjutningar som ägt rum i Malmöregionen. Facit ett år senare: 30 procent mindre utomhusvåld i Malmö stad, långa fängelsestraff i mord- och narkotikarättegångar, 86 vapen och stora mängder ammunition i beslag. En pyramid i tre nivåer Den grovt kriminella verksamheten kan beskrivas som en pyramid i tre nivåer. I toppen finns strategiskt viktiga personer. Under dem finns experter som hjälper till med frågor av skatteteknisk, ekonomisk eller juridisk karaktär. På en tredje nivå finns utövare, som beräknas uppgå till drygt 400 personer i Malmö. Utövarna kommer vi åt genom kontinuerliga kontroller och till exempel gatulangningsinsatser. På det sättet hittar vi narkotika och vapen, säger Stefan Sintéus. Bedrägerier en inkomstkälla För att nå personerna på den strategiska nivån krävs en annan typ av insatser. Polisen samarbetar bland annat med Försäkringskassan, Skatteverket och Tullen. Genom skatterevisioner kan man hitta misstankar om ekonomisk brottslighet som man gemensamt går vidare med. Vi ser att flera kriminella personer lämnar gatuvåldet, krogmiljön och ett liv med mycket Volontärer hjälper Polisen att motverka svarthandeln genom att sprida information om dess följder i Malmö. kontanter för att i stället klä sig i kostym och driva företag. En av de främsta inkomstkällorna för Skåneregionens kriminella gäng är bedrägerier, framför allt i form av bluffakturor, säger Stefan Sintéus. Förundersökningar pågår mot ett antal personer som misstänks för bedrägeribrott med bluffakturor. Ärendena berör cirka målsägare och misstankarna handlar om allt från skattebrott till bedrägerier. 78 års fängelse sammanlagt för fem personer är resultatet av de tre mordrättegångar som hållits i Malmö tingsrätt. 13 personer har fått hjälp av Stockholmspolisens avhopparjour, som startade i mars Syftet med avhopparjouren är att stödja dem som vill lämna kriminella grupper och en kriminell livsstil timmar har Polisen lagt ned under 2012 på utredningen som rör kriminella nätverk i Södertälje och den efterföljande rättegången. Polisen har arbetat med utredningen sedan Eftersom en av nämndemännen ansågs jävig görs rättegången om. 10 statliga myndigheter samverkar mot grov organiserad brottslighet. Målet är att spåra, säkra, återföra och förverka både kontanter och egen - dom som kommer från kriminell verksamhet. 7

5 FLER MÄNGDBROTT SKA KLARAS UPP domar har meddelats mot de drygt personer som funnits på Polisens lista över prioriterade livsstilskriminella under året. 317 personer från samma lista har slussats vidare till vård. 1,2 miljoner kronor lurade två män till sig genom att ringa runt till äldre personer och låtsas vara deras barnbarn. Bedragarna greps i Örnsköldsvik, bland annat tack vare Polisens nationella utredningsgrupp mot just åldringsbrott. Sedan starten 2009 har de spårat 34 seriebrottsligor. 2,3 % av alla anmälda tillgreppsbrott personuppklarades Det betyder att tillgreppsbrott kunde knytas till en gärningsman, och det är 6 procent färre än året innan. Snatterier i butik är inte inräknade. Cecilia Simpson gör en brottsplatsundersökning efter ett bostadsinbrott i Halmstad, Halland. 39% Det började med vaga misstankar mot spårlöst försvunna gärningsmän. Ett knappt år senare hade villainbrotten i norra Sverige minskat betydligt. Inbrotten såg alltid ut på samma sätt. Norrländskt samhälle. In via altandörren. Liten åverkan på bostaden i övrigt. Enbart guld stulet. Och spårlöst försvunna gärningsmän. Organiserade cykler Från början hade vi inte mycket mer än en allmän känsla. Vi stötte på litauiska medborgare i våra trafikkontroller, och bilar från samma land sågs i anslutning till brottsplatserna. Men det fanns inget konkret att gå på, säger Tomas Andersson vid den regionala kriminalunderrättelsetjänsten. Vid det laget, i augusti 2011, hade bostadsinbrotten ökat kraftigt i hela Norrland. Via Rikskriminalpolisen och Europol bekräftades föraningarna. Männen som observerats var knutna till ett kriminellt nätverk från Litauen. De begick brott i hela Norden, och återkom i vad som tycktes vara organiserade cykler. Samordnade insatser Ungefär samtidigt sjösattes Polisens nationella mängdoch seriebrottssatsning. Den nybildade Nationella operativa ledningsgruppen tog sig an den norrländska inbrottsvågen. Resurser från flera olika län ställdes till vårt förfogande, vilket gav oss möjlighet att hänga i mycket längre, säger Tomas Andersson. Arbetet har bedrivits på bred front. Civilklädda spanare följde misstänkta gärningsmän genom Sverige. Samtidigt arbetade uniformerad polis hårt för att störa och ringa in grupperingen, med trafikkontroller, inrapporterade iakttagelser och spårdokumentation på brottsplatserna. Ett utvecklat samarbete De samordnade insatserna gav effekt. Flera gärningsmän har redan dömts, och under 2012 Allra bäst är att vara först på plats. Ju fler människor som springer runt desto svårare är det att hitta bra spår. Marie Källström, lokal brottsplatsundersökare vid Stockholmspolisen. färre villainbrott i norra Sverige sjönk antalet anmälda villainbrott med drygt 39 procent i de fyra nordligaste länen. På nationell nivå har inbrotten i villor och radhus dock ökat något de senaste åren. Men samtidigt har Polisen också redovisat fler ärenden till åklagare. Nyckeln till framgång är att vi inom Polisen utvecklar samarbetet, både regionalt i Norrland och i hela landet, säger Tomas Andersson internetbedrägerier anmäldes under Det är en ökning med 42 procent jämfört med föregående år. Bedrägeribrotten stod för 9 procent av det totala antalet anmälda brott Det framgår av Brå:s statistik. 270 personer har gripits sedan Stockholmspolisens insats mot bostadsinbrott inleddes i mars Antalet anmälda bostadsinbrott i Stockholms län minskade med 15 procent under samma period. Med gemensam kraft kan vi jobba uthålligt, effektivt och fredat i särskilda punktinsatser. Helena Silverlund, polis i Varberg. Hon ingår i mängdoch seriebrottsstyrkan. 112 uniformerade poliser ingår i den nationella mängd- och seriebrottsstyrkan. De kallas in när någon polismyndighet behöver förstärkning. Under 2012 har styrkan bland annat hjälpt till i Åre och Malmö. 8 9

6 POLISUTRYCKNINGAR utryckningar i Stockholms innerstad Under 2012 ryckte Polisen i Stockholms city ut på larm med hög prioritet. Bilden visar några exempel på brådskande uppdrag som Polisen fick under årets 365 dagar. 44 väpnade rån 140 våldtäkter rattfyllerier 321 brott mot knivlagen 422 trafikolyckor med personskador 31 olaga frihetsberövanden misshandelsfall fyllerier inbrottslarm stölder i butik 875 bränder 694 självmordsförsök 25 bombhot trafikbrott Siffrorna har levererats av Länskommunikationscentralen i Stockholms län och hämtats ur Storm (Polisens händelserapporteringssystem)

7 NARKOTIKAN SKA BEKÄMPAS marijuanabeslag i Västra Götaland Polisen har samlat sina kraft er för att hejda narkotikaförsäljningen till ungdomar. Det har bland annat resulterat i stora narkotikabeslag i Västra Götaland och flera pågående utredningar mot personer som misstänks för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Det senaste året har vi sett stora förekomster av amfetamin och marijuana. Något som är vanligt är hemmaodlingar av marijuana. Inte sällan hittar vi uppslagna tält och värmelampor när vi går in i lägenheter. Det kan handla om Pål Sjölander upp till tio plantor vilket ger en hel del inkomster, säger Pål Sjölander, chef för narkotikaroteln i Västra Götaland. Unga köpare Just marijuanamissbruket har visat sig vara utbrett bland ungdomar i Västra Götaland. I ett pågående ärende har över 80 ungdomar, där den yngsta är 14 år, identifierats som köpare av marijuana. Huvudmannen sitter häktad. I hans telefon fanns cirka 100 kontakter som misstänks vara narkotikakunder. Huvudmannen skickade mass-sms till sina kontakter med besked om lagerstatus och tid för försäljning. Kunderna kontaktade honom och de kom överens om när och var försäljningen skulle ske, säger Pål Sjölander. De ungdomar som är under 18 år får hembesök av Polisen, som förhör dem tillsammans med socialtjänsten och i närvaro av deras vårdnadshavare. Syftet med hembesöken är dels att komma vidare i utredningen, dels att identifiera ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och erbjuda dem hjälp. Men det är inte bara narkotika som påträffas. Illegala vapen blir allt vanligare. Vi har sett en kraftig ökning av skjutvapen i narkotikamiljöer under det senaste året och beslagtagit ett 30-tal, varav de flesta är revolvrar men även några AK-47:or, säger Pål Sjölander. Går på pengarna Grov narkotikabrottslighet är ofta en del av mer omfattande, organiserad brottslighet. En grundläggande strategi för att bekämpa den typen av brott är att koncentrera resurserna till den största drivkraften för i princip all grov organiserad brottslighet: pengarna. Målet är att spåra, säkra, återföra och förverka både kontanter och egendom som kommer från kriminell verksamhet. I Västra Götaland har narkotikaroteln anställt en egen tillgångsutredare vilket gör att de redan tidigt på spaningsstadiet börjar titta på brottsvinster i form av exempelvis bilar, båtar och hus. Vi har ett stort fokus på tillgångarna när vi utreder. Under 2012 beslagtog vi egendom och andra tillgångar för kronor, säger Pål Sjölander. Här letar Polisen efter narkotika på Stockholms central. 106 unga vuxna sökte hjälp för missbruk på Livsstilsmottagningen i Stockholms city under Motiverande samtal med särskilt utbildade poliser har bidragit till att många valde att söka hjälp. 150 kilo amfetamin hittade Rikskriminalpolisen i en lägenhet i Helsingborg. Det är det största enskilda amfetaminbeslaget i Sverige. 180 narkotikahundar var till Polisens förfogande Det tar cirka sex månader att utbilda en narkotikahund innan den kan vara i tjänst. 243 kilo marijuana har Polisen tagit i beslag under Det är en ökning med 57 procent jämfört med

8 UNGDOMARS BROTTSLIGHET SKA VARA I FOKUS Södertäljepolisen arbetar med insatsgrupper. Här pratar David Johansson och Christopher Sjögren med unga Ronnabor. Personerna på bilden har ingen koppling till texten föräldrar fick boken Tonårsparlören i postlådan under våren, som en del i Folkhälsoinstitutets kampanj Tänk om mot alkohol och langning. Kampanjen sker i samarbete med bland annat Polisen. 91 ungdomar deltog i sociala insats grupper Det går att motivera kriminella ungdomar att byta livsstil. Men det kräver ett tätt samarbete mellan socialtjänst, polis, skola och andra aktörer, visar projektet sociala insatsgrupper. Regeringsuppdraget med sociala insatsgrupper startade i mars 2011 och har bedrivits på tolv platser i landet. Polis, socialtjänst, skola och andra aktörer har samarbetat för att hjälpa enskilda ungdomar ur kriminalitet, utifrån ungdomens behov, istället för att varje myndighet 14 jobbar för sig. Syftet är att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng, och på sikt bekämpa den organiserade brottsligheten. En stor vinst I november 2012 slutredovisades projektet till regeringen. Sammanlagt 91 ungdomar har del - tagit i projektet. I flera av de kommuner eller stadsdelar som ingått fortsätter Polisen och socialtjänsten sitt påbörjade arbete. Förhoppningen är att fler kommuner inspireras att börja med arbetssättet. Många av de ungdomar som deltagit har under tiden helt avhållit sig från brott. Varje förhindrat brott är en stor vinst för individen, för samhället och inte minst för alla potentiella brottsoffer, säger Christina Kiernan på Rikspolisstyrelsen. För att myndigheterna ska kunna arbeta tillsammans krävs att ungdomarna, eller deras vårdnadshavare, lämnar samtycke till att myndigheterna utbyter information. Arbetssättet är inte enkelt, eftersom de ungdomar som är i allra störst behov av stöd och hjälp sällan vill samarbeta. Christina Kiernan Projektet visar att det finns skäl att se över sekretesslagstiftningen på nytt, säger Christina Kiernan. 68 % av ungdomar mellan 16 och 19 år har högt förtroende för Polisen visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. Det är den åldersgrupp som har högst förtroende för Polisen. personer i 20-årsåldern greps när Stockholmspolisen före höstlovet slog till mot en så kallad vodkabil i ett nätverk som sålt svartsprit till unga. Polisen har sedan ringt runt till över föräldrar och berättat att deras barn kan ha köpt sprit från bilen. 300 narkotikabrott uppdagades när Söderortspolisen i Stockholm genomförde sin återkommande insats Gåsen kring skolstart. I 193 fall var de misstänkta under 18 år. Den yngsta var 13 år. 47 ungdomar kunde erbjudas hjälp för sitt missbruk. 15

9 TRAFIKEN SKA BLI SÄKRARE rattfulla stoppades av Polisen under Antalet trafikolyckor med misstänkt alkoholpåverkan har minskat med cirka 10 procent jämfört med förra året personer fick böter för att de inte hållit tillräckligt stort avstånd till fordonet framför sig förare fick böter för att de körde bil utan bälte under Trafikkontroll på E4:an utanför Jönköping. personer fick böter 2012 för att de körde för fort. Av dem upptäcktes cirka via trafiksäkerhetskameror. E4-gruppens trafikkontroller handlar inte enbart om att stoppa fortkörningar och rattfylleri. Att rapportera spaningsuppslag och att upptäcka andra brott, som narkotika- eller vapenbrott, är lika viktigt. E4:an är en transportled för mycket gods och det är en trafikpoliser stoppar grova brott i Jönköping snabb färdväg. Vårt uppdrag är att hitta kriminella på vägen och störa dem så mycket som möjligt, säger Martin Tornell vid E4-gruppen, som arbetar mot kriminella på motorvägen vid Polismyndigheten i Jönköpings län. Ökad vaksamhet Uppdraget är både att öka trafiksäkerheten och att försvåra för kriminella att ha E4:an som arbetsplats. Förutom att jobba mot trafikbrott, som fortkörning och rattfylleri, lägger E4-gruppen mycket tid på att spana och inhämta underrättelser. Det värderar gruppen lika högt som att utfärda böter, och under 2012 skrev de totalt 374 spaningsuppslag. E4-gruppen arbetar med profilering, vilket handlar om att stoppa rätt bilar genom att vara uppmärksamma på avvikande körbeteenden och fordonsbrister en metod som har lett till flera gripanden. Genom ökad vaksamhet och ett aktivt arbetssätt baserat på underrättelser kan Polisen genom trafikkontroller upptäcka exempelvis narkotikaoch vapenbrott, stölder och människohandel. Framgångsfaktorerna är bland annat att vi jobbar på oregelbundna tider, att vi har en Martin Tornell tät kontakt med bland annat kriminalunderrättelsetjänsten och hundsektionen, och att vi gör noggranna kontroller av handlingar, personer och bilens status, säger Martin Tornell personer stoppades av Polisen för att de inte förankrat sin last på ett lagligt sätt utandningsprov utfördes under Det är en minskning med 14 procent jämfört med

10 ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE Tänk dig att du för tio år sedan gick in till din chef och sa: Idag har jag pratat med en kvarts miljon människor. Då var det omöjligt, idag är det ganska enkelt. Vi kan nå folk på ett helt annat sätt, även de 90 procent av befolkningen som vi annars inte har något att göra med. Scott Goodwin, närpolisbefäl, Växjö Alvesta, om Facebook gillar Polisen på Facebook Polisens medverkan på Facebook har fått stort genomslag och blivit en viktig plats att möta medborgarna på. I dagsläget har Polisen drygt 85 olika officiella sidor. Polismyndigheter i 18 län finns representerade på Facebook i dag, varav många har fler sidor än en. Flest anhängare har nationella sidan med sina Som ringar på vattnet Inläggen kan nå långt fler än de sammanlagt personer som följer Polisen på Facebook. Om en person gillar eller kommenterar ett specifikt inlägg så ses det av alla dess vänner, som i sin tur kan sprida det vidare likt ringar på vattnet. Sociala medier är ett effektivt sätt för oss att nå ut med brottsförebyggande information och få in tips eller vittnesuppgifter i ett särskilt ärende, säger Anders Hagquist, kommunikationsdirektör på Rikspolisstyrelsen. Polisen blir mer tillgänglig och man kan föra en direkt kommunikation med allmänheten. Vi kan berätta hur vi arbetar och motverka missförstånd. Hilda Svensson, polis, Västra Götaland, om Facebook brott anmäldes under Det är en minskning med en procent jämfört med året innan. Antalet anmälda skadegörelse-, stöld- och trafikbrott har minskat medan bedrägerier, brott mot person och narkotikabrott har ökat. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet tillstånd för demonstrationer och annan opinionsyttring har Polisen utfärdat under Det är 40 procent fler än året innan. 5,7 miljoner samtal fick Polisen till , som är det nummer man ringer i ärenden som inte är akuta. Oftast handlar samtalen om anmälningar, upplysningar, tips eller att någon söker en specifik person pass utfärdades av Polisen under Så många pass har Polisen aldrig tidigare utfärdat under ett och samma år. 70 % av samtalen till besvarades inom tre minuter. 59 procent var nöjda med tillgängligheten när de ringde dit. Joakim Bertram och Emma Lindegren arbetar på PKC i Göteborg. 85 % var nöjda eller mycket nöjda med Polisens bemötande när de ringt i ärenden som rör anmälningar, tips och upplysningar polisanmälningar gjordes via Polisens webbplats under Stöld, förlust och kontokortsbedrägerier är det som kan anmälas via internet

11

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2010 Västerorts gemensamma sida 2011 är här och jullovet har avlöpt lugnt i Västerorts polismästardistrikt. Ett stort antal poliser har arbetat för att öka tryggheten

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar april 2011 Västerorts gemensamma sida Under april månad har insatser bedrivits mot ungdomar och alkohol och då framförallt under valborgsmässoafton som avlöpte lugnt i hela

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juli-augusti 2011 Västerorts gemensamma sida Polisen vill uppmärksamma äldre personer samt anhöriga och vänner till äldre att vara uppmärksamma på så kallade åldringsbrott,

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152

Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015. Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Brottsförebyggande DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET SAMT HANDLINGSPLAN POLIS-KOMMUN 2014-2015 Kommunstyrelsen 2014-05-21 152 Dokumentet Brottsförebyggande är framtaget av brottsförebyggande

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar juni 2011 Västerorts gemensamma sida Glädjen var stor fredagen den 10 juni, då de 167 studenterna från Polishögsskolan tog studenten, 75 kvinnor och 92 män. Ceremonin hölls

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Datum dom Brott Straff

Datum dom Brott Straff Datum dom Brott Straff 2007 Försök t grov stöld, Brott mot knivlagen Fängelse 6 mån 2007 Narkotikabrott, Rattfylleri, Olovlig körning Fängelse 1 mån 2007 Misshandel Dagsböter 6000 2007 Narkotikabrott Fängelse

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se

brottsutveckling Lärarhandledningen har tagits fram av fil. dr Jan Andersson och fil. dr Sven Granath för Brottsrummet.se En lektion om Lärarhandledning brottsutveckling FRÅGA 1: Vilka är de vanligaste brotten? FRÅGA 2: Vilken bild ger massmedia av de vanligaste brotten? FRÅGA 3: Ökar brottsligheten? FRÅGA 4: Begår unga i

Läs mer

KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET

KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET NPO-Söderåsen 1 NPO Söderåsen Är ett närpolisområde som omfattar fem kommuner, Klippan, Åstorp, Bjuv, Örkelljunga samt Svalöv Området har polisstationer med yttre

Läs mer

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare 70 000 företagare, vilket ger oss en stor möjlighet

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar januari 2012 Västerorts gemensamma sida Antalet bostadsinbrott är på tok för många och vi måste alla samverka för att bryta denna brottskurva. Västerort har nu startat upp

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för polisanställda 2014-09-28 Regeringskansliet Elin Almqvist Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Lite råd inför sommaren Snart kommer den efterlängtade sommarledigheten. En del av oss tar dagen

Läs mer

Västerortspolisen informerar

Västerortspolisen informerar Västerortspolisen informerar Maj 211 Västerorts gemensamma sida Under maj månad har arbete bedrivits i distriktet mot överkonsumtion av alkohol bland ungdomar och vid krogar. Under Elitloppshelgen den

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott

Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland. Att förebygga. inbrott Det ska vara tryggt att leva och bo i Halland Att förebygga inbrott Bostadsinbrott är ett prioriterat brottsområde Inbrott i bostaden står för en mindre del av alla anmälda brott i Sverige. Men det är

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

Butiksrån var, när, hur och vem?

Butiksrån var, när, hur och vem? Butiksrån var, när, hur och vem? Butiksrån var, när, hur och vem? Butiksrån är ett allvarligt brott som har ökat under många år. År 2008 och 2009 nåddes de hittills högsta nivåerna med över 1 000 anmälda

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2014-08-11 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder I semestertider brukar det vara fler inbrott

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län 2013-03-27 Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Om några månader kommer studentens lyckliga dagar men redan i mars börjar de första

Läs mer

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott!

Ett tryggt Halland att leva och bo i. Att förebygga. inbrott! Ett tryggt Halland att leva och bo i Att förebygga inbrott! Under 2010 anmäldes omkring 20 000 bostadsinbrott i Sverige, ca 700 av dem skedde i Halland. Inbrott i bostaden står för en procent av alla anmälda

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-10-11. Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete

Sammanträdesdatum 2013-10-11. Arbete och välfärdsnämnden, vice. ordförande. Barn- och utbildningsförvaltningen. Centrum för förebyggande arbete Plats och tid: CFFA, 09.00-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Maria Asklund Ulf Stenåsen Jan Lenéll Margareta Melin Roland Prommersberger Bengt-Göran Carlsson Peter Isacson Johnny Käll Arbete

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 ALKOHOL + VÅLD = SANT Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 Text: Peter Moilanen Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Alkohol

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 2009 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR ÅR 29 2(25) Anmälda brott, slutlig statistik för år 29 Sammanfattning Under år 29 anmäldes totalt 1 41 brott. Det är en ökning med 27 8 brott eller 2 procent jämfört

Läs mer

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2013 - Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten. 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Information Polismyndigheten i Stockholms län - Västerorts polismästardistrikt Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se

Butiksrån. Första halvåret 2013. svenskhandel.se Butiksrån Första halvåret 2013 svenskhandel.se Butiksrån första halvåret 2013 Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata

Läs mer

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.

Anmälda brott. Slutlig statistik för 2012. Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra. Anmälda brott Slutlig statistik för 2012 Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Tel 08-401 87 00 info@bra.se www.bra.se 2(23) Anmälda brott Sammanfattning Under 2012 anmäldes drygt 1,4 miljoner

Läs mer

Personer misstänkta för brott

Personer misstänkta för brott Personer misstänkta för brott Slutlig statistik för 2014 Reviderad 2015-04-30 1 1 Uppgift om antalet misstänkta personer för stöld ur och från motordrivet fordon har korrigerats. Brottsförebyggande rådet

Läs mer

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT PRELIMINÄR STATISTIK FÖR 21 Anmälda brott, preliminär statistik för år 21 2(26) Statistiken över anmälda brott visar alla inrapporterade händelser som registrerats av polis, åklagare eller

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott

Närpolisen Ekerö. November 2012. Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 2012. Brottsstatistik, anmälda brott Närpolisen Ekerö November 212 Allmän information om brottsutvecklingen i Ekerö närpolisområde november 212. Brottsstatistik, anmälda brott Misshandel utomhus 1 Personrån 3 Narkotika Fullbordade lägenhetsinbrott

Läs mer

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007

Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning avseende grova brott år 2007 ÅKLAGARMYNDIGHETEN 2008-10-02 ÅM-A 2008/0541 Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A-102-251/08 Magnus Törner, polisöverintendent Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2013/14 Denna överenskommelse är Landskrona stads och Närpolisen i Landskronas

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010

ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 2010 ANMÄLDA BROTT SLUTLIG STATISTIK FÖR 21 2(26) Anmälda brott Sammanfattning Under 21 anmäldes knappt 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med 3 procent jämfört med året innan. De brottstyper som minskade

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg. En kartläggning

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg. En kartläggning Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg En kartläggning Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Rapport SUS04 Stoppa rekryteringen till kriminella gäng

Rapport SUS04 Stoppa rekryteringen till kriminella gäng Rapport SUS4 Stoppa rekryteringen till kriminella gäng Jonas Lundquist BA-funktion Polismyndigheten Västra Götalands län Polisområde 1 Närpolisområde Angered INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. SAMMANFATTNING

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan

STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Bergen 23 februari 2011 STAD modellen restaurangbransch och myndigheter i samverkan Daniel Müller Sorgearbeid STAD samarbetet: Driver och utvecklar förebyggande metoder inom restaurangområdet Vad är STAD?

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Verksamhetsplan ÖreBRÅ

Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 01 15 Verksamhetsplan ÖreBRÅ 2013 1 1. Inledning Det övergripande syftet med ÖreBRÅ:s verksamhet är enligt KS beslut att genom en fördjupad samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten för invånarna

Läs mer

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar!

12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Nyhetsbrev juni 2013 12 blir närmare 40 välkomna nykomlingar! Den senaste månaden har min mejlbrevlåda fyllts av intresseanmälningar och engagerade frågor om sociala insatsgrupper. Jag är tacksam att få

Läs mer

Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013

Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013 Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013 1 Enhetlig påföljdsbestämning Vilka skäl kan anföras för att påföljdsbestämningen bör vara enhetlig? Är påföljdsbestämningen i Sveriges

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014

Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014 Försäkringsbedrägerier i Sverige 2014 Försäkringsbedrägerier drabbar ärliga försäkringstagare Försäkringar spelar en viktig roll i samhället men försäkringslösningar fungerar inte om de missbrukas. Varje

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Verksamhetsplan City polismästardistrikt. Polismyndigheten i Stockholms län

Verksamhetsplan City polismästardistrikt. Polismyndigheten i Stockholms län Verksamhetsplan City polismästardistrikt 2013 Polismyndigheten i Stockholms län VERKSAMHETSPLAN CITY POLISMÄSTARDISTRIKT 2013 1 FAKTA CITY POLISMÄSTARDISTRIKT Stockholm som storstad har något att erbjuda

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Flera inbrottstjuvar gripna och gods återlämnat! Polisen har under den senaste månaden rönt stor

Läs mer