Polisen i siffror 39% MÖT MÄNNISKORNA BAKOM UTRYCKNINGAR I STOCKHOLMS INNERSTAD MED HÖG PRIORITET VAPEN TAGNA I BESLAG I SKÅNE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisen i siffror 39% MÖT MÄNNISKORNA BAKOM UTRYCKNINGAR I STOCKHOLMS INNERSTAD MED HÖG PRIORITET VAPEN TAGNA I BESLAG I SKÅNE"

Transkript

1 Polisen i siffror 2012 MÖT MÄNNISKORNA BAKOM 86 VAPEN TAGNA I BESLAG I SKÅNE UTRYCKNINGAR I STOCKHOLMS INNERSTAD MED HÖG PRIORITET 39% FÄRRE VILLAINBROTT I NORRA SVERIGE

2 Innehåll 2012 VÅLDET SKA MINSKA ORGANISERAD BROTTSLIGHET SKA BEKÄMPAS FLER MÄNGDBROTT SKA KLARAS UPP POLISUTRYCKNINGAR NARKOTIKAN SKA BEKÄMPAS UNGDOMARS BROTTSLIGHET SKA VARA I FOKUS TRAFIKEN SKA BLI SÄKRARE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE Polisen i siffror är en bilaga från Rikspolisstyrelsen. Ansvarig utgivare: Anders Hagquist. Projektledare: Anna Maria Böök. Redaktörer: Johanna Orre, Åsa Wallentin. Foto: Jimmy Gustafsson, Lars Hedelin, Johanna Orre, Magnus Sandberg, Gith Thedvall. Illustration: Johan Lindh. Grafisk form: Citat. Tryck: Sörmlands grafiska AB, ISBN I Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning svarar majoriteten att de känner sig trygga när de går ut en sen kväll i sitt bostadsområde. Känslan av trygghet beror på en mängd olika saker, men jag är övertygad om att Polisens arbete bidrar och det är glädjande att tryggheten har ökat. Vi inom Polisen jobbar med en lång rad arbetsuppgifter. Vi rycker ut vid slagsmål, trafikolyckor, inbrott, självmordsförsök, bombhot, bränder och rån. På mittuppslaget i denna skrift kan du se ett exempel på vilka händelser Polisen rycker ut på och hur ofta. Vi arbetar planerat för att för - hindra brott. Det gör vi genom trafikkontroller, genom att samordnat motverka seriebrott, aktivt arbeta mot dem som begår brott ofta, finnas på plats vid 85 % är trygga stora evenemang och se till att vara på platser och tider där många brott annars begås. Under 2012 utvecklade vi vårt brottsförebyggande arbete på flera sätt. Resultatet ser vi i form av färre våldsbrott i offentlig miljö och färre inbrott totalt sett. Jag är övertygad om att våra satsningar bidragit till utvecklingen. Det klarades dock upp färre brott under 2012 än året innan. För att vända den trenden måste vi möta förändringar när det gäller vilka brott som begås, till exempel ökade antalet internetbedrägerier med 42 procent under Vi måste också göra allt vi kan för att utredningsarbetet ska fungera så effektivt som möjligt. Vi har ökat vår service till med borgarna. Under 2012 tog vi emot 1,4 miljoner polisanmälningar och utfärdade drygt 1,4 miljoner pass. Vi svarade på över 6,4 miljoner telefonsamtal och utfärdade nästan 1,8 miljoner tillstånd till demonstrationer, evenemang, tävlingar och mycket annat. Vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige och med polisen i andra länder för att minska brottsligheten. Allt vi gör från blåljusutryckningar till tillståndsgivningar handlar till syvende och sist om att hjälpa människor. Den här skriften innehåller ett urval av allt det som Polisen gjort under 2012 och presenterar några av de polisanställda som gör jobbet. Det är ingen heltäckande beskrivning, men förhoppningsvis får du en bild av vad Polisen åstadkom under Bengt Svenson Rikspolischef av de tillfrågade i Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning har högt förtroende för Polisen. Polisen är den myndighet inom rättsväsendet som allmänheten har högst 60procent 28 förtroende för miljoner kronor tilldelades Polisen för personer var anställda vid Polisen under

3 VÅLDET SKA MINSKA 8% färre våldsbrott i offentlig miljö 92 % Tillsyn på krogen förebygger våldsbrott. Magnus Näslund är närpolis i Åre personer har sett Polisens film Skuggan som handlar om brott i nära relationer. Filmen finns på Youtube och Facebook. Syftet är att uppmärksamma brotten och få fler att anmäla brott i nära relationer anmäldes under Det är en ökning med 2 procent jämfört med Antalet anmälda våldsbrott i offentlig miljö har fortsatt att minska och är nere på den lägsta nivån sedan En bidragande orsak är Polisens aktiva arbete på tider och platser där brotten begås, till exempel när krogarna stänger. Under 2012 anmäldes cirka brott om våld i offentlig miljö, det vill säga misshandel som sker utomhus eller på en allmän plats. Sett över hela landet är det 8 procent färre anmälda brott än under 2011, och det lägsta antalet sedan Minskning i Halland I Hallands län har antalet anmälda våldsbrott i offentlig miljö minskat med hela 31 procent sedan 2008 då anmäl - n ingarna var som flest, från stycken till 931 förra året. Vi fokuserar på synlighet, bland annat genom att fotpatrullera, och sätter in resurser på hot spots, alltså vid krogar och matställen där vi vet att det kan bli bråk, säger Johan Nilvé, yttre befäl i Halmstad. Många av de anmälningar som kommer in till Polisen handlar om misshandel som sker på helgkvällar eller nätter, på eller nära krogen eller på någon privat fest. Ofta är både förövaren och offret berusade. Johan Nilvé När det gäller ungdomar arbetar vi utifrån en modifierad variant av Kronobergsmodellen vi tar alkoholen från ungdomarna och kontaktar föräldrarna. Vi har även krogkontroller och möten med både krögare och ordningsvakter där vi diskuterar hur vi kan samarbeta, säger Johan Nilvé. Färre våldsbrott uppklarade Under 2012 klarades färre vålds - brott i offentlig miljö upp. Antalet personuppklarade våldsbrott, det vill säga att åklagare fattat beslut om att till exempel väcka åtal, har minskat med 14 procent det gångna året. En trolig förklaring till det kan vara att Polisen i större utsträckning finns på plats och oftare initierar anmälningar, samtidigt som de brotten kan vara svåra att klara upp. Ibland är det så att ingen av de inblandade vill delta i polisutredningen. Men jag upplever samtidigt att vi blivit bättre på att få tag i gärningsmannen eftersom vi finns i närheten, säger Johan Nilvé. av 229 fotbollsmatcher bedömdes ha ett bra eller mycket bra ordningsläge på arenorna under Det är en liten försämring jämfört med året innan, men en klar förbättring jämfört med experter ingår i ett nationellt kompetensteam som ger poliser vägledning i arbetet med hedersrelaterade brott. De kan ge råd bland annat kring utredningsmetodik och förhörsteknik. 84 rån mot guldbutiker, värdebolag och banker begicks i landet under Antalet bankrån har minskat sedan 2011, medan antalet rån mot guldbutiker har ökat. 4 5

4 ORGANISERAD BROTTSLIGHET SKA BEKÄMPAS 86 vapen tagna i beslag i Skåne Vapenbeslagen är ett av resultaten i Skånepolisens satsning mot kriminella gäng. Utöver mordutredningar och trygghetsskapande insatser för medborgarna fokuserar Polisen på den grovt kriminella verksamheten i Malmö. Satsningarna har gett bra resultat. Vi ser tydliga tecken på att antalet allvarliga våldssituationer har minskat, och vi har fått positiva resultat i flera rättegångar, säger Stefan Sintéus som är chef för länskriminalen i Malmö. 6 Stefan Sintéus Bakgrunden till satsningarna, som drog igång i början av 2012, var de gänguppgörelser och skjutningar som ägt rum i Malmöregionen. Facit ett år senare: 30 procent mindre utomhusvåld i Malmö stad, långa fängelsestraff i mord- och narkotikarättegångar, 86 vapen och stora mängder ammunition i beslag. En pyramid i tre nivåer Den grovt kriminella verksamheten kan beskrivas som en pyramid i tre nivåer. I toppen finns strategiskt viktiga personer. Under dem finns experter som hjälper till med frågor av skatteteknisk, ekonomisk eller juridisk karaktär. På en tredje nivå finns utövare, som beräknas uppgå till drygt 400 personer i Malmö. Utövarna kommer vi åt genom kontinuerliga kontroller och till exempel gatulangningsinsatser. På det sättet hittar vi narkotika och vapen, säger Stefan Sintéus. Bedrägerier en inkomstkälla För att nå personerna på den strategiska nivån krävs en annan typ av insatser. Polisen samarbetar bland annat med Försäkringskassan, Skatteverket och Tullen. Genom skatterevisioner kan man hitta misstankar om ekonomisk brottslighet som man gemensamt går vidare med. Vi ser att flera kriminella personer lämnar gatuvåldet, krogmiljön och ett liv med mycket Volontärer hjälper Polisen att motverka svarthandeln genom att sprida information om dess följder i Malmö. kontanter för att i stället klä sig i kostym och driva företag. En av de främsta inkomstkällorna för Skåneregionens kriminella gäng är bedrägerier, framför allt i form av bluffakturor, säger Stefan Sintéus. Förundersökningar pågår mot ett antal personer som misstänks för bedrägeribrott med bluffakturor. Ärendena berör cirka målsägare och misstankarna handlar om allt från skattebrott till bedrägerier. 78 års fängelse sammanlagt för fem personer är resultatet av de tre mordrättegångar som hållits i Malmö tingsrätt. 13 personer har fått hjälp av Stockholmspolisens avhopparjour, som startade i mars Syftet med avhopparjouren är att stödja dem som vill lämna kriminella grupper och en kriminell livsstil timmar har Polisen lagt ned under 2012 på utredningen som rör kriminella nätverk i Södertälje och den efterföljande rättegången. Polisen har arbetat med utredningen sedan Eftersom en av nämndemännen ansågs jävig görs rättegången om. 10 statliga myndigheter samverkar mot grov organiserad brottslighet. Målet är att spåra, säkra, återföra och förverka både kontanter och egen - dom som kommer från kriminell verksamhet. 7

5 FLER MÄNGDBROTT SKA KLARAS UPP domar har meddelats mot de drygt personer som funnits på Polisens lista över prioriterade livsstilskriminella under året. 317 personer från samma lista har slussats vidare till vård. 1,2 miljoner kronor lurade två män till sig genom att ringa runt till äldre personer och låtsas vara deras barnbarn. Bedragarna greps i Örnsköldsvik, bland annat tack vare Polisens nationella utredningsgrupp mot just åldringsbrott. Sedan starten 2009 har de spårat 34 seriebrottsligor. 2,3 % av alla anmälda tillgreppsbrott personuppklarades Det betyder att tillgreppsbrott kunde knytas till en gärningsman, och det är 6 procent färre än året innan. Snatterier i butik är inte inräknade. Cecilia Simpson gör en brottsplatsundersökning efter ett bostadsinbrott i Halmstad, Halland. 39% Det började med vaga misstankar mot spårlöst försvunna gärningsmän. Ett knappt år senare hade villainbrotten i norra Sverige minskat betydligt. Inbrotten såg alltid ut på samma sätt. Norrländskt samhälle. In via altandörren. Liten åverkan på bostaden i övrigt. Enbart guld stulet. Och spårlöst försvunna gärningsmän. Organiserade cykler Från början hade vi inte mycket mer än en allmän känsla. Vi stötte på litauiska medborgare i våra trafikkontroller, och bilar från samma land sågs i anslutning till brottsplatserna. Men det fanns inget konkret att gå på, säger Tomas Andersson vid den regionala kriminalunderrättelsetjänsten. Vid det laget, i augusti 2011, hade bostadsinbrotten ökat kraftigt i hela Norrland. Via Rikskriminalpolisen och Europol bekräftades föraningarna. Männen som observerats var knutna till ett kriminellt nätverk från Litauen. De begick brott i hela Norden, och återkom i vad som tycktes vara organiserade cykler. Samordnade insatser Ungefär samtidigt sjösattes Polisens nationella mängdoch seriebrottssatsning. Den nybildade Nationella operativa ledningsgruppen tog sig an den norrländska inbrottsvågen. Resurser från flera olika län ställdes till vårt förfogande, vilket gav oss möjlighet att hänga i mycket längre, säger Tomas Andersson. Arbetet har bedrivits på bred front. Civilklädda spanare följde misstänkta gärningsmän genom Sverige. Samtidigt arbetade uniformerad polis hårt för att störa och ringa in grupperingen, med trafikkontroller, inrapporterade iakttagelser och spårdokumentation på brottsplatserna. Ett utvecklat samarbete De samordnade insatserna gav effekt. Flera gärningsmän har redan dömts, och under 2012 Allra bäst är att vara först på plats. Ju fler människor som springer runt desto svårare är det att hitta bra spår. Marie Källström, lokal brottsplatsundersökare vid Stockholmspolisen. färre villainbrott i norra Sverige sjönk antalet anmälda villainbrott med drygt 39 procent i de fyra nordligaste länen. På nationell nivå har inbrotten i villor och radhus dock ökat något de senaste åren. Men samtidigt har Polisen också redovisat fler ärenden till åklagare. Nyckeln till framgång är att vi inom Polisen utvecklar samarbetet, både regionalt i Norrland och i hela landet, säger Tomas Andersson internetbedrägerier anmäldes under Det är en ökning med 42 procent jämfört med föregående år. Bedrägeribrotten stod för 9 procent av det totala antalet anmälda brott Det framgår av Brå:s statistik. 270 personer har gripits sedan Stockholmspolisens insats mot bostadsinbrott inleddes i mars Antalet anmälda bostadsinbrott i Stockholms län minskade med 15 procent under samma period. Med gemensam kraft kan vi jobba uthålligt, effektivt och fredat i särskilda punktinsatser. Helena Silverlund, polis i Varberg. Hon ingår i mängdoch seriebrottsstyrkan. 112 uniformerade poliser ingår i den nationella mängd- och seriebrottsstyrkan. De kallas in när någon polismyndighet behöver förstärkning. Under 2012 har styrkan bland annat hjälpt till i Åre och Malmö. 8 9

6 POLISUTRYCKNINGAR utryckningar i Stockholms innerstad Under 2012 ryckte Polisen i Stockholms city ut på larm med hög prioritet. Bilden visar några exempel på brådskande uppdrag som Polisen fick under årets 365 dagar. 44 väpnade rån 140 våldtäkter rattfyllerier 321 brott mot knivlagen 422 trafikolyckor med personskador 31 olaga frihetsberövanden misshandelsfall fyllerier inbrottslarm stölder i butik 875 bränder 694 självmordsförsök 25 bombhot trafikbrott Siffrorna har levererats av Länskommunikationscentralen i Stockholms län och hämtats ur Storm (Polisens händelserapporteringssystem)

7 NARKOTIKAN SKA BEKÄMPAS marijuanabeslag i Västra Götaland Polisen har samlat sina kraft er för att hejda narkotikaförsäljningen till ungdomar. Det har bland annat resulterat i stora narkotikabeslag i Västra Götaland och flera pågående utredningar mot personer som misstänks för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Det senaste året har vi sett stora förekomster av amfetamin och marijuana. Något som är vanligt är hemmaodlingar av marijuana. Inte sällan hittar vi uppslagna tält och värmelampor när vi går in i lägenheter. Det kan handla om Pål Sjölander upp till tio plantor vilket ger en hel del inkomster, säger Pål Sjölander, chef för narkotikaroteln i Västra Götaland. Unga köpare Just marijuanamissbruket har visat sig vara utbrett bland ungdomar i Västra Götaland. I ett pågående ärende har över 80 ungdomar, där den yngsta är 14 år, identifierats som köpare av marijuana. Huvudmannen sitter häktad. I hans telefon fanns cirka 100 kontakter som misstänks vara narkotikakunder. Huvudmannen skickade mass-sms till sina kontakter med besked om lagerstatus och tid för försäljning. Kunderna kontaktade honom och de kom överens om när och var försäljningen skulle ske, säger Pål Sjölander. De ungdomar som är under 18 år får hembesök av Polisen, som förhör dem tillsammans med socialtjänsten och i närvaro av deras vårdnadshavare. Syftet med hembesöken är dels att komma vidare i utredningen, dels att identifiera ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och erbjuda dem hjälp. Men det är inte bara narkotika som påträffas. Illegala vapen blir allt vanligare. Vi har sett en kraftig ökning av skjutvapen i narkotikamiljöer under det senaste året och beslagtagit ett 30-tal, varav de flesta är revolvrar men även några AK-47:or, säger Pål Sjölander. Går på pengarna Grov narkotikabrottslighet är ofta en del av mer omfattande, organiserad brottslighet. En grundläggande strategi för att bekämpa den typen av brott är att koncentrera resurserna till den största drivkraften för i princip all grov organiserad brottslighet: pengarna. Målet är att spåra, säkra, återföra och förverka både kontanter och egendom som kommer från kriminell verksamhet. I Västra Götaland har narkotikaroteln anställt en egen tillgångsutredare vilket gör att de redan tidigt på spaningsstadiet börjar titta på brottsvinster i form av exempelvis bilar, båtar och hus. Vi har ett stort fokus på tillgångarna när vi utreder. Under 2012 beslagtog vi egendom och andra tillgångar för kronor, säger Pål Sjölander. Här letar Polisen efter narkotika på Stockholms central. 106 unga vuxna sökte hjälp för missbruk på Livsstilsmottagningen i Stockholms city under Motiverande samtal med särskilt utbildade poliser har bidragit till att många valde att söka hjälp. 150 kilo amfetamin hittade Rikskriminalpolisen i en lägenhet i Helsingborg. Det är det största enskilda amfetaminbeslaget i Sverige. 180 narkotikahundar var till Polisens förfogande Det tar cirka sex månader att utbilda en narkotikahund innan den kan vara i tjänst. 243 kilo marijuana har Polisen tagit i beslag under Det är en ökning med 57 procent jämfört med

8 UNGDOMARS BROTTSLIGHET SKA VARA I FOKUS Södertäljepolisen arbetar med insatsgrupper. Här pratar David Johansson och Christopher Sjögren med unga Ronnabor. Personerna på bilden har ingen koppling till texten föräldrar fick boken Tonårsparlören i postlådan under våren, som en del i Folkhälsoinstitutets kampanj Tänk om mot alkohol och langning. Kampanjen sker i samarbete med bland annat Polisen. 91 ungdomar deltog i sociala insats grupper Det går att motivera kriminella ungdomar att byta livsstil. Men det kräver ett tätt samarbete mellan socialtjänst, polis, skola och andra aktörer, visar projektet sociala insatsgrupper. Regeringsuppdraget med sociala insatsgrupper startade i mars 2011 och har bedrivits på tolv platser i landet. Polis, socialtjänst, skola och andra aktörer har samarbetat för att hjälpa enskilda ungdomar ur kriminalitet, utifrån ungdomens behov, istället för att varje myndighet 14 jobbar för sig. Syftet är att stoppa nyrekryteringen till kriminella gäng, och på sikt bekämpa den organiserade brottsligheten. En stor vinst I november 2012 slutredovisades projektet till regeringen. Sammanlagt 91 ungdomar har del - tagit i projektet. I flera av de kommuner eller stadsdelar som ingått fortsätter Polisen och socialtjänsten sitt påbörjade arbete. Förhoppningen är att fler kommuner inspireras att börja med arbetssättet. Många av de ungdomar som deltagit har under tiden helt avhållit sig från brott. Varje förhindrat brott är en stor vinst för individen, för samhället och inte minst för alla potentiella brottsoffer, säger Christina Kiernan på Rikspolisstyrelsen. För att myndigheterna ska kunna arbeta tillsammans krävs att ungdomarna, eller deras vårdnadshavare, lämnar samtycke till att myndigheterna utbyter information. Arbetssättet är inte enkelt, eftersom de ungdomar som är i allra störst behov av stöd och hjälp sällan vill samarbeta. Christina Kiernan Projektet visar att det finns skäl att se över sekretesslagstiftningen på nytt, säger Christina Kiernan. 68 % av ungdomar mellan 16 och 19 år har högt förtroende för Polisen visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. Det är den åldersgrupp som har högst förtroende för Polisen. personer i 20-årsåldern greps när Stockholmspolisen före höstlovet slog till mot en så kallad vodkabil i ett nätverk som sålt svartsprit till unga. Polisen har sedan ringt runt till över föräldrar och berättat att deras barn kan ha köpt sprit från bilen. 300 narkotikabrott uppdagades när Söderortspolisen i Stockholm genomförde sin återkommande insats Gåsen kring skolstart. I 193 fall var de misstänkta under 18 år. Den yngsta var 13 år. 47 ungdomar kunde erbjudas hjälp för sitt missbruk. 15

9 TRAFIKEN SKA BLI SÄKRARE rattfulla stoppades av Polisen under Antalet trafikolyckor med misstänkt alkoholpåverkan har minskat med cirka 10 procent jämfört med förra året personer fick böter för att de inte hållit tillräckligt stort avstånd till fordonet framför sig förare fick böter för att de körde bil utan bälte under Trafikkontroll på E4:an utanför Jönköping. personer fick böter 2012 för att de körde för fort. Av dem upptäcktes cirka via trafiksäkerhetskameror. E4-gruppens trafikkontroller handlar inte enbart om att stoppa fortkörningar och rattfylleri. Att rapportera spaningsuppslag och att upptäcka andra brott, som narkotika- eller vapenbrott, är lika viktigt. E4:an är en transportled för mycket gods och det är en trafikpoliser stoppar grova brott i Jönköping snabb färdväg. Vårt uppdrag är att hitta kriminella på vägen och störa dem så mycket som möjligt, säger Martin Tornell vid E4-gruppen, som arbetar mot kriminella på motorvägen vid Polismyndigheten i Jönköpings län. Ökad vaksamhet Uppdraget är både att öka trafiksäkerheten och att försvåra för kriminella att ha E4:an som arbetsplats. Förutom att jobba mot trafikbrott, som fortkörning och rattfylleri, lägger E4-gruppen mycket tid på att spana och inhämta underrättelser. Det värderar gruppen lika högt som att utfärda böter, och under 2012 skrev de totalt 374 spaningsuppslag. E4-gruppen arbetar med profilering, vilket handlar om att stoppa rätt bilar genom att vara uppmärksamma på avvikande körbeteenden och fordonsbrister en metod som har lett till flera gripanden. Genom ökad vaksamhet och ett aktivt arbetssätt baserat på underrättelser kan Polisen genom trafikkontroller upptäcka exempelvis narkotikaoch vapenbrott, stölder och människohandel. Framgångsfaktorerna är bland annat att vi jobbar på oregelbundna tider, att vi har en Martin Tornell tät kontakt med bland annat kriminalunderrättelsetjänsten och hundsektionen, och att vi gör noggranna kontroller av handlingar, personer och bilens status, säger Martin Tornell personer stoppades av Polisen för att de inte förankrat sin last på ett lagligt sätt utandningsprov utfördes under Det är en minskning med 14 procent jämfört med

10 ÖKAD TILLGÄNGLIGHET OCH SERVICE Tänk dig att du för tio år sedan gick in till din chef och sa: Idag har jag pratat med en kvarts miljon människor. Då var det omöjligt, idag är det ganska enkelt. Vi kan nå folk på ett helt annat sätt, även de 90 procent av befolkningen som vi annars inte har något att göra med. Scott Goodwin, närpolisbefäl, Växjö Alvesta, om Facebook gillar Polisen på Facebook Polisens medverkan på Facebook har fått stort genomslag och blivit en viktig plats att möta medborgarna på. I dagsläget har Polisen drygt 85 olika officiella sidor. Polismyndigheter i 18 län finns representerade på Facebook i dag, varav många har fler sidor än en. Flest anhängare har nationella sidan med sina Som ringar på vattnet Inläggen kan nå långt fler än de sammanlagt personer som följer Polisen på Facebook. Om en person gillar eller kommenterar ett specifikt inlägg så ses det av alla dess vänner, som i sin tur kan sprida det vidare likt ringar på vattnet. Sociala medier är ett effektivt sätt för oss att nå ut med brottsförebyggande information och få in tips eller vittnesuppgifter i ett särskilt ärende, säger Anders Hagquist, kommunikationsdirektör på Rikspolisstyrelsen. Polisen blir mer tillgänglig och man kan föra en direkt kommunikation med allmänheten. Vi kan berätta hur vi arbetar och motverka missförstånd. Hilda Svensson, polis, Västra Götaland, om Facebook brott anmäldes under Det är en minskning med en procent jämfört med året innan. Antalet anmälda skadegörelse-, stöld- och trafikbrott har minskat medan bedrägerier, brott mot person och narkotikabrott har ökat. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet tillstånd för demonstrationer och annan opinionsyttring har Polisen utfärdat under Det är 40 procent fler än året innan. 5,7 miljoner samtal fick Polisen till , som är det nummer man ringer i ärenden som inte är akuta. Oftast handlar samtalen om anmälningar, upplysningar, tips eller att någon söker en specifik person pass utfärdades av Polisen under Så många pass har Polisen aldrig tidigare utfärdat under ett och samma år. 70 % av samtalen till besvarades inom tre minuter. 59 procent var nöjda med tillgängligheten när de ringde dit. Joakim Bertram och Emma Lindegren arbetar på PKC i Göteborg. 85 % var nöjda eller mycket nöjda med Polisens bemötande när de ringt i ärenden som rör anmälningar, tips och upplysningar polisanmälningar gjordes via Polisens webbplats under Stöld, förlust och kontokortsbedrägerier är det som kan anmälas via internet

11

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv

Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv Innehållsförteckning Kapitel 1 Om oss Polismyndigheten i Stockholms län Länspolismästaren har ordet... 3 Utmärkelser 2012... 4 Stockholms

Läs mer

Länsmannen FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I POLISMYNDIGHETEN I VÄSTRA GÖTALAND

Länsmannen FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I POLISMYNDIGHETEN I VÄSTRA GÖTALAND FLER TOPSAR över 4 000 spår väntar på träff Sidan 22 MÄRK-dna spåren som inte går att tvätta bort Sidan 6 Länsmannen NR NR 1/APRIL 1/APRIL 2013 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I POLISMYNDIGHETEN I VÄSTRA

Läs mer

Länsmannen. Tema: Gängkriminalitet. Nr 2, juni 2006. Polismyndigheten i Västra Götaland. Länsmannen 2/2006 1

Länsmannen. Tema: Gängkriminalitet. Nr 2, juni 2006. Polismyndigheten i Västra Götaland. Länsmannen 2/2006 1 Länsmannen Nr 2, juni 2006 Polismyndigheten i Västra Götaland Tema: Gängkriminalitet Länsmannen 2/2006 1 Etiken måste alltid vara i fokus Den organiserade brottsligheten är ett växande problem i hela världen.

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Med individen i centrum. Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper

Med individen i centrum. Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper Med individen i centrum Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper Unga som fastnar i kriminalitet är ett stort problem för samhället men framför allt för

Läs mer

Året 2009. med hållbarhetsredovisning

Året 2009. med hållbarhetsredovisning Året 2009 med hållbarhetsredovisning Visste du att vårt anslag för 2009 var 4 340 miljoner kronor n den största sammanlagda delen av medarbetarnas arbetstid går åt till att utreda och lagföra brott n polisen

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2010 Polisens digitala årsredovisning 2010 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Länsmannen. Tema: Trafikpolisen

Länsmannen. Tema: Trafikpolisen Länsmannen polismyndigheten i västra götaland nr 4 december 2010 årgång 16 polismyndigheten i västra götaland nr 3 oktober 2010 årgång 16 Den första och viktiga nyckeln till att få någon att berätta sin

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2012 Droger i nöjeslivet Utbildningskonferensen i Göteborg Cannabis ett hot mot mänskligheten Utmaningar för narkotikakontrollen i framtiden Anabola steroider och

Läs mer

polis till yrket Elva poliser berättar

polis till yrket Elva poliser berättar Utgivare: Polisförbundet Journalister: Katarina Petersén Nielsen och Linda Sundgren Design: Katarina Höglund Omslagsillustration: Maria Crum Repro och tryck: Intellecta Tryckindustri Tryckår: 2008 Elva

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg. En kartläggning

Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg. En kartläggning Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg En kartläggning Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009

Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009 Råd för framtiden nr 10 VÄSTERÅS 21 22 SEPTEMBER 2009 FOTO: CLIFFORD SHIRLEY/VÄSTERÅS STAD REDAKTÖR Solveig Hollari TEXTFÖRFATTARE Solveig Hollari, Helene Parmbäck, Ia Röhl, Per Alvant FOTO Clifford Shirley,

Läs mer

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

Brottsoffer. Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet 15 IDÈSKRIFT NR 15 OM LOKALT BROTTS FÖREBYGGANDE ARBETE FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Brottsoffer Perspektiv på det förebyggande arbetet IDÉSKRIFT

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

Länsmannen. Tema: Ungdomsbrott. Nr 1, april 2006. Polismyndigheten i Västra Götaland

Länsmannen. Tema: Ungdomsbrott. Nr 1, april 2006. Polismyndigheten i Västra Götaland Länsmannen Nr 1, april 2006 Polismyndigheten i Västra Götaland Tema: Ungdomsbrott Ta inga risker under utryckning Jag vill inleda med att tacka alla som har sett till att det nya året resultatmässigt har

Läs mer

Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6

Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6 Rikskrim 09. 09. Innehållsförteckning 09. s.2 Rikskriminalpolisen i korthet s.2 Chefen har ordet s.4 Grov organiserad brottslighet s.6 Så arbetar Rikskriminalpolisen s.9 Nationell mobilisering mot grov

Läs mer

HACK I HÄL Anna Lagerdahl hindrar sexhandel. Våldsamt upplopp vid fotbollsderby fångat på bild. Knark i skolan nosas upp. knep mot härskarteknik

HACK I HÄL Anna Lagerdahl hindrar sexhandel. Våldsamt upplopp vid fotbollsderby fångat på bild. Knark i skolan nosas upp. knep mot härskarteknik Svensk Polis EN TIDNING FRÅN RIKSPOLISSTYRELSEN NUMMER 9, NOVEMBER 2013 ÅRGÅNG 52 Knark i skolan nosas upp 5 knep mot härskarteknik HACK I HÄL Anna Lagerdahl hindrar sexhandel Våldsamt upplopp vid fotbollsderby

Läs mer

Lugna Gatan. En granskning av tunnelbaneoch juniorverksamheterna RAPPORT 2002:3

Lugna Gatan. En granskning av tunnelbaneoch juniorverksamheterna RAPPORT 2002:3 Lugna Gatan. En granskning av tunnelbaneoch juniorverksamheterna RAPPORT 2002:3 1 Produktion: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag. Box 1386, 111 93 Stockholm Telefon 08 401 87 00. Fax 08 411

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6

HÄMND. Utpressning i Sverige. Ord står mot ord i utpressningsrättegång. 30-årig utpressad efter sexchatt. Rapport 2012:6 Rapport 2012:6 Tre män åtalas för hot och utpressning HÄMND Ord står mot ord i utpressningsrättegång HACKARE pressar flera på pengar 30-årig utpressad efter sexchatt Utpressning i Sverige Tvistelösning,

Läs mer

Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län

Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län Innehåll Länspolismästaren har ordet 3 Myndighetens strategier: Utveckling i vardagen 6 Mängdbrott 6 Brott i nära relation 6 Gemensamma jurister -

Läs mer

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen

brottsoffer Lite smällar får man tåla Samordnat brottsofferstöd Medierna spär på känslan av utsatthet tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 4/2007 Samordnat brottsofferstöd sidan 4 Medierna spär på känslan av utsatthet sidan 6 Lite smällar får man tåla Den attityden möter många män

Läs mer

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2011

Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2011 Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2011 Tema Brottsförebyggande arbete Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2011 Tema Brottsförebyggande arbete Upplysningar om innehållet: Marcus Cato, marcus.cato@skl.se

Läs mer