Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Sveriges första smstjänst för kulturlivet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Sveriges första smstjänst för kulturlivet!"

Transkript

1 Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Sveriges första smstjänst för kulturlivet! Projektbeskrivning av projektet MessIT Daniel Friström, Alexander Widerberg

2 VS Jag gick back spänn när jag ordnade en klubb för öppen scenkonst. Det kom inte tillräckligt med folk. Messit låter som en grym idé, när börjar ni? Jag satte upp affischer över hela stan om våran konsert. En dag senare var alla överlappade Jag kom ihåg när jag skulle ha vernissage så jobbade jag med utställningen in i det sista. Jag hann inte marknadsföra, eller sätta upp planscher. Det slutade med att två kompisar och min bror kom När jag studerade fick man alltid en massa kul info genom skolan om vad som hände på stan. Nu när jag jobbar utanför centrum hamnar jag liksom utanför nätverket Man blir ju lätt insnöad på sin grej, man går liksom dit man alltid går. Detta låter som en bra idé, då man kan välja att få information från flera delar av kulturlivet. Kanske man får tummen ur och provar något nytt Få erbjudanden direkt till sin mobil det låter inte så dumt, man vill ju ha allt i mobilen idag. Det låter skönt att slippa ännu ett plastkort och en massa flyers. Utdrag ur samtal med studenter, kulturarbetare och klubbarrangörer kring idén MessIT 2

3 :Inledning Ett behov, en lösning I den här projektbeskrivningen kommer du att läsa om ett behov, och en idé till en lösning. Det behov vi beskriver är byggt utifrån egna erfarenheter och korta intervjuer med konstnärer, projektmakare, musiker, konsertarrangörer och studenter i Göteborg. Vi vill i ett första skede genomföra en mer djupgående analys som även sträcker sig utanför Göteborg. Därför söker vi i ett första skede ett ekonomiskt stöd för en förstudie. För att du skall få inblick i vad det tänkta projektet kommer innefatta, har vi sammanfattat förstudiens innehåll till den gråa rutan på sidan 9-10 och i resterande text fokuserat på huvudprojektet. :Bakgrund och kontext Evenemangen når inte ut Varje år genomförs det en mängd olika kvalitativa kulturevenemang i Västra Götalandsregionen. Många evenemang är direkt beroende av biljettintäkter och publika framgångar. Marknadsföringen är därför en avgörande faktor. Tyvärr saknar ett flertal evenemang genomslagskraftig marknadsföring, då det i många fall inte ryms inom projektets ekonomiska ramar. Detta leder till att många potentiella besökare går miste om evenemanget och arrangören når inte de publikantal som önskats. Nuvarande förutsättningar, svåra att mäta Affischering och flygbladsutdelning är bland de vanligaste marknadsföringsmetoderna i kulturbranschen. Denna metod är förhållandevis dyr och osäker då de lätt missar sina tilltänkta målgrupper. De lagliga affischeringsplatserna är ofta överfulla, risken för att de rivs ned eller täcks över är stor och begränsas ofta till de centrala delarna av staden. Alternativet är då olaglig affischering på stolpar och elskåp. Effekten av affischering är dessutom svår att mäta. De kulturarrangörer vi intervjuat efterfrågar därför en enklare, billigare och effektivare marknadsföringsform. I linje med teknikens utveckling Mobiltelefonen har blivit en av vår tids största informationskanaler. Den pågående utvecklingen befäster alltmer mobiltelefonens oumbärliga plats i våran vardag, och användningsområdet för mobiltelefonen blir allt större. Det är med hjälp av mobilen vi deklarerar, betalar parkeringen, lyssnar på radio och det är i mobilen vi har vår kalender, telefonbok, och vår musik. I näringslivet utvecklar man hela tiden nya funktioner och tjänster för att utnyttja den nya tekniken. De mobiltjänster som erbjuds idag är framförallt anpassat för näringslivet, och har inte nått kulturbranschen ännu. 3

4 :Idén En tjänst som gynnar kulturen Idén är att utveckla en sms-tjänst anpassad för kulturarrangörer i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är en marknadsföringsmetod för kulturevenemang, där man når potentiell publik via mobiltelefoner. Denna marknadsföringsform är både tids- och kostnadseffektiv, går över geografiska gränser och leder till att fler kulturevenemang får ett större besöksantal och en bredare publik. :Mål Att erbjuda en effektiv tjänst Målet är att kunna erbjuda regionens kulturprojekt en marknadsföringstjänst, där man enkelt, billigt och effektivt når sin målgrupp. :Syfte Självgående kulturevenemang Det grundläggande syftet är att öka deltagarantalet till de kulturevenemang som arrangeras i Västra Götalandsregionen. Projektet ska öka tillgängligheten av kulturen bland regionens invånare, resultera i gränsöverskridande kulturkonsumtion och på sikt generera fler självgående kulturevenemang. MessIT blir på så sätt en aktiv del av utvecklingen för regionens fria kulturliv. :Vision och framtidsmål Når ny publik med ny teknik Vår vision är att användarna når en ny, större och bredare publik med hjälp av MessIT. Användarna ser goda resultat av marknadsföringen, och är nöjda med den tjänst vi erbjuder. Mottagarna av sms upplever att de genom tjänsten får många fördelaktiga erbjudanden, som har lett till nya upplevelser från olika sidor av regionens kulturliv. Mottagarna får en lagom mängd meddelanden till sin mobiltelefon, från både tidigare kända, och okända arrangörer. Erbjudanden leder till fördelar vid entrékostnader, och blir en inspirationskälla till att besöka kulturevenemang som de tidigare aldrig har besökt. Vi ser även i framtiden stor potential för tjänsten att kunna använda sig av 3G-teknikens fördelar och möjligheter. Efter genomfört projekt är MessIT ett etablerat varumärke med ett stort register av användare och mottagare och kan då leva vidare av egen kraft. 4

5 :Målgrupper Avsändare och mottagare Vi har delat in vår målgrupp i två delar, avsändare/kulturarrangörer och mottagare /kulturkonsumenter. Avsändarna är de som aktivt använder tjänsten för att marknadsföra sina kulturevenemang. Mottagare är de personer som kontinuerligt vill få information och erbjudanden från avsändarna. Ofta är avsändarna också mottagare och vice versa, då många av de tilltänkta användarna av tjänsten både skapar och konsumerar kultur.!avsändare/kulturarrangörer Vår främsta målgrupp är Västra Götalandsregionens kulturarrangörer. Med kulturarrangörer menar vi exempelvis teatrar, dansgrupper, musiker, poeter, konsertarrangörer, klubbarrangörer, festivalarrangörer och filmklubbar.!mottagare/kulturkonsumenter Mottagare är människor i alla åldrar, som vill ha information och erbjudanden från kulturlivet i Västra Götalandsregionen. I det inledande och etablerande arbetet är dock projektets främsta målgrupp personer från 16 till 34 år. Framförallt för att människor i dessa åldrar lättare snappar upp nya informationskanaler och trender. Då man etablerat sig hos dessa kan man börja rikta sig till andra åldersgrupper. :Tillvägagångssätt Ett nätverk av sändare och mottagare MessIT består av ett nätverk av avsändare av erbjudanden och mottagare av dessa erbjudanden. Själva navet i nätverket är vår hemsida som vi bygger, för både avsändare och mottagare. Från hemsidan sänds sms till självkostnadspris!avsändaren/kulturarrangören Det är genom ett lösenord som avsändaren får tillgång till vår databas, där man på ett enkelt sätt kan skicka mass-sms ut till mottagarna i nätverket. För att snabbt få arrangörer att använda sig av tjänsten kommer första utskicket vara gratis. Under resterande del av projektet betalar avsändaren självkostnadspris. I skrivande stund skulle självkostnadspriset hamna på 69 öre per sms. För 690 kr når kulturarrangörerna ut till 1000 personer som aktivt har valt att ta emot erbjudanden från kulturlivet. Ej för vinstdrivande företag För att bli godkänd avsändare skall du vara en ideell eller ekonomisk förening, enskild firma eller en individ, som på något sätt bidrar till regionens kulturella utveckling. Tjänsten kan endast användas till projekt som genomförs utan direkta vinstdrivande intressen. 5

6 Mottagaren bestämmer själv mängden av erbjudanden!mottagaren/kulturkonsumenten För mottagaren är tjänsten gratis. Genom tjänsten får man kostnadsfritt erbjudanden från kulturlivet till sin mobiltelefon. Anmälan till tjänsten görs på hemsidan eller genom att skicka ett sms. Några sekunder senare får mottagaren ett välkomst-sms och kan direkt nås av regionens kulturarrangörer. I välkomstmedelandet får man också ett lösenord till sin egen profil som finns att tillgå på MessIT s hemsida. I sin personliga profil kryssar man själv i vilken stad, och vilka delar av kulturlivet man vill få information och erbjudanden ifrån. Man kan alltså på ett enkelt sätt anmäla sig och därefter lätt styra mängden och typen av erbjudanden. På så sätt blir mottagaren också en aktiv del av nätverket. Nätverket sprids intresset ökar Alla sms som skickas ut innehåller någon form av rabatt eller erbjudande. Detta gör att tjänsten blir mer attraktiv för mottagaren. Precis som tidningar har flera läsare än köpare, når även ett sms ut till fler personer än just mottagaren av meddelandet. Ett sms med ett bra erbjudande sprider sig snabbt bland vänner och bekanta. Det når då utanför det befintliga nätverket, och intresset för både evenemanget och tjänsten ökar. För avsändaren är det ett effektivt och billigt sätt att locka publik. Genom att visa upp mottaget sms får mottagaren ta del av de erbjudande som avsändaren har utlovat. Avsändaren kan då på ett väldigt enkelt sätt kontrollera och mäta hur väl marknadsföringen slagit ut. :Marknadsföring Marknadsföringen skapar nätverket En stor del av vårt arbete kommer gå ut på att marknadsföra idén för att snabbt skapa ett nätverk med avsändare och mottagare. Marknadsföringen delas upp i två delar då vi har två skilda målgrupper, även om vi många gånger kan nå båda målgrupperna samtidigt. Via flera kanaler!avsändare/kulturarrangör Eftersom vi kan erbjuda avsändarna en effektiv marknadsföring för en låg kostnad får vi upp intresset för tjänsten snabbt. Vi når ut till potentiella avsändare genom direktreklam, mail, personlig kontakt och via de kanaler som nämns på nästa sida. Via nätverk och annonsering!mottagare/kulturkonsument Mottagarna når vi via befintliga nätverk. Möjliga nätverk att nå mottagare genom är Skådebanan-VG, Göteborgs Kulturnät, och Vgregionens kulturportal. Vi syns även genom annonsering på Kultur1, Djungeltrumman och i Nöjesguiden. 6

7 Fokus på studenter och ungdomar Vi kommer dessutom fokusera på att nå ut till ungdomar och studenter på högskolor, KY-utbildningar, folkhögskolor och gymnasier. För nyinflyttade studenter som kommer utifrån regionen erbjuder tjänsten ett enkelt och bekvämt sätt att få del av Göteborgs kulturliv. Studenterna når vi genom Sveriges studentkårer, Mecenat AB (CSN-kortet) och genom besök på skolor. På så vis når vi även dem som inte rör sig i de centrala delarna av den stad de bor i. Vi syns i relevant press Pressmedelanden kommer att skickas ut till en mängd olika kulturtidsskrifter, dagstidningar och nöjestidningar för att sprida information om tjänsten. Erbjudanden genererar självspridning Då tjänsten är gratis för mottagaren och innefattar en mängd fördelaktiga erbjudanden från kulturlivet, så ökar även spridningen genom mun-till-mun-metoden (eller ska vi kalla det mobil-till-mobil-metoden? ). :Risker och åtgärder Spam Vi undviker oönskade sms genom att mottagaren själv styr mängden information från sin personliga profil på vår hemsida. Man väljer själv vilka specifika delar av kulturlivet man vill få information ifrån, och den stad eller det område man vill begränsa sig till. Man kan även gå ner på detaljnivå och bestämma specifikt vem man vill och inte vill få information ifrån. På så sätt ställer man samtidigt högre krav på avsändarnas erbjudanden. Med för många dåliga erbjudanden, tappar avsändaren snabbt antal mottagare. Missbruk av tjänsten En potentiell risk är att någon av avsändarna skulle kunna missbruka tjänsten. Detta eventuella problem löser vi genom följande åtgärder. För att få tillgång till att skicka sms registreras föreningens eller företagets organisationsnummer på hemsidan. Då bedömmer vi avsändarens avsikter med användandet av vår tjänst, och de första sms filtreras och godkänns av oss. Vidare kommer också alla sändare ha varsin unika id-tag, en kod som kommer stå i slutet av varje sms som skickas ut. Med denna kod kan mottagarna direkt gå in på hemsidan och anmäla om det förekommit något olämpligt innehåll i ett sms. Då kan vi ta ställning till huruvida avsändaren får fortsätta använda tjänsten eller ej. I varje sms ska det också tydligt framgå åldergränser och andra krav som eventuellt ställs på mottagaren för att undvika missförstånd som kan uppstå. 7

8 :Organisation Drivs av en ideell förening Projektet kommer att drivas av Föreningen Ny Kultur. Föreningen Ny Kultur är en ideell kulturförening vars främsta mål är att utveckla och driva nyskapande kulturprojekt som ligger i linje med tiden och dess tekniska utveckling. Intiativtagarna till MessIT är Daniel Friström och Alexander Widerberg, båda medlemmar i Föreningen Ny Kultur. Projektet kommer sjösättas och drivas av Daniel och Alexander. Vilka är vi?!alexander Widerberg studerar projektledarskap vid Kulturverkstan i Göteborg och har en bakgrund inom film och radioproduktion. Har även arbetat med olika klubbarrangemang i Göteborg där han har skapat sig ett stort kontaktnät på detta området.!daniel Friström är för närvarande projektledare för projektet Playmo Livemusik på nätet och student på Kulturverkstans projektledarutbildning. Med en bakgrund från reklam och filmbranschen drivs Daniel av att starta projekt som utvecklar och förbättrar kulturlivets förutsättningar att nå nya arenor och ny publik.! Cristoffer Bocker är webbmaster. Cristoffer har lång erfarenhet inom webbproduktion och har tidigare arbetat med sms-tjänster för näringslivet. För övrigt kommer vi ta del av föreningens övriga medlemmarnas kompetenser. I föreningens nätverk ingår utexaminerade designers från HDK, fotografer från HFF, yrkesverksamma journalister, frilansmusiker och klubbarrangörer. Du kan läsa mer om föreningen och dess medlemmar på :Referensgrupp En grupp som bidrar med erfarenhet, kontakter och spetskunskap En referensgrupp kommer kopplas till projektet av erfarna kulturarbetare och projektmakare. I referensgruppen ingår även framtida användare av tjänsten, både avsändare och mottagare. Gruppen kommer att användas för att bedöma idéer och ge respons på projektets utveckling. Det fulla ansvaret för projektet ligger hos Föreningen Ny Kultur. Under förstudien kommer fler personer tillkopplas till referensgruppen. För närvarande ingår:! Karin Indé. Frilansmusiker och verksamhetsledare för Nätverkstans kulturprojektledarutbildning; Kulturverkstan. Med Karins erfarenhet av projektledning och kontakter i branchen kommer Karin fungera som bollplank och kontaktförmedlare. 8

9 !Johan Åberg. Designer och musiker. Johan Åberg har arbetat som reklamare och produktdesigner i 10 år. Med hans bakgrund kommer Johan vara en stor resurs då marknadsföringen planeras.!kihm Efraimsson. DJ, klubb och konsertarrangör. Kihm kommer både använda tjänsten som avsändare och mottagare och kan därför ge direktrespons på tjänsten från båda håll.!maria Egeland, Webbredaktör. Maria Egeland arbetar som webbredaktör för STS Language Schools. Maria kommer bidra med rådgivning och följa uppbyggnaden av hemsidans design för att uppnå en enkel och användarvänlig struktur.!camilla Åberg, Konstnär. Camillas kommer med sin erfarenhet från konst och kulturlivet fungera som en länk mellan projektgruppen och användarna av tjänsten.! Marie Gayatri, Konstpedagog och landart-konstnär. Marie har varit verksam konstnär sedan 1991 och kommer bidra med ett stort kontaktnät och en god inblick i konst och kulturvärlden. Referensgruppen kommer vara inkopplade både under förstudien, genomförandet och utvärderingen. :Styrgrupp Rådgivning för framtiden Då projektet har potential att bli en aktiv del av de kulturevenemang som genomförs i regionen, så vi ser stora fördelar med att inkoppla en styrgrupp. Den skulle vara rådgivande i projektets övergripande inriktning och målsättning. Styrgruppen kommer bestå av representanter från Föreningen Ny Kultur, projektets finansiärer, och andra intressenter för projektet. Styrgruppen bidrar med en god inblick i vilka kulturprojekt som genomförs i regionen. På så sätt kan andra projekt enkelt sammankopplas med MessIT s marknadsföringstjänst. Genomförande och tidsplan ( Se även bifogad tidsplan ) Förstudie ( ) Studera möjligheterna Förstudien kommer genomföras från 03 januari 2007 till 31 mars samma år. Under förstudien tittar vi närmare på vad som krävs för att etablera denna sms-tjänst. Vi granskar förutsättningarna för att projektet ska leva vidare av egen kraft och bli en långsiktig verksamhet. Under förstudieperioden knyter vi fler personer till vår referensgrupp och bygger upp en demostrationshemsida och ett presentations material. Förstudiens mål är att skapa en resursplattform för det framtida projektet. Först tar vi fram ett material som används vid presentation och demonstration av idén. Vi 9

10 studerar marknaden, kunderna, behovet, kostnaderna och de tekniska förutsättningarna som krävs för att genomföra idén. Under förstudien skapas ett stort kontaktnät och goda förutsättningar för att lyckas med projektet. Förstudiens syfte är att utreda och utvärdera om projektet är genomförbart och dess mål går att uppnå. Förstudien resulterar i en rapport med deadline 31 mars och en mer djupgående projektbeskrivning. Dessa handlingar används sedan som ansökningsmaterial för fortsatt finansiering av projektet. I rapporten redovisas resultatet av marknadsundersökningen, behovsanalysen, och den kostnadsundersökning som ingår i förstudien. I rapporten utvärderas också hur förstudien löpt, och hur vi går vidare i vårat arbete. Rapporten utgör grunden för det fortsatta projektarbetet. Rapporten och presentationsmaterialet sprider vi till alla involverade, och även andra intresserade, för att öka intresset för projektet. Projektets genomförandefas sträcker från juli 2007 till 15 Maj Här bygger vi vidare från den kunskap vi fått från förstudien. En hemsida skapas, nätverket tar form och databasen byggs upp då marknadsföringen tar fart. Tjänsten startar och nätverket växer allt eftersom. Utvärdering av projektet kommer göras löpande. Avsändaren av erbjudanden för statistik över uppvisade sms och utfyller ett formulär om hur de tycker tjänsten fungerar. Vad mottagarna anser om tjänsten följer vi upp genom telefonkontakt. Resultatet av dessa mätningar utvärderas mot projektets målsättning. Detta sammanfattas i en rapport från den 15 maj till den 15 juni. Informationsspridning av erfarenheter genomförs efter utvärderingsfasen i juni då rapporten blivit klar och ska spridas för att sedan skickas in till finansiärer med deadline den 30 juni. I juli 2008 förväntas projektet ha växt sig såpass stort, att det är självgående. :Projektets finansiering (Se även bifogad budget) Flera finansiärer möjliggör projektet Vi kommer i ett första skede söka ekonomiskt stöd för en förstudie. Förstudiens budget beräknas till totalt Kr. Projektets kostnad är beräknad till cirka Kr. Då detta projekt gynnar kulturen i regionen hoppas vi på att Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen ska gå in och möjliggöra detta projekt, tillsammans med Framtidens Kultur. Medel till förstudien ansöks från Västra Götalandsregionen Kulturnämnd. Fler intressenter och finansärer kommer kontaktas under förstudien. 10

11 :Utgifter och framtida intäktsmöjligheter Bra förutsättningar för en självgående verksamhet För att kunna bibehålla projektets verksamhet, efter projektets bidragsfinansierade uppstartsfas, krävs vissa förändringar samt vidareutveckling av det som redan finns. Uppstartsfasen är den mest kostnadskrävande fasen, då det är marknadsföringen och uppbyggandet av databasen som kräver de största resurserna. När den är genomförd, och vi tillhandahåller en attraktiv marknadsföringstjänst för regionens kulturarrangörer med ett stort register av mottagare, kommer det finnas bra förutsättningar för självfinansiering av verksamheten. Hur verksamhetens utveckling tar form vet vi först efter slutfört projekt. Men för att du skall kunna få en uppfattning om hur framtidsplanerna ser ut för projektet, och hur det skall generera en självgående verksamhet, redovisar vi här en enklare översiktskalkyl.!utgifter Likt många andra interaktiva tjänster är MessIT s fysiska omkostnaderna låga och personalinsatserna som krävs när verksamheten är uppbyggd är få. Vi räknar ändå med att verksamheten kommer kräva en fulltidstjänst och en del frilansinsatser vilket kommer resultera i en årskostnad på Kr Inklusive övriga kostnader, moms och sociala avgifter.!intäkter Ett kostnadspålägg per sms för avsändaren planeras och en plustjänst kommer erbjudas till mottagarna. Med kostnadspålägget nås en vinst med en krona per sms som betalas av avsändaren. Likt ett rabattkort får plustjänstkunderna extra fördelaktiga erbjudanden och kontinuerliga rabatter till kulturlivet mot en årskostnad på 200 kronor. Vi räknar med 6000 nya medlemar per år där 2500 köper plustjänsten. Dessa anmälningar görs direkt via sms och kostnaden kommer direkt på mobilräkningen. Andra intäktsmöjligheter är till exempel fast månadskostnad för de mest frekventa avsändare av sms, anmälningsavgift för mottagare och försäljning av annonsutrymme på hemsidan. Detta tillsammans kommer täcka utgifterna Plustjänstmedlemmar á 200 Kr/År Kr 1 Kr vinst per sms á sms/år Kr 5 Kr anmälningsavgift á medl Kr Annonsintäkter på hemsidan Kr Totalt Kr 11

12 Argument Fler framgångsrika kulturarrangemang MessIT ger regionens kulturarrangörer en ny, effektiv, billig och mätbar marknadsföringskanal. Detta kommer leda till publika framgångar och fler självgående evenemang. Ny publik, nya möten Marknadsföring för kulturevenemang görs idag som regel via flygblad och planscher i städernas kärnor. Detta exkluderar grupper i samhället som inte rör sig i de centrala delarna av den stad man bor i. Mobiltelefonen är integrerad i nästan alla samhällsgrupper och går över geografiska områden, generationer och kulturer. Detta gör att de grupper som annars inte får ta del av informationen, kommer nu ges möjlighet att hållas informerade genom MessIT. Detta kommer leda till fler möten mellan medborgare från olika stadsdelar. Tilltalar ungdomar Ungdomar har idag utan tvekan tagit till sig mobiltelefonen som en självklarhet i sin vardag. Genom att använda sig av detta medie når vi på ett nytt och tilltalande sätt denna grupp med kulturlivets utbud. I linje med teknikens utveckling Mycket sker just nu kring användandet av mobiltelefonen som marknadsföringskanal och många har insett fördelarna med denna teknik. Exempelvis erbjuder Sveriges Radio påminnelse-sms till sina lyssnare när deras favoritsommarpratare startar. Biografer skickar trailers för nya filmer till intresserade och företag når ut till sina kunder med information och erbjudanden via sms. Vi vill med MessIT ge även kulturarrangörer en möjlighet att få tillgång till denna effektiva marknadsföringsform. Motvikt till det kommersiella utbudet Det utbud som finns idag av sms-information är övervägande företag med kommersiella intressen som vill locka till konsumtion. MessIT blir ett alternativ till detta kommersiella utbud då MessIT prioriterar kulturarrangörer med ickevinstdrivande syften. Leder till gränsöverskridande kulturkonsumtion Då du som mottagare blir erbjuden att välja fler delar av kulturlivets utbud, kan du få information och erbjudanden från de delar som du normalt inte nås av. Detta ökar möjligheten att skapa gränsöverskridande kulturkonsumtion i regionen. 12

13 Tillväxtpotential i första, andra och tredje led Ett rikt kulturliv är en av grundpelarna för en attraktiv region. Kulturlivet skapar turism, en kreativ miljö och motverkar kunskapsflykt. MessIT i sig har tillväxtpotential, kulturarrangörerna når större publika framgångar genom tjänsten, och regionen bibehåller sin status som en attraktiv region för dess medborgare och turister. På detta sätt skapar MessIT tillväxt i första, andra och tredje led. Stöd behövs för projekt med kulturarrangörer som målgrupp Vi har kulturarrangörer som vår främsta målgrupp. Vi vill kunna erbjuda kulturarrangörer de fördelaktiga marknadsföringtjänster som idag endast tillhandahålls för näringslivet. Kulturarrangörer i det fria kulturlivet har som regel en väldigt liten budget för marknadsföring. Av den anleningen behövs det ett ekonomiskt stöd för att MessIT skall i första hand kunna rikta sig till kulturarrangörer och inte kommersiella företag. 13

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN

Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Bakgrund: Välgörenhetsprojektet Musikalen RENT PROJEKTPLAN Vi är en ideell förening som består av unga konstnärer från Västra Götalands län i åldrarna 18 25 år som har sitt säte i Skaraborg. Nedanstående

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

kommunikationsplan festival Västra Götaland

kommunikationsplan festival Västra Götaland listen to the world! kommunikationsplan festival Västra Götaland Kommunikationsplan Listen to the world! Festival Västra Götaland KOMMUNIKATIONSPLAN Listen to the World! Festival Västra Götaland vänder

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar

Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar Regler och riktlinjer för Karlsborgs kommuns digitala infartsskyltar Dokumenttyp: Regler och riktlinjer Diarienummer: xx.åååå Beslutande: Ex. kommunfullmäktige Upprättad: Senast reviderat: Giltighetstid:

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm Stockholm den 27 juni 2012 Till Botkyrka kommun Att: Gustav Fridlund Kommunledningsförvaltningen 147 85 Tumba KLYS synpunkter på förslaget till handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholm

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative

- AFFÄRSPLAN - Camp Creative - AFFÄRSPLAN - Camp Creative 2014 1 Innehållsförteckning Affärsidé...2 Vision och målsättning...3 Organisation...4 Beskrivning av koncept...5 Målgrupp...6 Konkurrenter... 7 Marknadsföring...7 Marknadsundersökning...

Läs mer

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012 Göteborgs nation Göteborgs nation med sina dryga 2000 medlemmar är en av Lunds verksammaste nationer. Nationens aktiva arbetar ideellt med alltifrån lunch-, brunch- och middagsservering till radio, idrottsaktiviteter

Läs mer

Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén

Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén Ha koll! Håll på! Häng med! Håll i! Ha kul! Johanna Uddén Bakgrund Jag arbetade i tre år med det ideella projektet Konsthuset Uppsala konsthall. Det uppkom ur frustration över ett blekt och alltför dolt

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 31 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01

MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 MAGASINSGATAN Daterad 2006-10-01 INLEDNING Magasinsgatan har haft en positiv utveckling under en längre tid som formligen exploderat dom senaste åren från skum bakgata till shoppinggata med fokus på design,

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Om oss och vårt arbete. Vår Idé

Om oss och vårt arbete. Vår Idé Om oss och vårt arbete Vi är två 16-åriga tjejer som heter Amanda Eklund och Felicia Lindskog. I fyra veckor under sommaren 2010 har vi arbetat med Agenda 21 och folkhälsofrågor som rör Vänersborgs kommun.

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

EVENTPARTNERS SÖKES!

EVENTPARTNERS SÖKES! EVENTPARTNERS SÖKES! Den 14 september har vi bokat delar av gamla bruksområdet i Forsåker (fd Papyrus/Klippan) för att genomföra en Familjedag med aktiviteter för såväl gammal som ung och under kvällen

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

1. Så sponsrar PiteEnergi

1. Så sponsrar PiteEnergi Sida 1 (7) 1. Så sponsrar PiteEnergi 1.1. Syfte Vi skall genom en god sponsringsverksamhet, skapa goda relationer med alla våra intressenter så att det på lång sikt stödjer vårt varumärke och våra affärer.

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region

Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Förslag Mångfaldsplan, kulturinstitutioner, VG-region Inledning Västra Götalandsregionen liksom övriga Sverige har de senaste åren blivit alltmer mångkulturell. I dag är över 20 % av alla som bor i regionen

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering

Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering 1(5) Möte med människor Riktlinjer för samarbetsstöd, marknadsföring och övrig profilering KSAU den 12 december 2013, 254 Syfte och mål Allt kommunikationsarbete inom Mullsjö kommun ska präglas av eftertanke,

Läs mer

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1

Varumärket Kinda. Nära i Kinda - A different Kinda life. Kommunfullmäktige 97 20140929. Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Varumärket Kinda Kommunfullmäktige 97 20140929 Nära i Kinda - A different Kinda life Kommunfullmäktige 97 20140929-1 Inledning Vi vill att Kinda kommun ska vara en attraktiv kommun för medarbetare, kommuninvånare,

Läs mer

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken.

Ett ex: Att man har nya produkter och borde kanske göra ett utskick till några stycken. Säljpodden del 2 i Veckan så lyssnade jag på ett webinar som jag har följt ett tag som heter Pitt Williams. Och som har revolutionerat lite grann inom informationsmarknadsföring, ja marknadsföring över

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

UPPLE V FEST OCH BR ÖLLOP

UPPLE V FEST OCH BR ÖLLOP INFORM ATION OM ÅRETS UPPL AGA AV: UPPLE V FEST OCH BR ÖLLOP A r r a ng e r a s o c h Pr e se n t e r a s av C r e opl a n By R e g in a Kungsgatan 1, 702 11 Örebro eller e-post: regina@creoplan.se Bankgiro:

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-11-08 ~I.ANDLI!'TG 26 (37) ~JR 72 2012 252 Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala Dnr 2012/45 INLEDNING

Läs mer