Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Sveriges första smstjänst för kulturlivet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Sveriges första smstjänst för kulturlivet!"

Transkript

1 Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Sveriges första smstjänst för kulturlivet! Projektbeskrivning av projektet MessIT Daniel Friström, Alexander Widerberg

2 VS Jag gick back spänn när jag ordnade en klubb för öppen scenkonst. Det kom inte tillräckligt med folk. Messit låter som en grym idé, när börjar ni? Jag satte upp affischer över hela stan om våran konsert. En dag senare var alla överlappade Jag kom ihåg när jag skulle ha vernissage så jobbade jag med utställningen in i det sista. Jag hann inte marknadsföra, eller sätta upp planscher. Det slutade med att två kompisar och min bror kom När jag studerade fick man alltid en massa kul info genom skolan om vad som hände på stan. Nu när jag jobbar utanför centrum hamnar jag liksom utanför nätverket Man blir ju lätt insnöad på sin grej, man går liksom dit man alltid går. Detta låter som en bra idé, då man kan välja att få information från flera delar av kulturlivet. Kanske man får tummen ur och provar något nytt Få erbjudanden direkt till sin mobil det låter inte så dumt, man vill ju ha allt i mobilen idag. Det låter skönt att slippa ännu ett plastkort och en massa flyers. Utdrag ur samtal med studenter, kulturarbetare och klubbarrangörer kring idén MessIT 2

3 :Inledning Ett behov, en lösning I den här projektbeskrivningen kommer du att läsa om ett behov, och en idé till en lösning. Det behov vi beskriver är byggt utifrån egna erfarenheter och korta intervjuer med konstnärer, projektmakare, musiker, konsertarrangörer och studenter i Göteborg. Vi vill i ett första skede genomföra en mer djupgående analys som även sträcker sig utanför Göteborg. Därför söker vi i ett första skede ett ekonomiskt stöd för en förstudie. För att du skall få inblick i vad det tänkta projektet kommer innefatta, har vi sammanfattat förstudiens innehåll till den gråa rutan på sidan 9-10 och i resterande text fokuserat på huvudprojektet. :Bakgrund och kontext Evenemangen når inte ut Varje år genomförs det en mängd olika kvalitativa kulturevenemang i Västra Götalandsregionen. Många evenemang är direkt beroende av biljettintäkter och publika framgångar. Marknadsföringen är därför en avgörande faktor. Tyvärr saknar ett flertal evenemang genomslagskraftig marknadsföring, då det i många fall inte ryms inom projektets ekonomiska ramar. Detta leder till att många potentiella besökare går miste om evenemanget och arrangören når inte de publikantal som önskats. Nuvarande förutsättningar, svåra att mäta Affischering och flygbladsutdelning är bland de vanligaste marknadsföringsmetoderna i kulturbranschen. Denna metod är förhållandevis dyr och osäker då de lätt missar sina tilltänkta målgrupper. De lagliga affischeringsplatserna är ofta överfulla, risken för att de rivs ned eller täcks över är stor och begränsas ofta till de centrala delarna av staden. Alternativet är då olaglig affischering på stolpar och elskåp. Effekten av affischering är dessutom svår att mäta. De kulturarrangörer vi intervjuat efterfrågar därför en enklare, billigare och effektivare marknadsföringsform. I linje med teknikens utveckling Mobiltelefonen har blivit en av vår tids största informationskanaler. Den pågående utvecklingen befäster alltmer mobiltelefonens oumbärliga plats i våran vardag, och användningsområdet för mobiltelefonen blir allt större. Det är med hjälp av mobilen vi deklarerar, betalar parkeringen, lyssnar på radio och det är i mobilen vi har vår kalender, telefonbok, och vår musik. I näringslivet utvecklar man hela tiden nya funktioner och tjänster för att utnyttja den nya tekniken. De mobiltjänster som erbjuds idag är framförallt anpassat för näringslivet, och har inte nått kulturbranschen ännu. 3

4 :Idén En tjänst som gynnar kulturen Idén är att utveckla en sms-tjänst anpassad för kulturarrangörer i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är en marknadsföringsmetod för kulturevenemang, där man når potentiell publik via mobiltelefoner. Denna marknadsföringsform är både tids- och kostnadseffektiv, går över geografiska gränser och leder till att fler kulturevenemang får ett större besöksantal och en bredare publik. :Mål Att erbjuda en effektiv tjänst Målet är att kunna erbjuda regionens kulturprojekt en marknadsföringstjänst, där man enkelt, billigt och effektivt når sin målgrupp. :Syfte Självgående kulturevenemang Det grundläggande syftet är att öka deltagarantalet till de kulturevenemang som arrangeras i Västra Götalandsregionen. Projektet ska öka tillgängligheten av kulturen bland regionens invånare, resultera i gränsöverskridande kulturkonsumtion och på sikt generera fler självgående kulturevenemang. MessIT blir på så sätt en aktiv del av utvecklingen för regionens fria kulturliv. :Vision och framtidsmål Når ny publik med ny teknik Vår vision är att användarna når en ny, större och bredare publik med hjälp av MessIT. Användarna ser goda resultat av marknadsföringen, och är nöjda med den tjänst vi erbjuder. Mottagarna av sms upplever att de genom tjänsten får många fördelaktiga erbjudanden, som har lett till nya upplevelser från olika sidor av regionens kulturliv. Mottagarna får en lagom mängd meddelanden till sin mobiltelefon, från både tidigare kända, och okända arrangörer. Erbjudanden leder till fördelar vid entrékostnader, och blir en inspirationskälla till att besöka kulturevenemang som de tidigare aldrig har besökt. Vi ser även i framtiden stor potential för tjänsten att kunna använda sig av 3G-teknikens fördelar och möjligheter. Efter genomfört projekt är MessIT ett etablerat varumärke med ett stort register av användare och mottagare och kan då leva vidare av egen kraft. 4

5 :Målgrupper Avsändare och mottagare Vi har delat in vår målgrupp i två delar, avsändare/kulturarrangörer och mottagare /kulturkonsumenter. Avsändarna är de som aktivt använder tjänsten för att marknadsföra sina kulturevenemang. Mottagare är de personer som kontinuerligt vill få information och erbjudanden från avsändarna. Ofta är avsändarna också mottagare och vice versa, då många av de tilltänkta användarna av tjänsten både skapar och konsumerar kultur.!avsändare/kulturarrangörer Vår främsta målgrupp är Västra Götalandsregionens kulturarrangörer. Med kulturarrangörer menar vi exempelvis teatrar, dansgrupper, musiker, poeter, konsertarrangörer, klubbarrangörer, festivalarrangörer och filmklubbar.!mottagare/kulturkonsumenter Mottagare är människor i alla åldrar, som vill ha information och erbjudanden från kulturlivet i Västra Götalandsregionen. I det inledande och etablerande arbetet är dock projektets främsta målgrupp personer från 16 till 34 år. Framförallt för att människor i dessa åldrar lättare snappar upp nya informationskanaler och trender. Då man etablerat sig hos dessa kan man börja rikta sig till andra åldersgrupper. :Tillvägagångssätt Ett nätverk av sändare och mottagare MessIT består av ett nätverk av avsändare av erbjudanden och mottagare av dessa erbjudanden. Själva navet i nätverket är vår hemsida som vi bygger, för både avsändare och mottagare. Från hemsidan sänds sms till självkostnadspris!avsändaren/kulturarrangören Det är genom ett lösenord som avsändaren får tillgång till vår databas, där man på ett enkelt sätt kan skicka mass-sms ut till mottagarna i nätverket. För att snabbt få arrangörer att använda sig av tjänsten kommer första utskicket vara gratis. Under resterande del av projektet betalar avsändaren självkostnadspris. I skrivande stund skulle självkostnadspriset hamna på 69 öre per sms. För 690 kr når kulturarrangörerna ut till 1000 personer som aktivt har valt att ta emot erbjudanden från kulturlivet. Ej för vinstdrivande företag För att bli godkänd avsändare skall du vara en ideell eller ekonomisk förening, enskild firma eller en individ, som på något sätt bidrar till regionens kulturella utveckling. Tjänsten kan endast användas till projekt som genomförs utan direkta vinstdrivande intressen. 5

6 Mottagaren bestämmer själv mängden av erbjudanden!mottagaren/kulturkonsumenten För mottagaren är tjänsten gratis. Genom tjänsten får man kostnadsfritt erbjudanden från kulturlivet till sin mobiltelefon. Anmälan till tjänsten görs på hemsidan eller genom att skicka ett sms. Några sekunder senare får mottagaren ett välkomst-sms och kan direkt nås av regionens kulturarrangörer. I välkomstmedelandet får man också ett lösenord till sin egen profil som finns att tillgå på MessIT s hemsida. I sin personliga profil kryssar man själv i vilken stad, och vilka delar av kulturlivet man vill få information och erbjudanden ifrån. Man kan alltså på ett enkelt sätt anmäla sig och därefter lätt styra mängden och typen av erbjudanden. På så sätt blir mottagaren också en aktiv del av nätverket. Nätverket sprids intresset ökar Alla sms som skickas ut innehåller någon form av rabatt eller erbjudande. Detta gör att tjänsten blir mer attraktiv för mottagaren. Precis som tidningar har flera läsare än köpare, når även ett sms ut till fler personer än just mottagaren av meddelandet. Ett sms med ett bra erbjudande sprider sig snabbt bland vänner och bekanta. Det når då utanför det befintliga nätverket, och intresset för både evenemanget och tjänsten ökar. För avsändaren är det ett effektivt och billigt sätt att locka publik. Genom att visa upp mottaget sms får mottagaren ta del av de erbjudande som avsändaren har utlovat. Avsändaren kan då på ett väldigt enkelt sätt kontrollera och mäta hur väl marknadsföringen slagit ut. :Marknadsföring Marknadsföringen skapar nätverket En stor del av vårt arbete kommer gå ut på att marknadsföra idén för att snabbt skapa ett nätverk med avsändare och mottagare. Marknadsföringen delas upp i två delar då vi har två skilda målgrupper, även om vi många gånger kan nå båda målgrupperna samtidigt. Via flera kanaler!avsändare/kulturarrangör Eftersom vi kan erbjuda avsändarna en effektiv marknadsföring för en låg kostnad får vi upp intresset för tjänsten snabbt. Vi når ut till potentiella avsändare genom direktreklam, mail, personlig kontakt och via de kanaler som nämns på nästa sida. Via nätverk och annonsering!mottagare/kulturkonsument Mottagarna når vi via befintliga nätverk. Möjliga nätverk att nå mottagare genom är Skådebanan-VG, Göteborgs Kulturnät, och Vgregionens kulturportal. Vi syns även genom annonsering på Kultur1, Djungeltrumman och i Nöjesguiden. 6

7 Fokus på studenter och ungdomar Vi kommer dessutom fokusera på att nå ut till ungdomar och studenter på högskolor, KY-utbildningar, folkhögskolor och gymnasier. För nyinflyttade studenter som kommer utifrån regionen erbjuder tjänsten ett enkelt och bekvämt sätt att få del av Göteborgs kulturliv. Studenterna når vi genom Sveriges studentkårer, Mecenat AB (CSN-kortet) och genom besök på skolor. På så vis når vi även dem som inte rör sig i de centrala delarna av den stad de bor i. Vi syns i relevant press Pressmedelanden kommer att skickas ut till en mängd olika kulturtidsskrifter, dagstidningar och nöjestidningar för att sprida information om tjänsten. Erbjudanden genererar självspridning Då tjänsten är gratis för mottagaren och innefattar en mängd fördelaktiga erbjudanden från kulturlivet, så ökar även spridningen genom mun-till-mun-metoden (eller ska vi kalla det mobil-till-mobil-metoden? ). :Risker och åtgärder Spam Vi undviker oönskade sms genom att mottagaren själv styr mängden information från sin personliga profil på vår hemsida. Man väljer själv vilka specifika delar av kulturlivet man vill få information ifrån, och den stad eller det område man vill begränsa sig till. Man kan även gå ner på detaljnivå och bestämma specifikt vem man vill och inte vill få information ifrån. På så sätt ställer man samtidigt högre krav på avsändarnas erbjudanden. Med för många dåliga erbjudanden, tappar avsändaren snabbt antal mottagare. Missbruk av tjänsten En potentiell risk är att någon av avsändarna skulle kunna missbruka tjänsten. Detta eventuella problem löser vi genom följande åtgärder. För att få tillgång till att skicka sms registreras föreningens eller företagets organisationsnummer på hemsidan. Då bedömmer vi avsändarens avsikter med användandet av vår tjänst, och de första sms filtreras och godkänns av oss. Vidare kommer också alla sändare ha varsin unika id-tag, en kod som kommer stå i slutet av varje sms som skickas ut. Med denna kod kan mottagarna direkt gå in på hemsidan och anmäla om det förekommit något olämpligt innehåll i ett sms. Då kan vi ta ställning till huruvida avsändaren får fortsätta använda tjänsten eller ej. I varje sms ska det också tydligt framgå åldergränser och andra krav som eventuellt ställs på mottagaren för att undvika missförstånd som kan uppstå. 7

8 :Organisation Drivs av en ideell förening Projektet kommer att drivas av Föreningen Ny Kultur. Föreningen Ny Kultur är en ideell kulturförening vars främsta mål är att utveckla och driva nyskapande kulturprojekt som ligger i linje med tiden och dess tekniska utveckling. Intiativtagarna till MessIT är Daniel Friström och Alexander Widerberg, båda medlemmar i Föreningen Ny Kultur. Projektet kommer sjösättas och drivas av Daniel och Alexander. Vilka är vi?!alexander Widerberg studerar projektledarskap vid Kulturverkstan i Göteborg och har en bakgrund inom film och radioproduktion. Har även arbetat med olika klubbarrangemang i Göteborg där han har skapat sig ett stort kontaktnät på detta området.!daniel Friström är för närvarande projektledare för projektet Playmo Livemusik på nätet och student på Kulturverkstans projektledarutbildning. Med en bakgrund från reklam och filmbranschen drivs Daniel av att starta projekt som utvecklar och förbättrar kulturlivets förutsättningar att nå nya arenor och ny publik.! Cristoffer Bocker är webbmaster. Cristoffer har lång erfarenhet inom webbproduktion och har tidigare arbetat med sms-tjänster för näringslivet. För övrigt kommer vi ta del av föreningens övriga medlemmarnas kompetenser. I föreningens nätverk ingår utexaminerade designers från HDK, fotografer från HFF, yrkesverksamma journalister, frilansmusiker och klubbarrangörer. Du kan läsa mer om föreningen och dess medlemmar på :Referensgrupp En grupp som bidrar med erfarenhet, kontakter och spetskunskap En referensgrupp kommer kopplas till projektet av erfarna kulturarbetare och projektmakare. I referensgruppen ingår även framtida användare av tjänsten, både avsändare och mottagare. Gruppen kommer att användas för att bedöma idéer och ge respons på projektets utveckling. Det fulla ansvaret för projektet ligger hos Föreningen Ny Kultur. Under förstudien kommer fler personer tillkopplas till referensgruppen. För närvarande ingår:! Karin Indé. Frilansmusiker och verksamhetsledare för Nätverkstans kulturprojektledarutbildning; Kulturverkstan. Med Karins erfarenhet av projektledning och kontakter i branchen kommer Karin fungera som bollplank och kontaktförmedlare. 8

9 !Johan Åberg. Designer och musiker. Johan Åberg har arbetat som reklamare och produktdesigner i 10 år. Med hans bakgrund kommer Johan vara en stor resurs då marknadsföringen planeras.!kihm Efraimsson. DJ, klubb och konsertarrangör. Kihm kommer både använda tjänsten som avsändare och mottagare och kan därför ge direktrespons på tjänsten från båda håll.!maria Egeland, Webbredaktör. Maria Egeland arbetar som webbredaktör för STS Language Schools. Maria kommer bidra med rådgivning och följa uppbyggnaden av hemsidans design för att uppnå en enkel och användarvänlig struktur.!camilla Åberg, Konstnär. Camillas kommer med sin erfarenhet från konst och kulturlivet fungera som en länk mellan projektgruppen och användarna av tjänsten.! Marie Gayatri, Konstpedagog och landart-konstnär. Marie har varit verksam konstnär sedan 1991 och kommer bidra med ett stort kontaktnät och en god inblick i konst och kulturvärlden. Referensgruppen kommer vara inkopplade både under förstudien, genomförandet och utvärderingen. :Styrgrupp Rådgivning för framtiden Då projektet har potential att bli en aktiv del av de kulturevenemang som genomförs i regionen, så vi ser stora fördelar med att inkoppla en styrgrupp. Den skulle vara rådgivande i projektets övergripande inriktning och målsättning. Styrgruppen kommer bestå av representanter från Föreningen Ny Kultur, projektets finansiärer, och andra intressenter för projektet. Styrgruppen bidrar med en god inblick i vilka kulturprojekt som genomförs i regionen. På så sätt kan andra projekt enkelt sammankopplas med MessIT s marknadsföringstjänst. Genomförande och tidsplan ( Se även bifogad tidsplan ) Förstudie ( ) Studera möjligheterna Förstudien kommer genomföras från 03 januari 2007 till 31 mars samma år. Under förstudien tittar vi närmare på vad som krävs för att etablera denna sms-tjänst. Vi granskar förutsättningarna för att projektet ska leva vidare av egen kraft och bli en långsiktig verksamhet. Under förstudieperioden knyter vi fler personer till vår referensgrupp och bygger upp en demostrationshemsida och ett presentations material. Förstudiens mål är att skapa en resursplattform för det framtida projektet. Först tar vi fram ett material som används vid presentation och demonstration av idén. Vi 9

10 studerar marknaden, kunderna, behovet, kostnaderna och de tekniska förutsättningarna som krävs för att genomföra idén. Under förstudien skapas ett stort kontaktnät och goda förutsättningar för att lyckas med projektet. Förstudiens syfte är att utreda och utvärdera om projektet är genomförbart och dess mål går att uppnå. Förstudien resulterar i en rapport med deadline 31 mars och en mer djupgående projektbeskrivning. Dessa handlingar används sedan som ansökningsmaterial för fortsatt finansiering av projektet. I rapporten redovisas resultatet av marknadsundersökningen, behovsanalysen, och den kostnadsundersökning som ingår i förstudien. I rapporten utvärderas också hur förstudien löpt, och hur vi går vidare i vårat arbete. Rapporten utgör grunden för det fortsatta projektarbetet. Rapporten och presentationsmaterialet sprider vi till alla involverade, och även andra intresserade, för att öka intresset för projektet. Projektets genomförandefas sträcker från juli 2007 till 15 Maj Här bygger vi vidare från den kunskap vi fått från förstudien. En hemsida skapas, nätverket tar form och databasen byggs upp då marknadsföringen tar fart. Tjänsten startar och nätverket växer allt eftersom. Utvärdering av projektet kommer göras löpande. Avsändaren av erbjudanden för statistik över uppvisade sms och utfyller ett formulär om hur de tycker tjänsten fungerar. Vad mottagarna anser om tjänsten följer vi upp genom telefonkontakt. Resultatet av dessa mätningar utvärderas mot projektets målsättning. Detta sammanfattas i en rapport från den 15 maj till den 15 juni. Informationsspridning av erfarenheter genomförs efter utvärderingsfasen i juni då rapporten blivit klar och ska spridas för att sedan skickas in till finansiärer med deadline den 30 juni. I juli 2008 förväntas projektet ha växt sig såpass stort, att det är självgående. :Projektets finansiering (Se även bifogad budget) Flera finansiärer möjliggör projektet Vi kommer i ett första skede söka ekonomiskt stöd för en förstudie. Förstudiens budget beräknas till totalt Kr. Projektets kostnad är beräknad till cirka Kr. Då detta projekt gynnar kulturen i regionen hoppas vi på att Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen ska gå in och möjliggöra detta projekt, tillsammans med Framtidens Kultur. Medel till förstudien ansöks från Västra Götalandsregionen Kulturnämnd. Fler intressenter och finansärer kommer kontaktas under förstudien. 10

11 :Utgifter och framtida intäktsmöjligheter Bra förutsättningar för en självgående verksamhet För att kunna bibehålla projektets verksamhet, efter projektets bidragsfinansierade uppstartsfas, krävs vissa förändringar samt vidareutveckling av det som redan finns. Uppstartsfasen är den mest kostnadskrävande fasen, då det är marknadsföringen och uppbyggandet av databasen som kräver de största resurserna. När den är genomförd, och vi tillhandahåller en attraktiv marknadsföringstjänst för regionens kulturarrangörer med ett stort register av mottagare, kommer det finnas bra förutsättningar för självfinansiering av verksamheten. Hur verksamhetens utveckling tar form vet vi först efter slutfört projekt. Men för att du skall kunna få en uppfattning om hur framtidsplanerna ser ut för projektet, och hur det skall generera en självgående verksamhet, redovisar vi här en enklare översiktskalkyl.!utgifter Likt många andra interaktiva tjänster är MessIT s fysiska omkostnaderna låga och personalinsatserna som krävs när verksamheten är uppbyggd är få. Vi räknar ändå med att verksamheten kommer kräva en fulltidstjänst och en del frilansinsatser vilket kommer resultera i en årskostnad på Kr Inklusive övriga kostnader, moms och sociala avgifter.!intäkter Ett kostnadspålägg per sms för avsändaren planeras och en plustjänst kommer erbjudas till mottagarna. Med kostnadspålägget nås en vinst med en krona per sms som betalas av avsändaren. Likt ett rabattkort får plustjänstkunderna extra fördelaktiga erbjudanden och kontinuerliga rabatter till kulturlivet mot en årskostnad på 200 kronor. Vi räknar med 6000 nya medlemar per år där 2500 köper plustjänsten. Dessa anmälningar görs direkt via sms och kostnaden kommer direkt på mobilräkningen. Andra intäktsmöjligheter är till exempel fast månadskostnad för de mest frekventa avsändare av sms, anmälningsavgift för mottagare och försäljning av annonsutrymme på hemsidan. Detta tillsammans kommer täcka utgifterna Plustjänstmedlemmar á 200 Kr/År Kr 1 Kr vinst per sms á sms/år Kr 5 Kr anmälningsavgift á medl Kr Annonsintäkter på hemsidan Kr Totalt Kr 11

12 Argument Fler framgångsrika kulturarrangemang MessIT ger regionens kulturarrangörer en ny, effektiv, billig och mätbar marknadsföringskanal. Detta kommer leda till publika framgångar och fler självgående evenemang. Ny publik, nya möten Marknadsföring för kulturevenemang görs idag som regel via flygblad och planscher i städernas kärnor. Detta exkluderar grupper i samhället som inte rör sig i de centrala delarna av den stad man bor i. Mobiltelefonen är integrerad i nästan alla samhällsgrupper och går över geografiska områden, generationer och kulturer. Detta gör att de grupper som annars inte får ta del av informationen, kommer nu ges möjlighet att hållas informerade genom MessIT. Detta kommer leda till fler möten mellan medborgare från olika stadsdelar. Tilltalar ungdomar Ungdomar har idag utan tvekan tagit till sig mobiltelefonen som en självklarhet i sin vardag. Genom att använda sig av detta medie når vi på ett nytt och tilltalande sätt denna grupp med kulturlivets utbud. I linje med teknikens utveckling Mycket sker just nu kring användandet av mobiltelefonen som marknadsföringskanal och många har insett fördelarna med denna teknik. Exempelvis erbjuder Sveriges Radio påminnelse-sms till sina lyssnare när deras favoritsommarpratare startar. Biografer skickar trailers för nya filmer till intresserade och företag når ut till sina kunder med information och erbjudanden via sms. Vi vill med MessIT ge även kulturarrangörer en möjlighet att få tillgång till denna effektiva marknadsföringsform. Motvikt till det kommersiella utbudet Det utbud som finns idag av sms-information är övervägande företag med kommersiella intressen som vill locka till konsumtion. MessIT blir ett alternativ till detta kommersiella utbud då MessIT prioriterar kulturarrangörer med ickevinstdrivande syften. Leder till gränsöverskridande kulturkonsumtion Då du som mottagare blir erbjuden att välja fler delar av kulturlivets utbud, kan du få information och erbjudanden från de delar som du normalt inte nås av. Detta ökar möjligheten att skapa gränsöverskridande kulturkonsumtion i regionen. 12

13 Tillväxtpotential i första, andra och tredje led Ett rikt kulturliv är en av grundpelarna för en attraktiv region. Kulturlivet skapar turism, en kreativ miljö och motverkar kunskapsflykt. MessIT i sig har tillväxtpotential, kulturarrangörerna når större publika framgångar genom tjänsten, och regionen bibehåller sin status som en attraktiv region för dess medborgare och turister. På detta sätt skapar MessIT tillväxt i första, andra och tredje led. Stöd behövs för projekt med kulturarrangörer som målgrupp Vi har kulturarrangörer som vår främsta målgrupp. Vi vill kunna erbjuda kulturarrangörer de fördelaktiga marknadsföringtjänster som idag endast tillhandahålls för näringslivet. Kulturarrangörer i det fria kulturlivet har som regel en väldigt liten budget för marknadsföring. Av den anleningen behövs det ett ekonomiskt stöd för att MessIT skall i första hand kunna rikta sig till kulturarrangörer och inte kommersiella företag. 13

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN

MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN MARKNADSPLAN KULTURVERKSTAN Splittring är vår styrka! Karin Dahlborg, utbildningsledare Björn Kleinhenz Joel Lind Johanna Palmborg Hanna Sjögren Britta Wålstedt KV10 September 2011 Marknadskommunikation

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2016 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2017 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Affärsplan. Grupp 13. Simplex

Affärsplan. Grupp 13. Simplex Grupp 3 Affärsplan Simplex Simplex gör det möjligt för alla med ett hushåll att låna samt hyra ut prylar som inte används kontinuerligt i hemmet. Via en hemsida sparar kunden pengar och utrymme samtidigt

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog

Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog Ansökan om ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt FRUKTA INTE SKOGEN! en festival I Dalslands urskog Arragörer: Kulturföreningen Pangaia Plats: Högsäter, Dalsland Datum: 3 4 juli 2015 Vi arrangerar en

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD

REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen REDOVISNING AV PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Gatu-/postadress Postnummer och ort E-post

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Om oss och vårt arbete. Vår Idé

Om oss och vårt arbete. Vår Idé Om oss och vårt arbete Vi är två 16-åriga tjejer som heter Amanda Eklund och Felicia Lindskog. I fyra veckor under sommaren 2010 har vi arbetat med Agenda 21 och folkhälsofrågor som rör Vänersborgs kommun.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS En rapport om att marknadsföra Borås konstmuseum både internationellt och provinsiellt av Anna Sefve Daniel Schwarz - Szpigler Erika Harlitz Helen

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna.

Styrelsen tar fram projektbeskrivning, budgetskiss, verksamhets- och generell marknadsföringsplan och förankrar det med medlemmarna. The Art Of Sweden är en unik länsövergripande intresseorganisation för alla fria professionella kulturskapare i Örebro län musiker, filmare, författare, skådespelare, fotografer, dansare, bild- och formkonstnärer,

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring

IT- och informationsavdelningen. Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Sponsring IT- och informationsavdelningen Ärendenummer: 2016/109 Fastställd: KS 2014-11-05 Reviderad: KS 2016-04-06 RIKTLINJE Sponsring Sponsring 2/5 Generella kriterier... 3 Ansökan... 3 Kriterier vid bedömning...

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Genuskompetens för konstchefer

Genuskompetens för konstchefer Projektbeskrivning Genuskompetens för konstchefer KRO/KIF Region Väst Ett samarbetsprojekt med Konstkonsulenterna Kultur i Väst, Konstenheten Skövde Kulturhus samt ABF Göteborg 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION

1. INFORMATION OM SÖKANDE ORGANISATION FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd Sverige Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska i huvudsak syfta till resultat och engagemang i

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER

KULTUR OCH UPPLEVELSER 40 KULTUR OCH UPPLEVELSER KULTUR Kultur och kreativitet är viktiga faktorer för den enskildes utveckling, för samhällets sammanhållning och för ekonomisk tillväxt. José Manuel Barroso, ordförande för Europakommissionen

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Att tänka på när ni fyller i en ansökan

Att tänka på när ni fyller i en ansökan Att tänka på när ni fyller i en ansökan 1. Uppgifter om sökande Projektägare Med projektägare avses den part ansvarar för projektet och som i händelse av beviljat bidrag tar emot och förvaltar medlen.

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer