Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Sveriges första smstjänst för kulturlivet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Sveriges första smstjänst för kulturlivet!"

Transkript

1 Regionens kulturliv rätt in i mobilen! Gött! Fräckt! Som ett rabattkort fast i mobben! Nice! Sveriges första smstjänst för kulturlivet! Projektbeskrivning av projektet MessIT Daniel Friström, Alexander Widerberg

2 VS Jag gick back spänn när jag ordnade en klubb för öppen scenkonst. Det kom inte tillräckligt med folk. Messit låter som en grym idé, när börjar ni? Jag satte upp affischer över hela stan om våran konsert. En dag senare var alla överlappade Jag kom ihåg när jag skulle ha vernissage så jobbade jag med utställningen in i det sista. Jag hann inte marknadsföra, eller sätta upp planscher. Det slutade med att två kompisar och min bror kom När jag studerade fick man alltid en massa kul info genom skolan om vad som hände på stan. Nu när jag jobbar utanför centrum hamnar jag liksom utanför nätverket Man blir ju lätt insnöad på sin grej, man går liksom dit man alltid går. Detta låter som en bra idé, då man kan välja att få information från flera delar av kulturlivet. Kanske man får tummen ur och provar något nytt Få erbjudanden direkt till sin mobil det låter inte så dumt, man vill ju ha allt i mobilen idag. Det låter skönt att slippa ännu ett plastkort och en massa flyers. Utdrag ur samtal med studenter, kulturarbetare och klubbarrangörer kring idén MessIT 2

3 :Inledning Ett behov, en lösning I den här projektbeskrivningen kommer du att läsa om ett behov, och en idé till en lösning. Det behov vi beskriver är byggt utifrån egna erfarenheter och korta intervjuer med konstnärer, projektmakare, musiker, konsertarrangörer och studenter i Göteborg. Vi vill i ett första skede genomföra en mer djupgående analys som även sträcker sig utanför Göteborg. Därför söker vi i ett första skede ett ekonomiskt stöd för en förstudie. För att du skall få inblick i vad det tänkta projektet kommer innefatta, har vi sammanfattat förstudiens innehåll till den gråa rutan på sidan 9-10 och i resterande text fokuserat på huvudprojektet. :Bakgrund och kontext Evenemangen når inte ut Varje år genomförs det en mängd olika kvalitativa kulturevenemang i Västra Götalandsregionen. Många evenemang är direkt beroende av biljettintäkter och publika framgångar. Marknadsföringen är därför en avgörande faktor. Tyvärr saknar ett flertal evenemang genomslagskraftig marknadsföring, då det i många fall inte ryms inom projektets ekonomiska ramar. Detta leder till att många potentiella besökare går miste om evenemanget och arrangören når inte de publikantal som önskats. Nuvarande förutsättningar, svåra att mäta Affischering och flygbladsutdelning är bland de vanligaste marknadsföringsmetoderna i kulturbranschen. Denna metod är förhållandevis dyr och osäker då de lätt missar sina tilltänkta målgrupper. De lagliga affischeringsplatserna är ofta överfulla, risken för att de rivs ned eller täcks över är stor och begränsas ofta till de centrala delarna av staden. Alternativet är då olaglig affischering på stolpar och elskåp. Effekten av affischering är dessutom svår att mäta. De kulturarrangörer vi intervjuat efterfrågar därför en enklare, billigare och effektivare marknadsföringsform. I linje med teknikens utveckling Mobiltelefonen har blivit en av vår tids största informationskanaler. Den pågående utvecklingen befäster alltmer mobiltelefonens oumbärliga plats i våran vardag, och användningsområdet för mobiltelefonen blir allt större. Det är med hjälp av mobilen vi deklarerar, betalar parkeringen, lyssnar på radio och det är i mobilen vi har vår kalender, telefonbok, och vår musik. I näringslivet utvecklar man hela tiden nya funktioner och tjänster för att utnyttja den nya tekniken. De mobiltjänster som erbjuds idag är framförallt anpassat för näringslivet, och har inte nått kulturbranschen ännu. 3

4 :Idén En tjänst som gynnar kulturen Idén är att utveckla en sms-tjänst anpassad för kulturarrangörer i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är en marknadsföringsmetod för kulturevenemang, där man når potentiell publik via mobiltelefoner. Denna marknadsföringsform är både tids- och kostnadseffektiv, går över geografiska gränser och leder till att fler kulturevenemang får ett större besöksantal och en bredare publik. :Mål Att erbjuda en effektiv tjänst Målet är att kunna erbjuda regionens kulturprojekt en marknadsföringstjänst, där man enkelt, billigt och effektivt når sin målgrupp. :Syfte Självgående kulturevenemang Det grundläggande syftet är att öka deltagarantalet till de kulturevenemang som arrangeras i Västra Götalandsregionen. Projektet ska öka tillgängligheten av kulturen bland regionens invånare, resultera i gränsöverskridande kulturkonsumtion och på sikt generera fler självgående kulturevenemang. MessIT blir på så sätt en aktiv del av utvecklingen för regionens fria kulturliv. :Vision och framtidsmål Når ny publik med ny teknik Vår vision är att användarna når en ny, större och bredare publik med hjälp av MessIT. Användarna ser goda resultat av marknadsföringen, och är nöjda med den tjänst vi erbjuder. Mottagarna av sms upplever att de genom tjänsten får många fördelaktiga erbjudanden, som har lett till nya upplevelser från olika sidor av regionens kulturliv. Mottagarna får en lagom mängd meddelanden till sin mobiltelefon, från både tidigare kända, och okända arrangörer. Erbjudanden leder till fördelar vid entrékostnader, och blir en inspirationskälla till att besöka kulturevenemang som de tidigare aldrig har besökt. Vi ser även i framtiden stor potential för tjänsten att kunna använda sig av 3G-teknikens fördelar och möjligheter. Efter genomfört projekt är MessIT ett etablerat varumärke med ett stort register av användare och mottagare och kan då leva vidare av egen kraft. 4

5 :Målgrupper Avsändare och mottagare Vi har delat in vår målgrupp i två delar, avsändare/kulturarrangörer och mottagare /kulturkonsumenter. Avsändarna är de som aktivt använder tjänsten för att marknadsföra sina kulturevenemang. Mottagare är de personer som kontinuerligt vill få information och erbjudanden från avsändarna. Ofta är avsändarna också mottagare och vice versa, då många av de tilltänkta användarna av tjänsten både skapar och konsumerar kultur.!avsändare/kulturarrangörer Vår främsta målgrupp är Västra Götalandsregionens kulturarrangörer. Med kulturarrangörer menar vi exempelvis teatrar, dansgrupper, musiker, poeter, konsertarrangörer, klubbarrangörer, festivalarrangörer och filmklubbar.!mottagare/kulturkonsumenter Mottagare är människor i alla åldrar, som vill ha information och erbjudanden från kulturlivet i Västra Götalandsregionen. I det inledande och etablerande arbetet är dock projektets främsta målgrupp personer från 16 till 34 år. Framförallt för att människor i dessa åldrar lättare snappar upp nya informationskanaler och trender. Då man etablerat sig hos dessa kan man börja rikta sig till andra åldersgrupper. :Tillvägagångssätt Ett nätverk av sändare och mottagare MessIT består av ett nätverk av avsändare av erbjudanden och mottagare av dessa erbjudanden. Själva navet i nätverket är vår hemsida som vi bygger, för både avsändare och mottagare. Från hemsidan sänds sms till självkostnadspris!avsändaren/kulturarrangören Det är genom ett lösenord som avsändaren får tillgång till vår databas, där man på ett enkelt sätt kan skicka mass-sms ut till mottagarna i nätverket. För att snabbt få arrangörer att använda sig av tjänsten kommer första utskicket vara gratis. Under resterande del av projektet betalar avsändaren självkostnadspris. I skrivande stund skulle självkostnadspriset hamna på 69 öre per sms. För 690 kr når kulturarrangörerna ut till 1000 personer som aktivt har valt att ta emot erbjudanden från kulturlivet. Ej för vinstdrivande företag För att bli godkänd avsändare skall du vara en ideell eller ekonomisk förening, enskild firma eller en individ, som på något sätt bidrar till regionens kulturella utveckling. Tjänsten kan endast användas till projekt som genomförs utan direkta vinstdrivande intressen. 5

6 Mottagaren bestämmer själv mängden av erbjudanden!mottagaren/kulturkonsumenten För mottagaren är tjänsten gratis. Genom tjänsten får man kostnadsfritt erbjudanden från kulturlivet till sin mobiltelefon. Anmälan till tjänsten görs på hemsidan eller genom att skicka ett sms. Några sekunder senare får mottagaren ett välkomst-sms och kan direkt nås av regionens kulturarrangörer. I välkomstmedelandet får man också ett lösenord till sin egen profil som finns att tillgå på MessIT s hemsida. I sin personliga profil kryssar man själv i vilken stad, och vilka delar av kulturlivet man vill få information och erbjudanden ifrån. Man kan alltså på ett enkelt sätt anmäla sig och därefter lätt styra mängden och typen av erbjudanden. På så sätt blir mottagaren också en aktiv del av nätverket. Nätverket sprids intresset ökar Alla sms som skickas ut innehåller någon form av rabatt eller erbjudande. Detta gör att tjänsten blir mer attraktiv för mottagaren. Precis som tidningar har flera läsare än köpare, når även ett sms ut till fler personer än just mottagaren av meddelandet. Ett sms med ett bra erbjudande sprider sig snabbt bland vänner och bekanta. Det når då utanför det befintliga nätverket, och intresset för både evenemanget och tjänsten ökar. För avsändaren är det ett effektivt och billigt sätt att locka publik. Genom att visa upp mottaget sms får mottagaren ta del av de erbjudande som avsändaren har utlovat. Avsändaren kan då på ett väldigt enkelt sätt kontrollera och mäta hur väl marknadsföringen slagit ut. :Marknadsföring Marknadsföringen skapar nätverket En stor del av vårt arbete kommer gå ut på att marknadsföra idén för att snabbt skapa ett nätverk med avsändare och mottagare. Marknadsföringen delas upp i två delar då vi har två skilda målgrupper, även om vi många gånger kan nå båda målgrupperna samtidigt. Via flera kanaler!avsändare/kulturarrangör Eftersom vi kan erbjuda avsändarna en effektiv marknadsföring för en låg kostnad får vi upp intresset för tjänsten snabbt. Vi når ut till potentiella avsändare genom direktreklam, mail, personlig kontakt och via de kanaler som nämns på nästa sida. Via nätverk och annonsering!mottagare/kulturkonsument Mottagarna når vi via befintliga nätverk. Möjliga nätverk att nå mottagare genom är Skådebanan-VG, Göteborgs Kulturnät, och Vgregionens kulturportal. Vi syns även genom annonsering på Kultur1, Djungeltrumman och i Nöjesguiden. 6

7 Fokus på studenter och ungdomar Vi kommer dessutom fokusera på att nå ut till ungdomar och studenter på högskolor, KY-utbildningar, folkhögskolor och gymnasier. För nyinflyttade studenter som kommer utifrån regionen erbjuder tjänsten ett enkelt och bekvämt sätt att få del av Göteborgs kulturliv. Studenterna når vi genom Sveriges studentkårer, Mecenat AB (CSN-kortet) och genom besök på skolor. På så vis når vi även dem som inte rör sig i de centrala delarna av den stad de bor i. Vi syns i relevant press Pressmedelanden kommer att skickas ut till en mängd olika kulturtidsskrifter, dagstidningar och nöjestidningar för att sprida information om tjänsten. Erbjudanden genererar självspridning Då tjänsten är gratis för mottagaren och innefattar en mängd fördelaktiga erbjudanden från kulturlivet, så ökar även spridningen genom mun-till-mun-metoden (eller ska vi kalla det mobil-till-mobil-metoden? ). :Risker och åtgärder Spam Vi undviker oönskade sms genom att mottagaren själv styr mängden information från sin personliga profil på vår hemsida. Man väljer själv vilka specifika delar av kulturlivet man vill få information ifrån, och den stad eller det område man vill begränsa sig till. Man kan även gå ner på detaljnivå och bestämma specifikt vem man vill och inte vill få information ifrån. På så sätt ställer man samtidigt högre krav på avsändarnas erbjudanden. Med för många dåliga erbjudanden, tappar avsändaren snabbt antal mottagare. Missbruk av tjänsten En potentiell risk är att någon av avsändarna skulle kunna missbruka tjänsten. Detta eventuella problem löser vi genom följande åtgärder. För att få tillgång till att skicka sms registreras föreningens eller företagets organisationsnummer på hemsidan. Då bedömmer vi avsändarens avsikter med användandet av vår tjänst, och de första sms filtreras och godkänns av oss. Vidare kommer också alla sändare ha varsin unika id-tag, en kod som kommer stå i slutet av varje sms som skickas ut. Med denna kod kan mottagarna direkt gå in på hemsidan och anmäla om det förekommit något olämpligt innehåll i ett sms. Då kan vi ta ställning till huruvida avsändaren får fortsätta använda tjänsten eller ej. I varje sms ska det också tydligt framgå åldergränser och andra krav som eventuellt ställs på mottagaren för att undvika missförstånd som kan uppstå. 7

8 :Organisation Drivs av en ideell förening Projektet kommer att drivas av Föreningen Ny Kultur. Föreningen Ny Kultur är en ideell kulturförening vars främsta mål är att utveckla och driva nyskapande kulturprojekt som ligger i linje med tiden och dess tekniska utveckling. Intiativtagarna till MessIT är Daniel Friström och Alexander Widerberg, båda medlemmar i Föreningen Ny Kultur. Projektet kommer sjösättas och drivas av Daniel och Alexander. Vilka är vi?!alexander Widerberg studerar projektledarskap vid Kulturverkstan i Göteborg och har en bakgrund inom film och radioproduktion. Har även arbetat med olika klubbarrangemang i Göteborg där han har skapat sig ett stort kontaktnät på detta området.!daniel Friström är för närvarande projektledare för projektet Playmo Livemusik på nätet och student på Kulturverkstans projektledarutbildning. Med en bakgrund från reklam och filmbranschen drivs Daniel av att starta projekt som utvecklar och förbättrar kulturlivets förutsättningar att nå nya arenor och ny publik.! Cristoffer Bocker är webbmaster. Cristoffer har lång erfarenhet inom webbproduktion och har tidigare arbetat med sms-tjänster för näringslivet. För övrigt kommer vi ta del av föreningens övriga medlemmarnas kompetenser. I föreningens nätverk ingår utexaminerade designers från HDK, fotografer från HFF, yrkesverksamma journalister, frilansmusiker och klubbarrangörer. Du kan läsa mer om föreningen och dess medlemmar på :Referensgrupp En grupp som bidrar med erfarenhet, kontakter och spetskunskap En referensgrupp kommer kopplas till projektet av erfarna kulturarbetare och projektmakare. I referensgruppen ingår även framtida användare av tjänsten, både avsändare och mottagare. Gruppen kommer att användas för att bedöma idéer och ge respons på projektets utveckling. Det fulla ansvaret för projektet ligger hos Föreningen Ny Kultur. Under förstudien kommer fler personer tillkopplas till referensgruppen. För närvarande ingår:! Karin Indé. Frilansmusiker och verksamhetsledare för Nätverkstans kulturprojektledarutbildning; Kulturverkstan. Med Karins erfarenhet av projektledning och kontakter i branchen kommer Karin fungera som bollplank och kontaktförmedlare. 8

9 !Johan Åberg. Designer och musiker. Johan Åberg har arbetat som reklamare och produktdesigner i 10 år. Med hans bakgrund kommer Johan vara en stor resurs då marknadsföringen planeras.!kihm Efraimsson. DJ, klubb och konsertarrangör. Kihm kommer både använda tjänsten som avsändare och mottagare och kan därför ge direktrespons på tjänsten från båda håll.!maria Egeland, Webbredaktör. Maria Egeland arbetar som webbredaktör för STS Language Schools. Maria kommer bidra med rådgivning och följa uppbyggnaden av hemsidans design för att uppnå en enkel och användarvänlig struktur.!camilla Åberg, Konstnär. Camillas kommer med sin erfarenhet från konst och kulturlivet fungera som en länk mellan projektgruppen och användarna av tjänsten.! Marie Gayatri, Konstpedagog och landart-konstnär. Marie har varit verksam konstnär sedan 1991 och kommer bidra med ett stort kontaktnät och en god inblick i konst och kulturvärlden. Referensgruppen kommer vara inkopplade både under förstudien, genomförandet och utvärderingen. :Styrgrupp Rådgivning för framtiden Då projektet har potential att bli en aktiv del av de kulturevenemang som genomförs i regionen, så vi ser stora fördelar med att inkoppla en styrgrupp. Den skulle vara rådgivande i projektets övergripande inriktning och målsättning. Styrgruppen kommer bestå av representanter från Föreningen Ny Kultur, projektets finansiärer, och andra intressenter för projektet. Styrgruppen bidrar med en god inblick i vilka kulturprojekt som genomförs i regionen. På så sätt kan andra projekt enkelt sammankopplas med MessIT s marknadsföringstjänst. Genomförande och tidsplan ( Se även bifogad tidsplan ) Förstudie ( ) Studera möjligheterna Förstudien kommer genomföras från 03 januari 2007 till 31 mars samma år. Under förstudien tittar vi närmare på vad som krävs för att etablera denna sms-tjänst. Vi granskar förutsättningarna för att projektet ska leva vidare av egen kraft och bli en långsiktig verksamhet. Under förstudieperioden knyter vi fler personer till vår referensgrupp och bygger upp en demostrationshemsida och ett presentations material. Förstudiens mål är att skapa en resursplattform för det framtida projektet. Först tar vi fram ett material som används vid presentation och demonstration av idén. Vi 9

10 studerar marknaden, kunderna, behovet, kostnaderna och de tekniska förutsättningarna som krävs för att genomföra idén. Under förstudien skapas ett stort kontaktnät och goda förutsättningar för att lyckas med projektet. Förstudiens syfte är att utreda och utvärdera om projektet är genomförbart och dess mål går att uppnå. Förstudien resulterar i en rapport med deadline 31 mars och en mer djupgående projektbeskrivning. Dessa handlingar används sedan som ansökningsmaterial för fortsatt finansiering av projektet. I rapporten redovisas resultatet av marknadsundersökningen, behovsanalysen, och den kostnadsundersökning som ingår i förstudien. I rapporten utvärderas också hur förstudien löpt, och hur vi går vidare i vårat arbete. Rapporten utgör grunden för det fortsatta projektarbetet. Rapporten och presentationsmaterialet sprider vi till alla involverade, och även andra intresserade, för att öka intresset för projektet. Projektets genomförandefas sträcker från juli 2007 till 15 Maj Här bygger vi vidare från den kunskap vi fått från förstudien. En hemsida skapas, nätverket tar form och databasen byggs upp då marknadsföringen tar fart. Tjänsten startar och nätverket växer allt eftersom. Utvärdering av projektet kommer göras löpande. Avsändaren av erbjudanden för statistik över uppvisade sms och utfyller ett formulär om hur de tycker tjänsten fungerar. Vad mottagarna anser om tjänsten följer vi upp genom telefonkontakt. Resultatet av dessa mätningar utvärderas mot projektets målsättning. Detta sammanfattas i en rapport från den 15 maj till den 15 juni. Informationsspridning av erfarenheter genomförs efter utvärderingsfasen i juni då rapporten blivit klar och ska spridas för att sedan skickas in till finansiärer med deadline den 30 juni. I juli 2008 förväntas projektet ha växt sig såpass stort, att det är självgående. :Projektets finansiering (Se även bifogad budget) Flera finansiärer möjliggör projektet Vi kommer i ett första skede söka ekonomiskt stöd för en förstudie. Förstudiens budget beräknas till totalt Kr. Projektets kostnad är beräknad till cirka Kr. Då detta projekt gynnar kulturen i regionen hoppas vi på att Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen ska gå in och möjliggöra detta projekt, tillsammans med Framtidens Kultur. Medel till förstudien ansöks från Västra Götalandsregionen Kulturnämnd. Fler intressenter och finansärer kommer kontaktas under förstudien. 10

11 :Utgifter och framtida intäktsmöjligheter Bra förutsättningar för en självgående verksamhet För att kunna bibehålla projektets verksamhet, efter projektets bidragsfinansierade uppstartsfas, krävs vissa förändringar samt vidareutveckling av det som redan finns. Uppstartsfasen är den mest kostnadskrävande fasen, då det är marknadsföringen och uppbyggandet av databasen som kräver de största resurserna. När den är genomförd, och vi tillhandahåller en attraktiv marknadsföringstjänst för regionens kulturarrangörer med ett stort register av mottagare, kommer det finnas bra förutsättningar för självfinansiering av verksamheten. Hur verksamhetens utveckling tar form vet vi först efter slutfört projekt. Men för att du skall kunna få en uppfattning om hur framtidsplanerna ser ut för projektet, och hur det skall generera en självgående verksamhet, redovisar vi här en enklare översiktskalkyl.!utgifter Likt många andra interaktiva tjänster är MessIT s fysiska omkostnaderna låga och personalinsatserna som krävs när verksamheten är uppbyggd är få. Vi räknar ändå med att verksamheten kommer kräva en fulltidstjänst och en del frilansinsatser vilket kommer resultera i en årskostnad på Kr Inklusive övriga kostnader, moms och sociala avgifter.!intäkter Ett kostnadspålägg per sms för avsändaren planeras och en plustjänst kommer erbjudas till mottagarna. Med kostnadspålägget nås en vinst med en krona per sms som betalas av avsändaren. Likt ett rabattkort får plustjänstkunderna extra fördelaktiga erbjudanden och kontinuerliga rabatter till kulturlivet mot en årskostnad på 200 kronor. Vi räknar med 6000 nya medlemar per år där 2500 köper plustjänsten. Dessa anmälningar görs direkt via sms och kostnaden kommer direkt på mobilräkningen. Andra intäktsmöjligheter är till exempel fast månadskostnad för de mest frekventa avsändare av sms, anmälningsavgift för mottagare och försäljning av annonsutrymme på hemsidan. Detta tillsammans kommer täcka utgifterna Plustjänstmedlemmar á 200 Kr/År Kr 1 Kr vinst per sms á sms/år Kr 5 Kr anmälningsavgift á medl Kr Annonsintäkter på hemsidan Kr Totalt Kr 11

12 Argument Fler framgångsrika kulturarrangemang MessIT ger regionens kulturarrangörer en ny, effektiv, billig och mätbar marknadsföringskanal. Detta kommer leda till publika framgångar och fler självgående evenemang. Ny publik, nya möten Marknadsföring för kulturevenemang görs idag som regel via flygblad och planscher i städernas kärnor. Detta exkluderar grupper i samhället som inte rör sig i de centrala delarna av den stad man bor i. Mobiltelefonen är integrerad i nästan alla samhällsgrupper och går över geografiska områden, generationer och kulturer. Detta gör att de grupper som annars inte får ta del av informationen, kommer nu ges möjlighet att hållas informerade genom MessIT. Detta kommer leda till fler möten mellan medborgare från olika stadsdelar. Tilltalar ungdomar Ungdomar har idag utan tvekan tagit till sig mobiltelefonen som en självklarhet i sin vardag. Genom att använda sig av detta medie når vi på ett nytt och tilltalande sätt denna grupp med kulturlivets utbud. I linje med teknikens utveckling Mycket sker just nu kring användandet av mobiltelefonen som marknadsföringskanal och många har insett fördelarna med denna teknik. Exempelvis erbjuder Sveriges Radio påminnelse-sms till sina lyssnare när deras favoritsommarpratare startar. Biografer skickar trailers för nya filmer till intresserade och företag når ut till sina kunder med information och erbjudanden via sms. Vi vill med MessIT ge även kulturarrangörer en möjlighet att få tillgång till denna effektiva marknadsföringsform. Motvikt till det kommersiella utbudet Det utbud som finns idag av sms-information är övervägande företag med kommersiella intressen som vill locka till konsumtion. MessIT blir ett alternativ till detta kommersiella utbud då MessIT prioriterar kulturarrangörer med ickevinstdrivande syften. Leder till gränsöverskridande kulturkonsumtion Då du som mottagare blir erbjuden att välja fler delar av kulturlivets utbud, kan du få information och erbjudanden från de delar som du normalt inte nås av. Detta ökar möjligheten att skapa gränsöverskridande kulturkonsumtion i regionen. 12

13 Tillväxtpotential i första, andra och tredje led Ett rikt kulturliv är en av grundpelarna för en attraktiv region. Kulturlivet skapar turism, en kreativ miljö och motverkar kunskapsflykt. MessIT i sig har tillväxtpotential, kulturarrangörerna når större publika framgångar genom tjänsten, och regionen bibehåller sin status som en attraktiv region för dess medborgare och turister. På detta sätt skapar MessIT tillväxt i första, andra och tredje led. Stöd behövs för projekt med kulturarrangörer som målgrupp Vi har kulturarrangörer som vår främsta målgrupp. Vi vill kunna erbjuda kulturarrangörer de fördelaktiga marknadsföringtjänster som idag endast tillhandahålls för näringslivet. Kulturarrangörer i det fria kulturlivet har som regel en väldigt liten budget för marknadsföring. Av den anleningen behövs det ett ekonomiskt stöd för att MessIT skall i första hand kunna rikta sig till kulturarrangörer och inte kommersiella företag. 13

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Teknikpool ett steg vidare

Teknikpool ett steg vidare Teknikpool ett steg vidare En förstudie och ett diskussionsunderlag Nätverkstan Kultur i Väst med stöd från Framtidens kultur Augusti 2004 INNEHÅLL 1. Förord...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte...4 4. Målgrupp...5

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd

RAPPORT 14:09. Slutrapport. Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 Slutrapport Lärande utvärdering av KulturKraft Syd RAPPORT 14:09 JUNI 2014 Slutrapport lärande utvärdering av KulturKraft Syd Joakim Sternö och Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE

CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE CREATIVE INDUSTRIES DEVELOPMENT SERVICE En studieresa till Manchester En rapport av Camilla Amnemyr, Ethel Andersson, Mia Bergdahl, Mirja Hildbrand, Karin Lundgren och Christian Stensöta maj 2003. Innehållsförteckning

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Sammanfattning. Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist

Sammanfattning. Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist Sammanfattning Projektgrupp: Mikael Karlsson Rikard Alexandersson Robin Ljungqwist Rapporten presenterar hur projektet Lilla JKPGsporten har skapats och dess frammarsch. Rapporten innehåller allt ifrån

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Rapport. från 15 unga kommunutvecklare

Rapport. från 15 unga kommunutvecklare Rapport från 15 unga kommunutvecklare Vilka är vi? 15 ungdomar med ett mål att utveckla kommunen. 2 Utbildningsveckan i bilder: 3 Unga kommunutvecklare I syfte att förbättra kommunen har Borås Stad sommaren

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning INTRODUKTION AV URBAN BÄCKSTRÖM, VD SVENSKT NÄRINGSLIV 3. Träffa dina framtida medarbetare redan i dag 1 5. 5. 8. 11. VARFÖR PRAO/PRAKTIK? För lite tid eller inga uppgifter? Möjligheterna

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

BKC Västra Götaland Muharem Idrizovic E-KULTUR. (förstudierapport) Förstudien finansierad av Västra Götalandsregionen

BKC Västra Götaland Muharem Idrizovic E-KULTUR. (förstudierapport) Förstudien finansierad av Västra Götalandsregionen BKC Västra Götaland Muharem Idrizovic E-KULTUR (förstudierapport) Förstudien finansierad av Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1. Inledning / bakgrund 3 2. Om BKC Västra Götaland 5 3. Upplevt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok

Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok Innehållsförteckning Bakom boken...3 Innan du börjar...3 Låt fler ta del av spelhobbyn...4 Ideell marknadsföring...4 Här

Läs mer