Inventering av Näs by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av Näs by"

Transkript

1 Uppdrag nr. 12u20536 Inventering av Näs by

2 Innehåll Bakgrund... 4 Uppdragets omfattning... 4 Tidigare inventeringar... 4 Inventering av byggnaderna... 4 Inventeringens upplägg... 4 Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr. 20 a Hus nr. 21 a Hus nr. 21 b Hus nr Box Uppsala Telefon Fax Org.nr F-skattebevis

3 3 Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr Hus nr

4 4 Bakgrund Uppdragets omfattning har fått i uppdrag av Aquab AB att utföra en inventering av byggnaderna i Näs by, Grödingen socken, Botkyrka kommun. Uppdraget omfattar nulägesbeskrivning av gårdsrum samt byggnadernas exteriör, baserat på tidigare inventeringar. Historik, kulturhistorisk karaktärisering och värdering ingår ej i denna rapport. Uppdraget omfattar även kortfattad topografisk beskrivning samt avgränsning av det närområde som påverkar bystrukturen. Tidigare inventeringar Näs By har inventerats vid 2 tidigare tillfällen. Länsstyrelsen inventerade byn 1967 och Stockholms läns museum inventerade byn Inventeringen från 1993 finns presenterad i en Rapport 1993:2. Inventering av byggnaderna Inventeringens upplägg Inventeringen gjord 2012 använder tidigare inventeringars benämning och numrering av byggnader. Byggnader som tillkommit efter den senaste inventeringen från 1992 redovisas inte i materialet då de saknar historisk betydelse. Byggnaderna är därför indelade enligt följande förklaring på s. 4. För att tydliggöra förändringarna i byn presenteras inventeringen från 2012 parallellt med de två tidigare inventeringarna. Inventeringen är genomförd av antikvarierna Annika Andersson och Johan Dellbeck. Foton tagna av Johan Dellbeck.

5 5 Fogården 1. Manbyggnad 2. Tvättstuga 3. Vedbod 4. Bod 5. Lagerlokal, fd. ladugård, hönshus m.m. 6. Ekonomibyggnad 7. Fogårdens kammare 8. Fogårdens källare Mellangården/Antons 9. Antons stuga 10. Läge för svinhuset, rivet sedan Bodar 12. Manbyggnad 13. Källare 14. Läge för ladugård, riven sedan Drängstuga Villebo 16. Källare 17. Manbyggnad 18. Parloge 19. Nyare loge 20. Stall, fd. ladugård 20 a. Liten bod 21 a. Villebo kammare 21 b. Villebo drängstuga Petter Anders stuga 22. Manbyggnad 23. Bod 24. Ladugård m.m. 29. Källare Storgården 25. Manbyggnad 26. Magasin 27. Vedbod 28. F.d. drängstuga, snickarbod m.m.

6 6 Populärbeteckning: Fogården manbyggnad Hus nr. 1 Användning Bostad Mangårdsbyggnad 1 våning, inredd vind Cementstruken stensockel Knuttimmer, avsågade knutskallar Fasadmaterial Locklistpanel Locklistpanel Lockpanel Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg Knutar Vita Vita 2-luftsfönster i bottenvåning, 6- luftsfönster i gavelrösten Breddade, dubbelkopplade 2- rutsfönster, 6- rutsfönster i gavel Breddade, dubbelkopplade 2- rutsfönster, 6- rutsfönster i gavel Grön enkeldörr med glasruta Enkeldörr med glasruta Enkeldörr med glasruta, ny Förstukvist Enkelt pulpetskärmtak Provisoriskt vindfång av - plast Tak Tvåkupigt tegel Tvåkupigt tegel Tvåkupigt tegel Skorsten Tegel Tegel Tegel, ny

7 7 Populärbeteckning: Fogården, magasin Hus nr. 2 Användning Förråd Tvättstuga, magasin 2 våningar Plitar, del av byggnad på gjuten torpargrund Okänt Fasadmaterial Locklistpanel Locklistpanel - Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Lika övrig fasad - - Lika 1992, dock är ett fönster på bv igensatt. 8-rutsfönster på öv:s gavel, 4-rutsfönster på s gavel Svarta med bandgångjärn Förstukvist Tak Röda betongpannor Enkupigt tegel - Skorsten Tegel Smal, västra takfallet - -

8 8 Populärbeteckning: Fogården, vedbod Hus nr. 3 Användning Förråd Vedbod 1 våning Torpargrund av sten Knuttimrad, vissa knutskallar avsågade Fasadmaterial Lika stommen, Opanelerad Panelerad på baksidan opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Svarta knutbrädor Svarta knutbrädor - 1 st 4-luftsfönster på södra gaveln 1 fyrrutsfönster på söder gavel. 1 mindre, nyare fönster på söder gavel 2 enkla på framsidan, en på baksidan. Svarta med bandjärnsbeslag. 2 enkla på framsidan, en på baksidan. Svarta med bandjärnsbeslag. 2 enkla på framsidan, en på baksidan. Svarta med bandjärnsbeslag. Förstukvist Tak Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Skorsten - - -

9 9 Populärbeteckning: Fogården, ekonomibyggnad Hus nr. 4 Användning Förråd Svinhus med vidbyggt garage (garage rivet) 1 våning Låg stensockel Knuttimmer med utksottsknutar Fasadmaterial Lika stommen, opanelerad Opanelerad Södra gaveln klädd med locklistpanel Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Till viss del inklädda Knutbräder, svarta, och Knutbräder med svarta brädor utskottsknutar Saknas - - Svarta plankdörrar med bandgångjärn Lika 1967, en dörr brun, övriga svarta. Dubbel av bräder på v bodsidan, isol. Plankdörr till svinstian Förstukvist Tak Svart papp Papp Glesrote, takspån täckt med korrugerad plåt Skorsten - - -

10 10 Populärbeteckning: Fogården, ladugård Hus nr. 5 Användning Lager Lager/auktionslokal, ladugård och hönshus 2 Putsstruken, huggen sten Knuttimmer Fasadmaterial Södra delen panelklädd, Södra partiet panelklätt Vissa partier panelklätt i övrigt opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Knutlådor, svarta knutar Inga knutskallar bevarade, bruna knutar En del knutskallar bevarade Liggande 8-,6- och 3- Liggande 8-,6- och 3- - rutsfönster rutsfönster Svarta bräddörrar med övervägande nya beslag med äldre och nyare beslag, svarta med äldre och nyare beslag Förstukvist Tak Svart, korrugerad plåt Plåttak Enkupigt lertegel Skorsten Delvis plåtinklädd Brunt trä med krage -

11 11 Populärbeteckning: Fogården, lada Hus nr. 6 Användning Utställning och konstnärsateljé Lada, spannmålshall, maskinhall 2 våningar Okänt Okänt Fasadmaterial Plank samt locklistpanel Plank - på norra delen Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Inga synliga - - Nya fönster på norra - - gaveln, 1 äldre 6-rutigt fönster på västfasad Majoritet svarta Svarta dörrar med - bräddörrar med nya beslag, en vit villadörr bandgångjärn, äldre på bakhänget Förstukvist Tak Svart, korrugerad plåt Korrugerat material Onduline Skorsten - - -

12 12 Populärbeteckning: Fogårds kammare Hus nr. 7 Användning Förråd Undantagsstuga 1 Låg stengrund Knuttimmer Fasadmaterial Locklistpanel Locklistpanel Panel Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Inklädda, vita Vita knutar - Tvåluftsfönster med 4-rutsfönster, vita 4-rutsfönster varje luft indelad i 2 rutor, vita Grönmålad spegeldörr Grönmålad spegeldörr Enkeldörr av nyare typ, nya beslag, nytt lås Förstukvist Tak Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Skorsten Tegel Tegel Tegel

13 13 Populärbeteckning: Fogården källare Hus nr. 8 Användning Öde Jordkällare 1 våning Murad stensockel Murad sten och knuttimrade rösten Fasadmaterial Stenkonstruktion som - - möter jord, östra gaveln panelerad, västra opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg på rösten - - Knutar Svart bräddörr Dörr i västra gavel dörr till vind om varmtak på östra gaveln Dörr i västra gavel dörr till vind om varmtak på östra gaveln Förstukvist Tak Tvåkupigt lertegel - Enkupigt lertegel Skorsten - - -

14 14 Populärbeteckning: Antons stuga Hus nr. 9 Användning Sommarbostad Undantagsstuga 1 med inredd vind Låg torpargrund Timmer Fasadmaterial Locklistpanel Locklistpanel Panel Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Vita Vita Vita 2-luftsfönster med varje luft indelad i 3 rutor, enluftsfönster med spröjs på gavlar till vind 6-delade fönster med äldre beslag, fodrets underliggare svängt 6-delade fönster med äldre beslag Grön dörr till veranda - Ny dörr Förstukvist Glasveranda på norra gaveln Glasveranda på norra gaveln Tak Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Skorsten Tegel med plåtbeslag Tegel Tegel Tillbyggd glasveranda på norra gaveln

15 15 Populärbeteckning: Antons, svinhus Hus nr. 10 Användning Byggnaden riven, inga synliga rester Fasadmaterial Fasadfärg Knutar Förstukvist Tak Skorsten

16 16 Populärbeteckning: Antons, bodar Hus nr. 11 Användning Byggnader upptagna i inventeringen 1992 rivna och ersatta av enkel bod med pulpettak - Ekonomibodar - 1 våning Timmer - Fasadmaterial - Delvis panelerad med äldre, bred panel Delvis panelerad med äldre, bred panel Fasadfärg - Röd slamfärg - Knutar Litet fönster i gavel - Plankdörrar Plankdörrar Förstukvist Tak - Enkupigt tegel Enkupigt tegel Skorsten - - -

17 17 Populärbeteckning: Antons, även kallad Mellangården Hus nr. 12 Användning Bostad Manbyggnad 1 våning med vind Putsstruken stensockel Knuttimmer Fasadmaterial Locklistpanel Locklistpanel Panel Fasadfärg Röd Röd Knutar Inklädda, vita luftsfönster med varje luft indelad i 2 rutor 4-delade fönster Nya, 4-delade fönster Grön enkeldörr Enkeldörr Ny enkeldörr Förstukvist Enkelt skärmtak över entré Tak Tvåkupigt lertegel Tvåkupigt tegel Tvåkupigt tegel Skorsten Tegel Tegel Tegel

18 18 Populärbeteckning: Antons källare Hus nr. 13 Användning Okänt Jordällare 1 våning Murad sten Murad sten och knuttimrade rösten Fasadmaterial Putsad stenkonstruktion - - som möter jord, panelerade rösten Fasadfärg Röd slamfärg på rösten Röd slamfärg Röd slamfärg Knutar Bräddörr på östra gavel, bräddörr till vind västra gaveln Plankdörr med gångjärn, dörr till vind vänstra gavel Plankdörr med hänglås Förstukvist Tak Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Skorsten - - -

19 19 Populärbeteckning: Antons ladugård Hus nr. 14 Användning Byggnaden riven redan vid inventeringen År 2012 finns inga rester av byggnaden kvar. Fasadmaterial Fasadfärg Knutar Förstukvist Tak Skorsten

20 20 Populärbeteckning: Antons drängstuga Hus nr. 15 Användning Bostadskomplement Drängstuga 1 våning med vind Enkel stensockel Knuttimmer Fasadmaterial Lika stommen, - - opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg - Rödfärgad Knutar Vita knutbrädor - Röda knutbrädor 2-luftsfönster med varje luft indelad i 2 rutor, vita Liggande, nya 4- rutsfönster, vita 6-rutsfönster, vita Grön enkeldörr med liggande brädor Grön enkeldörr med vita foder samt bandgångjärn 2 igensatta fönster östra sidan, fönster ej urspr. Enkeldörr med profilerade brädor Förstukvist Tak Enkupigt lertegel - Enkupigt lertegel Skorsten Tegel - Kalkat tegel

21 21 Populärbeteckning: Villebo källare Hus nr. 16 Användning Okänt Källare 1 våning Murad sten Murad sten och knuttimrade rösten Fasadmaterial Delvis putsad - - stenkonstruktion som möter jord, panelerade rösten Fasadfärg Rösten rödmålade Röd slamfärg Knutar Svart plankdörr på östra Svart plankdörr på östra Svart plankdörr och västra sidan och västra sidan Förstukvist Tak Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel - Skorsten - - -

22 22 Populärbeteckning: Villebo mangårdsbyggnad Hus nr. 17 Användning Bostadshus Mangårdsbyggnad 1 våning med inredd vind Putsad stensockel Knuttimmer Fasadmaterial Locklistpanel Tilläggsisolerad, Gammal panel locklistpanel Fasadfärg Röd, okänd färgtyp Rödfärgad - Knutar Vita knutbrädor Knutbrädor Knutbrädor Tvåluftsfönster där varje luft är indelad i 3 rutor. Tvåluft utan indelning Nya sexrutsfönster med ändrade proportioner, tvåluftsfönster på öv Sexrutsfönster, fyrrutsfönster på öv gavel på vind gavel Blå enkeldörr med Enkeldörr med glasruta, Nyare enkeldörr glasruta, modern modern Förstukvist Tak Tvåkupigt lertegel Tvåkupigt lertegel Tvåkupigt lertegel Skorsten Tegel Tegel Tegel, nyare

23 23 Populärbeteckning: Villebo, parloge Hus nr. 18 Användning Stall Parloge 1 våning Hörnstenar Knuttimmer Fasadmaterial Lika stommen, Opanelerad - opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Knutlådor, svarta - Svarta knutbrädor knutbrädor Svarta dubbeldörrar Svarta dubbeldörrar Enkel- och dubbeldörrar mitt på långsidorna mitt på långsidorna Förstukvist Tak Röd, korrugerad plåt Svart, korrugerat material Tvåkupigt tegel på äldre halmtak Skorsten - - -

24 24 Populärbeteckning: Villebo vagnslider Hus nr. 19 Användning Byggnad upptagen i inventeringen 1992 riven. Fasadmaterial Fasadfärg Knutar Förstukvist Tak Skorsten

25 25 Populärbeteckning: Villebo stall Hus nr. 20 Användning Stall Stall 1 våning Okänt Knuttimmer Fasadmaterial Vissa delar av södra sidan är panelklädda, i övrigt opanelerat Västra sidan opanelad Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg Knutar Vita knutar, röda Vita knutar knutlådor på fasad Liggande 4-, 6- och 8- Liggande 4-, 6- och 8- rutsfönster, vita snickeri rutsfönster, snickerier Svart bräddörrar av Äldre och nyare dörrar Vissa delar panelklädda Vita knutar - Äldre och nyare dörrar med bandjärnsbeslag enkelt utförande med bandjärnsbeslag Förstukvist Tak Röd korrugerad plåt Korrugerat takmaterial Enkupigt tegel Skorsten Plåtskorsten - -

26 26 Populärbeteckning: Villebo förråd Hus nr. 20 a Användning Förråd Mjölkrum enl. inventeringen våning Betongsula - Fasadmaterial Locklistpanel - - Fasadfärg Röd slamfärg - - Knutar Vita knutar av lister - - Liggande enluftsfönster - - indelat i 6 rutor Blå plankdörr med - - bandgångjärn Förstukvist Tak Enkupigt lertegel - - Skorsten - - -

27 27 Populärbeteckning: Villebo kammare Hus nr. 21 a Användning Bostad Undantagsstuga 1 våning med inredd vind Torpargrund, cementbestruken Knuttimmer Fasadmaterial Locklistpanel Locklistpanel Spontad panel Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Vita knutar Vita knutbrädor Vita knutbrädor Tvåluftsfönster med varje luft indelad i 3 rutor Sexrutsfönster, gamla beslag med pånitad platta Sexrutsfönster, fodrets underliggare profilsågad Nyare dörrar Enkeldörr, grönmålad Enkeldörr, grönmålad Förstukvist Inklädd förstuga, senare tillbyggd och inbyggd Inklädd förstuga, senare tillbyggd veranda Inklädd förstuga, senare tillbyggd veranda veranda Tak 2-kupigt lertegel 2-kupigt lertegel Enkupigt lertegel Skorsten Putsad, vit Tegel Tegel

28 28 Populärbeteckning: Villebo drängstuga Hus nr. 21 b Användning Bostad Drängstuga 1 våning med inredd vind Torpargrund, cementbestruken Knuttimmer Fasadmaterial Locklistpanel Locklistpanel Lockpanel Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Vita knutar Vita knutbrädor Inga knutbrädor Tvåluftsfönster, varje Sexrutsfönster, Sexrutsfönster, luft indelad i 3 rutor Panelad dörr på västra gaveln, grän Panelad dörr på västra gaveln Panelad dörr på västra gaveln Förstukvist Inbyggd, liten förstuga. - - Tak 2-kupigt lertegel, plåt 2-kupigt lertegel 2-kupigt lertegel på veranda Skorsten Helt putsad, vit Helt putsad Putsad i övre delen

29 29 Populärbeteckning: Petter Anders stuga Hus nr. 22 Användning Bostad Mangårdsbyggnad 1 våning med inredd vind Pusstruken torpargrund av sten Knuttimmer Fasadmaterial Locklistpanel - Panel Fasadfärg Röd färg Röd slamfärg Röd slamfärg Knutar Vita knutbrädor - - Tvåluftsfönster, varje luft indelad i 3 rutor. Lunetter på gavlarna. Gul pardörr, liggande panel, med överljusfönster Sexrutsfönster, gröna bågar, äldre beslag Gul pardörr, liggande panel, med överljusfönster Riven Sexrutsfönster, äldre beslag Dubbeldörr med liggande panel Förstukvist Enkelt sadeltak med lertegel Tak 1-kupigt lertegel Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Skorsten Putsad tegelskorsten Nedriven Kalkat tegel Med tegeltak och stram snickarglädje

30 30 Populärbeteckning: Petter Anders visthusbod Hus nr. 23 Användning Förråd Visthusbod, spannmålsmagasin, smedja 1 våning Stensockel Knuttimmer Fasadmaterial Lika stommen, Opanelad Östra gaveln panelklädd opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg Röd slamfärg Knutar Svarta knutlådor - - Tvåluftsfönster indelat i 2 rutor per luft Lågt 4-rutsfönster på v gavel och långsida 2 låga fönster varav ett 8-delat 2 dörrar, svartmålade 2 dörrar, svartmålade - Förstukvist Tak Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Skorsten Tegel Ny, av tegel -

31 31 Populärbeteckning: Petter Anders loge Hus nr. 24 Användning Under ombyggnad Loge, ladugård 1 våning Knuttimmer Fasadmaterial Lika stommen, Opanelad - opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Bevarade Utskottsknutar Bevarade knutskallar utskottsknutar Äldre tvåluftsfönster - - Svarta bräddörrar Svarta dörrar och röda luckor med svart foder och luckor med gamla bandgångjärn Förstukvist Tak Enkupigt lertegel på gammalt halmtak Nytt enkupigt lertegel Enkupigt lertegel på gammalt halmtak Skorsten - - -

32 32 Populärbeteckning: Storgården Hus nr. 25 Användning Bostad Mangårdsbyggnad 2 våningar Hög torpargrund av sten Knuttimmer Fasadmaterial Locklistpanel Locklistpanel - Fasadfärg Röd färg Röd slamfärg - Knutar Vita knutbrädor Vita knutar - Tvåluftsfönster där varje Sexrutsfönster med Sexrutsfönster luft är indelad i 3 rutor Nya dörrar har ersatt pardörr som istället används på förstukvisten gröna bågar Dubbeldörrar Fyra dubbeldörrar Förstukvist Inglasad förstukvist Utbyggd förstukvist Utbyggd förstukvist Tak Svart, korrugerad plåt Svart, korrugerad plåt Plåt Skorsten 2 skorstenar, kalkat tegel 2 skorstenar, kalkat tegel 2 skorstenar, kalkat tegel

33 33 Populärbeteckning: Storgårdens bod Hus nr. 26 Användning Förråd Magasin 1 våning med källare Källare av gråsten Knuttimmer Fasadmaterial Lika stommen, Opanelad Östra gaveln panelklädd opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Bevarade Bevarade knutskallar Bevarade knutskallar utskottsknutar Bräddörrar. Plåtdörr till källaren Enkla med gamla gångjärnsbeslag Enkla med gamla gångjärnsbeslag Förstukvist Tillbyggd veranda med Bro med trätrappa Bro, trätrappa bortriven inbyggd underdel. Utan tak Tak Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel på Skorsten - - -

34 34 Populärbeteckning: Storgårdens vedbod Hus nr. 27 Användning Riven och ersatt av ny komplementbyggnad Rivet Fasadmaterial Fasadfärg Knutar Förstukvist Tak Skorsten

35 35 Populärbeteckning: Storgårdens stuga Hus nr. 28 Användning Sommarbostad Mjölkkammare, drängstuga, snickarbod 1 våning med vind Torpargrund Knuttimmer Fasadmaterial Lika stommen, Opanelat Panel opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg Röd slamfärg - Knutar Bevarade Oinklädda knutar Knutlådor utskottsknutar Tvåluftsfönster, varje luft indelad i 2 rutor 2-bågar med 4-delade rutor i varje båge 2-bågar med 4-delade rutor i varje båge Blå bräddörr Blå bräddörr med bandgångjärn Nyare enkeldörr med fyllning Förstukvist - Förstubro - Tak Enkupigt tegel Enkupigt tegel Enkupigt tegel Skorsten Tegel Ny tegelskorsten Tegel, förlängd med rör

36 36 Populärbeteckning: Petter Anders källare Hus nr. 29 Användning Källare Källare Källarvåning Murad sten Murad sten och knuttimrade rösten Fasadmaterial Lika stommen, - - opanelerad Fasadfärg Röd slamfärg - - Knutar Svart bräddörr - - Förstukvist Tak Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Enkupigt lertegel Skorsten - - -

37 37 Topografi och avgränsning av bymiljön Topografi Byn är placerad på en ås med i huvudsak öppen åkermark som kringlandskap. Placeringen är typisk för äldre bystrukturer och indikerar att byområdet kan ha varit bebyggt långt mycket tidigare än historiska källor vittnar om. Att placera bebyggelse på en höjd innebar att byggnaderna dränerades naturligt och att åkermarken, som ibland riskerade att hamna i torka, fick bättre möjligheter till bevattning. I norr och väster sluttar åkermarken kraftigt bort från byn och möter upp den närliggande vattenlinjen. Utblickarna från byn är vida samtidigt som vyerna upp mot byn ger en bild av byns randbebyggelse. Kopplingen mellan byn och vatten är historiskt viktig eftersom äldre bosättningar placerades med utblick över just vatten. Vy från väster. Utblick mot nordväst. I söder och öster möter ett betydligt flackare landskap byn. Här är lanskapet något flackare vilket möjliggör en bättre överblick över byn Vy från söder Vy från öster Avgränsning av bymiljön Bymiljön som sådan omgärdas av ekonomibyggnader. I äldre bymiljöer ligger bostadshusen vända in mot byns centrum för att ekonomibyggnaderna skulle kunna placeras så när åker- och ängsmark som möjligt. Då flera av de äldre ekonomibyggnaderna är rivna förnimms det endast att byn ursprungligen var mer omgärdad av diverse ekonomibyggnader.

38 38 De topografiska förutsättningarna leder till att byn är väl syndlig i landskapet, den ligger som en solitär på sin ås. Bebyggelse utanför det avgränsade området bedöms inte påverka byns kulturhistoriska värde men stor restriktion bör gälla för åtgärder inom det markerade området. Åtgärder inom det markerade området påverkar upplevelsen av bymiljön.

39 39

Näs by. Planbestämmelser.

Näs by. Planbestämmelser. Näs by Planbestämmelser www.bjerking.se Uppdragsnamn Planunderlag Näs by Grödinge socken, Botkyrka kommun Uppdragsgivare Aquab AB Patrick Harlaut Vår handläggare Annika Andersson Johan Dellbeck Maria Ros

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5.1 H1 Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Stora Sjövillan består av 3 lägenheter för permanentboende, ca 704kvm bta. Byggnaden är blåklassad. Stora Sjövillan, Äppelviksvägen 47A,

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

LJUNGSTRÖM 1 A från SV

LJUNGSTRÖM 1 A från SV fastighet: LJUNGSTRÖM 1, hus A. adress: Blekegatan 10. ålder: 1911 (byggt som barnkrubba). Ombyggt 1930, 1942, 1954. arkitekt / byggm: Theodor Kellgren. Karl Erikson (1930), Åke Pettersson (1942), Rune

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4.

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4. fastighet: ALEMADEN 2, hus A. adress: Björklidsgatan 14. ålder: 1944. Ombyggt 1977. arkitekt / byggm: Karl Erikson. Gustaf Lindskog (1977). Rött tegel. Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster.

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder.

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. antal våningar: 2 Grågrön sprutputs. Valmat lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Ljusgröna

Läs mer

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gulvit puts. Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Brun dörr med skurna

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV

SOLDALEN 1 från O K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) SOLDALEN 1 från V. SOLDALEN 1 från NV fastighet: SOLDALEN 1, hus A. adress: Bellevuevägen 20. 1905. Ombyggt 1953. B.Lindén (1953). användning: Bostad. Gråmålad puts. Sadeltak, grå eternitplattor. Vita hela och korsdelade fönster. Brun teakdörr

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

INVENTERINGSBLANKETT, OMRÅDESHELHET Nr. 1

INVENTERINGSBLANKETT, OMRÅDESHELHET Nr. 1 INVENTERINGSBLANKETT, OMRÅDESHELHET Nr. 1 OBJEKTETS LÄGE Objektets adress Bennäsvägen 132, 68600 Jakobstad Nuvarande ägare och adress Thommy Bexar, Klingens väg 10, 68800 Kållby RN:r/tomt 10:58 och 10:277

Läs mer

BIRGER V. 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarad som byggnadsminne. BIRGER V.

BIRGER V. 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarad som byggnadsminne. BIRGER V. fastighet: BIRGER VÄSTRA 1, hus A. Stora Östergatan 40. ålder: 1700-tal. Ombyggt 1893, 1911, 1933, 1937, 1945, 1971. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911), Karl Erikson (1933), Rune Welin (1945 och 1971).

Läs mer

MARTIN N. 7 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

MARTIN N. 7 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: MARTIN NORRA 7, hus A. adress: Tobaksgatan 26. ålder: 1883. Ombyggt 1890, 1965. arkitekt / byggm: Göran Johansson (1965). ½ Brunmålad puts. Rött fasadtegel. Valmat sadeltak, grå eternitplattor.

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO fastighet: NÄKTERGALEN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 16, Regementsgatan 40. ålder: 1910. Ombyggt 1922, 1946. arkitekt / byggm: P. N. Dahlgren. Henrik Nilsson (1922), Jon Korning (1946). antal våningar:

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

DOKUMENTATIONSRAPPORT

DOKUMENTATIONSRAPPORT DOKUMENTATIONSRAPPORT KV. SEGLET 1992 HÄRNÖSANDS STAD HÄRNÖSANDSKO~UN LÄNSMUSEET MURBERGET AVD. FÖR KULTURMILJÖVÅRD SETH JANSSON INLEDNING I ändringen av den gällande detaljplanen för kv Seglet har man

Läs mer

K = 2, M = 3. Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn.

K = 2, M = 3. Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn. fastighet: GULLIN 1. adress: Vassgatan 15, Björklidsgatan 10. ålder: 1934. arkitekt / byggm: S. Persson. antal våningar: 2 Gul puts. Mansardtak, rödgrå eternitplattor. Vita spröjsade 2-lufts fönster. Ljusbrun

Läs mer

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972. ½ Gulmålad puts. Rött tegel. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr

Läs mer

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV fastighet: WIHLBORG NORRA 1, hus A. adress: Jennygatan 11. ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000. Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957),

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B.

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B. fastighet: ZIPHORA 4, hus A. Stora Västergatan 47. Rödmålade bjälkar med rosa puts i facken. ZIPHORA 4 från N fastighet: ZIPHORA 4, hus B. Garageport i brun plåt. fastighet: ZIPHORA 5, hus A. Stora Västergatan

Läs mer

JONSTORP 33:2 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2014 INSÄTTNING AV TAKFÖNSTER OCH INREDANDE AV VIND RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

JONSTORP 33:2 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2014 INSÄTTNING AV TAKFÖNSTER OCH INREDANDE AV VIND RANBY TEXT & KULTURMILJÖ JONSTORP 33:2 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2014 INSÄTTNING AV TAKFÖNSTER OCH INREDANDE AV VIND RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV fastighet: FAXE 1, hus A. adress: Södra Änggatan 6. ålder: 1935. Ombyggt 1946, 1977. arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Nils Selander (1946). ½ Grå puts. Rött fasadtegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Grå

Läs mer

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen).

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen). fastighet: INGVAR 1, hus A. adress: Lilla Östergatan 11. ålder: ca 1850. Ombyggt 1898, 1910, 1962, 1989. arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989). användning: Kontor

Läs mer

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren.

K = 4, M = 2. Förvanskad av de stora skyltfönstren. fastighet: KNUT 4, hus A. adress: Stora Östergatan 15. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1911, 1972. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1911). användning: Affär. Gråmålad puts. Gul puts. Stora skyltfönster med svart

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S fastighet: REGNER 1. adress: Liregatan 9. ålder: 1880. Ombyggt 1936, 1989. arkitekt / byggm: S. Persson (1936), Roger Stigsson (1989). Gråmålad puts. Ljusgrå puts. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ fastighet: TALGOXEN 1, hus A. adress: Eliassons väg 8, Körlings väg 14.. ålder: 1928. arkitekt / byggm: Karl Erikson. användning: Bostad och uthyrning. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gul slätputs. Sadeltak,

Läs mer

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. 1929. Ombyggt 1930. användning: Bostad. ½ Grå puts. Grå puts. Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. Vita korsdelade småspröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun 2014-11-05 Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun Bakgrund På uppdrag av Coop fastigheter och Upplands-Bro kommun har Stockholms Byggnadsantikvarier

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje kommun

Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje kommun 1 (7) Kulturmiljöenheten Eva Dahlström Rittsél 08 785 50 64 Kista hembygdsgård Staffan Lundqvist Norrsund 2005 760 40 Väddö Byggnadsminnesförklaring av Kista gård, Kista 1:2 och 1:3 Väddö socken, Norrtälje

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz REVIDERAD 2003-02-26 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen 29

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade.

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade. fastighet: OTTILIANA 1. adress: Sladdergatan 13. ålder: Ombyggt 1903 (påbyggnad ovanvåning), 1960. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1960). användning: Bostad, affär. antal våningar: 2 Gråmålad cementputs.

Läs mer

EN DOKUMENTATION AV LÅNGÖRENS BEBYGGELSE. Utförd åt Långörens Hembygdsförening av planarkitekt Johanna Olsson 2006-2007

EN DOKUMENTATION AV LÅNGÖRENS BEBYGGELSE. Utförd åt Långörens Hembygdsförening av planarkitekt Johanna Olsson 2006-2007 EN DOKUMENTATION AV LÅNGÖRENS BEBYGGELSE Utförd åt Långörens Hembygdsförening av planarkitekt Johanna Olsson 2006-2007 Fotografi på omslag av Björn E Berglund Förord Dokumentationen av Långörens bebyggelse

Läs mer

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER fastighet: CARL 1, hus A. adress: Stora Östergatan 36. ålder: Omkring 1800. Ombyggt 1932, 1935, 1988. arkitekt / byggm: E. Olsson (1932), Karl Eriksson (1935), Nilsson & Persson (1988). användning: Affärer

Läs mer

ÖSTMAN 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. ÖSTMAN 1 A från SO. ÖSTMAN 1 A från SO BURSPRÅK

ÖSTMAN 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. ÖSTMAN 1 A från SO. ÖSTMAN 1 A från SO BURSPRÅK fastighet: ÖSTMAN 1, hus A. adress: Blekegatan 16, Bruksgatan 31. ålder: 1942. Ombyggt 1988. arkitekt / byggm: Stadsarkitektkontoret Ystad. Börje Johnzon (1988). Grå puts. Gult fasadtegel. Flackt sadeltak,

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO

ERIK 1 från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 4, M = 4. ERIK 1 från NO fastighet: ERIK 1. adress: Harpegatan 23 - Stallgatan 18. ålder: 1700-1750. ( Enligt brandbrev från ca 1800, då var huset restaurerat.) Tillbyggt norrut 1914. arkitekt / byggm: ½, mansardvåning åt gård.

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING 2014:065 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Karin Myhrberg

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING 2014:065 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Karin Myhrberg HÄGERNEHOLMS GÅRD Antikvarisk förundersökning inför detaljplan rörande Hägerneholms gård, Arninge 4:1, 4:2, 4:3 och 4:4, Täby socken, Täby kommun, Stockholms län. Karin Myhrberg Bakgrund Täby kommun har

Läs mer

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993.

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993. fastighet: YSTAD 1, hus A. adress: Österleden 13. ålder: 1902. Ombyggt 1939, 1948, 1952, 1987. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Rune Welin (1948, 1952). användning: Tingshus. antal våningar: 2½ Kvadersten,

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg.

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg. fastighet: BÄVERN 1, hus A. Solgården. adress: Österportstorg 5, Regementsgatan 1. 1928. Carl Wennerholm. användning: Bostäder. antal våningar: 4½ Mörkgrå målad puts. Vit puts, i bottenvåning ljust grå.

Läs mer

K = 4, M = 4. NILS S. 6 A från SV

K = 4, M = 4. NILS S. 6 A från SV fastighet: NILS SÖDRA 6, hus A. adress: Hejdegatan 45. ålder: 1894. Ombyggt 1943, 1962. Henning Johansson (1943), Göran Johansson (1962). antal våningar: 2, åt gård 2½ Rött tegel, mot norr gul puts. Sadeltak,

Läs mer

Valmat tak, rött 2-kupigt tegel. Blåa hela fönster. Blå diagonalrutig lamelldörr. Avskuret hörn. Profilerad vit gesims. Ståndränna.

Valmat tak, rött 2-kupigt tegel. Blåa hela fönster. Blå diagonalrutig lamelldörr. Avskuret hörn. Profilerad vit gesims. Ståndränna. fastighet: HAAK NORRA 1, hus A. adress: Engelbrektsgatan 18. ålder: 1885. Ombyggt 1915, 1951, 1968. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1915), Bertil Sandin (1951). ½ Blåmålad puts. Vit spritputs. Valmat

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV

BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV 2014-03-13 Dnr: BMN 2013-480 BILAGA RIKTLINJER FÖR BYGGLOV, MARKLOV OCH RIVNINGSLOV OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SKÄLLVIKS PRÄSTGÅRD 3:1 M.FL., SKÄLLVIK, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN. Upprättad: 2014-01-20,

Läs mer

5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA

5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA 5. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA För att bevara Barsebäckhamns kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse krävs föreskrifter och väl motiverade beskrivningar av husens kulturhistoriska värde. Efter en fotodokumentation

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland.

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:4 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Lantbrukets ekonomibyggnader

Lantbrukets ekonomibyggnader Lantbrukets ekonomibyggnader År 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2007:5 Översiktlig beskrivning Under år 2006 har Länsstyrelsen genomfört en riktad satsning mot lantbrukets ekonomibyggnader.

Läs mer

byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län

byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk dokumentation Inför rivning av två ekonomibyggnader Dag Forssblad

Läs mer

q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven

q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven q-märkta hus på Ven bilaga till områdesbestämmelser för Ven 1 Bilagan är en sammanställning av befintliga q-märkta hus på Ven, dessutom har ytterligare tre hus tillkommit. Den skyddade bebyggelsen i områdesbestämmelserna

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet 2011 Anneli Borg Rapport 2011:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

PEHRSSON 1 A från NV K = 2, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) PEHRSSON 1 A från NO

PEHRSSON 1 A från NV K = 2, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) PEHRSSON 1 A från NO fastighet: PEHRSSON 1, hus A. adress: Norra Änggatan 20, Vassgatan 7. 1929. Henrik Nilsson. användning: Bostäder. ½ Mansardtak, röda eternitplattor. Vita 1-lufts, 2-lufts hela och korsdelade fönster. Vit

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

Landängen 1:43. Lisa Sundström Rapport 2009:19

Landängen 1:43. Lisa Sundström Rapport 2009:19 Landängen 1:43 Kulturhistorisk bedömning av torpet Landängen med uthus, Landängen 1:43, Muskö socken, Haninge kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2009:19 2 Landängen 1:43 Kulturhistorisk bedömning,

Läs mer

NIORDER 7 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): NIORDER 7 A från N. NIORDER 7 A från NO

NIORDER 7 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): NIORDER 7 A från N. NIORDER 7 A från NO fastighet: NIORDER 7, hus A. adress: Dammgatan 25. ålder: 1798. Ombyggt 1898 och 1957. Rune Welin (1957). användning: Bostäder. antal våningar: 2 Fogstruken natursten, åt gård ljusgul puts. Korsvirke,

Läs mer

fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: användning: Bostad.

fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: användning: Bostad. fastighet: BACKUS SÖDRA 1, hus A. adress: Planteringsgatan 1. ålder: 1970-tal (?). arkitekt / byggm: Gråmålad puts. Korsvirke, svart timra med rött tegel i facken. Gavel i rött tegel. Sadeltak, gult 1-kupigt

Läs mer

FÖRUNDERSÖKNING SÖRBY GÅRD

FÖRUNDERSÖKNING SÖRBY GÅRD Datum Förundersökning 2015-02-05 Dnr 1999/310 Byggnadsantikvarie Ulrika Olsson 026-65 56 34 ulrika.olsson@xlm.se Besiktningsdatum 2014-12-16 Fotodokumentation 2014-12-16 Sörby gård Sörby 3:6 Årsunda socken

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län

Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad. Filipstads kommun, Värmlands län Antikvarisk förundersökning inför nybyggnation av fritidshusområde vid Kalhyttan 1:96 i Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Värmlands Museum 2011 Rapport 2011: Rapportsammanställning: Mattias Libeck,

Läs mer

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen.

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen. Esplunda hönshus Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:5 Översiktlig beskrivning 2005-11-29

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun. Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto: H-E Hansson. SKYDDSBESTÄMMELSER

Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun. Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto: H-E Hansson. SKYDDSBESTÄMMELSER BILAGA 1 1 (5) Kulturmiljöenheten Hans-Erik Hansson Tel 026-17 12 98 hans-erik.hansson@x.lst.se Svensgård, Å 3:2, Jättendals socken, Nordanstigs kommun Svensgård. Mangårdsbyggnaden från 1870-tal. Foto:

Läs mer

FINSPÅNG. Risinge. Byggnadsinventering 1971-1979

FINSPÅNG. Risinge. Byggnadsinventering 1971-1979 FINSPÅNG Byggnadsinventering 1971-1979 Del 1 av 4 Digitaliserad och återutgiven 2012 Del 1 - Byggnadsinventering 1971-1979 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-85 033 ME-post: post@finspang.se

Läs mer

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08

G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 G E S T A L T N I N G S P R O G R A M S Ä B Y H A G E 2015-04-08 Österåker, Åkersberga, Säby hage, del av Hagby 1:3 mfl. Strax utanför Åkersberga centrum kommer nya bostäder att uppföras på Stora Säbys

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER. for. Leksands kommun, Kopparbergs län. Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20

OMRÅDESBESTÄMMELSER. for. Leksands kommun, Kopparbergs län. Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20 OMRÅDESBESTÄMMELSER for Leksands kommun, Kopparbergs län Upprättade av Stadsarkitektkontoret 1995-06-20 KARTA OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer