2012 Kongress Saco Studentråds verksamhet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Kongress Saco Studentråds verksamhet 2012"

Transkript

1 2012 Kongress Saco Studentråds verksamhet 2012

2 1 Saco Studentråds verksamhetsberättelse 2012 Inledning Under 2011 påbörjade Saco Studentråd en resa för att utvecklas till Sveriges största fackliga studentorganisation, en resa som fortsatt i allt högre fart under Framgångsrikt påverkansarbete och en bra politik med konkreta förslag har etablerat Saco Studentråd som en trovärdig aktör på den samhällspolitiska arenan. Samtidigt har intensivt internt arbete skapat bättre förutsättningar för våra studentsektioner och på så sätt även ett starkare Saco Studentråd. Under 2012 har det hänt mycket både inom och utanför organisationen. Påverkansarbetet med Studielinjen har skapat genomslag i höstbudget och socialförsäkringsutredning. Många pressklipp visar att vi både gjort vår röst hörd och varit en efterfrågad stämma. En ny strategi, ett nytt politiskt program och en intern fokusfråga som handlat om att stärka våra studentsektioner visar att även det interna arbetet gått på högvarv. Saco Studentråds styrelse är stolta över den verksamhet vi har bedrivit under året. De mål som sattes i verksamhetsplanen i januari var ambitiösa. Att nu kunna lägga fram en verksamhetsberättelse, med samma struktur som verksamhetsplanen, som visar att vi uppfyllt dessa mål och lite till är roligt. Ännu roligare är att mycket bra verksamhet också drivits av våra studentsektioner. Med våra av Sacos drygt medlemmar har vi under 2012 skapat en större plattform för den enskilda studenten att påverka sin utbildning och sin framtida profession. Låt det arbetet fortsätta framöver! Maria Ehlin Kolk Ordförande Saco Studentråd 2012

3 Inledning 1 Extern fokusfråga 3 Fortfarande utbildning straffbart? 6 Matchningslån 7 Intern fokusfråga 8 Den fackliga studenten 8 Fackförbunds tillgång till högskolan 9 Politiskt program och strategi 10 Politiska programmet 10 Strategi 10 Övrig verksamhet 11 Kommunikation 11 Intern kommunikation 12 Webb och sociala medier 12 Nyhetsbrev 12 Medlemsforum 13 Nätverksarbetet i framtiden 14 LSU Sveriges ungdomsorganisationer 14 Saco Studentråds kontaktnät 15 Saco Studentråd Alumner 18 Internationell verksamhet 19 Verksamhetsåret 20 Styrdokument 20 Remisser 20 Likabehandling 20 Almedalen 21 Stockholm Pride Saco Studentmässa 23 Styrelseåret Förtroendevalda 24 Styrelsen 24 Verksamhetsrevisorer 24 Valberedning 25 2

4 3 Extern fokusfråga Kongressen 2011 beslutade: att Saco Studentråds fokusfråga verksamhetsåret 2012 blir Studielinjen studenters inkludering i socialförsäkringarna. att Saco Studentråds styrelse ska fokusera arbetet med Studielinjen på att aktivt påverka relevanta aktörer utifrån föregående års policyarbete. att Saco Studentråds styrelse aktivt ska inkludera studentsektionerna i arbetet med fokusfrågan. Utifrån detta formade styrelsen en kommunikationsplan för kampanjen Studielinjen. Målet med kampanjen var att få in vår problembild samt medverka till lösningar för studenter i socialförsäkringssystemet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU). Det övergripande målet var att förstärka vår position i samhällsdebatten och bli en trovärdig aktör på den samhällspolitiska arenan. Vårt budskap var att precis som att de som arbetar omfattas av arbetslinjen anser vi att studenter ska omfattas av en studielinje. Enkla och heltäckande regler ger studenter en tryggare studietid och ger förutsättningar för fler att ta en examen. Saco Studentråd anser att studenter bör inkluderas i de befintliga systemen, men med Logga för kampanjen Studielinjen en studentanpassad väg in i försäkringarna. Det skulle förenkla och göra det tydligare för studenten, men även för de som handlägger ärenden. Att inkludera studenter i samma system som resten av befolkningen innebär även att studenter hänger med när det görs förändringar i socialförsäkringssystemen. Följande punkter valde vi att prioritera under året: En nyexaminerad student ska ha rätt till en omställningsförsäkring vid arbetslöshet. Studier, inte studiemedlet, ska vara sjukpenninggrundande. Studenter ska kunna bli sjukskrivna på deltid. Studenthälsan ska ha en större del i sjukskrivna studenters återgång i studier. Studenter som blir föräldrar ska få en föräldrapenning som motsvarar minst 90 procent av studiemedlet.

5 4 Under våren träffade Maria Ehlin Kolk de partipolitiska ungdomsförbunden och presenterade vår kampanj och dess mål. Detta resulterade i en förankring av problembilden bland ungdomsförbunden och fler externa träffar där Maria fick prata om studenters trygghet: Moderaternas ekonomiskpolitiska arbetsgrupp, presentation av Studielinjen, 9 maj. Miljöpartiets kongress, ett samtal kring hållbara studenter och socialförsäkringar för studentgruppen, 27 maj. Kampanjen har även resulterat i en rad debattartiklar och Sacobloggar: Studenter måste också omfattas av trygghetssystemen, Miljöpartiets partiprogramblogg, 8 februari Ingen arbetslinje utan en studielinje, GP debatt, 14 februari Sjukskrivningssystemet för studenter alldeles för krångligt, krönika Gaudeamus, Stockholms universitets studentkårs tidning, 27 mars Studenter måste ha råd att bli föräldrar, Sacoblogg 28 mars Studenter måste ha råd att bli föräldrar, krönika Gaudeamus, 24 april Satsa på de unga, Säffletidningen tillsammans med MUF, 27 april Det avskaffade studerandevillkoret en kostsam historia, Sacobloggen, 8 maj Studenter behöver också social trygghet, Kristianstadsbladet, 8 maj, Amanda Lindborg, Jessica Lenart, ordförande respektive kassör i Lärarnas riksförbunds studerandeförening, i Kristianstad Även avsaknaden av deltidssjukskrivning kostar skjortan, Sacobloggen, 14 maj 4000 i månaden räcker inte långt, intervju med Maria Ehlin Kolk om studenter och föräldraförsäkring i tidningen Mitt i, 22 maj Sänkt antagningsålder ett slag i luften, SvD Brännpunkt, 29 juni Högre studier tar för lång tid, Göteborgs-Posten, med GUS och GFS, 4 oktober Fortsatta brister i trygghetssystemen, Ergo, tillsammans med Uppsala studentkår, 8 oktober Vi behöver fungerande socialförsäkringar för studenter, DN debatt, 9 oktober Höstbudgeten ett steg framåt för studielinjen, pressmeddelande samt blogginlägg, 10 oktober Otrygghet ger sen examen, Uppsala nya tidning, 23 oktober Utöver detta har det ett flertal gånger bloggats på Den 29 februari deltog Maria i en paneldiskussion anordnad av Umeå Studentkår, vilket var en bra start på årets runtresande kampanj. Studielinjen var även Saco Studentråds fokus i Almedalen. I tre dagar fanns styrelsen och många studentsektioner utanför Rindi och pratade socialförsäkringar för studentgruppen genom Kan du balansera på Studielinjen?. Detta blev välbesökt och synligt mitt i Almedalen och var ett

6 5 bra sätt att inkludera studentsektionerna i arbetet med Studielinjen. Styrelsen var även aktiv i att sprida Studielinjens budskap och våra rapporter spreds till ett flertal av Sveriges partiledare. I både sjuk- och arbetslöshetsersättning finns någon slags överhoppningsbar tid för att man ska kunna spara sina nivåer under studietiden om man arbetat innan. Dessa nivåer är snåla och omgivna av krångliga regler. Under året har initiativ tagits tillsammans med LO och TCO för att i november göra ett gemensamt utspel kring att dessa regler snarast måste bli generösare och mer lättförståeliga. Ur allt detta arbete kan vi bland annat läsa ut följande resultat. Under våren var Saco Studentråd en aktiv part i CSN:s utredning kring deltidssjukskrivning och bollade med samt träffade CSN vid ett flertal tillfällen. Rapporten lämnades till regeringen i slutet av våren och efter påtryckningar av SFS och Saco Studentråd är Kan du balansera på Studielinjen? den nu medskickad att ta i beaktande av PSFU:n vilket är mycket glädjande. Den föreslår en möjlighet till deltidssjukskrivning för studenter samt en förkortad karenstid vilket är en delseger för studentrörelsen. I höstbudgeten kom även satsningar på studerande föräldrar vilket också det var ett glädjande reslutat av Saco Studentråds arbete. Föräldraförsäkringen och de studerande debatterades även i Saco Studentråds namn av Lisa Gemmel, tillsammans med Irene Wennemo, på Feministiskt forum den 5 maj.

7 6 Fortfarande utbildning straffbart? En stor del av vårens arbete med Studielinjen gick ut på att tillsammans med Stockholms universitets studentkår, Umeå studentkår och Uppsala studentkår planera och skriva rapporten Fortfarande utbildning straffbart?. Denna slutfördes under maj och juni och släpptes med en debattartikel i Svenska Dagbladet och på Almedalen. I Almedalens panelsamtal deltog Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Irene Wennemo, sekreterare parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) och Erik Pedersen, vice ordförande SFS. Panelsamtalet webbsändes och vårt seminarium var fullsatt. Rapporten är även utskickad till kårer samt beslutsfattare inom utbildningspolitik och socialförsäkringspolitik. Under hösten arrangeras lokala släpp, som är planerade tillsammans med de lokala kårerna. Den 23 oktober var Maria Ehlin Kolk i Uppsala vilket resulterade i en artikel i UNT den 24 oktober. I paneldebatten denna gång återfanns kommunpolitikerna Carl Lindberg (S), Mohammad Hassan (Fp) samt Maria Ehlin Kolk och representanter från CSN och Försäkringskassan. Tillsammans med kåren skrevs även en debattartikel i UNT angiven ovan. Syftet med de lokala släppen är att synas och kommunicera både hur systemen funkar idag samt de brister som måste åtgärdas. Följande släpp är planerade med samma syfte under hösten: 29 oktober, Lund tillsammans med LUS (Lunds universitets studentkårer) och Försäkringskassan. 1 november, Göteborg tillsammans med GUS (Göteborgs universitets studentkårer), GFS (Göteborgs förenade studentkårer), Magnus Nilsson, ordförande S-studenter, Andrea Ström, ordförande Moderata studenter och representant från Studenthälsan. 19 november, Umeå tillsammans med Umeå studentkår och debatt mellan kårpartierna. 20 november, Stockholm tillsammans med Stockholms universitets studentkår, Irene Wennemo samt Erik Scheller, politisk sekreterare på utbildningsdepartementet. 12 december, Örebro tillsammans med Örebro Studentkår, CSN och Försäkringskassan.

8 7 Rapporten har även föredragits personligen för riksdagsledamöterna Tomas Tobé (M), Gunvor G Ericsson och Esabelle Dingizian (Mp), Patrik Björk och Adnan Dibradi (S) och Gunnar Axén (M). Matchningslån I april startade Maria Ehlin Kolk tillsammans med Erik Nordin och Johannes Danielsson ett samarbete med Love Hansson gällande ett förslag på omställningsförsäkring för studentgruppen. Utifrån tankar om en lösning där en nyexaminerad student ska ha tillgång till försörjning en tid efter examen för att kunna söka jobb, och därmed motverka både arbetslöshet och underkvalificerade arbeten, gavs Love Hansson i uppdrag att närmare utreda bakgrunden till problemen samt utarbeta ett mer konkret policyförslag. Loves utredningsarbete pågick under våren, samtidigt som styrelsen var nära inblandad i rapportens utformning och framväxt. Den 15 oktober presenterades ett utkast på rapporten Rätt jobb, inte ett jobb. Ett ansvarsfullt matchningslån för studenter till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Maria Ehlin Kolk, Johannes Danielsson och Love Hansson deltog. Förslaget fick ett positivt mottagande, vilket bekräftades i frågor och kommentarer, samt senare respons från deltagarna. Även när Maria Ehlin Kolk och Johannes Danielsson den 16 oktober träffade Gunnar Axén i riksdagens socialförsäkringsutskott togs frågan om matchningslånet upp och fick god respons. Det positiva gensvaret ligger till grund för att under återstoden av hösten färdigställa rapporten, samt att presentera den offentligt i början av december. Den 3 december är en hearing planerad där både socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare (Irene Wennemo) och ordförande (Gunnar Axén) väntas delta. I samband med släppet finns också en ambition att nå ut i media och den offentliga debatten. Sammanfattningsvis är styrelsen stolt över kampanjen Vårt matchningslån kan mycket väl resultera i ett reellt förslag. Vår rapport Fortfarande utbildning straffbart? har fått stor spridning. Vår närvaro i media har varit god och som nämnts ovan har satsningar aviserats på studenter som är föräldrar i höstbudgeten och en utredning om deltidssjukskrivning för studentgruppen lämnats till PSFU:n. I oktober hade Saco Studentråd möte med socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén, som berättade att PSFU:n rör sig i riktning med våra förslag på inkludering av studenter i de generella systemen. Framgångsrikt påverkansarbete och en bra politik med konkreta förslag har etablerat Saco Studentråd som en trovärdig aktör på den samhällspolitiska arenan.

9 8 Intern fokusfråga Den fackliga studenten Kongressen 2011 beslutade: att Saco Studentråd ska stärka sin identitet som Sveriges största fackliga studentfackliga organisation genom att värna vår fackliga roll och vår professionsorganisering. att Saco Studentråds ska tydliggöra målen med rekrytering av studenter till Sacofederationen utifrån vår organisation och påverkanstanke. att Saco Studentråd 2012 ska arbeta mot att hjälpa studentsektionerna att stärka sig internt i sina moderorganisationer med hjälp av målen i studentsektionssammanställningen. att anta texten Starkare studentsektioner ger ett starkare Saco Studentråd. Saco Studentråds kommunikation ska följas upp och utvecklas kontinuerligt under verksamhetsåret. Saco Studentråd har under året arbetat på olika sätt för att stärka sin identitet. Styrelsen valde tidigt under året att använda sig av uttrycket Sveriges största fackliga studentorganisation, ett uttryck som sedan använts frekvent. Denna identitet har också funnits som grund i det strategiarbete som gjorts under året (se mer om detta arbete under Strategi ). Saco Studentråds verksamhetsår 2012 har internt till mycket stor del präglats av tankar om den fackliga rollen och vår styrka i professionsorganiseringen. Aspekterna har diskuterats mycket i styrelsen och har också varit aktuella under de möten som arrangerats för studentsektionerna. En djupgående diskussion om värdena i frågan om den fackliga studenten diskuterades på Ordföranderådet i februari. Studentsektionssammanställningen presenterades på Sacos ordföranderåd i maj. Under sommaren har sedan en uppdatering av studentsektionssammanställningen skett och en ny upplaga av sammanställningen kommer att skickas ut under hösten Alla studentsektioners styrelser har även graderat sin måluppfyllelse i relation till den av kongressen 2011 beslutade texten Starkare studentsektioner ger ett starkare Saco Studentråd. Resultatet av detta presenterades på Sacos ordföranderåd i september och ligger till grund för styrelsens förslag på 2013 års interna fokusfråga. Även studentsektionernas syn på rekrytering har sammanställts och resultat av detta kommer att presenteras under hösten. Saco Studentråd ska dessutom vara delaktiga i framtagandet av en rekryteringsfolder som

10 9 Saco planerar att trycka framöver. Saco Studentråds syn på rekrytering tas också vidare och är en del av förslaget på intern fokusfråga för Saco Studentråds vice ordförande kommer under hösten arbeta 75 % efter en projektplan för att stärka Saco Studentråd, genom att skapa en bättre fungerande överlämning mellan styrelser i organisationen. Under detta arbete ska ett överlämningsdokument skapas. Detta dokument ska innehålla generell information om organisationen, men även en introduktion till de styrdokument som finns och hur dessa ska användas. Information om hur ett verksamhetsår ser ut och bör planeras ska också ges i detta dokument. Förhoppningen är att detta dokument ska göra det lättare att som ny ta till sig vad Saco Studentråd är och arbetar med, samtidigt som man i viss mån minskar arbetsbelastningen för kommande års styrelser. Fackförbunds tillgång till högskolan På kongressen 2011 beslutades att Saco Studentråd skulle arbeta med frågan om fackförbunds tillgång till högskolan. Under våren arbetade Saco Studentråds vice ordförande med frågan, genom att sätta sig in i problematiken, ha möten med andra organisationer samt fundera kring eventuella lösningar för framtiden. Akademikerförbundet SSR har varit drivande i frågan och efter den utredning de gjorde under början av året valde Saco Studentråd att låta frågan vara vilande. Beroende på utvecklingen i frågan framöver kan Saco Studentråd dock behöva engagera sig i frågan igen. Det arbete som gjort ska sammanställas och lämnas över till kommande styrelse.

11 10 Politiskt program och strategi Politiska programmet Saco Studentråds kongress 2011 beslutade att ett nytt politiskt program skulle tas fram under En arbetsgrupp har haft det övergripande ansvaret för arbetet med det politiska programmet. Gruppen har bestått av Annie Whittam (Psykologstudenterna), Daniel Eriksson (Teknologgruppen), Elias Dietrichson (LR Stud) samt Leo Wallin (Naturvetarnas studeranderåd). Cajsa Johansson har varit opolitisk sekreterare i gruppen och Saco Studentråds vice ordförande har fungerat som sammankallande. Saco Studentråds styrelse tog under början av verksamhetsåret beslut om de ramar som skulle gälla för arbetet i gruppen, baserat på de beslut som fattades av kongressen. Arbetsgruppen för det politiska programmet har haft fem fysiska möten. Politiska programmet har dessutom diskuterats med alla studentsektioner på Medlemsråd och Förbundskonferenser under året. Det politiska programmet har skickats ut på intern remiss till Saco Studentråds styrelse samt studentsektionerna två gånger. Saco Studentråds styrelse har även valt att skicka programmet på extern remiss till utvalda aktörer. Arbetsgruppen lämnade i början på oktober över sitt förslag på politiskt program till styrelsen, som sedan utformade sin proposition utefter förslaget. Strategi Kongressen 2011 beslutade att Saco Studentråds styrelse under 2012 skulle färdigställa en strategi, som skulle avspegla organisationens och medlemmarnas åsikter och värderingar. Arbetet med strategin har framförallt pågått i styrelsen. Medlemssektionerna har involverats på ett Medlemsråd och pratat om forum som är bra och saknas i organisationen. Förslaget på strategi för Saco Studentråd ska ses som ett internt dokument som styrelsen ska ha som underlag för sina beslut och överväganden i styrelserummet. Det finns två versioner - ett internt arbetsdokument för styrelsen och en strategi. Beslutet om att skapa en strategi grundade sig behovet av mer långsiktighet i en organisation vars fokusfrågor antas på årsbasis.

12 11 Övrig verksamhet Kommunikation Kommunikationspolicyn togs fram under 2011 och arbetet under 2012 handlade dels om implementering men också en översyn av hela policyn för att utveckla och komplettera den. På styrelsemöte 10 i oktober antogs en reviderad variant av kommunikationspolicy. I denna finns en helt ny bilaga kring Saco Studentråds strategi i sociala medier. Under året har den externa kommunikationen fungerat väl och Saco Studentråd har synts i många forum och i mycket media. Att reagera och reflektera på händelser via blogg har även prioriterats under året. I mitten av oktober hade 19 blogginlägg publicerats på Sacobloggen. Under året har även förra årets studielinjeblogg har gjorts om till en ordförandeblogg för att ge Saco Studentråd en egen blogg för åsikter. Denna är knuten till ordförande för att få ett mer personligt tilltal och möjlighet för Saco Studentråd att publicera fler blogginlägg oftare. På denna sida har, fram till mitten av oktober, ytterligare 8 inlägg publicerats. Saco Studentråds närvaro i media har under året varit stor. Ett stort antal intervjuer och debattartiklar har publicerats. Mer om detta går att läsa i Saco Studentråd med externa ögon 2012, som kommer tryckas senare under hösten. Från Saco Studentråds hemsida Ordförandebloggen

13 12 Intern kommunikation I kommunikationsarbetet har våra interna kanaler fått stort fokus. Under året har en intern hemsida skapats för att minska antalet mail internt samt för att samla handlingar, policydokument och protokoll. Hemsidan har varit uppskattad i federationen. Direkt när verksamhetsåret startade, organiserades kontaktförbundsverksamheten. Under Medlemsråden har kontaktförbundsfika Saco Studentråd interna sida arrangerats, där studentsektionerna har haft möjlighet att träffa sin kontaktperson i Saco Studentråds styrelse och diskutera olika aktuella frågor. Målet med kontaktförbund är att öka den interna kommunikationen, men metoden har visat sig ha förbättringspotential. Styrelsen har därför åter tagit ett omtag i den interna kommunikationen och stor vikt på denna läggs i det interna överlämningsdokument som är under framtagning. I arbetet med överlämningsdokumentet kommer kontaktförbundsverksamheten analyseras och utvärderas för att kunna bedrivas på bästa möjliga sätt under kommande verksamhetsår. Webb och sociala medier Saco Studentråd har under året tillsammans med Saco gjort om sin hemsida. Förändringen har tagit mycket av studenthandläggarens tid men resultatet har blivit bra och uppskattat både internt och externt. Runt 50 personer per dag är inne på sidan. Vid blogginlägg, debatter och närvaro i annan media går besöksantalet upp. Den interna hemsidan har underlättat arbetet med styrelsehandlingar och policyn kring sociala medier fungerar bra. 460 personer gillar Saco Studentråd på Facebook, till skillnad från 348 individer när året började. Av dessa 460 är 45,9 % kvinnor och 50,7 % män. Genomsnittsindividen är år gammal. Saco Studentråd är aktiva på Twitter och har i skrivande stund 1107 följare. Nyhetsbrev Hittills i år har sex nyhetsbrev publicerats. Det satta målet på tio nyhetsbrev kommer inte att uppnås, på grund av hög arbetsbelastning hos studenthandläggaren samt problem hos webbyrån. Sändlistan för nyhetsbrev har uppdaterats och nu har vi 118 prenumeranter. Nyhetsbrevet går även att läsa i efterhand via hemsidan.

14 13 Medlemsforum Medlemsråd Den februari genomfördes Saco Studentråds första Medlemsråd Uppslutningen var hög, med deltagare från nästan alla 19 förbund. Fokus låg på att starta upp arbetet med det politiska programmet och strategin. Utvärderingen var mycket positiv och gav en bra start för verksamhetsårets arbete. Höstens Medlemsråd hölls i samband med den extra förbundskonferens som beskrivs nedan. Ordförandenätverk Saco Studentråd har under året haft två stycken Ordförandenätverk, i enlighet med målen i verksamhetsplanen. Ett genomfördes i februari och ett i maj. Tanken med Ordförandenätverken är att ordförande och vice ordförande i våra studentsektioner ska Medlemsrådet i februari kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra. Efter positiva utvärderingar och stor efterfrågan kommer ett till Ordförandenätverk att hållas i november. Almedalsdag Den 31 mars höll Saco Studentråd en mycket uppskattad Almedalsdag för studentsektionerna. Programmet bestod av Twitterutbildning med Therese Molander, påverkansutbildning med Lisa Gemmel och information om och planering av Saco Studentråds deltagande i Almedalsveckan Deltagandet var stort och programmet uppskattat. Att arrangera Almedalsdagen i mars var ett klokt drag för att hjälpa studentsektionerna i sitt planerande inför veckan i Visby. Förbundskonferens Förbundskonferensen hölls den 13 maj. Politiska programmet, fackförbunds tillgång till högskolan och en mångfaldsutbildning stod på programmet. Förbundskonferensen antog även Saco Studentråds mångfaldspolicy som går att läsa på den interna hemsidan. Medlemsrådet i september omformades till en extra förbundskonferens då ett fyllnadsval av verksamhetsrevisor krävdes efter att en av två verksamhetsrevisorer avsagt sig sitt uppdrag. Under helgen fyllnadsvaldes Ivan Milles till verksamhetsrevisor. Styrelsen presenterade och

15 14 diskuterade också sina förslag på fokusfrågor till kongressen och en sista diskussion hölls kring arbetsgruppens förslag till politiskt program. Nätverksarbetet i framtiden Saco Studentråds kongress 2011 beslutade att Saco Studentråd ska utveckla former för nätverksarbete och att Saco Studentråds styrelse ska fortsätta att driva vissa frågor i nätverksform. Frågan har diskuterats under året och resulterat i att en policy kring Almedalsdag och Ordförandenätverk ska skapas i Saco Studentråds överlämningsdokument. Dessa kan sedan ligga som grund om kommande års styrelser vill driva andra frågor i nätverksform. LSU Sveriges ungdomsorganisationer LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer och Saco Studentråd har varit medlem många år. LSU arrangerar nätverk och utbildningar, vilka Saco Studentråd och våra studentsektioner nyttjar. I LSU:s styrelse 2012 sitter Senait Berhane för Saco Studentråds räkning. LSU:s ordförande Felix König är kontaktperson till Saco Studentråds styrelse från LSU och Maria och Felix har träffats ett antal gånger. Under 2012 har Pernilla Jönsson genom nätverket Ung med makt haft en mentor i ledarskapsfrågor, samt deltagit i LSU:s ordförandenätverk. Tanvir Mansur har deltagit i LSU:s Mångfaldsnätverk. Den 11 juni höll Saco Studentråd tillsammans med LSU en idédebatt kring ungdomsorganisationers finansiering, där bland annat Hanna Hallin, chef på Sektor 3, deltog. Idédebatt 11 juni Maria Ehlin Kolk, ordförande Saco Studentråd, Hanna Hallin, chef för tankesmedjan Sektor 3, Anton Landehag, ordförande för Ungdom mot rasism, Güner Kayhan, t.f. generalsekreterare för Sveriges Unga Muslimer. LSU är en viktig aktör för ungdomsorganisationer men Saco Studentråd, som paraplyorganisation och studentorganisation, är på många sätt en udda fågel i LSU. Under året har medlemskapet diskuterats och styrelsen föreslår kongressen att denna diskussion ska fortsätta under 2013.

16 15 Saco Studentråds kontaktnät Interna kontakter Studentsektionerna i Saco Den interna kommunikationen med studentsektioner berörs i avsnittet kommunikation. Utöver kontaktförbundsverksamheten har följande studentsektioner besökts av styrelsen: Civilekonomerna, december FSA Stud, januari Tandläkarförbundets studerandeförenings årsmöte, februari Veterinärmedicinska föreningen, februari LR Studs konvent, mars LR Studs utbildningshelg, april MSF:s årsmöte, mars Akademikerförbundet SSRs studentråds årsmöte, april Juseks studerandesektions årsmöte, september Teknologgruppen, september Officersförbundet, uppstartsmöte, oktober ArkitektStudenterna påverkansutbildning, oktober Naturvetarnas studentsektions påverkansutbildning, november KyrkA, uppstartsmöte, november DIK student, november Sacofederationen Maria Ehlin Kolk är som ordförande i Saco Studentråd adjungerad i Sacostyrelsen och har deltagit på alla styrelsemöten. Maria Ehlin Kolk har under året varit arvoderad och haft sitt kontor tillsammans med Pernilla Jönsson, arvoderad 50 % under våren och 75 % under hösten, på Sacokansliet. Maria har varit delaktig i kansliets arbete och följde med på arbetsresan till Island 1-3 oktober där grunderna till Sacos färdriktning, Sacostyrelsens proposition inför kongressen 2013, lades. Maria deltog på ordföranderådet för Sacoförbundens ordförande och kanslichefer i Helsingfors i februari. På ordföranderåden i maj och september var både Pernilla och Maria närvarande och föredrog resultaten av arbetet med att stärka studentsektionerna samt arbetet med rekryteringsfrågan. Följande officiella möten har skett med Sacoförbunden: Sacos extra kongress, januari Jusek angående studentmedarbetare, februari SULF, Git Claesson Pipping, Ann Fritzell och Anna Götlind, februari Civilekonomerna, Benny Johansson, april Akademikerförbundet SSR, fullmäktige, maj

17 16 Läkarförbundets fullmäktige, juni Naturvetarnas kongress, november Legitimerade sjukgymnasters Riksförbunds kongress, november SULF:s kongress, november DIK:s kongress, november Studenthandläggarnätverk Tre studenthandläggarnätverk har arrangerats hittills och ett är planerat i december. Studenthandläggaren på Saco är ansvarig för dessa och presidiet har närvarat i mån av tid. Studenthandläggarnätverken är uppskattade som erfarenhetsutbyte. Externa kontakter Fokus för det externa engagemanget har legat på fokusfrågan Studielinjen. Här redovisas ett urval av övriga externa engagemang. Partsgemensamt forum Maria Ehlin Kolk har fått den fackliga samt studentorganisationsplatsen i regeringens tillsatta Partsgemensamt Forum. Detta ligger under ungdomsstyrelsen och ska diskutera det civila samhällets framtid. Under året har fyra möten tagit upp teman kring finansiering, mångfald och utveckling av regeringens proposition kring det civila samhället. I juni hölls Forum för det civila samhället, arrangerat av ungdomsstyrelsen, där Maria deltog i en panel. Den största vinsten med engagemanget har varit att lyfta fram fackföreningsrörelsens villkor samt att sprida Saco Studentråds namn i den ideella sektorn. Maria Ehlin Kolk har även aktivt deltagit i Sektor 3, tankesmedjan för det civila samhällets, aktiviteter. Den augusti deltog Maria även i MÖTET, en knytkonferens kring det civila samhället. Folk och försvar Maria Ehlin Kolk åkte på Folk och försvars vinterkonferens den januari i Sälen, tillsammans med tre andra från Saco. Folk och försvar är ett forum där tanken är att föra samtal och diskussioner om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik mellan olika delar av samhället för att dessa frågor ska vara hela folkets angelägenhet. Maria har även under hösten hjälpt till att utveckla Folk och försvars satsning på ungdoms- och studentorganisationer. Vad sker i det svenska högskolelandskapet, workshop Teknikföretagen Den 11 april deltog Maria Ehlin Kolk på en workshop med departement, myndigheter, företag, akademi och fackförbund kring syftet med högre utbildning. Maria Ehlin Kolk höll inledningsanförandet kring vad som händer i det svenska högskolelandskapet ur studenters perspektiv.

18 17 SUS dag kring facket Den 18 april höll Stockholms universitets studentkårer en dag kring fackförbundens roll i samhället och för studenter, en dag som Saco Studentråd var med och planerade. Saco Studentråd var även representerade på plats. Avtackning av Lisa Gemmel Den 2 maj hölls en välbesökt och mycket lyckad avtackning av Saco Studentråds tidigare ordförande Lisa Gemmel. Anna Ekström, både tidigare Saco-ordförande och Saco Studentrådsordförande medverkade, och som avslutning hölls ett samtal mellan Lisa och Anna kring Saco Studentråds dåtid och framtid. SFSFUM 5-6 maj höll SFS fullmäktige i Lund och Maria Ehlin Kolk var inbjuden som extern gäst. Maria höll ett tal om vikten av en enad studentrörelse och välkomnade SFS nyvalda styrelse på middag under hösten. Studiestöd för utlandsstudier Saco Studentråd var den 22 maj inbjudna till utbildningsdepartementet, som en aktiv remissinstans kring propositionen till följd av utredningen Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26). Centerpartiets dag kring högre utbildning Den 24 maj höll Maria Ehlin Kolk en av tio presentationer kring visioner för högre utbildning på Riksdagen, inbjuden av Emil Källström (C). Dagen sändes i SVT UR. LO:s kongress Den 26 maj pratade Maria Ehlin Kolk för unga förtroendevalda kring högre utbildning och ungdomsarbetslöshet. Lunch universitetskanslern Den 12 juni åt Maria Ehlin Kolk lunch med universitetskanslern och diskuterade Saco Studentråds syn på högre utbildning.

19 18 Hearing moderaternas politiska program Den 18 juni talade Maria Ehlin Kolk inför Moderaternas arbetsgrupp för att ta fram ett nytt handlingsprogram inför valet 2014 på temat Utmaningar och möjligheter i välfärdssektorn. Maria talade om högre utbildning och studenters trygghet. Miljöpartiet studentmedarbetare I augusti träffade Maria Ehlin Kolk riksdagsledamöter från Miljöpartiet för att klargöra vår syn på studentmedarbetarskap och högre utbildning. Ungas innovationskraft och samverkan Den 4 september träffade Maria företrädare från näringslivet, akademi och rymdsektorn för att diskutera ungas innovationskraft och hur fler studenter ska vilja utveckla ny teknologi. Möte med CSN:s generaldirektör Den 5 oktober träffade Saco Studentråd och SFS CSN:s generaldirektör samt statistiker och analytiker och diskuterade studiestöd. Mötet resulterade i att återkommande möten kommer att ske varje termin. Middag med SFS styrelse I oktober bjöd Saco Studentråd in SFS styrelse för en gemensam middag i våningen på Saco. Detta var mycket trevligt, skapade kontakter mellan de båda styrelserna och är ett arrangemang värt att göra till tradition. Saco Studentråd Alumner Saco Studentråd Alumner är ett nätverk för gamla ordförande och studenthandläggare. Nätverket finansieras av Saco. Under året har två träffar arrangerats, en middag under Almedalen och en middag på Saco. Alumnerna var även referensgrupp till den sista versionen av det politiska programmet. Under nästa år ska alumniverksamheten utvecklas till en gren som även innefattar andra förtroendevalda inom Saco Studentråd. Som en start har en gruppsida på LinkedIn startats under 2012.

20 19 Internationell verksamhet Saco Studentråd är genom sin fackliga tillhörighet också en del av ett ännu större sammanhang. ETUC (Europafacket) samlar de flesta av Europas fackliga centralorganisationer och driver frågor gemensamt för Europas arbetstagare. ETUC har en ungdomskommitté, där Saco Studentråd har en plats. Kommittén har en styrelse med representanter från varje region, varav Norden utgör en delar Saco Studentråd och TCO på Nordens plats. Maria Ehlin Kolk och Gabriel Wernstedt från TCO delar på styrelseplatsen i ETUC Youth och tillsammans med Malin Norberg, LO, utgör de Sveriges referensgrupp. Under året har fokus legat på att utveckla Nordvision, ett samarbete mellan Saco Studentråd, TCO, Dansk magisterförening, AKAVA, STTK och YS, till att omfatta även LO i Norden samt Isländska centralorganisationer. Ett steg till detta togs på Nordvisionmötet april i Helsingfors där Nordvisions framtida struktur, ungdomsarbetslöshet och studentmedarbetare diskuterades. Till Nordvisionmötet november i Stockholm är alla nordiska länder och centralorganisationer inbjudna. Maria, Gabriel och Malin träffas regelbundet för att koordinera ungdomsfrågorna i facket och i april träffade de även Wanja Lundby- Wedin, då avgående LO-ordförande, för att få råd inför förändringsarbetet som även krävs inom ETUC Youth Committe. Just nu är ETUC Youths fokusfråga ungdomsarbetslöshet och Gabriel och Maria är engagerade i den sociala dialog som pågår mellan ETUC och arbetsgivarnas europeiska organ. Den 4 december är nästa möte för ETUC Youth och då kommer Maria ta över den ordinarie platsen i ETUC Youth Committe från Gabriel och inneha den under NFS samlar nordens fackliga centralorganisationer och i oktober träffade Nordvision NFS för att utveckla ett eventuellt samarbete. Maria var även på NFS kongress i Ålesund, som en av fyra Sacodelegater. Kongressen fokuserade på ett hållbart arbetsliv ekonomisk, socialt och ekologiskt. Eurocadres är ett organ under Europafacket för förbund som organiserar tjänstemän och akademiker. Maria har deltagit i ett Eurocadresråd för TCO och Saco i Sverige inför höstens styrelsemöte. I februari besökte Shabnam Hashem danska FTF och pratade om Saco Studentråd och rekrytering av studenter.

21 20 Verksamhetsåret Styrdokument Under året har följande styrdokument varit gällande eller antagits: Grundläggande dokument för organisationen Stadga Politiska programmet Mångfaldspolicy Styrdokument för Saco Studentråds styrelse Arbetsordning Arbetsordning presidiet Ekonomipolicy Förhållningsregler Kommunikationspolicy Likabehandlingsplan (en handlingsplan baserad på Mångfaldspolicyn) Remisspolicy Remisser Saco Studentråd har svarat på följande remisser: Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1) Erasmus for all (ETUC) I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74) Månadsuppgifter Snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor (U2011/5414/UH) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändrade föreskrifter om studiemedel (Beteckning ) Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (U2012/2475/UH) Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5) Förslag till ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (U2011/6107/SF) Styrelsen har även antagit en remissrutin och uppdaterat sin remisspolicy. Likabehandling Saco Studentråds styrelse skapade och antog under våren en mångfaldspolicy för Saco Studentråds styrelse samt en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen finns mål och ansvariga som

22 21 ska följas upp i slutet av året. Mångfaldspolicyn antogs sedan av Förbundskonferensen i maj och gäller nu hela Saco Studentråd. Almedalen Saco Studentråds Almedalsdeltagande var mycket lyckat. Förutom vårt fullsatta seminarium om Fortfarande utbildning straffbart? samt Kan du balansera på studielinjen? som beskrevs i den externa fokusfrågan hölls även ett fullsatt seminarium kring arbetslivsanknytning och ett välbesökt mingel. Inför Almedalen skapade Saco Studentråd även hashtagen #almstud, en hashtag att användas av alla som twittrade om studenter och studentfrågor i Almedalen. Många tweets publicerades och hashtagen användes av studenter, riksdagsledamöter samt organisationer och flödet samlades på Saco Studentråds webbplats. Nu är tagen inarbetad och bör definitivt användas även nästa år. Vårt seminarium kring arbetslivsanknytning hette Klipp dig och skaffa dig ett jobb. En panel med Margareta Wallin Peterson, Prorektor Göteborgs universitet, Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega, Martin Sahlin, Ordförande, SSCO och Git Claesson Pipping, förbundsdirektör SULF diskuterade konkreta förslag på samverkan. Då blev jag klappad på huvudet var temat på vårt mingel som vi arrangerade tillsammans med Ung&Dum. Stora delar av studentrörelsen och ungdomsrörelsen var samlad, samt även andra som tycker att vår röst är viktig. Presidiet deltog dessutom i dessa paneler förutom våra egna. Teach for Sweden, Rektorsakademin

23 22 Teknikföretagen, en workshop om högre utbildning och innovation S-studenter, visioner om högre utbildning Gröna studenter, hur skapar vi hållbara studenter? Fortsatt utbyggnad, fortsatt urholkning, SULF Jusek studerandesektions seminarium Bäst på praktik i teorin Saco Studentråd skickade sju av nio styrelseledamöter till Almedalen. Under veckan träffade presidiet dessutom Tomas Tobé (M), SO, A- kassornas service- och intresseorganisation och besökte en mängd seminarium och mingel. Stockholm Pride 2012 Första veckan i augusti anordnades Stockholm Pride. Saco Studentråd deltog i paraden och anordnade även en paneldiskussion i Kulturhuset om normkritik i högre utbildning, tillsammans med SFQ (Sveriges förenade hbtq-studenter), LR Stud och Psykologförbundets studeranderåd. I panelen satt Matilda Wurm, doktorand i psykologi, Jacko Nilsson, från Stockholms universitets studentkår samt Freddy Grip, ordförande för LR Stud. Diskussionen modererades av Tanvir Mansur. Dagen efter seminariet gick Pride-paraden genom Stockholm. Saco Studentråd var förstås där, tillsammans med SFQ, SFS och SSCO. Vi tågade med ett flak med titeln Tillsammans avslöjar vi heteronormen i högre utbildning!. Flaket ville visa att hbtq-rörelsen inte är ensamma i sin kamp. Bakom sig har de en enad studentrörelse!

24 23 Saco Studentmässa Saco Studentmässa är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för elever som ska välja utbildning efter gymnasiet. Den arrangeras av Saco som tror på vikten av god information innan ett högre utbildningsval. Maria Ehlin Kolk och Pernilla Jönsson kommer att hålla tre föreläsningar om dagen kring livet på universitet och högskolor samt hur man söker jobb den 29 och 30 november i Stockholm samt den 5 december i Malmö.

25 24 Styrelseåret Överlämningsmöte december, Stockholm 2012 STYM 1, 4-5 februari, Stockholm STYM 2, 25 februari, Stockholm STYM 3, 19 mars, telefonmöte STYM 4, 1 april, Stockholm STYM 5, 24 april, telefonmöte STYM 6, 12 maj, Stockholm STYM 7, juni, Stockholm STYM 8, 22 augusti, telefonmöte STYM 9, september, Köpenhamn STYM 10, oktober, Stockholm STYM 11, 23 november, Bosön, Lidingö Överlämningsmöte 8-9 december, Stockholm Förtroendevalda Styrelsen Ordförande Maria Ehlin Kolk, Medicine Studerandes Förbund Vice ordförande Pernilla Jönsson, Jusek Ledamöter Anna Bergkvist, Civilekonomerna Elias Tony, Akademikerförbundet SSR Erik Nordin, Sveriges Tandläkarförbund Johannes Danielsson, Jusek Lotta Wiklund Hedin, Jusek Shabnam Hashem, Sveriges Farmacevtförbund Tanvir Mansur, DIK Student Verksamhetsrevisorer Cheima Tarek, Akademikerförbundet SSR Selvete Murtezi, Akademikerförbundet SSR (lämnade juli 2012) Ivan Milles, Sveriges Ingenjörer (fyllnadsval extra förbundskonferens september 2012)

26 25 Valberedning John Kåberg, Sveriges Ingenjörer Elin Wallin, Naturvetarna Friedrich Heger, LR Stud (lämnade juli 2012) Jessica Twetman, Medicine Studerandes Förbund Moa Zackrisson, Jusek

27 1 Verksamhetsrevisorernas rapport till Saco Studentråds kongress 2012 Revisionsberättelse I början av juni 2012 valde Selvete Murtezi, en av Saco Studentråds två verksamhetsrevisorer, att avsäga sig sitt uppdrag. Vid den extra förbundskonferensen som hölls den 23:e september 2012 valdes Ivan Milles till verksamhetsrevisor för resterade delen av verksamhetsåret Verksamhetsrevisorerna har granskat Saco Studentråds verksamhet genom styrelsens protokoll, intern korrespondens, extern kommunikation, genom deltagande vid ett styrelsemöte, ett medlemsråd samt vid den extra förbundskonferensen. Det är styrelsen som har ansvaret för Saco Studentråds verksamhet. Vårt ansvar är att uttala oss om verksamheten på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med Saco Studentråds stadgar. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att Saco Studentråds verksamhet sker i linje med av kongressen fastställda beslut. I revisionsberättelsen kommer vi gå igenom ett antal utvalda punkter. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Styrelsen har enligt vår bedömning inte handlat i strid med organisationens stadgar eller av kongressen fattade beslut. De vid kongressen 2011 fastställda att-satserna anser vi i mycket hög grad uppfyllda. Det enda att-sats som vi inte anser är uppfylld är den treåriga strategin för Styrelsens arbete med en plan för Saco studentråds strategiska arbete har inte färdigställts i skrivande stund. Även om det inte är sakrevisionens uppgift att bedöma innehållet i dokumentet, måste vi uppmärksamma att hittills visade delen inte är av tydligt strategisk karaktär. Vi bedömer att arbetet med strategin inte kunnat slutföras. På kongressen 2011 beslutades att Saco Studentråds fokusfråga verksamhetsåret 2012 blir Studielinjen - studenters inkludering i socialförsäkringarna. Detta har genomfört mycket aktivt genom bland annat publicering av en rad debattartiklar, delaktighet i CSN:s utredning kring deltidssjukskrivning, Almedalsaktiviteter med mera. Vår bedömning är att arbetet med fokusfrågan genomförts på ett mycket berömvärt sätt och ger goda

28 2 förhoppningar om att nå resultat. Begreppet trovärdighet löper som en röd tråd genom både externa och interna fokusfrågor - trovärdighet som politisk aktör, som närvarande facklig organisation på lärosäten och bland Sacos studentsektioner. Under året har beskrivningen som Sveriges största fackliga studentorganisation förankrats väl, både i den interna kommunikationen och synligt i media. Ansträngningarna och effekterna blir förhoppningsvis långsiktiga; arbetet verkar vara väl förankrat både framåt och bakåt i tiden. Styrelsen har efter en utredning beslutat att låta frågan om facklig närvaro vid högskolorna vara vilande. Så länge arbetet och kunskapen lämnas vidare är det ett klokt beslut att våga släppa även centrala frågor om det inte upplevs som givande. Organisationen har förberetts på att ta upp frågan igen vid behov, och vi har inget övrigt att påpeka. En utmaning styrelsen hade var att skicka ut 10 stycken nyhetsbrev under verksamhetsåret. På grund av hög arbetsbelastning och tekniska problem har dock bara 6 stycken brev skickats. Detta anser vi inte vara en försummelse av styrelsen, utan en prioriteringsfråga. På kongressens 2011 beslutades heller inte om hur många nyhetsbrev som skulle skickas under Vi vill dock uppmana nästa styrelse att fortsätta utveckla nyhetsbreven genom att försöka hålla ett månadsvis utskick enligt årets ambitioner, utan att växla kvantitet mot kvalitet. Antalet brev är inte det centrala, utan istället efterfrågas en regelbunden, pålitlig informationskanal. Under verksamhetsåret har styrelsen lyckats bra i sitt arbete med att ta fram Mångfaldspolicyn, Likabehandlingsplanen och det Politiska programmet. För att engagera studentsektionerna genomfördes en Workshop inför arbetet med Mångfaldspolicyn och Likabehandlings-planen. Samtliga studentsektioner har dessutom varit delaktiga i diskussion kring det Politiska programmet på Medlemsråd och Förbundskonferenser under året. Vi bedömer att styrelsens insats har varit mycket genomtänkt och bidragit till en hög grad av delaktighet från studentsektionerna. Saco Studentråds revisorer föreslår kongressen att ge styrelsen ansvarsfrihet. Stockholm/Göteborg 25 oktober 2012 Ivan Milles Cheima Tarek

Saco Studentråd mötesprotokoll

Saco Studentråd mötesprotokoll 2012-12-08 1 (6) 2012-12-09 Saco Studentråd mötesprotokoll Plats och datum Djurönäset, 2012-12-08 samt 2012-12-09 Närvarande Presidium: Maria Ehlin Kolk Pernilla Jönsson Ledamöter: Anna Bergkvist Elias

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 29-30 november 2014 Bosön, Lidingö Till protokollet hör Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 2 Protokoll från Torg A Bilaga 3 Protokoll från Torg B Bilaga 4 Protokoll från

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Saco Studentråd. Strategi 2013-2017. Underrubrik

Saco Studentråd. Strategi 2013-2017. Underrubrik Saco Studentråd Strategi 2013-2017 Underrubrik 1 Bakgrund Saco Studentråd vill över tid uppfattas som en seriös påverkansaktör och därför behövs strategin för att ge ramarna för organisationen på längre

Läs mer

Saco studentråd Kongress 2015 Verksamhetsberättelse 2015

Saco studentråd Kongress 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Saco studentråd Kongress 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsens berättelse om året som gått och verksamhetsrevisorernas rapport. Innehåll Verksamhetsberättelse 2015 4 Extern verksamhet 4 Övrig extern

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014

Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse om året som gått och verksamhetsrevisorernas rapport Innehåll Verksamhetsberättelse 2014 4 Extern verksamhet 4 Intern verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna

VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna VERKSAMHETSPROGRAM ArkitektStudenterna 2015-2017 Vad är ArkitektStudenterna och varför finns vi? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation och det samlande organet för Sveriges Arkitekters

Läs mer

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Studielinjen - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Omslag: Studielinjen är en kampanj för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen. I Sverige

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

Motioner & motionsvar

Motioner & motionsvar Saco Studentråd Kongress 2013 Motioner & motionsvar 1 Motion 1. Studentrådets alkoholpolicy Motionär: Lärarnas riksförbunds studerandeförening Saco Studentråd har tydligt tagit ställning i mångfaldsfrågan

Läs mer

Saco studentråd Kongress 2015 Valhäfte

Saco studentråd Kongress 2015 Valhäfte Saco studentråd Kongress 2015 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter, verksamhetsberättelse och arbetsordning. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco studentråd, verksamhetsåret

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Kommunikationsplan för Kartläggning

Kommunikationsplan för Kartläggning Mall för kommunikationsplan Eva Ferndahl 2012-07-19 Kommunikationsplan för Kartläggning Ansvarig: Kristin Öster Bakgrund Frågan väcktes i en motion av MSF, Jusek och SSR. Många studenter jobbar vid sidan

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

saco studentråd Protokoll Saco studentråds kongress 2015 Bosön, Lidingö

saco studentråd Protokoll Saco studentråds kongress 2015 Bosön, Lidingö saco studentråd b LOk Protokoll Saco studentråds kongress 2015 28-29 november 2015 Bosön, Lidingö Till protokollet hör Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 2 Saco studentråds verksamhetsberättelse 2015 Bilaga 3 Verksamhetsrevisorernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx

Verksamhetsplan 2016. Inledning. Bakgrund till verksamhetsplanen 2016. Verksamhetsplan 2016. Dnr.: 2015:xxx Verksamhetsplan 2016 Inledning Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ) är riksförbundet för normkritik och hbtq-perspektiv i högskolan, med lokalavdelningar runt om på landets universitet och högskolor.

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 24-25 januari 2015 9.00 17.45 24 januari 2015 9.19 14.00 25 januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen

att uppdra åt kommunledningskontoret att förbereda och genomföra ett deltagande under Almedalsveckan 2016 enligt föredragningen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-11-24 Diarienummer KSN-2015-2171 Kommunstyrelsen Almedalsveckan 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunstyrelsens

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013

Protokoll från det 3:e sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2013 Protokoll från det 3:e sammanträdet med :s styrelse 2013 Tid och plats: 11 mars kl 09.30 16.00, s kansli, Uppsala stifts hus, Dragabrunnsgatan 71 i Uppsala, våning 3. Närvarande: Stig Hansson, Folkrörelserådet

Läs mer

Saco studentråds kongress 2016, den 28:e - 29:e november 2016

Saco studentråds kongress 2016, den 28:e - 29:e november 2016 2016-09-26 Till Saco Studentråds studentsektioner För kännedom Saco Studentråds styrelse Sacos styrelse Sacoförbundens studenthandläggare Saco Studentråds verksamhetsrevisorer Saco Studentråds valberedning

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer