2012 Kongress Saco Studentråds verksamhet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Kongress Saco Studentråds verksamhet 2012"

Transkript

1 2012 Kongress Saco Studentråds verksamhet 2012

2 1 Saco Studentråds verksamhetsberättelse 2012 Inledning Under 2011 påbörjade Saco Studentråd en resa för att utvecklas till Sveriges största fackliga studentorganisation, en resa som fortsatt i allt högre fart under Framgångsrikt påverkansarbete och en bra politik med konkreta förslag har etablerat Saco Studentråd som en trovärdig aktör på den samhällspolitiska arenan. Samtidigt har intensivt internt arbete skapat bättre förutsättningar för våra studentsektioner och på så sätt även ett starkare Saco Studentråd. Under 2012 har det hänt mycket både inom och utanför organisationen. Påverkansarbetet med Studielinjen har skapat genomslag i höstbudget och socialförsäkringsutredning. Många pressklipp visar att vi både gjort vår röst hörd och varit en efterfrågad stämma. En ny strategi, ett nytt politiskt program och en intern fokusfråga som handlat om att stärka våra studentsektioner visar att även det interna arbetet gått på högvarv. Saco Studentråds styrelse är stolta över den verksamhet vi har bedrivit under året. De mål som sattes i verksamhetsplanen i januari var ambitiösa. Att nu kunna lägga fram en verksamhetsberättelse, med samma struktur som verksamhetsplanen, som visar att vi uppfyllt dessa mål och lite till är roligt. Ännu roligare är att mycket bra verksamhet också drivits av våra studentsektioner. Med våra av Sacos drygt medlemmar har vi under 2012 skapat en större plattform för den enskilda studenten att påverka sin utbildning och sin framtida profession. Låt det arbetet fortsätta framöver! Maria Ehlin Kolk Ordförande Saco Studentråd 2012

3 Inledning 1 Extern fokusfråga 3 Fortfarande utbildning straffbart? 6 Matchningslån 7 Intern fokusfråga 8 Den fackliga studenten 8 Fackförbunds tillgång till högskolan 9 Politiskt program och strategi 10 Politiska programmet 10 Strategi 10 Övrig verksamhet 11 Kommunikation 11 Intern kommunikation 12 Webb och sociala medier 12 Nyhetsbrev 12 Medlemsforum 13 Nätverksarbetet i framtiden 14 LSU Sveriges ungdomsorganisationer 14 Saco Studentråds kontaktnät 15 Saco Studentråd Alumner 18 Internationell verksamhet 19 Verksamhetsåret 20 Styrdokument 20 Remisser 20 Likabehandling 20 Almedalen 21 Stockholm Pride Saco Studentmässa 23 Styrelseåret Förtroendevalda 24 Styrelsen 24 Verksamhetsrevisorer 24 Valberedning 25 2

4 3 Extern fokusfråga Kongressen 2011 beslutade: att Saco Studentråds fokusfråga verksamhetsåret 2012 blir Studielinjen studenters inkludering i socialförsäkringarna. att Saco Studentråds styrelse ska fokusera arbetet med Studielinjen på att aktivt påverka relevanta aktörer utifrån föregående års policyarbete. att Saco Studentråds styrelse aktivt ska inkludera studentsektionerna i arbetet med fokusfrågan. Utifrån detta formade styrelsen en kommunikationsplan för kampanjen Studielinjen. Målet med kampanjen var att få in vår problembild samt medverka till lösningar för studenter i socialförsäkringssystemet i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU). Det övergripande målet var att förstärka vår position i samhällsdebatten och bli en trovärdig aktör på den samhällspolitiska arenan. Vårt budskap var att precis som att de som arbetar omfattas av arbetslinjen anser vi att studenter ska omfattas av en studielinje. Enkla och heltäckande regler ger studenter en tryggare studietid och ger förutsättningar för fler att ta en examen. Saco Studentråd anser att studenter bör inkluderas i de befintliga systemen, men med Logga för kampanjen Studielinjen en studentanpassad väg in i försäkringarna. Det skulle förenkla och göra det tydligare för studenten, men även för de som handlägger ärenden. Att inkludera studenter i samma system som resten av befolkningen innebär även att studenter hänger med när det görs förändringar i socialförsäkringssystemen. Följande punkter valde vi att prioritera under året: En nyexaminerad student ska ha rätt till en omställningsförsäkring vid arbetslöshet. Studier, inte studiemedlet, ska vara sjukpenninggrundande. Studenter ska kunna bli sjukskrivna på deltid. Studenthälsan ska ha en större del i sjukskrivna studenters återgång i studier. Studenter som blir föräldrar ska få en föräldrapenning som motsvarar minst 90 procent av studiemedlet.

5 4 Under våren träffade Maria Ehlin Kolk de partipolitiska ungdomsförbunden och presenterade vår kampanj och dess mål. Detta resulterade i en förankring av problembilden bland ungdomsförbunden och fler externa träffar där Maria fick prata om studenters trygghet: Moderaternas ekonomiskpolitiska arbetsgrupp, presentation av Studielinjen, 9 maj. Miljöpartiets kongress, ett samtal kring hållbara studenter och socialförsäkringar för studentgruppen, 27 maj. Kampanjen har även resulterat i en rad debattartiklar och Sacobloggar: Studenter måste också omfattas av trygghetssystemen, Miljöpartiets partiprogramblogg, 8 februari Ingen arbetslinje utan en studielinje, GP debatt, 14 februari Sjukskrivningssystemet för studenter alldeles för krångligt, krönika Gaudeamus, Stockholms universitets studentkårs tidning, 27 mars Studenter måste ha råd att bli föräldrar, Sacoblogg 28 mars Studenter måste ha råd att bli föräldrar, krönika Gaudeamus, 24 april Satsa på de unga, Säffletidningen tillsammans med MUF, 27 april Det avskaffade studerandevillkoret en kostsam historia, Sacobloggen, 8 maj Studenter behöver också social trygghet, Kristianstadsbladet, 8 maj, Amanda Lindborg, Jessica Lenart, ordförande respektive kassör i Lärarnas riksförbunds studerandeförening, i Kristianstad Även avsaknaden av deltidssjukskrivning kostar skjortan, Sacobloggen, 14 maj 4000 i månaden räcker inte långt, intervju med Maria Ehlin Kolk om studenter och föräldraförsäkring i tidningen Mitt i, 22 maj Sänkt antagningsålder ett slag i luften, SvD Brännpunkt, 29 juni Högre studier tar för lång tid, Göteborgs-Posten, med GUS och GFS, 4 oktober Fortsatta brister i trygghetssystemen, Ergo, tillsammans med Uppsala studentkår, 8 oktober Vi behöver fungerande socialförsäkringar för studenter, DN debatt, 9 oktober Höstbudgeten ett steg framåt för studielinjen, pressmeddelande samt blogginlägg, 10 oktober Otrygghet ger sen examen, Uppsala nya tidning, 23 oktober Utöver detta har det ett flertal gånger bloggats på Den 29 februari deltog Maria i en paneldiskussion anordnad av Umeå Studentkår, vilket var en bra start på årets runtresande kampanj. Studielinjen var även Saco Studentråds fokus i Almedalen. I tre dagar fanns styrelsen och många studentsektioner utanför Rindi och pratade socialförsäkringar för studentgruppen genom Kan du balansera på Studielinjen?. Detta blev välbesökt och synligt mitt i Almedalen och var ett

6 5 bra sätt att inkludera studentsektionerna i arbetet med Studielinjen. Styrelsen var även aktiv i att sprida Studielinjens budskap och våra rapporter spreds till ett flertal av Sveriges partiledare. I både sjuk- och arbetslöshetsersättning finns någon slags överhoppningsbar tid för att man ska kunna spara sina nivåer under studietiden om man arbetat innan. Dessa nivåer är snåla och omgivna av krångliga regler. Under året har initiativ tagits tillsammans med LO och TCO för att i november göra ett gemensamt utspel kring att dessa regler snarast måste bli generösare och mer lättförståeliga. Ur allt detta arbete kan vi bland annat läsa ut följande resultat. Under våren var Saco Studentråd en aktiv part i CSN:s utredning kring deltidssjukskrivning och bollade med samt träffade CSN vid ett flertal tillfällen. Rapporten lämnades till regeringen i slutet av våren och efter påtryckningar av SFS och Saco Studentråd är Kan du balansera på Studielinjen? den nu medskickad att ta i beaktande av PSFU:n vilket är mycket glädjande. Den föreslår en möjlighet till deltidssjukskrivning för studenter samt en förkortad karenstid vilket är en delseger för studentrörelsen. I höstbudgeten kom även satsningar på studerande föräldrar vilket också det var ett glädjande reslutat av Saco Studentråds arbete. Föräldraförsäkringen och de studerande debatterades även i Saco Studentråds namn av Lisa Gemmel, tillsammans med Irene Wennemo, på Feministiskt forum den 5 maj.

7 6 Fortfarande utbildning straffbart? En stor del av vårens arbete med Studielinjen gick ut på att tillsammans med Stockholms universitets studentkår, Umeå studentkår och Uppsala studentkår planera och skriva rapporten Fortfarande utbildning straffbart?. Denna slutfördes under maj och juni och släpptes med en debattartikel i Svenska Dagbladet och på Almedalen. I Almedalens panelsamtal deltog Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Irene Wennemo, sekreterare parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) och Erik Pedersen, vice ordförande SFS. Panelsamtalet webbsändes och vårt seminarium var fullsatt. Rapporten är även utskickad till kårer samt beslutsfattare inom utbildningspolitik och socialförsäkringspolitik. Under hösten arrangeras lokala släpp, som är planerade tillsammans med de lokala kårerna. Den 23 oktober var Maria Ehlin Kolk i Uppsala vilket resulterade i en artikel i UNT den 24 oktober. I paneldebatten denna gång återfanns kommunpolitikerna Carl Lindberg (S), Mohammad Hassan (Fp) samt Maria Ehlin Kolk och representanter från CSN och Försäkringskassan. Tillsammans med kåren skrevs även en debattartikel i UNT angiven ovan. Syftet med de lokala släppen är att synas och kommunicera både hur systemen funkar idag samt de brister som måste åtgärdas. Följande släpp är planerade med samma syfte under hösten: 29 oktober, Lund tillsammans med LUS (Lunds universitets studentkårer) och Försäkringskassan. 1 november, Göteborg tillsammans med GUS (Göteborgs universitets studentkårer), GFS (Göteborgs förenade studentkårer), Magnus Nilsson, ordförande S-studenter, Andrea Ström, ordförande Moderata studenter och representant från Studenthälsan. 19 november, Umeå tillsammans med Umeå studentkår och debatt mellan kårpartierna. 20 november, Stockholm tillsammans med Stockholms universitets studentkår, Irene Wennemo samt Erik Scheller, politisk sekreterare på utbildningsdepartementet. 12 december, Örebro tillsammans med Örebro Studentkår, CSN och Försäkringskassan.

8 7 Rapporten har även föredragits personligen för riksdagsledamöterna Tomas Tobé (M), Gunvor G Ericsson och Esabelle Dingizian (Mp), Patrik Björk och Adnan Dibradi (S) och Gunnar Axén (M). Matchningslån I april startade Maria Ehlin Kolk tillsammans med Erik Nordin och Johannes Danielsson ett samarbete med Love Hansson gällande ett förslag på omställningsförsäkring för studentgruppen. Utifrån tankar om en lösning där en nyexaminerad student ska ha tillgång till försörjning en tid efter examen för att kunna söka jobb, och därmed motverka både arbetslöshet och underkvalificerade arbeten, gavs Love Hansson i uppdrag att närmare utreda bakgrunden till problemen samt utarbeta ett mer konkret policyförslag. Loves utredningsarbete pågick under våren, samtidigt som styrelsen var nära inblandad i rapportens utformning och framväxt. Den 15 oktober presenterades ett utkast på rapporten Rätt jobb, inte ett jobb. Ett ansvarsfullt matchningslån för studenter till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Maria Ehlin Kolk, Johannes Danielsson och Love Hansson deltog. Förslaget fick ett positivt mottagande, vilket bekräftades i frågor och kommentarer, samt senare respons från deltagarna. Även när Maria Ehlin Kolk och Johannes Danielsson den 16 oktober träffade Gunnar Axén i riksdagens socialförsäkringsutskott togs frågan om matchningslånet upp och fick god respons. Det positiva gensvaret ligger till grund för att under återstoden av hösten färdigställa rapporten, samt att presentera den offentligt i början av december. Den 3 december är en hearing planerad där både socialförsäkringsutredningens huvudsekreterare (Irene Wennemo) och ordförande (Gunnar Axén) väntas delta. I samband med släppet finns också en ambition att nå ut i media och den offentliga debatten. Sammanfattningsvis är styrelsen stolt över kampanjen Vårt matchningslån kan mycket väl resultera i ett reellt förslag. Vår rapport Fortfarande utbildning straffbart? har fått stor spridning. Vår närvaro i media har varit god och som nämnts ovan har satsningar aviserats på studenter som är föräldrar i höstbudgeten och en utredning om deltidssjukskrivning för studentgruppen lämnats till PSFU:n. I oktober hade Saco Studentråd möte med socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén, som berättade att PSFU:n rör sig i riktning med våra förslag på inkludering av studenter i de generella systemen. Framgångsrikt påverkansarbete och en bra politik med konkreta förslag har etablerat Saco Studentråd som en trovärdig aktör på den samhällspolitiska arenan.

9 8 Intern fokusfråga Den fackliga studenten Kongressen 2011 beslutade: att Saco Studentråd ska stärka sin identitet som Sveriges största fackliga studentfackliga organisation genom att värna vår fackliga roll och vår professionsorganisering. att Saco Studentråds ska tydliggöra målen med rekrytering av studenter till Sacofederationen utifrån vår organisation och påverkanstanke. att Saco Studentråd 2012 ska arbeta mot att hjälpa studentsektionerna att stärka sig internt i sina moderorganisationer med hjälp av målen i studentsektionssammanställningen. att anta texten Starkare studentsektioner ger ett starkare Saco Studentråd. Saco Studentråds kommunikation ska följas upp och utvecklas kontinuerligt under verksamhetsåret. Saco Studentråd har under året arbetat på olika sätt för att stärka sin identitet. Styrelsen valde tidigt under året att använda sig av uttrycket Sveriges största fackliga studentorganisation, ett uttryck som sedan använts frekvent. Denna identitet har också funnits som grund i det strategiarbete som gjorts under året (se mer om detta arbete under Strategi ). Saco Studentråds verksamhetsår 2012 har internt till mycket stor del präglats av tankar om den fackliga rollen och vår styrka i professionsorganiseringen. Aspekterna har diskuterats mycket i styrelsen och har också varit aktuella under de möten som arrangerats för studentsektionerna. En djupgående diskussion om värdena i frågan om den fackliga studenten diskuterades på Ordföranderådet i februari. Studentsektionssammanställningen presenterades på Sacos ordföranderåd i maj. Under sommaren har sedan en uppdatering av studentsektionssammanställningen skett och en ny upplaga av sammanställningen kommer att skickas ut under hösten Alla studentsektioners styrelser har även graderat sin måluppfyllelse i relation till den av kongressen 2011 beslutade texten Starkare studentsektioner ger ett starkare Saco Studentråd. Resultatet av detta presenterades på Sacos ordföranderåd i september och ligger till grund för styrelsens förslag på 2013 års interna fokusfråga. Även studentsektionernas syn på rekrytering har sammanställts och resultat av detta kommer att presenteras under hösten. Saco Studentråd ska dessutom vara delaktiga i framtagandet av en rekryteringsfolder som

10 9 Saco planerar att trycka framöver. Saco Studentråds syn på rekrytering tas också vidare och är en del av förslaget på intern fokusfråga för Saco Studentråds vice ordförande kommer under hösten arbeta 75 % efter en projektplan för att stärka Saco Studentråd, genom att skapa en bättre fungerande överlämning mellan styrelser i organisationen. Under detta arbete ska ett överlämningsdokument skapas. Detta dokument ska innehålla generell information om organisationen, men även en introduktion till de styrdokument som finns och hur dessa ska användas. Information om hur ett verksamhetsår ser ut och bör planeras ska också ges i detta dokument. Förhoppningen är att detta dokument ska göra det lättare att som ny ta till sig vad Saco Studentråd är och arbetar med, samtidigt som man i viss mån minskar arbetsbelastningen för kommande års styrelser. Fackförbunds tillgång till högskolan På kongressen 2011 beslutades att Saco Studentråd skulle arbeta med frågan om fackförbunds tillgång till högskolan. Under våren arbetade Saco Studentråds vice ordförande med frågan, genom att sätta sig in i problematiken, ha möten med andra organisationer samt fundera kring eventuella lösningar för framtiden. Akademikerförbundet SSR har varit drivande i frågan och efter den utredning de gjorde under början av året valde Saco Studentråd att låta frågan vara vilande. Beroende på utvecklingen i frågan framöver kan Saco Studentråd dock behöva engagera sig i frågan igen. Det arbete som gjort ska sammanställas och lämnas över till kommande styrelse.

11 10 Politiskt program och strategi Politiska programmet Saco Studentråds kongress 2011 beslutade att ett nytt politiskt program skulle tas fram under En arbetsgrupp har haft det övergripande ansvaret för arbetet med det politiska programmet. Gruppen har bestått av Annie Whittam (Psykologstudenterna), Daniel Eriksson (Teknologgruppen), Elias Dietrichson (LR Stud) samt Leo Wallin (Naturvetarnas studeranderåd). Cajsa Johansson har varit opolitisk sekreterare i gruppen och Saco Studentråds vice ordförande har fungerat som sammankallande. Saco Studentråds styrelse tog under början av verksamhetsåret beslut om de ramar som skulle gälla för arbetet i gruppen, baserat på de beslut som fattades av kongressen. Arbetsgruppen för det politiska programmet har haft fem fysiska möten. Politiska programmet har dessutom diskuterats med alla studentsektioner på Medlemsråd och Förbundskonferenser under året. Det politiska programmet har skickats ut på intern remiss till Saco Studentråds styrelse samt studentsektionerna två gånger. Saco Studentråds styrelse har även valt att skicka programmet på extern remiss till utvalda aktörer. Arbetsgruppen lämnade i början på oktober över sitt förslag på politiskt program till styrelsen, som sedan utformade sin proposition utefter förslaget. Strategi Kongressen 2011 beslutade att Saco Studentråds styrelse under 2012 skulle färdigställa en strategi, som skulle avspegla organisationens och medlemmarnas åsikter och värderingar. Arbetet med strategin har framförallt pågått i styrelsen. Medlemssektionerna har involverats på ett Medlemsråd och pratat om forum som är bra och saknas i organisationen. Förslaget på strategi för Saco Studentråd ska ses som ett internt dokument som styrelsen ska ha som underlag för sina beslut och överväganden i styrelserummet. Det finns två versioner - ett internt arbetsdokument för styrelsen och en strategi. Beslutet om att skapa en strategi grundade sig behovet av mer långsiktighet i en organisation vars fokusfrågor antas på årsbasis.

12 11 Övrig verksamhet Kommunikation Kommunikationspolicyn togs fram under 2011 och arbetet under 2012 handlade dels om implementering men också en översyn av hela policyn för att utveckla och komplettera den. På styrelsemöte 10 i oktober antogs en reviderad variant av kommunikationspolicy. I denna finns en helt ny bilaga kring Saco Studentråds strategi i sociala medier. Under året har den externa kommunikationen fungerat väl och Saco Studentråd har synts i många forum och i mycket media. Att reagera och reflektera på händelser via blogg har även prioriterats under året. I mitten av oktober hade 19 blogginlägg publicerats på Sacobloggen. Under året har även förra årets studielinjeblogg har gjorts om till en ordförandeblogg för att ge Saco Studentråd en egen blogg för åsikter. Denna är knuten till ordförande för att få ett mer personligt tilltal och möjlighet för Saco Studentråd att publicera fler blogginlägg oftare. På denna sida har, fram till mitten av oktober, ytterligare 8 inlägg publicerats. Saco Studentråds närvaro i media har under året varit stor. Ett stort antal intervjuer och debattartiklar har publicerats. Mer om detta går att läsa i Saco Studentråd med externa ögon 2012, som kommer tryckas senare under hösten. Från Saco Studentråds hemsida Ordförandebloggen

13 12 Intern kommunikation I kommunikationsarbetet har våra interna kanaler fått stort fokus. Under året har en intern hemsida skapats för att minska antalet mail internt samt för att samla handlingar, policydokument och protokoll. Hemsidan har varit uppskattad i federationen. Direkt när verksamhetsåret startade, organiserades kontaktförbundsverksamheten. Under Medlemsråden har kontaktförbundsfika Saco Studentråd interna sida arrangerats, där studentsektionerna har haft möjlighet att träffa sin kontaktperson i Saco Studentråds styrelse och diskutera olika aktuella frågor. Målet med kontaktförbund är att öka den interna kommunikationen, men metoden har visat sig ha förbättringspotential. Styrelsen har därför åter tagit ett omtag i den interna kommunikationen och stor vikt på denna läggs i det interna överlämningsdokument som är under framtagning. I arbetet med överlämningsdokumentet kommer kontaktförbundsverksamheten analyseras och utvärderas för att kunna bedrivas på bästa möjliga sätt under kommande verksamhetsår. Webb och sociala medier Saco Studentråd har under året tillsammans med Saco gjort om sin hemsida. Förändringen har tagit mycket av studenthandläggarens tid men resultatet har blivit bra och uppskattat både internt och externt. Runt 50 personer per dag är inne på sidan. Vid blogginlägg, debatter och närvaro i annan media går besöksantalet upp. Den interna hemsidan har underlättat arbetet med styrelsehandlingar och policyn kring sociala medier fungerar bra. 460 personer gillar Saco Studentråd på Facebook, till skillnad från 348 individer när året började. Av dessa 460 är 45,9 % kvinnor och 50,7 % män. Genomsnittsindividen är år gammal. Saco Studentråd är aktiva på Twitter och har i skrivande stund 1107 följare. Nyhetsbrev Hittills i år har sex nyhetsbrev publicerats. Det satta målet på tio nyhetsbrev kommer inte att uppnås, på grund av hög arbetsbelastning hos studenthandläggaren samt problem hos webbyrån. Sändlistan för nyhetsbrev har uppdaterats och nu har vi 118 prenumeranter. Nyhetsbrevet går även att läsa i efterhand via hemsidan.

14 13 Medlemsforum Medlemsråd Den februari genomfördes Saco Studentråds första Medlemsråd Uppslutningen var hög, med deltagare från nästan alla 19 förbund. Fokus låg på att starta upp arbetet med det politiska programmet och strategin. Utvärderingen var mycket positiv och gav en bra start för verksamhetsårets arbete. Höstens Medlemsråd hölls i samband med den extra förbundskonferens som beskrivs nedan. Ordförandenätverk Saco Studentråd har under året haft två stycken Ordförandenätverk, i enlighet med målen i verksamhetsplanen. Ett genomfördes i februari och ett i maj. Tanken med Ordförandenätverken är att ordförande och vice ordförande i våra studentsektioner ska Medlemsrådet i februari kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra. Efter positiva utvärderingar och stor efterfrågan kommer ett till Ordförandenätverk att hållas i november. Almedalsdag Den 31 mars höll Saco Studentråd en mycket uppskattad Almedalsdag för studentsektionerna. Programmet bestod av Twitterutbildning med Therese Molander, påverkansutbildning med Lisa Gemmel och information om och planering av Saco Studentråds deltagande i Almedalsveckan Deltagandet var stort och programmet uppskattat. Att arrangera Almedalsdagen i mars var ett klokt drag för att hjälpa studentsektionerna i sitt planerande inför veckan i Visby. Förbundskonferens Förbundskonferensen hölls den 13 maj. Politiska programmet, fackförbunds tillgång till högskolan och en mångfaldsutbildning stod på programmet. Förbundskonferensen antog även Saco Studentråds mångfaldspolicy som går att läsa på den interna hemsidan. Medlemsrådet i september omformades till en extra förbundskonferens då ett fyllnadsval av verksamhetsrevisor krävdes efter att en av två verksamhetsrevisorer avsagt sig sitt uppdrag. Under helgen fyllnadsvaldes Ivan Milles till verksamhetsrevisor. Styrelsen presenterade och

15 14 diskuterade också sina förslag på fokusfrågor till kongressen och en sista diskussion hölls kring arbetsgruppens förslag till politiskt program. Nätverksarbetet i framtiden Saco Studentråds kongress 2011 beslutade att Saco Studentråd ska utveckla former för nätverksarbete och att Saco Studentråds styrelse ska fortsätta att driva vissa frågor i nätverksform. Frågan har diskuterats under året och resulterat i att en policy kring Almedalsdag och Ordförandenätverk ska skapas i Saco Studentråds överlämningsdokument. Dessa kan sedan ligga som grund om kommande års styrelser vill driva andra frågor i nätverksform. LSU Sveriges ungdomsorganisationer LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer och Saco Studentråd har varit medlem många år. LSU arrangerar nätverk och utbildningar, vilka Saco Studentråd och våra studentsektioner nyttjar. I LSU:s styrelse 2012 sitter Senait Berhane för Saco Studentråds räkning. LSU:s ordförande Felix König är kontaktperson till Saco Studentråds styrelse från LSU och Maria och Felix har träffats ett antal gånger. Under 2012 har Pernilla Jönsson genom nätverket Ung med makt haft en mentor i ledarskapsfrågor, samt deltagit i LSU:s ordförandenätverk. Tanvir Mansur har deltagit i LSU:s Mångfaldsnätverk. Den 11 juni höll Saco Studentråd tillsammans med LSU en idédebatt kring ungdomsorganisationers finansiering, där bland annat Hanna Hallin, chef på Sektor 3, deltog. Idédebatt 11 juni Maria Ehlin Kolk, ordförande Saco Studentråd, Hanna Hallin, chef för tankesmedjan Sektor 3, Anton Landehag, ordförande för Ungdom mot rasism, Güner Kayhan, t.f. generalsekreterare för Sveriges Unga Muslimer. LSU är en viktig aktör för ungdomsorganisationer men Saco Studentråd, som paraplyorganisation och studentorganisation, är på många sätt en udda fågel i LSU. Under året har medlemskapet diskuterats och styrelsen föreslår kongressen att denna diskussion ska fortsätta under 2013.

16 15 Saco Studentråds kontaktnät Interna kontakter Studentsektionerna i Saco Den interna kommunikationen med studentsektioner berörs i avsnittet kommunikation. Utöver kontaktförbundsverksamheten har följande studentsektioner besökts av styrelsen: Civilekonomerna, december FSA Stud, januari Tandläkarförbundets studerandeförenings årsmöte, februari Veterinärmedicinska föreningen, februari LR Studs konvent, mars LR Studs utbildningshelg, april MSF:s årsmöte, mars Akademikerförbundet SSRs studentråds årsmöte, april Juseks studerandesektions årsmöte, september Teknologgruppen, september Officersförbundet, uppstartsmöte, oktober ArkitektStudenterna påverkansutbildning, oktober Naturvetarnas studentsektions påverkansutbildning, november KyrkA, uppstartsmöte, november DIK student, november Sacofederationen Maria Ehlin Kolk är som ordförande i Saco Studentråd adjungerad i Sacostyrelsen och har deltagit på alla styrelsemöten. Maria Ehlin Kolk har under året varit arvoderad och haft sitt kontor tillsammans med Pernilla Jönsson, arvoderad 50 % under våren och 75 % under hösten, på Sacokansliet. Maria har varit delaktig i kansliets arbete och följde med på arbetsresan till Island 1-3 oktober där grunderna till Sacos färdriktning, Sacostyrelsens proposition inför kongressen 2013, lades. Maria deltog på ordföranderådet för Sacoförbundens ordförande och kanslichefer i Helsingfors i februari. På ordföranderåden i maj och september var både Pernilla och Maria närvarande och föredrog resultaten av arbetet med att stärka studentsektionerna samt arbetet med rekryteringsfrågan. Följande officiella möten har skett med Sacoförbunden: Sacos extra kongress, januari Jusek angående studentmedarbetare, februari SULF, Git Claesson Pipping, Ann Fritzell och Anna Götlind, februari Civilekonomerna, Benny Johansson, april Akademikerförbundet SSR, fullmäktige, maj

17 16 Läkarförbundets fullmäktige, juni Naturvetarnas kongress, november Legitimerade sjukgymnasters Riksförbunds kongress, november SULF:s kongress, november DIK:s kongress, november Studenthandläggarnätverk Tre studenthandläggarnätverk har arrangerats hittills och ett är planerat i december. Studenthandläggaren på Saco är ansvarig för dessa och presidiet har närvarat i mån av tid. Studenthandläggarnätverken är uppskattade som erfarenhetsutbyte. Externa kontakter Fokus för det externa engagemanget har legat på fokusfrågan Studielinjen. Här redovisas ett urval av övriga externa engagemang. Partsgemensamt forum Maria Ehlin Kolk har fått den fackliga samt studentorganisationsplatsen i regeringens tillsatta Partsgemensamt Forum. Detta ligger under ungdomsstyrelsen och ska diskutera det civila samhällets framtid. Under året har fyra möten tagit upp teman kring finansiering, mångfald och utveckling av regeringens proposition kring det civila samhället. I juni hölls Forum för det civila samhället, arrangerat av ungdomsstyrelsen, där Maria deltog i en panel. Den största vinsten med engagemanget har varit att lyfta fram fackföreningsrörelsens villkor samt att sprida Saco Studentråds namn i den ideella sektorn. Maria Ehlin Kolk har även aktivt deltagit i Sektor 3, tankesmedjan för det civila samhällets, aktiviteter. Den augusti deltog Maria även i MÖTET, en knytkonferens kring det civila samhället. Folk och försvar Maria Ehlin Kolk åkte på Folk och försvars vinterkonferens den januari i Sälen, tillsammans med tre andra från Saco. Folk och försvar är ett forum där tanken är att föra samtal och diskussioner om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik mellan olika delar av samhället för att dessa frågor ska vara hela folkets angelägenhet. Maria har även under hösten hjälpt till att utveckla Folk och försvars satsning på ungdoms- och studentorganisationer. Vad sker i det svenska högskolelandskapet, workshop Teknikföretagen Den 11 april deltog Maria Ehlin Kolk på en workshop med departement, myndigheter, företag, akademi och fackförbund kring syftet med högre utbildning. Maria Ehlin Kolk höll inledningsanförandet kring vad som händer i det svenska högskolelandskapet ur studenters perspektiv.

18 17 SUS dag kring facket Den 18 april höll Stockholms universitets studentkårer en dag kring fackförbundens roll i samhället och för studenter, en dag som Saco Studentråd var med och planerade. Saco Studentråd var även representerade på plats. Avtackning av Lisa Gemmel Den 2 maj hölls en välbesökt och mycket lyckad avtackning av Saco Studentråds tidigare ordförande Lisa Gemmel. Anna Ekström, både tidigare Saco-ordförande och Saco Studentrådsordförande medverkade, och som avslutning hölls ett samtal mellan Lisa och Anna kring Saco Studentråds dåtid och framtid. SFSFUM 5-6 maj höll SFS fullmäktige i Lund och Maria Ehlin Kolk var inbjuden som extern gäst. Maria höll ett tal om vikten av en enad studentrörelse och välkomnade SFS nyvalda styrelse på middag under hösten. Studiestöd för utlandsstudier Saco Studentråd var den 22 maj inbjudna till utbildningsdepartementet, som en aktiv remissinstans kring propositionen till följd av utredningen Studiemedel för gränslös kunskap (SOU 2011:26). Centerpartiets dag kring högre utbildning Den 24 maj höll Maria Ehlin Kolk en av tio presentationer kring visioner för högre utbildning på Riksdagen, inbjuden av Emil Källström (C). Dagen sändes i SVT UR. LO:s kongress Den 26 maj pratade Maria Ehlin Kolk för unga förtroendevalda kring högre utbildning och ungdomsarbetslöshet. Lunch universitetskanslern Den 12 juni åt Maria Ehlin Kolk lunch med universitetskanslern och diskuterade Saco Studentråds syn på högre utbildning.

19 18 Hearing moderaternas politiska program Den 18 juni talade Maria Ehlin Kolk inför Moderaternas arbetsgrupp för att ta fram ett nytt handlingsprogram inför valet 2014 på temat Utmaningar och möjligheter i välfärdssektorn. Maria talade om högre utbildning och studenters trygghet. Miljöpartiet studentmedarbetare I augusti träffade Maria Ehlin Kolk riksdagsledamöter från Miljöpartiet för att klargöra vår syn på studentmedarbetarskap och högre utbildning. Ungas innovationskraft och samverkan Den 4 september träffade Maria företrädare från näringslivet, akademi och rymdsektorn för att diskutera ungas innovationskraft och hur fler studenter ska vilja utveckla ny teknologi. Möte med CSN:s generaldirektör Den 5 oktober träffade Saco Studentråd och SFS CSN:s generaldirektör samt statistiker och analytiker och diskuterade studiestöd. Mötet resulterade i att återkommande möten kommer att ske varje termin. Middag med SFS styrelse I oktober bjöd Saco Studentråd in SFS styrelse för en gemensam middag i våningen på Saco. Detta var mycket trevligt, skapade kontakter mellan de båda styrelserna och är ett arrangemang värt att göra till tradition. Saco Studentråd Alumner Saco Studentråd Alumner är ett nätverk för gamla ordförande och studenthandläggare. Nätverket finansieras av Saco. Under året har två träffar arrangerats, en middag under Almedalen och en middag på Saco. Alumnerna var även referensgrupp till den sista versionen av det politiska programmet. Under nästa år ska alumniverksamheten utvecklas till en gren som även innefattar andra förtroendevalda inom Saco Studentråd. Som en start har en gruppsida på LinkedIn startats under 2012.

20 19 Internationell verksamhet Saco Studentråd är genom sin fackliga tillhörighet också en del av ett ännu större sammanhang. ETUC (Europafacket) samlar de flesta av Europas fackliga centralorganisationer och driver frågor gemensamt för Europas arbetstagare. ETUC har en ungdomskommitté, där Saco Studentråd har en plats. Kommittén har en styrelse med representanter från varje region, varav Norden utgör en delar Saco Studentråd och TCO på Nordens plats. Maria Ehlin Kolk och Gabriel Wernstedt från TCO delar på styrelseplatsen i ETUC Youth och tillsammans med Malin Norberg, LO, utgör de Sveriges referensgrupp. Under året har fokus legat på att utveckla Nordvision, ett samarbete mellan Saco Studentråd, TCO, Dansk magisterförening, AKAVA, STTK och YS, till att omfatta även LO i Norden samt Isländska centralorganisationer. Ett steg till detta togs på Nordvisionmötet april i Helsingfors där Nordvisions framtida struktur, ungdomsarbetslöshet och studentmedarbetare diskuterades. Till Nordvisionmötet november i Stockholm är alla nordiska länder och centralorganisationer inbjudna. Maria, Gabriel och Malin träffas regelbundet för att koordinera ungdomsfrågorna i facket och i april träffade de även Wanja Lundby- Wedin, då avgående LO-ordförande, för att få råd inför förändringsarbetet som även krävs inom ETUC Youth Committe. Just nu är ETUC Youths fokusfråga ungdomsarbetslöshet och Gabriel och Maria är engagerade i den sociala dialog som pågår mellan ETUC och arbetsgivarnas europeiska organ. Den 4 december är nästa möte för ETUC Youth och då kommer Maria ta över den ordinarie platsen i ETUC Youth Committe från Gabriel och inneha den under NFS samlar nordens fackliga centralorganisationer och i oktober träffade Nordvision NFS för att utveckla ett eventuellt samarbete. Maria var även på NFS kongress i Ålesund, som en av fyra Sacodelegater. Kongressen fokuserade på ett hållbart arbetsliv ekonomisk, socialt och ekologiskt. Eurocadres är ett organ under Europafacket för förbund som organiserar tjänstemän och akademiker. Maria har deltagit i ett Eurocadresråd för TCO och Saco i Sverige inför höstens styrelsemöte. I februari besökte Shabnam Hashem danska FTF och pratade om Saco Studentråd och rekrytering av studenter.

21 20 Verksamhetsåret Styrdokument Under året har följande styrdokument varit gällande eller antagits: Grundläggande dokument för organisationen Stadga Politiska programmet Mångfaldspolicy Styrdokument för Saco Studentråds styrelse Arbetsordning Arbetsordning presidiet Ekonomipolicy Förhållningsregler Kommunikationspolicy Likabehandlingsplan (en handlingsplan baserad på Mångfaldspolicyn) Remisspolicy Remisser Saco Studentråd har svarat på följande remisser: Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet (SOU 2012:1) Erasmus for all (ETUC) I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74) Månadsuppgifter Snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor (U2011/5414/UH) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändrade föreskrifter om studiemedel (Beteckning ) Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (U2012/2475/UH) Högskolornas föreskrifter (SOU 2012:5) Förslag till ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken (U2011/6107/SF) Styrelsen har även antagit en remissrutin och uppdaterat sin remisspolicy. Likabehandling Saco Studentråds styrelse skapade och antog under våren en mångfaldspolicy för Saco Studentråds styrelse samt en likabehandlingsplan. I likabehandlingsplanen finns mål och ansvariga som

22 21 ska följas upp i slutet av året. Mångfaldspolicyn antogs sedan av Förbundskonferensen i maj och gäller nu hela Saco Studentråd. Almedalen Saco Studentråds Almedalsdeltagande var mycket lyckat. Förutom vårt fullsatta seminarium om Fortfarande utbildning straffbart? samt Kan du balansera på studielinjen? som beskrevs i den externa fokusfrågan hölls även ett fullsatt seminarium kring arbetslivsanknytning och ett välbesökt mingel. Inför Almedalen skapade Saco Studentråd även hashtagen #almstud, en hashtag att användas av alla som twittrade om studenter och studentfrågor i Almedalen. Många tweets publicerades och hashtagen användes av studenter, riksdagsledamöter samt organisationer och flödet samlades på Saco Studentråds webbplats. Nu är tagen inarbetad och bör definitivt användas även nästa år. Vårt seminarium kring arbetslivsanknytning hette Klipp dig och skaffa dig ett jobb. En panel med Margareta Wallin Peterson, Prorektor Göteborgs universitet, Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega, Martin Sahlin, Ordförande, SSCO och Git Claesson Pipping, förbundsdirektör SULF diskuterade konkreta förslag på samverkan. Då blev jag klappad på huvudet var temat på vårt mingel som vi arrangerade tillsammans med Ung&Dum. Stora delar av studentrörelsen och ungdomsrörelsen var samlad, samt även andra som tycker att vår röst är viktig. Presidiet deltog dessutom i dessa paneler förutom våra egna. Teach for Sweden, Rektorsakademin

23 22 Teknikföretagen, en workshop om högre utbildning och innovation S-studenter, visioner om högre utbildning Gröna studenter, hur skapar vi hållbara studenter? Fortsatt utbyggnad, fortsatt urholkning, SULF Jusek studerandesektions seminarium Bäst på praktik i teorin Saco Studentråd skickade sju av nio styrelseledamöter till Almedalen. Under veckan träffade presidiet dessutom Tomas Tobé (M), SO, A- kassornas service- och intresseorganisation och besökte en mängd seminarium och mingel. Stockholm Pride 2012 Första veckan i augusti anordnades Stockholm Pride. Saco Studentråd deltog i paraden och anordnade även en paneldiskussion i Kulturhuset om normkritik i högre utbildning, tillsammans med SFQ (Sveriges förenade hbtq-studenter), LR Stud och Psykologförbundets studeranderåd. I panelen satt Matilda Wurm, doktorand i psykologi, Jacko Nilsson, från Stockholms universitets studentkår samt Freddy Grip, ordförande för LR Stud. Diskussionen modererades av Tanvir Mansur. Dagen efter seminariet gick Pride-paraden genom Stockholm. Saco Studentråd var förstås där, tillsammans med SFQ, SFS och SSCO. Vi tågade med ett flak med titeln Tillsammans avslöjar vi heteronormen i högre utbildning!. Flaket ville visa att hbtq-rörelsen inte är ensamma i sin kamp. Bakom sig har de en enad studentrörelse!

24 23 Saco Studentmässa Saco Studentmässa är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för elever som ska välja utbildning efter gymnasiet. Den arrangeras av Saco som tror på vikten av god information innan ett högre utbildningsval. Maria Ehlin Kolk och Pernilla Jönsson kommer att hålla tre föreläsningar om dagen kring livet på universitet och högskolor samt hur man söker jobb den 29 och 30 november i Stockholm samt den 5 december i Malmö.

25 24 Styrelseåret Överlämningsmöte december, Stockholm 2012 STYM 1, 4-5 februari, Stockholm STYM 2, 25 februari, Stockholm STYM 3, 19 mars, telefonmöte STYM 4, 1 april, Stockholm STYM 5, 24 april, telefonmöte STYM 6, 12 maj, Stockholm STYM 7, juni, Stockholm STYM 8, 22 augusti, telefonmöte STYM 9, september, Köpenhamn STYM 10, oktober, Stockholm STYM 11, 23 november, Bosön, Lidingö Överlämningsmöte 8-9 december, Stockholm Förtroendevalda Styrelsen Ordförande Maria Ehlin Kolk, Medicine Studerandes Förbund Vice ordförande Pernilla Jönsson, Jusek Ledamöter Anna Bergkvist, Civilekonomerna Elias Tony, Akademikerförbundet SSR Erik Nordin, Sveriges Tandläkarförbund Johannes Danielsson, Jusek Lotta Wiklund Hedin, Jusek Shabnam Hashem, Sveriges Farmacevtförbund Tanvir Mansur, DIK Student Verksamhetsrevisorer Cheima Tarek, Akademikerförbundet SSR Selvete Murtezi, Akademikerförbundet SSR (lämnade juli 2012) Ivan Milles, Sveriges Ingenjörer (fyllnadsval extra förbundskonferens september 2012)

26 25 Valberedning John Kåberg, Sveriges Ingenjörer Elin Wallin, Naturvetarna Friedrich Heger, LR Stud (lämnade juli 2012) Jessica Twetman, Medicine Studerandes Förbund Moa Zackrisson, Jusek

27 1 Verksamhetsrevisorernas rapport till Saco Studentråds kongress 2012 Revisionsberättelse I början av juni 2012 valde Selvete Murtezi, en av Saco Studentråds två verksamhetsrevisorer, att avsäga sig sitt uppdrag. Vid den extra förbundskonferensen som hölls den 23:e september 2012 valdes Ivan Milles till verksamhetsrevisor för resterade delen av verksamhetsåret Verksamhetsrevisorerna har granskat Saco Studentråds verksamhet genom styrelsens protokoll, intern korrespondens, extern kommunikation, genom deltagande vid ett styrelsemöte, ett medlemsråd samt vid den extra förbundskonferensen. Det är styrelsen som har ansvaret för Saco Studentråds verksamhet. Vårt ansvar är att uttala oss om verksamheten på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med Saco Studentråds stadgar. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att Saco Studentråds verksamhet sker i linje med av kongressen fastställda beslut. I revisionsberättelsen kommer vi gå igenom ett antal utvalda punkter. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Styrelsen har enligt vår bedömning inte handlat i strid med organisationens stadgar eller av kongressen fattade beslut. De vid kongressen 2011 fastställda att-satserna anser vi i mycket hög grad uppfyllda. Det enda att-sats som vi inte anser är uppfylld är den treåriga strategin för Styrelsens arbete med en plan för Saco studentråds strategiska arbete har inte färdigställts i skrivande stund. Även om det inte är sakrevisionens uppgift att bedöma innehållet i dokumentet, måste vi uppmärksamma att hittills visade delen inte är av tydligt strategisk karaktär. Vi bedömer att arbetet med strategin inte kunnat slutföras. På kongressen 2011 beslutades att Saco Studentråds fokusfråga verksamhetsåret 2012 blir Studielinjen - studenters inkludering i socialförsäkringarna. Detta har genomfört mycket aktivt genom bland annat publicering av en rad debattartiklar, delaktighet i CSN:s utredning kring deltidssjukskrivning, Almedalsaktiviteter med mera. Vår bedömning är att arbetet med fokusfrågan genomförts på ett mycket berömvärt sätt och ger goda

28 2 förhoppningar om att nå resultat. Begreppet trovärdighet löper som en röd tråd genom både externa och interna fokusfrågor - trovärdighet som politisk aktör, som närvarande facklig organisation på lärosäten och bland Sacos studentsektioner. Under året har beskrivningen som Sveriges största fackliga studentorganisation förankrats väl, både i den interna kommunikationen och synligt i media. Ansträngningarna och effekterna blir förhoppningsvis långsiktiga; arbetet verkar vara väl förankrat både framåt och bakåt i tiden. Styrelsen har efter en utredning beslutat att låta frågan om facklig närvaro vid högskolorna vara vilande. Så länge arbetet och kunskapen lämnas vidare är det ett klokt beslut att våga släppa även centrala frågor om det inte upplevs som givande. Organisationen har förberetts på att ta upp frågan igen vid behov, och vi har inget övrigt att påpeka. En utmaning styrelsen hade var att skicka ut 10 stycken nyhetsbrev under verksamhetsåret. På grund av hög arbetsbelastning och tekniska problem har dock bara 6 stycken brev skickats. Detta anser vi inte vara en försummelse av styrelsen, utan en prioriteringsfråga. På kongressens 2011 beslutades heller inte om hur många nyhetsbrev som skulle skickas under Vi vill dock uppmana nästa styrelse att fortsätta utveckla nyhetsbreven genom att försöka hålla ett månadsvis utskick enligt årets ambitioner, utan att växla kvantitet mot kvalitet. Antalet brev är inte det centrala, utan istället efterfrågas en regelbunden, pålitlig informationskanal. Under verksamhetsåret har styrelsen lyckats bra i sitt arbete med att ta fram Mångfaldspolicyn, Likabehandlingsplanen och det Politiska programmet. För att engagera studentsektionerna genomfördes en Workshop inför arbetet med Mångfaldspolicyn och Likabehandlings-planen. Samtliga studentsektioner har dessutom varit delaktiga i diskussion kring det Politiska programmet på Medlemsråd och Förbundskonferenser under året. Vi bedömer att styrelsens insats har varit mycket genomtänkt och bidragit till en hög grad av delaktighet från studentsektionerna. Saco Studentråds revisorer föreslår kongressen att ge styrelsen ansvarsfrihet. Stockholm/Göteborg 25 oktober 2012 Ivan Milles Cheima Tarek

Verksamhetsrapport januari augusti 2013

Verksamhetsrapport januari augusti 2013 Akademikernas ansvar Verksamhetsrapport januari augusti 2013 2013 januari - augusti Verksamhetsrapport Fastställd av s styrelse 2013-09-25 2012 års forsknings-h Verksamhetsrapport jan-aug 2013 Innehåll

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsberättelse 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Handläggare: Styrelsen 14/15/JA Datum: 2015-01-14 Dnr: O47-4/1415 Innehåll Politiska prioriteringar under verksamhetsåret...3 Studenters trygghet

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter. Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 4 Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka.

I detta häfte hittar du texter till alla viktiga beslut vi ska ta. Ta dig tid att läsa allt som du tycker är intressant och vill påverka. Det ska bli fantastiskt att träffa dig i Höganäs 7-9 september. Vi hoppas att du kommer väl förberedd till vårt högst beslutande möte. Tillsammans har vi makt att förändra! I detta häfte hittar du texter

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2009 2012

Verksamhetsberättelser 2009 2012 Akademikernas ansvar Verksamhetsberättelser 2009 2012 Verksamhetsberättelser 2009-2012 Sammanställningen av s verksamhetsberättelser för åren 2009-2012 bifogas exklusive bilagorna för bokslut för de enskilda

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsplan 2012. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Det du håller i din hand är Sveriges Förenade HBTQ-studenters (SFQ) verksamhetsberättelse för 2012. Den är uppdelad på sex stycken huvudrubriker; Verksamhetsplan, Projekt,

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014

Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse om året som gått och verksamhetsrevisorernas rapport Innehåll Verksamhetsberättelse 2014 4 Extern verksamhet 4 Intern verksamhet

Läs mer

Om verksamhetsberättelsen

Om verksamhetsberättelsen Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsberättelse är det dokument som berättar vad de olika organen i MFG gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer