Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 1 av 40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 1 av 40"

Transkript

1 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 1 av 40 Datum för intervjun: Datum för intervjun: Datum för intervjun: Datum för intervjun: Plats: Ett grupprum på C3L, rum Plats: Ett grupprum på C3L, rum Plats: Ett grupprum på C3L, rum Plats: Ett grupprum på C3L, rum Intervjuare: Lena Dafgård Intervjuare: Lena Dafgård Intervjuare: Lena Dafgård Intervjuare: Lena Dafgård Intervjuobjekt: AA Intervjuobjekt: BB Intervjuobjekt: CC Intervjuobjekt: DD 1. I vilka ämnen undervisar du på distans? 1. I vilka ämnen undervisar du i på distans? 1. I vilka ämnen undervisar du på distans? 1. I vilka ämnen undervisar du på distans? AA: Tyska och svenska. Tyska B-språk och svenska A-kursen och B-kursen på gymnasiet. BB: Det var i engelska på grundläggande nivå. CC: Jag har enbart undervisat i tyska. LD: Och nivå? CC: Jaa, det var ju då A-nivå, med början på B- nivå i november-december då. Och den fortsatte då sedan på vårkanten. DD: Det är engelska, nu då, grundläggande och gymnasieengelska. Engelska, A-kurs, har jag ju nu då till sommaren, här då, och engelska 3X till sommaren också, så det slutar sedan då. 2. Hur länge har du arbetat med distansutbildning? 2. Hur länge har du arbetat med distansutbildning? 2. Hur länge har du arbetat med distansutbildning? 2. Hur länge har du arbetat med distansutbildning? AA: Sedan i höstas. LD: Så det blir nästan ett år då? AA: Jaa. BB: Jaa, det tog ju väl i alla fall ett och ett halvt år. Det tog väl kanske lite längre förrän alla var klara. Så att det, jaa, ett och ett halvt år kan man väl säga. CC: Ja, det var första terminen. LD: Så du har arbetat en termin? CC: Jaa, en termin. DD: Jag har ju jobbat på det här viset, sedan jag började här nu i höstas, bara då, så det är ju det här året, och tidigare så har jag ju jobbat med att utveckla en gymnasiegren, som, där man använder sig, använder sig av, av datorerna på ett liknande sätt. Fast det var ju mera då kan man säga som komplement till, till ett ämnesintegrerat arbetssätt. Det var ju elever som man hade på plats, så att säga, som gick vanliga lektioner, men som, som då en viss del av sin tid jobbade med tekniken och lärde sig den och hade friare ämnen, och sedan så gick våra, i kärnämnena så, så var det projektarbetsformer då, så att säga så. Men det, det, ja, jag kan säga, det startade vi ju, så det är ju verkligen, så man hann precis bara börja och titta på, hitta alla möjliga problem som uppstår, (skratt), när man ska förmedla, förmedla och förmedla sig, d v s via, via datorerna. Så det, det är ju saker som händer då. Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju Lena Dafgård 1998

2 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 2 av Hur kom det sig att du började? AA: Eh, jaa, eh, jag visste att det fanns, och att det fanns i engelska, och jag var faktiskt ganska tidigt och frågade om det inte skulle göras någonting i svenska också, och då, sedan när det väl var på gång då, så, så frågade de mig. Just det, ja, ja, jag ville gärna ha det, för det är roligt. Jag har ju haft kurserna flera gånger, i svenska B bland annat, och då är det roligt och ha, göra dem på ett annat sätt. LD: Så att det var du själv som var intresserad av... AA: Ja, just det. LD: Det är ju det som också är intressant i sammanhanget. 3. Hur kom det sig att du började? BB: Jaa, det var vår vän Göran Hillgren 1 som frågade mig om jag var intresserad av att ha distansutbildning på, på Telia. Det var det, det gällde då. Så tackade jag ja till det och så rullade det på helt enkelt. Så var det. 3. Hur kom det sig att du började med distansutbildning? CC: Därför att jag tycker man ska prova utbildningsformer och undervisningsformer hela tiden. Jag, eh, har varit lärare i tio år och jag vill aldrig fastna i en roll. Jag vill inventera, ja, vända upp och ner på saker och ting, och göra, jaa, prova olika former för metodik och... Jag gör aldrig lika från termin till termin, jag försöker hela tiden förändra mig, för att jag har inte lust att bli den här stagnerade, uttråkade läraren som det finns så gott om, kanske inte hos oss, men på många andra skolor. Därför att då tycker jag, att då har man ingenting kvar att ge eleverna om man bara kör på rutin. Det var helt enkelt min nyfikenhet, att prova en ny undervisningsform. 3. Hur kom det sig att du började med distansutbildning? DD: Det kom sig nog av att, att jag, vad ska jag säga, om jag tänker på att man, det är inte så länge man har hållit på och använda en dator överhuvudtaget själv, då, och, så det började ju med att man, att man började med att bekanta sig med att använda dator överhuvudtaget och, på något sätt. Först, i sitt arbete och sådär, att skriva saker och sedan ganska snart på vår skola, där jag jobbade förut då så, kom man ju in på de här diskussionerna. Hur ska vi använda det här? Vad kan man ha det här till? Och man, man kände ju frustration just över att se tekniken snabbt komma fram och, och det fanns ju, man har ju satsat pengar så att säga i olika kommuner och projekt, men däremot den pedagogiska sidan då, var ju inte förberedd på något sätt, va, och... Så då var det nog att, och jag tror inte att jag, när jag sökte mig hit, så sökte jag mig inte speciellt till att jobba med distansutbildning med det här, utan det var ju för att överhuvudtaget jobba med den här tekniken i undervisningen här. Och det är väl det som är grejen, att jag tror att vi kommer där, att man kommer att närma de här sakerna mera då. Så den platsbundna och, och distansundervisningen kommer att likna varandra mera kanske än vad de kan, gör just nu. Så det har mera kommit in. Det kan jag säga, det visste jag nog inte när jag sökte hit riktigt heller, (skratt). Att det var en så viktig del här, att det fanns, utan det kom fram i diskussionerna med skolledningen och så där, när jag sökte, att det var också en viktig grej alltså, så. Mm. 4.. Hur många lektionstimmar har du haft i distanskurserna jämfört med en vanlig kurs, d v s en kurs som inte är på distans? 4.. Hur många lektionstimmar har du haft i distanskurserna jämfört med en vanlig kurs, d v s en kurs som inte är på distans? 4. Hur många lektionstimmar har du haft i distanskurserna jämfört med en vanlig kurs, d v s en kurs som inte är på distans? 4. Hur många lektionstimmar har du haft i distanskurserna jämfört med en vanlig kurs, d v s en kurs som inte är på distans? AA: En tredjedel av komvuxtalet, som ju redan är minskat jämfört med kurstimplanen. Så att på kurstimplanen är det 120 timmar och jag har haft 30. Timmar, i svenska B, som exempel. BB: Ja, då tar jag relationstalet mellan grundläggande som vi har här då, om man läser 3X, så har man 75 timmar på ena terminen och 75 timmar på andra terminen, Men Enhetschef det har varit på C3L/Tyresö i den storleksordningen komvux. (Författarens på timmar kommentar). tillsammans. Och de fysiska träffarna vi alla. Nu har vi haft lite längre träffar, eh, tre eller hade på Telia, var ca timmar per termin fyra timmar, som har blivit då varannan vecka, då, ca 42 tillsammans på två terminer, och Vuxenpedagogik var tredje vecka, något B sådant. distans VT 1998: Metod: sedan Intervju släpade det över på en tredje termin så Lena Dafgård 1998 jag hade några lektioner där också, en gång tror jag att det var. Så att det gick väl upp till en 45 kanske totalt jämfört med 150 som vi har CC: Ja, men mycket färre. Vi stannade väl någonstans runt en tredjedel av tiden, tror jag. DD: Mmm. Ehh. Ja, först var det undervisningstimmar, så där?

3 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 3 av 40 på kurstimplanen är det 120 timmar och jag har haft 30. Timmar, i svenska B, som exempel. Men det har varit i den storleksordningen på alla. Nu har vi haft lite längre träffar, eh, tre eller fyra timmar, som har blivit då varannan vecka, var tredje vecka, något sådant. LD: Hur lång tid har gått åt till undervisning per telefon/fax/datakommunikation? AA: Jag har faktiskt inte räknat på det. Jag räknar bara på hur mycket jag jobbar sammanlagt under hela veckan och vet inte vad, så där exakt vad som är vad. LD: Rättning och efterarbete? AA: Men rättningsarbetet brukar ju alltid ta ganska stor tid av arbetet i svenskan överhuvudtaget. Men det tar ännu längre tid nu, alltså jag lägger ner mer möda på att skriva kommentarer som, som, som folk ska förstå. Och sedan lägger jag också ner väldigt stor möda på att uppmuntra folk att ringa och fråga, sedan när de har fått det, för då går det till så att då skickar jag hem svaren, skickar hem min bedömning av en text, och då vill jag ju att de hör av sig sedan när, hm, de undrar över saker, så att de kan bli bättre då, nästa gång: Och, ja, jag kan inte säga hur lång tid det tar. Men folk ringer ju då, och det, det tar ju sin tid då. Och där har det ju tagit tid för mig att systematisera det här, och det gäller att ha ett system då, så att man är beredd att svara i telefonen så bra som möjligt. Man måste kopiera texterna och kommentarerna som man har skrivit, och ha dem då på papper, beredda, när folk ringer, så att man hittar dem, och så. Men där tycker jag att jag har hittat ett bra system. LD: Planering och egen utveckling? läser 3X, så har man 75 timmar på ena terminen och 75 timmar på andra terminen, 150 timmar tillsammans. Och de fysiska träffarna vi hade på Telia, var ca timmar per termin då, ca 42 tillsammans på två terminer, och sedan släpade det över på en tredje termin så jag hade några lektioner där också, en gång tror jag att det var. Så att det gick väl upp till en 45 kanske totalt jämfört med 150 som vi har normalt här. LD: Hur lång tid har gått åt till undervisning per telefon/fax/datakommunikation? BB: Menar du min rättning av filer eller menar du telefonkontakt? LD: Telefonkontakt, alltså ren undervisning egentligen, för sedan kommer jag att fråga dig om också rättning, efterarbete, planering och egen utveckling. Och du kan ta alltihopa på en gång om du vill. BB: De här eleverna var inte så väldigt talträngda per telefon, om jag säger så, att de ville ha support på telefon. Det var väl i så fall lite grand i början, inkörningsproblem, hur de skulle bete sig, lite mer studietekniska frågor som vi pratade om då. Men inte så mycket att jag direkt satt och förklarade saker på telefon. Det, det tycker jag nog inte. Det hände någon enstaka gång att jag själv ringde upp någon som jag såg hade väldigt svårt,för låt oss säga att det var omskrivning med do eller någonting sånt där, och drog en förklaring på telefon, men det var rätt så duktiga elever som jag hade, så att jag tyckte inte att jag behövde göra så jättemycket. Nu var det här på grundläggande nivå också, så att materialet som vi hade, det var boken Catch On, den fanns det mycket förklaringar i. Så jag tyckte nog att de kunde läsa ganska mycket själva innantill. LD: Mm. Ungefär, har du någon uppfattning om timantalet? CC: Och, det är klart att det kräver mycket av eleverna hemma, att de måste vara förberedda. Men, sedan, alltså, kanske det inte är rättvisande att utifrån en termins erfarenhet för min del att säga hur lång tid jag har lagt ner på förberedelser och så, för att när man är ny så, lägger man ju automatiskt ner mera tid. Har jag kört ett par, tre terminer, med distansundervisning, då är ju inte tekniken ny för mig heller, och då går ju allting mycket snabbare. Men det är klart att förberedelsen tar ju lika lång tid. Det gör den ju, alltså det är ju samma moment som ska gås igenom, fast bara mer koncentrerat. Så egentligen tar det ju längre tid om man ska slå ut det. LD: Så du menar att förberedelserna för distansutbildning tar lika lång tid som en vanlig kurs? CC: Jaa, egentligen gör de ju det, för det samma moment man går igenom, och dessutom så måste man vara väldigt tydligt, när man, eh, gör de här förberedelserna, därför att man, när man inte har den här dagliga, vecko-, eller den här veckokontakten med eleverna, så måste man vara så pass tydlig, för att undvika missförstånd, för de känner inte en lika väl, så det gäller att vara väldigt tydlig, även när man rättar, att man inte, ja skriver kommentarer som man normalt sett kan skriva till en elev som man har träffat tre gånger i veckan, i till exempel franska, som jag också har som ämne då, eller engelska. Därför att de känner inte en lika väl, så man får lov att välja orden noggrannare. Så man inte avskräcker någon, eller, (skratt), ja, gör någon ledsen eller, jaa, att man kanske är lite hurtfrisk i någon kommentar som man kan vara med elever man känner. Att man, väljer. Det är det, det är alltid lite känsligare när man inte känner varandra så bra. LD: Jaa. Jaa, fysiska timmar. DD: Då kan man ju säga att där gick jag väl mycket på det som, eh, de, ni andra, de andra som hade hållit på här och tycker ungefär som de timtal, jag kommer inte ihåg nu, alltså, vi utgick från att man lade ut ungefär hälften kanske av det som vanliga timmarna, så tror jag det blev, va? I undervisningstimmar. Eh, och eh, i mitt fall har det ju inneburit ungefär träffar var tredje vecka, kan man väl säga. Lite glesare i kurserna nu på våren, än det var i höstas. Dels för att det började lite senare in på hösten, och dels för att man kände att, att man så att säga vill dra ut mera i tiden i det faktiska. Men, det, det då, det så att säga, om man har engelska A där, så har jag ju haft då, ungefär 40 timmar på hela kursen, då, två terminer då, kanske lite knappt. Och sedan, övrig tid då, och där,där, där har jag ju inte någon sådan där jättebra koll på det alltså. (Skratt). Det har jag inte. TraxTime 2 till trots, så, (skratt). LD: Nej, jag tänkte om du hade någon uppfattning om, på ett ungefär? DD: Jaa, jag upplever det ju som, som väldigt eh, ojämnt verkligen, alltså, ojämn arbetsbelastning. Därför att vi har, man har ju gått inför att så att säga skapa deadlines då i de här grupperna, för det är ju sammanhållna grupper då, och, ibland, så uppmanar man ju att, gör det gärna när ni har tid och så, tar ni det lite pö om pö sådär, men, eh, ofta så är det ju gärna, att det handlar om att, det handlar om att det plötsligt blir ganska mycket då. Och då har jag ju märkt att, inför en träff så att säga, att det gäller att man har ett bra respektavstånd till träffen där, för egen del, att man hinner, både gå igenom, och, returnera eller ge synpunkter och så där. Men, och då tar det ju mycket tid, för då har man ju det här att, att dels så, om jag ska kompensera det som jag annars gör i klassrummet med alla, så att säga, stordriftfördelen, då att ta upp vissa punkter som alla har problem med och ge, eh, AA: (Suck), jaa. LD: Jaa, just det. Hur lång tid tycker du, på ett ungefär, eller del av den andra totala undervisningstiden har gått åt, när det gäller undervisning, inte då som fysisk träff utan hänvisningar kanske till grammatik, och till 2 TraxTime är ett Windowsprogram som fungerar som en stämpelklocka. Du kan ha olika projekt och via när datorkommunikation, du börjar jobba med ett via projekt, fax eller markerar via du projektet annat och och till alla, trycker så på får Punch jag ju göra in. Programmet det här räknar sedan tid medan du arbetar tills du trycker på Punch ut. Du kan också lätt sammanställa en telefon, rapport till med exempel? uppgifter om hur mycket tid du har arbetat väldigt ofta, per dag, väldigt vecka, enskilt, månad, och det kvartal, är ju sedan ändå, projektet startade etc. (Författarens kommentar). vilket är ju det positiva med det, men det tar ju betydligt längre tid. För att det är ju också själva idén att det inte är en stordriftshistoria, utan att Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju det Lena jag, jag Dafgård menar Hargeviks 1998 grammatik, så HG i kanten, så vet just den här då vart man kan gå och läsa, men att det är ju speciellt för våra, så det tar ju mycket tid per person. Men det gör ju

4 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 4 av 40 LD: Även om man inte kan svara i, i antal timmar, så kan man ju se att merparten har varit rättning eller att merparten har varit planering eller...? AA: Merparten har varit rättning, absolut. Rättning och handledning. LD: Mm. AA: Det har det ju varit. Och där har jag ju lagt ner mycket mer tid då, än i vanliga kurser, och planeringen har inte tagit så lång tid, som det andra, neej, neej. Men det tar ju längre tid och förbereda en lektion, eftersom den ju, det är mycket som ska avhandlas då och det gäller att vara noggrann, när det gäller att få lagom mycket elevaktivitet, samtidigt som de sinsemellan ska ha varit aktiva mellan träffarna. Så det får inte vara för mycket sådant heller. Det behöver det inte vara, eftersom de har varit aktiva under tiden mellan, tillsammans i grupper. Ehm, så, men samtidigt så kan vi ju inte bara ta uppsamling, och jag kan inte hålla föredrag i tre timmar, då blir det ingen bra lektion i svenska. LD: När det gäller egen utveckling då, hur mycket tid har det tagit för dig att komma framåt, så att säga, när det gäller att arbeta med distans? AA: Menar du då att lära sig First Class-system och,...? LD: Ja, till exempel. Det är andra saker som du behöver. Eller att du måste något sätt måste skaffa dig kunskaper för att kunna, för att kunna klara utbildningen eller att göra den bättre, eller någonting sådant. BB: Hur menar du då? Som jag tillbringar i telefon? LD: Ja, som du har, som du har så att säga undervisat utan att ha fysisk träff med dem? BB: Ja, det var inte många. Jag kan inte säga att det var det. Ett par timmar kanske. Mer var det inte i mitt fall. Det var ett mycket självinstruerande material och så var eleverna rätt så duktiga. De kunde läsa sig till det här själva och det visade sig att de flesta hade ju läst det här någon gång. Det kanske är skillnad på gymnasienivå, då har de inte läst gymnasiet, vanligtvis. Men det här var som en repetitionskurs för dem. Och i och med det så tyckte jag nog att de, de klarade sig ganska bra på egen hand. Mm. Sedan hade jag ju genomgångar när vi träffades. Men det kanske vi kommer till sedan, men jag hade ju illusionen från början att vi skulle ha väldigt mycket samtal och bildbeskrivningar och konversationer och diskussioner och sådär, men, men de ville ha rätt så mycket grammatikgenomgångar när vi träffades. Så det kanske var det också som gjorde att, att mm tidsåtgången per telefon eliminerades. Det är min egen teori. Det visade sig så att jag hade trott fel där. Men det är kanske typiskt för grundläggande nivå, att de behöver mer support vad det gäller grammatiken. undervisningstiden har gått åt, när det gäller undervisning, inte då som fysisk träff utan via datorkommunikation, via fax eller via telefon, till exempel? CC: Ja, nu har jag ju inte räknat på timmarna, men tar absolut mer tid än jag trodde. Från början, så tänkte jag att det inte skulle ta så lång tid, men det tar ju en stund att bara öppna programmet och sedan koppla upp sig och sedan komma in, sedan titta, så ska man rätta och sedan ska man kursivera och skriva kommentarer. Det tar faktiskt längre tid än vad man tror. LD: Så även rättnings- och efterarbetet tycker du har varit omfattande, eller? CC: Jaa, alltså mer, det är väl jag som är en tidsoptimist, men det tog längre tid än jag trodde. Men det kan ju också vara o.., att man är orutinerad. Och återigen, alltså efter en termin, det är kanske lite svårt att säga. Hade jag haft två-tre terminer, hade jag haft ett annat perspektiv. Men som det känns nu då, så tog det längre tid än jag trodde. LD: Om du skulle se hela undervisningen som helhet då, fysiska lektioner, och sedan då undervisning på annat sätt då, fax och datakommunikation, och sedan rättning och efterarbete, och sedan då planering och egen utveckling. Hur är relationerna emellan de här delarna? CC: Jämfört med en vanlig kurs? CC: Jaa, då har det ju tagit längre tid. Det tror jag återigen är för att det var första terminen. AA: Jaa, genom att det är nytt, så är det ju en Det måste man räkna med att det blir en större annan problematik, en ny problematik. tidsåtgång. För annars kan jag nog tänka mig Ehm. att det ligger inom ungefär samma ram. Det kan jag göra. Men vi fick ju göra sådana saker som LD: Mm. Men, men ska jag sammanfatta det att till exempel åka till Goethe-institutet, låna här, så tycker du att det, lektionerna har inte band eller titta vad de hade för vi... Jag varit merparten av ditt lärararbete? menar, man måste ju även räkna in den tiden, restiden, tiden det tar att, titta på en film, skriva AA: Nej, absolut inte. frågor, sådan där, det tar ju extra tid, men det är ju också det att vi har så lite material på skolan. Så att det kanske egentligen inte ska stå i relation till just distanskurs, för det gäller Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju även för de vanliga kurserna förstås. Men som Lena Dafgård 1998 sagt, mera tid än jag kanske hade räknat med. LD: Jaa. som alla har problem med och ge, eh, hänvisningar kanske till grammatik, och till annat och till alla, så får jag ju göra det här väldigt ofta, väldigt enskilt, och det är ju ändå, vilket är ju det positiva med det, men det tar ju betydligt längre tid. För att det är ju också själva idén att det inte är en stordriftshistoria, utan att det jag, jag menar Hargeviks grammatik, så HG i kanten, så vet just den här då vart man kan gå och läsa, men att det är ju speciellt för våra, så det tar ju mycket tid per person. Men det gör ju inte det hela tiden, och det tycker jag också gör att det är väldigt svårt att, att utvärdera vad egentligen, vad, vad är det som är undervisning här och när sker den? Eh, det kan vara väldigt intensivt, och så. Är det en fungerande grupp, och, så är de ju tysta under en rätt lång period. Då hör man inte så mycket av dem. Men, jag kan säga, jag vet inte om det är någon annan fråga som handlar om det, där. Men det här med att jag har prövat mer och mer sådana saker som betyder att, att jag ger dem någon, form av eh, uppgifter som betyder att de själva skall jobba korsvis med varandra, och sådant där, via First Class, då. Och då, är det ju, kommer jag in på det där ungefär som i klassrummet, att jag blir mer aktiv i att plocka fram eller planera vad den här aktiviteten kan bestå i, och att jag är med där och ser hur det går och liksom påminner eller stöttar. Men att jag däremot inte då är inne lika mycket och, och personligen bedömer eller rättar så, utan det pågår någonting. Så den delen är ju någonting som är så väsensskilt från det här, där jag så att säga tar in ett skrivuppgift, en skrivuppgift, som, som jag personligen jag har rättat personligen till den här personen. Återigen som ett sätt att försöka kom.., nå det som jag annars kan nå i klassrumssituationen, den kommunikativa aspekten som. Och där tycker jag ju det roliga ligger att man, med tekniken, jag menar, nu har vi ju First Class här då, och det går ju redan där att göra en hel del sånt, så länge man åtminstone håller sig till, till skrivuppgifter. Eh, men förhoppningsvis så, kommer vi ju att använda oss av annan teknik också, hära, i höst eller så. Det kan kanske utveckla den här sidan ännu mera. Att det faktiskt pågår saker i gruppen som inte jag måste vara navet i tiden. Så det, just det.

5 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 5 av 40 LD: Utan det är just det här med handledar... AA: Ja, respons, handledning efteråt, framför allt. LD: Och sedan rättning då också. AA: Jaa. är ju också det att vi har så lite material på skolan. Så att det kanske egentligen inte ska stå i relation till just distanskurs, för det gäller även för de vanliga kurserna förstås. Men som sagt, mera tid än jag kanske hade räknat med. LD: Jaa. Egen utveckling, hur mycket tid tycker du att du har lagt ner på det? CC: Jaa, det är väl egentligen bara de extra texterna som man känner att man, man har måst läsa in, då, att man har... Jag tycker nog att den egna utvecklingen har inte stått i fokus, utan eh, tidsåtgången till distanskurserna har ju varit koncentrerad på att göra det så bra och tydligt som möjligt för eleverna. Så själv, så får man kanske ha, tror jag nog att man har stått över lite grand, att man inte har haft tid, (host), jaa, att utvecklas själv så mycket. Men återigen, för det var en, för att det var första gången. LD: Men du har svårt att säga någon relation i tid mellan det här med att undervisning per telefon, fax, datakommunikation, rättning, efterarbete, och planering och egen utveckling? DD: Ja, ja, man kan säga så här, att, det mesta, eller väldigt mycket av det blir ju gånger det antal elever du har, vilket det ju inte blir normalt. Så att om jag ska säga att jag har, att jag, om man räknar med, om man säger, minst den tiden som man har normalt. Om vi säger att jag har en grupp på 15 elever i en normal grupp och jag kanske har fem på distans, så har jag ju inte märkt att det har blivit mindre att göra med de eleverna. Exakt sedan, relationen där, det är väldigt svårt att säga. Sedan är det ju som du säger själv, att den egna fortbildningstiden, den, den är ju betydande, alltså för att, där kan man ju säga att, jag menar jag kan ju köra engelska i klass utan att fortbilda mig särskilt mycket, för att man, jag har liksom metodiken, man har kunnandet, sedan så, fortbildar man sig ju ändå, för att man vill det, men, och behöver det, men det går ju. Men här går ju inte att bedriva om man inte hela tiden, så att säga, utforskar tekniken som man använder just för tillfället och vilken effekt tekniken har på, på undervisningen, hur går det alltså, det är ju ett experimenterande och det tycker jag, eleverna är ju medvetna om det också, att man är försökskaniner på något sätt, att man ger sig in i någonting där vi inte har några givna svar, hur det ska gå, (skratt). Så ibland så faller det ju platt någonting som man vill göra och, ibland så blir det väldigt bra. Men där tycker jag, att det är mycket viktigare än, än annars och, det här WebCT som vi har nu då, försöker man ju på egen hand eh, lära sig detta, och, och pröva sig fram och det tar ju väldigt lång tid, alltså för det har man ju inte någon speciell inlagd fortbildningstid till, utan det får man ju göra då bäst man kan. Men där drivs man väl av det, att man, man vill att det ska, man vill se, går det här att använda och, går det att göra någonting bättre med det eller roligare eller mer varierat och sådär, och det tror jag att det gör. Så att det... Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju Lena Dafgård 1998

6 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 6 av 40 Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju Lena Dafgård 1998

7 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 7 av Vad tycker du största skillnaden är mellan distansutbildning och vanlig utbildning, d v s utbildning som inte är på distans? 5. Vad tycker du är den största skillnaden mellan distansutbildning och vanlig utbildning, d v s utbildning som inte är på distans? 5. Vad tycker du är största skillnaden mellan distansutbildning och vanlig utbildning, d v s utbildning som inte är på distans? 5. Vad tycker du är största skillnaden mellan distansutbildning och vanlig utbildning, d v s utbildning som inte är på distans? AA: Jaa, (paus), den största skillnaden... LD: Jaa, eller flera skillnader om du vill? AA: Mm. Jaa, jaa. Man, man träffas inte lika ofta, men jag tycker faktiskt att man får en lika bra rela..., man en lika, man får inte, man lär känna varandra ganska bra ändå, eftersom man har annan typ av kontakt också emellanåt. Och gruppen känner ju också varandra, genom att de är indelade i smågrupper som träffas, eller eh, diskuterar på First Class. Så där tycker jag att kontakten har varit liknande. LD: Och den skillnaden, du tyckte inte egentligen att det var så stor skillnad mellan distansutbildning och vanlig utbildning? AA: Ja, för dem är det naturligtvis en mycket större frihet, och för mig är det roligt att ha väldigt koncentrerade lektioner och, däremellan ha annan, det blir ju väldigt annorlunda då, den kontakten, personlig och, jaa. BB: För elevens del eller för min del? LD: För din del. BB: För min del? Eh, för min del innebär det ju mer personlig kontakt med eleverna. Som jag har sagt när jag själv har visat det här systemet First Class 3 på skolan här ett antal gånger, så har jag sagt att det här är ett unikt tillfälle för eleven att ha personlig kontakt med sin lärare. Den, det tillfället får eleven aldrig på gängse utbildning. Där är man en i mängden av eller kanske ännu mer och försvinner lite grand. Men här kan du faktiskt få mycket skräddarsydd och individuell utbildning och undervisning av din lärare. Du har tillfälle att skicka post via First Class eller något annat system till läraren, du kan få svar ganska omgående, du kan få telefonsupport, eh, och du får dina alster rättade. Du har varit snabb (refererar till intervjuaren), och jag har också varit snabb och skickat tillbaka elevernas arbeten som de har skickat in, och så snabbt går det aldrig i skolan. Du får vänta kanske en à två veckor. Och det tror jag är en klar fördel för eleverna att den får feedback direkt, och ser sina fel, kan fråga läraren om det är någonting eleven inte förstår. Jag menar, sitter du i en klass med Du delar ut prov till alla och säger att jaa, tyvärr, jag kan inte kommentera allas fel, men det här är några fel som jag har hittat och så jag brukar lägga upp dem på en overhead och tala om att det här är kanske fel som, som många har gjort och det här kan ni ha nytta av, titta på de här, ni kan lära av varandra. Eh, så brukar jag göra när jag lämnar tillbaka prov och så går jag igenom på vanligt sätt. Men det kan man ju göra på ett helt annat sätt när det gäller distans. Då får ju var och en sin enskilda bedömning. Det här är mina fel, aha, jag ska försöka att inte göra dem en gång till. Och att får det förklarat, så här gjorde jag, men läraren kan också tänka, 3 Konferenssystem för datakommunikation. (Författarens tala om kommentar). att jag tror att du tänkte så här, men det var nog fel. Du ska tänka så här i stället, och så får eleven en förklaring. Eller eleven frågar Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: själv, att Intervju jag förstod inte det här, det var därför bra Lena att komma Dafgård överens, 1998 naturligtvis med elever, jag skrev så här. Jag tror, den, den biten är väldigt viktig vad det gäller distans, så att eleven har direktkontakt på ett helt annat sätt, CC: Mm, ja det är ju elevkontakten förstås. Den är ju via telefon eller fax eller, eller First Class då. Och det är ju naturligtvis det här som jag sade förut, att man får kanske välja, man får vara varsammare med hur man uttrycker sig. Vad det annars är för skillnad är, ja, att man, det är svårare att fort få upp en gruppkänsla. I en grupp du träffar kanske två gånger i veckan, får du efter kanske två-tre veckor redan en känsla av, vi är en grupp, vi fikar tillsammans och så. Det är lite svårare att få upp i en distanskurs. DD: Jaa, det, det är ju naturligtvis det här med, förutom de faktiska skillnaderna i, i organisation, så är det ju, helt klart individualiseringen då, på det här att det, alla, man lär ju väldigt snabbt känna alla de här som individer på olika sätt. Trots att man träffas så få gånger, så märker man ganska snabbt att, att man vet rätt mycket om varandra, sådär, och det är ju en positiv grej. Det, det negativa, om man ska se det så, det är just att klassen är ju en väldigt bra stordriftsfördel faktiskt i undervisningssammanhang. Det är ju oerhört mycket som jag ju kan få ut till en grupp på plats, ofta, tre gånger i veckan kanske, och det är ju oerhört mycket som händer dem emellan i en klassrumssituation, som, som ju måste på något vis lappas in då i, när man sitter mera själv och jobbar. Så det, det kan ju, det är någonting som jag tycker i alla fall, man verkligen vill sträva mot att få mera sådan kontakt. Vi har ju pratat också om det här, hur uppskattade de här träffarna är ju då alltså. Eleverna tycker ju att det är väldigt bra att träffas, och det vet jag i andra sammanhang med när man har sett fortbildning på distans och så där att, ses man bara i början och sedan aldrig mer, så är det ofta ett återkommande eh, en utvärderingspunkt att det hade varit bra att träffas mera, (skratt), trots allt. Så att det tycker jag, men individualisering, visst är det det. Och jag tycker ju att, ja, det är ju bra ocks..., mera att man kanske missar, man får lägga ner mer tid tack vare att man inte har fördelen av att ha alla ofta. Sedan tycker jag ju att arbetsmässigt finns det ju naturligtvis en nackdel så länge man inte har kommit underfund med riktigt hur man ska sköta det här. Hur ska jag jobba? När är min arbetstid? Och det var ju, jag menar det diskuterade vi ju hela tiden. Det var som jag sade i morse på det här, att alla diskussioner kommer ju ändra att handla om att lektion och övrig tid, som vi är så vana att tänka i, suddas ut mer och mer. Och vad får vi i ställlet, hur hanterar vi det? När är jag ledig? Är jag ledig någon gång? Det tycker jag, det går ju väldigt men ofta är det ju så att distanseleverna har tid att jobba just på nätterna och, (skratt), på helgerna, så där. Det är ju faktiskt så. Och då,

8 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 8 av 40 göra dem en gång till. Och att får det förklarat, kommer ju ändra att handla om att lektion och så här gjorde jag, men läraren kan också tänka, övrig tid, som vi är så vana att tänka i, suddas tala om att jag tror att du tänkte så här, men det ut mer och mer. Och vad får vi i ställlet, hur var nog fel. Du ska tänka så här i stället, och så hanterar vi det? När är jag ledig? Är jag ledig får eleven en förklaring. Eller eleven frågar någon gång? Det tycker jag, det går ju väldigt själv, att jag förstod inte det här, det var därför bra att komma överens, naturligtvis med elever, jag skrev så här. Jag tror, den, den biten är men ofta är det ju så att distanseleverna har tid väldigt viktig vad det gäller distans, så att att jobba just på nätterna och, (skratt), på eleven har direktkontakt på ett helt annat sätt, helgerna, så där. Det är ju faktiskt så. Och då, en snabb kontakt. vad är realistiskt i form att få feedback och så där, eh, eftersom det ju är en av de saker som man vill, att de ska få snabb feedback, men man får ju då fundera över, är det rimligt att man då jobbar fredag natt och lördag natt, för att de ska få tillbaka saker och så där. Det, det tycker jag, där finns det inga färdiga lösningar som är riktigt bra. Det är ju en stor skillnad, att, att jag kan ju inte säga att jag är klar med det här, för kommer det någonting på fredagkvällen, så måste jag ju ta ställning till, vad, vad ska jag göra med det här nu, (skratt). Så det tycker jag. Arbetstiden blir ju en annan. Men det, ja, i det långa loppet så. Den faran finns ju överhuvudtaget. Nu går man ut och frågar vill, folk om de vill kanske jobba på distans, och jag tänker just det här att man har ju framfört allt detta som oerhört positivt, och en stor frihet under några år, men alltfler av dem som provar på det, får ju också en, uttrycker ju också att det finns en risk att man i stället blir ännu mer bunden. Ungefär som en mobiltelefon, jag menar, går man omkring med öppen mobiltelefon hela dygnet, så blir man ju inte friare, utan tvärtom. Och det, det, det är ju arbetsmiljöfrågor som precis bara i början på. Jag tror att många tänker så här, vad fantastiskt, nu kan man får det som lärare alltid har haft det, man kan gå hem klockan två, och sedan börjar man inse att jaa, om jag nu ska göra det här jobbet, när ska jag göra det och hur tillgänglig ska jag vara. Ska jag vara tillgänglig dygnet runt eller...? Och den här tanken att, att jag jobbar tills det är klart, finns ju väldigt, jag menar det hör ju till läraryrket väldigt mycket, fast man ju lönemässigt ju inte precis har kompenserats för det, men efter, eftersom men, så ska man säga, men bra, vi vill ju jobba tills det är klart, vi ska inte jobba bara vissa klockslag. Men då är man ju just där att ska man jobba tills det är klart, (skratt), så tar det kanske väldigt mycket mer tid än, än vad en normal tjänst egentligen borde innehålla. Så att man måste vara väldigt uppmärksam. Nu talar Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju jag Lena lite grand Dafgård fackligt, 1998 sådär, ja, men överhuvudtaget.

9 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 9 av 40 kanske väldigt mycket mer tid än, än vad en normal tjänst egentligen borde innehålla. Så att man måste vara väldigt uppmärksam. Nu talar jag lite grand fackligt, sådär, ja, men överhuvudtaget. 6. Har du fått stöd/hjälp under planeringen och genomförandet av kursen/kurserna från mer erfarna distanslärare? 6. Har du fått stöd/hjälp under planeringen och genomförandet av kursen/kurserna från mer erfarna distanslärare? 6. Har du fått stöd/hjälp under planeringen och genomförandet av kursen/kurserna från mer erfarna distanslärare? 6. Har du fått stöd/hjälp under planeringen och genomförandet av kursen/kurserna från mer erfarna distanslärare? AA: Jaa, det tycker jag i allmänhet. Det är så på den här arbetsplatsen. Det, det har varit på det sättet här också. LD: Du har fått det stöd, du känner att du har behövt? AA: Jaa. BB: Ja. Absolut. Absolut. Mm. CC: Jaa, det har jag fått. Det har jag fått. LD: Du har fått den hjälp du tycker att du har behövt? CC: Ja, absolut. Jag har haft två, två lärare och fråga. Det har inte varit några problem. Absolut inte. DD: Jaa, det kan säga att jag har fått. Jag har ju, en av de kurserna som jag tog över, så där, väldigt direkt, det var ju en kollega X 4, som ju redan har gjort detta och kört, så det var ju väldigt lätt att dra igång. Jag fick ju också, eeh, jag fick lära mig av henne hur jag skulle hantera First Class och så där i början då. För det var ju bråttom då, det skulle ju igång snabbt och First Class hade jag ju aldrig sett förut heller, så att det, det tycker jag ju var väldigt bra. Och sedan, sedan var det ju vi i den här diskussionen om hur, ja, där är ju problemet igen, ja, man måste ju från skolans organisation veta vad gäller, alltså. Kan kurser bara slussas vidare, övertas eller inte? Och du och jag hamnade ju i det att vi visste inte, och jag visste inte, ska jag börja själv eller hur ska vi göra. Så tycker jag då att det blev mera positivt för mig ändå faktiskt, att göra så, för jag hade ju jobbat, jobbade ju parallellt med A-kursen intensivt, så att jag hade ju den möjligheten att jämföra och då tyckte jag ju att jag kände mig ju mycket friare. När jag väl kände att jag behärskade den tekniken då, så var ju det ett bättre sätt, helt klart, än att ta över då den inkörda kursen. Det kan man ju också ta som, tycker jag, som en sådan där lärdom att, att jag tror att det finns lite grand en dröm så där kanske, vår skolledning pratar ju ofta om att kurser kan bli färdiga och sedan kan vem som helst leverera dem. Och det, åtminstone om man har en lärares syn på det, så är det ju väldigt svårt att tänka så. Man färgar ju det med sitt eget och det är väldigt svårt att ta över någon annans och tycka att det, så här vill jag också göra, det är det ju, så. Men jag tycker att jag fick, eh, den hjälp som jag behövde, helt klart. 4 Lärarens namn har ersatts med X, för att skydda den personliga integriteten för den aktuella läraren. (Författarens kommentar). Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju Lena Dafgård 1998

10 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 10 av 40 som jag behövde, helt klart. Och det, jaa, joo, det tycker jag. 7. LD: Hur ofta ungefär, har du kontakt med dina elever? AA: Eh, med, ja...? LD: Då kan det vara fysiska träffar, det kan vara telefonsamtal, det kan vara First Class, eller kontakt överhuvudtaget, eller? AA: Var tredje vecka ungefär, så är det ju lektion, som vi träffas fysiskt. Eh, den andra kontakten låter jag dem, får de, för de ut.., det får komma från dem, från deras sida, och det kan vara om någon inte har hört av sig på länge att jag då tar kontakt. Annars låter jag det komma från dem, och då är det ju olika hur mycket som de, eh, själva tar det, det initiativet. Eh, jag har ett obligatoriskt handledningspass, förutom träffarna, och i övrigt så vilar det på dem att ta ansvar. Och sedan så skickar ju de in material, texter och sammanställningar, som jag sedan svarar på. Och det händer också, ja, ungefär till varannan gång, neej, det är till varje gång, förresten, någonting sådant, alltså mellan de här var tredje vecka så har jag ytterligare någon, de ska skicka in något. 7. Hur ofta har du haft kontakt med dina elever? BB: Ja det var ju varje vecka, inte var det varje dag, men det var ju varje vecka. Ja. Mycket mer, i början var det naturligtvis mer. För där var det ju de här elva då, somliga som aldrig hörde av sig och det var mycket strul i början med, de hade ingen dator eller de hade inte fått First Class installerat eller det var något strul med Telia och det skulle ske och de väntade på saker och ting. Så att där, det var många kontakter, speciellt i början. Mm. Men sedan när det löpte på, såå, ja det var ju naturligtvis en eller två gånger i veckan. 7. Hur ofta har du kontakt med dina elever? CC: Ja, flera gånger i veckan jämfört med kanske, en, en vanlig undervisning där de bara går till och från och frågar på timmen, så har ju de hört av sig flera gånger i veckan, antingen elektroniskt eller de har ringt. Så att det har varit ganska intensiva kontakter ändå, va. 7. Hur ofta har du kontakt med dina elever? DD: Jaa, vad ska vi säga, det är väl i snitt kanske kan man säga att det handlar om en gång i veckan, ungefär så, det tror jag. Lite tätare då när det är, när det händer mycket, så där då, ibland kanske det går ett par veckor innan..., men ungefär så tror jag. LD: Så du har kontakt med dem var och varannan vecka? AA: Jaa, det kan man säga, då. 8. Hur tycker du att de sociala kontakterna har fungerat? 8. Hur tycker du att de sociala kontakterna har fungerat? 8. Hur tycker du att de sociala kontakterna har fungerat? 8. Hur tycker du att de sociala kontakterna har fungerat? AA: Jaa, det har ju inte varit sämre, jaa, i svenskan. LD: Och tyskan då? BB: Jaa, de har fungerat bra. CC: Ja, men väldigt bra. Absolut. Det är, det har inte varit några, jag tycker det har fungerat mycket bra, elevkontakten. Och de har hört av sig så fort det har varit någonting. Och det är klart att även för dem var det ju nytt, så att det var, blev ju efter ett tag väldigt täta kontakter, de hörde mycket av sig. DD: Jag tycker det har funkat bra. Jag tycker att, jag kan ju säga att det faller ju bort en del, men det gör det ju annars med, och då vet man ju inte riktigt vad det beror på. Det, det är ju det gamla vanliga att man har svårt och följa upp det, vad, liksom, ofta är det ju positiva avhopp och så där, men de som, ska jag säga så här, de som har varit beredda på vad det innebär, det har vi ju varit inne på många gånger också, att man måste, man får inte så att säga tro att man börjar på det här därför att man hade inte tid och läsa, (skratt)., på vanligt sätt, va. Och, AA: Ehm, eh. I tyskan är det inte så mycket kontakt. Och där har jag inte delat in arbetet på det sättet, för jag har varit, de har, de har jobbat självständigt mellan gångerna och inte haft kontakt sinsemellan. Och det märker jag nu, att det borde vi ha gjort och det ska jag göra nästa gång. det får vi ju, ja, det är en informationsgrej och Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju Lena Dafgård 1998 sådant här också som det handlar om. Men de som är kvar, som har varit inrättade på hur det ska gå till och som har studieteknik och disciplin och sådant där, de har ju fått en väldigt

11 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 11 av 40 det borde vi ha gjort och det ska jag göra nästa gång. LD: Så du menar att den skillnaden som du har gjort från början när du har planterat, emellan ämnet svenska och ämnet tyska, borde du inte ha lagt så stor skillnad vid? AA: Neej, neej. LD: Nej, men det är ju intressant att få sådana erfarenheter. AA: Jaa, det är det ju. man börjar på det här därför att man hade inte tid och läsa, (skratt)., på vanligt sätt, va. Och, det får vi ju, ja, det är en informationsgrej och sådant här också som det handlar om. Men de som är kvar, som har varit inrättade på hur det ska gå till och som har studieteknik och disciplin och sådant där, de har ju fått en väldigt bra gemenskap, framför allt i A-kursen, så, jag har liksom försökt med det där då att visa, man kan, så, så här kan man göra och ni kan jobba tillsammans, och nu måste ni jobba tillsammans om det här, och sedan har det hänt ett par gånger att då själva har gjort det, och, också så har att man, den här chat-funktionen som ju är väldigt enkel i First Class, men som ändå funkar. Ja, då har de utnyttjat själva och bestämt att mellan eh, sju och halv åtta torsdag tar vi det här ämnet då, också. Så att det, det tycker jag, de har fått en bra, bra sammanhållning faktiskt och tagit kontakt med varandra då. Och de, och jag, jag är lite så här. Jag väntar ut lite grand också, eh, jag väntar ut. Det är ju alltid lite läskigt att göra det men, jag väntar ut och ser, så att de på något vis värker fram någonting själva då. Annars är det så lätt att man går in och på något vis fixar det till dem, men i många fall så kommer de ju själva med den här grejen då, att, att men ja, det här, det ju inget som hindrar att vi kan använda det här, så att säga, det är ju inget som hindrar att vi, att vi använder, ja, man säger att, ja, men pröva, kommunikationen till exempel, eh, ja, men lägg ut det på den allmänna, den gemensamma konferensen, är det någonting som är intressant som dyker upp eller ett problem så, så gör det, och det har de då och då vågat utnyttja. Och det kräver ju att de är lite trygga, för jag menar, det är en sak att sitta i en vanlig grupp och kanske våga eh, haspla ur sig något initiativ, men att göra det via elektronikens vägar, det kräver ju verkligen att man känner att de här människorna eh, tar emot det jag säger. Men jag tycker nog att i A-kursen har det funkat bäst, det är faktiskt sant. 9. Har du något förslag på hur man kan göra för att förbättra den sociala kontakten? 9. Har du något förslag på hur man kan göra för att förbättra den sociala kontakten? 9. Har du något förslag på hur man kan göra för att förbättra den sociala kontakten? 9. Har du något förslag på hur man kan göra för att förbättra den sociala kontakten? Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju Lena Dafgård 1998

12 Lena Dafgård Synops av intervjuundersökning Bilaga 1 Sidan 12 av 40 AA: Ja, det som jag ser i svenskan, är ju att, där vi har haft kontakt redan från början i grupper mellan träffarna, par eller grupper, där, där har de ju helt enkelt bättre kontakt. Och då har de ju fått uppgifter att läsa tillsammans. LD: Och då har det blivit bättre? AA: Jaa. BB: Jaa, jag skulle väl önska kanske att eleverna hade lite mer kontakt med varandra. Vi har det här som heter skolgård. Det var då inte en kotte av mina (skratt), som använde den här skolgården. Jag läste det som stod på skolgården, men det, det var nog dina elever som hade skrivit där, (skratt). Julkort, och recept på någonting, vad det nu var, men där tycker jag nog eleverna var dåliga. Ehm, jag kanske skulle ha använt gruppuppgifter mera, ehm, om jag skulle göra det här en gång till, så skulle jag nog ha delat ut gruppuppgifter, där eleverna var tvungna att kommunicera med varandra, via någon gruppkonferens då, om man kunde inrätta en sådan, inte kanske skolgården, utan en annan gruppkonferens. Så att de var tvungna att på målspråket då kommunicera med varandra och göra någonting gemensamt. Det tror jag. Det här blev kanske, jag menar, de som läser på distans, det är sådana här ensamvargar lite grand, tror jag. Eller också beror det väl på att man inte kunde bevista en kurs regelbundet, och det kan ju vara dubbelbottnat, jag vet inte. Att man väljer distans, det var väl i det här fallet att de på Telia hade fruktansvärt mycket att göra och det var turbulens under den här tiden på arbetsplatsen, och, det var en väg helt enkelt för dem att kunna studera. Att man gör det hemifrån, det var en som bodde i Norrtälje t ex och hon kunde ju inte åka ett par gånger i veckan och bevista en kurs.som börjar halv sju, halv åtta. Det var liksom en omöjlighet för henne. Så att, hon tyckte väl att det var jättebra att sitta hemma i sin kammare och fixa det här, och vi träffades då kl. 5 och, och hon behövde inte, eh, ja det var liksom ingen spilltid däremellan, nu var hon också i huset i Sundbyberg, så hon gick bara en trappa upp. Så det var ju väldigt bra för henne då. CC: Jaa, man kanske ska göra fler saker tillsammans, ta med sig eleverna på Goetheinstitutet eller gå på något föredrag eller kanske få iväg dem till en tysk film eller. Att man, att man kanske efter ett tag i början samlar dem och gör någonting samtidigt, det tror jag vore vettigt. Alltså, att man träffas privat, att man inte blir den här lärare-elevsituationen, utan man svetsar ihop gruppen, man kan gå ut och äta på någon tysk restaurang. Jaa, till exempel, det kan jag tänka mig att man kan göra. DD: Hm. Jag tror att det är eh, man kan ju alltid diskutera antal träffar och sådant där, va, det, det kan man ju göra. Eh, och det kan jag ju tänka mig att, beroende på, ja, jag kan tänka mig att det kan vara bra med fler träffar, om det passar eleverna, va. Men om man tänker via tekniken, så tror jag på att fortsätta att pröva just sådana här saker, gemensamma saker, skrivprocessen till exempel, är någonting som jag har testat på det här sättet. Lika gärna som man gör det i ett klassrum, så kan man ju skicka, eftersom vi har ett system som är så bra att skicka text med, va, och gemensamma presentation av någonting till exempel, så att det tror jag. Då blir, det är ju också roligt, det upplevs som roligt, att det inte bara är en envägskommunikation med läraren utan vi gör någonting och det läggs ut. Jag har ju två grupper, då jag har ju skapat någon gemensam, då brukar, att man har någon slags gemensam skolgård eller cafét eller vad, och det blir ju också en vits att man, gör den ena gruppen någonting som är intressant, så kan man säga att då lägger vi ut det på den här gemensamma och så, så tar vi in kommentarer från ett helt annan gäng, om de vill. Ja, det kan vara. Så jag tror på det, att utveckla det, och där kommer ju de här nya då, om man använder WebCT, så kommer ju den saken att, eh, det finns ju fler och fler möjligheter att jobba på det där viset. Och sedan tror jag också att det som saknas på, i First Class, det är ju att, för läraren att, ja, nu var vi inne på sociala i för sig, det var ju... LD: Ja, nej, det gör ingenting. DD: Det, det är det här för läraren att, att kunna så att säga få hjälp av undervisningsverktyget i eh, värdering, utveckling och sådana här saker. Där finns det ju sådana här inbyggda funktioner i det här WebCT som, som jag håller på och lära mig och försöker använda då, självrättande tester och olika saker som gör att man kan gå in och se hur många gånger har den här eleven jobbat med det här momentet eller hur många, vad är det för resultat, vad ser det ut att vara för kurva på det här, sådan här information. Och det, det är ju svårt med First Class. Där får man ju liksom skapa sitt eget då och sortera i mappar och så där. Och det går ju åt en hel del tid, eller vad jag ska säga, ja, att administrera det. Så det, det tror jag, att, att man kan, kan, Vuxenpedagogik B distans VT 1998: Metod: Intervju man Lena får mer Dafgård hjälp av, 1998 av ett lite mera, ett starkare program då. Då kanske man också har mera tid att, att så att säga ge, eller man vågar ge sådana uppgifter som är lite stökigare då,

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen?

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen? Elevenkät om distansutbildning i språk: Synops över öppna svar; Enkät för enkät Bilaga 2 Sidan 1 av 17 3. Vad var orsaken/ors akerna till att du valde distansutbil dning? 1 Jag arbetar deltid natt och

Läs mer

Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan

Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan Transkribering samtalat med fokusgrupper på Falkbergsskolan ( Inspelningstid 50 minuter, 8 elever, samt Helena, Tony och Ewa. I transkriberingen förekommer talspråksformer som; nåt, dom, asså, osv.. Detta

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Folkhögskolan, det flexibla lärandet och framtiden

Folkhögskolan, det flexibla lärandet och framtiden En oviss framtid där allt kan hända. Ny konkurrenssituation, nya målgrupper och fler, inte färre, ben att stå på. Det är förutsättningarna för att anpassa folkhögskolan till ett rörligare samhälle enligt

Läs mer

Genom våra ögon. NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar.

Genom våra ögon. NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar. Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Genom våra ögon NIT - Nätverksbaserad målinriktad intensivträning, integrerad i vardagen, för barn med cerebral pares. Fokusintervjuer med föräldrar. Författare

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer!

VIVIANN LABBA. Agera Business Smart. -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! VIVIANN LABBA Agera Business Smart -Paketera Din Kunskap och Tjäna Mer! Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas

Läs mer

När eleverna vet mest

När eleverna vet mest Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng När eleverna vet mest When pupils know more than the pedagogues Mari Johansson Katarina Gråhamn Lärarexamen 270hp Kultur,

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer

Förord. Lisa Almqvist Pernilla Westerberg Umeå augusti 2005

Förord. Lisa Almqvist Pernilla Westerberg Umeå augusti 2005 Förord Centrum för Utvärderingsforskning, UCER, vid Umeå universitet utvärderar på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet studentnyttan av Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning. Uppdraget

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

En presentation från Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds Kommun. Trappsteget - ett EU-projekt som visar vinst både mänskligt och ekonomiskt.

En presentation från Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds Kommun. Trappsteget - ett EU-projekt som visar vinst både mänskligt och ekonomiskt. En presentation från Arbetsmarknadsenheten i Vaggeryds Kommun. Trappsteget - ett EU-projekt som visar vinst både mänskligt och ekonomiskt. Förord L ivet. Som vi tampas med, njuter av, gläds för, tvivlar

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då?

- Vad är det tuffaste som varit sen vi pratade förra veckan då? - Okej Christer, det har varit en full vecka förstår jag? - Ja, den har varit proppfull faktiskt. Nu är det lite lugnar den här veckan hoppas jag men förra veckan och veckan där innan var helt knökfullt

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Projektmaterial. HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola

Projektmaterial. HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola Projektmaterial HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS-projekt

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer