2007:4. Tillväxt Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007:4. Tillväxt Göteborg"

Transkript

1 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:4 ISSN Tillväxt Göteborg Framtida miljöer för arbete i världsklass För att sätta Göteborg Bygg på ut kartan E20 till som motorväg. en miljö för arbete i världsklass måste vi skrida Det samlade värdet av de kommande fyrtio årens till verket nu. Göteborgs fastighetsägare produktionsökning som det skulle leda till uppgår är beredda att ta en aktiv del i det arbetet. till miljarder kronor i dagens penningvärde.

2 Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Mer än västsvenska företag är medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa. Foton: Business Region Göteborg, Jones Lang LaSalle, Peter Svensson (Göteborgs Stad), Reality Club.

3 Tillväxt Göteborg Framtida miljöer för arbete i världsklass Runt om i världen tävlar regioner om att locka till sig såväl attraktiv arbetskraft som företag och kapital. Många regioner erbjuder naturliga konkurrensfördelar, som ett stort befolkningsunderlag eller en central geografisk placering. Det är långt ifrån självklart att Västsverige och dess näringsliv kommer att hävda sig i denna utveckling. I synnerhet inte om vi är passiva. För att Västsverige ska ta position som en av de mest attraktiva regionerna i en global konkurrens, måste vi i ännu högre grad dra nytta av de förutsättningar som gör Västsverige unikt. Tillväxten har nämligen en regional logik. Hur kan då den positiva cirkel som skapar tillväxt stimuleras av olika aktörer? Kan enskilda branscher göra gemensam sak för att främja tillväxten i Göteborg? Dessa frågeställningar utgjorde fonden när ett antal fastighetsägare av kommersiella lokaler i Göteborg samlades i juni 2005 inom ramarna för Västsvenska Industri- och Handelskammarens fastighetsägarråd. Den huvudfråga som utkristalliserades var: Hur kan fastighetsägarna göra Göteborgsregionen till en framtida miljö för arbete i världsklass och därmed bidra till regionens tillväxt? För att besvara frågan behövdes infallsvinklar från flera olika håll. Handelskammarens fastighetsägarråd beslutade därför att genomföra en omfattande seminarieserie, dit föredragshållare från olika sfärer utanför fastighetsägarbranschen bjöds in. Projektet genomfördes under samlingsnamnet Tillväxt Göteborg framtida miljöer för arbete i världsklass. Seminarieserien gav upphov till en rad idéer kring hur Göteborg kan bli en framtida miljö för arbete i världsklass och vilken roll de kommersiella fastighetsägarna kan spela i denna utveckling. Dessa idéer sammanfattas i föreliggande rapports första kapitel. I rapporten dokumenteras också samtliga seminarier i sin helhet. Idélistan ska betraktas som en syntes av alla diskussioner som fördes under seminarieserien och inte som ett färdigt åtgärdspaket. Vare sig handelskammaren eller fastighetsägarrådet har tagit ställning till varje enskilt förslag, utan läsaren av den här rapporten ska betrakta sammanställningen som en inspirationskälla för eget och gemensamt arbete. Nu är det dags att gå från ord till handling. För att sätta Göteborg på kartan som en miljö för arbete i världsklass måste vi skrida till verket och börja realisera de idéer som har mest bärkraft. Göteborgs kommersiella fastighetsägare är beredda att ta en aktiv del i det arbetet. Men de kan inte göra jobbet själva. Att utveckla Göteborgsregionens tillväxtkraft kräver samsyn mellan olika sfärer näringslivet, politiken och akademin. Det kräver också samarbete över branschgränser. Fastighetsägarna tar på sig att driva frågan vidare, men för att nå snabba och kraftfulla resultat krävs ett brett engagemang från andra branscher och sfärer. Fastighetsägarrådets förhoppning är att föreliggande rapport uppmuntrar till ett sådant engagemang. Joacim Carlson Vice VD, Västsvenska Industrioch Handelskammaren Ledamot, Fastighetsägarrådet

4

5 Innehåll Idéer för ett Göteborg i tillväxt 7 Så skapas kreativa miljöer i karaoke-kapitalismens tid 15 Jonas Ridderstråle Ashridge Business School Kreativitet som strategiskt verktyg i världens mest konkurrensutsatta bransch 21 Daniel Peterson och Lars Falk Volvo Personvagnar Nätverkssamhället som kreativ miljö 26 Jonas Birgersson Labs2 Hur blir Göteborgsregionen en vinnare? 29 Del 1: World winning Cities: Vad är konkurrenskraftens kärna? Charlotte Strömberg och Paul Kivimets Jones Lang LaSalle Del 2: Strategi för Göteborgsregionens tillväxt 33 Lennart Olausson Business Region Göteborg Lyssna till din tid Anders Källström Västsvenska Industri- och Handelskammaren 6 Sammanfattande paneldebatt 41 5

6

7 Idéer för ett Göteborg i tillväxt Globalt kreativitetsindex 1. Sverige 2. Japan 3. Finland 4. USA 5. Schweiz 6. Danmark 7. Island 8. Nederländerna 9. Norge 10. Tyskland Källa: The Flight of the Creative Class, Richard Florida, 2006 Tio i topp Tio i topp Svenskt kreativitetsindex 1. Stockholms län 2. Uppsala län 3. Skåne län 4. Västra Götalands län 5. Östergötlands län 6. Västmanlands län 7. Västerbottens län 8. Örebro län 9. Gävleborgs län 10. Kronobergs län Källa: Sweden in the Creative Age, Irene Tinagli, Richard Florida, Patrik Ström, Evelina Wahlqvist, Handelshögskolan Göteborg, juni 2007 Tillväxtens regionala logik Varje region har sin unika uppsättning av faktorer som definierar dess roll i världsekonomin. Det geografiska läget, befolkningsunderlaget, naturtillgångarna, näringslivsstrukturen, kulturella traditioner och värderingar är alla faktorer som gör en region unik. Varje region har därmed olika förutsättningar att möta såväl strukturella som konjunkturmässiga ekonomiska förändringar. Det är detta som utgör tillväxtens regionala logik. Vad är det då som avgör om en region kommer att lyckas generera tillväxt? Svaret stavas attraktionskraft. De regioner som attraherar ambitiösa, driftiga ungdomar kommer i framtiden att stå som vinnare. Det är regioner som erbjuder bra utbildnings- och karriärmöjligheter, goda boendemiljöer, ett rikt fritids- och kulturutbud, en väl fungerande samhällsservice och en god livsmiljö i stort som lockar till sig människor med ambitioner. Denna kompetensinvandring försörjer befintliga företag med kompetent arbetskraft, samt bidrar till att nya företag utvecklas. Den tillväxt som därmed skapas stimulerar i sin tur till fortsatt arbetskraftsinvandring. En god cirkel uppstår. Talang, tolerans och teknologi Av vad består då den attraktionskraft som lockar ambitiösa, kreativa människor till en region? Enligt den amerikanske forskaren Richard Florida ligger svaret i tre T:n - talang, tolerans och teknologi. I framtidens samhälle kommer den ekonomiska tillväxten att ske där tillräckligt många från den kreativa klassen väl- 1 Källa: Handelskammarens rapporter 2005:10 Svenska Nav och Tillväxten har en regional logik, Anders Källström jer att slå sig ner. I den kreativa klassen finns de som är verksamma inom forskning och utbildning, teknologi, design, konst, media, underhållning och sport. Där finns också de som arbetar inom företag och finans, juridik, marknadsföring och vård. Där dessa kreativa människor finns, där skapas jobben och därmed också tillväxt. En förutsättning för att detta ska ske är att miljön är den rätta. Kreativa människor trivs bäst i toleranta miljöer, där det råder stor mångfald och öppenhet inför oliktänkande, minoriteter och invandrare. Mycket tack vare en sådan mångfald och öppenhet hamnar Sverige som nation på första plats när Richard Florida rankar nationer enligt sitt kreativitetsindex som visas härintill. Även Västsverige som region har tagit position i enlighet med Floridas resonemang. Västra Götalands län hamnar på fjärde plats i den ranking av Sveriges län som en grupp forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet gjorde sommaren Se figur härintill. Göteborg som stad tar också position. I september 2007 låg en artikel med titeln Creative Goteborg 2 på första sidan på Creative Class Groups hemsida, Richard Floridas forum på Internet. I artikelns ingress står att läsa: A community of creatives is turning the country s second city, Goteborg, into one of Europe s coolest towns. Göteborg tycks alltså ha goda förutsättningar att locka till sig den kreativa klassen. 2 Artikeln i sin helhet publicerades i New York Times resebilaga T Travel, 23 september 2007, under titeln Sweden Unzipped av Stephen Metcalf. 7

8 Think outside the box Hur kan då den positiva cirkel som skapar tillväxt stimuleras av olika aktörer? Kan enskilda branscher göra gemensam sak för att främja tillväxten i Göteborg? Vilken roll kan fastighetsägarna spela? Dessa frågeställningar utgjorde fonden när ett antal fastighetsägare av kommersiella lokaler samlades i juni 2005 i Göteborg inom ramarna för Västsvenska Industri- och Handelskammarens fastighetsägarråd. Handelskammarens fastighetsägarråd Tage Christoffersson, Eklandia Fastighets AB Birger von Hall, Platzer Fastigheter AB Joachim Hallengren, NCC Property Development AB Berndt Svensson, Higab Rolf Åkerman, Vasakronan AB Region Göteborg Inga Malmquist, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur (adjungerad rådsmedlem) Joacim Carlson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Den huvudfråga som utkristalliserades var: Hur kan fastighetsägarna göra Göteborgsregionen till en framtida miljö för arbete i världsklass och därmed bidra till regionens tillväxt? Och då avsågs inte bara arbetsmiljön i form av den fysiska arbetsplatsen, utan ett helhetsperspektiv som omfattar hela livsmiljön, resor till och från arbetet, stadsplaneringen, etc. För att besvara frågan behövdes infallsvinklar från flera olika håll. Think outside the box var ledorden när fastighetsägarna beslutade att genomföra ett projekt inklusive en omfattande seminarieserie, dit föredragshållare från olika sfärer utanför fastighetsägarbranschen bjöds in. Syftet med projektet var flerfaldigt: hetsägarbranschen att aktivt delta i Göteborgs utveckling, så att staden behåller och förbättrar sin ställning i den globala ekonomin. Att göra fastighetsägarbranschen till en mer tydlig näringsgren med en gemensam målbild. Projektet genomfördes under samlingsnamnet Tillväxt Göteborg framtida miljöer för arbete i världsklass och finansierades av en rad fastighetsbolag. Finansiärer av projektet Danafjord AB Husvärden AB Bygg-Fast AB F O Peterson & Söner Byggnads AB HIGAB Platzer Fastigheter AB NewSec Investor Services AB Gulins Fastigheter Akademiska Hus AB Stigberget Förvaltnings AB Chalmersfastigheter Eklandia Fastigheter AB SkansTornet AB NCC Property Development AB Skanska Fastigheter AB Norra Älvstranden Utvecklings AB Vasakronan AB Fabs AB Jones Lang LaSalle International AB Västsvenska Industri- och Handelskammaren Deltagarna i seminarieserien utgjordes av både befattningshavare från fastighetsbolagen och ledande kommunala tjänstemän och politiker. På så sätt skapades förutsättningar för en bred samsyn och uppslutning kring de idéer som seminarieserien syftade till att generera. Att finna nya innovativa tankar och vägar för framtida arbetsmiljöer och fastighetsbildning. Att göra Göteborg ledande på framtida miljöer för arbete. Att skapa förutsättningar för fastig-

9 Från karoke-kapitalism till kundupplevd godhet Seminarieserien tog sin början i april 2006, då den tidigare handelsprofessorn Jonas Ridderstråle berättade om kreativa miljöer i karoke-kapitalismens tidevarv. Innovate, don t imitate var ett av budskapen. Oavsett hur duktig man är att sjunga karaoke, är man på förhand dömd att vara en blek kopia av den som sjöng in låten i original. Nästa föredragshållare kom från bilindustrin. Lars Falk och Daniel Peterson, som gästade seminarieserien i augusti 2006, arbetar båda som bildesigners på Volvo Personvagnar i Göteborg. Design är inte ett slumpmässigt, kreativt kaos, utan bör snarare betraktas som väldefinierad process, där omvärldsfakta samlas in, analyseras, görs till en prototyp och sedan utvärderas. Nätverkssamhället som kreativ miljö var temat för det tredje seminariet, som hölls av it-entreprenören Jonas Birgersson i oktober Vi står inför ett paradigmskifte, lika radikalt som när vi gick från jordbrukssamhället till industrisamhället. Nu väntar nätverkssamhället, som präglas av tre saker: teknisk transparens, mjukvarulogik och idégemenskap. Det fjärde seminariet, som hölls i januari 2007, försökte besvara frågorna hur blir Göteborgsregionen en vinnare och vad utgör konkurrenskraftens kärna. Föredragshållare var Charlotte Strömberg och Paul Kivimets från fastighetsanalysföretaget Jones Lang LaSalle, samt Business Region Göteborgs vd Lennart Olausson. Hur kundvärde skapas stod i fokus för det femte seminariet, som gästades av handelskammarens vd Anders Källström i april Framtiden tillhör de företag som lyckas leverera kundupplevd godhet genom att sätta kärnprodukten i ett vidare sammanhang. För att lyckas krävs medarbetare som är anhängare till de värderingar som finns i företaget och ett starkt ledarskap som personifierar dessa värderingar. paneldiskussioner, som syftade till att ge fastighetsägarna konkreta idéer kring hur de kan bidra till att Göteborg blir en miljö för framtida arbete i världsklass. Panelerna var brett sammansatta för att ge största möjliga spännvidd i idéarbetet, med deltagare som till exempel arkitekten Gert Wingårdh, Göteborgs universitets rektor Pam Fredman och kulturförvaltningens chef Kennet Johansson. Idéer för ett Göteborg i tillväxt Seminarieserien gav upphov till en rad idéer kring hur Göteborg kan bli en framtida miljö för arbete i världsklass och vilken roll de kommersiella fastighetsägarna kan spela i denna utveckling. Vissa idéer var visionära, andra mer jordnära. Vissa var till och med direkt motstridiga, vilket framkommer i följande stycken, där de idéer som uppstod under seminarierna listas. Idéerna ska betraktas som en sammanfattning av diskussionerna i seminarieserien och inte som handelskammarens eller fastighetsägarrådets färdiga åtgärdspaket. Vare sig handelskammaren eller fastighetsägarrådet har tagit ställning till varje enskilt förslag. Livsmiljö Förstora Göteborgs arbetsmarknadsregion En nyckel till Göteborgsregionens framtida konkurrenskraft är dess storlek. Det är nödvändigt att vi når målet 1,5 miljoner invånare till Det innebär i sin tur att vi kan nå nya arbetsplatser. För att lyckas måste infrastrukturen byggas ut. Det ska vara möjligt att till exempel bo i Lilla Edet och pendla till ett jobb i Landvetter. Bygg ut infrastrukturen i Göteborg För familjer med barn och dubbla karriärer är den tid det tar att ta sig mellan hemmet och jobbet avgörande. För att Göteborg ska kunna locka till sig ambitiösa människor måste infrastrukturen fungera. Det gör den inte i dag. Fastighetsägarna kan ta en mer aktiv roll, till exempel när det gäller OPS-lösningar för finansiering av infrastrukturprojekt. Hela seminarieserien summerades sedan i ett slutseminarium, som hölls i september Slutseminariet tog formen av flera 9

10 Förbättra kvaliteten på den internationella skolan Den internationella skolan i Göteborg lever inte upp till de förväntningar som utländska familjer har, vare sig när det gäller miljö eller innehåll. Flera stora företag har förlorat internationella medarbetare på grund av kvalitetsbristen i den internationella skolan. Öka tryggheten i Göteborgs livsmiljö Alla människor måste kunna röra sig i alla miljöer utan att känna oro. Det är bland annat avgörande för att näringslivet ska vilja etablera sig. Samtidigt håller medborgarnas känsla av trygghet på att urholkas. Denna utveckling måste stävjas. Stadsbyggnad och arkitektur Skapa en stad som lever dygnet runt Ställ frågan ska staden leva dygnet runt eller bara vara ett ställe där man jobbar och sedan åker ifrån?. Detroit är ett skräckexempel, en vacker stadskärna som är helt obebodd och rent av farlig att vistas i de tider på dygnet då få jobbar, samtidigt som stora shoppingcentra växer upp i utkanten. Undvik denna utveckling i Göteborg. Bygg t ex dagis i anslutning till de stora arbetsplatserna, så att vi slipper korka igen Tingstadstunneln när vi ska lämna och hämta barnen. Bygg lokaler med hög wow-faktor AstraZenecas lokaler i Mölndal är exempel på byggnader som skapar en wowkänsla hos nyanställda, byggnader som utstrålar skaparglädje och innovation. Det är mycket viktigt för att behålla dem vi anställer och för att attrahera nya medarbetare. Stärk stadssiluetten med profilbyggnader Göteborg redan har en stadssiluett att vara rädd om den gamla stadskärnan med stenstaden. Denna skulle dock kunna kompletteras med nya, spännande höghus på Norra eller Södra Älvstranden. Det planerade tredje tornet i Gothia Towers är också ett exempel på en profilskapande byggnad. Bygg dyrt, inte billigt De gamla husen längs med Vasagatan är exempel på kvalitet som håller i längden. Ett motsatt exempel är Göteborgsoperan. Operan i Köpenhamn kostade 3,5 miljarder kronor och Oslo bygger dubbelt så dyrt. Operan i Göteborg kostade bara 500 miljoner kronor, men hamnade inte heller i samma division. Bygg in trygghet Trots att vi lever i ett mycket tryggt samhälle känner sig människor otrygga. Skapa lösningar så att människor känner en ökad trygghet. Konkurrera med att det är enklare och tryggare att bo i min fastighet. Erbjud privatpersoner extra tjänster. Skapa bättre kommunikationsmöjligheter än andra. Gör det möjligt att utbilda sig i hemmet. Skapa boendeformer där äldre människor kan bo kvar längre hemma. Kanske ska man anställa en äldreskötare istället för en fastighetsskötare? Bygg miljöer för Göteborgs studenter Det är staden Göteborg som lockar studenter snarare än universitetet i sig. Studenterna attraheras av att ingå i en miljö som inte enbart präglas av studentliv. De skulle också bidra mer till staden om de hade fler mötesplatser. Därför bör man inte fösa ihop alla studenter i studentbostäder, utan i stället utveckla boenden som blandar gamla och unga, samt utveckla fler naturliga mötesplatser. Anpassa staden efter frihetssökande singlar På Kungsholmen i Stockholm är 80 procent av hushållen ensamhushåll. Detta parat med den frihetssträvan som finns hos dagens människor ger upphov till nya inköpsmönster, vilket i sin tur öppnar möjligheter för nya produkter och marknader: kundkvällar, single shopping, etc. Ta hänsyn till dessa ändrade inköpsmönster i stadsplaneringen. Förtäta staden Göteborg har enorma markområden inne i centrala staden som kan bebyggas: Gullbergsvass, Södra Älvstranden, Marieholm, Ringön, etc. Göteborg har betydligt större potential för förtätning än till exempel Stockholm och Malmö. Förtätning är också ett nödvändigt rekvisit för att få ett mer effektivt utnyttjande av kollektivtrafiken. 10

11 Utnyttja och utveckla Södra Älvstranden Lägg Ostindiefararen Götheborg vid Klippan och inte på Hisingen. Då kunde hela Södra Älvstranden bli ett Fisherman s Walk med restauranger och barer. Det är på Södra Älvstranden vi ska bygga det nya goda samhället. Satsa på att göra det till något unikt. Design och fysisk arbetsmiljö Designa enligt väldefinierade processer Design handlar inte om otyglad kreativitet som flödar fritt, utan ska snarare betraktas som en väldefinierad process, där omvärldsdata samlas in, utvärderas, omformas till prototyper/modeller och sedan utvärderas. Tag lärdom av akronymen MAYA, Most Advanced Yet Acceptable. Formgivning av en produkt bör aldrig pressas utanför vad som anses acceptabelt bland både kunder och tillverkare. Utveckla mer dynamiska arbetsplatser Dagens företag är oerhört dynamiska. Då krävs flexibla lösningar på arbetsplatsen, som kan anpassas efter föränderliga projektgrupper. De kunskapsbaserade företagen blir allt fler. Det kräver ökad flexibilitet att anpassa arbetsplatsen efter projektteam. En utmaning ligger i att skapa lokaler för multifunktionella team med diametralt olika yrkesgrupper som modellerare och administratörer. Skapa miljöer för platsoberoende arbete Vi är också på väg mot mer individuellt anpassade arbetstider. Många av dagens yrkesarbetande befinner sig ofta på annan plats än den som är deras officiella arbetsplats. Stämpelklockan är död. I stället blir det personliga mötet mellan människor allt viktigare på arbetsplatsen. Skapa förutsättningar för sådana möten och bygg miljöer som stöttar platsoberoende arbetssätt. Våga vara okonventionell Vi pratar mycket om att vara kreativa och våga det annorlunda. När vi sedan träffas är det i konventionella konferenslokaler där vi sitter i biosittning under kristallkronor. Varför möts vi inte under mer kreativa former? Ta hänsyn till behovet av egentid i arbetsmiljön Solitudeness, den självvalda ensamheten, är en knapp resurs i dagens samhälle. Utforma den fysiska arbetsmiljön så att den ger större utrymme för solitudeness och lugn i vardagen. Marknadsföring och profilering av Göteborg Välj fokus i marknadsföringen Göteborg har många fördelar som man kan profilera sig på. Här finns en ren miljö, en stark industri, ett strategiskt läge med hamnen, en erfarenhet av stora evenemang, etc. Göteborg har kommit relativt långt när det gäller att definiera sina styrkor. Men vi måste bestämma oss för en profil för att lyckas med marknadsföringen. Här gäller det att vara djärv och våga sticka ut hakan. Gör Göteborg till en nordisk mathuvudstad Bygg ett sinnenas tempel, ett kulinariskt palats på Södra Älvstranden och ta hjälp av framstående krögare som till exempel Leif Mannerström för att profilera Göteborg som en matstad av rang. Satsa på sevärdheter och evenemang Göteborg har redan i dag en stark position som evenemangsstad. Här arrangeras både kulturevenemang, som stora rockkonserter på Ullevi och Scandinavium, liksom stora idrottsevenemang, som EM i friidrott, Gothia Cup, etc. Fortsätt att utveckla den positionen. Ta fram en ny slogan för staden Stockholm profilerar sig som Capital of Scandinavia. Göteborg har tidigare profilerat sig som Göteborg staden på G. Kanske denna slogan kunde ersättas med en ny. Göteborg staden där det händer, Porten till Norden och Gothenburg - Second City of the World är exempel på slogans som nämndes. Släpp lillebrorskomplexet Vi behöver inte skämmas för att vara rikets andra stad. Göteborg ska vara en världsstad inom de sektorer vi väljer att prioritera. 11

12 Bli best in class i stället för first in class Inom läkemedelsindustrin skiljer man på first in class (den som är först på marknaden med en ny medicin) och best in class (den som har bäst position på marknaden). Man kanske kan tänka i liknande termer även när en stad ska profilera sig. Göteborg är inte rikets första stad men kan bli den bästa. Organisation och ledarskap Bjud in kulturarbetare i fastighetsbolagens styrelser Kultursektorn stämplas ofta som flummig och byggsektorn som pålitlig. Men verkligheten kan vara den omvända. Kulturarbetare fostras till att hålla deadlines medan byggbranschen ofta spräcker budgeten och drar över tiden. Fokusera mer på kunden Fastighetsägarna behöver bli bättre på att vara nära kunden. På fastighetsbolagens hemsidor nämns befattningar som fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsansvariga, fastighetsskötare osv. Nästan ingen befattning innehåller ordet kund. Förstå, förutse och forma framtidens trender För att stå sig i konkurrensen måste fastighetsägarna kunna förutse och i viss mån forma framtidens trender, formspråk och kundpreferenser. Detta kräver att relevant fakta samlas in och analyseras noggrant. Här gäller det att sätta den stora världen i rätt kontext. Vad händer på lång sikt i vår omgivning? Lär känna målgruppen Att känna sin målgrupp är av oerhörd vikt, inte bara dagens kunder utan även framtidens kunder, deras behov, attityder och värderingar. Att lära känna sin målgrupp kan vara en långsam och kostbar process, men kan också göras quick and dirty. Släpp kravet på statistisk säkerställdhet och sätt samman fokusgrupper med oanade konstellationer, till exempel en tatuerare, en skomakare och en sjuksköterska. Inse att kunden inte alltid har rätt För att få reda på framtida kundpreferenser räcker det inte med att fråga kunden vad hon tror att hon vill ha i framtiden. Kunden vet inte alltid exakt vad hon vill ha och kan ha svårt att formulera behov i ord. Biltillverkningens anfader Henry Ford uppmärksammade att kunden inte alltid har rätt. Om jag hade frågat vad kunderna vill ha, hade de svarat en snabbare häst. Kundanpassa med hänsyn till EVEolutionen Det pågår en feminisering av samhället som kan kallas EVEolution. Kända män som David Beckham vaxar bröstet och går klädda i sarong på stranden. Samtidigt får kvinnor allt starkare köpkraft och blir allt viktigare som kundgrupp. Kvinnors preferenser är dock inte lika mäns, vilket företag som vill kundanpassa sitt utbud måste känna till och anpassa sig till. Ut med Re-engineering, in med revitalisering Trenden under många år har varit att minska personalen i verksamheter genom downsizing och outsourcing. Problemet är att man då också minskar organisationens energi och därmed lönsamheten. I stället bör ledningen satsa på revitalisering, eller Re-energizing. Det handlar om att öka det psykologiska kapitalet, snarare än det ekonomiska och att öka det sociala kapitalet, snarare än det intellektuella. Sätt kärnprodukten i ett vidare sammanhang Kundupplevd godhet kan bli framtidens konkurrensmedel. Det innebär att kärnprodukten måste sättas i ett vidare sammanhang. Det fastighetsbolag som vill leverera kundupplevd godhet kan inte bara fokusera på de fysiska byggnaderna, designen av dem samt fastighetsrelaterade tjänster. Stort fokus måste även läggas på välbefinnandet hos de människor som spenderar sin tid i byggnaderna. Stärk ledarskapet Kundupplevd godhet måste vara gedigen, vilket i sin tur ställer långtgående krav på ledarskapet. Ledaren måste konsekvent personifiera de värderingar som den kundupplevda godheten bygger på. Ett tufft, men avgörande uppdrag för att få alla i organisationen att spela i samma tonart. 12

13 Vägra imitation, våga innovation Vi lever i karoke-kapitalismens tidevarv. Oavsett hur duktig man är på att sjunga karaoke, är man ändå en blek kopia av den som sjöng in låten i original. Trots det försöker vi kopiera varandra och ger det till och med positiva benämningar som benchmark och best practice. Att kopiera vad andra gör är ingen bra lösning. Försök i stället komma med egna, innovativa lösningar. Öka förändringsbenägenheten Vi lever i överraskningarnas tid. Den s k ETBS-tiden, the expected time between surprises, har förkortats och fortsätter att minska. Det kräver anpassning och förberedelse av oss att förändras snabbare. Peppra politikerna med djärva idéer Fastighetsägarna anses fortfarande vara lite för väluppfostrade. I stället bör de i större utsträckning komma med sina idéer till stadens och regionens ledande politiker. Som en av de deltagande politikerna sade vid ett av seminarierna: Jag drömmer om att få så mycket idéer och uppslag att jag vid dagens slut vore tvungen att värja mig. Regional utveckling och mjuka värden Utveckla Göteborgsandan Den anda av samförstånd och vilja till snabba beslut som delas av näringslivet och den politiska sfären i Göteborg är mycket stark. Men kärnan i denna anda består till stor del av män i övre medelåldern. Föryngring, inkludering och utåtblick är nyckelord för att ta vara på och utveckla Göteborgsandan. Benchmarka mot andra framgångsregioner Vancouver är ett exempel. De har en stadsplanering som är helt osentimental, där nytt, gammalt, billigt och dyrt blandas. Barcelona, Amsterdam och Berlin är städer som odlat en egen stil och som därmed också drar till sig individer med egna stilar och egen drivkraft. Även Marbella i Spanien (paradis för sol, golf, pengastinna personer med gott om tid) kan fungera som ett gott exempel, det beror helt enkelt på vilken målgrupp staden/regionen har för avsikt att attrahera Ta lärdom av religionen och skapa en regional religion Alla framgångsrika religioner bygger på sju grundstenar: en ideologisk botten, gemensamma historier, en ceremoniell dimension, värderingar och etik, passion, en strukturell dimension samt slutligen symboler, saker och artefakter. Gå igenom dessa grundstenar för Göteborgsregionen och lägg grunden för en regional religion. Dra nytta av nyfikenheten Det finns en nyfikenhet i Göteborg gentemot Europa och världen. Det finns också en tradition av internationell handel och kontakter. Fortsätt titta utåt. Ta in nya intryck på både det fysiska planet, det mentala planet och det organisatoriska planet för en stark utvecklingskraft i Västsverige. Ta vara på tilliten I en internationell jämförelse har Sverige mycket höga siffror för allt som gäller tillit. Vi tror på varandra och det är vår största tillgång. Tron på varandra är den enskilt största förklaringen till varför vi klarar oss så bra i den internationella konkurrensen, tilltron sänker nämligen transaktionskostnaderna. I USA är förhållandet det motsatta, där sjunker tilltron till medmänniskor. Inför nolltolerans mot segregering Enligt Richard Florida kännetecknas en kreativ miljö av tre T. Göteborg har Teknologi och Talanger. Vårt stora problem är Tolerans. Staden är mycket segregerad, inte minst om man ser till boendet. Vi måste komma till rätta med segregationen. Vi behöver en bostadsexpansion i till exempel Askim, Torslanda och Biskopsgården. Vi behöver få till en större blandning av människor i dessa områden. Stärk Göteborgs bohemindex och gayindex Richard Florida mäter toleransnivån med hjälp av olika index. Göteborg har tidigare ansetts vara en av de mest homofoba städerna i Sverige. HBT-festivalen som hölls sommaren 2007 kan ha bidragit till att nyansera den bilden något. Det är ett steg i rätt riktning, då HBT-gruppen innehåller många kreativa och resursstarka personer som kan tillföra en stad mycket. 13

14 Gör exit-intervjuer med dem som väljer att lämna Göteborg Vi måste bli bättre på att underhålla relationer till personer och företag som kan fungera som ambassadörer för vår stad och region i världen. Ett sätt är att göra så kallade Exit Interviews, enligt mönster hos konsultföretag, med de personer och företag som lämnar staden för att få den bästa och mest sanningsenliga informationen om stadens för- och nackdelar. Ny teknik och it Satsa på den digitala infrastrukturen Många telefonjack och en bra digital infrastruktur är två faktorer som är helt överordnade andra när ett företag väljer lokaler. Det är viktigare än vackra utsikter och en god livsmiljö. Använd ny teknik i nya sammanhang Infrastrukturen för digital kommunikation finns. Nu behöver vi bli bättre på att använda den. Titta till exempel på vilken kultur som efterfrågas och hur vi kan göra kultur tillgängligt för fler. Ny teknik kan göra mycket på det här området. Erbjud kunden/ hyresgästen att prenumerera på en tv-kanal som ger tillgång till operans föreställningar hemma i vardagsrummet. Sätt upp digital konst som går att variera i gemensamma utrymmen. I hemmet kan tvättstugan skicka sms när det finns lediga tvättider. Ta del i OPS-lösningar Befolkningen blir allt äldre. Det ställer nya krav på offentliga tjänster. Tätare samverkan och partnerskap mellan näringslivet och den offentliga sektorn blir därför allt viktigare. Fastighetsägarna skulle kunna ta en mer aktiv roll som finansiärer i OPS-lösningar, för att snabba på viktiga infratrukturprojekt. Hämta inspiration från internationella partnerskap Ett internationellt exempel på partnerskap är s k BID Business Improvement Districts. En BID är ett område där privata aktörer står för byggandet och därefter för städning och underhåll, i utbyte mot att de får skattelättnader. New York och Toronto är exempel på städer som lyckats med BID-konceptet. Erbjud kunden valmöjligheter Koppla en neutral infrastruktur till fastigheten istället för att låsa bredbandet till en viss leverantör. Det leder till ökad konkurrens och billigare bredband. Ha Internet uppkopplat till varje lägenhet och låt kunden välja hastighet och tjänster. Konkurrera med hos oss fungerar ditt bredband. Välj det du vill ha. Företagande och finansiering Skapa mötesplatser för entreprenörer och minska friktionen för nya företag Fler lokaler som stöttar unga entreprenörer behövs. Fastighetsägarna skulle kunna hyra ut lokaler till nystartade företag och erbjuda dem servicetjänster som receptionist, vaktmästeri, bredband, ekonomi-, juridik- och HR-tjänster, utbildningar med mera. I utbyte kan fastighetsägarna gå in som delägare i de nystartade företagen. 14

15 Fastighetsägarrådets seminarium Så skapas kreativa miljöer i karaokekapitalismens tid Jonas Ridderstråle Jonas Ridderstråle har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm och räknas till en av världens skarpaste hjärnor inom management. Tillsammans med Kjell A Nordström har han skrivit böcker som Funky Business och Karaokekapitalism. Idag arbetar Jonas Ridderstråle som gästprofessor på Ashridge Business School i Storbritannien. Karaoke-kapitalism och överraskningarnas tid Vi lever i överraskningarnas tid - överraskningar som vi älskade när vi var små, men i dag skyr i våra verksamheter. Nu är tiden dock inne att börja tycka om dem igen. Världen är förändrad. Den s k ETBS-tiden - the expected time between surprises - har förkortats och fortsätter att minska. Det kräver anpassning och förberedelse av oss att förändras snabbare. Oavsett hur duktig du är när du sjunger karaoke, är du ändå på förhand dömd att vara en blek kopia av den som sjöng in låten i original. Så fungerar det även i vår ekonomi i dag. Vi kopierar varandra och ger det till och med positiva benämningar, som benchmark och best practice. Denna utveckling företräds inte minst av managementgurus och MBA-utbildade personer. I dag är våra högre utbildningar standardiserade runt om i världen. I stort sett samma läroböcker används oavsett om det är i Boston, Göteborg, Bombay eller Calcutta. Kunskap har blivit en bulkvara, som därmed inte bidrar till extra konkurrenskraft. Osäkerhetsundvikande men frihetslängtande Människan är född osäkerhetsundvikande och drar i riktning mot det förutsägbara. Vi är födda till mänskliga tiokampare, dvs vi är rätt bra på rätt många saker som vi kan förutse oss behöva behärska. I en överraskningsekonomi ger dock inte förutsägbar kunskap någon komparativ fördel. Samtidigt finns det en stor frihetssträvan hos människan i dag. Extremt många singlar bor på Kungsholmen i Stockholm, där 80 procent av hushållen där är ensamhushåll. Det ger upphov till nya inköpsmönster, vilket i sin tur öppnar möjligheten för nya produkter och marknader: kundkvällar, single shopping, etc. Idéer och frihet attraherar Frihetslängtan resulterar i dag också i migration, då man söker ställen att få utrymme för denna längtan. De storstäder där många begåvade individer redan bor drar till sig andra likar, vilka lockas dit av umgänge och livsstil. Trenden är påtaglig i USA. Vissa områden är mer attraktiva än andra. De som är idéer mer än länder eller städer. Fler attraheras av idén än av landet. USA, Israel och det forna Sovjet är exempel på länder som mer står eller stod för en idé än för att vara en nationalstat. Vem som helst kan faktiskt bli amerikan, bara man följer idén om landet. Det är ingen slump att Arnold Schwarzenegger från Österrike är en av USA:s mest kända guvernörer, och i högsta grad uppfattas som amerikan. De intressanta följdfrågorna är då: Hur lång tid tar det att bli svensk? Kan man bli det genom att följa en idé? Vilken idé är en stad som Göteborg? Vilket varumärke står Göteborg för? Utveckling kräver ökad kundanpassning Frihetslängtan påverkar också utveckling av produkter i riktning mot valfrihet åt kunden. Samtidigt kan val innebära en känsla av tvång hos kunden. Därför bör kunden ges exakt den mängd valmöjligheter hon vill ha, inte mer. En annan trend är feminiseringen i samhälle och näringsliv, den s k EVEolutionen. 15

16 Kända män som David Beckham vaxar bröstet och går klädda i sarong på stranden. Vem hade på 90-talet kunnat tänka sig svenska fotbollsspelare göra det samma och därtill skapa en trend? Feminiseringen öppnar för nya konsumtions- och produktionsmarknader genom kundanpassning, när kundernas behov och vad de föredrar utvecklas åt nya håll. Kvinnors preferenser är inte lika mäns, utan skiljer sig åt på många sätt, vilket är viktigt för ett företag att känna till och anpassa sig till. Ökad spretighet ger fler överraskningar Genom att tillåta en avreglering av både personlig och samhällelig styrning och därtill avreglering av ekonomin, ökar spretigheten och därmed storleken på överraskningsekonomin. Marknaden omtalas i dag som en fysisk företeelse, men framförallt handlar marknaden om kommunikation. Identiteten är en viktig grund för hur vi kommunicerar och blir kommunicerade med. Förr stod kyrkan och sedermera staten som tydliga identitetsskapare. Frågan är: vad formar oss som länder, regioner och individer i dag? I en första konversation med en ny bekantskap ställer vi frågor som vad gör du? och var kommer du ifrån? Vi har ofta en tyst hypotes om att dessa frågor ger svar på vem den andra personen är. Med en migrerande världsbefolkning och blandade preferenser i livsstil och konsumtion som finns i dag, borde vi i stället fråga var brukar du shoppa? och vad har du för märke på dina underkläder? Våra konsumtionsmönster är viktigare riktmärken för vem individen är, än vad personen gör för att försörja sig. Dubbelekonomiernas och nördarnas tid Under 2000-talet lämnar vi bubbelekonomier för att allt mer gå in i dubbelekonomier. Det handlar om ekonomier där människor antingen har mycket eller har mycket lite. Polariseringen ökar. Samtidigt lever vi i de intelligenta nördarnas tid. Förr gällde muskler och god hälsa, nu är det andra egenskaper, som intelligens, som äger företräde. Kunskap är makt. Men kunskapens okända bäst-före-datum kräver ständig koll. Vi måste arbeta betydligt mer nu än när musklernas tid rådde. Vi måste hela tiden hålla koll för att vara uppdaterade en både motiverande och energikrävande uppgift. Egentid är en knapp resurs En studie i Danmark över individers tidsanvändning år 1992 och 2002 visar att den tid som ökat mest i vardagen är tiden vi tillbringar själva på toaletten. Solitudeness den självvalda ensamheten är en knapp resurs och den ökade toalettvistelsen per dygn kan indikera att det är det enda sättet individen hittar lugn i vardagen. Den knappa egentiden påverkar flera andra konsumtionsmönster, som hur vi väljer att renovera våra hem och bygga ut våra hemma-spa. Det i sin tur påverkar hur mycket vi behöver betala för försäkringen för våra våtutrymmen i dag jämfört med för 20 år sen. En fuktskada då kostade kronor att renovera. I dag kostar det ofta över kronor. Tid för revitalisering Ett nytt sätt att se på organisationers energi är formeln: V= F (M, E), där V står för lönsamhet, M står för massa och E står för energi. Trenden under många år har varit att i verksamheter (F) minska massan M (personal) genom s k downsizing och outsourcing. Problemet är att man då också minskar organisationens energi (E) och därmed lönsamheten (V). Tiden har kommit för den nya managementtrenden. Ut med Re-engineering, och in med Re-energizing (revitalisering). Det handlar om att öka det psykologiska kapitalet, inte det ekonomiska. Det behövs mer av socialt kapital i stället för intellektuellt kapital. Eftersom marknaden handlar om kommunikation, behövs det ökad energi för ökade relationer. Att lära från framgångsrika religioner Alla religioner som överlevt bygger på sju grundstenar. Dem måste vi få med oss i vårt eget bygge både när vi skapar en corporate religion och en regional religion. 1. Den ideologiska botten, som kommuniceras genom drömmar och visioner. 16

17 Exemplet Martin Luther King räcker långt. I have a dream, sa han. Han sa inte I have a plan. Försök skapa smältdeglar hellre än krutdurkar där olika synsätt möts och blandas. Även drömmar kan bli konkurrensutsatta. Då gäller det att skapa och försvara temporära monopol. Temporära monopol bygger på biologi, som Darwin formulerade det. Överlevnadsstyrka uppnås genom teorin om att ha ett trovärdigt handikapp, som påfågelhannen illustrerar. Ju större handikapp - en otymplig men fantastiskt vacker kropp - denne hanne visar upp, desto mer attraktivitet - goda gener - utstrålar han. Dessutom har han paradoxalt nog klarat av att hålla sig vid liv trots sitt handikapp. När det handlar om produkter gäller det att skaffa sig en attraktiv nisch. Är man Fit (lämplig/anpassad) som Dell och H&M eller Sexy (lockande) som Apple och Prada? Hur står det till med de kommersiella fastigheterna i Göteborg? Fit eller Sexy? 2. Historier, som berättas av alla och bekräftar och förstärker visionen och organisationen. Vem är historieberättare i organisationen? Historier berättas av alla, oavsett om man har fullständig eller ofullständig information. Värdet för en organisation är att ha många goda historieberättare, så kallade Verkställande historieberättare (VB). Om man ger historierna en god plattform, kan dessa VB:s bli de bästa ambassadörerna. 3. Ceremoniell dimension, med riter som tillåter oss att fira segrar och förändringar. Fundera på den egna organisationen: vem firar vi, när firar vi, vad firar vi och vilka värden byggs detta firande på? Verkar ritualerna sammanhållande, attraktiva utåt, inbjudande eller uteslutande? Hur uppfattas ritualerna av anställda, partners och kunder? 4. Värderingar och etik, som ser till att attrahera rätt sorts människor. Förr gällde det att rekrytera rätt kompetens och sedan utbilda i goda attityder (svårt). I dag utgår man allt oftare från attityderna, och utbildar sedan till rätt kompetens (lättare). Tänk om vi belönade magnifika misstag och bestraffade mediokra resultat, i stället för tvärtom. Det skulle kräva mer risktagande av oss men också lära oss mer av våra misstag och om vad som är rätt och gångbart. 5. Religion med tillåtna känslor för det man älskar passion. Känslosinnet har alltid företräde mot förnuftet. Starkare lojaliteter skapas i det limbiska systemet än i neocortex i hjärnan. 6. Symboler, saker, artefakter I form av byggnader som symboliserar drömmen och där man realiserar drömmen, i någon form av fysisk struktur. T ex katedraler, som goda exempel. Göteborg har goda exempel på utmärkande arkitektur. Många städer satsar på arkitektur som attraktiv kulturbärare. Moderna Museet i Stockholm strävar med motsatsen, en något avsides belägen byggnad med blygsamt yttre som inte sticker ut, menade Jonas. 7. Strukturell dimension, som organiserar visionen och dess genomförande och bibehållande. Tricket i vår tid är att förhålla sig till management på ett nytt sätt. Förr gjorde man sig av med avvikelser, medan i dag är det med hjälp av avvikelsen som vi kan hantera överraskningar. Alltså, framgång i dag bygger på att på ett positivt sätt utnyttja avvikelser till sin fördel! Så som Einstein, Marie Curie och Gandhi kunde göra. På så sätt skapas en religion med utrymme för att vara den man är, att vara första klassens version av sig själv hellre än att vara en sämre kopia av något annat. Var själva friheten, var överraskningen! Var själv den överraskning du/ni vill se och längtar efter. Man trillar och snubblar när man strävar efter detta, men då är kompetensen att vara uthållig och resa sig upp igen, för överraskningens tid är här, ta vara på den! 17

18 Frågor och svar Jonas Ridderstråle Hur skall vi i lilla, perifera Göteborg göra för att bli attraktiva i en global värld? Om svaret skall ha något värde, måste vi våga vara komplexa. Se hellre Göteborg som stolt än som litet och perifert, det är en bättre utgångspunkt. Göteborg har en stark sammanslutning av aktörer offentligt-privat som är ovanlig. Arkitekturen används som ett positivt verktyg, t ex att planera för byggandet av Sveriges största hotell. Starka sammanslutningar kan dock vara på gott och ont. Det kan skapa styrka i centrum men samtidigt skapa ett tomrum utanför, vilket drabbar orterna utanför detta centrum. Det finns en nyfikenhet i Göteborg gentemot Europa och världen. Här finns också en tradition av internationell handel och kontakter. Fortsätt titta utåt. Ta in nya intryck på både det fysiska planet, det mentala planet och det organisatoriska planet för en stark utvecklingskraft i Västsverige. Finns någon annan jämförande region eller stad som lyckats bättre och som är värd att ta intryck från? Det är svårt att hitta någon ort som är i jämförelse bättre. I stället bör vi blicka mot de städer som lyckats med att vara annorlunda. Barcelona, Amsterdam och Berlin är städer som odlat en egen stil och som drar till sig individer med egna stilar och egen drivkraft. Även Marbella i Spanien (paradis för sol, golf, penningstinna personer med gott om tid) kan fungera som ett gott exempel, det beror helt enkelt på vilken målgrupp staden/regionen har för avsikt att attrahera. Göteborg bör känna eventuell oro ifall man inte kan definiera sig själv bättre och starkare i sin vision än att inte vara Stockholm, för en sådan vision ger ingen kraft. Säkerhet och trygghet, hur viktigt är det för att utveckla ett område? En retorisk motfråga: Säkerhet för vem menar du? I Sverige, som vi organiserat vårt samhälle, slår våldet mer slumpartat än på många andra ställen där man är mer segregerade och därmed vet var det är tryggt likaså var man kan förvänta sig fara. Ett svenskt exempel är det tämligen nya området Gåshaga på Lidingö, som är att likna vid ett inhägnat rikemansområde. För att känna säkerhet där, ökar vakttjänster allt mer. Bygger man så, finns det anledning till varför Securitas och andra väktarföretag får en större marknad. Ekonomi handlar om knappa resurser. Trygghet och säkerhet är också knappa resurser. Därför har de också ett pris. Kan man bli för trygg, kontraproduktivt och hindrad i sin kreativitet? Kreativitet är ofta inside the box. Därmed är den trygga ramen en god förutsättning för kreativitet. Men trygghet i sig skapar inte kreativitet. Det är i stället trygghet i kombination med någonting annat som kan förlösa idéer och kreativitet - inte tryggheten i sig. Hur viktigt är behovet av mötesplatser för att skapa kreativitet? I Göteborg kanske Gothia Cup är det bästa exemplet på mötesplats (för unga) som för ut historien om Göteborg i världen? Så är definitivt fallet, framförallt när det gäller att få ut historien bland barn och unga som viktiga potentiella historieberättare. Företag gör produkter specifikt för barn, t ex My first Sony. Barnen är viktiga för företagens fortsatta produktutbud. Gothia Cup som My first Göteborg är ett utmärkt sätt för att få fler unga historieberättare. Förra århundradets management handlade om division, d v s uppdelning av verksamhet. Detta århundrades management kommer att handla om multiplikation, d v s att företag blir allt mer beroende av kluster. Silicon Valley ett bra exempel på kluster/område. Där föds många företag tack vare en samlad kompetens i befintliga företag som spiller över och skapar nya verksamheter. Samtidig är mortaliteten hög bland företagen på dessa ställen. Sverige har i många år trott att stabiliteten ligger på företagsnivå. Man har i Sverige känt sig trygg med att Ericsson, Volvo och SKF varit stabila företag. Men nu blir det i stället allt viktigare att företag föds, lever och dör inom klustren, 18

19 samtidigt som resurserna människorna och kunskapen blir kvar och nyskapas. Detta ställer i sin tur nya krav på framtidens fastigheter och fastighetsmarknad, som både skall kunna försörja denna ekonomi och samtidigt attrahera nya verksamheter och vara deras mötesplats. Hur ser din drömarkitektur ut för utbildning? Framtidens utbildning flyttar ut från rummen till livet igen, så som det var i begynnelsen. Utbildning handlar om att vässa de styrkor som vi redan har, i ett hus eller på ett annat ställe. Det handlar främst om att vässa sig för (internationell) konkurrenskraft. Göteborg vill ibland vara huvudstaden när det handlar om utländska investerare som skall satsa kapital första gången i Sverige. Hur skall vi bära oss åt för att attrahera dessa? Självförtroende är viktigt. Utmaningen är att bryta ner goda cirklar till lyckade projekt att fira, vilket kan ge en positiv, uppåtgående spiral. Göteborg kan inte vara huvudstad, men jämför Liseberg med Gröna Lund, så ser man andra potentialer. Fira och stärk den goda känslan! En god känsla och firande skapar goda historier, som kan berättas av många. Var skicklig att sända iväg och underhålla relationer till goda ambassadörer för er stad/region i världen. Gör s k Exit Interviews, enligt mönster hos konsultföretag, t ex McKinsey, som intervjuar de personer som slutar för att få bästa sanna input om stadens för- och nackdelar. Har vi bra självförtroende i Göteborg idag? Kan detta svar generaliseras? Det kan nog vara väldigt olika inom olika områden. T ex är råvaran för turism i Sverige fantastisk, men den är ännu inte så utvecklad mot olika specifika kundnischer och kommersiella lösningar med högre värde i produktutvecklingens värdekedja. Se exemplet kaffe, vilket återges härintill, hur värde kan skapas på olika nivå i produktutvecklingen. På motsvarande sätt kan andra affärsområden analyseras, utvecklas och förädlas. Gott självförtroende är att både utveckla och lyckas i detta arbete. Viktigast för att vi skall lyckas frälsa resten av världen med en dröm eller vision, är att vi är klara över vilken region vi verkligen står för i Västsverige. Annars är det svårt att vara tydlig utåt. Receptet är att arbeta ihop tillsammans, länge, för att bli säkra över budskapet. Ett budskap i största allmänhet ger nämligen ingen ökad konkurrenskraft. För att utveckla våra tillväxtområden Älvstranden och våra pedagogiska lokaler, vilka tips om strukturer vill du ge oss då? Det finns en tendens att först vilja skapa strukturen och sedan låta strukturen forma oss. Management i företag i dag handlar om att få fyra S att samverka: Strategy, Structure, System och Space. När det kommer till termen Structure, kan man fråga sig om den är fit (lämplig) eller sexy (lockande) och därefter välja strategi. Välj då strategi efter kunderna, men också efter vilka anställda ni vill attrahera kvar eller rekrytera. Det handlar om att vara fit eller sexy på både insidan och utsidan i organisationen. Vi saknar ännu visionen och drömmen tydligt formulerad om Göteborg. Är den drömmen viktig? Ja, den är viktig. Om den bärande idén saknas, tenderar andra krafter att bryta sig in (pga vårt osäkerhetsundvikande). T ex så ifrågasätts EU av Jean-Marie Le Pen m fl när EU:s grundidé inte kommuniceras tillräckligt tydligt i medlemsländerna. Det är väsentligt att idén, drömmen och visionen finns som en enande kraft, annars blir vi djuriska till vårt sätt. Göteborg, är det en stad att benämna som fit eller sexy? Konkurrerar staden med hjälp av modeller eller stämningar? Sexy tycker jag, ovanligt nog. Dock är sexy en subjektiv dimension som är svår att mäta och räkna hem i pengar. Det handlar mer om att skapa en ny me- 19

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg

Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg Städer som sticker ut Stadskvalitet i Skaraborg En förstudie om kultur, stadsrum och hållbar utveckling David Björklund 1 Innehållsförteckning INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s 2 BAKGRUND s 4 BEGREPP s 7

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat

postekon magasin CHV - Rekrytering och bemanning Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page Tema: Postekon har träffat postekon # 1 2009 magasin Tema: CHV - Rekrytering och bemanning Postekon har träffat Handels Rekrytering NewCareer Sifferverket Michael Page 1 POSTEKON MAGASIN # 1 2009 CHV - Civilekonomföreningen Handels

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Forskning till vilken nytta?

Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Forskning till vilken nytta? Samhällsförlaget, Stockholm 2012 Box 5501, 114 85 Stockholm, www.samhällsförlaget.se Analys, intervjuer och text:

Läs mer

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP Artisten, Göteborg, 7 december 1999 Denna dokumentation innehåller ett sammandrag av inläggen vid konferensen Musik & entreprenörskap på Artisten i Göteborg den 7 december 1999.

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå 2 Att vara en ständig spanare Världen ser inte ut som förut. Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, kriserna många ord, många trender. Så hur

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

En kunskapssammanställning och analys av hur attraktiviteten i Skåne. Attraktivitet och tolerans 1

En kunskapssammanställning och analys av hur attraktiviteten i Skåne. Attraktivitet och tolerans 1 Attraktivitet och tolerans En kunskapssammanställning och analys av hur attraktiviteten i Skåne kan ökas för att dra maximal nytta av ESS och MAX IV Attraktivitet och tolerans 1 2 Attraktivitet och tolerans

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN

DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN DEN GODA STADEN OM IDÉER, VISIONER OCH KRAFT ATT FÖRÄNDRA EN RAPPORT FRÅN VASAKRONAN innehåll staden Vår stolta stad 4 Mer som London, New York och Barcelona om svensken får välja 7 Favoritsysslor i stadskärnan

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar

tema Så skapas framtidens vinnare TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. Arbetsgivarna mobiliserar TIDNINGEN WE 2 2013. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. The war of talents Arbetsgivarna mobiliserar Personlig utveckling viktigast för dagens unga Kina satsar på kompetenshöjning profil

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Kreativitet och konkurrenskraft

Kreativitet och konkurrenskraft Kreativitet och konkurrenskraft - en kritisk granskning av rådande teorier om urban utveckling Rapport 2008: 2 Förord Vad är hönan och vad är ägget när det gäller städers utveckling: Är det tillgången

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

TRON PÅ GÖTEBORG. Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten

TRON PÅ GÖTEBORG. Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten TRON PÅ GÖTEBORG Attraktionskraften» Bilden» Framtidstron» Konkurrenskraften» Tillväxten tron på göteborg är producerad och publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. ansvarig utgivare Johan Trouvé

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

FINKLÄDD I BORÅS. Dagens ungdom #1/2011. Skogsmaskin med. träffar på Youtube. Cavaliere sticker ut i textilhuvudstaden

FINKLÄDD I BORÅS. Dagens ungdom #1/2011. Skogsmaskin med. träffar på Youtube. Cavaliere sticker ut i textilhuvudstaden #1/2011 En tidning från Västsvenska Industri- och Handelskammaren ny tidning om företagande i Västsverige Skogsmaskin med 128114 träffar på Youtube Dagens ungdom Vill de flytta för jobbens skull? Vill

Läs mer

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE

EN HBT-HaNdBok FÖR FÖRETAGARE EN HBT-handbok FÖR FÖRETAGARE Innehåll FÖRORD 03. förord 04. INLEDNING 06. hbt-marknaden företagens möjligheter 07. Den svenska marknaden 07. Den internationella marknaden 09. MÅLGRUPPER OCH DIVERSIFIERING

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer