2007:4. Tillväxt Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007:4. Tillväxt Göteborg"

Transkript

1 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2007:4 ISSN Tillväxt Göteborg Framtida miljöer för arbete i världsklass För att sätta Göteborg Bygg på ut kartan E20 till som motorväg. en miljö för arbete i världsklass måste vi skrida Det samlade värdet av de kommande fyrtio årens till verket nu. Göteborgs fastighetsägare produktionsökning som det skulle leda till uppgår är beredda att ta en aktiv del i det arbetet. till miljarder kronor i dagens penningvärde.

2 Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Mer än västsvenska företag är medlemmar. På deras uppdrag arbetar vi för affärer och tillväxt i Västsverige. Handelskammaren erbjuder konsulttjänster och nätverk. Vi driver också frågor med stor vikt för det västsvenska näringslivets utveckling. Infrastruktur och samspelet mellan skola och näringsliv är två av våra prioriterade områden. Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren Citera oss gärna, men ange källa. Foton: Business Region Göteborg, Jones Lang LaSalle, Peter Svensson (Göteborgs Stad), Reality Club.

3 Tillväxt Göteborg Framtida miljöer för arbete i världsklass Runt om i världen tävlar regioner om att locka till sig såväl attraktiv arbetskraft som företag och kapital. Många regioner erbjuder naturliga konkurrensfördelar, som ett stort befolkningsunderlag eller en central geografisk placering. Det är långt ifrån självklart att Västsverige och dess näringsliv kommer att hävda sig i denna utveckling. I synnerhet inte om vi är passiva. För att Västsverige ska ta position som en av de mest attraktiva regionerna i en global konkurrens, måste vi i ännu högre grad dra nytta av de förutsättningar som gör Västsverige unikt. Tillväxten har nämligen en regional logik. Hur kan då den positiva cirkel som skapar tillväxt stimuleras av olika aktörer? Kan enskilda branscher göra gemensam sak för att främja tillväxten i Göteborg? Dessa frågeställningar utgjorde fonden när ett antal fastighetsägare av kommersiella lokaler i Göteborg samlades i juni 2005 inom ramarna för Västsvenska Industri- och Handelskammarens fastighetsägarråd. Den huvudfråga som utkristalliserades var: Hur kan fastighetsägarna göra Göteborgsregionen till en framtida miljö för arbete i världsklass och därmed bidra till regionens tillväxt? För att besvara frågan behövdes infallsvinklar från flera olika håll. Handelskammarens fastighetsägarråd beslutade därför att genomföra en omfattande seminarieserie, dit föredragshållare från olika sfärer utanför fastighetsägarbranschen bjöds in. Projektet genomfördes under samlingsnamnet Tillväxt Göteborg framtida miljöer för arbete i världsklass. Seminarieserien gav upphov till en rad idéer kring hur Göteborg kan bli en framtida miljö för arbete i världsklass och vilken roll de kommersiella fastighetsägarna kan spela i denna utveckling. Dessa idéer sammanfattas i föreliggande rapports första kapitel. I rapporten dokumenteras också samtliga seminarier i sin helhet. Idélistan ska betraktas som en syntes av alla diskussioner som fördes under seminarieserien och inte som ett färdigt åtgärdspaket. Vare sig handelskammaren eller fastighetsägarrådet har tagit ställning till varje enskilt förslag, utan läsaren av den här rapporten ska betrakta sammanställningen som en inspirationskälla för eget och gemensamt arbete. Nu är det dags att gå från ord till handling. För att sätta Göteborg på kartan som en miljö för arbete i världsklass måste vi skrida till verket och börja realisera de idéer som har mest bärkraft. Göteborgs kommersiella fastighetsägare är beredda att ta en aktiv del i det arbetet. Men de kan inte göra jobbet själva. Att utveckla Göteborgsregionens tillväxtkraft kräver samsyn mellan olika sfärer näringslivet, politiken och akademin. Det kräver också samarbete över branschgränser. Fastighetsägarna tar på sig att driva frågan vidare, men för att nå snabba och kraftfulla resultat krävs ett brett engagemang från andra branscher och sfärer. Fastighetsägarrådets förhoppning är att föreliggande rapport uppmuntrar till ett sådant engagemang. Joacim Carlson Vice VD, Västsvenska Industrioch Handelskammaren Ledamot, Fastighetsägarrådet

4

5 Innehåll Idéer för ett Göteborg i tillväxt 7 Så skapas kreativa miljöer i karaoke-kapitalismens tid 15 Jonas Ridderstråle Ashridge Business School Kreativitet som strategiskt verktyg i världens mest konkurrensutsatta bransch 21 Daniel Peterson och Lars Falk Volvo Personvagnar Nätverkssamhället som kreativ miljö 26 Jonas Birgersson Labs2 Hur blir Göteborgsregionen en vinnare? 29 Del 1: World winning Cities: Vad är konkurrenskraftens kärna? Charlotte Strömberg och Paul Kivimets Jones Lang LaSalle Del 2: Strategi för Göteborgsregionens tillväxt 33 Lennart Olausson Business Region Göteborg Lyssna till din tid Anders Källström Västsvenska Industri- och Handelskammaren 6 Sammanfattande paneldebatt 41 5

6

7 Idéer för ett Göteborg i tillväxt Globalt kreativitetsindex 1. Sverige 2. Japan 3. Finland 4. USA 5. Schweiz 6. Danmark 7. Island 8. Nederländerna 9. Norge 10. Tyskland Källa: The Flight of the Creative Class, Richard Florida, 2006 Tio i topp Tio i topp Svenskt kreativitetsindex 1. Stockholms län 2. Uppsala län 3. Skåne län 4. Västra Götalands län 5. Östergötlands län 6. Västmanlands län 7. Västerbottens län 8. Örebro län 9. Gävleborgs län 10. Kronobergs län Källa: Sweden in the Creative Age, Irene Tinagli, Richard Florida, Patrik Ström, Evelina Wahlqvist, Handelshögskolan Göteborg, juni 2007 Tillväxtens regionala logik Varje region har sin unika uppsättning av faktorer som definierar dess roll i världsekonomin. Det geografiska läget, befolkningsunderlaget, naturtillgångarna, näringslivsstrukturen, kulturella traditioner och värderingar är alla faktorer som gör en region unik. Varje region har därmed olika förutsättningar att möta såväl strukturella som konjunkturmässiga ekonomiska förändringar. Det är detta som utgör tillväxtens regionala logik. Vad är det då som avgör om en region kommer att lyckas generera tillväxt? Svaret stavas attraktionskraft. De regioner som attraherar ambitiösa, driftiga ungdomar kommer i framtiden att stå som vinnare. Det är regioner som erbjuder bra utbildnings- och karriärmöjligheter, goda boendemiljöer, ett rikt fritids- och kulturutbud, en väl fungerande samhällsservice och en god livsmiljö i stort som lockar till sig människor med ambitioner. Denna kompetensinvandring försörjer befintliga företag med kompetent arbetskraft, samt bidrar till att nya företag utvecklas. Den tillväxt som därmed skapas stimulerar i sin tur till fortsatt arbetskraftsinvandring. En god cirkel uppstår. Talang, tolerans och teknologi Av vad består då den attraktionskraft som lockar ambitiösa, kreativa människor till en region? Enligt den amerikanske forskaren Richard Florida ligger svaret i tre T:n - talang, tolerans och teknologi. I framtidens samhälle kommer den ekonomiska tillväxten att ske där tillräckligt många från den kreativa klassen väl- 1 Källa: Handelskammarens rapporter 2005:10 Svenska Nav och Tillväxten har en regional logik, Anders Källström jer att slå sig ner. I den kreativa klassen finns de som är verksamma inom forskning och utbildning, teknologi, design, konst, media, underhållning och sport. Där finns också de som arbetar inom företag och finans, juridik, marknadsföring och vård. Där dessa kreativa människor finns, där skapas jobben och därmed också tillväxt. En förutsättning för att detta ska ske är att miljön är den rätta. Kreativa människor trivs bäst i toleranta miljöer, där det råder stor mångfald och öppenhet inför oliktänkande, minoriteter och invandrare. Mycket tack vare en sådan mångfald och öppenhet hamnar Sverige som nation på första plats när Richard Florida rankar nationer enligt sitt kreativitetsindex som visas härintill. Även Västsverige som region har tagit position i enlighet med Floridas resonemang. Västra Götalands län hamnar på fjärde plats i den ranking av Sveriges län som en grupp forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet gjorde sommaren Se figur härintill. Göteborg som stad tar också position. I september 2007 låg en artikel med titeln Creative Goteborg 2 på första sidan på Creative Class Groups hemsida, Richard Floridas forum på Internet. I artikelns ingress står att läsa: A community of creatives is turning the country s second city, Goteborg, into one of Europe s coolest towns. Göteborg tycks alltså ha goda förutsättningar att locka till sig den kreativa klassen. 2 Artikeln i sin helhet publicerades i New York Times resebilaga T Travel, 23 september 2007, under titeln Sweden Unzipped av Stephen Metcalf. 7

8 Think outside the box Hur kan då den positiva cirkel som skapar tillväxt stimuleras av olika aktörer? Kan enskilda branscher göra gemensam sak för att främja tillväxten i Göteborg? Vilken roll kan fastighetsägarna spela? Dessa frågeställningar utgjorde fonden när ett antal fastighetsägare av kommersiella lokaler samlades i juni 2005 i Göteborg inom ramarna för Västsvenska Industri- och Handelskammarens fastighetsägarråd. Handelskammarens fastighetsägarråd Tage Christoffersson, Eklandia Fastighets AB Birger von Hall, Platzer Fastigheter AB Joachim Hallengren, NCC Property Development AB Berndt Svensson, Higab Rolf Åkerman, Vasakronan AB Region Göteborg Inga Malmquist, Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur (adjungerad rådsmedlem) Joacim Carlson, Västsvenska Industri- och Handelskammaren Den huvudfråga som utkristalliserades var: Hur kan fastighetsägarna göra Göteborgsregionen till en framtida miljö för arbete i världsklass och därmed bidra till regionens tillväxt? Och då avsågs inte bara arbetsmiljön i form av den fysiska arbetsplatsen, utan ett helhetsperspektiv som omfattar hela livsmiljön, resor till och från arbetet, stadsplaneringen, etc. För att besvara frågan behövdes infallsvinklar från flera olika håll. Think outside the box var ledorden när fastighetsägarna beslutade att genomföra ett projekt inklusive en omfattande seminarieserie, dit föredragshållare från olika sfärer utanför fastighetsägarbranschen bjöds in. Syftet med projektet var flerfaldigt: hetsägarbranschen att aktivt delta i Göteborgs utveckling, så att staden behåller och förbättrar sin ställning i den globala ekonomin. Att göra fastighetsägarbranschen till en mer tydlig näringsgren med en gemensam målbild. Projektet genomfördes under samlingsnamnet Tillväxt Göteborg framtida miljöer för arbete i världsklass och finansierades av en rad fastighetsbolag. Finansiärer av projektet Danafjord AB Husvärden AB Bygg-Fast AB F O Peterson & Söner Byggnads AB HIGAB Platzer Fastigheter AB NewSec Investor Services AB Gulins Fastigheter Akademiska Hus AB Stigberget Förvaltnings AB Chalmersfastigheter Eklandia Fastigheter AB SkansTornet AB NCC Property Development AB Skanska Fastigheter AB Norra Älvstranden Utvecklings AB Vasakronan AB Fabs AB Jones Lang LaSalle International AB Västsvenska Industri- och Handelskammaren Deltagarna i seminarieserien utgjordes av både befattningshavare från fastighetsbolagen och ledande kommunala tjänstemän och politiker. På så sätt skapades förutsättningar för en bred samsyn och uppslutning kring de idéer som seminarieserien syftade till att generera. Att finna nya innovativa tankar och vägar för framtida arbetsmiljöer och fastighetsbildning. Att göra Göteborg ledande på framtida miljöer för arbete. Att skapa förutsättningar för fastig-

9 Från karoke-kapitalism till kundupplevd godhet Seminarieserien tog sin början i april 2006, då den tidigare handelsprofessorn Jonas Ridderstråle berättade om kreativa miljöer i karoke-kapitalismens tidevarv. Innovate, don t imitate var ett av budskapen. Oavsett hur duktig man är att sjunga karaoke, är man på förhand dömd att vara en blek kopia av den som sjöng in låten i original. Nästa föredragshållare kom från bilindustrin. Lars Falk och Daniel Peterson, som gästade seminarieserien i augusti 2006, arbetar båda som bildesigners på Volvo Personvagnar i Göteborg. Design är inte ett slumpmässigt, kreativt kaos, utan bör snarare betraktas som väldefinierad process, där omvärldsfakta samlas in, analyseras, görs till en prototyp och sedan utvärderas. Nätverkssamhället som kreativ miljö var temat för det tredje seminariet, som hölls av it-entreprenören Jonas Birgersson i oktober Vi står inför ett paradigmskifte, lika radikalt som när vi gick från jordbrukssamhället till industrisamhället. Nu väntar nätverkssamhället, som präglas av tre saker: teknisk transparens, mjukvarulogik och idégemenskap. Det fjärde seminariet, som hölls i januari 2007, försökte besvara frågorna hur blir Göteborgsregionen en vinnare och vad utgör konkurrenskraftens kärna. Föredragshållare var Charlotte Strömberg och Paul Kivimets från fastighetsanalysföretaget Jones Lang LaSalle, samt Business Region Göteborgs vd Lennart Olausson. Hur kundvärde skapas stod i fokus för det femte seminariet, som gästades av handelskammarens vd Anders Källström i april Framtiden tillhör de företag som lyckas leverera kundupplevd godhet genom att sätta kärnprodukten i ett vidare sammanhang. För att lyckas krävs medarbetare som är anhängare till de värderingar som finns i företaget och ett starkt ledarskap som personifierar dessa värderingar. paneldiskussioner, som syftade till att ge fastighetsägarna konkreta idéer kring hur de kan bidra till att Göteborg blir en miljö för framtida arbete i världsklass. Panelerna var brett sammansatta för att ge största möjliga spännvidd i idéarbetet, med deltagare som till exempel arkitekten Gert Wingårdh, Göteborgs universitets rektor Pam Fredman och kulturförvaltningens chef Kennet Johansson. Idéer för ett Göteborg i tillväxt Seminarieserien gav upphov till en rad idéer kring hur Göteborg kan bli en framtida miljö för arbete i världsklass och vilken roll de kommersiella fastighetsägarna kan spela i denna utveckling. Vissa idéer var visionära, andra mer jordnära. Vissa var till och med direkt motstridiga, vilket framkommer i följande stycken, där de idéer som uppstod under seminarierna listas. Idéerna ska betraktas som en sammanfattning av diskussionerna i seminarieserien och inte som handelskammarens eller fastighetsägarrådets färdiga åtgärdspaket. Vare sig handelskammaren eller fastighetsägarrådet har tagit ställning till varje enskilt förslag. Livsmiljö Förstora Göteborgs arbetsmarknadsregion En nyckel till Göteborgsregionens framtida konkurrenskraft är dess storlek. Det är nödvändigt att vi når målet 1,5 miljoner invånare till Det innebär i sin tur att vi kan nå nya arbetsplatser. För att lyckas måste infrastrukturen byggas ut. Det ska vara möjligt att till exempel bo i Lilla Edet och pendla till ett jobb i Landvetter. Bygg ut infrastrukturen i Göteborg För familjer med barn och dubbla karriärer är den tid det tar att ta sig mellan hemmet och jobbet avgörande. För att Göteborg ska kunna locka till sig ambitiösa människor måste infrastrukturen fungera. Det gör den inte i dag. Fastighetsägarna kan ta en mer aktiv roll, till exempel när det gäller OPS-lösningar för finansiering av infrastrukturprojekt. Hela seminarieserien summerades sedan i ett slutseminarium, som hölls i september Slutseminariet tog formen av flera 9

10 Förbättra kvaliteten på den internationella skolan Den internationella skolan i Göteborg lever inte upp till de förväntningar som utländska familjer har, vare sig när det gäller miljö eller innehåll. Flera stora företag har förlorat internationella medarbetare på grund av kvalitetsbristen i den internationella skolan. Öka tryggheten i Göteborgs livsmiljö Alla människor måste kunna röra sig i alla miljöer utan att känna oro. Det är bland annat avgörande för att näringslivet ska vilja etablera sig. Samtidigt håller medborgarnas känsla av trygghet på att urholkas. Denna utveckling måste stävjas. Stadsbyggnad och arkitektur Skapa en stad som lever dygnet runt Ställ frågan ska staden leva dygnet runt eller bara vara ett ställe där man jobbar och sedan åker ifrån?. Detroit är ett skräckexempel, en vacker stadskärna som är helt obebodd och rent av farlig att vistas i de tider på dygnet då få jobbar, samtidigt som stora shoppingcentra växer upp i utkanten. Undvik denna utveckling i Göteborg. Bygg t ex dagis i anslutning till de stora arbetsplatserna, så att vi slipper korka igen Tingstadstunneln när vi ska lämna och hämta barnen. Bygg lokaler med hög wow-faktor AstraZenecas lokaler i Mölndal är exempel på byggnader som skapar en wowkänsla hos nyanställda, byggnader som utstrålar skaparglädje och innovation. Det är mycket viktigt för att behålla dem vi anställer och för att attrahera nya medarbetare. Stärk stadssiluetten med profilbyggnader Göteborg redan har en stadssiluett att vara rädd om den gamla stadskärnan med stenstaden. Denna skulle dock kunna kompletteras med nya, spännande höghus på Norra eller Södra Älvstranden. Det planerade tredje tornet i Gothia Towers är också ett exempel på en profilskapande byggnad. Bygg dyrt, inte billigt De gamla husen längs med Vasagatan är exempel på kvalitet som håller i längden. Ett motsatt exempel är Göteborgsoperan. Operan i Köpenhamn kostade 3,5 miljarder kronor och Oslo bygger dubbelt så dyrt. Operan i Göteborg kostade bara 500 miljoner kronor, men hamnade inte heller i samma division. Bygg in trygghet Trots att vi lever i ett mycket tryggt samhälle känner sig människor otrygga. Skapa lösningar så att människor känner en ökad trygghet. Konkurrera med att det är enklare och tryggare att bo i min fastighet. Erbjud privatpersoner extra tjänster. Skapa bättre kommunikationsmöjligheter än andra. Gör det möjligt att utbilda sig i hemmet. Skapa boendeformer där äldre människor kan bo kvar längre hemma. Kanske ska man anställa en äldreskötare istället för en fastighetsskötare? Bygg miljöer för Göteborgs studenter Det är staden Göteborg som lockar studenter snarare än universitetet i sig. Studenterna attraheras av att ingå i en miljö som inte enbart präglas av studentliv. De skulle också bidra mer till staden om de hade fler mötesplatser. Därför bör man inte fösa ihop alla studenter i studentbostäder, utan i stället utveckla boenden som blandar gamla och unga, samt utveckla fler naturliga mötesplatser. Anpassa staden efter frihetssökande singlar På Kungsholmen i Stockholm är 80 procent av hushållen ensamhushåll. Detta parat med den frihetssträvan som finns hos dagens människor ger upphov till nya inköpsmönster, vilket i sin tur öppnar möjligheter för nya produkter och marknader: kundkvällar, single shopping, etc. Ta hänsyn till dessa ändrade inköpsmönster i stadsplaneringen. Förtäta staden Göteborg har enorma markområden inne i centrala staden som kan bebyggas: Gullbergsvass, Södra Älvstranden, Marieholm, Ringön, etc. Göteborg har betydligt större potential för förtätning än till exempel Stockholm och Malmö. Förtätning är också ett nödvändigt rekvisit för att få ett mer effektivt utnyttjande av kollektivtrafiken. 10

11 Utnyttja och utveckla Södra Älvstranden Lägg Ostindiefararen Götheborg vid Klippan och inte på Hisingen. Då kunde hela Södra Älvstranden bli ett Fisherman s Walk med restauranger och barer. Det är på Södra Älvstranden vi ska bygga det nya goda samhället. Satsa på att göra det till något unikt. Design och fysisk arbetsmiljö Designa enligt väldefinierade processer Design handlar inte om otyglad kreativitet som flödar fritt, utan ska snarare betraktas som en väldefinierad process, där omvärldsdata samlas in, utvärderas, omformas till prototyper/modeller och sedan utvärderas. Tag lärdom av akronymen MAYA, Most Advanced Yet Acceptable. Formgivning av en produkt bör aldrig pressas utanför vad som anses acceptabelt bland både kunder och tillverkare. Utveckla mer dynamiska arbetsplatser Dagens företag är oerhört dynamiska. Då krävs flexibla lösningar på arbetsplatsen, som kan anpassas efter föränderliga projektgrupper. De kunskapsbaserade företagen blir allt fler. Det kräver ökad flexibilitet att anpassa arbetsplatsen efter projektteam. En utmaning ligger i att skapa lokaler för multifunktionella team med diametralt olika yrkesgrupper som modellerare och administratörer. Skapa miljöer för platsoberoende arbete Vi är också på väg mot mer individuellt anpassade arbetstider. Många av dagens yrkesarbetande befinner sig ofta på annan plats än den som är deras officiella arbetsplats. Stämpelklockan är död. I stället blir det personliga mötet mellan människor allt viktigare på arbetsplatsen. Skapa förutsättningar för sådana möten och bygg miljöer som stöttar platsoberoende arbetssätt. Våga vara okonventionell Vi pratar mycket om att vara kreativa och våga det annorlunda. När vi sedan träffas är det i konventionella konferenslokaler där vi sitter i biosittning under kristallkronor. Varför möts vi inte under mer kreativa former? Ta hänsyn till behovet av egentid i arbetsmiljön Solitudeness, den självvalda ensamheten, är en knapp resurs i dagens samhälle. Utforma den fysiska arbetsmiljön så att den ger större utrymme för solitudeness och lugn i vardagen. Marknadsföring och profilering av Göteborg Välj fokus i marknadsföringen Göteborg har många fördelar som man kan profilera sig på. Här finns en ren miljö, en stark industri, ett strategiskt läge med hamnen, en erfarenhet av stora evenemang, etc. Göteborg har kommit relativt långt när det gäller att definiera sina styrkor. Men vi måste bestämma oss för en profil för att lyckas med marknadsföringen. Här gäller det att vara djärv och våga sticka ut hakan. Gör Göteborg till en nordisk mathuvudstad Bygg ett sinnenas tempel, ett kulinariskt palats på Södra Älvstranden och ta hjälp av framstående krögare som till exempel Leif Mannerström för att profilera Göteborg som en matstad av rang. Satsa på sevärdheter och evenemang Göteborg har redan i dag en stark position som evenemangsstad. Här arrangeras både kulturevenemang, som stora rockkonserter på Ullevi och Scandinavium, liksom stora idrottsevenemang, som EM i friidrott, Gothia Cup, etc. Fortsätt att utveckla den positionen. Ta fram en ny slogan för staden Stockholm profilerar sig som Capital of Scandinavia. Göteborg har tidigare profilerat sig som Göteborg staden på G. Kanske denna slogan kunde ersättas med en ny. Göteborg staden där det händer, Porten till Norden och Gothenburg - Second City of the World är exempel på slogans som nämndes. Släpp lillebrorskomplexet Vi behöver inte skämmas för att vara rikets andra stad. Göteborg ska vara en världsstad inom de sektorer vi väljer att prioritera. 11

12 Bli best in class i stället för first in class Inom läkemedelsindustrin skiljer man på first in class (den som är först på marknaden med en ny medicin) och best in class (den som har bäst position på marknaden). Man kanske kan tänka i liknande termer även när en stad ska profilera sig. Göteborg är inte rikets första stad men kan bli den bästa. Organisation och ledarskap Bjud in kulturarbetare i fastighetsbolagens styrelser Kultursektorn stämplas ofta som flummig och byggsektorn som pålitlig. Men verkligheten kan vara den omvända. Kulturarbetare fostras till att hålla deadlines medan byggbranschen ofta spräcker budgeten och drar över tiden. Fokusera mer på kunden Fastighetsägarna behöver bli bättre på att vara nära kunden. På fastighetsbolagens hemsidor nämns befattningar som fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsansvariga, fastighetsskötare osv. Nästan ingen befattning innehåller ordet kund. Förstå, förutse och forma framtidens trender För att stå sig i konkurrensen måste fastighetsägarna kunna förutse och i viss mån forma framtidens trender, formspråk och kundpreferenser. Detta kräver att relevant fakta samlas in och analyseras noggrant. Här gäller det att sätta den stora världen i rätt kontext. Vad händer på lång sikt i vår omgivning? Lär känna målgruppen Att känna sin målgrupp är av oerhörd vikt, inte bara dagens kunder utan även framtidens kunder, deras behov, attityder och värderingar. Att lära känna sin målgrupp kan vara en långsam och kostbar process, men kan också göras quick and dirty. Släpp kravet på statistisk säkerställdhet och sätt samman fokusgrupper med oanade konstellationer, till exempel en tatuerare, en skomakare och en sjuksköterska. Inse att kunden inte alltid har rätt För att få reda på framtida kundpreferenser räcker det inte med att fråga kunden vad hon tror att hon vill ha i framtiden. Kunden vet inte alltid exakt vad hon vill ha och kan ha svårt att formulera behov i ord. Biltillverkningens anfader Henry Ford uppmärksammade att kunden inte alltid har rätt. Om jag hade frågat vad kunderna vill ha, hade de svarat en snabbare häst. Kundanpassa med hänsyn till EVEolutionen Det pågår en feminisering av samhället som kan kallas EVEolution. Kända män som David Beckham vaxar bröstet och går klädda i sarong på stranden. Samtidigt får kvinnor allt starkare köpkraft och blir allt viktigare som kundgrupp. Kvinnors preferenser är dock inte lika mäns, vilket företag som vill kundanpassa sitt utbud måste känna till och anpassa sig till. Ut med Re-engineering, in med revitalisering Trenden under många år har varit att minska personalen i verksamheter genom downsizing och outsourcing. Problemet är att man då också minskar organisationens energi och därmed lönsamheten. I stället bör ledningen satsa på revitalisering, eller Re-energizing. Det handlar om att öka det psykologiska kapitalet, snarare än det ekonomiska och att öka det sociala kapitalet, snarare än det intellektuella. Sätt kärnprodukten i ett vidare sammanhang Kundupplevd godhet kan bli framtidens konkurrensmedel. Det innebär att kärnprodukten måste sättas i ett vidare sammanhang. Det fastighetsbolag som vill leverera kundupplevd godhet kan inte bara fokusera på de fysiska byggnaderna, designen av dem samt fastighetsrelaterade tjänster. Stort fokus måste även läggas på välbefinnandet hos de människor som spenderar sin tid i byggnaderna. Stärk ledarskapet Kundupplevd godhet måste vara gedigen, vilket i sin tur ställer långtgående krav på ledarskapet. Ledaren måste konsekvent personifiera de värderingar som den kundupplevda godheten bygger på. Ett tufft, men avgörande uppdrag för att få alla i organisationen att spela i samma tonart. 12

13 Vägra imitation, våga innovation Vi lever i karoke-kapitalismens tidevarv. Oavsett hur duktig man är på att sjunga karaoke, är man ändå en blek kopia av den som sjöng in låten i original. Trots det försöker vi kopiera varandra och ger det till och med positiva benämningar som benchmark och best practice. Att kopiera vad andra gör är ingen bra lösning. Försök i stället komma med egna, innovativa lösningar. Öka förändringsbenägenheten Vi lever i överraskningarnas tid. Den s k ETBS-tiden, the expected time between surprises, har förkortats och fortsätter att minska. Det kräver anpassning och förberedelse av oss att förändras snabbare. Peppra politikerna med djärva idéer Fastighetsägarna anses fortfarande vara lite för väluppfostrade. I stället bör de i större utsträckning komma med sina idéer till stadens och regionens ledande politiker. Som en av de deltagande politikerna sade vid ett av seminarierna: Jag drömmer om att få så mycket idéer och uppslag att jag vid dagens slut vore tvungen att värja mig. Regional utveckling och mjuka värden Utveckla Göteborgsandan Den anda av samförstånd och vilja till snabba beslut som delas av näringslivet och den politiska sfären i Göteborg är mycket stark. Men kärnan i denna anda består till stor del av män i övre medelåldern. Föryngring, inkludering och utåtblick är nyckelord för att ta vara på och utveckla Göteborgsandan. Benchmarka mot andra framgångsregioner Vancouver är ett exempel. De har en stadsplanering som är helt osentimental, där nytt, gammalt, billigt och dyrt blandas. Barcelona, Amsterdam och Berlin är städer som odlat en egen stil och som därmed också drar till sig individer med egna stilar och egen drivkraft. Även Marbella i Spanien (paradis för sol, golf, pengastinna personer med gott om tid) kan fungera som ett gott exempel, det beror helt enkelt på vilken målgrupp staden/regionen har för avsikt att attrahera Ta lärdom av religionen och skapa en regional religion Alla framgångsrika religioner bygger på sju grundstenar: en ideologisk botten, gemensamma historier, en ceremoniell dimension, värderingar och etik, passion, en strukturell dimension samt slutligen symboler, saker och artefakter. Gå igenom dessa grundstenar för Göteborgsregionen och lägg grunden för en regional religion. Dra nytta av nyfikenheten Det finns en nyfikenhet i Göteborg gentemot Europa och världen. Det finns också en tradition av internationell handel och kontakter. Fortsätt titta utåt. Ta in nya intryck på både det fysiska planet, det mentala planet och det organisatoriska planet för en stark utvecklingskraft i Västsverige. Ta vara på tilliten I en internationell jämförelse har Sverige mycket höga siffror för allt som gäller tillit. Vi tror på varandra och det är vår största tillgång. Tron på varandra är den enskilt största förklaringen till varför vi klarar oss så bra i den internationella konkurrensen, tilltron sänker nämligen transaktionskostnaderna. I USA är förhållandet det motsatta, där sjunker tilltron till medmänniskor. Inför nolltolerans mot segregering Enligt Richard Florida kännetecknas en kreativ miljö av tre T. Göteborg har Teknologi och Talanger. Vårt stora problem är Tolerans. Staden är mycket segregerad, inte minst om man ser till boendet. Vi måste komma till rätta med segregationen. Vi behöver en bostadsexpansion i till exempel Askim, Torslanda och Biskopsgården. Vi behöver få till en större blandning av människor i dessa områden. Stärk Göteborgs bohemindex och gayindex Richard Florida mäter toleransnivån med hjälp av olika index. Göteborg har tidigare ansetts vara en av de mest homofoba städerna i Sverige. HBT-festivalen som hölls sommaren 2007 kan ha bidragit till att nyansera den bilden något. Det är ett steg i rätt riktning, då HBT-gruppen innehåller många kreativa och resursstarka personer som kan tillföra en stad mycket. 13

14 Gör exit-intervjuer med dem som väljer att lämna Göteborg Vi måste bli bättre på att underhålla relationer till personer och företag som kan fungera som ambassadörer för vår stad och region i världen. Ett sätt är att göra så kallade Exit Interviews, enligt mönster hos konsultföretag, med de personer och företag som lämnar staden för att få den bästa och mest sanningsenliga informationen om stadens för- och nackdelar. Ny teknik och it Satsa på den digitala infrastrukturen Många telefonjack och en bra digital infrastruktur är två faktorer som är helt överordnade andra när ett företag väljer lokaler. Det är viktigare än vackra utsikter och en god livsmiljö. Använd ny teknik i nya sammanhang Infrastrukturen för digital kommunikation finns. Nu behöver vi bli bättre på att använda den. Titta till exempel på vilken kultur som efterfrågas och hur vi kan göra kultur tillgängligt för fler. Ny teknik kan göra mycket på det här området. Erbjud kunden/ hyresgästen att prenumerera på en tv-kanal som ger tillgång till operans föreställningar hemma i vardagsrummet. Sätt upp digital konst som går att variera i gemensamma utrymmen. I hemmet kan tvättstugan skicka sms när det finns lediga tvättider. Ta del i OPS-lösningar Befolkningen blir allt äldre. Det ställer nya krav på offentliga tjänster. Tätare samverkan och partnerskap mellan näringslivet och den offentliga sektorn blir därför allt viktigare. Fastighetsägarna skulle kunna ta en mer aktiv roll som finansiärer i OPS-lösningar, för att snabba på viktiga infratrukturprojekt. Hämta inspiration från internationella partnerskap Ett internationellt exempel på partnerskap är s k BID Business Improvement Districts. En BID är ett område där privata aktörer står för byggandet och därefter för städning och underhåll, i utbyte mot att de får skattelättnader. New York och Toronto är exempel på städer som lyckats med BID-konceptet. Erbjud kunden valmöjligheter Koppla en neutral infrastruktur till fastigheten istället för att låsa bredbandet till en viss leverantör. Det leder till ökad konkurrens och billigare bredband. Ha Internet uppkopplat till varje lägenhet och låt kunden välja hastighet och tjänster. Konkurrera med hos oss fungerar ditt bredband. Välj det du vill ha. Företagande och finansiering Skapa mötesplatser för entreprenörer och minska friktionen för nya företag Fler lokaler som stöttar unga entreprenörer behövs. Fastighetsägarna skulle kunna hyra ut lokaler till nystartade företag och erbjuda dem servicetjänster som receptionist, vaktmästeri, bredband, ekonomi-, juridik- och HR-tjänster, utbildningar med mera. I utbyte kan fastighetsägarna gå in som delägare i de nystartade företagen. 14

15 Fastighetsägarrådets seminarium Så skapas kreativa miljöer i karaokekapitalismens tid Jonas Ridderstråle Jonas Ridderstråle har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm och räknas till en av världens skarpaste hjärnor inom management. Tillsammans med Kjell A Nordström har han skrivit böcker som Funky Business och Karaokekapitalism. Idag arbetar Jonas Ridderstråle som gästprofessor på Ashridge Business School i Storbritannien. Karaoke-kapitalism och överraskningarnas tid Vi lever i överraskningarnas tid - överraskningar som vi älskade när vi var små, men i dag skyr i våra verksamheter. Nu är tiden dock inne att börja tycka om dem igen. Världen är förändrad. Den s k ETBS-tiden - the expected time between surprises - har förkortats och fortsätter att minska. Det kräver anpassning och förberedelse av oss att förändras snabbare. Oavsett hur duktig du är när du sjunger karaoke, är du ändå på förhand dömd att vara en blek kopia av den som sjöng in låten i original. Så fungerar det även i vår ekonomi i dag. Vi kopierar varandra och ger det till och med positiva benämningar, som benchmark och best practice. Denna utveckling företräds inte minst av managementgurus och MBA-utbildade personer. I dag är våra högre utbildningar standardiserade runt om i världen. I stort sett samma läroböcker används oavsett om det är i Boston, Göteborg, Bombay eller Calcutta. Kunskap har blivit en bulkvara, som därmed inte bidrar till extra konkurrenskraft. Osäkerhetsundvikande men frihetslängtande Människan är född osäkerhetsundvikande och drar i riktning mot det förutsägbara. Vi är födda till mänskliga tiokampare, dvs vi är rätt bra på rätt många saker som vi kan förutse oss behöva behärska. I en överraskningsekonomi ger dock inte förutsägbar kunskap någon komparativ fördel. Samtidigt finns det en stor frihetssträvan hos människan i dag. Extremt många singlar bor på Kungsholmen i Stockholm, där 80 procent av hushållen där är ensamhushåll. Det ger upphov till nya inköpsmönster, vilket i sin tur öppnar möjligheten för nya produkter och marknader: kundkvällar, single shopping, etc. Idéer och frihet attraherar Frihetslängtan resulterar i dag också i migration, då man söker ställen att få utrymme för denna längtan. De storstäder där många begåvade individer redan bor drar till sig andra likar, vilka lockas dit av umgänge och livsstil. Trenden är påtaglig i USA. Vissa områden är mer attraktiva än andra. De som är idéer mer än länder eller städer. Fler attraheras av idén än av landet. USA, Israel och det forna Sovjet är exempel på länder som mer står eller stod för en idé än för att vara en nationalstat. Vem som helst kan faktiskt bli amerikan, bara man följer idén om landet. Det är ingen slump att Arnold Schwarzenegger från Österrike är en av USA:s mest kända guvernörer, och i högsta grad uppfattas som amerikan. De intressanta följdfrågorna är då: Hur lång tid tar det att bli svensk? Kan man bli det genom att följa en idé? Vilken idé är en stad som Göteborg? Vilket varumärke står Göteborg för? Utveckling kräver ökad kundanpassning Frihetslängtan påverkar också utveckling av produkter i riktning mot valfrihet åt kunden. Samtidigt kan val innebära en känsla av tvång hos kunden. Därför bör kunden ges exakt den mängd valmöjligheter hon vill ha, inte mer. En annan trend är feminiseringen i samhälle och näringsliv, den s k EVEolutionen. 15

16 Kända män som David Beckham vaxar bröstet och går klädda i sarong på stranden. Vem hade på 90-talet kunnat tänka sig svenska fotbollsspelare göra det samma och därtill skapa en trend? Feminiseringen öppnar för nya konsumtions- och produktionsmarknader genom kundanpassning, när kundernas behov och vad de föredrar utvecklas åt nya håll. Kvinnors preferenser är inte lika mäns, utan skiljer sig åt på många sätt, vilket är viktigt för ett företag att känna till och anpassa sig till. Ökad spretighet ger fler överraskningar Genom att tillåta en avreglering av både personlig och samhällelig styrning och därtill avreglering av ekonomin, ökar spretigheten och därmed storleken på överraskningsekonomin. Marknaden omtalas i dag som en fysisk företeelse, men framförallt handlar marknaden om kommunikation. Identiteten är en viktig grund för hur vi kommunicerar och blir kommunicerade med. Förr stod kyrkan och sedermera staten som tydliga identitetsskapare. Frågan är: vad formar oss som länder, regioner och individer i dag? I en första konversation med en ny bekantskap ställer vi frågor som vad gör du? och var kommer du ifrån? Vi har ofta en tyst hypotes om att dessa frågor ger svar på vem den andra personen är. Med en migrerande världsbefolkning och blandade preferenser i livsstil och konsumtion som finns i dag, borde vi i stället fråga var brukar du shoppa? och vad har du för märke på dina underkläder? Våra konsumtionsmönster är viktigare riktmärken för vem individen är, än vad personen gör för att försörja sig. Dubbelekonomiernas och nördarnas tid Under 2000-talet lämnar vi bubbelekonomier för att allt mer gå in i dubbelekonomier. Det handlar om ekonomier där människor antingen har mycket eller har mycket lite. Polariseringen ökar. Samtidigt lever vi i de intelligenta nördarnas tid. Förr gällde muskler och god hälsa, nu är det andra egenskaper, som intelligens, som äger företräde. Kunskap är makt. Men kunskapens okända bäst-före-datum kräver ständig koll. Vi måste arbeta betydligt mer nu än när musklernas tid rådde. Vi måste hela tiden hålla koll för att vara uppdaterade en både motiverande och energikrävande uppgift. Egentid är en knapp resurs En studie i Danmark över individers tidsanvändning år 1992 och 2002 visar att den tid som ökat mest i vardagen är tiden vi tillbringar själva på toaletten. Solitudeness den självvalda ensamheten är en knapp resurs och den ökade toalettvistelsen per dygn kan indikera att det är det enda sättet individen hittar lugn i vardagen. Den knappa egentiden påverkar flera andra konsumtionsmönster, som hur vi väljer att renovera våra hem och bygga ut våra hemma-spa. Det i sin tur påverkar hur mycket vi behöver betala för försäkringen för våra våtutrymmen i dag jämfört med för 20 år sen. En fuktskada då kostade kronor att renovera. I dag kostar det ofta över kronor. Tid för revitalisering Ett nytt sätt att se på organisationers energi är formeln: V= F (M, E), där V står för lönsamhet, M står för massa och E står för energi. Trenden under många år har varit att i verksamheter (F) minska massan M (personal) genom s k downsizing och outsourcing. Problemet är att man då också minskar organisationens energi (E) och därmed lönsamheten (V). Tiden har kommit för den nya managementtrenden. Ut med Re-engineering, och in med Re-energizing (revitalisering). Det handlar om att öka det psykologiska kapitalet, inte det ekonomiska. Det behövs mer av socialt kapital i stället för intellektuellt kapital. Eftersom marknaden handlar om kommunikation, behövs det ökad energi för ökade relationer. Att lära från framgångsrika religioner Alla religioner som överlevt bygger på sju grundstenar. Dem måste vi få med oss i vårt eget bygge både när vi skapar en corporate religion och en regional religion. 1. Den ideologiska botten, som kommuniceras genom drömmar och visioner. 16

17 Exemplet Martin Luther King räcker långt. I have a dream, sa han. Han sa inte I have a plan. Försök skapa smältdeglar hellre än krutdurkar där olika synsätt möts och blandas. Även drömmar kan bli konkurrensutsatta. Då gäller det att skapa och försvara temporära monopol. Temporära monopol bygger på biologi, som Darwin formulerade det. Överlevnadsstyrka uppnås genom teorin om att ha ett trovärdigt handikapp, som påfågelhannen illustrerar. Ju större handikapp - en otymplig men fantastiskt vacker kropp - denne hanne visar upp, desto mer attraktivitet - goda gener - utstrålar han. Dessutom har han paradoxalt nog klarat av att hålla sig vid liv trots sitt handikapp. När det handlar om produkter gäller det att skaffa sig en attraktiv nisch. Är man Fit (lämplig/anpassad) som Dell och H&M eller Sexy (lockande) som Apple och Prada? Hur står det till med de kommersiella fastigheterna i Göteborg? Fit eller Sexy? 2. Historier, som berättas av alla och bekräftar och förstärker visionen och organisationen. Vem är historieberättare i organisationen? Historier berättas av alla, oavsett om man har fullständig eller ofullständig information. Värdet för en organisation är att ha många goda historieberättare, så kallade Verkställande historieberättare (VB). Om man ger historierna en god plattform, kan dessa VB:s bli de bästa ambassadörerna. 3. Ceremoniell dimension, med riter som tillåter oss att fira segrar och förändringar. Fundera på den egna organisationen: vem firar vi, när firar vi, vad firar vi och vilka värden byggs detta firande på? Verkar ritualerna sammanhållande, attraktiva utåt, inbjudande eller uteslutande? Hur uppfattas ritualerna av anställda, partners och kunder? 4. Värderingar och etik, som ser till att attrahera rätt sorts människor. Förr gällde det att rekrytera rätt kompetens och sedan utbilda i goda attityder (svårt). I dag utgår man allt oftare från attityderna, och utbildar sedan till rätt kompetens (lättare). Tänk om vi belönade magnifika misstag och bestraffade mediokra resultat, i stället för tvärtom. Det skulle kräva mer risktagande av oss men också lära oss mer av våra misstag och om vad som är rätt och gångbart. 5. Religion med tillåtna känslor för det man älskar passion. Känslosinnet har alltid företräde mot förnuftet. Starkare lojaliteter skapas i det limbiska systemet än i neocortex i hjärnan. 6. Symboler, saker, artefakter I form av byggnader som symboliserar drömmen och där man realiserar drömmen, i någon form av fysisk struktur. T ex katedraler, som goda exempel. Göteborg har goda exempel på utmärkande arkitektur. Många städer satsar på arkitektur som attraktiv kulturbärare. Moderna Museet i Stockholm strävar med motsatsen, en något avsides belägen byggnad med blygsamt yttre som inte sticker ut, menade Jonas. 7. Strukturell dimension, som organiserar visionen och dess genomförande och bibehållande. Tricket i vår tid är att förhålla sig till management på ett nytt sätt. Förr gjorde man sig av med avvikelser, medan i dag är det med hjälp av avvikelsen som vi kan hantera överraskningar. Alltså, framgång i dag bygger på att på ett positivt sätt utnyttja avvikelser till sin fördel! Så som Einstein, Marie Curie och Gandhi kunde göra. På så sätt skapas en religion med utrymme för att vara den man är, att vara första klassens version av sig själv hellre än att vara en sämre kopia av något annat. Var själva friheten, var överraskningen! Var själv den överraskning du/ni vill se och längtar efter. Man trillar och snubblar när man strävar efter detta, men då är kompetensen att vara uthållig och resa sig upp igen, för överraskningens tid är här, ta vara på den! 17

18 Frågor och svar Jonas Ridderstråle Hur skall vi i lilla, perifera Göteborg göra för att bli attraktiva i en global värld? Om svaret skall ha något värde, måste vi våga vara komplexa. Se hellre Göteborg som stolt än som litet och perifert, det är en bättre utgångspunkt. Göteborg har en stark sammanslutning av aktörer offentligt-privat som är ovanlig. Arkitekturen används som ett positivt verktyg, t ex att planera för byggandet av Sveriges största hotell. Starka sammanslutningar kan dock vara på gott och ont. Det kan skapa styrka i centrum men samtidigt skapa ett tomrum utanför, vilket drabbar orterna utanför detta centrum. Det finns en nyfikenhet i Göteborg gentemot Europa och världen. Här finns också en tradition av internationell handel och kontakter. Fortsätt titta utåt. Ta in nya intryck på både det fysiska planet, det mentala planet och det organisatoriska planet för en stark utvecklingskraft i Västsverige. Finns någon annan jämförande region eller stad som lyckats bättre och som är värd att ta intryck från? Det är svårt att hitta någon ort som är i jämförelse bättre. I stället bör vi blicka mot de städer som lyckats med att vara annorlunda. Barcelona, Amsterdam och Berlin är städer som odlat en egen stil och som drar till sig individer med egna stilar och egen drivkraft. Även Marbella i Spanien (paradis för sol, golf, penningstinna personer med gott om tid) kan fungera som ett gott exempel, det beror helt enkelt på vilken målgrupp staden/regionen har för avsikt att attrahera. Göteborg bör känna eventuell oro ifall man inte kan definiera sig själv bättre och starkare i sin vision än att inte vara Stockholm, för en sådan vision ger ingen kraft. Säkerhet och trygghet, hur viktigt är det för att utveckla ett område? En retorisk motfråga: Säkerhet för vem menar du? I Sverige, som vi organiserat vårt samhälle, slår våldet mer slumpartat än på många andra ställen där man är mer segregerade och därmed vet var det är tryggt likaså var man kan förvänta sig fara. Ett svenskt exempel är det tämligen nya området Gåshaga på Lidingö, som är att likna vid ett inhägnat rikemansområde. För att känna säkerhet där, ökar vakttjänster allt mer. Bygger man så, finns det anledning till varför Securitas och andra väktarföretag får en större marknad. Ekonomi handlar om knappa resurser. Trygghet och säkerhet är också knappa resurser. Därför har de också ett pris. Kan man bli för trygg, kontraproduktivt och hindrad i sin kreativitet? Kreativitet är ofta inside the box. Därmed är den trygga ramen en god förutsättning för kreativitet. Men trygghet i sig skapar inte kreativitet. Det är i stället trygghet i kombination med någonting annat som kan förlösa idéer och kreativitet - inte tryggheten i sig. Hur viktigt är behovet av mötesplatser för att skapa kreativitet? I Göteborg kanske Gothia Cup är det bästa exemplet på mötesplats (för unga) som för ut historien om Göteborg i världen? Så är definitivt fallet, framförallt när det gäller att få ut historien bland barn och unga som viktiga potentiella historieberättare. Företag gör produkter specifikt för barn, t ex My first Sony. Barnen är viktiga för företagens fortsatta produktutbud. Gothia Cup som My first Göteborg är ett utmärkt sätt för att få fler unga historieberättare. Förra århundradets management handlade om division, d v s uppdelning av verksamhet. Detta århundrades management kommer att handla om multiplikation, d v s att företag blir allt mer beroende av kluster. Silicon Valley ett bra exempel på kluster/område. Där föds många företag tack vare en samlad kompetens i befintliga företag som spiller över och skapar nya verksamheter. Samtidig är mortaliteten hög bland företagen på dessa ställen. Sverige har i många år trott att stabiliteten ligger på företagsnivå. Man har i Sverige känt sig trygg med att Ericsson, Volvo och SKF varit stabila företag. Men nu blir det i stället allt viktigare att företag föds, lever och dör inom klustren, 18

19 samtidigt som resurserna människorna och kunskapen blir kvar och nyskapas. Detta ställer i sin tur nya krav på framtidens fastigheter och fastighetsmarknad, som både skall kunna försörja denna ekonomi och samtidigt attrahera nya verksamheter och vara deras mötesplats. Hur ser din drömarkitektur ut för utbildning? Framtidens utbildning flyttar ut från rummen till livet igen, så som det var i begynnelsen. Utbildning handlar om att vässa de styrkor som vi redan har, i ett hus eller på ett annat ställe. Det handlar främst om att vässa sig för (internationell) konkurrenskraft. Göteborg vill ibland vara huvudstaden när det handlar om utländska investerare som skall satsa kapital första gången i Sverige. Hur skall vi bära oss åt för att attrahera dessa? Självförtroende är viktigt. Utmaningen är att bryta ner goda cirklar till lyckade projekt att fira, vilket kan ge en positiv, uppåtgående spiral. Göteborg kan inte vara huvudstad, men jämför Liseberg med Gröna Lund, så ser man andra potentialer. Fira och stärk den goda känslan! En god känsla och firande skapar goda historier, som kan berättas av många. Var skicklig att sända iväg och underhålla relationer till goda ambassadörer för er stad/region i världen. Gör s k Exit Interviews, enligt mönster hos konsultföretag, t ex McKinsey, som intervjuar de personer som slutar för att få bästa sanna input om stadens för- och nackdelar. Har vi bra självförtroende i Göteborg idag? Kan detta svar generaliseras? Det kan nog vara väldigt olika inom olika områden. T ex är råvaran för turism i Sverige fantastisk, men den är ännu inte så utvecklad mot olika specifika kundnischer och kommersiella lösningar med högre värde i produktutvecklingens värdekedja. Se exemplet kaffe, vilket återges härintill, hur värde kan skapas på olika nivå i produktutvecklingen. På motsvarande sätt kan andra affärsområden analyseras, utvecklas och förädlas. Gott självförtroende är att både utveckla och lyckas i detta arbete. Viktigast för att vi skall lyckas frälsa resten av världen med en dröm eller vision, är att vi är klara över vilken region vi verkligen står för i Västsverige. Annars är det svårt att vara tydlig utåt. Receptet är att arbeta ihop tillsammans, länge, för att bli säkra över budskapet. Ett budskap i största allmänhet ger nämligen ingen ökad konkurrenskraft. För att utveckla våra tillväxtområden Älvstranden och våra pedagogiska lokaler, vilka tips om strukturer vill du ge oss då? Det finns en tendens att först vilja skapa strukturen och sedan låta strukturen forma oss. Management i företag i dag handlar om att få fyra S att samverka: Strategy, Structure, System och Space. När det kommer till termen Structure, kan man fråga sig om den är fit (lämplig) eller sexy (lockande) och därefter välja strategi. Välj då strategi efter kunderna, men också efter vilka anställda ni vill attrahera kvar eller rekrytera. Det handlar om att vara fit eller sexy på både insidan och utsidan i organisationen. Vi saknar ännu visionen och drömmen tydligt formulerad om Göteborg. Är den drömmen viktig? Ja, den är viktig. Om den bärande idén saknas, tenderar andra krafter att bryta sig in (pga vårt osäkerhetsundvikande). T ex så ifrågasätts EU av Jean-Marie Le Pen m fl när EU:s grundidé inte kommuniceras tillräckligt tydligt i medlemsländerna. Det är väsentligt att idén, drömmen och visionen finns som en enande kraft, annars blir vi djuriska till vårt sätt. Göteborg, är det en stad att benämna som fit eller sexy? Konkurrerar staden med hjälp av modeller eller stämningar? Sexy tycker jag, ovanligt nog. Dock är sexy en subjektiv dimension som är svår att mäta och räkna hem i pengar. Det handlar mer om att skapa en ny me- 19

20 ning i tillvaron, även om denna mening kan vara av ytlig karaktär. Fit i betydelsen anpassad, är ofta en mer objektiv värdeskapare och går att räkna hem enklare. Mycket av det vi lärt oss i dag handlar om å ena sidan å andra sidan. Är det helt enkelt så att framtiden ter sig bäst om vi lär oss leva med lagom kaos? Det är en stor skillnad mellan termerna både-och och balans. Det är dessutom fel att sätta upp en polarisering mellan individen och kollektivet, som om de vore på sin ända av en skala. Se det hellre så här: Individualitet USA SVERIGE JAPAN Kollektivism Enligt denna bild är Sverige lagom, och USA ligger högre på både individualism och kollektivism. Även Sverige är dock på väg in i en både-och-tid! Och det innebär inte nödvändigtvis balans. På regional nivå behövs det mer av innovation än effektivitet för en fortsatt stark utveckling, i alla fall på organisationsnivå. Vägra imitation, våga innovation. Ineffektivitet kan förbättras, men irrelevans är på förhand dömt till att vara ohjälpligt fel. 20

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Skellefteå vår gemensamma identitet.

Skellefteå vår gemensamma identitet. Skellefteå vår gemensamma identitet. Vad är det speciella med platsen Skellefteå? Och varför är den frågan viktig? Det kan du läsa om i den här boken. Den beskriver den bild av Skellefteå som nu ska spridas

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965 Västsverige - en tyst del av Sverige Om västsvensk representation på den nationella maktarenan 2004 Långsam framgång ger mersmak

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kreativ problemlösning

Kreativ problemlösning Kreativ problemlösning FÖR MER FRAMGÅNGSRIKA RESULTAT - beteendeverkstan Jeanette Nivala Westerdahl Socionom/Organisationskonsult/Systemisk handledare/utbildare/systemisk terapeut Marielle Palm - Organisationskonsult/Strategisk

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future

Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future Lite av det som deltagarna kom fram till på ADA:s föreläsning/workshop Stabilitet i oroliga tider? med Kairos Future 1. Trendspaning för framtidens framgångsrika kreativa byrå Skriv ner viktiga trender

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer