Jan-Peter har inte lust att stå bredvid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan-Peter har inte lust att stå bredvid"

Transkript

1 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på nr 3 Juli 2012 årgång 69 Omvald förbundsordförande är rotad på Kungsholmen Jan-Peter har inte lust att stå bredvid

2 Innehåll nr Ledaren Har du synpunkter? Kontakta Patientnämnden om händelser i hörselvården Likhet över staden Heminstruktörer föreslås få ny organisation Kongress manar till ny upplysningstid Reportage Möt Jan-Peter Strömgren: omvald förbundsordförande och Kungsholmsbo Minskade bidrag till Alviksskolan Föreningssidor Moldavienprojekt tar nya tag Eva Spetz segrade igen Klubbinfo På kansliet Redaktörens ruta Vad gör du på torsdag? Nu börjar allt fler röster höjas mot att personer med funktionsnedsättning inte har samma mänskliga rättigheter som andra invånare i Sverige. "Inget nytt" kanske ni tänker, men nu kokar det i funktionshinder rörelsen. När jag skriver det här har det gått 587 dagar sedan remisstiden gick ut för utredningen "Bortom fagert tal", en utredning som föreslår att otillgänglighet klassas som diskriminering. Regeringens passivitet kritiseras från flera håll. Diskrimineringsombudsmannen tycker att lagen måste skärpas. Oppositionen i riksdagen har röstat igenom att otillgänglighet ska likställas med diskriminering, varför regeringen nu skyndsamt måste ta fram ett lagförslag. LO:s tidigare chefsekonom Dan Andersson konstaterar att det finns samhällsekonomiska vinster att hämta i en ökad tillgänglighet. Vad har det då att göra med torsdagar? Jo, mellan åtta och nio på morgonen står den ihärdiga Torsdagsaktionen utanför Rosenbad för att om igen och omigen påminna statsråden att gå från ord till handling. HRF med flera står bakom aktionen och vår omvalde förbundsordförande Jan-Peter Strömgren har setts med ett flygblad i handen flera gånger. Är du kvar i stan i sommar? Torsdagsaktionen tar inte semester. Förresten kan ni möta en mer personlig sida av Stockholmaren Jan-Peter Strömgren på sidan åtta. Om ni inte visste att han har ett stort intresse för Kungsholmens historia så får ni reda på det nu. Snart är det juli, och även om inte vissa tar semester, så gör vi det. Njut av sommaren så hörs vi i höst! redaktör Foto: P-O Olsson Språkrörets redaktion Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Lars Lindén Redaktör Omslag Jan-Peter Strömgren Foto:. Upplaga ex Prenumeration 200 kr/år Tryck Katarina Tryck AB ISSN Språkrörets utgivning 2012 nr 4 utkommer vecka 44 manusstopp 8/10 Redaktionen ansvarar ej för obeställt material och förbehåller sig rätten att korta insända texter. Fotograf är om ej annat anges. Skänk en gåva till föreningens verksamhet Din gåva till föreningen är betydelse full för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Styrelsen framför ett varmt tack för din generositet. Ange gärna vilken fond som avses för ditt bidrag: Föreningsverksam het, Åke Ahlséns fond, Georgien-projektet eller Moldavien-projektet. Plusgiro Kontakta kansliet för mer information (se sidan 16). 2

3 Ledaren En ny upplysningstid för oss hörselskadade Den 1 3 juni var det förbundskongress i Västerås, med tema "En ny upplysningstid". Jag noterade för mig själv att det var en invand del av livet. Sedan mitten av 60-talet tror jag att jag deltagit på samtliga riksmöten eller kongresser. Ytterligare ett par tre stycken har deltagit lika mycket. Jag kan lugnt konstatera att förbundskansliet över tiden blivit en allt skickligare kongressarrangör. Inte bara förbundskansliet har utvecklats utan även kongressens ledamöter. Det är säkerligen 99 procent sakfrågor nu för tiden och en procent privata frågor som diskuteras, mot 60- och 70-talens 80/20 procent. Detta har i stor utsträckning underlättats av de senaste kongressernas inhyrda professionella presidiefunktionärer. Frågan om medlemsavgifter tog enbart en kvart! När kunniga logiska personer agerar blir för mig svåra propositionsordningar hur enkla som helst. Tack vare presidiets skicklighet kunde kongressen avslutas ett par timmar tidigare än planerat. Det stora arbetet med behandling av motioner en av demokratins grundpelare fortskred i jämnt tempo genom kongressen. Även om motionerna inte handlade så mycket om hörselvården ledde de och diskussionerna runt dessa till ett kraftfullt uttalande från kongressen om bristande förtroende för landstingens förmåga att genomföra en jämlik hörselvårdspolitik i landet. För regeringen tycks honnörsordet valfrihet vara viktigare än välfärden. Dess intresse för funktionshinderfrågor tydliggjordes av arbetsmarknadsministern som i sitt inledande anförande inte visade något som helst intresse för våra frågor. Efter motionsbehandlingen har vi nu ett intressepolitiskt program och ett handlingsprogram som gäller för hela förbundet och som kommer att ligga till grund för vår planering de närmaste fyra åren. Stockholmsbänkens kongressledamöter noterade med tillfredsställelse kongressens nyval till förbundsstyrelsen av våra föreslagna Lars Lindberg och Agneta Österman. Kongressen föregicks traditionellt av HRF:s forskningskonferens. Våra audiologiska forskningscentra var representerade med många av sina forskare med olika inriktningar. Det märktes tydligt att alla ansträngt sig för att göra innehållet begripligt även för oss vanliga icke-forskare. Utöver den rena hörselforskningen innehöll konferensen ett par föredrag om den framtida befolkningsutvecklingen. Redovisningarna tydliggjorde klart hur andelen äldre personer kommer att öka under de närmaste decennierna. Detta gäller i synnerhet de riktigt höga åldrarna, 90 år och äldre. Vi var många som ställde oss frågan hur samhället ska kunna tillgodose alla de inom funktionshinderområdet ökade kraven med en sådan åldrande befolkning. Lars Lindén, ordförande Foto: Jonas Sahlberg Hörselforskning 2012 både på webb och tv Elva ledande hörselforskare bjöd på sin senaste forskning på HRF:s och Hörselforskningsfondens konferens "Hörselforskning 2012". Var du inte en av de 500 deltagarna på plats i Västerås den 31 maj finns fortfarande möjlighet att ta del av föredragen. Utbildningsradion (UR) var nämligen där och filmade. Enligt planeringen sänds konferensen efter sommaren på Kunskapskanalen, SVT och UR Play, med text. MK Claes Möller höll i trådarna på forskningskonferensen. Mer textad svensk film på SF:s biografer i sommar och höst. Foto: Mats Kullander, SF Bio SF laddar med fler textade filmer Nu kommer fler möjligheter att se svensk biofilm med text. I juni var det premiär för SF att visa den första digitala filmen med svensk text. Thrillern Mörkt vatten kunde därmed visas från premiären över hela landet. Och nu är ytterligare tio till tolv svenska filmer aktuella under sommaren och hösten, berättar SF:s programchef Per Mårtensson. Både komedin Cockpit, med premiär 13 juli, och actionfilmen Snabba Cash II, med premiär 17 augusti, visas med text i de flesta städer. Däribland Stockholm. På SF är man nöjda med besökarantalet på den textade versionen av thrillern Mörkt vatten. Mellan tio och femton procent av visningarna har varit med text, berättar Per Mårtensson. Än så länge hittas de textade föreställningar på SF:s hemsida, under vardera film. MK 3

4 Patientnämnden Anna Arengård ansvarar för hörselärenden på Patientnämnden i Stockholms län. Patientnämnden i Stockholms län Du kan vända dig till Patientnämnden med frågor, synpunkter eller klagomål. Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Patientnämndens folder Problem? ska finnas på alla vårdmottagningar. Så kontaktar du Patientnämnden i Stockholms läns landsting Telefon: Brev: Patientnämndens Måndag-fredag kl förvaltning, Box 17535, Fax: Stockholm E-post: Hemsida: Lämna synpunkter på hörselvården Patientnämnden är bryggan mellan patient och vård Bara 20 ärenden i år Ärenden som rör hörselrehabilitering hos Patientnämnden i Stockholms län ärenden till och med maj ärenden ärenden ärenden Har du stött på problem i hörselvården eller har du varit med om något som du kort och gott vill berätta för landstinget? Då ska du vända dig till Patientnämnden. Med förändringarna i Stockholms läns hörselvård är många hörselskadade osäkra på vilka regler som gäller. På Patient nämnden i Stockholms län tar handläggaren Anna Arengård emot frågor, synpunkter och klagomål på hörselvården. Även om Patientnämnden inte har sanktionsmöjligheter leder kontakten med Patientnämnden ofta till förändringar i vården. Vi jobbar med mjuka värden, att förändra för kommande patienter. Det är inget självändamål att få många ärenden, men kommer det inte in några ärenden kan vi inte agera, säger Anna Arengård. Få hörselärenden i år Anna Arengård berättar att hörsel ärendena hittills i år har varit få. Hon tror att det beror på att det finns en rädsla för att klaga, att hamna i ett register. Hon vill dock betona att alla kan vara anonyma. Patienten bestämmer, jag berättar om möjligheterna, säger Anna Arengård. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla landsting enligt lag. Handläggarna kan föra patientens talan på flera olika sätt. Till exempel genom att informera om regler, rättigheter och kostnader, genom att Kommer det inte in några ärenden kan vi inte agera Anna Arengård, handläggare på Patientnämnden i Stockholms län kontakta vården åt patienten eller genom att hänvisa vidare till andra myndigheter. Men handläggarna för också information vidare till politiker och tjänstemän inom landstinget, direkt vid viktiga fall och årligen genom den statistik som förs. Det är värdefullt för oss att få information för att meddela landstinget, säger Anna Arengård. Inom hörselvården är det vanligast med synpunkter på tillgänglighet, bemötande och avgifter. Det kan vara svårt att nå mottagningarna, väntetider kan ibland vara långa, patienter frågar om det är möjligt att byta mottagning vid dåligt bemötande eller om de olika avgifterna för landstingets vård och fritt val. Fungerar inte hörapparaten, då ska man få pengarna tillbaka, eftersom utprovningen inte är slutförd, exemplifierar Anna Arengård. Kan kräva skriftliga svar Vid klagomål på en vårdmottagning eller annan instans kan Patientnämnden kräva skriftliga svar från den som blivit anmäld. Just nu väntar Anna Arengård på svar från Vårdguiden, då det varit svårt att hitta information på Vårdguidens hemsida om vilka hörselmottagningar som är godkända. Ibland ber jag patienten skriva ner sina synpunkter, framför allt när det gäller bemötande. Sedan begär vi in ett yttrande inom fyra veckor. Ofta leder det till något, en förbättring. Vården tycker det är bra att vi hör av oss, det är en djungel även för dem. 4

5 Lokala nyheter Föreslår heminstruktörer i alla stadsdelar från 2013 hallå där! Anna Kain Wyatt, 22 år, student och bosatt i Tullinge: Invånarna i Stockholms stad ska få tillgång till heminstruktörer för syn och hörsel, oavsett vilken stadsdel de bor i. Det föreslår en ny utredning. Förslaget löser det stora problemet med olika regler inom staden. Men vi fortsätter bevaka detta eftersom flera organisatoriska frågor ännu inte är klara, säger Lars Lindén, ordförande för Hörselskadades förening i Stockholm. Hörselskadades förening i Stockholm har under många år uppmärksammat den bristande tillgången på heminstruktörer i vissa av Stockholms stadsdelar. I budgeten för 2012 uppmärksammade även Stockholms stad frågan och tillsatte en utredning. Stockholms stads utredare Anders Håkansson påpekar att den viktigaste anledningen till förslaget är att invånarna ska få samma insatser oavsett vilken stadsdel de bor i. Det fungerar väldigt olika i dag då det är frivilliga insatser. Vissa stadsdelar har tjänsten från 20 år, andra från 65 år. Någon stadsdel har två heltidstjänster, en annan stadsdel har en tredjedels tjänst, säger Anders Håkansson. Förslaget innebär att stadsdelarna inte ska kunna Yvonne Olsson, heminstruktör i Bromma, stödjer och informerar personer med hörsel- och synnedsättning, bland annat i hemmet. Arkivfoto. avsäga sig eller spara in på insatsen. Det fastslår också att heminstruktörerna ska finnas för alla över 20 år och gälla både invånare med syn- och hörselnedsättning. Tre regioner föreslås Utredningen har tittat på fördelarna med samarbete och centralisering. En arbetsgrupp med representanter från stadsdelar, äldresamt socialförvaltningen föreslår en regionalisering av heminstruktörerna, med tre säten i västra staden, innerstaden och södra staden. Exakt hur det ska se ut ska sedan stadsdelarna själva vara med och bestämma. Förändringen ska inte innebära någon besparing på antalet tjänster. Enligt Anders Håkansson ska det finnas lika många heltidstjänster som i dag. Kostnaden ska dock fördelas på alla 14 stadsdelar. Men både stadens heminstruktörer och Hörselskadades förening i Stockholm är frågande till hur Stockholms stad har beräknat antal tjänster. Yvonne Olsson är heminstruktör i stadsdelen Bromma. Vi är glada, vi heminstruktörer, för att det känns bra att de uppmärksammar oss. Men vi är lite frågande över hur man har beräknat antalet tjänster. Remissförslaget säger att det ska finnas elva heltidstjänster. Idag är vi 13,27, säger Yvonne Olsson. Lars Lindén delar åsikten: Vi oroar oss för att antalet heminstruktörer är för få med tanke på de stora neddragningar som skett de senaste åren utan att konsekvenserna har redovisats. Förändring från årsskiftet? Förslaget har varit ute på remiss och beslut ska tas av kommunfullmäktige i slutet av sommaren. Om förslaget går igenom ska den nya organisationen börja gälla vid årsskiftet. Foto: Linnea Ornstein Du valdes till riksordförande för Unga Hörselskadade (UH) i april, vad är det första du vill ta tag som ny ordförande? Det första jag vill ta tag i är det politiska arbetet, det händer väldigt mycket nu som rör våra medlemmar som vi måste bevaka och påverka. Vilken fråga tycker du är viktigast för UH på lång sikt? På lång sikt vill jag att ett medlemskap i UH ska vara självklart för alla som är unga med olika typer av hörselskador. Jag vill att vi ska vara en självklar part för beslutsfattare och andra att vända sig till. Tidigare har du varit ordförande och ungdomsledare på Hisus (UH:s Stockholmsavdelning), vilket är ditt bästa minne från den tiden? Oj, svår fråga. Jag har många fina minnen från Hisus, men att få jobba på kollot har nog varit en av de roligaste saker jag gjort. Lycka till! Tack! 5

6 HRF:s Kongress 2012 Många minglade och intresserade sig för utställningen Hörselexpo som pågick i två dagar. Delar av den nya förbundsstyrelsen, vid presentationen av kandidaterna av valberedningens ordförande Birgitta Magnusson. På kongressens sista dag antogs det skarpa uttalandet Vi saknar förtroende för regeringens hjälpmedelspolitik. Ombuden från Hörselskadades förening i Stockholm under en av tre dagars intensiva förhandlingar. HRF satsar på upplysning Kongress valde in två nya stockholmare i förbundsstyrelsen "En ny upplysningstid" var tema vid Hörselskadades kongress Efter tre intensiva dagar av förhandlingar åkte ombuden hem med ett nytt handlingsprogram som ska genomsyra HRF:s arbete de kommande fyra åren. En förändrad förbunds styrelse tar också vid, med flera nya Stockholmsnamn. Den 1 3 juni var det dags för HRF:s kongress i Västerås, HRF:s högsta beslutande organ. Denna gång gick kongressen under tema "En ny upplysningstid", vilket också var ett separat avsnitt i det handlingsprogram som röstades igenom. Under åren 2013 till 2016 ska HRF på alla nivåer sprida kunskap om hörselskadades behov och möjligheter. Bland målen finns en förbättrad dialog med politiker, att stärka hörselskadade att kräva sina rättigheter och att verka för att fler får testa sin hörsel. Trots HRF:s 90-åriga historia konstaterades det att behovet av upplysning är minst lika stort som tidigare. Yngre och fler kvinnor HRF:s nya förbundsstyrelse är yngre och kvinnor och yrkesverksamma är i majoritet. Jan-Peter Strömgren valdes till sin fjärde period som förbundsordförande och Eva Sten valdes som ny förbundskassör, efter en period som ledamot i förbundsstyrelsen. Båda två har tidigare suttit i Stockholmsföreningens styrelse. När förbundsstyrelsens övriga ledamöter valdes blev ytterligare två ledamöter från Stockholmsområdet invalda: Lars Lindberg och Agneta Österman, i dag vice ordförande i Stockholmsföreningen respektive distriktsordförande i Stockholms län. 6

7 Kongress-enkät HRF:s nya förbundsstyrelse Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren, Stockholm Förbundskassör Eva Sten, Munsö Ledamöter Carina Albertsson, Skellefteå Eva Blomqvist, Jönköping Lena Hård, Uppsala Lars Lindberg, Stockholm Marianne Morin, Kalix Kristina Olsson, Malmö Ritva Tamminen, Luleå Sune Wadenheim, Malmö Agneta Österman, Möja Fler av kongressens beslut och andra nyheter hittar du på förbundets webb www. hrfkongress2012.se. Där hittar du också ett skarpt uttalande mot regeringens hjälpmedelspolitik som antogs av en enig kongress. Av totalt 160 ombud från hela landet deltog sex ombud från Hörselskadades förening i Stockholm. Elva av totalt cirka 180 motioner kom från Stockholm, varav flera fick positivt gensvar från ombuden. Kongressen beslutade bland annat att den samhällsvetenskapliga forskningen ska lyftas, att elevhälsans ansvar för att upptäcka hörselskador ska uppmärksammas samt att tillgänglighetssymbolerna för hörselskadade ska renodlas och kompletteras. Ytterligare en uppmärksammad motion från Stockholmsområdet var distriktets motion att undersöka möjligheterna att ta fram en Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) invigningstalade. Ulf Olsson från Stockholm avtackades för sina 15 år i förbundsstyrelsen. ljudmiljöcertifiering för exempelvis restauranger. Trots att förbundsstyrelsen föreslog avslag, med hänvisning till att en sådan verksamhet är resurskrävande, biföll kongressen motionen med en stor majoritet. Förändrad medlemsavgift En vanligtvis väldebatterad punkt är medlemsavgiften. I Västerås togs dock ett snabbt beslut efter en kompromiss från redaktionsutskottet. Beslutet innebär en höjning av medlemsavgiften för huvudmedlemmar i två etapper, till 250 kronor från år 2013 och till 300 kronor från år Vad tar du med dig inför arbetet de kommande fyra åren? Ombud från Hörselskadades förening i Stockholm, vid HRF:s Kongress 2012 Lars Lindén, Hässelby: Den framtida hörselvården i Stockholmsområdet förföljer mig. Hur ska vi få våra politiker att förstå att fritt val av hörapparater är en klar försämring för oss. Vi måste utöka vår information om dels vårdval, som kan vara bra, dels fritt val av hörapparater, som kan komma att rasera vårt system med fria hörapparater. Ulla-Britt Jensen, Nacka: Ett digert intressepolitiskt program och ett omfattande handlings program på förbundsnivå ska brytas ner i verksamhetsplaner på föreningsnivå. Jag känner mig lugn, Stockholmsföreningen är på rätt väg. Flera medlemmar, gärna aktiva, är välkomna. Förbundets organisationsutredning ska bli spännande att följa. Cathrine Forsberg, Södertälje: För min del var det den första kongressen jag varit på, det var inspirerande att se hur motioner faktiskt kom till att bli beslut som ska verkställas. Medlemmars makt inom HRF är större än man kan tro, och jag fick med mig ännu större entusiasm till att föra fram medlemmars önskan om vad HRF ska arbeta med. Ludvig Ahlström, Södermalm/Linköping: Min första kongress har gett mig blodad tand och jag tar med mig framtidstro till att HRF, på förenings- såväl som på riksnivå, kan göra skillnad för oss med hörselnedsättning av något slag. Jag vurmar lite extra för de som är yrkesverksamma och för alternativa kommunikationssätt som teckenspråk och TSS. Lars Lindberg, Södermalm: Positivt och öppet diskussionklimat. Tydligörandet att HRF ska arbeta utifrån mänskliga rättigheter. En medvetenhet om att organisationen behöver förnyas och att organisationsutredningen tillsätts med uppdrag att pröva nya former. Att den samhällsvetenskapliga forskningen togs med i det intressepolitiska programmet. Jonas Sahlberg, Sollentuna: Jag anser att en av de viktigaste punkterna är att man kommer att se över organisationen och förhoppningsvis modernisera den för att bättre attrahera den yrkesverksamma gruppen med hörselskador. 7

8 Reportage Jan-Peter Strömgren är född, uppvuxen och bosatt på Kungsholmen. "Folk är för tysta, de krånglar till det" Han tycker att vi gör det svårare än det är. Att vara öppen om sin hörselskada förenklar livet, för alla. Men Jan-Peter Strömgren omvald förbundsordförande och inbiten Kungsholmsbo vet också hur det är att dra sig för att skaffa den första hörapparaten. 8 För två veckor sedan blev Jan-Peter Strömgren omvald till förbundsordförande för Hörselskadades Riksförbund. Han valdes enhälligt av HRF:s kongress att leda förbundet en fjärde fyra årsperiod. Jan-Peter sitter på en mur och vilar i solen utanför sin port på Kungsholms Strand. Han är i det absoluta hjärtat av "sitt" Kungsholmen. Här är han född, uppvuxen och, förutom två undantagsperioder på andra sidan Tranebergsbron, har han bott i samma kvarter hela sitt liv. Om han själv får välja stannar han gärna kvar här till sina sista dagar. På vägen mot bryggan där vi ska slå oss ner pratar Jan-Peter oavbrutet om Kungsholmen och platserna vi passerar. Yrkesskolan som låg där muren slutar, båtvarvet en bit bort, det gröna huset som innehöll Stockholms första 50-metersbassäng. "Få inte igång mig på det där", säger han med ett leende. Jan-Peter växte upp några kvarter västerut, på Industrigatan. Som den yngsta av tre bröder fick han sova sina första levnadsår i en väggsäng som familjen fällde ut varje natt i köket. Under efterkrigstiden såg Kungsholmen annorlunda ut och året 1946, då Jan- Peter föddes, var stora delar av Kungsholmen arbetarkvarter. Jag växte upp i ett arbetarkvarter, men jag skulle inte kalla oss arbetarklass. Pappa basade på ett konditori och mamma var hemmafru. Vi bodde jättestort för att vara på den tiden, i en trea, ler Jan-Peter. Jan-Peter är föreningsvan och betonar vikten av landets folkrörelser. Själv har han bland annat varit baskettränare, han är medlem i olika ordenssällskap och har varit fackligt aktiv. Men när det gällde HRF så dröjde det ett tag innan han tog steget och blev medlem. Jag var väldigt typisk, jag var som alla andra hörselskadade. "Jag var ju inte hörselskadad." Men när jag bestämde mig, då bestämde jag mig bara. Jan-Peter minns tydligt det första tecknet på att han hade en hörselskada: När jag var 25 år köpte jag en ny utrustning för att lyssna på grammofonskivor. Jag ställde in volymen men trodde den var trasig för att det var olika volym i lurarna. Men så var det alltså inte. Jan-Peter har otoscleros, en skada på mellanörat. I dag bär han hörapparat på vänster öra, höger öra opererade han Med fantastiskt resultat, poängterar han, protesen har hållit i tjugo år. Skälet till att han till slut förstod att han var hörsel skadad

9 var kontakterna med hörselvärlden genom arbetet på Hjälpmedelsinstitutet. I mitten av 70-talet sa den numera avlidne Tore Lundborg, välkänd hörselprofil och professor, att han tyckte att det var dags för Jan-Peter att testa hörseln. Trots beskedet att han hade en hörselskada dröjde det ytterligare tio år innan han beslutade sig för att skaffa sin första hörapparat. När han opererade sitt högra öra i början av 90-talet gick han också med i HRF:s Stockholmsförening, efter fleråriga påtryckningar av föreningens nuvarande ordförande, och Jan-Peters tidigare kollega, Lars Lindén. Året därpå satt jag i föreningsstyrelsen. Jag satt också i tre handikappråd. Jag tror att det gör att jag har andra ingångar. Jag engagerade mig inte i HRF för att bli förbundsordförande utan för att man som hörselskadad inte ska avveckla sig själv. Idag tar Jan-Peter vara på de möjligheter som finns. Han döljer ingenting. Jag har ingen lust att stå bredvid. Folk är för tysta, de krånglar till det. Man pratar inte om sin hörselskada. Ju mer öppen man är, desto lättare är det för en själv och även för andra. Det är inte så komplicerat. En person har varit extra betydelsefull i Jan-Peters liv. Jan-Peter minns hur han busade med sin mormors stora hörapparat, som hon hade hängandes på magen. Hur han höll för apparaten så att hon inte kunde höra. Men Jan-Peters mormor gjorde också ett starkt intryck på honom. Från henne ärvde han inte bara hörselskadan utan även den självklara inställningen. Att det inte var en stor grej när jag bestämde mig, det har med mormor att göra. Det fanns ingen skam. Det var naturligt, hon levde livet. Jag tror mormor påverkade mig, det var ingen "big deal". Med en far som var körsångare och en uppväxt i baptistmiljö med mycket musik, föll det sig även naturligt för Jan-Peter att sjunga i kör. I tredje klass tog han steget från Kungsholmens folkskola till andra sidan kanalen och Adolf Fredriks sångklasser. Genom skolan halkade han sedan in i musik- och underhållningskretsar. Flera vänner arbetar i den världen i dag. Plötslig slog de igenom, vänner som Lasse Hallström och Brasse Brännström. Men för honom själv var det inte intressant. Det räckte att sjunga i kör. Från att ha varit KFUM:s mans körs yngsta medlem som 15-åring, har han sjungit i kör till och från fram till i dag. I dag är han ordförande i Teatersällskapets ordenskör. Oavsett diskussionsämne kommer vi in på hörselfrågan. Att skydda sin hörsel är naturligt bland musiker. Plus att de som tycker att det är roligt att sjunga hemma kan sjunga i kör med hörapparat numera. I min kör finns folk med hörapparater, för tjugo år sedan var det inte möjligt. Och hur kommer det sig att musiker skyddar sina öron, men inte publiken?? Jag var väldigt typisk, jag var som alla andra hörsel skadade. "Jag var ju inte hörsel skadad." Vi blir avbrutna av en skolklass som passerar genom parken. Läraren skriker åt barnen för full hals. Jan-Peter kommenterar med en lätt suck, "hur ska barnen då lära sig att inte ha för hög volym". Jan-Peter är uppmärksam. Kanske har han arbetat upp en vakenhet i det ständiga uppdraget som förbundsordförande. För att vara förbundsordförande är inte något för den som är mån om sin privata tid. Jan-Peters schema är pressat. Men han själv tycker att det känns naturligt. Jag får så otroligt mycket. Nya erfarenheter, möten med människor jag annars inte hade träffat. När han får frågan hur han samlar energi, om han inte blir trött, då skrattar han till. Man får känslan av att han inte tycker att livet är så komplicerat. Jag har alltid varit aktiv. Jag är aktiv från det att jag stiger upp på morgonen till att jag går och lägger mig. Jag har aldrig haft en stämpelklocka. För att hämta energi åker han till sitt sommarställe på Ljusterö, eller sjunger i kören, eller spelar golf. När jag sjunger, då kan jag inte tänka på HRF. Jag är bra på att stänga av. 3 frågor om HRF inför Fråga Kongressens namn "En ny upplysningtid", vad betyder det? Svar Jan-Peter Strömgren: Vi i HRF vet vad man ska göra för att hörsel skadade ska kunna leva fullt ut och ingå i ett sammanhang. Möjligheter finns men det behövs fortfarande mer information. Bara det att hörselskador är en folksjukdom, har vi nått ut med det? Vi behöver också helt nya och andra faktauppgifter. Vi satsar på projektet Hörselbron, bland annat en forskningsstudie om placeboeffekter på hörapparater. Det är viktigt att använda rätt metoder för att genomföra "En ny upplysningstid", och det är inte så särskilt självklart hur vi ska göra. Vi kommer föreslå en metod för förbundsmötet. Fråga Vilka är de viktigaste frågorna för HRF de kommande fyra åren? Svar Jan-Peter Strömgren: För oss hörselskadade är hörselvårdsfrågan på gott och ont viktigast. Vi vet att det kommer förändringar, men hur det påverkar oss vet vi ännu inte. Det är inte heller klart vad vi ska tycka. Ljudmiljöfrågan är en hjärtefråga för oss. Plötsligt har vi kommit in i den allmänna debatten, det visar hur viktigt det är. Till sist att bristande tillgänglighet blir en grund för diskriminering i lagstiftningen. Fråga Vilka utmaningar står de lokala föreningarna inför i framtiden? Svar Jan-Peter Strömgren: Utifrån mitt eget engagemang i HRF kan jag säga att man inte får in nya medlemmar om man inte förnyar och förändrar sig. Stockholms golftävling är ett bra exempel på förnyelse. En annan viktig bit är att göra aktiviteterna tillgängliga, att ha med hörseltekniska hjälpmedel så att man kan prata med varandra under aktiviteterna. På HRF:s kongress 2012.

10 Alviksskolan Lokala nyheter Minskade bidrag kan påverka hörselklasser Hörselklasserna på Alviksskolan riskerar att hamna i kläm Stockhol vill centra heminstr Men i stadsde Vällingby spar Tio miljoner mindre i bidrag till hörselklasser när staden lade om stödsystem Alviksskolan ska kom penseras för minskade bidrag till hörselklas serna. Men det råder delade meningar kring bidragets storlek. Ned dragningar är att vänta, menar rektorn Håkan Wiklund. Vid årsskiftet skrev Språk röret om hur det ändrade verksamhetsstödet i Stock holm inneburit minskade bidrag till Alviksskolans hör selklasser. En av anledning arna till att hörselklasserna kom i kläm när stödet lades om 2010 var de förändrade beloppsgränserna för att få bidrag utöver skolpengen. Detta tillsammans med yt terligare faktorer gjorde att bidragen minskade. Enligt Alviksskolans rektor Håkan Wiklund förlorade då hörselklas serna runt tio miljoner kronor årligen, av den totala budgeten på 45 miljoner. En summa han jämförde med 20 av hörselklassernas 60 heltidstjänster. Färre lärare, talpedago ger och fritidspersonal. Det riskerar Alviks skolans hörselklasser som följd av minskade bidrag efter att Stock holms stad lagt om sys temet för elever med behov av särskilt stöd. Vår hela verksam het kan inte klara sig på ett tillskott, säger Alviksskolans rektor Håkan Wiklund. är vi väldigt beroende, säger Håkan Wiklund. Anledningen till att Alviksskolan ändå har klarat sig sedan förändringen för två år sedan är att skolan har haft ett överskott att ta av. Men nu är pengarna slut. Utav den totala bud geten på 45 miljoner är 80 procent löner. Det enda man kan spara på är löner, fort sätter Håkan Wiklund. Håkan Edman, grundsko ledirektör vid Stockholms stad, menar att avsikten inte var att Alviksskolan skulle drabbas och att skolan ska kompenseras. Det är dock oklart med hur mycket. Jag kan inte garantera att de får samma summa som tidigare, men ande meningen i vårt arbete är att vi ska kompensera. enbart det förändrade verk samhetsstödet. Vi kunde konstatera att en del av problemen Det enda maneffekt kan Alviksskolan har är en spara på är av verksamhetsstödet, löner en annan del är ekonomiska faktorer som inte är koppla de till hörselklasserna, säger Håkan Edman. Alviksskolan har kom penserats med fem miljoner kronor för innevarande år, och enligt grundskolechefen ska bidraget ligga kvar på den nivån även framöver. När Stockholms stad gjor de om resursfördelnings systemet och bakade in hörselklasserna i stödet till elever med behov av särskilt stöd innebar det att Alviks skolans hörselklasser fick tio miljoner kronor mindre att röra sig med per år. En minskning med närmare en fjärdedel av den totala budgeten på 45 miljoner. Enligt Alviksskolans rektor Håkan Wiklund är problemet att en genom snittlig skola har cirka fem elever med behov av särskilt stöd, medan Alviksskolans hörselklasserna består av 140 elever. Hela verksamheten bygger på det stödet, därför Oklart med kompensation Utbildningsförvaltningen 20 heltidstjänster Under år 2011 gick tänker dock inte riva upp det nya systemet. utbildningsförvaltningen in med en stötdämpare på fem Vi kommer kompensera för de förändringar som var miljoner. Men det har inte varit tillräckligt och en effekt av att Alviksskolan har Alviksskolan har redan skurit ner hörselelever, an dra förändringar på personal med två till tre miljoner, inom resursför delningssystemet enligt rektorn. En neddragning på tio kommer inte miljoner innebär förändras, säger 20 heltidstjäns Håkan Edman. ter av totalt 60 Sker kompensetjänster, eller två Håkan Wiklund, ringen 2012? rektor Alviksskolan heltidstjänster per Vi jobbar i det perspektivet. årskurs. År 2012 står för dörren och Alviksskolan Fotnot: Beslut om har i början av december utbildningsförvaltningens fortfarande inte fått besked budget för 2012 tas den om hur budgeten blir för 15 december 2011, efter nästa år. Språkrörets pressläggning. 4 Ekonomisk utredning klar Stockholms stad, som också medgivit att systemet slog snett mot hörselklas serna, är nu klara med en utredning av Alvikssko lans ekonomi under åren Utredningen visar att skolan gått med stora underskott åren 2010 och 2011, efter att verksam hetsstödet förändrades. Men enligt Stockholms grundskolechef Håkan Edman beror underskottet även på andra faktorer än "Tillgänglighet! Nu, nu, nu! " var några av de slagord som användes under Marschen för tillgänglighet. "Vi måste spara" På Alviksskolan är rektor Håkan Wiklund frågande till beräkningen när han nås av beskedet. Han menar att skolans ekonomi inte varit dålig före dess att verksamhetsstödet föränd Politikerna i Stockholm slår ett slag för stadens heminstruktörer. Nästa år ska organisationen förändras enligt beslut i fullmäktige. Målet är en central samordning av verksamheten som i dag finns ute på stads delsförvaltningarna. Men samtidigt fort sätter skillnaderna att öka inom staden. Annika Haglunds son och Saras bror Gustaf går på Alviksskolan. När Gustaf bytte skola och började på Alviksskolan påverkade det hela familjen positivt. Personalen ser till barnens behov I juni fick Annika Hag lund och hennes man ett brev från Alviks skolan om en stor neddragning. Jag blev jätte orolig för min sons skolframtid. Man ska hela tiden stå på barrikaderna när man har ett barn med funktionshinder, säger Annika Haglund. Annika och Olle Hag lunds tioårige son Gustaf går i hörselklass på Alviks skolan. För Gustaf har Al viksskolans specialklasser betytt att han har kommit i kapp i skolan. Vi har sett så mycket positivt, säger Annika Haglund. Det har påverkat hela vår familj. När sommaren inleddes med brevet från skolan om neddragningar sam tidigt som familjen läste i tidningen att Stockholm satsade på elever med behov av särskilt stöd blev Annika väldigt upprörd. Hon skrev en debattartikel i DN, som hon hoppas gav viss effekt. Allt hotas. När man äntligen har hittat en bra situation blir det ett hot mot ens vardag. Innan Gustaf kom till Alviksskolan hade han det tufft i skolan. Men på Alviksskolan vände det. Hans utveckling har Språkröret nr 4/2011 1/2012 Språkröret nr 4/2011 1/2012 varit helt fantastisk. Det är små grupper på Alviks skolan och personalen kan verkligen se till barnens individuella behov. Alla barn med behov av särskilt stöd ska få det. Har man en funktions nedsättning kan man inte nå målen utan hjälp. Annika Haglund menar att samhällets vinster i stort måste räknas in: Det är viktigt med en tidig insats, ju tidigare desto bättre. Då kan man sköta ett jobb i framtiden. Stockholms stad har satsat mycket på Alviks skolan, med en perfekt miljö för barn med hörsel skada. Större grupper gör att barnen blir otrygga. Ur Språkröret nr 4/2011 1/2012. rades. Tillsammans med det underskott som rektorn menar skapats under tiden som utredningen har pågått kommer skolan behöva göra besparingar, om kompen sationen blir fem miljoner kronor per år. Då måste vi spara gan ska mycket. Det kommer att påverka hörselklasserna, säger Håkan Wiklund. När och hur eventuella besparingarna sker är dock för tidigt att säga. Planering en för höstterminen är klar och personal anställs per läsår, säger Håkan Wiklund. Marscherade för tionde och s ista gången Lördagen den 26 maj avgick Tillgäng lighetsmarschen från Humlegården, för tionde året i rad. Men denna gång blev också marschens sista. Några dagar efter Marschen för tillgänglighet gick organisationen med samma namn ut med ett pressmeddelande om att det var dags att ändra strategi. "Vi har sedan den senaste i raden av utredningar väntat exakt 560 dagar. Det kokar i rörelsen och det som efterfrågas är mer handgripliga metoder", säger Hans Filipsson, språkrör för Marschen för tillgänglighet, i pressmeddelandet. Foto: Lars Lindberg 10 I stadsdelen Hässelby Vällingby har man beslutat att dra ner på heminstruktö rerna med en heltidstjänst. Från årsskiftet finns bara en halvtidstjänst kvar. Enligt enhetschefen Ylva Kjell är anledningen främst ekonomisk. Men hon ser också en problematik i att uppdraget är oklart. Uppdraget är väldigt otydligt från centralt håll. Det skiljer sig extremt mel lan stadsdelarna, hur många heminstruktörer man har och vad de gör. Enligt Ylva Kjell ska den kvarvarande halvtidstjänsten nu framförallt fokusera på utbildning av hemtjänst personal. Heminstruktörer för syn och hörsel arbetar med stöd och utbildning för personer med nedsatt hörsel eller

11 Lokala nyheter Hörselns hus vision för Stockholm Med bygget av Nya Karolinska flyttar Hörsel- och balanskliniken hälften av sin verksamhet från Solna. Vart är oklart, men visionen är given. På lång sikt är önskan ett Hörselns hus, där all hörsel- och kommunikationsverksamhet samlas under ett tak. Hörsel- och balanskliniken finns i dag i Solna, Huddinge och på Rosenlunds sjukhus på Södermalm. När Nya Karolinska Solna (NKS) ska stå klart 2016 ska dock Solnas enhet vara mindre till storleken. Vi räknar med en halvering på NKS jämfört med i dag. Men det kommer finnas en mottagning kvar, säger Sten Hellström, verksamhetschef på Hörsel- och balanskliniken. Hörsel- och balansklinikens diagnostiska enhet i Solna tar besök per år. Medan Öronnäsa-hals Sten Hellström. kliniken ska flytta all öronkirurgisk verksamhet i Solna till Huddinge, är det oklart vart Hörsel- och balansklinikens patienter tar vägen. Huddinge är redan överbelastat, men med ökad öronkirurgisk verksamhet torde vi också behöva öka där, påpekar Sten Hellström. Det viktigaste är att beslutet, som väntas vara klart vid årsskiftet, inte splittrar verksamheten menar han: Vi måste ju vara realistiska. Om det inte finns ett behov av oss i Solna ska vi inte ta plats, bara vi får vara sammanhållna. Ett S:t Eriks för hörsel Visionen för framtiden är han dock tydlig med: Vi vill se ett hus för hörsel- och kommunikation, där Hörsel- och balanskliniken, Öron-näsa-hals-klinikens otokirurgiska verksamhet inklusive cochlea implantat och logopedi finns. Sten Hellströms önskan är också en samordning med forskning och utbildning, såsom audionom utbildningen vid Karolinska Institutet. Även privat verksamhet skulle kunna finnas i huset. Ett S:t Eriks sjukhus för hörsel. Skulle vi få positiv respons kan det ta fem till tio år innan det realiseras. Sten Hellström siar inte om platsen för ett hörselhus, men att Rosenlunds sjukhus på Södermalm kan vara ett alternativ nekar han inte till. Tre enheter på tre sjukhus Hörsel- och balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset har idag verksamhet i Huddinge, Solna och på Södermalm. Kliniken har tre enheter: Diagnostik utreder och behandlar hörsel-, balans- och tinnitusbesvär. Hörselhabilitering Barn och Ungdom provar ut hörapparater och ger pedagogisk vägledning till unga upp till 20 år. Hörselrehabilitering Vuxna bedriver utvidgad hörselrehabilitering. ANNONS Välkomna till en kostnadsfri föreläsning med våra audionomstudenter! Audionomprogrammet bjuder in till en kostnadsfri föreläsning om hörsel, hörselhjälpmedel och kommunikationsstrategier. Föreläsningen ingår i studenternas utbildning vid Karolinska Institutet. Tisdagen den 6 november klockan Slinga finns Karolinska Institutet Huddinge, Alfred Nobels Allé 10, 5 tr Anmälan senast via mail till Antalet platser är begränsade. Skriv- och teckenspråkstolk beställs på egen hand via Tolkcentralen. 11 7

12 Stockholm Fortsatt stöd till hörselprojekt i Moldavien För fyra år sedan invigde Moldavien-projektgruppen en hörcentral i Tiraspol, huvudstad i utbrytarrepubliken Transnistrien. Nu är det dags för det första återbesöket då Svenska Institutet har beviljat projektets senaste ansökan. Transnistrien är en landremsa mellan Moldavien och Ukraina. Republiken utropade sin självständighet 1991 och utgör en del av Moldavien. Utbrytarrepubliken är fattig, isolerad och utbildningsnivån är låg, berättar projektledaren Inga-lill Nordenskiöld: Utbildning är det viktigaste för att bekämpa fattigdom. Genom att hörsel skadade medborgare får hörapparat kan vuxna lättare få arbete och barn och ungdomar kan följa med i skolan. Transnistrien gränsar till Ukraina. Det nuvarande Moldavien-projektet, som det kallas trots att arbetet sker i Transnistrien, började som en avknoppning från ett projekt med fokus på hörselskadade barn i Ukraina och olika delar av Moldavien. Vi fick en förfrågan 2006 från Transnistrien, där de ville ha råd inför uppbyggnaden av en hörcentral i Tiraspol. Detta ledde till en förberedande resa 2007 och en invigning av hörcentralen i oktober De visades oss lokaler som användes som förråd och vi gav tips om vad de kunde göra. När vi kom tillbaks för invigningen hade de gjort som vi bett om. Allt hade gått jättebra, säger Inga-lill Nordenskiöld. Och nu är det dags för en uppföljning och vidareutveckling av projektet. Förutom bidraget från Svenska Institutet har gruppen fått kronor från Hjälpmedelsinstitutet, pengar som öronmärkts för hjälpmedel. Projektgruppen, som består av hörselpedagog, audionom, propptekniker, tolk och hörselingenjör, planerar en tio-dagars vistelse i Moldavien i oktober Hörapparater och bidrag till Moldavien och Georgien Även utvecklingssamarbetet i Georgien har beviljats bidrag för en fortsättning under hösten En resa planeras i oktober med fortsatta insatser gällande utbildning samt uppföljning och eventuellt nyinrättande av hörcentraler. Både Moldavien- och Georgien-projekten tar tacksamt emot hörapparater, hörhjälpmedel, batterier och penninggåvor. För penninggåvor sker insättning på plusgiro Ange om det avser Moldavien- eller Georgien-projektet. Vinnaren Eva Spetz. Eva Spetz segrade för andra gången Den 10 juni avgjordes den sjunde upplagan av HRF Stockholm Open i golf. Fjolårsvinnaren Eva Spetz försvarade sin titel och är därmed den första vinnare som får sitt namn ingraverat i vandringspokalen en andra gång. Herrklassen vanns av tävlingens enda synskadade deltagare, Ronny Geiborg. Totalt deltog 18 golfare i ett ålderspann från 33 till 87 år. Foto: Oscar Hedenfeldt 12

13 Föreningssidor Vill du vinna ett konstverk? Varje år arrangerar föreningens Konstklubb en konstutlottning för klubbens medlemmar. Denna gång sker utlottningen lördagen den 27 oktober i föreningens lokaler på Instrumentvägen 19. Vid varje utlottning finns ett större antal konstverk som klubben köpt in under Välkomna till höstens Plats: Instrumentvägen 19, Hägersten (t-bana Örnsberg) Vid frågor kontakta kansliet: Tel: Texttel: E-post: hrfstockholm.se Verk av Börje Frykenstam (vänster) och Stina Wirsén (nedan) finns med i konstlottningen. årets besök på utställningar och hos konstnärer. Detta år hittar du bland annat en oljemålning av Börje Frykenstam och ett giclée-tryck av Stina Wirsén bland verken. För att delta i konstutlottningen blir du medlem i Konstklubben. Läs hur på sidan 15. MK Öppet Hus Kom till oss och träffa andra med hörselskada! Hörselskadades förening i Stockholm har en öppet hus verksamhet för att personer med hörselskada ska kunna träffas och utbyta erfarenheter. Tisdagen den 28 augusti drar höstens träffar igång. Vi ses varannan tisdag (ojämna veckor) klockan Höstens datum: 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11 och 4/12. Välkomna! Hörselmässa skjuts upp Föreningen måste tyvärr meddela att mässan Alla Möjliga Medel inte kommer att ske som utlovat till hösten. I förra numret av Språkröret skrev vi att mässan skulle genomföras tillsammans med Hörselskadades distrikt i Stockholms län. Av olika anledningar är distriktet tvungen att skjuta på arrangemanget. Vi hoppas på en möjlighet att genomföra mässan vid en senare tidpunkt och återkommer med information när det är dags. Hörselskadades förening i Stockholm har tidigare genomfört mässan Alla Möjliga Medel, med den senaste hörseltekniken och hörsel tjänsterna, vid tre tillfällen. MK Ludvig Ahlström ställlde kritiska frågor till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Frågade ut minister Föreningens styrelsemedlem Ludvig Ahlström tog tillfället i akt vid HRF:s kongress och frågade ut arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M), uppger HRF:s kongresswebb. Efter ministerns inledningstal fick hon träffa Stockholmsombudet och juristen som var starkt kritisk mot de byråkratiska regelverken kring arbetshjälpmedel och tolkar. "Krångliga regelverk lägger hinder i vägen för oss hörselskadade i arbetslivet", sa Ludvig Ahlström till ministern, som svarade att hon ska ta med sig frågorna till arbetsmarknadsdepartementet. MK Nyhetsbrev på gång Styrelsen för Hörselskadades förening i Stockholm har beslutat att genomföra vissa förändringar gällande informationen till medlemmar och andra som är intresserade av hörselfrågor i Stockholmsområdet. Som ett led i det arbetet har e-postlistan HRF Forum Stockholm lagts ner under sommaren och information om ett nyhetsbrev kommer på föreningens hemsida inom kort. Styrelsen vill framföra ett tack till alla som varit aktiva på e-postlistan genom åren. MK 13 Foto: Mats Erlandsson

14 Kalendarium Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19. Foto: sxc.hu Klubbinfo Klu Kalendarium hösten 2012 Se även klubbinfo till höger samt kalendariet på Augusti 13 augusti Kansliet öppnar efter sommaruppehållet 28 augusti Öppet hus drar igång höstens träffar (se sidan 13) Oktober 27 oktober Konstutlottning med Konstklubben November 22 november Höstmöte 2012 (mer information i nästa nummer av Språkröret) Biografer i Stockholm Hörslingor Säg till personalen att sätta på slingan då den inte alltid är påslagen på grund av risk för överhörning. Enligt SF är ljudet bäst i mitten av salongen. Biograf Sture: Har slinga i salong 1. Folkets bio: Zita har slingor i alla salonger. SF Bio: Har slingor i alla salonger förutom på Filmstaden Heron City, där det finns hörlurar. Svenska Bio: Grand Stockholm har slingor i alla salonger. Victoria, alla salonger förutom salong 5. Textad teater i Stockholm Stockholms stadsteater De tre musketörerna 30/8, 22/9. Tribadernas natt 14/9. I sista minuten 9/9, 23/9, 12/10, 1/11. Next to normal 11/10, 30/10, 8/11, 17/11. Markurells i Vadköping 9/11, 18/11, 30/11, 15/12. Peter Pan och Wendy 13/1, 26/1 (2013). Bokning: tel , e-post 14 Textad svensk film Pågående & kommande: Mörkt vatten, premiär 13 juni. "Cockpit", premiär 13 juli. Snabba Cash II", premiär 17 augusti. Info om SF:s filmer finns på Dramaten Ett dockhem 2/9, 11/9. Dissekering av ett snöfall 17/10, 27/10. Fanny & Alexander 7/10, 23/10, 18/11, 29/11. Spöksonaten 9/2, 20/2 (2013). Bokning: tel , e-post Stadsteatern och Dramaten har kvoter för hörsel skadade/döva. Ange vid bokning. Bridgeklubben Höstens partävlingar startar måndagen den 17 september klockan och pågår preliminärt till den 10 december. Liksom under senvåren spelar vi varje måndag och gör alltså inte längre speluppehåll andra måndagen i månaden. Gamla och nya deltagare hälsas välkomna till vårt spännande tävlingsspel! Årsavgift Spelavgift Ordförande Spelledare 50 kr (helår) 20 kr inkl. kaffe/te Johnny Sköldvall tel Björn Åström tel Karl-Herman Sköldvall tel Fotoklubben Information lämnas löpande på klubbens hemsida (www.hrfstockholm.se). Frimärksklubben Årsavgift 25 kr Ordförande Björn Larsson tel Konstklubben Först och främst vill vi tacka alla våra medlemmar för vårterminen 2012 och önska er en fortsatt skön och trevlig sommar. Redan nu vill vi passa på att berätta om några av höstens aktiviteter: Konstvandring i och kring Västertorpsparken den 12 september Onsdagen den 12 september samlas vi klockan på perrongen till Hägerstensåsens tunnelbanestation. Där möter vi en guide som tar med oss på en promenad bland den unika skulptursamlingen. Promenaden tar ungefär en och en halv timme och avslutas med kaffe och smörgås. Vi åker hem från Fruängens tunnelbanestation. Kostnaden för guidning och förtäring

15 Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter kan även ske via e-post texttel , eller telesvar Föreningssidor bbinfo Klubbinfo Klubbinfo Klubbinfo är 100 kronor. Anmälan ska ske senast den 31 augusti till Anna-Lena Hörnkvist via mail eller telefon Betalningen ska finnas på Konstklubbens plusgirokonto nr senast den 5 september. Eventuell avanmälan utan kostnad senast den 6 september. Besök hos konstnären Anita Franzén i Älta den 2 eller 3 oktober Anita Franzén bor på Sävsångarvägen 52 i Älta, och vi träffas hos henne klockan båda dagarna. Hon visar sina alster och låter dem som vill få prova på att göra ett smycke eller något liknande till självkostnadspris. Hon bjuder också på kaffe och bulle. Mer information om anmälan, kostnad och hur man tar sig till Älta kommer i det extra utskick som Konstklubben gör i slutet av augusti. Årets konstutlottning lördagen den 27 oktober Alla som är medlemmar i Konstklubben eller blir medlemmar nu i höst deltar i konstutlottningen den 27 oktober. Se exempel på konstverk på sidan 13 i detta nummer av Språkröret. Närmare information om dagen, vad som lottas ut och hur man ordnar med fullmakt kommer i ett utskick från Konstklubben i början av oktober. Årsavgift Ordförande Sekreterare Kassör 175 kronor Nisse Forslund Anna-Lena Hörnkvist Karl-Hugo Eriksson tel Plusgirokonto Org.nummer Mah Jong-klubben Första träffen efter sommaruppehållet blir den 12 september klockan Klubben bjuder då på en lätt måltid, därför behöver vi veta om ni kommer. Senast 9 september vill vi ha era anmälningar till Alva Myrsten eller Wera Sjöström. Programmet fortsätter sedan enligt nedanstående schema. Speldagar September 26 Oktober 10, 24 November 7, 21 Avslutning 5 december Vi hälsar nya medlemmar välkomna. Fortsatt trevlig sommar tillönskas er. Styrelsen Ordförande Kassör Medlemsavgift Alva Myrsten tel Wera Sjöström tel kr TSS-klubben Efter ett långt sommaruppehåll hoppas vi att ni är många som känner för att sätta igång med TSS-träningen igen. Alla ni som är intresserade av Tecken som stöd är välkomna till våra Öppet Hus på Instrumentvägen 19 i Örnsberg. Vi träffas varje torsdag mellan kl och Vi fortsätter att arbeta i tre olika grupper så att alla ska kunna hitta rätt nivå för sitt tecknande. Om du aldrig har varit med tidigare är du hjärtligt välkommen att komma ut till oss en torsdag och pröva på. Vi träffas i Örnsberg första gången i höst torsdagen den 13 september klockan Årsavgift: 50 kronor Plusgiro: Men vänliga TSS-hälsningar, Astrid Arwidsson telefon e-post Jan Hörnkvist telefon e-post Gunnel Klingström telefon e-post Nätverket Hör & Häpna Alla aktiviteter med nätverket Hör & Häpna är öppna för medlemmar i Hörselskadades förening i Stockholm. Inför varje aktivitet gör nätverket ett utskick med post, bland annat med information om anmälan. För att få Hör & Häpnas utskick betalar du för portot. Resterande utskick under 2012 kostar 50 kr, hela 2013 kostar 150 kr. Kontaktperson: Hans Lindberg, e-post Exempel på höstens aktiviteter: 28 augusti besök på Ulriksdals slottsträdgård. 9 oktober Reseberättelse från Kenya, på Instrumentvägen oktober Besök av hörselvården, på Instrumentvägen november TSS-kurs i Gysinge. Nätverket 1865 Nätverket 1865:s aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hörselskadades förening i Stockholm, men medlemskap är inte ett krav. Nätverket 1865 riktar sig främst till hörselskadade i yrkesverksam ålder då aktiviteterna sker på kvällar och helger. Våra aktiviteter är sociala, spontana och hörbara, och du hittar dem alltid på föreningens hemsida www. hrfstockholm.se och på föreningens Facebook-sida. 15

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 November 2012 årgång 69 Sofies implantat väckte tankar Innehåll nr 4 2012 3 4 5 6 10 11 12 15 16 Ledaren Nytt

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 Januari 2013 årgång 70 Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar Innehåll nr 1 2013 3 4 5 6 9 10 10

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Alla barn med behov av stöd ska få det. Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Senaste nytt på www.hrfstockholm.se

Alla barn med behov av stöd ska få det. Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Senaste nytt på www.hrfstockholm.se Språkröret Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 2011 nr 1 2012 januari 2012 årgång 69 Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Alla barn med behov av stöd

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Lars drivs av kampen mot orättvisor. Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 april 2015 årgång 72

Lars drivs av kampen mot orättvisor. Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 april 2015 årgång 72 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 april 2015 årgång 72 Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull Lars drivs av kampen mot orättvisor Innehåll

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 3 augusti 2015 årgång 72

Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 3 augusti 2015 årgång 72 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 3 augusti 2015 årgång 72 Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden Innehåll nr 3 2015 3 4 5 6 10 11

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2011

Infoblad nr 2 april 2011 Infoblad nr 2 april 2011 Ordförande har ordet Att våren äntligen är här blir vi påminda om genom spirande grönska och inte minst småfåglarnas intensiva sång. På många år har jag inte kunnat höra fåglarna

Läs mer

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen

Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Svar på Öppet Brev till de politiska partierna i Västra Götalandsregionen Distriktets årsmöte 9 april 2011 beslöt att skicka ett Öppet brev till partierna som sitter i Västra Götalands Regionfullmäktige.

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2013

Infoblad nr 2 april 2013 Infoblad nr 2 april 2013 Ordförande har ordet Trots att vi redan passerat vårdagjämningen så känns det fortfarande långt till riktig vår. När detta skrivs så faller snöflingorna utanför mitt köksfönster.

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Handikapprådet Datum Sid 2008-05-29 1 (10) 2008-05-29 1 (10) Plats och tid Silviaskolan Hässleholm. Kl 13.30 16.15 ande Anna Gustavsson, ordf, ON Arne Johansson, v ordf SRF Ingvar Malmström, HLR Gun Arhag, Reumatikerför Yvonne Gustavsson, HRF Helen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år! S E P T E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Projektet har fyllt ett år! I augusti fyllde projektet ett år, vilket betyder att vi nu är igång på riktigt! Under detta första

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull

Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressrapport Från fredag den 12 juni till söndag den 14 juni pågick kongressen på Clarion hotel vid Skanstull Kongressen öppnades kl 12.30 med sång av Maria Möller och Mikael Blomqvist på gitarr. Curt

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) 2009 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året När vi nu lägger verksamhetsåret 2009

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6)

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6) Kommunstyrelsen 2014-05-08 1 (6) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Anna-Maarit Tirkkonen, 2428 Närvarande: Mikael Englund (S), ordförande Benny Broberg, Hörselskadegruppen Helena Brobäck, Rörelsehindergruppen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer