Organisationsstrukturen, dess uppbyggnad, storlek och personalkategorier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsstrukturen, dess uppbyggnad, storlek och personalkategorier"

Transkript

1 McDonalds Och dess organisation Rapport i Sociologi BIT hösten 2001 Termin 2 moment 3 Av Jonas Andreen

2 När denna uppgift introducerades tänkte jag genast på McDonalds. Jag kan inte tänka mig något annat företag som satsat så mycket på standardisering och kontroll av organisationen som just dom. Mycket av McDonalds enorma framgångar ligger i att samtliga restauranger är baserade på samma grund. Mer om detta senare, jag skall börja berätta litet om McDonalds historia Historia McDonalds grundlades i USA 1955 av en man vid namn Ray Kroc. Han hade vid tiden väldigt litet pengar och led av en rad åkommor, men klarade sig mycket på grund av sin attityd till affärer. Han hade ett år tidigare stött på ett par bröder som drev en restaurang vid namn McDonalds. Han blev så tagen av deras effektivitet att han erbjöd sig starta upp fler McDonalds i landet hade Ray lyckats öppna två hundra restauranger i USA, restauranger som alla hade samma design och serverade precis samma sorts mat. Idag finns det över 30,000 McDonalds i över 120 länder. Den arbetsplatts jag besökte byggdes i början av år 2000 bredvid en näraliggande stormarknad. Läget på restaurangen valdes på grund av E4an, som ligger bara några hundra meter från rastaurangen, och stormarknaden, även den några hundra meter bort, som båda ger ett stort kundunderlag. Organisationsstrukturen, dess uppbyggnad, storlek och personalkategorier Restaurangen har en personalstyrka på ca trettio personer, både hel- och deltidsanställda. Restaurangen har en chef som är ansvarig för restaurangen som helhet. Han sköter allt det ekonomiska (med hjälp av en revisor som anställs utifrån), ansvarar för en stor del av kommunikationen med huvudkontoret nere i Stockholm och hjälper även till ute I restaurangen vid behov. Under chefen finns två befattningar; förste- och andreassistent. De har en rad arbetsuppgifter (I varierande grad beroende på om de är förste- eller andreassistent) varav några är; råvarubeställning, schemaläggning, utbildning, nyanställning, kvalitetsförsäkran och övervakning och service av utrustning. Under de två assistenterna finns skiftledaren. Denne har I uppgift att sköta restaurangen under ett skift (dagen är uppdelad I tre skift). Några av de arbetsuppgifter en skiftledare har är; att räkna kassor, sköta rastrutiner, kvalitetsförsäkran, öppna och stänga restaurangen, rapportera till chefen angående försäljningssiffror och bedriva utbildning (medan förste och andreassistenten planerar utbildningen och har ansvar för provtagning är det skiftledarna som sköter själva undervisningen) Skiftledaren är även den som har den yttersta kundkontakten. Om någon kund vill komma med klagomål eller frambringa annan känslig information är det just skiftledaren denne skall tala med. Under skiftledaren finns två befattningar; Swingen och värdinnan (som också kan vara en man). Swingen har I uppgift att; övervaka kundantalet och

3 anpassa produktionen efter detta, se till att alla sköter sina respektive arbetsuppgifter enligt angivna bestämmelser, rapportera till skiftledaren då problem uppstår och kvalitetsförsäkran. Värdinnan anordnar barnkalas, håller koll på happymealleksaker och sörjer för att alla barn som besöker restaurangen får det extra trevligt/kul. Under swingen och värdinnan är de vanliga anställda, crew. Här sker en ständig arbetsrotation för att minska på det monotona I arbetet. Man kan stå på en rad olika stationer varav några är; kök, kassa, pommes frites, lager och lobby (där kunderna äter). CHEF 1e Assistent 2e Assistent Skiftledare Swing Värdinna Crew Figur 1 Hierarkin inom en McDonaldsrestaurang Då delar av McDonalds styrning inte sker på den individuella restaurangen utan från huvudkontoret i Stockholm känns det fel att påstå att man använder sig av Funktionsbaserad organisationsindelning - i denna form sammanför man likartade uppgifter i olika avdelningar. 1 På den individuella restaurangen finns det många olika stationer som kan liknas vid dessa avdelningar men sedan finns det andra delar, så som reklamavdelningen, som enbart sköts från huvudkontoret. Mycket av de negativa ting som kommer med funktionsbaserad organisationsindelning finns inte på McDonalds då de olika avdelningarna jobbar så tätt intill varandra. Sådant som avdelningsegoism och samordningsproblem mellan avdelningarna har minimerats genom arbetsrotation och god undervisning i alla restaurangens delar. Med strikta regler, karriärmöjligheter och kompetensområden kan man se att McDonalds är en typisk maskinbyråkrati. 2 McDonalds har regler för allt. Det innefattar allt ifrån hur man tillverkar hamburgare och serverar kunder på bästa sätt till hur man moppar golvet och tvättar händerna. Det dom inte har regler för skall man heller inte göra. Alla dessa instruktioner är samlade i, vad chefen på 1 Jacobsen & Thorsvik 1995 s.78 2 Jacobsen & Thorsvik 1995 s.106

4 restaurangen beskrev som, bibeln. Detta är en stor svart, hemligstämplad, bok som i detalj berättar hur man driver en McDonaldsrestaurang. Redan från första dag på jobbet får man vetskap om hierarkin och de möjligheter som finns att stiga i rang. Mycket av motivationen på arbetsplatsen cirkulerar kring detta och man visar även att man är av högre rang genom att bära annorlunda kläder. Jobbar man sig upp till skiftledarnivå och klarar sina prov extra bra belönas man dessutom med en aktie i McDonalds. En annan belöning för gott utfört arbete är att man går över från timanställning till fast lön. För markpersonalen kan detta kännas långt borta så man introducerade månadens anställd. En tavla av personen sätts ut i restaurangen så att alla kan se vem som, under förra månaden, gjorde bästa jobbet. Den McDonalds jag besökte hade tidigare också haft årets anställd men slutade med detta då det ledde till prestationsångest hos den utvalde. De negativa tingen som följer maskinbyråkratin finns även här. Jobbet på McDonalds kan jämföras med ett löpande band med tråkiga och simpla arbetsmoment. Det enda som gör situationen lättare är den goda arbetsrotationen. Att försöka ändra på någonting inom McDonalds är nästan omöjligt. Alla de regler som styr arbetet har utvecklats i USA ända från 60-talet. McDonalds styrka är att det är precis likadant var man än befinner sig i världen så det tar tid att ändra rutiner för 30,000 restauranger. När det gäller vertikal integration har McDonalds kommit långt. Inte nog med att de köpt upp råvaruleverantörer, de har gått så långt att de köpt upp de bondgårdar underleverantörerna använder sig av. Det finns alltså bönder som enbart levererar till McDonalds och man kan på så sätt bestämma och styra över produktionen på ett effektivt sätt. McDonalds har en rad mål och värderingar som styr hela deras verksamhet. Deras vision är att vara världens bästa snabbmatskedja. För att uppnå detta har McDonalds lagt upp tre strategier: 1. Att vara den bästa arbetsgivaren i varje del av världen 2. Ge utmärkt service till våra kunder 3. Åstadkomma en långtgående vinst genom att expandera och investera i ny teknologi. Som tidigare nämnts finns det många regler som beskriver vad och hur man skall utföra sitt arbete. Det finns även regler för hur man skall behandla varandra inom restaurangen. Några av reglerna är; man skall som anställd värdesättas efter sin arbetsförmåga, extra arbetsinsatser, teamwork och kundservice, man skall som anställd agera för företagets bästa, man skall kommunicera öppet, lysta på varandra och värdesätta annorlunda åsikter och man skall som anställd få de tekniska och kunskapliga resurser som krävs för att utföra ett gott arbete. Då McDonalds organisationsstruktur är densamma över hela världen är det omöjligt att förändra någonting på den individuella restaurangen. Det har sedan företagets start införts mer regler, tydligare mål och bättre strategier men grundtanken har förblivit densamma, att bedriva franchiseverksamhet som är beständig över tid och som skall se ut på samma sätt var i världen man är. McDonalds och datorn På restaurangen använder man datorn till en rad olika sysslor. Alla kassor är uppkopplade, även så stämpelklockan, så man kan i varje stund se statistik över

5 hur mycket man sålt och hur stor procent av detta som går till löner (ett slags mått på effektivitet). Allt elektriskt från köksmaskiner till lampor i taket är kopplat och styrt från datorn. Lagerhantering sker även den via datorn. Endast de högre anställda har behov av att använda datorn och det är därför endas de som får utbildning om dess funktioner. Utbildningen sker främst genom redan upplärda anställda och systemet är så pass simpelt uppbyggt att det går fort att förstå. Det finns dock ingen datatekniker eller annan extra datakunnig personal på platts. I fall av datahaveri eller annan situation där expertis krävs tar man kontakt med huvudkontoret där det finns heltidsanställda datatekniker. Dessa har möjlighet att logga in på datorn och genom fjärrstyrning ändra på det som inte fungerar. Är orsaken för datorhaveriet däremot ett hårdvarufel kan datateknikerna ingenting göra. Då får man lokalt ta kontakt med någon servicefirma som kommer över och lagar datorn. Detta har dock aldrig hänt på den restaurang jag besökte och man anser sig där ha ett så pass stabilt system att man sällan eller aldrig skall behöva kontakta någon expertis (förutom vid uppgraderingar och dylika förbättringar av systemet). Hur påverkar datoriseringen arbetsplatsen? Den vanlige anställde känner knappt av att det finns datorer på McDonalds. Detta trotts att datorn har en stor roll i övervakning och drift av praktiskt taget alla system i hela restaurangen. Det mesta är automatiserat och kräver ingen mänsklig interaktion. Det finns heller ingen risk att någon anställd skall mista sitt arbete på grund av IT-integration på arbetsplatsen då allt arbete mer eller mindre innefattar kontakt med kunden för kunden vill bli expedierad av en människa inte en dator. Möjligen kan man tänka att det avancerade schemasystemet man använder sig av (som ser på föregående vecka, månad och år för sälgsstatistik och kalkylerar nödvändig personalbemanning) leder till en mer effektiv spridning av bemanningen så att man har många som arbetar när det är mycket att göra och få som jobbar när det är litet att göra, vilket kan leda till att vissa i personalen inte längre behövs. Introduktionen av datorer i McDonalds har nog inte påverkat hierarkin särskilt mycket. Datorn är som sagt en del av operationen som inte syns särskilt mycket. Möjligen kan de högre uppsatta arbetspositionerna (de som använder datorn) verka mer överlägsna eller viktigare då de fått mer av en specialistprägel. Detta är dock ingenting man reflekterat över på arbetsplatsen jag besökt. Jag talade med en skiftledare och han ansåg att det var jobbigt med datorn och dess möjligheter att ge på-sekunden-information. Så fort det inte kom några kunder gav detta utslag på statistiken och han kände sig tvingad att sända folk på rast eller liknande för att hålla nere lönebetalningarna. Detta är nog dock mer ett fenomen av att chefen trycker på att man skall hålla nere kostnaderna än att själva tekniken skapar svårigheter. Varje morgon skall all utrustning gås igenom för att försäkra sig om att allt fungerar som det skall. En del av denna process är att ta temperaturen på grillarna, en lång och litet krånglig process. Med moderna grillar och en speciell

6 programvara i datorn slipper man nu mäta, det går att se alla temperaturer direkt på skärmen och man sparar på så sätt mycket tid vid öppningen av restaurangen. Framtidsvisioner När det gäller frågor om framtiden pratar chefen på restaurangen mer om kommande kampanjer än hur han ser framtiden. Mycket av tänkandet angående framtiden sköts av huvudkontoret och även där gäller det mycket framtida reklamkampanjer och dylikt. Vad gäller informationsteknologin på arbetsplatsen berättar chefen att deras dator uppgraderas litet då och då med ny programvara och han tror att detta kommer att fortsätta i framtiden. I små men säkra steg byts allt i restaurangen ut till nyare substitut men organisationen förblir alltid den samma. Vid frågan angående arbetsplatsens utseende om fem år svarade man att den kommer att se nästan likadan ut. Det kommer att vara ny personal, kanske några ändringar i köket vad gäller utrustning och kanske en annorlunda kundkrets, men rutinerna förblir.

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

ORGANISATION & LEDARSKAP

ORGANISATION & LEDARSKAP Välkommaskolan Projektarbete 1997-10-23 ORGANISATION & LEDARSKAP JENNY HANSSON LINA NORDMARK E2 Kontaktperson: Åke Bärling Handledare: Eva Martinsson 1 SAMMANFATTNING Birgitta Palo Johansson Vi är två

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin

Röster från tillverkningsindustrin. Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Röster från tillverkningsindustrin Berättelser om att vara företagare inom tillverkningsindustrin Jag tänkte att jag kanske kunde få samma lön som när jag var anställd, att det skulle vara fritt och att

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Nacka Drömarbetsplatsen 2030

Nacka Drömarbetsplatsen 2030 På spaning efter framtidens Nacka Drömarbetsplatsen 2030 1 Det bästa med Ungt inflytande är att jag får vara med att påverka, att jag spelar roll. Jennifer Jag har sett en ny sida av mig själv, det har

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Framfabs säregna kultur

Framfabs säregna kultur Lunds universitet Sociologiska institutionen Framfabs säregna kultur Författare: Uppsats: Jenny Åsenlund Soc 240, 41-60 p Framläggning: Vårterminen 2001 Handledare: Mats Beronius Abstract Abstract Författare:

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson

Min syn på. Förändringsarbetet. och dess innehåll. Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Min syn på t och dess innehåll Produkt- och processutveckling, kpp306 2008-04-21 Mikael Mattsson Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VAD ÄR EN FÖRÄNDRING?... 3 VARFÖR FÖRÄNDRING?... 4 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN...

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion

Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion Lean och Agile En jämförelse inom IT och produktion DANIEL LYNGMAN MARTIN TALLS MG101X Examensarbete inom Maskinteknik MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning Stockholm, Sverige 2010 Lean

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Företagsanalys JC Örebro Projekt 4

Företagsanalys JC Örebro Projekt 4 Företagsanalys JC Örebro Projekt 4 Märta Hugosson Ewa Hellström Patrik Ahlstrand Handledare: Thérèse Sandblom Erland Eriksson Lars Tuvestad Rudbecksskolan Sp3D 2004-03-30 Sammanfattning Tre teoretiska

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Tenta i organisation och ledarskap, 6hp

Tenta i organisation och ledarskap, 6hp Tenta i organisation och ledarskap, 6hp Betyg: Vg8 Fråga 1: (Betyg: 9/10) Redogör för Taylors principer kring Scientific managenment. Diskutera därefter dessa principers fördelar och nackdelar för företaget

Läs mer

Lönsamt arbete en studie av belöningssystem och motivation

Lönsamt arbete en studie av belöningssystem och motivation Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Företagsekonomi C-uppsats, 10 poäng Handledare: Karin Winroth Ht-06 Lönsamt arbete Författare: Gisella Herrera 701230-6366 Linda Sandin 820918-7908

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer