Så inför du ett användarvänligt och tillgängligt e-arkiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så inför du ett användarvänligt och tillgängligt e-arkiv"

Transkript

1 Så inför du ett användarvänligt och tillgängligt e-arkiv Arkivforum 12 mars 2015 The Capital of Scandinavia Matilda Ekström & Carina Joki Stockholms stadsarkiv

2 Dagens upplägg Bakgrund & målbild Processer & organisation Kravställning & införande Så här arbetar vi med leveranser Visning Så här arbetar vi med förvaltning & utveckling Ställ frågor!

3 Stockholms stadsarkiv

4 The Capital of Scandinavia Bakgrund & målbild

5 Copyright: Svartpunkt Magnus Glans & Jennifer Nemie, 2009

6 Tidslinje Projekt Navet sep 2007 feb 2008 Våren aug 2008 Förstudie Kravställning Remiss i staden Val av leverantör aug 2008 dec 2010 Implemen- tering Ansluta piloter Lansering sommar 2010 Restlista Plattform e-arkiv Stockholm

7 Tidslinje Projekt Navet sep 2007 feb 2008 Våren 2008 Hösten 2008 Förstudie Kravställning Remiss i staden Hösten 2009 jan 2010 Kravspecifikation stöd för nämndhantering Hösten 2010 Beslut om utvidgning Gemensam informationsförsörjning

8 Mål Säkerhet Utgöra en central resurs

9 Avgränsning e-arkivet förvarar inte hemlig information av betydelse för rikets säkerhet e-arkivet ansvarar inte för informationens riktighet

10 Vad var viktigt för oss? Verksamhetens sammanhang Styrande regelverk Interna regler Intressenters behov Färdig produkt Budget och resurser Standarder e-arkivsmodell metadata begreppsmodell Arbetsprocess Stöd av politiken Säkerställa kompetens Kravställa/Beställa Upphandla Genomföra Testa Utbilda

11

12 Varför ska informationen levereras till e-arkivet? Effektivare Informationen ska återanvändas! Återsöka och hämta på ett ställe Mer heltäckande information Självbetjäning Säkrare Bevarande och långtidslagring i digital form säkras Gemensam metadata Informationen kan inte förändras Billigare Staden minskar sina kostnader för informationshantering Avställning System kan avvecklas Samordnad gallring

13 Varför ska informationen levereras till e-arkivet? Stadsarkivet övertar ansvaret att: göra informationen tillgänglig upprätthålla informationens autenticitet bevara och framtidssäkra informationen genomföra gallring

14 Utfående tillhandahålla information Målgrupper Allmänheten Handläggare och arkivarier Övriga intressenter Åtkomstsätt Självbetjäning e-arkivet Integration via webbtjänst

15 Statistik 2014 Antal GB 402 Antal förfrågningar via e-tjänsten 46 Antal förfrågningar via mejl och telefonjour 69 Antal besök i e-tjänsten 4669 Antal sökningar i e-tjänsten Antal nedladdade filer 2695

16 Frågor?

17 Processer & organisation.

18 Navet: Processer och rutiner togs fram Överlämnand e Pre-Mottag och Mottagning Ledning & Förvaltning Arkivvård och Administration Utfående

19 och togs fram

20 Vi behövde förenkla! Ledning och förvaltning Förmöte Mottagningsprocessen Utfåendeprocessen Administration och arkivvård

21 Lite krångligare beskrivet

22 Uppföljning projekt Navet Hur fördelades kostnader? Hur funkade egentligen projektet? Vad hände när konsulterna försvann? Vad säger man på stadsarkivet om projektet idag? Hur påverkar erfarenheterna det fortsatta arbetet?

23 Frågor?

24 Kravställning & införande

25 Kravställning utifrån hur ni vill kunna använda e-arkivet Gör användningsfall: Vilka är behoven? Hur ska den e-arkiverade informationen användas? Vem ska ha tillgång till informationen? E-arkiv eller system för långtidsbevarande? Allmänhet och tjänster? Informationssäkerhet Vårdande av informationen Ska-krav uppfylls inte alltid fundera på vad som är viktigast!

26 Vad krävs från organisationen? Ekonomi Resurser Förankringsarbete Engagemang Arbetsprocesser Förvaltningsorganisation

27 Informationssäkerhet Informationen i e-arkivet ska vara skyddad mot förändringar, obehörig åtkomst, förvanskning eller förstörelse Tekniska åtgärder Produkt Fysiskt skydd Säker disklagring Behörighetssystem Spårbarhet Backup-rutiner Formatstandarder Validering och leveranskontroll

28 Informationssäkerhet forts. Verksamhetsmässiga åtgärder Rätt information ska vara tillgänglig när den behövs Redovisningsstruktur för informationen Metadata Gemensam grunduppsättning Verksamhetsspecifik Klassificera informationen (PUL/OSL) Tydliga arbetsprocesser och rutiner

29 Vad krävs för att tillgängliggöra informationen? Klassificera informationen Roll och behörighetsstyrd åtkomst Möjlighet att konfigurera vad som är sökbart (metadata, indexerade handlingar) Applikation för återsökning och hämtning av informationen Integration med levererande verksamhetssystem Alternativ presentationsformer Ärendehandläggningsstöd

30 Informationsklassificering i Stockholms stad Ett formellt sätt att fastställa rätt skyddsnivå för ett IT-system eller en e-tjänst Formuleras i en säkerhetsprofil Åtkomstbegränsning Riktighet Tillgänglighet Spårbarhet Nivåer: Högsta klassning 3 Lägsta klassning

31 Informationsklassificering e-arkivet Säkerhetsprofil Åtkomstbegränsning Riktighet Tillgänglighet Spårbarhet Nivå (1, 2, 3) Senaste genomförd klassning oktober brister påpekade för åtgärd

32 Införsäljningsövning Scenario 1: Du träffar ett antal beslutsfattare som har makten att avgöra om ni får dra igång ett e-arkiv projekt. Vilka argument / effekter använder du för att sälja in projektet? Scenario 2: Du träffar en systemägare som verkar lite motvillig till att arkivera någon information från sitt system till e-arkivet. Vilka argument använder du för att få henne intresserad?

33 Att fundera på Hur har andra gjort? Hur ska e-arkivet användas och av vem? Utvärdera leverantörerna (produkterna) med hjälp av användningsfall Kräv ett bra gränssnitt Hur många piloter? Vilka resurser behövs? Hur ska förvaltningsorganisation se ut? Finansieringsmodell? Vilket material ska tas in först? Integrera digitaliseringsarbetet FGS:er och standardisering

34 Frågor?

35 Så jobbar vi med leveranser

36 E-arkivet på plats Frukostseminarier Lansering Produktblad Information på möten Nyhetsbrev

37 Digitala arkivprocessen Ledning och förvaltning Förmöte Mottagningsprocessen Utfåendeprocessen Administration och arkivvård

38 Vilken information ska vi arkivera först? Bolag och stiftelser Anslutningsplan Stadsdelsförvaltningar Fackförvaltningar

39 Övning Anslutningar Du har massor av system som ska anslutas till ditt e-arkivet och du måste nu prioritera anslutningarna i tiden. Vilka faktorer påverkar din prioritering?

40 Vilken information tar man först? Dåliga system Systembyte Förvaltningen/bolaget vill leverera Stadsgemensamma system Enklast först Efterfrågade av allmänheten Styra om befintliga digitala leveranser Underlättar handläggning

41 Så här arbetar vi Anslutningsarbetet gemensamt projekt Ömsesidiga resurser (personal) Workshops utifrån checklistan Kostnader: kr/ anslutning+ kostnad för uttag ur system och byggande av SIP (arkivpaket)

42 Anslutningsarbetet (mottagningsprocessen) Förmöte Skapa arkivfil Kravspecifikation Transportförbindelse Test Produktion

43 Förmöte Skapa arkivfil Kravspecifikation Transportförbindelse Test Produktion Vad ska levereras? Behövs gallringsutredning? Processkartläggning? Ta fram uppdragsbeskrivning

44 Förmöte Skapa arkivfil Kravspecifikation Transportförbindelse Test Produktion Fyll i mall för informationsredovisning Metadata och struktur för arkivobjekt Kartlägg återsökningsbehov Välj format på filer, skapa exempel workshopmallar PuL- och sekretessklassning

45 Förmöte Skapa arkivfil Kravspecifikation Transportförbindelse Test Produktion Extrahera Paketera (SIP) Kvitto- och felhantering

46 Förmöte Skapa arkivfil Kravspecifikation Transportförbindelse Test Produktion Synkron/Asynkron Brandväggar Användarkonton Hantera kvitto?

47 Förmöte Skapa arkivfil Kravspecifikation Transportförbindelse Test Produktion Tre miljöer: Test PreProd Prod

48 Förmöte Skapa arkivfil Kravspecifikation Transportförbindelse Test Produktion Leveransgodkännande LÖK/LAV Förteckna Checklista som dokumenterar projektet Utbilda utfående Fortsatta leveranser?

49 Extrahera Transformera Ladda Komplettering FIlkonvertering Uttag Verksamhets system Verktyg/Produkt för ETL Validering E-arkiv Formatkontroll SIP-konstruktion Datatvätt Informationsvärdering Avgränsningarleveransplanering Transformeringsspecifikation Dokumentation - Checklistan

50 Frågor?

51 Visning av e-arkiv Stockholm & e-tjänsten

52 Så här arbetar vi med förvaltning & utveckling

53 Stockholms stads Fguide (pm3) Förvaltning av IT-stöd: Beslutsmandat Forum för besluts- och operativa möten Målstyrning Användarstöd Ansvarsroller från verksamhet och teknik Ändringshantering Uppföljning

54 Så jobbar vi i förvaltningen Förvaltningsplan Mål Uppdrag Beställa Planering Uppföljning Leverantörer Avtal Verksamhet Samordning Säkra resurser Samverka Kommunicera internt och i staden Personal Budget Användarstöd

55 Kostnader för e-arkiv Stockholm Förvaltning och drift: Licenser: Utveckling: 3,5 Mkr 1,5 Mkr 1 Mkr Finansiering: Central finansiering (utnyckling) Intäkter från leveransarbete Lagringsavgift Projektpengar från Stockholms stad

56 Hur sker vidareutveckling? Nära samarbete med leverantören Medverkar i kravställning mot produkten Kontinuerliga uppgraderingar av produkten Handlingsplan Begränsad budget

57 Utmaningar! Arbeta smartare Vi var före, därför riskerar vi att hamna efter Svårt att identifiera informationsobjekten PUL och sekretess, ett öppet eller stängt e-arkiv? Snygg och användarvänlig e-tjänst Pedagogiska och kommunikativa utmaningar Produkt som kan användas av arkivarien! Lagstiftningen försvårar e- förvaltning

58 Effekter för Stadsarkivet Tydligare kundfokus Nära stadens verksamheter Handläggningseffektivitet Nya idéer ny självbild Vikten av standardiserade verktyg och arbetssätt Ett angeläget arkiv

59 Frågor? om e-arkiv Stockholm - Stockholms stadsarkiv e-tjänst e-arkiv Stockholm

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling

Läs mer

20140603 GR-Västkom Göteborg

20140603 GR-Västkom Göteborg Arkiv Jag Född i Holland Bakgrund inom IT! Arkiv och e-arkiv - Eskilstuna stadsarkiv - projekt Elektroniskt bevarande - eard projekt Agenda e-arkivering Vad händer Helhetsbild Information Effektiv Långtidsarkivering

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna:

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna: För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet, SKL och Statens Servicecenter - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Så

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR OFFENTLIG SEKTOR Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 hur du framgångsrikt driver utvecklingen av e-arkiv, verksamhetsbaserad

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad:

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad: - Ett gemensamt e-arkiv från Statens servicecenter - Första avropet från SKI:s ramavtal e-arkiv - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering för 11e året! A RKIVFORUM Sveriges ledande konferens

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna:

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna: För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering 12-13 mars 2014, Stockholm De sju senaste Arkivforumen har varit fullsatta och fått snittbetyget 4,27 av 5.0! - Senaste nytt från

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer