2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved."

Transkript

1 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

2 Satish Sen Kort bakgrund; Civilekonom Unilever Företagare by chans Ägare och vd i konsultbolag gemensamt tema driva intäkter Interim vd Certifierad lärare Styrelseakademien Författare till böcker i ämnen som bolagsstyrning och service Idag avseende bolagsstyrning; Bistår ägare, styrelse och ledning i olika frågor kring bolagsstyrning Lärare i frågor kring bolagsstyrning Rekrytering av styrelseledamöter Mentor till ägare o vd Tre egna externa uppdrag; Familjeföretaget Newbody Statliga Apoteksgruppen Konsultföretaget Metator 2

3 Maria Svantesson Kort bakgrund Civilekonom Marknadsekonom IHM Bankanställd Kvalificerad revisor Partner Grant Thornton Affärschef revision Grant Thornton Göteborg Lärare på interna kurser i revision Drivit kvinnligt mentorskap på Grant Thornton Verksam idag Revisor och certifierad affärsrådgivare Medverkar vid försäljningar och köp av bolag samt omstruktureringar Konsultationer kring styrelsearbete för flertalet bolag Konsultationer runt ägarfrågor, ägardirektiv Sitter i valberedningen för Grant Thornton Sweden 3

4 Resan börjar hos ägarna! Det finns utmaningar i alla företag I ägarledda företag jobbar ägaren i företaget, vilket många gånger är en stor utmaning! Genom ett aktivt ägarskapet skapas bättre förutsättningar för företaget Framgångsrika företag kräver ett aktivt ägarskap! 4

5 Modellen står på tre ben Den operativa rollen vd! Den strategiska rollen styrelsen Den visionära rollen ägaren

6 40 fall av dåligt eller skadligt styrelsearbete hade en gemensam faktor!

7 Sagt om aktivt ägarskap "Prioritera och värdera tiden som läggs på ägarfrågor. Den får inte komma i kläm eller väljas bort när andra mer operativa frågor pockar på" Karin Bodin och Anna Borgeryd, Polarbröd "Kompetensutveckla inom ägargruppen. Det skapar bättre förutsättningar att lyfta blicken ovanför den dagliga verksamheten och det operativa arbetet i företaget" Lars Trobeck, Transauto "I ett familjeföretag är det viktigt hur man lotsas in i företaget" Madeleine Brehmer och Caroline Cederblad, tredje generationen i familjeföretaget Sabis 7

8 Processen och resultatet Möten och intervjuer under hösten 2013 Enkät för att ta "tempen" på verkligheten Case som förankrar till verkligheten Praktisk guide och uppslagsverk under hela resan som ägare 8

9 Hur ser det ut i verkligheten? 60% av ägarna har lagt tid och tanke på ägarfrågor Färre har kommunicerat dessa (50 %) och ännu färre dokumenterar sina ambitioner Sätta mål är en sak följa upp är en helt annan Bara 40 % följer upp styrelse, vd och ledning Bara 30 % uppdaterar årligen ägarambitionerna Över 50 % uppger att de har processer och kriterier för att bli delägare, men betydligt färre hur de ska fasa ut delägare 40 % uppger att de har upplevt en ägarkonflikt och 10 % att de har en pågående olöst konflikt 80 % av företag med + 5 ägare uppger att de har ett aktivt styrelsearbete motsvarande siffra för familjeföretag är 45 %. 50 % har minst en extern ledamot, 25 % har en extern styrelseordförande Källa: Mistat

10 Hur ser ägandet ut hos er? Ensam Entreprenör Familjeföretag AB Fler än 5 delägare 2-4 ägare 10

11 Tre grundkategorier av ägarledda företag möter samma typer av utmaningar Den ensamma entreprenören Familjeägda företag Partnerägda företag Komplexiteten påverkas av ägarstrukturen! 11

12 Den stora utmaningen i ett kompanjonskap! "Ett kompanjonskap är som ett äktenskap fast värre! I ett äktenskap tillbringar man huvuddelen av tiden med sin partner sovandes, medan man tillbringar huvuddelen av sin vakna tid med sina kompanjoner!" 12

13 Att få styrelse och vd att fungera Från ägarlett till ägarstyrt Ägare Ägare Styrelse Vd Operativ Vd Styrelse Operativ

14 Fyra huvudområden adresseras i bokens 14 kapitel Vad vill du som ägare? Att få styrelse och vd att fungera Ägarskiften och ägarförändringar Vikten av kommunikation 14

15 Vad vill du som ägare? Omgivningen är inte tankeläsare! 15

16 Nyttan av ett tydligt ägardirektiv "Så här i efterhand kan konstateras att det framförallt var arbetet med ägardirektivet och att rollerna blev så renodlade som tog företaget framåt" Jakob Holm, Axholmen

17 Starta på rätt sätt unikt tillfälle att tydligöra spelregler och förväntningar Ägardirektiv Aktieägaravtal Ägarplan Ägarpolicy 17

18 Om inte du som ägare vet vad du vill och vad som är viktigt hur ska då styrelse och vd veta det? Vad vill jag med mitt företag? Vad vill jag få ut av mitt ägande? Spelar det någon roll vad styrelse/vd gör med företaget? Vad är viktigt för mig som ägare? Målet? Vägen dit? Ägardirektiv ger ramar för strategiska vad och hur Syfte Vision och övergripande mål Värderingar/Affärsfilosofi Tydligt uppdrag till styrelse och vd 18

19 Ägarplan och aktieägaravtal som tydliggör spelregler för samspel mellan ägarna Hjälper till att skilja på person och prestation! Rättigheter och skyldigheter! Kriterier för delägarskap - aktiv kontra passiv ägare - operativ eller inte? Ägarkompetens vilken och hur? Förväntningar på ägare ägaransvar Kriterier för beslutsfattande om ägande och om verksamheten Principer för ägarstyrning Kriterier för tillsättande av operativa roller styrelse och vd samt andra chefspositioner 19

20 Alla blir vinnare av att ägaren tar extern tagit extern hjälp att förverkliga sin vision och affärsidé! Dahn Renholm grundare av Newbody 20

21 Utmaningen många möter Vi påminner oss själva hela tiden om att inte bli för operativa och detaljerade på styrelsemötena Heléne Strandin, Bergenstråhle & Lindvall

22 Professionellt styrelsearbete gör skillnad! "De företag som inte har externa ledamöter i sina styrelser går miste om stora värden" Ulf Spendrup En dansk undersökning visar att företag med ett professionellt styrelsearbete: - växer dubbelt så snabbt - förräntar eget kapitel väsentligt bättre - resultat före skatt som är ca 50 % högre 22

23 Läget i företagets livscykel påverkar frågeställningarna i ägarskapet Volym Värdeskapande förberedelser Exit- eller förnyelsestrategi Etablering Uppbyggnad Tillväxt Mognad Förnyelse Tid Inte ovanligt att ägarstrukturen på förändras under resan. 23

24 Framgångsrik ägarförändring kräver långsiktighet "Långsiktighet, systematik och kompetensutveckling för ägarna är våra viktiga råd till andra företag" Lars Trobeck, Trans-Auto

25 Förbereda sig inför några viktiga aspekter på ägandet Ett ägande som stödjer företagets vision och strategier Särskilt syfte: - Riskspridning - Finansiering - Drivkraft - Medarbetarlojalitet - Kompetens och erfarenhet - Kontakter och nätverk - Samarbetspartners - Trovärdighet 25

26 Ägarskiften och ägarförändringar Enligt en studie (Internationella Handelshögskolan i Jönköping) är brist på kompetens det viktigaste skälet till att 1 av 3 bolag inte överlever ett ägarskifte! Säkerställ att ägandet harmoniserar med företagets långsiktiga strategier Förbered och planera ägarförändringen i god tid före genomförandet Planera även för det som händer efter själva skiftet

27 Lär av eventuell skilsmässa Ibland är det bäst att gå skilda vägar En konstruktiv skilsmässa = lärprocess Respekt, saklighet och öppenhet Vad hade jag kunnat göra annorlunda? 27

28 Ägarfällor som att ta sig fram i ett minfält! Kända namn som ägare i syfte att öka addera prestige och attraktionskraft Att bygga ägarmodeller med allt för många små ägarandelar samtidigt som någon eller några få är huvudägare Att inte ha en strategi för hur företaget ska klara av att flera ägare samtidigt tar ut föräldraledighet Brist på återinvestering i produkt- eller tjänsteutveckling eller andra långsiktiga satsningar Partnerägda företag som ren konstruktion för att fördela vinst Tidshorisonen när riskkapitalet blir delägare Framgångsfaktorer få med tiden mindre utrymme och uppmärksamhet 28

29 Vikten av kommunikation "Vår framgång bygger på att vi har prioriterat både vår organisation och ägarrelation" Ibbe Gnem och Jan Lindqvist, Distriktstandvården

30 Vikten av kommunikation Balans mellan det emotionella och det rationella När kommunikation behövs som mest är den som svårast Skapa ett forum där ägarfrågorna kan diskuteras regelbundet Informella möten mellan ägare och styrelseordförande/vd 30

31 Ägarråd Forum där ägarna pratar ägarfrågor Långsiktig vision för ägandet Långsiktig vision för företaget Grundläggande värderingar Utdelning Etc. Organisering av ägarrådet Hur ofta? Vem deltar? Vem är ordförande? Protokoll? Styrelsens har fokus på strategiska utvecklingsfrågor som rör företaget 31

32 Tips och råd när man väl bestämt sig Dokumentera ägarnas vilja och intentioner i ett ägardirektiv/ägarpolicy Skapa tydliga regler för samspelet mellan ägare i aktieägaravtal/ägarplan Skapa ett ägarråd och håll regelbundna möten för att diskutera centrala frågor för ägandet och företaget Ensam är inte stark att ta hjälp utifrån har visat sig vara en framgångsfaktor! 32

33 Aktivt ägarskap har några positiva bi-effekter Högre lönsamhet Högre tillväxt Färre konflikter Bättre succession

34 Ett erbjudande dagen till ära! Aktivt ägarskap erbjuder vi till ett specialpris; 200 kr (358 kr på adlibris) 34

35 Kontaktuppgifter Maria Svantesson Satish Sen

36 Samlingsbild på kommande seminarier Praktiska skattemässiga tips och råd vid utlandsetablering 18 feb Seminarieserie (ägarskifte) del 1: Ägarskifte: Hur gör man? 20 feb Hur mår den privata vård- och omsorgsmarknaden 4 mars i Sverige 2014? Brush up seminarium: aktuella frågor inom skatt och redovisning 10 mars Seminarieserie (ägarskifte) del 2: När företaget går vidare 13 mars i familjen: Att tänka på vid generationsskifte Självrättelser hög tid att agera! 20 mars Hur påverkar en utlandsflytt det skattemässiga utfallet av 23 mars dina tjänstepensioner och aktier i fåmansföretag? Seminarieserie (ägarskifte) del 3: Ägarskifte, försäljning eller 15 april köp av företag: Så kommer du igång och detta bör du tänka på Inkomstskatt- och momsfrågor för ideella föreningar 29 april Seminarieserie (ägarskifte) del 4: Skatteeffektiva 12 maj omstruktureringar Göteborg 36

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx

Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx Per Stenström, vd för koncernen Bertegruppen som äger Berte Qvarn. Helena Stenström är produktutvecklare på Sia Glass. Xxxx 42 du&co 4 2009 Per Stenström och Helena Stenström kvalitetssäkrar ägglikörglassen.

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0

Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 Arbetsunderlag den svenska idrottsrörelsen 2.0 En idrottsrörelse redo för framtiden Arbetsunderlag för arbetet med en övergripande strategi att möta framtiden Inledning och bakgrund Framtiden pockar på,

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik

Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Allsidig rådgivare som tar hand om helheten inom ekonomi, skatt och juridik Sund Rådgivning med 30 års erfarenhet av affärsutveckling Sund Rådgivning har som uppgift att stötta och ge råd till dig som

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn

Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Liten kan bli stor småföretagande och nätverk inom försvarssektorn Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV den 16 oktober 2008 av Magnus Sjöland jag har ett spännande jobb. Det är ett

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer